Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece"

Transkrypt

1 SYGNATURA: CD1 Programme Leonardo da Vinci: the European Community action programme for cooperation in the field of vocational training. Compendium / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: edukacja; młodzież; szkolenie zawodowe; Leonardo da Vinci SYGNATURA: CD2 Euro coins, banknotes, visual identity II / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: euro; monety; banknoty SYGNATURA: CD3 Europe's environment: the Dobris assessment / David Stanners ed., Philippe Bourdeau ed.; European Environment Agency Luxembourg: OOPEC, ISBN Publikacja w języka: angielskim, Słowa kluczowe: środowisko; ochrona ś rodowiska; transport; rolnictwo; leśnictwo; rybołówstwo; turystyka; gospodarstwo domowe SYGNATURA: CD4 The European Union's telecommunications policy / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: polityka telekomunikacyjna; telekomunikacja; Zielona księga; Green paper; prawo wspólnotowe; społeczeństwo informacyjne SYGNATURA: CD5 Europa: an introduction to the European Union's server / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; internet; instytucje Unii Europejskiej SYGNATURA: CD6 Hello Europe: a youth guide to Europe and the European Union / European Commission Brussels: European Commission, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; młodzież; Europa SYGNATURA: CD7 Europe from A to Z: Guide to European integration / Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels; European Commission, Institute fur Europäische Politik Luxembourg: OOPEC, [1997]. ISBN Słowa kluczowe: integracja europejska; słownik; przewodnik SYGNATURA: CD8 Info2000: Documentation - Stimulating the development and use of multimedia content in Europe / European Commission Luxembourg: INFO2000 Central Office, [2000]. Słowa kluczowe: program INFO2000; INFO2000; multimedia; IMPACT; program IMPACT; systemy informacyjne; badania naukowe

2 SYGNATURA: CD9 Telecommunications requirements for international electronic data interchange (TRI- EDI) / European Communities, Industry Canada Wimborne: KimTec UK, Słowa kluczowe: telekomunikacja; EDI; TEDIS; Kanada SYGNATURA: CD10 Catalogue of European standards and their national implementations 1996 = Catalogue des normes europeennes et leur mise en application nationale 1996: Situation on 6 February 1996 / Comite Europeen de Normalisation Brussels: CEN Central Secretariat, (Catalogue of European Standards and Their National Implementations = Catalogue des Normes Europeennes et Leur Mise en Application Nationale / Comite Europeen de Normalisation, ISSN ; 1996) ISBN Słowa kluczowe: normalizacja; normy europejskie SYGNATURA: CD11 Ft EUROfile: an interactive business guide to the European Union / Financial Times, European Communities Financial Times, Słowa kluczowe: Unia Gospodarcza i Walutowa; euro; Unia Walutowa i Gospodarcza SYGNATURA: CD12 Making workplace accessible: a guide to integration / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; warunki pracy; niepełnosprawność; niepełnosprawni SYGNATURA: CD13 SMCD: Single market databases: Spearhead, INFO 92, European Update / Context. Departament of Trade & Industry London: Context, Słowa kluczowe: jednolity rynek; bazy danych; Wspólnoty Europejskie SYGNATURA: CD14 Glossarium: Vocational Training - Formation professionnelle / European Centre for the Development of Vocational Training Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: szkolenie zawodowe; Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego SYGNATURA: CD15 EU-Woerterbuch = Dictionnaire de l'union Europeenne: Franzősisch-deutsch / Rat der Europäischen Union. Generalsekretariat Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: słownik; język francuski; język niemiecki SYGNATURA: CD16 It all starts with an idea - May 2001 / European Commission, Intellectual Property Rights Helpdesk European Commission, Słowa kluczowe: innowacje; własnośćintelektualna; prawo autorskie; patenty

3 SYGNATURA: CD17 Publications January March 1999 = Publications Janvier Mars 1999 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD18 Publications January December 2000 = Publications janvier decembre 2000 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD19 Publications January March 2000 = Publications Janvier Mars 2000 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD20 Zrozumieć negocjacje - Negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej = Understanding negotiations - Poland's accession negotiations to the European Union / Pe łnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Słowa kluczowe: negocjacje akcesyjne; integracja europejska; rozszerzenie Unii Europejskiej SYGNATURA: CD21 The electronic training village: your centre for vocational training information and research in Europe / European Centre for the Development of Vocational Training Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego; szkolenie zawodowe SYGNATURA: CD22 Bulletin of the European Union. General report on the activities of the European Union 1998 = Bulletin der Europaeischen Union. Gesamtbericht ueber die Taetigkeit der Europaeischen Union 1998 / European Communities Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Biuletyn Unii Europejskiej; instytucje Unii Europejskiej; prawo europejskie SYGNATURA: CD23 Community structural funds: presentation kit / European Union Luxembourg: OOPEC, (European Union Regional Policy and Cohesion) ISBN Słowa kluczowe: fundusze strukturalne 3

4 SYGNATURA: CD24 Napo in: lighten the load! / European Union, European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie; warunki pracy; wypadki; ergonomia SYGNATURA: CD25 Panorama of European Business: professional version. Data / Eurostat, European Commission Luxembourg: OOPEC, (Theme 4: Industry, Trade and Services / Eurostat. Panorama of the European Union) ISBN Słowa kluczowe: biznes; statystyka; gospodarka; przemysł; usługi; przedsiębiorstwa SYGNATURA: CD26 Eudorstat: publications from to / European Commission, Eurostat Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat) ISBN Słowa kluczowe: statystyka; gospodarka; finanse; ludność; polityka społeczna; przemysł; handel zagraniczny; usługi; rolnictwo; leśnictwo; rybołówstwo; transport; środowisko; energetyka; badania naukowe SYGNATURA: CD27 Regions = Regionen: Statistical yearbook 2001 / Eurostat Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme 1: General Statistics / Eurostat) Słowa kluczowe: regiony; statystyka; kraje Unii Europejskiej SYGNATURA: CD28 The state of occupational safety and health in the European Union : pilot study / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; praca; zatrudnienie; bezpieczeństwo pracy; zdrowie SYGNATURA: CD29 Economic foundations for energy policy: the shared analysis project / European Commission Luxembourg: OOPEC, (Energy in Europe / European Commission; Special Issue - Dec. 1999) ISBN X Słowa kluczowe: polityka energetyczna; energetyka; energia; energia elektryczna; gaz ziemny; rynek energetyczny; badania naukowe; technologia; zmiany klimatyczne; energia odnawialna SYGNATURA: CD30 Hello Europe: a youth guide to Europe and the European Union / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; młodzież 4

5 SYGNATURA: CD31 NATO 2000 = OTAN 2000 / North Atlantic Treaty Organisation Brussels: NATO, ISBN Słowa kluczowe: NATO; informator SYGNATURA: CD32 Unia Europejska - historia, funkcjonowanie, rozszerzenie, programy pomocowe: zestaw foliogramów / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Słowa kluczowe: Unia Europejska; historia; instytucje Unii Europejskiej; rozszerzenie Unii Europejskiej; programy pomocowe; informator SYGNATURA: CD33 The EIB group 2001: Activity report - Financial report - Projects finances and statistics / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank, Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD34 Structural actions : regulations and documents / J.-P. Berg ed.; European Commission [Brussels]: European Commission, (European Union Structural Funds and Cohesion Fund) Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; Fundusz Spójności; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejs ki Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych SYGNATURA: CD35 The state of occupational safety and health in Europe: pilot study / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, (Monitoring / European Agency for Safety and Health at Work) ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; zdrowie; choroby zawodowe; telepraca; zatrudnienie SYGNATURA: CD36 Enlarging the European Union = L'elargissement de l'union europeenne: Fifth ECSA World Conference. Conference papers. Brussels, December 2000 / European Commission, European Community Studies Association Brussels, Słowa kluczowe: rozszerzenie Unii Europejskiej; konferencja międzyrządowa SYGNATURA: CD37 Vademecum funduszy Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; Fundusz Spójności; PHARE; ISPA; SAPARD; fundusze pomocowe; fundusze przedakcesyjne SYGNATURA: CD38 The Court of Justice of the European Communities = La Cour de justice des Communautes europeennes / Court of Justice of the European Communities Court of Justice of the European Communities,

6 Słowa kluczowe: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Sąd Pierwszej Instancji; Traktat Amsterdamski SYGNATURA: CD39 COST 330. Teleinformatics links between ports and their partners: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research / European Commission. Directorate General Transport Luxembourg, Słowa kluczowe: porty; transport morski; COST 330; kraje Unii Europejskiej SYGNATURA: CD40 Annual report 2002 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy SYGNATURA: CD41 Binding Tariff Information on CD- ROM: Trade Version European Commission - EBTI BTIonCD / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: cła; taryfa celna; handel zagraniczny; handel międzynarodowy SYGNATURA: CD42 TEDIS EDI&ISDN for the global Information Society / European Commission Luxembourg, Słowa kluczowe: telekomunikacja; społeczeństwo informacyjne; globalizacja SYGNATURA: CD43 CORDIS RTD-Programmes: Community R&D Information Service - Edition 2 - January 1994 / Commission of the European Communities Luxembourg, (Community Research and Development Information Service, ISSN ) Słowa kluczowe: CORDIS; badania naukowe; technologia; innowacje SYGNATURA: CD44 Telematics for european Admministrations and rural areas / European Commission DGXIII/C2 Luxembourg, Słowa kluczowe: informatyka; teleinformatyka; administracja publiczna; instytucje Unii Europejskiej; wieś; rozwój terenów wiejskich SYGNATURA: CD45 Publications January December 2001 = Publications Janvier Decembre 2001 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Luxembourg: OOPEC, (Publications / European Foundation for the Improvement of Living And Working Conditions, ISSN ) Słowa kluczowe: praca; warunki pracy; jakość życia; Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy SYGNATURA: CD46 Vocational rehabilitation and employment persons with disabilities / International Labour Office [Geneva]: International Labour Office, Słowa kluczowe: zatrudnienie; praca; niepe łnosprawni; niepełnosprawność; warunki pracy; Międzynarodowa Organizacja Pracy 6

7 SYGNATURA: CD47 Annual Report 2000: The EIB Group in the Year Projects financed And statistics / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank, Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD48 Energy in Europe 1999 Annual energy review - special issue - January 2000 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; OECD; Unia Europejska; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska SYGNATURA: CD49 Energy in Europe 1997 Annual energy review - special issue - September 1997 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; OECD; Unia Europejska; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska SYGNATURA: CD50 Energy in Europe 1998 Annual energy review - special issue - December 1998 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; OECD; Unia Europejska; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska SYGNATURA: CD51 Telematics for libraries: Libraries in the information society / European Commission DG XIII Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: telematyka; informatyka; sieci informacyjne; sieci komputerowe; biblioteki; społeczeństwo informacyjne SYGNATURA: CD52 Your business and the euro / European Commission Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: euro; biznes; Unia Gospodarcza i Walutowa SYGNATURA: CD53 Annual Report 2000 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy SYGNATURA: CD54 Multimedialny słownik terminów policyjnych i trzeciego filaru Unii Europejskiej = Multimedia dictionary of police terms and European Union third pillar / Komenda Główna Policji [Warszawa]: ZAiKS, Słowa kluczowe: policja; terminologia; współpraca policyjna; współpraca sądowa; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; filary Unii Europejskiej 7

8 SYGNATURA: CD55 Annual Report 2001 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy SYGNATURA: CD Annual energy review - January 2002 / European Commission DG XVII Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; Unia Europejska; OECD; Europa Wschodnia; Europa Środkowa; Rosja; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Bliski Wschód; Azja; Ameryka Łacińska; Stany Zjednoczone; Japonia SYGNATURA: CD57 Joint Research Centre European Commission: Annual Report 2001 / European Commission. Directorate General Joint Research Centre Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: badania naukowe; badania przemysłowe; Europejska Przestrzeń Badawcza; Wspólne Centrum Badawcze SYGNATURA: CD58 European Union foreign direct investment yearbook Analytical aspects - Detailed tables on CD- ROM - Data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / European Communities) Słowa kluczowe: inwestycje zagraniczne; inwestycje bezpośrednie SYGNATURA: CD59 Regions : Statistical yearbook 2002 / European Communities, Eurostat Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme 1: General statistics / European Communities, Eurostat) Słowa kluczowe: regiony; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD60 Structural Funds Presentations / European Commission. Directorate-General for Regional Policy [Brussels]: European Communities, (Regional Policy / European Commission. Directorate-General for Regional Policy) ISBN Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; regiony; polityka regionalna SYGNATURA: CD61 Euro-Mediterranean's integration: The Mediterranean's european challenge - Volume III / Peter Xuereb ed.; European Documentation and Research Centre University of Malta, European Community [Msida]: University of Malta, ISBN Słowa kluczowe: Region Śródziemnomorski; globalizacja; bezpieczeństwo międzynarodowe; prawa człowieka; demokracja; środowisko; ochrona środowiska; rynek wewnętrzny; polityka audiowizualna; własność intelektualna; ma łe i średnie przedsiębiorstwa; Eskisehir; harmonizacja prawa; Turcja SYGNATURA: CD62 Renewable energies in urban areas - climate change and sustainable local 8

9 development = Energies renouvelables en milieu urbain - changement climatique et developpement local durable / Energie-Cites, European Commission Bruxelles: Energie-Cites Bureau Bruxelles, Słowa kluczowe: urbanizacja; energia odnawialna; energia wiatru; energia słoneczna; energia geotermiczna; bioenergetyka; biomasa; biogaz; bioklimatologia; fotoelektryczność; urbanistyka; miasta; energia słoneczna SYGNATURA: CD63 Reference documents on best available techniques (Council Directive 96/61/EC): First edition (multilingual) / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: przemysł; przemysł hutniczy; przemysł ceramiczny; szkło; przemysł chemiczny; papier SYGNATURA: CD64 Euro Papers / European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: finanse; gospodarka; Euro; us ługi finansowe; rynek wewnętrzny; Unia Gospodarcza i Walutowa SYGNATURA: CD65 E-archives: a collection of web sites dedicated to the euro - More than 300 websites, videos and much more (DVD) / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Euro; finanse; internet; strony web; informacja europejska SYGNATURA: CD66 Poland's Foreign Policy in documents 2002 / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Department of Information Systems [Warsaw]: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Słowa kluczowe: polityka zagraniczna; integracja europejska; Polska; dokumentacja SYGNATURA: CD67 Unia Europejska w pigułce - prezentacje: historia, instytucje, funkcjonowanie, rozszerzenie / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Punkt Informacyjny Unii Europejskiej Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Słowa kluczowe: Unia Europejska; historia; instytucje Unii Europejskiej; rozszerzenie Unii Europejskiej; integracja europejska; Polska SYGNATURA: CD68 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej: Regionalne Centra Informacji Europejskiej - nr 004 / Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Unia Europejska; informacja europejska; negocjacje akcesyjne; traktaty; konwencje; statystyka; programy pomocowe; Centrum Informacji Europejskiej; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej; Polska; dokumentacja SYGNATURA: CD69 Poradnik prawny dla gmin - nr 006 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: gminy; administracja gminna; energia; obrona cywilna; ochrona 9

10 konsumentów; polityka społeczna; zatrudnienie; zamówienia publiczne; ochrona środowiska; transport drogowy; ogrody zoologiczne; prawo wyborcze SYGNATURA: CD70 Promoting health and safety in European small and medium-sized enterprises (SMEs) - SME Funding Scheme / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: ma łe i średnie przedsiębiorstwa; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie SYGNATURA: CD71 Regions: Statistical yearbook 2003 / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme 1: General statistics / Eurostat) Słowa kluczowe: regiony; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD72 Euro-med integration and the "Ring of friends": the Mediterranean's european challenge - Volume IV / Peter G. Xuereb ed.; European Documentation and Research Centre University of Malta, European Communities [Msida] : University of Malta, ISBN Słowa kluczowe: Region Śródziemnomorski; rozszerzenie Unii Europejskiej; polityka sąsiedztwa; społeczeństwo obywatelskie; integracja europejska SYGNATURA: CD73 Eurostat yearbook 2003: the statistical guide to Europe - Data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat) ISBN Słowa kluczowe: Eurostat; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD74 The EIB Group 2003: Activity Report - Financial Report - Projects financed and statistics / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank Group, (EIB Group / European Invest ment Bank, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD75 Joint Research Centre European Commission: Information Package Annual report, publications bulletin, videos, brochures, newsletters and leaflets / European Commission. Directorate General Joint Research Centre Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: Wspólne Centrum Badawcze; badania naukowe; badania przemysłowe Europejska Przestrzeń Badawcza SYGNATURA: CD76 European energy and transport: trends to January 2003 / European Commission Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: energetyka; energia; transport; statystyka; Unia Europejska 10

11 SYGNATURA: CD77 European Economy: CD 1, CD 2 / European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: ekonomia; gospodarka; polityka gospodarcza; rynek wewnętrzny; Unia Gospodarcza i Walutowa; finanse SYGNATURA: CD78 Written questions tabled during the fourth parliamentary term, together with answers / European Parliament Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Parlament Europejski; kontrola parlamentarna; procedura parlamentarna SYGNATURA: CD79 Poland's Foreign Policy in documents 2003 / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Department of Information Systems [Warsaw]: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Słowa kluczowe: polityka zagraniczna; integracja europejska SYGNATURA: CD80 Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej / Narodowy Bank Polski [Warszawa]: Narodowy Bank Polski, [2003]. Słowa kluczowe: Euro; banknoty; monety; Unia Gospodarcza i Walutowa SYGNATURA: CD81 Europa drogą Kościoła: Jan Paweł II o Europie i europejskości / [Jan Paweł II] Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, ISBN X Słowa kluczowe: Kościół katolicki; Jan Paweł II; Europa SYGNATURA: CD82 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: aneks do książki / Ryszard Skubisz red. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, (Orzecznictwo Europejskie) Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; orzecznictwo; Prawo wspólnotowe; instytucje Unii Europejskiej; prawa człowieka; prawo konkurencji; prawo własności intelektualnej; wspólny rynek; ochrona prawna SYGNATURA: CD83 Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: Podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Traktat akcesyjny; rozszerzenie Unii Europejskiej; prawo wspólnotowe; integracja europejska SYGNATURA: CD84 TAK! Łączymy Polskę z Europą / Aleksander Kwaśniewski prezydent; Polska Fundacja im. Roberta Schumana [Warszawa],

12 Słowa kluczowe: Polska; Unia Europejska; integracja europejska; Traktat Akcesyjny; Polska Fundacja im. Roberta Schumana; hymny; negocjacje członkowskie; Kwaśniewski Aleksander SYGNATURA: CD85 Tak dla Polski / Aleksander Kwaśniewski prezydent Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Słowa kluczowe: Polska; Unia Europejska; integracja europejska; Traktat Akcesyjny; negocjacje akcesyjne; Kwaśniewski Aleksander SYGNATURA: CD86 Unia Europejska w pigułce: druga edycja listopad 2003 / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Punkt Informacyjny Unii E uropejskiej Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Słowa kluczowe: Unia Europejska; historia; integracja europejska; Instytucje Unii Europejskiej; rozszerzenie Unii Europejskiej; Polska; kraje Unii Europejskiej; fundusze strukturalne SYGNATURA: CD87 Polska wobec Strategii Lizbońskiej: Biała Księga - / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Strategia Lizbońska; gospodarka; telekomunikacja; us ługi finansowe; przedsiębiorczość SYGNATURA: CD88 Biuletyn Analiz nr 1-11 wrzesień kwiecień 2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (Biuletyn Analiz / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, ISSN X) Słowa kluczowe: integracja europejska; Polska; Unia Europejska SYGNATURA: CD89 Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej = Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 001/2002/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Polska; Unia Europejska SYGNATURA: CD90 Wybór publikacji / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 003/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD91 Foldery / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 004/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Centrum Informacji Europejskiej; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD92 12

13 Wybór publikacji (Część druga) / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 005/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: dokumentacja; informacja europejska; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD93 Bibliografia: Wydawnictwa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 006/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD94 Monitor Integracji Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 007/2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: Monitor Integracji Europejskiej; informacja europejska; dokumentacja; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej SYGNATURA: CD95 The European Court of Auditors 2004 (DVD) / European Court of Auditors. External Relations Department, European Commission. DG Press and Communication Luxembourg: European Court of Auditors, ISBN Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Obrachunkowy SYGNATURA: CD96 European Parliament Bibliography : DG Information - The Library 2004 / European Parliament Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: Parlament Europejski; bibliografia; informacja europejska SYGNATURA: CD97 Agency Information 2002/2003 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, (Agency Information / European Agency for Safety and Health at Work, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie SYGNATURA: CD98 Security of supply: Europe spins its energy web / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: energia; energetyka; przemys ł energetyczny; rynek wewnętrzny 13

14 SYGNATURA: CD99 From science to enterprises: a guide to European Technology Transfer Institutions 2003 / European Commission. Enterprise Directorate General Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: przedsiębiorczość; przedsiębiorstwa; technologia; transfer technologii SYGNATURA: CD100 Regions matter = Siła regionów / European Commission. Directorate-General for Regional Policy Luxembourg: OOPEC, Słowa kluczowe: regiony; polityka regionalna; Unia Europejska SYGNATURA: CD101 Eurostat yearbook 2004: data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat) ISBN Publikacja w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, Słowa kluczowe: Eurostat; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD102 European business - Facts and figures: data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: biznes; ekonomia; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD103 Quality of bathing water: May 2004 (2003 Bathing season) / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: środowisko; woda; kąpieliska; jakość wody; Unia Europejska SYGNATURA: CD104 Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Vol. IV: Policial and judicial cooperation related to financial crimes, fraud and corruption / Universidad de Salamanca fundacion general Salamanca: Universidad de Salamanca, (GROTIUS II Criminal Programme / European Commission, Universidad de Salamanca) ISBN Słowa kluczowe: korupcja; defraudacja; subwencje; korupcja; przest ępstwa finansowe; przestępstwa gospodarcze; oszustwo; finanse; GROTIUS II SYGNATURA: CD105 Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Vol. I: Community subsidy fraud and corruption / Universidad de Salamanca fundacion general Salamanca: Universidad de Salamanca, (GROTIUS II Criminal Programme / European Commission, Universidad de Salamanca) ISBN Słowa kluczowe: Europol; współpraca sądowa; policja; finanse; korupcja; przestępstwa finansowe; przestępstwa gospodarcze; pranie pieniędzy; GROTIUS II 14

15 SYGNATURA: CD106 Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Vol.III: Fraud and corruption in the public administration / Universidad de Salamanca fundacion general Salamanca: Universidad de Salamanca, (GROTIUS II Criminal Programme / European Commission, Universidad de Salamanca) ISBN Słowa kluczowe: administracja publiczna; defraudacja; korupcja; przest ępczość finansowa; finanse publiczne; przestępczośćgospodarcza; prawo karne; policja; GROTIUS II SYGNATURA: CD107 Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Vol.II: Corruption and money laudering in the banking system / Universidad de Salamanca fundacion general Salamanca: Universidad de Salamanca, (GROTIUS II Criminal Programme / European Commission, Universidad de Salamanca) ISBN Słowa kluczowe: banki; pieniądze; pranie pieniędzy; prawo bankowe; przestępczość finansowa; przestępczość gospodarcza SYGNATURA: CD108 Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury / Michael Fleischer Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN Słowa kluczowe: Europa; Niemcy; Stany Zjednoczone; Rosja; Polska; kultura SYGNATURA: CD109 Przepisy Unii Europejskiej: tłumaczenie na język polski ( ) / Grupa Wydawnicza INFOR Warszawa: Grupa Wydawnicza INFOR, Słowa kluczowe: prawo wspólnotowe; prawo europejskie; Unia Europejska SYGNATURA: CD110 Fundusze strukturalne: system doradczy funduszy strukturalnych / Stowarzyszenie FENIKS Warszawa: Stowarzyszenie FENIKS, Słowa kluczowe: fundusze strukturalne; Polska SYGNATURA: CD111 Opracowania analityczne o wybranych aspektach wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 012/2004 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) Słowa kluczowe: integracja europejska; Polska; Unia Europejska SYGNATURA: CD112 Bibliografia: Integracja europejska w publikacjach zagranicznych w zbiorach Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 014/2004 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) ISBN Słowa kluczowe: bibliografia; zbiory biblioteczne; książki; Biblioteka 15

16 Depozytowa Wspólnot Europejskich SYGNATURA: CD113 Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich.- Wyd.3 Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 015/2004 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; dokumentacja SYGNATURA: CD114 Bibliografia / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (UKIE 016/2004 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) ISBN Słowa kluczowe: bibliografia; czasopisma; informacja europejska; dokumentacja SYGNATURA: CD115 Niezbędnik Europejski: Vademecum - polskie źródła informacji o UE (zawiera 10 płyt CD) / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, ISBN Słowa kluczowe: informacja europejska; integracja europejska SYGNATURA: CD116 Energy use in buildings: "Use it better, use it less" (Video) / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: energia; przemysł energetyczny; budownictwo; urbanistyka SYGNATURA: CD117 Deterring fraud by informing the public: the OLAF Anti-Fraud Communicators' Network (OAFCN) / European Commission, European Anti- Fraud Office Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; OLAF; przestępstwa finansowe; defraudacja; sieć informacyjna SYGNATURA: CD118 Regions: Statistical yearbook General and regional statistics / European Commission Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: regiony; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD119 European business - Facts and figures: data / European Communities Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union / Eurostat, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: biznes; ekonomia; statystyka; Unia Europejska

17 SYGNATURA: CD120 MISSOC Mutual Information System on Social Protection: Social Protection in the Member States of the European Economic Area and in Switzerland - Situation on 1st January 2005 / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Wzajemny System Informacji o Ochronie Socjalnej; MISSOC; polityka społeczna; ubezpieczenia społeczne; zatrudnienie; polityka zatrudnienia SYGNATURA: CD121 EIB Group 2005: 1.Activity Report, 2.Financial Report, 3.Statistical Report / European Investment Bank Luxembourg: European Invest ment Bank Group, ISBN Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny; sprawozdania finansowe SYGNATURA: CD122 Two ways to town-twinning / European Commission. Directorate-General for Education and Culture Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: miasta; partnerstwo miast; edukacja; kultura; dziedzictwo kulturowe SYGNATURA: CD123 Nuclear inspections : Half a century of safeguards in Europe (Video) / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: energia; transport; broń jądrowa; elektrownie jądrowe SYGNATURA: CD124 European Year of Education through Sport 2004: final records! / European Commission Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: Europejski Rok Edukacji przez Sport; kultura; edukacja SYGNATURA: CD125 Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs): SME Funding Scheme / European Agency for safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN X Słowa kluczowe: ma łe i średnie przedsiębiorstwa; zdrowie; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy SYGNATURA: CD126 Agency Information 2004/2005 / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, (Agency Information / European Agency for Safety and Health at Work, ISSN ) ISBN Słowa kluczowe: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie

18 SYGNATURA: CD127 Anti-discrimination, inclusion and equality in Malta: civil society project report / Peter G. Xuereb ed.; European Documentation and Research Centre, Jean Monnet European Centre of Excellence University of Malta; European Commission [Msida]: University of Malta, ISBN Słowa kluczowe: dyskryminacja; problemy społeczne; wykluczenie społeczne; równość płci; równouprawnienie płci; społeczeństwo obywatelskie; Malta SYGNATURA: CD128 CURIA 2005: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich - Sprawozdanie Roczne 2005 / Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ISBN Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; Sąd Pierwszej Instancji SYGNATURA: CD129 Napo: stop that noise! / European Union, European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie; hałas; warunki pracy; wypadki SYGNATURA: CD130 Napo in: Safe Start! / European Union, European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie; wypadki; warunki pracy SYGNATURA: CD131 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; konstytucje; prawo konstytucyjne SYGNATURA: CD132 Konsekwencje otwarcia rynków pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej - ewaluacja pierwszego roku = Consequences of the EU enlargement on selected EU labour markets - evaluation of the first year / Centrum Stosunków Międzynarodowych, Konrad Adenauer-Stiftung, British Embassy Warsaw Warszawa: Wydawnictwa Przemys łowe WEMA, ISBN Słowa kluczowe: rynek pracy; migranci zarobkowi; swobodny przepływ pracowników; Irlandia; Polska; rozszerzenie Unii Europejskiej SYGNATURA: CD133 Europejska debata publiczna / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, [2005]. Słowa kluczowe: informacja europejska; opinia publiczna; europejska debata publiczna 18

19 SYGNATURA: CD134 OpenOffice.org Warszawa: Wydawnictwo Helion, ISBN Słowa kluczowe: informatyka; programy komputerowe; OpenOffice; HTML; języki programowania; strony www SYGNATURA: CD135 Polska w UE: materiały informacyjne, doświadczenia pierwszego roku członkowstwa / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Słowa kluczowe: integracja europejska; Polska; Unia Europejska SYGNATURA: CD136 Polska w drodze do Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, [2005]. Słowa kluczowe: Ukraina; integracja europejska; Unia Europejska SYGNATURA: CD137 Ochrona środowiska 2005 / Główny Urząd Statystyczny Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, (GUS / Główny Urząd Statystyczny, ISSN ) Słowa kluczowe: ochrona środowiska; środowisko; Polska; statystyka SYGNATURA: CD138 Vademecum Europa od A do Z: kompendium wiedzy o Unii Europejskiej (styczeń 2004); Adresy wybranych stron internetowych na temat Unii Europejskiej / Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce [Warszawa]: VIZJA PRESS&IT, Słowa kluczowe: integracja europejska; prawo euro pejskie; acquis communautaire; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; polityka; gospodarka; instytucje Unii Europejskiej; Unia Europejska; terminologia; strony www; informator SYGNATURA: CD139 Europa dla Kobiet: podsumowanie projektu - grudzień 2005 r. / Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OśKa Warszawa: Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OśKa, Słowa kluczowe: kobiety; fundusze strukturalne; organizacje pozarządowe; Polska SYGNATURA: CD140 Napo 2006 / European Union, European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: praca; bezpieczeństwo pracy; higiena pracy; zdrowie; hałas; warunki pracy; wypadki; substancje niebezpieczne; Unia Europejska SYGNATURA: CD141 The family, law, religion and society in the European Union and Malta: civil society project report 2006 / Peter G. Xuereb ed.; European Documentation and Research Centre, Jean Monnet European Centre of Excellence University of Malta; European Commission [Msida]: University of Malta, ISBN Słowa kluczowe: rodzina; prawo; religia; społeczeństwo obywatelskie; Malta 19

20 SYGNATURA: CD142 Protecting passengers and goods transport in Europe = Ochrona transportu towarowego i pasażerskiego w Europie / European Commission. Directorate- General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, 2007 ISBN Słowa kluczowe: transport; ruch drogowy; transport towarowy; towary; transport pasażerski; bezpieczeństwo drogowe; polityka transportowa SYGNATURA: CD143 Better and cleaner urban transport for Europe = Lepszy i czystszy transport miejski w Europie / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: transport miejski; miasta; ruch miejski; transport publiczny; zanieczyszczenie; ochrona środowiska; polityka transportowa; biopaliwa silnikowe; rozwój zrównoważony; Unia Europejska SYGNATURA: CD144 Motorways of the sea = Autostrady morskie / European Commission. Directorate-General for Energy a nd Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Publikacja w językach: angielskim, Słowa kluczowe: transport morski; morze; transport; polityka transportowa SYGNATURA: CD145 Europe strengthens maritime safety / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: morze; transport morski; polityka transportowa; polityka morska; bezpieczeństwo międzynarodowe; Unia Europejska SYGNATURA: CD146 Biofuels to replace oil = Biopaliwa zastępują ropę naftową / European Commission. Directorate-General for Energy and Transport Luxembourg: OOPEC, ISBN Słowa kluczowe: transport; polityka transportowa; biopaliwa silnikowe; polityka energetyczna; energia odnawialna; zasoby energetyczne; Unia Europejska SYGNATURA: CD147 Eurostat electronic library: publications archive 1/2006 / European Commission Luxembourg: OOPEC, (Panorama of the European Union. Theme: General and regional statistics / Eurostat, ISSN ) Słowa kluczowe: Eurostat; dokumentacja; statystyka; Unia Europejska SYGNATURA: CD148 Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs): SME Funding Scheme / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg: OOPEC, ISBN

Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece

Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece SYGNATURA: CD1 Programme Leonardo da Vinci: the European Community action programme for cooperation in the field of vocational training. Compendium / European Commission Luxembourg: OOPEC, 1998. ISBN 92-828-4524-9

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

27. Euro nasz pieniądz. Obejrzyj pod światło, dotknij, obejrzyj pod kątem, Europejski Bank Centralny 28. Euro: gotowość do działania.

27. Euro nasz pieniądz. Obejrzyj pod światło, dotknij, obejrzyj pod kątem, Europejski Bank Centralny 28. Euro: gotowość do działania. Gospodarka: 1. Akademia Menadżerów CSR, Centrum PISOP 2. All u need is space, Komisja Europejska, 2013, (30 s.) 3. Biała Księga Transportu, Komisja Europejska, 28 s. 4. Budżet UE 2009. Zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym...

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym... Spis treści Spis tabel... 17 Przedmowa... 19 Wstęp... 23 Wprowadzenie w problematykę polityki społecznej... 23 Polityka społeczna a integracja... 25 Definiowanie pojęcia integracja socjalna"... 26 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie 20 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 tel. 081 440 87 10, fax 081 440 87 11; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Poziom I Wiadomości II Umiejętności Kategoria A Zapamiętanie wiadomości B Zrozumienie wiadomości C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D Stosowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 30 grudnia 2013 roku INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE W 2013 ROKU Niniejsza Informacja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki PL PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki Informacje ogólne i przydatne linki Rozdział I Sekcja 1.1. Sposób rządzenia i poprawa regulacji

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

WYBRANE NABYTKI BIBLIOTEKI DEPOZYTOWEJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W URZÊDZIE KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (październik 2008 r.)

WYBRANE NABYTKI BIBLIOTEKI DEPOZYTOWEJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W URZÊDZIE KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (październik 2008 r.) WYBÓR OPRACOWAÑ I PUBLIKACJI WYBRANE NABYTKI BIBLIOTEKI DEPOZYTOWEJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W URZÊDZIE KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (październik 2008 r.) 01 Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje. dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje. dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Siedziby agencji Unii Europejskiej Źródło: EU agencies: the way ahead, Luxembourg 2010,

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Pion Inżynierii Rolnej Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego Z. Inżynierii Produkcji Roślinnej Z. Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 15 lutego 2012 r. European Commission Enterprise and Industry Sieć Enterprise Europe

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2014

Indeks Wolności Gospodarczej 2014 Indeks Wolności Gospodarczej 2014 2014 Index of Economic Freedom Rządy prawa / Rule of Law Prawa własności / Property Rights Poziom korupcji / Freedom from Corruption Wielkość sektora publicznego / Government

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Energia, ochrona środowiska, klimat:

Energia, ochrona środowiska, klimat: Energia, ochrona środowiska, klimat: 1. 52 gestów na rzecz różnorodności biologicznej, Komisja Europejska. 2. A Ty jak wybierasz?. Kupuj z głową. Wybieraj ryby niezagrożone wyginięciem, Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Structure of the Talk

Plan wykładu Structure of the Talk Plan wykładu Structure of the Talk Obowiązki KPON i Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności 2010-2020 These CRPD Obligations and the European Disability Strategy 2010-2020 Wpływ na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

24. Ochrona praw pracowników tymczasowych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009 25. Odezwiemy się wkrótce... Co należy wiedzieć przy

24. Ochrona praw pracowników tymczasowych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009 25. Odezwiemy się wkrótce... Co należy wiedzieć przy Praca: 1. Absolwenci w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskie Biuro Doboru Kadr 2. Altruista wakacji, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym, Eurodesk Polska Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 12 listopada 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE INSTYTUCJE KOMISJA EUROPEJSKA 1 1. Zatrudnienie obywateli

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elwira Skibicka-Sokołowska REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020 POPRZEZ DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W OBECNEJ I PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP dr Alina Warzecha Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 17 czerwca 2009 r Gliwice Główne bariery występujące wśród MSP BARIERA ŚWIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty transportu zrównoważonego

Wybrane aspekty transportu zrównoważonego [1 000 toe] Logistyka - nauka Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki Wybrane aspekty transportu zrównoważonego Transport, obok rolnictwa i przemysłu, stał się jednym z podstawowych działów europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo