1 sierpnia 2014 nr 15(255)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 sierpnia 2014 nr 15(255)"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Obowiązki pracodawców związane ze zmianą przepisów o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych Po wyroku TK pracodawca nie ustala przychodu z tytułu potencjalnie otrzymanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń Pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o wsparcie na zatrudnienie skierowanych bezrobotnych Od 30 czerwca br. nowe zasady ubiegania się o wsparcie z PFRON na pracowników niepełnosprawnych O to pytają Kadrowi Jakich formalności należy dopełnić, aby pracownicy niepełnosprawni mogli krócej pracować Jaki minimalny okres musi obejmować grafik czasu pracy Czy ekwiwalent za stroje służbowe jest oskładkowany II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Pracodawca prowadząc monitoring poczty elektronicznej pracownika może zapobiec jego działaniu na niekorzyść firmy Wykorzystywanie prywatnego pojazdu pracownika do celów służbowych może zredukować wydatki pracodawcy na transport w firmie Pracodawca zatrudniający młodych bezrobotnych skorzysta z nowej ulgi w opłacaniu składek na fundusze pozaubezpieczeniowe INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN X ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POLECAMY! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zatrudnianie pracowników na umowy terminowe na nowych zasadach Nowe zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności Zmiany w opodatkowaniu odszkodowań wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych Jakie będą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Wynagrodzenie za czas dyżuru należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania Zmiany prawa weszły w życie r Zmiany w zasadach korzystania z epuap Nie trzeba składać oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON: zadań samorządu województwa zadań powiatu Zmiany w udzielaniu pomocy z PFRON przysługującej: pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej pracodawcom gospodarującym środkami ZFRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na refundację składek ubezpieczeniowych osób niepełnosprawnych Nowe wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego Zmiany w udzielaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: trybu udzielania informacji wysokości opłat za wydanie informacji Nowe zasady refundacji wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych dla pracodawców zatrudniających: skierowanych bezrobotnych pracowników młodocianych Nowe wykazy chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w: Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR ABW, Agencji Wywiadu i CBA Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia Wymagania lokalowe i sanitarne lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych Zmiany w świadectwach służby żołnierzy zawodowych Wtórna upadłość warunkiem uznania niewypłacalności pracodawcy Zmiany w akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

3 2. Oczekują na wejście w życie od 1 i r Obowiązek zatrudniania w przedszkolach nauczycieli języka obcego Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli bez zmian Ochrona zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy Najnowsze orzecznictwo Małżonkowi osoby niepełnosprawnej nie zawsze przysługuje prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego III. TEMAT NUMERU 1. Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych 5 nietypowych problemów Problem 1. Czy pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym może pracować u swojego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia Problem 2. Czy pracownik musi odbierać telefon służbowy od swojego pracodawcy w czasie urlopu wypoczynkowego Problem 3. Czy można nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji Problem 4. Czy nieodpłatne udostępnienie pracownikowi pojazdu służbowego w okresie urlopu wypoczynkowego do celów prywatnych spowoduje obowiązek zapłaty podatku i składek Problem 5. Kto powinien przetłumaczyć zwolnienie lekarskie wystawione podczas urlopu wypoczynkowego w państwie spoza Unii Europejskiej pracownik czy pracodawca? IV. PRAWO PRACY 1. Pracodawca może skontrolować pocztę elektroniczną pracownika pod pewnymi warunkami Czy w sporze zbiorowym pracodawcę może reprezentować negocjator spoza firmy V. WYNAGRODZENIA 1. Warunki używania prywatnego pojazdu pracownika w podróży służbowej Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje pracownika oddelegowanego do pracy za granicę VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Nowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za bezrobotnych kierowanych do pracy przez urzędy pracy Czy prowadzący szkolenie na podstawie umowy o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym Kiedy pracodawca naliczy składkę zdrowotną pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym VII. ZASIŁKI 1. Wynagrodzenie za czas dyżuru w podstawie wymiaru zasiłku Jak postąpić w przypadku wypłacenia pracownikowi nienależnego zasiłku chorobowego Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wyniku późniejszych następstw choroby zawodowej VIII. BHP W FIRMIE 1. Czy wypadek na imprezie integracyjnej jest wypadkiem przy pracy

4 INFORFK Platforma Księgowych i Kadrowych plus MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus INFORorganizer Połączenie INFORFK Platformy Księgowych i Kadrowych oraz dwutygodnika MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń to najbardziej kompleksowa oferta na rynku księgowych i kadrowych. Połączenie, które daje więcej korzyści w wygodnej formule. plus W ramach kompletu nowoczesne narzędzie INFORorganizer, dzięki któremu masz na pulpicie komputera podgląd aktualności i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów INFORFK Platformy Księgowych i Kadrowych. Zainstaluj bezpłatnie: KUP TERAZ! Wybierz najlepszą ofertę!

5 Wybierz najlepszą ofertę! Czasopismo MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń Otrzymasz Serwis internetowy INFORFK Platforma Księgowych i Kadrowych KOMPLET INFORFK Platforma Księgowych i Kadrowych + MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń POLECAMY 589 zł cena roczna (brutto) 959 zł cena roczna (brutto) zł zł cena roczna specjalna (brutto) INFORorganizer Dwutygodnik, wersja papierowa Wyszukiwarka Codziennie aktualizowane porady i baza przepisów prawnych Wideoporady oraz wideoszkolenia Aktywne: formularze, kalkulatory, terminarz, wskaźniki i stawki Telefoniczne porady ekspertów Prezenty za KOMPLET KUP TERAZ!

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> niepełnosprawni, czas pracy, urlop wypoczynkowy, wymiar czasu pracy 1. Obowiązki pracodawców związane ze zmianą przepisów o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych Od 10 lipca 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym muszą pracować krócej, tj. zamiast dotychczasowych 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień tylko 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W związku z tą zmianą przepisów pracodawcy muszą im przekazać informację o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy, a także zmienić umowy o pracę, jeżeli były w niej ustalone dotychczasowe normy czasu pracy. Od 10 lipca br. dotychczasowe przepisy dotyczące norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zostały uchylone w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11) uznał, że pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym nie powinni pracować jak pozostali pracownicy, tj. po 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, tylko krócej. Jednocześnie znowelizowane zostały przepisy dotyczące norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w sposób dostosowujący je do wyroku TK, czyli doszło do skrócenia norm czasu pracy do 7 godz. na dobę i 40 godz. na tydzień. Nowelizacja ta weszła w życie 16 lipca br. Zmiana norm czasu pracy Zmiany w zakresie norm czasu pracy spowodowały, że pracodawcy mają dodatkowe obowiązki wobec pracowników związane z tą nowelizacją. Po zmianie norm czasu pracy pracodawca powinien przede wszystkim zmienić pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy. Zmiany informacji pracodawca powinien dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od wejścia w życie zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy miałoby nastąpić przed upływem tego terminu nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art Kodeksu pracy). Zatem pracodawcy mają czas na przekazanie zmienionej informacji do 9 sierpnia 2014 r. Pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika ze zmienioną informacją o normach czasu pracy należy zamieścić w części B akt osobowych. Jeżeli pracownicy mają ustalone dotychczasowe normy czasu pracy w umowie o pracę, pracodawca powinien dokonać zmiany umowy. Najszybciej może to zrobić w formie porozumienia stron i sporządzić aneks do umowy o pracę. Jeżeli pracownik nie zgadza się na takie porozumienie, trzeba sporządzić wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Tak samo należy postąpić, jeżeli normy czasu pracy zostały określone w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. W takim przypadku trzeba zmienić te przepisy, tak aby dostosować je do nowych norm czasu pracy. MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 Wzór informacji o zmianie warunków zatrudnienia Informacja o zmianie warunków zatrudnienia Warszawa, 1 sierpnia 2014 r. Pan Jan Kowalski ul. Brzozowa Warszawa Na podstawie art Kodeksu pracy informuję, że od 10 lipca 2014 r. obowiązująca Pana norma czasu pracy wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.... (podpis pracodawcy) Pracownicy nie mogą stracić finansowo na zmianie norm czasu pracy. Zatem nie można im obniżać wynagrodzenia za pracę określonego w stawce miesięcznej w związku ze zmianą norm czasu pracy. Jeżeli pracownicy są wynagradzani stawką godzinową, powinni mieć podwyższone wynagrodzenie, tak by zarabiali co najmniej tyle samo, co przed zmianą przepisów. Trzeba im będzie zatem zmienić umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia. Takie stanowisko potwierdza również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wyjaśnieniach z 2 lipca 2014 r. Wyjaśnienia MPiPS w sprawie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych po zmianie norm czasu pracy Obowiązki pracodawcy wynikające ze zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych ( ) Skrócenie norm czasu pracy pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może natomiast wpłynąć na obniżenie ich wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18 ustawy o rehabilitacji ( ) stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Ponadto, zgodnie z ustępem drugim powołanego artykułu, godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy o rehabilitacji ( ), ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Udzielanie urlopu wypoczynkowego Po zmianie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym powstał problem, jak naliczać tym pracownikom urlopy wypoczynkowe. MONITOR PPiU nr 15(255)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Nie zmienił się bowiem wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnosprawnych, ale sposób jego rozliczania. Urlopu wypoczynkowego udzielamy na dni pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Zatem przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego dotychczas 1 dzień urlopu odpowiadał 8 godzinom, a po zmianie przepisów 7 godzinom. Nowelizacja nie określiła, jak w tym przypadku należy postąpić. W związku z tym rozliczanie urlopu wypoczynkowego będzie uzależnione od terminu jego wykorzystywania. Jeżeli pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy w okresie, gdy obowiązywała go 8-godzinna norma dobowa, czyli do 9 lipca 2014 r., to wówczas należało 1 dzień urlopu traktować jako 8 godzin. Natomiast w przypadku wykorzystywania urlopu w okresie obowiązywania 7-godzinnej normy dobowej, czyli od 10 lipca br., urlopu wypoczynkowego udzielamy przyjmując, że 1 dzień to 7 godzin. Takie same zasady należy stosować przy udzieleniu dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, do których pracownik niepełnosprawny z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością nabywa prawo po roku pracy. PRZYKŁAD Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz do 10 dni urlopu dodatkowego. Do 9 lipca br. pracował 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Nie przedstawił bowiem zaświadczenia od lekarza o możliwości stosowania skróconych norm czasu pracy. Od 10 lipca br., ze względu na zmianę przepisów dotyczących norm czasu pracy, pracuje po 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Do 9 lipca br. pracownik wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. Przy udzielaniu tego urlopu należało stosować 8-godzinną normę dobową. Za każdy dzień urlopu pracownikowi należało więc odpisać 8 godzin z puli urlopowej. Natomiast pozostałe dni urlopu będą udzielane po 9 lipca br. Zatem 26 dni urlopu wypoczynkowego należy udzielić na dni jego pracy, odpisując pracownikowi 7 godzin za każdy dzień wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik niepełnosprawny nie wykorzystał w 2014 r. żadnego dnia urlopu wypoczynkowego i rozwiązuje umowę o pracę po 9 lipca br., to ekwiwalent za urlop należy mu naliczyć przyjmując, że 1 dzień urlopu wypoczynkowego to 7 godzin. Wymiar czasu pracy w lipcu 2014 r. Obliczając wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w lipcu br. należy również zrobić to proporcjonalnie. Do 9 lipca br. wymiar ten trzeba liczyć uwzględniając normę czasu pracy 8 godz., a od 10 lipca br. normę czasu pracy 7 godz. PRZYKŁAD Pracownik, który pracuje od poniedziałku do piątku, do 9 lipca br. przepracował 7 dni po 8 godz., a od 10 lipca br. 16 dni po 7 godz. Jego wymiar czasu pracy wyniesie zatem łącznie 168 godz. (56 godz godz.). Przedstawia to poniższy harmonogram: MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 Lipiec 2014 r. Pn 7 (8 godz.) 14 (7 godz.) 21 (7 godz.) 28 (7 godz.) Wt 1 (8 godz.) 8 (8 godz.) 15 (7 godz.) 22 (7 godz.) 29 (7 godz.) Śr 2 (8 godz.) 9 (8 godz.) 16 (7 godz.) 23 (7 godz.) 30 (7 godz.) Czw 3 (8 godz.) 10 (7 godz.) 17 (7 godz.) 24 (7 godz.) 31 (7 godz.) Pt 4 (8 godz.) 11 (7 godz.) 18 (7 godz.) 25 (7 godz.) Sob 5 (wolne) 12 (wolne) 19 (wolne) 26 (wolne) Nd 6 (wolne) 13 (wolne) 20 (wolne) 27 (wolne) PODSTAWA PRAWNA: 7deb dc-48b1-88df-7c8b8d68bc4d art. 15, art. 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 877 art. 1 ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz. 877 art. 29 3, 3 2, art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 Marek Skałkowski prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy >> nieodpłatne świadczenie, pracownik, wyrok 2. Po wyroku TK pracodawca nie ustala przychodu z tytułu potencjalnie otrzymanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń Świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stanowią przychód wyłącznie wtedy, gdy zostały faktycznie otrzymane przez pracownika. Brak możliwości skonkretyzowania świadczenia i określenia jego wartości powoduje, że pracownik nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) analizował konstytucyjność przepisów ustawy o pdof (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2 2b ustawy o pdof) w zakresie, w jakim mogą one dawać podstawę do opodatkowania nawet tych świadczeń, które nie zostały otrzymane przez pracownika, lecz pracownik mógł z nich potencjalnie skorzystać, i których wartości nie można ustalić według reguł przewidzianych w ustawie o pdof. Trybunał Konstytucyjny uznał kwestionowane przepisy za zgodne z konstytucją i wskazał na kryteria wyodrębniające świadczenia podlegające opodatkowaniu. Zdaniem TK, obowiązek objęcia podatkiem dochodowym przekazanego MONITOR PPiU nr 15(255)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! pracownikowi świadczenia uzależniony jest od tego, czy świadczenie stanowiło dla pracownika realną korzyść, tj. czy faktycznie powiększyło jego majątek lub pozwoliło zaoszczędzić na wydatku. Interpretując pojęcie inne nieodpłatne świadczenia, którym posługują się kwestionowane przepisy podatkowe, TK przyjął, że świadczeniem podlegającym opodatkowaniu jest świadczenie spełniające łącznie następujące warunki: zostało spełnione za zgodą pracownika to pracownik decyduje, czy skorzysta ze świadczenia, zostało spełnione w interesie pracownika w przypadku braku realizacji przez pracodawcę takiego świadczenia pracownik poniósłby wydatek na jego zapewnienie (np. wykupiłby karnet na zajęcia sportowe, korzystałby z komunikacji publicznej dojeżdżając do pracy), powoduje po stronie pracownika ekonomicznie mierzalną korzyść w postaci realnego zwiększenia aktywów lub zaoszczędzenia wydatku, ma charakter zindywidualizowany, a nie abstrakcyjny. Nieodpłatne świadczenie niespełniające wymienionych kryteriów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. PRZYKŁAD W czerwcu 2014 r. firma X zorganizowała dla pracowników 2-dniowe spotkanie integracyjno- -szkoleniowe z zapewnionymi: dojazdem, noclegiem, wyżywieniem, szkoleniem i wieczornym programem rozrywkowym. W tym samym miesiącu pracodawca zaoferował swoim pracownikom nieodpłatnie bilety do teatru. Wartość wyjazdu integracyjno-szkoleniowego nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu. Pracownicy uczestniczą w nim bowiem w ramach obowiązków pracowniczych, a organizujący takie spotkanie pracodawca kierował się własnym interesem dążąc do poszerzenia wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie przydatnym firmie. Również integracyjny charakter tego wyjazdu realizuje przede wszystkim interes pracodawcy. Inaczej należy postąpić w odniesieniu do biletów do teatru. Będą one podlegać opodatkowaniu, jeżeli pracownik skorzystał z nich dobrowolnie. Otrzymując bilety nieodpłatnie uniknął bowiem wydatku, który poniósłby na ich zakup. Ponadto Trybunał poparł stanowisko NSA wyrażone w uchwale z 24 października 2011 r. (II FPS 7/10, OSP 2012/4/40), że wartości nieodpłatnych świadczeń nie stanowi cena zakupu, w szczególności cena w rozumieniu ustawy o cenach, ale ustala się ją dopiero według cen zakupu, to jest stosownie do cen zakupu, zależnie od cen zakupu, kierując się cenami zakupu. Zatem taka cena powinna być wskaźnikiem do określenia wartości nieodpłatnego świadczenia dla pracownika. 77e506c7-41e a72a-8fbee29922d8 PODSTAWA PRAWNA: art. 11 ust. 1 2b, art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 Aneta Olędzka doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń, prawa cywilnego oraz prawa pracy MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 >> zmiany prawa, refundacja, bezrobotni 3. Pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o wsparcie na zatrudnienie skierowanych bezrobotnych Po zmianie przepisów pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o refundację kosztów związanych z organizacją stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac interwencyjnych czy robót publicznych. W wyniku nowelizacji uzyskane z tego tytułu przez wszystkie podmioty dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. O pomoc de minimis w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni, przedszkola i szkoły. Natomiast o wsparcie w formie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach pomocy de minimis mogą występować pracodawcy zatrudniający skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i organizatorzy robót publicznych (w tym znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej). Refundacja kosztów dotyczących stanowiska pracy dla bezrobotnego Od 30 czerwca 2014 r. warunkiem przyznania wsparcia z Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest: złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do nieskładania w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie jej wykonywania. Ponadto w przypadku: niezapewnienia zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanemu bezrobotnemu przez okres co najmniej 24 miesięcy lub nieutrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych stanowiskach lub całości dofinansowania w przypadku naruszenia innych warunków umowy o refundację. MONITOR PPiU nr 15(255)

12 12 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! PRZYKŁAD Spółka z o.o. zatrudniła bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy. Na pokrycie kosztów wyposażenia stanowiska dla tej osoby starosta przyznał pracodawcy maksymalną refundację w wysokości ,86 zł (600% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r.). W związku z brakiem zamówień na produkowane wyroby i sukcesywnym spadkiem rentowności działalności prowadzonej przez pracodawcę musiał on zredukować personel. Bezrobotny, dla którego pracodawca przygotował stanowisko pracy, był zatrudniony w spółce od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r., tj. przez 2 miesiące z 24 miesięcy, które powinien w niej przepracować. Spółka jest zobowiązana do zwrotu refundacji w wysokości ,21 zł (24 miesiące 2 miesiące = 22 miesiące nieutrzymania zatrudnienia; 22 miesiące x ,86 zł : 24 miesiące = ,21 zł). Refundacja została wypłacona pracodawcy 3 czerwca 2014 r. Pracodawca, na podstawie wezwania starosty, powinien zwrócić otrzymane środki do 28 sierpnia. Zakładając, że wysokość procentowa odsetek ustawowych nie zmieni się i pracodawca dokona zwrotu w ostatnim dniu upływu terminu, to oprócz refundacji powinien zwrócić 656,23 zł odsetek (okres od 4 czerwca do 28 sierpnia 2014 r. wynosi 86 dni; 2785,15 zł (21 424,21 zł x 13%) : 365 dni x 86 dni = 656,23 zł). Refundacja z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych Aby na podstawie nowych przepisów wnioskodawca mógł ubiegać się o refundację z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, musi złożyć m.in. oświadczenie o niezaleganiu, w dniu złożenia wniosku o organizowanie tych prac lub robót, z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz UWAGA! Wnioski o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Pracy, FGŚP oraz innych danin publicznych. Pracodawca lub organizator robót publicznych składa wniosek o jednorazową refun- poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego organizator robót publicznych dację kosztów z tytułu opłaconych składek lub pracodawca składają do wybranego pup. na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do wybranego powiatowego urzędu pracy. Starosta, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. W przypadku gdy wnioski są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych Od 1 lipca 2014 r. pracodawcy zatrudniający, a nie pracodawcy zamierzający zatrudnić młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, mogą ubiegać się o refundację ich wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne na nowych zasadach. Aby uzyskać taką możliwość, pracodawca musi zatrudniać młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

13 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 13 pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy muszą spełniać warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art i art Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudniający: wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej 3-krotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi. Ponadto doprecyzowano elementy, jakie musi zawierać wniosek o zawarcie umowy o refundację, umowa o refundację i wniosek o dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę oraz rozszerzono katalog załączników do wskazanej dokumentacji. Pracodawca składa wnioski o zawarcie umowy o refundację dotyczące młodocianych: od 1. do 20. dnia każdego miesiąca w przypadku młodocianych niedokształcających się w formach szkolnych, od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku w przypadku młodocianych dokształcających się w formach szkolnych. 618f027c-bde ed3cd386d2c PODSTAWA PRAWNA: 1 ust. 2 4, 2 ust. 4 pkt 2, 4 ust. 2 pkt 4 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Dz.U. z 2012 r., poz. 457; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz , 4 ust. 1, ust. 5, ust. 8 9, 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. z 2014 r., poz , 3 ust. 7 8, 10 i załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dz.U. z 2014 r., poz. 865 art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 art , art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym Czytaj także: Dofinansowanie do zatrudniania bezrobotnych na podstawie nowych przepisów poradnik dla pracodawcy MPPiU nr 12/2014; dostępny na MONITOR PPiU nr 15(255)

14 14 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> refundacja, pracownik niepełnosprawny, PFRON, zmiany prawa 4. Od 30 czerwca br. nowe zasady ubiegania się o wsparcie z PFRON na pracowników niepełnosprawnych Od 30 czerwca 2014 r. o przyznanie m.in. pomocy de minimis mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto zniesiono obowiązek składania oświadczeń o niekaralności przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę ubiegającego się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nowe regulacje Komisji Europejskiej uniezależniają przyznanie pomocy de minimis, pomocy de minimis w sektorze rolnym lub pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Pracodawcy zostali zatem zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dotychczas taki stan uniemożliwiał ubieganie się o wsparcie. Nowe przepisy, w których rezygnuje się z badania sytuacji ekonomicznej pracodawcy, mają też zastosowanie do wydatków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: zfron) dokonanych po 30 czerwca 2014 r. Zawieszenia działalności nie wlicza się do okresu jej prowadzenia Po zmianie przepisów jednym z warunków otrzymania przez osobę niepełnosprawną środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest zobowiązanie do prowadzenia tej działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez co najmniej 24 miesiące. W znowelizowanych przepisach określono, że nie wlicza się do tego czasu okresu zawieszenia działalności. W tym przypadku zawieszenie będzie stanowiło naruszenie warunków umowy (nieprzerwanego prowadzenia działalności przez 24 miesiące). Proporcjonalny zwrot środków w razie śmierci wnioskodawcy W wyniku nowelizacji, śmierć niepełnosprawnego wnioskodawcy, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia upływu obowiązkowego okresu prowadzenia tych działalności, czyli do upływu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, skutkuje obowiązkiem zwrotu środków. Zwrot powinien nastąpić w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia śmierci wnioskodawcy do dnia, w którym upływają 24 miesiące prowadzenia działalności. Zwrotu może dokonać zarówno spadkobierca, jak i poręczyciel umowy (wszystko zależy od tego, czy w umowie ze starostą uregulowano kwestie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków). Zabezpieczeniem może być również m.in. weksel czy gwarancja bankowa. MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

15 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 15 Ponieważ przepisy rozporządzenia nie regulują tego zagadnienia, o rodzaju zabezpieczenia decyduje starosta. Od kwoty zwrotu nie nalicza się odsetek ustawowych. PRZYKŁAD Jan K. 1 lipca 2014 r. zawarł ze starostą umowę o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20 tys. zł. Po roku od dnia zawarcia umowy beneficjent zmarł. Z uwagi na zobowiązanie się wnioskodawcy do 24-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej, zwrot środków powinien nastąpić w wysokości 10 tys. zł. Brak wymogu składania oświadczenia o niekaralności Uchylono obowiązek składania przez przedsiębiorcę we wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (formularz Wn-O) oświadczenia o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy Kodeks karny. Nowe przepisy dotyczą umów zawartych ze starostą od 30 czerwca 2014 r. Przykładowo, śmierć pożyczkobiorcy po dacie wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia, który zawarł umowę jeszcze przed dniem jego obowiązywania, nie wywoła skutków prawnych w postaci obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków (jeżeli śmierć nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy). Obowiązek składania oświadczenia został również zniesiony w stosunku do pracodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (wykreślenie oświadczenia z formularza Wn-W). Zmiany w dokumentacji potwierdzającej ubezpieczenie społeczne rolników Rozszerzono katalog dopuszczalnych dokumentów, które PFRON uznaje jako potwierdzające prawo do ubezpieczenia społecznego rolników w przypadku niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika składających wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne rolników. Poza wymaganą dotychczas kopią aktualnej decyzji Prezesa KRUS, ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, po zmianach wnioskodawcy mogą dostarczyć kopię innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, z tym że musi on zawierać wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia. Dokument ten musi być wystawiony przez Prezesa KRUS albo urząd gminy do 31 grudnia 1990 r. (czyli do dnia wejścia w życie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w których powołano KRUS). Nowy sposób obliczania refundacji składek ubezpieczeniowych dla niepełnosprawnych przedsiębiorców Dotychczas w przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą przy obliczaniu wysokości refundacji składek na ubezpieczenia społeczne brano pod uwagę liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których prowadziła ona działalność gospodarczą i jednoczenie posiadała ważne orzeczenie potwierdzające jej niepełnosprawność. Po nowelizacji, do obliczania wysokości refundacji bierze się pod uwagę liczbę MONITOR PPiU nr 15(255)

16 16 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których prowadziła ona działalność gospodarczą i jednocześnie była osobą niepełnosprawną. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, wnioskodawca, który dopiero po zakończeniu okresu sprawozdawczego uzyskał orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność w danym stopniu z datą wsteczną (czyli potwierdzającą niepełnosprawność przed dniem wydania orzeczenia), będzie mógł złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o refundację składek za okresy sprawozdawcze, w których prowadził działalność gospodarczą i był osobą niepełnosprawną, co potwierdziło później wydane orzeczenie. PRZYKŁAD Jan K. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym prowadzącą działalność gospodarczą. 30 czerwca br. utraciło ważność jego orzeczenie o niepełnosprawności. Kolejne orzeczenie otrzymał 1 października br. Orzeczenie potwierdza jego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym od 1 lipca. Jan K. będzie mógł złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosków Wn-U-G za okresy sprawozdawcze od lipca do września, ponieważ w tych okresach prowadzenia działalności gospodarczej był osobą niepełnosprawną, co zostało potwierdzone ważnym orzeczeniem. Doprecyzowano zapisy m.in.: w objaśnieniu nr 12 do formularza Wn-U-G i w objaśnieniu nr 6 do formularza Wn-U-A przez określenie sposobu wyznaczenia okresu sprawozdawczego, za który opłacono składki podlegające refundacji. Okresem sprawozdawczym jest okres, za który terminowo i w całości opłacono obowiązkowe składki podlegające refundacji. Zapis ten ma w założeniu rozwiązać wątpliwości interpretacyjne w przypadku nieterminowego opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ale niepodlegających refundacji (np. w przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe), w objaśnieniu nr 2 do formularza Wn-U-G oraz w objaśnieniu nr 3 do formularza Wn-U-A przez rozszerzenie kręgu danych wpisywanych tylko w przypadku podawania ich po raz pierwszy lub ich zmiany. Dane te dotyczą: adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy i pełnomocnika, pełnej nazwy płatnika składek oraz identyfikatora adresu. Do 31 sierpnia 2014 r. wnioskodawcy mogą posługiwać się dotychczasowymi formularzami Wn-U-G i Wn-U-A. Oznacza to, że za okres sprawozdawczy lipiec w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub za III kwartał w przypadku niepełnosprawnych rolników wnioskodawcy mogą składać wnioski na dotychczasowych formularzach. Za okresy począwszy od 1 stycznia 2009 r. wnioskodawcy powinni składać korekty wniosków Wn-U-G i Wn-U-A na nowych formularzach. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis dla pracodawców ze środków zfron Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej przekazują określone procentowo kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zfron. Wydatki MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

17 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 17 poniesione ze środków zfron stanowią pomoc de minimis, jeżeli są przysporzeniem dla pracodawcy. Dotychczasowe przepisy nie uwzględniały w tym zakresie pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, ale utrzymali zfron. W wyniku zmian wyraźnie wskazano podstawę prawną do wydawania przez organy udzielające pomocy de minimis zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, ale zachowali prawo gospodarowania środkami zfron. c3c e1-487b-aaef d9c94 PODSTAWA PRAWNA: 1, 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz , 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz. 814 art. 12a ust. 3, art. 25d ust. 4, art. 26e ust. 8, art. 32 ust. 3, art. 33 ust. 11 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 877 Urszula Kurowska specjalista ds. legislacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych POLECAMY! W II półroczu 2014 r. otrzymają Państwo dodatek do MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem a w niej m.in.: dokumentowanie prawa do zasiłków po zmianach nowe e-zwolnienia, zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, nowe zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ojców opiekujących się dziećmi. Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , MONITOR PPiU nr 15(255)

18 O to pytają Kadrowi Jakich formalności należy dopełnić, aby pracownicy niepełnosprawni mogli krócej pracować Ewa Preis specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Od 10 lipca br. pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają pracować 7 godzin na dobę. Czy to oznacza, że każdy z nich musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie, z którego wynika, że stosuje się do niego skrócony czas pracy? NIE! Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie muszą przedstawiać swoim pracodawcom żadnych zaświadczeń. Obowiązujące od 10 lipca 2014 r. skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo odbyło się z mocy prawa na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jaki minimalny okres musi obejmować gra ik czasu pracy Pracownicy pracują w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Czy możemy stworzyć dla naszych pracowników gra iki czasu pracy na krótkie okresy, np. tygodniowe? NIE! Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość tworzenia rozkładu czasu pracy na okres krótszy niż okres rozliczeniowy. W żadnym jednak przypadku taki gra ik nie może obejmować okresu krótszego niż 1 miesiąc. Beata Skrobisz -Kaczmarek radca prawny Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Czy ekwiwalent za stroje służbowe jest oskładkowany Nasi pracownicy mają obowiązek nosić stroje służbowe z etykietką z logo irmy, co jest uregulowane w naszym regulaminie pracy. Niektórym pracownikom zamiast odzieży służbowej chcemy wypłacać comiesięczny ekwiwalent. Czy od wartości ubioru i od ekwiwalentu będziemy musieli zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne? NIE! Jeśli pracownik ma obowiązek nosić strój służbowy, to jego wartość nie jest zaliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ta sama zasada dotyczy także pieniężnego ekwiwalentu za obowiązkowy strój służbowy. Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 Porady na trudne czasy Pracodawca prowadząc monitoring poczty elektronicznej pracownika może zapobiec jego działaniu na niekorzyść firmy Pracodawca ma prawo do kontrolowania służbowej poczty elektronicznej pracownika. Monitoring elektronicznej korespondencji może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracowników. Dzięki kontrolowaniu firmowej poczty pracodawca może uniknąć niezgodnych z prawem działań pracowników, np. przekazywania danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotom konkurencyjnym, rozpowszechnianie pornografii przez pracownika czy realizacji prywatnych zleceń w czasie pracy zob. Pracodawca może skontrolować pocztę elektroniczną pracownika pod pewnymi warunkami, str. 36 Wykorzystywanie prywatnego pojazdu pracownika do celów służbowych może zredukować wydatki pracodawcy na transport w firmie Pracodawca, który wyraził zgodę na wykorzystywanie przez pracownika do celów służbowych prywatnego samochodu, np. w podróży służbowej, jest zobowiązany do zapłaty zatrudnionemu z tego tytułu jedynie ekwiwalentu pieniężnego, od którego istnieje tylko obowiązek odprowadzenia podatku. Zatrudniający nie pokrywa jednak kosztów związanych np. z zakupem pojazdu, jego eksploatacją czy ubezpieczeniem. Aby zaoszczędzić na wydatkach, pracodawca powinien określić w uzgodnieniu z pracownikiem warunki używania prywatnego pojazdu zob. Warunki używania prywatnego pojazdu pracownika w podróży służbowej, str. 43 Pracodawca zatrudniający młodych bezrobotnych skorzysta z nowej ulgi w opłacaniu składek na fundusze pozaubezpieczeniowe Pracodawca, który na podstawie skierowania wydanego przez urząd pracy zatrudni bezrobotnego do ukończenia przez niego 30. roku życia, skorzysta ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę zob. Nowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnianych bezrobotnych kierowanych do pracy przez urzędy pracy, str. 50 Wynagrodzenie za czas dyżuru należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania Pracodawca prawidłowo naliczający zasiłki chorobowe może uniknąć nadpłaty świadczenia. Dlatego tak ważne jest właściwe ustalenie podstawy wymiaru zasiłku. Należy zwrócić szczególną uwagę na podstawę wymiaru w miesiącu, w którym pracownik pełnił dyżur. Wynagrodzenia za czas dyżuru nie należy uzupełniać, gdyż w podstawie wymiaru przyjmuje się je w kwocie faktycznie wypłaconej zob. Wynagrodzenie za czas dyżuru w podstawie wymiaru zasiłku, str. 57 MONITOR PPiU nr 15(255)

20 20 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 lipca 2014 r. 14 czerwca 2014 r Zmiany w zasadach korzystania z epuap Określone zostały zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap). Ponadto wskazano warunki, jakie musi spełniać punkt potwierdzający profil zaufany epuap. Jeśli nastąpi zmiana danych użytkownika zawartych w epuap, takich jak imię, nazwisko i PESEL, nie następuje automatyczna nieważność profilu zaufanego. W takiej sytuacji osoba posiadająca profil zaufany jest zobowiązana do niezwłocznego wystąpienia o jego unieważnienie. Określono również wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego epuap, stanowiące załączniki nr 1 3 do rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. z 13 czerwca 2014 r., poz czerwca 2014 r Nie trzeba składać oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON: zadań samorządu województwa W celu pozbycia się wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano, że dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. Ponadto takie podmioty ubiegając się o ww. pomoc nie będą już zobowiązane dołączać do wniosku o dofinansowanie oświadczenia, że nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. z 18 czerwca 2014 r., poz. 807 zadań powiatu Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON zadań powiatu (sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacja dzieci i młodzieży, szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH (podstawa prawna ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo