Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ \116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ 443614\116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie."

Transkrypt

1 Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 4 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / Federcj Orgnizcji Pozrządowych Mist Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ Biłostocki Akumultor Rozwoju dl Zmotywownych Orgnizcji - Biłystok\\\\\ \ \\\\\ BARdZO Związek Stowrzyszeń N Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszru Wielkich Jezior Mzurskich Węgorzewo WARMIŃSKO- (LGD9)\\\\\ MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Centrum Animcji Społecznej Polskie Towrzystwo Ewlucyjne\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Kuźni ewlucji II Nowy Sącz Europejsk Fundcj Rozwoju\Związek Ochotniczych MAŁOPOLSKIE\Wrszw Strży Pożrnych Rzeczypospolitej Polskiej\\\\ MAZOWIECKIE\ \ \ \ \116212\\\\ Obywtelskie OSP Kolicj dl Młodych Fundusz Loklny Ziemi Biłobrzegi Biłobrzeskie Centrum Biłobrzeskiej\\\\\ MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Obywtelskie Trmpolin - więcej, lepiej, Lubelski Ośrodek Smopomocy\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ 21566\\\\\ profesjonlnie Ogólnopolsk Federcj Stowrzyszeń Uniwersytetów Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Trzeciego Wieku\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi Liderów UTW Stowrzyszenie N Rzecz Modernizcji i Bezpieczeństw Mist Chorzów\\\\\ Chorzów ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi kompetencji Legnic DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ Legnicki Inkubtor Orgnizcji Stowrzyszenie EuroLegnic\\\\\ \ \ \\\\\ Pozrządowych Wykz skrótów: D - wny; DOS - wny ocen strtegi; ND - niewny; PM - pozytywny cznie; NM - negtywny cznie. P - pozytywn formlnie O - odrzucon formlnie formln , ,00 D PM P , ,80 D PM P , ,00 D PM P , ,00 D PM P , ,00 D PM P , ,00 D PM P , ,00 DOS PM P , ,00 DOS PM P , ,00 DOS PM P Dolnośląsk Rd ds. Młodzieży\\\\\ ZHP Chorągiew Dolnośląsk\\\\\ Fundcj Inspirtorni\\\\\ Stowrzyszenie Regionlne Centrum Wolontritu w Krkowie\\\\\ Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Profesjonlizcj ngo prcujących z młodzieżą n Dolnym Śląsku Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Krok nprzód \ \ \ \ \\\\\ Mocn szesnstk Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Wzmocnij się! - rozwijmy wolontrit w młopolskich orgnizcjch pozrządowych , ,00 DOS PM P , ,00 DOS PM P ND PM P ND PM P Regionlne Centrum Wspierni Inicjtyw Loklnych Kwidzyn POMORSKIE\ \ \ \ Nowoczesny model biznesowy DELTA \\\\\ \ \\\\\ jko kierunek rozwoju NGO SZCZECINEK ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH\\\\\ \ \ \ 25929\\\\\ ROMOWIE W DZIAŁANIU Koszlin ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ Zchodniopomorski Fundusz Fundcj Nuk dl Środowisk\\\\\ \ \ \ \\\\\ Loklny Lokomotyw dl Lublin - Fundcj Rozwoju Człowiek LOGIKON\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ trnsfer wiedzy w 3Sektorze Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ Fundcj Mnufktur Inicjtyw\\\\\ \ \ \ \\\\\ Inkubtor NGO Włbrzych DOLNOŚLĄSKIE\ KAIZEN - kluczem do sukcesu Fundcj Trójgrb\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ NGO ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stron 1 z 9

2 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Związek Hrcerstw Rzeczypospolitej\\\\\ Fundcj Przsnysk\\\\\ Fundcj Źółty Szlik \\\\\ Federcj MAZOWIA\\\\\ Grup Animcji Społecznej REZERWAT\Stowrzyszenie Pedgogów Społecznych RIPOSTA\\\\ Federcj Orgnizcji Socjlnych Województw Wrmińsko-Mzurskiego FOS\\\\\ Blisko Krkow\\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / \ \ \ \ 57720\\\\\ Przsnysz MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stępień WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Hrcersk Akdemi Umiejętności. Rozwój - Wyzwnie - Przygod. RUCH ORGANIZACJI NA RZECZ SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI Zwiększenie potencjłu orgnizcji pozrządowych powitu brniewskiego 3xP - pozrządowo, profesjonlnie, przejrzyście - wsprcie dl III sektor n Mzowszu \ \ \ \ \\\\\ Poznń WIELKOPOLSKIE\Poznń Poznński Ośrodek WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \491860\\\\ Streetworkingu Olsztyn WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ FOS ludzi, idei i dziłń Skwin MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ CARITAS Archidiecezji Gdńskiej\\\\\ Sopot POMORSKIE\ \ \ \ \ brk numeru rejestru, nr zświdczeni: DWRMNiE-61\\\\\ Społeczność (B)lisko (K)rkow -- Podkrkowskie Centrum Wsprci NGO Pleciemy SIEĆ (klster pomorskich WTZ) formln ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stowrzyszenie - Edukcj, Prc, Przedsiębiorczość Wzmocnienie NGO sznsą dl \\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ społeczeństw obywtelskiego Związek Stowrzyszeń Forum Lubelskich Orgnizcji Pozrządowych\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ 9613\\\\\ PARASOL NGO UROK - Ustwiczny Rozwój Fundcj British Council\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Orgnizcji Krkowskich Dw filry - wsprcie i współprc siłą orgnizcji Zmojskie Forum Inicjtyw Społecznych\\\\\ Zmość LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ pozrządowych Międzyorgnizcyjn sił Fundcj Rozwoju Loklnego\\\\\ Knurów ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 39708\\\\\ trnsferu - MOST Wzmocnienie Potencjłu Sieci Orgnizcji Pozrządowych Poznński Akdemicki Inkubtor Przedsiębiorczości\\\\\ \ \ \ \\\\\ Spinnet Fundcj Atly\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi Rozwoju Liderów NGO Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Centrum Rozwoju Loklnego w Fundcj Wiedz i Przyszłość\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Nowym Sączu Polski Czerwony Krzyż\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Re - nimcj PCK Forum Drczyńców w Polsce\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Dziłmy dl Zminy Szkoł liderów przedsiębiorczości Fundcj Psje \\\\\ \ \ \ \ \\\\\ III sektor Dostć KOP- - progrm Jugowice edukcyjno - dordczy Fundcj EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA DOLNOŚLĄSKIE\Włbrzych Kompetencji Orgnizcji ROZWOJU\Kobiety Zmieniją Świt\\\\ DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \436029\\\\ Pozrządowych Lokln Grup Dziłni Dorzecze Bobrzy \\\\\ Kostomłoty II ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Wiemy jk - wsprcie dl orgnizcji pozrządowych z terenu LGD Dorzecze Bobrzy ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stron 2 z 9

3 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ rejestr Oferent / Stowrzyszenie Klub Absolwentów Wydziłu Zrządzni AGH\\\\\ \ \ \\\\\ Zrządznie może być proste Fundcj Socjometr Lbortorium Rozwiązń Pękowice MAŁOPOLSKIE\ \ Społecznych\\\\\ \ \ \ \\\\\ Akdemi Bdń Społecznych Olsztyn WARMIŃSKO- ZHP CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA\\\\\ MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Bo jk nie my to kto? ZEW - Zrzeszeni Efektywnie Kolicj n Rzecz Rodzinnej Opieki Zstępczej\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Wspierni Nowe medi dl orgnizcji Instytut Europejski Pro Futuro Europe\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ pozrządowych Polsk Fundcj Komunikcji\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Centrl Kultury 2.0 formln ND PM P ND PM P Rzem możemy więcej - zintegrowny progrm synergicznego współ n ND PM P rzecz wzmocnieni potencjłu Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski\\\\\ Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ 61237\\\\\ Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego Fundcj Międzynrodowy Instytut Rozwoju\\\\\ Łódź ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ \\\\\ CSR W PRAKTYCE ND PM P Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Subregionlne Centrum Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Wspierni NGO's ND PM P FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI ACTIVUS PROMPTUS\\\\\ Fundcj EOS\\\\\ Fundcj Przestrzeń Rozwoju\\\\\ STOWARZYSZENIE FILMOWE ORAZ RUCH ARTYSTYCZNY\\\\\ Stowrzyszenie n Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA\\\\\ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dąbrowic LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Bydgoszcz KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywizcj i wzmcninie loklnych orgnizcji orz grup społecznych w Młopolsce Łukowskie Powitowe Centrum Wsprci Orgnizcji Pozrządowych PRZESTRZEŃ ROZWOJU SIECI MAŁOPOLSKICH NGO Promocj NGO kluczem do sukcesu III sektor - niezleżny w dziłniu, silny n rynku ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stowrzyszenie Instytut Zchodni\\\\\ Federcj Funduszy Loklnych w Polsce\\\\\ ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ\\\\\ \ \ \ 41855\\\\\ Nidzic WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ ELBLĄG WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dolnośląsk Federcj Profilktyki Uzleżnień Ślęż \\\\\ Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Towrzystwo Oświtowe Ziemi Chrznowskiej w Chrznów MAŁOPOLSKIE\ Chrznowie\\\\\ \ \ \ \ 6965\\\\\ Dziłmy Rzem - wielkopolsk sieć orgnizcji pozrządowych Rzem - Federcj Funduszy Loklnych w Polsce STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPSTWOM - SZKOLENIA W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SIECI POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Sprwne orgnizcje - siln Federcj - projekt n rzecz wzmcnini potencjłu i tożsmości NGO n Dolnym Śląsku Młopolsk Sieć Dilogu Obywtelskiego II ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Stron 3 z 9

4 Sum Nzw orgnizcji Oferent / FUNDACJA ROZWOJU TALENTÓW\\\\\ Fundcj ProRegio\\\\\ Elbląskie Stowrzyszenie Wspierni Inicjtyw Pozrządowych\\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / DWIE STRONY GRANTU â profesjonlizcj orgnizcji pozrządowych dziłjących w \ \ \ \\\\\ obszrze fundrisingu i grntmkingu \ \ \ \\\\\ Wiedz n włsność Elbląg WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ 1316\\\\\ Strszy brt-młodsz siostr formln ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj Borussi \\\\\ Olsztyn WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dilog obywtelski w kulturze - Olsztyn i powit olsztyński ND PM P Stowrzyszenie Edukcyjne w Łuszcznowie\\\\\ Łuszcznów WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stndryzcj funkcjonowni Niepublicznych plcówek oświtowych dziljących n terenie Gminy Jrocin ND PM P Wzmocnienie Potencjłu Orgnizcji Obywtelskich poprzez wdrożenie nrzędzi FUNDACJA ROZWOJU PODHALA\\\\\ Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ informtycznych wspomgjących ich dziłlność Rd Federcji Stowrzyszeń Nukowo-Technicznych Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ NOT\\\\\ \ 24941\\\\\ Wspólnie dmy Rdę Lubelsk Akdemi CSR â wsprcie dl NGO w zkresie społecznej odpowiedzilności Fundcj Rozwoju Lubelszczyzny\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ 27855\\\\\ biznesu ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj Rozwiń Skrzydł\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Sępólno Krjeńskie KUJAWSKO-POMORSKIE\ \ Stowrzyszenie Dorosli - Dzieciom\\\\\ \ \ \ 40559\\\\\ Pomorskie Forum n rzecz Wychodzeni z Bezdomności\\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ GO! Rozwiń skrzydł NGO. Holistyczne podejście do rozwoju orgnizcji pozrządowych. Modelow współprc w powiecie sępoleńskim 2 WŁĄCZNIK - wzmcnicz brnżowych orgnizcji dziłjących w obszrze bezdomności n Pomorzu Fundcj Kultury Audiowizulnej Sfer Szrej \Stowrzyszenie Wspierni Inicjtyw Gospodrczych Delt Prtner\\\\ Cieszyn ŚLĄSKIE\Cieszyn ŚLĄSKIE\ \ \ \ \152941\\\\ FRiK - Festiwl Rozwoju i Kultury cieszyńskich orgnizcji pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej Fundcj n rzecz Collegium Polonicum\\\\\ Słubice LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ W tkt współprcy ZWIĄZEK DUŹYCH RODZIN TRZY PLUS ODDZIAŁ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE\ WIELKOPOLSKI\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ DUŹE RODZINY RAZEM Centrum Obsługi Inicjtyw Forum Rozwoju Regionlnego Polsk Wschodni\\\\\ Suwłki PODLASKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Społecznych w Suwłkch Gródek nd Dunjcem Collegium Progressus\\\\\ MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywne Krpckie NGO Edycj ND PM P ND PM P ND NM P Stron 4 z 9

5 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Fundcj Ad Hoc\\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / \ \ \ \ \\\\\ Metody nrrcyjne plno, monitoringu i ewlucji dziłń NGO formln Stowrzyszenie Aktywni w powiecie sztumskim \\\\\ Dzierzgoń POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dzierzgońskie Centrum Wsprci Orgnizcji Pozrządowych Fundcj Aktywizcji i Rozwoju Młodzieży\\\\\ Stowrzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierni Przedsiębiorczości\\\\\ Fundcj Inicjtyw Społecznie Odpowiedzilnych\\\\\ Stowrzyszenie Przyjzn Edukcj \\\\\ Stowrzyszenie Akdemi Wspierni Inicjtyw Społecznych AWIS\\\\\ Federcj Forum Wiedzy \\\\\ Sielec ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Złotów WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Wrnkowo ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Świętokrzysk Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA EStRA-Ekonomi Społe to Rozwój i Aktywność Medicj- różne stnowisk, wspólne interesy MOZAIKA. Model współprcy orgnizcji pozrządowych z Gminą Misto Złotów Powitowe Centrum Wspierni Inicjtyw Społecznych Świętokrzyskie NGO rzem w dziłniu ND PM P ND PM P ND PM P Wielkopolsk Rd Koordyncyjn Związek Orgnizcji Pozrządowych (WRK ZOP)\\\\\ Piotrkowskie Stowrzyszenie Rozwoju, Promocji i Integrcji Europejskiej EURO-CENTRUM \\\\\ Fundcj Wspomgni Wsi\\\\\ Polski Związek Sportów Wrotkrskich\\\\\ Stowrzyszenie Wsprcie w Nowej Dębie\\\\\ Regionlne Centrum Wolontritu w Elblągu\\\\\ Fundcj Merkury \\\\\ Fundcj Młodzież-Edukcj-Przyszłość\\\\\ \ \ \ 78889\\\\\ E-commerce jko zwiększenie potencjłu wielkopolskich NGO's Piotrków Trybunlski ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ \\\\\ EURO-CENTRUM dl NGO DOGADAJMY SIĘ. Lepsze zrządznie i komunikcj liderów loklnych orgnizcji \ \ \ \ \\\\\ pozrządowych. \ \ \ \ \\\\\ Zwiększnie kompetencji i potencjłu orgnizcji zjmujących się sportmi wrotkrskimi. Świdomy lider - świdom orgnizcj. Wsprcie dl loklnych NGO Azymut - system orgnizcji wolontritu w Elblągu Silny Klster Silne Przedsiębiorstw Społeczne Now Dęb PODKARPACKIE\ \ \ \ \ 62219\\\\\ Elbląg WARMIŃSKO- MAZURSKIE\ \ \ \ \ 56474\\\\\ Włbrzych DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Krok nprzód ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Związek Dużych Rodzin Trzy Plus \\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Integrcj społeczności rodzin wielodzietnych w Polsce ND PM P Ndbużńskie Forum Smorządowe - NFS \\\\\ Fundcj Edukcji Nturlnej\\\\\ Prcowni Zrównowżonego Rozwoju\\\\\ Stowrzyszenie Świtowid\\\\\ Wyszków MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Toruń KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Łubowo WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Centrum Wsprci Orgnizcji Pozrządowych w Wyszkowie Klster fundrisingowy orgnizcji edukcyjnych Kujwsko-Pomorsk Prcowni Prtycypcji Przedsiębiorcy siłą npędową rozwoju loklnego Stron 5 z 9

6 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / formln STUDIO-IT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA\\\\\ Źory ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stowrzyszenie PRO CIVITAS w Piekoszowie\\\\\ Nwigtor Pro Fundcj Dobrych Prktyk Zrządzni\\\\\ Stowrzyszenie Siedlisko Mieszków \\\\\ ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE PRZYSTAŃ \\\\\ ATN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\\\\\ Piekoszów ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ \ \ \ \\\\\ Mieszków LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Sieminowice Śląskie ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 22720\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Społecznie i ekonomicznie - wspiernie promocji i dziłlności podmiotów ekonomii społecznej Rozwój systemów wsprci finnsowego w gminch n rzecz świętokrzyskich orgnizcji pozrządowych Orgnizcj n szóstkę - rozwój wiedzy i kompetencji zrządzni orgnizcją pozrządową dziłjącymi n rzecz edukcji i oświty Akdemi Liderów Loklnych Gminy Trzebiel Energi, Dilog, Rozwój. Wzmcninie kompetencji śląskich orgnizcji pozrządowych. Dobre Prktyki dl mzowieckich NGOs ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj Ośrodk KARTA\\\\\ Związek Hrcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolsk\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ \ \ \ \\\\\ Wzmocnienie i integrcj orgnizcji pozrządowych prowdzących rchiw społeczne Prezejrzyste finnse podstwą stbilności ZHP Chorągwi Wielkopolskiej ND PM P ND PM P Fundcj Miłosierdzie i Wiedz \\\\\ Stowrzyszenie APERIAMUS Wspiernie Rozowoju Osobowego\\\\\ Szczecinek ZACHODNIOPOMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Rd Orgnizcji Pozrządowych w Szczecinku - projekt rozwoju NGO powitu szczecineckiego Centrum Orgnizcji Pozrządowych wsprciem i kuźnią mlborskich inicjtyw społecznych Mlborski Klster Turystyczny\\\\\ Mlbork POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stlow Wol Stowrzyszenie LATOROŚL\\\\\ PODKARPACKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Akdemi mediln NGO STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,KRAINA DINOZAURÓW''\\\\\ Spórok OPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\,,Rzem możemy więcej'' Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ Internetow Świętokrzysk Fundcj Centrum Europy Loklnej\\\\\ \ \ \ \\\\\ Telewizj Pozrządow Lski MAZOWIECKIE\ \ \ \ Towrzystwo Opieki nd Ociemniłymi\\\\\ \ 54086\\\\\ Większ wiedz - lepsz jkość Profesjonlny wolontriusz, Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ prcownik orgnizcji \ \ \ \\\\\ pozrządowej ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P Fundcj LEX GENERALIS\\\\\ Rżuchów ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ MOBILNE CENTRUM WSPARCIA DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI - BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW UNIJNYCH ND PM P Towrzystwo Społeczno-Kulturlne Niemców n Śląsku Opolskim\\\\\ Opole OPOLSKIE\ \ \ \ \ 17757\\\\\ Nowy strt - now mobilizcj - nowe perspektywy ND PM P Stron 6 z 9

7 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / Profesjonlne nrzędzi IT dl Fundcj CSR Profit\\\\\ Zielon Gór LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ lubuskich orgnizcji pozrzdowych Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ Fundcj Sprwni Inczej\\\\\ \ 77718\\\\\ Z językiem n wierzchu Złot Rybk wśród przedsiębiorców. Progrm rozwoju współprcy między serktorem biznesu i sektorem Fundcj Edukcji i Rozwoju Step Up\\\\\ Łódź ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ \\\\\ pozrządowym. Fundcj Oprci Społecznego Aleksndry FOSA\\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Strzyż Center. Potencjł instytucji, orgnizcji, obywteli. Interdyscyplinrne Prcownie Swrzędz WIELKOPOLSKIE\ Psychoterpii i Arteterpii dl Stowrzyszenie Now Wspóln Drog\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Dzieci Świdomy niewidomy - mocn Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki\\\\\ Łódź ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ 87884\\\\\ orgnizcj. Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE\ Fundcj Rozwoju Regionlnego Viribus Unitis\\\\\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywne NGO kolicj przeciw Instytut Twórczej Integrcji\\\\\ Sosnowiec ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ krzywdzeni dzieci Silne NGO w powiecie Lubelsk Fundcj Rozwoju\\\\\ \ \ \ \ 52371\\\\\ lubrtowskim Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ Związek Gmin Wiejskich Województw Podlskiego\\\\\ \ 5171\\\\\ Loklnie ktywni. Kompetentne NGO - Centrum Wsprci Orgnizcji Fbryk Rozwoju Loklnego\\\\\ Łpy PODLASKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Pozrządowych Lbortorium społecznych Fundcj HORECA \\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ innowcji formln ND NM P ND NM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND PM P ND NM P ND PM P ND NM P Stowrzyszenie Przyjciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprwnej w Sulęcinie\\\\\ Sulęcin LUBUSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Dobr kdr, dobry strt. Wzrost kompetencji członków Stowrzyszeni Przyjciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprwnej w Sulęcinie ND PM P Nsz Poznń\\\\\ \ \ \ \\\\\ Rzem przeciwko wykluczeniu - budow sieci orgnizcji NGO sektor integrcji społecznej ND NM P Akdemickie Stowrzyszenie Inicjtyw Społeczno - Edukcyjnych\\\\\ Lublin LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Kompetencje lubelskich orgnizcji pożytku publicznego kluczem do rozwiązni problemów beneficjentów pomocy społecznej z terenu województw lubelskiego ND NM P Stron 7 z 9

8 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / formln Grup Zgrnic\\\\\ Fundcj Wspiermy Wielkich Jutr\\\\\ Stowrzyszenie Lokln Grup Dziłni - Wokół Łysej Góry \\\\\ Silne orgnizcje dl efektywnej współprcy rozwojowej. Kompleksowe wsprcie orgnizcji pozrządowych zjmujących się pomocą rozwojową, humnitrną, \ \ \ \ \\\\\ wspierniem demokrcji i edukcją globlną \ \ \ \\\\\ Mobilne NGO's Bieliny ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Od mruder do lider! ND NM P ND PM P ND PM P Ogólnopolsk Federcj Orgnizcji n rzecz Osób z Mózgowym Porżeniem Dziecięcym Sieć MPD \\\\\ Zmość LUBELSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Profesjonlnie i ktywnie Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ Siln i bezpie orgnizcj III Fundcj Ku Przyszłości\\\\\ \ \ \\\\\ sektor ND PM P ND PM P Stowrzyszenie Dziłjmy Rzem\\\\\ Stowrzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicch\\\\\ Fundcj Rozwoju Ziem Górskich\\\\\ Stowrzyszenie Zrządców i Administrtorów Nieruchomości Terminus \\\\\ \ \ \ \\\\\ Regionlne Centrum Animcji Społecznej - Inkubtor NGO Skierniewice HOSPICJUM - PRACUJEMY BY ŁÓDZKIE\ \ \ \ \ 3362\\\\\ POMAGAĆ INNYM!!! Stry Sącz MAŁOPOLSKIE\ Instytut szkoleniowo-dordczy \ \ \ \ \\\\\ PES Bydgoszcz KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ NGO - Inteligentn Orgnizcj ND PM P ND PM P ND NM P ND PM P Stowrzyszenie Krjowy Ruch Ekologiczno - Społeczny\\\\\ Mysidło MAZOWIECKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Koopercj społe - ośrodek wspierni Inicjtyw loklnych w subregionie ostrołęckim ND PM P Akdemi Piłkrsk Szydłowiec\Uczniowski Klub Sportowy SPIDERS Krpkowice\Uczniowski Klub Sportowy Vrsovi Wrszw\Towrzystwo Sportowe Iron Mn\Uczniowski Klub Sportowy Derby 356 Wrszw\Rdomski Klub Sportowy 1926 Broń Rdom Szydłowiec MAZOWIECKIE\Krpkowic e OPOLSKIE\Wrszw MAZOWIECKIE\Gogolin OPOLSKIE\Wrszw MAZOWIECKIE\Rdom MAZOWIECKIE EZ \EK \436\1391 Utworzenie sieci klubów i 95\569\xxxx kdemii piłki nożnej ND PM P Fundcj Genius Loci\\\\\ Fundcj TechSoup\\\\\ Stowrzyszenie Dl Dobr Dzieck\\\\\ Ochotnicz Strż Pożrn w Rudnikch\\\\\ Dolnośląski Związek Piłki Nożnej\\\\\ Dostęp do instytucjonlnoprwnej Krków MAŁOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ bzy wiedzy sznsą n rozwój orgnizcji obywtelskich \ \ \ \ \\\\\ udit Konin WIELKOPOLSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Podążjąc z strtegią Rudniki ŚWIĘTOKRZYSKIE\ Aktywny strżk i świdomy \ \ \ \ 16662\\\\\ obywtel Gminy Połniec Wrocłw DOLNOŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 64328\\\\\ Dolnośląsk Piłk ND PM P ND NM P ND NM P ND NM P ND NM P Stron 8 z 9

9 Sum Nzw orgnizcji Oferent / Związek Stowrzyszeń i Klubów Abstynenckich Województw Kujwsko-Pomorskiego\\\\\ Stowrzyszenie Aktywnych Kobiet Wiejskich Sołectw Lubsin\\\\\ Fundcj Regionlis \\\\\ Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / Wzmocnienie orgnizcji pozrządowych, dziłjących w obszrze uzleżnień w Inowrocłw KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Województwie Kujwsko- Pomorskim. Trojczek KUJAWSKO- POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Współprc się opłc Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE\ \ AKADEMIA ROZWOJU III \ \ \ \\\\\ SEKTORA formln ND NM P ND NM P ND NM P Polskie Towrzystwo Progrmów Zdrowotnych\\\\\ Stowrzyszenie Przyjciół Pruszcz Gdńskiego i Okolicznych Gmin\\\\\ Gdńsk POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Pruszcz Gdński POMORSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Stowrzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zrząd Główny\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Aktywni w zdrowiu- zwiększnie potencjłu pomorskich orgnizcji pozrządowych dziłjących n rzecz zdrowi Loklny Fundusz Inicjtyw drogą do niezleżności i stbilności finnsowej orgnizcji pozrządowych powitu gdńskiego Zwiększenie potencjłu SITPH poprzez międzypokoleniową edukcję techniczną ND NM P ND NM P ND NM P Stowrzyszenie Ochotnicz Strż Pożrn w Lubrtowie\\\\\ Lubrtów LUBELSKIE\ \ \ \ \ 40777\\\\\ Wzmocnienie potecjłu Stowrzyszeni Ochotnicz Strż Pożrn w Lubrtowie poprzez zwiekszenie kompetencji orgnizcji oywtelskiej poprzez ukierunkowne n podniesienie wiedzy i umiejetnosci osób dziłjących w orgnizcjch obywtelskich, ND NM O FUNDACJA UNIA REGIONALNYCH CENTRÓW MEDIACJI\\\\\ Ktowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ \\\\\ Trwły dilog obywteli dl budowni zufni społecznego ND NM O Stron 9 z 9

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 2 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / rejestr Oferent / 1 4360 789 Stowrzyszenie Rzem dl Wojnowic\\\\\ Wojnowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 475783\\\\\ Rozwiń skrzydł

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek,

Bardziej szczegółowo

Siedziba. 1. STOWARZYSZENIE WIOSNA KRS 0000050905 Kraków małopolskie 199 965,00 198 685,00 197 przyjęta

Siedziba. 1. STOWARZYSZENIE WIOSNA KRS 0000050905 Kraków małopolskie 199 965,00 198 685,00 197 przyjęta WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2014 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 - 2 PRIORYTET AKCEPTUJĘ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ l.p.

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

lp Beneficjent Tytuł projektu Województwo

lp Beneficjent Tytuł projektu Województwo Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży lp Beneficjent Tytuł projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Załącznik L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 TOP EDUCATION Sobiesław Sowa " Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę" -innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2 LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DZIAŁANIA 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Nowe kwalifikacje nowe możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiebiorstw województwa lubuskiego

Tytuł projektu. Nowe kwalifikacje nowe możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiebiorstw województwa lubuskiego Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota Data zawarcia dofinansowani Liczba punktów umowy a Start realizacji rok Stop realizacji rok Stop realizacji miesiąc Stop realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013 1 2013-1-PL1-LEO03-37640 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 2 2013-1-PL1-LEO03-38310 Komenda Miejska Policji w Lublinie Lublin 3 2013-1-PL1-LEO03-38299 4 2013-1-PL1-LEO03-37665 Zespół Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PI I SIGMA - EDUKACYJNA SZANSA DLA WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA

LISTA RANKINGOWA PI I SIGMA - EDUKACYJNA SZANSA DLA WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA LISTA RANKINGOWA L.P.NUMER WNIOSKU NAZWA BENEFICJENTA MIEJSCOWOŚĆ TYTUŁ PROJEKTU 1 DFS- -1730/2008 UNIZETO TECHNOLOGIES S A SZCZECIN 2 DFS- -1719/2008 3 DFS- -1647/2008 WYśSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH IDEA LICZBY FAKTY

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH IDEA LICZBY FAKTY PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH IDEA LICZBY FAKTY PARTNERZY PROGRAMU Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające Patronat medialny Administrator

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP Załącznik do uchwały Nr 2805/295/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2009 r. Lista rankingowa wniosków o ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Gdynia 7. ADM Consulting Group sp. j. Profesjonalizm i skuteczność w sprzedaŝy i negocjacjach Gdynia 8. ADM Consulting Group sp. j.

Gdynia 7. ADM Consulting Group sp. j. Profesjonalizm i skuteczność w sprzedaŝy i negocjacjach Gdynia 8. ADM Consulting Group sp. j. 1. "Autos" Szkoła Kierowców sp. c. Mistrz kierownicy nie ucieka Grudziądz 2. ABE Animacja Biznes Edukacja Zarządzanie zespołem w dobie zmian gospodarczych 3. ABE Animacja Biznes Edukacja INNOWACYJNY MENEDZER

Bardziej szczegółowo