Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece"

Transkrypt

1 SYGNATURA: CD1 Programme Leonardo da Vinci: the European Community action programme for cooperation in the field of vocational training. Compendium / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: edukacja; młodzież; szkolenie zawodowe; Leonardo da Vinci SYGNATURA: CD2 Euro coins, banknotes, visual identity II / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: euro; monety; banknoty SYGNATURA: CD3 Europe's environment: the Dobris assessment / David Stanners ed., Philippe Bourdeau ed.; European Environment Agency Luxembourg: OOPEC, ISBN Publikacja w języka: angielskim, Słowa kluczowe: środowisko; ochrona ś rodowiska; transport; rolnictwo; leśnictwo; rybołówstwo; turystyka; gospodarstwo domowe SYGNATURA: CD4 The European Union's telecommunications policy / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: polityka telekomunikacyjna; telekomunikacja; Zielona księga; Green paper; prawo wspólnotowe; społeczeństwo informacyjne SYGNATURA: CD5 Europa: an introduction to the European Union's server / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; internet; instytucje Unii Europejskiej SYGNATURA: CD6 Hello Europe: a youth guide to Europe and the European Union / European Commission Brussels: European Commission, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; młodzież; Europa SYGNATURA: CD7 Europe from A to Z: Guide to European integration / Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels; European Commission, Institute fur Europäische Politik Luxembourg: OOPEC, [1997]. ISBN Słowa kluczowe: integracja europejska; słownik; przewodnik SYGNATURA: CD8 Info2000: Documentation - Stimulating the development and use of multimedia content in Europe / European Commission Luxembourg: INFO2000 Central Office, [2000]. Słowa kluczowe: program INFO2000; INFO2000; multimedia; IMPACT; program IMPACT; systemy informacyjne; badania naukowe

2 SYGNATURA: CD9 Telecommunications requirements for international electronic data interchange (TRI- EDI) / European Communities, Industry Canada Wimborne: KimTec UK, Słowa kluczowe: telekomunikacja; EDI; TEDIS; Kanada SYGNATURA: CD10 Catalogue of European standards and their national implementations 1996 = Catalogue des normes europeennes et leur mise en application nationale 1996: Situation on 6 February 1996 / Comite Europeen de Normalisation Brussels: CEN Central Secretariat, (Catalogue of European Standards and Their National Implementations = Catalogue des Normes Europeennes et Leur Mise en Application Nationale / Comite Europeen de Normalisation, ISSN ; 1996) ISBN Słowa kluczowe: normalizacja; normy europejskie SYGNATURA: CD11 Ft EUROfile: an interactive business guide to the European Union / Financial Times, European Communities Financial Times, Słowa kluczowe: Unia Gospodarcza i Walutowa; euro; Unia Walutowa i Gospodarcza SYGNATURA: CD12 Making workplace accessible: a guide to integration / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; warunki pracy; niepełnosprawność; niepełnosprawni SYGNATURA: CD13 SMCD: Single market databases: Spearhead, INFO 92, European Update / Context. Departament of Trade & Industry London: Context, Słowa kluczowe: jednolity rynek; bazy danych; Wspólnoty Europejskie SYGNATURA: CD14 Glossarium: Vocational Training - Formation professionnelle / European Centre for the Development of Vocational Training Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: szkolenie zawodowe; Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego SYGNATURA: CD15 EU-Woerterbuch = Dictionnaire de l'union Europeenne: Franzősisch-deutsch / Rat der Europäischen Union. Generalsekretariat Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: słownik; język francuski; język niemiecki SYGNATURA: CD16 It all starts with an idea - May 2001 / European Commission, Intellectual Property Rights Helpdesk European Commission, Słowa kluczowe: innowacje; własnośćintelektualna; prawo autorskie; patenty

3 SYGNATURA: CD17 Publications January March 1999 = Publications Janvier Mars 1999 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD18 Publications January December 2000 = Publications janvier decembre 2000 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD19 Publications January March 2000 = Publications Janvier Mars 2000 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD20 Zrozumieć negocjacje - Negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej = Understanding negotiations - Poland's accession negotiations to the European Union / Pe łnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Słowa kluczowe: negocjacje akcesyjne; integracja europejska; rozszerzenie Unii Europejskiej SYGNATURA: CD21 The electronic training village: your centre for vocational training information and research in Europe / European Centre for the Development of Vocational Training Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego; szkolenie zawodowe SYGNATURA: CD22 Bulletin of the European Union. General report on the activities of the European Union 1998 = Bulletin der Europaeischen Union. Gesamtbericht ueber die Taetigkeit der Europaeischen Union 1998 / European Communities Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Biuletyn Unii Europejskiej; instytucje Unii Europejskiej; prawo europejskie SYGNATURA: CD23 Community structural funds: presentation kit / European Union Luxembourg: OOPEC, (European Union Regional Policy and Cohesion) ISBN Słowa kluczowe: fundusze strukturalne 3

4 SYGNATURA: CD24 Napo in: lighten the load! / European Union, European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie; warunki pracy; wypadki; ergonomia SYGNATURA: CD25 Panorama of European Business: professional version. Data / Eurostat, European Commission Luxembourg: OOPEC, (Theme 4: Industry, Trade and Services / Eurostat. Panorama of the European Union) ISBN Słowa kluczowe: biznes; statystyka; gospodarka; przemysł; usługi; przedsiębiorstwa SYGNATURA: CD26 Eudorstat: publications from to / European Commission, Eurostat Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat) ISBN Słowa kluczowe: statystyka; gospodarka; finanse; ludność; polityka społeczna; przemysł; handel zagraniczny; usługi; rolnictwo; leśnictwo; rybołówstwo; transport; środowisko; energetyka; badania naukowe SYGNATURA: CD27 Regions = Regionen: Statistical yearbook 2001 / Eurostat Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme 1: General Statistics / Eurostat) Słowa kluczowe: regiony; statystyka; kraje Unii Europejskiej SYGNATURA: CD28 The state of occupational safety and health in the European Union : pilot study / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; praca; zatrudnienie; bezpieczeństwo pracy; zdrowie SYGNATURA: CD29 Economic foundations for energy policy: the shared analysis project / European Commission Luxembourg: OOPEC, (Energy in Europe / European Commission; Special Issue - Dec. 1999) ISBN X Słowa kluczowe: polityka energetyczna; energetyka; energia; energia elektryczna; gaz ziemny; rynek energetyczny; badania naukowe; technologia; zmiany klimatyczne; energia odnawialna SYGNATURA: CD30 Hello Europe: a youth guide to Europe and the European Union / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; młodzież 4

5 SYGNATURA: CD31 NATO 2000 = OTAN 2000 / North Atlantic Treaty Organisation Brussels: NATO, ISBN Słowa kluczowe: NATO; informator SYGNATURA: CD32 Unia Europejska - historia, funkcjonowanie, rozszerzenie, programy pomocowe: zestaw foliogramów / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Słowa kluczowe: Unia Europejska; historia; instytucje Unii Europejskiej; rozszerzenie Unii Europejskiej; programy pomocowe; informator SYGNATURA: CD33 The EIB group 2001: Activity report - Financial report - Projects finances and statistics / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank, Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD34 Structural actions : regulations and documents / J.-P. Berg ed.; European Commission [Brussels]: European Commission, (European Union Structural Funds and Cohesion Fund) Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; Fundusz Spójności; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejs ki Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych SYGNATURA: CD35 The state of occupational safety and health in Europe: pilot study / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, (Monitoring / European Agency for Safety and Health at Work) ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; zdrowie; choroby zawodowe; telepraca; zatrudnienie SYGNATURA: CD36 Enlarging the European Union = L'elargissement de l'union europeenne: Fifth ECSA World Conference. Conference papers. Brussels, December 2000 / European Commission, European Community Studies Association Brussels, Słowa kluczowe: rozszerzenie Unii Europejskiej; konferencja międzyrządowa SYGNATURA: CD37 Vademecum funduszy Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; Fundusz Spójności; PHARE; ISPA; SAPARD; fundusze pomocowe; fundusze przedakcesyjne SYGNATURA: CD38 The Court of Justice of the European Communities = La Cour de justice des Communautes europeennes / Court of Justice of the European Communities Court of Justice of the European Communities,

6 Słowa kluczowe: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Sąd Pierwszej Instancji; Traktat Amsterdamski SYGNATURA: CD39 COST 330. Teleinformatics links between ports and their partners: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research / European Commission. Directorate General Transport Luxembourg, Słowa kluczowe: porty; transport morski; COST 330; kraje Unii Europejskiej SYGNATURA: CD40 Annual report 2002 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy SYGNATURA: CD41 Binding Tariff Information on CD- ROM: Trade Version European Commission - EBTI BTIonCD / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: cła; taryfa celna; handel zagraniczny; handel międzynarodowy SYGNATURA: CD42 TEDIS EDI&ISDN for the global Information Society / European Commission Luxembourg, Słowa kluczowe: telekomunikacja; społeczeństwo informacyjne; globalizacja SYGNATURA: CD43 CORDIS RTD-Programmes: Community R&D Information Service - Edition 2 - January 1994 / Commission of the European Communities Luxembourg, (Community Research and Development Information Service, ISSN ) Słowa kluczowe: CORDIS; badania naukowe; technologia; innowacje SYGNATURA: CD44 Telematics for european Admministrations and rural areas / European Commission DGXIII/C2 Luxembourg, Słowa kluczowe: informatyka; teleinformatyka; administracja publiczna; instytucje Unii Europejskiej; wieś; rozwój terenów wiejskich SYGNATURA: CD45 Publications January December 2001 = Publications Janvier Decembre 2001 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, (Publications / European Foundation for the Improvement of Living And Working Conditions, ISSN ) Słowa kluczowe: praca; warunki pracy; jakość życia; Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD46 Vocational rehabilitation and employment persons with disabilities / International Labour Office [Geneva]: International Labour Office, Słowa kluczowe: zatrudnienie; praca; niepe łnosprawni; niepełnosprawność; warunki pracy; Międzynarodowa Organizacja Pracy 6

7 SYGNATURA: CD47 Annual Report 2000: The EIB Group in the Year Projects financed And statistics / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank, Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD48 Energy in Europe 1999 Annual energy review - special issue - January 2000 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; OECD; Unia Europejska; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska SYGNATURA: CD49 Energy in Europe 1997 Annual energy review - special issue - September 1997 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; OECD; Unia Europejska; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska SYGNATURA: CD50 Energy in Europe 1998 Annual energy review - special issue - December 1998 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; OECD; Unia Europejska; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska SYGNATURA: CD51 Telematics for libraries: Libraries in the information society / European Commission DG XIII Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: telematyka; informatyka; sieci informacyjne; sieci komputerowe; biblioteki; społeczeństwo informacyjne SYGNATURA: CD52 Your business and the euro / European Commission Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: euro; biznes; Unia Gospodarcza i Walutowa SYGNATURA: CD53 Annual Report 2000 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy SYGNATURA: CD54 Multimedialny słownik terminów policyjnych i trzeciego filaru Unii Europejskiej = Multimedia dictionary of police terms and European Union third pillar / Komenda Główna Policji [Warszawa]: ZAiKS, Słowa kluczowe: policja; terminologia; współpraca policyjna; współpraca sądowa; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; filary Unii Europejskiej 7

8 SYGNATURA: CD55 Annual Report 2001 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy SYGNATURA: CD Annual energy review - January 2002 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; Unia Europejska; OECD; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska; Stany Zjednoczone; Japonia SYGNATURA: CD57 Joint Research Centre European Commission: Annual Report 2001 / European Commission. Directorate General Joint Research Centre Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: badania naukowe; badania przemysłowe; Europejska Przestrzeń Badawcza; Wspólne Centrum Badawcze SYGNATURA: CD58 European Union foreign direct investment yearbook Analytical aspects - Detailed tables on CD- ROM - Data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / European Communities) Słowa kluczowe: inwestycje zagraniczne; inwestycje bezpośrednie SYGNATURA: CD59 Regions : Statistical yearbook 2002 / European Communities, Eurostat Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme 1: General statistics / European Communities, Eurostat) Słowa kluczowe: regiony; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD60 Structural Funds Presentations / European Commission. Directorate-General for Regional Policy [Brussels]: European Communities, (Regional Policy / European Commission. Directorate-General for Regional Policy) ISBN Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; regiony; polityka regionalna SYGNATURA: CD61 Euro-Mediterranean's integration: The Mediterranean's european challenge - Volume III / Peter Xuereb ed.; European Documentation and Research Centre University of Malta, European Community [Msida]: University of Malta, ISBN Słowa kluczowe: Region Śródziemnomorski; globalizacja; bezpieczeństwo międzynarodowe; prawa człowieka; demokracja; środowisko; ochrona środowiska; rynek wewnętrzny; polityka audiowizualna; własność intelektualna; ma łe i średnie przedsiębiorstwa; Eskisehir; harmonizacja prawa; Turcja SYGNATURA: CD62 Renewable energies in urban areas - climate change and sustainable local 8

9 development = Energies renouvelables en milieu urbain - changement climatique et developpement local durable / Energie-Cites, European Commission Bruxelles: Energie-Cites Bureau Bruxelles, Słowa kluczowe: urbanizacja; energia odnawialna; energia wiatru; energia słoneczna; energia geotermiczna; bioenergetyka; biomasa; biogaz; bioklimatologia; fotoelektryczność; urbanistyka; miasta; energia słoneczna SYGNATURA: CD63 Reference documents on best available techniques (Council Directive 96/61/EC): First edition (multilingual) / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: przemysł; przemysł hutniczy; przemysł ceramiczny; szkło; przemysł chemiczny; papier SYGNATURA: CD64 Euro Papers / European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: finanse; gospodarka; Euro; us ługi finansowe; rynek wewnętrzny; Unia Gospodarcza i Walutowa SYGNATURA: CD65 E-archives: a collection of web sites dedicated to the euro - More than 300 websites, videos and much more (DVD) / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Euro; finanse; internet; strony web; informacja europejska SYGNATURA: CD66 Poland's Foreign Policy in documents 2002 / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Department of Information Systems [Warsaw]: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Słowa kluczowe: polityka zagraniczna; integracja europejska; Polska; dokumentacja SYGNATURA: CD67 Unia Europejska w pigułce - prezentacje: historia, instytucje, funkcjonowanie, rozszerzenie / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Punkt Informacyjny Unii Europejskiej Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Słowa kluczowe: Unia Europejska; historia; instytucje Unii Europejskiej; rozszerzenie Unii Europejskiej; integracja europejska; Polska SYGNATURA: CD68 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej: Regionalne Centra Informacji Europejskiej - nr 004 / Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Unia Europejska; informacja europejska; negocjacje akcesyjne; traktaty; konwencje; statystyka; programy pomocowe; Centrum Informacji Europejskiej; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej; Polska; dokumentacja SYGNATURA: CD69 Poradnik prawny dla gmin - nr 006 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: gminy; administracja gminna; energia; obrona cywilna; ochrona 9

10 konsumentów; polityka społeczna; zatrudnienie; zamówienia publiczne; ochrona środowiska; transport drogowy; ogrody zoologiczne; prawo wyborcze SYGNATURA: CD70 Promoting health and safety in European small and medium-sized enterprises (SMEs) - SME Funding Scheme / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: ma łe i średnie przedsiębiorstwa; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie SYGNATURA: CD71 Regions: Statistical yearbook 2003 / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme 1: General statistics / Eurostat) Słowa kluczowe: regiony; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD72 Euro-med integration and the "Ring of friends": the Mediterranean's european challenge - Volume IV / Peter G. Xuereb ed.; European Documentation and Research Centre University of Malta, European Communities [Msida] : University of Malta, ISBN Słowa kluczowe: Region Śródziemnomorski; rozszerzenie Unii Europejskiej; polityka sąsiedztwa; społeczeństwo obywatelskie; integracja europejska SYGNATURA: CD73 Eurostat yearbook 2003: the statistical guide to Europe - Data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat) ISBN Słowa kluczowe: Eurostat; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD74 The EIB Group 2003: Activity Report - Financial Report - Projects financed and statistics / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank Group, (EIB Group / European Invest ment Bank, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD75 Joint Research Centre European Commission: Information Package Annual report, publications bulletin, videos, brochures, newsletters and leaflets / European Commission. Directorate General Joint Research Centre Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Wspólne Centrum Badawcze; badania naukowe; badania przemysłowe Europejska Przestrzeń Badawcza SYGNATURA: CD76 European energy and transport: trends to January 2003 / European Commission Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; energia; transport; statystyka; Unia Europejska 10

11 SYGNATURA: CD77 European Economy: CD 1, CD 2 / European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: ekonomia; gospodarka; polityka gospodarcza; rynek wewnętrzny; Unia Gospodarcza i Walutowa; finanse SYGNATURA: CD78 Written questions tabled during the fourth parliamentary term, together with answers / European Parliament Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Parlament Europejski; kontrola parlamentarna; procedura parlamentarna SYGNATURA: CD79 Poland's Foreign Policy in documents 2003 / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Department of Information Systems [Warsaw]: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Słowa kluczowe: polityka zagraniczna; integracja europejska SYGNATURA: CD80 Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej / Narodowy Bank Polski [Warszawa]: Narodowy Bank Polski, [2003]. Słowa kluczowe: Euro; banknoty; monety; Unia Gospodarcza i Walutowa SYGNATURA: CD81 Europa drogą Kościoła: Jan Paweł II o Europie i europejskości / [Jan Paweł II] Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, ISBN X Słowa kluczowe: Kościół katolicki; Jan Paweł II; Europa SYGNATURA: CD82 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: aneks do książki / Ryszard Skubisz red. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, (Orzecznictwo Europejskie) Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; orzecznictwo; Prawo wspólnotowe; instytucje Unii Europejskiej; prawa człowieka; prawo konkurencji; prawo własności intelektualnej; wspólny rynek; ochrona prawna SYGNATURA: CD83 Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: Podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Traktat akcesyjny; rozszerzenie Unii Europejskiej; prawo wspólnotowe; integracja europejska SYGNATURA: CD84 TAK! Łączymy Polskę z Europą / Aleksander Kwaśniewski prezydent; Polska Fundacja im. Roberta Schumana [Warszawa],

12 Słowa kluczowe: Polska; Unia Europejska; integracja europejska; Traktat Akcesyjny; Polska Fundacja im. Roberta Schumana; hymny; negocjacje członkowskie; Kwaśniewski Aleksander SYGNATURA: CD85 Tak dla Polski / Aleksander Kwaśniewski prezydent Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Słowa kluczowe: Polska; Unia Europejska; integracja europejska; Traktat Akcesyjny; negocjacje akcesyjne; Kwaśniewski Aleksander SYGNATURA: CD86 Unia Europejska w pigułce: druga edycja listopad 2003 / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Punkt Informacyjny Unii E uropejskiej Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Słowa kluczowe: Unia Europejska; historia; integracja europejska; Instytucje Unii Europejskiej; rozszerzenie Unii Europejskiej; Polska; kraje Unii Europejskiej; fundusze strukturalne SYGNATURA: CD87 Polska wobec Strategii Lizbońskiej: Biała Księga - / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Strategia Lizbońska; gospodarka; telekomunikacja; us ługi finansowe; przedsiębiorczość SYGNATURA: CD88 Biuletyn Analiz nr 1-11 wrzesień kwiecień 2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (Biuletyn Analiz / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, ISSN X) Słowa kluczowe: integracja europejska; Polska; Unia Europejska SYGNATURA: CD89 Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej = Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 001/2002/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Polska; Unia Europejska SYGNATURA: CD90 Wybór publikacji / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 003/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD91 Foldery / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 004/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Centrum Informacji Europejskiej; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD92 12

13 Wybór publikacji (Część druga) / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 005/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: dokumentacja; informacja europejska; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD93 Bibliografia: Wydawnictwa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 006/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD94 Monitor Integracji Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 007/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: Monitor Integracji Europejskiej; informacja europejska; dokumentacja; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD95 The European Court of Auditors 2004 (DVD) / European Court of Auditors. External Relations Department, European Commission. DG Press and Communication Luxembourg: European Court of Auditors, ISBN Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Obrachunkowy SYGNATURA: CD96 European Parliament Bibliography : DG Information - The Library 2004 / European Parliament Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: Parlament Europejski; bibliografia; informacja europejska SYGNATURA: CD97 Agency Information 2002/2003 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, (Agency Information / European Agency for Safety and Health at Work, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie SYGNATURA: CD98 Security of supply: Europe spins its energy web / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: energia; energetyka; przemys ł energetyczny; rynek wewnętrzny 13

14 SYGNATURA: CD99 From science to enterprises: a guide to European Technology Transfer Institutions 2003 / European Commission. Enterprise Directorate General Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: przedsiębiorczość; przedsiębiorstwa; technologia; transfer technologii SYGNATURA: CD100 Regions matter = Siła regionów / European Commission. Directorate-General for Regional Policy Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: regiony; polityka regionalna; Unia Europejska SYGNATURA: CD101 Eurostat yearbook 2004: data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat) ISBN Publikacja w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, Słowa kluczowe: Eurostat; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD102 European business - Facts and figures: data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: biznes; ekonomia; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD103 Quality of bathing water: May 2004 (2003 Bathing season) / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: środowisko; woda; kąpieliska; jakość wody; Unia Europejska SYGNATURA: CD104 Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Vol. IV: Policial and judicial cooperation related to financial crimes, fraud and corruption / Universidad de Salamanca fundacion general Salamanca: Universidad de Salamanca, (GROTIUS II Criminal Programme / European Commission, Universidad de Salamanca) ISBN Słowa kluczowe: korupcja; defraudacja; subwencje; korupcja; przest ępstwa finansowe; przestępstwa gospodarcze; oszustwo; finanse; GROTIUS II SYGNATURA: CD105 Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Vol. I: Community subsidy fraud and corruption / Universidad de Salamanca fundacion general Salamanca: Universidad de Salamanca, (GROTIUS II Criminal Programme / European Commission, Universidad de Salamanca) ISBN Słowa kluczowe: Europol; współpraca sądowa; policja; finanse; korupcja; przestępstwa finansowe; przestępstwa gospodarcze; pranie pieniędzy; GROTIUS II 14

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD 1. Informacja biznesowa Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 : Statistical Yearbook of the Tepublic of Poland; wydawca: Zakład Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:

Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: 1. ABC prawa Unii Europejskiej, prof. K.D. Borchardt, Komisja Europejska, s. 137 2. Agenda 2000. Umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Komisja

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla RECENZENT Prof. dr hab. Janusz Józef Węc PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Fotografia na okładce: Š Vladvitek Dreamstime.com Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Nauk

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland 2009 Raport roczny Annual report Raport roczny 2009 Spis treści Contents Słowo wstępne Foreword 5 Podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku A.Ogonowska, Polityka informacyjna UE na progu XXI wieku Anna Ogonowska * Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku 1. Uwagi ogólne Polityka informacyjna została zdefiniowana w literaturze

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo europejskie

SKRYPTY BECKA. Prawo europejskie SKRYPTY BECKA Prawo europejskie W sprzedaży: J. Barcik, A. Wentkowska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY, wyd. 2 Wykłady Becka M. M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM

ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH Ewa Rosowska ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM WARSZAWA 2004 2 Publikacja opracowana w Wydziale Integracji Europejskiej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly

Bardziej szczegółowo

Zestaw linków do stron dotyczących polityki wobec nauki, innowacji oraz szkolnictwa wyższego Monitoring polityki B+R oraz innowacji

Zestaw linków do stron dotyczących polityki wobec nauki, innowacji oraz szkolnictwa wyższego Monitoring polityki B+R oraz innowacji Zestaw linków do stron dotyczących polityki wobec nauki, innowacji oraz szkolnictwa wyższego Monitoring polityki B+R oraz innowacji EIMS European Innovation Monitoring System (zakończony, lata 1990-te)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo