Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Aktywna Gmina za rok 2010.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Aktywna Gmina za rok 2010."

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Aktywna Gmina za rok Rok 2010 to 10-ty rok działalności Stowarzyszenia Aktywna Gmina, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu dnia 18 grudnia 2001r. Obecny stan członków Stowarzyszenia to 23 osoby/ w tym 1 osoba zawiesiła działalność/. Władze Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy to: Zarząd : Komisja Rewizyjna: 1. Prezes - Agnieszka Kowalska 1. Przewodnicz. - Danuta Grzyb 2. W-ce Preze - Jan Jakubowski 2. Członek - Daniela Krajewska 3. Sekretarz - Danuta Rulko 3. - Łucja Pencierzyńska 4. Skarbnik - Anna Jamroży 4. - Anna Piórkowska 5. Członek - Irena Czarnowska 5. - Edmund Krajewski Działalność Stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną członków przy pomocy środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dotacji celowych i darowizn. Rok 2010 to czas realizacji następujących zadań: I. Zadania w ramach projektów konkursowych: 1.Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobrowo Zakładane cele zostały spełnione, po raz piąty zorganizowano spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobrowo w pięknym miejscu na terenie Ośrodka Geofizyki Toruń nad jeziorem Wądzyńskim, gdzie wspólnie w obecności około 100 osób integrowano się, bawiono wspólnie z grupą dzieci i młodzieży- uczniów Zespołu Szkół w Bobrowie oraz aktywizowano do działań mających wskazać na poprawę życia tej grupy społecznej- osób niepełnosprawnych. Dnia 29 maja 2010r. w Ośrodku Wypoczynkowym Geofizyki Toruń spotkaliśmy się przy wspólnej zabawie ruchowo- sportowo- rekreacyjnej połączonej z edukacją nt. ćwiczeń wspomagających rehabilitację przy pomocy dogoterapii i hipoterapii, którą omówiła właścicielka Rancza Hipoterapeutycznego pani Małgorzata Burchardt-Topolewska Ciekawą atrakcją był pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony przez strażaków PSP w Brodnicy oraz kontakt z policjantami Posterunku Policji w Jabłonowie Pom. i przejażdżki samochodem policyjnym. Kierownictwo Ośrodka zapewniło nam bardzo dobre warunki do wypoczynku i zabawy udostępniając duży namiot do konsumpcji, zaplecze higieniczno-sanitarne i piękny zielony teren z pomostem przy kąpielisku.

2 - 2 - Członkowie Stowarzyszenia przygotowali kanapki, kiełbaski z grilla i wspólnie z Paniami z KGW bardzo smaczne ciasta. Bardzo dużą pomocą było dodatkowe wsparcie finansowe przekazane przez TZMO w Toruniu i Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Jak corocznie,nagrody za udział w konkursach przekazali nam: Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. w Brodnicy i Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy. Uczniowie Gimnazjum w Bobrowie pomogli częściowo w rozprowadzeniu zaproszeń dla uczestników spotkania. Zgodnie z udostępnioną Stowarzyszeniu listą,wysłano zaproszenia do 140 osób i do 29 gości, w lokalnej prasie zamieściliśmy dodatkowe zaproszenie. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zakupili nagrody w ramach zadania konkursowego. Spotkanie udało się zorganizować dzięki przychylności następujących partnerów i darczyńców, którym serdecznie dziękuje w imieniu własnym, członków Stowarzyszenia i osób obecnych na tym spotkaniu. Są nimi: - Tor. Zakł. Mater. Opatrunk. S.A. W-ce Prezes Arkadiusz Zawisza - Urząd Gminy Bobrowo - dotacja w ramach konkursu ofert - Zarząd B.S. w Brodnicy - za wsparcie finansowe - Państw. Zakład. Ubezpieczeń S.A. w B-cy za przekazane nagrody - Oddz. Region. KRUS w Bydgoszczy za uczestnictwo i nagrody - Państwowa Straż Pożarna w Brodnicy za wspaniałą prezentację ratownictwa wodnego - Posterunkowi Policji w Jabłonowie Pom.za uatrakcyjnienie spotkania - Kier. Ośrodka Wypocz. Geofizyki Toruń panu Ryszardowi Fernik i pracownikom za udostępnienie terenu Ośrodka, infrastruktury technicznej i sanitarnej oraz namiotu kawiarenki - Prac. GOPS w Bobrowie za udostępnienie list osób do zaproszenia - Panu Konstantemu Jamroży za pomoc w transporcie stolików i krzeseł oraz uczestnictwo w spotkaniu - Zespołowi Szkół w Bobrowie za pomoc w rozprowadzeniu zaproszeń - uczniom Gimnazjum i S.P. w Bobrowie- Magdalenie Motylickiej, Lucynie Bansemer, Bartkowi i Dawidowi Bauk oraz Tomkowi Łupina za oprawę muzyczną, Kasi Cieśnik i Marcie Ćwiklińskiej za malowanie tatuaży uczestnikom spotkania - pracow. Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownik Biblioteki Gminnej, panu kierowcy autobusu szkolnego - przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo za pyszne ciasta i członkom Stowarzyszenia Aktywna Gmina za przygotowanie poczęstunku i obsłużenie dzisiejszego spotkania. Szczególnie serdecznie dziękujemy Pani Ani Piórkowskiej za prowadzenie tego spotkania oraz jej młodym asystentkom- Karolinie Pochwatka i Monice Gąsiorowskiej. Motto zaproszenia wyrażone słowami Adama Mickiewicza : Ten jest większy między ludźmi kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych zostało w pełni zrealizowane. Ogółem koszty organizacji spotkania wyniosły Z tego dotacja Urzędu Gminy 1.000,00, środki własne Stowarzyszenia 346,07 zł.

3 Upowszechnianie i rozwój kultury sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji A lotnikiem będę i tak - to słowa pilota Dywizjonu 303 płk. Jana Zumbacha, dla którego zorganizowane zostało forum dyskusyjne połączone z prezentacją lotniczą na ziemi i w powietrzu. Celem tego zadania było wzbogacenie oferty historycznej skierowanej do szerokiego grona odbiorców- głównie młodzieży i turystów i wskazanie pasji jaką jest lotnictwo wczoraj i dziś. Taki cel został osiągnięty- przygotowana prze lotników Aeroklubu Elbląskiego pod kierunkiem pilota instruktora szybowcowego p.ryszarda Mańki prezentacja multimedialna nt. historii lotnictwa została wysłuchana z zainteresowaniem przez zgromadzoną młodzież, dzieci i dorosłych. Taka żywa lekcja historii wzbogacona została wspaniałą prezentacją w powietrzu 3 samolotów oraz szybowca, który ostatecznie wylądował. Pan Ryszard Mańka podpowiedział i pomógł w uzyskaniu potrzebnych zezwoleń z ULC w Warszawie oraz wspólnie pośredniczył w wyborze działki i uzyskaniu akceptacji rolnika. Dzięki Jego życzliwości i częstym kontaktom i rozmowie z członkami Zarządu Stowarzyszenia zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Była to wielka frajda dla młodzieży, która jednocześnie pomagała w demontażu szybowca. Każdy z nich mógł zobaczyć z bliska, wejść do kabiny i przy okazji zrobić sobie fotografię. Na spotkanie zaprosiliśmy absolwenta Gimnazjum w Bobrowie- obecnie studenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, dla którego lotnictwo jest pasją. Stowarzyszenie przygotowało ciekawą wystawę zdjęć i materiałów informujących o bohaterstwie lotników Dywizjonu 303 z okazji 70 rocznicy bitwy o Anglię. Zespół Szkół w Bobrowie partner tego zadania umożliwił obecność dzieci i młodzieży oraz udostępnił pomieszczenia auli na zaprezentowanie wystawy oraz prezentacji multimedialnej. Uczestnikami spotkania byli również członkowie Klubu Seniora, które partycypowało w kosztach poprzez dotację w kwocie 1.000,00 zł., ze środków Programu Integracji Społecznej. Koszty organizacji forum dyskusyjnego połączonego z prezentacją lotniczą pokryte zostały z dotacji konkursowej Starostwa Powiatowego w Brodnicy w kwocie 1.600,00 zł, Urzędu Gminy Bobrowo w kwocie 600,00 zl Zrealizowane zadanie pozwoliło na promocję miejscowego dziedzictwa kulturowego Gminy i Powiatu osoby płk. Jana Zumbacha znanego nie tylko w Europie osobom zainteresowanym lotnictwem. Jako organizatorzy tego forum zrealizowanego w ramach obchodów Dni Gminy Bobrowo bardzo żałujemy nie wzbudziło ono zainteresowania władz samorządowych z radnymi Gminy. Ogółem koszt tego projektu to: 3.932,09 zł, z tego dotacja Powiatu 1.600,00 zł, Gminy 1.000,00 zł, środki PIS 1.000,00 zł i środki własne Stowarzyszenia 332,09 zł. 3. Projekt ze środków Programu Integracji Społecznej- Klub Seniora Żyjmy zdrowo. a/ Spotkanie integracyjne członków Klubu i wszystkich chętnych osób chcących przynależeć do Klubu Seniora 10 marca 2010r. b/ 2 razy w tygodniu- gimnastyka relaksacyjna w okresie od marca do maja. c/ Wyjazd do SPA w Grudziądz- 29 kwietnia 2010r.

4 - 4 - d/ wyjazd integracyjny członków Klubu do gospodarstwa agroturystycznego w Małym Leźnie odbył się dnia 2 czerwca 2010r.. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z możliwościami uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych, poznali walory krajobrazowe sąsiedniej Gminy Brzozie, miło spędzili wolny czas przy poczęstunku i wspólnym ognisku. W drodze powrotnej dodatkowo członkowie wyjazdu odwiedzili Ośrodek SPA w Wielkim Głęboczku położony w pięknej scenerii jeziora Forbin w celu zapoznania się z różnymi formami odpoczynku i korzystania z zabiegów zdrowotno- pielęgnacyjnych i upiększających. e/ 17 czerwca 2010r. członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w festynie historycznym połączonym z prezentacją lotniczą na ziemi i w powietrzu organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina. Zapoznano się z historią lotnictwa oraz osoby znaczącej dla Gminy płk. Jana Zumbacha lotnika Dywizjonu 303, bohatera II wojny światowej w Bitwie o Anglię z okazji 70 rocznicy walk. Była to integracja z młodym pokoleniem i identyfikacja z miejscem zamieszkania, znaczącym w historii regionu. f/ w m-cu wrześniu odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Klubu Seniora realizowanego ze środków projektu PP WOW- PIS. Uczestnicy Klubu pod kierunkiem młodszej koleżanki przygotowali poczęstunek dla zaproszonych gości i dla siebie. Na tym spotkaniu rozmawiano nad dalszymi planami pracy Klubu. Wnioskowano, aby miejscowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna patronowały i pomagali w dalszym pozyskiwaniu środków na działalność. Członkowie Klubu Seniora starali się uczestniczyć w spotkaniach i wieczornicach organizowanych przez te placówki kulturalne i dalej będą korzystać z tego rodzaju zaproszeń. Członkowie Klubu Seniora uczestnicząc w zajęciach gimnastycznych w wyraźny sposób poprawiali kondycję fizyczną i zdrowotną. Osoby samotne miło spędzali czas w towarzystwie i korzystali z zabiegów podczas wspólnego wyjazdu do SPA w Grudziądzu, w wyjeździe do Leźna, czy w pikniku historycznym. Każda z organizowanych form spotkań pozwalała poznawać i przypominać historię oraz nowe możliwości spędzania czasu. Całkowity koszt realizacji projektu 5.000,- zł.

5 Rozwój świadomości kulturowej i ochrona tradycji mieszkańców Gminy Bobrowo W ramach tego projektu realizowaliśmy razem ze środkami Powiatu i środkami PIS wcześniej opisane zadanie jakim było Forum dyskusyjne połączone z prezentacją lotniczą na ziemi i w powietrzu oraz wieczornicę o Sołtysach Gminy Bobrowo Kocham Cię wiosko moja, która odbyła się dnia 26. XI.2010r. w GOK Bobrowo. Pod takim hasłem spotkaliśmy się, aby przypomnieć tych, których znaliśmy, a których już nie ma wśród nas. Wieczornica poświęcona była Sołtysom wszystkich wsi naszej Gminy Bobrowo. Każda społeczność potrzebuje wsparcia dobrego przywódcy, człowieka który umie współpracować i dbać o rozwój swojej małej Ojczyzny. Tacy właśnie byli sołtysi, których wspominaliśmy. Udało się nam ustalić nazwiska 41 sołtysów, którzy pełnili funkcje w ostatnim okresie przed i powojennym. Uzyskaliśmy od rodzin informacje do życiorysów o 34 osobach nieżyjących Sołtysów. Koszt organizacji wieczornicy wyniósł 501,40 zł, z tego 500,00 zł- środki Gminy i 1,40 zł środki własne Stowarzyszenia. 5.Projekt Gminy Promocja i ochrona zdrowia Żyjmy zdrowo Ten projekt dotyczył zajęć gimnastycznych dla członków Klubu Seniora i nie tylko. Miał na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez udział w zajęciach gimnastycznych osób starszych. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury 4 razy w tygodniu w godz. 17,00-18,00. Całkowity koszt projektu 550,00 zł, z tego dotacja Gminy 500,00 zł, udział własny 50,00 zł. 6. Sprawy organizacyjne Zebrania statutowe członków odbyły się w następujących terminach: r planowanie zadań - zaproszono 22 osoby, obecnych 9 osób, 2 nieobecne usprawiedliwione r- Walne Zgromadzenie Członków- 11 osób obecnych, 3 nieobecne usprawiedliwione, 8 nieobecnych r.- zebranie czł. nt. spotk. niepełn. 10 osób obecnych, 12 nieobecnych 9.XI.2010r. zebranie nt. wieczornicy 9 osób obecnych, 4 nieobecne usprawiedliwione, 9 nieobecnych Przed każdym z zebrań odbywały się posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia dnia 17 maja 2010r. zorganizowaliśmy spotkanie, na którym szczegółowo omówiono plan spotkania i podzielono zadania oraz zapoznano się ze scenariuszem organizacji spotkania osób niepełnosprawnych.

6 - 6 - Prezes Stowarzyszenia nawiązała kontakt Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu i dzięki podpowiedzi i przychylności pracowników tego Centrum opracowano dla naszego Stowarzyszenia wzór logo, które zaakceptowane zostało przez członków Zarządu i przedstawia się następująco: Kontakt i współpraca z Centrum Ekonomii Społecznej zaowocowała również tym,że uporządkowano całkowicie prowadzenie księgowości Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości poprzez księgowanie dokumentów w tzw. systemie amerykanki. Usługi księgowe jak i opracowanie wzoru LOGO zostały wykonane nieodpłatnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Dzięki tej współpracy możemy prawidłowo prowadzić stowarzyszenie i spokojnie realizować działania na rzecz lokalnej społeczności. Jednocześnie do fachowego księgowania naszych dokumentów pozyskaliśmy przychylność pani Iwony Karłowicz, która dokumenty księgowe z ostatniego półrocza minionego roku zaksięgowała nieodpłatnie. Inne działania Stowarzyszenia- uczestnictwo w spotkaniach a/ udział w spotkaniach w ramach programu PPWOW-PIS b/ udział w Konferencjach organizowanych przez Urząd marszałkowski i Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej c/ członkowie D. Grzyb i L.Kowalski uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki- dnia r. d/ udział w Europejskim Dniu Otwartym- GOK r. e/ wysłanie życzeń do Strażaków z okazji Św. Floriana r.. f/ Forum Organizacji Pozarządowych r. g / Gimnazjum- zakończenie roku szkolnego r. h/ Obchody Dni Gminy r. i/ Gminne Obchody Dnia Turystyki r. j/ Współpraca z LGD- przekazanie charakterystyki Gminy i wskazówek dla turystów o Gminie k/ Dożynki Gminne r.- umożliwienie sprzedaży wyrobów / kolczyki/ na rzecz niepełnosprawnej Angeliki Boczek l/ Udział w otwarciu boiska Orlik r. ł/ Udział w uroczystości Święta Niepodległości r. m/ wysłanie życzeń mailem do Szkół z okazji Święta Edukacji Narodowej 12.X.10r. w imieniu członków Stowarzyszenia oraz życzeń świątecznych do osób i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem i podziękowanie za współpracę i wsparcie finansowe Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, szczególnie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz p. Iwonie Karłowicz za pomoc w realizacji zadań za 2010r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji: Razem możemy więcej s. 2. Abecadło ekonomii społecznej s. 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Zapraszamy na OSES!. s. 3 Spółdzielczość górą s.

Od redakcji: Razem możemy więcej s. 2. Abecadło ekonomii społecznej s. 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Zapraszamy na OSES!. s. 3 Spółdzielczość górą s. NIEZWYKŁE rzeczy WSPÓLNE Od redakcji: Razem możemy więcej s. 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH Abecadło ekonomii społecznej s. 2 Zapraszamy na OSES!. s. 3 Spółdzielczość górą s. 4 DLA CHCĄCYCH DZIAŁAĆ Pomagamy bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011 Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie 18 września uroczyście otwarto nowy stadion w Chlebowie. W styczniu wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jego budowy

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Kiermasz Wielkanocny już za nami! s. 3

Kiermasz Wielkanocny już za nami! s. 3 Spotkanie integracyjne w Simoradzu s. 10 70. Rocznica Pierwszego Zrzutu Cichociemnych s. 3 Kiermasz Wielkanocny już za nami! s. 3 Noc z Andersenem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu s. 12 70. rocznica

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Za jednym STERem... ...czyli biuletyn informacyjny LGD STER. Witaj wiosno...

Za jednym STERem... ...czyli biuletyn informacyjny LGD STER. Witaj wiosno... ...czyli biuletyn informacyjny LGD STER LGD nr 1/2012 (III V 2012) Witaj wiosno... AstroPuzzle Astro English Naszego powszedniego chleba.. smak prosto z Andrespola... Kulturalnie, ekologicznie...gdzie?

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo