Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ \116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ 443614\116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie."

Transkrypt

1 Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 4 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / Federcj Orgnizcji Pozrządowych Mist Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ Biłostocki Akumultor Rozwoju dl Zmotywownych Orgnizcji - Biłystok\\\\\ \ \\\\\ BARdZO Związek Stowrzyszeń N Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszru Wielkich Jezior Mzurskich Węgorzewo WARMIŃSKO- (LGD9)\\\\\ MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Centrum Animcji Społecznej Polskie Towrzystwo Ewlucyjne\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Kuźni ewlucji II Nowy Sącz Europejsk Fundcj Rozwoju\Związek Ochotniczych MAŁOPOLSKIE\Wrszw Strży Pożrnych Rzeczypospolitej Polskiej\\\\ MAZOWIECKIE\ \ \ \ \116212\\\\ Obywtelskie OSP Kolicj dl Młodych Fundusz Loklny Ziemi Biłobrzegi Biłobrzeskie Centrum Biłobrzeskiej\\\\\ MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Obywtelskie Trmpolin - więcej, lepiej, Lubelski Ośrodek Smopomocy\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ 21566\\\\\ profesjonlnie Ogólnopolsk Federcj Stowrzyszeń Uniwersytetów Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Trzeciego Wieku\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi Liderów UTW Stowrzyszenie N Rzecz Modernizcji i Bezpieczeństw Mist Chorzów\\\\\ Chorzów ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi kompetencji Legnic DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ Legnicki Inkubtor Orgnizcji Stowrzyszenie EuroLegnic\\\\\ \ \ \\\\\ Pozrządowych Wykz skrótów: D - wny; DOS - wny ocen strtegi; ND - niewny; PM - pozytywny cznie; NM - negtywny cznie. P - pozytywn formlnie O - odrzucon formlnie formln , ,00 D PM P , ,80 D PM P , ,00 D PM P , ,00 D PM P , ,00 D PM P , ,00 D PM P , ,00 DOS PM P , ,00 DOS PM P , ,00 DOS PM P Dolnośląsk Rd ds. Młodzieży\\\\\ ZHP Chorągiew Dolnośląsk\\\\\ Fundcj Inspirtorni\\\\\ Stowrzyszenie Regionlne Centrum Wolontritu w Krkowie\\\\\ Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Profesjonlizcj ngo prcujących z młodzieżą n Dolnym Śląsku Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Krok nprzód \ \ \ \ \\\\\ Mocn szesnstk Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Wzmocnij się! - rozwijmy wolontrit w młopolskich orgnizcjch pozrządowych , ,00 DOS PM P , ,00 DOS PM P ND PM P ND PM P Regionlne Centrum Wspierni Inicjtyw Loklnych Kwidzyn POMORSKIE\ \ \ \ Nowoczesny model biznesowy DELTA \\\\\ \ \\\\\ jko kierunek rozwoju NGO SZCZECINEK ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH\\\\\ \ \ \ 25929\\\\\ ROMOWIE W DZIAŁANIU Koszlin ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ Zchodniopomorski Fundusz Fundcj Nuk dl Środowisk\\\\\ \ \ \ \\\\\ Loklny Lokomotyw dl Lublin - Fundcj Rozwoju Człowiek LOGIKON\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ trnsfer wiedzy w 3Sektorze Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ Fundcj Mnufktur Inicjtyw\\\\\ \ \ \ \\\\\ Inkubtor NGO Włbrzych DOLNOŚLĄSKIE\ KAIZEN - kluczem do sukcesu Fundcj Trójgrb\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ NGO ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stron 1 z 9

2 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Związek Hrcerstw Rzeczypospolitej\\\\\ Fundcj Przsnysk\\\\\ Fundcj Źółty Szlik \\\\\ Federcj MAZOWIA\\\\\ Grup Animcji Społecznej REZERWAT\Stowrzyszenie Pedgogów Społecznych RIPOSTA\\\\ Federcj Orgnizcji Socjlnych Województw Wrmińsko-Mzurskiego FOS\\\\\ Blisko Krkow\\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / \ \ \ \ 57720\\\\\ Przsnysz MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stępień WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Hrcersk Akdemi Umiejętności. Rozwój - Wyzwnie - Przygod. RUCH ORGANIZACJI NA RZECZ SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI Zwiększenie potencjłu orgnizcji pozrządowych powitu brniewskiego 3xP - pozrządowo, profesjonlnie, przejrzyście - wsprcie dl III sektor n Mzowszu \ \ \ \ \\\\\ Poznń WIELKOPOLSKIE\Poznń Poznński Ośrodek WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \491860\\\\ Streetworkingu Olsztyn WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ FOS ludzi, idei i dziłń Skwin MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ CARITAS Archidiecezji Gdńskiej\\\\\ Sopot POMORSKIE\ \ \ \ \ brk numeru rejestru, nr zświdczeni: DWRMNiE-61\\\\\ Społeczność (B)lisko (K)rkow -- Podkrkowskie Centrum Wsprci NGO Pleciemy SIEĆ (klster pomorskich WTZ) formln ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stowrzyszenie - Edukcj, Prc, Przedsiębiorczość Wzmocnienie NGO sznsą dl \\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ społeczeństw obywtelskiego Związek Stowrzyszeń Forum Lubelskich Orgnizcji Pozrządowych\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ 9613\\\\\ PARASOL NGO UROK - Ustwiczny Rozwój Fundcj British Council\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Orgnizcji Krkowskich Dw filry - wsprcie i współprc siłą orgnizcji Zmojskie Forum Inicjtyw Społecznych\\\\\ Zmość LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ pozrządowych Międzyorgnizcyjn sił Fundcj Rozwoju Loklnego\\\\\ Knurów ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 39708\\\\\ trnsferu - MOST Wzmocnienie Potencjłu Sieci Orgnizcji Pozrządowych Poznński Akdemicki Inkubtor Przedsiębiorczości\\\\\ \ \ \ \\\\\ Spinnet Fundcj Atly\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi Rozwoju Liderów NGO Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Centrum Rozwoju Loklnego w Fundcj Wiedz i Przyszłość\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Nowym Sączu Polski Czerwony Krzyż\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Re - nimcj PCK Forum Drczyńców w Polsce\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Dziłmy dl Zminy Szkoł liderów przedsiębiorczości Fundcj Psje \\\\\ \ \ \ \ \\\\\ III sektor Dostć KOP- - progrm Jugowice edukcyjno - dordczy Fundcj EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA DOLNOŚLĄSKIE\Włbrzych Kompetencji Orgnizcji ROZWOJU\Kobiety Zmieniją Świt\\\\ DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \436029\\\\ Pozrządowych Lokln Grup Dziłni Dorzecze Bobrzy \\\\\ Kostomłoty II ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Wiemy jk - wsprcie dl orgnizcji pozrządowych z terenu LGD Dorzecze Bobrzy ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stron 2 z 9

3 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ rejestr Oferent / Stowrzyszenie Klub Absolwentów Wydziłu Zrządzni AGH\\\\\ \ \ \\\\\ Zrządznie może być proste Fundcj Socjometr Lbortorium Rozwiązń Pękowice MAŁOPOLSKIE\ \ Społecznych\\\\\ \ \ \ \\\\\ Akdemi Bdń Społecznych Olsztyn WARMIŃSKO- ZHP CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA\\\\\ MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Bo jk nie my to kto? ZEW - Zrzeszeni Efektywnie Kolicj n Rzecz Rodzinnej Opieki Zstępczej\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Wspierni Nowe medi dl orgnizcji Instytut Europejski Pro Futuro Europe\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ pozrządowych Polsk Fundcj Komunikcji\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Centrl Kultury 2.0 formln ND PM P ND PM P Rzem możemy więcej - zintegrowny progrm synergicznego współ n ND PM P rzecz wzmocnieni potencjłu Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski\\\\\ Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ 61237\\\\\ Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego Fundcj Międzynrodowy Instytut Rozwoju\\\\\ Łódź ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ \\\\\ CSR W PRAKTYCE ND PM P Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Subregionlne Centrum Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Wspierni NGO's ND PM P FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI ACTIVUS PROMPTUS\\\\\ Fundcj EOS\\\\\ Fundcj Przestrzeń Rozwoju\\\\\ STOWARZYSZENIE FILMOWE ORAZ RUCH ARTYSTYCZNY\\\\\ Stowrzyszenie n Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA\\\\\ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dąbrowic LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Bydgoszcz KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywizcj i wzmcninie loklnych orgnizcji orz grup społecznych w Młopolsce Łukowskie Powitowe Centrum Wsprci Orgnizcji Pozrządowych PRZESTRZEŃ ROZWOJU SIECI MAŁOPOLSKICH NGO Promocj NGO kluczem do sukcesu III sektor - niezleżny w dziłniu, silny n rynku ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stowrzyszenie Instytut Zchodni\\\\\ Federcj Funduszy Loklnych w Polsce\\\\\ ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ\\\\\ \ \ \ 41855\\\\\ Nidzic WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ ELBLĄG WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dolnośląsk Federcj Profilktyki Uzleżnień Ślęż \\\\\ Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Towrzystwo Oświtowe Ziemi Chrznowskiej w Chrznów MAŁOPOLSKIE\ Chrznowie\\\\\ \ \ \ \ 6965\\\\\ Dziłmy Rzem - wielkopolsk sieć orgnizcji pozrządowych Rzem - Federcj Funduszy Loklnych w Polsce STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPSTWOM - SZKOLENIA W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SIECI POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Sprwne orgnizcje - siln Federcj - projekt n rzecz wzmcnini potencjłu i tożsmości NGO n Dolnym Śląsku Młopolsk Sieć Dilogu Obywtelskiego II ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stron 3 z 9

4 Sum Nzw orgnizcji Oferent / FUNDACJA ROZWOJU TALENTÓW\\\\\ Fundcj ProRegio\\\\\ Elbląskie Stowrzyszenie Wspierni Inicjtyw Pozrządowych\\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / DWIE STRONY GRANTU â profesjonlizcj orgnizcji pozrządowych dziłjących w \ \ \ \\\\\ obszrze fundrisingu i grntmkingu \ \ \ \\\\\ Wiedz n włsność Elbląg WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ 1316\\\\\ Strszy brt-młodsz siostr formln ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj Borussi \\\\\ Olsztyn WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dilog obywtelski w kulturze - Olsztyn i powit olsztyński ND PM P Stowrzyszenie Edukcyjne w Łuszcznowie\\\\\ Łuszcznów WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stndryzcj funkcjonowni Niepublicznych plcówek oświtowych dziljących n terenie Gminy Jrocin ND PM P Wzmocnienie Potencjłu Orgnizcji Obywtelskich poprzez wdrożenie nrzędzi FUNDACJA ROZWOJU PODHALA\\\\\ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ informtycznych wspomgjących ich dziłlność Rd Federcji Stowrzyszeń Nukowo-Technicznych Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ NOT\\\\\ \ 24941\\\\\ Wspólnie dmy Rdę Lubelsk Akdemi CSR â wsprcie dl NGO w zkresie społecznej odpowiedzilności Fundcj Rozwoju Lubelszczyzny\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ 27855\\\\\ biznesu ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj Rozwiń Skrzydł\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Sępólno Krjeńskie KUJAWSKO-POMORSKIE\ \ Stowrzyszenie Dorosli - Dzieciom\\\\\ \ \ \ 40559\\\\\ Pomorskie Forum n rzecz Wychodzeni z Bezdomności\\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ GO! Rozwiń skrzydł NGO. Holistyczne podejście do rozwoju orgnizcji pozrządowych. Modelow współprc w powiecie sępoleńskim 2 WŁĄCZNIK - wzmcnicz brnżowych orgnizcji dziłjących w obszrze bezdomności n Pomorzu Fundcj Kultury Audiowizulnej Sfer Szrej \Stowrzyszenie Wspierni Inicjtyw Gospodrczych Delt Prtner\\\\ Cieszyn ŚLĄSKIE\Cieszyn ŚLĄSKIE\ \ \ \ \152941\\\\ FRiK - Festiwl Rozwoju i Kultury cieszyńskich orgnizcji pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej Fundcj n rzecz Collegium Polonicum\\\\\ Słubice LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ W tkt współprcy ZWIĄZEK DUŹYCH RODZIN TRZY PLUS ODDZIAŁ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE\ WIELKOPOLSKI\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ DUŹE RODZINY RAZEM Centrum Obsługi Inicjtyw Forum Rozwoju Regionlnego Polsk Wschodni\\\\\ Suwłki PODLASKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Społecznych w Suwłkch Gródek nd Dunjcem Collegium Progressus\\\\\ MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywne Krpckie NGO Edycj ND PM P ND PM P ND NM P Stron 4 z 9

5 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Fundcj Ad Hoc\\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / \ \ \ \ \\\\\ Metody nrrcyjne plno, monitoringu i ewlucji dziłń NGO formln Stowrzyszenie Aktywni w powiecie sztumskim \\\\\ Dzierzgoń POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dzierzgońskie Centrum Wsprci Orgnizcji Pozrządowych Fundcj Aktywizcji i Rozwoju Młodzieży\\\\\ Stowrzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierni Przedsiębiorczości\\\\\ Fundcj Inicjtyw Społecznie Odpowiedzilnych\\\\\ Stowrzyszenie Przyjzn Edukcj \\\\\ Stowrzyszenie Akdemi Wspierni Inicjtyw Społecznych AWIS\\\\\ Federcj Forum Wiedzy \\\\\ Sielec ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Złotów WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Wrnkowo ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Świętokrzysk Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA EStRA-Ekonomi Społe to Rozwój i Aktywność Medicj- różne stnowisk, wspólne interesy MOZAIKA. Model współprcy orgnizcji pozrządowych z Gminą Misto Złotów Powitowe Centrum Wspierni Inicjtyw Społecznych Świętokrzyskie NGO rzem w dziłniu ND PM P ND PM P ND PM P Wielkopolsk Rd Koordyncyjn Związek Orgnizcji Pozrządowych (WRK ZOP)\\\\\ Piotrkowskie Stowrzyszenie Rozwoju, Promocji i Integrcji Europejskiej EURO-CENTRUM \\\\\ Fundcj Wspomgni Wsi\\\\\ Polski Związek Sportów Wrotkrskich\\\\\ Stowrzyszenie Wsprcie w Nowej Dębie\\\\\ Regionlne Centrum Wolontritu w Elblągu\\\\\ Fundcj Merkury \\\\\ Fundcj Młodzież-Edukcj-Przyszłość\\\\\ \ \ \ 78889\\\\\ E-commerce jko zwiększenie potencjłu wielkopolskich NGO's Piotrków Trybunlski ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ \\\\\ EURO-CENTRUM dl NGO DOGADAJMY SIĘ. Lepsze zrządznie i komunikcj liderów loklnych orgnizcji \ \ \ \ \\\\\ pozrządowych. \ \ \ \ \\\\\ Zwiększnie kompetencji i potencjłu orgnizcji zjmujących się sportmi wrotkrskimi. Świdomy lider - świdom orgnizcj. Wsprcie dl loklnych NGO Azymut - system orgnizcji wolontritu w Elblągu Silny Klster Silne Przedsiębiorstw Społeczne Now Dęb PODKARPACKIE\ \ \ \ \ 62219\\\\\ Elbląg WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ 56474\\\\\ Włbrzych DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Krok nprzód ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Związek Dużych Rodzin Trzy Plus \\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Integrcj społeczności rodzin wielodzietnych w Polsce ND PM P Ndbużńskie Forum Smorządowe - NFS \\\\\ Fundcj Edukcji Nturlnej\\\\\ Prcowni Zrównowżonego Rozwoju\\\\\ Stowrzyszenie Świtowid\\\\\ Wyszków MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Toruń KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Łubowo WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Centrum Wsprci Orgnizcji Pozrządowych w Wyszkowie Klster fundrisingowy orgnizcji edukcyjnych Kujwsko-Pomorsk Prcowni Prtycypcji Przedsiębiorcy siłą npędową rozwoju loklnego Stron 5 z 9

6 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / formln STUDIO-IT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA\\\\\ Źory ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stowrzyszenie PRO CIVITAS w Piekoszowie\\\\\ Nwigtor Pro Fundcj Dobrych Prktyk Zrządzni\\\\\ Stowrzyszenie Siedlisko Mieszków \\\\\ ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE PRZYSTAŃ \\\\\ ATN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\\\\\ Piekoszów ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ \ \ \ \\\\\ Mieszków LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Sieminowice Śląskie ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 22720\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Społecznie i ekonomicznie - wspiernie promocji i dziłlności podmiotów ekonomii społecznej Rozwój systemów wsprci finnsowego w gminch n rzecz świętokrzyskich orgnizcji pozrządowych Orgnizcj n szóstkę - rozwój wiedzy i kompetencji zrządzni orgnizcją pozrządową dziłjącymi n rzecz edukcji i oświty Akdemi Liderów Loklnych Gminy Trzebiel Energi, Dilog, Rozwój. Wzmcninie kompetencji śląskich orgnizcji pozrządowych. Dobre Prktyki dl mzowieckich NGOs ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj Ośrodk KARTA\\\\\ Związek Hrcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolsk\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ \ \ \ \\\\\ Wzmocnienie i integrcj orgnizcji pozrządowych prowdzących rchiw społeczne Prezejrzyste finnse podstwą stbilności ZHP Chorągwi Wielkopolskiej ND PM P ND PM P Fundcj Miłosierdzie i Wiedz \\\\\ Stowrzyszenie APERIAMUS Wspiernie Rozowoju Osobowego\\\\\ Szczecinek ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Rd Orgnizcji Pozrządowych w Szczecinku - projekt rozwoju NGO powitu szczecineckiego Centrum Orgnizcji Pozrządowych wsprciem i kuźnią mlborskich inicjtyw społecznych Mlborski Klster Turystyczny\\\\\ Mlbork POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stlow Wol Stowrzyszenie LATOROŚL\\\\\ PODKARPACKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi mediln NGO STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,KRAINA DINOZAURÓW''\\\\\ Spórok OPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\,,Rzem możemy więcej'' Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ Internetow Świętokrzysk Fundcj Centrum Europy Loklnej\\\\\ \ \ \ \\\\\ Telewizj Pozrządow Lski MAZOWIECKIE\ \ \ \ Towrzystwo Opieki nd Ociemniłymi\\\\\ \ 54086\\\\\ Większ wiedz - lepsz jkość Profesjonlny wolontriusz, Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ prcownik orgnizcji \ \ \ \\\\\ pozrządowej ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj LEX GENERALIS\\\\\ Rżuchów ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ MOBILNE CENTRUM WSPARCIA DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI - BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW UNIJNYCH ND PM P Towrzystwo Społeczno-Kulturlne Niemców n Śląsku Opolskim\\\\\ Opole OPOLSKIE\ \ \ \ \ 17757\\\\\ Nowy strt - now mobilizcj - nowe perspektywy ND PM P Stron 6 z 9

7 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / Profesjonlne nrzędzi IT dl Fundcj CSR Profit\\\\\ Zielon Gór LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ lubuskich orgnizcji pozrzdowych Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ Fundcj Sprwni Inczej\\\\\ \ 77718\\\\\ Z językiem n wierzchu Złot Rybk wśród przedsiębiorców. Progrm rozwoju współprcy między serktorem biznesu i sektorem Fundcj Edukcji i Rozwoju Step Up\\\\\ Łódź ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ \\\\\ pozrządowym. Fundcj Oprci Społecznego Aleksndry FOSA\\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Strzyż Center. Potencjł instytucji, orgnizcji, obywteli. Interdyscyplinrne Prcownie Swrzędz WIELKOPOLSKIE\ Psychoterpii i Arteterpii dl Stowrzyszenie Now Wspóln Drog\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Dzieci Świdomy niewidomy - mocn Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki\\\\\ Łódź ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ 87884\\\\\ orgnizcj. Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Fundcj Rozwoju Regionlnego Viribus Unitis\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywne NGO kolicj przeciw Instytut Twórczej Integrcji\\\\\ Sosnowiec ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ krzywdzeni dzieci Silne NGO w powiecie Lubelsk Fundcj Rozwoju\\\\\ \ \ \ \ 52371\\\\\ lubrtowskim Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ Związek Gmin Wiejskich Województw Podlskiego\\\\\ \ 5171\\\\\ Loklnie ktywni. Kompetentne NGO - Centrum Wsprci Orgnizcji Fbryk Rozwoju Loklnego\\\\\ Łpy PODLASKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Pozrządowych Lbortorium społecznych Fundcj HORECA \\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ innowcji formln ND NM P ND NM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND NM P ND PM P ND NM P Stowrzyszenie Przyjciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprwnej w Sulęcinie\\\\\ Sulęcin LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dobr kdr, dobry strt. Wzrost kompetencji członków Stowrzyszeni Przyjciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprwnej w Sulęcinie ND PM P Nsz Poznń\\\\\ \ \ \ \\\\\ Rzem przeciwko wykluczeniu - budow sieci orgnizcji NGO sektor integrcji społecznej ND NM P Akdemickie Stowrzyszenie Inicjtyw Społeczno - Edukcyjnych\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Kompetencje lubelskich orgnizcji pożytku publicznego kluczem do rozwiązni problemów beneficjentów pomocy społecznej z terenu województw lubelskiego ND NM P Stron 7 z 9

8 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / formln Grup Zgrnic\\\\\ Fundcj Wspiermy Wielkich Jutr\\\\\ Stowrzyszenie Lokln Grup Dziłni - Wokół Łysej Góry \\\\\ Silne orgnizcje dl efektywnej współprcy rozwojowej. Kompleksowe wsprcie orgnizcji pozrządowych zjmujących się pomocą rozwojową, humnitrną, \ \ \ \ \\\\\ wspierniem demokrcji i edukcją globlną \ \ \ \\\\\ Mobilne NGO's Bieliny ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Od mruder do lider! ND NM P ND PM P ND PM P Ogólnopolsk Federcj Orgnizcji n rzecz Osób z Mózgowym Porżeniem Dziecięcym Sieć MPD \\\\\ Zmość LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Profesjonlnie i ktywnie Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ Siln i bezpie orgnizcj III Fundcj Ku Przyszłości\\\\\ \ \ \\\\\ sektor ND PM P ND PM P Stowrzyszenie Dziłjmy Rzem\\\\\ Stowrzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicch\\\\\ Fundcj Rozwoju Ziem Górskich\\\\\ Stowrzyszenie Zrządców i Administrtorów Nieruchomości Terminus \\\\\ \ \ \ \\\\\ Regionlne Centrum Animcji Społecznej - Inkubtor NGO Skierniewice HOSPICJUM - PRACUJEMY BY ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ 3362\\\\\ POMAGAĆ INNYM!!! Stry Sącz MAŁOPOLSKIE\ Instytut szkoleniowo-dordczy \ \ \ \ \\\\\ PES Bydgoszcz KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ NGO - Inteligentn Orgnizcj ND PM P ND PM P ND NM P ND PM P Stowrzyszenie Krjowy Ruch Ekologiczno - Społeczny\\\\\ Mysidło MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Koopercj społe - ośrodek wspierni Inicjtyw loklnych w subregionie ostrołęckim ND PM P Akdemi Piłkrsk Szydłowiec\Uczniowski Klub Sportowy SPIDERS Krpkowice\Uczniowski Klub Sportowy Vrsovi Wrszw\Towrzystwo Sportowe Iron Mn\Uczniowski Klub Sportowy Derby 356 Wrszw\Rdomski Klub Sportowy 1926 Broń Rdom Szydłowiec MAZOWIECKIE\Krpkowic e OPOLSKIE\Wrszw MAZOWIECKIE\Gogolin OPOLSKIE\Wrszw MAZOWIECKIE\Rdom MAZOWIECKIE EZ \EK \436\1391 Utworzenie sieci klubów i 95\569\xxxx kdemii piłki nożnej ND PM P Fundcj Genius Loci\\\\\ Fundcj TechSoup\\\\\ Stowrzyszenie Dl Dobr Dzieck\\\\\ Ochotnicz Strż Pożrn w Rudnikch\\\\\ Dolnośląski Związek Piłki Nożnej\\\\\ Dostęp do instytucjonlnoprwnej Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ bzy wiedzy sznsą n rozwój orgnizcji obywtelskich \ \ \ \ \\\\\ udit Konin WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Podążjąc z strtegią Rudniki ŚWIĘTOKRZYSKIE\ Aktywny strżk i świdomy \ \ \ \ 16662\\\\\ obywtel Gminy Połniec Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 64328\\\\\ Dolnośląsk Piłk ND PM P ND NM P ND NM P ND NM P ND NM P Stron 8 z 9

9 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Związek Stowrzyszeń i Klubów Abstynenckich Województw Kujwsko-Pomorskiego\\\\\ Stowrzyszenie Aktywnych Kobiet Wiejskich Sołectw Lubsin\\\\\ Fundcj Regionlis \\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / Wzmocnienie orgnizcji pozrządowych, dziłjących w obszrze uzleżnień w Inowrocłw KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Województwie Kujwsko- Pomorskim. Trojczek KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Współprc się opłc Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ AKADEMIA ROZWOJU III \ \ \ \\\\\ SEKTORA formln ND NM P ND NM P ND NM P Polskie Towrzystwo Progrmów Zdrowotnych\\\\\ Stowrzyszenie Przyjciół Pruszcz Gdńskiego i Okolicznych Gmin\\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Pruszcz Gdński POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stowrzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zrząd Główny\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywni w zdrowiu- zwiększnie potencjłu pomorskich orgnizcji pozrządowych dziłjących n rzecz zdrowi Loklny Fundusz Inicjtyw drogą do niezleżności i stbilności finnsowej orgnizcji pozrządowych powitu gdńskiego Zwiększenie potencjłu SITPH poprzez międzypokoleniową edukcję techniczną ND NM P ND NM P ND NM P Stowrzyszenie Ochotnicz Strż Pożrn w Lubrtowie\\\\\ Lubrtów LUBELSKIE\ \ \ \ \ 40777\\\\\ Wzmocnienie potecjłu Stowrzyszeni Ochotnicz Strż Pożrn w Lubrtowie poprzez zwiekszenie kompetencji orgnizcji oywtelskiej poprzez ukierunkowne n podniesienie wiedzy i umiejetnosci osób dziłjących w orgnizcjch obywtelskich, ND NM O FUNDACJA UNIA REGIONALNYCH CENTRÓW MEDIACJI\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Trwły dilog obywteli dl budowni zufni społecznego ND NM O Stron 9 z 9

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 3 projekty dwuletnie L.p. Sum 1 2981 4994 2 5972 3226 3 7195 3689 Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ Fundcj Nprw Sobie Misto\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 432589\\\\\

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 2 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / rejestr Oferent / 1 4360 789 Stowrzyszenie Rzem dl Wojnowic\\\\\ Wojnowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 475783\\\\\ Rozwiń skrzydł

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Województwo Numer Wniosku Nazwa OWES Liczba przyznanych punktów po ocenie formalnej i merytorycznej Rekomendacja do audytu 63_AKSES_2015 Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 53,42 pozytywna

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu FIO 2016 Priorytet 4. Projekty dwuletnie

Wyniki konkursu FIO 2016 Priorytet 4. Projekty dwuletnie 4. Projekty dwuletnie kontrol Nr FIO Nazwa organizacji 1 862 260 Fundacja Unia Regiolnych Centrów Mediacji 2 401 327 PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Katowice 514283 BIAŁYSTOK 562358 Regiolne

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011 w piłce siatkowej - dziewcząt I. Miejsce zawodów : PG 13 ul. 25 czerwca 79 II. Data komunikatu 12.06.2011 Lp. Zespół I 1. (1) Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr. Wykaz Beneficjentów w I edycji działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Temat 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Dane kontaktowe beneficjenta Planowana liczba Wartość

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka w liczbach

Polska Siatkówka w liczbach Polska Siatkówka w liczbach mgr Barbara Nowak dr Bartłomiej Szade Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Polska Ludność - 38mln Województwa - 16 Miasta - 89 Powiaty - 379 pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Gdzie jeszcze można starać się o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zestawienie Tax Care, październik 2010):

Gdzie jeszcze można starać się o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zestawienie Tax Care, październik 2010): Gdzie jeszcze można starać się o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zestawienie Tax Care, październik ): Województwo Tytuł projektu Termin rekrutacji Kontakt do operatora Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

,34 zł. Link do strony:

,34 zł. Link do strony: DOLNOŚLĄSKIE Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa" Sp. z o.o. Dolnośląskie Dolnośląski Program Regionalny 6.3. Turystyka biznesowa

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85 LISTA RANKINGOWA Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu NFOSiGW nr z dnia.. wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach II konkursu 2014 wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu PO WER

Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu PO WER Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu PO WER nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Partnerzy Sygnatura 1.

Bardziej szczegółowo

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs. Dane kontaktowe realizacji

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs. Dane kontaktowe realizacji Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs Firma realizująca szkolenie Dane kontaktowe realizacji Temat 1. Zasady otrzymywania

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnośląski WODR w Świdnicy

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnośląski WODR w Świdnicy Załącznik Nr 1 do uchwały KS Nr 13/2005 z dnia 18 lutego 2005r. Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów rekomendowanych MRiRW do realizacji Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Skład konsorcjum I. Kodeks dobrej

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

Liczba wniosków w ujęciu wojewódzkim

Liczba wniosków w ujęciu wojewódzkim Załącznik nr. Liczba wniosków w ujęciu wojewódzkim Województwo Ilość wniosków Dolnośląskie 5 Kujawsko-pomorskie 6 Lubelskie 6 Lubuskie 2 Łódzkie 5 Małopolskie 2 Mazowieckie 7 Opolskie 3 Podkarpackie 6

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Departament Transportu Drogowego

Departament Transportu Drogowego ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

Bardziej szczegółowo

VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W ZESPOŁOWYCH GRACH HALOWYCH Kołobrzeg, 7-13.06.2012

VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W ZESPOŁOWYCH GRACH HALOWYCH Kołobrzeg, 7-13.06.2012 VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W ZESPOŁOWYCH GRACH HALOWYCH Kołobrzeg, 7-13.06.2012 Piłka siatkowa dziewcząt 1 str. Piłka siatkowa chłopców 6 str. Piłka ręczna chłopców 11 str. II część Gimnazjady: 10-13.06.2012

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie Załącznik nr 1 do uchwały KS Nr 21/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów ocenionych przez Grupę Roboczą KS według punktowych kryteriów wyboru Lp.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Lista OWES do audytu

Lista OWES do audytu Załącznik nr 0 - Lista OWES do audytu Lista OWES do audytu Lp. Województwo Lp. (woj.) Nazwa OWES Lider Adres Partnerzy Nr złożonego wniosku Dolnośląskie 3 3 4 4 5 5 6 7 Kujawsko- Pomorskie 8 3 9 4 0 Lubelskie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Centra Ekonomii Społecznej Warszawa (FISE) - województwa: mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE, 0- WARSZAWA Warszawa, dnia //0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 80/ Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR I W O N A O B O J S K A C E N

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52 . Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia Lp Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Liczba pkt. 1 FGI-2.2.1-2/11-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów: Prior ytet. Kierunek Działania. Punkta cja. Tytuł zadania

Wykaz skrótów: Prior ytet. Kierunek Działania. Punkta cja. Tytuł zadania Wyniki konkursu FIO w 2014 r. 4 projekty dwuletnie Wykaz skrótów: D - dofinansowany; DOS - dofinansowany ocena strategiczna; ND - niedofinansowany; PM - pozytywny merytorycznie; NM - negatywny merytorycznie.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo