Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h"

Transkrypt

1 INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Czerwiec 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Technologie przyszłości WA NY TEMAT Promocja regionu WA NY TEMAT Marka Śląskie

2

3 Czerwiec 2007 Jeden z autorytetów w dziedzinie jakości, Amerykanin Edward Deming, uważał, że w przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw te, które wprowadziły jakość totalną i drugie, które znikną z rynku. Twierdzenie to można sparafrazować jednym zdaniem: jakość albo niebyt. Przedsiębiorstwa startujące do tej pory w konkursie Śląska Nagroda Jakości decyzję, o swoim dalszym istnieniu mają już za sobą. Obecnie przed nimi proces konsekwentnego i systematycznego dbania o jakość, satysfakcję swoich klientów i pracowników. Jak potwierdzają doświadczenia firm, które wstąpiły na tę ścieżkę to wysiłek, który przynosi wymierne korzyści finansowe. W nagrodzie tej bowiem, jak w soczewce odbija się odpowiedzialność i strategiczne myślenie o przyszłości firmy, o jej być albo nie być. Konkurs Śląska Nagroda Jakości to tylko jeden z wielu przykładów, kiedy RIG w Katowicach, w trosce o jakość życia gospodarczego w regionie zwraca uwagę na najważniejsze tematy i problemy, inicjuje dyskusję, zmusza do zmian. 15 czerwca br. podczas konferencji Praca-Ludzie-Kapitał padną bardzo ważne pytania, dotyczące bezrobocia, swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej, problemów na rynku pracy, wreszcie sposobu motywowania najbardziej wartościowych pracowników, tak by nie wyjeżdżali z kraju. Zaproszeni na konferencję goście gwarantują mądrą i interesującą dyskusję, będącą zaczątkiem, miejmy nadzieję, obszernej debaty o przyszłości tego regionu, kierunkach rozwoju i jakości życia jego mieszkańców. Nie może Państwa na niej zabraknąć, bowiem omawiane tam tematy dotyczą właśnie Państwa. Już dziś serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Z okazji zbliżających się wakacji, życzę niezapomnianych wrażeń i wspomnień, a przede wszystkim relaksu, który da Państwu siłę i energię do dalszej pracy, pełnej ambitnych planów. Zapraszam do lektury. Spis treści Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor generalny Szanowni Czytelnicy, TEMAT NUMERU 4-7 WA NY TEMAT 8-15 INFORMACJE Z IZBY WYDARZYŁO SI WYDARZY SI NOWE FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG W KATOWICACH KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./fax (48-32) , , fax (48-32) TADEUSZ DONOCIK Prezes Izby, Dyrektor Generalny PREZYDIUM IZBY Franciszek Buszka I Wiceprezes Izby Zygmunt Folta Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec Wiceprezes Izby Zbigniew Pucek Wiceprezes Izby Henryk Stabla Wiceprezes Izby Zdzisław Trzepizur Wiceprezes Izby Krzysztof Wilgus Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony Wiceprezes Izby KIEROWNICTWO RADY IZBY Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Izby Jan Hoppe I Wiceprzewodniczący Aleksander Aładja Wiceprzewodniczący Lucjan Noras Wiceprzewodniczący Andrzej Zając Wiceprzewodniczący Pełny skład Rady Izby na stronie internetowej RIG w Katowicach zakładka O Izbie KOMISJE RADY IZBY I ICH PRZEWODNICZĄCY Komisja d/s Bankowości i Finansów Andrzej Capiga Komisja d/s Transportu i Infrastruktury Zbigniew Pucek Komisja d/s Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Andrzej Rustanowicz Komisja d/s Przemian Przemysłu Andrzej Karbownik Komisja d/s Monitorowania i Analiz Prawa Gospodarczego Tomasz Kędziora Komisja d/s Energetyki Jan Szlązak Komisja d/s MSP Andrzej Klasik Komisja d/s Środowiska Krystyna Czaplicka-Kolarz Komisja d/s Konkurencyjności i Innowacji Tadeusz Burzec Komisja d/s Handlu Wojciech Boroński Komisja d/s Komunalnych Jacek Janas Komisja d/s Społeczeństwa Informacyjnego Michał Górski Komisja d/s Turystyki Adam Janiszewski Komisja d/s Dialogu Społecznego i Prawa Pracy Jan Wojtyła Komisja d/s Aktywności Zawodowej Kobiet Marek Szczepański Forum Młodych Tomasz Zjawiony KOMISJA REWIZYJNA Andrzej Mierzwa Przewodniczący Komisji. Członkowie: Kazimierz Borgieł, Jolanta Kopiec, Jacek Kosteczka, Grażyna Micińska, Piotr Piekarski, Jan Rdest SĄD KOLEŻEŃSKI Edward Kóska Przewodniczący. Leszek Dziub Wiceprzewodniczący Członkowie: Tadeusz Biedzki, Józef Bogdan Chorążyczewski, Jerzy Gruszczyk, Krystyna Jastal, Piotr Łukoszek, Stanisław Przybyłowicz, Mirosław Szura PREZYDIUM SĄDU ARBITRAŻOWEGO Bernadetta Fuchs Prezes; Marian Nawrot Wiceprezes; Andrzej Rajpert Wiceprezes; Wojciech Rychel Wiceprezes BIURO IZBY Dział Doradztwa i Funduszy Europejskich: tel. (032) , Dział Edukacji: tel. (032) , Dział Komunikacji Społecznej: tel. (032) , Dział Samorządowy: tel. (032) , Dział Współpracy Międzynarodowej: tel. (032) , Sąd Arbitrażowy: tel. (032) , WYDAWCA: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Katowice, ul. Opolska 15 Redakcja: Dział Komunikacji Społecznej RIG w Katowicach Opracowanie graficzne, skład i druk: STUDIO PRESS, ul. Barona 30/207, Tychy tel. (032) , Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych i doradczych, współpracy z zagranicą oraz usług informacyjnych. Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych.

4 TEMAT NUMERU Technologie przyszłości Identyfikacja i analiza sektorów wzrostowych województwa śląskiego umożliwi dalszy, dynamiczny rozwój, a także będzie sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu funduszy strukturalny. Taką próbę podjął Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji, któremu przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński. Precyzyjne wskazanie tendencji rozwoju gospodarki, a szczególnie technologii w perspektywie długookresowej jest trudne, ponieważ współczesna gospodarka oparta na wiedzy zmienia się nieporównywalnie szybciej niż kilkadziesiąt lat temu. Możliwe jest jednak wskazanie kierunków, w jakich z dużym prawdopodobieństwem zmierza gospodarka światowa, a tym samym określenie możliwych dróg rozwoju Województwa Śląskiego. Przykładowymi dziedzinami zaawansowanych technologii w naszym regionie są: inżynieria biomedyczna szczególnie w obszarze kardiochirurgii i ortopedii; projektowanie Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński Czerwiec 2007 komputerowe maszyn i urządzeń; komputerowo kontrolowana produkcja wielkoseryjna w przemyśle maszynowym, przetwórczym i spożywczym; systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wprowadzenie biomasy jako paliwa pomocniczego w energetyce zawodowej. Czas na foresight W kształtowaniu polityki innowacyjnej zasadnicze znaczenie ma foresight, czyli systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów. W trakcie opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata zastosowano komponenty foresight-u do identyfikacji oraz oceny stanu i możliwości rozwoju sześciu obszarów specjalizacji technologicznej: technologii informacyjnych i telekomunikacji, biologii i biomedycyny, energetyki, ochrony środowiska, metalurgii i przemysłu samochodowego. Jednym z priorytetów Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji jest kształtowanie gospodarki Województwa Śląskiego m.in. poprzez wspieranie silnymi klastrami technologicznymi. Program Wykonawczy podkreśla również potrzebę rozwijan i a nowych specjalizacji, głównie w zakresie: biotechnologii, technologii dla energetyki, informatycznych i telekomunikacyjnych. Strategiczne priorytety Zgodnie z założeniami realizacji priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata kluczowym zagadnieniem jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o transfer nowoczesnych technologii. Wspierane zatem będą inwestycje w dziedzinie infrastruktury transferu technologii i innowacji, zwłaszcza te, o zasięgu regionalnym. Jednocześnie priorytet II RPO dotyczący społeczeństwa informacyjnego zakłada wzrost inwestycji w rozwój sieci teleinformatycznych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji zarekomendował Zarządowi Województwa listę kierunków rozwoju technologicznego Województwa Śląskiego do 2020 roku. Znalazły się na niej m.in.: technologie informacyjne, teleinformacyjne i telekomunikacyjne, inżynieria biomedyczna, technologie budownictwa inteligentnego, nanotechnologie oraz optoelektronika i inteligentne systemy transportowe. Wizja przyszłości naszego regionu do roku 2020, zawarta w podstawowych dokumentach strategicznych Województwa Śląskiego, jest konkretna i wiarygodna. Realne wydaje się zdobycie i utrzymanie przez nasz region pozycji jednego z centrów rozwoju cywilizacyjnego Polski i Europy, przyjaznego dla mieszkańców i gości, odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom inwestorów i przedsiębiorców. Janusz Moszyński Marszałek Województwa Śląskiego (Tytuł jak i śródtytuły pochodzą od redakcji)

5 TEMAT NUMERU Luk Palmen Niestety dopiero się zaczyna Ocena pięciu lat prac na rzecz rozwoju innowacji w województwie śląskim Efekt kuli śnieżnej jest nam znany w różnych aspektach i wymiarach. Jakaś inicjatywa, jakaś decyzja, napędza cały proces kolejnych wydarzeń. Pozwalam sobie dzisiaj stwierdzić, iż fala innowacyjnych działań podejmowanych w gospodarce światowej otwiera przed nami ścieżki nieznanych do tej pory możliwości rozwoju. Efekty kuli śnieżnej, pochłaniającej na swej drodze liczne ofiary, są jednak w chwili obecnej nieprzewidywalne. Wśród wspomnianych ofiar znajdujemy tych którzy nie nadążają za zmianami jak i tych, którzy myślą, że już wszystko zostało osiągnięte. Jedyna pewność zmiany W 2003 roku Henry Chesbrough pisał w swej książce o otwartej innowacji: Większość działań innowacyjnych zakończy się niepowodzeniem, ale te podmioty, które nie prowadzą innowacji, zginą. Jeśli przedsiębiorczość można określić mianem sztuki skutecznego wykorzystania potencjałów rynkowych, to innowacyjność związana jest z umiejętnością ich przekształcenia przez angażowanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w nowe wartości gospodarcze. Dlatego też innowacja często jest związana z pojęciem prowadzenie zmian. Problem w tym, że w Polsce jedna zmiana następuje po drugiej. A ludziom wydaje się, że już dość zmian i czas na stabilność. Niestety wszystko dopiero się zaczyna. Kiedy w 2003 roku Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął Regionalną Strategię Innowacji na lata , niektórzy dziennikarze twierdzili, iż powstał kolejny dokument na półkę. Dzisiaj strategia ta jest realizowana dzięki szeregowi inicjatyw, w postaci projektów szkoleniowych i doradczych, jak i inwestycji w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora badań i rozwoju. Cztery lata temu dotyczyła ona zagadnień, które wydawały się być nie z tej ziemi. Innymi słowy, niezwiązanymi z ówczesną rzeczywistością województwa śląskiego. Mimo tych wątpliwości motto Wyobrażenia tworzą rzeczywistość stało się inspiracją dla wielu ludzi, w tym dla właścicieli firm, menedżerów kilku koncernów, naukowców, studentów, a również dla urzędników i władz lokalnych. Jako menedżer różnych projektów miałem szereg okazji, aby spotkać się z przedstawicielami firm, uczelni wyższych, instytucji badawczych, samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu. Pamiętam, gdy na > Czerwiec 2007

6 TEMAT NUMERU > początku 2002 roku słowo innowacja zostało odrzucone przez środowisko gospodarcze, jako kolejne hasło bez wartości. Przed oczami mam jeszcze te pierwsze warsztaty, podczas których każda próba inicjowania konstruktywnej debaty o rozwoju innowacji była hamowana kolejną barierą: a to prawo nie pozwoli, a to urząd blokuje. Ale p o w o l i coś się zmieniło. Pewna grupa, która pojawiła się ponownie na spotkaniach, zaczęła inicjować nowe działania. Cechy takie jak kreatywność i przedsiębiorczość będą decydującym czynnikiem, stanowiącym o tym, czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie skuteczne inicjować i wdrożyć działania innowacyjne, czy też nie System innowacji Do końca czerwca 2004 roku, z inicjatywy kilkudziesięciu instytucji, powstało około 30 projektów pilotażowych, uwzględniających priorytety regionalnej strategii innowacji. Z mniejszym lub większym powodzeniem zostały one zrealizowane w okresie , dzięki współfinansowaniu z funduszy strukturalnych oraz innych, w tym krajowych i międzynarodowych programów wsparcia, skierowanych na rozwój innowacji i nowych technologii. Kilkanaście inicjatyw, związanych z tworzeniem sieci współpracy i rozwojem platform w y m i a n y wiedzy ma skutkow a ć powstaniem, tak zwanego regionalnego systemu innowacji. System innowacji, rozumiany jako całość interakcji między sektorem gospodarczym, naukowym i samorządowym w obszarze rozwoju innowacji, stanowi w nowoczesnej gospodarce fundament, a zarazem czynnik sukcesu w walce o zasoby, jak i o silną pozycję na rynkach światowych. Budowanie przyjaznego otoczenia wokół przedsiębiorstw działających w naszym regionie, trzy lata temu mogło jeszcze wyglądać banalnie i drugorzędnie. Biznes to biznes. Nie prowadzimy działalności charytatywnej. Sami sobie poradzimy niejednokrotnie padło podczas spotkań z menedżerami firm. Sytuacja się jednak zmieniła, a w walce o pracowników, przedsiębiorstwa nie tylko powinny oczekiwać sprzyjającego klimatu gospodarczego lecz też stać się obok samorządów i instytucji publicznych inicjatorem tego klimatu. Czołowe regiony wiedzy na świecie już rozumieją ten proces i dlatego ich przedstawiciele spotkają się na początku czerwca w Waszyngtonie, aby debatować o sposobach zachęcania ludzi do pozostawania i inwestowania w danym regionie. Kiedyś władze krajowe, regionalne i lokalne inicjowały szereg działań, by ściągnąć kolejnego inwestora zagranicznego do siebie. Teraz dane obszary muszą stać się atrakcyjne dla obecnych jak i potencjalnych mieszkańców, by za rok, czy pięć lat nie brakowało rąk do pracy. Innymi słowy, w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniła się pozycja przysłowiowego Kowalskiego Czerwiec 2007

7 TEMAT NUMERU na rynku pracy. O wizerunku i atrakcyjności inwestycyjno-gospodarczej danych regionów decydują również jego mieszkańcy, ich opinie oraz ogólne zadowolenie, związane ze sferą socjalno-bytową. Ekonomia jakości Rozwój to zdolność do zmian Co zatem należy robić? Kto powinien zaangażować się w proces zmian? Nie jesteśmy w stanie zmienić wyglądu naszych miast, ale możemy wpłynąć na klimat życia. Chodzi tu o tworzenie przez samorządy i instytucje publiczne ram działań wsparcia, w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Takie działania należy podejmować na poziomie szkół średnich, uczelni wyższych, jak i w instytucjach sektora badań i rozwoju. Ale i przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem zmiany swojego podejścia wobec pracownika. Cechy takie jak kreatywność i przedsiębiorczość będą decydującym czynnikiem, stanowiącym o tym, czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie skuteczne inicjować i wdrożyć działania innowacyjne, czy też nie. W rozmowach jak i w prasie pojawiają się jeszcze pojęcia zakład pracy i zakład produkcyjny. Według mnie, przedsiębiorstwa powinny na siebie patrzeć jak na otwartą platformę wiedzy, zaś swych pracowników postrzegać w kategorii nośników tej wiedzy. Odpowiednie połączenie tych nośników z zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, skutkuje powstaniem nowych pomysłów, nowych inicjatyw, co docelowo prowadzić może do inicjowania i wdrożenia nowych działań innowacyjnych. Traktując pracownika jako wartość, która dopiero w kontaktach z innymi tworzy nowe walory dla gospodarki, powoduje, że odchodzimy od starych zwyczajów i ograniczeń. Odejście to z kolei, otwiera drogę do nowych możliwości. Te przedsiębiorstwa, które trwają w stanie zadowolenia bo akurat jest dobra koniunktura, która im sprzyja i nie widzą konieczności rozwijania kultury innowacyjnej w swoich strukturach organizacyjnych, zapadają w śpiączkę. Kiedy obudzą się i wystraszą, ktoś im powie: Niestety dopiero się zaczyna! Luk Palmen Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego oraz innowacji, menedżer projektu RIS-Silesia ( ) (Śródtytuły pochodzą od redakcji) Prof. Andrzej Barczak Jakość towarów i usług jest przedmiotem ogromnej troski. Troska ta zaprząta wyjątkową uwagę nie tylko producentom, ale także konsumentom Już w średniowieczu rzemieślnicy organizowali się w cechy i gildie nie tylko dla ochrony swoich interesów, ale także po to, aby dbać o jakość swoich produktów oraz usług. W czasach współczesnych powstała marka, która jest synonimem jakości. Z czasem marka otrzymała swoją wartość rynkową, czasem bardzo wysoką. I bywa przedmiotem handlu oraz podróbek. Podrabiane są nie tylko zegarki i perfumy znanych marek, ale w zasadzie wszystkie towary i usługi cieszące się od dawna dużą renomą wynikającą z ich dobrej jakości. Wartości użytkowe towarów i usług zaspakajają różnorakie potrzeby konsumentów i jednocześnie w pewnym stopniu wyznaczają ich wartość rynkową. Dlatego współcześnie wypracowano różne normy jakości dla określonych towarów po to, aby z jednej strony zapewnić konsumentowi gwarancje ich jakości, a z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania. Pojawiły się więc instytucje prawne wymuszające jakość towarów i usług takie jak normy, gwarancje i rękojmie. Pozwalają one na obronę konsumenta przed złą jakością a także chronią go przed niebezpieczeństwami związanymi z ich użytkowaniem. Czasem troska o dobro konsumenta nie wynika z autentycznej troski o jego zdrowie, ale obawą przed wysokimi odszkodowaniami. Aby zabezpieczyć się przed niewłaściwym użytkowaniem towarów są one wyposażone w instrukcje użytkowania. Z drugiej strony biurokraci Unii Europejskiej w imię troski o konsumenta i porządkowanie rynku produkują różne dyrektywy, określające wymogi jakościowe dla towarów i usług. Znana jest instrukcja o użytkowaniu lodówki zawierająca się na kilkudziesięciu stronach, czy definicja banana określająca jego krzywiznę, lub też zaliczenie marchwi do owoców. Teraz trwa ostra dyskusja na temat wódki, a dokładnie o tym, z czego może być produkowana. Wcześniej mieliśmy poważne dyskusje na temat oscypków. Tematyka jakości trafiła na uczelnie wyższe i wykłada się tam wiele przedmiotów o jakości towarów i usług, a także powstała dyscyplina ekonomia jakości. W dobie globalizacji troska, w tym urzędnicza jest przekładana na nowe prawa, a z drugiej strony producenci ubiegają się o znaki jakości dla swych produktów i usług. W grze rynkowej jakość zajmuje jedną z najważniejszych pozycji. A sędzią w tej powinien być konsument. Prof. Andrzej Barczak Czerwiec

8 WA NY TEMAT Marka Śląskie Zarząd Województwa Śląskiego pod koniec stycznia 2007 r. zainicjował prace nad utworzeniem dwóch strategii: komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej oraz inwestycyjnej i turystycznej Województwa Śląskiego Celem przygotowania tych dokumentów jest wykreowanie narzędzi, które pomogą zbudować prawdziwy i jednocześnie korzystny wizerunek regionu oraz wypracować metody jego skutecznej promocji. Sformułowania tych strategii promocji podjęła się firma Grupa Eskadra (autorzy dobrze przyjętej i realizowanej strategii promocji m.in. miasta Wrocław), specjalizująca się w promocji regionów oraz miast. Od początku, powstawaniu dokumentów towarzyszyło wiele kontrowersji. Nie brakowało przeciwników, negujących sam fakt zainicjowania prac nad strategiami. Pojawiały się opinie, iż ludzie nie stąd, (grupa Eskadra ma swą siedzibę w Krakowie i Warszawie przypis red.) nie znając dobrze regionu, nie będą w stanie przygotować dobrego dokumentu, odzwierciedlającego rzeczywistość. Autorzy strategii nie kryli, że zadanie którego się podjęli nie należało do najłatwiejszych. Konsultacje społeczne Wraz z pracami nad projektem strategii rozpoczęto konsultacje społeczne z udziałem grona osób, w skład którego weszli Czerwiec 2007 m.in.: samorządowcy, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, instytucji oraz organizacji działających w regionie. Konsultacje służyły autorom strategii do zapoznania się z opiniami mieszkańców regionu na temat Śląska, poznania atutów wyróżniających ten region oraz jego słabych stron. Podczas jednego z otwartych spotkań konsultacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Mateusz Zmyślony, wiceprezes Grupy Eskadra przedstawił ideę, wokół której przygotowywano dwie strategie marketingowe, wykorzystujące skojarzenia związane z energią. Punktem wyjścia tych dokumentów była teza, iż Śląsk to zadowoleni i energiczni ludzie, bogate życie kulturalne oraz gospodarka, która kojarzy się ze stylem życia oraz przedsiębiorczością, zwłaszcza w small biznesie. Zdaniem twórców projektu strategii słowo energia najlepiej oddaje charakter wizerunku regionu. Śląsk to nie tylko węgiel, prąd, zgodnie z zamysłem projektu promocji, ale przede wszystkim mieszkańcy zadowoleni, pełni energii i pomysłów. Region ten, to także energia duchowa Jasna Góra, która wypływa z bogatego dziedzictwa kultury. Promocja regionu Profesjonalne projekty strategii promocyjnej regionów nie są niczym nowym w Europie oraz na świecie. Skuteczną promocję, służącą przyciągnięciu inwestorów do regionów kojarzonych z górnictwem, zastosowano i wykorzystano z sukcesem np.: w Niemczech Zagłębie Ruhry oraz we Francji Lille. Rafał Czechowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, uważa, że promocja regionu to przymus; bez inwestowania w promocję nie da się konkurować na rynku regionów i miast. Zdaniem specjalistów z Grupy Eskadra śląskim patentem w promocji gospodarczej są znane i cenione w świecie cechy takie jak: duch przedsiębiorczości, etos pracy oraz zamiłowanie do porządku. Wartości, które nie w pełni uświadamiają sobie sami mieszkańcy tego regionu, a będące najlepszymi zachętami dla przedsiębiorców i inwestorów. Naszymi atutami turystycznymi są ponadto: szlaki zabytków techniki, architektury drewnianej i miejsca pielgrzymkowe, Beskid Śląski, Jura Krakowsko-Częstochowska, sąsiedztwo Krakowa. Do wad zaliczyć trzeba brak dobrze rozwiniętej bazy wypoczynkowonoclegowej. MS

9 WA NY TEMAT Reklama czy PR? Do momentu zarejestrowania Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR) w sierpniu 1994 roku Public Relations w Polsce było w powijakach Istnienie branży z wielkimi trudem przedostawało się do świadomości ogółu, pozostając przez długi czas wytworem sztucznym, nierzadko mylonym z reklamą lub, co gorsza z propagandą. Na okres ten wpłynął stan literatury oraz jakość dostępnych tekstów, mało merytorycznych, nazbyt ogólnikowych i nie poruszających wszystkich aspektów tej dziedziny. Reklama czy PR? Public Relations (PR) jest dziedziną, która w polskich realiach korporacyjnego świata wciąż czeka na swoje przysłowiowe pięć minut. Nadal, choć widać już pozytywne zmiany w podejściu do Public Relations, niepewnie spogląda się na potencjalne możliwości wynikające z działań PR. Z każdym rokiem jednak, rozwój rynku, stopniowy wzrost wydatków firm i instytucji, na tę szczególną formę promocji oraz właściwe pojmowanie istoty PR pozwala dobrze rokować dla polskiego PR. PR to nie reklama Działania Public Relations bardzo często mylone są z reklamą. To co znacząco wyróżnia reklamę od PR to jego niekomercyjny charakter. Reklama za każdym razem łączy się z wydatkowaniem określonych sum pieniędzy, PR oparty jest najogólniej rzecz ujmując na długofalowym zarządzaniu informacją i systematycznym, przemyślanym kontaktowaniu się z otoczeniem. Rola Public Relations ograniczona była do niedawna do prezentacji i kreowania wizerunku firmy zgodnym z oczekiwaniami zleceniodawcy właściciela. Doświadczenia i praktyka rozwijającego się zachodniego PR każe jednak postrzegać te dziedzinę znacznie szerzej, jako działania bardziej złożone. Działalności PR nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kreowania określonego image i upowszechniania pozytywnej reputacji. To także inicjowanie dialogu, jego podtrzymywanie z potencjalnymi klientami oraz tworzenie strategii komunikowania etc. Podstawą PR jest przede wszystkim rzetelne informowanie, wolne od kryptoreklamy, przemilczania prawdy i nieujawniania niewygodnych informacji. W pełni dojrzałe PR to subtelna gra z otoczeniem, znacznie szersza niż sama komunikacja. Specjaliści tej branży używają, na szczęście tylko na swój własny użytek, określenia subtelnej manipulacji opinią publiczną. Public Relations to konieczność Public Relations jest tą dziedziną, na którą nadal spogląda się niepewnie. Wielu właścicieli firm nie daje wiary w rzeczywiste możliwości PR. Z łatwością można podać wiele przykładów instytucji, które do tej pory nie funkcjonowały w zbiorowej świadomości. Nie tylko dlatego, że podmioty te nie oferowały atrakcyjnych produktów bądź usług. Warto przywołać czasy, w których klienci negatywnie odnosili się do produktów wytworzonych w ZSRR lub Chinach. W tym przypadku rosyjskie, chińskie znaczyło byłe jakie. Znikoma wiedza na temat producenta, brak informacji o surowcach, nazwie firmy itp. powoduje, że otoczenie klasyfikuje daną rzecz jako nic nie wartą, nie zasługującą na uwagę. Na przeciwnym biegunie znajdują się wszystkie te firmy i marki, które w porę dostrzegły zjawisko i zadbały o to, by odpowiednia ilość użytecznych informacji funkcjonowała w świadomości społeczeństwa. Ponadto, by ilość tych odpowiednich informacji była sukcesywnie uzupełniana, a potrzeby były systematycznie zaspokajane. W tym celu firmy tworzą komórki PR. PR również w Internecie W procesie informowania Public Relations zyskało nowego sprzymierzeńca, którego nie sposób zignorować i pominąć Internet. Jak wykazują badania przeprowadzone na całym świecie Internet w stosunkowo krótkim czasie stał się, obok telewizji, dominującym medium. Rozwijające się w Polsce Public Relations oraz młode medium, jakim jest Internet, tworzą mariaż nowej jakości. Ich odrębne doświadczenia, z jednej strony, są już ugruntowane, z drugiej wzajemnie się wzbogacają. Pojawienie się Internetu otworzyło przed branżą PR, nie tylko w Polsce, całkiem nowe możliwości oddziaływania oraz informowania za jego pośrednictwem. Dzięki Internetowi, komunikowanie się ze społecznościami przebiega nie tyle wielotorowo, ale przede wszystkim interaktywnie. Decydując się na jedną z wielu form promocji firm i instytucji warto sięgnąć, uzupełniając działania reklamowe, po narzędzia Public Relations. Warto również zaufać kompetencjom, coraz lepiej wykształconym specjalistom PR i powierzyć im wszystkie odpowiedzialne zadania. Decydując się na taki krok można mieć pewność, że promocja firmy będzie pełna, a przede wszystkim skuteczna i efektywna. MS ILUSTRACJA: STUDIO PRESS Czerwiec 2007

10 WA NY TEMAT Ucieczka do raju Raje podatkowe, zwane również offshore to terytoria mogące zaoferować polskim przedsiębiorcom, w tym również z sektora MŚP, nadzwyczaj korzystne formy działania, co przejawia się w postaci istniejących na takim obszarze korzystnych regulacji prawnych motywujących do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej Do stymulatorów tych należą przede wszystkim bodźce podatkowe w postaci częściowych lub całkowitych zwolnień podatkowych. Pomimo, iż Unia Europejska stara się walczyć z offshore, to jednak do tej pory z racji ich przydatności dla wielkiego biznesu nie doszło do ich likwidacji, a perspektywy przed nimi stojące należą do świetlanych. 10 Czerwiec 2007 Co to jest raj podatkowy? Raje podatkowe, to obecnie nie tylko zamorskie, egzotyczne wyspy, ale również Kraj Bratanków Węgry czy Cypr. Wszystkie te terytoria w odniesieniu do inwestorów zagranicznych przygotowały ofertę charakteryzującą się niskimi podatkami bądź ich brakiem i stosunkowo niewielkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji firm. Oprócz oczywistych względów podatkowych przemawiających za lokowaniem inwestycji w rajach, bodźcami niepodatkowymi są minimalne wymogi formalne (kapitałowe, dokumentacyjne, sprawozdawcze, personalne) stawiane przed przedsiębiorcami chcącym podjąć działalność gospodarczą oraz gwarantowana miejscowym prawem swoboda prowadzenia interesów. Ujemne działanie prawa na sytuację przedsiębiorcy

11 WA NY TEMAT może wynikać z nadmiernych obowiązków rachunkowych, sprawozdawczych, ubezpieczeniowych oraz nadmiernej regulacji rynku pracy. Z kolei przesadny fiskalizm ze strony państwa skłania przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią optymalizację opodatkowania. Dodatkowo wykorzystanie możliwości oferowanych przez raje podatkowe może również przynieść korzyści w walce konkurencyjnej. Możliwe jest także dzięki rajom podatkowym poufne zarządzanie aktywami czy łatwiejszy dostęp do określonych rynków, czego najlepszym przykładem jest rola, jaką pełni Hong Kong wobec Chin. Obserwując atmosferę, w jakiej w naszym kraju przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, łatwo zauważyć, iż została już przekroczona masa krytyczna, kiedy to następuje lawinowe wykorzystanie wszelkich rozwiązań służących złagodzeniu trudów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bardzo istotną cechą prowadzenia działalności w ramach offshore jest fakt, iż korzystanie ze wszystkich przywilejów rajów podatkowych jest możliwe bez konieczności funkcjonowania tamże zarządu, personelu czy samych inwestorów a zatem koszty związane z bieżącą działalnością spółki są niewielkie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wykorzystaniem rajów podatkowych jedynie formalnie posiadają tam siedziby swoich spółek; fizycznie kontrola i zarząd odbywa się z krajowej siedziby przedsiębiorcy, lub innego dogodnego miejsca. Wielu przedsiębiorców korzystających z offshore na ogół poza celami turystycznymi nie odwiedza krajów, w których zarejestrowane są ich spółki, a wszystkie sprawy załatwiane są podczas telekonferencji, korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocników. Gdzie te raje? Do najbardziej znanych jurysdykcji offshore należą Wyspy Bahama, Wyspy Kajmany, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Niue, Wyspy Man i Jersey, Malta, Cypr, Gibraltar oraz Irlandia i stany Idaho oraz Delaware w USA. Również kraje takie jak Wielka Brytania, Lichtenstein, Luksemburg, Szwajcaria, terytorium Hong Kong, a nawet Węgry w tym zakresie oferują zbliżone możliwości. W każdym z istniejących obszarów offshore istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wolnej od podatku dochodowego lub opodatkowanej niskim podatkiem liniowym lub ryczałtowym. Polityka, jaką stosują władze raju podatkowego odzwierciedla przekonanie, w myśl którego operacjom zagranicznym powinno towarzyszyć minimum wymogów formalnych. Lokalne przepisy nastawione są na zagwarantowanie swobody przedsiębiorcom przy równoczesnym dążeniu do zachowania bezpieczeństwa operacji gospodarczych. Każdy z tych rajów cechuje nieco odmienna specyfika dotycząca obciążeń podatkowych i miejscowego prawa. Zdecydowanie najłatwiej jest zakładać spółki offshore lub inne podobne struktury na terytoriach, których Raje podatkowe, to obecnie nie tylko zamorskie, egzotyczne wyspy, ale również Kraj Bratanków Węgry czy Cypr system prawny został oparty na angielskim. Stąd też spora popularność spółek rejestrowanych w byłych (np. Bahamy, Belize) lub aktualnych (np. Anguilla) terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii. Jak zacząć? Aby rozpocząć działalność w na terytorium offshore niezbędne jest wytyczenie celów, jakie chcemy osiągnąć przez rejestrację spółki offshore, a następnie wybór formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Podstawowym celem jest oczywiście optymalizacja opodatkowania, jednakże dodatkowo pojawiają się i inne potrzeby, najczęściej związane z poufnością danych dotyczących majątku. Najczęściej wykorzystuje się lokalną odmianę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. W określonych sytuacjach korzystne jest utworzenie trustu, lub innej struktury. Czas trwania procesu rejestracyjnego spółki w raju podatkowym różni się w poszczególnych jurysdykcjach i waha się od 24 godzin (Delaware w USA, W-y Bahama, Panama) do około jednego miesiąca (Cypr). Najprościej jest dokonać rejestracji takiej spółki za pośrednictwem jednej z firm zajmujących się świadczeniem takich usług. Niektóre z nich mają agentów w Polsce. Koszt założenia spółki w raju podatkowym waha się od kilkuset dolarów (Panama, Delaware) do kilkunastu tysięcy (Madera). Podstawowy pakiet usług związanych z powołaniem do życia spółki w raju podatkowym zawiera: t usługi rejestracji spółki. Pakiet zawiera sprawdzenie dostępności nazwy oraz zarejestrowanie spółki w trybie i na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore. t sporządzenie dokumentów, dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw oraz pieczęci. Pakiet zawiera przygotowanie wszystkich niezbędnych, wewnętrznych dokumentów zgodnie ze standardami jurysdykcji, oraz wykonanie pieczęci spółki. t tzw. usługi domicylu. Raje podatkowe wymagają, aby spółki dysponowały lokalną zarejestrowaną siedzibą, miały wyznaczonego zarejestrowanego agenta, lub nawet pełnomocnika oraz sporządzały odpowiednie deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczały należne opłaty. t założenie rachunków bankowych. Spółka, lub spółki polskie w omawianym przykładzie (wykres nr 1) stają się właścicielami spółki położonej w raju podatkowym, najlepiej w takim, gdzie zapewniona jest duża poufność odnośnie tego, kto jest właścicielem. Takim terytorium jest np. Belize. Belize nie ma żadnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Koszt założenia spółki w Belize wynosi 995 USD, plus opłata roczna w tej samej wysokości. Spółka o kapitale do , 00 USD płaci w Belize zryczałtowany podatek w wysokości 100, 00 USD. Kolejno, spółka z Belize staje się wyłącznym udziałowcem spółki w UE. Może to być jakakolwiek jurysdykcja, gdzie dopuszczalne jest założenie spółki offshore, czyli Cypr, Węgry, Irlandia, > Czerwiec

12 WA NY TEMAT Jurysdykcja offshore, Belize, Brak opodatkowania dochodów z działalności Polska spółka (prowadzi działalność gospodarczą w Polsce) Jurysdykcja offshore na Cyprze (sp. z o.o.; spółka działa jako agent spółki z Belize sp. z o.o.; dochody tej spółki (prowizja agenta) są opodatkowane na Cyprze 10% podatkiem, Wykres nr 1 Przykład zastosowania tzw. struktury nominalnej w przypadku spółek offshore. Spółka polska dokonuje na rzecz spółki na Cyprze np. opłat licencyjnych za użytkowanie znaku towarowego czy oprogramowania, lub opłat franchisingowych. Spółka cypryjska potrąca sobie prowizję (jest ona opodatkowana w Cyprze), resztę zaś przekazuje do Belize, gdzie dochód osiągany zagranicą Belize nie jest opodatkowany. struktura właścicielska z zastosowaniem instytucji udziałowca powierniczego, który figuruje w dokumentach rejestrowych obu spółek offshore zlecenia/zakupy usług przepływy finansowe > niektóre terytoria Wielkiej Brytanii czy Liechtenstein. W naszym przykładzie wybieramy Cypr. Koszt rejestracji lokalnej odmiany spółki z o.o. wynosi 2280 USD, do tego dochodzi opłata roczna w wysokości 900 USD przeznaczona na utrzymywanie zarejestrowanej siedziby spółki oraz podatek dochodowy w wysokości 10% dochodów netto osiąganych przez spółkę. Konieczne jest w wypadku Cypru prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest to koszt rzędu 1200 USD rocznie przy niewielkiej ilości księgowanych operacji. Spółka cypryjska będzie wyłącznym licencjobiorcą znaku towarowego, użytkownikiem know-how, lub metody działalności rozpowszechnianej w ramach franchisingu. Właścicielem zaś znaku, know-how, czy metody działania będzie spółka z Belize. Polskie spółki dokonają zakupu w spółce cypryjskiej prawa do znaku towarowego (sublicencji), know-how, czy też zawrą ze spółką umowę franchisingową. W ten sposób będą zobligowane do uiszczania spółce cypryjskiej różnorodnych opłat. Spółka cypryjska będzie działała jako agent spółki z Belize. W ten sposób opodatkowana cypryjskim podatkiem dochodowym będzie jedynie prowizja z tytułu usług agencji, jakie będzie świadczyła spółka cypryjska. Reszta dochodu powędruje do Belize, gdzie nie będzie opodatkowana. W tym momencie pojawia się oczywiście zasadnicze pytanie dotyczące tego, jak korzystać z dochodów. Pomocne w tym celu są banki. Węgry kraj bratanków posiada dość szeroką ofertę banków prowadzących rachunki bankowe dla spółek offshore. Koszt założenia rachunku bankowego wynosi około 500 USD, plus koszty prowadzenia konta w wysokości około 25 dolarów oraz opłata za kartę około 17 dolarów rocznie. Karta może być użytkowana także w Polsce, możliwe są też przelewy z rachunku na Węgrzech na rachunki w innych krajach w tym w Polsce. Dodatkową zaletą przedstawionego rozwiązania jest możliwość uniknięcia podatku od wynagrodzenia, jakie ewentualnie 12 Czerwiec 2007

13 WA NY TEMAT może pobierać dyrektor spółki cypryjskiej. Zgodnie z przepisami cypryjskimi, dochody osiągane na Cyprze przez nie rezydentów nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie zaś z umową z dnia 4 czerwca 1992 w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Polską, a Cyprem, praca wykonywana przez polskiego dyrektora na Cyprze (zdalnie) może być opodatkowana na Cyprze, gdzie podatkowi nie podlega. Pozostając przy kwestii opodatkowania warto zwrócić uwagę na fakt, iż polskie przepisy podatkowe pochyliły się z niejaką troską nad przedsiębiorcami, którzy zamierzają stosować Przedsiębiorcy rozważający możliwość uruchomienia swoich przedsiębiorstw za granicą, w rajach podatkowych, winni uwzględnić wszelkie międzynarodowe przepisy prawne rozwiązania offshore. Należy zatem wziąć pod uwagę to, że organy podatkowe mogą chcieć wywierać negatywny wpływ na podjęte przez przedsiębiorcę działania. Podstawę do tego dają przepisy podatkowe. Mam tu na myśli przede wszystkim przepis art. 9a i 11 ustawy z 1991 o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 25 i 25a ustawy z 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, a akt wykonawczy do artykułów 9a i 25a rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2000 w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w którym wymieniono zarówno Cypr, jak i Belize. W przypadku Belize trudno jednak będzie organowi podatkowemu udowodnić spełnienie przesłanej transakcji między podmiotami powiązanymi i oszacowanie dochodów przede wszystkim z tego względu, iż zarząd będzie sprawowany przez dyrektora miejscowego, a dane dotyczące udziałowców będą utajnione. Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia kilku dalszych wymogów. Jednym z obowiązków jest utrzymywanie przez spółkę lokalnej zarejestrowanej siedziby. Adres tej siedziby winien znajdować się w oficjalnych dokumentach spółki. W siedzibie winny znajdować się niektóre podstawowe dokumenty spółki. O zmianach tego adresu należy powiadamiać organ rejestrowy. Zazwyczaj spółka może prowadzić działalność z innego biura zlokalizowanego w dowolnym miejscu. Niektóre jurysdykcje wymagają ponadto, aby spółka sporządzała różnego typu deklaracje podatkowe oraz wyznaczyła zarejestrowanego agenta lub sekretarza (zdarza się, że wymagane jest, aby byli to miejscowi obywatele). Do standardowych wymogów należy obowiązek wyznaczenia zarządu o liczebności określonej stosownymi przepisami (zdarza się, że wymagane jest, aby część lub cały zarząd składał się z obywateli miejscowych). Poszczególne raje podatkowe nakładają na przedsiębiorców odmienny zakres obowiązków księgowych. Istnieją takie, w których obowiązek ten nie występuje wcale, istnieją również takie, w których funkcjonują rygorystyczne przepisy w zakresie prowadzenia rachunkowości i audytowania. W zróżnicowany sposób przedstawia się również kwestia archiwizowania przez organ rejestrowy (lub inny dysponujący podobnymi kompetencjami) informacji o spółce i przedsiębiorcach oraz poufności danych. W niektórych regionach istnieje obowiązek wskazania jedynie wysokości kapitału oraz nazwy spółki i jest to informacja publicznie dostępna. W innych regionach natomiast, należy udostępniać bardzo szczegółowe dane. Przedsiębiorcy rozważający możliwość uruchomienia swoich przedsiębiorstw za granicą, w rajach podatkowych, winni uwzględnić wszelkie międzynarodowe przepisy prawne oraz regulacje rodzimej jurysdykcji odnoszące się do inwestowania i prowadzenia interesów przez osoby krajowe za granicą. Aleksander Stuglik wspólnik w B. Żuradzka Kancelaria Prawna Sp. K. w Katowicach, prawnik w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach CO DAJE OFFSHORE? Podstawowym zadaniem spółek zarejestrowanych na terytoriach offshore jest optymalizacja opodatkowania. Może ona być dokonywana w rozmaity sposób, zaś jej skuteczność zależna jest od raju podatkowego, w którym ulokujemy siedzibę naszej spółki oraz od rodzaju transakcji. Przeciętnie udaje się uzyskać zmniejszenie podatku do kilku procent, w porównaniu np. z 19% podatkiem CIT. Optymalizacja może być przeprowadzana m.in. w następujący sposób: t poprzez inwestycje przeprowadzone poprzez spółkę offshore, które mogą znacznie zniżyć, zmienić lub uniknąć podatków od dochodu lub nieruchomości, t z wykorzystaniem refakturowania poprzez spółkę bezpodatkową można osiągnąć rożne cele, w tym i różne opodatkowanie transakcji, t poprzez międzynarodowe transakcje finansowe dzięki którym można osiągnąć większy zysk, jeśli są one finansowane poprzez spółkę bezpodatkową, t dzięki obrotowi prawami autorskimi i własności przemysłowej. Jeżeli spółka offshore jest uprawniona z autorskich prawa majątkowych oraz własności przemysłowej, to może ona otrzymywać i inwestować te przychody w środowisku znajdującym się poza granicami jurysdykcji, z których te przychody pochodzą, t dzięki wykorzystaniu spółek offshore przedstawiciele show biznesu, konsultanci, czy szkoleniowcy w czasie pracy zagranicą mogą zredukować podatki od dochodów osobistych, t dzięki tworzeniu towarzystw ubezpieczeniowych typu Captive. Spółka prowadząca działalność gospodarczą dla ubezpieczenia/reasekuracji ryzyka swoich operacji może zarejestrować towarzystwo ubezpieczeniowe w raju podatkowym, co pozwoli zmniejszyć koszty ubezpieczeniowe, polepszyć płynność finansową oraz podwyższyć dochód inwestycyjny, t poprzez rejestrowanie statków morskich. W wypadku kiedy właścicielem statku jest spółka offshore, istnieje możliwość korzystania z pewnych ulg niższa rejestracyjna wpłata, wybór wygodnej bandery rejestracji. Czerwiec

14 WA NY TEMAT Łatwe i przyjemne rozstrzyganie sporu Arbitraż to nowoczesny, z długoletnią tradycją tryb rozstrzygania sporów o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw o alimenty oraz sporów z zakresu prawa pracy Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym w Katowicach powołany został w 1991 roku. O kompetencji tego Sądu w konkretnej sprawie decyduje to, czy strony zamieściły w umowie klauzulę arbitrażową (tzw. zapis na sąd polubowny). Oto typowy zapis, którego zamieszczenie proponujemy w zawieranych przez Państwa kontraktach: Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu. Sądownictwo arbitrażowe jest jednym ze sposobów rozstrzygania sporów oraz alternatywą dla sądownictwa powszechnego. Zaletami arbitrażu są: Oszczędność czasu i pieniędzy. Stałe sądy arbitrażowe do których zalicza się również Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach posiadają tabele wpisów sądowych (tabela opłat za czynności Sądu Arbitrażowego będąca załącznikiem do Regulaminu). Wpisy są zazwyczaj niższe, niż w sądach powszechnych. Również rozpatrywanie sprawy następuje w krótszym czasie, co w stosunkach gospodarczych ma znaczenie niezwykle istotne. Swoboda wyboru składu orzekającego. Strona decyduje tutaj o liczbie Arbitrów oraz dokonuje wyboru Arbitra z Listy Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, a także spoza tej Listy. Na Liście Arbitrów zamieszczone są nazwiska znanych autorytetów z dziedziny prawa, profesorowie, 14 Czerwiec 2007 doktorzy, adwokaci, radcowie prawni. Strony ponadto mogą wybrać Arbitra specjalistę z danej dziedziny, mając na względzie także jego stopień znajomości języka obcego. Poufność postępowania. W sądach powszechnych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów. Często w procesie należy podać informacje stanowiące tajemnicę handlową, czy też informacje naruszające dobre imię firmy. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność, a o fakcie procesu poza samymi stronami nikt nie jest informowany. Jednoinstancyjność. Jeżeli strony inaczej nie postanowią, postępowania arbitrażowe jest jednoinstancyjne. Oznacza ta, iż od orzeczenia sądu arbitrażowego nie przysługuje odwołanie do wyższej instancji. Jedyną możliwością jego wzruszenia jest skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, którą składa się do sądu państwowego. Mniej formalistyczna procedura. Arbitrzy rozstrzygają spory na podstawie procedury, którą określają strony postępowania bądź procedury przyjętej w Regulaminie Sądu. Procedura ta jest o wiele prostsza i mniej formalistyczna. Wykonalność orzeczenia arbitrażowego. Wyrok Sądu Arbitrażowego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego. Dzięki podpisaniu przez Polskę Konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 roku o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych wyroki Sądów Arbitrażowych są wykonywane obecnie w ponad 100 krajach świata. To bardzo ważna podstawa prawna przy egzekwowaniu należności i dodatkowy atut sądownictwa arbitrażowego. Kolejną alternatywą dla sądownictwa powszechnego jest mediacja. Postępowanie mediacyjne zostało określone w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Ten dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu na drodze pojednawczej jest prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu. Korzyści wynikających z tego typu rozwiązania jest wiele. Procedura jest dużo bardziej elastyczna niż sformalizowany proces

15 WA NY TEMAT (np. propozycje wzajemnych ustępstw czy też oświadczeń, swobodne dostosowanie terminów spotkań z mediatorem, spotkanie z każdą ze stron indywidualnie). Pozwala to stronom wypracować wspólne porozumienie w poszukiwaniu wyjścia z impasu, daje także możliwość naprawienia zaburzonych układów międzyludzkich. Największe znaczenie należy przypisać jednak zasadzie dobrowolności dotyczącej wszczęcia postępowania. Oznacza to, że strony uczestniczą w procesie mediacji z własnej i nieprzymuszonej woli i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować. Sukces mediacji zależy od gotowości stron do dyskusji na temat wzajemnych potrzeb, niepokojów i pomysłów na rozwiązywanie sporu. Dzięki niej można osiągnąć niestandardowe porozumienia, ponieważ zapewnia swobodę poruszania przez strony drażliwych kwestii. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Strony postępowania mediacyjnego nie walczą, lecz współpracują (wyrażają zgodę na konkretną osobę mediatora i reguły mediacji, mają też prawo do zmiany osoby mediatora). Wybrany mediator nie może faworyzować żadnej ze stron (jest bezstronny). Jego obowiązkiem jest czuwanie nad odpowiednią atmosferą spotkania, dzielenie swojego czasu i uwagi dla każdej ze stron jednakowo. Nie może on narzucać swojej opinii oraz własnych rozwiązań. Pomaga jedynie w pełnym uczestniczeniu i osiąganiu korzyści z tego typu rozwiązania. Sposób prowadzenia posiedzenia mediacyjnego zależy w dużej mierze od osobistych kwalifikacji mediatora. Zgodnie z zasadą bezstronności obie strony powinny mieć równe prawa w zakresie udziału w posiedzeniu (np. możliwość zabierania głosu, czasu wypowiedzi itd.). Jeżeli mediacja jest prowadzona bez ustalania posiedzenia, to rola mediatora jest szczególna. Ma on obowiązek przekazywania informacji (stanowisk) pomiędzy stronami. Spoczywa na nim z tego tytułu szczególna odpowiedzialność, ponieważ jego zadaniem nie jest czyste pośrednictwo między stronami, ale dążenie do osiągnięcia pozytywnego wyniku. Anna Wolak Sekretarz Sądu Arbitrażowego przy RIG w Katowicach Promocja regionu Województwo Śląskie jest pierwszym regionem w Polsce, który podjął się trudnego, ale i niezwykle wartościowego zadania. Jest nim stworzenie profesjonalnej strategii promocji turystycznej oraz inwestycyjnej i gospodarczej. Śląskie jest pionierem w tej dziedzinie, gdyż dotąd w Polsce działania takie podejmowane były wyłącznie przez najbardziej dynamicznie rozwijające się miasta, takie jak Gdańsk, czy Wrocław. W ramach prac zakończonych w kwietniu br. odbyło się między innymi 10 spotkań z ekspertami z terenu całego województwa, szerokie konsultacje społeczne i dwumiesięczna akcja, podczas której w warunkach całkowitej otwartości gromadzone były opinie, pomysły i sugestie dotyczące wizerunku i przyszłości regionu. Na podstawie tych danych, zrealizowanych badań opinii publicznej, powstałych wcześniej dokumentów związanych ze strategią rozwoju województwa, opracowań dotyczących kultury i licznych materiałów pochodzących z miast i subregionów, powstała koncepcja określająca mówiąc w uproszczeniu jak należy postępować, by wykreować pozytywny, powszechnie znany wizerunek województwa śląskiego jako najlepszego w tej części Europy regionu, w którym warto żyć, pracować, inwestować i spędzać wolny czas. Na poziomie komunikacji i kreacji, definiowanie marki Śląskie oparte zostało na tzw. kluczowym przesłaniu, które brzmi Śląskie. Pozytywna Energia. To uniwersalne przesłanie, funkcjonować będzie jako klamra spinająca działania różnych branż, miast i subregionów. Interpretacje tego sformułowania będą zróżnicowane ( energia się udziela, duchowa energia, energia dzikiej przyrody, pełne energii ), w zależności od sytuacji i kontekstu przybierając odpowiednią formę. Zawsze jednak będzie to znaczyć Śląskie to region pełen energii, dzięki swej różnorodności i wiązać się z tak nośnymi skojarzeniami, jak kreatywny, dynamiczny, skuteczny, optymistyczny. Tomasz Stemplewski W zaplanowanych w strategii działaniach marketingowych Śląskiego najważniejszą rolę odgrywać będą takie elementy, jak: kompleksowa kampania i działania public relations; seria kampanii reklamowych i działania promocyjne, odrębnie kierowane do mieszkańców województwa, turystów oraz przedsiębiorców i inwestorów; działania programowe, takie jak Śląski System Informacji Turystycznej, wprowadzenie profesjonalnych projektów graficznych dla wszystkich działów promocji na terenie całego województwa itp. Całość projektu zakłada konsekwentną i spójną aktywność realizowaną przez 5 kolejnych lat, komunikującą nowy wizerunek regionu. Autorzy strategii zakładają, że ogólna zauważalność kolejnych etapów strategii przełoży się na efekty odczuwalne w sferze racjonalnej w wymiarze lat. Podobnie stopniowo zmieniać się będą stereotypy choć należy pamiętać, że procesy tego rodzaju często trwają nawet kilkanaście lat. Żeby jednak zmiany w ogóle mogły nastąpić oczywiście należy je zapoczątkować. Tomasz Stemplewski Dyrektor Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Tytuł pochodzi od redakcji) Czerwiec

16 INFORMACJE Z IZBY PUNKT KONSULTACYJNY przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach ul. Opolska 15, Katowice tel.: (032) /94, (032) fax: (032) , Bezp atne us ugi informacyjne dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw Konsultantki PK przy RIG w Katowicach. Od lewej: Maria Rogacz, Anna Rąplewicz, Magdalena Andrzejczyk, Agnieszka Maj Co nowego? t W naszym Punkcie Konsultacyjnym udzielamy już informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w nowym okresie programowania na lata , zarówno w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, jak i w programach krajowych. t Już od czerwca br. we współpracy z Izbą Skarbową w Katowicach rozpoczynamy realizację cyklu spotkań z przedsiębiorcami pod wspólnym tytułem Podatki w Twojej Firmie. W ramach cyklu odbędzie się 17 sesji informacyjnych w miastach województwa śląskiego. Harmonogram oraz program spotkań dostępny jest na stronie t Przed nami kolejna sesja informacyjna dla przedsiębiorców organizowana w związku z prowadzeniem przez RIG w Katowicach Punktu Konsultacyjnego. Tym razem we współpracy z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej organizujemy w dniu 21 czerwca br. w Oświęcimiu spotkanie, którego tematem będzie kompleksowa prezentacja możliwości ubiegania się o dotacje dla przedsiębiorstw w latach , w tym z programów: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegóły na stronie Punkt Konsultacyjny czynny jest: t w poniedziałki t wtorek piątek Czerwiec 2007

17 INFORMACJE Z IZBY Portal o dotacjach unijnych Na stronach ogólnopolskiego portalu o dotacjach unijnych Eksperci odpowiadają na pytania przedsiębiorców Dotacje na inwestycje Posiadam firmę poligraficzną działającą na rynku od 4 lat. Moja działalność zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, zatrudniam 5 osób. Chciałabym uzyskać dofinansowanie na zakup maszyny do lakierowania druku. Możliwość sfinansowania zakupu maszyny poligraficznej przewiduje działanie Mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Planowany termin składania dokumentacji aplikacyjnej przewidywany jest na drugą połowę br. W ramach tego działania przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie zwrotu poniesionych wydatków w wysokości maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych projektu do kwoty maksymalnie zł. Wydatki w ramach inwestycji można ponosić już w następnym dniu po złożeniu wniosku. Jeżeli kupowana w ramach projektu maszyna pozwala przedsiębiorstwu na produkcję innowacyjnych wyrobów, istnieje także możliwość składania projektów w ramach Podziałania tego programu Innowacje w mikro i MŚP. W ramach tego podziałania istnieje możliwość zwrotu poniesionych wydatków w wysokości maks 60% do kwoty maksymalnie równowartej euro. Ty również możesz zadać pytanie Ekspertowi na stronach portalu Zapraszamy. Czy wiesz, że W trakcie I spotkania negocjacyjnego w dniu 24 maja br. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przyznali, iż RPO Województwa Śląskiego jest dobrze przygotowany merytorycznie i nie zgłosili zastrzeżeń do dokonanych wyborów strategicznych. Kolejne spotkanie negocjacyjne śląskiego RPO odbędzie się w lipcu br. w Brukseli. Więcej informacji w portalu: Bezpłatne konsultacje dla firm członkowskich myślą o wszystkich firmach zrzeszonych Z w naszej Izbie Dział Doradztwa i Funduszy Europejskich koordynuje realizację bezpłatnych konsultacji udzielanych przez firmy członkowskie wyspecjalizowane w obszarze prawa gospodarczego, podatkowego i finansów. Stałą pomocą służą Państwu: t Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. t Koehler Rak Kurowski Biura Prawne Spółka Jawna t Spółka Doradztwa Podatkowego GRNB PARTNER Sp. z o.o. t Strategie Rachunkowość Finanse Piotr Rybicki t KSK Doradcy Sp. z o.o. t Kancelaria Radców Prawnych LEGITI- MUS II Michał Sojka, Wojciech Sojka Spółka Cywilna t Robert Solga Kancelaria Radcy Prawnego t FINANSE Kancelaria Usług Gospodarczych i Finansowych Sp. z o.o. Szczegółowy zakres tematyczny konsultacji oraz aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie internetowej Izby W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wybranych konsultacjach prosimy o kontakt pod numerem telefonu (032) Czerwiec

18 WYDARZYŁO SI Decyduje IX edycja konkursu Śląska Nagroda w Teatrze Śląskim poznaliśmy laureatów Wręczono również Nagrody Indywidualne Laureaci i finaliści IX edycji Śląskiej Nagrody Jakości nagrody zespołowe. 18 Czerwiec 2007

19 WYDARZYŁO SI JAKOŚĆ! Jakości dobiegła końca. 11 maja br. Zespołowych Nagród Jakości. oraz Honorową Śląską Nagrodę Jakości > Czerwiec

20 Od lewej: Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowic, Janusz Moszyński, Marszałek Województwa Śląskiego, Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady RIG w Katowicach, (zdjęcie: Tomasz Żak) od lewej: Prof. Jerzy Buzek, Janusz Moszyński, Marszałek Województwa Śląskiego, Piotr Uszok, Prezydent Katowic Rynek produktów i usług dynamicznie się rozwija. Nowoczesne technologie wzbudzają coraz większe potrzeby, a w odpowiedzi rynek oferuje coraz lepsze jakościowo produkty. Dziś o konkurencyjności firmy decyduje jego zdolność do szybkiego i ciągłego zaspakajania wymagań klienta. Ta umiejętność kreuje przewagę firmy i decyduje o jego przetrwaniu i sukcesie. Narzędziem wspomagającym rozwój przedsiębiorstwa zorientowanego na potrzeby klienta jest system zarządzania jakością ISO Ta procesowa koncepcja zarządzania umożliwia całościowe podejście do systemu zarządzania, począwszy od identyfikacji oczekiwań klienta poprzez zarządzanie podstawowymi procesami realizowanymi w firmie aż po zadowolenie klienta. Ważnym elementem systemu jest permanentne doskonalenie się. W tym celu firmy chętnie sięgają do zasad określanych koncepcją TQM, czyli Kompleksowego Zarządzania Jakością. Cieszy się ona, zresztą zasłużenie, coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorstw. TQM to koncepcja obejmująca swym zakresem sukces firmy oraz zadowolenie klientów, pracowników, dostawców, innych zainteresowanych stron, czyli opracowanie i ciągłe doskonalenie jakości produktów i wszystkich procesów w organizacji. Ważne jest podejście kierownictwa, które powinno promować działania projakościowe w przedsiębiorstwie, uświadomić wszystkim pracownikom, znaczenie zaangażowania każdego z nich w procesie tworzenia jakości. Owe dążenie do doskonałości polega na identyfikacji wszystkich procesów realizowanych w firmie, a na tej bazie określa 20 Czerwiec 2007 się słabe i mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Ważne jest znalezienie skutecznej metody pozwalającej firmie na określenie obszarów poprawy. Taką możliwość daje udział w konkursie Śląska Nagroda Jakości (ŚNJ). Od dziewięciu lat ta regionalna edycja Polskiej Nagrody Jakości jest realizowana na Śląsku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. 11 maja br. Jakość, konkurencyjność i innowacje to priorytety europejskiej gospodarki w Teatrze Śląskim w Katowicach statuetki zdobywców Śląskiej Nagrody Jakości IX edycji zostały wręczone najlepszym śląskim firmom. Tym razem Kapituła wyłoniła sześciu laureatów a trzem firmom przyznała dyplomy udziału w konkursie, doceniając ich zbiorowy wysiłek i olbrzymi wkład w rozwój koncepcji TQM. Po raz pierwszy Kapituła postanowiła przyznać nagrodę w kategorii firm bardzo małych. Laureatem został Marian Cieśla Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO z Radzionkowa. Nagrodę odbierali wspólnie, właściciel Marian Cieśla wraz z synem Szymonem. Ogromnym atutem firmy jest jej przywództwo, jasno określona strategia oraz współpraca właściciela i pracowników wewnątrz firmy jak i współpraca z otoczeniem. W podziękowaniach Marian Cieśla podkreślił, że w firmie CAGRO wszyscy pracują, jak u siebie i dla siebie. W kategorii przedsiębiorstw średnich, produkcyjno-usługowych nagrodę zdobył FINAL SA w Dąbrowie Górniczej, a odbierali ją Grzegorz Wojciechowski, Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, Marta Ludwikowska, Dyrektor Handlowy oraz Adrian Seweryn, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ. Tytuł Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw średnich produkcyjnych otrzymał Heraus Elektro-Nite Sp. z o.o. w Sosnowcu. W imieniu firmy statuetkę odebrał Prezes Zarządu Jacek Skorupa. W kategorii przedsiębiorstw dużych zostały przyznane trzy nagrody dla ArchiDoc Sp. z o.o. w Katowicach, przedsiębiorstwo usługowe. Nagrodę odbierał Dyrektor Centrum Operacyjnego Południe Waldemar Nowicki, który podkreślił, że ŚNJ jest dla firmy równie cenna jak otrzymany niedawno tytuł TERAZ POLSKA. TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o. w Czechowicach Dziedzicach został laureatem w kategorii przedsiębiorstw dużych produkcyjnych, nagrodę odbierał Maciej Gwóźdź, Dyrektor Zakładu. W kategorii przedsiębiorstw dużych produkcyjno-usługowych nagrodę przyznano Spółce Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej. Statuetkę odbierał Piotr Dudek, Prezes Zarządu. Za udział w konkursie oraz osiągnięte bardzo wysokie noty eksperckie dyplomami udziału zostały uhonorowane firmy CZAH POMIAR SA w Katowicach, PPHU RUDPOL-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Huta Metali Nieżelaznych Szopienice SA w Katowicach.

Spółki offshore. stare po nowemu, czyli optymalizacja opodatkowania

Spółki offshore. stare po nowemu, czyli optymalizacja opodatkowania Spółki offshore stare po nowemu, czyli optymalizacja opodatkowania Offshore to terytoria mogące zaoferować polskim przedsiębiorcom, w tym również z sektora MŚP, nadzwyczaj korzystne formy działania, co

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore W HONGKONGU.

Spółka offshore W HONGKONGU. Spółka offshore w HONGKONGU 2 spis treści ogólne informacje na temat hongkongu 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat HONGKONGU Hongkong to wyspa w Azji

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore. na cyprze.

Spółka offshore. na cyprze. na cyprze Spółka offshore na cyprze 2 spis treści ogólne informacje na temat CYPRU 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 DokumentY 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat CYPRU Cypr to wyspa leżąca na Morzu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik nr

Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik nr Słowniczek definicji Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 1 Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13 Rafał Morek Rozdział 1. Wprowadzenie / 15 1.1. Pojęcie mediacje / 15 1.2. Podstawy języka mediacji / 17 1.3.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Dzień bez długów 2016

Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Pomoc Prawna i Mediacje dla osób zadłużonych - Marcin Brambor Nowy Tomyśl, 24.11.2016 roku PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ: STAROSTA NOWOTOMYSKI PAN IRENEUSZ KOZECKI

Bardziej szczegółowo