Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj!"

Transkrypt

1 magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan Nr 4/2014 do redakcji: Ukazuje się od 1997 r. Czytaj w numerze: Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj! Walne za nami Wchwili, gdy czytać będziecie Czytelnicy te słowa Walne Zgromadzenie Członków Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie już historią. Tegoroczne WZ zainaugurowali br. uprawnieni członkowie z następujących nieruchomości: Armii Krajowej 5, 5a +1 garaż przy ul. Armii Krajowej 5, Armii Krajowej 32, Olbrychta Strumieńskiego 8, 10, Katowicka 11a, 15, Stanisława Wyspiańskiego 8, 17b, 21, 23, Mikołowska 8, 10, 12, 16, 38, 42, 2 lokale użytkowe Mikołowska 42, Górnicza 19, 20, 21, 23, 25, 27, Adama Mickiewicza 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, Jana Wysockiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, Ludomira Różyckiego 1, 2, 4, 8, Jodłowa 1b-f, Stokrotek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Frekwencja nie była zachwycająca, ale tak, niestety, jest już od lat. Zebranie przebiegło merytorycznie i zrealizowało wszystkie punkty porządku obrad. WZ część I prowadził Piotr Wieczorek. W związku z zamykaniem bieżącego wydania gazety wyniki głosowań w tym wyborów do Rady Nadzorczej o 11 mandatów ubiegało się 15 kandydatów przedstawimy w kolejnym wydaniu WS Na stronie 12 prezentujemy fotorelację z obrad I części WZ MSM. pes 31. marca br. odbyło się drugie w tym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem Obradowała Rada Nadzorcza Dwa razy Rada i opinią z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od r. do r. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii przeprowadzonego badania przez niezależnego biegłego rewidenta Jana Homa ze Śląskiej Firmy Audytingu i Doradztwa AUDIT spółka z o.o. w Katowicach, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę stwierdzającą, że sprawozdanie finansowe Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowy i zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Następnie Rada, w związku z pozytywnym wynikiem badania sprawozdania finansowego i prawidłową realizacją zadań gospodarczych za 2013 r., podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu MSM za 2013 rok. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 14. kwietnia br. ciąg dalszy na str. 3 Dyżur 7 i 14 maja Zadzwoń, napisz czekamy! Dyżur 7 i 14 maja Na telefoniczne spotkanie z redaktorem WS zapraszamy w dwie majowe środy 7 i 14 od do 16 15, pod numerem tel.: Na Państwa sugestie czekamy również non stop pod adresem Informujemy, że na przesyłane tą drogą, jak i listownie, sprawy, odpowiedzi udzielamy wyłącznie w bieżącym wydaniu WS, chyba że w danym miesiącu informacja dotarła zbyt późno. Czekamy także na tradycyjne listy adresowane do nas: Redakcja WS ul. Wielka Skotnica 6, Mysłowice. Przypominamy, że sprawy niecierpiące zwłoki należy natychmiast zgłaszać w osiedlowych administracjach. magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan

2 2 Zaglądaj na stronę Spółdzielni Przypominamy że, do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy do zaglądania i śledzenia pojawiających się tam komunikatów: Podajemy również adres poczty elektronicznej, na który przesyłać można niecierpiące zwłoki zagadnienia. Informujemy, że korespondencja musi być podpisana pełnymi danymi, tj. musi zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres. Korespondencję kierować należy na: OGŁASZAJ SIĘ W WS - TO SIĘ OPŁACA tel , , W MYSŁOWICACH DOCIERAMY bezpośrednio do mieszkań 1 moduł /5,7 x 5,0 cm/ 61,50 zł; KOLOR lub ostatnia strona 1 moduł /5,7 x 5,0/ 123,00 zł słowo w drobnych 1,00 zł; WSZYSTKIE CENY BRUTTO Członkowie MSM mogą składać w swojej ADM ofertę o zamianie mieszkania w zasobach MSM, którą publikować będziemy bezpłatnie w rubryce ZAMIANA MIESZKANIA. Oferta musi zawierać minimum liter. Przykładowa treść winna brzmieć: M-4 na M-3, tel. xxxxxxxxxx Ogłoszenia bardziej precyzujące w walory lokalu pozostają nadal płatne. Termin przyjmowania ogłoszeń do 16. każdego miesiąca MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA godziny pracy: poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek BIURA MSM ZARZĄD, ul. Wielka Skotnica ; BIURO ROZLICZEŃ WODY ADM os. CENTRUM ul LECIA Państwa Polskiego 32 w ZBR MSM ; ; pogotowie dźwigowe ADM os. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ul. W. Korfantego ; pogotowie dźwigowe ZAKŁAD BUDOWLANO REMONTOWY MSM ul lecia Państwa Polskiego ; POGOTOWIE TECHNICZNE MONTAREM - Instalacje: c.o., c.c.w., elektryczna, wod.-kan., gaz., zestawy hydroforowe, kotłownie gazowe godziny pracy: poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek dni wolne - całą dobę MPWiK Mysłowice całą dobę TAURON CIEPŁO S.A. Katowice od 7 00 do do 05 TAURON CIEPŁO S.A. Obszar Cieplny III Mysłowice od 7 00 do ; całą dobę TAURON POLSKA ENERGIA Punkt Obsługi Klienta od 8 00 do POGOTOWIE ENERGETYCZNE całą dobę 991 PGNiG Biuro Obsługi Klienta od 7 00 do POGOTOWIE GAZOWE całą dobę ; 992 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6 tel ; zaprasza Wspólnoty Mieszkaniowe do skorzystania z oferty: prowadzenia pełnej, profesjonalnej obsługi zarządzania i administrowania nieruchomościami przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę ekonomiczną, prawną, techniczną. Szczegółowe informacje uzyskać można w Zarządzie MSM. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowe , , 112; Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Chełm Śl. od 7 30 do w dni robocze ; całą dobę Urząd Miasta Mysłowice godziny pracy: poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek STRAŻ MIEJSKA całą dobę w dni robocze od 8 00 do w dni wolne od pracy POGOTOWIE RATUNKOWE całą dobę ; 999 STRAŻ POŻARNA całą dobę: ; 998; 112 POLICJA całą dobę ; 997 TELEFON ZAUFANIA - w dni robocze od do TELEWIZJA TOYA do 36 Adres redakcji: MYSŁOWICE, ul. Wielka Skotnica 6. Tel , Redaguje zespół. Redaktor prowadzący - Piotr Sowisło, tel Nakład 7500 egzemplarzy. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia opracowane przez grafików redakcji są własnością wydawcy. Ogłoszenia przyjmowane są we wszystkich administracjach. Wydawca s.c. PiR. Prezes: Piotr Sowisło. Druk: Sygnatura - Katowice. Numer zamknięto r.

3 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ Obradowała Rada Nadzorcza MSM Dwa razy Rada ciąg dalszy ze str. 1 W jego trakcie Rada Nadzorcza: - rozpatrzyła wniosek Zarządu o wykreślenie z rejestru członków: - spółdzielców, którzy zbyli własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej własności, a sami nie wypowiedzieli członkostwa i podjęła 6 uchwał o wykreśleniu, - Członka, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja z nieruchomości i postanowieniem Sądu nieruchomość została przysądzona na rzecz licytanta podjęła 1 uchwałę o wykreśleniu, - Członka, który w terminie nie dokonał wpłaty wpisowego i udziału członkowskiego podjęła 1 uchwałę o wykreśleniu. Ponadto, Rada Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła: - Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w MSM. - Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w MSM. - Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych MSM szczegóły przedstawimy w następnym wydaniu WS. - Zmiany do Regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność MSM. Regulaminy zamieszczone są na stronie internetowej MSM: - Miesięczne stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z wyłączeniem podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz stawek odpisu na fundusz na remonty dla lokali mieszkalnych zajmowanych przez członków spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach. - Miesięczne stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z wyłączeniem podatku od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu oraz stawek odpisu na fundusz na remonty dla lokali mieszkalnych zajmowanych: 1) w oparciu o Spółdzielcze własnościowe prawo przez osoby niebędące członkami Spółdzielni, 2) przez właścicieli niebędących członkami Spółdzielni, 3) przez najemców lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach. Zmiany stawek eksploatacyjnych wchodzą w życie od 1 września br. Wszyscy mieszkańcy w maju br. otrzymają indywidualne informacje w tej sprawie. Rada Nadzorcza rozpatrzyła także korespondencję kierowaną do niej. GeL MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6 OGŁASZA przetarg nieograniczony w formie licytacji na wysokość czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach Lp. Adres lokalu Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Cena wywoławcza zł/m 2 bez podatku VAT Wadium [zł] Brzęczkowicka 7 Hlonda 7 Korfantego 1 Korfantego 8 Morcinka 6 Nygi 7 75,00 40,00 34,80 30,00 27,40 50,00 10,00 11,00 8,00 13,00 11,00 12, ,00 870,00 640,00 740,00 570, ,00 Przetarg odbędzie się r. o godz w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach Przystępujący do przetargu zobowiązani są: - zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz treścią umowy najmu, - uiścić do r. wadium w określonej wyżej wysokości oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na rachunek Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku Ochrony Środowiska O/Katowice nr Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu. Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom. Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru. Szczegółowe informacje udzielane są w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerami: lub wew. 45 Uwaga: Od maja br. ogłoszenia o wolnych lokalach użytkowych zamieszczane będą na stronie internetowej MSM:

4 4 Kopalnia Brzezinka 3 Zasoby 92 miliony ton wydobycie 30 milionów Kilkanaście razy składane zapewnienia o praktycznie braku zagrożenia oddziaływania wydobycia węgla na powierzchnię i znajdującą się na niej zabudowę nie wywarły żadnego wrażenia i nie przekonały grupki mieszkańców z Brzęczkowic, co do trafności budowy przez prywatną warszawską firmę Niwka sp. z o.o. SKA nowej kopalni w Mysłowicach. Przybyli na spotkanie w Gimnazjum nr 3 im. Karola Wojtyły w obawie przed szkodami górniczymi zdecydowanie opowiadali się przeciwko eksploatacji węgla pod ich domami. Chwilami atmosfera na spotkaniu przeprowadzonym 17 kwietnia br. była bardzo burzliwa, zaś zebrani mówili nie tylko o szkodach Początek spotkania wskazywał, że może mieć emocjonujący przebieg. Na dzień praszał za termin spotkania i wyjaśniał, że firma Niwka nie ma nic wspólnego z tym terminem. Jest on wynikiem ustalonych dużo wcześniej comiesięcznych dyżurów członków Rady Osiedla i wysłanego na ten dzień zaproszenia do firmy Niwka. Jak mówiono to spotkanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest formalną konsultacją. Później raz po raz dochodziło do utarczek słownych. Nie brakowało też stwierdzeń: Niech Warszawa buduje sobie kopalnie u siebie i pomartwi się szkodami. Nim do prezentacji założeń budowy doszło głos zabrał Mirosław Waszkowiak naczelnik Wydziału Ochrony WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 dobry dwie Panie, w słusznym już wieku, zapytały: Czy celowo termin wyznaczono tuż przed świętami wielkanocnymi na Wielki Czwartek, po to by jak najmniej ludzi mogło przyjść? Przedstawiciel Rady Osiedla Brzęczkowice i Słupna prze- Środowiska UM Mysłowice. Mówił on, że jednym z elementów procesu koncesyjnego na wydobywanie węgla kamiennego są konsultacje to dopiero przed nami. Jeżeli chodzi o miasto, to Prezydent Miasta wystawia opinię w chwili, gdy będzie znany raport o oddziaływaniu na środowisko. Zaznaczył przy tym, że opinia Prezydenta nie jest wiążąca dla Ministra Ochrony Środowiska i m.in. podał przykład wiercenia otworu badawczego dla celów zamierzonej inwestycji. Miasto nic nie wiedziało o tych pracach i oprotestowało je w Ministerstwie. Minister oddalił protest. Z kolei Edward Lasok, prezydent Mysłowic, mówił, że nie wyobraża sobie, by nie było konsultacji. Uważa, że inwestor musi rozmawiać ze Spółdzielnią i innymi podmiotami, bo musi być wiadomym, czy osiedle Brzęczkowice jest zagrożone, tym bardziej, że ważnym problemem jest dużo wcześniejsza i to stosunkowo płytka działalność górnicza. Brak jest dokumentacji i nikt nie wie, jak zachowa się górotwór. Na koniec spotkania Prezydent zabrał głos raz jeszcze i stwierdził, że ma nadzieję, iż do tej inwestycji nie dojdzie. Przedstawiając projekt budowy Aleksander Przybyła, konsultant ds. projektów górniczych i Kacper Maruszczak z firmy Niwka mówili, że całość inwestycji rozpisana jest na 4 etapy. Są to: - I etap Koncesja na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego. - II etap Koncesja na wydobywanie węgla kamiennego. - III etap Budowa kopalni. - IV etap Eksploatacja złoża. Obecnie spółka realizuje I etap, tj. koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego. Jego celem jest udokumentowanie złoża. Obiektem zainteresowania spółki jest pokład 510 na głębokości od 650 do tysiąca metrów. Złoże węgla kamiennego Brzezinka zostało uznane za strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w Polityce Energetycznej do 2030 oraz w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Grubość pokładu wynosi od 5,85 do 14,00 m, średnia 9,9 m, a powierzchnia złoża to 7,42 km 2. Zasoby geologiczne bilansowe szacowane są

5 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ na ok. 92 mln ton węgla bardzo dobrej jakości. Złoża węgla kamiennego (pokład 510) zostałyby udostępnione dwiema upadowymi z powierzchni o długości ok m i nachyleniu 9 każda. Na potrzeby wydobywania powstałby w Mysłowicach nowy zakład wydobywczy, kopalnia Brzezinka III o możliwości wydobycia miliona ton węgla rocznie, tj. ok. 3 tys. ton węgla na dobę przez minimum 30 lat. Jej powstanie, mówiono, dałoby zatrudnienie około 500 pracownikom (z preferencją zatrudniania miejscowych) przy samym wydobyciu i około osób zatrudnionych w związku z powstaniem sieci okołogórniczych usług oraz infrastruktury towarzyszącej. Przy obecnym stanie bezrobocia w Mysłowicach, jak podawali przedstawiciele Niwki, wystąpiłby spadek z osób do 521, a więc spadek bezrobocia z poziomu 10% do 1,8%. Nowa kopalnia przysporzyłaby kilka milionów wpływów do budżetu gminy. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgla kamiennego gmina pozyskałaby ok. 1,4 mln zł/rok, a do tego doszłyby podatki od nieruchomości oraz wpływy z innych opłat i podatków. Nowa kopalnia to korzyść dla miasta i możliwość rozwoju, gdyż zmniejszyłoby się bezrobocie i zahamowaniu uległaby emigracja ludności, zwłaszcza ludzi młodych podsumowano. Spółka proponuje eksploatację w oparciu o zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, tak aby wydobywanie węgla nie przyniosło szkód społeczeństwu i aby czerpało ono korzyści z planowanego przedsięwzięcia i zapowiada: - współpracę z Urzędem Pracy; staże dla młodych, - współpracę przy tworzeniu szkół o profilu górniczym. Mówiąc o zagrożeniach zaznaczano, że Spółka określa projekt jako trudny, ryzykowny z uwagi na: - niechęć społeczeństwa i samorządu do górnictwa (wynikającą z wieloletnich negatywnych doświadczeń związanych z eksploatacją węgla kamiennego na obszarze Śląska), - infrastrukturę powierzchniową zagospodarowanie przestrzenne, - zaleganie złoża pod dokonaną w przeszłości płytką eksploatacją. Wydobycie obawy Do głównych obiektów infrastruktury powierzchniowej, pod którymi zalega złoże zaliczone są trzy dzielnice: Brzęczkowice w tym os. im. Powstańców Śląskich Brzezinka i Kosztowy oraz Hale Panattoni, zabudowania fabryczne z infrastrukturą kolejową okolic ul. Fabrycznej a także autostrada A4, obwodnica GOP-u, linia kolejowa Mysłowice-Oświęcim. Niwka sp. z o.o. SKA zamierza pozyskać węgiel w systemie chodnikowym zamiast ścianowego na zawał. Strop w miejscach po wydobyciu węgla będzie kotwiony, a pustki zamierza się wypełniać pyłami dymnicowymi. Taki system mówił Aleksander Przybyła gwarantuje mocno ograniczony wpływ na powierzchnię i obiekty infrastrukturalne a teren według przewidywań zaliczony zostanie do terenów górniczych o I kategorii odkształceń (są znikome), tj. nie są wymagane zabezpieczenia obiektów. Zabierający głos wielokrotnie pytali, na jakiej podstawie został wysnuty ten wniosek i zwracali uwagę, że budynki tam posadowione w tym nowe, zaledwie kilkuletnie, są wybudowane bez jakichkolwiek zabezpieczeń przeciwdziałających odkształceniom terenu. Pyta- ciąg dalszy na str. 6

6 6 ciąg dalszy ze str. 5 Kopalnia Brzezinka 3 Zasoby 92 miliony ton wydobycie 30 milionów no, kto będzie odpowiadał za zniszczenia. Przybyła wyjaśniał, że firma eksploatująca odpowiada za szkody, jest też zobowiązana do stworzenie odpowiedniego funduszu, a gdy zaprzestanie działalności to za szkody odpowiada skarb państwa. System chodnikowy stosowany jest z powodzeniem za granicą i z danych wynika, że nie ma odkształceń terenu w wyniku eksploatacji, był stosowany w Polsce np. w kopalni Staszic, ale brak jest dostępu do dokumentacji. Firma zamierza zinwentaryzować obiekty budowlane i na tej podstawie dokonać symulacji oddziaływania. Zebrani nie pytali tylko o wpływ eksploatacji na teren. Pytano także o kondycję finansową spółki, gdy padła odpowiedź, że kapitał zakładowy wynosi 1,5 mln zł sala zareagowała śmiechem jak wyjaśniono za budową kopalni Brzezinka III stoi grupa kapitałowa ECI. Zaskoczyło prelegentów wystąpienie jednego z mieszkańców, który wskazał na niegospodarność wydobycia węgla w tym systemie, bo jeśli wydobycie ma wynosić milion ton rocznie, a eksploatacja ma być prowadzona przez 30 lat, to pytanie, co z resztą wysokiej jakości węgla, tj. ok. 62 milionami ton skoro zasoby oszacowano na 92 mln ton. Ten węgiel zostanie pod ziemią i będzie już nie do wykorzystania usłyszał. To jest marnotrawstwo zauważono, a sala zaszumiała. Równie negatywnie przyjęto informację o wpływach do budżetu gminy ok. 1 miliona rocznie z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W tym przypadku pytano czy za te pieniądze ludzie mają akceptować budowę kopalni? Jednak najczęściej negowano ideę budowy z powodu szkód górniczych. WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 Aleksander Przybyła stwierdził stanowczo, że jeżeli po sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko okaże się, że teren nie będzie mógł być zaliczony do I kategorii górniczej, to spółka Niwka sp. z o.o. SKA zaniecha prac, gdyż pozyskanie węgla z tego złoża okaże się nieopłacalne. Kiedy wydobycie? Jeśli Raport oddziaływania inwestycji na środowisko byłby zgodny z założeniami, a w 2015 roku uzyskanoby koncesję na wydobycie, którą wydaje ministerstwo środowiska, to pierwszy węgiel ze złoża 510 trafiłby na powierzchnię za około sześć lat. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Kaliszczak, prezes Zarządu MSM i Józef Brzenk, kierownik administracji os. im. Powstańców Śląskich. Niestety, znikoma była ilość samych mieszkańców z tego potężnego osiedla. Piotr Sowisło WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC! KLUB RADNYCH CENTROLEWICY ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY DARIUSZ WÓJTOWICZ ZGŁOŚ PROBLEM DZIELNICY NA: mu-wójtowicz/02-14

7 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ Słońce przygrzało ostro, to i ruch w sklepach z materiałami budowlanymi zrobił się większy. Wiadomo: wiosna, lato to okresy najbardziej sprzyjające wykonywaniu wszelkich prac remontowych i to nie tylko tych realizowanych przez Spółdzielnię. Wielu z nas we własnych M coś tam będzie poprawiać, ulepszać i już teraz przymierza się do jakichś tam robót. To normalne i naturalne. Planując remont dowiedzmy się jednak jak najwięcej, co wolno a co objęte jest jakimiś rygorami. Zbyt daleko idące w swych założeniach prace remontowe i wpisywanie w ich zakres modernizacji, rozbudowy, przebudowy powoduje, że roboty takie przestają być remontowymi. Zapewne nie braknie chętnych do stworzenia nowej jakości w dotychczasowym mieszkaniu i np. zmierzać będą do stworzenia studia, tj. otwarcia kuchni na pokój dzienny. Być może ktoś będzie chciał zrobić sobie centralny stół kuchenny, a być może wymyśli jeszcze coś innego. Te zrozumiałe dążenia nie mogą być polem radosnej i swobodnej twórczości i odbywać się na zasadzie: Jakoś to będzie. Całość nie jest tak prosta, jak się wydaje. Spora ilość prac wymaga odpowiedniej dokumentacji, a bywa, że i objęcia nadzorem budowlanym. Pierwszy krok Zanim zdecydujemy się na remont, warto sprawdzić, czy zmiany, jakich zamierzamy dokonać w mieszkaniu lub domku nie wymagają uzyskania odpowiednich pozwoleń czy zezwoleń. Od tego winniśmy rozpocząć snucie dalszych planów. Jeżeli zaniedbamy tych czynności możemy się spodziewać zapisanych prawem sankcji, nie mówiąc o kosztach, jakie poniesiemy, gdy koniecznym będzie przywrócenie stanu odpowiadającego dokumentacji pierwotnej. Nie daj Boże, by wskutek naszych działań doszło do jakiegoś wypadku czy wręcz katastrofy budowlanej, bo zamierzamy ingerować w dotychczasowy układ pomieszczenia, a zwłaszcza majstrować przy ścianach nośnych. Pamiętajmy!!! Samowolne wyburzenia to niebezpieczeństwo osłabienia konstrukcji budynku, a w konsekwencji... odpukać w niemalowane. Wykonanie takich prac winno się odbyć wyłącznie na podstawie projektu architektonicznego bloku, w ścisłej współpracy z nadzorem. Również stawianie dodatkowych ścian może doprowadzić do tragedii, bo przesunięcie ściany gdzie indziej oznacza obciążenie nowego miejsca setkami kilogramów. Elewacja Właścicielom mieszkań w kamienicach, blokach mieszkalnych i domach jednorodzinnych nie wolno samowolnie wymieniać okien. Każdą wymianę należy zgłosić do stosownego urzędu. Mieszkańcy bloków nie mają prawa ingerować w wygląd elewacji budynku. Nie wolno nam samodzielnie montować na balkonach żadnych daszków, krat, markiz, szklanych zabudowań. Nie wolno też malować ram okiennych i ścian wokół okien na dowolny kolor, wymieniać balustrad na balkonach na inne. Lokatorzy mieszkań spółdzielczych muszą dostać zgodę swojej spółdzielni. Zabudowa balkonu to zmiana elewacji budynku. Odrębną kwestią jest montaż anten satelitarnych, bo nawet wiercenie otworów pod kołki montażowe winno być wykonane z głową. Jednym z warunków jest posadowienie anteny w obrębie własnego balkonu tak, by nie przeszkadzała sąsiadowi, tj. nie wchodziła w światło jego okien, balkonu. Remontujesz mieszkanie pamiętaj! Nie wszystkie jednak prace wymagają pozwolenia na budowę lub objęcia ekstra nadzorem. W każdym jednak przypadku przy podejmowaniu decyzji o remoncie dobrze jest upewnić się czy nie wchodzimy w kolizję z przepisami i lepiej każdorazowo upewnić się w administracji, co nam wolno, a co nie i jakie kroki winniśmy podjąć, by remont został przeprowadzony zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Uwaga: Nie bez powodu napisaliśmy każdorazowo przepisy wszak zmieniają się. Odrębnym zagadnieniem są prace wykonywane przez nas przy instalacjach gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania. Zdziwienie budzi konieczność opracowania każdorazowo projektu budowlanego przeróbki instalacji gazowej. Wymiana kilku rurek, przesunięcie o parenaście centymetrów kuchni gazowej i mam mieć projekt? Ano tak, a dodatkowo prace winny być wykonane przez specjalistów z uprawnieniami. Nie wolno nam też, samowolnie zmieniać grzejników c.o. te które są zabudowane, były dobierane wg odpowiednich norm i są ujęte w dokumentacji budynku i w obliczeniach zapotrzebowania na moc. Generalnie najlepiej raz na zawsze, przyswoić sobie myśl, iż wszelkie roboty specjalistyczne muszą być zgłoszone w administracji, a wykonywane przez osoby z uprawnieniami i zakończone stosownym protokołem odbioru. Gruz Remontujący winni wiedzieć, że wszelki gruz należy wyrzucać do zamawianych przez siebie i na własny koszt kontenerów. Przepisy zabraniają wrzucania gruzu do pojemników na śmieci ogólnego użytku. Zaniedbanie to może nas kosztować mandat. Remontujący zapominają, że obok mieszkają inni Wykonywanie prac remontowych nieodłącznie związane jest z hałasem jest on ich integralną częścią. Często roboty te wywołują konflikty i są źródłem skarg zasiedziałych już użytkowników, którzy chyba zdążyli zapomnieć, że onegdaj też doprowadzali swoje gniazdko do stanu odpowiadającego swoim wizjom. Wtedy odgłosy kucia, wiercenia dobywające się z ich mieszkań uważali za coś normalnego. Niestety, bywa i tak, że remontujący zapominają, że obok mieszkają inni i wykonują swe roboty nie patrząc na porę dnia, bo przecież oni remontują, mają zamówioną ekipę i jej płacą. To prawda, lecz warto uzmysłowić sobie, że remont kiedyś się skończy... a my zostaniemy w skonfliktowanym otoczeniu. Niewiele trzeba Istotnym jest w takich przypadkach zachowanie remontujących, którzy powinni o czasie najbardziej uciążliwych, głośnych prac powiadomić swoich sąsiadów to tylko i aż tyle. Zgodne i bezkonfliktowe współżycie w budynku wielorodzinnym wymaga wzajemnego zrozumienia, porozumienia i dozy tolerancji oraz rzetelności. Te parę wyrazów zawiera w sobie prawie wszystko i każdy mieszkający w budynku wielomieszkaniowym winien to sobie uświadomić, decydując się na wspólne zamieszkiwanie z innymi. Każdy też winien spojrzeć do obowiązującego Regulaminu porządku domowego i zapoznać się z jego zapisami określającymi, m.in. godziny hałasowania. Dobrze też pamiętać, by codziennie sprzątnąć klatkę schodową, a na zakończenie robót porządnie ją umyć. Piotr Sowisło

8 8 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ Spółdzielczości już nie chcą likwidować? Nic o Was, bez Was marca br., w sali konferencyjnej katowickiego Węglokoksu S.A. odbyło się spotkanie śląskich spółdzielców z Markiem Gosem przewodniczącym Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej rozpatrującej projekty ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Debatę zorganizował Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach, której partii przewodniczący Gos jest członkiem. Podczas ponad dwugodzinnej debaty przedstawiono stanowisko śląskich spółdzielców wobec rozpatrywanych zmian w prawie spółdzielczym, wypowiadali się również przedstawiciele spółdzielni z całego województwa nych. Oczywiście głos zabrał także poseł Marek Gos, główny zaproszony pełniący funkcję szefa Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Z jego wypowiedzi wynikało, że posłowie PO domagający się dotychczas radykalnych zmian w prawie spółdzielczym, powoli tonują swoje wypowiedzi a zmiany, jakie być może zostaną przegłosowane w kwestii prawa spółdzielczego w Sejmie, nie będą tak drastyczne, jak zapowiadano. Swoistym wstępem do dyskusji była obszerna wypowiedź Alfreda Domagalskiego prezesa Krajowej Rady Spotkanie prowadził Zbigniew Durczok Spółdzielczej. To dobry moment na taką rozmowę. W Sejmie decyduje się bowiem trwałość systemu spółdzielczego, Obszerny wstęp do dyskusji przedłożył Alfred Domagalski śląskiego, nierzadko byli to mieszkańcy zasobów spółdzielczych czy eksperci w kwestiach ekonomicznych i praw- Uważnie słuchano wszystkich wystąpień. Wiele spotkało się z aplauzem obecnych jego przyszłość. Decyduje się to, czy ludzie będą mogli być współwłaścicielami majątku, będą mogli współgospodarzyć we własnym kraju, podejmować decyzje w imię własnych interesów. Uznano, że trzeba większej partycypacji ludzi w procesach gospodarczych, zaangażowania ich w procesy społeczne. Między innymi dlatego ONZ proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości mówił. W dalszej części przedstawił on między inny aktualny stan spółdzielczości w Polsce, podkreślając przy tym jej duży potencjał finansowy, przybliżył temat rozpatrywania projektów ustaw w komisji sejmowej, wskazując na to, że w ostatnim czasie zrobiono wiele, aby prace w niej przebiegały racjonalnie powołano między innymi dwóch dodatkowych ekspertów. Dalej powiedział, iż chciałby, aby Radzie Spółdzielczej było bliżej międzynarodowym zasadom spółdzielczym niż kodeksowi spółek handlowych to kluczowa kwestia, bo spółdzielczość sama uzgodniła i wprowadziła te zasady. Często jednak są one naruszane. Złym posunięciem jest zmierzanie spółdzielni do systemu komercyjnego to odmien-

9 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ ny system zaznaczał. Następnie Alfred Domagalski wyliczył główne pola sporów. Wymienił tu system wewnętrznej lustracji, zwracając uwagę na to, że społecznie postrzegana jest ona jako niewiarygodna, ludzie nie wiedzą jak to funkcjonuje. Sugerował, że najlepszym Poseł Marek Gos: Nic o Was, bez Was Michał Marcinkowski z Piasta rozwiązaniem byłby model przedwojenny, w którym nie było obowiązku należenia do Związku Rewizyjnego, ale chcąc uzyskać ulgę podatkową należało do niego przystąpić i poddać się lustracji. - Państwo miało wówczas zaufanie do Związku, bo w imieniu państwa dokonywał sprawdzenia tego, czy spółdzielnia gospodaruje prawidłowo. Dzisiaj możliwość powrotu do tego systemu jest mało prawdopodobna. Ważne jest, by jednak lustracja spółdzielcza nie została wyprowadzona na zewnątrz a pozostała w strukturach spółdzielczych, zgodnie z międzynarodowymi zasadami mówiącymi o demokratycznej kontroli członkowskiej sygnalizował prezes KRS. Dalej, do głównych spornych zagadnień zaliczył kwestię samorządu krajowego i zakazu łączenia funkcji bycia jednocześnie, przykładowo, członkiem rady nadzorczej i działaczem struktur Krajowej Rady Spółdzielczej, a także system podatkowy. Nie chcemy przywilejów. Chcemy, aby państwo usunęło nierówności dotyczące tego, w jaki sposób spółdzielnie traktowane są w stosunku do innych podmiotów. Spółdzielnie traktowane są jak spółki kapitałowe. Dlaczego nie miałyby być traktowane jak spółki osobowe? Czy rozwiązania proponowane przez Platformę Obywatelską rozwiążą jakieś problemy czy mają tylko doprowadzić do tego, aby spółdzielnie zeszły z rynku i otworzyły pole firmom deweloperskim? pytał i ciągnął dalej: - Nie mamy nic przeciwko rozwijaniu się tych firm. Chcemy jednakże, by spółdzielczość na równych prawach, zgodnie ze swoim celem, mogła funkcjonować na tym rynku. Kończąc swoją wypowiedź, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział, że dzisiaj, po wielu spotkaniach, dyskusjach można powiedzieć, że kwestia związana z tworzeniem wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa na każdej nieruchomości jest niemożliwa do zrealizowania. Po tym wystąpieniu, Zbigniew Durczok prezes RZRSM w Katowicach i prowadzący spotkanie zaproponował dyskusję i zasygnalizował, iż wnioski z niej, być może zostaną wzięte pod uwagę przez stosowną komisję sejmową a na pewno jej przekazane. Nie brakowało więc mocnych wypowiedzi, twardych argumentów... Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Jerzy Doniec przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także od 47 lat mieszkaniec spółdzielni i w tej roli występujący. Podał on przykład pięciu bliźniaczych budynków w Katowicach, z których dwa zarządzane są przez spółdzielnię mieszkaniową, pozostałe to wspólnoty i własność KZGM. Mówił on, iż gołym okiem widać różnicę w gospodarowaniu tymi budynkami. Gdyby było źle, już dawno bym się przeprowadził, bo miałem takie możliwości. Budynki spółdzielcze docieplone, opomiarowane, stolarka okienna i piony wodne dawno wymienione. Jeszcze 10 lat temu w spółdzielni płaciliśmy więcej za mieszkanie, bo i fundusz remontowy był wyższy na wymienione potrzeby. Dziś te mieszkanie jest tańsze w kwestii eksploatacji, bo płacimy mniej za ciepło, wodę itd. Dlaczego z tak dobrze funkcjonującego systemu spółdzielczego mamy rezygnować na rzecz wspólnot mieszkaniowych? pytał retorycznie. Spółdzielczość w Polsce datuje się na rok 1816, nie rozumiem więc, jak można mówić, że to relikt komuny? W krajach nieskażonych komuną, ta spółdzielczość ma się dobrze, więc nie zwalajmy wszystkiego na to, iż to przeszłość, którą trzeba pogrzebać! kończył żywo swoją wypowiedź Jerzy Doniec. Piotr Wieczorek przewodniczący Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w swoim wystąpieniu przytoczył dwie obrazujące całą sytuację krytyczne wypowiedzi profesora Henryka Ciocha i nomen omen posła Marka Gosa. Cytując tego pierwszego, mówił: Ogólny kierunek zmian w prawie spółdzielczym nie może być oceniany pozytywnie, gdyż zmiany te będą hamować rozwój spółdzielczości. Projekt w obecnym kształcie stanowi istotne naruszenie przepisów Konstytucji RP. Projekt ten spotkał się z uzasadnioną krytyką wielu środowisk spółdzielczych, a także ekspertów, gdyż spowodowałby praktycznie likwidację spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju (...). Przewodniczący RN MSM przytoczył też jedną z wcześniejszych wypowiedzi posła Marka Gosa: - Rozumiem gorycz spółdzielców. Od 1980 roku ustawodawca wyrządził im mnóstwo krzywdy. Wyliczenie ich wszystkich zajęłoby wiele czasu. Dysponowanie ich majątkiem, czyli prywatnym majątkiem nie powinno się zdarzyć w państwie, które chce uchodzić za praworządne. Biorąc pod uwagę fakt, że spółdzielnie posiadają olbrzymi dorobek, a co za tym idzie i majątek, nie brakuje osób i różnych grup kapitałowych, które z chęcią by go zawłaszczyli. W dalszej części Piotr Wieczorek ciąg dalszy na str. 10

10 10 ciąg dalszy ze str. 9 zwrócił uwagę na jeszcze jeden temat i mówił: W Unii Europejskiej są kraje, którym się dobrze powodzi. W tych krajach są spółdzielnie mieszkaniowe, ale nie ma tam ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia mieszkaniowa działa tam po prostu w oparciu o Statut, a wszystkie sporne sprawy załatwia z obowiązującego w danym kraju Kodeksu Cywilnego. Chciałbym, aby taki również wniosek wyszedł z dzisiejszego spotkania zakończył swe wystąpienie. Podczas dyskusji poruszono wiele podstawowych problemów, jakie rodzą się po zapoznaniu się z projektami ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych. Postawiono pytania, na której trudno dzisiaj byłoby znaleźć rozsądną odpowiedź, rozwiązanie. W debatę wsłuchiwał się przewodniczący komisji sejmowej, pracującej nad zmianami w prawie spółdzielczym. Najprawdopodobniej niebawem odbędzie się kolejne spotkanie z Markiem Gosem, już w węższym gronie osób, aby tę argumentację śląskich spółdzielców oficjalnie mu na piśmie przedłożyć. Marianna Lelowicz sekretarz RN Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice powiedziała wprost: - To ja chcę decydować, czy będę w spółdzielni czy we wspólnocie mieszkaniowej. Czy wolę wspólnotę? Mogę powiedzieć na przykładzie swojej spółdzielni, że już kilka takich wspólnot mieszkaniowych zwróciło się do mojej spółdzielni o zarząd, bo gryzą się tam nawzajem niemiłosiernie. Wiemy, kto urabia opinię o spółdzielniach. Ci co mają pieniądze deweloperzy! grzmiała. - Zmiany, jakie wprowadza się w prawie spółdzielczym prowadzą tylko do skłócenia ludzi. Niech szanowna komisja zauważy tu zwracała się do obecnego na sali posła Marka Gosa że każda spółdzielnia jest inna, każda ma inne potrzeby, plany i nie można jedną ustawą wszystkich do jednego Spółdzielczości już nie chcą likwidować? Nic o Was, bez Was Komplet w sali konferencyjnej Węglokoksu WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 worka włożyć. Tak po prostu nie wolno. Prawo trzeba tworzyć, ale ma to być dobre prawo, które będzie pomagało spółdzielcom! Jeśli powstaną wspólnoty, kto będzie utrzymywał place zabaw, chodniki, drogi, przecież wspólnota nie da na to ani grosza, bo jej na to nie będzie po prostu stać... Tereny te po prostu ulegną stopniowej degradacji. Wierzę, że Komisja zrobi wszystko, aby spółdzielniom pomóc, a nie przeszkadzać, po to przecież wybieramy parlament by nam pomagano, a nie szkodzono. Michał Marcinkowski ze Spółdzielni Mieszkaniowej Piast wskazywał istotną rolę spółdzielni mieszkaniowych w gospodarce narodowej. Z kolei Joanna Koch-Kubas, prezes Zarządu SM Miechowice zadała publicznie pytanie, jak w przypadku wyodrębnienia się wspólnot miałby zostać podzielony dotychczasowy, niemały majątek wspólny spółdzielni: tereny zielone, drogi, chodniki czy infrastruktura techniczna kotłownie, hydrofornie, sieci? - Nie umiem sobie wyobrazić jakiegokolwiek sposobu organizacyjnego kierowania, zarządzania tą infrastrukturą. Wydaje mi się, że doprowadzi to do paraliżu decyzyjnego, a w następstwie tego gospodarczego. W efekcie będzie to właściwie degradacja osiedli mieszkaniowych. Zasięgajcie więc opinii tu zwracała się do przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej - nie tylko prawników, ale i ekonomistów, osób potrafiących ocenić i przełożyć poziom zmian prawnych na życie gospodarcze i ekonomiczne spółdzielni. Mnie takiego spojrzenia gospodarczego na zmiany w spółdzielczości bardzo brakuje. Jerzy Kozakiewicz z Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard określił proponowane uregulowania w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej jako w wielu przypadkach absurdalne, nie do przyjęcia pod względem zasadności i możliwości realizacji. Szczególnie uwidocznia się to w zamysłach dotyczących organizacji kompetencji i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Dlaczego chce się wprowadzić niezwykle kosztowną i skomplikowaną procedurę wyboru członków zarządu spółdzielni, procedurę bez precedensu w innych dziedzinach życia gospodarczego? Jest to ewidentna dyskryminacja spółdzielczości mieszkaniowej, prowadząca do jej osłabienia i dalej, całkowitej likwidacji tego sektora. Z korzyścią dla deweloperów podkreślał Jerzy Kozakiewicz. Jeśli już musi być przyjęta znowelizowana ustawa o spółdzielczości mieszkaniowej, postuluję, aby było w tym mniej dyktatu, a więcej demokracji. Spółdzielcy sami wiedzą najlepiej, jakie potrzeby mają mówił. Krytycznie do zapisu o powszechnych wyborach prezesa zarządu spółdzielni odniósł się również Zdzisław Rejek z Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaproponował wykreślenie tego artykułu (art. 3). Jako ukrytą formę przekształcenia we wspólnoty mieszkaniowe Krzysztof Wojdyga z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej określił proponowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące wyodrębnienia funduszu remontowego na każdą nieruchomość. Wskazał też na zagrożenia, jakie taki ruch za sobą niesie. - Spółdzielnie dzisiaj realizują wieloletnie plany, strategie. Załóżmy, że dochodzi do tego wyodrębnienia teraz. I co się dzieje? Powstają dwie grupy mieszkańców, budynków. Budynki docieplone, gdzie klatki są odnowione, piony wymienione itp. I takie, w których takie roboty dopiero były zaplanowane. Jak miałoby wyglądać rozwiązanie tej kwestii z perspektywy finansowej? Ci co mają wyremontowane płacą mało a ci co nie pech zapłacą więcej? Takie zapisy podważają ideę solidaryzmu zaznaczył. W kwestii funduszu remontowego rozdzielonego na poszczególne nieruchomości na przykładzie Tyskiej Spół-

11 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ obszarów w ogóle nie zostało ruszonych relacjonował. Marek Gos powiedział też między innymi, że w kwestiach tych najbardziej konfliktowych, na które zwraca się uwagę, na przykład o wyższości wspólnot nad spółdzielniami, widzi, że posłanka Lidia Staroń (Platforma Obywatelska dop. red.), która wcześniej to forsowała, dziś się już z tego wycofała. Zresztą nikt z poważnych polityków nie odważyłby się na eksperyment na żywym organizmie, jakim -u, że jeżeli uznamy, iż to co wypracowaliśmy nie jest lepsze i bezpieczniejsze w zestawieniu z tym, co jest dzisiaj, to nic nie zmienimy. Czuję, że nie ma większości parlamentarnej, która by złe prawo dzisiaj poparła w Wysokiej Izbie. Przyjmuję Państwa argumentację, w większości to także moja argumentacja. Przekonujecie mnie po raz kolejny, że trzeba być bardzo ostrożnym. Jeżeli człowiek nie ma pomysłu na poprawienie to nie powinien psuć tego, co już jest gotowe. Bądźcie również Mocne wystąpienie Marianny Lelowicz Piotr Wieczorek przypomniał... dzielni Mieszkaniowej Oskard mówił Piotr Polis. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi śląskich spółdzielców na mównicy pojawił się wreszcie Marek Gos przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej rozpatrującej projekty ustaw z zakresu prawa spółdzielczego: To kolejne moje spotkanie ze środowiskiem spółdzielczym w Polsce i muszę powiedzieć, że wypowiedzi te idą w podobnym kierunku. W kierunku troski o to, by dorobku spółdzielczości budowanego przez lata, nie roztrwonić, nie degradować. Ciągle się nad tym zastanawiam, jaką metodę, jakiego klucza użyć, aby przekonać większość parlamentarną. Prawdą jest, że udało się pewne sprawy doprecyzować, załatwić podkreślał poseł. Zaczęliśmy od rozstrzygania kwestii ustawy ogólnej, strategicznej wobec spółdzielczości, by następnie przejść do trudniejszej ustawy regulującej spółdzielczość mieszkaniową. O ile część obszarów udaje nam się przeforsować, o tyle w niektórych z nich głosowanie w komisji przegrywamy 1-2 głosami, nie mamy większości. Prace staramy się prowadzić metodą ekspercką, w węższym gronie. Lecz co chcę podkreślić, moim zdaniem, Komisja za dużo czasu zajmuje na dzień dzisiejszy dopracowywaniem nie tak istotnych na teraz szczegółów - a trzeba w końcu rozstrzygać zasadnicze kwestie. Obrady niekiedy wyglądają tak, że pracujemy godzinę, półtorej, a za chwilę nie ma quorum... Śmiem twierdzić, że niektórzy posłowie celowo opuszczają obrady... zaskoczył poseł PSL. - Z tych przyjętych już jednak na komisji zagadnień, dziś mogę powiedzieć, że nie ma ograniczenia kadencyjności Rady Nadzorczej, kadencja będzie, nie trzy a cztery lata. Jeszcze wiele jest spółdzielczość i dotyczącym około 8 milionów ludzi. Ale w wielu innych sprawach wciąż się jeszcze upiera. Dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, iż próbuje się podzielić spółdzielnie na my i wy, czyli członkowie i zarządzający. Na siłę próbuje się to rozwarstwić. Jak rozmawiam ze starszymi członkami spółdzielni i oni mówią, że kiedyś to była wspólnota, dzisiaj tego nie ma. Dlaczego na Walne Zgromadzenie Spółdzielni przychodzi tak mało osób? Bo czują się bezsilni. W Komisji pracujemy również nad tym problemem aby uaktywnić niejako spółdzielczość, spółdzielców. Analizujemy różne warianty, między innymi mówiący o głosowaniu przez Internet. Następna kwestia dotyczy instrumentów, które powodowałyby powstawanie nowych spółdzielni. Dzisiaj one praktycznie nie powstają, nie ma takiego stymulatora ekonomicznego w tym zakresie. Potrzeba rozwiązań, zgodnych z Konstytucją RP, takich, aby nikt nie czuł się również dyskryminowany o tym mówił tu prezes Alfred Domagalski. Szef Komisji Sejmowej w dalszej części wystąpienia dał jasny sygnał spółdzielcom: - Chcę Państwu przekazać, przynajmniej z naszej strony PSL- pewni, że: - Nic o Was, bez Was spuentował swoje przemówienie, otrzymując za nie solidne oklaski. Pozostaje mieć nadzieję, że słowa przewodniczącego będą miały pokrycie z rzeczywistością. Wielu było, jest polityków mówiących jedno, a robiących, co innego. Czas pokaże. W dalszej części dyskusji skupiono się między innymi na wspólnotach mieszkaniowych. Są wspólnoty kilkudziesięcioosobowe i trudno jest w nich znaleźć wspólne stanowisko, a co dopiero we wspólnocie w 15 piętrowym budynku i przy 250 mieszkańcach. Jak dojść do ładu, zgody? zastanawiano się. W spotkaniu wzięli udział działacze PSL: Andrzej Pilot I-szy Wicewojewoda Śląski, Leszek Boniewski prezes powiatowego Zarządu PSL i Artur Bramora poseł RP, a także blisko dwieście osób związanych ze środowiskiem spółdzielczym z całego województwa śląskiego między innymi: prezesi, członkowie zarządów spółdzielni, członkowie rad nadzorczych, radcy prawni i zwykli spółdzielcy. Oprócz z Piotra Wieczorka w spotkaniu uczestniczyli także członkowie RN MSM: Dariusz Boruta, Janusz Chmiel i Andrzej Gumułczyński. rg-pes

12 12 Anonimom nie! WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 Kwiecień upłynął spokojnie zarówno na redakcyjnych dyżurach, jak i w korespondencji. Na nasz adres nie wpłynęły żadne pytania, sprawy do wyjaśnienia. Świąteczny czas i związane z nim przygotowania były widać na tyle absorbujące, że nie zawracaliśmy sobie głowy innymi sprawami, które pilnymi nie były. Szanowni P.T. Czytelnicy Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... zabija. Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach dokumentów. Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić. Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbędne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Redakcja WS Dyżur 7 i 14 maja Zadzwoń, napisz czekamy! Dyżur 7 i 14 maja Na telefoniczne spotkanie z redaktorem WS zapraszamy w dwie majowe środy 7 i 14 od do 16 15, pod numerem tel.: Na Państwa sugestie czekamy również non stop pod adresem Na balkonach palić tytoniu nie wolno! Palenie papierosów na balkonie to bardzo powszechne zachowanie. Co więcej właściwie nie do zwalczenia przez zarządzających budynkami. Spółdzielnie prócz regulaminowych zakazów nie mają narzędzi, by karać palaczy. W MSM kwestię tą regulują zapisy Rozdziału IIB pkt 1b Regulaminu Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącego używania lokali, porządku domowego, obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali. Stanowią one: 1. Do podstawowych obowiązków użytkownika lokalu należy utrzymanie lokalu w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: a) przestrzeganie zakazu składowania materiałów palnych, żrących i cuchnących w pomieszczeniach wspólnego użytku, b) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (rozpalania ognisk), korzystania z rożna i grilla na korytarzach, strychach, balkonach, tarasach, w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku. Zapis zapisem, a życie życiem. W takich przypadkach, jak to zwykle bywa, wszystko zależy od nas samych, od naszej kultury osobistej i zrozumienia, że nie mieszkamy sami, że pod wspólnym dachem mieszkają też inni, którym nasze zachowania, w tym palenie tytoniu mogą przeszkadzać. To tylko tyle i aż tyle. Jednak osoby, którym przeszkadza dym tytoniowy nie są bezbronne i mogą skorzystać z art. 144 Kodeksu cywilnego i wystąpić do sądu. Palenie papierosów może być uznane za działanie zakłócające korzystanie z sąsiedniego mieszkania. Zainteresowanym wyjaśniamy, że balkon nie jest częścią mieszkania. Jest on elementem elewacji budynku a elewacja stanowi część wspólną nieruchomości.

13 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/

14 14 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 Znaczenie wyrazów: POZIOMO: 1. Ptak łowczy; 6. Reperuje obuwie; 9. Ukrop; 10. Solowy singiel Artura Rojka; 11. Spacerowa w Mysłowicach; 12. Serce elektrowni atomowej; 13. Ptak lub grzyb; 16. Szklany gąsior; 19. Wyróżnia słonia; 20. Tłoczy wodę; 21. Wybrańcy trenera; 24. Leśna piękność; 27. Oś kompasu; 30. Centralne Pożarnictwa lub Misyjne w Mysłowicach; 31. Rada ateńska; 32. Przynosi wstyd rodzinie; 35. Grządka kwiatowa; 38. Prototyp pługa; 39. Etylina w baku; 40. Dane w rubrykach; 41. Prymitywne posłanie; 42. Impreza sportowa; egzemplarzy Wiadomości Spółdzielczych. PIONOWO: 1. Brzeg spódnicy; 2. Ryba młot; 3. Mowa środowiskowa; 4. Rowerowy czerwony od mostu na Przemszy w Dziećkowicach do Centralnego Muzeum Pożarnictwa; 5. Uprzywilejowane karty w grze; 6. Odkryte klejnoty; 7. Wynik pracy; 8. Naczynie goryczy; 14. Główna tętnica; 15. Korzenna przyprawa kuchenna; 17. Czar powab; 18. Arsen włamywacz; 21. Krój spódnicy; 22. Muśnięcie; 23. Powierzchnia uprawna ziemi; 24. Wstęga dymu; 25. Przemsza w Mysłowicach; 26. Wojsko; 28. Południowa dzielnica Mysłowic; 29. Pieśni Dońskich Kozaków w wykonaniu Zespołu Volnij Don w MOK-u; 30. Bardzo długi bieg; 33. Kwitnie tylko raz; 34. Karteczka od listonosza; 36. Osoba mało warta; 37. Komplet kart do gry. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesyłać do r. na adres Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem Redakcja Wiadomości Spół- dzielcze KRZYŻÓWKA NR 4/2014 r. Wśród nadawców prawidłowych rozwiązań rozlosujemy 2 talony, każdy o wartości 35 zł (na posiłek bez alkoholu) ufundowane przez restaurację NIE-BO Mysłowice, ul. Mikołowska 40. Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 3/2014 z hasłem Rozwiązanie brzmiało: Miłego świętowania otrzymują: p. Czesława JURA, ul. Wielka Skotnica 8 oraz p. Stefania KIRYCZUK, ul. Stefana Okrzei 1. Szczęściarzom gratulujemy i prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym do sekretariatu MSM po odbiór nagrody. Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów redakcyjnych. Z udziału w losowaniu wyłączeni są dłużnicy, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy MSM i redakcja WS. J K L Pewien człek w podeszłym wieku ożenił się z młodszą od siebie niewiastą. Po pewnym czasie dowiedział się, że zostanie szczęśliwym ojcem. Po uspokojeniu pierwszych emocji przyszło zastanowienie. Udał się po radę do mądrego rabina i pyta: - Rabbi, czy to możliwe, abym został ojcem w moim wieku? Rabin zadumał się i rzecze: - Słuchaj, wyobraź sobie, że idziesz przez pustynię. Tak jak teraz jesteś ubrany - frak, melonik, parasol. Nagle zza wydmy wychodzi lew i szykuje się do ataku. Ufając Panu podnosisz parasol do ramienia, pada strzał i lew kona. - Ależ to niemożliwe - ktoś musiał strzelić z boku. - No właśnie, synu, no właśnie. J K L On i ona siedzą na kozetce i prowadzą beztroski flircik. W pewnej chwili odzywa się telefon. Ona wstaje, podnosi słuchawkę i po krótkiej rozmowie znowu wraca do flirtów. - Kto dzwonił? - Mój mąż. - I co? - Powiedział, że przyjdzie później, bo gra z tobą w brydża. J K L Powiadasz, że twoja ukochana jest taka piękna? A przecież, podobnie jak inne kobiety, składa się z trzech czwartych z wody. - Niech ci będzie! Ale przyznasz, że linię brzegową ma cudną. J K L

15 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ BARAN (21 III 20 IV) Utrzymanie wokół siebie porządku nie jest Twoją mocną stroną. Po prostu nie przywiązujesz do takich drobiazgów większej wagi. Czasem bywa to nieprzyjemne dla otoczenia, ciągle bowiem czegoś szukasz, a Twoi bliscy wysłuchują gdzie są moje kluczyki? BYK (21 IV 21 V) Pan Byk prowadzi raczej uporządkowany tryb życia, co nie oznacza, że nie robi koło siebie bałaganu. Nie zauważa tego jednak i najlepiej się czuje, gdy ktoś po nim posprząta. Nie jest dobrze, gdy ma pod tym względem podobną do siebie żonę. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Bliźnięta nie są również wzorem ładu i porządku, co wynika z wrodzonych cech charakteru ludzi urodzonych pod tym znakiem. Na świecie jest tyle ważniejszych spraw, niż dbałość o porządek. Zdarza się jednak, że panie Bliźniaczki sprzątają bardzo dokładnie. RAK (22 VI 22 VII) Pod tym znakiem rodzi się wielu pedantów, którzy wysoko sobie cenią ład i porządek. W skrajnych przypadkach bywa to nieco przykre dla otoczenia, bowiem na podłodze nie może leżeć nawet papierek, a książka musi leżeć na odpowiedniej półce. Pedant czy bałaganiarz? LEW (23 VII 22 VIII) Lew ma do spraw związanych z ładem i porządkiem stosunek ambiwalentny. Nigdy nie przywiązuje do takich drobiazgów większej wagi, ale lubi przebywać w otoczeniu ładnych przedmiotów i w posprzątanym mieszkaniu. Czasem sprząta sam. PANNA (23 VIII 22 IX) Pod znakiem Panny rodzi się najwięcej pedantów, którzy tak lubią ład i porządek, że ciągłe mycie, sprzątanie, porządkowanie otoczenia zajmuje im tak wiele czasu, że nieraz brakuje go na inne, może ważniejsze sprawy. WAGA (23 IX 23 X) Jeśli urodziłeś się pod znakiem Wagi lubisz czystość i ład wokół siebie. Nigdy nie położyłbyś się spać niemyty, nigdy nie włożyłbyś na siebie wczorajszej 1.477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1.055,56 zł w wieloosobowym Pamiętaj o dodatku! Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1) osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, 2) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, który daje podstawę przyznania dodatku mieszkaniowego. Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD BRUT- TO (z podatkiem) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od r. 844,45 zł) i wynosi: ,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym, ,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 125% kwoty najniższej emerytury. Dochód będący podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego oblicza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO (Z PODAT- KIEM) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Obliczenia należy udokumentować zaświadczeniami o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W skład dochodu brutto wchodzą wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty. Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m 2 dla 1 osoby, - 40 m 2 dla 2 osób, - 45 m 2 dla 3 osób, - 55 m 2 dla 4 osób, - 65 m 2 dla 5 osób, - 70 m 2 dla 6 i więcej osób. Do podstawy obliczenia dodatku przyjmuje się 90% wydatków ponoszonych koszuli. Panie Wagi lubią używać dużo kosmetyków i perfum. SKORPION (24 X 22 XI) Wśród Skorpionów mało rodzi się bałaganiarzy, ale równie mało przesadnych pedantów. W pracy są systematyczni i lubią żeby podwładni również działali w sposób uporządkowany. Kobiety bardzo dbają o swój wygląd. STRZELEC (23 XI 21 XII) Przeciętny pan Strzelec nie jest ani bałaganiarzem, ani uciążliwym dla otoczenia, pedantem. Po sobie zawsze sprząta i oczekuje tego samego od członków swojej rodziny. Swoje dzieci uczy tego od najmłodszych lat. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Wśród Koziorożców rodzi się wielu pedantów, rzadko jednak, ludzie urodzeni pod tym znakiem wpadają w przesadę, chociaż bywa, że czasem mogą być dla innych trochę uciążliwi. W pracy są wymagający i uporządkowani. WODNIK (21 I 20 II) Panie Wodniczki dobrze czują się tylko w ładnych, starannie posprzątanych pomieszczeniach, gdy jeszcze mogą ciekawie urządzić mieszkanie. Lubią mężczyzn czystych, zadbanych, dobrze ubranych, eleganckich. RYBY (21 II 20 III) Ryby lubią porządek i tak wychowują dzieci, żeby w przyszłości nikt im nie mógł zarzucić uchybień pod tym względem. W domu tych ludzi jest czysto i zawsze jest coś, czym mogą poczęstować gości. w związku z korzystaniem z mieszkania. W grę wchodzą świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe, takie jak: - czynsz, - opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, - opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej. Kryteriów określających szczegółowe warunki uzyskania dodatku jest więcej i każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie. WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, to osoba go pobierająca będzie musiała zwrócić pobrane kwoty w podwójnej wysokości. Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku, związane z indywidualnymi sytuacjami życiowymi, zainteresowani uzyskają w: Mysłowiczanie w UM przy ul. Powstańców 1, a zamieszkali przy ul. Techników w Urzędzie Gminy Chełm Śląski. Tam także składamy wypełnione wnioski.

16 magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan 16 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 I część Walnego Zgromadzenia Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 22 kwietnia 2014 r. magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E S Z K A Ń w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E S Z K A Ń w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E S Z K A Ń w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1 Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy: 1. włączeniu do powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/209/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/209/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/209/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w 2015 roku kontynuowała kolejny rok swojej kadencji w następującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 1666-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 407/2012 z dnia r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 407/2012 z dnia r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 407/2012 z dnia 05.06.2012 r. REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje

Bardziej szczegółowo

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sosnowcu 41-200 Sosnowic, ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 2 201 e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl DMO.0711.21/13 Sosnowiec, 9.07.2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka Protokołowała Barbara Karwat-Seko

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka Protokołowała Barbara Karwat-Seko BRM.0012.9.2.2013.BK Protokół nr 2/2013 projekt z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 24 czerwca 2013 roku Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11.00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817 Dz.U.2005.25.216 Dz.U.2005.131.1094 Dz.U.2006.84.587 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

**6) ul. Wieczorka 4/ 18 ( obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 28b/5 ) o pow. 36,94 m² 1 pokój, kuchnia- parter Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.

**6) ul. Wieczorka 4/ 18 ( obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 28b/5 ) o pow. 36,94 m² 1 pokój, kuchnia- parter Instalacje: elektryczna ; wod.- kan. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał 41-100 Siemianowice Śl., ul. Bohaterów Westerplatte 22 ( Wieczorka 7A ) Tel. 32/ 766-8027 informuje, że 15.02.2017 r. - o godz. 12:15 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 8836 UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. Tekst jednolity, po dokonaniu zmian przez Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2013. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. (obowiązuje od 26.06.2013,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Załącznik do uchwały nr./2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR Podstawy działalności organu statutowego. Rozdział I 1 Rady Mieszkańców Nieruchomości, zwane dalej Radami, prowadzą swoją działalność

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2015-2020r. Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XVI/83/12 RADY GMINY ZDUNY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 20/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr LXV/273/2014 z dnia 19 września 2014r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA 2014-2020 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wieloletni program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.)

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁA Nr 81/10/2009 Rady Nadzorczej MSM GRABÓW" z dnia 08-10-2009 r. Stosownie do 26 ust. 2 pkt 5 statutu MSM Grabów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz. 5460 UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Twoja Spółdzielnia www.sam-81.pl

Twoja Spółdzielnia www.sam-81.pl Biuletyn informacyjny mpsbm Sam-81 09 CZERWCA 2015 r. Twoja Spółdzielnia www.sam-81.pl Siedziba Spółdzielni ul. Orla 6B Wszyscy Mieszkańcy, którzy podali adresy e-mail są informowani o bieżących pracach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo