EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY

2 SERWISY OGÓLNO-EUROPEJSKIE EUROPA... 2 EUROPE DIRECT... 2 YOUREUROPE..2 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI REPREZENTACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ... 3 INFO POINTS EUROPE (IPE)... 3 Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego... 3 Urzd Komitetu Integracji Europejskiej... 3 RURAL INFORMATION CARREFOURS... 6 CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ... 6 INFORMACJE DLA OBYWATELI EUROGUICHETS... 8 EURES... 8 EUROGUIDANCE PLOTEUS EURODESK EURYDICE NARIC INFORMACJE DLA PRZEDSIBIORSTW EURO INFO CENTRES EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK (EBN) IRC (Network of Innovation Relay Centres) EBAN - EUROPEAN BUSINESS ANGEL NETWORK SIMAP Gate2Growth Initiative PROGRAMY RAMOWE PORADY W ZAKRESIE PRAWA UE EUROJUS EUROJUST European Crime Prevention Network (EUCPN) ROZWZYWANIE PROBLEMÓW EEJ-NET (European Extra-Judicial Network) FIN-NET EUROPEAN JUDICIAL NETWORK PUBLIC PROCUREMENT NETWORK PROCEDURY FORMALNE SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEAN OMBUDSMAN FUNDUSZE FUNDUSZE STRUKTURALNE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY INNE CULTURE NUFSD - Network of Urban Forums for Sustainable Development EUROPEJSKA SIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY Krajowy Rejestr Sdowy

3 SERWISY OGÓLNO-EUROPEJSKIE EUROPA Portal Unii Europejskiej Serwis zawiera informacje na temat obszarów działania Unii Europejskiej oraz strategii przyjtych dla kadej z nich, zawiera przewodnik obywatela po instytucjach unijnych wraz ze szczegółowymi ich charakterystykami oraz dostp do dokumentów prawnych obowizujcych w ramach Unii Europejskiej niestety wikszo linków nie ma jeszcze polskiej wersji jzykowej EUROPE DIRECT Serwis dostarczajcy odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania zwizane z Uni Europejsk, take te, dotyczce praw i moliwoci, jakie maj obywatele UE, oraz tego, jak mona z nich skorzysta. Oferuje dostp do dokumentów unijnych (prawodawstwo, publikacje, komunikaty dla prasy itd.), udostpnia ogólne informacje zainteresowania publicznego na temat konkretnej polityki UE (zestawienia, raporty, dane statystyczne, dokumenty robocze itd.), a take informacje na temat integracji europejskiej (historia, symbole, instytucje, dane kontaktowe itd.). Pytania mona zadawa: drog elektroniczn poprzez , drog elektroniczn za porednictwem interaktywnego asystenta sieciowego, który udziela natychmiastowych odpowiedzi usługa w jzyku angielskim i francuskim, telefonicznie: bezpłatna linia telefoniczna (dla wszystkich krajów UE) jzyk polski Mona skorzysta równie z płatnego numeru z innych krajów (spoza UE) lub przy połczeniach z niektórych sieci telefonii komórkowej. Centrum Telefoniczne EUROPE DIRECT działa od poniedziałku do pitku, w godz czasu rodkowoeuropejskiego. Poza godzinami pracy mona zostawi wiadomo głosow. YOUREUROPE europa.eu.int/youreurope Portal Twoja Europa umoliwia osobom i firmom uzyskanie praktycznych informacji o ich prawach i moliwociach w UE. Informacje dotycz prawdziwych sytuacji transgranicznych, np. obywateli europejskich chccych pracowa lub studiowa w innym kraju unijnym lub firm europejskich chccych otworzy oddział lub przenie si do dowolnej innej czci UE. 2

4 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI REPREZENTACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Warszawskie Centrum Finansowe, ul. Emilii Plater WARSZAWA tel.: (0-22) fax.: (0-22) Bruno DETHOMAS - Ambasador, Szef Reprezentacji KE w Polsce Joanna CISEK - asystentka Szefa Reprezentacji KE INFO POINTS EUROPE (IPE) punkty informacyjne działajce przy współpracy z Komisj Europejsk (obecnie działa 145 IPE w UE); ich zadaniem jest udzielanie informacji na tematy zwizane z Uni Europejsk, jej instytucjami i strategiami działania w poszczególnych obszarach działalnoci, aktywne promowanie programów europejskich i debat dotyczcych Unii, szerzenie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Punkt Informacyjny Unii Europejskiej Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53, parter Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Godziny otwarcia poniedziałek wtorek - pitek Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53, 19 pitro Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Urzd Komitetu Integracji Europejskiej Strona internetowa UKIE zawiera wyczerpujce informacje dotyczce zagadnie zwizanych z integracj Polski z Uni Europejsk, m.in. polityk realizowanych w ramach Jednolitego Rynku czy programów pomocowych, a take zapewnia dostp do bazy danych o unijnych aktach prawnych i publikacji UKIE. 3

5 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ Jest to integralna cz Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej i funkcjonuje od 1997 roku. Jego zadaniem jest informowanie polskiego społeczestwa o Unii Europejskiej (instytucjach UE, obszarach działania UE i politykach w nich realizowanych, programach pomocowych, podatkami w UE itd.) oraz wielu innych zagadnieniach zwizanych z procesem integracji w Europie. Warszawa ul. Krucza 38/ Warszawa Godziny otwarcia: pn.-pt.: sb.: tel.: (22) fax: (22) Sie Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach w regionach dane o miejscach, gdzie dostpna jest informacja o UE dane klubów europejskich w regionie informacje o projektach współfinansowanych przez UE ogłoszenia Woj. kujawsko-pomorskie Regionalne CIE Toru Plac w. Katarzyny Toru Woj. lubelskie Regionalne CIE Lublin ul. 3 Maja 18/3A Lublin Woj. lubuskie Regionalne CIE Zielona Góra Al. Wojska Polskiego Zielona Góra Woj. łódzkie Regionalne CIE Łód ul. Piotrkowska 262/ Łód Woj. małopolskie Regionalne CIE Kraków ul. Mikołajska 4 (Mały Rynek) Kraków Woj. mazowieckie Regionalne CIE Ostrołka ul. Hallera Ostrołka Regionalne CIE Płock Al. Kiliskiego Płock tel./fax (telefon tymczasowy: ) tel./fax. (0-81) tel.: (0-68) fax: (0-68) tel.: (0-42) fax: (0-42) tel.: (0-12) fax: (0-12) tel.: (0-29) fax: (0-29) tel.: (0-24) fax: (0-24)

6 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI Radom Regionalne CIE ul. Chorzowska 16/ Radom Woj. Opolskie Regionalne CIE Opole ul. Słowackiego Opole Woj. Podkarpackie Regionalne CIE Rzeszów ul. Sucharskiego Rzeszów Woj. podlaskie Regionalne CIE Białystok ul. Nowy wiat Białystok Woj. lskie Regionalne CIE Czstochowa ul. Pułaskiego 4/ Czstochowa Katowice Regionalne CIE ul. T. Kociuszki Katowice Woj. witokrzyskie Regionalne CIE Kielce ul. Bodzentyska 44A Kielce Woj. warmisko-mazurskie Regionalne CIE Elblg ul. Czerwonego Krzya Elblg Woj. wielkopolskie Regionalne CIE Pozna ul. Mostowa Pozna Woj. zachodniopomorskie Regionalne CIE Koszalin ul. Młyska Koszalin tel.: (0-48) fax: (0-48) tel.: (0-77) , fax: (0-77) tel.: (0-17) fax: (0-17) tel.: (0-85) fax: (0-85) tel.: (0-34) fax: (0-34) tel.: (0-32) fax: (0-32) tel.: (0-41) fax: (0-41) tel.: (0-55) fax: (0-55) tel.: (0-61) fax: (0-61) tel.: (0-94) fax: (0-94)

7 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI RURAL INFORMATION CARREFOURS Sie punktów informacyjno-doradczych dla obszarów wiejskich działajcych przy organizacjach zajmujcych si wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich. Do ich zada naley informowanie w regionach wiejskich o Europie i Unii Europejskiej, o wszystkich sprawach UE majcych wpływ na ycie na terenach wiejskich: o tematach i programach europejskich, o szansach dot. rozwoju regionalnego; inne zadania to take: wypracowanie projektów wspierajcych rozwój, doradztwo i opieka nad ich przeprowadzaniem, a take wspieranie wymiany informacji i dowiadcze pomidzy regionami europejskimi. w Polsce taki punkt działa w euroregionie Nysa: Satellite Carrefour Południowo-Zachodnie Forum Samorzdu Terytorialnego Pogranicze Ul. Przemysłowa 4, Luba Tel: Fax: CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ (CDE) Orodki, gromadzce i udostpniajce wszystkim zainteresowanym wszelkich publikacje powstałych w ramach Unii Europejskiej, jak równie zapewniajce stały dostp do baz danych Wspólnoty. Katowice Kraków Lublin Łód Olsztyn Opole CDE przy Bibliotece lskiej Czytelnia CDE Plac Rady Europy Katowice CDE przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej Czytelnia Europejska (II pitro, pokój 229) ul. Rakowicka Kraków CD przy Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii sala nr 011 Plac Litewski Lublin CDE przy Orodku Bada Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego ul. Piotrkowska 262/ Łód CDE przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego ul. Oczapowskiego 4, pok Olsztyn Magda Malanowicz CDE przy Uniwersytecie Opolskim Midzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji UO ul. Piastowska 17 tel.: (0-32) , fax: (0-32) tel.: (0-12) fax: (0-12) kangur.ae.krakow.pl/biblioteka/centrum/index.php tel.: (0-81) w.126 fax: (0-81) tel.: (0-42) w.215 tel/fax: (0-42) tel.: (0-89) tel.: (0-77) w

8 KRAJOWE CENTRA INFORMACJI Pozna Sopot Szczecin Toru Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Wrocław Opole CDE przy Akademii Ekonomicznej ul. Powstaców Wielkopolskich Pozna CDE przy Orodku Bada Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdaskiego ul. Armii Krajowej 119/ Sopot Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczeciskiego ul. Tarczyskiego 1, pok Szczecin CDE przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Czytelnia CDE ul. Gagarina 13, I p Toru Edyta Urbaska Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich w UKIE Al. Ujazdowskie Warszawa CDE przy Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ul. urawia 4a, pok Warszawa Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa (CID) - FAPA ul. Wspólna 30, pok Warszawa CDE przy Kolegium Europejskim Natolin = Biblioteka ul. Nowoursynowska 84 skr. poczt Warszawa 78 CDE przy Szkole Głównej Handlowej ul. Rakowiecka 24 Budynek "A", pok Warszawa CDE przy Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego Al. Niepodległoci Warszawa Orodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej Kancelarii Sejmu ul. Wiejska 4/6/ Warszawa Polski Instytut Spraw Midzynarodowych Biblioteka ul. Warecka 1a skr. poczt Warszawa 1 Orodek Bada i Dokumentacji UE przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Nauk Ekonomicznych ul. Uniwersytecka 22/ Wrocław tel.: (0-61) , fax: (0-61) , tel./fax (0-58) tel.: (0-91) fax. (0-91) tel.: (0-56) fax: (0-56) tel. (0-22) , , fax (0-22) tel.: (0-22) tel.: (0-22) fax: (0-22) tel.: (0-22) , fax: (0-22) , tel.: (0-22) w. 9370, 9372 tel.: (0-22) , fax: (0-22) tel.: (0-22) fax: (0-22) tel. (0-22) tel.: (0-22) fax: (0-22) tel.: (0-71) , tel.: (0-71) ,

9 INFORMACJE DLA OBYWATELI EUROGUICHETS - Sie Europejskich Orodków Informacji Konsumenckiej (ECC-network), jej główn rol jest informowanie konsumentów oraz udzielanie im pomocy w zakresie pełnego wykorzystania moliwoci, jakie daje jednolity rynek. Obecnie sie informacji konsumenckiej obejmuje 14 orodków zlokalizowanych w 14 krajach członkowskich Unii Europejskiej (stara 15tka bez Danii). W Polsce system bdzie tworzony w 2005 roku. Obecnie wszelkich informacji szuka naley u powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów (UOKiK) oraz Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Departament Polityki Konsumenckiej Izabela Szewczyk Pl. Powstaców Warszawy Warszawa Tel.: (0-22) Tel.: (0-22) Federacja Konsumentów: Rada Krajowa Federacji Konsumentów Pl. Powstaców Warszawy Warszawa Tel./fax: (0-22) EURES Europejski Portal Mobilnoci Zawodowej Jest to sie współpracy publicznych słub zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierajca mobilno w dziedzinie zatrudnienia na poziomie midzynarodowym i transgranicznym. Jej celem jest wiadczenie usług na rzecz pracowników i pracodawców oraz wszystkich obywateli chccych skorzysta z zasady swobodnego przepływu osób. Sie EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujcych pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chc pracowa w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chc rekrutowa pracowników z innych krajów członkowskich. Do dyspozycji poszukujcych pracy oraz pracodawców pozostaj: baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacj pracowników z zagranicy, baza CV poszukujcych pracy zainteresowanych prac zagranic Kontakt 1. Bezpłatne linie telefoniczne: Dla Polski: (ogólno-europejska: ) formularz kontaktowy na stronie internetowej (zakładka Kontakt ) 8

10 INFORMACJE DLA OBYWATELI EURES W Polsce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Wydział Sieci EURES i Poradnictwa Zawodowego ul. Tamka Warszawa Barbara Polaska-Siła tel: (0-22) DORADCY EURES Woj. dolnolskie Jelenia Góra Małgorzata Kociuba ul. Wojska Polskiego Jelenia Góra Wałbrzych Alicja Przepiórka Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Ul. Ogrodowa 5b Wałbrzych Woj. kujawsko-pomorskie Toru Joanna Goliat Asystent EURES ul. Szosa Chełmiska 30/ Toru Toru Wojciech Janiszewicz Asystent EURES ul. Szosa Chełmiska 30/ Toru Woj. lubelskie Lublin Jolanta Tkaczyk ul. Okopowa Lublin Lublin Katarzyna Wgiel ul. Okopowa Lublin Woj. lubuskie Zielona Góra Joanna Filipiuk ul. Wyspiaskiego Zielona Góra Tel: (0-75) Fax: (0-75) Jzyki: niemiecki, rosyjski Tel: (0-74) Jzyki: niemiecki Tel: (0-56) , Fax: (0-56) Jzyki: angielski Tel: (0-56) , Fax: (0-56) Jzyki: angielski, niemiecki Tel: (0-81) Fax: (0-81) Jzyki: francuski, angielski Tel: (0-81) Fax: (0-81) Jzyki: angielski Tel: (0-68) Fax: (0-68) Jzyki: angielski 9

11 INFORMACJE DLA OBYWATELI Woj. łódzkie Łód Marcin Lewandowski ul. Wólczaska Łód Woj. małopolskie Kraków Anna Nowak Plac na Stawach Kraków Kraków Agnieszka Komider Plac na Stawach Kraków Woj. mazowieckie Warszawa Anna Janczewska Wojewódzki Urzd ul. Ciołka 10A, Warszawa Warszawa Woj. opolskie Opole Katarzyna Kawka Wojewódzki Urzd ul. Ciołka 10A, Warszawa Woj. podkarpackie Rzeszów Renata Cygan ul. Głogowska 25c Opole Marta Russek ul. Lisa Kuli Rzeszów Woj. podlaskie Białystok Beata Chrociska ul. Pogodna Białystok Woj. pomorskie Gdask Alicja Konkol ul. Okopowa 21/ Gdask Tel: (0-42) w. 120, Tel.: (0-42) w. 120 Fax: (0-42) Jzyki: angielski, niemiecki, niderlandzki Tel: (0-12) Fax: (0-12) Jzyki: angielski Tel: (0-12) Fax: (0-12) Jzyki: angielski Tel: (0-22) Fax: (0-22) Jzyki: angielski Tel: (0-22) Fax: (0-22) Jzyki: angielski Tel: (0-77) Fax: (0-77) Jzyki: niemiecki Tel: (0-17) Fax: (0-17) Jzyki: angielski Tel: (0-85) Fax: (0-85) Jzyki: angielski Tel: ((0-58) Fax: (0-58) Jzyki: angielski Woj. lskie 10

12 INFORMACJE DLA OBYWATELI Katowice Monika Hepner-Pyziak ul. Powstaców 41A Katowice Woj. witokrzyskie Kielce Marcin Madej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Al. IX Wieków Kielc Kielce Woj. warmisko-mazurskie Olsztyn Tamara egis ul. Głowackiego Olsztyn Olsztyn Woj. wielkopolskie Pozna Elbieta Amulewicz ul. Głowackiego Olsztyn Tomasz Dobroczyski ul. Kocielna Pozna Woj. zachodniopomorskie Szczecin Kamila Wglicka ul. Odrowa Szczecin Koszalin Katarzyna Rewers Wydział Zamiejscowy ul. Słowiaska 15 A Koszalin Tel: (0-32) Fax: (0-32) Jzyki: niemiecki Tel.: (0-41) Fax: (0-41) Jzyki: angielski Tel: (0-89) Fax: (0-89) Jzyki: angielski, rosyjski Tel: (0-89) Fax: (0-89) Jzyki: angielski Tel: (0-61) Fax: (0-61) Jzyki: angielski Tel: (0-91) , 53 Fax: (0-91) Jzyki: niemiecki, angielski Tel: (0-94) Fax: (0-94) Jzyki: angielski EUROGUIDANCE Sie Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego (National Resource Centre for Vocational Guidance) Jest to jeden z projektów realizowanych w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, który został stworzony w celu promowania i poprawiania jakoci systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem NCZPZ jest rozwój europejskiego wymiaru w krajowym systemie poradnictwa zawodowego oraz wspieranie mobilnoci edukacyjnej i zawodowej obywateli poprzez zapewnienie im dostpu do wyczerpujcej i aktualnej informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz warunków w rónych krajach Europy. Informacje 11

13 INFORMACJE DLA OBYWATELI te upowszechniane s w wydawanych materiałach i publikacjach, a take w czasie seminariów i szkole realizowanych dla doradców zawodowych. W ramach tego projektu stworzony został portal internetowy Ploteus. Partnerami Eurguidance w Polsce s: NCZPZ w resorcie pracy NCZPZ w resorcie edukacji Wydział Sieci EURES i Poradnictwa Zawodowego Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy Ul. Tamka Warszawa Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Ul. Spartaska 1B Warszawa Tel Fax: Tel.: (0-22) Fax: (0-22) PLOTEUS Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space Portal internetowy, udostpniajcy wszystkim zainteresowanym informacje na temat moliwoci kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy, opracowywany i aktualizowany przez sie Euroguidance. PLOTEUS to 5 tys. linków do stron internetowych podzielonych na pi głównych kategorii: moliwoci kształcenia linki do krajowych baz danych o moliwociach kształcenia i szkolenia oraz do instytucji szkoleniowych systemy edukacyjne informacje na temat krajowych systemów edukacyjnych, moliwych do uzyskania kwalifikacji, opłat za nauk oraz zasad przyznawania stypendiów., wymiana i stypendia - informacje na temat programów wymian i stay oraz inicjatyw takich jak Erasmus i Leonardo da Vinci, kontakt - informacje dotyczce działalnoci Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego, przeprowadzka do innego kraju - praktyczne aspekty ycia w wybranym kraju, takie jak: zakwaterowanie, koszty utrzymania, podatki i opieka socjalna. EURODESK Jest to europejski program informacyjny dla młodziey i osób pracujcych z młodzie. Program funkcjonuje obecnie w 29 krajach (kraje Unii Europejskiej, Cypr, Norwegia, Islandia, Wgry, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Estonia, Bułgaria, Łotwa i Polska). Eurodesk udziela informacji bezporednio, przez telefon lub Internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostpnych ródeł informacji dotyczcych m.in. warunków zatrudnienia, moliwoci nauki, praktyk, staów i podróowania po Europie. 12

14 INFORMACJE DLA OBYWATELI EuroDesk Polska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu MŁODZIE ul. Mokotowska Warszawa Tel.: (0-22) ; Fax: (0-22) INFOLINIA: Regionalne Punkty Informacyjne Eurodesku w Polsce Woj. dolnolskie Wałbrzych Mariusz Bogdaski Nowa Wie, Dziemorowice Wałbrzych czynny: i Wrocław Kamila Ciosek Jacek Kowalski Pl. w. Macieja Wrocław Woj. kujawsko-pomorskie Toru Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki PL. w. Katarzyny Toru Konsultanci: Łukasz Kaczorek czynny: Toru Centrum Informacji Młodziey Konsultantki: Magdalena Magdziska Magdalena Illeczko ul. Przedzamcze 11/15, Toru czynny: pon.-czw Woj. lubelskie Lublin Anna Moskwa ul. 3- go Maja 18/3A Lublin czynny: Zamo Janusz Magryta Tomasz Kozłowski ul. Kiliskiego 86A Zamo czynny: Woj. lubuskie Gorzów Wlkp Marzena Sawicka Sebastian Chrzanowski ul. ST. Moniuszki Gorzów Wielkopolski czynny Zielona Góra Magda Pohrebny-Karcz Ul. Dzika Zielona Góra Czynny: pon., r., pt wt., czw Woj. łódzkie Łód Monika Fabijaska Sylwia Zbucka Tel./fax (0-74) Tel./fax. (0-71) Tel. (0-56) Tel./fax (0-56) Tel.: (0-81) Fax: (0-81) Tel.: (0-84) wew.34 (0-84) Tel.: (0-95) Tel.: (0-68) Fax.: (0-68) Tel.: (0-42) Tel./Fax: (0-42)

15 INFORMACJE DLA OBYWATELI Woj. małopolskie Kraków Woj. mazowieckie Płock Ostrołka Woj. opolskie Brzeg Plac Wolnoci Łód czynny: pon.: 13:00-16:00 czw. 11:00-16:00 Magdalena Rydzanicz-wierczek Piotr Junik ul. Basztowa Kraków czynny: pon., pt ; wt., r., czw.: Katarzyna Szczawiska-Kamelska Al. Kiliskiego Płock czynny: Agnieszka Chełstowska Ul. Baniowa Ostrołka Katarzyna Konarska ul. Armii Krajowej Brzeg czynny: Woj. podkarpackie Rzeszów Joanna Posierb ul. Sucharskiego Rzeszów czynny: Woj. podlaskie Białystok Urszula Gogol Aneta Rogaczewska ul. Lipowa 14, Białystok czynny: Woj. pomorskie Gdask Paweł Weiner, Adam Ziemkiewicz Dorota Suchy Jerzy Klott ul. Piecewska Gdask czynny: pon., r., czw , wt Słupsk Agnieszka Łukaszewicz ul. Lutosławskiego Słupsk czynny: wt., czw., Pt , Woj. lskie Czstochowa Kamil Tomzik ul. Krakowska Czstochowa Katowice Magdalena Dziubek Bernadeta Kuniar ul. Piaskowa Katowice czynny: Woj. witokrzyskie Kielce Karol Kaleta Tomasz Molda Tel.: (0-12) Fax: (0-12) Tel.: (0-24) Fax: (0-24) Tel.: (0-77) Fax: (0-77) Tel.: (0-17) Fax: (0-17) Tel.: (0-85) Fax: (0-85) Tel.: (0-58) Fax: (0-58) Tel.: (0-59) (0-59) Tel. (0-34) Tel.: (0-32) Fax: (0-32) Tel.: (0-41) Fax: (0-41)

16 INFORMACJE DLA OBYWATELI Ul. Tadeusza Kociuszki Kielce czynny: wt r pt Woj. warmisko-mazurskie Olsztyn Cezary Stabryła Al. Piłsudskiego Olsztyn czynny: Woj. wielkopolskie Kalisz Pozna Natalia Baraska Paulina Raniak ul. Czstochowska czynny: Joanna Bartnik ul. w. Marcin 80/82, p Pozna czynny: pon , wt.-pt Woj. zachodniopomorskie Koszalin Magdalena Skrzypek ul. Młyska Koszalin czynny: Szczecin Joanna Mojek Al. Wojska Polskiego Szczecin czynny: Tel.: (0-89) Fax: (0-89) Tel.: (0-62) Tel.: (0-61) Fax: (0-61) Tel.: (0-94) Tel.: (0-91) Fax: (0-91) wew.17 EURYDICE Europejska Sie Informacji o Edukacji, której celem jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wiarygodnych i porównywalnych informacji o systemach i politykach edukacyjnych w Europie. Publikacje sieci Eurydice zawieraj opisy narodowych systemów edukacyjnych w poszczególnych pastwach, studia porównawcze dotyczce wybranych zagadnie oraz wskaniki i statystyki. Polskie Biuro EURYDICE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22)

17 INFORMACJE DLA OBYWATELI NARIC - Network of National Academic Recognition Information Centres Sie Krajowych Orodków Informacji Na Temat Uznawalnoci Wykształcenia Sie NARIC to sie orodków utworzona przez Komisj Europejsk w 1984 roku w celu nawizania efektywnej, bliszej współpracy midzy pastwami w zakresie uznawalnoci wykształcenia do celów akademickich i wspierania systemu uznawania kwalifikacji do celów zawodowych w krajach nalecych do UE i do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Sie jest czci programu SOCRATES / ERASMUS. Orodki informacyjne, utworzone przez ministrów edukacji w poszczególnych krajach, oferuj informacje i porady na temat zagranicznych systemów edukacyjnych, wymiany stypendialnej oraz uznawania kwalifikacji i prawa wykonywania zawodu. w Polsce rol krajowego orodka informacji NARIC pełni: Biuro Uznawalnoci Wykształcenia i Wymiany Midzynarodowej (BUWiWM) ul. Smolna Warszawa : Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Ewa Majdowska, Zastpca Dyrektora Tel.: (0-22) Fax: (0-22) BIURA PORAD OBYWATELSKICH Województwo dolnolskie: BPO Wrocław - BPO NIE UDZIELA PORAD TELEFONICZNIE Inkubator: Stowarzyszenie "Biuro Porad Obywatelskich" Adres: Szajnochy 12, Wrocław Telefon/ telefony/: (0-71) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: : (pon. i czw) (wt., r., pt.) Kierownik BPO: Bogna Łuków- Turkowska i Elbieta Yoka Dbrowska BPO Jelenia Góra Inkubator: Stowarzyszenie Orodek Edukacji Makrobiotycznej Adres: Złotnicza 8/ 1, Jelenia Góra Telefon/ telefony/: (0-75) Tel./ fax: (0-75) Dni i godziny przyj klientów: (pon, r, czw.) i (sob.) Kierownik BPO: Danuta Rybicka Jakubiec i Barbara Wolska (z-ca kierownika) strona www: 16

18 Województwo lubelskie: INFORMACJE BPO Puławy Inkubator: Puławskie Forum Organizacji i Stowarzysze "Razem" Adres: Wróblewskiego 21, Puławy Telefon/ telefony/: (0-81) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (od pon. do czw.) Kierownik BPO: Marta Rozesłaniec Województwo lubuskie: BPO Zielona Góra Inkubator: Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Obywatelskiej "Civis sum" Adres: Aleja Niepodległoci 7a/ 3, Zielona Góra Telefon/ telefony/: (0-68) Fax: j.w. Kierownik BPO: Dobrochna Zembaty i Anna Ochocka Województwo łódzkie: BPO Wieruszów - (BPO udziela porad telefonicznych tylko po południu) Inkubator: Stowarzyszenie "Prawo - Obywatel - Demokracja" Adres: Sportowa 7, Wieruszów Telefon/ telefony/: (0-62) Fax: (0-62) Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (wt.) ul Sportowa 4 (budynek WKS "Prosna"), (r., pt.) oraz (czw.) ul. Sportowa 7 Kierownik BPO: Tomasz Wolny BPO Łód- BPO NIE UDZIELA PORAD TELEFONICZNIE Inkubator: Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działajcych na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy Razem - In Corpore" Adres do korespondencji: Piotrkowska 64, I pitro, Łód Telefon/ telefony/: (0-42) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (pon., r., czw., pt.) , (wt.) Kierownik BPO: Halina Zawada Województwo mazowieckie: BPO Garwolin Inkubator: Stowarzyszenie "Pomocna Dło" Adres: Zgoda 2, Garwolin Telefon/ telefony/: (0-25) Fax: j.w. Infolinia dla mieszkaców Mazowsza Dni i godziny przyj klientów: (od wt. do czw.) (pt.) (sob.) Kierownik BPO: Anna Ziba BPO Płock Inkubator: Stowarzyszenie "Tumskie Wzgórze" Adres: ul. 3-go Maja 18 pok. 3, Płock Telefon/ telefony/: (0-24) Dni i godziny przyj klientów: (pon.) Kierownik BPO: Paweł Paprocki 17

19 INFORMACJE BPO Warszawa Inkubator: Stowarzyszenie "Centrum Informacji Społecznej CIS" Adres: Gałczyskiego 3, Warszawa Infolinia: od poniedziałku do pitku w godzinach (dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkaców woj. mazowieckiego) Telefon: (022) od pon. do pt. w godz Fax: jw. Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (wt, r) (czw.) Godziny pracy biura (pon.) (wt. - r.) (czw.) (pt) (bez przyj klientów) Kierownik BPO: Ija Ostrowska Strona Województwo podkarpackie: BPO Krosno Inkubator: Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej "Szansa" Adres BPO: ul. Portiusa 4, Krosno Telefon/ telefony/: (0-13) Fax: (0-13) Dni i godziny przyj klientów: (pon. r. czw. pt.) (wt.) (czw.) Kierownik BPO: Katarzyna Muszyska - Zipper BPO Lubaczów Inkubator: Fundacja im. Jana Pawła II Adres: Konopnickiej 9, Lubaczów Telefon/ telefony/: (0-16) / Fax: nie ma Dni i godziny przyj klientów: (od pon. do r.) Kierownik BPO: Wiesław Bek BPO Mielec Inkubator: Fundacja "Midzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego" Adres: Partyzantów 23, Mielec Telefon/ telefony/: (0-17) , faks (0-17) Dni i godziny przyj klientów: (pon, r, pt) Kierownik BPO: Robert Owcarz BPO Nowa Dba Inkubator: Stowarzyszenie WSPARCIE Adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II, Nowa Dba Telefon/ telefony/: (0-15) Fax: (0-15) Dni i godziny przyj klientów: (wt., czw.) Kierownik BPO: Zygmunt ołd BPO Przemyl Inkubator: Stowarzyszenie "Centrum Informacji Społecznej CIS" Adres: Barska 15, Przemyl Telefon/ telefony/: (0-16) Fax: (0-16) Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (od wt. do czw.) Kierownik BPO: Andrzej Berestecki BPO Tarnobrzeg Inkubator: Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet Adres BPO: ul.11 - go Listopada 8, Tarnobrzeg Telefon/ telefony/: kontaktowy do inkubatora (0-15) Fax: nie ma 18

20 INFORMACJE Dni i godziny przyj klientów: (pon, wt, r, czw.) Kierownik BPO: Iwona Płaza BPO Rzeszów Inkubator: Centrum Wspierania Organizacji Pozarzdowych CeWOP Adres BPO: ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów Telefon/ telefony/: (017) lub ogólny nr (017) Fax:(017) strona www: Dni i godziny przyj klientów: codziennie od do Województwo podlaskie: BPO Łoma Inkubator: Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego Adres: Szosa Zambrowska 1/ 27 (I pitro) - nowy adres biura, Łoma Telefon/ telefony/: (0-86) , Fax: (0-86) lub Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (wt. i r.) Kierownik BPO: Marianna miarowska Województwo pomorskie: BPO Debrzno Inkubator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Adres: Ogrodowa 26, Debrzno Telefon/ telefony/: (0-59) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (r.) , (pt.) Kierownik BPO: Agnieszka Theus BPO Gdask Inkubator: Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ Adres: Pniewskiego 5/4, Gdask 6 Telefon/ telefony/: (0-58) , Fax: j.w. strona www : Dni i godziny przyj klientów: (od pon. do czw.) Kierownik BPO: Andrzej Czekaj BPO Słupsk Inkubator: Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Adres ul Lutosławskiego 33, Słupsk Telefon/ telefony/: (0-59) Fax: j.w. Dni i godziny przyj klientów: (pon.) (r.) Kierownik BPO: Elbieta Giec Województwo lskie: BPO Czstochowa Inkubator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Adres: ul. lska 22, Czstochowa Telefon/ telefony/: (0-34) Fax: (0-34) Dni i godziny przyj klientów: (od pon.do czw.) Kierownik BPO: Andrzej Kukuła 19

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci 11.1. Wprowadzenie Zdaniem twórców strategii lizboskiej naley uzna znaczce moliwoci małych i rednich przedsibiorstw w kontekcie przystosowania si do potrzeb rynku, a take tworzenia nowych miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo