BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO"

Transkrypt

1 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008

2

3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008

4 Opracowanie Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny Opisy zebrała : Małgorzata Pawłowska Redakcja : Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot ISSN Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ul. Dworcowa 5 nakład 60 egz.

5 SPIS TREŚCI Wykaz wazniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliogrntii Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów... 9 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE.... l. Bibliografie. Katalogi 2. Czasopisma 4. Poszczególne okręgi i miejscowości.. 5. Biografie. Pamiątki. Wspomnienia b. Indywidualne. II 11 II II l2 l2 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia. 3. Ros linność. Zwierzę ta. Ochrona przyrody i środowi ska 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja III. LUDNOŚĆ..... ".... l4 IV. HISTORIA Nauki pomocnicze historii...5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości l4 l4 14 V. ETNOGRAFIA. LITERA TURA I SZTUKA LUDOWA. 15 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE a. b. c. e. i. j. k Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka. Urbanistyka. Budownictwo. Przemysł. Zagadnienia ogólne Górnictwo. PrzemysI energetyczny.. Przemysł elektromaszynowy.... Przemysł drzewno - papierniczy... PrzemysI lekki PrzemysI spożywczy.... Drobna wytwórczość. Usługi. a. PrzemysI drobny. Rze mios ło... b. Spółdzielczość prucy... Gospodarstwo wiejskie. a. Rolnictwo c. Hodowla zwierząt. Weterynaria Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo l6 l6 l6 16 l l7 17 l8 l8 l8 l

6 . 4 g. h. Leśnictwo. Łowiectwo. Rybactwo. Wędkarstwo 6. Gospodarka wodna Handel. Żywienie zbiorowe. a. Handel d. Żywienie zbiorowe.. 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia Komunikac ja a. Transport b. Łączność l!. 12. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo. Gospodarka mieszkaniowa. Pożarnictwo VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE l. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 roku. 2. Partie polityczne Organizacje społeczne Organizacje młodzieżowe Zagadnienia społeczne... a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne.... b. Związki zawodowe.... d. Pomoc społeczna e. Patologia społeczna Uroczystości i obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE... l. Administracja. Samorząd terytorialny a. Administracja... b. Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne. Sądo"nictwo Bezpieczeństwo publiczne IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA. 27 x. OCHRONA ZDROWIA.... l. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny.. 2. Lecznictwo XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA. l. Nanka. Organizacje i placówki nankowe 2. Szkolnictwo wyższe. 3. Oświata... a. Zagadnienia ogólne

7 4. b. c. d. e. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne Szkolnictwo podstawowe. Szkolnictwo specjalne Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Szkolnictwo artystyczoe g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych. Kultura a. b. c. d. e. Zagadnienia ogólne Imprezy kulturalne Towarzystwa kulturalne. Ruch religijny. Domy kultury. Kluby. Świetlice Amatorski ruch artystyczoy. f Muzea. Wystawy h. Kultura fizyczna. Sport XIII. LITERATURA. 2. Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA.. "... l Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków. Plastyka... Teatr. Estrada.. 4. Muzyka Fotografika 6. Film. K.IDo XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE XVI. KSIĄZKII CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHlW A..... l. Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo.. 3. Informacja naukowa i multimedialn INDEKS AUTORSKl INDEKSPRZEDMlOTOWY 49

8

9 7 WYKAZ WAżNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII dot. dzien. fot. gm i!. im. kwart. m.in. nacz. nr oprac. ph. portr. przew. pt. pw. red. rys. rozm. tab. tab!. tyg. ur. wykr. zaw. zm. zob. dotyczy dziennik fotografia gmina ilustracje imienia kwartalnik między innymi naczelny numer opracował(a) podhasłem portret przewodniczący( a) pod tytułem pod wezwaniem redaktor rysunki rozmowa I rozmawiał tabela tablica tygodnik urodził(a) wykresy zawiera zmarł(a) Zobacz

10

11 9 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Brudzewskie Wieści Gminne Echo Turku Gaz. Malan. Głos Wielkop. Gazeta Malanowska Głos Wielkopolski Obserwator Pan. Wielkop. Kult. Prz. Koniń. Panorama Wielkopolskiej Kultury Przegląd Koniński Wlóczypióro

12

13 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie. Katalogi BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego I Małgorzata Pawłowska = poz. 594 l. BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : 2006 I oprac. Małgorzata Pawłowska; red, Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot. - Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turl;u, s. BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ośrodkiem wiedzy o regionie I Małgorzata Pawłowska = poz. 595 'iy;2. BRUDZEWSKIE Wieści Gminne / red. Paweł \racaszek , nr Brudzew: Gminne Centrum Informacji, 2007 Dodatek: Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa E~mail: : V 3. ECHO Turku tygodnik / red. 'J arek , nr l Turek Przegląd Koniński sp. z o. 0.,2007 Dodatek: Głos Młodych Dodatek: Meta Dodatek: Turkowski Infonnator Samorządowy Adres internetowy: Czasopisma nacz. Andrzej Wydawnictwo (>\,'41 GAZETA Malanowska Samorządowy "-lnf6rmator Gmlny Malanów. - Malmów: Urząd Gminy w Malanowie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malmowie, GŁOS Wielkopolski I red. nacz. Jarosław Piotrowski , nr I Poznań: Polskapresse Sp. z o. o., Dzien. Dodatek: Życic Konina Adres internetowy: v.'ww.glos,oom \J~. OBSERWATOR: Tygodnik Spraw Lokalnych / red: nacz. Grzegorz Antosik , nr Turek: Uniprcss, 2007 Dodatek: Przez Pryzmat Adres internetowy: PANORAMA Wielkopolskiej Kultury: biblioteki - muzea regionalne - ośrodki kultury - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury / przew. kolegium red. Lena Bednarska , R. 5, nr 1/2(32-33) - 11/12(42-43). - Poznań: WBPiCAK, 2007 Adres interneto\vy: w\.vw.wbp.poznan.pl (~ 8. PRZEGLĄD Koniński I red. nacz. Stanisław I'iguła , nr l - 51/52. - Konin : Wydaw. "Przegląd Koniński" sp. z o. 0., Tyg. Adres internetowy: " V'9: WLÓCZYPIÓRO kwartalnik literacko kulfuralny Klubu Wędrownych Poetów Miasta Turku I red. nacz. Makary Górzyński , nr Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Poszczególne okręgi i miejscowości Prz.ykona, gmina MECENAS ekologii / AS = poz. 29 Turek, powiat BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego / Małgorzata Pawłowska = poz. 594 BIBLIOGRAFIA i Powiatu Tureckiego Pawłowska = poz. 1 Regionalna Miasta Turku 2006 / oprac. Małgorzata BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ośrodkiem wiedzy o regionie I Małgorzata Pawlowska = poz. 595

14 12 5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia b. indywidualne Zob. poz. 273 Bestwina Kr~sztof Błogosławiony Bogumił 10. BŁOOOSLAWIONY Bogumił urodził się w Koźminie [gm. Brudzew]. - Fot. /1 Bl'udzewskie Wieści Gminne , nr 4, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. 1-2 Biskup poznań.ski, arcybi.skup gnieźn ień 5ki (ur. ok zm.. ok 1204) Zob. poz. 499 Frątczak Kandla Gałocl,Ela I l. WSZECHSWIA T w miniaturze : rozmowa z Elą Galoch, turkowską i uniejowską poelką I Artur Jurgawka. - Fot. II Obsenvator , nr 39/40, s. 15 Zob. tez poz. 543 Zob. poz. 465,475 Zob. poz. 613 Gogulska Joanna Grzeszkiewicz Wanda Kiszkurno Józef 12. RODZINA Kiszkumów w Brudzewie ( r.). - Fot. II Brudzewskie Wie śc i Gminne , nr 2, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. 1, 3-4 Wspomnienie o administratorze majątku w Brudzcwie Klodawscy 13. ZJAZD [rodziny] K10dawskich z Rogowa [gm. Przykona] / Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 31, s. 13 Krus~ńskj Leon Lubom;' Zob. poz. 45, 611,627 Zob. poz. 108 Kubaccy Małgorzata j Jer~ Kubiak Marek 14. AWANSOWAŁ na komendanta głównego [państwowej StraZy Pozamej w Warszawie] I MJ. - Fot. /I Obsenvalor , nr 6, s PRZYKONIANIN komendantem głównym strazy [państwowej StraZy PoZamej w Poznaniu] I AZ. Fot. II Echo Turku , nr 18, s. l Zob. poz. 579 Kurnatowscy Kuźnik Stanisław 16. Z WINCENTOWA na Wspólną I Anna Zawadka. -Fot. II Echo Turku , nr 17, s. 13 Spotkanie w Brudzcwic z reż)'1le:rem filmowym urodzonym w Wincentowie, gm. Brodzew Lament Lech 17. RZEŹBIARSTWO to tez poezja I AJ. - Fot. /I Obsenvator , nr 9, s. 12 Poeta z Turku Zob. tez poz. 391,397, 544 Maciejewski Stanisław 18. OKUPACYJNY Turek w oczach dziecka I Stanisław Maciejewski. - Fot. /I & ho Turku , nr 38, s. 8 Wspomnienia mie szkańca Turku Zob. poz. 242 Nowac~k Piotr Prusinowska Paulina 19. PIŁKA nożna jest jej pa sją : mieszkanka Władysławowa jedzie na Mistrzos!"'ia Europy [w Lekkiej Atletyce do Bułgarii] I AZ. - Fot. II Echo Turku , nr 12, s. 13 SachsLeon 20. OPOWIEŚĆ o dobrym człowieku : wspmnruenie o ks. Leonie Sachsie I Artur Jurgawka. - Fot. II Obserwator , nr 21, s. 8 Pastor kościoła I:wangelicko-augliburskicgo w Turku

15 13 Zob. poz. 387,392 Seńko Mariusz Splawska Irena 2 I. FILIGRANY i olbrzymy : galeria malarstwa na wydmuszkach I Izabela A. Kolasińska. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 82, dod. Zycie Konina, s. 5 Malarka z \V1adysławowa 22. WlELKIE dzieła na ptasich jajkach I MJ. - II. II Obsemator , nr 2, s. 13 \ialadc.a z 'Władysławowa Staszakowie 23. RZEŹBIARSTWO rodzinne Slaszaków : pasja z rodowodem brudzewskim I Stanisław Andrzej Kończak. -Fot. II Echo Tllrku , nr 12,s.14 Witczak Henryk 24. KAPŁAN, historyk i kalecheta: nowy proboszcz w Gluchowie [gm. Kawęczyn] I ks. dr Henryk Witczak; rozm. Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr37, s.6 Zob. poz. 361 Wszolek Szina Wypiór Henryk 25. KOCHAŁ Polskę i Teresę wspomnienie o bohaterze spod Monle Cassino [mieszkańcu Dobrej] I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 21, s.7 Zesutk Irena iantoni Zob. poz. 536 TopolskiAdam 26. WIELKANOC u Zesiuków [rodziny przedsiębiorcy i nauczycielki z Turku] I Iwona Kujawa. - Fot. II Echo Turku , nr 14, s. 9 Zob. też poz. 74,226, 228 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia 27. PLANOWANY zbiornik wodny w Koźminie [gm. Brudzew]. - Rys. II Brudzewskie Wieści Gminne , nr 2, s Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i Środowiska 28. BOCIANOWE szaleństwo [w Kawęczynie] : na punkcie ptaków są zakręceni i wcale s ię tego nie wstydzą I Agata Szcz epaniak-kamińska. - Fot II Glos Wie/kop , nr 58, s. 9 HIT-owy PGKiM [Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turlcu] lika = poz MECENAS ekologii I AS II Glos Wie/kop , nr l,s.12 Gmina Przykona. laureat Konkunu Ekologicznego "Przyjaj..ni Środowisku" 30. NIE zaśmiecajcie przykony I az. - Fot. II Echo Turku , nr 18, s. 12 Obchody Dnia Ziemi zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczne na Rzecz Rozwoju Gmin IIS ok6ł" w Pnykonie 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja PIERWSZY, ale nie ostatni: mjd z Brudzewa do Slesin. I az = poz PlESZO, ale w ostrogach I (can). - Fot. /I Echo Turku , nr 41, s. 16 VII Pieszo-Rowerov.'Y Rajd Trzcźwo4ci "Ksią:te :Młyny-Dobra 2007" z udz iałem uczniów gimno.zjum w Dobrej

16 14 III. LUDNOŚĆ 32. DEMOGRAFIA gminy Brudzew w 2006 roku. - Tab. II Brudzewskie Wieści Gminne , nr 2, s. 5 EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na terenie getta "Czachulec" [gm. Malonów] w latach 1941/42. Część 1-3 I Paweł Janicki = poz. 46 IV. HISTORIA 2. Nauki pomocnicze historii 33. HERB [gminy Tuliszków] już bez Janusza I Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator , nr 27, s TO nie chodzi o 60 złotych : Tuliszków bez Janusza I Iwona Kujawa. - Fol. II Echo Turku , nr 41, s. II Nowy herb gminy Tuliszk6w 5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Brudzew Milaczewek, gm. Ma/al/ów 35. MARSZAŁKOM whoidzie brudzewskie obchody śmierci Józefa Piłsudskiego [w 1935 roku] I Mariusz Kaszyóski. - Fot. II Echo Turku , nr 34, s.6 Czachulec Stary, gm. Maml/ów 36. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Czachulec Stal)' I DT II Gaz. Ma/an , nr 2, s. 2, 3 Czachulec, gm. Malanów 40. Z HISTORII wsi gminy Malanów. Milaczewek IDT. - Fol. II Gaz. Ma/an , nr 7, s. 6 Piętno, gnl TuliszlWw 41. PIĘTNO - powrót do przeszłości I MG. - Fot. II Obserwator , nr 7, s. 13 Porote, gm. Mamnów 42. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Porote [część 1-2] I DT II Gaz. Ma/an , nr 8, s. 5; nr 9, EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na s.5 terenie getta 'Czachulec" [gm. Malanów] w latach 1941/42. Część 1-3 IPawe! Janicki = poz. 46 Gr<J1miszew, gm. Tuliszkuw 37. GRZYMISZEW i jego tajemnice I MG. - Fot. II Obserwator , nr 4, s. 13 Tuliszków 43. LOKALNE echa wojennych tajemnic publikacja w miesięczniku "Mówią Wieki" o V-l [niemieckich pociskach] spadających w Tuliszkowie [w czasie II wojny światowej] I aj. - n. II Echo Turku , nr 33, s. 7 Malanów 38. Z HISTORII wsi gminy Malanów : sędziwy Malanów IDT. -Fot. ligaz. Ma/an , nr 4, s. 4 Milaczew, gm. Malanów 39. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Ksiątęca wieś Milaczew I DT. - Fot. II Gaz. Ma/an , nr 3, s.4 Turek KOŚCIELNE dzieje Turku I Zbigniew Michalak = poz. 581 OKUPACYJNY Turek w oczach dziecka I Stanislaw Maciejewski = poz ROZWÓJ tkactwa chałupniczego w mieście ipowiecie tureckim w latach I Henryk Perliński. - II. IIObserwator , nr 21, s. 15

17 15 TUREK - miasto zabytkowe. z cyklu monogmfie Turku i okolic 1 Makary Górzyński ; poz ZBIÓR prac I Leon Lubomir Kruszyński; oprac. Bartosz Stachowiak. - Turek : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, s. : fot. - (Bibliotheca Turcoviana; Nr3) Historia miasta w końcu XIX i początkach XX wieku Turek, powiat 46. EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na terenie getta "Czachulec" [gm. Malanów] w latach 1941/42. Część 1-3 I Paweł Janicki. - Tab. II Obserwator , nr 37, s. lo; nr 38, s. 6; nr 39/40, s. 18 ROZWÓJ tkactwa chałupniczego w mieście ipowiecie tureckim w latach I Henryk Perliński ; poz SŁAWY turkowskiej zoaki 1 (wald). - Fol. II Echo Turku , nr 5, s. 8 Historia pamiątkowych tablio pon:vierdzającyoh filulnsowanie odbudowy Wawelu w Krakowie przez mieszkańców powiatu tureckiego Vi' latach 20-tych XX wieku V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA CHOINKA - bożonarodzeniowa tmdycja I Iwona Łechtańska ; poz. 487 DISCOPOLOWY szał dożynkowy I Andrzej R. Tyczyno; poz. 78 SZCZĘŚĆ Boże rolnikom i polskiej wsi : miejsko gminne do'lynki Slodków 2007 [gm. Turek] 1 BN ; poz. 88 ŚPIEWAĆ każdy może.. I a ; poz. 89 OOZYNKI na Fuli Bayer Łechtańska ; poz. 79 Tuliszków 1 Iwona ŚWIĘTO chłopskiego trudu : Janiszew 2007 [gm. Brudzew] /Marta Jachimowska; poz. 90 OOZYNKI z góralskim girls bandem : Przykana / (can); poz. 80 TRADYCYJNE Święto Plonów Andrzej R. Tyczyno ; poz. 91 Kawęczyn / GMINNO - parafialne dożynki w Grąbkowie [gm. Malanów] lot; poz. 82 I TYLKO [Zdzisław] Wojtkowiak rozżalony Powiatowo-Gminne Dożynki Władysławów 2007 Andrzej Jarek; poz. 83 MISTERIUM Męki Pańskiej [w Zespole Szkół w Dobrej) 1 Andrzej R. Tyczyno; poz. 303 NA zakończenie żniw 1 Dorota Szczepaniak; poz. 85 PLON niesiemy, plon I Dorota Szczepaniak; poz. 86 POWIATOWE podsumowanie święta rolników 1 Dorota Szczepaniak; poz TURKI - Wielkanocne Stmże Grobowe [w Brudzewie) 1 Ryszard Jurkiewicz. Fot. II Brndzewskie Wieści Gminne , nr 3, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. I, 3 WIELKANOC po dobrsku 1 Andrzej R. Tyczyno ; poz. 588 WIELKANOC u Zesiuków [rodziny przedsiębiorcy i nauczycielki z Turku] 1 Iwona Kujawa; poz WIEŚ polska w rzeźbie i rękodziele I Grzegorz Antosik. -Fot. II Obserwator , nr 12, s. 8 Plener rękodzieła ludowego w Kolnioy, gm. Brudzew WÓJTA hołubili innych ganili / Andrzej R. Tyczyno ; poz. 92 ZAPACH świeżego chleba / MJ; poz. 93 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka 50. TUREK w strefie wielkich szans / DS. - Fot. II Dot. ustanowienia na terenie miasta Podstrefy Łódzkiej Obserwator ) nr 35~ s. l, 8 Specjalnej Strefy Ekonomicznej

18 16 Turecka Izba Gospodarcza 5 L CO dalej Izbo? : Walne Zgromadzenie Tureckiej Izby Gospodarcz~j I AJ II Echo Turku , nr 12, s. 9 JAK zostać młodym przedsiębiorcą? IDS = poz SPOTKANIE w TIG-u I Anna Goszczyk - Adamek IIObserwa/or , nr I, s. 9 Walne Zgromadzenie 53. SUN Gamen [firma z Malanowa] i [Miros!aw] Sakwa [przedsiębiorca z Turku] najlepsi I IŁ. - Fot. II Echo Turku , nr 8, s. 2 Nagrody w konkursie ''Firma roku 2006" 54. TIG szkoli przedsiębiorców I DS. - Fol II Obserwator , nr 26, s WYRÓZNIONY biznes I AS. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 38, s. 14 Laurcaoi konkursu ''Firma roku 2006" - Mirosław Sakwa "Auto - Gaz" w Turku i full18 "Sun Garden" w Malanowie 56. FIRMA z sukcesem i kredytem zaufania : certyfikat Fair Play 2006 dla firmy "BUD-BET" I Marta Jachimowska. - Fot. II Echo Turku , nr 2, s. 9 Firma budowlana w Turku 2. Urbanistyka. Budownictwo 3. Przemysł a. Zagadnienia ogólne 57. OPŁATEK, Kaczmarek i reszta : KWB "Adamów", Sun Gamen, Andrewex i Profim [firmy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największych firm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek. - Tab. II Echo Turku , nr 45, s. 6 b. Górnictwo Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" SA w Turku 58. ADAMÓW laureatem HIT-a [wielkopolskiego konkursu samorządowego] I ika. - Fot. II Echo Turku , nr lo, s. 6 BEZ medali I IŁ = poz. 133 CORAZ bliżej do pięćdziesiątki I MJ = poz KOPALNIA 'Adamów' jak perla święta Barbara laskawa dla górników I AC. - Fot. II Prz. Koniń , nr 50, g. 12 Dz:ieitGómika 60. KOPALNIA Węgla Brunatnego 'Adamów" wśród ' Pere! Polskiej Gospodarki" rozmowa z prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym Krzysztofem Sobczakiem I AC. - Fot. II Prz. Koniń , nr 49, s KORZYŚCI czy straty I Grzegorz Antosik. - F ot. II Obserwator , nr 33, s. 6 Dol spotkania z mieszkańcami gminy Brudzew w związku z odkrywką Koźmm 62. KOŻMIN Północ [gm. Brudzew] ruszyli l ika. Fot. II Echo Tllrku ,nr4l,s.12 Dot. odkryv.ki kopalnianej KREW mógł oddać prawie każdy I AZ = poz. 270 MEDALE n. Dzień Strat.k. I ił = poz. 141 MŁODZI idealiści górą I AJ, BN = poz. 359 NAJLEPSZA drużyna KWB "Adamów" [SA w Turku] III = poz. 142 OPŁATEK, Kaczmarek i reszta : KWB 'Adamów', Sun Garden, Andrewex i Profim [firmy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największych firm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek = poz PERŁA w korollie nie tylko powiatowej gospodarki: Barbórka 2007 / Andrzej Jarek. - Fot. /I Echo Turla/ , nr 50, s POLE centralne ruszyło I DS. - Fot. II Obserwator , nr 29, s. 9 Dot. odkrywki Koźmin. gm. Brudzew STRAżACKIE święto w kopalni [K\VB "Adamów' SA w Turku] I MI = poz ZA górnikami rok cięzkiej pracy I Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator , nr 38, s. 12, 13 Obchody Dnia Górnika

19 ZDECYDOWALA różnica pięciu głosów wybory do Rady Nadzorczej KWB "Adamów' SA I AJ II Echo Turku , nr 16, s. 8 c. Przemysł energetyczny 67. LAMENT nad przyszłością samorządowcy o życ iu po kompleksie paliwowo-energetycznym I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 9, s. 1,8 Spotkanie przedstawicieli powiatu konińskiego i tureckiego w Tuliszkowie SATYSFAKCJA Z ratowania życia i zdrowia I AZ ~ poz. 271 e. Przemysł elektromaszynowy 68. TIJLISZKÓW zyska! poważnego inwestora nowa inwestycja AWG Polonez [firma w Koninie produkująca elementy do katalizatorów samochodowych] I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 39, s. 10 Dat. uruchomienia działu spawa1niozego i. Przemysł drzewno-papierniczy PROFlm - producent mebli biurowych w Turku 69, INNOWACYJNA firma - PROFIrn I Grzegorz Antosik. - Fot. IIObserwator , nr 34, s NAGRODA [Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej] dla Proftm za eksport i jakość I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 24, s. 10 OPŁATEK, Kaczmarek i reszta: KWB 'Adamów", Sm> Garden, Andrewex i Proftm [fumy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największy ch ftrm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek ~ poz PROFI m na Targach BillRO Fot. II Obserwator, , nr 12, s, 11 Złoty medal dla firmy na Międzynarodowyoh Targach Poznańskich Przedsiębiorstwo Pr,odukcyjno-Hafldlowe "Andrewex" w Piętnie, gm. Tulis:;ków OPŁATEK, Kaczmarek i reszta: KWB 'Adamów", Sun Garden, Andrewex i Proftm [fmny z Turku i powiatu tureckiego] Dll liście 2000 największych ftrm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek ~ poz. 57 j. Przemysł lekki 72. OS TA TNIE szycie Dll Atlanticu burza nad Atlantic Plus: 160 pracowników na bruk I AJ. - Fot. II Echo Turku , nr 35, s. 1,3 F irma odzieżowa w Turku Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Miranda" SA. w Turku 73. PONAD 60 osób zwolniono z pracy Turek, pracownicy 'Miranda" na bruku I Agata Szczepaniak Kamińska. -FoU/G/os Wie/kop. -2oo7,nr l, s. 12 k. Przemysł spożywczy 74. MALŻEŃSKIE pasje : rozmowa Z Antonim Zesiukiem, mężem posłanki Ireny Tomaszak-Zesiuk, właścicielem firmy Zesiuk [producent lodów i mrożonek w Turku] I Iwona Kujawa, - Fot. II Echo Turku , nr 51/52, s. 8 Znkłnd piekanko-ciutkarski pss "Spolem" w Turku 76. ZAKŁAD na miarę XXI wieku I a. - Fot. II Obserwator, , nr 34, s. 13 lakłnd piekarsko-ciastkarski PSS "Społem" w Turku 75. PROSTE jak bulka z". milionami: inwestycje dla '"'wieku chleba naszego powszedniego I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 46, s. 6

20 RADZILI w Cechu [Rzemiosł Różnych w Turku] I m. - Fot. II Obserwator , nr 13, s. 4 Walne Zgromadzenie członków 4. Drobna wytwórczość. Usługi a. Przemysł drobny. Rzemiosło b. Spółdzielczość pracy PROSTE jak bułka z... milionami : inwestycje dla wypieku chleba naszego powszedniego I Aj = poz. 75 ZAKŁAD na miarę XXI wieku I a = poz Gospodarstwo wiejskie a. Rolnictwo 78. DlSCOPOLOWY szal dozynkowy I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. /I Echo Turku , nr 35, s. 12 Dożynki w gminie Dobra 79. OOlYNKI na Fuli Bayer : TuJiszków I Iwona Lechtańsk. - FoLII Echo Turku , nr 25, s OOlYNKI z góralskim girls bandem : Przykona I (can). - Fot. II Echo Turku , nr 38, s DOlYNKOWE korowody: Przykona MJ. - Fot. IIObserwator , nr 24, s GMmNO - parafialne dozynki w Grąbkowie [gm. Malanów] lot. - Fot. II Gaz. Ma/an , nr 7, s. 1, I TYLKO [Zdzisław] Wojtkowiak roztalony Powiatowo-Gminne Dozynki Władysławów 2007 I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 36, s IZBA z nowym, starym przewodniczącym I AZ. -FoL/lEchoTurku.-2007,nr8,s.12 Wybory Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku 85. NA zakończenie żniw I Dorota Szczepaniak; Oktawia Staciewińska. - Fol. /I Obserwator , nr 23, s. 3 Gminno-parafialne dot}nki wtuliszkowic 86. PLON niesiemy, plon I Dorota Szczepaniak. Fol. /I Obserwator , nr 23, s. 11 Dożynki w Dobrej 87. POWIATOWE podsumowanie święta rolników I Dorota Szczepaniak; Oktawia Staciewińska. - Fot. II Obserwator. -2oo7, nr24,s. 3 Powiatowo-gmmnc dożynki we WładysłlłwowiCl 88. SZCZĘŚĆ BOZe rolnikom i polskiej wsi miejsko gminne dozynki Słodków 2007 [gm. Turek] I BN. - Fot. IIObserwator , nr 23, s ŚPIEWAĆ kazdy może... I a. - Fot. II Echo Turku , nr 36, s. 8 Dotynki w Jani87.cwic, gm. Brudzew 90. ŚWIĘTO chlapskiego trudu Jani,zew 2007 [gm. Brudzew] I Marta Jachimowska. - Fot. II Obserwator , nr 22, s. 3 Dotynki gminne 91. TRADYCYJNE Święto Plonów : Kawęczyn 1 Andrzej R. Tyczyno. - F ot. /I Echo Turku , nr 36, s WÓJTA hołubili innych ganili I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 35, s. 10 Dożynki w Grąbkowie. gm. lv1alanów 93. ZAPACH świezego chleba I MJ. - Fot II Obserwator , nr 24, s. 12 Dożynki w Skarżynie, gm. KaWyczyn c. Hodowla zwierząt. Weterynaria BITOWE hucuły I (can) = poz MIASTECZKO psów szukających ludzi I AZ. - Fot. II Echo Turku , nr 27, s. 3 Otwarcie schroniska dla zwierząt w Turku 95. PRAWDZIWE skarby w M1odzianowie [gm. Kawęczyn] 1 Dorota Szczepaniak. - Fot. IIObserwator , nr 17, s. 20 Stadnina Koni Huoulskich "Skarbieo" %. SCHRONISKO [w Turku] na wariackich papierach 1 Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator. 2007, nr 16, s. 9 Dol kosztów utrzymania sohroniska dja zwierząt

21 19 f. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo 97, ŚWIĘTO na dzialce I izi, - Fot. II Echo Tur!"" 2007, nr 30, s, 23 D:deń Działkowca na Praco\wiozyoh Ogrodaoh Działkowych "Górnik" w Turku g. Leśnictwo. Lowiectwo 98, DYSKUSJE o łowiectwie I ił, - Fot. II Echo Turku, , nr 43, s, 6 Spotkanie prezesów kół łowieckich w Nadleśnictwie Turek 99, NADLEŚNICTWO Turek ma logo I Artur Jurgawka, - Fot. II Obserwator, , nr \O, s, 10 \00, PSI zew Krwi I ił, - Fot. II Echo Turku, , nr 37, s, 12 ZIm'ody psów myśliwskich w Linnem, gm. Dobra 101. ŚWIĘTO posokowców I a, - Fot. II Obserwator, , nr 25, s, 13 Zawody psów myśliwskich w Linnem. gm. Dobra \02, WĘDKARSKI puchar pucharów I a, - Fot. II Obserwator, , nr 17, s, 19 Zawody wędkarskie w Żeronioaoh, gm. Dobra h. Rybactwo. Wędkarstwo 6. Gospodarka wodna 103, KACZKI [Średnie, gm, Turek] z nową oczyszczalnią [ścieków] I mj, - Fot. II Obserwator, , nr 30,8, \O 104, NA ściekach zamierzają zarabiać oczyszczalnia ścieków w Kaczkach Średnich [gm. Turek] I Aj, - Fot. II Echo'Turku, , nr 43, s, 7 7. Handel. Żywienie zbiorowe a.handel Puwszechna Spółdzielnia Spof;ywców "Społem"w Turku 105, LUX zawitał do Tuliszkowa : terenowa ekspamj. turkowskiej Spółdzielni Spożywców ["Społem"] lika, - Fot. II Echo Turku, , nr 12, s, 3 Uroczystość otwarcia sklepu \06, ZEBRANIE w turkowskirn "Społem" los, Fot, II Obserwator, , nr 14, s, II Podsumowanie działalności spółdzielni w roku 2006 d. Żywienie zbiorowe 107, DUCH starych piwnic w "Piwnicznej" : Turek bogatszy o kolejną restaurację I AJ, - Fot. II Echo Turku, , nr 9, s, 5 108, WIELKIE otwarcie wielkiej "Hacjendy" : firma [przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowa-Usługowe wmalanowie] z wciąż nowymi wyzwaniami I MT, Fot. /I Echo Turku, , nr 19, s. 8-9 Restauracja Małgorzaty i Jerzego Kubackicl1 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia 109, BUDżET gminy [Brudzew] na 2007 rok II Brudzewskie Wieści Gminne, , nr 2, s, 3 110, BUDZET Turku (Turkowski Informator Samorządowy), - Fot. II Echo Turku, , nr 2, s, 7-8 li\. ILE w powiecie kosztuje uczeń wydatki oświatowe gmin powiatu tureckiego I Andrzej Jarek. - Wykr. II Echo Turku, , nr 32, s, 8 112, KONTROWERSJE budżetowe : turkowski budżet na rok 2007 r. w opinii radnych [miasta] I Andrzej Jarek /I Echo Turku, , nr I, s, 17

22 KOSZTY naszych samorządów : wydatki na administrację gmin i powiatu [tureckiego] I Grzegorz Antosik. - Tab. II Ohserwator, , nr 21, s, , MALANOWSKI bank [spółdzielczy] rozwija skrzydła I Grzegorz Antosik - Fot. II Obsemator, , nr 25, s, 8 Otwarcie nowej siedziby 115, NAJWIĘCEJ na inwestycje, - (Turkowski Informator Samorządowy), - Wykr, II Echo Turla/, 2007, nr 13, s, 17 Oot. \\')Idatków na inwe8tycje w Turku w latach , NOWY bank przy [placu] Sienkiewicza [w TurkuJ lika, - Fot. II Echo Turla/, , nr 9, s, 5 PolbankEFG 117. PODATKOWA mapa powiatu [tureckiego] podatki 2007 I kma Zawadka, - Fot., tab. II Echo Turku , s , RADNI przemówili jednym glosem Tuliszków I Iwon. Kujawa, - Fot. II Echo Turku , nr l, s. 8 Dol budżetu gminy na rok ROSNIE bank i apetyt na dywidendę : zebranie przedstawicieli BS [Banku Spółdzielczego] Malanów I Aj. - Fot., tab. II Echo Turku, , nr 23, s "ROZCHWIANE" finanse szpitala : bud2et powiatu [tureckiego] w cieniu problemów szpitala [w Turku] I Andrzej Jarek II Echo Turku, , nr l, s, SOBOTA z fiskusem : otwarte drzwi w Urzędzie Skarbowym [w Turku] po raz trzeci I Andrzej Jarek. - Fot. 1/ Echo Turku, , nr 16, s URZĄD Skarbowy [ w Turku], który się nie myli I Grzegorz Antosik - Fot. /I Obsemalor , nr 34, s. 12 ł23, WIĘKSZE dochody - lepsza kondycja. - (Turkowski Informator Samorządowy). - Wykr, II Echo Turkl/ , nr 13, s. [16] Dochody Gminy Miejskiej Turek w 2006 roku 9. Komunikacja a. Transport Przedsiębiorstwo Państwowej KOmJmikacji Samochodowej w Turku 124. TANIO i ekologicznie I Oktawia Staciewińska. - Fot. II Obsenvator , nr 26, s. 4 UroozystO!Ć otwarcia stacji paliw 125, W OCZEKIWANIU na rok przełomu: PKS w Turku Spółką Akcyjną I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 3, s ZDĄż:YLI przed ostatnim gwizdkiem turkowski PKS SA z nową stacją paliw I AJ. - Fot. 1/ Echo Turku, , nr 38, s. 12 b. Łączność 127. ROZMOWA Z Jerzym Gomoliszewskim, prezesem Klubu Krótkofalowców LOK SP3KWA przy SM [Spółdzielni Mieszkaniowej] " Tęcza" [w Turku] I Iwona Kuja",ińska II Echo Turku, , nr 28, s Gospodarka komunalna. Hotelarstwo CENNA pamięć o cmentarzu cholerycznym na Zdrojkach Lewych [w Turku] I Henryk Kacprzak = poz, DWA razy drożej za kubeł: śmieci drogie, jak... złoto, czyli jak Państwo drenuje kieszenie obywateli I aj, - Fot./! Echo Turku , nr 42, s. 4 Dot. wywozu i segregacji odpadów w Tucku 129. HISTORYCZNE inwestycje Dzień Pracownika Komunalnego [w Turku] I Al. - Fot. II Echo Turku , nr 22,5,3 130, HIT.(lWY PGKiM [przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku] I Ika. - Fot. II Echo Turku , nr 9, s. 8 Nagroda dla ftrmy w wielkopolskim konkursie ''Hit Regionu" w kategorii "Ekologia" 131. ŚWIĘTO "Komunalki' I a. - Fot. II Obsemator , nr 10, s. 8 Dzień Praoo'Wnika Komunalne go w Turku

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2016/2017 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2016/2017 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2016/2017 Sezon od sierpnia/września 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2016 STYCZEŃ 9.01.2016 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ZAKŁADÓW PRACY 13.01.2016r. III Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina LUTY 5.02.2016 LIGA

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem Załącznik Nr 2 Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 600 010

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Lp. 1. 2. 3. 4. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Nazwa imprezy Cykl spotkań integracyjnych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 6 stycznia Orszak Trzech Króli; Powiatowy Koncert Kolęd Sanktuarium M.B.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. ogólnoszkolnych działań wychowawczych. w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz. ogólnoszkolnych działań wychowawczych. w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz ogólnoszkolnych działań wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 Obszar oddziaływań wychowawczych Sposób i miejsce realizacji Odpowiedzialny Termin Jestem obywatelem Akademia z okazji DEN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I W Ł A S N E

W Y D A T K I W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień 30.12.2005 r. w zł. Plan Dział

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy/uroczystości: Organizator: (Gmina/GOK oraz) Data: Lokalizacja: STYCZEŃ. III Gminne Spotkanie Opłatkowe r. Tuliłów

Nazwa imprezy/uroczystości: Organizator: (Gmina/GOK oraz) Data: Lokalizacja: STYCZEŃ. III Gminne Spotkanie Opłatkowe r. Tuliłów Data: Nazwa imprezy/uroczystości: Lokalizacja: Organizator: (Gmina/GOK oraz) STYCZEŃ 6.01.2016 III Gminne Spotkanie Opłatkowe Tuliłów ----------- 10.01.2016 X Przegląd Kolęd i Pastorałek Rogoźnica Jutrzenka

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Dla szkół Gimnazjalnych III edycja Instrukcje dla uczestnika 1. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu sprawdź, czy składa się on z 9 stron. Jeśli nie, zgłoś

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo