STUDIUM KOMUNIKACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ZMIANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM KOMUNIKACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ZMIANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego Pl. Defilad 1, Warszawa STUDIUM KOMUNIKACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ZMIANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Raport z etapu I Wykonawca: Sp.j Warszawa, ul. Lwowska 9/1A Warszawa, październik 2008

2 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 2 Opracowanie zostało wykonane przez następujący zespół autorski: dr inż. Andrzej mgr inż. Maciej mgr inż. Tomasz mgr inż. Karolina BRZEZIŃSKI weryfikacja DOBROSIELSKI DYBICZ JESIONKIEWICZ mgr inż. Magdalena REZWOW dr inż. Piotr mgr inż. Łukasz mgr inż. Paweł SZAGAŁA SZYMAŃSKI autor prowadzący WŁODAREK

3 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 3 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA BADANIA GENERACJI I ABSORBCJI RUCHU PROGNOZY RUCHU W SKALI SIECI DROGOWEJ WARSZAWY SPIS FOTOGRAFII Fot Warsaw Trade Tower... 9 Fot Rondo Fot Hotel Marriot Fot Warszawskie Centrum Finansowe Fot Hotel Intercontinental Fot Intraco Fot Intraco Fot TPSA Tower Fot Błękitny Wieżowiec Fot Millenium Plaza (Reform Plaza) Fot Łucka City Fot Babka Tower Fot Ilmet Fot PZU Tower Fot Hotel Hilton Fot Euro Centrum Fot Bank PKO S.A Fot Warta Tower SPIS RYSUNKÓW Rys Usytuowanie budynków objętymi badaniami ruchu... 8 Rys Lokalizacja wieżowca Warsaw Trade Tower... 9 Rys Lokalizacja wieżowca Rondo Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Marriot (Centrum LIM) Rys Lokalizacja wieżowca Warszawskie Centrum Finansowe Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Intercontinental Rys Lokalizacja wieżowca Intraco Rys Lokalizacja wieżowca Intraco Rys Lokalizacja wieżowca TPSA Tower Rys Lokalizacja wieżowca Błękitny Wieżowiec Rys Lokalizacja wieżowca Millenium Plaza (Reform Plaza) Rys Lokalizacja wieżowca Łucka City Rys Lokalizacja wieżowca Babka Tower Rys Lokalizacja wieżowca Ilmet Rys Lokalizacja wieżowca PZU Tower Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Hilton Rys Lokalizacja wieżowca Euro Centrum... 39

4 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 4 Rys Lokalizacja wieżowca Bank PKO S.A Rys Lokalizacja wieżowca Warta Tower Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów biurowych Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów hotelowych Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów apartamentowych szczyt porannych Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów biurowych szczyt popołudniowy Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów hotelowych szczyt popołudniowy Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów apartamentowych szczyt popołudniowy Rys Prognozy ruchu drogowego dla wariantu W0-KI, szczyt poranny- rok Rys Prognozy potoków pasażerskich w komunikacji szynowej dla wariantu W0-KZ, szczyt poranny- rok Rys Prognozy ruchu drogowego dla wariantu W1-KI, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w natężeniach ruchu drogowego w wariancie W1-KI w stosunku do wariantu W0-KI, szczyt poranny- rok Rys Prognozy potoków pasażerskich w komunikacji szynowej dla wariantu W1-KZ, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w potokach pasażerskich w wariancie W1-KZ w stosunku do wariantu W0- KZ, szczyt poranny- rok Rys Prognozy ruchu drogowego dla wariantu W2-KI, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w natężeniach ruchu drogowego w wariancie W2-KI w stosunku do wariantu W0-KI, szczyt poranny- rok Rys Prognozy potoków pasażerskich w komunikacji szynowej dla wariantu W2-KZ, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w potokach pasażerskich w wariancie W2-KZ w stosunku do wariantu W0-KZ, szczyt poranny- rok Rys Potoki pojazdów związanych z nowym zagospodarowaniem, szczyt poranny- rok Rys Potoki pasażerskie związane z nowym zagospodarowaniem, szczyt poranny- rok SPIS TABEL Tabl. 2.1 Zestawienie budynków wysokich dla których wykonano badania ruchu... 7 Tabl. 2.2 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warsaw Trade Tower Tabl. 2.3 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Rondo Tabl. 2.4 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Marriot (Centrum LIM) Tabl. 2.5 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warszawskie Centrum Finansowe Tabl. 2.6 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Intercontinental Tabl. 2.7 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco Tabl. 2.8 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco Tabl. 2.9 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu TPSA Tower Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Błękitny Wieżowiec Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Millenium Plaza (Reform Plaza) Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Łucka City Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Babka Tower... 32

5 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 5 Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Ilmet Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu PZU Tower Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Hilton Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Euro Centrum Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Bank PKO S.A Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warta Tower Tabl Zestawienie pomiarów generacji i absorpcji w szczycie porannym (liczby pojazdów) Tabl Zestawienie pomiarów generacji i absorpcji w szczycie popołudniowym Tabl Zestawienie wskaźników absorpcji i generacji w szczycie porannym Tabl Zestawienie wskaźników absorpcji i generacji w szczycie popołudniowym Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 7:00-8: Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 8:00-9: Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 16:00-17: Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 17:00-18: Tabl. 3.1 Zestawienie danych o planowanych budynkach wraz z informacją o absorbowanym i generowanym ruchu Tabl Zestawienie liczby miejsc parkingowych w nowych obiektach Tabl. 3.3.Informacje o zmianach liczby mieszkańców w rejonach komunikacyjnych w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego Tabl. 3.4.Informacje o zmianach liczby zatrudnionych w rejonach komunikacyjnych w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego Tabl Praca przewozowa - wariant W0-KI rok Tabl Praca przewozowa - wariant W1-KI rok Tabl Praca przewozowa - wariant W2-KI rok Tabl Zmiany natężeń ruchu w wybranych przekrojach ulic w wariancie W1-KI w stosunku do wariantu W0-KI Tabl Zmiany natężeń ruchu w wybranych przekrojach ulic w wariancie W2-KI w stosunku do wariantu W0-KI Tabl Zmiany natężeń potoków pasażerskich w wybranych przekrojach ulic w wariantach analizy... 73

6 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 6 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Raport przedstawia wyniki I etapu opracowania pt.: Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie zostało wykonane przez TransEko Sp.j Warszawa, ul. Lwowska 9/1A na zamówienie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W ramach niniejszego Studium wykonano następujące zadania: 1. Inwentaryzacja: - istniejących i planowanych budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy, - planowanych zasad powiązań układu komunikacyjnego obsługującego nowe budynki wysokie. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie badań: - generacji ruchu w wybranych obiektach, - natężeń ruchu na ulicach obsługujących istniejące i planowane budynki wysokie, 3. Obliczenie wskaźników generacji i absorpcji dla budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy 4. Wykonanie prognoz ruchu obejmujące: - obliczenie wielkości ruchu generowanego i absorbowanego przez budynki wysokie, - przygotowanie modelu ruchu z uzupełnioną generacją ruchu oraz podłączeniem budynków do układu komunikacyjnego, - budowę macierzy prognozowanego ruchu drogowego bez uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanych przewozów w transporcie zbiorowym bez uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanego ruchu drogowego z uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanych przewozów w transporcie zbiorowym z uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanego ruchu drogowego z uwzględnieniem budynków wysokich przy założeniu przeniesienia części dotychczasowego ruchu drogowego do komunikacji zbiorowej (w związku z likwidacją części ogólnodostępnych miejsc do parkowania), - budowę macierzy prognozowanych przewozów w transporcie zbiorowym z uwzględnieniem budynków wysokich przy założeniu przeniesienia się części ruchu drogowego do transportu zbiorowego.

7 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 7 2 BADANIA GENERACJI I ABSORBCJI RUCHU W Studium przeprowadzono badania generacji i absorpcji ruchu na przykładzie wybranych budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy. Spośród danych przekazanych przez Zamawiającego dotyczących 26 budynków wysokich do badań wyselekcjonowano 18 obiektów (13 biurowych, 2 hotele, 2 apartamentowce i 1 o funkcjach mieszanych), dla których przeprowadzono badania ruchu. Badań nie wykonano w obiektach w przypadku których określenie generacji i absorpcji ruchu było niejednoznaczne. W pomiarach odnotowywano: - ruch na ach i ach z parkingu podziemnego, - ruch na ach i ach na parking naziemny, - parkowanie na ulicach przyległych do obiektu, - podwożenie przez pojazdy prywatne i taksówki, - pojazdy obsługi obiektu w podziale na samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. - napełnienie w samochodach wjeżdżających na parkingi obiektów. Pomiary przeprowadzono w dniach 1-30 września 2008 roku w godzinach 7:00-9:00 i 16:00-17:00. Pomiary wykonywane były w dni robocze od wtorku do czwartku. Zestawienie budynków wysokich dla których wykonano pomiary ruchu przedstawiono w tabl. 2.1 i na rys Tabl. 2.1 Zestawienie budynków wysokich dla których wykonano badania ruchu. l.p.* Nazwa lokalizacja wysokość liczba przeznaczenie całkowita do dachu kondygnacji (główne) 2 Warsaw Trade Tower ul. Chłodna Biura 3 Rondo 1 Rondo ONZ Biura Hotel Marriott (Centrum 4 LIM) Al. Jerozolimskie 65/ hotel,, usługi Warszawskie Centrum 5 Finansowe ul. Emilii Plater Biura 6 Hotel Intercontinental ul. Emilii Plater Hotel 7 Intraco 2 ul. Chałubińskiego Biura 8 Intraco 1 ul. Stawki Biura 9 TPSA Tower ul. Twarda 14/ Biura 10 Błękitny Wieżowiec pl. Bankowy Millenium Plaza (Reform 11 Plaza) Al. Jerozolimskie Łucka City ul. Łucka 13/ apartamenty 15 Babka Tower al. Jana Pawła II apartamenty 17 Ilmet al. Jana Pawła II PZU Tower al. Jana Pawła II Hotel Hilton ul. Grzybowska Hotel Al. Jerozolimskie 124/ Euro Centrum 23 Bank PKO S.A. ul. Grzybowska 53/ Warta Tower ul. Chmielna 85/ * liczba porządkowa zgodna z materiałami przekazanymi przez zamawiającego.

8 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 8 Rys Usytuowanie budynków objętymi badaniami ruchu. Wyniki badań odniesiono do parametrów obiektów i na tej podstawie określono następujące wskaźników absorpcji i generacji.: - wskaźnik na 1000m 2 powierzchni całkowitej, - wskaźnik na 1000m 2 powierzchni użytkowej, - wskaźnik na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym, - wskaźnik na 100 miejsc parkingowych ogółem. Poniżej na tabl tabl przedstawiono wyniki badań wraz ze wskaźnikami obliczonymi dla poszczególnych obiektów. W tabl tabl przedstawiono łączne zestawienia wyników badań i uzyskanych na tej podstawie wskaźników absorpcji i generacji.

9 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 9 Nazwa obiektu: Warsaw Trade Tower Adres: Chłodna 51 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 208 (184) m Liczba kondygnacji: 45 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 308 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 210 Łączna ilość miejsc parkingowych: 518 Fot Warsaw Trade Tower Rys Lokalizacja wieżowca Warsaw Trade Tower

10 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 10 Tabl. 2.2 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warsaw Trade Tower parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Chłodna odcinek Towarowa Wronia natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,33 Uwagi: Obiekt znajduje się poza strefą płatnego parkowania.

11 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 11 Nazwa obiektu: Rondo 1 Adres: Rondo ONZ 1 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 192 (159) m Liczba kondygnacji: 40 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 485 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: 485 Fot Rondo 1 Rys Lokalizacja wieżowca Rondo 1

12 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 12 Tabl. 2.3 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Rondo parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,05 1,2 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Świętokr zyska odcinek Jana Pawła II Emilii Plater natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

13 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 13 Nazwa obiektu: Hotel Marriot (Centrum LIM) Adres: Al. Jerozolimskie 65/79 Główne przeznaczenie: hotel, Wysokość (do dachu): 170 (140) m Liczba kondygnacji: 42 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: m2 Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 177 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 67 Łączna ilość miejsc parkingowych: 244 Fot Hotel Marriot (Centrum LIM) Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Marriot (Centrum LIM)

14 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 14 Tabl. 2.4 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Marriot (Centrum LIM) parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,31 1,26 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Emilii Plater odcinek Jerozolims kie Nowogrod zka natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

15 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 15 Nazwa obiektu: Warszawskie Centrum Finansowe Adres: ul. Emilii Plater 53 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 165 (144) m Liczba kondygnacji: 32 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m 2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 331 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: 331 Fot Warszawskie Centrum Finansowe Rys Lokalizacja wieżowca Warszawskie Centrum Finansowe

16 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 16 Tabl. 2.5 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warszawskie Centrum Finansowe parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,06 1,19 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Świętokr zyska odcinek Jana Pawła II Emilii Plater natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

17 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 17 Nazwa obiektu: Hotel Intercontinental Adres: ul. Emilii Plater 49 Główne przeznaczenie: hotel Wysokość (do dachu): 164 (154) m Liczba kondygnacji: 45 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: - Powierzchnia użytkowa usług: brak danych Powierzchnia użytkowa hotelu: brak danych Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: brak danych Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: brak danych Fot Hotel Intercontinental Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Intercontinental

18 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 18 Tabl. 2.6 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Intercontinental parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,36 1,22 absorbcji na 1000 m2 pow. 0,54 0,38 0,78 0,54 0,57 0,57 0,33 0,64 całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow. 0,68 0,48 0,99 0,68 0,73 0,73 0,42 0,81 Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Emilii Plater odcinek Świętokrz yska Śliska natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

19 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 19 Nazwa obiektu: Intraco 2 Adres: ul. Chałubińskiego 8 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 150 (140) m Liczba kondygnacji: 42 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: - Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 194 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 151 Łączna ilość miejsc parkingowych: 345 Fot Intraco 2 Rys Lokalizacja wieżowca Intraco 2

20 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 20 Tabl. 2.7 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,31 1,26 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Emilii Plater odcinek Jerozolims kie Nowogrod zka natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

21 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 21 Nazwa obiektu: Intraco 1 Adres: ul. Stawki 2 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 138 (107) m Liczba kondygnacji: 39 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m 2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 178 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 110 Łączna ilość miejsc parkingowych: 288 Fot Intraco 1 Rys Lokalizacja wieżowca Intraco 1

22 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 22 Tabl. 2.8 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,18 1,12 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Stawki odcinek Andersa Lewartows kiego natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,08 Uwagi: Obiekt znajduje się poza strefą płatnego parkowania.

23 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 23 Nazwa obiektu: TPSA Tower Adres: ul. Twarda 14/16 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 128 (128) m Liczba kondygnacji: 30 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: brak danych Powierzchnia użytkowa usług: brak danych Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: brak danych Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: brak danych Łączna ilość miejsc parkingowych: brak danych Fot TPSA Tower Rys Lokalizacja wieżowca TPSA Tower

24 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 24 Tabl. 2.9 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu TPSA Tower parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,20 1,27 absorbcji na 1000 m2 pow. 0,70 0,14 1,78 0,56 0,48 1,24 0,30 1,30 całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow. 0,85 0,17 2,17 0,68 0,59 1,51 0,37 1,58 Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Twarda odcinek Jana Pawła II Emilii Plater natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,20 Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

25 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 25 Nazwa obiektu: Błękitny Wieżowiec Adres: pl. Bankowy 2 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 120 (100) m Liczba kondygnacji: 27 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 29 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 10 Łączna ilość miejsc parkingowych: 39 Fot Błękitny Wieżowiec Rys Lokalizacja wieżowca Błękitny Wieżowiec

26 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 26 Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Błękitny Wieżowiec parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,28 1,27 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Solidarno ści odcinek Pl. Bankowy Bielańska natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,05 Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

27 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 27 Nazwa obiektu: Millenium Plaza (Reform Plaza) Adres: Al. Jerozolimskie 123 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 116 (112) m Liczba kondygnacji: 28 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: brak danych Powierzchnia użytkowa usług: brak danych Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: brak danych Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: brak danych Fot Millenium Plaza (Reform Plaza)

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PARKINGOWEJ NA OBSZARZE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO ROKU 2035 SYNTEZA

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PARKINGOWEJ NA OBSZARZE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO ROKU 2035 SYNTEZA KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PARKINGOWEJ NA OBSZARZE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO ROKU 2035 SYNTEZA DO ROKU 2035 Wykonawca: WYG International Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30, Warszawa www.wyginternational.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006 ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II NA ODCINKU: PĘTLA KIELECKA PĘTLA PIASKI Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE

STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa www.um.warszawa.pl STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE w kontekście

Bardziej szczegółowo

HARMONIA JAKOŒCI I PIÊKNA

HARMONIA JAKOŒCI I PIÊKNA HARMONIA JAKOŒCI I PIÊKNA Rondo Daszyńskiego Solska 1 Muzeum Ewolucj i 2 Teatr Lalka 3 Teatr Studio Grzybowska Łucka Tarczyńska Żelazna Plac Zawiszy Grójecka Srebrna Platynowa Żelazna Miedziana Elektoralna

Bardziej szczegółowo

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu NAZWA I ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Szybko i niezawodnie - projekt pasa autobusowego na ul. Świętokrzyskiej - W Warszawie pomimo rozwiniętego systemu tras komunikacji szynowej (tramwaj, metro, kolej) podstawową

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 PROGNOZA RUCHU I ANALIZA UKŁADU DROGOWEGO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE- STRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD M.ST.WARSZAWA PL. DEFILAD 1 00-901 WARSZAWA Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne

Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne mgr inż. Tomasz Dybicz Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne Jednym z ciekawych dowodów na potwierdzenie tezy, że płatne parkowanie powoduje zmianę zachowań parkingowych było

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Wykorzystanie środków z

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński.

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński. Łukasz Szymański, Paweł Włodarek Efekty wprowadzenia TTA na trasie WZ W Warszawie, wzorem innych miast Europejskich, rosną szanse na renesans komunikacji tramwajowej. Dowodzą tego już podjęte działania,

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 4 Model ruchu stanu istniejącego Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ARCADIS Sp. z o.o. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (0-22) 203 20 01

ARCADIS Sp. z o.o. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (0-22) 203 20 01 Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Jednostka projektowa: Lider Partner Podwykonawca mianowany Stadium: Koncepcja programowa Zadanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope DEWELOPER Firma Pro Urba jest obecna na polskim rynku deweloperskim od 2004 roku i należy do hiszpańskich grup kapitałowych: Grupo Proconsol, Urbanizadora XXI, Inmobiliaria del Ebro oraz banku Caja de

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ GALERII USŁUGOWO-HANDLOWEJ IGI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W ŁOM

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ GALERII USŁUGOWO-HANDLOWEJ IGI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W ŁOM Irlandzka Grupa Inwestycyjna Keyinvest Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Urząd Miejski w ŁomŜy Stary Rynek 14 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ GALERII USŁUGOWO-HANDLOWEJ IGI PRZY UL. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

T R A N S P R O J E K T

T R A N S P R O J E K T T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT Gdański 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 341 40 38, fax: (058) 341 30 65 sekretariat: (058) 345 42 37 e-mail: biuro@transprojekt.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride)

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Podstawy realizacji projektu Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.

Bardziej szczegółowo

ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu)

ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu) ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu) ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA przed zmianą ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA budowa metra ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA po zmianie ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA zmiana Skąd się wzięła potrzeba zmiany? Zadecydowały

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA BROSZURA INFORMACYJNA Z KOMPLEKSOWYCH BADAŃ RUCHU 2015 Projekt realizowany na zlecenie Miasta Katowice przez konsorcjum firm: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych DLACZEGO TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane?

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Wśród użytkowników systemu transportowego Warszawy coraz powszechniejsze jest odczucie narastającej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat.

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat. Dworzec Gdański Dworzec Wileński Ratusz Arsenał Stadion Powiśle Rondo Rondo ONZ Daszyńskiego Świętokrzyska Nowy Świat Centrum Budowa II linii metra Jak poruszać się po CENTRUM Projekt II linia metra w

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ Zespół projektowy drogowy: dr inŝ. Andrzej Brzeziński mgr Maciej Dobrosielski mgr inŝ. Tomasz Dybicz mgr inŝ. Magdalena Rezwow mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Praca wyzwania rozwojowe Warszawa, 29 marca 2008 r. DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TOM IIIB. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka)

Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka) Załącznik nr 1 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka) 1. Lokalizacja Warszawa 2. Adres ul. Wronia 23 3. Tytuł prawny do

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWÓJ UTP STUDIUM KOMUNIKACYJNE OBSZARU PLACU WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU

FUNDACJA ROZWÓJ UTP STUDIUM KOMUNIKACYJNE OBSZARU PLACU WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 2 85-225 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Charakterystyka Przedsięwzięcia MEMORANDUM INWESTYCJNE Budowa centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Opracowanie: Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego ul. Wąwozowa 30 lok. 23, 02-796 Warszawa tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 za okres 01.10.2014-31.12.2014, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Wykorzystanie środków z

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Główny cel badania Badanie miało na celu oszacowanie wielkości popytu i podaży na usługi przewozowe realizowane na terenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry. Zespół budynków mieszkalnych:

Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry. Zespół budynków mieszkalnych: Zał.3 Lista deweloperów informacja na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego - materiał przekazany przez Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry

Bardziej szczegółowo

GENERACJA RUCHU PARKU POMERANIA

GENERACJA RUCHU PARKU POMERANIA OPRACOWANIE KONCEPCYJNE SUMA ZBIORCZA WARTOŚCI DOTYCZĄCYCH GENERACJI RUCHU W PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNYM POMERANIA w Szczecinie autor opracowania: mgr inż. arch. Mateusz Fiuk 1 1. MAPA ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza istniejącego układu komunikacyjnego miasta Jędrzejów 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. CEL OPRACOWANIA... 2 3. OBSZARY OPRACOWANIA...

Analiza istniejącego układu komunikacyjnego miasta Jędrzejów 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. CEL OPRACOWANIA... 2 3. OBSZARY OPRACOWANIA... SARP o/kielce ANALIZA ISTNIEJĄCEO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA JĘDRZEJÓW w aspekcie utworzenia obszaru ruchu uspokojonego w centrum miasta w związku z przebudową Rynku. Opracował: mgr inŝ. Tomasz Zboch

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie Połczyńska do roku 2012

Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie Połczyńska do roku 2012 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul Batorego 16 Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie Połczyńska do roku 2012 BPRW S.A. WARSZAWA, CZERWIEC 2009

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach

UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach 1 Gdańsk - dni meczowe: 10, 14, 18 i 22 czerwca W związku z Mistrzostwami Europy zostały wprowadzone ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy Lokalizacja ul. Pileckiego 122 02-781 Warszawa Informacja o nieruchomości - Numer działki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach Błażej Kmieć Michał Mokrzański Obecne metody badań w KBR Badania ankietowe w gospodarstwach domowych Badania ankietowe źródło cel kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

AECOM Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/113 02-304 Warszawa tel. 22 822 00 51 www.aecom.com

AECOM Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/113 02-304 Warszawa tel. 22 822 00 51 www.aecom.com Analiza i ocena efektywności wprowadzenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu ulic: Wawelska Al. Armii Ludowej Most Łazienkowski Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa Grudzień 2009 WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU

REWITALIZACJA ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REWITALIZACJA ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU Wojciech Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r.

Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r. Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r. Parkowanie w Śródmieściu stan obecny W dzielnicy Śródmieście znajduje się ok. 50 000 miejsc parkingowych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Czym jest P+R? Parkuj

Bardziej szczegółowo

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego 1. Wstęp Przedmiotem opracowania są zasady prognozowania ruchu drogowego na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Konieczność aktualizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy

Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy mgr inż. Tomasz Dybicz Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy. Wprowadzenie Gwałtowny rozwój motoryzacji i ogólny wzrost ruchliwości są jednymi z przyczyn

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y H A L I T A R G O W E J P R Z Y U L. P R Ą D Z Y Ń S K I E G O W O S T R O Ł Ę C E TOM VI Zeszyt 2 DROGI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ HALI TARGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie korytarza niskoemisyjnego w ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście

Wprowadzenie korytarza niskoemisyjnego w ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście Wprowadzenie korytarza niskoemisyjnego w ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście 23 kwiecień 2015 Forum Komunikacyjne SITK RP Oddział w Warszawie Łukasz Franek Kim jesteśmy? Profesjonaliści od innowacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo