Miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa"

Transkrypt

1 Z ś Y C I A P A R A F I I P W. Ś W I Ę T E J T R Ó J C Y W P R Z Y T O C Z N E J N R 2 ( 6 2 ) C Z E R W I E C R O K V I KALENDARIUM 3 czerwca św. Męczenników Karola Liangi i towarzyszy 5 czerwca św. Bonifacego Biskupa i Meczennika 10 czerwca b. Bogumia Biskupa 11 czerwca Św. Barnaby apostoa 13 czerwca Św. Antoniego z Padwy 14 czerwca B. Michaa Kozala Biskupa i Męczennika 17 czerwca św. Alberta Chmielowskiego zakonnika 21 czerwca Św. Alojzego Gonzagi Zakonnika 24 czerwca Narodzenie Św. Jana Chrzciciela uroczystość 27 czerwca NMP Nieustającej Pomocy 28 czerwca Św. Ireneusza Biskupa i Męczennika 29 czerwca Św. Apostoów Piotra i Pawa - uroczystość MYŚL MIESIĄCA Nie myślmy, Ŝe modlitwa jest tylko mówieniem do Boga. Modlitwa jest bardzo często nadsuchiwaniem, co Bóg mówi do nas. Stefan Kard. Wyszyński Miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa W miesiącu czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naboŝeństwie tym Kośció widzi symbol miości Boga ku ludziom. Chciaby takŝe przez nie rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miość ku Bogu. Nadto sam Chrystus nada temu naboŝeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwraŝliwiać na grzech, mobilizować w imię miości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią BoŜe Serce. Bóg jest miością. Z miości BoŜego Serca istnieje cay wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzy się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przesta miować. Dowodem zaś tej niepojętej miości byo to, Ŝe Syna swojego da. Uosobieniem tej największej BoŜej miości jest Serce Jezusowe. Ta waśnie miość dla rodzaju ludzkiego kazaa Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miości tego Serca powsta Kośció, Sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miości - Eucharystia. To Serce czue na wszelką niedolę, dzielio z nami wszystkie nędze, godnych, lecząc chorych, wskrzeszając nawet umarych. Serce Jezusowe byo szczególnie czue dla grzeszników, czyniących pokutę. Przypowieści: o miosiernym Samarytaninie, o synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, pozostaną wiecznym wyrazem i potwierdzeniem jak dalece Serce BoŜe jest miosierne. NaboŜeństwo do Serca Jezusowego nakada równieŝ zobowiązania. Czowiek nie powinien naduŝywać dobroci BoŜego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego moŝe i powinien uciekać się do tegoŝ Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoŝ Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak sabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miosierdzie BoŜe, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić. NaboŜeństwo do Najśw. Serca Jezusowego skania równieŝ do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miuje BoŜe Serce, ten będzie stara się temuŝ Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc naboŝeństwo to budzi takŝe świadomość i odpowiedzialność spoeczną. NaboŜeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tegoŝ Serca - a przede wszystkim miości we wszelkich jej przejawach. Gdybyśmy to rozumieli, jakŝe inne byoby Ŝycie na ziemi! Czowiek darzony miością bezgraniczną swojego Boga, powinien tą miością promieniować na innych. Stąd naczelne prawo Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miowali tak, jak Ja was umiowaem; Ŝebyście i wy tak się miowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, Ŝeście uczniami Moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miowali" (J 13,34-35). PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 1 sjk

2 Zamyślenia DZIECKO NIENARODZONE Dzień 1 czerwca to nie tylko święto najmodszych. To takŝe obchodzony po raz pierwszy dzień dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszym narodem. W historii Polski troska o Ŝycie i wychowanie dzieci bya zawsze jednym z najwaŝniejszych celów Ŝycia. Oby tak byo teŝ w XXI wieku. Podczas sporu parlamentarnego o Ŝycie poczęte otrzymaem niespodziewany telefon od modej babci. Leszek, napisz w artykule, Ŝe dziecko jest od chwili poczęcia. Widziaam na zdjęciu kilkutygodniowe mae syna, ma juŝ wszystkie części ciaa. Kilkakrotnie przez lata rozmawiaem z tą panią na temat Ŝycia dziecka w onie matki. Generalnie bya przeciw aborcji, ale w geście zrozumienia zgadzaa się na wyjątki związane z trudna sytuacją materialną czy upośledzeniem. Teraz, po obejrzeniu zdjęć poczętego wnuka, na którego czekaa, inaczej spojrzaa na początek Ŝycia. Będzie na pewno kochającą babcią, bez względu na rozwój, stan zdrowia czy późniejsze zachowania dziecka. Trzydzieści lat temu przywoziem z uczelni plakaty i ulotki ukazujące Ŝycie w onie matki. Wieczorami rozlepialiśmy je po naszych miastach. Teraz katolickich uczelni jest więcej, są stowarzyszenia broniące dzieci, nie ma zagroŝenia kary za propagowanie wartości Ŝycia, materiay są ogólnie dostępne. Problem jednak nadal istnieje. MoŜe nasze wychowanie jest za mao postawione na ochronę Ŝycia. Nie chodzi tu juŝ tylko o dziecko poczęte, ale takŝe o odrzucone, poniŝone, czy dotknięte cierpieniem. Jeśli wychowawca nauczy dostrzegać w kaŝdym czowieku obraz Boga, to nie będzie musia szukać argumentów przeciw aborcji czy eutanazji. Świadectwem wartości Ŝycia bya przed laty dla mnie katecheza pokazowa prowadzona przez mamę byego marszaka sejmu Marka Jurka. Dlatego nie dziwi mnie jego dzisiejsza postawa ochrony kaŝdego Ŝycia. Miosierny Samarytanin da na pewno najlepszą lekcję miosierdzia kapanowi i lewicie, jeśli usyszeli o jego zachowaniu. Naszą najlepszą postawą pro life (dla Ŝycia) będzie pochylenie nad dzieckiem cierpiącym czy ustąpienie miejsca kobiecie cięŝarnej. Nawet jeśli to będzie kilkunastoletnia uczennica. PROCESJA! Panie, byam na Procesji, byo duŝo ludzi, by ksiądz który niós Najświętszy Sakrament; Byy dzieci sypiące kwiaty, dzwoniące dzwonkami, Ale Ciebie nie widziaam! Byy mode kobiety, które rozmawiay o modzie i staruszki, które zadziwiay się kwiatami. Ale gdzie byeś Ty? Panie gdzie byeś? Bya siostra zakonna i ministranci, Ale Ciebie nie widziaam! Gdzie byeś Panie? By podmuch wiatru - delikatny, miy, odgarnia mi wosy z oczu i odzieŝ porusza. Ale gdzie byeś Ty Panie? Tak i schola śpiewaa i księŝa. Ale Ciebie nie widziaam. Za rok teŝ będzie Procesja i dzieci będą sypać kwiatki i dzwonić dzwonkami, lecz sąsiadki z awki juŝ nie będzie, i tego pana co pi piwo. Ale czy ja zobaczę Cię za rok? Bo Panie Ty byeś w tym tumie, staeś przy kaŝdym z nas! Ale dlaczego Cię nie widziaam? Panie, Panie otwórz me oczy bym widziaa, me uszy bym syszaa, Panie, Panie odmień mnie! Gabrysia Kozner L.K. PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 2

3 Pierwsza Komunia Święta Nowa Niedrzwica Przytoczna PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 3

4 Pielgrzymka do Grodowca Sanktuarium w Grodowcu (widok z kalwarii) Figura Matki BoŜej Grodowieckiej JUTRZENKI NADZIEI Na zakończenie Biaego Tygodnia dzieci pierwszokomunijne z Przytocznej, Nowej Niedrzwicy i Rokitna uday się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Grodowcu PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 4

5 "Tam i z powrotem" czyli Ogólnopolskie Dni Wspólnoty ERM-u Grupa 38 osobowa ze szkoy podstawowej i gimnazjum naleŝąca do Eucharystycznego Ruchu Modych wyruszya w dniach r do Gdańska na Ogólnopolskie Dni Wspólnoty, Zachęceni wspaniaymi przeŝyciami wspólnoty sprzed dwóch lat w Częstochowie, postanowiliśmy juŝ wtedy, Ŝe spotkamy się ponownie za dwa lata. Przez ten okres czasu zbieraliśmy fundusze (ozdoby świąteczne, kolędowanie) oraz przygotowywaliśmy się formacyjnie na spotkanie ODW. Po dugiej podróŝy autokarem dotarliśmy na miejsce, gdzie organizatorzy skierowali nas na miejsce noclegowe ( szkoa naprzeciw katedry oliwskiej) i obdarowali gadŝetami ( czapki, śpiewniki, bluzki). KaŜde ODW jest pod wybranym hasem. W Gdańsku byy to sowa: Tam i z powrotem, w nawiązaniu do tekstu z ewangelii św. ukasza ( k 24, 13-25) Cae trzy dni spotkań byy przepenione radosnym śpiewem,tańcem, przeplatane występami dwóch zespoów muzycznych. Wielkim przeŝyciem byo odbieranie ewangelii św. ukasza przez 2 tysiące uczestników, a następnie rozwaŝanie i wspólne, gośne czytanie wybranego tekstu ewangelii. Centrum naszych przeŝyć bya Msza św. W sobotę w katedrze w Gdańsku koncelebrowana przez arcybiskupa Tadeusza Gocowskiego, a w niedzielę na górze św. Wojciecha przez bp. Antoniego Dugosza. By czas na zwiedzanie pięknej starówki, Westerplatte. W czasie tych dni poznaliśmy i wzbogaciliśmy się wieloma nowymi treściami. Z radością i ze śpiewem na ustach wracaliśmy do domu. Dziękujemy sponsorom oraz parafinom, którzy nas wspomogli. Bóg wam zapać! Animatorzy i uczestnicy W Gdańsku najbardziej podobaa mi się katedra oliwska, by tam koncert organowy. Byliśmy takŝe w hali Oliwia, na której bawiliśmy się i śpiewaliśmy. Bya ona na szczęście bardzo duŝa i my (ERM) z caej Polski mogliśmy się pomieścić. Bardzo ciekawy i interesujący by przemarsz ulicami Gdańska. Wracając odwiedziliśmy Westerplatte i będąc tam robiliśmy zdjęcia i kupowaliśmy pamiątki. Karolina PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 5

6 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w obiektywie PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 6

7 WSPÓLNOTA SIŁĄ CHRZEŚCIJANINA. Dni czowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu: ledwie muśnie go wiatr, a juŝ go nie ma, i miejsce, gdzie by, juŝ go nie poznaje. (Ps 103, 15 16) Świat nas ludzi moŝna przyrównać do ąki, którą porasta cae mnóstwo trawy i innych roślin kwiatowych. ąka to miliardy źdźbe trawy tak jak miliardy istnień ludzkich Ŝyjących na Ziemi. Rośliny cay czas są naraŝone na wiatr, który wysusza i niszczy, poniewaŝ nie potrafią wspólnie przed nim bronić się Podobnie świat czowieka bez ustanku targany jest przez wiatr grzechu, który w sposób szczególny atakuje nas chrześcijan i jeŝeli nie będziemy trwać we wspólnocie Kościoa, którą ustanowi sam Jezus to upadniemy przywaleni grzechem. PosuŜę się przykadem zaczerpniętym z przyrody, otóŝ w Kalifornii rosną niebotyczne sekwoje sięgające ponad stu metrów wysokości. NajpotęŜniejsze z nich liczą więcej niŝ dwa tysiące lat. Logicznie myśląc powinny mieć te drzewa solidne i gębokie korzenie, by nie ulec wiatrom. Jest jednak inaczej. Korzenie sekwoi są bardzo pytkie i nie byyby w stanie uchronić przed upadkiem samotnie rosnącego drzewa. Dlatego sekwoje rosną blisko siebie, a ich korzenie są ze sobą ściśle splecione, dzięki czemu mogą przeciwstawić się groźnym dla nich siom natury. KaŜdy czowiek, równieŝ chrześcijanin, ma wiele róŝnych wad i aby te przywary nie zniszczyy nas musimy trwać we wspólnocie poączeni więzami miości, tak jak sekwoje korzeniami. Gdy borykamy się sami ze zymi mocami tego świata grozi nam największe niebezpieczeństwo nie od naszych nieprzyjació, ale od nas samych; bo oto zabraknie nam wiary, nadziei lub miości. JuŜ Kohelet ostrzega: Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniós. (Koh 4, 10) Dlatego Jezus aby nas umocnić we wspólnocie ustanowi sakrament Eucharystii Świętej podczas, której zakorzeniamy się w wierze, nadziei i miości. Podrywani sią tych więzi wychodzimy w BoŜe Ciao i idziemy z Jezusem ulicami naszych miast i wiosek dziękując Mu, Ŝe jest z nami obecny w Najświętszym Sakramencie. Kierujmy się w Ŝyciu sowami św. Pawa Apostoa narodów: upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście Ŝyli w zgodzie, i by nie byo wśród was rozamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. A.G. sekwoja PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 7

8 ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ i pomyśl o rewanŝu! Czy potrafimy być wdzięczni? Czy moŝe wolimy myśleć inaczej, za nic nie dziękować twierdząc, Ŝe o nic nie prosiliśmy, Ŝe wszystko nam się naleŝy? Czy to, co mamy wyzwala w nas poczucie, Ŝe teŝ potrafimy dawać? Niech niŝej opisana historia skoni nas do refleksji. Codziennie, punktualnie o dwunastej w poudnie, na werandzie domu, w maym hiszpańskim miasteczku, zbierali się ludzie. Byy to osoby biedne, niepenosprawne, bezdomne. Gdy przybyli juŝ wszyscy zainteresowani, pojawia się waściciel szanowanego hotelu. Towarzyszyli mu kelnerzy z miskami i tacami penymi najznakomitszego jedzenia, a wyglądający tak, jakby obsugiwali ucztę weselną. Zebrani dostawali talerze, sztućce, a hotelarz obsugiwa ich osobiście, zupenie tak, jak najbardziej wytworne i eleganckie towarzystwo. Scenariusz ten powtarza się kaŝdego dnia. Darczyńca, zapytany o to dziwne i niecodzienne zjawisko, udzieli takiej oto odpowiedzi: W czasie wojny domowej zostaem pojmany i uwięziony przez grupę ludzi o poglądach innych niŝ moje. Postawiono mnie pod ścianą, a wiadomo, Ŝe to oznacza pewną śmierć. Zrobiem szybki rachunek sumienia i w myślach juŝ Ŝegnaem się z tym światem, gdy nagle staa się rzecz niezwyka. Przed plutonem egzekucyjnym zjawi się nie wiadomo skąd niepenosprawny czowiek. Coś zaczą do nich mówić, o czymś przekonywać, po czym Ŝonierze opuścili broń i pozwolili mi odejść! Nigdy więcej nie zobaczyem swego wybawiciela i nigdy nie dowiedziaem się, czym przekona moich oprawców, Ŝe darowali mi Ŝycie. Wtedy zoŝyem przyrzeczenie, Ŝe będę karmi i szanowa wszystkich upośledzonych i biednych w miasteczku i okolicy, tak dugo, jak będzie to konieczne. Wprawdzie są tacy, którzy uwaŝają Ŝe wystarczyoby, gdybym to robi tylko raz w roku, czyli w rocznicę mojego ocalenia. Ale, czy Bóg podarowa mi Ŝycie tylko na rocznicę? Nie! Ja chcę Myśleć o Nim i dziękować kaŝdego dnia. Tyle opowiadanie. Czy my, śledząc losy bohatera uwaŝamy, Ŝe to dobry rewanŝ? A moŝe postępujemy dokadnie tak, jak ci, którzy radzili pamiętać i dziękować okazjonalnie? Czy ten, który sta pod ścianą doceniby Ŝycie, gdyby nie spojrza śmierci prosto w oczy? Spróbujmy zatem znaleźć niezwykość w rzeczach dla nas oczywistych: Panie! KaŜdego dnia wstaję i mierzę się z zadaniami dnia, ale ilu jest takich, którzy nie są w stanie wstać? KaŜdego dnia wychodzę z domu i oglądam otaczający mnie świat. Jestem szczęściarą, bo co mają zrobić ci, którzy nie widzą, dla których świat jest mrokiem bez kolorów? KaŜdego dnia wsuchuję się w Ŝycie pulsujące wokó mnie. Nie wyobraŝam sobie Ŝycia bez dźwięków. Modlę się za tych, którzy nie syszą i dla których Ŝycie jest ciszą i nie wiedzą, co to jest muzyka, ani gos swoich bliskich. Panie! Jest tylu ludzi, którzy zostali dotknięci nieszczęściem i chorobą. Gdy chodzi o mnie, która poruszam się, widzę, syszę obym zawsze bya świadoma mojego szczęścia i bya za nie wdzięczna! (kropka.) 1. W czerwcu przeŝywamy naboŝeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. NaboŜeństwa odprawiane będą codziennie po mszy św. 2. W piątek 20 czerwca zakończenie roku szkolnego. Msza św. dla dzieci i modzieŝy o godz w kościele parafialnym. 3. W czasie wakacji msza św. w ciagu tygodnia odprawiana będzie o godz W Niedziele porządek mszy sw. nie ulega zmianie. Sakramentu Chrztu św. udzielono: 1. Patrycja Fujak c. Jolanty i Przymysawa 2. Zuzanna Kortyla c. Diany i Piotra 3. Paula Piórko c. Barbary i Krzysztofa PoŜegnaliśmy: 1. Gracjan Piechowiak zm pogrzeb odby się r Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. ukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, Przytoczna, telefon.: Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz oraz w sobotę w godz PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ 8

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO:

PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO: ZOFIA PAŁUBSKA STUDIA TEOLOGICZNE NAWRÓĆCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ 32(2014) PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO: Jacques Fesch, Za pięć godzin

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem Okiem proboszcza FARAJANA nr 7/2014 Na początek roku szkolnego i duszpasterskiego Początek

Bardziej szczegółowo

Niezwykły przypadek Clarity

Niezwykły przypadek Clarity Niezwykły przypadek Clarity Udokumentowana historia opętania Siedemnastoletnia Clarita Villaneuva miała tragiczne Ŝycie. Nie pamięta ojca. Nie wie czy umarł, czy opuścił jej matkę. Historia, którą chcę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego PL ISSN 0860-8474 Nasza Rodzina czasopismo kościoła nowoapostolskiego Rok 26 Nr 10 Październik 2014 S Ł O W O W S T Ę P N E Żniwa czy owocobranie zawsze są piękną sprawą. Coś urosło, wydało owoce, mogło

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Im puls. nr 39 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

Im puls. nr 39 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków Im puls Kwartalnik Dom. boze narodzenie 2009 nr 39 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków rys. Wojciech Wierzbicki Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM*

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* numer 3 INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* listopad 2010 Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy! Jak mówi polskie przysłowie: W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy

Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy Dzień pierwszy Praca jako droga do świętości Przychodzimy by jeszcze raz zwrócić uwagę na przykład Jezusa, który przez trzydzieści lat przebywał w Nazarecie

Bardziej szczegółowo

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości.

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. POTRZEBA MILCZENIA O dobrej mowie Milczenie jest podstawową wartością w życiu monastycznym, stąd potrzeba milczenia jest dla mnichów czymś oczywistym. Dlatego św. Benedykt, poświęcając cnocie milczenia

Bardziej szczegółowo