II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GORZELNIKÓW. Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GORZELNIKÓW. Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA"

Transkrypt

1 II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GORZELNIKÓW Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA 1

2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ; 2

3 P L A N P R E Z E N T A C J I 1 2 Czy to się opłaca? TRZY KROKI 3 Co dalej? 3

4 Zaczęło się od; Włochy, Francja, Niemcy i BENELUX 4

5 . Czy to się opłaca? 5

6 6

7 L.p INWESTOR MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO Data wpisu Moc elektryczna 1 POLDANOR SA - Przechlewo Koczała Pomorskie MWe 2 POLDANOR SA - Przechlewo Pawłówko Pomorskie ,946 MWe 3 POLDANOR SA - Przechlewo Płaszczyca Pomorskie ,625 MWe 4 POLDANOR SA - Przechlewo Nacław Zachodnio - Pomorskie ,625 MWe 5 POLDANOR SA - Przechlewo Świelino Zachodnio - Pomorskie ,625 MWe 6 POLDANOR SA - Przechlewo Uniechówek Pomorskie ,063 MWe 7 POLDANOR SA - Przechlewo Giżyno Zachodnio- Pomorskie ,063 MWe 8 POLDANOR SA - Przechlewo Kujanki Pomorskie ,330 MWe 9 BIOGAZ AGRI Sp. z o. o. - Łosice Niedoradz Lubuskie ,252 MWe 10 SPÓŁKA ROLNA KALSK Sp. z o. o. - Kalsk Kalsk Lubuskie ,140 MWe 11 ELEKTROWNIE WODNE Sp. z o.o.- Samociążek Liszkowo Kujawsko - Pomorskie ,126 MWe 12 BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. - Poznań Skrzatusz Wielkopolskie ,526 MWe 13 EKO-ENERGIA GRZMIĄCA Sp. z o. o. -Grzmiąca Grzmiąca Zachodnio - Pomorskie ,600 MWe 14 BIO - WAT Sp. z o.o. - Świdnica Świdnica Dolnośląskie ,900 MWe 15 BIO BUT Sp. z o.o. Łany Wielkie Łany Wielkie Śląskie ,526 MWe 16 BIOELEKTROWNIA Sp. z o.o. - Warszawa Uhnin Lubelskie ,200 MWe 17 BIOENERGY PROJECT Sp. z o.o. - Warszawa Konopnica Łódzkie ,998 MWe 18 ALLTER POWER Sp. z o.o. - Warszawa Mełno Kujawsko - Pomorskie ,600 MWe 19 WILKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. - Lublin Siedliszczki Lubelskie ,999 MWe 20 AWW WAWRZYNIAK Sp. j. - Kalisz Zbiersk Cukrownia Wielkopolskie ,600 MWe 21 BIOGAL Sp. z o.o. - Boleszyn Boleszyn Warmińsko - Mazurskie ,200 7 MWe OSM CZARNKÓW zakład Chodzież 0,375 MWe MWe

8 POZOSTAŁOŚCI HODOWLI BYDŁA. POZOSTAŁOŚCI HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ POZOSTAŁOŚCI GORZELNIANE OSADY ŚCIEKOWE POZOSTAŁOŚCI PRZETWÓRSTWA OO-W PRZETERMINOWANA ŻYWNOŚĆ KURZAK Gliceryna 8

9 ZINTEGROWANA GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 9

10 STRUKTURA KOSZTÓW typ 760 l/h 4% 5% 1% 5% 9% 76% surowiec (zboże) paliwo na kotłownię biomasa na suszarnię energia elektryczna - łącznie chemia i enzymy na gorzelnię 10 pracownicy (12 os.x5000 brutto/etat)

11 Paliwo na kotłownię -ok. 9 % kosztów produkcji REDUKCJA OK. 2/3: energia cieplna; wys. temp~400 C i nisk. temp~90 C Energia elektryczna - ok. 5 % (tendencja wyraźnie wzrostowa) REDUKCJA ok.. 60 %: -brak opłaty przesyłowej Koszty pracownicze - ok. 5 % (łącznie 12+8 = 20 etatów) REDUKCJA do 8 etatów przy PEŁNEJ automatyzacji procesu G+B UKŁAD ZINTEGROWANY GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 11

12 Zintegrowana GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 1. Zmniejszenie kosztów energetycznych i pracowniczych; z~ 19 % do4-7 % kosztów wytworzenia 2. Świadectwa pochodzenia certyfikaty energetyczne - Energia pozyskana z Odnawialnych Źródeł Energii -(fizyczne wytwarzanie energii elektrycznej) -274,92 zł/mwh - Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji (min. 75%) w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, (do 1 MW) - 127,15 zł/mwh - Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracyjnych z jednostek opalanych biogazem rolniczym -59,16 zł/mwh 12

13 GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 3. Gwarantowaną cenę energii elektrycznej tzw. czarnej; 198,90 zł/mwh (195,32) 4. Sprzedaż ciepła (jeśli są nadwyżki) ~ 42,98 zł/gj (38,58) 5. Dodatek do ceny energii elektrycznej za dostawy grafikowe (szczytowe) w kwocie w zależności od operatora ~ 70 zł/mwh 6. Sprzedaż świadectw emisyjnych CO2 (Joint Implementation) ~ 60 zł/t 7. Sprzedaż (ewentualnie) nawozu ~ 450 zł/t ~ 450 zł/t (650) 13

14 WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE - PROPOZYCJA 14

15 PROPOZYCJA wg FIT (współczynniki korekcyjne) Współ. CZARNA korekty ENERGIA ELEKTR. nowa ustawa o OZE - stabilność zasad na min. 15 lat - współczynniki korekcyjne zmieniane TYLKO o wartość rocznej inflacji - obowiązek zakupu energii elektrycznej pochodzącej z OZE -współspalanie BEZ Zielonych Certyfikatów - FIT zamiast świadectw pochodzenia (kolorowych certyfikatów) OKRES PRZEJŚCIOWY: DOTACJA DO INWESTYCJI I DO CENY PRĄDU MAŁY BIOGAZ < 100 KWe ŚREDNI BIOGAZ 100 KWe 1 MWe 1,7 198,90 zł/mwh 1,4 198,90 zł/mwh ZIELONY CERTYFIKAT 274,92 zł/mwh 274,92 zł/mwh ZIELONY CERTYFIKAT PO KOREKCIE 467,36 zł/mwh 384,89 zł/mwh ŻÓŁTY CERTYFIKAT 127,15 zł/mwh 127,15 zł/mwh FIOLETOWY SUMA CERTYFIKAT 59,16 zł/mwh 59,16 zł/mwh 852,57 zł/mwh 770,10 zł/mwh DUŻY BIOGAZ > 1 MWe 1,0 198,90 zł/mwh 274,92 zł/mwh 274,92 zł/mwh 127,15 zł/mwh 59,16 zł/mwh zł/mwh 15

16 GORZELNIA + BIOGAZOWNIA Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne odnawialnych źródeł energii: wiatru, biogazu rolniczego, słońca, spadku wód. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja -w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami i realnie poniesionych nakładów inwestycyjnych.. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. 16

17 GORZELNIA + BIOGAZOWNIA Podstawą stabilności prawnej jest nowa ustawa z r. (podpis r. Prezydenta RP) o zmianach w Prawie Energetycznym; Definicja biogazu rolniczego Brak obowiązku koncesyjnego tylko wpis do rejestru ARR Obowiązek,nałożony na sprzedawców z urzędu, zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE (w tym z biogazu rolniczego), po średniej cenie jej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym ZwolnienieBiogazowni rolniczych z ponoszenia wszelkich opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 17

18 ULGI PODATKOWE ULGA w PODATKU DOCHODOWYM - NOWE TECHNOLOGIE Ustawa z r. Dz. U. 107, poz.726 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nabywając nową technologię moŝe odliczyć od podstawy podatku koszty jej zakupu (+ odsetki, + koszty jej wdroŝenia itd.) Odliczenia są limitowane i dla przedsiębiorstw MŚP nie mogą przekroczyć 50 % kwoty wydatków w roku, w którym prawo do odliczenia zostało nabyte. Dla pozostałych podatników jest to - 30%. DEFINICJA: Nowa technologia- jest to wiedza technologiczna materialna i prawna, a szczególnie wyniki badań i prac, stosowana w świecie krócej niŝ 5 lat i słuŝąca do produkcji nowych bądź udoskonalonych wyrobów. 18

19 . Trzy kroki? 19

20 . KROK PIERWSZY Decyzja włascicielska 20

21 Środki własne Pomoc publiczna PROW Strona trzecia 21

22 LOGO GIS NFOŚiGW PO IG PO IiŚ MAX % WYS. DOT. DOTACJI 30 % + bez bez bez 45 % pożyczka Mapa Pomocy Mapa pomocy RPO Indywidualnie Mapa pomocy PROW 20 MLN 50 % 123 PLN PROW 0,5 MLN PLN 50 % 1 mln EURO 15 % 311 POLSEFF TRYB KONKURS PZP NAJBL. TERMIN UWAGI NIE min. 10 TAK Brak zapowiedzi TAK Brak zapowiedzi TAK Wg województw NIE III/IV kw kw Biogaz wraz z gorzelnią NIE III/IV kw kw Tylko biogaz NIE CIĄGŁY 22 Tylko Kogeneracja KONKURS KONKURS KONKURS KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ mln PLN

23 1. KREDYTY KREDYTY z dopłatami do oprocentowania ngp 1/2 %, (~ 3,68 %), (nbr15 ¼, ~ 3,2 %) min. na: Budowa, przebudowa, remont Zakup i instalacja maszyn mogą być używane!!! Zakup budynków i budowli!!! KREDYTY PREFERENCYJNE TYLKO na modernizację gorzelni... Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne 2. GWARANCJE, PORECZENIA spłaty kredytów bankowych Poręczenie do wysokości 60 % Gwarancja do wysokości 80 % Prowizja jednorazowa od 0,5 % do 2 % 23 Kredyty z częściową spłatą kapitału tylko dla gospodarstw rol. 3. Kredyty z częściową spłatą kapitału

24 24

25 MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE (311) o nabór X/XI 2011 o 50 % k.k. max.0,5 mln PLN o KRUS/dopłaty bezpośrednie o rolnik/domownik/żona/ mąż rolnika o 176 szt. wniosków o pozostało ~ 104 szt. o 16 szt. tzw. wniosków parzystych (2x0,5) wytwarzanie/przetwarzanie o 8 szt. gorzelnie o gł. problemy; WZ, PnB, formalne: KI, ofertowanie 25

26 311 Różnicowanie w kierunku. - nabory Lp. Rok naboru Liczba złożonych wniosków Podpisane/ odrzucone w szt. Liczba odrzuconych w % W trakcie oceny Kwota zakontraktowana w mln PLN / , , / , , / , , / ,9 Suma: /6834 ~ 41, ,7 ~87,3 26

27 (123) Ilości wniosków (2934 szt.) według : ilość/średnia wartość dotacji/kwota rozdysponowana ILOŚĆ wniosków Średnia WARTOŚĆ DOTACJI KWOTA ROZDYSPONOWANA NABÓR 2008 NABÓR 2009 NABÓR NABÓR 2011

28 (123) Zwiększanie wartości dodanej - nabory Lp. Rok naboru Liczba złożonych wniosków Podpisane/ odrzucone w szt. Liczba odrzuconych w % W trakcie oceny Kwota zakontraktowana w mln PLN /324 39, , /353 44, , /418 49, , / ,9 Suma /1152 ~ 44, ,3 28 ~1,822

29 PROW G + B STAN wykorzystania; wypłacono 43,94%, budŝetu (3/4) Ilość odrzucanych wniosków OK.. 43 % w tym 34 % na ocenie formalnej OSTATNII nabór w ramach PROW!!! 311 (konkurs), 123 (GPR), 312 (konkurs) realizacja do połowy 2015r. Przewidywany termin; III/IV kwartał 2012r. po majowej ocenie stanu realizacji PROW 29

30 . KROK DRUGI GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH 30

31 GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH Min. 5 szt. (najlepiej 6) osób fizycznych lub prawnych posiadających Numer Identyfikacyjny Producenta Rolnego -min. 1 ha (najlepiej przeliczeniowy), Brak wymogu uprawnień rolniczych, każde zamieszkanie, także dzierżawa Łączenie osób lub podmiotów albo podział!!! Minimalna wartość potencjalnej produkcji rolnej WSZYSTKICH członków GPR 50 tyś. EURO WSZYSTKIE branże produkcji rolnej (roślinne, zwierzęce) + rośliny energetyczne 31

32 GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH Akt notarialny (KRS), Urząd Marszałkowski (uznanie) PLAN DZIAŁANIA; plan na 5 lat Niezrealizowanie Planu Działania lub rozwiązanie przed 5 laty NIE powoduje konieczności zwrotu dotacji 5 % rocznej produkcji (max. 100 tys. EURO rocznie) administracja i wspólne użytkowanie np. maszyn 70 % reklama (systemy jakości, produkt tradycyjny itp.) GPR to przywilej w PROW

33 . KROK TRZECI WNIOSEK POMOCOWY TECHNOLOGIA, LOKALIZACJA, MONTAŻ FINNASOWY 33

34 JAKIE TO PROSTE 34

35 WNIOSEK POMOCOWY; TECHNOLOGIA WARUNEK; B. ZINTEGROWANA Z GORZELNIĄ jednozbiornikowe, wielozbiornikowe, hybrydowe, UASB, EGSB, AF, IC - reaktory wysokoobciążone, monosubstratowe, wielosubstratowe, Kontenerowe, metoda mokra/sucha sucha, KAŻDA OPTYMALNA 35!!!

36 IDEALNA BIOGAZOWNIA 36

37 WNIOSEK POMOCOWY; LOKALIZACJA Uregulowano warunki techniczne i lokalizacją zbiorników na produkty pofermentacyjne dotychczas brak regulacji Zniesiono wymóg zachowania odległości 15 metrów pomiędzy komoramifermentacyjnymi i zbiornikami biogazu rolniczego; Uchylono przepis, że zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne większe niż 100 m³ lokalizacja wyłącznie dla biogazowni; Odległości stref bezpieczeństwa; do całej instalacji biogazu rolniczego, a nie poszczególnych zbiorników biogazu i komór ferm. Rozporządzenie RM z r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: wyłączenie biogazowni rolniczych o mocy elektrycznej do 0,5 MW lub ekwiwalent 37

38 Czy to się opłaca? Pozostałośća NIE odpad. WNIOSEK POMOCOWY; MONTAŻ FINANSOWY Pozostałość to substrat,a kto ma substrat ten ma Propozycje technologiczne; (D) (AU) (SZ) (CZ) (Chi)(Taj) Wnioski; ocena w Centrali DOPI, błędy. 7 instalacji G + B w realizacji (2 oddane do użytku) Montaż finansowy; 20 %, zaliczka -50 %, etapy, kredyt Reżim czasowy (1 i 5 miesięcy ) Oszustwa dotacyjne!!! Kosztorys Inwestorski i Powykonawczy podstawa!!! DUŻE problemy z wnioskami o płatność 38

39 a)budowy, przebudowy lub remontu WNIOSEK POMOCOWY; MONTAŻ FINANSOWY koszty kwalifikowane lub remontu połączonego z modernizacją (nie odtworzeniowych)w tym BIURO do 10 % k.k. b) zagospodarowania terenu; niezbędna infrastruktura, utwardzenie, ogrodzenia, monitorowanie, place manewrowe, zjazdy c) zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia i sprzętu - pierwszy użytkownik, nabyte wyłącznie od producenta/dystrybutora. d) sprzęt komputerowy i oprogramowanie monitoring i zarządzanie obiektem, sterowanie produkcją (w tym AKPiA), programy księgowe, magazynowe, oprogramowanie w tym autorskie. e) środki transportu (bez samochodów osobowych) cysterna, silos, chłodnia, mroźnia i transport wewnętrzny; wózki widłowe, paleciaki, transportery, ładowarki czołowe, ciągniki. f) projekty, operaty, kosztorysy, wypisy, ISO, BIZNES - PLAN 39

40 WARUNEK: NAJPÓŹNIEJ DO WRZEŚNIA br. KROK PIERWSZY; KROK DRUGI; pozostałe czynności do 6 miesięcy DECYZJA WŁAŚCICIELSKA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KROK TRZECI; WNIOSEK POMOCOWY TECHNOLOGIA, LOKALIZACJA, MONTAŻ FINNASOWY 40

41 . Co dalej? 41

42 CO DALEJ? Nowa perspektywa finansowa Negocjacje, komisarz (Dacian Ciolos - RO), generalna krytyka WPR Zmniejszenie WPR w budŝecie UE nowe instrumenty, decyzja 2012/2013 BIOENERGETYKA Nowe wyzwania (poŝyczka/kredyt technologiczny) - innowacyjność i oryginalne nowoczesne technologie, - zapewnienie bezpieczeństwa Ŝywnościowego, - efektywność energetyczna i produkcja OZE. Zmiana zakresu Załącznika nr 1 do Traktatu Akcesyjnego który wytycza linię demarkacyjną dla PROW. Wykluczenie niektórych rodzajów przetwórstwa spoŝywczego gdzie występuje wyraźny nadmiar mocy produkcyjnych - mleko Wykluczenie przedsiębiorstw nie będących w kategorii MŚP 42

43 PROW CO DALEJ? PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa Priorytet 2. Wsparcie Ŝywotności gospodarstw Priorytet 3 Łańcuch Ŝywnościowy i zarządzanie ryzykiem Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Priorytet 4 Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, surowców, gospodarka niskoemisyjna Rozwój obszarów wiejskich na lata Priorytet 5.. Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zaleŝnych od rolnictwa i leśnictwa Cel 3. Rozwój terytorialny Priorytet 6. Uwolnienie potencjału miejsc pracy i wzrostu na obszarach wiejskich 43

44 CO DALEJ? Art. 18 Inwestycje w środki trwałe (dawne Modernizacja gosp. rolnych, dawne Scalanie, dawne Zwiększanie wartości. ) Cel: umożliwienie beneficjentomopracowywanie i realizowanie połączonych projektów o zwiększonej wartości dodanej Zakres: budowa, przebudowa, remont, zakup maszyn i urządzeń, elementy infrastruktury technicznej NOWOŚĆ: JEDEN ŚRODEK, WSZYSKIE KAT. BENEFICJENTÓW. dla gospodarstw rolnych, inwestycje zbiorowe, inwestycje związane z dostępem do gruntów rolnych i leśnych, w zakresie scalania, dostawy energii i gosp. wodnej, inwestycje związane z przetwórstwem, inwestycje podwyższające użyteczność publiczną obszarów NATURA załącznik: analiza SWOT, mocne i słabe strony inwestycji, rodzaj biznes planu (np. plan rozwoju gospodarstwa) podobne jak w naborze dot. restrukturyzacji produkcji mleczarskiej 44

45 CO DALEJ? Obecnie bezzwrotne dotacje refundacja części poniesionych kosztów. Większość dotacji jako zwrotne instrumenty, np.. preferencyjne kredyty, poŝyczki i poręczenia pieniądz poŝyczany jest bardziej szanowany. MODEL DOCELOWY; Kredyt niskooprocentowany i ewentualne częściowe umorzenie - obecnie Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia Dotacje bezzwrotne wciąŝ będą dostępne, ale mniej Dla projektów duŝej wartości i duŝym ryzyku, głównym źródłem (w tym w nowe technologie) będzie kredyt/poŝyczka/gwarancja technologiczna. Obecnie; Kredyt technologiczny PO IG i JEREMIE (330 mln EURO, 1,5 umów) Klasyczna dźwignia finansowa więcej Beneficjentów za to samo Zmniejszenie funkcji kontrolnej Instytucji WdraŜającej Zwiększenie roli banków i ośrodków naukowych 45

46 CO DALEJ? W ramach kontraktów (dotacje UE) za InŜyniering, maszyny i urządzenia za 1 EURO składki do budŝetu UE od płatników netto (7) wraca; A. NIEMCY 0,85 EURO B. AUSTRIA 0,68 EURO C. FINLANDIA 0,55 EURO D. SZWECJA 0,54 EURO E. WŁOCHY - 0,44 EURO F. FRANCJA - 0,22 EURO G. W. BRYTANIA 0,22 EURO ŚREDNIO 0,61 EURO 46 KOSZT (średni) dystrybucji dotacji; ~ 7,2 %!!!

47 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów Dotacje w praktyce. 47

48 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski Jesteśmy dumni z faktu, Ŝe posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiego przetwórstwa spoŝywczego. Sypniewo, 11 maja 2012 r. 48

Dotacje unijne na lata 2007-2013. ostatnia szansa. Mikołajki, 12 luty 2013 r. 1

Dotacje unijne na lata 2007-2013. ostatnia szansa. Mikołajki, 12 luty 2013 r. 1 Dotacje unijne na lata 2007-2013 ostatnia szansa Mikołajki, 12 luty 2013 r. 1 P L A N P R E Z E N T A C J I 1. 2. Różne możliwości PROW 3. Co dalej? 2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych Konferencja naukowo techniczna Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy

Bardziej szczegółowo

w przemyśle spożywczym

w przemyśle spożywczym Dotacje w praktyce Praktyczne aspekty pozyskania pomocy publicznej dla inwestycji biogazowych w przemyśle spożywczym Białystok 24 marca 2010 r. 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds.

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

BIOGAZ 2012 Rynek biogazowni rolniczych w Polsce

BIOGAZ 2012 Rynek biogazowni rolniczych w Polsce BIOGAZ 0 Rynek biogazowni rolniczych w Polsce Szanowni Państwo, Bio Alians już od 00 roku prowadzi stały monitoring rynku biogazowni rolniczych w Polsce. W raporcie BIOGAZ 0 chcemy podzielić się z Państwem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo