KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT CAPITAL PARK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT CAPITAL PARK"

Transkrypt

1 Komunikat prasowy Warszawa, 14 listopada 2013 r. KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT CAPITAL PARK Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Capital Park S.A., doświadczonego i aktywnego inwestora oraz dewelopera działającego na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, zajmującego się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi. Grupa Capital Park jest inwestorem oportunistycznym, którego podstawowym celem jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych. Spółka zamierza zaoferować do akcji stanowiących 20,01% kapitału akcyjnego Spółki i pozyskać około 210 mln zł brutto 1 w drodze oferty publicznej akcji. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju istniejących projektów w budowie oraz na nowe akwizycje. Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie wszystkich akcji zwykłych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Globalnym Koordynatorem oferty publicznej i oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, księgę popytu prowadzą wspólnie Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz Espirito Santo Investment Bank, doradcą prawnym jest kancelaria Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz sp.k., natomiast biegłym rewidentem firma PKF Consult sp. z o.o. (dawniej: PKF Audyt sp. z o.o.). 1 Obliczone przy założeniu, że wyemitowana zostanie maksymalna liczba zaoferowanych akcji oraz że nastąpi konwersja na kapitał zakładowy zadłużenia Spółki wobec jednego z jej akcjonariuszy, co nastąpi w przypadku dojścia oferty do skutku. 1

2 Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet zostało wyodrębnionych do nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział. Zgodnie z raportem z wyceny nieruchomości przygotowanym na dzień 31 grudnia 2012 r. przez Emmerson Evaluation sp. z o.o., bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wyniosła prawie 1,3 mld zł, a wartość docelowa, tj. po zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych i planowanych projektów - ponad 3,2 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. 74% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce. Strategicznym inwestorem Grupy są Fundusze Patron, będące częścią grupy Patron Capital Partners, która reprezentuje jedną z wiodących w Europie grup funduszy inwestujących w nieruchomości oraz w udziały w spółkach posiadających nieruchomości, a także specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (opportunistic investments). Grupa Patron Capital Partners powstała w 1999 roku i zarządza kapitałem o szacunkowej wartości 2,5 miliarda euro. 2

3 Jako firma aktywnie inwestująca na rynku nieruchomości w Polsce oraz deweloper mamy bardzo duże doświadczenie w pozyskaniu kapitału, nie tylko w formie finansowania bankowego. W 2012 r. wyemitowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. W tym roku utworzyliśmy pierwszy na polskim rynku dywidendowy fundusz nieruchomości highstreet, Real Estate Income Assets FIZ AN. W sierpniu sprzedaliśmy za kwotę blisko 64 mln zł certyfikaty tego funduszu, które są unikalnym w Polsce produktem inwestycyjnym. Jesteśmy więc znani polskim inwestorom powiedział Jan Motz, Prezes Zarządu Capital Park SA. Oceniamy, że zarówno rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce, jak i nasze portfolio mają dobre perspektywy wzrostu wartości, dlatego też obecnie planujemy pozyskanie środków z emisji akcji na GPW. Pozyskane w ten sposób środki planujemy przeznaczyć na dalszy rozwój kluczowych dla nas projektów. Na koniec 2012 roku wycena bieżąca naszego portfela nieruchomości wyniosła ok. 1,3 mld zł, natomiast docelowa, czyli przy założeniu realizacji wszystkich projektów, na ten dzień wynosiła ok. 3,2 mld zł dodał Jan Motz. Dodatkowych informacji mediom udziela: Iwona Mojsiuszko M+G tel , * * * WIĘCEJ INFORMACJI O CAPITAL PARK SA PORTFEL INWESTYCYJNY Na portfel Grupy składa się obecnie 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach w Polsce, w tym: 7 projektów biurowych o łącznej powierzchni 93 tys. mkw., 3

4 52 projekty handlowych o łącznej powierzchni najmu 27 tys. mkw., 4 projekty wielofunkcyjne o łącznej powierzchni najmu 112 tys. mkw., 13 projektów o innym charakterze. Spośród 76 projektów znajdujących się w portfelu Grupy 39 nieruchomości handlowych typu high-street zostało wyodrębnionych do Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział. NAJWAŻNIESZE PROJEKTY Grupa stara się rozwijać ciekawe architektonicznie i funkcjonalnie koncepcje, które są atrakcyjne dla lokalnych społeczności, a co za tym idzie przyciągają najemców i wpływają pozytywnie na długoterminowy i stabilny wzrost wartości tych nieruchomości. Obiekty takie są projektowane z myślą o przyszłości i wykorzystują nowoczesne koncepcje zapewniające komfort użytkowania dla najemców i mieszkańców, dzięki czemu nie podlegają szybkiemu starzeniu Trzy wyjątkowe warszawskie nieruchomości znajdujące się w portfelu spółki, czyli Eurocentrum Office Complex, Art Norblin oraz Royal Wilanów, odpowiadają za 63% wartości portfela (na dzień 31 grudnia 2013). Eurocentrum Office Complex jest jednym z największych w Polsce biurowców ekologicznych w budowie, certyfikowanym na poziomie GOLD przez organizację LEED (Leadership in Energy and Environment Design). Projekt zlokalizowany jest przy jednej z głównych ulic stolicy, al. Jerozolimskich, a jego łączna powierzchnia najmu to mkw. Realizowany jest w dwóch fazach I faza prac budowlanych w ramach tego projektu rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku, jej ukończenie planowane jest na czerwiec 2014 r. Spółka podpisała już umowy najmu na łączną powierzchnię przekraczającą 51% powierzchni najmu tego etapu. Rozpoczęcie II fazy planowane jest na trzeci kwartał 2014 r. 4

5 Royal Wilanów jest projektem wielofunkcyjnym (łączy funkcje biurowe i handlowe), zlokalizowanym w dynamicznie rozwijającej się części Warszawy, przy wjeździe do Miasteczka Wilanów. Łączna powierzchnia najmu Royal Wilanów wynosi mkw. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2013 r., zakończenie projektu planowane w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. Spółka podpisała już przedwstępne umowy najmu na 63% powierzchni handlowej oraz 21% powierzchni biurowej. Art Norblin unikalny projekt wielofunkcyjny, zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej, łączący istniejącą zabytkową przestrzeń historycznej fabryki Norblina z nowoczesną architekturą. Łączna powierzchnia najmu wynosi mkw. Projekt znajduje się obecnie w fazie przygotowań i oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę. RENOMOWANI NAJEMCY Powierzchnie oferowane w obiektach wchodzących w skład portfela Grupy zostały wynajęte przez wielu renomowanych najemców. Branżą o najwyższym udziale procentowym w wynajmie powierzchni, na którą przypada 32% całkowitej powierzchni wynajętej, jest sektor banków i instytucji finansowych. Wśród najemców Grupy z tego sektora wymienić można: BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Open Finance, PZU, Allianz Bank, Millennium Bank i Lukas Bank. Drugą pod względem wielkości grupą najemców, na którą przypada ok. 9% ogólnej powierzchni najmu, są apteki i drogerie, w tym sklepy z sieci Rossmann, Hebe i Drogeria Natura. Obecne umowy najmu zapewniają Grupie stabilne przychody ze znacznej części portfela, a jednocześnie oferują możliwości stopniowej renegocjacji umów oraz uzyskiwanie wyższych stawek czynszu przy przedłużaniu umów w niektórych nieruchomościach. Grupa, dzięki wynajmowaniu powierzchni najemcom osiągającym bardzo dobre wyniki finansowe ze swojej działalności, uzyskuje stabilne przychody, 5

6 które dodatkowo zabezpieczone są depozytami gotówkowymi lub gwarancjami bankowymi. STRATEGIA Nadrzędnym celem Grupy jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój organiczny, tj. zapewnienie skutecznej realizacji planów biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów (w szczególności projektów w Warszawie) oraz poprzez zakupy nowych projektów, przy wzroście znaczenia polskiego rynku na świecie i pojawiających się na nim okazjach inwestycyjnych. Grupa będzie dążyć do sprzedaży zakończonych projektów osiągających stabilne dochody z ograniczonym potencjałem rozwoju, gdy warunki na rynku będą sprzyjały takiej sprzedaży. Może również zachować część udziałów w projektach, podobnie jak było w przypadku funduszu Real Estate Income Assets FIZ AN. Grupa może być zaangażowana w zarządzanie takimi projektami, czerpiąc z tego tytułu dochody. Strategia biznesowa Grupy obejmuje następujące elementy: ukończenie i pełne wykorzystanie potencjału realizowanych obecnie projektów; optymalizacja potencjału obecnego portfela nieruchomości oraz aktywne zarządzanie projektami generującymi dochód; tworzenie wartości poprzez efektywne wykorzystanie istniejącej bazy pozostałych aktywów Grupy; identyfikacja nowych okazji inwestycyjnych i realizacja nowych, atrakcyjnych projektów deweloperskich. PRZEWAGI KONKURENCYJNE 6

7 Grupa następująco definiuje swoje przewagi konkurencyjne: Sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej (z podejściem charakterystycznym dla funduszy typu private equity real estate), uzyskującej znaczące, skorygowane o ryzyko, stopy zwrotu z inwestycji. Bezpieczna struktura kapitałowa, potwierdzona zdolność do pozyskiwania zarówno tradycyjnego, jak i innowacyjnego finansowania z różnych źródeł i zapewnione finansowanie dla kluczowych projektów. Założyciele Jan Motz oraz Jerzy Kowalski z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości; zintegrowana i w pełni funkcjonalna platforma operacyjna z wysoko wykwalifikowanym, doświadczonym i zaangażowanym zespołem menedżerskim CP Management sp. z o.o. Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i Art Norblin trzy wyjątkowe projekty komercyjne w Warszawie na najbardziej atrakcyjnym rynku nieruchomości w Polsce, w ramach istniejącego bogatego portfela projektów, stanowiące kluczowy czynnik wzrostu wartości Grupy w najbliższych 3 5 latach. Atrakcyjny, zróżnicowany i zrównoważony portfel nieruchomości o powierzchni wynajmu ok. 250 tys. mkw. i wartości ok. 1,3 mld zł (zgodnie z Raportem z Wyceny). Patron Capital Partners główny inwestor strategiczny, będący wsparciem merytorycznym oraz źródłem najlepszych praktyk (best practices) z innych rynków. WYNIKI FINANSOWE Wybrane półroczne wyniki finansowe Grupy Capital Park przedstawia poniższa tabela: tys PLN I półrocze 2013 Przychody z wynajmu Zysk ze sprzedaży Zysk (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych Zysk (strata) netto

8 Źródło: Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Przychody z wynajmu w I półroczu 2013 r. wyniosły 19,8 mln zł a zysk netto 46,3 mln zł. W I półroczu 2013 r. Grupa wykazała zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynoszący 60,7 mln zł. Zysk ten wynika ze wzrostu wartości godziwej nieruchomości w Grupie wynikającej z poniesionych nakładów na kluczowe projekty, m.in. Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów, oraz wzrostu kursu EUR/PLN (podstawą większości wycen nieruchomości inwestycyjnych jest czynsz wyrażony w euro a więc bazowa wycena nieruchomości sporządzana jest w EUR). Wybrane roczne wyniki finansowe Grupy Capital Park przedstawia poniższa tabela: tys PLN * 2010** Przychody z wynajmu Zysk ze sprzedaży Zysk (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych ( ) Zysk (strata) netto ( ) * Dane z Symulacji Danych Finansowych za cały rok obrotowy 2011 sporządzonej metodą skonsolidowaną ** Dane ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, sporządzonego metodą połączoną Przychody z wynajmu w 2012 roku wzrosły o ok. 1,7 mln zł, czyli o 4,3%, z ok. 40,6 mln zł w 2011 r. do ok. 42,3 mln zł w 2012 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z oddania do użytkowania nowych nieruchomości Wartość nieruchomości inwestycyjnych posiadanych przez Capital Park wzrosła z 270 mln EUR w 2011 roku do 286 mln EUR w 2012 roku. Jednocześnie Grupa wykazała niefinansowa stratę z aktualizacji wyceny tych nieruchomości (108,4 mln zł) wynikającą głównie ze spadku kursu EUR/PLN. Wykazanie tej straty było przyczyną poniesienia przez Grupę straty netto w wysokości 115 m zł. Więcej informacji na: Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE z późn. zm. 8

9 (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej Dyrektywą Prospektową ) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 listopada 2013 r. i, po jego publikacji, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce Capital Park S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.capitalpark.pl) oraz na stronie internetowej (www.dibre.pl). 9

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku 1 Agenda Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekty Kluczowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2013 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK S.A. ZA 2013 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Iwan dla obligacje.pl autor prowadzi bloga: rynekobligacji.blogspot.com. Analiza grupy kapitałowej Capital Park

Remigiusz Iwan dla obligacje.pl autor prowadzi bloga: rynekobligacji.blogspot.com. Analiza grupy kapitałowej Capital Park Remigiusz Iwan dla obligacje.pl autor prowadzi bloga: rynekobligacji.blogspot.com Analiza grupy kapitałowej Capital Park Podsumowanie Grupa Capital Park od ponad 10 lat zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468) Memorandum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATLAS ESTATES LTD SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA KAPITAŁOWA ATLAS ESTATES LTD SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA KAPITAŁOWA ATLAS ESTATES LTD SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R. 29 lutego 2008 r. ATLAS ESTATES LIMITED Niezbadane kwartalne wyniki finansowe za kwartał i rok zakończony 2007

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji

Prospekt Emisyjny dla akcji Prospekt Emisyjny dla akcji z siedzibą w Legnicy Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym 3.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A.

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę Prime Car Management

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 Miejsce i data publikacji: Warszawa 5 marca 2012 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo