EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY

2 SERWISY OGÓLNO-EUROPEJSKIE EUROPA... 2 EUROPE DIRECT... 2 YOUREUROPE..2 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI REPREZENTACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ... 3 INFO POINTS EUROPE (IPE)... 3 Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego... 3 Urzd Komitetu Integracji Europejskiej... 3 RURAL INFORMATION CARREFOURS... 6 CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ... 6 INFORMACJE DLA OBYWATELI EUROGUICHETS... 8 EURES... 8 EUROGUIDANCE PLOTEUS EURODESK EURYDICE NARIC INFORMACJE DLA PRZEDSIBIORSTW EURO INFO CENTRES EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK (EBN) IRC (Network of Innovation Relay Centres) EBAN - EUROPEAN BUSINESS ANGEL NETWORK SIMAP Gate2Growth Initiative PROGRAMY RAMOWE PORADY W ZAKRESIE PRAWA UE EUROJUS EUROJUST European Crime Prevention Network (EUCPN) ROZWZYWANIE PROBLEMÓW EEJ-NET (European Extra-Judicial Network) FIN-NET EUROPEAN JUDICIAL NETWORK PUBLIC PROCUREMENT NETWORK PROCEDURY FORMALNE SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEAN OMBUDSMAN FUNDUSZE FUNDUSZE STRUKTURALNE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY INNE CULTURE NUFSD - Network of Urban Forums for Sustainable Development EUROPEJSKA SIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY Krajowy Rejestr Sdowy

3 SERWISY OGÓLNO-EUROPEJSKIE EUROPA Portal Unii Europejskiej Serwis zawiera informacje na temat obszarów działania Unii Europejskiej oraz strategii przyjtych dla kadej z nich, zawiera przewodnik obywatela po instytucjach unijnych wraz ze szczegółowymi ich charakterystykami oraz dostp do dokumentów prawnych obowizujcych w ramach Unii Europejskiej niestety wikszo linków nie ma jeszcze polskiej wersji jzykowej EUROPE DIRECT Serwis dostarczajcy odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania zwizane z Uni Europejsk, take te, dotyczce praw i moliwoci, jakie maj obywatele UE, oraz tego, jak mona z nich skorzysta. Oferuje dostp do dokumentów unijnych (prawodawstwo, publikacje, komunikaty dla prasy itd.), udostpnia ogólne informacje zainteresowania publicznego na temat konkretnej polityki UE (zestawienia, raporty, dane statystyczne, dokumenty robocze itd.), a take informacje na temat integracji europejskiej (historia, symbole, instytucje, dane kontaktowe itd.). Pytania mona zadawa: drog elektroniczn poprzez , drog elektroniczn za porednictwem interaktywnego asystenta sieciowego, który udziela natychmiastowych odpowiedzi usługa w jzyku angielskim i francuskim, telefonicznie: bezpłatna linia telefoniczna (dla wszystkich krajów UE) jzyk polski Mona skorzysta równie z płatnego numeru z innych krajów (spoza UE) lub przy połczeniach z niektórych sieci telefonii komórkowej. Centrum Telefoniczne EUROPE DIRECT działa od poniedziałku do pitku, w godz czasu rodkowoeuropejskiego. Poza godzinami pracy mona zostawi wiadomo głosow. YOUREUROPE europa.eu.int/youreurope Portal Twoja Europa umoliwia osobom i firmom uzyskanie praktycznych informacji o ich prawach i moliwociach w UE. Informacje dotycz prawdziwych sytuacji transgranicznych, np. obywateli europejskich chccych pracowa lub studiowa w innym kraju unijnym lub firm europejskich chccych otworzy oddział lub przenie si do dowolnej innej czci UE. 2

4 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI REPREZENTACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Warszawskie Centrum Finansowe, ul. Emilii Plater WARSZAWA tel.: (0-22) fax.: (0-22) Bruno DETHOMAS - Ambasador, Szef Reprezentacji KE w Polsce Joanna CISEK - asystentka Szefa Reprezentacji KE INFO POINTS EUROPE (IPE) punkty informacyjne działajce przy współpracy z Komisj Europejsk (obecnie działa 145 IPE w UE); ich zadaniem jest udzielanie informacji na tematy zwizane z Uni Europejsk, jej instytucjami i strategiami działania w poszczególnych obszarach działalnoci, aktywne promowanie programów europejskich i debat dotyczcych Unii, szerzenie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Punkt Informacyjny Unii Europejskiej Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53, parter Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Godziny otwarcia poniedziałek wtorek - pitek Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53, 19 pitro Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Urzd Komitetu Integracji Europejskiej Strona internetowa UKIE zawiera wyczerpujce informacje dotyczce zagadnie zwizanych z integracj Polski z Uni Europejsk, m.in. polityk realizowanych w ramach Jednolitego Rynku czy programów pomocowych, a take zapewnia dostp do bazy danych o unijnych aktach prawnych i publikacji UKIE. 3

5 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ Jest to integralna cz Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej i funkcjonuje od 1997 roku. Jego zadaniem jest informowanie polskiego społeczestwa o Unii Europejskiej (instytucjach UE, obszarach działania UE i politykach w nich realizowanych, programach pomocowych, podatkami w UE itd.) oraz wielu innych zagadnieniach zwizanych z procesem integracji w Europie. Warszawa ul. Krucza 38/ Warszawa Godziny otwarcia: pn.-pt.: sb.: tel.: (22) fax: (22) Sie Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach w regionach dane o miejscach, gdzie dostpna jest informacja o UE dane klubów europejskich w regionie informacje o projektach współfinansowanych przez UE ogłoszenia Woj. kujawsko-pomorskie Regionalne CIE Toru Plac w. Katarzyny Toru Woj. lubelskie Regionalne CIE Lublin ul. 3 Maja 18/3A Lublin Woj. lubuskie Regionalne CIE Zielona Góra Al. Wojska Polskiego Zielona Góra Woj. łódzkie Regionalne CIE Łód ul. Piotrkowska 262/ Łód Woj. małopolskie Regionalne CIE Kraków ul. Mikołajska 4 (Mały Rynek) Kraków Woj. mazowieckie Regionalne CIE Ostrołka ul. Hallera Ostrołka Regionalne CIE Płock Al. Kiliskiego Płock tel./fax (telefon tymczasowy: ) tel./fax. (0-81) tel.: (0-68) fax: (0-68) tel.: (0-42) fax: (0-42) tel.: (0-12) fax: (0-12) tel.: (0-29) fax: (0-29) tel.: (0-24) fax: (0-24)

6 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI Radom Regionalne CIE ul. Chorzowska 16/ Radom Woj. Opolskie Regionalne CIE Opole ul. Słowackiego Opole Woj. Podkarpackie Regionalne CIE Rzeszów ul. Sucharskiego Rzeszów Woj. podlaskie Regionalne CIE Białystok ul. Nowy wiat Białystok Woj. lskie Regionalne CIE Czstochowa ul. Pułaskiego 4/ Czstochowa Katowice Regionalne CIE ul. T. Kociuszki Katowice Woj. witokrzyskie Regionalne CIE Kielce ul. Bodzentyska 44A Kielce Woj. warmisko-mazurskie Regionalne CIE Elblg ul. Czerwonego Krzya Elblg Woj. wielkopolskie Regionalne CIE Pozna ul. Mostowa Pozna Woj. zachodniopomorskie Regionalne CIE Koszalin ul. Młyska Koszalin tel.: (0-48) fax: (0-48) tel.: (0-77) , fax: (0-77) tel.: (0-17) fax: (0-17) tel.: (0-85) fax: (0-85) tel.: (0-34) fax: (0-34) tel.: (0-32) fax: (0-32) tel.: (0-41) fax: (0-41) tel.: (0-55) fax: (0-55) tel.: (0-61) fax: (0-61) tel.: (0-94) fax: (0-94)

7 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI RURAL INFORMATION CARREFOURS Sie punktów informacyjno-doradczych dla obszarów wiejskich działajcych przy organizacjach zajmujcych si wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich. Do ich zada naley informowanie w regionach wiejskich o Europie i Unii Europejskiej, o wszystkich sprawach UE majcych wpływ na ycie na terenach wiejskich: o tematach i programach europejskich, o szansach dot. rozwoju regionalnego; inne zadania to take: wypracowanie projektów wspierajcych rozwój, doradztwo i opieka nad ich przeprowadzaniem, a take wspieranie wymiany informacji i dowiadcze pomidzy regionami europejskimi. w Polsce taki punkt działa w euroregionie Nysa: Satellite Carrefour Południowo-Zachodnie Forum Samorzdu Terytorialnego Pogranicze Ul. Przemysłowa 4, Luba Tel: Fax: CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ (CDE) Orodki, gromadzce i udostpniajce wszystkim zainteresowanym wszelkich publikacje powstałych w ramach Unii Europejskiej, jak równie zapewniajce stały dostp do baz danych Wspólnoty. Katowice Kraków Lublin Łód Olsztyn Opole CDE przy Bibliotece lskiej Czytelnia CDE Plac Rady Europy Katowice CDE przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej Czytelnia Europejska (II pitro, pokój 229) ul. Rakowicka Kraków CD przy Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii sala nr 011 Plac Litewski Lublin CDE przy Orodku Bada Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego ul. Piotrkowska 262/ Łód CDE przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego ul. Oczapowskiego 4, pok Olsztyn Magda Malanowicz CDE przy Uniwersytecie Opolskim Midzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji UO ul. Piastowska 17 tel.: (0-32) , fax: (0-32) tel.: (0-12) fax: (0-12) kangur.ae.krakow.pl/biblioteka/centrum/index.php tel.: (0-81) w.126 fax: (0-81) tel.: (0-42) w.215 tel/fax: (0-42) tel.: (0-89) tel.: (0-77) w

8 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI Pozna Sopot Szczecin Toru Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Wrocław Opole CDE przy Akademii Ekonomicznej ul. Powstaców Wielkopolskich Pozna CDE przy Orodku Bada Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdaskiego ul. Armii Krajowej 119/ Sopot Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczeciskiego ul. Tarczyskiego 1, pok Szczecin CDE przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Czytelnia CDE ul. Gagarina 13, I p Toru Edyta Urbaska Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich w UKIE Al. Ujazdowskie Warszawa CDE przy Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ul. urawia 4a, pok Warszawa Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa (CID) - FAPA ul. Wspólna 30, pok Warszawa CDE przy Kolegium Europejskim Natolin = Biblioteka ul. Nowoursynowska 84 skr. poczt Warszawa 78 CDE przy Szkole Głównej Handlowej ul. Rakowiecka 24 Budynek "A", pok Warszawa CDE przy Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego Al. Niepodległoci Warszawa Orodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej Kancelarii Sejmu ul. Wiejska 4/6/ Warszawa Polski Instytut Spraw Midzynarodowych Biblioteka ul. Warecka 1a skr. poczt Warszawa 1 Orodek Bada i Dokumentacji UE przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Nauk Ekonomicznych ul. Uniwersytecka 22/ Wrocław tel.: (0-61) , fax: (0-61) , tel./fax (0-58) tel.: (0-91) fax. (0-91) tel.: (0-56) fax: (0-56) tel. (0-22) , , fax (0-22) tel.: (0-22) tel.: (0-22) fax: (0-22) tel.: (0-22) , fax: (0-22) , tel.: (0-22) w. 9370, 9372 tel.: (0-22) , fax: (0-22) tel.: (0-22) fax: (0-22) tel. (0-22) tel.: (0-22) fax: (0-22) tel.: (0-71) , tel.: (0-71) ,

9 INFORMACJE DLA OBYWATELI EUROGUICHETS - Sie Europejskich Orodków Informacji Konsumenckiej (ECC-network), jej główn rol jest informowanie konsumentów oraz udzielanie im pomocy w zakresie pełnego wykorzystania moliwoci, jakie daje jednolity rynek. Obecnie sie informacji konsumenckiej obejmuje 14 orodków zlokalizowanych w 14 krajach członkowskich Unii Europejskiej (stara 15tka bez Danii). W Polsce system bdzie tworzony w 2005 roku. Obecnie wszelkich informacji szuka naley u powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów (UOKiK) oraz Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Departament Polityki Konsumenckiej Izabela Szewczyk Pl. Powstaców Warszawy Warszawa Tel.: (0-22) Tel.: (0-22) Federacja Konsumentów: Rada Krajowa Federacji Konsumentów Pl. Powstaców Warszawy Warszawa Tel./fax: (0-22) EURES Europejski Portal Mobilnoci Zawodowej Jest to sie współpracy publicznych słub zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierajca mobilno w dziedzinie zatrudnienia na poziomie midzynarodowym i transgranicznym. Jej celem jest wiadczenie usług na rzecz pracowników i pracodawców oraz wszystkich obywateli chccych skorzysta z zasady swobodnego przepływu osób. Sie EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujcych pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chc pracowa w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chc rekrutowa pracowników z innych krajów członkowskich. Do dyspozycji poszukujcych pracy oraz pracodawców pozostaj: baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacj pracowników z zagranicy, baza CV poszukujcych pracy zainteresowanych prac zagranic Kontakt 1. Bezpłatne linie telefoniczne: Dla Polski: (ogólno-europejska: ) formularz kontaktowy na stronie internetowej (zakładka Kontakt ) 8

10 INFORMACJE DLA OBYWATELI EURES W Polsce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Wydział Sieci EURES i Poradnictwa Zawodowego ul. Tamka Warszawa Barbara Polaska-Siła tel: (0-22) DORADCY EURES Woj. dolnolskie Jelenia Góra Małgorzata Kociuba ul. Wojska Polskiego Jelenia Góra Wałbrzych Alicja Przepiórka Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Ul. Ogrodowa 5b Wałbrzych Woj. kujawsko-pomorskie Toru Joanna Goliat Asystent EURES ul. Szosa Chełmiska 30/ Toru Toru Wojciech Janiszewicz Asystent EURES ul. Szosa Chełmiska 30/ Toru Woj. lubelskie Lublin Jolanta Tkaczyk ul. Okopowa Lublin Lublin Katarzyna Wgiel ul. Okopowa Lublin Woj. lubuskie Zielona Góra Joanna Filipiuk ul. Wyspiaskiego Zielona Góra Tel: (0-75) Fax: (0-75) Jzyki: niemiecki, rosyjski Tel: (0-74) Jzyki: niemiecki Tel: (0-56) , Fax: (0-56) Jzyki: angielski Tel: (0-56) , Fax: (0-56) Jzyki: angielski, niemiecki Tel: (0-81) Fax: (0-81) Jzyki: francuski, angielski Tel: (0-81) Fax: (0-81) Jzyki: angielski Tel: (0-68) Fax: (0-68) Jzyki: angielski 9

11 INFORMACJE DLA OBYWATELI Woj. łódzkie Łód Marcin Lewandowski ul. Wólczaska Łód Woj. małopolskie Kraków Anna Nowak Plac na Stawach Kraków Kraków Agnieszka Komider Plac na Stawach Kraków Woj. mazowieckie Warszawa Anna Janczewska Wojewódzki Urzd ul. Ciołka 10A, Warszawa Warszawa Woj. opolskie Opole Katarzyna Kawka Wojewódzki Urzd ul. Ciołka 10A, Warszawa Woj. podkarpackie Rzeszów Renata Cygan ul. Głogowska 25c Opole Marta Russek ul. Lisa Kuli Rzeszów Woj. podlaskie Białystok Beata Chrociska ul. Pogodna Białystok Woj. pomorskie Gdask Alicja Konkol ul. Okopowa 21/ Gdask Tel: (0-42) w. 120, Tel.: (0-42) w. 120 Fax: (0-42) Jzyki: angielski, niemiecki, niderlandzki Tel: (0-12) Fax: (0-12) Jzyki: angielski Tel: (0-12) Fax: (0-12) Jzyki: angielski Tel: (0-22) Fax: (0-22) Jzyki: angielski Tel: (0-22) Fax: (0-22) Jzyki: angielski Tel: (0-77) Fax: (0-77) Jzyki: niemiecki Tel: (0-17) Fax: (0-17) Jzyki: angielski Tel: (0-85) Fax: (0-85) Jzyki: angielski Tel: ((0-58) Fax: (0-58) Jzyki: angielski Woj. lskie 10

12 INFORMACJE DLA OBYWATELI Katowice Monika Hepner-Pyziak ul. Powstaców 41A Katowice Woj. witokrzyskie Kielce Marcin Madej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Al. IX Wieków Kielc Kielce Woj. warmisko-mazurskie Olsztyn Tamara egis ul. Głowackiego Olsztyn Olsztyn Woj. wielkopolskie Pozna Elbieta Amulewicz ul. Głowackiego Olsztyn Tomasz Dobroczyski ul. Kocielna Pozna Woj. zachodniopomorskie Szczecin Kamila Wglicka ul. Odrowa Szczecin Koszalin Katarzyna Rewers Wydział Zamiejscowy ul. Słowiaska 15 A Koszalin Tel: (0-32) Fax: (0-32) Jzyki: niemiecki Tel.: (0-41) Fax: (0-41) Jzyki: angielski Tel: (0-89) Fax: (0-89) Jzyki: angielski, rosyjski Tel: (0-89) Fax: (0-89) Jzyki: angielski Tel: (0-61) Fax: (0-61) Jzyki: angielski Tel: (0-91) , 53 Fax: (0-91) Jzyki: niemiecki, angielski Tel: (0-94) Fax: (0-94) Jzyki: angielski EUROGUIDANCE Sie Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego (National Resource Centre for Vocational Guidance) Jest to jeden z projektów realizowanych w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, który został stworzony w celu promowania i poprawiania jakoci systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem NCZPZ jest rozwój europejskiego wymiaru w krajowym systemie poradnictwa zawodowego oraz wspieranie mobilnoci edukacyjnej i zawodowej obywateli poprzez zapewnienie im dostpu do wyczerpujcej i aktualnej informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz warunków w rónych krajach Europy. Informacje 11

13 INFORMACJE DLA OBYWATELI te upowszechniane s w wydawanych materiałach i publikacjach, a take w czasie seminariów i szkole realizowanych dla doradców zawodowych. W ramach tego projektu stworzony został portal internetowy Ploteus. Partnerami Eurguidance w Polsce s: NCZPZ w resorcie pracy NCZPZ w resorcie edukacji Wydział Sieci EURES i Poradnictwa Zawodowego Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy Ul. Tamka Warszawa Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Ul. Spartaska 1B Warszawa Tel Fax: Tel.: (0-22) Fax: (0-22) PLOTEUS Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space Portal internetowy, udostpniajcy wszystkim zainteresowanym informacje na temat moliwoci kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy, opracowywany i aktualizowany przez sie Euroguidance. PLOTEUS to 5 tys. linków do stron internetowych podzielonych na pi głównych kategorii: moliwoci kształcenia linki do krajowych baz danych o moliwociach kształcenia i szkolenia oraz do instytucji szkoleniowych systemy edukacyjne informacje na temat krajowych systemów edukacyjnych, moliwych do uzyskania kwalifikacji, opłat za nauk oraz zasad przyznawania stypendiów., wymiana i stypendia - informacje na temat programów wymian i stay oraz inicjatyw takich jak Erasmus i Leonardo da Vinci, kontakt - informacje dotyczce działalnoci Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego, przeprowadzka do innego kraju - praktyczne aspekty ycia w wybranym kraju, takie jak: zakwaterowanie, koszty utrzymania, podatki i opieka socjalna. EURODESK Jest to europejski program informacyjny dla młodziey i osób pracujcych z młodzie. Program funkcjonuje obecnie w 29 krajach (kraje Unii Europejskiej, Cypr, Norwegia, Islandia, Wgry, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Estonia, Bułgaria, Łotwa i Polska). Eurodesk udziela informacji bezporednio, przez telefon lub Internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostpnych ródeł informacji dotyczcych m.in. warunków zatrudnienia, moliwoci nauki, praktyk, staów i podróowania po Europie. 12

14 INFORMACJE DLA OBYWATELI EuroDesk Polska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu MŁODZIE ul. Mokotowska Warszawa Tel.: (0-22) ; Fax: (0-22) INFOLINIA: Regionalne Punkty Informacyjne Eurodesku w Polsce Woj. dolnolskie Wałbrzych Mariusz Bogdaski Nowa Wie, Dziemorowice Wałbrzych czynny: i Wrocław Kamila Ciosek Jacek Kowalski Pl. w. Macieja Wrocław Woj. kujawsko-pomorskie Toru Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki PL. w. Katarzyny Toru Konsultanci: Łukasz Kaczorek czynny: Toru Centrum Informacji Młodziey Konsultantki: Magdalena Magdziska Magdalena Illeczko ul. Przedzamcze 11/15, Toru czynny: pon.-czw Woj. lubelskie Lublin Anna Moskwa ul. 3- go Maja 18/3A Lublin czynny: Zamo Janusz Magryta Tomasz Kozłowski ul. Kiliskiego 86A Zamo czynny: Woj. lubuskie Gorzów Wlkp Marzena Sawicka Sebastian Chrzanowski ul. ST. Moniuszki Gorzów Wielkopolski czynny Zielona Góra Magda Pohrebny-Karcz Ul. Dzika Zielona Góra Czynny: pon., r., pt wt., czw Woj. łódzkie Łód Monika Fabijaska Sylwia Zbucka Tel./fax (0-74) Tel./fax. (0-71) Tel. (0-56) Tel./fax (0-56) Tel.: (0-81) Fax: (0-81) Tel.: (0-84) wew.34 (0-84) Tel.: (0-95) Tel.: (0-68) Fax.: (0-68) Tel.: (0-42) Tel./Fax: (0-42)

15 INFORMACJE DLA OBYWATELI Woj. małopolskie Kraków Woj. mazowieckie Płock Ostrołka Woj. opolskie Brzeg Plac Wolnoci Łód czynny: pon.: 13:00-16:00 czw. 11:00-16:00 Magdalena Rydzanicz-wierczek Piotr Junik ul. Basztowa Kraków czynny: pon., pt ; wt., r., czw.: Katarzyna Szczawiska-Kamelska Al. Kiliskiego Płock czynny: Agnieszka Chełstowska Ul. Baniowa Ostrołka Katarzyna Konarska ul. Armii Krajowej Brzeg czynny: Woj. podkarpackie Rzeszów Joanna Posierb ul. Sucharskiego Rzeszów czynny: Woj. podlaskie Białystok Urszula Gogol Aneta Rogaczewska ul. Lipowa 14, Białystok czynny: Woj. pomorskie Gdask Paweł Weiner, Adam Ziemkiewicz Dorota Suchy Jerzy Klott ul. Piecewska Gdask czynny: pon., r., czw , wt Słupsk Agnieszka Łukaszewicz ul. Lutosławskiego Słupsk czynny: wt., czw., Pt , Woj. lskie Czstochowa Kamil Tomzik ul. Krakowska Czstochowa Katowice Magdalena Dziubek Bernadeta Kuniar ul. Piaskowa Katowice czynny: Woj. witokrzyskie Kielce Karol Kaleta Tomasz Molda Tel.: (0-12) Fax: (0-12) Tel.: (0-24) Fax: (0-24) Tel.: (0-77) Fax: (0-77) Tel.: (0-17) Fax: (0-17) Tel.: (0-85) Fax: (0-85) Tel.: (0-58) Fax: (0-58) Tel.: (0-59) (0-59) Tel. (0-34) Tel.: (0-32) Fax: (0-32) Tel.: (0-41) Fax: (0-41)

16 INFORMACJE DLA OBYWATELI Ul. Tadeusza Kociuszki Kielce czynny: wt r pt Woj. warmisko-mazurskie Olsztyn Cezary Stabryła Al. Piłsudskiego Olsztyn czynny: Woj. wielkopolskie Kalisz Pozna Natalia Baraska Paulina Raniak ul. Czstochowska czynny: Joanna Bartnik ul. w. Marcin 80/82, p Pozna czynny: pon , wt.-pt Woj. zachodniopomorskie Koszalin Magdalena Skrzypek ul. Młyska Koszalin czynny: Szczecin Joanna Mojek Al. Wojska Polskiego Szczecin czynny: Tel.: (0-89) Fax: (0-89) Tel.: (0-62) Tel.: (0-61) Fax: (0-61) Tel.: (0-94) Tel.: (0-91) Fax: (0-91) wew.17 EURYDICE Europejska Sie Informacji o Edukacji, której celem jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wiarygodnych i porównywalnych informacji o systemach i politykach edukacyjnych w Europie. Publikacje sieci Eurydice zawieraj opisy narodowych systemów edukacyjnych w poszczególnych pastwach, studia porównawcze dotyczce wybranych zagadnie oraz wskaniki i statystyki. Polskie Biuro EURYDICE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22)

17 INFORMACJE DLA OBYWATELI NARIC - Network of National Academic Recognition Information Centres Sie Krajowych Orodków Informacji Na Temat Uznawalnoci Wykształcenia Sie NARIC to sie orodków utworzona przez Komisj Europejsk w 1984 roku w celu nawizania efektywnej, bliszej współpracy midzy pastwami w zakresie uznawalnoci wykształcenia do celów akademickich i wspierania systemu uznawania kwalifikacji do celów zawodowych w krajach nalecych do UE i do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Sie jest czci programu SOCRATES / ERASMUS. Orodki informacyjne, utworzone przez ministrów edukacji w poszczególnych krajach, oferuj informacje i porady na temat zagranicznych systemów edukacyjnych, wymiany stypendialnej oraz uznawania kwalifikacji i prawa wykonywania zawodu. w Polsce rol krajowego orodka informacji NARIC pełni: Biuro Uznawalnoci Wykształcenia i Wymiany Midzynarodowej (BUWiWM) ul. Smolna Warszawa : Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Ewa Majdowska, Zastpca Dyrektora Tel.: (0-22) Fax: (0-22) BIURA PORAD OBYWATELSKICH Województwo dolnolskie: BPO Wrocław - BPO NIE UDZIELA PORAD TELEFONICZNIE Inkubator: Stowarzyszenie "Biuro Porad Obywatelskich" Adres: Szajnochy 12, Wrocław Telefon/ telefony/: (0-71) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: : (pon. i czw) (wt., r., pt.) Kierownik BPO: Bogna Łuków- Turkowska i Elbieta Yoka Dbrowska BPO Jelenia Góra Inkubator: Stowarzyszenie Orodek Edukacji Makrobiotycznej Adres: Złotnicza 8/ 1, Jelenia Góra Telefon/ telefony/: (0-75) Tel./ fax: (0-75) Dni i godziny przyj klientów: (pon, r, czw.) i (sob.) Kierownik BPO: Danuta Rybicka Jakubiec i Barbara Wolska (z-ca kierownika) strona www: 16

18 Województwo lubelskie: INFORMACJE BPO Puławy Inkubator: Puławskie Forum Organizacji i Stowarzysze "Razem" Adres: Wróblewskiego 21, Puławy Telefon/ telefony/: (0-81) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (od pon. do czw.) Kierownik BPO: Marta Rozesłaniec Województwo lubuskie: BPO Zielona Góra Inkubator: Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Obywatelskiej "Civis sum" Adres: Aleja Niepodległoci 7a/ 3, Zielona Góra Telefon/ telefony/: (0-68) Fax: j.w. Kierownik BPO: Dobrochna Zembaty i Anna Ochocka Województwo łódzkie: BPO Wieruszów - (BPO udziela porad telefonicznych tylko po południu) Inkubator: Stowarzyszenie "Prawo - Obywatel - Demokracja" Adres: Sportowa 7, Wieruszów Telefon/ telefony/: (0-62) Fax: (0-62) Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (wt.) ul Sportowa 4 (budynek WKS "Prosna"), (r., pt.) oraz (czw.) ul. Sportowa 7 Kierownik BPO: Tomasz Wolny BPO Łód- BPO NIE UDZIELA PORAD TELEFONICZNIE Inkubator: Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działajcych na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy Razem - In Corpore" Adres do korespondencji: Piotrkowska 64, I pitro, Łód Telefon/ telefony/: (0-42) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (pon., r., czw., pt.) , (wt.) Kierownik BPO: Halina Zawada Województwo mazowieckie: BPO Garwolin Inkubator: Stowarzyszenie "Pomocna Dło" Adres: Zgoda 2, Garwolin Telefon/ telefony/: (0-25) Fax: j.w. Infolinia dla mieszkaców Mazowsza Dni i godziny przyj klientów: (od wt. do czw.) (pt.) (sob.) Kierownik BPO: Anna Ziba BPO Płock Inkubator: Stowarzyszenie "Tumskie Wzgórze" Adres: ul. 3-go Maja 18 pok. 3, Płock Telefon/ telefony/: (0-24) Dni i godziny przyj klientów: (pon.) Kierownik BPO: Paweł Paprocki 17

19 INFORMACJE BPO Warszawa Inkubator: Stowarzyszenie "Centrum Informacji Społecznej CIS" Adres: Gałczyskiego 3, Warszawa Infolinia: od poniedziałku do pitku w godzinach (dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkaców woj. mazowieckiego) Telefon: (022) od pon. do pt. w godz Fax: jw. Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (wt, r) (czw.) Godziny pracy biura (pon.) (wt. - r.) (czw.) (pt) (bez przyj klientów) Kierownik BPO: Ija Ostrowska Strona Województwo podkarpackie: BPO Krosno Inkubator: Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej "Szansa" Adres BPO: ul. Portiusa 4, Krosno Telefon/ telefony/: (0-13) Fax: (0-13) Dni i godziny przyj klientów: (pon. r. czw. pt.) (wt.) (czw.) Kierownik BPO: Katarzyna Muszyska - Zipper BPO Lubaczów Inkubator: Fundacja im. Jana Pawła II Adres: Konopnickiej 9, Lubaczów Telefon/ telefony/: (0-16) / Fax: nie ma Dni i godziny przyj klientów: (od pon. do r.) Kierownik BPO: Wiesław Bek BPO Mielec Inkubator: Fundacja "Midzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego" Adres: Partyzantów 23, Mielec Telefon/ telefony/: (0-17) , faks (0-17) Dni i godziny przyj klientów: (pon, r, pt) Kierownik BPO: Robert Owcarz BPO Nowa Dba Inkubator: Stowarzyszenie WSPARCIE Adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II, Nowa Dba Telefon/ telefony/: (0-15) Fax: (0-15) Dni i godziny przyj klientów: (wt., czw.) Kierownik BPO: Zygmunt ołd BPO Przemyl Inkubator: Stowarzyszenie "Centrum Informacji Społecznej CIS" Adres: Barska 15, Przemyl Telefon/ telefony/: (0-16) Fax: (0-16) Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (od wt. do czw.) Kierownik BPO: Andrzej Berestecki BPO Tarnobrzeg Inkubator: Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet Adres BPO: ul.11 - go Listopada 8, Tarnobrzeg Telefon/ telefony/: kontaktowy do inkubatora (0-15) Fax: nie ma 18

20 INFORMACJE Dni i godziny przyj klientów: (pon, wt, r, czw.) Kierownik BPO: Iwona Płaza BPO Rzeszów Inkubator: Centrum Wspierania Organizacji Pozarzdowych CeWOP Adres BPO: ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów Telefon/ telefony/: (017) lub ogólny nr (017) Fax:(017) strona www: Dni i godziny przyj klientów: codziennie od do Województwo podlaskie: BPO Łoma Inkubator: Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego Adres: Szosa Zambrowska 1/ 27 (I pitro) - nowy adres biura, Łoma Telefon/ telefony/: (0-86) , Fax: (0-86) lub Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (wt. i r.) Kierownik BPO: Marianna miarowska Województwo pomorskie: BPO Debrzno Inkubator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Adres: Ogrodowa 26, Debrzno Telefon/ telefony/: (0-59) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (r.) , (pt.) Kierownik BPO: Agnieszka Theus BPO Gdask Inkubator: Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ Adres: Pniewskiego 5/4, Gdask 6 Telefon/ telefony/: (0-58) , Fax: j.w. strona www : Dni i godziny przyj klientów: (od pon. do czw.) Kierownik BPO: Andrzej Czekaj BPO Słupsk Inkubator: Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Adres ul Lutosławskiego 33, Słupsk Telefon/ telefony/: (0-59) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (r.) Kierownik BPO: Elbieta Giec Województwo lskie: BPO Czstochowa Inkubator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Adres: ul. lska 22, Czstochowa Telefon/ telefony/: (0-34) Fax: (0-34) Dni i godziny przyj klientów: (od pon.do czw.) Kierownik BPO: Andrzej Kukuła 19

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Euro Info Centre PL411. Źródło informacji dla przedsiębiorców

Euro Info Centre PL411. Źródło informacji dla przedsiębiorców Euro Info Centre PL411 Źródło informacji dla przedsiębiorców Sieć Euro Info Projekt powstał w Komisji W spólnot Europejskich w 1986 Cel projektu stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Falkiewicz Centrum Mediacji Krzysztof 2. Gmurzyńska Ewa Centrum Mediacji 3. Huryn Violetta Centrum Mediacji 4. Nowaczyk

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów

Ewidencja mediatorów Ewidencja ośrodków mediacyjnych i mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja ośrodków mediacyjnych Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego Dane teleadresowe 1. Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE, 0- WARSZAWA Warszawa, dnia //0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 80/ Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z abolicji

Kto może skorzystać z abolicji Kto może skorzystać z abolicji Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce: nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2017 godz. 02:06:07 Numer KRS: 0000151036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce CIE, Warszawa, 9 maja 2007 1 Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 155, 02-3 WARSZAWA OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA procedura znak: ZZP 01/10 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, listopada 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, listopada 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, 16-17 listopada 2010 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba. Partie polityczne

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba. Partie polityczne Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Partie polityczne 1 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2 Partia Ludowo - Demokratyczna 3 Partia polityczna "Prawo i Sprawiedliwo" 4 Partia polityczna Liga Polskich Rodzin 5

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART.

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 KPC Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego 1. Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART.

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 KPC Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego 1. Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012

Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012 Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012 Wydarzenia Przedsiębiorcze wakacje - wakacyjne inicjatywy z KSU Oferta Ośrodków Krajowego Systemu Usług w Małopolsce Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR Załącznik nr 1 Do Warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Organy podatkowe właściwe dla OT ARR * stan na dzień 15 stycznia 2007 r. Oddział Terenowy Białystok Urząd

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, której budowa rozpoczęła się już w 2007 roku na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowane w innych województwach

Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowane w innych województwach Woj. dolnośląskie: Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowane w innych województwach 1. AB JOB SERVICE Polska Sp. z o.o. nr ew. 5971 Wrocław, tel. 601 570 526 Oddział w Lublinie: ul. Orla 6

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART.

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 KPC Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego 1. Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowanych w innych województwach

Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowanych w innych województwach Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowanych w innych województwach Anna Turska (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) 17.07.2015 Woj. dolnośląskie: 1. AB JOB SERVICE Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003 l.p Imię Nazwisko adres instytucji nr. licencji 1 Krzysztof Anuszkiewicz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres Lp. Nazwa i adres zarządu prowadzącego magazyn żywnościowy 1. Województwo Dolnośląskie 1. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świdnicy, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica w Wałbrzychu, ul. Gdańska 2, 58-300

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003 l.p Imię Nazwisko adres instytucji nr. licencji 1 Krzysztof Anuszkiewicz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo