1 sierpnia 2014 nr 15(255)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 sierpnia 2014 nr 15(255)"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Obowiązki pracodawców związane ze zmianą przepisów o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych Po wyroku TK pracodawca nie ustala przychodu z tytułu potencjalnie otrzymanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń Pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o wsparcie na zatrudnienie skierowanych bezrobotnych Od 30 czerwca br. nowe zasady ubiegania się o wsparcie z PFRON na pracowników niepełnosprawnych O to pytają Kadrowi Jakich formalności należy dopełnić, aby pracownicy niepełnosprawni mogli krócej pracować Jaki minimalny okres musi obejmować grafik czasu pracy Czy ekwiwalent za stroje służbowe jest oskładkowany II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Pracodawca prowadząc monitoring poczty elektronicznej pracownika może zapobiec jego działaniu na niekorzyść firmy Wykorzystywanie prywatnego pojazdu pracownika do celów służbowych może zredukować wydatki pracodawcy na transport w firmie Pracodawca zatrudniający młodych bezrobotnych skorzysta z nowej ulgi w opłacaniu składek na fundusze pozaubezpieczeniowe INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN X ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POLECAMY! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zatrudnianie pracowników na umowy terminowe na nowych zasadach Nowe zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności Zmiany w opodatkowaniu odszkodowań wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych Jakie będą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Wynagrodzenie za czas dyżuru należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania Zmiany prawa weszły w życie r Zmiany w zasadach korzystania z epuap Nie trzeba składać oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON: zadań samorządu województwa zadań powiatu Zmiany w udzielaniu pomocy z PFRON przysługującej: pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej pracodawcom gospodarującym środkami ZFRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na refundację składek ubezpieczeniowych osób niepełnosprawnych Nowe wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego Zmiany w udzielaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: trybu udzielania informacji wysokości opłat za wydanie informacji Nowe zasady refundacji wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych dla pracodawców zatrudniających: skierowanych bezrobotnych pracowników młodocianych Nowe wykazy chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w: Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR ABW, Agencji Wywiadu i CBA Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia Wymagania lokalowe i sanitarne lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych Zmiany w świadectwach służby żołnierzy zawodowych Wtórna upadłość warunkiem uznania niewypłacalności pracodawcy Zmiany w akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

3 2. Oczekują na wejście w życie od 1 i r Obowiązek zatrudniania w przedszkolach nauczycieli języka obcego Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli bez zmian Ochrona zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy Najnowsze orzecznictwo Małżonkowi osoby niepełnosprawnej nie zawsze przysługuje prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego III. TEMAT NUMERU 1. Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych 5 nietypowych problemów Problem 1. Czy pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym może pracować u swojego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia Problem 2. Czy pracownik musi odbierać telefon służbowy od swojego pracodawcy w czasie urlopu wypoczynkowego Problem 3. Czy można nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji Problem 4. Czy nieodpłatne udostępnienie pracownikowi pojazdu służbowego w okresie urlopu wypoczynkowego do celów prywatnych spowoduje obowiązek zapłaty podatku i składek Problem 5. Kto powinien przetłumaczyć zwolnienie lekarskie wystawione podczas urlopu wypoczynkowego w państwie spoza Unii Europejskiej pracownik czy pracodawca? IV. PRAWO PRACY 1. Pracodawca może skontrolować pocztę elektroniczną pracownika pod pewnymi warunkami Czy w sporze zbiorowym pracodawcę może reprezentować negocjator spoza firmy V. WYNAGRODZENIA 1. Warunki używania prywatnego pojazdu pracownika w podróży służbowej Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje pracownika oddelegowanego do pracy za granicę VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Nowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za bezrobotnych kierowanych do pracy przez urzędy pracy Czy prowadzący szkolenie na podstawie umowy o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym Kiedy pracodawca naliczy składkę zdrowotną pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym VII. ZASIŁKI 1. Wynagrodzenie za czas dyżuru w podstawie wymiaru zasiłku Jak postąpić w przypadku wypłacenia pracownikowi nienależnego zasiłku chorobowego Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wyniku późniejszych następstw choroby zawodowej VIII. BHP W FIRMIE 1. Czy wypadek na imprezie integracyjnej jest wypadkiem przy pracy

4 INFORFK Platforma Księgowych i Kadrowych plus MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus INFORorganizer Połączenie INFORFK Platformy Księgowych i Kadrowych oraz dwutygodnika MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń to najbardziej kompleksowa oferta na rynku księgowych i kadrowych. Połączenie, które daje więcej korzyści w wygodnej formule. plus W ramach kompletu nowoczesne narzędzie INFORorganizer, dzięki któremu masz na pulpicie komputera podgląd aktualności i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów INFORFK Platformy Księgowych i Kadrowych. Zainstaluj bezpłatnie: KUP TERAZ! Wybierz najlepszą ofertę!

5 Wybierz najlepszą ofertę! Czasopismo MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń Otrzymasz Serwis internetowy INFORFK Platforma Księgowych i Kadrowych KOMPLET INFORFK Platforma Księgowych i Kadrowych + MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń POLECAMY 589 zł cena roczna (brutto) 959 zł cena roczna (brutto) zł zł cena roczna specjalna (brutto) INFORorganizer Dwutygodnik, wersja papierowa Wyszukiwarka Codziennie aktualizowane porady i baza przepisów prawnych Wideoporady oraz wideoszkolenia Aktywne: formularze, kalkulatory, terminarz, wskaźniki i stawki Telefoniczne porady ekspertów Prezenty za KOMPLET KUP TERAZ!

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> niepełnosprawni, czas pracy, urlop wypoczynkowy, wymiar czasu pracy 1. Obowiązki pracodawców związane ze zmianą przepisów o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych Od 10 lipca 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym muszą pracować krócej, tj. zamiast dotychczasowych 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień tylko 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W związku z tą zmianą przepisów pracodawcy muszą im przekazać informację o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy, a także zmienić umowy o pracę, jeżeli były w niej ustalone dotychczasowe normy czasu pracy. Od 10 lipca br. dotychczasowe przepisy dotyczące norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zostały uchylone w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11) uznał, że pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym nie powinni pracować jak pozostali pracownicy, tj. po 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, tylko krócej. Jednocześnie znowelizowane zostały przepisy dotyczące norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w sposób dostosowujący je do wyroku TK, czyli doszło do skrócenia norm czasu pracy do 7 godz. na dobę i 40 godz. na tydzień. Nowelizacja ta weszła w życie 16 lipca br. Zmiana norm czasu pracy Zmiany w zakresie norm czasu pracy spowodowały, że pracodawcy mają dodatkowe obowiązki wobec pracowników związane z tą nowelizacją. Po zmianie norm czasu pracy pracodawca powinien przede wszystkim zmienić pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy. Zmiany informacji pracodawca powinien dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od wejścia w życie zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy miałoby nastąpić przed upływem tego terminu nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art Kodeksu pracy). Zatem pracodawcy mają czas na przekazanie zmienionej informacji do 9 sierpnia 2014 r. Pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika ze zmienioną informacją o normach czasu pracy należy zamieścić w części B akt osobowych. Jeżeli pracownicy mają ustalone dotychczasowe normy czasu pracy w umowie o pracę, pracodawca powinien dokonać zmiany umowy. Najszybciej może to zrobić w formie porozumienia stron i sporządzić aneks do umowy o pracę. Jeżeli pracownik nie zgadza się na takie porozumienie, trzeba sporządzić wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Tak samo należy postąpić, jeżeli normy czasu pracy zostały określone w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. W takim przypadku trzeba zmienić te przepisy, tak aby dostosować je do nowych norm czasu pracy. MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 Wzór informacji o zmianie warunków zatrudnienia Informacja o zmianie warunków zatrudnienia Warszawa, 1 sierpnia 2014 r. Pan Jan Kowalski ul. Brzozowa Warszawa Na podstawie art Kodeksu pracy informuję, że od 10 lipca 2014 r. obowiązująca Pana norma czasu pracy wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.... (podpis pracodawcy) Pracownicy nie mogą stracić finansowo na zmianie norm czasu pracy. Zatem nie można im obniżać wynagrodzenia za pracę określonego w stawce miesięcznej w związku ze zmianą norm czasu pracy. Jeżeli pracownicy są wynagradzani stawką godzinową, powinni mieć podwyższone wynagrodzenie, tak by zarabiali co najmniej tyle samo, co przed zmianą przepisów. Trzeba im będzie zatem zmienić umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia. Takie stanowisko potwierdza również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wyjaśnieniach z 2 lipca 2014 r. Wyjaśnienia MPiPS w sprawie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych po zmianie norm czasu pracy Obowiązki pracodawcy wynikające ze zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych ( ) Skrócenie norm czasu pracy pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może natomiast wpłynąć na obniżenie ich wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18 ustawy o rehabilitacji ( ) stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Ponadto, zgodnie z ustępem drugim powołanego artykułu, godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy o rehabilitacji ( ), ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Udzielanie urlopu wypoczynkowego Po zmianie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym powstał problem, jak naliczać tym pracownikom urlopy wypoczynkowe. MONITOR PPiU nr 15(255)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Nie zmienił się bowiem wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnosprawnych, ale sposób jego rozliczania. Urlopu wypoczynkowego udzielamy na dni pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Zatem przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego dotychczas 1 dzień urlopu odpowiadał 8 godzinom, a po zmianie przepisów 7 godzinom. Nowelizacja nie określiła, jak w tym przypadku należy postąpić. W związku z tym rozliczanie urlopu wypoczynkowego będzie uzależnione od terminu jego wykorzystywania. Jeżeli pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy w okresie, gdy obowiązywała go 8-godzinna norma dobowa, czyli do 9 lipca 2014 r., to wówczas należało 1 dzień urlopu traktować jako 8 godzin. Natomiast w przypadku wykorzystywania urlopu w okresie obowiązywania 7-godzinnej normy dobowej, czyli od 10 lipca br., urlopu wypoczynkowego udzielamy przyjmując, że 1 dzień to 7 godzin. Takie same zasady należy stosować przy udzieleniu dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, do których pracownik niepełnosprawny z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością nabywa prawo po roku pracy. PRZYKŁAD Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz do 10 dni urlopu dodatkowego. Do 9 lipca br. pracował 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Nie przedstawił bowiem zaświadczenia od lekarza o możliwości stosowania skróconych norm czasu pracy. Od 10 lipca br., ze względu na zmianę przepisów dotyczących norm czasu pracy, pracuje po 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Do 9 lipca br. pracownik wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. Przy udzielaniu tego urlopu należało stosować 8-godzinną normę dobową. Za każdy dzień urlopu pracownikowi należało więc odpisać 8 godzin z puli urlopowej. Natomiast pozostałe dni urlopu będą udzielane po 9 lipca br. Zatem 26 dni urlopu wypoczynkowego należy udzielić na dni jego pracy, odpisując pracownikowi 7 godzin za każdy dzień wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik niepełnosprawny nie wykorzystał w 2014 r. żadnego dnia urlopu wypoczynkowego i rozwiązuje umowę o pracę po 9 lipca br., to ekwiwalent za urlop należy mu naliczyć przyjmując, że 1 dzień urlopu wypoczynkowego to 7 godzin. Wymiar czasu pracy w lipcu 2014 r. Obliczając wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w lipcu br. należy również zrobić to proporcjonalnie. Do 9 lipca br. wymiar ten trzeba liczyć uwzględniając normę czasu pracy 8 godz., a od 10 lipca br. normę czasu pracy 7 godz. PRZYKŁAD Pracownik, który pracuje od poniedziałku do piątku, do 9 lipca br. przepracował 7 dni po 8 godz., a od 10 lipca br. 16 dni po 7 godz. Jego wymiar czasu pracy wyniesie zatem łącznie 168 godz. (56 godz godz.). Przedstawia to poniższy harmonogram: MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 Lipiec 2014 r. Pn 7 (8 godz.) 14 (7 godz.) 21 (7 godz.) 28 (7 godz.) Wt 1 (8 godz.) 8 (8 godz.) 15 (7 godz.) 22 (7 godz.) 29 (7 godz.) Śr 2 (8 godz.) 9 (8 godz.) 16 (7 godz.) 23 (7 godz.) 30 (7 godz.) Czw 3 (8 godz.) 10 (7 godz.) 17 (7 godz.) 24 (7 godz.) 31 (7 godz.) Pt 4 (8 godz.) 11 (7 godz.) 18 (7 godz.) 25 (7 godz.) Sob 5 (wolne) 12 (wolne) 19 (wolne) 26 (wolne) Nd 6 (wolne) 13 (wolne) 20 (wolne) 27 (wolne) PODSTAWA PRAWNA: 7deb dc-48b1-88df-7c8b8d68bc4d art. 15, art. 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 877 art. 1 ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz. 877 art. 29 3, 3 2, art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 Marek Skałkowski prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy >> nieodpłatne świadczenie, pracownik, wyrok 2. Po wyroku TK pracodawca nie ustala przychodu z tytułu potencjalnie otrzymanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń Świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stanowią przychód wyłącznie wtedy, gdy zostały faktycznie otrzymane przez pracownika. Brak możliwości skonkretyzowania świadczenia i określenia jego wartości powoduje, że pracownik nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) analizował konstytucyjność przepisów ustawy o pdof (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2 2b ustawy o pdof) w zakresie, w jakim mogą one dawać podstawę do opodatkowania nawet tych świadczeń, które nie zostały otrzymane przez pracownika, lecz pracownik mógł z nich potencjalnie skorzystać, i których wartości nie można ustalić według reguł przewidzianych w ustawie o pdof. Trybunał Konstytucyjny uznał kwestionowane przepisy za zgodne z konstytucją i wskazał na kryteria wyodrębniające świadczenia podlegające opodatkowaniu. Zdaniem TK, obowiązek objęcia podatkiem dochodowym przekazanego MONITOR PPiU nr 15(255)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! pracownikowi świadczenia uzależniony jest od tego, czy świadczenie stanowiło dla pracownika realną korzyść, tj. czy faktycznie powiększyło jego majątek lub pozwoliło zaoszczędzić na wydatku. Interpretując pojęcie inne nieodpłatne świadczenia, którym posługują się kwestionowane przepisy podatkowe, TK przyjął, że świadczeniem podlegającym opodatkowaniu jest świadczenie spełniające łącznie następujące warunki: zostało spełnione za zgodą pracownika to pracownik decyduje, czy skorzysta ze świadczenia, zostało spełnione w interesie pracownika w przypadku braku realizacji przez pracodawcę takiego świadczenia pracownik poniósłby wydatek na jego zapewnienie (np. wykupiłby karnet na zajęcia sportowe, korzystałby z komunikacji publicznej dojeżdżając do pracy), powoduje po stronie pracownika ekonomicznie mierzalną korzyść w postaci realnego zwiększenia aktywów lub zaoszczędzenia wydatku, ma charakter zindywidualizowany, a nie abstrakcyjny. Nieodpłatne świadczenie niespełniające wymienionych kryteriów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. PRZYKŁAD W czerwcu 2014 r. firma X zorganizowała dla pracowników 2-dniowe spotkanie integracyjno- -szkoleniowe z zapewnionymi: dojazdem, noclegiem, wyżywieniem, szkoleniem i wieczornym programem rozrywkowym. W tym samym miesiącu pracodawca zaoferował swoim pracownikom nieodpłatnie bilety do teatru. Wartość wyjazdu integracyjno-szkoleniowego nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu. Pracownicy uczestniczą w nim bowiem w ramach obowiązków pracowniczych, a organizujący takie spotkanie pracodawca kierował się własnym interesem dążąc do poszerzenia wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie przydatnym firmie. Również integracyjny charakter tego wyjazdu realizuje przede wszystkim interes pracodawcy. Inaczej należy postąpić w odniesieniu do biletów do teatru. Będą one podlegać opodatkowaniu, jeżeli pracownik skorzystał z nich dobrowolnie. Otrzymując bilety nieodpłatnie uniknął bowiem wydatku, który poniósłby na ich zakup. Ponadto Trybunał poparł stanowisko NSA wyrażone w uchwale z 24 października 2011 r. (II FPS 7/10, OSP 2012/4/40), że wartości nieodpłatnych świadczeń nie stanowi cena zakupu, w szczególności cena w rozumieniu ustawy o cenach, ale ustala się ją dopiero według cen zakupu, to jest stosownie do cen zakupu, zależnie od cen zakupu, kierując się cenami zakupu. Zatem taka cena powinna być wskaźnikiem do określenia wartości nieodpłatnego świadczenia dla pracownika. 77e506c7-41e a72a-8fbee29922d8 PODSTAWA PRAWNA: art. 11 ust. 1 2b, art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 Aneta Olędzka doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń, prawa cywilnego oraz prawa pracy MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 >> zmiany prawa, refundacja, bezrobotni 3. Pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o wsparcie na zatrudnienie skierowanych bezrobotnych Po zmianie przepisów pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o refundację kosztów związanych z organizacją stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac interwencyjnych czy robót publicznych. W wyniku nowelizacji uzyskane z tego tytułu przez wszystkie podmioty dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. O pomoc de minimis w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni, przedszkola i szkoły. Natomiast o wsparcie w formie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach pomocy de minimis mogą występować pracodawcy zatrudniający skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i organizatorzy robót publicznych (w tym znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej). Refundacja kosztów dotyczących stanowiska pracy dla bezrobotnego Od 30 czerwca 2014 r. warunkiem przyznania wsparcia z Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest: złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do nieskładania w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie jej wykonywania. Ponadto w przypadku: niezapewnienia zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanemu bezrobotnemu przez okres co najmniej 24 miesięcy lub nieutrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych stanowiskach lub całości dofinansowania w przypadku naruszenia innych warunków umowy o refundację. MONITOR PPiU nr 15(255)

12 12 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! PRZYKŁAD Spółka z o.o. zatrudniła bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy. Na pokrycie kosztów wyposażenia stanowiska dla tej osoby starosta przyznał pracodawcy maksymalną refundację w wysokości ,86 zł (600% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r.). W związku z brakiem zamówień na produkowane wyroby i sukcesywnym spadkiem rentowności działalności prowadzonej przez pracodawcę musiał on zredukować personel. Bezrobotny, dla którego pracodawca przygotował stanowisko pracy, był zatrudniony w spółce od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r., tj. przez 2 miesiące z 24 miesięcy, które powinien w niej przepracować. Spółka jest zobowiązana do zwrotu refundacji w wysokości ,21 zł (24 miesiące 2 miesiące = 22 miesiące nieutrzymania zatrudnienia; 22 miesiące x ,86 zł : 24 miesiące = ,21 zł). Refundacja została wypłacona pracodawcy 3 czerwca 2014 r. Pracodawca, na podstawie wezwania starosty, powinien zwrócić otrzymane środki do 28 sierpnia. Zakładając, że wysokość procentowa odsetek ustawowych nie zmieni się i pracodawca dokona zwrotu w ostatnim dniu upływu terminu, to oprócz refundacji powinien zwrócić 656,23 zł odsetek (okres od 4 czerwca do 28 sierpnia 2014 r. wynosi 86 dni; 2785,15 zł (21 424,21 zł x 13%) : 365 dni x 86 dni = 656,23 zł). Refundacja z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych Aby na podstawie nowych przepisów wnioskodawca mógł ubiegać się o refundację z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, musi złożyć m.in. oświadczenie o niezaleganiu, w dniu złożenia wniosku o organizowanie tych prac lub robót, z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz UWAGA! Wnioski o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Pracy, FGŚP oraz innych danin publicznych. Pracodawca lub organizator robót publicznych składa wniosek o jednorazową refun- poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego organizator robót publicznych dację kosztów z tytułu opłaconych składek lub pracodawca składają do wybranego pup. na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do wybranego powiatowego urzędu pracy. Starosta, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. W przypadku gdy wnioski są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych Od 1 lipca 2014 r. pracodawcy zatrudniający, a nie pracodawcy zamierzający zatrudnić młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, mogą ubiegać się o refundację ich wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne na nowych zasadach. Aby uzyskać taką możliwość, pracodawca musi zatrudniać młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

13 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 13 pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy muszą spełniać warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art i art Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudniający: wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej 3-krotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi. Ponadto doprecyzowano elementy, jakie musi zawierać wniosek o zawarcie umowy o refundację, umowa o refundację i wniosek o dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę oraz rozszerzono katalog załączników do wskazanej dokumentacji. Pracodawca składa wnioski o zawarcie umowy o refundację dotyczące młodocianych: od 1. do 20. dnia każdego miesiąca w przypadku młodocianych niedokształcających się w formach szkolnych, od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku w przypadku młodocianych dokształcających się w formach szkolnych. 618f027c-bde ed3cd386d2c PODSTAWA PRAWNA: 1 ust. 2 4, 2 ust. 4 pkt 2, 4 ust. 2 pkt 4 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Dz.U. z 2012 r., poz. 457; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz , 4 ust. 1, ust. 5, ust. 8 9, 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. z 2014 r., poz , 3 ust. 7 8, 10 i załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dz.U. z 2014 r., poz. 865 art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 art , art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym Czytaj także: Dofinansowanie do zatrudniania bezrobotnych na podstawie nowych przepisów poradnik dla pracodawcy MPPiU nr 12/2014; dostępny na MONITOR PPiU nr 15(255)

14 14 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> refundacja, pracownik niepełnosprawny, PFRON, zmiany prawa 4. Od 30 czerwca br. nowe zasady ubiegania się o wsparcie z PFRON na pracowników niepełnosprawnych Od 30 czerwca 2014 r. o przyznanie m.in. pomocy de minimis mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto zniesiono obowiązek składania oświadczeń o niekaralności przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę ubiegającego się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nowe regulacje Komisji Europejskiej uniezależniają przyznanie pomocy de minimis, pomocy de minimis w sektorze rolnym lub pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Pracodawcy zostali zatem zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dotychczas taki stan uniemożliwiał ubieganie się o wsparcie. Nowe przepisy, w których rezygnuje się z badania sytuacji ekonomicznej pracodawcy, mają też zastosowanie do wydatków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: zfron) dokonanych po 30 czerwca 2014 r. Zawieszenia działalności nie wlicza się do okresu jej prowadzenia Po zmianie przepisów jednym z warunków otrzymania przez osobę niepełnosprawną środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest zobowiązanie do prowadzenia tej działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez co najmniej 24 miesiące. W znowelizowanych przepisach określono, że nie wlicza się do tego czasu okresu zawieszenia działalności. W tym przypadku zawieszenie będzie stanowiło naruszenie warunków umowy (nieprzerwanego prowadzenia działalności przez 24 miesiące). Proporcjonalny zwrot środków w razie śmierci wnioskodawcy W wyniku nowelizacji, śmierć niepełnosprawnego wnioskodawcy, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia upływu obowiązkowego okresu prowadzenia tych działalności, czyli do upływu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, skutkuje obowiązkiem zwrotu środków. Zwrot powinien nastąpić w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia śmierci wnioskodawcy do dnia, w którym upływają 24 miesiące prowadzenia działalności. Zwrotu może dokonać zarówno spadkobierca, jak i poręczyciel umowy (wszystko zależy od tego, czy w umowie ze starostą uregulowano kwestie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków). Zabezpieczeniem może być również m.in. weksel czy gwarancja bankowa. MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

15 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 15 Ponieważ przepisy rozporządzenia nie regulują tego zagadnienia, o rodzaju zabezpieczenia decyduje starosta. Od kwoty zwrotu nie nalicza się odsetek ustawowych. PRZYKŁAD Jan K. 1 lipca 2014 r. zawarł ze starostą umowę o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20 tys. zł. Po roku od dnia zawarcia umowy beneficjent zmarł. Z uwagi na zobowiązanie się wnioskodawcy do 24-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej, zwrot środków powinien nastąpić w wysokości 10 tys. zł. Brak wymogu składania oświadczenia o niekaralności Uchylono obowiązek składania przez przedsiębiorcę we wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (formularz Wn-O) oświadczenia o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy Kodeks karny. Nowe przepisy dotyczą umów zawartych ze starostą od 30 czerwca 2014 r. Przykładowo, śmierć pożyczkobiorcy po dacie wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia, który zawarł umowę jeszcze przed dniem jego obowiązywania, nie wywoła skutków prawnych w postaci obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków (jeżeli śmierć nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy). Obowiązek składania oświadczenia został również zniesiony w stosunku do pracodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (wykreślenie oświadczenia z formularza Wn-W). Zmiany w dokumentacji potwierdzającej ubezpieczenie społeczne rolników Rozszerzono katalog dopuszczalnych dokumentów, które PFRON uznaje jako potwierdzające prawo do ubezpieczenia społecznego rolników w przypadku niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika składających wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne rolników. Poza wymaganą dotychczas kopią aktualnej decyzji Prezesa KRUS, ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, po zmianach wnioskodawcy mogą dostarczyć kopię innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, z tym że musi on zawierać wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia. Dokument ten musi być wystawiony przez Prezesa KRUS albo urząd gminy do 31 grudnia 1990 r. (czyli do dnia wejścia w życie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w których powołano KRUS). Nowy sposób obliczania refundacji składek ubezpieczeniowych dla niepełnosprawnych przedsiębiorców Dotychczas w przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą przy obliczaniu wysokości refundacji składek na ubezpieczenia społeczne brano pod uwagę liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których prowadziła ona działalność gospodarczą i jednoczenie posiadała ważne orzeczenie potwierdzające jej niepełnosprawność. Po nowelizacji, do obliczania wysokości refundacji bierze się pod uwagę liczbę MONITOR PPiU nr 15(255)

16 16 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których prowadziła ona działalność gospodarczą i jednocześnie była osobą niepełnosprawną. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, wnioskodawca, który dopiero po zakończeniu okresu sprawozdawczego uzyskał orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność w danym stopniu z datą wsteczną (czyli potwierdzającą niepełnosprawność przed dniem wydania orzeczenia), będzie mógł złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o refundację składek za okresy sprawozdawcze, w których prowadził działalność gospodarczą i był osobą niepełnosprawną, co potwierdziło później wydane orzeczenie. PRZYKŁAD Jan K. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym prowadzącą działalność gospodarczą. 30 czerwca br. utraciło ważność jego orzeczenie o niepełnosprawności. Kolejne orzeczenie otrzymał 1 października br. Orzeczenie potwierdza jego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym od 1 lipca. Jan K. będzie mógł złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosków Wn-U-G za okresy sprawozdawcze od lipca do września, ponieważ w tych okresach prowadzenia działalności gospodarczej był osobą niepełnosprawną, co zostało potwierdzone ważnym orzeczeniem. Doprecyzowano zapisy m.in.: w objaśnieniu nr 12 do formularza Wn-U-G i w objaśnieniu nr 6 do formularza Wn-U-A przez określenie sposobu wyznaczenia okresu sprawozdawczego, za który opłacono składki podlegające refundacji. Okresem sprawozdawczym jest okres, za który terminowo i w całości opłacono obowiązkowe składki podlegające refundacji. Zapis ten ma w założeniu rozwiązać wątpliwości interpretacyjne w przypadku nieterminowego opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ale niepodlegających refundacji (np. w przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe), w objaśnieniu nr 2 do formularza Wn-U-G oraz w objaśnieniu nr 3 do formularza Wn-U-A przez rozszerzenie kręgu danych wpisywanych tylko w przypadku podawania ich po raz pierwszy lub ich zmiany. Dane te dotyczą: adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy i pełnomocnika, pełnej nazwy płatnika składek oraz identyfikatora adresu. Do 31 sierpnia 2014 r. wnioskodawcy mogą posługiwać się dotychczasowymi formularzami Wn-U-G i Wn-U-A. Oznacza to, że za okres sprawozdawczy lipiec w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub za III kwartał w przypadku niepełnosprawnych rolników wnioskodawcy mogą składać wnioski na dotychczasowych formularzach. Za okresy począwszy od 1 stycznia 2009 r. wnioskodawcy powinni składać korekty wniosków Wn-U-G i Wn-U-A na nowych formularzach. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis dla pracodawców ze środków zfron Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej przekazują określone procentowo kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zfron. Wydatki MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

17 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 17 poniesione ze środków zfron stanowią pomoc de minimis, jeżeli są przysporzeniem dla pracodawcy. Dotychczasowe przepisy nie uwzględniały w tym zakresie pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, ale utrzymali zfron. W wyniku zmian wyraźnie wskazano podstawę prawną do wydawania przez organy udzielające pomocy de minimis zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, ale zachowali prawo gospodarowania środkami zfron. c3c e1-487b-aaef d9c94 PODSTAWA PRAWNA: 1, 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz , 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. z 2014 r., poz. 814 art. 12a ust. 3, art. 25d ust. 4, art. 26e ust. 8, art. 32 ust. 3, art. 33 ust. 11 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 877 Urszula Kurowska specjalista ds. legislacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych POLECAMY! W II półroczu 2014 r. otrzymają Państwo dodatek do MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem a w niej m.in.: dokumentowanie prawa do zasiłków po zmianach nowe e-zwolnienia, zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, nowe zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ojców opiekujących się dziećmi. Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , MONITOR PPiU nr 15(255)

18 O to pytają Kadrowi Jakich formalności należy dopełnić, aby pracownicy niepełnosprawni mogli krócej pracować Ewa Preis specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Od 10 lipca br. pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają pracować 7 godzin na dobę. Czy to oznacza, że każdy z nich musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie, z którego wynika, że stosuje się do niego skrócony czas pracy? NIE! Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie muszą przedstawiać swoim pracodawcom żadnych zaświadczeń. Obowiązujące od 10 lipca 2014 r. skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo odbyło się z mocy prawa na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jaki minimalny okres musi obejmować gra ik czasu pracy Pracownicy pracują w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Czy możemy stworzyć dla naszych pracowników gra iki czasu pracy na krótkie okresy, np. tygodniowe? NIE! Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość tworzenia rozkładu czasu pracy na okres krótszy niż okres rozliczeniowy. W żadnym jednak przypadku taki gra ik nie może obejmować okresu krótszego niż 1 miesiąc. Beata Skrobisz -Kaczmarek radca prawny Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Czy ekwiwalent za stroje służbowe jest oskładkowany Nasi pracownicy mają obowiązek nosić stroje służbowe z etykietką z logo irmy, co jest uregulowane w naszym regulaminie pracy. Niektórym pracownikom zamiast odzieży służbowej chcemy wypłacać comiesięczny ekwiwalent. Czy od wartości ubioru i od ekwiwalentu będziemy musieli zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne? NIE! Jeśli pracownik ma obowiązek nosić strój służbowy, to jego wartość nie jest zaliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ta sama zasada dotyczy także pieniężnego ekwiwalentu za obowiązkowy strój służbowy. Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 Porady na trudne czasy Pracodawca prowadząc monitoring poczty elektronicznej pracownika może zapobiec jego działaniu na niekorzyść firmy Pracodawca ma prawo do kontrolowania służbowej poczty elektronicznej pracownika. Monitoring elektronicznej korespondencji może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracowników. Dzięki kontrolowaniu firmowej poczty pracodawca może uniknąć niezgodnych z prawem działań pracowników, np. przekazywania danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotom konkurencyjnym, rozpowszechnianie pornografii przez pracownika czy realizacji prywatnych zleceń w czasie pracy zob. Pracodawca może skontrolować pocztę elektroniczną pracownika pod pewnymi warunkami, str. 36 Wykorzystywanie prywatnego pojazdu pracownika do celów służbowych może zredukować wydatki pracodawcy na transport w firmie Pracodawca, który wyraził zgodę na wykorzystywanie przez pracownika do celów służbowych prywatnego samochodu, np. w podróży służbowej, jest zobowiązany do zapłaty zatrudnionemu z tego tytułu jedynie ekwiwalentu pieniężnego, od którego istnieje tylko obowiązek odprowadzenia podatku. Zatrudniający nie pokrywa jednak kosztów związanych np. z zakupem pojazdu, jego eksploatacją czy ubezpieczeniem. Aby zaoszczędzić na wydatkach, pracodawca powinien określić w uzgodnieniu z pracownikiem warunki używania prywatnego pojazdu zob. Warunki używania prywatnego pojazdu pracownika w podróży służbowej, str. 43 Pracodawca zatrudniający młodych bezrobotnych skorzysta z nowej ulgi w opłacaniu składek na fundusze pozaubezpieczeniowe Pracodawca, który na podstawie skierowania wydanego przez urząd pracy zatrudni bezrobotnego do ukończenia przez niego 30. roku życia, skorzysta ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę zob. Nowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnianych bezrobotnych kierowanych do pracy przez urzędy pracy, str. 50 Wynagrodzenie za czas dyżuru należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania Pracodawca prawidłowo naliczający zasiłki chorobowe może uniknąć nadpłaty świadczenia. Dlatego tak ważne jest właściwe ustalenie podstawy wymiaru zasiłku. Należy zwrócić szczególną uwagę na podstawę wymiaru w miesiącu, w którym pracownik pełnił dyżur. Wynagrodzenia za czas dyżuru nie należy uzupełniać, gdyż w podstawie wymiaru przyjmuje się je w kwocie faktycznie wypłaconej zob. Wynagrodzenie za czas dyżuru w podstawie wymiaru zasiłku, str. 57 MONITOR PPiU nr 15(255)

20 20 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 lipca 2014 r. 14 czerwca 2014 r Zmiany w zasadach korzystania z epuap Określone zostały zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap). Ponadto wskazano warunki, jakie musi spełniać punkt potwierdzający profil zaufany epuap. Jeśli nastąpi zmiana danych użytkownika zawartych w epuap, takich jak imię, nazwisko i PESEL, nie następuje automatyczna nieważność profilu zaufanego. W takiej sytuacji osoba posiadająca profil zaufany jest zobowiązana do niezwłocznego wystąpienia o jego unieważnienie. Określono również wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego epuap, stanowiące załączniki nr 1 3 do rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. z 13 czerwca 2014 r., poz czerwca 2014 r Nie trzeba składać oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON: zadań samorządu województwa W celu pozbycia się wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano, że dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. Ponadto takie podmioty ubiegając się o ww. pomoc nie będą już zobowiązane dołączać do wniosku o dofinansowanie oświadczenia, że nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. z 18 czerwca 2014 r., poz. 807 zadań powiatu Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON zadań powiatu (sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacja dzieci i młodzieży, szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub MONITOR PPiU nr 15(255) 1 sierpnia 2014 r.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

... Nisko dnia.. ( pieczęć firmowa wnioskodawcy )

... Nisko dnia.. ( pieczęć firmowa wnioskodawcy ) CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl... Nisko dnia.. ( pieczęć firmowa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach (data wpływu wniosku do PUP) Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Mława, dnia...... pieczęć wnioskodawcy Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Na zasadach określonych w art. 51 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych

Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Podstawa prawna:

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Podstawa prawna: Zasady określające warunki przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. Podstawa prawna:

REGULAMIN. organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. Podstawa prawna: Regulamin obowiązuje od grudnia 2015 r. REGULAMIN organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ...... (miejscowość, data) ( pieczęć firmowa pracodawcy ) Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

W N I O S E K. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne ZASADY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 2/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w zasadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /data, miejscowość/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych Będzin, dnia... 2016 roku... ( pieczęć firmowa Wnioskodawcy ) Starosta Będziński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 A 42-500 Będzin WNIOSEK o organizowanie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ( aktualizacja 27.01.2015 r.) Podstawa prawna: - art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych ...... (miejscowość, data) (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ZASADY organizowania i finansowania prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Nisku... Nisko dnia.. ( pieczęć firmowa wnioskodawcy ) W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Miejscowość... dnia... /pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Miejscowość... dnia... /pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy (Załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Lesko, dnia...... Pieczęć firmowa pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lesku W N I O S E K O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o organizację i finansowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K. o organizację i finansowanie prac interwencyjnych . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5130...2016 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o organizację i finansowanie prac interwencyjnych dla pracodawcy będącego beneficjentem

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Nisko, dnia... Pieczątka wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGORDZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGORDZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGORDZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /...

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /... Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do prac interwencyjnych zgodnie z artykułem ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy) WNIOSEK o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa nr / / o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o:

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2015 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu w Otwocku z dnia 16.01.2015r. REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o: Ustawę z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5....2014 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do robót publicznych zgodnie z artykułem 57 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia... 2015 roku

Będzin, dnia... 2015 roku Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I )jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl (OR-020/1/15)... (pieczęć firmowa pracodawcy)... POWIATOWY URZĄD PRACY (forma opodatkowania)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... /data wpływu wniosku do PUP/... /miejscowość, data / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ W N I O S E

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie pracodawcy/przedsiębiorcy o zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa tel. + 48 17 2272 926, tel. /fax +48 17 2271 790 www.pup.kolbuszowa.pl, e-mail:sekretariat@pup.kolbuszowa.pl Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie Miejscowość...dnia.. /pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ......dn.... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość) STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej . (numer w rejestrze Urzędu). (miejscowość i data) Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych na podstawie przepisu art. 51, 56, 59, 61a ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim. ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim. ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax. Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl.

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo