Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj!"

Transkrypt

1 magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan Nr 4/2014 do redakcji: Ukazuje się od 1997 r. Czytaj w numerze: Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj! Walne za nami Wchwili, gdy czytać będziecie Czytelnicy te słowa Walne Zgromadzenie Członków Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie już historią. Tegoroczne WZ zainaugurowali br. uprawnieni członkowie z następujących nieruchomości: Armii Krajowej 5, 5a +1 garaż przy ul. Armii Krajowej 5, Armii Krajowej 32, Olbrychta Strumieńskiego 8, 10, Katowicka 11a, 15, Stanisława Wyspiańskiego 8, 17b, 21, 23, Mikołowska 8, 10, 12, 16, 38, 42, 2 lokale użytkowe Mikołowska 42, Górnicza 19, 20, 21, 23, 25, 27, Adama Mickiewicza 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, Jana Wysockiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, Ludomira Różyckiego 1, 2, 4, 8, Jodłowa 1b-f, Stokrotek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Frekwencja nie była zachwycająca, ale tak, niestety, jest już od lat. Zebranie przebiegło merytorycznie i zrealizowało wszystkie punkty porządku obrad. WZ część I prowadził Piotr Wieczorek. W związku z zamykaniem bieżącego wydania gazety wyniki głosowań w tym wyborów do Rady Nadzorczej o 11 mandatów ubiegało się 15 kandydatów przedstawimy w kolejnym wydaniu WS Na stronie 12 prezentujemy fotorelację z obrad I części WZ MSM. pes 31. marca br. odbyło się drugie w tym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem Obradowała Rada Nadzorcza Dwa razy Rada i opinią z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od r. do r. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii przeprowadzonego badania przez niezależnego biegłego rewidenta Jana Homa ze Śląskiej Firmy Audytingu i Doradztwa AUDIT spółka z o.o. w Katowicach, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę stwierdzającą, że sprawozdanie finansowe Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowy i zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Następnie Rada, w związku z pozytywnym wynikiem badania sprawozdania finansowego i prawidłową realizacją zadań gospodarczych za 2013 r., podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu MSM za 2013 rok. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 14. kwietnia br. ciąg dalszy na str. 3 Dyżur 7 i 14 maja Zadzwoń, napisz czekamy! Dyżur 7 i 14 maja Na telefoniczne spotkanie z redaktorem WS zapraszamy w dwie majowe środy 7 i 14 od do 16 15, pod numerem tel.: Na Państwa sugestie czekamy również non stop pod adresem Informujemy, że na przesyłane tą drogą, jak i listownie, sprawy, odpowiedzi udzielamy wyłącznie w bieżącym wydaniu WS, chyba że w danym miesiącu informacja dotarła zbyt późno. Czekamy także na tradycyjne listy adresowane do nas: Redakcja WS ul. Wielka Skotnica 6, Mysłowice. Przypominamy, że sprawy niecierpiące zwłoki należy natychmiast zgłaszać w osiedlowych administracjach. magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan

2 2 Zaglądaj na stronę Spółdzielni Przypominamy że, do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy do zaglądania i śledzenia pojawiających się tam komunikatów: Podajemy również adres poczty elektronicznej, na który przesyłać można niecierpiące zwłoki zagadnienia. Informujemy, że korespondencja musi być podpisana pełnymi danymi, tj. musi zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres. Korespondencję kierować należy na: OGŁASZAJ SIĘ W WS - TO SIĘ OPŁACA tel , , W MYSŁOWICACH DOCIERAMY bezpośrednio do mieszkań 1 moduł /5,7 x 5,0 cm/ 61,50 zł; KOLOR lub ostatnia strona 1 moduł /5,7 x 5,0/ 123,00 zł słowo w drobnych 1,00 zł; WSZYSTKIE CENY BRUTTO Członkowie MSM mogą składać w swojej ADM ofertę o zamianie mieszkania w zasobach MSM, którą publikować będziemy bezpłatnie w rubryce ZAMIANA MIESZKANIA. Oferta musi zawierać minimum liter. Przykładowa treść winna brzmieć: M-4 na M-3, tel. xxxxxxxxxx Ogłoszenia bardziej precyzujące w walory lokalu pozostają nadal płatne. Termin przyjmowania ogłoszeń do 16. każdego miesiąca MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA godziny pracy: poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek BIURA MSM ZARZĄD, ul. Wielka Skotnica ; BIURO ROZLICZEŃ WODY ADM os. CENTRUM ul LECIA Państwa Polskiego 32 w ZBR MSM ; ; pogotowie dźwigowe ADM os. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ul. W. Korfantego ; pogotowie dźwigowe ZAKŁAD BUDOWLANO REMONTOWY MSM ul lecia Państwa Polskiego ; POGOTOWIE TECHNICZNE MONTAREM - Instalacje: c.o., c.c.w., elektryczna, wod.-kan., gaz., zestawy hydroforowe, kotłownie gazowe godziny pracy: poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek dni wolne - całą dobę MPWiK Mysłowice całą dobę TAURON CIEPŁO S.A. Katowice od 7 00 do do 05 TAURON CIEPŁO S.A. Obszar Cieplny III Mysłowice od 7 00 do ; całą dobę TAURON POLSKA ENERGIA Punkt Obsługi Klienta od 8 00 do POGOTOWIE ENERGETYCZNE całą dobę 991 PGNiG Biuro Obsługi Klienta od 7 00 do POGOTOWIE GAZOWE całą dobę ; 992 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6 tel ; zaprasza Wspólnoty Mieszkaniowe do skorzystania z oferty: prowadzenia pełnej, profesjonalnej obsługi zarządzania i administrowania nieruchomościami przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę ekonomiczną, prawną, techniczną. Szczegółowe informacje uzyskać można w Zarządzie MSM. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowe , , 112; Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Chełm Śl. od 7 30 do w dni robocze ; całą dobę Urząd Miasta Mysłowice godziny pracy: poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek STRAŻ MIEJSKA całą dobę w dni robocze od 8 00 do w dni wolne od pracy POGOTOWIE RATUNKOWE całą dobę ; 999 STRAŻ POŻARNA całą dobę: ; 998; 112 POLICJA całą dobę ; 997 TELEFON ZAUFANIA - w dni robocze od do TELEWIZJA TOYA do 36 Adres redakcji: MYSŁOWICE, ul. Wielka Skotnica 6. Tel , Redaguje zespół. Redaktor prowadzący - Piotr Sowisło, tel Nakład 7500 egzemplarzy. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia opracowane przez grafików redakcji są własnością wydawcy. Ogłoszenia przyjmowane są we wszystkich administracjach. Wydawca s.c. PiR. Prezes: Piotr Sowisło. Druk: Sygnatura - Katowice. Numer zamknięto r.

3 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ Obradowała Rada Nadzorcza MSM Dwa razy Rada ciąg dalszy ze str. 1 W jego trakcie Rada Nadzorcza: - rozpatrzyła wniosek Zarządu o wykreślenie z rejestru członków: - spółdzielców, którzy zbyli własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej własności, a sami nie wypowiedzieli członkostwa i podjęła 6 uchwał o wykreśleniu, - Członka, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja z nieruchomości i postanowieniem Sądu nieruchomość została przysądzona na rzecz licytanta podjęła 1 uchwałę o wykreśleniu, - Członka, który w terminie nie dokonał wpłaty wpisowego i udziału członkowskiego podjęła 1 uchwałę o wykreśleniu. Ponadto, Rada Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła: - Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w MSM. - Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w MSM. - Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych MSM szczegóły przedstawimy w następnym wydaniu WS. - Zmiany do Regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność MSM. Regulaminy zamieszczone są na stronie internetowej MSM: - Miesięczne stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z wyłączeniem podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz stawek odpisu na fundusz na remonty dla lokali mieszkalnych zajmowanych przez członków spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach. - Miesięczne stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z wyłączeniem podatku od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu oraz stawek odpisu na fundusz na remonty dla lokali mieszkalnych zajmowanych: 1) w oparciu o Spółdzielcze własnościowe prawo przez osoby niebędące członkami Spółdzielni, 2) przez właścicieli niebędących członkami Spółdzielni, 3) przez najemców lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach. Zmiany stawek eksploatacyjnych wchodzą w życie od 1 września br. Wszyscy mieszkańcy w maju br. otrzymają indywidualne informacje w tej sprawie. Rada Nadzorcza rozpatrzyła także korespondencję kierowaną do niej. GeL MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6 OGŁASZA przetarg nieograniczony w formie licytacji na wysokość czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach Lp. Adres lokalu Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Cena wywoławcza zł/m 2 bez podatku VAT Wadium [zł] Brzęczkowicka 7 Hlonda 7 Korfantego 1 Korfantego 8 Morcinka 6 Nygi 7 75,00 40,00 34,80 30,00 27,40 50,00 10,00 11,00 8,00 13,00 11,00 12, ,00 870,00 640,00 740,00 570, ,00 Przetarg odbędzie się r. o godz w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach Przystępujący do przetargu zobowiązani są: - zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz treścią umowy najmu, - uiścić do r. wadium w określonej wyżej wysokości oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na rachunek Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku Ochrony Środowiska O/Katowice nr Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu. Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom. Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru. Szczegółowe informacje udzielane są w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerami: lub wew. 45 Uwaga: Od maja br. ogłoszenia o wolnych lokalach użytkowych zamieszczane będą na stronie internetowej MSM:

4 4 Kopalnia Brzezinka 3 Zasoby 92 miliony ton wydobycie 30 milionów Kilkanaście razy składane zapewnienia o praktycznie braku zagrożenia oddziaływania wydobycia węgla na powierzchnię i znajdującą się na niej zabudowę nie wywarły żadnego wrażenia i nie przekonały grupki mieszkańców z Brzęczkowic, co do trafności budowy przez prywatną warszawską firmę Niwka sp. z o.o. SKA nowej kopalni w Mysłowicach. Przybyli na spotkanie w Gimnazjum nr 3 im. Karola Wojtyły w obawie przed szkodami górniczymi zdecydowanie opowiadali się przeciwko eksploatacji węgla pod ich domami. Chwilami atmosfera na spotkaniu przeprowadzonym 17 kwietnia br. była bardzo burzliwa, zaś zebrani mówili nie tylko o szkodach Początek spotkania wskazywał, że może mieć emocjonujący przebieg. Na dzień praszał za termin spotkania i wyjaśniał, że firma Niwka nie ma nic wspólnego z tym terminem. Jest on wynikiem ustalonych dużo wcześniej comiesięcznych dyżurów członków Rady Osiedla i wysłanego na ten dzień zaproszenia do firmy Niwka. Jak mówiono to spotkanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest formalną konsultacją. Później raz po raz dochodziło do utarczek słownych. Nie brakowało też stwierdzeń: Niech Warszawa buduje sobie kopalnie u siebie i pomartwi się szkodami. Nim do prezentacji założeń budowy doszło głos zabrał Mirosław Waszkowiak naczelnik Wydziału Ochrony WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 dobry dwie Panie, w słusznym już wieku, zapytały: Czy celowo termin wyznaczono tuż przed świętami wielkanocnymi na Wielki Czwartek, po to by jak najmniej ludzi mogło przyjść? Przedstawiciel Rady Osiedla Brzęczkowice i Słupna prze- Środowiska UM Mysłowice. Mówił on, że jednym z elementów procesu koncesyjnego na wydobywanie węgla kamiennego są konsultacje to dopiero przed nami. Jeżeli chodzi o miasto, to Prezydent Miasta wystawia opinię w chwili, gdy będzie znany raport o oddziaływaniu na środowisko. Zaznaczył przy tym, że opinia Prezydenta nie jest wiążąca dla Ministra Ochrony Środowiska i m.in. podał przykład wiercenia otworu badawczego dla celów zamierzonej inwestycji. Miasto nic nie wiedziało o tych pracach i oprotestowało je w Ministerstwie. Minister oddalił protest. Z kolei Edward Lasok, prezydent Mysłowic, mówił, że nie wyobraża sobie, by nie było konsultacji. Uważa, że inwestor musi rozmawiać ze Spółdzielnią i innymi podmiotami, bo musi być wiadomym, czy osiedle Brzęczkowice jest zagrożone, tym bardziej, że ważnym problemem jest dużo wcześniejsza i to stosunkowo płytka działalność górnicza. Brak jest dokumentacji i nikt nie wie, jak zachowa się górotwór. Na koniec spotkania Prezydent zabrał głos raz jeszcze i stwierdził, że ma nadzieję, iż do tej inwestycji nie dojdzie. Przedstawiając projekt budowy Aleksander Przybyła, konsultant ds. projektów górniczych i Kacper Maruszczak z firmy Niwka mówili, że całość inwestycji rozpisana jest na 4 etapy. Są to: - I etap Koncesja na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego. - II etap Koncesja na wydobywanie węgla kamiennego. - III etap Budowa kopalni. - IV etap Eksploatacja złoża. Obecnie spółka realizuje I etap, tj. koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego. Jego celem jest udokumentowanie złoża. Obiektem zainteresowania spółki jest pokład 510 na głębokości od 650 do tysiąca metrów. Złoże węgla kamiennego Brzezinka zostało uznane za strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w Polityce Energetycznej do 2030 oraz w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Grubość pokładu wynosi od 5,85 do 14,00 m, średnia 9,9 m, a powierzchnia złoża to 7,42 km 2. Zasoby geologiczne bilansowe szacowane są

5 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ na ok. 92 mln ton węgla bardzo dobrej jakości. Złoża węgla kamiennego (pokład 510) zostałyby udostępnione dwiema upadowymi z powierzchni o długości ok m i nachyleniu 9 każda. Na potrzeby wydobywania powstałby w Mysłowicach nowy zakład wydobywczy, kopalnia Brzezinka III o możliwości wydobycia miliona ton węgla rocznie, tj. ok. 3 tys. ton węgla na dobę przez minimum 30 lat. Jej powstanie, mówiono, dałoby zatrudnienie około 500 pracownikom (z preferencją zatrudniania miejscowych) przy samym wydobyciu i około osób zatrudnionych w związku z powstaniem sieci okołogórniczych usług oraz infrastruktury towarzyszącej. Przy obecnym stanie bezrobocia w Mysłowicach, jak podawali przedstawiciele Niwki, wystąpiłby spadek z osób do 521, a więc spadek bezrobocia z poziomu 10% do 1,8%. Nowa kopalnia przysporzyłaby kilka milionów wpływów do budżetu gminy. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgla kamiennego gmina pozyskałaby ok. 1,4 mln zł/rok, a do tego doszłyby podatki od nieruchomości oraz wpływy z innych opłat i podatków. Nowa kopalnia to korzyść dla miasta i możliwość rozwoju, gdyż zmniejszyłoby się bezrobocie i zahamowaniu uległaby emigracja ludności, zwłaszcza ludzi młodych podsumowano. Spółka proponuje eksploatację w oparciu o zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, tak aby wydobywanie węgla nie przyniosło szkód społeczeństwu i aby czerpało ono korzyści z planowanego przedsięwzięcia i zapowiada: - współpracę z Urzędem Pracy; staże dla młodych, - współpracę przy tworzeniu szkół o profilu górniczym. Mówiąc o zagrożeniach zaznaczano, że Spółka określa projekt jako trudny, ryzykowny z uwagi na: - niechęć społeczeństwa i samorządu do górnictwa (wynikającą z wieloletnich negatywnych doświadczeń związanych z eksploatacją węgla kamiennego na obszarze Śląska), - infrastrukturę powierzchniową zagospodarowanie przestrzenne, - zaleganie złoża pod dokonaną w przeszłości płytką eksploatacją. Wydobycie obawy Do głównych obiektów infrastruktury powierzchniowej, pod którymi zalega złoże zaliczone są trzy dzielnice: Brzęczkowice w tym os. im. Powstańców Śląskich Brzezinka i Kosztowy oraz Hale Panattoni, zabudowania fabryczne z infrastrukturą kolejową okolic ul. Fabrycznej a także autostrada A4, obwodnica GOP-u, linia kolejowa Mysłowice-Oświęcim. Niwka sp. z o.o. SKA zamierza pozyskać węgiel w systemie chodnikowym zamiast ścianowego na zawał. Strop w miejscach po wydobyciu węgla będzie kotwiony, a pustki zamierza się wypełniać pyłami dymnicowymi. Taki system mówił Aleksander Przybyła gwarantuje mocno ograniczony wpływ na powierzchnię i obiekty infrastrukturalne a teren według przewidywań zaliczony zostanie do terenów górniczych o I kategorii odkształceń (są znikome), tj. nie są wymagane zabezpieczenia obiektów. Zabierający głos wielokrotnie pytali, na jakiej podstawie został wysnuty ten wniosek i zwracali uwagę, że budynki tam posadowione w tym nowe, zaledwie kilkuletnie, są wybudowane bez jakichkolwiek zabezpieczeń przeciwdziałających odkształceniom terenu. Pyta- ciąg dalszy na str. 6

6 6 ciąg dalszy ze str. 5 Kopalnia Brzezinka 3 Zasoby 92 miliony ton wydobycie 30 milionów no, kto będzie odpowiadał za zniszczenia. Przybyła wyjaśniał, że firma eksploatująca odpowiada za szkody, jest też zobowiązana do stworzenie odpowiedniego funduszu, a gdy zaprzestanie działalności to za szkody odpowiada skarb państwa. System chodnikowy stosowany jest z powodzeniem za granicą i z danych wynika, że nie ma odkształceń terenu w wyniku eksploatacji, był stosowany w Polsce np. w kopalni Staszic, ale brak jest dostępu do dokumentacji. Firma zamierza zinwentaryzować obiekty budowlane i na tej podstawie dokonać symulacji oddziaływania. Zebrani nie pytali tylko o wpływ eksploatacji na teren. Pytano także o kondycję finansową spółki, gdy padła odpowiedź, że kapitał zakładowy wynosi 1,5 mln zł sala zareagowała śmiechem jak wyjaśniono za budową kopalni Brzezinka III stoi grupa kapitałowa ECI. Zaskoczyło prelegentów wystąpienie jednego z mieszkańców, który wskazał na niegospodarność wydobycia węgla w tym systemie, bo jeśli wydobycie ma wynosić milion ton rocznie, a eksploatacja ma być prowadzona przez 30 lat, to pytanie, co z resztą wysokiej jakości węgla, tj. ok. 62 milionami ton skoro zasoby oszacowano na 92 mln ton. Ten węgiel zostanie pod ziemią i będzie już nie do wykorzystania usłyszał. To jest marnotrawstwo zauważono, a sala zaszumiała. Równie negatywnie przyjęto informację o wpływach do budżetu gminy ok. 1 miliona rocznie z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W tym przypadku pytano czy za te pieniądze ludzie mają akceptować budowę kopalni? Jednak najczęściej negowano ideę budowy z powodu szkód górniczych. WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/2014 Aleksander Przybyła stwierdził stanowczo, że jeżeli po sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko okaże się, że teren nie będzie mógł być zaliczony do I kategorii górniczej, to spółka Niwka sp. z o.o. SKA zaniecha prac, gdyż pozyskanie węgla z tego złoża okaże się nieopłacalne. Kiedy wydobycie? Jeśli Raport oddziaływania inwestycji na środowisko byłby zgodny z założeniami, a w 2015 roku uzyskanoby koncesję na wydobycie, którą wydaje ministerstwo środowiska, to pierwszy węgiel ze złoża 510 trafiłby na powierzchnię za około sześć lat. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Kaliszczak, prezes Zarządu MSM i Józef Brzenk, kierownik administracji os. im. Powstańców Śląskich. Niestety, znikoma była ilość samych mieszkańców z tego potężnego osiedla. Piotr Sowisło WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC! KLUB RADNYCH CENTROLEWICY ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY DARIUSZ WÓJTOWICZ ZGŁOŚ PROBLEM DZIELNICY NA: mu-wójtowicz/02-14

7 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ Słońce przygrzało ostro, to i ruch w sklepach z materiałami budowlanymi zrobił się większy. Wiadomo: wiosna, lato to okresy najbardziej sprzyjające wykonywaniu wszelkich prac remontowych i to nie tylko tych realizowanych przez Spółdzielnię. Wielu z nas we własnych M coś tam będzie poprawiać, ulepszać i już teraz przymierza się do jakichś tam robót. To normalne i naturalne. Planując remont dowiedzmy się jednak jak najwięcej, co wolno a co objęte jest jakimiś rygorami. Zbyt daleko idące w swych założeniach prace remontowe i wpisywanie w ich zakres modernizacji, rozbudowy, przebudowy powoduje, że roboty takie przestają być remontowymi. Zapewne nie braknie chętnych do stworzenia nowej jakości w dotychczasowym mieszkaniu i np. zmierzać będą do stworzenia studia, tj. otwarcia kuchni na pokój dzienny. Być może ktoś będzie chciał zrobić sobie centralny stół kuchenny, a być może wymyśli jeszcze coś innego. Te zrozumiałe dążenia nie mogą być polem radosnej i swobodnej twórczości i odbywać się na zasadzie: Jakoś to będzie. Całość nie jest tak prosta, jak się wydaje. Spora ilość prac wymaga odpowiedniej dokumentacji, a bywa, że i objęcia nadzorem budowlanym. Pierwszy krok Zanim zdecydujemy się na remont, warto sprawdzić, czy zmiany, jakich zamierzamy dokonać w mieszkaniu lub domku nie wymagają uzyskania odpowiednich pozwoleń czy zezwoleń. Od tego winniśmy rozpocząć snucie dalszych planów. Jeżeli zaniedbamy tych czynności możemy się spodziewać zapisanych prawem sankcji, nie mówiąc o kosztach, jakie poniesiemy, gdy koniecznym będzie przywrócenie stanu odpowiadającego dokumentacji pierwotnej. Nie daj Boże, by wskutek naszych działań doszło do jakiegoś wypadku czy wręcz katastrofy budowlanej, bo zamierzamy ingerować w dotychczasowy układ pomieszczenia, a zwłaszcza majstrować przy ścianach nośnych. Pamiętajmy!!! Samowolne wyburzenia to niebezpieczeństwo osłabienia konstrukcji budynku, a w konsekwencji... odpukać w niemalowane. Wykonanie takich prac winno się odbyć wyłącznie na podstawie projektu architektonicznego bloku, w ścisłej współpracy z nadzorem. Również stawianie dodatkowych ścian może doprowadzić do tragedii, bo przesunięcie ściany gdzie indziej oznacza obciążenie nowego miejsca setkami kilogramów. Elewacja Właścicielom mieszkań w kamienicach, blokach mieszkalnych i domach jednorodzinnych nie wolno samowolnie wymieniać okien. Każdą wymianę należy zgłosić do stosownego urzędu. Mieszkańcy bloków nie mają prawa ingerować w wygląd elewacji budynku. Nie wolno nam samodzielnie montować na balkonach żadnych daszków, krat, markiz, szklanych zabudowań. Nie wolno też malować ram okiennych i ścian wokół okien na dowolny kolor, wymieniać balustrad na balkonach na inne. Lokatorzy mieszkań spółdzielczych muszą dostać zgodę swojej spółdzielni. Zabudowa balkonu to zmiana elewacji budynku. Odrębną kwestią jest montaż anten satelitarnych, bo nawet wiercenie otworów pod kołki montażowe winno być wykonane z głową. Jednym z warunków jest posadowienie anteny w obrębie własnego balkonu tak, by nie przeszkadzała sąsiadowi, tj. nie wchodziła w światło jego okien, balkonu. Remontujesz mieszkanie pamiętaj! Nie wszystkie jednak prace wymagają pozwolenia na budowę lub objęcia ekstra nadzorem. W każdym jednak przypadku przy podejmowaniu decyzji o remoncie dobrze jest upewnić się czy nie wchodzimy w kolizję z przepisami i lepiej każdorazowo upewnić się w administracji, co nam wolno, a co nie i jakie kroki winniśmy podjąć, by remont został przeprowadzony zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Uwaga: Nie bez powodu napisaliśmy każdorazowo przepisy wszak zmieniają się. Odrębnym zagadnieniem są prace wykonywane przez nas przy instalacjach gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania. Zdziwienie budzi konieczność opracowania każdorazowo projektu budowlanego przeróbki instalacji gazowej. Wymiana kilku rurek, przesunięcie o parenaście centymetrów kuchni gazowej i mam mieć projekt? Ano tak, a dodatkowo prace winny być wykonane przez specjalistów z uprawnieniami. Nie wolno nam też, samowolnie zmieniać grzejników c.o. te które są zabudowane, były dobierane wg odpowiednich norm i są ujęte w dokumentacji budynku i w obliczeniach zapotrzebowania na moc. Generalnie najlepiej raz na zawsze, przyswoić sobie myśl, iż wszelkie roboty specjalistyczne muszą być zgłoszone w administracji, a wykonywane przez osoby z uprawnieniami i zakończone stosownym protokołem odbioru. Gruz Remontujący winni wiedzieć, że wszelki gruz należy wyrzucać do zamawianych przez siebie i na własny koszt kontenerów. Przepisy zabraniają wrzucania gruzu do pojemników na śmieci ogólnego użytku. Zaniedbanie to może nas kosztować mandat. Remontujący zapominają, że obok mieszkają inni Wykonywanie prac remontowych nieodłącznie związane jest z hałasem jest on ich integralną częścią. Często roboty te wywołują konflikty i są źródłem skarg zasiedziałych już użytkowników, którzy chyba zdążyli zapomnieć, że onegdaj też doprowadzali swoje gniazdko do stanu odpowiadającego swoim wizjom. Wtedy odgłosy kucia, wiercenia dobywające się z ich mieszkań uważali za coś normalnego. Niestety, bywa i tak, że remontujący zapominają, że obok mieszkają inni i wykonują swe roboty nie patrząc na porę dnia, bo przecież oni remontują, mają zamówioną ekipę i jej płacą. To prawda, lecz warto uzmysłowić sobie, że remont kiedyś się skończy... a my zostaniemy w skonfliktowanym otoczeniu. Niewiele trzeba Istotnym jest w takich przypadkach zachowanie remontujących, którzy powinni o czasie najbardziej uciążliwych, głośnych prac powiadomić swoich sąsiadów to tylko i aż tyle. Zgodne i bezkonfliktowe współżycie w budynku wielorodzinnym wymaga wzajemnego zrozumienia, porozumienia i dozy tolerancji oraz rzetelności. Te parę wyrazów zawiera w sobie prawie wszystko i każdy mieszkający w budynku wielomieszkaniowym winien to sobie uświadomić, decydując się na wspólne zamieszkiwanie z innymi. Każdy też winien spojrzeć do obowiązującego Regulaminu porządku domowego i zapoznać się z jego zapisami określającymi, m.in. godziny hałasowania. Dobrze też pamiętać, by codziennie sprzątnąć klatkę schodową, a na zakończenie robót porządnie ją umyć. Piotr Sowisło

8 8 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ Spółdzielczości już nie chcą likwidować? Nic o Was, bez Was marca br., w sali konferencyjnej katowickiego Węglokoksu S.A. odbyło się spotkanie śląskich spółdzielców z Markiem Gosem przewodniczącym Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej rozpatrującej projekty ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Debatę zorganizował Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach, której partii przewodniczący Gos jest członkiem. Podczas ponad dwugodzinnej debaty przedstawiono stanowisko śląskich spółdzielców wobec rozpatrywanych zmian w prawie spółdzielczym, wypowiadali się również przedstawiciele spółdzielni z całego województwa nych. Oczywiście głos zabrał także poseł Marek Gos, główny zaproszony pełniący funkcję szefa Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Z jego wypowiedzi wynikało, że posłowie PO domagający się dotychczas radykalnych zmian w prawie spółdzielczym, powoli tonują swoje wypowiedzi a zmiany, jakie być może zostaną przegłosowane w kwestii prawa spółdzielczego w Sejmie, nie będą tak drastyczne, jak zapowiadano. Swoistym wstępem do dyskusji była obszerna wypowiedź Alfreda Domagalskiego prezesa Krajowej Rady Spotkanie prowadził Zbigniew Durczok Spółdzielczej. To dobry moment na taką rozmowę. W Sejmie decyduje się bowiem trwałość systemu spółdzielczego, Obszerny wstęp do dyskusji przedłożył Alfred Domagalski śląskiego, nierzadko byli to mieszkańcy zasobów spółdzielczych czy eksperci w kwestiach ekonomicznych i praw- Uważnie słuchano wszystkich wystąpień. Wiele spotkało się z aplauzem obecnych jego przyszłość. Decyduje się to, czy ludzie będą mogli być współwłaścicielami majątku, będą mogli współgospodarzyć we własnym kraju, podejmować decyzje w imię własnych interesów. Uznano, że trzeba większej partycypacji ludzi w procesach gospodarczych, zaangażowania ich w procesy społeczne. Między innymi dlatego ONZ proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości mówił. W dalszej części przedstawił on między inny aktualny stan spółdzielczości w Polsce, podkreślając przy tym jej duży potencjał finansowy, przybliżył temat rozpatrywania projektów ustaw w komisji sejmowej, wskazując na to, że w ostatnim czasie zrobiono wiele, aby prace w niej przebiegały racjonalnie powołano między innymi dwóch dodatkowych ekspertów. Dalej powiedział, iż chciałby, aby Radzie Spółdzielczej było bliżej międzynarodowym zasadom spółdzielczym niż kodeksowi spółek handlowych to kluczowa kwestia, bo spółdzielczość sama uzgodniła i wprowadziła te zasady. Często jednak są one naruszane. Złym posunięciem jest zmierzanie spółdzielni do systemu komercyjnego to odmien-

9 WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 4/ ny system zaznaczał. Następnie Alfred Domagalski wyliczył główne pola sporów. Wymienił tu system wewnętrznej lustracji, zwracając uwagę na to, że społecznie postrzegana jest ona jako niewiarygodna, ludzie nie wiedzą jak to funkcjonuje. Sugerował, że najlepszym Poseł Marek Gos: Nic o Was, bez Was Michał Marcinkowski z Piasta rozwiązaniem byłby model przedwojenny, w którym nie było obowiązku należenia do Związku Rewizyjnego, ale chcąc uzyskać ulgę podatkową należało do niego przystąpić i poddać się lustracji. - Państwo miało wówczas zaufanie do Związku, bo w imieniu państwa dokonywał sprawdzenia tego, czy spółdzielnia gospodaruje prawidłowo. Dzisiaj możliwość powrotu do tego systemu jest mało prawdopodobna. Ważne jest, by jednak lustracja spółdzielcza nie została wyprowadzona na zewnątrz a pozostała w strukturach spółdzielczych, zgodnie z międzynarodowymi zasadami mówiącymi o demokratycznej kontroli członkowskiej sygnalizował prezes KRS. Dalej, do głównych spornych zagadnień zaliczył kwestię samorządu krajowego i zakazu łączenia funkcji bycia jednocześnie, przykładowo, członkiem rady nadzorczej i działaczem struktur Krajowej Rady Spółdzielczej, a także system podatkowy. Nie chcemy przywilejów. Chcemy, aby państwo usunęło nierówności dotyczące tego, w jaki sposób spółdzielnie traktowane są w stosunku do innych podmiotów. Spółdzielnie traktowane są jak spółki kapitałowe. Dlaczego nie miałyby być traktowane jak spółki osobowe? Czy rozwiązania proponowane przez Platformę Obywatelską rozwiążą jakieś problemy czy mają tylko doprowadzić do tego, aby spółdzielnie zeszły z rynku i otworzyły pole firmom deweloperskim? pytał i ciągnął dalej: - Nie mamy nic przeciwko rozwijaniu się tych firm. Chcemy jednakże, by spółdzielczość na równych prawach, zgodnie ze swoim celem, mogła funkcjonować na tym rynku. Kończąc swoją wypowiedź, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział, że dzisiaj, po wielu spotkaniach, dyskusjach można powiedzieć, że kwestia związana z tworzeniem wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa na każdej nieruchomości jest niemożliwa do zrealizowania. Po tym wystąpieniu, Zbigniew Durczok prezes RZRSM w Katowicach i prowadzący spotkanie zaproponował dyskusję i zasygnalizował, iż wnioski z niej, być może zostaną wzięte pod uwagę przez stosowną komisję sejmową a na pewno jej przekazane. Nie brakowało więc mocnych wypowiedzi, twardych argumentów... Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Jerzy Doniec przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także od 47 lat mieszkaniec spółdzielni i w tej roli występujący. Podał on przykład pięciu bliźniaczych budynków w Katowicach, z których dwa zarządzane są przez spółdzielnię mieszkaniową, pozostałe to wspólnoty i własność KZGM. Mówił on, iż gołym okiem widać różnicę w gospodarowaniu tymi budynkami. Gdyby było źle, już dawno bym się przeprowadził, bo miałem takie możliwości. Budynki spółdzielcze docieplone, opomiarowane, stolarka okienna i piony wodne dawno wymienione. Jeszcze 10 lat temu w spółdzielni płaciliśmy więcej za mieszkanie, bo i fundusz remontowy był wyższy na wymienione potrzeby. Dziś te mieszkanie jest tańsze w kwestii eksploatacji, bo płacimy mniej za ciepło, wodę itd. Dlaczego z tak dobrze funkcjonującego systemu spółdzielczego mamy rezygnować na rzecz wspólnot mieszkaniowych? pytał retorycznie. Spółdzielczość w Polsce datuje się na rok 1816, nie rozumiem więc, jak można mówić, że to relikt komuny? W krajach nieskażonych komuną, ta spółdzielczość ma się dobrze, więc nie zwalajmy wszystkiego na to, iż to przeszłość, którą trzeba pogrzebać! kończył żywo swoją wypowiedź Jerzy Doniec. Piotr Wieczorek przewodniczący Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w swoim wystąpieniu przytoczył dwie obrazujące całą sytuację krytyczne wypowiedzi profesora Henryka Ciocha i nomen omen posła Marka Gosa. Cytując tego pierwszego, mówił: Ogólny kierunek zmian w prawie spółdzielczym nie może być oceniany pozytywnie, gdyż zmiany te będą hamować rozwój spółdzielczości. Projekt w obecnym kształcie stanowi istotne naruszenie przepisów Konstytucji RP. Projekt ten spotkał się z uzasadnioną krytyką wielu środowisk spółdzielczych, a także ekspertów, gdyż spowodowałby praktycznie likwidację spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju (...). Przewodniczący RN MSM przytoczył też jedną z wcześniejszych wypowiedzi posła Marka Gosa: - Rozumiem gorycz spółdzielców. Od 1980 roku ustawodawca wyrządził im mnóstwo krzywdy. Wyliczenie ich wszystkich zajęłoby wiele czasu. Dysponowanie ich majątkiem, czyli prywatnym majątkiem nie powinno się zdarzyć w państwie, które chce uchodzić za praworządne. Biorąc pod uwagę fakt, że spółdzielnie posiadają olbrzymi dorobek, a co za tym idzie i majątek, nie brakuje osób i różnych grup kapitałowych, które z chęcią by go zawłaszczyli. W dalszej części Piotr Wieczorek ciąg dalszy na str. 10

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Rozmowa z prezesem SM Piast Michałem Marcinkowskim TYSIĄCLECIA

GŁOS. Rozmowa z prezesem SM Piast Michałem Marcinkowskim TYSIĄCLECIA GŁOS TYSIĄCLECIA 1(113) 4 (85) 2014 2008 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST Rozmowa z prezesem SM Piast Michałem Marcinkowskim GT: To, co dzieje się wokół spółdzielczości, a zwłaszcza spółdzielczości mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Wykup mieszkania. str. 4

Wykup mieszkania. str. 4 ZBM bogatszy Dziennikarze w ZBM Wykup mieszkania Czy opłaca się nie płacić? str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Nakład: 27 000 egz ISSN 1896-9755 03/62 marzec 2009 r. Ponad miliard złotych i lata pracy na drodze

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

Uszkodzony komin Brak wentylacji. Niedrożna kratka wentylacyjna

Uszkodzony komin Brak wentylacji. Niedrożna kratka wentylacyjna 10 241/2013 Na stronach: Co słychać w Radach Osiedli? Wielki Konkurs 2013 Laury Bytkowa wręczone W opinii Czytelników Dwie dekady... Grzeją już... W tym miesiącu mija 20 lat od dnia, kiedy po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń 11 242/2013 Na stronach: Ile kontenerów, tyle pytań, problemów Na odsiecz Spółdzielczości Spotkanie z Mikołajem SSM wyróżniona Czytaj - str. 16

Bardziej szczegółowo

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Nr 12/450; grudzień 2008 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Drodzy Rybniczanie! Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas refleksji,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu Kategoria: Zarządzanie nieruchomościami MSM Energetyka najlepsza w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2010 M-6 Z początkiem br. MSM Energetyka otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Mazowiecka Firma

Bardziej szczegółowo

12 171/2007. Na stronach:

12 171/2007. Na stronach: Na stronach: Historia, teraźniejszość, przyszłość 11, 12 i 15 do 19 Święto wszystkich... 4 Statut uchwalony 6 No początku było Komuny Paryskiej... 14 2000 zł czeka 31 12 171/2007 2 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2007

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Rok 2009 w liczbach i zadaniach

Rok 2009 w liczbach i zadaniach 6 201/2010 Na stronach: setki zagadnień - 4 Relacje z zebrań - 8 Chcą płacić więcej - 27 W obronie spółdzielni - 43 Takie tablice pojawiły się na wielu elewacjach. Przekaz jest prosty: malujesz, naklejasz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej SPIS TREŚCI: str. 2 Niektóre zagadnienia ekonomiczne na rok 2014 opłaty eksploatacyjne str. 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015 WSPÓLNE wszyscy SPRAWY Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ustanowiła wyróżnienie pod nazwą Lider Zarządzania, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wyróżniającym się

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Czwarta inwestycja Spółdzielni Dwa miesiące przed terminem zakończono budowę wielorodzinnego domu przy ulicy Elsnera. Inwestorem

Bardziej szczegółowo

6 MILIONÓW ZŁOTYCH NA SPORT I REKREACJĘ W TYM NUMERZE TAKŻE: Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 PODZIĘKOWANIA

6 MILIONÓW ZŁOTYCH NA SPORT I REKREACJĘ W TYM NUMERZE TAKŻE: Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 PODZIĘKOWANIA wrzesień-październik 2014, Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 Kilkanaście placów zabaw dla dzieci, dziewięć siłowni plenerowych, kilka dużych boisk wielofunkcyjnych. Spółdzielnia stworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY. P i s m o S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j PA X w W a r s z a w i e

NASZE SPRAWY. P i s m o S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j PA X w W a r s z a w i e NASZE SPRAWY 28.12.2006 nr 13 P i s m o S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j PA X w W a r s z a w i e Karty chipowe na Stryjeńskich Słaba frekwencja Plan finansowy na 2007 r. Wywiad z R. Ziemkiewiczem

Bardziej szczegółowo

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 2 161/2007 Zaliczki za ciepło skrócone str.4 Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 Wycinają dla bezpieczeństwa str. 15 Dekoracje, które

Bardziej szczegółowo

Dla każdego coś miłego...

Dla każdego coś miłego... Nr 2/452; luty 2009 Dla każdego coś miłego... Policyjny Sznupek oraz Zebra byli gośćmi imprezy Bezpieczne ferie. O feriach w mieście c z y t a j n a str. 20 21. Dzieci z Maroka Nowin czas spędzały na basenie

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo