Istota i etapy integracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota i etapy integracji"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Istota i etapy integracji walutowej (EURO) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010

2 Korekta Magdalena Zawał Redakcja techniczna i skład komputerowy Robert Kardas Copyright by Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ISBN Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, ul. Jana Pawła II 5

3 Wstęp Niniejsze zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w oparciu o następujące źródła informacji: Przewodnik Bibliograficzny za lata , Bibliografię Zawartości Czasopism za lata , Katalogi on-line Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katalogi on-line Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich. W wykazie uwzględniono również prace magisterskie napisane przez studentów Szkoły Głównej Handlowej. Całość zebranego materiału podzielono na dwie części, wyodrębniając Wydawnictwa zwarte i Wydawnictwa ciągłe, w ramach których materiał ułożono alfabetycznie. Niektóre opisy bibliograficzne opatrzono adnotacjami. Podano również dostępność poszczególnych pozycji w bibliotekach na terenie Polski.

4 Wydawnictwa zwarte 1. Analiza przygotowań państw członkowskich UE i państw kandydujących do wprowadzenia EURO w formie gotówkowej / Konrad Szeląg [et al.] ; Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań. Warszawa : Narodowy Bank Polski, , [12] s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; z. 122) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; 2. Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy / Konrad Szeląg [i in.]. Wydanie (2 ed.). Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań, [1], 79, [1], VII s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; 128) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; 3. Bachman, Klaus : Euro pieniądz wspólnej Europy / [współpr. Klaus Bachman, Anna Tarnawa]. Gliwice : Wokół nas : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, cop , [2] s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 4. Baj, Michał : Unia walutowa w Unii Europejskiej / Michał Baj. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s.

5 5. Biernat, Wojciech : Kiedy przyjąć euro? : pozytywne i negatywne aspekty uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej / Wojciech Biernat. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 6. Błaszczyk, Ewa : Euro wspólna waluta europejska : zestawienie bibliograficzne (wybór) / Ewa Błaszczyk, Ilona Nowak. Katowice : Biblioteka Śląska, s. Biblioteka Śląska ; 7. Bratkowski, Andrzej S. : Dlaczego Niemcy boją się rozszerzenia strefy euro? / BRE Bank, CASE ; [aut. Andrzej S. Bratkowski, Jacek Rostowski]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], s. (Zeszyty BRE Bank-CASE; 53) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska 8. Borowski, Jakub : Czy warto przyjąć euro w Polsce? / Jakub Borowski. Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, s. (Zeszyty FOR; z. 4) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 9. Borowiec, Jan : Unia ekonomiczna i monetarna : historia, podstawy teoretyczne, polityka / Jan Borowiec. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 10. Broniec, Magdalena : Wspólny pieniądz euro / Magdalena Broniec. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 5

6 6 11. Bukowski, Sławomir : Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Sławomir I. Bukowski. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. Sygn Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 12. Bukowski, Sławomir : Teoretyczne podstawy i realizacja Unii Monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich : szanse i zagrożenia dla Polski / Sławomir Bukowski. Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, , [1] s. (Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ; nr 66) 13. Bukowski, Sławomir : Unia monetarna : teoria i polityka / Sławoimr I. Bukowski. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 14. Chwedoruk, Iwona : Euro wspólna waluta zjednoczonych państw / Iwona Chwedoruk. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 15. Czarczyńska, Anna : Teoria europejskiej integracji gospodarczej / Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska. Wyd. 2 popr. i uaktualnione. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XII, 210 s. (Academia Oeconomica) 16. Dawid, Tomasz : Euro nowa waluta starego kontynentu / Tomasz Dawid. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s.

7 17. Dybus, Monika : Perspektywy wejścia Polski do obszaru euro : kierunki dostosowań / Monika Dybus. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 18. Euro : doświadczenia i perspektywy / pod red. Janiny Witkowskiej, Zofii Wysokińskiej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19. Euro : pieniądz wspólnej Europy / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, [2004]. 47, [5] s. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; 20. Euro a jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Joanny Żabińskiej. Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 21. Euro nowa waluta zjednoczonej Europy / Narodowy Bank Polski. Wyd. 2. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop s. Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 22. Euro, czyli nowa waluta starego kontynentu / [oprac. red. Piotr Pasiński, Krzysztof Kowalczyk] ; Centrum Informacji Europejskiej. Warszawa : Centrum Informacji Europejskiej, [1998]. 16 s. (Biblioteczka Przedsiębiorcy) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 7

8 8 23. Euro doświadczenia i perspektywy / pod red. Janiny Witkowskiej, Zofii Wysokińskiej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 24. Euro wspólna waluta / red. nauk. Paul Temperton ; [tł. Marek Albigowski, Jarosław Neneman]. Warszawa : Felberg SJA, XIII, 292 s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 25. EUROpa w garści : gospodarcze i polityczne konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej : materiały seminaryjne / [Dom Współpracy Polsko-Niemieckej]. Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, , [2] s. [Seminarium odbyło się 7 listopada 2002 r. w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach] Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 26. Gasztoł, Mariusz : Wprowadzenie wspólnej waluty w Unii Europejskiej : problemy bieżące i wyzwania / Mariusz Gasztoł. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. (Ekspertyzy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Depratament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej ; 107) ; Biblioteka Śląska 27. Gawlikowska-Hueckel, Krystyna : Integracja europejska : od jednolitego rynku do unii walutowej / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Zielińska-Głębocka. Warszawa : C. H. Beck, XI, [1], 339, [1] s. (Academia Oeconomica)

9 28. Gosiewska, Anna : Euro wspólna waluta europejska / Anna Gosiewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 29. Grabowski, Tadeusz : Unia Europejska : ekonomiczne mechanizmy integracji / Tadeusz Grabowski ; Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii. Płock : Novum, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 30. Grauwe, Paul de : Unia walutowa : funkcjonowanie i wyzwania / Paul De Grauwe ; red. nauk. przekładu Alojzy Z. Nowak ; przekł. [z ang.] Waldemar Kozioł [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, , [2] s. Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 31. Grzywacz, Waldemar : Elementy integracji europejskiej : ujęcie ekonomiczne / Waldemar Grzywacz, Ireneusz Jaźwiński ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 32. Gudalewska, Małgorzata : Euro jako waluta międzynarodowa / Małgorzata Gudalewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 33. Jabłońska, Blanka : Perspektywy przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej / Blanka Jabłońska, Wojciech Ławecki. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. ; Biblioteka Śląska; 9

10 Jagodziński, Adam : Strategia dojścia Polski do strefy euro / Adam Jagodziński. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 35. Jakubiszyn, Krzysztof : Euro nowa waluta / Krzysztof Jakubiszyn. Warszawa : Twigger, s. (Biblioteka Bankowca) 36. Karcz, Zbigniew : Zadłużenie zagraniczne Polski : gra o miliardy : kiedy do euro? / Zbigniew Karcz. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, , [1] s. 37. Kiedy koniec złotego? / [red. Krystyna Olechowska]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], s. (Zeszyty BRE Bank, 44) Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 38. Kolasiński, Tomasz W. : Unia Gospodarcza i Walutowa : zarys wykładu / Tomasz W. Kolasiński. Skierniewice : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna ; Kutno : Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 39. Kołodziejczyk, Katarzyna : Geneza wspólnotowej waluty euro / Katarzyna Kołodziejczyk ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Warszawa : Scholar, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

11 40. Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna : Unia gospodarczo-walutowa / Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. (Unia Europejska) 41. Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa na drodze do wspólnej waluty : książka wydana z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Komara / [red. nauk. Jerzy Małecki]. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 42. Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop , [1] s. (O co pytamy najczęściej 4) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 43. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Bożyka ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, [2], 172 s. (Monografie) 44. Konsekwencje realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej dla Polski / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, s. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 45. Kosicka, Ewa : Ocena perspektyw wejścia Polski do strefy euro / Ewa Kosicka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 11

12 Kościanek, Joanna : Perspektywy wejścia Polski do Unii Gospodarczo- Walutowej / Joanna Kościanek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 47. Kowalewska, Izabella : Euro waluta zintegrowanej Europy / Izabella Kowalewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 48. Kowalewski, Paweł : Euro a międzynarodowy system walutowy / Paweł Kowalewski. Warszawa : Twigger, , [1] s. (Biblioteka Bankowca) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 49. Królak-Werwińska, Joanna : E jak euro: waluta nowej Europy / Joanna Królak-Werwińska. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop s. 50. Krysiak, Iwona : Integracja walutowa w Unii Europejskiej pierwsze lata funkcjonowania strefy euro / Iwona Krysiak. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 51. Krzak, Maciej : Perspektywy wejścia Polski do strefy euro / [aut. Maciej Krzak, Jarosław Pietras, Jerzy Pruski]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych] : nakładca Fundacja BRE Banku, s. (Zeszyty BRE Bank-CASE X 85)

13 52. Kubin, Tomasz : Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie / Tomasz Kubin. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2487) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 53. Kwapień, Katarzyna : Euro : wspólna waluta europejska / [Katarzyna Kwapień i Cezary Wójcik] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop s. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 54. Lutkowski, Karol : Od złotego do euro : źródła obaw i nadziei / Karol Lutkowski. Warszawa : Twigger, s. (Biblioteka Bankowca) 55. Majewska, Ewa I. : Unia Gospodarcza i Walutowa : Euro jako waluta międzynarodowa / Ewa I. Majewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 56. Makowska, Małgorzata : Unia Gospodarcza i Walutowa perspektywy wejścia Polski do obszaru euro / Małgorzata Makowska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 57. Marszałek, Anna : Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Niemczech / Anna Marszałek. Kraków : Wyższa Szkoła Europejska, s. Bibliogr. s Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; ; Biblioteka Śląska 13

14 Moskal, Ryszard : Kiedy euro zastąpi złotego? / Ryszard Moskal. Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, s. (Zeszyty Akademii Dyplomatycznej ) ; Biblioteka Śląska 59. Mrozek, Stanisław : Od ateńskiej drachmy do euro : europejska droga do globalizacji / Stanisław Mrozek. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, , [1] s Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 60. Mucha-Leszko, Bogumiła : Strefa euro : wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro / Bogumiła Mucha-Leszko. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 61. Mundell, Robert : The international financial architecture : the euro zone and its enlargement in Eastern Europe / Robert Mundell. Warsaw : Leon Koźmiński AEM, s. (Distinguished Lectures Series / Leon Koźmiński Academy of Eneterpreneurship and Management ; 1) Biblioteka Śląska 62. Nierodka, Agnieszka : Perspektywy przystąpienia Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii do obszaru euro / Agnieszka Nierodka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 63. Nowicki, Maciej : Perspektywy przystąpienia Wielkiej Brytanii do sfery euro / Maciej Nowicki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s.

15 64. Nowak-Far, Artur : Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. [Stan prawny: 1 lutego 2001 r.]. Warszawa : C. H. Beck, XLI, [1], 453 s. (Zarys Prawa) 65. Oręziak, Leokadia : Euro nowy pieniądz / Leokadia Oręziak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. Bibliogr. 66. Orłowski, Witold Maciej : Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. Warszawa : Scholar, , [1] s. 67. Orłowski, Lucjan Tadeusz : Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro / [aut. Lucjan 68. T. Orłowski, Marek Dąbrowski]. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, s. (Zeszyty BRE Bank-CASE X 77) 69. Oświeciński, Wojciech : Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji Polski ze strefą euro / Wojciech Oświeciński. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 70. Pasiński, Piotr : EURO, czyli nowa waluta starego kontynentu / [tekst. Piotr Pasiński]. Wyd. 3 uaktual. Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, s. (Biblioteczka Przedsiębiorcy) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 15

16 Paulinek, Anna : Obszar euro i perspektywy udziału w nim Polski / Anna Paulinek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 72. Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara na euro / Tomasz Ciszak [et al.]. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. 224) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 73. Pietrucha, Jacek : Strefa euro, porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna / Jacek Pietrucha. Katowice : Akademia Ekonomiczna, , [3] s. (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego) Biblioteka Śląska ; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Jagiellońska 74. Podgórski, Marek : Polska na drodze do euro / Marek Podgórski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 75. Polska a euro : szanse i wyzwania / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al. ; Friedrich Naumann Stiftung]. Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, s. (Zeszyty / Instytut Studiów Strategicznych ; 50) [Materiały z ogólnopolskiej konferencji Polska a euro szanse i wyzwania zorg. 13 kwietnia 2002 r. w Krakowie. Nazwa aut. na s. 7.] ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 76. Polska w strefie euro / red. Barbara Kubska-Maciejewicz, Andrzej Stępniak. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s.

17 77. Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, s. ( Przedsiębiorczość / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 78. Proniewski, Marek : Formy europejskiej integracji gospodarczej / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 79. Proniewski, Marek : Integracja gospodarcza w zarysie / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 80. Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej / [oprac. Małgorzata Glibowska et al. ; oprac. słownika Krzysztof Jakubiszyn ; Narodowy Bank Polski]. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop , [1] s. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej 81. Pszczółka, Ireneusz : Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. Warszawa : CeDeWu, s. 17

18 Puchałowicz, Anna : Uczestnictwo w sferze euro na przykładzie Francji / Anna Puchałowicz. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 83. Puszer, Blandyna : Euro jako waluta międzynarodowa / Blandyna Puszer ; Europejska Akademia na Śląsku, Biblioteka Śląska. Katowice : Ekonomiczna Akademia : Biblioteka Śląska, s. Biblioteka Śląska 84. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro / [oprac. pod red. Jakuba Borowskiego] ; Narodowy Bank Polski. Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Jagiellońska ; ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 85. Rembiszewski, Jerzy : Ekonomiczne następstwa wprowadzenia euro dla krajów Unii Gospodarczej i Walutowej / Jerzy Rembiszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 86. Reszka, Andrzej : Gospodarcze i finansowe następstwa wprowadzenia euro dla krajów Unii Gospodarczej i Walutowej / Andrzej Reszka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 87. Rokicki, Paweł : Perspektywy wejścia Polski do strefy Euro / Paweł Rokicki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 88. Rozkrut, Marek : Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro : wnioski dla nowych krajów UE / Marek Rozkrut, Robert Woreta. Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; 188) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

19 89. Rozszerzenie strefy euro na wschód : raporty przygotowane na potrzeby projektu badawczego Ezoneplus / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Dominika Sobczaka. Warszawa : Instytut Wiedzy, s. Bibliogr. ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 90. Salembier, Scott : Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej / Scott Salembier i Jakub Wtorek ; red. Alan Mayhew. Warszawa ; Sussex : demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej : Friedrich Ebert Stiftung, s. [Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego] Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 91. Sobczyński, Dawid : Euro : historia, praktyka, instytucje / Dawid Sobczyński. Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski, (Biblioteka Miesięcznika Glosa ) Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 92. Sobol, Marzena : Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol. Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. (Platinium) 93. Solarek, Piotr : Przystąpienie Polski do strefy euro : korzyści i koszty przyjęcia wspólnej waluty / Piotr Solarek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 94. Stachurski, Piotr : Strefa euro i perspektywy udziału w niej Polski / Piotr Stachurski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 19

20 Strefa euro wyzwanie dla Polski / pod red. Alojzego Z. Nowaka, Andrzeja Stępniaka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 96. Styrnik, Bartłomiej : Akcesja Polski do strefy euro, korzyści, koszty oraz konwergencja realna i nominalna / Bartłomiej Styrnik. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 97. Sulmicki, Jan : Kryzysy walutowe : strefa EURO współczesne wyzwania dla Polski / Jan Sulmicki. Zamość : Centrum Badawczo- Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzenia i Administracji, s. (Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; nr 7) 98. Sulmicki, Jan : Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro / Jan Sulmicki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, s. 99. Szeląg, Konrad : Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro : kluczowe elementy i zasady / Konrad Szeląg ; Narodowy Bank Polski. Warszawa : Narodowy Bank Polski, (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; 162) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

21 100. Szeląg, Konrad : Wpływ wprowadzenia euro na politykę gospodarczą UE : implikacje dla Polski / Konrad Szeląg ; [Polskie Forum Strategii Lizbońskiej]. Gdańsk : Polskie Forum Strategii Lizbońskiej : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, , [2] s. (Niebieskie Księgi 2003 ; nr 9) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Jagiellońska ; ; Biblioteka Śląska 101. Szeląg, Konrad : Euro : Wprowadzenie banknotów i monet do obiegu / Konrad Szeląg. Warszawa : Zarządzanie i Finanse, s. (Biblioteka Menedżera i Bankowca) 102. Świątek, Magdalena : Strefa euro dotychczasowe doświadczenia i perspektywy wejścia do niej Polski / Magdalena Świątek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Świętek, Grzegorz : Skutki wprowadzenia wspólnej waluty euro dla uczestników Unii Gospodarczej i Walutowej / Grzegorz Świętek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Unia Europejska : z zagadnień integracji finansowej / red. nauk. Mieczysław Dudek ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. Biblioteka Jagiellońska ; Biblioteka Śląska 105. Wajda-Lichy, Marta : Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej / Marta Wajda-Lichy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, , [1] s. (Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, nr 7) Biblioteka Akademii Ekonomicznej W Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 21

22 Warzybok, Marcin : Oczekiwania i skutki związane z wprowadzeniem euro / Marcin Warzybok. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Wilk, Ewa : Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej / Ewa Wilk ; [Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań]. Warszawa : Narodowy Bank Polski : Departament Analiz i Badań, s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; nr 134) Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Biblioteka Śląska ; 108. Wiśniewska, Katarzyna : Warunki i możliwości przystąpienia Polski do strefy euro / Katarzyna Wiśniewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s Wójcik, Cezary : Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji / Cezary Wójcik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. Bibliogr. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 110. Wójcik, Cezary : Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej : cykle bumów i załamania w kontekście heterogenicznej unii walutowej / Cezary Wójcik. Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, s. (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, 25) Biblioteka Śląska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ; Biblioteka Narodowa 111. Wyplosz, Charles : Pierwszy rok strefy euro doświadczenia i perspektywy / Charles Wypłosz. Warszawa : Fundacja Naukowa CASE [Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych], s. (Zeszyty BRE Bank-CASE; 49) Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej ;

23 112. Zając, Justyna : Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Justyna Zając. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, , [1] s. (Unia Europejska) 113. Zawojska, Aldona : Unia Europejska : unia gospodarcza i walutowa / Aldona Zawojska. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, , [1] s Żeromski, Wojciech : W labiryncie Euro / Wojciech Żeromski. Wrocław : Nortom, , [1] s Żukowski, Paweł : Euro : świat, Europa, Polska / Paweł Żukowski. Warszawa : CeDeWu, s Żukowski, Paweł : Euro 1999 : wspólny pieniądz europejski / Paweł Żukowski. Warszawa : CeDeWu, , [1] s., [4] s. (Przewodniki Finansowe ) 23

24 Wydawnictwa ciągłe 117. Albiński, Piotr : Dlaczego termin integracji Polski ze strefą euro oddala się? / Piotr Albiński // Przegląd Europejski. 2006, nr 1, s Albiński, Piotr : Unia Gospodarcza i Walutowa a perspektywa integracji monetarnej Polski / Piotr Albiński // Przegląd Europejski. 2004, nr 2, s Albiński, Piotr : Spór o Niceę a integracja monetarna wyzwanie dla Polski / Piotr Albiński // Przegląd Europejski. 2003, nr 2, s Ambukita, Eric : Euro skutki wprowadzenia i miejsce w gospodarce światowej / Eric Ambukita, Killion Munyama // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 15 (2002), s

25 121. Atasi, Mathab M. : Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej / M. Mathab Atasi // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. T. 47 (2001), s Baka, Władysław : Droga do strefy euro / Władysław Baka // Dziś. R. 19, nr 2 (2008), s. 5-6 Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 123. Banach-Gutierrez, Joanna : Proces europejskiej integracji monetarnej / Joanna Banach-Gutierrez // Gubernaculum et Administratio. Z. 3 (2004), s Belka, Marek : Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski / Marek Belka // Ekonomista. 2007, nr 6, s [Materiały z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju, Warszawa] Czytelnia Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 125. Bilski, Janusz : Założenia teorii optymalnego obszaru walutowego wnioski dla Unii Europejskiej / Janusz Bilski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z]. 180 (2004), s Błaszczyk, Michał : Europejski Bank Centralny (geneza, struktura i sposób działania) : problematyka związana z przystąpieniem Polski do UE w kontekście UGW / Michał Błaszczyk // Problemy Integracji Europejskiej. T. 2 (2004), s

26 Borowiec, Jan : Integracja nowych państw członkowskich ze strefą euro / Jan Borowiec // Polityka Gospodarcza. Nr 12 (2005), s Breza, Marzena : Jednolita polityka pieniężna Unii Gospodarczej i Walutowej cele, organizacja oraz instrumenty działania / Marzena Breza, Małgorzata Mendyk // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celna w Warszawie. Nr 10 (2005), s Bukowski, Sławomir : Unia Ekonomiczna i Monetarna wyzwania fiskalne: wnioski dla nowych krajów członkowskich UE / Sławomir Bukowski // Ekonomia. Nr 15 (2004), s Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 130. Ciak, Jolanta : Polska a kraje obszaru euro w realizowanej polityce fiskalnej i perspektywa wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Jolanta Ciak // Studia Prawno-Ekonomiczne. T. 68 (2003), s Czech, Joanna : III etap Unii Gospodarczej i Walutowej wprowadzenie wspólnej waluty / Joanna Czech // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Z. 4 (1999), s Czogała, Anna : Polska droga do euro / Anna Czogała // Bank i Kredyt. R. 35, nr 11/12, dod. Gospodarka Polska na Przełomie Wieków, nr 11/12 [1] (2004), s. 1-31

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karty płatnicze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Borcuch, Artur : Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014

Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Prawo 3) Ekonomia rynek pracy polityka regionalna UE 4) Finanse inwestycje podatki ubezpieczenia 5) Finanse samorządowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE 2006 2012 132 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Kevin Lane Keller ; wstęp do wyd. pol. Jacek Kall ;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 WYDANIE I WERSJA 2.1 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo