Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h"

Transkrypt

1 INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Czerwiec 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Technologie przyszłości WA NY TEMAT Promocja regionu WA NY TEMAT Marka Śląskie

2

3 Czerwiec 2007 Jeden z autorytetów w dziedzinie jakości, Amerykanin Edward Deming, uważał, że w przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw te, które wprowadziły jakość totalną i drugie, które znikną z rynku. Twierdzenie to można sparafrazować jednym zdaniem: jakość albo niebyt. Przedsiębiorstwa startujące do tej pory w konkursie Śląska Nagroda Jakości decyzję, o swoim dalszym istnieniu mają już za sobą. Obecnie przed nimi proces konsekwentnego i systematycznego dbania o jakość, satysfakcję swoich klientów i pracowników. Jak potwierdzają doświadczenia firm, które wstąpiły na tę ścieżkę to wysiłek, który przynosi wymierne korzyści finansowe. W nagrodzie tej bowiem, jak w soczewce odbija się odpowiedzialność i strategiczne myślenie o przyszłości firmy, o jej być albo nie być. Konkurs Śląska Nagroda Jakości to tylko jeden z wielu przykładów, kiedy RIG w Katowicach, w trosce o jakość życia gospodarczego w regionie zwraca uwagę na najważniejsze tematy i problemy, inicjuje dyskusję, zmusza do zmian. 15 czerwca br. podczas konferencji Praca-Ludzie-Kapitał padną bardzo ważne pytania, dotyczące bezrobocia, swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej, problemów na rynku pracy, wreszcie sposobu motywowania najbardziej wartościowych pracowników, tak by nie wyjeżdżali z kraju. Zaproszeni na konferencję goście gwarantują mądrą i interesującą dyskusję, będącą zaczątkiem, miejmy nadzieję, obszernej debaty o przyszłości tego regionu, kierunkach rozwoju i jakości życia jego mieszkańców. Nie może Państwa na niej zabraknąć, bowiem omawiane tam tematy dotyczą właśnie Państwa. Już dziś serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Z okazji zbliżających się wakacji, życzę niezapomnianych wrażeń i wspomnień, a przede wszystkim relaksu, który da Państwu siłę i energię do dalszej pracy, pełnej ambitnych planów. Zapraszam do lektury. Spis treści Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor generalny Szanowni Czytelnicy, TEMAT NUMERU 4-7 WA NY TEMAT 8-15 INFORMACJE Z IZBY WYDARZYŁO SI WYDARZY SI NOWE FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG W KATOWICACH KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./fax (48-32) , , fax (48-32) TADEUSZ DONOCIK Prezes Izby, Dyrektor Generalny PREZYDIUM IZBY Franciszek Buszka I Wiceprezes Izby Zygmunt Folta Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec Wiceprezes Izby Zbigniew Pucek Wiceprezes Izby Henryk Stabla Wiceprezes Izby Zdzisław Trzepizur Wiceprezes Izby Krzysztof Wilgus Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony Wiceprezes Izby KIEROWNICTWO RADY IZBY Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Izby Jan Hoppe I Wiceprzewodniczący Aleksander Aładja Wiceprzewodniczący Lucjan Noras Wiceprzewodniczący Andrzej Zając Wiceprzewodniczący Pełny skład Rady Izby na stronie internetowej RIG w Katowicach zakładka O Izbie KOMISJE RADY IZBY I ICH PRZEWODNICZĄCY Komisja d/s Bankowości i Finansów Andrzej Capiga Komisja d/s Transportu i Infrastruktury Zbigniew Pucek Komisja d/s Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Andrzej Rustanowicz Komisja d/s Przemian Przemysłu Andrzej Karbownik Komisja d/s Monitorowania i Analiz Prawa Gospodarczego Tomasz Kędziora Komisja d/s Energetyki Jan Szlązak Komisja d/s MSP Andrzej Klasik Komisja d/s Środowiska Krystyna Czaplicka-Kolarz Komisja d/s Konkurencyjności i Innowacji Tadeusz Burzec Komisja d/s Handlu Wojciech Boroński Komisja d/s Komunalnych Jacek Janas Komisja d/s Społeczeństwa Informacyjnego Michał Górski Komisja d/s Turystyki Adam Janiszewski Komisja d/s Dialogu Społecznego i Prawa Pracy Jan Wojtyła Komisja d/s Aktywności Zawodowej Kobiet Marek Szczepański Forum Młodych Tomasz Zjawiony KOMISJA REWIZYJNA Andrzej Mierzwa Przewodniczący Komisji. Członkowie: Kazimierz Borgieł, Jolanta Kopiec, Jacek Kosteczka, Grażyna Micińska, Piotr Piekarski, Jan Rdest SĄD KOLEŻEŃSKI Edward Kóska Przewodniczący. Leszek Dziub Wiceprzewodniczący Członkowie: Tadeusz Biedzki, Józef Bogdan Chorążyczewski, Jerzy Gruszczyk, Krystyna Jastal, Piotr Łukoszek, Stanisław Przybyłowicz, Mirosław Szura PREZYDIUM SĄDU ARBITRAŻOWEGO Bernadetta Fuchs Prezes; Marian Nawrot Wiceprezes; Andrzej Rajpert Wiceprezes; Wojciech Rychel Wiceprezes BIURO IZBY Dział Doradztwa i Funduszy Europejskich: tel. (032) , Dział Edukacji: tel. (032) , Dział Komunikacji Społecznej: tel. (032) , Dział Samorządowy: tel. (032) , Dział Współpracy Międzynarodowej: tel. (032) , Sąd Arbitrażowy: tel. (032) , WYDAWCA: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Katowice, ul. Opolska 15 Redakcja: Dział Komunikacji Społecznej RIG w Katowicach Opracowanie graficzne, skład i druk: STUDIO PRESS, ul. Barona 30/207, Tychy tel. (032) , Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych i doradczych, współpracy z zagranicą oraz usług informacyjnych. Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych.

4 TEMAT NUMERU Technologie przyszłości Identyfikacja i analiza sektorów wzrostowych województwa śląskiego umożliwi dalszy, dynamiczny rozwój, a także będzie sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu funduszy strukturalny. Taką próbę podjął Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji, któremu przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński. Precyzyjne wskazanie tendencji rozwoju gospodarki, a szczególnie technologii w perspektywie długookresowej jest trudne, ponieważ współczesna gospodarka oparta na wiedzy zmienia się nieporównywalnie szybciej niż kilkadziesiąt lat temu. Możliwe jest jednak wskazanie kierunków, w jakich z dużym prawdopodobieństwem zmierza gospodarka światowa, a tym samym określenie możliwych dróg rozwoju Województwa Śląskiego. Przykładowymi dziedzinami zaawansowanych technologii w naszym regionie są: inżynieria biomedyczna szczególnie w obszarze kardiochirurgii i ortopedii; projektowanie Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński Czerwiec 2007 komputerowe maszyn i urządzeń; komputerowo kontrolowana produkcja wielkoseryjna w przemyśle maszynowym, przetwórczym i spożywczym; systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wprowadzenie biomasy jako paliwa pomocniczego w energetyce zawodowej. Czas na foresight W kształtowaniu polityki innowacyjnej zasadnicze znaczenie ma foresight, czyli systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów. W trakcie opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata zastosowano komponenty foresight-u do identyfikacji oraz oceny stanu i możliwości rozwoju sześciu obszarów specjalizacji technologicznej: technologii informacyjnych i telekomunikacji, biologii i biomedycyny, energetyki, ochrony środowiska, metalurgii i przemysłu samochodowego. Jednym z priorytetów Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji jest kształtowanie gospodarki Województwa Śląskiego m.in. poprzez wspieranie silnymi klastrami technologicznymi. Program Wykonawczy podkreśla również potrzebę rozwijan i a nowych specjalizacji, głównie w zakresie: biotechnologii, technologii dla energetyki, informatycznych i telekomunikacyjnych. Strategiczne priorytety Zgodnie z założeniami realizacji priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata kluczowym zagadnieniem jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o transfer nowoczesnych technologii. Wspierane zatem będą inwestycje w dziedzinie infrastruktury transferu technologii i innowacji, zwłaszcza te, o zasięgu regionalnym. Jednocześnie priorytet II RPO dotyczący społeczeństwa informacyjnego zakłada wzrost inwestycji w rozwój sieci teleinformatycznych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji zarekomendował Zarządowi Województwa listę kierunków rozwoju technologicznego Województwa Śląskiego do 2020 roku. Znalazły się na niej m.in.: technologie informacyjne, teleinformacyjne i telekomunikacyjne, inżynieria biomedyczna, technologie budownictwa inteligentnego, nanotechnologie oraz optoelektronika i inteligentne systemy transportowe. Wizja przyszłości naszego regionu do roku 2020, zawarta w podstawowych dokumentach strategicznych Województwa Śląskiego, jest konkretna i wiarygodna. Realne wydaje się zdobycie i utrzymanie przez nasz region pozycji jednego z centrów rozwoju cywilizacyjnego Polski i Europy, przyjaznego dla mieszkańców i gości, odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom inwestorów i przedsiębiorców. Janusz Moszyński Marszałek Województwa Śląskiego (Tytuł jak i śródtytuły pochodzą od redakcji)

5 TEMAT NUMERU Luk Palmen Niestety dopiero się zaczyna Ocena pięciu lat prac na rzecz rozwoju innowacji w województwie śląskim Efekt kuli śnieżnej jest nam znany w różnych aspektach i wymiarach. Jakaś inicjatywa, jakaś decyzja, napędza cały proces kolejnych wydarzeń. Pozwalam sobie dzisiaj stwierdzić, iż fala innowacyjnych działań podejmowanych w gospodarce światowej otwiera przed nami ścieżki nieznanych do tej pory możliwości rozwoju. Efekty kuli śnieżnej, pochłaniającej na swej drodze liczne ofiary, są jednak w chwili obecnej nieprzewidywalne. Wśród wspomnianych ofiar znajdujemy tych którzy nie nadążają za zmianami jak i tych, którzy myślą, że już wszystko zostało osiągnięte. Jedyna pewność zmiany W 2003 roku Henry Chesbrough pisał w swej książce o otwartej innowacji: Większość działań innowacyjnych zakończy się niepowodzeniem, ale te podmioty, które nie prowadzą innowacji, zginą. Jeśli przedsiębiorczość można określić mianem sztuki skutecznego wykorzystania potencjałów rynkowych, to innowacyjność związana jest z umiejętnością ich przekształcenia przez angażowanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w nowe wartości gospodarcze. Dlatego też innowacja często jest związana z pojęciem prowadzenie zmian. Problem w tym, że w Polsce jedna zmiana następuje po drugiej. A ludziom wydaje się, że już dość zmian i czas na stabilność. Niestety wszystko dopiero się zaczyna. Kiedy w 2003 roku Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął Regionalną Strategię Innowacji na lata , niektórzy dziennikarze twierdzili, iż powstał kolejny dokument na półkę. Dzisiaj strategia ta jest realizowana dzięki szeregowi inicjatyw, w postaci projektów szkoleniowych i doradczych, jak i inwestycji w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora badań i rozwoju. Cztery lata temu dotyczyła ona zagadnień, które wydawały się być nie z tej ziemi. Innymi słowy, niezwiązanymi z ówczesną rzeczywistością województwa śląskiego. Mimo tych wątpliwości motto Wyobrażenia tworzą rzeczywistość stało się inspiracją dla wielu ludzi, w tym dla właścicieli firm, menedżerów kilku koncernów, naukowców, studentów, a również dla urzędników i władz lokalnych. Jako menedżer różnych projektów miałem szereg okazji, aby spotkać się z przedstawicielami firm, uczelni wyższych, instytucji badawczych, samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu. Pamiętam, gdy na > Czerwiec 2007

6 TEMAT NUMERU > początku 2002 roku słowo innowacja zostało odrzucone przez środowisko gospodarcze, jako kolejne hasło bez wartości. Przed oczami mam jeszcze te pierwsze warsztaty, podczas których każda próba inicjowania konstruktywnej debaty o rozwoju innowacji była hamowana kolejną barierą: a to prawo nie pozwoli, a to urząd blokuje. Ale p o w o l i coś się zmieniło. Pewna grupa, która pojawiła się ponownie na spotkaniach, zaczęła inicjować nowe działania. Cechy takie jak kreatywność i przedsiębiorczość będą decydującym czynnikiem, stanowiącym o tym, czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie skuteczne inicjować i wdrożyć działania innowacyjne, czy też nie System innowacji Do końca czerwca 2004 roku, z inicjatywy kilkudziesięciu instytucji, powstało około 30 projektów pilotażowych, uwzględniających priorytety regionalnej strategii innowacji. Z mniejszym lub większym powodzeniem zostały one zrealizowane w okresie , dzięki współfinansowaniu z funduszy strukturalnych oraz innych, w tym krajowych i międzynarodowych programów wsparcia, skierowanych na rozwój innowacji i nowych technologii. Kilkanaście inicjatyw, związanych z tworzeniem sieci współpracy i rozwojem platform w y m i a n y wiedzy ma skutkow a ć powstaniem, tak zwanego regionalnego systemu innowacji. System innowacji, rozumiany jako całość interakcji między sektorem gospodarczym, naukowym i samorządowym w obszarze rozwoju innowacji, stanowi w nowoczesnej gospodarce fundament, a zarazem czynnik sukcesu w walce o zasoby, jak i o silną pozycję na rynkach światowych. Budowanie przyjaznego otoczenia wokół przedsiębiorstw działających w naszym regionie, trzy lata temu mogło jeszcze wyglądać banalnie i drugorzędnie. Biznes to biznes. Nie prowadzimy działalności charytatywnej. Sami sobie poradzimy niejednokrotnie padło podczas spotkań z menedżerami firm. Sytuacja się jednak zmieniła, a w walce o pracowników, przedsiębiorstwa nie tylko powinny oczekiwać sprzyjającego klimatu gospodarczego lecz też stać się obok samorządów i instytucji publicznych inicjatorem tego klimatu. Czołowe regiony wiedzy na świecie już rozumieją ten proces i dlatego ich przedstawiciele spotkają się na początku czerwca w Waszyngtonie, aby debatować o sposobach zachęcania ludzi do pozostawania i inwestowania w danym regionie. Kiedyś władze krajowe, regionalne i lokalne inicjowały szereg działań, by ściągnąć kolejnego inwestora zagranicznego do siebie. Teraz dane obszary muszą stać się atrakcyjne dla obecnych jak i potencjalnych mieszkańców, by za rok, czy pięć lat nie brakowało rąk do pracy. Innymi słowy, w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniła się pozycja przysłowiowego Kowalskiego Czerwiec 2007

7 TEMAT NUMERU na rynku pracy. O wizerunku i atrakcyjności inwestycyjno-gospodarczej danych regionów decydują również jego mieszkańcy, ich opinie oraz ogólne zadowolenie, związane ze sferą socjalno-bytową. Ekonomia jakości Rozwój to zdolność do zmian Co zatem należy robić? Kto powinien zaangażować się w proces zmian? Nie jesteśmy w stanie zmienić wyglądu naszych miast, ale możemy wpłynąć na klimat życia. Chodzi tu o tworzenie przez samorządy i instytucje publiczne ram działań wsparcia, w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Takie działania należy podejmować na poziomie szkół średnich, uczelni wyższych, jak i w instytucjach sektora badań i rozwoju. Ale i przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem zmiany swojego podejścia wobec pracownika. Cechy takie jak kreatywność i przedsiębiorczość będą decydującym czynnikiem, stanowiącym o tym, czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie skuteczne inicjować i wdrożyć działania innowacyjne, czy też nie. W rozmowach jak i w prasie pojawiają się jeszcze pojęcia zakład pracy i zakład produkcyjny. Według mnie, przedsiębiorstwa powinny na siebie patrzeć jak na otwartą platformę wiedzy, zaś swych pracowników postrzegać w kategorii nośników tej wiedzy. Odpowiednie połączenie tych nośników z zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, skutkuje powstaniem nowych pomysłów, nowych inicjatyw, co docelowo prowadzić może do inicjowania i wdrożenia nowych działań innowacyjnych. Traktując pracownika jako wartość, która dopiero w kontaktach z innymi tworzy nowe walory dla gospodarki, powoduje, że odchodzimy od starych zwyczajów i ograniczeń. Odejście to z kolei, otwiera drogę do nowych możliwości. Te przedsiębiorstwa, które trwają w stanie zadowolenia bo akurat jest dobra koniunktura, która im sprzyja i nie widzą konieczności rozwijania kultury innowacyjnej w swoich strukturach organizacyjnych, zapadają w śpiączkę. Kiedy obudzą się i wystraszą, ktoś im powie: Niestety dopiero się zaczyna! Luk Palmen Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego oraz innowacji, menedżer projektu RIS-Silesia ( ) (Śródtytuły pochodzą od redakcji) Prof. Andrzej Barczak Jakość towarów i usług jest przedmiotem ogromnej troski. Troska ta zaprząta wyjątkową uwagę nie tylko producentom, ale także konsumentom Już w średniowieczu rzemieślnicy organizowali się w cechy i gildie nie tylko dla ochrony swoich interesów, ale także po to, aby dbać o jakość swoich produktów oraz usług. W czasach współczesnych powstała marka, która jest synonimem jakości. Z czasem marka otrzymała swoją wartość rynkową, czasem bardzo wysoką. I bywa przedmiotem handlu oraz podróbek. Podrabiane są nie tylko zegarki i perfumy znanych marek, ale w zasadzie wszystkie towary i usługi cieszące się od dawna dużą renomą wynikającą z ich dobrej jakości. Wartości użytkowe towarów i usług zaspakajają różnorakie potrzeby konsumentów i jednocześnie w pewnym stopniu wyznaczają ich wartość rynkową. Dlatego współcześnie wypracowano różne normy jakości dla określonych towarów po to, aby z jednej strony zapewnić konsumentowi gwarancje ich jakości, a z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania. Pojawiły się więc instytucje prawne wymuszające jakość towarów i usług takie jak normy, gwarancje i rękojmie. Pozwalają one na obronę konsumenta przed złą jakością a także chronią go przed niebezpieczeństwami związanymi z ich użytkowaniem. Czasem troska o dobro konsumenta nie wynika z autentycznej troski o jego zdrowie, ale obawą przed wysokimi odszkodowaniami. Aby zabezpieczyć się przed niewłaściwym użytkowaniem towarów są one wyposażone w instrukcje użytkowania. Z drugiej strony biurokraci Unii Europejskiej w imię troski o konsumenta i porządkowanie rynku produkują różne dyrektywy, określające wymogi jakościowe dla towarów i usług. Znana jest instrukcja o użytkowaniu lodówki zawierająca się na kilkudziesięciu stronach, czy definicja banana określająca jego krzywiznę, lub też zaliczenie marchwi do owoców. Teraz trwa ostra dyskusja na temat wódki, a dokładnie o tym, z czego może być produkowana. Wcześniej mieliśmy poważne dyskusje na temat oscypków. Tematyka jakości trafiła na uczelnie wyższe i wykłada się tam wiele przedmiotów o jakości towarów i usług, a także powstała dyscyplina ekonomia jakości. W dobie globalizacji troska, w tym urzędnicza jest przekładana na nowe prawa, a z drugiej strony producenci ubiegają się o znaki jakości dla swych produktów i usług. W grze rynkowej jakość zajmuje jedną z najważniejszych pozycji. A sędzią w tej powinien być konsument. Prof. Andrzej Barczak Czerwiec

8 WA NY TEMAT Marka Śląskie Zarząd Województwa Śląskiego pod koniec stycznia 2007 r. zainicjował prace nad utworzeniem dwóch strategii: komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej oraz inwestycyjnej i turystycznej Województwa Śląskiego Celem przygotowania tych dokumentów jest wykreowanie narzędzi, które pomogą zbudować prawdziwy i jednocześnie korzystny wizerunek regionu oraz wypracować metody jego skutecznej promocji. Sformułowania tych strategii promocji podjęła się firma Grupa Eskadra (autorzy dobrze przyjętej i realizowanej strategii promocji m.in. miasta Wrocław), specjalizująca się w promocji regionów oraz miast. Od początku, powstawaniu dokumentów towarzyszyło wiele kontrowersji. Nie brakowało przeciwników, negujących sam fakt zainicjowania prac nad strategiami. Pojawiały się opinie, iż ludzie nie stąd, (grupa Eskadra ma swą siedzibę w Krakowie i Warszawie przypis red.) nie znając dobrze regionu, nie będą w stanie przygotować dobrego dokumentu, odzwierciedlającego rzeczywistość. Autorzy strategii nie kryli, że zadanie którego się podjęli nie należało do najłatwiejszych. Konsultacje społeczne Wraz z pracami nad projektem strategii rozpoczęto konsultacje społeczne z udziałem grona osób, w skład którego weszli Czerwiec 2007 m.in.: samorządowcy, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, instytucji oraz organizacji działających w regionie. Konsultacje służyły autorom strategii do zapoznania się z opiniami mieszkańców regionu na temat Śląska, poznania atutów wyróżniających ten region oraz jego słabych stron. Podczas jednego z otwartych spotkań konsultacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Mateusz Zmyślony, wiceprezes Grupy Eskadra przedstawił ideę, wokół której przygotowywano dwie strategie marketingowe, wykorzystujące skojarzenia związane z energią. Punktem wyjścia tych dokumentów była teza, iż Śląsk to zadowoleni i energiczni ludzie, bogate życie kulturalne oraz gospodarka, która kojarzy się ze stylem życia oraz przedsiębiorczością, zwłaszcza w small biznesie. Zdaniem twórców projektu strategii słowo energia najlepiej oddaje charakter wizerunku regionu. Śląsk to nie tylko węgiel, prąd, zgodnie z zamysłem projektu promocji, ale przede wszystkim mieszkańcy zadowoleni, pełni energii i pomysłów. Region ten, to także energia duchowa Jasna Góra, która wypływa z bogatego dziedzictwa kultury. Promocja regionu Profesjonalne projekty strategii promocyjnej regionów nie są niczym nowym w Europie oraz na świecie. Skuteczną promocję, służącą przyciągnięciu inwestorów do regionów kojarzonych z górnictwem, zastosowano i wykorzystano z sukcesem np.: w Niemczech Zagłębie Ruhry oraz we Francji Lille. Rafał Czechowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, uważa, że promocja regionu to przymus; bez inwestowania w promocję nie da się konkurować na rynku regionów i miast. Zdaniem specjalistów z Grupy Eskadra śląskim patentem w promocji gospodarczej są znane i cenione w świecie cechy takie jak: duch przedsiębiorczości, etos pracy oraz zamiłowanie do porządku. Wartości, które nie w pełni uświadamiają sobie sami mieszkańcy tego regionu, a będące najlepszymi zachętami dla przedsiębiorców i inwestorów. Naszymi atutami turystycznymi są ponadto: szlaki zabytków techniki, architektury drewnianej i miejsca pielgrzymkowe, Beskid Śląski, Jura Krakowsko-Częstochowska, sąsiedztwo Krakowa. Do wad zaliczyć trzeba brak dobrze rozwiniętej bazy wypoczynkowonoclegowej. MS

9 WA NY TEMAT Reklama czy PR? Do momentu zarejestrowania Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR) w sierpniu 1994 roku Public Relations w Polsce było w powijakach Istnienie branży z wielkimi trudem przedostawało się do świadomości ogółu, pozostając przez długi czas wytworem sztucznym, nierzadko mylonym z reklamą lub, co gorsza z propagandą. Na okres ten wpłynął stan literatury oraz jakość dostępnych tekstów, mało merytorycznych, nazbyt ogólnikowych i nie poruszających wszystkich aspektów tej dziedziny. Reklama czy PR? Public Relations (PR) jest dziedziną, która w polskich realiach korporacyjnego świata wciąż czeka na swoje przysłowiowe pięć minut. Nadal, choć widać już pozytywne zmiany w podejściu do Public Relations, niepewnie spogląda się na potencjalne możliwości wynikające z działań PR. Z każdym rokiem jednak, rozwój rynku, stopniowy wzrost wydatków firm i instytucji, na tę szczególną formę promocji oraz właściwe pojmowanie istoty PR pozwala dobrze rokować dla polskiego PR. PR to nie reklama Działania Public Relations bardzo często mylone są z reklamą. To co znacząco wyróżnia reklamę od PR to jego niekomercyjny charakter. Reklama za każdym razem łączy się z wydatkowaniem określonych sum pieniędzy, PR oparty jest najogólniej rzecz ujmując na długofalowym zarządzaniu informacją i systematycznym, przemyślanym kontaktowaniu się z otoczeniem. Rola Public Relations ograniczona była do niedawna do prezentacji i kreowania wizerunku firmy zgodnym z oczekiwaniami zleceniodawcy właściciela. Doświadczenia i praktyka rozwijającego się zachodniego PR każe jednak postrzegać te dziedzinę znacznie szerzej, jako działania bardziej złożone. Działalności PR nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kreowania określonego image i upowszechniania pozytywnej reputacji. To także inicjowanie dialogu, jego podtrzymywanie z potencjalnymi klientami oraz tworzenie strategii komunikowania etc. Podstawą PR jest przede wszystkim rzetelne informowanie, wolne od kryptoreklamy, przemilczania prawdy i nieujawniania niewygodnych informacji. W pełni dojrzałe PR to subtelna gra z otoczeniem, znacznie szersza niż sama komunikacja. Specjaliści tej branży używają, na szczęście tylko na swój własny użytek, określenia subtelnej manipulacji opinią publiczną. Public Relations to konieczność Public Relations jest tą dziedziną, na którą nadal spogląda się niepewnie. Wielu właścicieli firm nie daje wiary w rzeczywiste możliwości PR. Z łatwością można podać wiele przykładów instytucji, które do tej pory nie funkcjonowały w zbiorowej świadomości. Nie tylko dlatego, że podmioty te nie oferowały atrakcyjnych produktów bądź usług. Warto przywołać czasy, w których klienci negatywnie odnosili się do produktów wytworzonych w ZSRR lub Chinach. W tym przypadku rosyjskie, chińskie znaczyło byłe jakie. Znikoma wiedza na temat producenta, brak informacji o surowcach, nazwie firmy itp. powoduje, że otoczenie klasyfikuje daną rzecz jako nic nie wartą, nie zasługującą na uwagę. Na przeciwnym biegunie znajdują się wszystkie te firmy i marki, które w porę dostrzegły zjawisko i zadbały o to, by odpowiednia ilość użytecznych informacji funkcjonowała w świadomości społeczeństwa. Ponadto, by ilość tych odpowiednich informacji była sukcesywnie uzupełniana, a potrzeby były systematycznie zaspokajane. W tym celu firmy tworzą komórki PR. PR również w Internecie W procesie informowania Public Relations zyskało nowego sprzymierzeńca, którego nie sposób zignorować i pominąć Internet. Jak wykazują badania przeprowadzone na całym świecie Internet w stosunkowo krótkim czasie stał się, obok telewizji, dominującym medium. Rozwijające się w Polsce Public Relations oraz młode medium, jakim jest Internet, tworzą mariaż nowej jakości. Ich odrębne doświadczenia, z jednej strony, są już ugruntowane, z drugiej wzajemnie się wzbogacają. Pojawienie się Internetu otworzyło przed branżą PR, nie tylko w Polsce, całkiem nowe możliwości oddziaływania oraz informowania za jego pośrednictwem. Dzięki Internetowi, komunikowanie się ze społecznościami przebiega nie tyle wielotorowo, ale przede wszystkim interaktywnie. Decydując się na jedną z wielu form promocji firm i instytucji warto sięgnąć, uzupełniając działania reklamowe, po narzędzia Public Relations. Warto również zaufać kompetencjom, coraz lepiej wykształconym specjalistom PR i powierzyć im wszystkie odpowiedzialne zadania. Decydując się na taki krok można mieć pewność, że promocja firmy będzie pełna, a przede wszystkim skuteczna i efektywna. MS ILUSTRACJA: STUDIO PRESS Czerwiec 2007

10 WA NY TEMAT Ucieczka do raju Raje podatkowe, zwane również offshore to terytoria mogące zaoferować polskim przedsiębiorcom, w tym również z sektora MŚP, nadzwyczaj korzystne formy działania, co przejawia się w postaci istniejących na takim obszarze korzystnych regulacji prawnych motywujących do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej Do stymulatorów tych należą przede wszystkim bodźce podatkowe w postaci częściowych lub całkowitych zwolnień podatkowych. Pomimo, iż Unia Europejska stara się walczyć z offshore, to jednak do tej pory z racji ich przydatności dla wielkiego biznesu nie doszło do ich likwidacji, a perspektywy przed nimi stojące należą do świetlanych. 10 Czerwiec 2007 Co to jest raj podatkowy? Raje podatkowe, to obecnie nie tylko zamorskie, egzotyczne wyspy, ale również Kraj Bratanków Węgry czy Cypr. Wszystkie te terytoria w odniesieniu do inwestorów zagranicznych przygotowały ofertę charakteryzującą się niskimi podatkami bądź ich brakiem i stosunkowo niewielkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji firm. Oprócz oczywistych względów podatkowych przemawiających za lokowaniem inwestycji w rajach, bodźcami niepodatkowymi są minimalne wymogi formalne (kapitałowe, dokumentacyjne, sprawozdawcze, personalne) stawiane przed przedsiębiorcami chcącym podjąć działalność gospodarczą oraz gwarantowana miejscowym prawem swoboda prowadzenia interesów. Ujemne działanie prawa na sytuację przedsiębiorcy

11 WA NY TEMAT może wynikać z nadmiernych obowiązków rachunkowych, sprawozdawczych, ubezpieczeniowych oraz nadmiernej regulacji rynku pracy. Z kolei przesadny fiskalizm ze strony państwa skłania przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią optymalizację opodatkowania. Dodatkowo wykorzystanie możliwości oferowanych przez raje podatkowe może również przynieść korzyści w walce konkurencyjnej. Możliwe jest także dzięki rajom podatkowym poufne zarządzanie aktywami czy łatwiejszy dostęp do określonych rynków, czego najlepszym przykładem jest rola, jaką pełni Hong Kong wobec Chin. Obserwując atmosferę, w jakiej w naszym kraju przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, łatwo zauważyć, iż została już przekroczona masa krytyczna, kiedy to następuje lawinowe wykorzystanie wszelkich rozwiązań służących złagodzeniu trudów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bardzo istotną cechą prowadzenia działalności w ramach offshore jest fakt, iż korzystanie ze wszystkich przywilejów rajów podatkowych jest możliwe bez konieczności funkcjonowania tamże zarządu, personelu czy samych inwestorów a zatem koszty związane z bieżącą działalnością spółki są niewielkie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wykorzystaniem rajów podatkowych jedynie formalnie posiadają tam siedziby swoich spółek; fizycznie kontrola i zarząd odbywa się z krajowej siedziby przedsiębiorcy, lub innego dogodnego miejsca. Wielu przedsiębiorców korzystających z offshore na ogół poza celami turystycznymi nie odwiedza krajów, w których zarejestrowane są ich spółki, a wszystkie sprawy załatwiane są podczas telekonferencji, korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocników. Gdzie te raje? Do najbardziej znanych jurysdykcji offshore należą Wyspy Bahama, Wyspy Kajmany, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Niue, Wyspy Man i Jersey, Malta, Cypr, Gibraltar oraz Irlandia i stany Idaho oraz Delaware w USA. Również kraje takie jak Wielka Brytania, Lichtenstein, Luksemburg, Szwajcaria, terytorium Hong Kong, a nawet Węgry w tym zakresie oferują zbliżone możliwości. W każdym z istniejących obszarów offshore istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wolnej od podatku dochodowego lub opodatkowanej niskim podatkiem liniowym lub ryczałtowym. Polityka, jaką stosują władze raju podatkowego odzwierciedla przekonanie, w myśl którego operacjom zagranicznym powinno towarzyszyć minimum wymogów formalnych. Lokalne przepisy nastawione są na zagwarantowanie swobody przedsiębiorcom przy równoczesnym dążeniu do zachowania bezpieczeństwa operacji gospodarczych. Każdy z tych rajów cechuje nieco odmienna specyfika dotycząca obciążeń podatkowych i miejscowego prawa. Zdecydowanie najłatwiej jest zakładać spółki offshore lub inne podobne struktury na terytoriach, których Raje podatkowe, to obecnie nie tylko zamorskie, egzotyczne wyspy, ale również Kraj Bratanków Węgry czy Cypr system prawny został oparty na angielskim. Stąd też spora popularność spółek rejestrowanych w byłych (np. Bahamy, Belize) lub aktualnych (np. Anguilla) terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii. Jak zacząć? Aby rozpocząć działalność w na terytorium offshore niezbędne jest wytyczenie celów, jakie chcemy osiągnąć przez rejestrację spółki offshore, a następnie wybór formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Podstawowym celem jest oczywiście optymalizacja opodatkowania, jednakże dodatkowo pojawiają się i inne potrzeby, najczęściej związane z poufnością danych dotyczących majątku. Najczęściej wykorzystuje się lokalną odmianę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. W określonych sytuacjach korzystne jest utworzenie trustu, lub innej struktury. Czas trwania procesu rejestracyjnego spółki w raju podatkowym różni się w poszczególnych jurysdykcjach i waha się od 24 godzin (Delaware w USA, W-y Bahama, Panama) do około jednego miesiąca (Cypr). Najprościej jest dokonać rejestracji takiej spółki za pośrednictwem jednej z firm zajmujących się świadczeniem takich usług. Niektóre z nich mają agentów w Polsce. Koszt założenia spółki w raju podatkowym waha się od kilkuset dolarów (Panama, Delaware) do kilkunastu tysięcy (Madera). Podstawowy pakiet usług związanych z powołaniem do życia spółki w raju podatkowym zawiera: t usługi rejestracji spółki. Pakiet zawiera sprawdzenie dostępności nazwy oraz zarejestrowanie spółki w trybie i na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore. t sporządzenie dokumentów, dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw oraz pieczęci. Pakiet zawiera przygotowanie wszystkich niezbędnych, wewnętrznych dokumentów zgodnie ze standardami jurysdykcji, oraz wykonanie pieczęci spółki. t tzw. usługi domicylu. Raje podatkowe wymagają, aby spółki dysponowały lokalną zarejestrowaną siedzibą, miały wyznaczonego zarejestrowanego agenta, lub nawet pełnomocnika oraz sporządzały odpowiednie deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczały należne opłaty. t założenie rachunków bankowych. Spółka, lub spółki polskie w omawianym przykładzie (wykres nr 1) stają się właścicielami spółki położonej w raju podatkowym, najlepiej w takim, gdzie zapewniona jest duża poufność odnośnie tego, kto jest właścicielem. Takim terytorium jest np. Belize. Belize nie ma żadnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Koszt założenia spółki w Belize wynosi 995 USD, plus opłata roczna w tej samej wysokości. Spółka o kapitale do , 00 USD płaci w Belize zryczałtowany podatek w wysokości 100, 00 USD. Kolejno, spółka z Belize staje się wyłącznym udziałowcem spółki w UE. Może to być jakakolwiek jurysdykcja, gdzie dopuszczalne jest założenie spółki offshore, czyli Cypr, Węgry, Irlandia, > Czerwiec

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

Wzrost większy od planowanego. Szanowni Państwo

Wzrost większy od planowanego. Szanowni Państwo Szanowni Państwo WOLNY RYNEK REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH 40 084 KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./faks: (48-32) 35-111-80, 35-111-90, faks: 35-111-85 e mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

sieć, do której warto dać się złowić magia marketingu internetowego w wyszukiwarkach czy partnerstwo regionalne może wpływać na rozwój innowacji

sieć, do której warto dać się złowić magia marketingu internetowego w wyszukiwarkach czy partnerstwo regionalne może wpływać na rozwój innowacji NR 3 (12) CZERWIEC 2009 sieć, do której warto dać się złowić magia marketingu internetowego w wyszukiwarkach czy partnerstwo regionalne może wpływać na rozwój innowacji KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo