Istota i etapy integracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota i etapy integracji"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Istota i etapy integracji walutowej (EURO) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010

2 Korekta Magdalena Zawał Redakcja techniczna i skład komputerowy Robert Kardas Copyright by Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ISBN Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, ul. Jana Pawła II 5

3 Wstęp Niniejsze zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w oparciu o następujące źródła informacji: Przewodnik Bibliograficzny za lata , Bibliografię Zawartości Czasopism za lata , Katalogi on-line Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katalogi on-line Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich. W wykazie uwzględniono również prace magisterskie napisane przez studentów Szkoły Głównej Handlowej. Całość zebranego materiału podzielono na dwie części, wyodrębniając Wydawnictwa zwarte i Wydawnictwa ciągłe, w ramach których materiał ułożono alfabetycznie. Niektóre opisy bibliograficzne opatrzono adnotacjami. Podano również dostępność poszczególnych pozycji w bibliotekach na terenie Polski.

4 Wydawnictwa zwarte 1. Analiza przygotowań państw członkowskich UE i państw kandydujących do wprowadzenia EURO w formie gotówkowej / Konrad Szeląg [et al.] ; Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań. Warszawa : Narodowy Bank Polski, , [12] s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; z. 122) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; 2. Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy / Konrad Szeląg [i in.]. Wydanie (2 ed.). Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań, [1], 79, [1], VII s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; 128) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; 3. Bachman, Klaus : Euro pieniądz wspólnej Europy / [współpr. Klaus Bachman, Anna Tarnawa]. Gliwice : Wokół nas : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, cop , [2] s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 4. Baj, Michał : Unia walutowa w Unii Europejskiej / Michał Baj. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s.

5 5. Biernat, Wojciech : Kiedy przyjąć euro? : pozytywne i negatywne aspekty uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej / Wojciech Biernat. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 6. Błaszczyk, Ewa : Euro wspólna waluta europejska : zestawienie bibliograficzne (wybór) / Ewa Błaszczyk, Ilona Nowak. Katowice : Biblioteka Śląska, s. Biblioteka Śląska ; 7. Bratkowski, Andrzej S. : Dlaczego Niemcy boją się rozszerzenia strefy euro? / BRE Bank, CASE ; [aut. Andrzej S. Bratkowski, Jacek Rostowski]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], s. (Zeszyty BRE Bank-CASE; 53) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska 8. Borowski, Jakub : Czy warto przyjąć euro w Polsce? / Jakub Borowski. Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, s. (Zeszyty FOR; z. 4) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 9. Borowiec, Jan : Unia ekonomiczna i monetarna : historia, podstawy teoretyczne, polityka / Jan Borowiec. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 10. Broniec, Magdalena : Wspólny pieniądz euro / Magdalena Broniec. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 5

6 6 11. Bukowski, Sławomir : Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Sławomir I. Bukowski. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. Sygn Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 12. Bukowski, Sławomir : Teoretyczne podstawy i realizacja Unii Monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich : szanse i zagrożenia dla Polski / Sławomir Bukowski. Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, , [1] s. (Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ; nr 66) 13. Bukowski, Sławomir : Unia monetarna : teoria i polityka / Sławoimr I. Bukowski. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 14. Chwedoruk, Iwona : Euro wspólna waluta zjednoczonych państw / Iwona Chwedoruk. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 15. Czarczyńska, Anna : Teoria europejskiej integracji gospodarczej / Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska. Wyd. 2 popr. i uaktualnione. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XII, 210 s. (Academia Oeconomica) 16. Dawid, Tomasz : Euro nowa waluta starego kontynentu / Tomasz Dawid. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s.

7 17. Dybus, Monika : Perspektywy wejścia Polski do obszaru euro : kierunki dostosowań / Monika Dybus. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 18. Euro : doświadczenia i perspektywy / pod red. Janiny Witkowskiej, Zofii Wysokińskiej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19. Euro : pieniądz wspólnej Europy / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, [2004]. 47, [5] s. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; 20. Euro a jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Joanny Żabińskiej. Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 21. Euro nowa waluta zjednoczonej Europy / Narodowy Bank Polski. Wyd. 2. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop s. Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 22. Euro, czyli nowa waluta starego kontynentu / [oprac. red. Piotr Pasiński, Krzysztof Kowalczyk] ; Centrum Informacji Europejskiej. Warszawa : Centrum Informacji Europejskiej, [1998]. 16 s. (Biblioteczka Przedsiębiorcy) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 7

8 8 23. Euro doświadczenia i perspektywy / pod red. Janiny Witkowskiej, Zofii Wysokińskiej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 24. Euro wspólna waluta / red. nauk. Paul Temperton ; [tł. Marek Albigowski, Jarosław Neneman]. Warszawa : Felberg SJA, XIII, 292 s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 25. EUROpa w garści : gospodarcze i polityczne konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej : materiały seminaryjne / [Dom Współpracy Polsko-Niemieckej]. Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, , [2] s. [Seminarium odbyło się 7 listopada 2002 r. w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach] Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 26. Gasztoł, Mariusz : Wprowadzenie wspólnej waluty w Unii Europejskiej : problemy bieżące i wyzwania / Mariusz Gasztoł. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. (Ekspertyzy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Depratament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej ; 107) ; Biblioteka Śląska 27. Gawlikowska-Hueckel, Krystyna : Integracja europejska : od jednolitego rynku do unii walutowej / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Zielińska-Głębocka. Warszawa : C. H. Beck, XI, [1], 339, [1] s. (Academia Oeconomica)

9 28. Gosiewska, Anna : Euro wspólna waluta europejska / Anna Gosiewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 29. Grabowski, Tadeusz : Unia Europejska : ekonomiczne mechanizmy integracji / Tadeusz Grabowski ; Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii. Płock : Novum, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 30. Grauwe, Paul de : Unia walutowa : funkcjonowanie i wyzwania / Paul De Grauwe ; red. nauk. przekładu Alojzy Z. Nowak ; przekł. [z ang.] Waldemar Kozioł [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, , [2] s. Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 31. Grzywacz, Waldemar : Elementy integracji europejskiej : ujęcie ekonomiczne / Waldemar Grzywacz, Ireneusz Jaźwiński ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 32. Gudalewska, Małgorzata : Euro jako waluta międzynarodowa / Małgorzata Gudalewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 33. Jabłońska, Blanka : Perspektywy przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej / Blanka Jabłońska, Wojciech Ławecki. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. ; Biblioteka Śląska; 9

10 Jagodziński, Adam : Strategia dojścia Polski do strefy euro / Adam Jagodziński. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 35. Jakubiszyn, Krzysztof : Euro nowa waluta / Krzysztof Jakubiszyn. Warszawa : Twigger, s. (Biblioteka Bankowca) 36. Karcz, Zbigniew : Zadłużenie zagraniczne Polski : gra o miliardy : kiedy do euro? / Zbigniew Karcz. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, , [1] s. 37. Kiedy koniec złotego? / [red. Krystyna Olechowska]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], s. (Zeszyty BRE Bank, 44) Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 38. Kolasiński, Tomasz W. : Unia Gospodarcza i Walutowa : zarys wykładu / Tomasz W. Kolasiński. Skierniewice : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna ; Kutno : Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 39. Kołodziejczyk, Katarzyna : Geneza wspólnotowej waluty euro / Katarzyna Kołodziejczyk ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Warszawa : Scholar, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

11 40. Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna : Unia gospodarczo-walutowa / Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. (Unia Europejska) 41. Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa na drodze do wspólnej waluty : książka wydana z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Komara / [red. nauk. Jerzy Małecki]. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 42. Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop , [1] s. (O co pytamy najczęściej 4) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 43. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Bożyka ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, [2], 172 s. (Monografie) 44. Konsekwencje realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej dla Polski / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 45. Kosicka, Ewa : Ocena perspektyw wejścia Polski do strefy euro / Ewa Kosicka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 11

12 Kościanek, Joanna : Perspektywy wejścia Polski do Unii Gospodarczo- Walutowej / Joanna Kościanek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 47. Kowalewska, Izabella : Euro waluta zintegrowanej Europy / Izabella Kowalewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 48. Kowalewski, Paweł : Euro a międzynarodowy system walutowy / Paweł Kowalewski. Warszawa : Twigger, , [1] s. (Biblioteka Bankowca) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 49. Królak-Werwińska, Joanna : E jak euro: waluta nowej Europy / Joanna Królak-Werwińska. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop s. 50. Krysiak, Iwona : Integracja walutowa w Unii Europejskiej pierwsze lata funkcjonowania strefy euro / Iwona Krysiak. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 51. Krzak, Maciej : Perspektywy wejścia Polski do strefy euro / [aut. Maciej Krzak, Jarosław Pietras, Jerzy Pruski]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych] : nakładca Fundacja BRE Banku, s. (Zeszyty BRE Bank-CASE X 85)

13 52. Kubin, Tomasz : Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie / Tomasz Kubin. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2487) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 53. Kwapień, Katarzyna : Euro : wspólna waluta europejska / [Katarzyna Kwapień i Cezary Wójcik] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop s. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 54. Lutkowski, Karol : Od złotego do euro : źródła obaw i nadziei / Karol Lutkowski. Warszawa : Twigger, s. (Biblioteka Bankowca) 55. Majewska, Ewa I. : Unia Gospodarcza i Walutowa : Euro jako waluta międzynarodowa / Ewa I. Majewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 56. Makowska, Małgorzata : Unia Gospodarcza i Walutowa perspektywy wejścia Polski do obszaru euro / Małgorzata Makowska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 57. Marszałek, Anna : Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Niemczech / Anna Marszałek. Kraków : Wyższa Szkoła Europejska, s. Bibliogr. s Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; ; Biblioteka Śląska 13

14 Moskal, Ryszard : Kiedy euro zastąpi złotego? / Ryszard Moskal. Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, s. (Zeszyty Akademii Dyplomatycznej ) ; Biblioteka Śląska 59. Mrozek, Stanisław : Od ateńskiej drachmy do euro : europejska droga do globalizacji / Stanisław Mrozek. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, , [1] s Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 60. Mucha-Leszko, Bogumiła : Strefa euro : wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro / Bogumiła Mucha-Leszko. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 61. Mundell, Robert : The international financial architecture : the euro zone and its enlargement in Eastern Europe / Robert Mundell. Warsaw : Leon Koźmiński AEM, s. (Distinguished Lectures Series / Leon Koźmiński Academy of Eneterpreneurship and Management ; 1) Biblioteka Śląska 62. Nierodka, Agnieszka : Perspektywy przystąpienia Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii do obszaru euro / Agnieszka Nierodka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 63. Nowicki, Maciej : Perspektywy przystąpienia Wielkiej Brytanii do sfery euro / Maciej Nowicki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s.

15 64. Nowak-Far, Artur : Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. [Stan prawny: 1 lutego 2001 r.]. Warszawa : C. H. Beck, XLI, [1], 453 s. (Zarys Prawa) 65. Oręziak, Leokadia : Euro nowy pieniądz / Leokadia Oręziak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. Bibliogr. 66. Orłowski, Witold Maciej : Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. Warszawa : Scholar, , [1] s. 67. Orłowski, Lucjan Tadeusz : Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro / [aut. Lucjan 68. T. Orłowski, Marek Dąbrowski]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, s. (Zeszyty BRE Bank-CASE X 77) 69. Oświeciński, Wojciech : Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji Polski ze strefą euro / Wojciech Oświeciński. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 70. Pasiński, Piotr : EURO, czyli nowa waluta starego kontynentu / [tekst. Piotr Pasiński]. Wyd. 3 uaktual. Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, s. (Biblioteczka Przedsiębiorcy) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 15

16 Paulinek, Anna : Obszar euro i perspektywy udziału w nim Polski / Anna Paulinek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 72. Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara na euro / Tomasz Ciszak [et al.]. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. 224) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 73. Pietrucha, Jacek : Strefa euro, porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna / Jacek Pietrucha. Katowice : Akademia Ekonomiczna, , [3] s. (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego) Biblioteka Śląska ; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Jagiellońska 74. Podgórski, Marek : Polska na drodze do euro / Marek Podgórski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 75. Polska a euro : szanse i wyzwania / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al. ; Friedrich Naumann Stiftung]. Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, s. (Zeszyty / Instytut Studiów Strategicznych ; 50) [Materiały z ogólnopolskiej konferencji Polska a euro szanse i wyzwania zorg. 13 kwietnia 2002 r. w Krakowie. Nazwa aut. na s. 7.] ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 76. Polska w strefie euro / red. Barbara Kubska-Maciejewicz, Andrzej Stępniak. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s.

17 77. Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, s. ( Przedsiębiorczość / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 78. Proniewski, Marek : Formy europejskiej integracji gospodarczej / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 79. Proniewski, Marek : Integracja gospodarcza w zarysie / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 80. Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej / [oprac. Małgorzata Glibowska et al. ; oprac. słownika Krzysztof Jakubiszyn ; Narodowy Bank Polski]. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop , [1] s. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej 81. Pszczółka, Ireneusz : Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. Warszawa : CeDeWu, s. 17

18 Puchałowicz, Anna : Uczestnictwo w sferze euro na przykładzie Francji / Anna Puchałowicz. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 83. Puszer, Blandyna : Euro jako waluta międzynarodowa / Blandyna Puszer ; Europejska Akademia na Śląsku, Biblioteka Śląska. Katowice : Ekonomiczna Akademia : Biblioteka Śląska, s. Biblioteka Śląska 84. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro / [oprac. pod red. Jakuba Borowskiego] ; Narodowy Bank Polski. Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Jagiellońska ; ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 85. Rembiszewski, Jerzy : Ekonomiczne następstwa wprowadzenia euro dla krajów Unii Gospodarczej i Walutowej / Jerzy Rembiszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 86. Reszka, Andrzej : Gospodarcze i finansowe następstwa wprowadzenia euro dla krajów Unii Gospodarczej i Walutowej / Andrzej Reszka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 87. Rokicki, Paweł : Perspektywy wejścia Polski do strefy Euro / Paweł Rokicki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 88. Rozkrut, Marek : Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro : wnioski dla nowych krajów UE / Marek Rozkrut, Robert Woreta. Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; 188) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

19 89. Rozszerzenie strefy euro na wschód : raporty przygotowane na potrzeby projektu badawczego Ezoneplus / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Dominika Sobczaka. Warszawa : Instytut Wiedzy, s. Bibliogr. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 90. Salembier, Scott : Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej / Scott Salembier i Jakub Wtorek ; red. Alan Mayhew. Warszawa ; Sussex : demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej : Friedrich Ebert Stiftung, s. [Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego] Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 91. Sobczyński, Dawid : Euro : historia, praktyka, instytucje / Dawid Sobczyński. Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski, (Biblioteka Miesięcznika Glosa ) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 92. Sobol, Marzena : Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol. Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. (Platinium) 93. Solarek, Piotr : Przystąpienie Polski do strefy euro : korzyści i koszty przyjęcia wspólnej waluty / Piotr Solarek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 94. Stachurski, Piotr : Strefa euro i perspektywy udziału w niej Polski / Piotr Stachurski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 19

20 Strefa euro wyzwanie dla Polski / pod red. Alojzego Z. Nowaka, Andrzeja Stępniaka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 96. Styrnik, Bartłomiej : Akcesja Polski do strefy euro, korzyści, koszty oraz konwergencja realna i nominalna / Bartłomiej Styrnik. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 97. Sulmicki, Jan : Kryzysy walutowe : strefa EURO współczesne wyzwania dla Polski / Jan Sulmicki. Zamość : Centrum Badawczo- Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzenia i Administracji, s. (Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; nr 7) 98. Sulmicki, Jan : Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro / Jan Sulmicki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, s. 99. Szeląg, Konrad : Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro : kluczowe elementy i zasady / Konrad Szeląg ; Narodowy Bank Polski. Warszawa : Narodowy Bank Polski, (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; 162) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

21 100. Szeląg, Konrad : Wpływ wprowadzenia euro na politykę gospodarczą UE : implikacje dla Polski / Konrad Szeląg ; [Polskie Forum Strategii Lizbońskiej]. Gdańsk : Polskie Forum Strategii Lizbońskiej : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, , [2] s. (Niebieskie Księgi 2003 ; nr 9) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Jagiellońska ; ; Biblioteka Śląska 101. Szeląg, Konrad : Euro : Wprowadzenie banknotów i monet do obiegu / Konrad Szeląg. Warszawa : Zarządzanie i Finanse, s. (Biblioteka Menedżera i Bankowca) 102. Świątek, Magdalena : Strefa euro dotychczasowe doświadczenia i perspektywy wejścia do niej Polski / Magdalena Świątek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Świętek, Grzegorz : Skutki wprowadzenia wspólnej waluty euro dla uczestników Unii Gospodarczej i Walutowej / Grzegorz Świętek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Unia Europejska : z zagadnień integracji finansowej / red. nauk. Mieczysław Dudek ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. Biblioteka Jagiellońska ; Biblioteka Śląska 105. Wajda-Lichy, Marta : Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej / Marta Wajda-Lichy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, , [1] s. (Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, nr 7) Biblioteka Akademii Ekonomicznej W Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 21

22 Warzybok, Marcin : Oczekiwania i skutki związane z wprowadzeniem euro / Marcin Warzybok. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Wilk, Ewa : Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej / Ewa Wilk ; [Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań]. Warszawa : Narodowy Bank Polski : Departament Analiz i Badań, s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; nr 134) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; 108. Wiśniewska, Katarzyna : Warunki i możliwości przystąpienia Polski do strefy euro / Katarzyna Wiśniewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Wójcik, Cezary : Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji / Cezary Wójcik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. Bibliogr. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 110. Wójcik, Cezary : Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej : cykle bumów i załamania w kontekście heterogenicznej unii walutowej / Cezary Wójcik. Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, s. (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, 25) Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; Biblioteka Narodowa 111. Wyplosz, Charles : Pierwszy rok strefy euro doświadczenia i perspektywy / Charles Wypłosz. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], s. (Zeszyty BRE Bank-CASE; 49) Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ;

23 112. Zając, Justyna : Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Justyna Zając. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, , [1] s. (Unia Europejska) 113. Zawojska, Aldona : Unia Europejska : unia gospodarcza i walutowa / Aldona Zawojska. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, , [1] s Żeromski, Wojciech : W labiryncie Euro / Wojciech Żeromski. Wrocław : Nortom, , [1] s Żukowski, Paweł : Euro : świat, Europa, Polska / Paweł Żukowski. Warszawa : CeDeWu, s Żukowski, Paweł : Euro 1999 : wspólny pieniądz europejski / Paweł Żukowski. Warszawa : CeDeWu, , [1] s., [4] s. (Przewodniki Finansowe ) 23

24 Wydawnictwa ciągłe 117. Albiński, Piotr : Dlaczego termin integracji Polski ze strefą euro oddala się? / Piotr Albiński // Przegląd Europejski. 2006, nr 1, s Albiński, Piotr : Unia Gospodarcza i Walutowa a perspektywa integracji monetarnej Polski / Piotr Albiński // Przegląd Europejski. 2004, nr 2, s Albiński, Piotr : Spór o Niceę a integracja monetarna wyzwanie dla Polski / Piotr Albiński // Przegląd Europejski. 2003, nr 2, s Ambukita, Eric : Euro skutki wprowadzenia i miejsce w gospodarce światowej / Eric Ambukita, Killion Munyama // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 15 (2002), s

25 121. Atasi, Mathab M. : Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej / M. Mathab Atasi // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. T. 47 (2001), s Baka, Władysław : Droga do strefy euro / Władysław Baka // Dziś. R. 19, nr 2 (2008), s. 5-6 Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 123. Banach-Gutierrez, Joanna : Proces europejskiej integracji monetarnej / Joanna Banach-Gutierrez // Gubernaculum et Administratio. Z. 3 (2004), s Belka, Marek : Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski / Marek Belka // Ekonomista. 2007, nr 6, s [Materiały z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju, Warszawa] Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 125. Bilski, Janusz : Założenia teorii optymalnego obszaru walutowego wnioski dla Unii Europejskiej / Janusz Bilski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z]. 180 (2004), s Błaszczyk, Michał : Europejski Bank Centralny (geneza, struktura i sposób działania) : problematyka związana z przystąpieniem Polski do UE w kontekście UGW / Michał Błaszczyk // Problemy Integracji Europejskiej. T. 2 (2004), s

26 Borowiec, Jan : Integracja nowych państw członkowskich ze strefą euro / Jan Borowiec // Polityka Gospodarcza. Nr 12 (2005), s Breza, Marzena : Jednolita polityka pieniężna Unii Gospodarczej i Walutowej cele, organizacja oraz instrumenty działania / Marzena Breza, Małgorzata Mendyk // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celna w Warszawie. Nr 10 (2005), s Bukowski, Sławomir : Unia Ekonomiczna i Monetarna wyzwania fiskalne: wnioski dla nowych krajów członkowskich UE / Sławomir Bukowski // Ekonomia. Nr 15 (2004), s Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 130. Ciak, Jolanta : Polska a kraje obszaru euro w realizowanej polityce fiskalnej i perspektywa wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Jolanta Ciak // Studia Prawno-Ekonomiczne. T. 68 (2003), s Czech, Joanna : III etap Unii Gospodarczej i Walutowej wprowadzenie wspólnej waluty / Joanna Czech // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Z. 4 (1999), s Czogała, Anna : Polska droga do euro / Anna Czogała // Bank i Kredyt. R. 35, nr 11/12, dod. Gospodarka Polska na Przełomie Wieków, nr 11/12 [1] (2004), s. 1-31

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa - opis przedmiotu

Unia walutowa - opis przedmiotu Unia walutowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Unia walutowa Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-UW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia menedżerska Profil

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Koszty, zagrożenia i niedogodności wprowadzenia strefy euro : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Koszty, zagrożenia i niedogodności wprowadzenia strefy euro : zestawienie bibliograficzne w wyborze Koszty, zagrożenia i niedogodności wprowadzenia strefy euro : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, maj 2015 r. Wykaz skrótów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III ROK, SEMESTR LETNI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Data Temat Godziny Wykładowca

Data Temat Godziny Wykładowca Harmonogram zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (IV edycja) organizowanych przez Uniwersytet Opolski przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (zajęcia odbywać się

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe Finanse międzynarodowe Opracowała: dr hab. Janina Harasim, prof. WSBiF, dr Blandyna Puszer I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze)

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

GOSPODARKA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ GOSPODARKA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego Autor: red. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Wstęp Publikacja stanowi kontynuację prac badawczych prowadzonych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Ś W I A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH. Eugeniusz M. Pluciński

Ś W I A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH. Eugeniusz M. Pluciński Ś W I A E U R O P A P O L S K A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH Eugeniusz M. Pluciński BYDGOSZCZ - KRAKÓW 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚCI WPROWADZENIE DO EKONOMII GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Szopy Kraków 2004 AUTORZY: Zofia Dach - rozdziały 3, 7, 9,12 Stanisław Miklaszewski - rozdziały l, 2, 4, 10, 11 Artur Pollok - rozdział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA IMPLIKACJE DLA POLSKI. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Czaputowicza

INTEGRACJA EUROPEJSKA IMPLIKACJE DLA POLSKI. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Czaputowicza INTEGRACJA EUROPEJSKA IMPLIKACJE DLA POLSKI Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Czaputowicza Wydawnictwo WAM Kraków 1999 SPIS TREŚCI Nota o Autorach 11 Wprowadzenie 15 Część I POLSKA POLITYKA INTEGRACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33 Spis treści: Wstęp str. 9 1.Przyczyny wahań cyklicznych Gabriela Wronowska str. 15 Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego str. 15 Teorie wahań cyklicznych str. 19 Historia wahań cyklicznych str. 29 Porównanie

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olszty Rok akademicki 2015/2016 VII edycja

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfanłego

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfanłego aufj b4-^> GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfanłego Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej Materiały z konferencji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp.

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp. Lp. 1. 2. 3. 4. Lista promotorów i tematyka prac dyplomowych na studiach II stopnia Europeistyki - obowiązuje od semestru letniego 2012/2013 (znakiem zaznaczone przypisanie do specjalnosci dyplomowania)

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Artykuły. 2002, nr 11, dod. s. 8. 13. Denek, Kazimierz : Migracja zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek

Artykuły. 2002, nr 11, dod. s. 8. 13. Denek, Kazimierz : Migracja zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek Migracje zarobkowe młodzieży po 1 maja 2004 r. : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce, kwiecień 2011 r. Korekta Ewa Lewicka Książki 1. Bera, Ryszard : Aksjologiczny

Bardziej szczegółowo

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka A 389895 Stosunki gospodarcze Polska Rosja w warunkach integracji z Uniq Europejską praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 Część

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo