Co każdy turysta o amerykańskim cle wiedzieć powinien

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co każdy turysta o amerykańskim cle wiedzieć powinien"

Transkrypt

1 Wiesław Czyżowicz Co każdy turysta o amerykańskim cle wiedzieć powinien Z każdym rokiem liczba polskich obywateli odwiedzających USA rośnie. Przyjeżdżają w odwiedziny do rodzin, znajomych i przyjaciół, na staże zawodowe i na studia, po wiedzę, pracę, z misjami handlowymi, na delegacje, targi, wystawy, zawody sportowe i... oczywiście w celach typowo turystycznego zwiedzania tego wspaniałego kraju-kontynentu. Kraju, który rozciąga się na północy od Morza Beringa stanowiącego granicę Alaski po Hawaje oddalone od kontynentalnych brzegów USA o kilka tysięcy kilometrów. Terytorium celne USA i podstawowe dokumenty wjazdowe Terytorium celne, będące w gestii służby celnej USA (U.S Customs Service - USCS) obejmuje nie tylko lądowe terytorium USA, Alaskę i Hawaje ale, o czym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają, także terytorium Puento Rico oraz Wysp Dziewiczych USA (U.S. Virgin Islands), Guam i Amerykańskie Samoa. Według szacunków co roku do USA przybywa, w wyżej wymienionych celach ponad 450 milionów podróżnych. Pod pojęciem "podróżny" rozumie się wszystkich legalnie przybywających do USA, tak na stałe jak i na okres czasowy, tj. takich którzy posiadają odpowiedni paszport i wizę. Tak więc ważny paszport i wiza USA to podstawowe dokumenty uprawniającego każdego cudzoziemca do przekroczenia granicy USa. To nie oznacza, że posiadając je ma się automatycznie zagwarantowany wjazd do tego kraju. Decyzję ostateczną podejmuje na granicy urzędnik służby emigracyjnej USA czyli Służby Imigracji i Naturalizacji USA (U.S. Immigration and Naturalization Service-INS). Mimo zmęczenia i zawsze pewnego podekscytowania przy przekraczaniu granicy, proszę zwrócić uwagę na to jakie daty wpisuje urzędnik emigracyjny do naszego paszportu tzw. formularza I-94 "Departure Record". Ta karteczka to bardzo ważny dokument. Nie należy go stracić. Warto gdzieś, na wszelki wypadek, zapisać sobie dane paszportowe oraz zawarte w tej karteczce, a więc numer, datę i miejsce wjazdu do USA, gdzie ten dokument był wystawiony. Daty w nim są bardzo ważne bo to właśnie ich wpis do tego dokumentu ostatecznie decyduje o tym, jak długo możemy przebywać w USA legalnie. Na nim też nanoszone są zmiany np. o przedłużeniu. Proszę jednak zawsze sprawdzić dokładnie co zostaje tam wpisane, bo czasami zdarzają się nawet takie pomyłki jak np. wpisanie 30 lutego. Potem można mieć problemy tak przy wyjeździe z USA jak i ponownym wjeździe do tego kraju. W przypadku pomyłki należy natychmiast poprosić danego urzędnika o jej stosowanie. Kiedy już jesteśmy w USA mamy prawo do poruszania się po całym terytorium tego kraju tak długo, na jaki okres opiewa wiza. Czasami, niektóre osoby starają się o przedłużenie pobytu w USA, a niekiedy poprostu o tym obowiązku "zapominają" Wówczas przedłużają pobyt bez zgody władz emigracyjnych czyli INS. Najczęstszym powodem takiego "zapomnienia" jest chęć przedłużenia nielegalnej pracy, ponieważ na wizę turystyczną z reguły nie dostaje się takiego pozwolenia a wręcz przeciwnie, istnieje zakaz jej podejmowania. Choć nie jest ten problem przedmiotem niniejszego artykułu, to proszę pamiętać, że w tej chwili w USA zostało zaostrzone prawo emigracyjne i przypadek takiego "zapomnienia" może pociągnąć za sobą nie tylko deportację ale i zakaz przyszłego wjazdu na terytorium USA. Zakaz ten może opiewać nawet na 10 lat a w skrajnym przypadku może być dożywotni. Choć obecnie konsulaty USA w Polsce wydają wielokrotne wizy wjazdowe na okres dziesięcioletni, to przecież każdy wjazd do USA może być zablokowany przez urzędnika INS już po znalezieniu się na granicy USA. Niestety, Polacy należą do jednej z licznych grup narodowych, których obywatele wjeżdżający turystycznie do USA są traktowani dość podejrzliwie i czasami zdarza się, że niektórzy nie dostają zgody na przekroczenie granicy USA mimo posiadania wizy. Muszą wracać natychmiast do kraju, z którego przybyli albo do Polski, Przyczyna tkwi w tym, że w USA nadal jest stosunkowo wysokie bezrobocie a - wg różnych szacunków- liczba naszych rodaków przebywających nielegalnie w USA i pracujących tutaj "na czarno" sięga nawet 150 tys. osób. Jestem jednak przekonany, że nikt z naszych czytelników nie znajdzie się w tej przykrej sytuacji, ponieważ decyzja urzędnika INS jest w zasadzie ostateczna i niewiele a w istocie nic nie mogą w takim przypadku pomóc polskie urzędy konsularne w USA. Podstawowe przepisy celne USA dla turystów Przy przekroczeniu granicy spotykamy się nie tylko z urzędnikami INS. Oni pierwsi jednak decydują o tym czy dobrniemy do kolejnej bariery - do przedstawicieli urzędu celnego i kontroli celnej.

2 2 Jako turyści mamy prawo do szeregu przywilejów wynikających z międzynarodowej "Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki" tzw. Konwencji Nowojorskiej z 4 czerwca 1954 r. (Została ona opublikowana w Polsce w Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217 oraz Dz. U. z 1968 r. Nr 11, poz. 60). Sygnatariuszami tej Konwencji są także Polska i USA. Tak więc większość przepisów celnych dotyczących turystów jest taka sama w Polsce jak i w USA. Są oczywiście i określone różnice. Właśnie dlatego w niniejszym artykule staram się przybliżyć przepisy celne USA dla turystów, także z Polski. Proces kontroli celnej zaczyna się, jak zawsze w takim przypadku, od deklaracji celnej. W USA składamy ją ustnie lub formie pisemnej. W przypadku kiedy przypływamy lub przylatujemy do USA formularz zgłoszenia celnego otrzymujemy już na statku lub na pokładzie samolotu. Jest ona zarówno w języku polskim jak i angielskim (jeśli jest to statek lub samolot polski, w innych przypadkach deklaracje te można otrzymać także w innych językach, m.in. po francusku czy niemiecku i innych). Mamy wówczas czas na to by przygotować ją i okazać tak urzędnikowi INS jak i służbie celnej. Deklaracja ta może być wypełniona przez każdego członka rodziny oddzielnie. Może być ona wypełniona także tylko przez głowę rodziny jako deklaracja rodzinna. Taki przypadek ma miejsce tylko wówczas kiedy do USA przybywa rodzina mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym. Rzeczy zwolnione z cła i podatku W ogromnej większości przypadków wystarczy deklaracja ustna. Jeśli przywozimy ze sobą tylko rzeczy osobistego użytku oraz mamy je ze sobą a wartość prezentów i upominków jest niewielka (najczęściej poniżej 100 USD) można je zgłosić ustnie. Są one wolne od cła i podatku. Do deklaracji wpisujemy, przede wszystkim, rzeczy które do nas nie należą, a które przywozimy dla kogoś innego. Podajemy też ich wartość (w dolarach). W przypadku kiedy nie znamy wartości to informujemy o tym celnika. Do takich rzeczy należą upominki, prezenty, oraz towary na sprzedaż, wzory użytkowe, etc. W zależności od sytuacji, niektóre z tych rzeczy mogą być obłożone cłem i podatkiem. Warto jednak zawsze wypełnić wspomnianą deklarację a dopiero po jej wypełnieniu wątpliwości wyjaśnić nawet z celnikiem już po okazaniu mu wypełnionej deklaracji. Nie przed jej wypełnieniem!!! Celnik nie ma po prostu czasu by wyjaśniać sposób jej wypełnienia. Nie wpisujemy do tej deklaracji rzeczy osobistego użytku, które będą nam służyć podczas pobytu w USA, takich jak odzież i bielizna, biżuteria i ozdoby, artykuły toaletowe i sanitarne, podobne rzeczy do osobistego użytku. Należy do nich również sprzęt wędkarski i myśliwski, sprzęt turystyczny czy amatorski sprzęt fotograficzny lub video przywożone ze sobą i do własnego użytku. Muszą być one zabrane ze sobą przy wyjeździe z USA. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe Każdy dorosły turysta może wwieźć do USA bez cła i podatku, do swojego użytku, nie więcej niż jeden litr napojów alkoholowych, takich jak piwo, wino lub wódka czy inny rodzaj napoju alkoholowego. Ilość tych napojów powyżej jednego litra podlega cłu i podatkom. Ale uwaga, że zdarzyć się tak, że w przypadku lądowania w niektórych stanach powyższa norma może być niższa i wówczas nadwyżka może podlegać cłu i podatkowi. To raczej jednak rzadki wyjątek od powyższej reguły. W odniesieniu do wyrobów tytoniowych każdy dorosły turysta może wwieźć, dla swoich potrzeb, do USA bez cła i podatku nie więcej niż 200 papierosów lub 50 cygar lub 2 kg tytoniu albo w odpowiednich proporcjach każdego z tych rodzajów. Dodatkowo można wwieźć bez cła i podatku 100 papierosów przeznaczonych na prezenty. Tu jednak proszę zwrócić uwagę na bardzo rygorystycznie egzekwowany zakaz przywożenia do USA, nawet dla własnych potrzeb, cygar produkcji kubańskiej. Przyjazd samochodem Każdy turysta ma prawo przywieźć bez cła i podatku, do użytku własnego, własnej rodziny lub też gości, na czas swego pobytu w USA (jednak nie dłuższy niż 1 rok) własny środek transportu. Może to być samochód osobowy czy campingowy, samolot, łódź czy motocykl. Te środki transportu muszą być używane lub pożyczone wcześniej niż nastąpił wyjazd z kraju ich rejestracji do USA. Nie mogą one być sprzedane w USA i muszą być wywiezione z kraju w momencie opuszczania USA. Prezenty Prezenty o wartości do 100 USD mogą być przywiezione bez cła i podatku osobiście przez turystę, który na terytorium USA będzie pozostawać przynajmniej przez 72 godziny. Ten przywilej może mieć zastosowanie raz na 6 miesięcy. W przypadku częstszych wizyt towary przywożone jako prezenty podlegają ocleniu i opodatkowaniu. Także w przypadku gdy ich wartość przewyższa 100 USD podlegają tym rygorom. Równocześnie pozwolone jest, także raz na 6 miesięcy, przywieźć dla własnych potrzeb kilka specyficznych towarów na kwotę do 200 USD. Należą do nich ograniczone do 100 szt papierosy, 50 cygar, 150 ml napojów alkoholowych lub 150 ml perfum zawierających alkohol lub ich ekwiwalenty. W przypadku przekroczenia wskazanych norm towary te podlegają ocleniu i opodatkowaniu. 2

3 3 Deklaracji celnej i ewentualnemu ocleniu oraz opodatkowaniu podlegają również towary kupione w sklepach wolnocłowych, w samolotach czy na statkach (nawet amerykańskich) a przekraczające ogólne kwoty zwolnione z tych obciążeń. Jednakże w przypadku turystów z Polski wiele towarów, tradycyjnie uznawanych za prezenty, może być dodatkowo wwiezionych bez cła i podatku. Jest to związane z tym, że Polska, a co za tym idzie i niektóre polskie towary są ( przynajmniej do końca czerwca 1998 r.) zwolnione z cła na podstawie GSP (General System of Preference - Powszechnego Systemu Preferencji). System ten obejmuje ok różnych towarów (m.in. wyroby z wikliny, wyroby z korka, z papieru, z masy perłowej, z drewna, zabawki, figurki porcelanowe, wazy, kamienie szlachetne, perły, kamery, obiektywy, aparaty fotograficzne, radioodbiorniki, elektryczne golarki, płyty i taśmy, etc.) Pełną listę tych towarów można uzyskać w Ambasadzie USA w Warszawie. Rzeczy zakazane do przywozu do USA Do towarów zabronionych do przywozu do USA należą towary takie jak np. narkotyki, niektóre leki (w tym przypadku można je wwieźć, ale trzeba mieć ze sobą zaświadczenie lekarskie z wyraźnym zaznaczeniem konieczności używania danego leku i i jego ilości niezbędnej na daną podróż), obsceniczne przedmioty i publikacje, artykuły i towary niebezpieczne (np. fajerwerki, niebezpieczne zabawki, artykuły toksyczne, noże sprężynowe, broń automatyczna lub półautomatyczna, etc.). Zakazany jest przywóz flory i fauny objętej Konwencją waszyngtońską o Ochronie Ginących Gatunków Flory i Fauny. Warto także sprawdzić w Ambasadzie USA sprawę przywozu jakiegoś zwierzęcia czy rośliny do USA. Zabroniony jest również wwóz świeżych, suszonych czy mrożonych warzyw, owoców, grzybów, mięsa i produktów wędliniarskich, ryb czy ich przetworów w innych niż hermetycznych opakowaniach (konserwy). Te ostatnie też nie zawsze są wpuszczane do USA. Wreszcie zabroniony jest wwóz do USA towarów pochodzących z krajów objętych embargiem (tj. z Kuby, Iraku, Iranu, Libii czy Korei Północnej). Rzeczy wwożone warunkowo do USA Każdy turysta może wwieźć do USA, na czas swojego pobytu, niektóre towary czy rzeczy, po spełnieniu pewnych warunków. I tak, mimo zakazu wwozu broni do USA, możliwy jest przywóz do użytku własnego legalnie posiadanej broni myśliwskiej lub sportowej i amunicji do nich. Broń ta w momencie wyjazdu musi być zabrana ze sobą. Do grupy rzeczy wwożonych warunkowo należą również zwierzęta hodowane w mieszkaniach takie jak koty czy psy, ptaki mieszkaniowe pod warunkiem posiadania zaświadczenia weterynaryjnego stwierdzającego to, że zwierzęta czy ptaki są zdrowe. W przypadku psa koniecznym jest zaświadczenie o tym, że pies był szczepiony przeciwko wściekliźnie. Zaświadczenie to winno być wystawione maksimum 12 miesięcy i minimum na 30 dni przed wjazdem do USA. W każdym jednak przypadku na mocy decyzji granicznego lekarza weterynarii zwierzę może zostać poddane dodatkowo kwarantannie. Przywóz pieniędzy W zasadzie nie ma ograniczeń w przywozie walorów pieniężnych do USA. Pod tym pojęciem rozumie się nie tylko gotówkę (monety i banknoty USA oraz innych państw) ale i inne wartości oraz instrumenty finansowe takie jak czeki, czeki podróżne (traveller`s checks), kwity przekazów pieniężnych (money order) czy świadectwa udziałowe lub akcje i obligacje. Jednakże w przypadku wwozu do USA lub wywozu z USA walorów pieniężnych o wartości większej niż 10 tys. dolarów (USD) należy wypełnić specjalną deklarację celną (Customs Form 4790). W przypadku przewożenia walorów pieniężnych o kwocie powyżej 10 tys. USD i braku tego dokumentu administracja celna może nie tylko wszcząć postępowanie karno-dewizowe ale i zarekwirować daną kwotę. Warto więc, we własnym dobrze pojętym interesie, raczej nie wozić takiej kwoty ze sobą w gotówce a posługiwać się traveller`s checks czy przelewami bankowymi lub kartą kredytową. To o wiele bezpieczniejsze i pewniejsze. Jednakże w przypadku, kiedy musimy mieć kwotę powyżej 10 tys. USD ze sobą, to należy wypełnić wspomnianą deklarację celno-dewizową. Znów we własnym, dobrze pojętym interesie. To nie tylko uchroni nas przed konfiskatą w przywozie ale i pozwoli na wywóz tej kwoty przy opuszczaniu gościnnej ziemi amerykańskiej. Tranzyt W tranzycie przez terytorium celne USA turyści maja prawo do bezcłowego przewozu wszystkich poprzednio wymienionych rzeczy zwolnionych od cła, których wartość nie przekracza 200 USD. W tej kwocie mieści się jednak zwiększony do 4 litrów limit posiadania dla własnych potrzeb napojów alkoholowych. Taryfa celna i zasady obliczania cła w ruchu turystycznym W USA, podobnie jak i w wielu krajach, turysta ma prawo do przywozu większej ilości towaru lub o wartości większej niż te, które dają prawo do wwozu bezcłowego. Podlegają wówczas cłu. Muszą to być jednak towary do użytku osobistego lub być przeznaczone na upominki. Prawo do takiego przywozu przysługuje turyście raz na 30 dni, liczonych od dnia następnego po przybyciu do USA. 3

4 4 Wartość towarów, przekraczających normy przywozu bezcłowego, podlegających cłu zryczałtowanemu w wysokości 10% nie może przekroczyć 1000 USD wg ceny rynkowej danych produktów w kraju ich nabycia. W przypadku przywozu tych towarów z niektórych terytoriów USA (np. Amerykańskiego Samoa czy amerykańskich Wysp Dziewiczych lub Guam) ta zryczałtowana stawka celna wynosi 5%. Także w odniesieniu do towarów pochodzących z krajów partnerskich NAFTA (Meksyk i Kanada) jest ona corocznie obniżana. W przypadku przekroczenia wartości 1000 USD stosowane będą normalne, tj. zróżnicowane stawki taryfy celnej USA. Opłata celna musi być wnoszona w USD (waluty obce nie są akceptowane!!!), w gotówce lub czekiem - potwierdzonym przez amerykański bank ogólnokrajowy lub państwowy albo przez firmę ubezpieczeniową - wystawionym na "U.S. Customs Service". Inne instrumenty płatnicze (traveller`s checks, money order czy governmnet checks) są akceptowane do wysokości należności celnych nie większych niż 50 USD. Karnet ATA Niektóre towary o charakterze turystycznym, sportowym czy sprzęt naukowo badawczy może być przywożony na określony czas do USA bez cła i podatku po ochroną Karnetu ATA. Dokument ten zastępuje wówczas deklarację celną i ułatwia odprawę towarów czasowo przywiezionych na terytorium USA. Kraj ten podobnie jak i Polska jest członkiem Konwencji ATA i dlatego honoruje ten dokument. W Polsce można go zakupić w Krajowej Izbie Gospodarczej i jej oddziałach. Pożyteczne rady 1) W przypadku prośby o otwarcie bagaży i pokazanie ich zawartości powinnyśmy to uczynić bez ociągania się i dyskusji. W przypadku przeszukiwania naszych bagaży przez psa nie należy go drażnić ani też wykazywać nadmiernego zainteresowania jego pracą. Nie bójmy się również prześwietlania bagaży w specjalnych urządzeniach. Są one nieszkodliwe dla naszych filmów fotograficznych, kinowych czy video. Wreszcie do naszych obowiązków należy również zapakowanie własnych bagaży po ich skontrolowaniu przez celnika. Służby celne (i emigracyjne) w całym świecie, w tym i w USA, przy całej swej uprzejmości, nie należą do służb grzeszących nadmiernym poczuciem humoru. Warto także i o tym pamiętać przy wjeździe do USA. A po przejściu przez tę kontrolę ten piękny, gościnny, ogromu i pełen kontrastów kraj czeka na nas otworem. Możemy zwiedzać go wszerz i wzdłuż do czasu wyczerpania się wizy. 2) Proszę przed wyjazdem do USA zaopatrzyć się w przewodnik turystyczny, rozmówki turystyczne i słownik, nie zapomnieć o prawie jazdy (dobrze jest wyrobić sobie, np. w PZM, Międzynarodowe Prawo Jazdy (prawo jazdy to podstawowy dokument w USA), wykupić ubezpieczenie zdrowotne ważne na terytorium USA i pamiętać o tym, że w kraju tym prąd jest na 110V i 60 Hz, wtyczki są mniejsze i płaskie, (warto więc zaopatrzyć się w odpowiedni adapter- przejściówkę i transformator przetwarzający prąd ze 110V na 220 V, np. dla lokówki czy golarki elektrycznej lub ładowarki do baterii), radio działa na wysokich częstotliwościach FM (Fale UKF) i normalnych AM (Średnie), TV funkcjonuje w systemie NTSC. 3) Po przyjeździe radzę wykupić sobie - w automacie lub w sklepie - kartę telefoniczną (tzw. pre-payed telephone card, za 5 lub 10 lub 50 USD), dzięki której możemy dzwonić z każdego telefonu do dowolnego miejsca na ziemi, w tym do Polski (kierunkowy do Polski: nr kierunkowy miejscowości lub nr komórkowy (bez "zera"/i nr telefonu). 4) Zabrać ze sobą adresy i telefony polskich placówek konsularnych i dyplomatycznych w USA. Oto one: Consulate General of the Republic of Poland w Chicago 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, Il Consulate General of the Republic of Poland w Nowym Jorku 233 Madison Avenue, New York, Ny tel.: (212) fax (212) Consular Division Of the Embassy of the Republic of Poland w Waszyngtonie 2224 Wyoming Avenue, N.W., Washington, D.C tel.: (202) fax: (202) Consulate General of the Republic of Poland w Bostonie 2 Faneuil Hall, 3 rd Floor, Boston, Massachusetts tel.: (617) fax (617) Consulate General of the Republic of Poland w Puerto Rico 4

5 Hotel Pierre, 105 De diego Ave. Suite 103, San Juan, PR tel/fax (809) Consulate General of the Republic of Poland w w Los Angeles Wilshire Blvd., Siute 555, Los Angeles, CA tel: (310) fax: (310) Życzę miłego pobytu w USA Wiesław Czyżowicz - Konsul d/s handlowych w KG RP w Los Aneles

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Co każdy podróżny wiedzieć powinien czyli przepisy celne krajów członkowskich UE w pigułce

Co każdy podróżny wiedzieć powinien czyli przepisy celne krajów członkowskich UE w pigułce Co każdy podróżny wiedzieć powinien czyli przepisy celne krajów członkowskich UE w pigułce Austria PRZEPISY CELNE. Zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę.

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę. {slide=paszporty i wizy} Wszystkie osoby wyjeżdżające za granicę zobowiązane są posiadać paszport lub w przypadku wyjazdów do Unii Europejskiej paszport lub dowód osobisty. Wymagane jest, aby dokument

Bardziej szczegółowo

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią 2015.07.06 Ambasada Japonii rozpocznie przyjmowanie wniosków wizowych w ramach programu Zwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURU KONSULARNEGO W HOUSTON, TEKSAS

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURU KONSULARNEGO W HOUSTON, TEKSAS Adres: 12400 Wilshire Blvd, Suite 555 (V piętro) Los Angeles, CA 90025 USA Tel.: +001-310-442-8500 Fax: +001-310-442-8515 E-mail: losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl www.losangeleskg.polemb.net INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD.

I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD. I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD. 1. Zagadnienia wstępne Informator ten wyjaśnia, jak należy postępować,

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH ul. GRANICZNA 190 54-530 WROCŁAW tel. 071 376 9600 fax. 071 376 9605 STRAŻ GRANICZNA NA LOTNISKU: przeprowadza kontrolę ruchu granicznego przeciwdziała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Park Pokoje i jest integralną częścią umowy,

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

W szczególności ograniczenia obejmują:

W szczególności ograniczenia obejmują: I. Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z należności celnych przywozowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 amathus-hotel Pokoje z basenem Przykładowy pokój Basen Restauracja - praca Geografia Cypr jest krajem kontrastów. Szczyty górskie przeciwstawiają się tu pięknym plażom.

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jest:

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jest: Import towarów Czym jest import towarów? Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia podatkowe w zakresie importu towarów jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPŁATY KONSULARNE. I. Czynności paszportowe

OPŁATY KONSULARNE. I. Czynności paszportowe OPŁATY KONSULARNE Poz. Rodzaj czynności Wysokość opłaty w 1 2 3 I. Czynności paszportowe 1 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

VAT 2015-06-10 13:37:04

VAT 2015-06-10 13:37:04 VAT 2015-06-10 13:37:04 2 Stawka podstawowa VAT w Finlandii wynosi 24 proc., obowiązują też dwie stawki zredukowane. Finlandia w 1994 roku przyjęła uregulowania dotyczące podatku od towarów i usług (VAT)

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5 1/5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Przywieźć z innego kraju zwierzę lub zwierzęta domowe

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki przyjazdowej do Polski a przepisy celne

Rozwój turystyki przyjazdowej do Polski a przepisy celne Jolanta Jarmul Rozwój turystyki przyjazdowej do Polski a przepisy celne Jednym z podstawowych zadań polskiej administracji celnej jest sprawne i płynne dokonywanie kontroli obrotu towarowego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki

Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki lek. wet. Kamila Kozub Główny Inspektorat Weterynarii listopad 2014 1 Czym są dobre praktyki? zalecane zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski do poszczególnych krajów, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD)

Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD) Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD) Wymagane dokumenty: wniosek wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach (5 stron) kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym badaniem technicznym

Bardziej szczegółowo

Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski 2015-12-18 20:03:10

Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski 2015-12-18 20:03:10 Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski 2015-12-18 20:03:10 2 Doceniając wkład imigrantów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS) wprowadził w ostatnich paru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI (NADZOROWI) WETERYNARYJNEJ

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI (NADZOROWI) WETERYNARYJNEJ Zatwierdzono Naczelnik Służby Państwowego Nadzoru Weterynaryjnego Ministerstwo Rolnictwa Republiki Tadżykistanu [okrągła pieczęć nieczytelna; podpis nieczytelny] M. Amirbiekow 10 stycznia 2012 r. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami, działając

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZYTY NA WYSTAWIE PLAN FILMOWY oraz ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH, SPOTKANIACH I PROJEKCJACH

ZASADY WIZYTY NA WYSTAWIE PLAN FILMOWY oraz ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH, SPOTKANIACH I PROJEKCJACH ZASADY WIZYTY NA WYSTAWIE PLAN FILMOWY oraz ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH, SPOTKANIACH I PROJEKCJACH w WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH /WFDiF/ 1 ZASADY WIZYTY NA WYSTAWIE

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Gdzie załatwię sprawę? Przywieźć z innego

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych. do Polski. Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów

Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych. do Polski. Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych do Polski Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów nadsyłanych z zagranicy dla ściśle określonych instytucji lub organizacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. CEL. Niniejsza Umowa Ministerialna ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

DLA PODRÓŻNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEKRACZANIU GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DLA PODRÓŻNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEKRACZANIU GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA PODRÓŻNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEKRACZANIU GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści Wstęp I Dewizy lub krajowe środki płatnicze II Zwrot podróżnym podatku VAT III Podatek VAT BUS od przewozów

Bardziej szczegółowo

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA 660 444 759 NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 REGULAMIN HOTELU ZŁOTY RÓG *** 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 10:22:35

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 10:22:35 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 10:22:35 2 Amerykański system podatkowy należy do najbardziej skomplikowanych na świecie. To system kilkustopniowy. Na szczycie podatkowej piramidy jest federalna ordynacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne - najważniejsze zmiany

Zgłoszenie celne - najważniejsze zmiany Urszula Dyszlewicz Zgłoszenie celne - najważniejsze zmiany Obecnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych i procedur uproszczonych, który jest nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-09 16:05:10

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-09 16:05:10 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-09 16:05:10 2 Na Białorusi ograniczeniom podlega m.in. import broni i amunicji; licencji wymaga eksport wyrobów tekstylnych do UE i Turcji, a także eksport i import

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej,

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami", działając

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Konf. 13.7 (zm.cop14)*

Konf. 13.7 (zm.cop14)* Konf. 13.7 (zm.cop14)* Kontrola handlu rzeczami osobistymi i przedmiotami gospodarstwa domowego ODWOŁUJĄC SIĘ do Rezolucji Konferencji 10.6 w sprawie Kontroli handlu okazami będącymi pamiątkami turystycznymi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

I. Drogowe przejście graniczne w Medyce.

I. Drogowe przejście graniczne w Medyce. RPO-554754-X/07/MS Notatka z wizytacji drogowego przejścia granicznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Ukrainy w Medyce oraz kolejowego przejścia granicznego w Przemyślu W dniach 17 i 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne:

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: I Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: 1. Otwarte zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1 KONSULA RP W MADRYCIE

OBWIESZCZENIE Nr 1 KONSULA RP W MADRYCIE OBWIESZCZENIE Nr 1 KONSULA RP W MADRYCIE Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 R. W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informuję, że Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 289 1

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Wyroby akcyzowe Do wyrobów akcyzowych należą m. in.: napoje alkoholowe (art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 6.12.2008 r. Dz.U. z 2014, Poz 752): -alkohol

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej Apartament. 2. W sprawach nagłych prosimy o kontakt z właścicielem

Bardziej szczegółowo

REZERWACJA I MELDUNEK

REZERWACJA I MELDUNEK 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotel, odpowiedzialności Hotelu oraz przebywania Gości na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Regulamin i warunki umowy

Regulamin i warunki umowy Regulamin i warunki umowy 1. Zasady ogólne 2. Rezerwacja kursu 3 kroki 3. Płatności 4. Odwołanie i zmiana kursu 5. Odwołanie lekcji (zajęcia indywidualne) 6. Obecność na zajęciach 7. Certyfikaty 8. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 2 O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych w Bułgarii mogą starać się polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Aby

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.3.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0624/2009, którą złożył A.T. (Włochy), w sprawie wizy umożliwiającej obywatelom krajów trzecich odwiedzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo