Międzyrzec Podlaski całkiem fajne miasto Zdjęcia: Archiwum miasta, Monika Michalczuk vel Juchimiuk ISBN Wydawnictwo ZET 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzyrzec Podlaski całkiem fajne miasto Zdjęcia: Archiwum miasta, Monika Michalczuk vel Juchimiuk ISBN 978-83-62013-36-4 Wydawnictwo ZET 2009"

Transkrypt

1 Międzyrzec Podlaski całkiem fajne miasto

2 Ladies and Gentlemen, Międzyrzec Podlaski is certainly a cool town. I would like this publication to be an invitation, a recommendation of what we offer, which is worth seeing with your own eyes. You will certainly not regret it. Reaching Międzyrzec is unbelievably easy as its location on the crossroads of main national roads is highly beneficial. After leaving the road bypass you enter a clean and very green town which is a guarantee of non-polluted environment, clean air and relaxation. Location of the town enhances investment. Naturally, it is your choice what you would like to do first while visiting Międzyrzec. Below we put the most important addresses and phone numbers. You can start a trip around Międzyrzec at visiting our historic sights, the attractiveness of which is proved by a multi-century co-existence of various cultures, nationalities, together with its rich history. The river, picturesquely entwined in the town landscape, is used by canoeing amateurs while the river embankment by strollers and bikers. A little further from the town centre there are charming Międzyrzec Lakes which, surrounded by forests, create a great place for sailing or angling, with a summer cottages area and gastronomic facilities. Tourism has been developing fast in our town creating a basis for next investors for whom we try to facilitate their business activities offering tempting solutions. I would also like to add that the openness and capabilities of the town are transferred to its inhabitants. Welcome again to this quite a cool town. Уважаемые господа, Мендзыжец Подляский, безусловно приятный город. Я бы хотел, чтобы эта публикация была приглашением, для ознакомления воочию с тем, что мы Вам предлагаем.вы действительно этого не пожалеете. Доехать в Мендзыжец чрезвычайно просто - он расположен на пересечении основных дорог. Проехав окружную дорогу, Вы въедете в чистый и очень зеленый город, гарантируещего чистую окружающую среду, воздух, и хороший отдых. Расположение города способствует инвестициям. Достопримечательность Вы можете выбрать на Ваше усмотрение, что Вы хотите посмотреть в первую очередь. Ниже мы приводим наиболее важные адреса и номера телефонов. Можно начать с осмотра памятников в Мендзыжеце, красота которых является свидетельсвом вековых культурных и национальных различий, и богатой историей. Река, живописно вплетенная в городской пейзаж, по которой на каноэ плавают энтузиасты; а по набережной прогуливаются прохожие, и ездят велосипедисты. Чуть подальше от центра города, в окружении леса, находятся «Мендзыжецкие пруды» - идеальное место для парусного спорта, рыбалки, туристических баз и гастрономических точек. Туризм в нашем городе стремительно растет, являясь убежищем для новых инвесторов, которым мы стараемся, как можно больше, облегчить деятельность, предлагая заманчивые решения. Я хотел бы также добавить, что открытость и возможности воплощаются в лице его жителей. Я приглашаю Вас посетить этот прекрасный город.

3 Szanowni Państwo! Międzyrzec Podlaski jest z całą pewnością fajnym miastem. W tym informatorze znajdą Państwo przekrój wiedzy o nim. Chciałbym również, aby ta publikacja była zaproszeniem, propozycją wartą obejrzenia na własne oczy tego, co mamy Państwu do zaoferowania. Naprawdę nie będzie czego żałować. Dotrzeć do Międzyrzeca jest niezwykle łatwo. Umożliwia to jego położenie na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych. Po opuszczeniu obwodnicy wjadą Państwo do czystego i bardzo zielonego miasta. Lokalizacja Międzyrzeca Podlaskiego jest gwarancją nieskażonego środowiska, czystego powietrza, relaksu, a także możliwości inwestycyjnych. Na co zdecydujecie się Państwo w pierwszej kolejności odwiedzając Międzyrzec zostawiam do Waszego wyboru oczywiście. Poniżej zamieściliśmy adresy i numery telefonów najistotniejszych instytucji, placówek, firm i miejsc, w których oferujemy wypoczynek, także aktywny oraz propozycje noclegowo-gastronomiczne. Podróż po Międzyrzecu zacząć można od poznania naszych zabytków, o których atrakcyjności niech świadczy wielowiekowe współistnienie różnych kultur, narodowości, a także bogata historia. Malowniczo wpleciona w miejski krajobraz rzeka służy amatorom spływów kajakowych, a powstający bulwar nadrzeczny spacerowiczom i rowerzystom. Nieco dalej od śródmieścia, otoczone lasami, znajdują się urocze Międzyrzeckie Jeziorka, doskonałe miejsce do żeglowania, wędkowania, z bazą domków letniskowych i zapleczem gastronomicznym. Turystyka w naszym mieście rozwija się szybko, stanowiąc przystań dla kolejnych inwestorów, którym staramy się jak najbardziej ułatwić prowadzenie działalności, oferując kuszące rozwiązania. Nie jest możliwe, abym w kilku słowach wstępu zdołał wymienić choćby część zalet Międzyrzeca, jako idealnego miejsca na wypoczynek lub założenie firmy. Dlatego też proponuję zapoznać się z dalszymi informacjami o naszym mieście. Chciałbym również dodać, że otwartość i możliwości miasta przekładają się na jego mieszkańców. Zapraszam raz jeszcze do tego całkiem fajnego miasta. Burmistrz Miasta Artur Grzyb

4

5 WSTĘP POŁOŻENIE MIASTA INFRASTRUKTURA POŁOŻENIE P MIASTA Międzyrzec Podlaski (51 59 N, E) leży w północnej części województwa lubelskiego w powiecie bialskim u zbiegu rzek: Krzny Północnej, Krzny Południowej i Piszczki z ujściem kanału Wieprz-Krzna. Miasto liczy ok mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 20,02 km 2. W obrębie Międzyrzeca Podlaskiego krzyżują się: droga krajowa nr 2 Świecko-Poznań-Warszawa-Terespol (będąca częścią europejskiej trasy E-30 biegnącej z irlandzkiego Cork przez Paryż, Berlin i Moskwę do rosyjskiego Omska) z drogą krajową nr 19 Kuźnica Białostocka-Białystok-Lublin-Rzeszów. Przez miasto przebiega także linia kolejowa E-20 należąca do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Odległości z Międzyrzeca Podlaskiego do granic Państwa: Rosja (Gołdap) 325 km, Litwa (Ogrodniki) 295 km, Białoruś (Terespol) ok. 75 km, Ukraina (Dorohusk) ok. 140 km, Niemcy (Świecko) ok. 640 km, Czechy (Cieszyn) ok. 470 km, Słowacja (Łysa Polana) 490 km. Odległość Międzyrzeca Podlaskiego od większych miast: Warszawa ok. 145 km, Lublin ok. 90 km, Białystok ok. 150 km.

6 Zakład Segregacji Surowców Wtórnych Oczyszczalnia ścieków Zachodnia obwodnica miasta

7 POŁOŻENIE MIASTA INFRASTRUKTURA GOSPODARKA I NFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA Międzyrzec Podlaski jest czystym i zielonym miastem z kompletną infrastrukturą komunalną, prawie w 100% skanalizowania i zwodociągowania. Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje ok. 40% miasta. Miejscowa oczyszczalnia ścieków zmodernizowana w ostatnich latach ma przepustowość projektową 2000 m 3 /dobę, wykorzystywana jest w 75%. W 2003 roku została wprowadzona na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów i uruchomiono Zakład Segregacji Surowców Wtórnych. Dzięki tym przedsięwzięciom, ilość odpadów nie nadających się do ponownego przetworzenia zmniejszyła się o ok. 25%. Ujęcie wody usytuowane jest przy ul. Brzeskiej. Składa się ono z trzech studni głębinowych. Wydajność ujęcia kształtuje się na poziomie 2400 m 3 /dobę. Zarówno ujęcie wody, jak i oczyszczalnia ścieków znajdują się w zarządzie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim, które planuje przeprowadzenie znaczącej modernizacji przedmiotowych obiektów. Energia elektryczna dostarczana jest do Międzyrzeca Podlaskiego przez LUBZEL S.A. z siedzibą w Lublinie. Moc Stacji Transformatorowo Rozdzielczej jest wystarczająca, zapewnia rezerwy w związku z perspektywami rozwoju miasta. Sieć ciepłownicza rozbudowana w ostatnich latach pozwoliła na wyeliminowanie kilkudziesięciu małych kotłowni osiedlowych, co zmniejszyło znacznie zanieczyszczenie środowiska. Obecna miejska sieć ciepłownicza pozwala na przyłączenie znacznej ilości nowych odbiorców. Zakres ogrzewania będzie systematycznie powiększany. Zainstalowana moc ciepłowni wynosi 40,7 MW i jest wykorzystywana w około 50%. Na obrzeżach miasta Międzyrzec Podlaski zlokalizowano stację redukcyjną linii przesyłowej gazu ziemnego umożliwiającą gazyfikację miasta. Magistrala gazowa wysokiego ciśnienia o średnica rury 150 mm umożliwia pobór 1000 m 3 /h gazu. Sieć dróg na terenie miasta liczy 65,4 km, z czego: drogi krajowe 4,3 km, drogi wojewódzkie 7,6 km, drogi powiatowe 12,9 km, drogi miejskie 40,6 km. Długość dróg nieutwardzonych-gruntowych to 9 km. Szczególne znaczenie dla Międzyrzeca Podlaskiego mają obwodnice: północna w ciągu drogi krajowej nr 2 i oddana do użytku w 2008 r. zachodnia obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej nr 19. Opracowana też została koncepcja budowy obwodnicy wschodniej łączącej drogę krajową nr 2 z drogą wojewódzką 813. Infrastruktura techniczna miasta jest stale modernizowana.

8 Hawryluk wykonawstwo konstrukcji stalowych i posadzek przemysłowych Coolmar serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

9 INFRASTRUKTURA GOSPODARKA PERSPEKTYWY ROZWOJU G OSPODARKA GOSPODARKA NAJSILNIEJSZE BRANŻE I GŁÓWNE PRZEDSIĘBIORSTWA TO: PRODUKCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI: Cukiernia Zaniewicz Allnet Sp. z o.o., Lider S.K.G. Sp. z o.o., Podlaskie Zakłady Spirytusowe Alkowin Sp. z o.o., PSS Społem, Sedar S.A. PRODUKCJA ODZIEŻY: Ipaco Sp. z o.o., PPHU Andrema S.A, PPUH Patex Sp. z o.o., PRODUKCJA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI: Meprozet Sp. z o.o., Spółdzielnia Inwalidów Szczeciniarsko-Szczotkarska, Zremb Poland Sp. z o.o., BUDOWNICTWO: Kasbud S.C., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A., Spółdzielnia Pracy Żelbet SKŁADY, HURTOWNIE: Dom Jerzy Kamiński, Hubar Sp.j., Karpol Sp. z o.o., PHU Tesbud, PHU Wysokiński Sp. z o. o., Rolbud Sp. z o.o., OBSŁUGA TRANSPORTU: BWT Sp. z o.o., PHU Tirmet, PPUH Kotpol, Inne duże firmy to: Coolmar Barbara Sergiel, Demex Sp. z o.o., Hawryluk S.C., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., PUH Gazol Sp.j., Wipasz Sp. z o.o., Zakład Ogrodniczy E. i S. Pytlik. Centra handlowe: Bałtyk, Biedronka, Carlos, Lidl, Rubin, Stokrotka, Targowa, Topaz W Międzyrzecu Podlaskim zarejestrowanych jest ok podmiotów gospodarczych, z czego dominujące branże to: handel 35% usługi 32% budownictwo 18% transport 10% produkcja 8% Międzyrzec Podlaski to również zagłębie spedycyjno-transportowe, największe firmy tej branży to: Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja Europtir Edward Leszczyński, Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja Krzysztof Barczuk, PKS Sp. z o.o., Oil-ar Sp. z o.o.

10 Nowoczesny Zakład Ogrodniczy E. i S. Pytlik

11 Międzyrzeckie firmy transportowe

12 Jeden z największych w Polsce producent wyrobów cukierniczych Zremb Poland producent konstrukcji stalowych

13 Gazol hurtownia paliw Wipasz wytwórnia pasz Sedar przetwórstwo drobiu

14

15 GOSPODARKA PERSPEKTYWY ROZWOJU OFERTA INWESTYCYJNA PERSPETYWY P ERSPEKTYWY ROZWOJU Władze Miasta realizują strategię skierowaną na rozwój nowych inwestycji. Międzyrzec Podlaski posiada tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. Promowane są również oferty inwestycyjne będące własnością przedsiębiorców z terenu miasta. Z myślą o inwestorach zewnętrznych została przygotowana i zamieszczona na stronie internetowej oferta inwestycyjna. Wszystkich zainteresowanych z pewnością zachęcą ulgi w podatku od nieruchomości, z tytułu nowych inwestycji, tworzenia miejsc pracy, jak również najniższe stawki podatku od środków transportu. W celu utrzymania ładu przestrzennego i respektowania zasady zrównoważonego rozwoju, od 2002 r. miasto posiada kompleksowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Planem powierzchnia wydzielonych stref pod różnego rodzaju inwestycje wynosi ok. 220 ha jest to jeden z kilku najważniejszych czynników rozwoju miasta.

16

17 PERSPEKTYWY ROZWOJU OFERTA INWESTYCYJNA ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA OFERTA O INWESTYCYJNA W 2004 roku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, ponad 90 ha obszaru Międzyrzeckie Jeziorka, gdzie planowane jest utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego. Kolejną ofertą inwestycyjną staje się Międzyrzecka Strefa Nowoczesnych Usług i Produkcji, obejmującej ponad 40 ha terenu do bezpośredniego zainwestowania. Teren inwestycyjny przy ul. T. Kościuszki stanowi obszar produkcji i zaplecza technicznego z przeznaczeniem m.in. na: zakłady przemysłowe, bazy i zaplecze techniczne budownictwa oraz składy, magazyny, hurtownie dla obsługi jednostek produkcji i handlu. Teren jest uzbrojony z dobrym dojazdem, w bliskim kontakcie z linią kolejową. Obszar przy ul. Grzybowej położony w południowo-wschodniej części miasta, oraz tereny przy ul. Wyszyńskiego są przygotowane pod budownictwo jednorodzinne. Władze samorządowe koncentrują swoje działania na stworzeniu optymalnego klimatu gospodarczego. Inwestor ma zagwarantowaną rzetelną informację oraz wszelką pomoc przy prowadzeniu inwestycji na terenie miasta. W tym m.in. celu Międzyrzec Podlaski przystąpił do Programu Partner COI (Centrum Obsługi Inwestora). Dzięki uczestnictwu w projekcie miasto uzyskało możliwość korzystania z logo Samorząd dla inwestora, jak również zyskało solidnego partnera świadczącego pomoc w zakresie obsługi inwestorów.

18

19 OFERTA INWESTYCYJNA ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA SAMORZĄD OFERTA O RGANIZACJE I I STOWARZYSZENIA Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych Pierwszy Przyjaciel Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Specjalnego i Kultury Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury Klub Abstynenta Oaza Spokoju Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Polskiego Związku Niewidomych Międzyrzecka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia Międzyrzeckie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne Organizacja Podaj dziecku pomocną dłoń Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Towarzystwo Przyjaciół Nauk Związek Harcerstwa Polskiego Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Sybiraków Na terenie miasta funkcjonują trzy ochotnicze straże pożarne: OSP Stołpno OSP Śródmieście OSP Zawadki. Ponadto istnieją organizacje o charakterze hobbystycznym: Koło Łowieckie Nr 26 Hubertus Koło Łowieckie Nr 17 Słonka Koło Wędkarskie Meprozet Koło Wędkarskie PKS Międzyrzec Podlaski Koło Wędkarskie Złoty Karaś Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

20 Wyremontowany budynek Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

21 ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA SAMORZĄD SŁUŻBA ZDROWIA SAMORZĄD S WŁADZE MIASTA MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO Burmistrz Miasta Artur Grzyb tel Zastępca Burmistrza Miasta Tadeusz Ługowski tel Sekretarz Mariola Płonka tel Skarbnik Danuta Mikołajczuk tel Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski tel Urząd Miasta ul. Pocztowa 8 tel fax: Budynek Urzędu Miasta jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Godziny pracy urzędu: pon., czw., pt.: godz , wt.: śr.: godz , każda pierwsza sobota miesiąca: godz Punkt Obsługi Interesanta tel Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej tel Wydział Strategii i Rozwoju tel Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym tel Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego tel Wydział Finansów i Nadzoru tel Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tel Urząd Stanu Cywilnego tel Komórka Kontroli Wewnętrznej tel Wydział Spraw Obywatelskich tel

22

23 SAMORZĄD SŁUŻBA ZDROWIA OŚWIATA SŁUŻBA S ZDROWIA Opiekę zdrowotną mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego i regionu zapewniają publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY, ul. Staromiejska 20, tel , Oddział Chorób Wewnętrznych z salą intensywnej opieki kardiologicznej (tel ), Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Blokiem Operacyjnym (tel ), Oddział Położniczo Ginekologiczny (ginekologia tel , położnictwo tel ), Oddział Neonatologiczny zorganizowany w systemie roming- in (tel ), Oddział Dziecięco Rehabilitacyjny (tel ), Oddział Rehabilitacji dla dorosłych (fizykoterapia tel , rehabilitacja tel ), Oddział dla Przewlekle Chorych (tel ), Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (tel ), Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG tel , USG tel ). PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA ul. Wiejska 13, tel Poradnie: Alergologiczna, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna Medycyny Pracy, Neurologiczna, Otolaryngologiczna, Pediatrii, Rehabilitacji medycznej. NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ: NZOZ Praktyka medycyny rodzinnej S.C., ul. Wiejska 13, tel podstawowa opieka zdrowotna, NZOZ Przychodnia, ul. Wiejska 13, tel podstawowa opieka zdrowotna, NZOZ Helio-Dent, ul. Kordiana 2, tel stomatologia, ortodoncja, NZOZ Przychodnia Stomatologiczna, ul. Wiejska 13, tel stomatologia, NZOZ Psyche Poradnia psychologiczna, ul. Wiejska 13, tel , NZOZ Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych S.C. Zdrowie, ul. Wiejska 13, tel , NZOZ Sajmed, ul. Leśna 2, tel , Rehabilitacja: fizjoterapia, kinezyterapia, krioterapia, fizykoterapia, hydroterapia, dogoterapia, masaż leczniczy. Uzupełnieniem oferty usług medycznych są liczne lekarskie i stomatologiczne gabinety prywatne, zlokalizowane w różnych częściach miasta.

24 Kompleks placówek oświatowych, w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Jedna z klas w Szkole Podstawowej Nr 3

25 SŁUŻBA ZDROWIA OŚWIATA KULTURA OŚWIATA O Miasto Międzyrzec Podlaski posiada bardzo dobrze rozwiniętą strukturę szkolnictwa, nowocześnie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Przedszkola Samorządowe Przedszkole Nr 2 ul. Przedszkolna 2, tel Samorządowe Przedszkole Nr 3 ul. Leśna 2 tel Samorządowe Przedszkole Nr 4 im. Cz. Janczarskiego ul. Wita Stwosza 1, tel Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia ul. Leśna 19, tel , Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza ul. Warszawska 40, tel Szkoła Podstawowa Nr 2 im. B. Prusa ul. Partyzantów 8, tel Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Leśna 2, tel www: sp3miedzyrzec.edupage.org

26 Pracownia informatyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkole Nr 4-24 Jeden z nowoczesnych komputerów dla przedszkolaków

27 SŁUŻBA ZDROWIA OŚWIATA KULTURA Gimnazja Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 40, tel Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Partyzantów 8, tel./fax Gimnazjum Sportowe Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Leśna 2, tel Szkoły ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego ul. Lubelska 57/59, tel Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, j. angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, geografia, filozofia, matematyka. Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej ul. 3 Maja 40/42, tel Technika: Ekonomiczne (finanse i rachunkowość, zarządzanie małą firmą, komputerowe techniki informacyjne, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw); Handlowe, Informatyczne, Logistyczne, Spedycyjne; Liceum Ogólnokształcące; Autoryzowany Ośrodek Kształcenia Microsoft. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich ul. Warszawska 30/32, tel Technika: Mechatroniczne, Elektroniczne, Mechaniczne, Budowlane, Drogownictwa; Licea Profilowane: Kształtowania Środowiska, Usługowo-Gospodarcze; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: technolog robót wykończeniowych, murarz, elektryk, hydraulik, kierunek wielozawodowy; Liceum Uzupełniające.

28 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 Nowoczesna pracownia informatyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych

29 SŁUŻBA ZDROWIA OŚWIATA KULTURA Miasto posiada też bogatą ofertę kształcenia i terapii dla osób niepełnosprawnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne ul. Leśna 2a, tel Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Zarówie 86, tel Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Wiejska 5, tel Na terenie miasta funkcjonują ponadto: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Lubelska 63, tel Policealne Studium Informatyki i Biznesu ul. 3 Maja 40/42, tel Policealne Studium Informatyczno-Ekonomiczne ul. 3 Maja 40/42, tel Kierunki: technik informatyk, technik rachunkowości, technik bankowości, technik logistyk, technik spedytor, technik ekonomista. Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej ul. Warszawska 30, tel Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. K. Kurpińskiego ul. Kościuszki 4, tel Nauka gry obejmuje: fortepian, flet poprzeczny, saksofon, gitarę klasyczną, akordeon Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Lubelska 63, tel Władze Miasta Międzyrzec Podlaski kładą duży nacisk na stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia i rozwoju, rozbudowy i unowocześniania bazy dydaktycznej oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.

30 Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Dzieci Podlasia i Kapela Przyjaciele Chór Męski Wiarus Zespół Tańca Artystycznego Sezamki

31 OŚWIATA KULTURA SPORT K ULTURA KULTURA Międzyrzec jest ośrodkiem z bogatą, sięgającą 70 lat działalnością kulturalną. Instytucją kierującą obecnie tą pracą jest Miejski Ośrodek Kultury i działają w nim: dziewczęcy Zespół Tańca Artystycznego SEZAMKI (od 1970 r.); prezentują swój program rytmiczno akrobatyczny na uroczystościach miejskich i przeglądach tanecznych, zdobywając liczne nagrody. Zespół Pieśni i Tańca Ludowego DZIECI PODLASIA (25 lat), Kapela PRZYJACIELE (24 lata). Wielokrotny laureat festiwali w kraju i zagranicą, posiada w swoim repertuarze tańce narodowe i regionalne. Chór Męski WIARUS (od 1983 r.) Koncertuje w kraju i zagranicą. Klub Tańca Towarzyskiego ISKRA (od 1986 r.). Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych. Dzieci i młodzież tańczą dwa style: latynoamerykański i standard oraz Mambo, Salsę, Rock and Roll. Galeria ES powstała w roku W Galerii zaprezentowano prace ponad 70 artystów z całej Polski, a także z Litwy, Białorusi i Francji. Galeria promuje i dokumentuje twórczość artystów międzyrzeckich i z Międzyrzecem związanych poprzez wystawy indywidualne i Prezentacje Konfrontacje, zbiorową wystawę międzyrzeckiej plastyki, którą organizuje co trzy lata. Grupa Teatralna 13 (od 10 lat). Premiery odbywają się dwa razy w roku. Grupa jest również organizatorem konkursów recytatorskich: POECI DZIECIOM, MAŁY KONKURS RECYTATORSKI oraz Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych O LAUR CZARNEJ RÓŻY. Ponadto w MOK działają także: trzy sekcje plastyczne: dziecięca, młodzieżowa i dorosłych prowadzą zajęcia z rysunku i malarstwa wzbogacane wykładami z historii sztuki, modelarnia Castle, która prowadzi zajęcia z modelarstwa redukcyjnego, plastikowego i kartonowego oraz modelarstwa zapałczanego, podstaw malowania i lakierowania modeli wykonanych w w/w technikach, pracownia multimedialna: prowadzi zajęcia z fotografii, grafiki, oraz realizacji filmowej. Prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Kino SŁAWA posiada salę z widownią dla 350 osób i scenę z zapleczem. MOK jest organizatorem stałych imprez o zasięgu rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim: Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Międzynarodowe Plenery Malarskie, Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy, Dni Teatru, Wojewódzki Przegląd Piosenki PREZENTACJE, ROCK w MOK, Dni Międzyrzeca, Międzyrzecki Festiwal Sztuki.

32 Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 Jedna z nowoczesnych hal sportowych Miejska pływalnia Oceanic

33 KULTURA SPORT TURYSTYKA SPORT S Bogata baza sportowa Międzyrzeca Podlaskiego zapewnia warunki do uprawiania sportu kwalifikowanego, szkolnego oraz rekreacji. Działalnością tą zajmują się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, kluby sportowe, szkoły oraz inne organizacje. Do dyspozycji są m.in.: stadion miejski, kryta pływalnia, hale sportowe, sale gimnastyczne, korty tenisowe, strzelnica sportowa, siłownie oraz boiska szkolne (w tym ze sztuczną nawierzchnią). MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Zarówie 86, tel , KRYTA PŁYWALNIA OCEANIC, SIŁOWNIA, SAUNY ul. Zarówie 86, tel , czynne pon.-pt , sob.-niedz STADION MIEJSKI ul. Pszenna 3, tel KORTY TENISOWE ul. Pszenna 3, tel , , (nawierzchnia ceglana) ul. Kusocińskiego 24, tel , (nawierzchnia ceglana) ul. Partyzantów 8, tel , (nawierzchnia sztuczna) STRZELNICA SPORTOWA Z BRONI PNEUMATYCZNEJ, ul. 3 Maja 40/42, tel KĄPIELISKO MIEJSKIE MIĘDZYRZECKIE JEZIORKA, ul. Zahajkowska (strzeżone )

34 Przejazd Tour de Pologne przez Międzyrzec Podlaski Stadion miejski Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią

35 MIEJSKIE KLUBY SPORTOWE MIĘDZYRZECKI KLUB SPORTOWY HURAGAN ul. Pszenna 3, tel , Prowadzi zajęcia w sekcjach: Piłka nożna Taekwondo Pływanie Szachy Medale zdobywają dziewczęta i chłopcy w różnych kategoriach wiekowych na Mistrzostwach Województwa oraz Mistrzostwach Polski. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIĘDZYRZECKA TRÓJKA ul. Leśna 2, tel , Prowadzi zajęcia w sekcjach: Piłka siatkowa Piłka siatkowa plażowa Lekkoatletyka Klub może się poszczycić m.in. Mistrzyniami Polski w piłce siatkowej dziewcząt. Sekcje chłopców również zdobywają miejsca na podium w różnych kategoriach wiekowych. SZKOLNE KLUBY SPORTOWE ULKS-T Znicz przy Zespole Szkół Ekonomicznych, UKS Sikorski przy Liceum Ogólnokształcącym, UKS Faster przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, UKS Zryw przy Gimnazjum Nr 1, UKS Dwójka i UKS Fala przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz MUKS Olimpijczyk przy MOSiR. CYKLICZNE WIELOTYGODNIOWE IMPREZY SPORTOWE W MIĘDZYRZECU PODLASKIM: Międzyrzecka Liga Piłki Siatkowej, Halowa Liga Piłki Nożnej, Otwarte Rozgrywki w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta, Międzyrzecka Liga Piłki Siatkowej Plażowej, Wakacyjne Turnieje Szachowe. CYKLICZNE JEDNODNIOWE ZAWODY SPORTOWE: Otwarte Mistrzostwa Międzyrzeca Podlaskiego w pływaniu, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Zawody pływackie z okazji Powitania Wiosny, Regaty Dziecięce w klasie Optymist o Puchar Burmistrza Miasta, Otwarte Regaty w klasie Omega o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, Jesienny Uliczny Bieg Niepodległości, turnieje piłki siatkowej: Noworoczny, Walentynkowy, Wiosenny i Mikołajkowy, zawody sportowe w piłce nożnej, tenisie stołowym i piłki siatkowej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.

36 Regaty żeglarskie Spływ kajakowy po rzece Krznie

37 SPORT TURYSTYKA OFERTA USŁUGOWA TURYSTYKA T Teren Międzyrzeca Podlaskiego i okolic jest wspaniałym miejscem do rozwoju wszelkich form turystyki aktywnej: rowerowej, pieszej, żeglarskiej oraz kajakowej. Międzyrzeckie Jeziorka to zespół pięciu zbiorników wodnych o skomplikowanej i urozmaiconej linii brzegowej. Powierzchnia całego obszaru wynosi ponad 90 ha, a lustra wody 43 ha. Długość linii brzegowej to ok m. Brzegi akwenów miejscami porasta trzcina i pałka wodna. Akweny stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy, ze względu na bogactwo ryb, a także raków. Na terenie Międzyrzeca Podlaskiego działają 3 koła wędkarskie organizując co roku maratony i turnieje wędkarskie. Turystyka żeglarska Jeziorka dają możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak: pływanie, żeglowanie, windsurfing. Są główną letnią atrakcją Międzyrzeca Podlaskiego i stanowią podstawę do rozwoju turystyki aktywnej w całej gminie. Na terenie powstały już stanica żeglarska z wypożyczalnią sprzętu wodnego, bazą noclegowo-gastronomiczną oraz kąpielisko miejskie z plażą i pomostem pływającym. Od 2003 r. funkcjonuje Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa w Międzyrzecu Podlaskim (ul. Zahajkowska 44C, tel , Ma na celu tworzenie warunków dla osób zainteresowanych żeglarstwem oraz rozszerzanie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich poprzez organizowanie kursów żeglarskich i motorowodnych. W licznych projektach zagospodarowania przestrzennego są brane pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych. Turystyka kajakowa Miasto Międzyrzec Podlaski ze względu na swoje interesujące położenie u zbiegu rzek Krzna Północna, Południowa, Piszczka i Kanału Wieprz-Krzna ma możliwości do uprawiania turystyki wodnej, głównie kajakarstwa, z wypożyczalnią sprzętu wodnego (PUK, ul. Lubelska 37, tel ). Obecnie istnieje szlak wodny: Międzyrzec Krzna 8 km Kanał Wieprz-Krzna 14 km Zbiornik Żelizna ok. 22 km. Jest to trasa dla wodniaków oraz wędkarzy. Co roku organizowane są spływy kajakowe Krzną z Międzyrzeca do jej ujścia w Neplach do Bugu. Turystyka rowerowa Międzyrzec Podlaski oraz pobliskie miejscowości posiadają dogodne warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Trasa rowerowa Dolina Krzny, oprócz pięknych krajobrazów, oferuje zwiedzanie zakątków związanych z historią Polski. Trasa ma charakter zamkniętej pętli, oznaczonej mapami z wytyczoną trasą i przystankami, o długości 20 km. Ścieżka rowerowa z Placu Jana Pawła II Stanica żeglarska Rezerwat Liski. Łączna jej długość wynosi 21km.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/86/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 października 2011 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ząbkowice Śląskie LOKALNY

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU aktualizacja Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka miasta...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8

1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji... 6 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8 1.3 Dokumenty źródłowe wykorzystane

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2010-2020

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2010-2020 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2010-2020 Lipiec 2009 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 została opracowana przy współpracy z: Bestinwest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii promocji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.1 w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Informacja dotycząca funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej oraz działalności Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, Maj

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W JAWORZE

RADA POWIATU W JAWORZE RADA POWIATU W JAWORZE Powołana Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/216/01 z dnia 30 listopada 2001 r. JAWOR 2001 r. Podstawowym zadaniem każdej władzy jest stworzenie na swoim terenie warunków do rozwoju i samorealizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 2015 Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI OPRACOWANIE: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Gmina Niwiska Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Niwiska, Kwiecień 2014 Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020, realizowana w ramach projektu URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2012-2020

UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2012-2020 UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2012-2020 Na podstawie art.6 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010 11 listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI dla MIASTA NOWY TARG Wykonany na zlecenie: Urzędu Miasta Nowy Targ WYKONAWCA: Anna Grzybowska Michał Małocha Tomasz Lis Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU Zainwestuj i zamieszkaj w Raciborzu! DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU www.raciborz.pl Projekt nr PL 3.22/3.3.04/13.03604 Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 II. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... III. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na 3 IV V VI terenie powiatu... Realizacja zadań i projektów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo