Ewolucja kontra rewolucja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja kontra rewolucja"

Transkrypt

1 Ewolucja kontra rewolucja Nowe technologie

2 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel Koordynacja: Krzysztof Maszewski, Monika Myszkowska ISBN: Realizacja: Wydawnictwo KA spółka cywilna Joanna Tomczyk-Lidochowska Katarzyna Wiśniewska Koordynator wydania: Joanna Tomczyk-Lidochowska Zdjęcia: Mariusz Grzelak Archiwum beneficjentów Okładka: obraz licencjonowany przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma infografika str. 7: Vallepu/Shutterstock

3 1. Z korzyścią dla środowiska Użyteczny paradygmat Pierwszy biurowiec pasywny Transfer nowych technologii Cyber-oko pomaga pacjentom Nekst porządkuje polski internet 14 Spis treści 7. Fotowoltaiczny panel z funkcją grzania Szkło z odzysku 18

4

5 W dzisiejszym świecie postęp trwa nieustannie, nabierając coraz większego tempa. Obserwowany jest wzrost znaczenia nowych technologii poziom ich zaawansowania stał się kryterium do oceny stopnia rozwoju danego kraju. Wspieranie B + R w branżach priorytetowych dla wzmocnienia polskiej gospodarki to jedno z założeń Programu Innowacyjna Gospodarka. Cel ten realizowany jest na wiele różnych sposobów, głównie dzięki współpracy z polskimi instytucjami badawczymi i naukowymi. Przykładem tego rodzaju współpracy jest projekt BIOPOL realizowany w Łodzi przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, które prowadziło badania nad biodegradowalnymi polimerami wytwarzanymi z surowców odnawialnych, dbając tym samym o ochronę środowiska. W wyniku tych badań opracowano polimer o nazwie poliaktyd, wyprodukowany ze... skrobi pochodzącej z odpadów powstających w przemyśle rolnym i spożywczym. Z pomocy PO IG korzystają również prywatni polscy przedsiębiorcy, którzy chcą wcielać w życie swoje pomysły. I tak na przykład firma ML System opatentowała i wdrożyła do realizacji własną technologię produkcji krzemowych hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost. Systemy te nie tylko stanowią element grzewczy na fasadach budynków, ale można je także wykorzystać do odśnieżania np. dachów. Z kolei firma Krynicki Recykling SA zaprojektowała i wprowadziła w życie innowacyjną metodę odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm, zwanej szklanym miałem, która do tej pory stanowiła jedynie odpad składowany na wysypiskach. Słowo wstępne To tylko kilka przykładów. W niniejszej broszurze przeczytają Państwo o innych godnych uznania technologicznych innowacjach, stworzonych przez polskie instytucje i firmy, przy wsparciu unijnych funduszy. Zapraszam do lektury. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 3

6 Z korzyścią dla środowiska Prof. Stanisław Słomkowski, dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, koordynator projektu Projekt: Projektodawca: Poddziałanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 43,31 mln zł 36,80 mln zł Polimery stosowane są do wyrobu włókien, laminatów, lakierów, emalii, klejów czy elementów konstrukcyjnych maszyn. Używane są również w budownictwie, przemyśle opakowaniowym i do produkcji urządzeń elektronicznych. Łącznie w ciągu roku wytwarzanych jest ich około 250 mln ton. W zdecydowanej większości są to polimery niedegradowalne (polistyren, polietylen, polipropylen i wiele innych), powodujące coraz większe zagrożenie dla środowiska. Ze względów ekologicznych w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie polimerami biodegradowalnymi, produkowanymi z surowców odnawialnych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, zespoły polskich naukowców utworzyły konsorcjum i w 2010 r. rozpoczęły badania w ramach projektu BIOPOL. Jego celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, służących do tworzenia nowych produktów z polimerów biodegradowalnych. Najważniejszy w tej grupie polimerów okazał się polilaktyd. Surowcem wyjściowym do jego produkcji jest skrobia z odpadów powstających w przemyśle rolnym i spożywczym. Dzięki tym badaniom jego udział w produkcji polimerów stale rośnie, co stanowi dużą korzyść dla środowiska. 4

7 Instalacja do wytwarzania polilaktydu (PLA) w Laboratorium Procesów Technologicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej Prof. Stanisław Słomkowski: Projekt zmierzał do zaspokojenia potrzeb związanych z koniecznością zastosowania tworzyw biodegradowalnych w Polsce. Związane jest to między innymi ze wzrostem świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Oczekujemy produkcji polimerów przyjaznych środowisku, wytwarzanych z zastosowaniem nowych, czystych technologii. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie technologii wytwarzania polilaktydu i alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru w modelowych instalacjach badawczych. Widok panelu systemu sterującego instalacją do wytwarzania PLA 5

8 Użyteczny paradygmat Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, koordynator projektu Projekt: Projektodawca: Poddziałanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Projekty rozwojowe 36,25 mln zł 30,81 mln zł W społeczeństwie informacyjnym wiedza jest znaczącym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a narzędziem pozwalającym na efektywną pracę są najbardziej zaawansowane techniki informatyczne. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej i współpracujących z nią ośrodków zajęli się sposobami projektowania serwisów internetowych, badaniem ich funkcjonalności i użyteczności biznesowej. Nowoczesne, interaktywne systemy konsultacyjne dla potrzeb medycyny, budownictwa, rynku usług elektronicznych, ochrony środowiska, sektora bezpieczeństwa i telekomunikacji, powstały w efekcie prac nad nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wykorzystującymi paradygmat SOA (Service Oriented Architecture). Najkrócej mówiąc, SOA to metodologia tworzenia serwisów i aplikacji w oparciu o przesłanki biznesowe. Praktyczne zastosowanie tego modelu poprawia konkurencyjność firm i wpływa na rozwój elektronicznej gospodarki. Obecnie wyniki projektu są komercjalizowane. 6

9 Nowatorski robot-pająk to jedno z narzędzi, przy opracowaniu którego wykorzystany został paradygmat SOA Ilustracja powyżej przedstawia poszczególne warstwy technologii opartej o paradygmat SOA nowoczesne spojrzenie na prowadzenie biznesu skupia się na efektywnym użyciu powiązanych usług i rezultatów będących wynikiem ich wykorzystania Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński: Prace badawcze koncentrowały się głównie w obszarze zarządzania systemami SOA, zwiększenia ich niezawodności i jakości działania oraz rozszerzenia na klasy systemów wbudowanych i mobilnych. Bezpośrednimi efektami projektu są: cztery etapy badawcze dotyczące metod i narzędzi budowy systemów opartych na paradygmacie SOA, cztery etapy stosowania metod i narzędzi do budowy pilotowych aplikacji, udział członków naszego konsorcjum w 50 konferencjach naukowych, a także zgłoszenie do ochrony patentowej 13 wynalazków. 7

10 Pierwszy biurowiec pasywny Roman Trzaskalik, prezes Zarządu Euro-Centrum, uczestnik projektu Projekt: Projektodawca: Działanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności 131,05 mln zł 77,55 mln zł Największe w Europie biurowce pasywne znajdują się w niemieckim Ludwigshafen nad Renem. W lutym 2014 r. dołączył do nich energooszczędny budynek wybudowany w katowickim Euro-Centrum. Osiąga takie same parametry oszczędnościowe jak jego starsi bracia zapotrzebowanie energetyczne wynosi 15 kwh/m 2 /rok i jest osiem razy mniejsze niż w obiektach tradycyjnych. To najnowocześniejszy budynek użyteczności publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastosowano w nim odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) i szereg rozwiązań pozwalających na ich optymalne wykorzystanie (system kontroli temperatury w poszczególnych segmentach, ogrzewanie stropowe z funkcją chłodzenia, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także automatyczne żaluzje fasadowe z czujnikami nasłonecznienia i wiatru). Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych, oferuje pracownie, sprzęt badawczy, usługi doradczoszkoleniowe, ułatwiając tym samym dostęp do wiedzy i wyników badań. Biurowiec jest siedzibą innowacyjnych firm, znajdują się tu też laboratoria i centrum przetwarzania danych. 8

11 Budynek pasywny wykorzystuje odnawialne źródła energii Roman Trzaskalik: Wzorce budownictwa energooszczędnego i pasywnego chcieliśmy przenieść do gospodarki, pokazać efektywność i opłacalność takich rozwiązań na konkretnym przykładzie. Poza biurowcem uruchomiliśmy laboratorium technologii energooszczędnych, komory starzenia, urządzenia do badania szczelności domów, aparaty do termowizji. Ważną sprawą dla nas jest lokowanie w Parku innowacyjnych firm, aby powstała swego rodzaju masa krytyczna, pozwalająca na dobrą współpracę pomiędzy nauką a biznesem. Pracownia kolektorów i systemów słonecznych 9

12 Transfer nowych technologii Dr inż. Mariusz Sochacki, adiunkt naukowy w Instytucie Mikro i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, uczestnik projektu Projekt: Projektodawca: Poddziałanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Projekty rozwojowe 18,86 mln zł 15,67 mln zł Zaawansowane technologie elektroniczne, optoelektroniczne i fotoniczne, a także techniki sensorowe, mają silny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Zasadniczym kierunkiem badawczym projektu Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, umożliwiających realizację nowych przyrządów półprzewodnikowych m.in. diod, fotodiod, tranzystorów, tyrystorów i układów scalonych, wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym. Procesy wytwarzania cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych łączone są w pełny cykl technologiczny, co z kolei pozwala na przygotowanie demonstratorów przyrządów mikroelektronicznych, optoelektronicznych i sensorów. Projekt zintegrował kadrę naukową z różnych dziedzin nauki, a także umożliwił transfer nowych technologii do przemysłu, zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw. 10

13 Badanie powierzchni próbek przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) Dr inż. Mariusz Sochacki: W ramach projektu Politechnika realizuje dwa zadania. Pierwsze dotyczy operacji technologicznych zmierzających do uzyskania wertykalnego tranzystora MOSFET na podłożach z węglika krzemu. Badania te przyczyniają się do rozwoju nowoczesnych przyrządów półprzewodnikowych. Drugie zadanie polega na opracowaniu klasyfikatora właściwości użytkowych biopaliw ciekłych, pozwalającego na szybką analizę ich podstawowych parametrów. Konstrukcje te mają aspekty ekologiczne, związane z poszanowaniem energii i zmniejszeniem zanieczyszczenia atmosfery. Analiza powierzchni próbek przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego nowoczesnej odmiany mikroskopu fluorescencyjnego, w którym źródłem światła jest laser 11

14 Cyber-oko pomaga pacjentom Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, kierownik projektu Projekt: Projektodawca: Poddziałanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle Politechnika Gdańska Projekty rozwojowe 7,79 mln zł 6,11 mln zł Nowe sposoby komunikowania się ludzi z komputerami, w tym kształcenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, były celem projektu realizowanego przez zespół z Politechniki Gdańskiej. Powstałe w jego wyniku rozwiązania są nadzieją dla osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami narządów zmysłów. W ramach projektu powstał system Cyberoko, który zwyciężył w konkursie Polski Wynalazca 2013, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz TVP1. Urządzenie pomaga w badaniu stanu świadomości i terapii pacjentów w stanie wegetatywnym. Do programu diagnozy i leczenia naukowcy dołączyli interfejs aromatowy, emitujący zapachy w sposób kontrolowany przez komputer, kask elektroencefalograficzny przenośny aparat do badania aktywności elektrycznej mózgu, a także wirtualną tablicę szkolną sterowaną gestami. Efektami projektu są również: system komunikacji nauczyciel uczeń ze spowolnieniem mowy, nowa metoda wspomagania nauki języków obcych i komputerowa diagnoza nasilenia objawów choroby Parkinsona. 12

15 Interfejs do synchronizacji półkul mózgowych Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski: Cyber-oko jest systemem pozwalającym na śledzenie miejsca na ekranie, na które patrzy użytkownik znajdujący się przed monitorem. Dzięki temu możliwe jest komunikowanie się z komputerem jedynie za pomocą wzroku. Na taką funkcjonalność czeka wiele osób, które doznały poważnych obrażeń fizycznych. Sterowanie komputerem za pomocą wzroku, a także za pomocą potencjałów elektrycznych mózgu, zbieranych z powierzchni skóry głowy, daje im szansę na komunikowanie swoich podstawowych potrzeb. Stymulator wzrokowo-sluchowy 13

16 Nekst porządkuje polski internet Prof. Jacek Koronacki, dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, koordynator projektu Projekt: Projektodawca: Poddziałanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 14,99 mln zł 12,74 mln zł Wyszukiwarki internetowe muszą być stale rozwijane przez poszerzanie swoich zdolności do prowadzenia analiz syntaktycznych i semantycznych dokumentów, czyli sprawdzania ich poprawności znaczeniowej i zgodności z gramatyką. Celem projektu było nie tylko zbudowanie wyszukiwarki internetowej (znanej pod nazwą Nekst), działającej w oparciu o około miliard dokumentów polskojęzycznych, ale także systemu odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym i wzbogacane dodatkowymi informacjami tekstowymi i obrazowymi. Wprowadzenie elementów analizy semantycznej pozwala wyszukać odpowiednie dokumenty, ale także udzielać najlepszych odpowiedzi, dzięki możliwości porównania treści pytań, a nie pojedynczych słów, z fragmentami zgromadzonych dokumentów. Nekst umożliwia też automatyczne wykorzystywanie kontekstu pytań dodatkowego komentarza czy znalezienia najlepszego dokumentu, w oparciu o inne pliki podobnej treści. Wyszukiwarka wzbogacona została również o funkcję oceny wydźwięku emocjonalnego tekstów. 14

17 W Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk powstał nowatorski system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych Prof. Jacek Koronacki: Projekt przyspiesza wprowadzanie nowych technologii informatycznych. Jego końcowym efektem będą też rozmaite wdrożenia, komercjalizacja niektórych wyników, umowy przekazania własności intelektualnej, liczne publikacje i stopnie naukowe. Wiele modułów systemu chcemy przygotować do niezależnego wykorzystania, na przykład do wykrywania plagiatów, automatycznego streszczania dokumentów, ich kategoryzacji czy, wspomagania systemów reklamy kontekstowej. Nowoczesna serwerownia 15

18 Fotowoltaiczny panel z funkcją grzania Edyta Stanek, prezes Zarządu ML System Sp. z o.o., koordynator projektu Projekt: Projektodawca: Działanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji krzemowych hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost ML System Sp. z o.o. 4.3 Kredyt Technologiczny 7,38 mln zł 3,40 mln zł Rozwiązania z dziedziny fotowoltaiki można wykorzystać nie tylko do wytwarzania energii, ale także do odśnieżania dachów, świetlików i wiat. Firma ML System opatentowała i wdrożyła własną technologię produkcji krzemowych hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost, które zapobiegają powstawaniu pokrywy śnieżnej i szronu. Rozwiązanie łączy dwie funkcje panelu produkującego energię pochodzącą z przetwarzania światła słonecznego i panelu grzewczego. Na dachu z instalacją NoFrost nie będzie zalegał śnieg, a więc zniknie zagrożenie związane zarówno z jego ciężarem, jak i spadkiem mocy. Ten innowacyjny produkt wyróżnia się krótkim czasem potrzebnym do osiągnięcia temperatury roboczej, równomiernym rozkładem temperatury na powierzchni i znaczną energooszczędnością. W 2013 r. panel NoFrost został laureatem konkursu Innowator Podkarpacia. 16

19 Panele nie tylko produkują prąd, lecz służą także do termomodernizacji ścian budynków Edyta Stanek: Panel NoFrost stosowany jest nie tylko na elewacjach i dachach domów jako system produkujący energię elektryczną, lecz służy też do termomodernizacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych. Wykorzystywany jako dodatkowy element grzewczy na fasadach budynków, eliminuje efekt skraplania pary wodnej na dużych powierzchniach przeszklonych (na przykład basenach), poprawiając komfort użytkowy przez tworzenie ciepłej ściany. Produkcja krzemowych hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost 17

20 Szkło z odzysku Adam Krynicki, prezes Zarządu Krynicki Recykling SA, koordynator projektu Projekt: Projektodawca: Działanie: Wartość projektu: Wartość dofinansowania z UE: Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm Krynicki Recykling SA 1.4 Wsparcie projektów celowych 21,54 mln zł 6,23 mln zł Największą w Polsce firmą przetwarzającą stłuczkę szklaną jest spółka Krynicki Recykling z Olsztyna. Od 2007 r. firma prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym rozwiązaniem odzysku zniszczonego lub nie nadającego się do użytku materiału ze szkła o granulacji poniżej 10 mm. W drugim etapie wdrożyła wyniki prac w swoim zakładzie, znajdującym się w województwie podkarpackim. Miało to ogromne znaczenie dla środowiska, ponieważ stłuczka o takich parametrach stanowi aż 30% masy szkła przeznaczonego do recyklingu, ale dotychczas była traktowana jako bezużyteczny odpad składowany na wysypiskach. To jedyny, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, zakład wykorzystujący technologię uzdatniania tego typu materiału przy jednoczesnym separowaniu go na frakcje kolorowe. Nic dziwnego, że w czasie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach firma Krynicki Recykling SA otrzymała nagrodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii Innowacyjny projekt technologie w służbie człowieka. 18

21 Laborantka w trakcie przeprowadzania analizy (ważenia) próbki stłuczki szklanej Początek procesu oczyszczania stłuczki podajniki wibracyjne wprowadzające brudną stłuczkę szklaną na taśmociąg Adam Krynicki: Bardzo nas cieszy, że ta pionierska technologia służy nie tylko hutom szkła, które zyskały dodatkowy surowiec, ale także środowisku naturalnemu. Dotychczas bowiem taki szklany miał był całkowicie bezużyteczny; dzięki nam stanie się pełnowartościowym materiałem do recyklingu. Miejsce stłuczki jest w sortowniach i piecach hutniczych, a nie na wysypiskach. 19

22

23

24 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel Koordynacja: Krzysztof Maszewski, Monika Myszkowska ISBN: Realizacja: Wydawnictwo KA spółka cywilna Joanna Tomczyk-Lidochowska Katarzyna Wiśniewska Koordynator wydania: Joanna Tomczyk-Lidochowska Zdjęcia: Mariusz Grzelak Archiwum beneficjentów Okładka: obraz licencjonowany przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma infografika str. 7: Vallepu/Shutterstock Egzemplarz bezpłatny 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nowe. biznesu. oblicze. Twoja. firma

Nowe. biznesu. oblicze. Twoja. firma Nowe oblicze biznesu Twoja firma Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 273

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne pomysły, kreatywni ludzie CZAS ZMIAN

Innowacyjne pomysły, kreatywni ludzie CZAS ZMIAN Innowacyjne pomysły, kreatywni ludzie CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Innowacyjne pomysły, kreatywni ludzie Badania i rozwój to fundament każdej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Pod ochroną. Bezpieczeństwo

Pod ochroną. Bezpieczeństwo Pod ochroną Bezpieczeństwo Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 273 81 01

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

progiem Inteligentny dom

progiem Inteligentny dom Za progiem Inteligentny dom Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 273 81 01

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

W drogę. Lepsza. komunikacja

W drogę. Lepsza. komunikacja W drogę Lepsza komunikacja Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 273 81 01

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 30 czerwiec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE wspierają polską młodzież Potencjał na całe życie Młodzi naukowcy, dojrzałe projekty w w w.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Fundacja Think! powstała w czerwcu 2007 r. Jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, która realizuje innowacyjne działania z zakresu

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy z przedsiębiorcami, urzędnikami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych; jesteśmy członkiem Creative Communication

Współpracujemy z przedsiębiorcami, urzędnikami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych; jesteśmy członkiem Creative Communication Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo