SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK 0

2 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK Warszawa, marzec 2015 r.

3 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI LIST ZARZĄDU... 3 WPROWADZENIE PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE CAPITAL PARK DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK W 2014 ROKU ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ GRUPY CAPITAL PARK OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

4 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. LIST ZARZĄDU Z satysfakcją informujemy, że w 2014 roku zakończyliśmy kolejny etap realizacji strategii rozwoju, którą zaprezentowaliśmy w prospekcie emisyjnym Spółki. Działania te wpływają na wzrost wartości fundamentalnej Spółki, która w 2014 roku jeszcze nie znalazła odzwierciedlenia w poziomie notowań naszych akcji. W ramach realizacji strategii Grupy, przyjętej i zaprezentowanej przed IPO podjęliśmy szereg działań, z którymi w szczegółowy sposób zapoznają się Państwo w dalszej części niniejszego Raportu. Warto jednak, abyście Państwo już w tym momencie poznali te działania, z których my jako Zarząd jesteśmy najbardziej dumni: Zgodnie z harmonogramem przekazaliśmy do użytku pierwszy etap Eurocentrum Office Complex, proekologicznego biurowca klasy premium o niskich kosztach eksploatacji. Z przyjemnością informujemy, że na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, skomercjalizowaliśmy już 70% powierzchni z 42 tys. m 2 łącznej powierzchni najmu brutto. Jesienią 2014 roku rozpoczęliśmy realizację drugiego etapu tej inwestycji. Według planu oraz w ramach ustalonego budżetu przebiega realizacja projektu Royal Wilanów. Na pół roku przed otwarciem tego obiektu udało nam się wynająć 50% powierzchni. Nasz flagowy projekt, rewitalizacja terenów dawnej Fabryki Norblina uzyskał pozwolenie na budowę. Warto wspomnieć, że projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych najemców. Obecnie trwa proces komercjalizacji części handlowousługowej w myśl stworzonej przez nas koncepcji: Make Stories not Stores. Sukcesem zakończył się kolejny rok naszego zarządzania Real Estate Income Assets FIZ AN. W 2014 roku wypłaciliśmy uczestnikom funduszu dywidendę na poziomie 7% w skali roku od zainwestowanych kapitałów. W 2015 roku chcemy kontynuować tworzenie produktów inwestycyjnych o charakterze dywidendowym, opartych na nieruchomościach handlowo-usługowych i biurowych, generujących stabilne przepływy pieniężne. Strategią Grupy w tym zakresie jest sprzedaż części aktywów oraz czerpanie dochodów z aktywnego zarządzania portfelem nieruchomości. Niestety rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym na warszawskim rynku nieruchomości biurowych rosły wskaźniki powierzchni niewynajętych i w konsekwencji spadały średnie stawki czynszów z najmu. Pomimo, że poziom komercjalizacji w naszych nowo oddanych obiektach stale wzrasta, nasze nieruchomości zostały wycenione w oparciu o uśrednione wskaźniki rynkowe. Przyjęcie powyższych założeń przez rzeczoznawców majątkowych skutkowało spadkiem wycen nieruchomości Grupy i w konsekwencji odnotowaną stratą netto na koniec roku. Naszą strategią pozostaje budowa wartości firmy. Wdrażamy ją poprzez konsekwentne realizowanie projektów z naszego portfela oraz identyfikację nowych inwestycji. Koncentrujemy się na nieruchomościach, w których widzimy potencjał wzrostu wartości poprzez ich przebudowę oraz aktywne zarządzanie. Planujemy, że 2015 rok zakończymy z portfelem nieruchomości w 75% ukończonych oraz w znacznym stopniu skomercjalizowanych, co przełoży się na wzrost przychodów z najmu. Systematyczny wzrost wskaźników najmu w naszych inwestycjach, wynika z wysokiej jakości projektów Capital Park połączonej z naszą główną przewagą konkurencyjną - koncepcją Biuro Plus, która odzwierciedla nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, efektywne budownictwo oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby najemców. Zakładamy, że idea Biuro Plus nie tylko będzie stanowiła wartość dodaną dla najemców, ale także pozwoli na dalszą skuteczną komercjalizację, pomimo dużej podaży nowych inwestycji komercyjnych i widocznej presji na czynsze na warszawskim rynku biurowym. Biorąc pod uwagę fakt, że cały sektor notowany jest przez rynek z wysokim dyskontem w stosunku do wartości księgowej, co dotyczy również Grupy Capital Park, chcielibyśmy na koniec życzyć sobie i Państwu, jako naszym Inwestorom, aby moment, w którym cena rynkowa odzwierciedli godziwą wartość naszej spółki nastąpił jak najszybciej. W imieniu Zarządu Grupy Capital Park S.A. i naszego zespołu, dziękujemy za nieustające wsparcie i pomoc w realizacji przyjętej przez nas strategii. Jan Motz Jerzy Kowalski Michał Koślacz Marcin Juszczyk 3

5 WPROWADZENIE Grupa Capital Park jest jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 10 lat zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich i rewitalizacyjnych o ponadprzeciętnych marżach. Od rozpoczęcia działalności Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i obecnie zarządza portfelem 75 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 249 tys. m 2, zlokalizowanych w całej Polsce. Grupa zarządza nieruchomościami własnymi oraz na zlecenie instytucji finansowych (TFI). Spółka Capital Park S.A. ( Spółka ) rozpoczęła działalność 12 listopada 2010 r. jako spółka holdingowa, konsolidując dotychczasową działalność Grupy Capital Park. Od 28 lipca 2011 r. Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK ( Grupa ) i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Od 13 grudnia 2013 r. spółka Capital Park S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych a do grona jej inwestorów dołączyły czołowe polskie fundusze emerytalne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 4

6 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE CAPITAL PARK STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 31 grudnia 2014 r. w skład Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK wchodziło 45 podmiotów, w tym spółka Capital Park S.A. jako jednostka dominująca, oraz 44 spółki celowe. Funkcje jednostki zarządzającej nieruchomościami i projektami Grupy pełni spółka CP Management Sp. z o.o. Poniżej przedstawiono schemat struktury Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 r. CAPITAL PARK SA CP RETAIL B.V. Capital Park Gdańsk 100% 100% Sp. z o. o. CP Development S.à r.l. 100% ArtN Sp. z o.o. 100% Dakota Investments Sp. z o. o. Orland Investments 100% 100% Sp. z o. o. Capital Park Racławicka Sp. z o. o. 100% Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina 5 100% CP Retail ( SPV 1 ) Sp. z o.o. Hazel Investments 100% 100% sp. z o. o. Marlene Investments Sp. z o. o. 100% DT-SPV 12 Sp. z o.o % REIA FIZAN 1 Diamante Investments 15% 100% Sp. z o. o. CP Management Sp. z o. o. 100% Silverado Investments sp. z o.o. 100% CP Property S.à r.l 2 Sagitta Investments 100% 100% Sp. z o. o. Sander Investments Sp. z o. o. 100% Capital Park Opole Sp. z o.o. 100% CP Property SCSp 2 Aspire Investments 100% 100% sp. z o. o. Zoe Investments Sp. z o. o. 100% Elena Investments Sp. z o.o. 100% CP Property Sp. z o. o. 2 Alferno Investments 100% 100% Sp. z o. o. Marcel Investments Sp. z o. o. 100% Vera Investments Bis Sp. z o.o % CP Property Sp. z o. o. ("SPV1") Sp.k. 3 Nerida Investments 100% 100% Sp. z o. o. Sapia Investments Sp. z o. o. 100% Sapia Investments sp. z o.o. Sp. k. 8 67% CP Property Sp. z o. o. ("SPV2") Sp.k % Emir 30 Sp. z o. o. 100% Patron Wilanow S. à r.l. 6 50% Rezydencje Pałacowa sp. z o.o % CP Property sp. z o. o. ("SPV3") Sp.k. 3 CP Retail ( SPV 2 ) Sp. z 100% 100% o.o. Capital Park Kraków sp. z o. o. 100% RM1 sp. z o.o % CP Property Sp. z o. o. ("SPV4") Sp.k % CP Invest S. A. 100% CP Property Sp. z o. o. ("SPV5") Sp.k % CP Property Sp. z o. o. ("SPV6") Sp.k % Objaśnienia: 1 CP Retail B.V. posiada 15% certyfikatów inwestycyjnych Real Estate Income Assets FIZ AN ( REIA FIZ AN ). Na dzień publikacji sprawozdania Grupa sprawuje kontrolę nad REIA FIZ AN. 2 Spółka zależna od REIA FIZ AN. Grupa pośrednio poprzez posiadane certyfikaty inwestycyjne REIA FIZ AN posiada 15% udziałów w kapitale spółki. Na Datę Prospektu Grupa sprawuje kontrolę nad FIZ AN i jego spółkami celowymi. 3 Spółka zależna od CP Property SCSp oraz CP Property Sp. z o.o. spółek zależnych od REIA FIZ AN. CP Property Sp. z o.o. jest komplementariuszem, a CP Property SCSp. jest komandytariuszem. Grupa pośrednio poprzez posiadane certyfikaty inwestycyjne REIA FIZ AN uczestniczy w zysku lub stracie spółki w 15%. Na Datę Prospektu Grupa sprawuje kontrolę nad REIA FIZ AN i jego spółkami celowymi. 4 CP Management Sp. z o.o. posiada 667 udziałów (25%) w spółce DT-SPV 12 Sp. z o.o., a Vera Investments Bis Sp. z o.o udziały (75%). 5

7 5 ArtN Sp. z o.o. jest fundatorem w Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. 6 Pozostałe 50% udziałów w Patron Wilanow S. à r.l., celowej spółce joint venture, posiada Real Management S.A. Patron Wilanow S. à r.l. posiada 100% udziałów w Rezydencje Pałacowa Sp. z o.o. jak i w RM1 Sp. z o.o. 7 Spółka zależna od Patron Willanow S. à r.l. Grupa posiada pośrednio 50% udziałów w kapitale oraz 64% udział w zysku tej spółki. 8 Sapia Investments Sp. z o.o., jest komplementariuszem spółki Sapia Investments Sp. z o.o. sp. k., komandytariuszem jest podmiot spoza Grupy. 9 Vera Investments - Bis Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia 14 spółek z Grupy. Capital Park S.A. posiada udziałów (73,81%) w Vera Investments - Bis Sp. z o.o., a CP Management Sp. z o.o. posiada udziałów (26,19%). ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY, KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST SPÓŁKA Zmiany w Strukturze FIZ W maju 2014 r. spółki celowe należące do struktury FIZ: CP Property Sp. z o. o. ( SPV 1 ) SKA; CP Property Sp. z o. o. ( SPV 2 ) SKA; CP Property Sp. z o. o. ( SPV 3 ) SKA; CP Property Sp. z o. o. ( SPV 4 ) SKA; CP Property Sp. z o. o. ( SPV 5 ) SKA oraz CP Property Sp. z o. o. ( SPV 6 ) SKA ( Spółki Celowe ) zmieniły formę prawną ze spółek komandytowo-akcyjnych na spółki komandytowe. Następnie w dniu 13 maja 2014 roku została utworzona spółka CP Property SCSp z siedzibą w Luksemburgu, do której REIA FIZ AN wniósł aktywa w postaci posiadanych Spółek Celowych. Powstanie nowych spółek W dniu 9 kwietnia 2014 r. zawiązano spółkę pod firmą CP Retail ( SPV 1 ) Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest CP RETAIL B.V. z siedzibą w Holandii. Przeznaczeniem spółki są nowe cele inwestycyjne Grupy. W dniu 12 sierpnia 2014 r. zawiązano spółkę pod firmą CP Retail ( SPV 2 ) Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie. Przeznaczeniem spółki są nowe cele inwestycyjne Grupy. W dniu 16 września 2014 r. zawiązano spółkę pod firmą CP Invest S. A., której jedynym akcjonariuszem jest Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie. Przeznaczeniem spółki jest działalność holdingów finansowych. Likwidacje Spółek W dniu 15 maja 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników następujących spółek celowych: Felipe Investments Sp. z o.o., Calista Investments Sp. z o.o., Capital Park Opole Sp. z o.o. Sp. kom., Delphine Investments Sp. z o.o., Emily Investments Sp. z o.o. podjęły uchwały postanawiające o rozwiązaniu w/w spółek i zakończeniu ich likwidacji. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wszystkie w/w spółki zaprzestały działalności oraz zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie jednostek zależnych W dniu 28 stycznia 2014 r., podpisany został plan połączenia następujących spółek celowych Grupy: Roan Investments Sp. z o.o., Pablo Investments Sp. z o.o., Octavio Investments Sp. z o.o., Camael Investments Sp. z o.o., Cressida Investments Sp. z o.o., Makai Investments Sp. z o.o., Capital Park TMI Sp. z o.o., Tetrao Investments Sp. z o.o., Capone Investments Sp. z o.o., Marco Investments Sp. z o.o., Doria Investments Sp. z o.o., Foxy Investments Sp. z o.o., Vika Investments Sp. z o.o., Vera Investments Sp. z o.o. Połączenie w/w spółek nastąpiło przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, tj. Vera Investments Bis Sp. z o.o., na którą przeszedł majątek wszystkich łączących się spółek za udziały nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki art. 492 par. 1 pkt. 2 KSH). Stosunek wymiany udziałów spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały spółki nowo zawiązanej wynosił 1:1, tj. za jeden udział w spółce łączącej się wspólnikowi został przyznany jeden udział w spółce nowo zawiązanej. Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wyniósł tys. PLN, co stanowiło sumę kapitałów własnych spółek połączonych i został podzielony na udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Udziały w spółce nowo zawiązanej objęte zostały przez strony zgodnie ze stosunkiem wymiany. 6

8 Wniesienie aportem udziałów Dakota Investements Sp. z o. o. do CP Retail B.V. Dnia 30 grudnia 2014 r. Capital Park S.A. zbyła 100% udziałów swojej spółki zależnej - Dakota Investments Sp. z o.o., będącej właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie, spółce zależnej CP Retail B.V. poprzez wniesienie aportem udziałów o łącznej wartości nominalnej tys. PLN oraz wartości księgowej wynoszącej na dzień 30 grudnia 2014 r PLN, co stanowi równowartość EUR, w zamian za objęcie przez Emitenta nowo ustanowionych udziałów spółki CP Retail B.V. o wartości nominalnej 1 EUR każdy. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK Grupa Capital Park jest inwestorem i developerem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad 10 lat. Podstawowym celem działalności Grupy jest inwestowanie w nieruchomości celem uzyskania korzystnej stopy zwrotu w postaci przychodów ze sprzedaży lub najmu albo obu tych źródeł jednocześnie. Grupa pozyskuje atrakcyjne biznesowo nieruchomości, przekształca, buduje, rozbudowuje, komercjalizuje, a następnie wynajmuje bądź sprzedaje te nieruchomości. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW W SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W ROKU OBROTOWYM SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Grupa wyodrębnia cztery zaprezentowane poniżej segmenty sprawozdawcze, które stanowią strategiczne wyodrębnione organizacyjnie działy. Działalność operacyjna poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy jest następująca: Segment Biurowy budowa lub przebudowa, rewitalizacja i komercjalizacja oraz zarządzanie projektami biurowymi. Segment Handlowy budowa lub przebudowa, rewitalizacja i komercjalizacja oraz zarządzanie obiektami handlowymi. Segment Wielofunkcyjny budowa lub przebudowa, rewitalizacja i komercjalizacja oraz zarządzanie obiektami wielofunkcyjnymi. Segment Pozostałych inwestycji budowa i sprzedaż projektów mieszkaniowych oraz pozostałych niesklasyfikowanych powyżej. W ramach każdego segmentu Grupa nabywa nieruchomości pod budowę lub przebudowę obiektów, przygotowuje projekt, organizuje prace administracyjne oraz finansowanie, prowadzi proces budowlany i jednocześnie poszukuje najemców. Po zakończeniu budowy Grupa zarządza istniejącym budynkiem lub go sprzedaje. Poniżej zaprezentowane zostało przyporządkowanie poszczególnych nieruchomości inwestycyjnych do segmentów. operacyjnych funkcjonujących w ramach Grupy Kapitałowej Capital Park. Segment Biurowy Podmiot Inwestycja Capital Park Racławicka Sp. z o. o. Warszawa, Racławicka Point Dakota Investments Sp. z o. o. Warszawa, Eurocentrum budynek Alfa Dakota Investments Sp. z o. o. Warszawa, Eurocentrum budynki: Beta, Gamma (Etap I) Dakota Investments Sp. z o. o. Warszawa, Eurocentrum budynek Delta (Etap II) Elena Investments Sp. z o. o. Gdańsk, Piano House Sagitta Investments Sp. z o. o. Kraków, Topos 7

9 W ramach segmentu Biurowego Grupa posiada portfel nieruchomości biurowych obejmujący 6 projektów. Największy z nich to kompleks biurowy Eurocentrum, zlokalizowany w Warszawie przy Al. Jerozolimskich, na który składają się istniejące budynki Alfa, Beta i Gamma oraz będący w trakcie budowy budynek Delta. Segment Handlowy Podmiot Aspire Investments Sp. z o.o. Aspire Investments Sp. z o.o. Aspire Investments Sp. z o.o. Diamante Investments Sp. z o. o. Marcel Investments Sp. z o. o. Nerida Investments Sp. z o. o. Zoe Investments Sp. z o. o. Vera Investments Bis Sp. z o. o. Real Estate Income Assets FIZAN Inwestycja Olsztyn, Piłsudskiego Warszawa, KEN Street Mall Vis à Vis Toruń Street Mall Vis à Vis Łódź Street Mall Vis à Vis Radom Lidzbark Warmiński, Capitol Warszawa, Leszno Koszalin, Biskupa Domina W ramach segmentu Handlowego Grupa zarządza nieruchomościami handlowo-usługowymi, do których zaliczają się nieruchomości zlokalizowane przy głównych ulicach handlowych miast (tzw. high-street) oraz lokalne centra handlowe pod własną marką Street Mall Vis à Vis. Segment Wielofunkcyjny Podmiot ArtN Sp. z o. o. Capital Park Gdańsk Sp. z o. o. Hazel Investments Sp. z o. o. Orland Investments Sp. z o. o. Inwestycja Warszawa, Żelazna Gdańsk, Neptun House Warszawa, Royal Wilanów Warszawa, Sobieskiego Grupa posiada w swoim portfolio cztery projekty wielofunkcyjne, w tym trzy o przeznaczeniu handlowo-biurowym oraz jeden o przeznaczeniu hotelowym. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa prowadziła budowę inwestycji Royal Wilanów, a dwie inwestycje ArtN i Neptun House były w przygotowaniu. Segment Pozostałych inwestycji Podmiot Inwestycja Capital Park Kraków Sp. z o. o. Kraków, Apartamenty Stachowicza CP Management Sp. z o. o. Gdańsk, Al. Słomińskiego CP Management Sp. z o. o. Tuchola, Kościuszki CP Management Sp. z o. o. Grudziadz, Kopernika CP Management Sp. z o. o. Bydgoszcz, Pomorzanin CP Management Sp. z o. o. Włocławek, Polonia CP Management Sp. z o. o. Grudziądz, Tivoli CP Management Sp. z o. o. Brodnica, kino Świt Dakota Investments Sp. z o. o. Warszawa, grunt zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich 136 Emir 30 Sp. z o. o. Unieście Marlene Investments Sp. z o. o. Święcajty, Mazury Sander Investments Sp. z o. o. Rubinowy Dom Sapia Investments Sp. z o. o. Sp. kom. Warszawa, Śmiała Vera Investments-Bis Sp. z o. o. Grudziądz, Chełmińska Vera Investments-Bis Sp. z o. o. Gdynia, Marynarz 8

10 Segment Pozostałych inwestycji składa się z projektów mieszkaniowych, gruntów oraz pozostałych projektów nie stanowiących podstawowej działalności Grupy. STRUKTURA PRZYCHODÓW Struktura osiągniętych przychodów netto z wynajmu nieruchomości (w tys. PLN) w latach przedstawia poniższa tabela. Struktura sprzedaży Projekty handlowe 50% Projekty biurowe 44% Projekty wielofunkcyjne 6% Projekty pozostałe 0% Udział 100%

11 OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa CAPITAL PARK zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów (w tym 3 w spółkach współkontrolowanych) zlokalizowanych w 37 miastach w Polsce, o łącznej powierzchni 249 tys. m 2, składającej się z projektów biurowych, handlowych, wielofunkcyjnych i pozostałych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość godziwa portfela wynosiła 1,6 mld PLN. Struktura portfela na r. wg wartości w przygotow aniu [PROCENT OWE] W portfelu zarządzanym przez Grupę znajduje się: 56 ukończonych projektów, które zapewniają bieżące przychody z najmu (w tym 39 nieruchomości znajdujących się w Real Estate Income Assets FIZ AN), w budowie [PROCENT OWE] 1,6 mld PLN ukończone [PROCENT OWE] 2 projekty w budowie, 17 projektów w przygotowaniu, znajdujących się na różnym etapie realizacji. Trzy kluczowe inwestycje Grupy stanowią 61% obecnej wartości portfela nieruchomości tj.: Eurocentrum Office Complex 70 tys. m 2 powierzchni biurowej położonej w Al. Jerozolimskich w Warszawie, Royal Wilanów 37 tys. m 2 powierzchni biurowej i handlowej w obiekcie położonym przy wjeździe do Miasteczka Wilanów w Warszawie, ArtN 64 tys. m 2 powierzchni w unikalnym obiekcie u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej łączącym funkcje biurowe, usługowe i handlowe. Ukończenie powyższych projektów Grupy stanowi jeden z najistotniejszych czynników wzrostu wartości Grupy. W 2014 roku zostały ukończone dwa duże projekty o łącznej powierzchni najmu około 49 tys. m 2. W czerwcu 2014 r. Grupa otrzymała pozwolenie na użytkowanie I etapu Eurocentrum Office Complex (budynki Beta i Gamma) jest to inwestycja biurowa zlokalizowana w Warszawie w Al. Jerozolimskich 124/136, której inwestorem jest Dakota Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Spółki. W grudniu 2014 r. zakończono budowę inwestycji Street Mall Vis à Vis Łódź. Kompleks handlowo-usługowy powstał w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Inwestorem jest Diamante Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Spółki. Udział gotowych projektów wzrósł z 31% na koniec 2013 roku do 54% na koniec 2014 roku., tj. odpowiednio z 420 mld PLN do 898 mln PLN. Oznacza to, iż Grupa sukcesywnie przekształca portfel, który pierwotnie charakteryzował się dużym udziałem gruntów, w portfel ukończonych nieruchomości, które generują stabilne przepływy środków pieniężnych. Grupa Capital Park posiada w swoim portfolio cztery projekty wielofunkcyjne na różnym etapie realizacji o wartości księgowej wynoszącej 537 mln PLN według stanu na koniec 2014 roku i docelowej wartości równej 1,5 mld PLN. Jedną trzecią wartości portfela Grupy stanowią projekty wielofunkcyjne, których wartość będzie rosła wraz z zakończeniem inwestycji Royal Wilanów oraz ArtN. Połączenie powierzchni biurowej z powierzchnią handlową stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy. Powierzchnia handlowa ułatwia komercjalizację obiektu na trudnym rynku biurowym w Warszawie oraz powiększa ofertę dla pracowników i najemców. 10

12 INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU ORAZ ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, ZE WSKAZANIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB KILKU ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW RYNKI ZBYTU W koniec roku obrotowego 2014 r. Grupa, prowadziła działalność i osiągała przychody z nią związane na terenie Polski. Działalność Grupy koncentruje się przede wszystkim na rynku warszawskim, gdzie zlokalizowane są inwestycje stanowiące 79% bieżącej wartości portfela Grupy oraz 77% łącznej powierzchni najmu. Należą do nich przede wszystkim: Eurocentrum Office Complex I etap (budynek Beta Gamma), którego budowa zakończyła się w 2014 roku, inwestycje ukończone przed rokiem 2014, tj. Racławicka Point, Sobieskiego 104, budynek Alfa, a także inwestycje, których budowa była w 2014 r. kontynuowana - Eurocentrum Office Complex II etap (budynek Delta), rozpoczęta - Royal Wilanów lub będąca w przygotowaniu - ArtN (wielofunkcyjny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina). NAJWIĘKSI KONTRAHENCI Pod względem zakupu usług w 2014 r. największym kontrahentem Grupy był Erbud S.A., generalny wykonawca dwóch projektów deweloperskich Grupy, tj. Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów, niepowiązany kapitałowo z Grupą. Dostawca Wartość obrotów [tys. PLN] Udział w zaopatrzeniu [%] ERBUD S.A % Grupa nie jest uzależniona od żadnego ze swoich odbiorców. Klientami Grupy są najemcy powierzchni komercyjnych (biurowych i handlowych). Branżą o najwyższym udziale procentowym w wynajmie powierzchni jest sektor banków i instytucji finansowych. Portfel najemców jest bardzo zdywersyfikowany, tym samym udział w całości przychodów pojedynczego najemcy jest niewielki i nie przekracza kilku procent. 2 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK W 2014 ROKU W 2014 roku spółki z Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK zarówno kontynuowały działalność rozpoczętą w latach poprzednich jak i realizowały nowo rozpoczęte projekty inwestycyjne. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK W 2014 ROKU PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU W maju 2014 roku Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie I fazy Eurocentrum Office Complex (budynki Beta i Gamma) o powierzchni ok. 43 tys. m². Jest to inwestycja biurowa zlokalizowana w Warszawie w Al. Jerozolimskich 124/136, której inwestorem jest Dakota Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Spółki. Docelowo inwestycja złożona będzie z trzech połączonych ze sobą 15-kondygnacyjnych budynków klasy A (Beta, Gamma, Delta) o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 70 tys. m² wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym, mieszczącym ok. 600 miejsc postojowych. Budynek został zaprojektowany zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest uzyskany precertyfikat LEED na poziomie Gold. Zalety centralnej lokalizacji, wysoką jakość budynku oraz ekologiczne rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów eksploatacyjnych doceniły takie międzynarodowe firmy jak m.in. Unilever, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD Management (Pelion SA), Randstad Polska, Group One, Commarch, Chiesi Poland. 11

13 W grudniu 2014 r. zakończono budowę inwestycji Street Mall Vis à Vis Łódź stanowiącej kameralne centrum handlowe typu convenience. Na powierzchni około 5,6 tys. m² znajduje się supermarket i kilkanaście lokali usługowo-handlowych. Obiekt powstał w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Inwestorem jest Diamante Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Spółki. PROJEKTY INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI Na dzień 31 grudnia 2014 r. następujące projekty Grupy znajdowały się w fazie realizacji: Royal Wilanów inwestycja wielofunkcyjna zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Wilanów. Jest to 5-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy klasy A o łącznej powierzchni najmu około 37 tys. m², w tym 7 tys. m² powierzchni handlowej oraz prawie 30 tys. m² powierzchni biurowej a także 3-kondygnacyjny parking podziemny na ponad 900 miejsc parkingowych. Ukończenie inwestycji zaplanowane jest na sierpień 2015 r. Eurocentrum Office Complex etap II (budynek Delta) inwestycja biurowa zlokalizowana w Warszawie w Al. Jerozolimskich 124/136, której inwestorem jest Dakota Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Spółki. Drugi etap inwestycji to 15- kondygnacyjny budynek, który będzie miał ponad 27 tys. m² powierzchni najmu. Pierwsze prace budowlane ruszyły we wrześniu 2014 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Erbud. Ukończenie inwestycji zaplanowane jest na czwarty kwartał 2015 r. INNE ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY W 2014 ROKU Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego W dniu 14 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował podwyższenie kapitału Spółki z kwoty PLN do kwoty PLN w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych w ofercie publicznej oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oferowanych w ofercie prywatnej. Zakup nieruchomości w 2014 r. W 2014 r. Grupa powiększyła portfel nieruchomości o dwa lokale handlowo-usługowe typu high street w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego i w Warszawie przy Al. KEN a także o nieruchomość typu convenience w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka, która po procesie rebrandingu wzbogaciła portfel nieruchomości Street Mall Vis à Vis. Przedterminowy wykup obligacji W dniu 9 lipca 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu spółki Capital Park S.A. z dnia 16 czerwca 2014 r., Spółka dokonała przedterminowego wykupu sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 PLN każda o łącznej wartości 35 mln PLN wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia z dnia 15 czerwca 2012 r. Środki pieniężne przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji Emitent pozyskał z emisji 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, które wyemitowane zostały w dniu 13 czerwca 2014 r. Uruchomienie kredytu Hazel, ustanowienie hipotek oraz zawarcie umów sprzedaży walut typu Forward W dniu 30 czerwca 2014 r. spółka Hazel Investments, podmiot zależny od Capital Park S.A., uruchomiła kredyt (na podstawie podpisanej umowy z PKO Bank Polski S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.) na finansowanie budowy biurowca Royal Wilanów, zlokalizowanego na rogu ulic Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie. Spółka zależna osiągnęła wymagany przez bank poziom wkładu własnego oraz komercjalizacji obiektu, co pozwoliło na uruchomienie pierwszej transzy kredytu. Na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy kredytu zawartej 29 czerwca 2012 r. przez Hazel Investments Sp. z o. o. z bankiem PKO Bank Polski S.A., na mocy której Bank udzielił spółce kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie tys. EUR oraz kredytu odnawialnego VAT w maksymalnej kwocie tys. PLN, ustanowiono hipoteki umowne 12

14 ( Hipoteka A i Hipoteka B ) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do kwoty tys. EUR ( Hipoteka A ) oraz hipoteki umownej do kwoty tys. EUR ( Hipoteka B ). Hipoteki te zostały ustanowione na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klimczaka. 27 czerwca 2014 r. spółka Hazel Investments Sp. z o.o. zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie szesnaście transakcji sprzedaży walut typu forward o łącznej wartości tys. EUR. Transakcje te zostały zawarte w celu zabezpieczenia wypłat transz kredytu inwestycyjnego. ZNACZĄCE UMOWY ZAWARTE PRZEZ GRUPĘ W 2014 ROKU UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI Grupa Kapitałowa Capital Park nie posiada żadnych informacji na temat znaczących dla jej działalności umów zawartych w 2014 r. pomiędzy akcjonariuszami. UMOWY WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Grupa Kapitałowa Capital Park nie zawierała w 2014 roku żadnych nowych znaczących umów dotyczących wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczyciel Suma ubezpieczenia [tys. PLN] Majątkowe (od utraty lub uszkodzenia) TUiR Allianz Polska S.A Majątkowe (od utraty czynszu) TUiR Allianz Polska S.A OC TUiR Allianz Polska S.A Prospekt emisyjny z dn r. AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce D&O AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Razem UMOWY KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014 roku Spółki z Grupy Kapitałowej Capital Park nie zawierały żadnych nowych umów kredytowych. W dniu 7 maja 2014 r. spółka Diamante Investments Sp. z o.o., podpisała aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego zawartej 24 października 2012 r. z Alior Bank S. A., na mocy którego przedłużeniu uległ termin dostępności kredytu do 31 grudnia 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. nastąpiła pierwsza wypłata w ramach transzy B tego kredytu, przeznaczonej na finansowania budowy centrum handlowego w Łodzi. Na dzień r. do wykorzystania na podstawie w/w umowy kredytu pozostała kwota tys. PLN. Na początku marca 2015 r. nastąpiła wypłata ostatniej transzy kredytu. Dnia 19 grudnia 2014 r. Spółka Dakota Investments Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki SA aneks do umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2012 roku, na mocy którego bank rozszerzył zakres umowy kredytowej o finansowanie budowy drugiego etapu inwestycji Eurocentrum Office Complex. 13

15 OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI AKCJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Dnia 17 lutego 2014 r. na rachunek Capital Park S.A. wpłynęły środki pieniężne pozyskane z pierwszej publicznej emisji akcji tys. PLN (środki z emisji w wysokości tys. PLN po potrąceniu wynagrodzenia agentów oferujących) Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania środki te nie zostały w całości wykorzystane. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH W 2014 ROKU DŁUŻNYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W dniu 13 czerwca 2014 r. Capital Park S.A. wyemitowała sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 PLN każda, o łącznej wartości tys. PLN z terminem wykupu przypadającym 12 czerwca 2017 r. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę 5,5 % i jest wypłacane w cyklach półrocznych. Celem emisji było refinansowanie części obligacji serii A w drodze przedterminowego wykupu. Od dnia 4 sierpnia 2014 r. obligacje notowane są na rynku ASO Catalyst. W dniu 23 września 2014 r. Grupa wyemitowała sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100 PLN każda, o łącznej wartości tys. PLN z terminem wykupu przypadającym 23 września 2017 r. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę 5,3 % i jest wypłacane w cyklach półrocznych. Od dnia 2 grudnia 2014 r. obligacje notowane są na rynku ASO Catalyst. W dniu 23 grudnia 2014r. Capital Park S.A. wyemitowała sztuk obligacji Serii D do łącznej wartości ,5 tys. PLN z terminem wykupu przypadającym 23 grudnia 2017 r. Wartość nominalna jednej obligacji wyniosła 100 PLN a oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 4,3 %. Wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła ,5 tys. PLN a stopa redukcji wyniosła 0,00%. Od dnia 19 lutego 2015 r. obligacje notowane są na rynku ASO Catalyst. INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2014 ROKU POŻYCZKACH W 2014 r. Grupa nie udzielała pożyczek podmiotom spoza Grupy Kapitałowej. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2014 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Dnia 7 maja 2014 r. spółka Capital Park S.A. podpisała aneks do umowy poręczenia z Alior Bank S.A., udzielając solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez Bank spółce zależnej Diamante Investments Sp. z o.o. ( Kredytobiorca ) w łącznej wysokości tys. PLN. Zgodnie z aneksem poręczenie obowiązuje nie dłużej niż do czasu uzyskania przez Kredytobiorcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, ustanowienia hipoteki na rzecz Banku oraz osiągnięcia przez Kredytobiorcę wskaźnika obsługi długu na poziomie 1,2 zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie w/w poręczenia zostały spełnione. W związku z koniecznością dopełnienia kwestii proceduralnych aneks przestanie obowiązywać w marcu 2015 r. Wartości otrzymanych kaucji przez Grupę, obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2013 r Kaucje od najemców Kaucje gwarancyjne od generalnych wykonawców

16 W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne gwarancje bankowe otrzymane przez Grupę obowiązujące na dzień 31 grudnia 2014 r. Wartość Gwarant w tys. PLN Tytuł Alior Bank S.A gwarancja należytego wykonania przez Erbud S.A. zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych wynikających z umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Royal Wilanów z dn. 18 czerwca 2013 r. wystawiona dla spółki Hazel Investments Sp. z o.o. Alior Bank S.A. 265 gwarancja należytego wykonania przez IDS Sp. z o.o. zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych wynikających z umowy o generalne wykonawstwo inwestycji wystawionej dla Marcel Sp. z o.o. w dniu 11 lipca 2012 r. Termin ważności r r. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH W 2014 ROKU NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE W 2014 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. SPORY SĄDOWE Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka lub jednostki od niej zależne nie były stroną jednego pojedynczego postępowania ani dwóch lub więcej postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, którego lub których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU Istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2014 r. opisane są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Capital Park za 2014 r. w Nocie nr 33 do sprawozdania. KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY Grupa ma na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy przez skuteczną realizację planów biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów (w szczególności projektów w Warszawie) oraz przez zakup nowych projektów przy wzroście znaczenia polskiego rynku na świecie i pojawiających się na nim okazji inwestycyjnych, również w segmentach, w których dotychczas nie inwestowała. Grupa będzie dążyć do sprzedaży zakończonych projektów osiągających stabilne dochody z ograniczonym potencjałem rozwoju, gdy warunki na rynku będą sprzyjały takiej sprzedaży. Może również zachować część udziałów w projektach, podobnie jak było w przypadku Real Estate Income Assets FIZ AN. Grupa może być zaangażowana w zarządzanie takimi projektami, czerpiąc z tego tytułu dochody. Strategia biznesowa Grupy obejmuje następujące elementy: ukończenie z sukcesem realizowanych projektów, aktywne zarządzanie portfelem aktywów generujących dochód i wzrost wartości, Identyfikacja nowych projektów inwestycyjnych. 15

17 PLANOWANA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK Grupa na bieżąco dostosowuje swoją strukturę na potrzeby realizacji przyjętych planów inwestycyjnych poprzez zawiązywanie nowych spółek, przekształcanie dotychczasowych albo ich łączenie. Grupa planuje w najbliższym czasie wnieść aportem do swojej spółki zależnej CP Retail BV z siedzibą w Holandii znaczące aktywa w postaci udziałów w spółkach Hazel Investments Sp. z o.o. i ArtN SP. z o.o., które są właścicielami dużych nieruchomości inwestycyjnych w trakcie budowy (Royal Wilanów) albo na etapie przygotowania (wielofunkcyjny projekt na terenie dawnej fabryki Norblina). CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ Podejście Spółki i Grupy do zarządzania ryzykiem jest odzwierciedleniem stosowanego modelu biznesowego oraz bazuje na doświadczeniach i wiedzy zaangażowanego zespołu menedżerskiego. Wszelkie decyzje inwestycyjne oraz postępy prac nad projektami są omawiane na cyklicznych spotkaniach Zarządu. Niżej opisane obszary ryzyka oraz skuteczność zarządzania nimi podlegają również stałej weryfikacji przez Dział Kontroli Wewnętrznej oraz Komitet Audytu. Decyzje inwestycyjne mogące nieść potencjalnie wyższe ryzyko lub związane z zaangażowaniem znacznych nakładów, podlegają też weryfikacji Komitetu Inwestycyjnego. Z uwagi na to, że Spółka Capital Park S.A., jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK, realizuje swoje zadania głównie poprzez działalność podmiotów zależnych, poniżej przedstawione zostały kluczowe czynniki ryzyka, które zdaniem Zarządu mają największy wpływ na działalność Grupy. Omówione poniżej ryzyka nie stanowią kompletnej ani wyczerpującej listy i w konsekwencji nie mogą być traktowane jako jedyne ryzyka, na które narażona jest Grupa. Pełna lista czynników ryzyka, które Grupa aktualnie uważa za istotne, została przedstawiona w prospekcie emisyjnym podstawowym dotyczącym publicznego programu emisji obligacji w łącznej wartości 100 mln PLN, zatwierdzonym prze Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2014 r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki. ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA WPŁYW DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych na świecie oraz w Polsce Pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości i w branży deweloperskiej Cykliczność rynku nieruchomości Pogorszenie sytuacji w branży finansowej Zmiany w polskim systemie finansowym postępująca deregulacja OFE RYZYKO ZMIENNEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ Spadek wartości rynkowej nieruchomości Zmniejszenie możliwości sprzedaży nieruchomości prowadzący do utraty płynności Upadłość najemców prowadząca do pogorszenia płynności Spadek czynszów uzyskiwanych z najmu nieruchomości Mniejsza dostępność kredytów Mniejszy popyt lub całkowity brak popytu na nowe emisje obligacji Wyższe koszty finansowania Odpowiedni dobór nieruchomości wchodzących w skład portfela. Staranna analiza lokalizacji i jakości nieruchomości Podnoszenie wartości nieruchomości poprzez systematyczne remonty i modernizacje, Dobór najemców o stabilnej sytuacji finansowej i silnym brandzie. Zawieranie umów z najemcami sieciowymi i renomowanymi instytucjami Wykorzystywanie zróżnicowanych rodzajów finansowania dłużnego Dywersyfikacja źródeł finansowania i utrzymywanie dobrych relacji z wiodącymi instytucjami finansowymi Rozbudowa przychodów o element dywidendowy i zarządzanie nieruchomościami 16

18 Wahania kursów walut, w szczególności EUR/PLN. Wzrost stóp procentowych Spadek stóp procentowych Działania firm konkurencyjnych Działania lokalnych inwestorów indywidualnych RYZYKO KURSOWE Mniejsze wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyrażone w PLN Mniejsze przychody z najmu Spadek kursu EUR/PLN prowadzi z kolei do spadku wycen bilansowych nieruchomości RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH Wzrost kosztów obsługi długu spowodowany wzrostem stóp procentowych Wzrost stóp kapitalizacji (czyli spadek wartości nieruchomości będących w posiadaniu Grupy). Stopy kapitalizacji są w dużym stopniu skorelowane z tzw. stopami wolnymi od ryzyka i mogą rosnąć wraz ze wzrostem stóp procentowych Odwrotna sytuacja: spadek stóp kapitalizacji w wyniku spadku stóp procentowych powodujący wzrost cen nieruchomości, które Grupa chce nabywać RYZYKO KONKURENCJI Spadek czynszów i cen sprzedaży nieruchomości Wzrost poziomu pustostanów Wzrost cen i kosztów zakupu nieruchomości Utrudnienie i wydłużenie procesu inwestycyjnego Stosowanie naturalnego hedgingu poprzez dostosowanie waluty najmu do waluty kredytu. Ze względu jednak na fakt, że walutą bazową wyceny nieruchomości jest EUR a hedging bilansowy jest niepełny, Grupa ma i będzie miała profil eksportera. Całkowite wyeliminowanie ryzyka kursowego jest niemożliwe Stosowanie w ograniczonym zakresie dostępnych na rynku instrumentów pochodnych Stosowanie długoterminowej strategii zarządzania aktywami generującymi dochód Ciągłe monitorowanie rynku nieruchomości oraz sytuacji gospodarczej i odpowiednie dostosowywanie przyjętej strategii Wykorzystywanie transakcji zamiany stóp procentowych (swapy). Transakcje te nie pokrywają jednak 100% ekspozycji. Stopień pokrycia ekspozycji jest kompromisem pomiędzy mniejszym ryzykiem a wyższym kosztem Staranny dobór nieruchomości oraz wykorzystanie możliwości związanych z distressed assets Wykorzystanie doświadczenia w realizacji projektów i znajomości rynku do realizacji unikalnych projektów Wykorzystanie potencjału finansowego i organizacyjnego Grupy CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PORTFELEM NIERUCHOMOŚCI CZYNNIKI RYZYKA WPŁYW DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ NAJEMCÓW Staranny dobór najemców Utrata najemców biurowych i handlowych lub trudności w ich pozyskaniu Niepozyskanie najemców biurowych w Warszawie ze względu na dużą podaż powierzchni biurowej Utrata przychodów i płynności poprzez m.in.: Spadek przychodu z najmu Brak możliwości sprzedaży nieruchomości Współpraca z renomowanymi zewnętrznymi firmami specjalizującymi się w usługach pośrednictwa w najmie Atrakcyjna oferta dla najemców Utrata kluczowego najemcy ( anchor tenant") Brak możliwości uruchomienia finansowania bankowego Systematyczny monitoring zadowolenia najemców i podejmowanie działań naprawczych Stosowanie kaucji i gwarancji bankowych jako zabezpieczenia umów najmu Spadek wartości nieruchomości rozpoznawany jako strata z aktualizacji wyceny Przyjęcie błędnych założeń prowadzących do błędów w wycenie nieruchomości i wdrożenie błędnych RYZYKO ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI Niższe od zakładanych wpływy z czynszów i ze sprzedaży nieruchomości Wartość bilansowa nieruchomości nieodzwierciedlająca wartości godziwej Współpraca z niezależnymi rzeczoznawcami majątkowymi Staranny dobór metod wyceny Stosowanie kilkuetapowej procedury 17

19 strategii dla danego projektu akceptacji wyceny Systematyczny przegląd nieruchomości i monitoring głównych założeń Przekroczenie budżetu Niedotrzymanie przez generalnych wykonawców przyjętych standardów jakości i terminów Nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie RYZYKO ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI W BUDOWIE Spadek marży deweloperskiej Opóźnienie realizacji projektu prowadzące do spadku przychodów z najmu Naruszenie kowenantów umowy o finansowanie bankowe Pojawienie się roszczeń Negatywny wpływ na wizerunek Grupy i możliwość wynajęcia powierzchni Współpraca z renomowanymi wykonawcami o stabilnej sytuacji finansowej Zabezpieczenia zawarte w umowach o generalne wykonawstwo inwestycji Stały monitoring i nadzór nad realizacją prac budowlanych przez inspektorów lub specjalistyczne firmy zewnętrzne Zatrudnienie w Grupie doświadczonych specjalistów Opieszałość działania krajowej administracji i urzędów Działania organizacji społecznych lub właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz okolicznych mieszkańców Brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego RYZYKO PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH Nieuzyskanie lub opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń i decyzji prowadzące do opóźnienia lub zaniechania realizacji projektu inwestycyjnego Wydłużenie procesu pozyskania pozwoleń prowadzące do obniżenia rentowności inwestycji Cofnięcie uzyskanych pozwoleń Doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich oraz stały monitoring przebiegu prac Wykorzystanie doświadczenia w przeprowadzaniu procedur administracyjnych Zatrudnianie specjalistów w wielu dziedzinach, w tym: w zakresie finansów, prawa, budowy i procedur administracyjnych 18

20 3 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ GRUPY CAPITAL PARK WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Poniższa tabela przedstawia roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Capital Park na dzień 31 grudnia 2014 r. Dane porównawcze prezentowane są na dzień 31 grudnia 2013 r. AKTYWA Aktywa trwałe % sumy bilansowej % sumy bilansowej Nieruchomości inwestycyjne ,3% ,5% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,1% ,7% Pozostałe aktywa finansowe ,7% ,0% Pozostałe aktywa trwałe 656 0,0% 788 0,0% Aktywa obrotowe ,1% ,3% Zapasy ,3% ,1% Pozostałe należności i pozostałe aktywa obrotowe ,9% ,0% Należności handlowe ,3% ,1% Pozostałe aktywa finansowe ,3% ,3% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,1% ,2% ,9% ,7% AKTYWA RAZEM ,0% ,0% PASYWA % sumy bilansowej % sumy bilansowej Kapitały własne Kapitał zakładowy ,6% ,6% Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej ,9% ,3% Pozostałe kapitały ,7% ,6% Kapitał rezerwowy z tytułu niezarejestrowanego kapitału zakładowego i zapasowego 0 0,0% ,4% Różnice kursowe z przeliczenia 397 0,0% (1 940) (0,1%) Niepodzielony wynik finansowy 454 0,0% (25 097) (1,5%) Wynik finansowy bieżącego okresu (61 468) (3,3%) ,6% Udziały mniejszościowe ,5% ,2% Pożyczki od podmiotów powiązanych ,4% ,1% Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pozostałe zobowiązania finansowe ,4% ,9% Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji ,7% ,1% Pozostałe zobowiązania i rezerwy ,9% ,5% Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,7% ,7% ,6% ,2% Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pozostałe zobowiązania finansowe ,4% ,1% Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji ,6% ,2% Zobowiązania handlowe ,8% ,8% Pozostałe zobowiązania i rezerwy ,2% ,7% ,0% ,7% PASYWA RAZEM % ,0% 19

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK 0 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK SA ZA 2014 ROK

CAPITAL PARK SA ZA 2014 ROK za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA ZA 2014 ROK 1 za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015 17 listopada 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA 2013 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA 2013 r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK S.A. ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2012 r. (w tys. zł) SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W I KWARTALE 2014 R. 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA Sprawozdanie Zarządu z Działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA 2012 1 LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 WPROWADZENIE... 4 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 Dane finansowe Otoczenie rynkowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Warszawa, 15 września 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

VI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

VI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT VI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota od 01.01.2015 do 31.12.2015 od 01.01.2014 do 31.12.2014 Przychody ze sprzedaży 11.1 79 469 37 740 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów od jednostek powiązanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 5 1. INFORMACJE OGÓLNE... 7 2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA Sprawozdanie Zarządu z Działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2012 1 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo