Król Łokietek wrócił do domu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Król Łokietek wrócił do domu"

Transkrypt

1 Na drogach zrobiono więcej w ciągu dwóch lat niż w poprzedniej kadencji Czytaj str. 4 i 5 KOWAL. Podglądanie natury dało niespodziewany plon. Na konkurs fotograficzny FOTONA- TURA wpłynęło 1500 prac. Organizatorzy zapowiadają kontynuowanie konkursu. Zespół Ale Babki z Lubienia Kujawskiego ISSN nr 6, październik 2008 WŁOCŁAWEK nakład: egz. 0 zł BARUCHOWO. Pod koniec września otwarte zostało pierwsze w naszym regionie boisko szkolne budowane w ramach ogólnopolskiego programu Orlik Boisko jest początkiem planowanego kompleksu sportowego, w skład którego wejdzie hala sportowa i stadion. Syn Brześcia Kujawskiego, książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu, a od 1320 roku król Polski Władysław I Łokietek wrócił do miejsca urodzenia. Niezwykle bogaty program przygotowano w Brześciu Kujawskim z okazji odsłonięcia pomnika króla Polski Władysława Łokietka. Wcześniej odnowiono elewację zabytkowego klasycystycznego ratusza i wielu domów. Główne uroczystości poprzedziła msza celebrowana przez ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. biskupa Wiesława Meringa. Po okolicznościowych przemówieniach na placu Łokietka symbolicznego odsłonięcia pomnika króla Polski dokonali ubrani w historyczne stroje uczniowie - Aneta Balcerzak i Michał Szczepanowicz. W Brzeskim Domu Kultury tytułem,,honorowy obywatel Gminy Brześć Kujawski uhonorowano Ryszarda Grygiela, archeologa, który prowadził badania w rejonie Brześcia Kujawskiego w latach Odznaczenia,,Zasłużony dla gminy Brześć Kujawski z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Golasińskiego i burmistrza Wojciecha Zawidzkiego otrzymali: Roman Jarecki, Waldemar Cepeusz oraz pośmiertnie ks. Stefan Kuliński. Tego dnia odbyło się wiele imprez towarzyszących uroczystościom. (mp) Król Łokietek wrócił do domu Delegacja powiatu W Brześciu Kujawskim odsłonięto pomnik króla Władysława Łokietka Badania we Włocławku Dzieci niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące oraz z autyzmem mieszkające w pow. włocławskim mogą badać się i uzyskiwać orzeczenia o stanie zdrowia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Zarząd Powiatu podpisał z miastem porozumienie w tej sprawie. Dyrektorzy domów pomocy społecznej biją na alarm Pięlegniarki do zwolnienia Z nowym rokiem podopieczni domów pomocy społecznej zostaną pozbawieni, jak dotąd, pielęgniarskiej opieki. Do końca grudnia dyrektorzy muszą zwolnić z pracy zatrudnione tam pielęgniarki. Dyrektorzy domów pomocy społecznej biją na alarm. Do końca tego roku muszą zwolnić z pracy zatrudnione pielęgniarki, bo według obecnych przepisów, domy pomocy nie są zakładami opieki zdrowotnej. Oznacza to, że zatrudnianie pielęgniarek wiąże się z przekroczeniem dyscypliny budżetowej. Ostatnio minister pracy i polityki społecznej przesłała do starostów i prezydentów miast pismo przypominające, że usługi medyczne w domach pomocy społecznej winny być finansowane w pierwszym rzędzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że,,usługi zdrowotne winny być udzielane mieszkańcom domów pomocy społecznej na takich samych zasadach jak osobom, które potrzebują pomocy medycznej w warunkach domowych. Ponadto napisano, że,,w celu realizacji tej generalnej zasady od 1 stycznia NFZ winien zawierać umowy na zadaniową realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Takie stanowisko pani minister wywołało wśród kierujących domami pomocy społecznej szok. - To kompletne niezrozumienie przez ministerialnych urzędników realiów panujących w domach pomocy społecznej - mówią pielęgniarki. Gdyby znajdujące się tam osoby, nawet te w wieku starszym wymagały tylko pomocy medycznej w warunkach domowych, z pewnością nie stałyby się pensjonariuszami DPS-u. Problem nie dotyczy więc tylko pozbawienia pracy pielęgniarek. Proponowane kontrakty na obsługę DPS-ów przez prywatne spółki wiążą się z likwidacją całodobowych dyżurów pielęgniarskich w tych placówkach. Pielęgniarka będzie w domu pomocy sporadycznie, tylko po to, aby podać leki lub zrobić pensjonariuszom badania. W ministerstwie zapomniano, że większość mieszkańców domów pomocy to ludzie chorzy, często niedołężni, wymagający stałej opieki medycznej. Kto zatem będzie ponosił odpowiedzialność za ich zdrowie i życie? Jolanta Pijaczyńska Dokończenie na str. 6

2 I TU i TERAZ Gazeta Powiatu Włocławskiego I 2 Wydarzenia nr 6, październik 2008 Fabianki Umowa na drogę Doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Fabianki w sprawie realizacji i finansowania remontu pn. Ułożenie masy profilowej na drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka Wielgie w miejscowości Chełmica Duża na długości 776 metrów. (s) Łaciata poszła w Polskę Włocławscy policjanci, powiadomieni przez gospodarza, poszukiwali skradzionej krowy, która, jak się później okazało poszła w długą. Nie tylko psy lubią długie spacery. Policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców gminy Kowal, że najprawdopodobniej ktoś ukradł mu krowę. Zwierzak był na terenie gospodarstwa, ale nad ranem gospodarz stwierdził, że go nie ma. Policjanci postanowili jednak sprawdzić okolicę i zorientować się, czy krowa nie poszła w długą. Kilka kilometrów dalej zauważyli łaciatą, która spokojnie zajadała się liśćmi. Po sprawdzeniu krowa cała, zdrowa i najedzona trafiła do właściciela. Sesja Rady Powiatu Włocławskiego Ma być bezpieczniej Na ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła między innymi program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa w latach Podobnie, jak w całym kraju, także w powiecie włocławskim obserwuje się zmianę obszarów zagrożeń. Wprawdzie odnotowuje się mniej przestępstw i lepszą ich wykrywalność, ale na poczucie bezpieczeństwa obywateli mają wpływ pojedyncze przestępstwa, zwłaszcza dokonane w sposób zuchwały lub brutalny. Z uchwalonego przez Radę Powiatu programu wynika, że działania prewencyjne będą obejmowane w różnych obszarach życia społecznego. Program jest otwarty i każda cenna inicjatywa będzie do niego włączana. Szczególną uwagę poświęcono dzieciom i młodzieży. Każda szkoła, realizując założenia programu Bezpieczna Szkoła, weźmie udział w konkursach międzyszkolnych. Szkoły we Włocławku walczyć będą o certyfikat prezydenta Włocławka, a w powiecie o certyfikat starosty oraz o puchary i nagrody rzeczowe. Puchar będzie przechodni i przyznawany tylko na rok, zaś certyfikat będzie pozostawał w szkole. Celem programu jest nie tylko zmniejszenie zagrożeń przestępczością, wykroczeniami, zdarzeniami patologicznymi, ale także oddziaływania wychowawcze mające nauczyć młodych ludzi szacunku dla koleżanek i kolegów, a w szczególności poszanowania osób star szych. Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska we Włocławku wyznaczyli dla każdej szkoły swoich funkcjonariuszy, odpowiedzialnych za wzajemną współpracę. Rada na ostatniej sesji przyjęła sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centru Pomocy Rodzinie. Wysłuchano tez informacji przewodniczącego rady dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych składanych przez radnych. (p) Z prac Zarządu Powiatu Zarząd Powiatu we Włocławku wyraził zgodę na zorganizowanie w budynku starostwa Biura dla obywatela. Takie biuro, które będzie służyło mieszkańcom powiatu ma zamiar otworzyć Pomorska Fundacja Kultury i Sztuki. W,,Biurze dla obywatela nieodpłatnie można będzie skorzystać z poradnictwa obywatelskiego i poradnictwa prawnego. Będzie to duża pomoc dla wszystkich tych, którzy borykają się ze zrozumieniem procedur, poznaniem i zrozumieniem swoich praw i obowiązków, lub też wyjściem z trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z nieznajomości przepisów. * * * Domy Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach i Kurowie otrzymają dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, na zakup samochodów dziewięcioosobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom tych placówek do realizacji tego zadania. Zakład w strefie LUBIEŃ KUJAWSKI. W podstrefie ekonomicznej wspieranej przez samorząd powiatu po Superfososie ostatnio otwarty został zakład KREISEL, działający w branży materiałów budowlanych. Wszystko wskazuje na to, że ze środków unijnych gmina otrzyma kilka milionów euro na tworzenie infrastruktury technicznej, co ułatwi inwestowanie. Moje 3 grosze W Nowej Wsi (gmina Włocławek) oddano do użytku ponad 1400-metrowej długości chodnik przy drodze powiatowej Włocławek-Choceń. Była to od dawna oczekiwana inwestycja, co zrozumiałe jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że pozwala bezpiecznie poruszać się nie tylko mieszkańcom Nowej Wsi, ale głównie Włocławka, którzy chcą dojechać na rowerze do lotniska w Kruszynie. Pełnej radości z oddania ścieżki jednak nie ma, bo po stronie Włocławka brakuje około 100 metrów. Okazuje się, że miasto inwestycji nie zrobi, bo jak od rzecznika prezydenta dowiadujemy się, powiat nie poinformował urzędu, że ścieżkę buduje. Oni więc jej nie zaplanowali. Gdyby pan prezydent oraz jego służby zarówno drogowe, jak i planistyczne uważnie czytały codzienne gazety, to by wiedziały, że taka ścieżka po stronie powiatu powstanie. Trąbi się o niej od lat. Kiedy więc budowały własną, to by zamiast kończyć ją na ulicy Lipowej pociągnęły do rzeczki. Byłoby po kłopocie. A tak na marginesie, robienie problemu ze 150 metrów chodnika prezydentowi wielkiego miasta nie przystoi. Stanisław Białowąs Ściąga dla rolnika Renta za ziemię Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włocławku rozpoczęło wydawanie decyzji dotyczących wniosków o renty strukturalne. Przypomnijmy, że o tę formę pomocy mogą starać się posiadacze gospodarstw rolnych, którzy między innymi ukończyli 55 lat i posiadają co najmniej 7 ha ziemi. Muszą oni jednak gospodarstwo sprzedać lub przekazać swojemu następcy. - Renta strukturalna finansowana z funduszy unijnych pozwala na szybsze wypłacanie renty i w większej kwocie niż normalna renta KRUS-owska - mówi Józef Leszek, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włocławku.- Podobnie, jak w poprzednich programach, wynosi ona 150 procent emerytury KRUS, co oznacza że rolnik może dostać 940 zł. Świadczenia przyznawane są także żonie właściciela gospodarstwa. Ta jednak otrzyma rentę wynoszącą 100 procent emerytury KRUS-owskiej, czyli około 600 zł. Po osiągnięciu przez rolnika wieku emerytalnego, czyli 65 lat otrzymywać on będzie świadczenia z KRUS, wynikające z obowiązujących przepisów. Od 2004 roku w powiecie włocławskim z rent strukturalnych skorzystało do tej pory około 300 rolników. Na rozpatrzenie czekają 43 wnioski. Po otrzymaniu z ARiMR decyzji o przyznaniu takiego świadczenia zainteresowany będzie miał pół roku na zrealizowanie swojego planu rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa, czyli sprzedania go w całości lub przekazania go następcy z rodziny. Warto dodać, że rolnik może zostawić sobie zabudowania oraz działkę o powierzchni nie większej niż pół hektara. (bis) TU i TERAZ Gazeta Powiatu Włocławskiego Wydawca: Wydawnictwo Kujawy Adres redakcji: Szpetal Górny ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) , stanislaw. Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska www. kujawy.media.pl

3 nr 6, październik 2008 I TU i TERAZ Gazeta Powiatu Włocławskiego Oświata I 3 W Chodczu Rozpoczęli rok z prezentem Oficjalnie nowy rok szkolny w powiecie włocławskim rozpoczęto w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu. Z tej okazji szkoła otrzymała od władz powiatu 40- calowy telewizor LCD, który Grażynie Wilińskiej, dyrektorowi szkoły wręczyli Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku, Jan Ambrożewicz - starosta włocławski i Kazimierz Kaca - wicestarosta. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Urszuli Szparagi i Aleksandry Pilip. W otwarciu nowego roku szkolnego udział wzięli radni, członkowie Zarządu Powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, młodzież i przyjaciele szkoły. Powiat Włocławski, od 1 stycznia 2008 roku jest organem prowadzącym dla pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, jednego Zespołu Szkół Specjalnych, dwóch Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, jednej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu i Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Szkoły usytuowane są w Brzeziu, Chodczu, Kowalu, Lubrańcu, Marysinie, Izbicy Kujawskiej, Starym Brześciu. Dwie placówki: Zespół Szkół w Kowalu i Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu przeszły pod zarząd ministerstwa rolnictwa, ale oczywiście uczy się w nich młodzież z powiatu włocławskiego. Na nowy rok szkolny przygotowano dla absolwentów gimnazjów 570 miejsc. Niestety, rzeczywistość pokazała, że nabór był o dużo mniejszy od planowanego. - Rzeczywiście szkoły były przygotowane do większego naboru, mają ku temu dobre warunki lokalowe i wykształconą kadrę - mówi uczestniczący w inauguracji Jacek Zbonikowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku. - Jednak w tym roku ogólna liczba uczniów w szkołach jest taka sama jak w roku ubiegłym. Nie jest źle, w naszych szkołach uczy się 1350 uczniów w 53 oddziałach. Należy podkreślić, iż nabór do klas pierwszych był wyższy od liczby absolwentów opuszczających mury szkół w czerwcu 2008 roku. Do klas pierwszych przyjęliśmy 436 uczniów, dla których otworzyliśmy 15 oddziałów. Największym powodzeniem cieszyła się trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Izbicy Kujawskiej kształcąca w zawodach: stolarz, rolnik, fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec elektryk, rzeźnik-wędliniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, cukiernik, murarz. Większy nabór uczniów od planowanego miało także Technikum Żywienia i Gospodarstwa Atrakcyjne zawodówki Starostwo Powiatowe we Włocławku w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 otrzyma dotację w wysokości zł. - Podpisano już umowę z o dofinansowanie z powiatem toruńskim, który jest głównym koordynatorem - mówi Marek Wiliński, pracownik starostwa. - Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, trzy miasta: Toruń, Grudziądz, Włocławek oraz gminę Unisław. Całkowita wartość projektu wynosi 2 mln zł - w tym zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś zł stanowią środki własne koordynatora i partnerskich jednostek samorządowych. Środki na realizację projektu zostały podzielone proporcjonalnie do liczby uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez dany samorząd. Technika i szkoły zawodowe, dzięki dofinansowaniu będą prowadzić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki, pozwalające uczniom na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ponadto szkoły otrzymają pieniądze na zakupienie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, zapewniających wysoką jakość kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb rynkowych. Starosta Jan Ambrożewicz z dyr. Grażyną Wilińską przecina wstęgę, którą owinięto paczkę z telewizorem Na uroczystość przybyli przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół i radni powiatowi Domowego w Chodczu. W poprzednich latach powiat dopłacał do utrzymania szkół sporo pieniędzy z własnego budżetu. Zanosi się na to, że i w tym roku szkolnym nie obędzie się bez dodatkowych środków. - Kwota jednak będzie zdecydowanie mniejsza, gdyż szacuję, że powiat dołoży około dwustu tysięcy złotych dodaje naczelnik Zbonikowski. - Na obniżenie kosztów znaczący wpływ ma ubiegłoroczna decyzja radnych powiatu o przekazaniu szkół rolniczych w Kowalu i Starym Brześciu ministerstwu rolnictwa. Aktualna polityka oświatowa w powiecie włocławskim zmierza do tego, aby funkcjonowały na terenie powiatu szkoły o różnych typach i poziomach kształcenia. Odległość szkoły od miejsca zamieszkania ma dla ucznia ogromne znaczenie, ułatwia zdobywanie wiedzy i służy wyrównywaniu szans edukacyjnych. W szkołach na poziomie technikum uczniowie mają szansę zdobyć zawód technika: agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa domowego, ekonomisty i informatyka. W szkołach zawodowych młodzież uczy się następujących zawodów mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, stolarz, rolnik mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca oraz kucharz małej gastronomii Gdyby przeliczać zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych powiatu na pełne etaty, to można powiedzieć, że pracuje tu 145 nauczycieli. Większość z nich ma stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Podnoszeniu kwalifikacji sprzyja system dofinansowania kursów i studiów podyplomowych z budżetu powiatu. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

4 I TU i TERAZ Gazeta Powiatu Włocławskiego I 4 Ściąga dla rolnika Pieniądze dopiero po rozliczeniu W latach 2004 i 2005 dla rolników tak zwanych gospodarstw niskotowarowych, czyli w sposób szczególny borykających się z trudnościami osiągania dochodu przygotowano program pomocy w postaci sfinansowania najpilniejszych potrzeb. Rocznie otrzymywano 4,5 tys. euro, czyli w zależności od kursu 4,4 4,8 tys. zł. Gospodarka nr 6, październik 2008 Inwestycje drogowe w powiecie Chodnikiem do granic Włocławka Z tego programu pomocy przez ostatnie dwa, trzy lata korzystało w powiecie włocławskim około 800 gospodarstw, czyli ponad jedna dziesiąta istniejących. Pieniądze zgodnie z warunkami ich przyznania miały być przeznaczone na określone cele. Teraz przyszedł czas rozliczenia się z przyznanych środków. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina więc, że oświadczenia o realizacji przedsięwzięć w ramach dotacji dla gospodarstw niskotowarowych muszą być złożone w ciągu pół roku od otrzymania decyzji o trzeciej transzy płatności. Oświadczenia muszą być, jak wiadomo, poparte dokumentami wydania przyznanych pieniędzy. Od spełnienia tego obowiązku zależeć będzie przyznanie pomocy na dwa następne lata. Agencja przypomina, że obowiązuje bezwzględne dotrzymanie terminu. Jeśli zostanie on przekroczony nawet z powodów niezależnych, wypłaty za dwa następne lata będą zawieszone. Oznacza to stratę około 9 tys. zł. (bis) Konkurs HIT 2008 Ponad przeciętność Na uroczystej gali, podsumowującej konkurs,,gospodarczo-samorządowy HIT 2008 zorganizowany przez Agencję Promocyjną PUNKT S z Piły i Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Toruniu, Jan Ambrożewicz starosta włocławski wręczał nagrody w kategorii samorządność, organizacja i zarządzanie. Nagrodę Kryształowy HiT 2008 między innymi otrzymali przedsiębiorcy z powiatu włocławskiego: Kazimierz Mańkowski PPHU,,PETROMAN z Lubrańca za wszechstronny rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa oferującego nowoczesne formy handlu, sprzedaży paliw płynnych i technicznej obsługi pojazdów samochodowych oraz,,granpol Sp. z o.o. z Nowej Wsi za opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania grupy nowych tworzyw o nazwie GRANSEB. Główną grupą wyrobów GRANPOL są granulaty PVC i TR dla przemysłu obuwniczego. Ćwiczenia sztabowców We Włocławku odbyły się ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku pod kryptonimem. WISŁA Tematem ćwiczeń była ocena współdziałania służb i instytucji w skutecznym przeciwdziałaniu zdarzeń kryzysowych oraz usuwania ich skutków w warunkach zagrożenia terrorystycznego. Ćwiczeniami kierował Jan Ambrożewicz starosta włocławski pełniący funkcję przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku oraz mł. bryg. Janusz Piasecki z KM PSP we Włocławku, z-ca przewodniczącego PZZK. 1,4 km chodnika w Nowej Wsi oficjalnie oddano do użytku d początku kadencji obecnie Orządzące powiatem włocławskim władze samorządowe zapowiadały poprawę stanu dróg w powiecie włocławskim. Z comiesięcznych meldunków o realizacji tych planów widać, że stan dróg poprawia się, choć do zadowolenia bardzo, bardzo daleko. W połowie września oficjalnie oddano do użytku m chodnika w Nowej Wsi. Jednocześnie poszerzono przylegającą do niego część drogi dzięki czemu zrobiło się tutaj bezpieczniej. Tylko 100 metrów Inwestycja kosztowała ponad 750 tys. zł, a gmina Włocławek partycypowała prefabrykatami i podsypką (55 tys. zł). Niestety, chodnikiem bez kłopotów z Włocławka nie dojdzie się, bo po stronie miejskiej brakuje 100 metrów. Ścieżka kończy się na ul. Lipowej. Miasto obiecuje inwestycję w 2009 r., a powiat pomyśli o przeprawie przez rzeczkę Lubieńkę. Wójt gminy Włocławek obiecuje oświetlenie nowego traktu jeszcze w tym roku. - Dla nas mieszkańców Nowej Wsi była to bardzo ważna inwestycja - mówi Andrzej Spychalski, radny powiatowy mieszkający w tej miejscowości. - Poprawiło się bezpieczeństwo. Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom, którzy na własny koszt wykonali wjazdy z chodnika na posesje dzięki czemu poprawiła się estetyka tego traktu. Będę dążył do poszerzenia jezdni i ułożenia na niej dywanika asfaltowego od Nowej Wsi do Chodcza. Prace drogowe prowadzone były w tym roku w wielu miejscowościach. Za pieniądze z budżetu powiatu wyremontowano dotąd około dziesięciu kilometrów dróg. Ułożono nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej między innymi na odcinkach różnych dróg w miejscowościach: Lubraniec-Marysin, Dąbie Kujawskie, Kłótno Goreń, Kolonia Śmiłowice, Bodzanówek, Chodeczek, Arciszewo, Jądrowice, Falborz Kolonia, Zuzałka. W ostatnim czasie zakończyły się prace remontowe we wsi Probostwo Górne (gmina Lubanie), gdzie na odcinku 359 metrów położono nową warstwę ścieralną. Wcześniej wzdłuż drogi gmina Lubanie sfinansowała położenie chodnika. - Wykonany został pierwszy etap W Probostwie Górnym (gm. Lubanie) położono nowy dywanik asfaltowy Po stronie Włocławka brakuje 100 metrów ścieżki, aby można było dojechać rowerem do lotniska w Nowej Wsi prac, kolejny przewiduje remont dalszego odcinka drogi o długości 743 metry mówi Tadeusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Jarantowicach. - Łącznie na tej trasie wykonamy naprawę drogi na długości 1,1 kilometra. Koszt remontu pierwszego etapu wyniósł 77 tys. zł, drugi będzie kosztował 129 tys. zł. Remontowana droga została całkowicie sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego we Włocławku. Czas na Szpetal Górny - Planowane są już kolejne zadania inwestycyjne, które będą wykonane do 2015 roku - mówi dyr. Tadeusz Wiśniewski. - Urząd Marszałkowski zwrócił się do powiatu o określenie zadań inwestycyjnych do roku W związku z tym Powiatowy Zarząd Dróg przygotował propozycje, które trafiły pod obrady Zarządu Powiatu we Włocławku. Zostały rozpisane cztery zadania inwestycyjne takie jak: droga Osięciny Wieniec Włocławek, droga Chodecz Kaliska Lubień Kujawski, droga Włocławek Kruszyn Choceń oraz droga Szpetal Górny Włocławek. Niedawno otrzymaliśmy pocieszającą informację, że ta ostatnia inwestycja znajdzie się w przyszłorocznym programie inwestycji drogowych samorządu wojewódzkiego. Oznacza to, że wspólnie uda się wreszcie uporządkować stan dróg w tej podwłocławskiej, dynamicznie rozwijającej się miejscowości. (jp,bis)

5 nr 6, październik 2008 I TU i TERAZ Gazeta Powiatu Włocławskiego Rozmowy I 5 Na pytania zadawane także przez mieszkańców powiatu odpowiada wicestarosta włocławski KAZIMIERZ KACA w rozmowie z red. Stanisławem BIAŁOWĄSEM Sposób rządzenia - W jednej z gazet lokalnych zarzucono panu i rządzącej powiatem koalicji, że choć stan dróg powiatowych jest fatalny to nic nie robicie, aby go zmienić. - Z pokorą przyjmę każdą krytykę pod moim adresem, ale zarzucanie mi, że nic nie robię, aby po naszych powiatowych drogach jeździło się lepiej świadczy albo o nieznajomości działań, które podejmujemy, albo wyjątkowo złej woli. Właśnie w drogownictwie zrobiliśmy w pół kadencji tyle, ile nie zdołano wykonać przez całą poprzednią. Mieszkam w małej miejscowości i wiem, że dla nas żyjących na wsi i w miasteczkach komunikacja jest rzeczą najważniejszą. Nie będę wymieniał wszystkiego co zrobiliśmy, ale przypomnę tylko, że w tym roku, który jeszcze się nie skończył naprawiliśmy 16 km dróg, a na same chodniki wydaliśmy milion złotych. Że to bardzo mało w stosunku do potrzeb? Oczywiście, że mało. Tylko proszę zauważyć, jak małe środki mamy na ten cel i jak duże są wieloletnie zaniedbania. - Powiat to nie tylko drogi... - I tak też naszych zadań nie traktujemy. Wiele zmieniło się w naszych szkołach. Między innymi wymieniono część okien w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie, Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu i Zespole Szkół w Chodczu ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Z własnych środków wykonaliśmy remont sanitariatów w Lubrańcu-Marysinie, zbudowaliśmy łącznik w Licem Ogólnokształcącym w Lubrańcu oraz przebudowaliśmy część dydaktyczną, przeznaczoną do nauki zawodu w Chodczu. W lepszych warunkach niż poprzednio pracują także poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Lubrańcu i Lubieniu Kujawskim. Obecnie jest odnawiany zabytkowy budynek przy Stodólnej we Włocławku, gdzie mieszczą się poradnie lekarskie. Modernizacji poddana zostanie kotłownia w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Czy to mało? - Jeden z Czytelników zarzuca wam, że z siedziby starostwa robicie sobie pałac, fundując nawet neonowy, podświetlany napis, jakby ludzie nie wiedzieli, gdzie się mieści siedziba powiatu. - Tak może mówić tylko osoba szczególnie nam nieprzychylna. Zabytkowy budynek przy Cyganka 28 od dziesiątków lat był nieremontowany. Niektóre okna wisiały na przysłowiowych gwoździach. Aż strach było je otwierać, a zimą przez szpary w futrynach hulał wiatr. Spadające tynki stanowiły niebezpieczeństwo dla przechodniów. Czy mieliśmy czekać, aż się wszystko rozleci? Odpowiedź mogła być tylko jedna. To nasze mienie, powiatu, w ostatecznym rachunku państwa, społeczeństwa. Robienie nam zarzutu, że o to mienie dbamy, że chcemy aby dorównało estetyką otoczeniu jest czymś niepoważnym. KAZIMIERZ KACA, wicestarosta włocławski: - Z pokorą przyjmę każdą krytykę pod moim adresem, ale zarzucanie mi, że nic nie robię, aby po naszych powiatowych drogach jeździło się lepiej świadczy albo o nieznajomości działań, które podejmujemy, albo wyjątkowo złej woli. Wprost przeciwnie, zarzuca mi się że inwestycje drogowe to mój konik. Chcę przypomnieć, że budynek będący siedzibą Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 jest położony w strefie zabytkowej, w sąsiedztwie przepięknej katedry, która po remoncie będzie jeszcze ładniejsza. Ubolewam jedynie, że nie mamy dla wielu naszych interesantów miejsca parkingowego. Mieszkańcy przyjeżdżający do starostwa korzystają z placu znajdującego się naprzeciw, ale jest on pełen dziur, samochody urywają tłumiki i zawieszenia. Uczynimy wszystko, aby wspólnie z prezydentem Włocławka rozwiązać ten problem. - W programie wyborczym pańskiego ugrupowania Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego mówiliście, że po wygraniu wyborów będziecie zacieśniali większą współpracę z gminami niż poprzednicy... - Gmin mamy trzynaście, a sam przez 16 lat kierowałem gminą Choceń i doskonale wiem, że zgoda buduje. Osobiście jestem otwarty na każdą rozmowę z każdym wójtem i burmistrzem, o innych nie wspominając. Jak to jednak w życiu bywa, z jednym łatwiej się dogadać z drugim trudniej, ale na przykład roboty drogowe prowadzone były w każdej gminie powiatu. Warto dodać, że do współpracy potrzebna jest jednak wola wspólnego działania dwóch stron. Tak jak w życiu... - Zarzucaliście poprzednikom, że nie potrafią ściągać do powiatu dodatkowych środków, ale efekty waszych działań też są więcej niż skromne. - Zgadzam się z tą krytyką i mam obawy, że niewiele się pod tym względem zmieni. Nie odkryję tajemnicy, jeśli powiem że rządzący województwem traktują powiaty po macoszemu, a właśnie samorząd wojewódzki dysponuje środkami unijnymi do podziału. Dla nas najpilniejsze są drogi, ale mówi się nam, że na drogi powiatowe, nie tylko u nas, pieniędzy unijnych nie będzie. Gdybyśmy więc stanęli na głowie, to i tak nic nie pomoże. Jedynie optymistycznie brzmią zapowiedzi, że powiaty w ich planach inwestycyjnych wspierać będzie Urząd Marszałkowski ze środków wojewódzkich. Mamy obiecane sfinansowanie połowy inwestycji drogowych w Szpetalu Górnym. Nie można też powiedzieć, że nie mamy sukcesów. Dla mnie osobiscie najważniejszym zadaniem było przyznanie powiatowi włocławskiemu kwoty 4,8 mln euro na park technologiczny w Lubieniu Kujawskim. Inwestycja ta została przyjęta przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym miejscu chciałbym podziekować burmistrzowi Lubienia Kujawskiego za zaangażowanie. Przyznana kwota jest drugą co do wielkości w skali województwa kujawsko-pomorskiego przyznana dla powiatów. Sama realizacja tego projektu należy wyłącznie do samorządu Lubienia Kujawskiego. W ubiegłym roku uzyskaliśmy kwotę miliona złotych z ministerstwa rolnictwa z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne dla szkół, których organem prowadzacym jest powiat włocławski. Przygotowani jesteśmy do inwestycji drogowych związanych z przebudową dróg powiatowych. Pojawiła się bowiem nadzieja na jakieś środki. Na swoje zadania środki unijne regularnie otrzymuje Powiatowy Urząd Pracy, ostatnio dostaliśmy też ponad 21 tys. zł na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Czy zadawalają mnie te wszystkie efekty? Oczywiście, że nie. Czuję niedosyt i będziemy czynili starania wszędzie tam, gdzie to możliwe. - W ubiegłym roku powiat sprzedał pałac-budynek dawnego internatu wraz z przyległym do niego parkiem i ta decyzja wzbudziła ogromne emocje, gdyż w znajdującej się tam oficynie mieszka kilka rodzin. W praktyce zostali oni sprzedani z nieruchomością. - Sprawę tę wyjaśnialiśmy wiele razy. Pałac stanowił wraz z parkiem i znajdującymi się w nim zamieszkałymi dwoma budyneczkami jedną posesję wpisaną do rejestru zabytków. Konserwator zabytków nie zezwolił na wydzielenie budynków. Z burmistrzem podjęliśmy starania, aby mieszkańcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji pomóc. Podjęta została decyzja wyremontowania należącej do powiatu nieużywanej oficyny, w której mieszkanie znajdą dwie rodziny. Nie musimy tego robić, ale uważamy, że skoro z powodu sprzedaży pałacu ludzie znaleźli się w trudnej sytuacji to trzeba im pomóc. Nawet gdy prawnie nie jesteśmy do tego zobowiązani. Z tego co obiecuje burmistrz miasta, podobne kroki podejmą władze gminy. - Słyszałem zarzut, że powiatem rządzi koalicja Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego, która jest przykrywką dla PiS i Samoobrony, a w ramach niej zatrudniacie ludzi bez kwalifikacji. - Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego nie jest ugrupowaniem partyjnym, lecz stowarzyszeniem skupiającym ludzi o różnych poglądach politycznych. Nas jednoczy chęć działania na rzecz powiatu i nie są to stwierdzenia gołosłowne. Wprawdzie wygraliśmy wybory w powiecie, ale nie tak wysoko, aby samodzielnie rządzić. Weszliśmy więc w koalicję z radnymi z PiS i Samoobrony. Żadna to więc przykrywka, tylko normalny demokratyczny wybór. Zatrudnienie leży w gestii starosty. Zorganizowaliśmy pięć konkursów na kierownicze stanowiska, a tylko w trzech przypadkach doszło do rozstrzygnięcia, w dwóch nie było chętnych. Okazało się, że poprzeczka wymagań została postawiona zbyt wysoko. To prawda, że jednym z naczelników jest nauczyciel-emeryt, ale już kiedyś pełnił on tę funkcję. Mamy liczną grupę ludzi młodych, którzy odbywają staż i mam nadzieję że najlepsi zostaną. Lczba pracujących w starostwie zmniejszyła się w ciągu dwóch lat o kilkanaście osób. Dobrym przykładem jest Wydział Komunikacji, gdzie kiedyś pracowało 15 osób, a obecnie jest ich 11. Nie wpłynęło to na jakość i szybość obsługi interesantów. Lepiej mieć mniej pracowników, ale kompetentnych, lepiej opłacanych. Nie ukrywamy, że wynagrodzenia w starostwie były wyjątkowo niskie i w wielu przypadkach nadal są. Będziemy jednak ten stan sukcesywnie zmieniać na lepsze. Pytam, czy to zły sposób rządzenia?

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze Czytaj str. 2 Ale Babki z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11 Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. 0 zł Czytaj str. 3 Rozmowa z MARKIEM JASKULSKIM rolnikiem z Rakutowa Powiatowe święto sportu na stałe wpisało się do kalendarza imprez powiatu włocławskiego Str. 15 Trwa dyskusja nad projektem statutu powiatu

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 05 (266)

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Głos Wolsztyński. str.1

Głos Wolsztyński. str.1 str.1 str.2 Siwki w Siedlcu i w Chorzeminie Fot. Robert Staszewski Fot Mateusz Domagalski Tradycyjnie już w Wielkanoc na naszym terenie pojawiają się Siwki. W pierwszy dzień przybyły do Siedlca, a w drugi

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X Udane, to za mało powiedziane O Mistrzostwach Karate w Kolnie czytaj w środku numeru 2 MARZEC 2007 Koncert sezonu Przed chwilą na sali widowiskowej KDK zakończył się

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo