Ocena jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego"

Transkrypt

1 Ocena jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego Wspólny raport Expandera oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. Warszawa, 23 października 27 1

2 Spis treści 1. Kredyty hipoteczne w Polsce Poziom zadłużenia hipotecznego Polaków Zaległości w spłacie kredytu Różnica w jakości portfela kredytów w złotych i walutach obcych Poziom wynagrodzeń w gospodarce a opóźnienia w spłacie kredytów Rynek kredytów hipotecznych w USA Jak zadłużają się Amerykanie Problemy ze spłatą zadłużenia Dlaczego amerykańscy kredytobiorcy mają wpływ na nastroje na światowych giełdach Struktura rynku kredytów hipotecznych w USA Porównanie dostępności kredytu hipotecznego w Polsce i w USA Kredyty gotówkowe w Polsce Poziom zadłużenia Polaków z tytułu kredytów gotówkowych Kredyty z opóźnieniami w spłacie Kredyty gotówkowe i hipoteczne porównanie poziomu opóźnień w spłacie Wpływ zmian w ofercie banków na jakość portfela kredytowego Co to jest BIK? Pytania i odpowiedzi

3 1. Kredyty hipoteczne w Polsce 1.1. Poziom zadłużenia hipotecznego Polaków Kredyty hipoteczne w Polsce wyraźnie rosną od początku 25 roku. W lipcu, według danych NBP, suma zadłużenia hipotecznego Polaków przekroczyła 1 mld zł. Lipiec 27 był także miesiącem z największym w historii przyrostem sumy kredytów hipotecznych wyniósł on 5,2 mld zł. W sierpniu wzrost był nieznacznie mniejszy, ale nadal spektakularny 5,12 mld zł. Na koniec sierpnia zadłużenie hipoteczne Polaków wynosiło 16,27 mld zł. Expander szacuje, że na koniec 27 roku poziom tego zadłużenia sięgnie 12 mld zł, a na koniec 28 roku nawet 2 mld zł Zadłużenie hipoteczne Polaków (w mld zł) gru 96 kw 97 Źródło: NBP sie 97 gru 97 kwi 98 sie 98 gru 98 kwi 99 sie 99 gru 99 kwi sie gru kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 2 sie 2 gru 2 kwi 3 sie 3 gru 3 kwi 4 sie 4 gru 4 kwi 5 sie 5 gru 5 kwi 6 sie 6 gru 6 kwi 7 sie 7 Miesięczne zmiany zadłużenia hipotecznego (w mln zł) 6 5 Miesięczne zmiany zadłużenia hipotecznego (w mln zł) 12 per. Mov. Avg. (Miesięczne zmiany zadłużenia hipotecznego (w mln zł)) gru 96 maj 97 paź 97 mar 98 sie 98 sty 99 cze 99 lis 99 kwi wrz lut 1 lip 1 gru 1 maj 2 paź 2 mar 3 sie 3 sty 4 cze 4 lis 4 kwi 5 wrz 5 lut 6 lip 6 gru 6 maj 7 Źródło: obliczenia własne, na podst. danych NBP 3

4 Na początku obecnego trendu wzrostowego, w połowie 25 roku, miesięczne przyrosty zadłużenia wynosiły około 1,5 mld zł, obecnie przekraczają zaś 5 mld zł. Miesięczne zmiany przyrostów zadłużenia polegają dużym wahaniom. Roczna dynamika zadłużenia hipotecznego Polaków gru 97 maj 98 paź 98 mar sie 99 sty cze lis kwi 1 wrz 1 lut 2 lip 2 gru 2 maj 3 paź 3 mar sie 4 sty 5 cze 5 lis 5 kwi 6 wrz 6 lut 7 lip 7 Źródło: obliczenia własne, na podst. danych NBP W badanym okresie najwyższe przyrosty zadłużenia miały miejsce w 2 roku. W poszczególnych miesiącach roczne przyrosty sięgały 1%. Jednak był to efekt niskiej bazy, a obecnie osiągnięcie takich przyrostów jest mało prawdopodobne. Na początku obserwowanej obecnie fali wzrostu zadłużenie rosło w tempie niespełna 17%, w szczytowym momencie (luty 27) przekroczyło 6%, a obecnie oscyluje koło 57%. W bazie BIK na koniec sierpnia 27 roku znajdowały się dane o 873,33 tys. kredytach hipotecznych na kwotę 86,7 mld zł. W okresie 6 miesięcy od marca do końca sierpnia suma ta wrosła o ponad 25 mld zł. W systemie wymiany informacji zarządzanym przez BIK uczestniczy obecnie 48 banków i innych instytucji, które umieszczają w systemie dane o udzielonych przez siebie kredytach. Z porównania danych BIK i NBP wynika, że w BIK są zgromadzone dane o kredytach w złotych stanowiących 83,5% wartości kredytów wykazanych w sprawozdaniach przekazanych NBP przez banki. W przypadku kredytów walutowych odsetek ten wynosi 76,5 proc. Podstawą analizy w dalszej części raportu są dane BIK. 4

5 Struktura zadłużenia hipotecznego 55,75% 44,25% PLN waluty Źródło: BIK Większość zadłużenia hipotecznego wciąż stanowią kredyty w walutach, głównie frankach szwajcarskich, jednak liczbowo przewagę mają kredyty w złotych. Zadłużenie Polaków z tytułu kredytów hipotecznych (w mln zł) , ,9 4854, , , , Źródło: BIK Według danych BIK na koniec sierpnia 27 zadłużenie wynosiło 86,68 mld zł i było o 79% wyższe niż w analogicznym okresie 26 roku. 5

6 1.2. Zaległości w spłacie kredytu Saldo zaległości dla kredytów hipotecznych opóźnionych o ponad 3 dni 9 837, ,72 625, ,59 466,27 52, Źródło: BIK Wraz ze wzrostem ogólnej sumy kredytów rośnie suma kredytów w przypadku których występują opóźnienia w spłacie. Według BIK saldo zaległości, których opóźnienie nie przekraczało 3 dni, wynosiło ponad 837 milionów zł, zgodnie ze stanem na koniec sierpnia 27r. Zmiana salda zaległości dla kredytów hipotecznych opóźnionych w spłacie o ponad 3 dni (w okresach 6-miesięcznych) ,82% 211,55 22,5% 114,66 1,6% 11,54% 53,79 44,68-1,45% -9, % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5 w mln zł - skala lewa w proc. - skala prawa -5% Źródło: obliczenia własne, na podst. BIK 6

7 W ostatnim półroczu, rekordowym pod względem przyrostu zadłużenia hipotecznego, mieliśmy także do czynienia z rekordowym przyrostem salda zaległości o ponad 211 mln zł (33,8%). W badanym okresie tylko raz, między lutym 27 roku a sierpniem 26 roku, nastąpiło zmniejszenie salda zaległości. Jest to sytuacja wyjątkowa, bowiem spadek salda zaległości nastąpił przy ogólnym przyroście zadłużenia o 13,1 mld zł. Jak spłacamy kredyty hipoteczne 3,5% 3,% 3,22% 3,4% 2,8% 2,65% 2,5% 2,1% 2,16% 2,% 1,5% 1,8% 1,56% 1,56% 1,31% 1,% 1,1%,97%,5%,% kredyty hipoteczne opóźnione ponad 3 dni (w proc. liczby wszytskich kredytów hipotecznych) kredyty hipoteczne opóźnione ponad 3 dni (w proc. wartości wszytskich kredytów hipotecznych) Źródło: BIK Odsetek osób, które nie spłacają w terminie rat kredytów mieszkaniowych jest w Polsce bardzo niski, nieznacznie przekracza 2%. O ponad połowę niższy jest z kolei udział sald zaległości dla takich kredytów w ogólnej wartości kredytów. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim badanym okresie odsetek spóźnialskich minimalnie wzrósł, przy jednoczesnym spadku udziału zaległości. 7

8 1.3. Różnica w jakości portfela kredytów w złotych i walutach obcych Kredyty hipoteczne w PLN i CHF opóźnione o ponad 3 dni 4,% 3,5% 3,% 2,5% 3,54% 3,35% 3,45% 3,4% 2,46% 2,22% 2,% 1,5% 1,% 1,79% 1,7% 1,37% 1,7% 1,9% 1,9%,5%,% udział kredytów hipotecznych w PLN opóźnionych ponad 3 dni w ogólnej liczbie kredytó (w proc.) udział kredytów hipotecznych w CHF opóźnionych ponad 3 dni w ogólnej liczbie kredytó (w proc.) Źródło: BIK W przypadku kredytów we frankach szwajcarskich rzadziej zdarzają się opóźnienia w spłacie. Tak było w całym obserwowanym okresie. Obecnie kredytów we frankach opóźnionych o ponad 3 dni jest 1,9%, a kredytów w złotych jest ponad dwa razy więcej czyli 2,22%. Ta dysproporcja systematycznie się zmniejsza. Dla kredytów w złotych, udział tych opóźnionych o ponad 3 dni od lutego 26 do sierpnia 27 spadł z 3,45% do 2,22%. W przypadku franków zmiany są mniejsze, choć także widać trend spadkowy. Duży wpływ na kształtowanie się udziału kredytów z opóźnieniami dla tej waluty miało wprowadzenie od lipca 26 tzw. Rekomendacji S. Nakazała ona bankom liczyć zdolność kredytową dla kredytów we frankach, tak jak dla kredytów w złotych plus 2 %. Widać wyraźnie przyrost kredytów z opóźnieniami w okresie od lutego do sierpnia 26. W tym okresie udzielono bardzo wielu kredytów we frankach osobom, które obawiały się, że z powodu wprowadzenia Rekomendacji S stracą możliwość zaciągnięcia kredytu w walucie. W kolejnym okresie nastąpił już wyraźny spadek poziomu kredytów z opóźnieniami, co jest efektem działania Rekomendacji S. Po jej wprowadzaniu osoby zadłużające się we frankach muszą bowiem posiadać wyższe dochody, niż osoby zaciągające kredyty w tej samej kwocie w złotych. A wyższe dochody powodują, że osoby te rzadziej maja problem ze spłatą kredytu. 8

9 Udział kredytów opóźnionych a kurs franka szwajcarskiego 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% 2,7 1,79% 2,6117 1,7% 1,7% 1,37% 2,541 2,4983 2,4261 2,6 2,4293 2,5 1,9% 2,4 1,9% 2,3 2,2215 2,2 2, Źródło: BIK, NBP liczbowy udział kredytów opóźnionych o 3 dni lub więcej (skala lewa) kurs CHF/PLN (skala prawa) Widać wyraźną zależność pomiędzy kursem szwajcarskiej waluty a udziałem liczby kredytów opóźnionych w spłacie. Im niższy kurs franka, tym mniej osób ma problem z terminową spłatą zadłużenia. Średnia wartość zadłużenia pozostałego do spłaty a udział kredytów opóźnionych w spłacie ,22% 3,4% 2,8% 2,65% 78 87, , , , ,16 2,1% ,92 2,16% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 4 1,% 2,5%,% średnia wartość zadłużenia hipotecznego na osobę udział kredytów opóźnionych o 3 dni lub więcej Źródło:obliczenia własne, na podst. BIK 9

10 Bardzo pozytywną tendencją jest spadek udziału kredytów z opóźnieniami ponad 3 dni przy jednoczesnym wzroście średniej sumy zadłużenia pozostałego do spłaty. Średnia wartość kredytu w Expanderze a udział kredytów opóźnionych ,8% 2,65% ,1% 2,16% lut-6 sie-6 lut-7 sie-7 średnia wartość zadłużenia hipotecznego w Expanderze udział kredytów opóźnionych o 3 dni lub więcej Źródło: BIK, Expander 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Trzeba jednak zauważyć, że średnia kwota pozostała do spłaty (obecnie prawie 1 tys. zł) znacząco odbiega od obecnej średniej wartości zaciąganego kredytu hipotecznego, która w Expanderze wyniosła w III kw. 36 tys. zł. Jest to dość zaskakujące, jeśli zauważymy, że 44 % obecnego zadłużenia hipotecznego Polaków to kredyty zaciągnięte w ostatnim roku. 1

11 1.4. Poziom wynagrodzeń w gospodarce a opóźnienia w spłacie kredytów Przeciętne wynagrodzenie a udział kredytów o opóźnionej spłacie ,5% 3,22% 2885,97 3,4% 3,% 2,8% 2,65% 2687,48 2,5% 2611,93 2,1% 2,16% 2526,22 2,% 248, ,49 1,5% 1,%,5%,% przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto udział kredytów opóźnionych o 3 dni lub więcej Źródło: BIK, GUS W badanym okresie polska gospodarka znajdowała się w okresie wzrostu, a co za tym idzie, mieliśmy do czynienia z podwyżkami wynagrodzeń. Są one najwyższe w dużych miastach, których mieszkańcy stanowią większość kredytobiorców hipotecznych. Zależność pomiędzy przeciętnym poziomem wynagrodzeń, a udziałem kredytów z opóźnieniami jest znacząca. 11

12 2. Rynek kredytów hipotecznych w USA 2.1. Jak zadłużają się Amerykanie Łączne zadłużenie hipoteczne Amerykanów (w mld USD) mar-8 mar-81 źródło: FED mar-82 mar-83 mar-84 mar-85 mar-86 mar-87 mar-88 mar-89 mar-9 mar-91 mar-92 mar-93 mar-94 mar-95 mar-96 mar-97 mar-98 mar-99 mar- mar-1 mar-2 mar-3 mar-4 mar-5 mar-6 mar-7 Zadłużenie hipoteczne Amerykanów wyraźnie przyspieszyło w ostatnim 1-leciu, a w drugim kwartale 27 roku przekroczyło 1 bilionów USD. Obecnie wynosi ok. 75% rocznego PKB USA. Dla porównania, zadłużenie hipoteczne Polaków stanowi 1% PKB naszego kraju. W ujęciu dolarowym Polacy są winni bankom z tytułu kredytów hipotecznych 4,43 mld USD, czyli 25 razy mniej niż Amerykanie. Tempo wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych (w %) mar-81 mar-82 mar-83 mar-84 mar-85 mar-86 mar-87 mar-88 mar-89 mar-9 mar-91 mar-92 mar-93 mar-94 mar-95 mar-96 mar-97 mar-98 mar-99 mar- mar-1 mar-2 mar-3 mar-4 mar-5 mar-6 Źródło: obliczenia własne na podst. FED mar-7 W badanym okresie najwyższe tempo wzrostu zadłużenia hipotecznego Amerykanów wystąpiło na przełomie 1985 i 1986 roku, gdy przekroczyło 16% (roczna zmiana kwartalnego zadłużenia). Ponowna fala wzrostowa miała miejsce między wrześniem 1998 roku a wrześniem 24 roku. Od tego czasu dynamika wyraźnie spada. W II kwartale 27 roku wyniosła 8,2%. 12

13 2.2. Problemy ze spłatą zadłużenia Odsetek kredytobiorców mających problem z obsługą kredytów hipotecznych mar-8 mar-82 mar-84 źródło: FED mar-86 mar-88 mar-9 mar-92 mar-94 mar-96 mar-98 mar- mar-2 mar-4 mar-6 Patrząc od początku lat 8. można powiedzieć, że największe problemy ze spłatą kredytów hipotecznych Amerykanie mieli w okresie W pierwszym półroczu 1985 roku odsetek kredytobiorców, którzy nie regulowali w terminie zobowiązań przekroczył 6%. Po roku 1986 sytuacja poprawiała się stopniowo. W latach odsetek nieterminowych kredytobiorców spadł poniżej 4%. Obecnie mamy do czynienia z nasileniem problemów ze spłatą kredytów mieszkaniowych. Taka tendencja utrzymuje się od początku 25 roku. Na koniec pierwszego półrocza odsetek kredytobiorców mających problemy z terminową spłatą kredytów hipotecznych wynosił 5,1% i był dwukrotnie wyższy niż w Polsce. Problemy Amerykanów ze spłatą zadłużenia Łączne zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych (mld USD), lewa skala 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 źródło:fed Odsetek kredytobiorców mających problem z obsługą kredytów hipotecznych,prawa skala 12 per. Mov. Avg. (Odsetek kredytobiorców mających problem z obsługą kredytów hipotecznych,prawa skala) 13

14 W Stanach Zjednoczonych, które mają długą historię rynku kredytów hipotecznych odsetek kredytów, które nie są spłacane w terminie maleje w miarę wzrostu kwoty zadłużenia. Odsetek kredytów w przypadku, których doszło do zajęcia domów 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 mar-8 mar-82 mar-84 mar-86 mar-88 mar-9 mar-92 mar-94 mar-96 mar-98 mar- mar-2 mar-4 mar-6 źródło: FED W badanym okresie najwyższy odsetek kredytów w przypadku, których doszło do zajęcia domów odnotowano w 22 roku. Wtedy przekraczał on poziom 1,5%. Od pierwszego kwartału 23 roku odsetek zaczął spadać i tak było aż do połowy 26 roku. Od tego czasu obserwujemy tendencję wzrostową i wszystko wskazuje na to, że zmierzamy do kolejnego szczytu Dlaczego amerykańscy kredytobiorcy mają wpływ na nastroje na światowych giełdach Problemy Amerykanów z terminową spłatą kredytów hipotecznych przybrały na znaczeniu na skutek powiązań finansowych istniejących między rynkiem kredytów hipotecznych w USA a globalnym rynkiem kapitałowym. Mechanizm jest następujący: banki oraz inne instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek sprzedają je różnego typu instytucjom pośredniczącym, zarówno rządowym, jak i prywatnym. Trzy najważniejsze instytucje rządowe to: Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) oraz Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). W oparciu o zakupione wierzytelności instytucje te emitują papiery wartościowe. Dzięki sekurytyzacji wierzytelności banki pozbywają się części portfela kredytowego i mogą dalej zwiększać akcję kredytową. W Polsce sekurytyzacja wierzytelności bankowych już też ma miejsce, zostało bowiem przeprowadzonych kilka transakcji sprzedaży dużych portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych. Sekurytyzacja należności hipotecznych napotyka jednak na poważne bariery. Wartość emisji papierów wartościowych powiązanych z kredytami hipotecznymi w USA wyniosła w pierwszym półroczu 1,16 biliona USD i była o 15% wyższa niż w pierwszym półroczu 26 roku. W tym roku najwięcej emisji zostało przeprowadzonych, pod względem wartościowym, w czerwcu, gdy ich suma wyniosła 238,6 mld USD. W stosunku rocznym daje to wzrost o 25%. 14

15 Wartość emisji papierów wartościowych powiązanych z kredytami hipotecznymi (w mld USD) styczeńsierpień źródło:securities Industry and Financial Markets Association W ostatnich latach najbardziej obfitujący w emisje papierów zabezpieczonych hipotekami był rok 23, gdy wartość tych emisji przekroczyła 3 biliony USD. Ma to uzasadnienie w wysokiej dynamice zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych w tym okresie Wzrost zadłużenia wobec wartości emisji wartość emisji papierów zebezpieczonych hipoteką w mld USD (lewa skala) wzrost zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych w proc. (prawa skala) 1996 r r r r. 2 r. 21 r. 22 r. 23 r. 24 r. 25 r. 26 r źródło:securities Industry and Financial Markets Association, FED, Od 1996 roku najwyższe tempo wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych odnotowano w 23 roku. Zbiegło się to w czasie z najwyższą wartością emisji papierów zabezpieczonych hipoteką. Papiery zabezpieczone hipoteką nie są na bieżąco wyceniane, dlatego trudno dokładnie określić ich realną wartość. Spadek cen nieruchomości, z jakim mamy do czynienia w USA spowodował, że banki musiały dokonać dużych odpisów aktualizacyjnych. W lipcu ceny domów w USA, mierzone indeksem S&P/Case Shiller, spadły o 3,9% r/r, najwięcej w historii tego indeksu. 15

16 S&P/Case Shiller SPCS2R 25, 2, 15, 1, 5,, sty- lip- Źródło: S&P sty-1 lip-1 sty-2 lip-2 sty-3 lip-3 sty-4 lip-4 sty-5 lip-5 sty-6 lip-6 sty-7 lip-7 Problemy instytucji inwestujących w papiery zabezpieczone hipoteką przełożyły się na kondycję rynków akcji na świecie, w których sektor finansowy ma duży udział. W przypadku S&P 5 jest to przeszło jedna piąta. W tym roku sektor finansowy jest najsłabszy. Indeks tej branży S&P Global Financial notowany jest 11,3% poniżej poziomu z 2 grudnia 26, podczas, gdy cały rynek zyskał 5,8% Struktura rynku kredytów hipotecznych w USA Wymogi w przypadku udzielania kredytów hipotecznych w USA są znacznie łagodniejsze niż w Polsce. Choć ostatnie wydarzenia doprowadziły do ich częściowego zaostrzenia w grupie kredytów określanych mianem subprime. Kredyty subprime to te, które nie kwalifikują się do zastosowania w ich wypadku podstawowych stóp procentowych (prime). Ocenia się, że około 75% amerykańskiej kredytobiorców hipotecznych należy do grupy prime. 14% do subprime, a pozostali do kategorii pomiędzy prime a subprime, nazywanej near-prime. Struktura amerykanskich kredytobiorców Źródło: FED prime subprime near-prime 16

17 Do kategorii subprime zaliczają są kredyty klientów, którzy: mają słabą historię kredytową, opóźniali się ze spłatą poprzednich kredytów, ogłosili upadłość konsumencką, są zadłużeni w wysokim stopniu wobec swoich dochodów, biorą kredyt bez wkładu własnego. Do kategorii subprime kwalifikuje się większość kredytów typu no-doc, czyli kredytów udzielanych bez konieczności przedstawiania dokumentów dotyczących osiąganych dochodów. Najbardziej liberalne z nich to tzw. NINA s (No-income/no-asset), do których uzyskania wystarczy przedstawianie numeru ubezpieczenia społecznego (odpowiednik naszego numeru PESEL) oraz dokumentów dotyczących kupowanej nieruchomości. W przypadku zwykłych kredytów prime, by uzyskać kredyt konieczne jest przedstawienie deklaracji podatkowej za ostatnim rok lub ewentualnie innych dokumentów o dochodach. W Polsce były próby wprowadzenia kredytów bez dokumentów jednak spotkało się to z oporem ze strony nadzoru bankowego. Obecnie tego rodzaju kredyty są dostępne wyłącznie dla wybranych grup zawodowych w przypadku, których mamy do czynienia ze stałymi dochodami wynikającymi z umów o pracę o szczególnym charakterze (np. policjanci, nauczyciele) lub przynoszących wysokie dochody Porównanie dostępności kredytu hipotecznego w Polsce i w USA Sprawdziliśmy, jaką kwotę kredytu może uzyskać w Polsce i USA osoba, której dochód przed opodatkowaniem wynosi 2 USD, czyli 53 zł. W Polsce, w najbardziej liberalnym pod względem obliczania zdolności kredytowej banku będzie to 42 tys. zł. W USA w jednym z największych banków jest to 87,5 tysiąca USD, czyli po przeliczeniu na złote 232 tys. zł. Nie musi to oznaczać, że banki w Polsce są bardziej liberalne. Przy obliczaniu zdolności kredytowej najważniejszym parametrem są miesięczne obciążenia dochodu, banki biorą pod uwagę ryczałtowe koszty utrzymania i stałe wydatki. Te w Stanach Zjednoczonych są wyższe niż w Polsce i stąd osoba o tych samych dochodach może dostać w naszym kraju kredyt na większą kwotę W USA zawsze ma jednak możliwość, o ile posiada dobrą historię kredytową, skorzystania z kredytów typu NINA. Zdolność kredytowa przy dochodze 53 zł miesięcznie (w tys. zł) Źródło: dane banków 42 Polska 232 USA 17

18 3. Kredyty gotówkowe 3.1. Poziom zadłużenia Polaków z tytułu kredytów gotówkowych Według danych zgromadzonych przez BIK, na koniec sierpnia 27 suma posiadanych przez Polaków kredytów gotówkowych wynosiła 26,68 mld zł. Kredyty gotówkowe (w mln zł) , ,95 25, , , ,68 5 Źródło: BIK W ciągu ostatniego roku wartość ta wzrosła o 6,67 mld zł, czyli 33 proc. W badanym okresie widać wyraźny trend wzrostowy. Banki liberalizują zasady udzielania takich kredytów, a jednocześnie coraz aktywniej reklamują kredyty gotówkowe Kredyty z opóźnieniami w spłacie Pożyczki gotówkowe opóźnione o ponad 3 dni 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 15,67% 15,16% 14,59% 14,19% 13,54% 11,91% 1,97% 9,93% 9,57% 9,2% 7,85% 8,14% udział opóźnionych kredytów gotówkowych w ogólnej liczbie udział salda zaległości w ogólnej wartości kredytów gotówkowych Źródło: BIK 18

19 W przypadku kredytów gotówkowych udział kredytów z opóźnieniami w spłacie ponad 3 dni jest znacznie wyższy niż w przypadku kredytów hipotecznych. W liczbie kredytów na koniec sierpnia 27 jest to 13,54 proc, a w saldzie zaległości 8,14 proc. W poziomie tych wskaźników nie widać jednoznacznej tendencji, jednak trzeba zauważyć, że w ciągu ostatniego roku udział sald zaległości w wartości kredytów spadł z 9,57 proc. do 8,14 proc Kredyty gotówkowe i hipoteczne porównanie poziomu opóźnień w spłacie Kredyty hipoteczne i gotówkowe opóźnione o ponad 3 dni 18% 16% 14% 15,16% 14,59% 14,19% 15,67% 13,54% 12% 1% 1,97% 8% 6% 4% 2% 3,22% 3,4% 2,8% 2,65% 2,1% 2,16% % udział opóźnionych kredytów hipotecznych w ogólnej liczbie udział opóźnionych kredytów gotówkowych w ogólnej liczbie Źródło: BIK W przypadku kredytów gotówkowych na kwoty poniżej 3 tys. zł banki nie wymagają najczęściej żadnego zabezpieczenia. Są to wiec kredyty obarczone znacznie wyższym ryzykiem niż kredyty hipoteczne. Wyższy poziom kredytów z opóźnieniem w spłacie dla kredytów gotówkowych jest więc czymś normalnym. Z powodu większego ryzyka banki w przypadku kredytów gotówkowych pobierają wyższe marże (średnie oprocentowanie wg. danych NBP kredyty konsumenckie 13,5 proc. kredyty mieszkaniowe 6,3 proc.) 19

20 3.4. Wpływ zmian w ofercie banków na jakość portfela kredytowego Średnia wartość zadłużenia pozostałego do spłaty a udział kredytów opóźnionych w spłacie 7, 18,% 6 43, , ,85 15,16% 6, 5 416,84 16,% 5 199,28 15,67% 14,59% 4 91,94 1,97% 14,19% 14,% 5, 13,54% 12,% 4, 1,% 3, 8,% 2, 6,% 4,% 1, 2,%,,% średnia wartość zadłużenia udział kredytów opóźnionych o 3 dni lub więcej Żródło: obliczenia własne, na podst. BIK Od marca do sierpnia 27 średnia wartość zadłużenia pozostałego do spłaty dla jednego rachunku w BIK wzrosła z ponad 5,5 do 6.1 tys. zł. Wzrostowi średniej wartości kredytu towarzyszył spadek średniego udziału kredytów opóźnionych w spłacie z 15,67 proc. do 13,54 proc. Oznacza to, że choć banki udzielają kredytów na coraz wyższe kwoty nie wpływa to na wzrost odsetka kredytów z opóźnieniami W ostatnim roku banki znacząco zliberalizowały zasady przyznawania kredytów gotówkowych. Coraz bardziej obniżane są wymogi dochodowe związane z udzielaniem takich kredytów. Kilka banków m.in. PKO BP, BZ WBK wprowadziły kredyty na dowód, czyli udzielane bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o osiąganych dochodach. Zamiast tego banki zadowalają się oświadczaniem klienta na ten temat. Jest to możliwe głównie dzięki ogromnej ilości pozytywnych danych zgromadzonych w bazie BIK. Banki otwierają się także na nowe grupy klientów, które wcześniej kredytów nie otrzymywały, są to osoby mniej zamożne, często mieszkające w mniejszych miastach. Coraz droższe kredyty dla nowych grup klientów wpływają na podniesienie średniej ceny kredytu konsumenckiego. Jest to być jednak tendencja tymczasowa, bo gdy obecni-nowi klienci banków spłacą już swoje kredyty, to gdy pojawią się w banku po następny kredyt (o ile prawidłowo i w terminie go spłacą a tak zrobi to na pewno zdecydowana większość) zaoferowana im przez bank cena kredytu będzie już niższa. 2

21 4. Co to jest BIK? Pytania i odpowiedzi 29 października 27 mija 1 lat od powstania Biura Informacji Kredytowej. Do końca września 27 r. od momentu rozpoczęcia sprzedaży w 21 roku, BIK udostępnił sektorowi bankowemu ponad 45 milionów raportów kredytowych. Liczba udostępnionych raportów kredytowych w latach (w mln sztuk),4 3,2 4,2 6,3 9,1 11,7 1, I-IX 27 Taka wysoka dynamika wymownie świadczy o tym jak bardzo była potrzebna taka instytucja i to nie tylko bankom, ale przede wszystkim samym kredytobiorcom, z czego być może nie wszyscy jeszcze w pełni zdają sobie sprawę. Warto dodać, że we wrześniu 27 r. baza danych BIK zawierała informacje o ponad 39 mln rachunków kredytowych i o blisko 16 mln osób. Co to jest BIK? Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 22 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom informacji, stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych. Kiedy dane trafiają do BIK? Dane mogą trafić do BIK w momencie składania w banku lub SKOK wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania. Jak dane trafiają do BIK? Dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z klientem; Aktualny stan zadłużenia; Historia kredytowa w ujęciu miesięcznym. Jak długo przechowywane są informacje w BIK? Dane dotyczące zobowiązań spłacanych terminowo, przetwarzane są w BIK od chwili pierwszego przekazania ich do BIK do czasu przekazania informacji o ich spłacie. Jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych po spłaceniu zobowiązania, udostępniane są one bankom, przez okres wskazany przez klienta, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, poświadczając pozytywną historię kredytową klienta. 21

22 Dane dotyczące zobowiązań, w których klient dopuścił się zwłoki w spłacie powyżej 6 dni i nie uregulował swoich zobowiązań w terminie 3 dni od chwili powiadomienia go o tym fakcie, są przetwarzane przez okres 5 lat po spłaceniu zobowiązania. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda klienta na przetwarzanie jego danych po spłaceniu zobowiązania. Dodatkowo na mocy nowelizacji Ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów, mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgód klientów. Co to jest historia kredytowa? Najkorzystniejsze dla wizerunku klienta jest terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK. Czy pozytywna historia kredytowa może być do czegoś potrzebna? Zapewniamy, że tak! To dzięki niej klient jest dla banków i SKOK-ów wiarygodny. co z kolei powinno przełożyć się na: lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu, skrócenie lub uproszczenie procedur, obniżanie opłat i prowizji. Brak wiedzy o historii kredytowej uniemożliwia bankom i SKOK-om zastosowanie swoistej premii za rzetelność finansową. Jak często dane w BIK są aktualizowane? Banki i SKOK-i zobowiązane są do aktualizacji danych raz w miesiącu. Czy BIK może usunąć dane jakie są w bazie? BIK nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy. BIK posiada wyłącznie prawo do zbierania i udostępniania tych danych, nie posiada natomiast prawa jakiegokolwiek ich modyfikowania, ograniczając się wyłącznie do przekazywania zgromadzonych informacji w uzgodnionym formacie. Kto może usunąć dane z bazy BIK? Dane nie mogą być usunięte. W przypadku jeśli są niepoprawne lub nieaktualne bank lub SKOK zobowiązany jest do ich poprawienia. Jaka jest różnica między BIK, a BIG? BIK to Biuro Informacji Kredytowej, a BIG to Biuro Informacji Gospodarczej. Biura Informacji Gospodarczej działają na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 23 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 5 poz. 424 ze zm.). Do BIK przekazywane są informacje pochodzące tylko z sektora bankowego, natomiast BIG otrzymuje informacje z różnych branż gospodarki. W jaki sposób konsument może uzyskać informację z BIK?Dane osobowe udostępnia się na pisemny wniosek. BIK ma na udzielenie odpowiedzi 3 dni od daty rejestracji wniosku. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym. 22

23 Gdzie dostępne są wnioski o Raport? Formularz wniosku można wypełnić na stronie internetowej następnie wydrukować i wysłać do BOK, a także otrzymać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta na ulicy Pruszkowskiej 17, Warszawa. Dlaczego informacje nie są udzielane przez telefon? Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 29. ust. 3) dane osobowe udostępnia się wyłącznie na pisemny, umotywowany wniosek. Jak często można uzyskać informację z BIK i czy jest to informacja odpłatna? Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 32 ust. 5) osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W terminie 3 dni BIK jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Informacje udzielane są nieodpłatnie bezpośrednio w siedzibie Biura Obsługi Klienta. W przypadku informacji przekazywanych w formie pisemnej listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej klient zobowiązany jest uiścić zryczałtowaną opłatę w wysokości 1 zł. Uzyskanie informacji częściej niż przewiduje ustawa (Raport PLUS) jest płatne 3zł. Co to jest Raport STANDARD? Raport STANDARD to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Raport STANDARD można odebrać bezpłatnie, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK. Na wyraźne życzenie Raport STANDARD może zostać wysłany listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty w wysokości 1 zł, pokrywającej koszty przesyłki. Co to jest Raport PLUS? Raport PLUS, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej. Uzyskanie Raportu PLUS jest płatne, a jego koszt wynosi 3 zł. Raport PLUS można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do Wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty kwoty w wysokości 3 zł. Jaka jest różnica pomiędzy Raportem STANDARD a Raportem PLUS? Raport STANDARD zawiera te same dane (finansowe i osobowe) co Raport PLUS z tym, że Raport PLUS uzupełniony jest o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie posiadanych przez klienta zobowiązań. Istotną różnicą jest również to, iż Raport STANDARD udostępniany jest raz na 6 miesięcy, natomiast Raport PLUS udostępniany jest na każde życzenie Wnioskodawcy. Jakie korzyści może przynieść klientowi posiadanie pozytywnej historii kredytowej? W wielu bankach klienci z pozytywną historią mogą liczyć na specjalnie traktowanie: wymagane od nich jest dostarczenie mniejszej liczby dokumentów, a cena kredytu może być dla nich niższa niż dla innych klientów. Jednym słowem, klienci, którzy mogą pochwalić się pozytywną historią powinni spodziewać się atrakcyjniejszych propozycji ze strony banków. Dlaczego dane klienta pojawiają się w BIK w przypadku terminowych spłat kredytu? BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. BIK nie jest czarną listą tylko bazą informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywanych do określania ryzyka kredytowego związanego z danym klientem. 23

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych GRUPA BIK Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. 11.02.2014 r. 1 AGENDA ŚNIADANIE PRASOWE GRUPY BIK BIK

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. AGENDA Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową. CZĘŚĆ PIERWSZA CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK Trendy na rynku consumer finance dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK 1 Agenda Rynek consumer finance na świecie. Rynek consumer finance w Polsce. Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach.

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze: 10 banków oraz Związek Banków Polskich. Podstawa prawna utworzenia BIK: art. 105 ust.

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Średnie oprocentowanie produktów bankowych: Nazwa produktu Rok Lokaty bankowe 4,30% 4,18% 4,14% Kredyty hipoteczne 6,89% 6,88% 6,75% Kredyty gotówkowe 23,10%

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać?

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Małgorzata Bielińska Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa, 4 grudnia 2015 r. BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Warszawa, 20.02.2017r. BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_i...

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_i... http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=4&_i... 1 z 5 28-5-2 13:21 OFERTA KREDYTOWA 28-5-2 21:12 Deutsche Bank Deutsche Bank DomBank Wartość kredytu 45 45 468 15 Wartość 45 45 45 Okres

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Hipoteki: kolejny kwartał spadku

Hipoteki: kolejny kwartał spadku RAPORT Open Finance, 04.03.2009 r. Hipoteki: kolejny kwartał spadku W IV kwartale 2008 r. liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła o 12,5 proc. wobec IV kwartału 2007 r. i była niższa o 21,15 proc.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Bieżąca sytuacja rynku kredytowego i pośredników kredytowych Wpływ regulacji na czas trwania

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warto wiedzieć Dlaczego powstał BIK? Wyobraźmy sobie świat, w którym banki udzielając kredytów, nie sprawdzają danych swoich klientów, ani tego jak wcześniej spłacali oni swoje zobowiązania. Anonimowemu

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy O kredytach konsolidacyjnych mówi się głośno, choć nie każdy jest pewny, aby go wziąć. Boimy się formalności, obawiamy się, czy aby na pewno wszystkie zadłużenia będą spłacone, przeraża nas jedna, większa

Bardziej szczegółowo

Jak naprawić swoją historię kredytową

Jak naprawić swoją historię kredytową Jak naprawić swoją historię kredytową Opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni - negatywna adnotacja w BIK Jeśli zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą raty kredytu, a opóźnienie przekroczyło 30 dni, w BIK pojawi

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A

Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Warszawa, 20 marca 2011 r. Ankieta Doing Business Raport, będący rezultatem corocznej ankiety Banku Światowego, stanowi porównawczą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages))

Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages)) Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages)) Ewelina Bartkowska Angelina Franczuk Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo