Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej"

Transkrypt

1 Wprowadzenie We wstępie do adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: W sakramencie Ołtarza Pan przychodzi do człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1,27), stając się jego towarzyszem w drodze. W tym Sakramencie Pan staje się rzeczywiście Pokarmem dla człowieka zgłodniałego prawdy i wolności. Skoro tylko Prawda może nas uczynić wolnymi (por. J 8,36), to Chrystus staje się dla nas Pokarmem Prawdy. [ ] W Sakramencie Eucharystii Jezus ukazuje w sposób szczególny prawdę o miłości, która jest samą istotą Boga. I to jest ta prawda ewangeliczna, która interesuje każdego człowieka i całego człowieka. Dlatego Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę (por. 2 Tm 4,2), że Bóg jest miłością. Właśnie dlatego, że Chrystus stał się dla nas Pokarmem Prawdy, Kościół zwraca się do człowieka, zapraszając go, by dobrowolnie przyjął dar Boży (nr 2). A podkreślając znaczenie Pierwszej Komunii Świętej, Papież zauważa, że u wielu wiernych ten dzień pozostaje słusznie na zawsze w pamięci jako pierwszy moment, w którym, choć jeszcze w zalążku, rozpoznało się wagę osobistego spotkania z Jezusem. Duszpasterstwo parafialne winno odpowiednio docenić tę tak ważną okazję (nr 19). Zatem istnieje wręcz formalny wymóg, aby dzień Pierwszej Komunii Świętej naprawdę był świętem dla dziecka, jego rodziny i całej parafii. Znawcy tematu podpowiadają, iż do Pierwszej Komunii Świętej powinno się przystępować we własnej parafii. Uroczystość ta bowiem integruje dziecko i jego rodzinę ze wspólnotą całego parafialnego Kościoła. W przeżyciach tego dnia dzie- 5

2 cku towarzyszą rodzice od rana do wieczora. Oni też powinni zadbać, aby elementy organizacyjne i samo spotkanie z krewnymi nie przysłoniły tego, co dla dziecka najważniejsze. W komunikacie z 155. Konferencji Episkopatu Polski (1977 rok) czytamy: Należy bardzo popierać zwyczaj przystępowania całej rodziny do Komunii Świętej w dniu Pierwszej Komunii dziecka. Dlatego też ważne są przygotowania w domu rodzinnym oraz chwile poprzedzające bezpośrednie udanie się rodziny do kościoła. Także tu przychodzi z pomocą niniejsze opracowanie. W Mszę Świętą pierwszokomunijną powinno się włączyć wszystkie grupy i zespoły parafialne, a zwłaszcza: ministrantów, lektorów, scholę i inne zespoły muzyczne. Wcześniej z dziećmi pierwszokomunijnymi należy przećwiczyć: śpiewy, aklamacje, hymny i psalmy oraz odpowiedzi i wspólne modlitwy. Należy również dobrze nauczyć wszystkich czynności i gestów oraz postawy ciała wymaganych podczas liturgii Mszy Świętej. Warto zwrócić też uwagę na chwile milczenia i dobrze przygotować komentarz do całej uroczystości. Porządek uroczystości Pierwszej Komunii Świętej bywa następujący: do zgromadzonych przy kościele dzieci i rodziców wychodzi procesja z krzyżem i chorągwiami, za którymi przybywają ministranci i ksiądz proboszcz. Tu celebrans w kilku słowach wita zebranych, wyrażając równocześnie radość z doprowadzenia dzieci do Stołu Pańskiego. Potem następuje pokropienie wodą święconą i rodzice udzielają dzieciom błogosławieństwa, czyniąc znak krzyża na czole swoich pociech. Procesja wchodzi do kościoła przy śpiewie odpowiedniej pieśni religijnej i biciu dzwonów. W kościele, według zwyczajów parafii, mogą mieć miejsce podziękowania duszpasterzom, katechetom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej albo prośba o udzielenie im Eucharystii. Liturgia Mszy Świętej rozpoczyna się aktem pokuty albo od razu hymnem Chwała na wysokości Bogu, gdy na jej początku odnawia się przyrzeczenia chrztu świętego. Stosowne czytania mszalne mogą wykonać wybrani rodzice lub dzieci. Śpiewy międzylekcyjne zwykle wykonuje schola lub kantor. Homilię głosi celebrans, zwracając w niej uwagę na istotę uroczystości i na chrzest dzieci, który umożliwił im przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej. Po zakończeniu homilii zwykle następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych według formularza z Wigilii Paschalnej. W czasie tej czynności dzieci trzymają w rękach zapalone świece. W modlitwę powszechną włącza się dzieci i ich rodziców, czasami także wychowawców. Podczas ofiarowania dzieci przynoszą do ołtarza dary ofiarne. W wielu parafiach bywa, że wraz z darami dzieci przynoszą wypisane na kartkach swoje postanowienia trzeźwościowe, deklarowane przynajmniej na okres do ukończenia szkoły średniej. Po Komunii Świętej odprawia się krótkie dziękczynienie, najlepiej w formie modlitwy responsoryjnej lub wspólnej recytacji. Śpiewy mszalne powinny zawierać treści eucharystyczne. Należy się starać, by były one znane ogółowi uczestników uroczystości. Taki mniej więcej porządek Mszy Świętej pierwszokomunijnej podają agendy liturgiczne oraz dokumenty synodów diecezjalnych. Na różne sposoby układa się też liturgię popołudniowego nabożeństwa. Do udziału zachęca się wszystkich gości pierwszokomunijnych. Zazwyczaj są to nabożeństwa eucharystyczne i maryjne, połączone nieraz z przyjmowaniem dzieci pierwszokomunijnych do szkaplerza. Bywa też, że właśnie podczas tych nabożeństw dzieci składają swoje obietnice trzeźwościowe, wręcza się pamiątki pierwszokomunijne, a na końcu robi się grupowe zdjęcie z uroczystości. Po Pierwszej Komunii Świętej powszechnie organizuje się tak zwany Biały Tydzień, który nawiązuje do tradycji katechumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez cały tydzień po chrzcie świętym nosili białe szaty. Biały Tydzień to wyjątkowa szansa przyzwyczajenia dzieci do częstego i należytego udziału w Eucharystii. Pragnieniem autorów niniejszego opracowania było przyjście z pomocą duszpasterzom, katechetom, rodzicom dzieci pierwszokomunijnych i wszystkim innym odpowiedzialnym za organizację uroczystej Pierwszej Komunii Świętej w parafii. Dlatego zawarto w nim wiele gotowych tekstów, nawet w kilku wersjach do wyboru, które można włączyć do liturgii tych szczególnych dni, począwszy od dnia pierwszej spowiedzi świętej dzieci, po rocznicę 6 7

3 Pierwszej Komunii Świętej, a także pewne podpowiedzi liturgiczne i organizacyjne. Specjalny dodatek zawiera teksty do wyboru, teksty modlitw oraz pieśni i piosenek religijnych, które mogą się przydać. Autorzy mają świadomość, że trudno jednocześnie odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania, choćby ze względu na różnorakie zwyczaje lokalne. Wszyscy jednak tworzymy jeden Kościół i dla zachowania pewnego porządku liturgicznego warto korzystać z tego typu opracowań. Za wszelkie niedociągnięcia Czcigodnych i Drogich naszych Czytelników przepraszamy. A jednocześnie życzymy, by każdy wysiłek: rodzicielski, duszpasterski, katechetyczny, włożony w przybliżenie dzieci do Świętych Tajemnic naszej wiary, został obficie nagrodzony, bo celem każdego ludzkiego życia jest udział w życiu trynitarnym Boga. Grzegorz Duszyński 8

4 Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej W codziennych Mszach Świętych w ciągu całego tygodnia po uroczystości pierwszokomunijnej w miarę możliwości biorą udział wszystkie dzieci, ich rodzice i pozostali członkowie najbliższej rodziny. Ważna jest zachęta do czynnego i pełnego udziału w Eucharystii, czego wyrazem jest przyjęcie Komunii Świętej. Wymaga to duchowego wysiłku i takiego zorganizowania czasu, by zajęcia zawodowe i domowe nie kolidowały z wieczorną Mszą Świętą. Dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, na Eucharystię przychodzą w swoich strojach pierwszokomunijnych i jak w niedzielę gromadzą się w tym samym miejscu przed kościołem. Następnie, kierowane przez katechetów, procesyjnie, ze śpiewem wchodzą do środka i zajmują swoje wyznaczone miejsca. Schemat ten można powtarzać codziennie. Wieczorną Eucharystię dobrze połączyć z maryjnym nabożeństwem majowym, co podkreśli też rolę Maryi w tajemnicach Odkupienia. Wówczas dziękczynienie po Komunii Świętej można odprawić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po błogosławieństwie eucharystycznym jest jeszcze miejsce na krótką zapowiedź kolejnego dnia. Jeżeli przepisy liturgiczne na to pozwalają, w każdy kolejny dzień tak zwanego Białego Tygodnia po uroczystości pierwszokomunijnej można użyć formularza Mszy Świętej wotywnej o Najświętszej Eucharystii (MR 182 ), z Mszy o Jezusie Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (MR 183 ) lub z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (MR s. 278). Czytania mszalne można wybrać albo z dnia, albo z Mszy o Najświętszej Eucharystii i o Jezusie Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (LM VII, s ). 51

5 Akt pokuty PONIEDZIAŁEK dzień wdzięczności Panu Bogu Cel duszpasterski: Pogłębienie postawy modlitwy uwielbienia i dziękczynienia po przyjęciu Komunii Świętej. PANIE, Ty stwarzasz nas na swój obraz i podobieństwo, zmiłuj się nad nami. CHRYSTE, Ty czynisz nas wolnymi we wszystkim, zmiłuj się nad nami. PANIE, Ty przyoblekasz nas w nowego człowieka, zmiłuj się nad nami. Homilia Wprowadzenie Drogie Dzieci, witam was serdecznie na kolejnym spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym. Wczoraj po raz pierwszy cieszyliście się Jego obecnością w waszych sercach. Z pewnością było to dla was niezwykłe i ważne, ale dobrze wiecie, że nie możemy na tym jednym spotkaniu poprzestać. Dlatego przez cały najbliższy tydzień będziemy codziennie przychodzić do kościoła w odświętnym pierwszokomunijnym stroju, w ten sam sposób będziemy podchodzić do Stołu Pańskiego, by wspólnie przedłużać waszą radość. Będzie to czas naszej wspólnej modlitwy w różnych intencjach codziennie w innej. I tak dzisiaj będziemy dziękować Panu Bogu za to, że jest tak blisko nas. Słowo Eucharystia, o którym wiele ostatnio mówimy i którym prawdziwie zaczęliśmy żyć, znaczy Dziękczynienie. To krótkie wyjaśnienie od razy pozwala nam zrozumieć, po co gromadzimy się przed ołtarzem. Otóż gromadzimy się po to, żeby przez gorliwą modlitwę i pełne uczestnictwo w Eucharystii dziękować Bogu za wszystkie łaski, które otrzymujemy. Przyjęcie Komunii Świętej uświęca nasze dusze. Każdy przyjmujący Pana Jezusa Eucharystycznego do serca jest naprawdę przez Boga uświęcony i żyje na Jego chwałę. Niezapominajka dla Pana Boga Drogie Dzieci! Na pewno wiecie o istnieniu Kogoś bardzo ważnego, kto zawsze jest przy was, kto was kocha, prowadzi i strzeże. Tym Kimś jest Pan Bóg. Jakie znaczenie On ma w waszym życiu? Czy dostrzegacie Jego obecność i czy dziękujcie Mu za otrzymane dary? Każdy chrześcijanin powinien dziękować Panu Bogu za wszystko. A zatem nie tylko za dni, kiedy cieszymy się zdrowiem, dobrze nam się powodzi, gdy nie wiemy, co to porażka i rozczarowanie, gdy odczuwamy Bożą obecność, jakby sam Pan Bóg przychylał nam nieba. Chrześcijanin winien dziękować również za te dni, w których dosięgają nas niepowodzenia, dręczą choroby, jesteśmy bezradni wobec zrządzeń okrutnego losu kiedy mamy wrażenie, że Pan Bóg zapomniał i odwrócił się od nas. Nieraz musi upłynąć dużo czasu, by człowiek mógł odkryć wartość i obecność Pana Boga, by mógł wreszcie powiedzieć Bogu: dziękuję. Dokładnie tak, jak w opowiadaniu o trójce dzieci w waszym wieku. Pewnego razu trójka dzieci beztrosko bawiła się zapałkami. Nagle dał się słyszeć przeraźliwy krzyk: Pożar! Dzieci w ogniu! Ratunku. Natychmiast pojawił się wóz strażacki i pogotowie ratunkowe. Poparzone dzieci przewieziono do szpitala. Był to chłopiec i dwie dziewczynki. Mijały kolejne dni. Dziewczynki nie mogły już doczekać się zdjęcia bandaży, żeby zobaczyć swoje twarze. W ukryciu często 52 53

6 popłakiwały: Będziemy brzydkie Pewnie koleżanki i koledzy będą się od nas odwracać. Wiele razy przechodziły koło szpitalnej kaplicy, gdzie często klęczała siostra Aniela. Jednak nigdy nie weszły, aby się pomodlić. Usłyszały, jak pielęgniarki mówiły, że siostra ma telefon do Pana Boga i przedstawia mu ludzkie prośby. Po przemyśleniu sprawy dziewczynki chciały zdobyć numer tego cudownego telefonu, aby ocalić swoją urodę. I nawet nie wiedziały, że siostra cały czas modli się w ich intencji. Po dwóch dniach wielkie zaskoczenie. Twarze dziewczynek i chłopca tak się pięknie wygoiły, że lekarze nie mogli uwie rzyć. Wypisano trójkę ze szpitala. Radosne dziewczynki jak najszybciej chciały znaleźć się w domu i ominęły kaplicę. Kilka minut później ktoś wszedł do kaplicy i ukląkł koło siostry Anieli. Był to chłopiec z bukietem niezapominajek. Przepraszam, że to tylko ja szepnął. One pobiegły zobaczyć cud piękności przed dużym lustrem. A ja chciałbym prosić siostrę o numer telefonu do Pana Bo ga. Chcę Mu sam podziękować, najpiękniej jak potrafię, za nasze ocalone twarze Dlaczego ludzie tak mało dziękują Panu Bogu, chociaż On daje nam najwięcej? Drogie Dzieci, a za co wy mogłybyście dziś podziękować Panu Bogu? (Odpowiedzi dzieci). Wiem, że lubicie słuchać ciekawych bajek i baśni o królewnach, w których pojawiają się tajemnicze wróżek. To one uczą, że w każdym człowieku drzemie dobro, wystarczy je tylko obudzić. Dobro, choć czasem niepozorne, zawsze zwycięża zło. Podobnie, jak w bajce, którą za chwilę usłyszycie. Pewnego dnia skrajem urwistej doliny wędrował samotny pasterz w poszukiwaniu stada owiec. Wtem na swojej drodze spotkał kobietę, która potrzebowała pomocy. Ochoczo przyspieszył kroku, by udzielić jej wsparcia. Jak się potem okazało, była to wróżka. Z wdzięczności podarowała pasterzowi niebieski kwiat małą skromną niezapominajkę. Pasterz nie wiedział, co z nim począć i przywiązał kwiatek do laski. Podczas wędrówki przypadkiem dotknął nim skalnej ściany, która natychmiast się rozstąpiła. Wtedy zobaczył tajemnicze drzwi, a gdy je otwo rzył, ujrzał zebrane wszystkie skarby świata. Natychmiast postawił w kącie laskę z niebieskim kwiatuszkiem i zaczął napełniać kieszenie. Zdjął koszulę, by i do niej nakłaść złota i srebra. Teraz nie miał już wolnej ręki, by zabrać laskę. Nie dosłyszał cichego głosu niebieskiego kwiatuszka, który prosił: Nie zapomnij o mnie!. Zaledwie pasterz opuścił jaskinię, skała z hukiem się zatrzasnęła. Przestraszył się i myślał, że napadli go bandyci. Z przerażenia upuścił z rąk wszystkie skarby, które wpadły w głęboki wąwóz. Dopiero teraz pasterz zauważył, że zapomniał najważniejszego, ponieważ tylko niebieski kwiat mógł otworzyć wszystkie drzwi. Tak często zdarza się również w życiu człowieka. Wielu z nas zapomina o Panu Bogu. Nieraz chętnie i długo oglądacie bajki, a potem, zmęczone, zasypiacie bez modlitwy. Niekiedy dużo czasu poświęcacie na gry komputerowe, nawet w niedzielę, zapominając o Mszy Świętej. A Pan Bóg pragnie wam towarzyszyć w codziennym życiu, zawsze na was czeka. Pamiętajcie, by dziękować Bogu za wszystkie dary, choćby te najmniejsze. Bo nawet wówczas, gdy kiedyś staniecie z pustymi rękami, usłyszycie zawsze w sobie deli katny głos: Nie zapomnij o mnie! (por. Willi Hoffsümmer, Nie zapomnij o mnie!). Niech wyrazem tego dziękczynienia będzie codzienna gorliwa modlitwa. Śmiało możemy powiedzieć, że modlitwa jest kluczem, który otwiera Serce Boga. Modlitwa ma wielką moc. Jak wielką, najdobitniej pokazuje historia pierwszego cudu Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Pamiętacie, że kiedy Maryja zwróciła się do Pana Jezusa, z prośbą o pomoc, bo na weselu zaczęło brakować wina, On jakoś tak dziwnie, prawie niechętnie Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż nadeszła godzina moja? (J 2,4). Jakby nie miał jeszcze zamiaru okazywać swojej Boskiej mocy. Jednak Maryja, pełna pokory, nie przestaje wierzyć, że Jej Syn może uczynić wszystko, że Jej modlitewna prośba zostanie wysłuchana. I tak się stało. Na prośbę Maryi Pan Jezus zmienił swoją decyzję, przemienił wodę w wino. Niezwykle skuteczną moc modlitwy widać w życiu wielu świętych. Choćby na przykład do świętej siostry Faustyny podczas objawień Pan Jezus wielokrotnie powtarzał, że jej modlitwa wiąże Jego ręce, zwłaszcza wtedy, gdy chciał ludzi ukarać za grzeszne życie. Gdy święta siostra Faustyna gorąco modliła się za 54 55

7 tych grzeszników, Bóg cofał swoją karę. A wiecie, dlaczego znany wam z pewnością święty ojciec Pio miał takie niezwykłe zdolności, na przykład widzenia sumień ludzkich? Bo często na wielogodzinnej modlitwie prosił Pana Boga o łaski, o nawrócenie dla wielu grzeszników, podczas modlitwy rozmawiał z Panem Jezusem, z Jego Matką, ze swoim aniołem stróżem, ze świętymi. Często powtarzał, że Pan Jezus nigdy niczego mu nie odmawia, gdyż on nie odmawia też niczego Panu Jezusowi. Popatrzcie, jak wielką moc ma modlitwa, a szczególnie ta we wspólnocie, nasza wspólna, kiedy gromadzimy się wokół Ołtarza Pańskiego! Pan Jezus powiedział: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Dlatego nie przestawajcie modlić się, nie zapominajcie o modlitwie! Zadanie domowe: W czasie wieczornej modlitwy zastanówcie się, ile razy doświadczyliście w swoim życiu dobroci Pana Boga? Za każdy otrzymany dar narysujcie jedną niezapominajkę. 4. Aby wszystkie dzieci na świecie miały szczęście należeć do Pana Jezusa. 5. Aby wszyscy chorzy, samotni, cierpiący otrzymali łaskę wiary i siły do zrozumienia Bożej woli. 6. Abyśmy nigdy nie zapominali o porannej i wieczornej modlitwie, a przede wszystkim o pełnym udziale we Mszy Świętej niedzielnej. Celebrans: Najlepszy nasz Ojcze, Ty nigdy nie odmawiasz prośbom błagających Cię dzieci i pokornych obdarzasz swoją łaską. Spraw, aby nasze prośby zostały wysłuchane, jeśli tylko są zgodne z Twoją świętą wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen. Modlitwa powszechna Dziękczynienie po Komunii Świętej Celebrans: Dobry Boże, nasz Ojcze, Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa na ziemię, aby świat odkupił. On stał się bliski każdemu człowiekowi. Ze szczególną miłością przygarniał ku sobie dzieci i mówił, że do takich należy Królestwo Niebieskie. Teraz ściśle jednoczy się z tymi, którzy przyjmują Go do swoich czystych serc. Dziękujemy Ci za to wszystko i prosimy: Dzieci: 1. Aby Kościół święty nigdy nie ustawał w trosce o szczęście wieczne swoich wiernych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 2. Aby każda Msza Święta we wszystkich pogłębiała i umacniała przyjaźń z Chrystusem. 3. Aby nasza Ojczyzna z każdym dniem stawała się krajem lepszym, mądrzejszym i dostatnim. Po chwili milczenia jedno z dzieci czyta następującą modlitwę: O mój Drogi Jezu! Nie wiem, jak Ci wyrazić moją radość i szczęście za to, że raczyłeś przyjść do mnie ukryty pod postacią chleba. Nie widzą Ciebie moje oczy, ale wiara mówi mi, że prawdziwie jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Witam Cię w moim sercu. Wielka była radość pasterzy, kiedy anioł przywołał ich do Twego żłóbka; wielka była radość trzech króli, gdy po długiej podróży znaleźli Cię w Betlejem; wielka była radość starca Symeona, kiedy mu Twoja Matka dała Ciebie na ręce. Tak się tym cieszył, że głośno wołał, iż może teraz spokojnie umierać. O Drogi Jezu! I moja radość jest tak wielka, że nie wiem, jak ją wypowiedzieć. Pozostań w moim sercu na zawsze. Postaram się, aby Ci w nim było dobrze. Amen

8 Krótkie ogłoszenia Celebrans w kilku słowach zaprasza wszystkich na wtorkową Mszę Świętą, oprócz dzieci szczególnie rodziców, rodziców chrzestnych i opiekunów, jako że będzie to dzień wdzięczności właśnie tym wymienionym. Rozesłanie Posileni Ciałem Pana Jezusa i umocnieni Jego błogosławieństwem, teraz idźmy pewnymi krokami w naszą codzienność. Z odwagą naśladujmy Pana Jezusa, by Jego miłość miłość Boga do każdego człowieka rozlewała się na cały świat. Zobacz też teksty do wyboru s

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

2. Prośba dzieci Dziecko 2 Gotowe jest serce me Panie Byś przyszedł i zamieszkał w nim Nic więcej nie mogę powiedzieć Nic więcej darować Ci. Dziecko 3

2. Prośba dzieci Dziecko 2 Gotowe jest serce me Panie Byś przyszedł i zamieszkał w nim Nic więcej nie mogę powiedzieć Nic więcej darować Ci. Dziecko 3 1. Powitanie dzieci i ich rodziców przez księdza Proboszcza 2. Prośba dzieci o błogosławieństwo Rodziców 3. Błogosławieństwo Rodziców 4. Pokropienie wodą święconą zebranych 5. Procesja do kościoła: śpiew

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Zawsze podczas bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 17.05.2015r. godz. 11.30

I Komunia Święta 17.05.2015r. godz. 11.30 I Komunia Święta 17.05.2015r. godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu - program uroczystości - godz. 11.15 - przygotowanie (ustawienie) dzieci, rodziców i gości na placu kościelnym

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE

OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE 1. Uwagi ogólne: - promocja do stopni ministranckich odbywa się co roku i jest główną uroczystością ministrantów

Bardziej szczegółowo

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych od Rodziców Chrzestnych Na pamiątkę wielu łask Bożych życzą Rodzice Chrzestni. Bądź pełny wiary i nadziei, a miłość Boża niech wypełni Twoje serce. Wielu łask Bożych i nieustającej opieki aniołów życzy

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Rumia, 20 listopada 2016 r.

Rumia, 20 listopada 2016 r. RYT OBŁÓCZYN ASPIRANTÓW i MINISTRANTÓW Rumia, 20 listopada 2016 r. W procesji wejścia kandydaci i aspiranci idą tuż przed Głównym celebransem niosąc swoje szaty liturgiczne (komże lub pelerynki). Kandydaci

Bardziej szczegółowo

I KOMUNIA ŚWIĘTA 8 MAJA 2011. Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 8 MAJA 2011. Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 1 Na dziedziocu przed kościołem I KOMUNIA ŚWIĘTA 8 MAJA 2011 Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierni: Na wieki wieków. Amen. Kapłan: Bardzo się cieszę, że nasza parafia może przeżywad ten

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2012

Wydawnictwo WAM, 2012 Poradnik metodyczny do duszpasterstwa katechetycznego w parafii według materiału katechetycznego nr AZ-p-23-01/10-KR-3/12 zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Recenzenci ks. dr Rafał Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE ASPIRANTÓW

PRZYJĘCIE ASPIRANTÓW PRZYJĘCIE ASPIRANTÓW Niech przystąpią chłopcy, którzy pragną rozpocząć czas przygotowania i próby. (po ustawieniu się kandydatów przed ołtarzem): Boże, od którego pochodzą wszystkie prawe zamiary i święte

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

1. Pieśń na wystawienie NS: Panie mój przychodzę dziś 2. Modlitwa: (kapłan)

1. Pieśń na wystawienie NS: Panie mój przychodzę dziś 2. Modlitwa: (kapłan) NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE Nabożeństwo adoracyjno - powołaniowe dla młodzieży Nabożeństwo zostało przygotowane na podstawie dzieła Pauliny Jaricot Miłość nieskończona w Boskiej Eucharystii (Opracowanie: Nowicjusze

Bardziej szczegółowo

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz.

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz. 23 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Dla katolików to jedno z głównych świąt, dlatego tak licznie zgromadzili się parafianie, by brać udział we Mszy Świętej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK WERTOWANIA W MSZALE I JEGO BUDOWA

PORADNIK WERTOWANIA W MSZALE I JEGO BUDOWA Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza i Animatora PORADNIK WERTOWANIA W MSZALE I JEGO BUDOWA Do użytku wewnętrznego dla potrzeb Kursu Ceremoniarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej Opracował: Artur Gondek Poradnik

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO. (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA. (przygotowanie i obrzęd)

NABOŻEŃSTWO. (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA. (przygotowanie i obrzęd) NABOŻEŃSTWO (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA (przygotowanie i obrzęd) Rozpoczęcie duchowej adopcji, polegającej na codziennej modlitwie trwającej przez 9 kolejnych miesięcy, winno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta 31 XII 2014 Nieszpory na zakończenie Roku Pańskiego 2014 - Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu - Hymn: Pójdźmy wszyscy do stajenki (4 zwrotki) - Psalm 1 Ucieszyła mnie wieść

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Scenariusz I Komunii Świętej

Scenariusz I Komunii Świętej Scenariusz I Komunii Świętej 1. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed świątynią ( godz. 9:45 ) 2. Asysta z celebransem wychodzi na zewnątrz świątyni. 3. Pozdrowienie i przywitanie dzieci przez kapłana:

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y K O M E N T A R Z L I T U R G I C Z N Y nie jest wprost potrzebny do przeżywania liturgii, stąd nie należy go stosować na

Bardziej szczegółowo

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie)

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie) JEZUS NAS KOCHA Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (dzieci siedmioletnie) Kielce 206 Drodzy Rodzice! Z przyjemnością oddajemy do rąk Waszych dzieci podręcznik do nauki religii w klasie

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... "Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24,29) Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

Obrzęd Chrztu Świętego

Obrzęd Chrztu Świętego Obrzęd Chrztu Świętego Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia

Bardziej szczegółowo