II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GORZELNIKÓW. Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GORZELNIKÓW. Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA"

Transkrypt

1 II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GORZELNIKÓW Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA 1

2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ; 2

3 P L A N P R E Z E N T A C J I 1 2 Czy to się opłaca? TRZY KROKI 3 Co dalej? 3

4 Zaczęło się od; Włochy, Francja, Niemcy i BENELUX 4

5 . Czy to się opłaca? 5

6 6

7 L.p INWESTOR MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO Data wpisu Moc elektryczna 1 POLDANOR SA - Przechlewo Koczała Pomorskie MWe 2 POLDANOR SA - Przechlewo Pawłówko Pomorskie ,946 MWe 3 POLDANOR SA - Przechlewo Płaszczyca Pomorskie ,625 MWe 4 POLDANOR SA - Przechlewo Nacław Zachodnio - Pomorskie ,625 MWe 5 POLDANOR SA - Przechlewo Świelino Zachodnio - Pomorskie ,625 MWe 6 POLDANOR SA - Przechlewo Uniechówek Pomorskie ,063 MWe 7 POLDANOR SA - Przechlewo Giżyno Zachodnio- Pomorskie ,063 MWe 8 POLDANOR SA - Przechlewo Kujanki Pomorskie ,330 MWe 9 BIOGAZ AGRI Sp. z o. o. - Łosice Niedoradz Lubuskie ,252 MWe 10 SPÓŁKA ROLNA KALSK Sp. z o. o. - Kalsk Kalsk Lubuskie ,140 MWe 11 ELEKTROWNIE WODNE Sp. z o.o.- Samociążek Liszkowo Kujawsko - Pomorskie ,126 MWe 12 BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. - Poznań Skrzatusz Wielkopolskie ,526 MWe 13 EKO-ENERGIA GRZMIĄCA Sp. z o. o. -Grzmiąca Grzmiąca Zachodnio - Pomorskie ,600 MWe 14 BIO - WAT Sp. z o.o. - Świdnica Świdnica Dolnośląskie ,900 MWe 15 BIO BUT Sp. z o.o. Łany Wielkie Łany Wielkie Śląskie ,526 MWe 16 BIOELEKTROWNIA Sp. z o.o. - Warszawa Uhnin Lubelskie ,200 MWe 17 BIOENERGY PROJECT Sp. z o.o. - Warszawa Konopnica Łódzkie ,998 MWe 18 ALLTER POWER Sp. z o.o. - Warszawa Mełno Kujawsko - Pomorskie ,600 MWe 19 WILKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. - Lublin Siedliszczki Lubelskie ,999 MWe 20 AWW WAWRZYNIAK Sp. j. - Kalisz Zbiersk Cukrownia Wielkopolskie ,600 MWe 21 BIOGAL Sp. z o.o. - Boleszyn Boleszyn Warmińsko - Mazurskie ,200 7 MWe OSM CZARNKÓW zakład Chodzież 0,375 MWe MWe

8 POZOSTAŁOŚCI HODOWLI BYDŁA. POZOSTAŁOŚCI HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ POZOSTAŁOŚCI GORZELNIANE OSADY ŚCIEKOWE POZOSTAŁOŚCI PRZETWÓRSTWA OO-W PRZETERMINOWANA ŻYWNOŚĆ KURZAK Gliceryna 8

9 ZINTEGROWANA GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 9

10 STRUKTURA KOSZTÓW typ 760 l/h 4% 5% 1% 5% 9% 76% surowiec (zboże) paliwo na kotłownię biomasa na suszarnię energia elektryczna - łącznie chemia i enzymy na gorzelnię 10 pracownicy (12 os.x5000 brutto/etat)

11 Paliwo na kotłownię -ok. 9 % kosztów produkcji REDUKCJA OK. 2/3: energia cieplna; wys. temp~400 C i nisk. temp~90 C Energia elektryczna - ok. 5 % (tendencja wyraźnie wzrostowa) REDUKCJA ok.. 60 %: -brak opłaty przesyłowej Koszty pracownicze - ok. 5 % (łącznie 12+8 = 20 etatów) REDUKCJA do 8 etatów przy PEŁNEJ automatyzacji procesu G+B UKŁAD ZINTEGROWANY GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 11

12 Zintegrowana GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 1. Zmniejszenie kosztów energetycznych i pracowniczych; z~ 19 % do4-7 % kosztów wytworzenia 2. Świadectwa pochodzenia certyfikaty energetyczne - Energia pozyskana z Odnawialnych Źródeł Energii -(fizyczne wytwarzanie energii elektrycznej) -274,92 zł/mwh - Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji (min. 75%) w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, (do 1 MW) - 127,15 zł/mwh - Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracyjnych z jednostek opalanych biogazem rolniczym -59,16 zł/mwh 12

13 GORZELNIA + BIOGAZOWNIA 3. Gwarantowaną cenę energii elektrycznej tzw. czarnej; 198,90 zł/mwh (195,32) 4. Sprzedaż ciepła (jeśli są nadwyżki) ~ 42,98 zł/gj (38,58) 5. Dodatek do ceny energii elektrycznej za dostawy grafikowe (szczytowe) w kwocie w zależności od operatora ~ 70 zł/mwh 6. Sprzedaż świadectw emisyjnych CO2 (Joint Implementation) ~ 60 zł/t 7. Sprzedaż (ewentualnie) nawozu ~ 450 zł/t ~ 450 zł/t (650) 13

14 WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE - PROPOZYCJA 14

15 PROPOZYCJA wg FIT (współczynniki korekcyjne) Współ. CZARNA korekty ENERGIA ELEKTR. nowa ustawa o OZE - stabilność zasad na min. 15 lat - współczynniki korekcyjne zmieniane TYLKO o wartość rocznej inflacji - obowiązek zakupu energii elektrycznej pochodzącej z OZE -współspalanie BEZ Zielonych Certyfikatów - FIT zamiast świadectw pochodzenia (kolorowych certyfikatów) OKRES PRZEJŚCIOWY: DOTACJA DO INWESTYCJI I DO CENY PRĄDU MAŁY BIOGAZ < 100 KWe ŚREDNI BIOGAZ 100 KWe 1 MWe 1,7 198,90 zł/mwh 1,4 198,90 zł/mwh ZIELONY CERTYFIKAT 274,92 zł/mwh 274,92 zł/mwh ZIELONY CERTYFIKAT PO KOREKCIE 467,36 zł/mwh 384,89 zł/mwh ŻÓŁTY CERTYFIKAT 127,15 zł/mwh 127,15 zł/mwh FIOLETOWY SUMA CERTYFIKAT 59,16 zł/mwh 59,16 zł/mwh 852,57 zł/mwh 770,10 zł/mwh DUŻY BIOGAZ > 1 MWe 1,0 198,90 zł/mwh 274,92 zł/mwh 274,92 zł/mwh 127,15 zł/mwh 59,16 zł/mwh zł/mwh 15

16 GORZELNIA + BIOGAZOWNIA Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne odnawialnych źródeł energii: wiatru, biogazu rolniczego, słońca, spadku wód. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja -w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami i realnie poniesionych nakładów inwestycyjnych.. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. 16

17 GORZELNIA + BIOGAZOWNIA Podstawą stabilności prawnej jest nowa ustawa z r. (podpis r. Prezydenta RP) o zmianach w Prawie Energetycznym; Definicja biogazu rolniczego Brak obowiązku koncesyjnego tylko wpis do rejestru ARR Obowiązek,nałożony na sprzedawców z urzędu, zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE (w tym z biogazu rolniczego), po średniej cenie jej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym ZwolnienieBiogazowni rolniczych z ponoszenia wszelkich opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 17

18 ULGI PODATKOWE ULGA w PODATKU DOCHODOWYM - NOWE TECHNOLOGIE Ustawa z r. Dz. U. 107, poz.726 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nabywając nową technologię moŝe odliczyć od podstawy podatku koszty jej zakupu (+ odsetki, + koszty jej wdroŝenia itd.) Odliczenia są limitowane i dla przedsiębiorstw MŚP nie mogą przekroczyć 50 % kwoty wydatków w roku, w którym prawo do odliczenia zostało nabyte. Dla pozostałych podatników jest to - 30%. DEFINICJA: Nowa technologia- jest to wiedza technologiczna materialna i prawna, a szczególnie wyniki badań i prac, stosowana w świecie krócej niŝ 5 lat i słuŝąca do produkcji nowych bądź udoskonalonych wyrobów. 18

19 . Trzy kroki? 19

20 . KROK PIERWSZY Decyzja włascicielska 20

21 Środki własne Pomoc publiczna PROW Strona trzecia 21

22 LOGO GIS NFOŚiGW PO IG PO IiŚ MAX % WYS. DOT. DOTACJI 30 % + bez bez bez 45 % pożyczka Mapa Pomocy Mapa pomocy RPO Indywidualnie Mapa pomocy PROW 20 MLN 50 % 123 PLN PROW 0,5 MLN PLN 50 % 1 mln EURO 15 % 311 POLSEFF TRYB KONKURS PZP NAJBL. TERMIN UWAGI NIE min. 10 TAK Brak zapowiedzi TAK Brak zapowiedzi TAK Wg województw NIE III/IV kw kw Biogaz wraz z gorzelnią NIE III/IV kw kw Tylko biogaz NIE CIĄGŁY 22 Tylko Kogeneracja KONKURS KONKURS KONKURS KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ mln PLN

23 1. KREDYTY KREDYTY z dopłatami do oprocentowania ngp 1/2 %, (~ 3,68 %), (nbr15 ¼, ~ 3,2 %) min. na: Budowa, przebudowa, remont Zakup i instalacja maszyn mogą być używane!!! Zakup budynków i budowli!!! KREDYTY PREFERENCYJNE TYLKO na modernizację gorzelni... Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne 2. GWARANCJE, PORECZENIA spłaty kredytów bankowych Poręczenie do wysokości 60 % Gwarancja do wysokości 80 % Prowizja jednorazowa od 0,5 % do 2 % 23 Kredyty z częściową spłatą kapitału tylko dla gospodarstw rol. 3. Kredyty z częściową spłatą kapitału

24 24

25 MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE (311) o nabór X/XI 2011 o 50 % k.k. max.0,5 mln PLN o KRUS/dopłaty bezpośrednie o rolnik/domownik/żona/ mąż rolnika o 176 szt. wniosków o pozostało ~ 104 szt. o 16 szt. tzw. wniosków parzystych (2x0,5) wytwarzanie/przetwarzanie o 8 szt. gorzelnie o gł. problemy; WZ, PnB, formalne: KI, ofertowanie 25

26 311 Różnicowanie w kierunku. - nabory Lp. Rok naboru Liczba złożonych wniosków Podpisane/ odrzucone w szt. Liczba odrzuconych w % W trakcie oceny Kwota zakontraktowana w mln PLN / , , / , , / , , / ,9 Suma: /6834 ~ 41, ,7 ~87,3 26

27 (123) Ilości wniosków (2934 szt.) według : ilość/średnia wartość dotacji/kwota rozdysponowana ILOŚĆ wniosków Średnia WARTOŚĆ DOTACJI KWOTA ROZDYSPONOWANA NABÓR 2008 NABÓR 2009 NABÓR NABÓR 2011

28 (123) Zwiększanie wartości dodanej - nabory Lp. Rok naboru Liczba złożonych wniosków Podpisane/ odrzucone w szt. Liczba odrzuconych w % W trakcie oceny Kwota zakontraktowana w mln PLN /324 39, , /353 44, , /418 49, , / ,9 Suma /1152 ~ 44, ,3 28 ~1,822

29 PROW G + B STAN wykorzystania; wypłacono 43,94%, budŝetu (3/4) Ilość odrzucanych wniosków OK.. 43 % w tym 34 % na ocenie formalnej OSTATNII nabór w ramach PROW!!! 311 (konkurs), 123 (GPR), 312 (konkurs) realizacja do połowy 2015r. Przewidywany termin; III/IV kwartał 2012r. po majowej ocenie stanu realizacji PROW 29

30 . KROK DRUGI GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH 30

31 GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH Min. 5 szt. (najlepiej 6) osób fizycznych lub prawnych posiadających Numer Identyfikacyjny Producenta Rolnego -min. 1 ha (najlepiej przeliczeniowy), Brak wymogu uprawnień rolniczych, każde zamieszkanie, także dzierżawa Łączenie osób lub podmiotów albo podział!!! Minimalna wartość potencjalnej produkcji rolnej WSZYSTKICH członków GPR 50 tyś. EURO WSZYSTKIE branże produkcji rolnej (roślinne, zwierzęce) + rośliny energetyczne 31

32 GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH Akt notarialny (KRS), Urząd Marszałkowski (uznanie) PLAN DZIAŁANIA; plan na 5 lat Niezrealizowanie Planu Działania lub rozwiązanie przed 5 laty NIE powoduje konieczności zwrotu dotacji 5 % rocznej produkcji (max. 100 tys. EURO rocznie) administracja i wspólne użytkowanie np. maszyn 70 % reklama (systemy jakości, produkt tradycyjny itp.) GPR to przywilej w PROW

33 . KROK TRZECI WNIOSEK POMOCOWY TECHNOLOGIA, LOKALIZACJA, MONTAŻ FINNASOWY 33

34 JAKIE TO PROSTE 34

35 WNIOSEK POMOCOWY; TECHNOLOGIA WARUNEK; B. ZINTEGROWANA Z GORZELNIĄ jednozbiornikowe, wielozbiornikowe, hybrydowe, UASB, EGSB, AF, IC - reaktory wysokoobciążone, monosubstratowe, wielosubstratowe, Kontenerowe, metoda mokra/sucha sucha, KAŻDA OPTYMALNA 35!!!

36 IDEALNA BIOGAZOWNIA 36

37 WNIOSEK POMOCOWY; LOKALIZACJA Uregulowano warunki techniczne i lokalizacją zbiorników na produkty pofermentacyjne dotychczas brak regulacji Zniesiono wymóg zachowania odległości 15 metrów pomiędzy komoramifermentacyjnymi i zbiornikami biogazu rolniczego; Uchylono przepis, że zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne większe niż 100 m³ lokalizacja wyłącznie dla biogazowni; Odległości stref bezpieczeństwa; do całej instalacji biogazu rolniczego, a nie poszczególnych zbiorników biogazu i komór ferm. Rozporządzenie RM z r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: wyłączenie biogazowni rolniczych o mocy elektrycznej do 0,5 MW lub ekwiwalent 37

38 Czy to się opłaca? Pozostałośća NIE odpad. WNIOSEK POMOCOWY; MONTAŻ FINANSOWY Pozostałość to substrat,a kto ma substrat ten ma Propozycje technologiczne; (D) (AU) (SZ) (CZ) (Chi)(Taj) Wnioski; ocena w Centrali DOPI, błędy. 7 instalacji G + B w realizacji (2 oddane do użytku) Montaż finansowy; 20 %, zaliczka -50 %, etapy, kredyt Reżim czasowy (1 i 5 miesięcy ) Oszustwa dotacyjne!!! Kosztorys Inwestorski i Powykonawczy podstawa!!! DUŻE problemy z wnioskami o płatność 38

39 a)budowy, przebudowy lub remontu WNIOSEK POMOCOWY; MONTAŻ FINANSOWY koszty kwalifikowane lub remontu połączonego z modernizacją (nie odtworzeniowych)w tym BIURO do 10 % k.k. b) zagospodarowania terenu; niezbędna infrastruktura, utwardzenie, ogrodzenia, monitorowanie, place manewrowe, zjazdy c) zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia i sprzętu - pierwszy użytkownik, nabyte wyłącznie od producenta/dystrybutora. d) sprzęt komputerowy i oprogramowanie monitoring i zarządzanie obiektem, sterowanie produkcją (w tym AKPiA), programy księgowe, magazynowe, oprogramowanie w tym autorskie. e) środki transportu (bez samochodów osobowych) cysterna, silos, chłodnia, mroźnia i transport wewnętrzny; wózki widłowe, paleciaki, transportery, ładowarki czołowe, ciągniki. f) projekty, operaty, kosztorysy, wypisy, ISO, BIZNES - PLAN 39

40 WARUNEK: NAJPÓŹNIEJ DO WRZEŚNIA br. KROK PIERWSZY; KROK DRUGI; pozostałe czynności do 6 miesięcy DECYZJA WŁAŚCICIELSKA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KROK TRZECI; WNIOSEK POMOCOWY TECHNOLOGIA, LOKALIZACJA, MONTAŻ FINNASOWY 40

41 . Co dalej? 41

42 CO DALEJ? Nowa perspektywa finansowa Negocjacje, komisarz (Dacian Ciolos - RO), generalna krytyka WPR Zmniejszenie WPR w budŝecie UE nowe instrumenty, decyzja 2012/2013 BIOENERGETYKA Nowe wyzwania (poŝyczka/kredyt technologiczny) - innowacyjność i oryginalne nowoczesne technologie, - zapewnienie bezpieczeństwa Ŝywnościowego, - efektywność energetyczna i produkcja OZE. Zmiana zakresu Załącznika nr 1 do Traktatu Akcesyjnego który wytycza linię demarkacyjną dla PROW. Wykluczenie niektórych rodzajów przetwórstwa spoŝywczego gdzie występuje wyraźny nadmiar mocy produkcyjnych - mleko Wykluczenie przedsiębiorstw nie będących w kategorii MŚP 42

43 PROW CO DALEJ? PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa Priorytet 2. Wsparcie Ŝywotności gospodarstw Priorytet 3 Łańcuch Ŝywnościowy i zarządzanie ryzykiem Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Priorytet 4 Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, surowców, gospodarka niskoemisyjna Rozwój obszarów wiejskich na lata Priorytet 5.. Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zaleŝnych od rolnictwa i leśnictwa Cel 3. Rozwój terytorialny Priorytet 6. Uwolnienie potencjału miejsc pracy i wzrostu na obszarach wiejskich 43

44 CO DALEJ? Art. 18 Inwestycje w środki trwałe (dawne Modernizacja gosp. rolnych, dawne Scalanie, dawne Zwiększanie wartości. ) Cel: umożliwienie beneficjentomopracowywanie i realizowanie połączonych projektów o zwiększonej wartości dodanej Zakres: budowa, przebudowa, remont, zakup maszyn i urządzeń, elementy infrastruktury technicznej NOWOŚĆ: JEDEN ŚRODEK, WSZYSKIE KAT. BENEFICJENTÓW. dla gospodarstw rolnych, inwestycje zbiorowe, inwestycje związane z dostępem do gruntów rolnych i leśnych, w zakresie scalania, dostawy energii i gosp. wodnej, inwestycje związane z przetwórstwem, inwestycje podwyższające użyteczność publiczną obszarów NATURA załącznik: analiza SWOT, mocne i słabe strony inwestycji, rodzaj biznes planu (np. plan rozwoju gospodarstwa) podobne jak w naborze dot. restrukturyzacji produkcji mleczarskiej 44

45 CO DALEJ? Obecnie bezzwrotne dotacje refundacja części poniesionych kosztów. Większość dotacji jako zwrotne instrumenty, np.. preferencyjne kredyty, poŝyczki i poręczenia pieniądz poŝyczany jest bardziej szanowany. MODEL DOCELOWY; Kredyt niskooprocentowany i ewentualne częściowe umorzenie - obecnie Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia Dotacje bezzwrotne wciąŝ będą dostępne, ale mniej Dla projektów duŝej wartości i duŝym ryzyku, głównym źródłem (w tym w nowe technologie) będzie kredyt/poŝyczka/gwarancja technologiczna. Obecnie; Kredyt technologiczny PO IG i JEREMIE (330 mln EURO, 1,5 umów) Klasyczna dźwignia finansowa więcej Beneficjentów za to samo Zmniejszenie funkcji kontrolnej Instytucji WdraŜającej Zwiększenie roli banków i ośrodków naukowych 45

46 CO DALEJ? W ramach kontraktów (dotacje UE) za InŜyniering, maszyny i urządzenia za 1 EURO składki do budŝetu UE od płatników netto (7) wraca; A. NIEMCY 0,85 EURO B. AUSTRIA 0,68 EURO C. FINLANDIA 0,55 EURO D. SZWECJA 0,54 EURO E. WŁOCHY - 0,44 EURO F. FRANCJA - 0,22 EURO G. W. BRYTANIA 0,22 EURO ŚREDNIO 0,61 EURO 46 KOSZT (średni) dystrybucji dotacji; ~ 7,2 %!!!

47 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów Dotacje w praktyce. 47

48 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski Jesteśmy dumni z faktu, Ŝe posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiego przetwórstwa spoŝywczego. Sypniewo, 11 maja 2012 r. 48

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych Konferencja naukowo techniczna Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetyczno-środowiskowych w przemyśle spożywczym

Finansowanie inwestycji energetyczno-środowiskowych w przemyśle spożywczym Finansowanie inwestycji energetyczno-środowiskowych w przemyśle spożywczym 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych E-mail; funduszepomocowe@wp.pl 2 P

Bardziej szczegółowo

Zasady wpisu do rejestru biogazowni rolniczych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Zasady wpisu do rejestru biogazowni rolniczych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości Konferencja Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów

Bardziej szczegółowo

Mikołajki, 15 luty 2011 r.

Mikołajki, 15 luty 2011 r. Mikołajki, 15 luty 2011 r. 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych E-mail; funduszepomocowe@wp.pl 2 3 to już 10 lat dotacji unijnych dla mleczarstwa PHARE

Bardziej szczegółowo

czas na efektywnośd energetyczną Mikołajki, 07 luty 2012 r. 1

czas na efektywnośd energetyczną Mikołajki, 07 luty 2012 r. 1 Dotacje w praktyce czas na efektywnośd energetyczną Mikołajki, 07 luty 2012 r. 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych E-mail; funduszepomocowe@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na lata 2007-2013. ostatnia szansa. Mikołajki, 12 luty 2013 r. 1

Dotacje unijne na lata 2007-2013. ostatnia szansa. Mikołajki, 12 luty 2013 r. 1 Dotacje unijne na lata 2007-2013 ostatnia szansa Mikołajki, 12 luty 2013 r. 1 P L A N P R E Z E N T A C J I 1. 2. Różne możliwości PROW 3. Co dalej? 2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji

Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji część 1. W Klasie A program obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

w przemyśle spożywczym

w przemyśle spożywczym Dotacje w praktyce Praktyczne aspekty pozyskania pomocy publicznej dla inwestycji biogazowych w przemyśle spożywczym Białystok 24 marca 2010 r. 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds.

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Autor: Maciej Noskowiak - Specjalista ds. funduszy unijnych MCG S.A. ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 11/2010) Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIE ROLNICZE POLDANOR SA I ICH WPŁYW NA LOKALNY RYNEK PRACY. Dąbie, 13 czerwca 2013

BIOGAZOWNIE ROLNICZE POLDANOR SA I ICH WPŁYW NA LOKALNY RYNEK PRACY. Dąbie, 13 czerwca 2013 1 BIOGAZOWNIE ROLNICZE POLDANOR SA I ICH WPŁYW NA LOKALNY RYNEK PRACY Dąbie, 13 czerwca 2013 2 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Polen Invest A/S 100 % AXZON A/S 95 % 100 % 94 % 100 % Danosha Ltd. Poldanor SA

Bardziej szczegółowo

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ.

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza. Czy warto inwestować

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych Energia jest cenna - 82,5 mld euro - 20% cele klimatyczne - 9,2 mld euro cel 4

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A.

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Agenda 1. Wstęp 2. System zielonych

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska Finansowanie odnawialnych źródeł energii i inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej Forum Czystej Energii POLEKO, listopad 2007 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

System finansowania prosumenckich inwestycji OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

System finansowania prosumenckich inwestycji OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa System finansowania prosumenckich inwestycji OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa Andrzej Curkowski acurkowski@ieo.pl Szkolenie Integrator mikroinstalacji OZE, Warszawa 21.11.2014 Technologie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki biogazowe. Oczekiwania inwestorów w zakresie regulacji prawnych na przykładzie Poldanor SA

Dobre praktyki biogazowe. Oczekiwania inwestorów w zakresie regulacji prawnych na przykładzie Poldanor SA 1 Dobre praktyki biogazowe. Oczekiwania inwestorów w zakresie regulacji prawnych na przykładzie Poldanor SA 2 Biogazownie Poldanoru: LP. BIOGAZOWNIA LOKALIZACJA OTWARCIE MOC INSTALACJI [kwe/kwt] 1. Pawłówko

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni W roku 2014r. odbyły się ostanie konkursy z pozostałości puli pieniężnej z UE drugiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

ULGI W PODATKU ROLNYM

ULGI W PODATKU ROLNYM ULGI W PODATKU ROLNYM 10.07.2015 ULGA INWESTYCYJNA Podstawa prawna: 1. Art. 13, art 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1381 ze zm.) Wymagane dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności inwestycji biogazowych

Ocena efektywności inwestycji biogazowych Ocena efektywności inwestycji biogazowych Dr Waldemar Gostomczyk Politechnika Koszalińska Instytut Ekonomii Zarządzania Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Polityka Polski w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Dorota Zawadzka Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Kołobrzeg, 17 września 2015 roku Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne

Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ

OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ ZARYS EFEKTYWNOŚCI STOSOWANIA WYBRANYCH OŹE dr inż. Maciej Sygit Sygma Business Consulting http://www.sygma.pl OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ Podmiotem typu CHP jest wyróżniona organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna Fakty o Mazowszu 2 Fakty o Mazowszu największy region w Polsce -35579 km 2 ponad 5 milionów

Bardziej szczegółowo

Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej

Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej Anna Oniszk-Popławska aoniszk@ieo.pl Instytut Energetyki Odnawialnej Targi INSTALACJE 2010 Seminarium Branża Instalacyjno-Grzewcza w Polsce 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Prosument na Warmii i Mazurach

Prosument na Warmii i Mazurach Prosument na Warmii i Mazurach PROSUMENT = PRODUCENT + KONSUMENT Moc zamówiona Zużycie energii 1. DEKARBONIZACJA 2. NISKA EMISJA Podstawa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Biogazownie Rolnicze w Polsce

Biogazownie Rolnicze w Polsce 1 Biogazownie Rolnicze w Polsce Biogazownia co to jest? Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz: paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne i finansowe małych instalacji biogazowych

Uwarunkowania prawne i finansowe małych instalacji biogazowych Uwarunkowania prawne i finansowe małych instalacji biogazowych Andrzej Curkowski acurkowski@ieo.pl Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego. Mikro i małe instalacje biogazowe. Białystok

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo