STUDIUM KOMUNIKACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ZMIANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM KOMUNIKACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ZMIANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego Pl. Defilad 1, Warszawa STUDIUM KOMUNIKACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ZMIANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Raport z etapu I Wykonawca: Sp.j Warszawa, ul. Lwowska 9/1A Warszawa, październik 2008

2 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 2 Opracowanie zostało wykonane przez następujący zespół autorski: dr inż. Andrzej mgr inż. Maciej mgr inż. Tomasz mgr inż. Karolina BRZEZIŃSKI weryfikacja DOBROSIELSKI DYBICZ JESIONKIEWICZ mgr inż. Magdalena REZWOW dr inż. Piotr mgr inż. Łukasz mgr inż. Paweł SZAGAŁA SZYMAŃSKI autor prowadzący WŁODAREK

3 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 3 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA BADANIA GENERACJI I ABSORBCJI RUCHU PROGNOZY RUCHU W SKALI SIECI DROGOWEJ WARSZAWY SPIS FOTOGRAFII Fot Warsaw Trade Tower... 9 Fot Rondo Fot Hotel Marriot Fot Warszawskie Centrum Finansowe Fot Hotel Intercontinental Fot Intraco Fot Intraco Fot TPSA Tower Fot Błękitny Wieżowiec Fot Millenium Plaza (Reform Plaza) Fot Łucka City Fot Babka Tower Fot Ilmet Fot PZU Tower Fot Hotel Hilton Fot Euro Centrum Fot Bank PKO S.A Fot Warta Tower SPIS RYSUNKÓW Rys Usytuowanie budynków objętymi badaniami ruchu... 8 Rys Lokalizacja wieżowca Warsaw Trade Tower... 9 Rys Lokalizacja wieżowca Rondo Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Marriot (Centrum LIM) Rys Lokalizacja wieżowca Warszawskie Centrum Finansowe Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Intercontinental Rys Lokalizacja wieżowca Intraco Rys Lokalizacja wieżowca Intraco Rys Lokalizacja wieżowca TPSA Tower Rys Lokalizacja wieżowca Błękitny Wieżowiec Rys Lokalizacja wieżowca Millenium Plaza (Reform Plaza) Rys Lokalizacja wieżowca Łucka City Rys Lokalizacja wieżowca Babka Tower Rys Lokalizacja wieżowca Ilmet Rys Lokalizacja wieżowca PZU Tower Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Hilton Rys Lokalizacja wieżowca Euro Centrum... 39

4 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 4 Rys Lokalizacja wieżowca Bank PKO S.A Rys Lokalizacja wieżowca Warta Tower Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów biurowych Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów hotelowych Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów apartamentowych szczyt porannych Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów biurowych szczyt popołudniowy Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów hotelowych szczyt popołudniowy Rys Podział na rodzaje podróży wykonywanych do obiektów apartamentowych szczyt popołudniowy Rys Prognozy ruchu drogowego dla wariantu W0-KI, szczyt poranny- rok Rys Prognozy potoków pasażerskich w komunikacji szynowej dla wariantu W0-KZ, szczyt poranny- rok Rys Prognozy ruchu drogowego dla wariantu W1-KI, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w natężeniach ruchu drogowego w wariancie W1-KI w stosunku do wariantu W0-KI, szczyt poranny- rok Rys Prognozy potoków pasażerskich w komunikacji szynowej dla wariantu W1-KZ, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w potokach pasażerskich w wariancie W1-KZ w stosunku do wariantu W0- KZ, szczyt poranny- rok Rys Prognozy ruchu drogowego dla wariantu W2-KI, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w natężeniach ruchu drogowego w wariancie W2-KI w stosunku do wariantu W0-KI, szczyt poranny- rok Rys Prognozy potoków pasażerskich w komunikacji szynowej dla wariantu W2-KZ, szczyt poranny- rok Rys Zmiany w potokach pasażerskich w wariancie W2-KZ w stosunku do wariantu W0-KZ, szczyt poranny- rok Rys Potoki pojazdów związanych z nowym zagospodarowaniem, szczyt poranny- rok Rys Potoki pasażerskie związane z nowym zagospodarowaniem, szczyt poranny- rok SPIS TABEL Tabl. 2.1 Zestawienie budynków wysokich dla których wykonano badania ruchu... 7 Tabl. 2.2 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warsaw Trade Tower Tabl. 2.3 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Rondo Tabl. 2.4 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Marriot (Centrum LIM) Tabl. 2.5 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warszawskie Centrum Finansowe Tabl. 2.6 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Intercontinental Tabl. 2.7 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco Tabl. 2.8 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco Tabl. 2.9 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu TPSA Tower Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Błękitny Wieżowiec Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Millenium Plaza (Reform Plaza) Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Łucka City Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Babka Tower... 32

5 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 5 Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Ilmet Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu PZU Tower Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Hilton Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Euro Centrum Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Bank PKO S.A Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warta Tower Tabl Zestawienie pomiarów generacji i absorpcji w szczycie porannym (liczby pojazdów) Tabl Zestawienie pomiarów generacji i absorpcji w szczycie popołudniowym Tabl Zestawienie wskaźników absorpcji i generacji w szczycie porannym Tabl Zestawienie wskaźników absorpcji i generacji w szczycie popołudniowym Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 7:00-8: Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 8:00-9: Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 16:00-17: Tabl Zestawienie średnich wskaźników generacji i absorpcji w godzinie 17:00-18: Tabl. 3.1 Zestawienie danych o planowanych budynkach wraz z informacją o absorbowanym i generowanym ruchu Tabl Zestawienie liczby miejsc parkingowych w nowych obiektach Tabl. 3.3.Informacje o zmianach liczby mieszkańców w rejonach komunikacyjnych w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego Tabl. 3.4.Informacje o zmianach liczby zatrudnionych w rejonach komunikacyjnych w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego Tabl Praca przewozowa - wariant W0-KI rok Tabl Praca przewozowa - wariant W1-KI rok Tabl Praca przewozowa - wariant W2-KI rok Tabl Zmiany natężeń ruchu w wybranych przekrojach ulic w wariancie W1-KI w stosunku do wariantu W0-KI Tabl Zmiany natężeń ruchu w wybranych przekrojach ulic w wariancie W2-KI w stosunku do wariantu W0-KI Tabl Zmiany natężeń potoków pasażerskich w wybranych przekrojach ulic w wariantach analizy... 73

6 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 6 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Raport przedstawia wyniki I etapu opracowania pt.: Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie zostało wykonane przez TransEko Sp.j Warszawa, ul. Lwowska 9/1A na zamówienie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W ramach niniejszego Studium wykonano następujące zadania: 1. Inwentaryzacja: - istniejących i planowanych budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy, - planowanych zasad powiązań układu komunikacyjnego obsługującego nowe budynki wysokie. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie badań: - generacji ruchu w wybranych obiektach, - natężeń ruchu na ulicach obsługujących istniejące i planowane budynki wysokie, 3. Obliczenie wskaźników generacji i absorpcji dla budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy 4. Wykonanie prognoz ruchu obejmujące: - obliczenie wielkości ruchu generowanego i absorbowanego przez budynki wysokie, - przygotowanie modelu ruchu z uzupełnioną generacją ruchu oraz podłączeniem budynków do układu komunikacyjnego, - budowę macierzy prognozowanego ruchu drogowego bez uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanych przewozów w transporcie zbiorowym bez uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanego ruchu drogowego z uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanych przewozów w transporcie zbiorowym z uwzględnienia budynków wysokich, - budowę macierzy prognozowanego ruchu drogowego z uwzględnieniem budynków wysokich przy założeniu przeniesienia części dotychczasowego ruchu drogowego do komunikacji zbiorowej (w związku z likwidacją części ogólnodostępnych miejsc do parkowania), - budowę macierzy prognozowanych przewozów w transporcie zbiorowym z uwzględnieniem budynków wysokich przy założeniu przeniesienia się części ruchu drogowego do transportu zbiorowego.

7 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 7 2 BADANIA GENERACJI I ABSORBCJI RUCHU W Studium przeprowadzono badania generacji i absorpcji ruchu na przykładzie wybranych budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy. Spośród danych przekazanych przez Zamawiającego dotyczących 26 budynków wysokich do badań wyselekcjonowano 18 obiektów (13 biurowych, 2 hotele, 2 apartamentowce i 1 o funkcjach mieszanych), dla których przeprowadzono badania ruchu. Badań nie wykonano w obiektach w przypadku których określenie generacji i absorpcji ruchu było niejednoznaczne. W pomiarach odnotowywano: - ruch na ach i ach z parkingu podziemnego, - ruch na ach i ach na parking naziemny, - parkowanie na ulicach przyległych do obiektu, - podwożenie przez pojazdy prywatne i taksówki, - pojazdy obsługi obiektu w podziale na samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. - napełnienie w samochodach wjeżdżających na parkingi obiektów. Pomiary przeprowadzono w dniach 1-30 września 2008 roku w godzinach 7:00-9:00 i 16:00-17:00. Pomiary wykonywane były w dni robocze od wtorku do czwartku. Zestawienie budynków wysokich dla których wykonano pomiary ruchu przedstawiono w tabl. 2.1 i na rys Tabl. 2.1 Zestawienie budynków wysokich dla których wykonano badania ruchu. l.p.* Nazwa lokalizacja wysokość liczba przeznaczenie całkowita do dachu kondygnacji (główne) 2 Warsaw Trade Tower ul. Chłodna Biura 3 Rondo 1 Rondo ONZ Biura Hotel Marriott (Centrum 4 LIM) Al. Jerozolimskie 65/ hotel,, usługi Warszawskie Centrum 5 Finansowe ul. Emilii Plater Biura 6 Hotel Intercontinental ul. Emilii Plater Hotel 7 Intraco 2 ul. Chałubińskiego Biura 8 Intraco 1 ul. Stawki Biura 9 TPSA Tower ul. Twarda 14/ Biura 10 Błękitny Wieżowiec pl. Bankowy Millenium Plaza (Reform 11 Plaza) Al. Jerozolimskie Łucka City ul. Łucka 13/ apartamenty 15 Babka Tower al. Jana Pawła II apartamenty 17 Ilmet al. Jana Pawła II PZU Tower al. Jana Pawła II Hotel Hilton ul. Grzybowska Hotel Al. Jerozolimskie 124/ Euro Centrum 23 Bank PKO S.A. ul. Grzybowska 53/ Warta Tower ul. Chmielna 85/ * liczba porządkowa zgodna z materiałami przekazanymi przez zamawiającego.

8 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 8 Rys Usytuowanie budynków objętymi badaniami ruchu. Wyniki badań odniesiono do parametrów obiektów i na tej podstawie określono następujące wskaźników absorpcji i generacji.: - wskaźnik na 1000m 2 powierzchni całkowitej, - wskaźnik na 1000m 2 powierzchni użytkowej, - wskaźnik na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym, - wskaźnik na 100 miejsc parkingowych ogółem. Poniżej na tabl tabl przedstawiono wyniki badań wraz ze wskaźnikami obliczonymi dla poszczególnych obiektów. W tabl tabl przedstawiono łączne zestawienia wyników badań i uzyskanych na tej podstawie wskaźników absorpcji i generacji.

9 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 9 Nazwa obiektu: Warsaw Trade Tower Adres: Chłodna 51 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 208 (184) m Liczba kondygnacji: 45 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 308 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 210 Łączna ilość miejsc parkingowych: 518 Fot Warsaw Trade Tower Rys Lokalizacja wieżowca Warsaw Trade Tower

10 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 10 Tabl. 2.2 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warsaw Trade Tower parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Chłodna odcinek Towarowa Wronia natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,33 Uwagi: Obiekt znajduje się poza strefą płatnego parkowania.

11 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 11 Nazwa obiektu: Rondo 1 Adres: Rondo ONZ 1 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 192 (159) m Liczba kondygnacji: 40 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 485 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: 485 Fot Rondo 1 Rys Lokalizacja wieżowca Rondo 1

12 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 12 Tabl. 2.3 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Rondo parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,05 1,2 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Świętokr zyska odcinek Jana Pawła II Emilii Plater natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

13 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 13 Nazwa obiektu: Hotel Marriot (Centrum LIM) Adres: Al. Jerozolimskie 65/79 Główne przeznaczenie: hotel, Wysokość (do dachu): 170 (140) m Liczba kondygnacji: 42 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: m2 Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 177 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 67 Łączna ilość miejsc parkingowych: 244 Fot Hotel Marriot (Centrum LIM) Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Marriot (Centrum LIM)

14 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 14 Tabl. 2.4 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Marriot (Centrum LIM) parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,31 1,26 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Emilii Plater odcinek Jerozolims kie Nowogrod zka natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

15 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 15 Nazwa obiektu: Warszawskie Centrum Finansowe Adres: ul. Emilii Plater 53 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 165 (144) m Liczba kondygnacji: 32 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m 2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 331 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: 331 Fot Warszawskie Centrum Finansowe Rys Lokalizacja wieżowca Warszawskie Centrum Finansowe

16 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 16 Tabl. 2.5 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Warszawskie Centrum Finansowe parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,06 1,19 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Świętokr zyska odcinek Jana Pawła II Emilii Plater natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

17 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 17 Nazwa obiektu: Hotel Intercontinental Adres: ul. Emilii Plater 49 Główne przeznaczenie: hotel Wysokość (do dachu): 164 (154) m Liczba kondygnacji: 45 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: - Powierzchnia użytkowa usług: brak danych Powierzchnia użytkowa hotelu: brak danych Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: brak danych Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: brak danych Fot Hotel Intercontinental Rys Lokalizacja wieżowca Hotel Intercontinental

18 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 18 Tabl. 2.6 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Hotel Intercontinental parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,36 1,22 absorbcji na 1000 m2 pow. 0,54 0,38 0,78 0,54 0,57 0,57 0,33 0,64 całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow. 0,68 0,48 0,99 0,68 0,73 0,73 0,42 0,81 Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Emilii Plater odcinek Świętokrz yska Śliska natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

19 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 19 Nazwa obiektu: Intraco 2 Adres: ul. Chałubińskiego 8 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 150 (140) m Liczba kondygnacji: 42 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: - Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 194 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 151 Łączna ilość miejsc parkingowych: 345 Fot Intraco 2 Rys Lokalizacja wieżowca Intraco 2

20 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 20 Tabl. 2.7 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,31 1,26 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Emilii Plater odcinek Jerozolims kie Nowogrod zka natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

21 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 21 Nazwa obiektu: Intraco 1 Adres: ul. Stawki 2 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 138 (107) m Liczba kondygnacji: 39 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: m 2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 178 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 110 Łączna ilość miejsc parkingowych: 288 Fot Intraco 1 Rys Lokalizacja wieżowca Intraco 1

22 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 22 Tabl. 2.8 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Intraco parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,18 1,12 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Stawki odcinek Andersa Lewartows kiego natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,08 Uwagi: Obiekt znajduje się poza strefą płatnego parkowania.

23 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 23 Nazwa obiektu: TPSA Tower Adres: ul. Twarda 14/16 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 128 (128) m Liczba kondygnacji: 30 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: brak danych Powierzchnia użytkowa usług: brak danych Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: brak danych Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: brak danych Łączna ilość miejsc parkingowych: brak danych Fot TPSA Tower Rys Lokalizacja wieżowca TPSA Tower

24 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 24 Tabl. 2.9 Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu TPSA Tower parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,20 1,27 absorbcji na 1000 m2 pow. 0,70 0,14 1,78 0,56 0,48 1,24 0,30 1,30 całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow. 0,85 0,17 2,17 0,68 0,59 1,51 0,37 1,58 Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Twarda odcinek Jana Pawła II Emilii Plater natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,20 Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

25 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 25 Nazwa obiektu: Błękitny Wieżowiec Adres: pl. Bankowy 2 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 120 (100) m Liczba kondygnacji: 27 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Powierzchnia użytkowa biur: m2 Powierzchnia użytkowa usług: m2 Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 29 Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: 10 Łączna ilość miejsc parkingowych: 39 Fot Błękitny Wieżowiec Rys Lokalizacja wieżowca Błękitny Wieżowiec

26 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 26 Tabl Wyniki badań generacji ruchu dla obiektu Błękitny Wieżowiec parking wewnętrzny parking naziemny parkowanie przy ulicy obsługa sam. osobowe obsługa sam. dostawcze obsługa sam. ciężarowe podwożenie sam. prywatne podwożenie taxi Suma: Średnie napełnienie sam. osobowych 1,28 1,27 absorbcji na 1000 m2 pow całkowitej absorbcji na 1000 m2 pow Użytkowej absorbcji na 100 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym absorbcji na 100 miejsc parkingowych Natężenie ruchu na ulicy dojazdowej do obiektu ulica Solidarno ści odcinek Pl. Bankowy Bielańska natężenie w przekroju szczyt poranny generacja absorpcja obiektu udział natężenie w przekroju szczyt popołudniowy generacja absorpcja obiektu udział , ,05 Uwagi: Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania.

27 Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania 27 Nazwa obiektu: Millenium Plaza (Reform Plaza) Adres: Al. Jerozolimskie 123 Główne przeznaczenie: Wysokość (do dachu): 116 (112) m Liczba kondygnacji: 28 Powierzchnia całkowita: m2 Powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia użytkowa biur: brak danych Powierzchnia użytkowa usług: brak danych Powierzchnia użytkowa hotelu: - Powierzchnia użytkowa mieszkań: - Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: brak danych Ilość miejsc parkingowych na parkingu przed obiektem: - Łączna ilość miejsc parkingowych: brak danych Fot Millenium Plaza (Reform Plaza)

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Studium komunikacyjne obszaru w rejonie ulic Grzybowska-Prosta w Warszawie

Studium komunikacyjne obszaru w rejonie ulic Grzybowska-Prosta w Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa www.um.warszawa.pl Studium komunikacyjne obszaru w rejonie ulic Grzybowska-Prosta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU

PREZENTACJA PROJEKTU PREZENTACJA PROJEKTU WSTĘP Prezentacja przedstawia wyniki opracowania pt. Studium obsługi komunikacyjnej dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od pl. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel Pomiar natężenia ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki w związku z planowaną inwestycją Młynki Kraśnickie 6 62-590 Golina Tel. 669 031

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006 ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II NA ODCINKU: PĘTLA KIELECKA PĘTLA PIASKI Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE

STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa www.um.warszawa.pl STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE w kontekście

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005)

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Kierownik Pracowni Projektów Transportowych DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY 1 Wstęp 1.1 Niniejszy referat został przygotowany na seminarium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005 INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005 Warszawa, grudzień 2006r. 1 WPROWADZENIE W niniejszym materiale przedstawiono najważniejsze wyniki badań ruchu, przeprowadzonych w 2005r. w

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PARKINGOWEJ NA OBSZARZE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO ROKU 2035 SYNTEZA

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PARKINGOWEJ NA OBSZARZE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO ROKU 2035 SYNTEZA KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PARKINGOWEJ NA OBSZARZE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO ROKU 2035 SYNTEZA DO ROKU 2035 Wykonawca: WYG International Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30, Warszawa www.wyginternational.pl

Bardziej szczegółowo

HARMONIA JAKOŒCI I PIÊKNA

HARMONIA JAKOŒCI I PIÊKNA HARMONIA JAKOŒCI I PIÊKNA Rondo Daszyńskiego Solska 1 Muzeum Ewolucj i 2 Teatr Lalka 3 Teatr Studio Grzybowska Łucka Tarczyńska Żelazna Plac Zawiszy Grójecka Srebrna Platynowa Żelazna Miedziana Elektoralna

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP ZADANIE 1: PRZYGOTOWANIE KRAJOWEGO MODELU RUCHU STAN ISTNIEJĄCY ZADANIE 2: REGIONALNY MODEL RUCHU...23

1 WSTĘP ZADANIE 1: PRZYGOTOWANIE KRAJOWEGO MODELU RUCHU STAN ISTNIEJĄCY ZADANIE 2: REGIONALNY MODEL RUCHU...23 Inwestor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 DHV Polska ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Jednostka projektowa: Podwykonawca: Zamierzenie budowlane: DHV Polska

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA

MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA VIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA EFEKTYWNOŚCI TOROWISKA TRAMWAJOWO- AUTOBUSOWEGO NA TRASIE W-Z W WARSZAWIE (NA PODSTAWIE BADAŃ) ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu NAZWA I ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 PROGNOZA RUCHU I ANALIZA UKŁADU DROGOWEGO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE- STRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

Bardziej szczegółowo

Jacobs Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 58, Warszawa

Jacobs Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 58, Warszawa Jacobs Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża Lipsko Solec n. Wisłą na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD M.ST.WARSZAWA PL. DEFILAD 1 00-901 WARSZAWA Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A

Bardziej szczegółowo

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Szybko i niezawodnie - projekt pasa autobusowego na ul. Świętokrzyskiej - W Warszawie pomimo rozwiniętego systemu tras komunikacji szynowej (tramwaj, metro, kolej) podstawową

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W tych dniach wprowadzone będą

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Terminy rozgrywek Podstawowa zasada organizacji ruchu drogowego Trasa dojazdu z/do lotniska Oznakowanie ruchu

Bardziej szczegółowo

NOWA STRATEGIA TRANSPORTOWA WARSZAWY

NOWA STRATEGIA TRANSPORTOWA WARSZAWY IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 NOWA STRATEGIA TRANSPORTOWA WARSZAWY MIECZYSŁAW REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów 28 czerwca 2016 r., godz. 17:00-20:00, Pałac Ślubów, Plac Zamkowy 6

dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów 28 czerwca 2016 r., godz. 17:00-20:00, Pałac Ślubów, Plac Zamkowy 6 Seminarium: Rola mobilności w rozwoju Warszawy PROJEKT dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów 28 czerwca 2016 r., godz. 17:00-20:00, Pałac Ślubów, Plac Zamkowy 6 Punkt

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński.

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński. Łukasz Szymański, Paweł Włodarek Efekty wprowadzenia TTA na trasie WZ W Warszawie, wzorem innych miast Europejskich, rosną szanse na renesans komunikacji tramwajowej. Dowodzą tego już podjęte działania,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Wykorzystanie środków z

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu Warszawa, 24 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Od 7 lipca wprowadzone będą zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu Warszawa, 24 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Od 7 lipca wprowadzone będą zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

ARCADIS Sp. z o.o. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (0-22) 203 20 01

ARCADIS Sp. z o.o. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (0-22) 203 20 01 Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Jednostka projektowa: Lider Partner Podwykonawca mianowany Stadium: Koncepcja programowa Zadanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul.

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 4 Model ruchu stanu istniejącego Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne

Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne mgr inż. Tomasz Dybicz Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne Jednym z ciekawych dowodów na potwierdzenie tezy, że płatne parkowanie powoduje zmianę zachowań parkingowych było

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 31 liniowy ustalenia dotychczasowe Zmiana nr 31. granica zmiany, w miejscu włączenia terenów zmiany do obszarów przyległych PROJEKT

Obszar nr 31 liniowy ustalenia dotychczasowe Zmiana nr 31. granica zmiany, w miejscu włączenia terenów zmiany do obszarów przyległych PROJEKT OBSZAR NR 31 LINIOWY odcinek przebiegu trasy N-S Odcinek przebiegu trasy N-S objęty sporządzaniem zmiany Studium, określony uchwałą Nr XL/1231/2008 z dnia 2.10.2008r. w załączniku nr 31, to odcinek od

Bardziej szczegółowo

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki I n f o r m a c j a Z a r z ą d u D z i e l n i c y B i a ł o ł ę k a m. s t. W a r s z a w y 1. Stan obecny osiedla Żerań. 2. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie Zamawiający: GMINA LESZNO Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno Wykonawca: Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa tel. 606 416 144 fax. 22 203 47 15 e-mail: biuro@pc-projekt.home.pl

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Analizy funkcjonalno ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej

Analizy funkcjonalno ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa www.um.warszawa.pl Analizy funkcjonalno ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej Wykonawca: 00-660

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA

INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA 1 Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Kierownik Zakładu dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. nzw. PW PROFESOROWIE ZWYCZAJNI prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 6 Prognozy ruchu dla roku 2025 Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A Warszawa, ul. Batorego 16

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A Warszawa, ul. Batorego 16 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 ANALIZA RUCHU W GMINIE ŁOMIANKI W STANIE ISTNIEJĄCYM WRAZ Z OPRACOWANIEM MODELU RUCHU STANU ISTNIEJĄCEGO DLA GMINY ŁOMIANKI BPRW

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA BROSZURA INFORMACYJNA Z KOMPLEKSOWYCH BADAŃ RUCHU 2015 Projekt realizowany na zlecenie Miasta Katowice przez konsorcjum firm: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane?

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Wśród użytkowników systemu transportowego Warszawy coraz powszechniejsze jest odczucie narastającej

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope DEWELOPER Firma Pro Urba jest obecna na polskim rynku deweloperskim od 2004 roku i należy do hiszpańskich grup kapitałowych: Grupo Proconsol, Urbanizadora XXI, Inmobiliaria del Ebro oraz banku Caja de

Bardziej szczegółowo

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych DLACZEGO TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna Tytuł pracy: Ocena skutków wprowadzenia wydzielonego pasa tramwajowego na ciągu ul. Obozowej i Młynarskiej (odc. Ostroroga Wolska) Zamawiający: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI

CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI 46 Dla dróg zamiejskich prędkości podróży zróżnicowane są dla grup pojazdów samochodowych: samochody osobowe [SO] i samochody dostawcze [SD], samochody ciężarowe bez przyczep

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat.

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat. Dworzec Gdański Dworzec Wileński Ratusz Arsenał Stadion Powiśle Rondo Rondo ONZ Daszyńskiego Świętokrzyska Nowy Świat Centrum Budowa II linii metra Jak poruszać się po CENTRUM Projekt II linia metra w

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride)

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Podstawy realizacji projektu Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Praca wyzwania rozwojowe Warszawa, 29 marca 2008 r. DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TOM IIIB. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu)

ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu) ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu) ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA przed zmianą ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA budowa metra ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA po zmianie ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA zmiana Skąd się wzięła potrzeba zmiany? Zadecydowały

Bardziej szczegółowo

T R A N S P R O J E K T

T R A N S P R O J E K T T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT Gdański 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 341 40 38, fax: (058) 341 30 65 sekretariat: (058) 345 42 37 e-mail: biuro@transprojekt.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ Zespół projektowy drogowy: dr inŝ. Andrzej Brzeziński mgr Maciej Dobrosielski mgr inŝ. Tomasz Dybicz mgr inŝ. Magdalena Rezwow mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka)

Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka) Załącznik nr 1 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka) 1. Lokalizacja Warszawa 2. Adres ul. Wronia 23 3. Tytuł prawny do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ GALERII USŁUGOWO-HANDLOWEJ IGI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W ŁOM

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ GALERII USŁUGOWO-HANDLOWEJ IGI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W ŁOM Irlandzka Grupa Inwestycyjna Keyinvest Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Urząd Miejski w ŁomŜy Stary Rynek 14 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ GALERII USŁUGOWO-HANDLOWEJ IGI PRZY UL. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo