Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski"

Transkrypt

1

2 TEMAT NUMERU POLSKA PREZYDENCJA 1. Zadania pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Grzegorz Figiel Młodzież z Mircza u prezydenta Bronisława Komorowskiego Damian Otkała Europeana Europejska Biblioteka Cyfrowa Grzegorz Winnicki... 8 PREZENTUJEMY NASZE BIBLIOTEKI 6. Oczami instruktora zadania powiatowe MBP w Tomaszowie Lubelskim Mirosława Mosur ORGANIZATORZY BIBLIOTEK 9. Jan Mołodecki wójt gminy Hrubieszów Danuta Kloc WYWIAD 1. Pięć pytań do... Niny Pluty-Podleszańskiej Ewa Hadrian NOWOŚCI WYDAWNICZE 8. Księgarnia U Hieronima poleca Magdalena Kossowska WYDARZENIA 1. Nagroda im. Anny Platto za 2011 rok Magdalena Kubecka VIII Lubelski Festiwal Nauki Ewa Hadrian Inauguracja II rundy Programu Rozwoju Bibliotek na Lubelszczyźnie Paweł Kordybacha Prasowo-czytelniczy konkurs wiedzy Nasz Miłosz finał Mariusz Olejarczyk Bajkowy świat Magdalena Kubecka SPECJALNIE ZE ZBIORÓW 1. Jarosław Kus KRONIKA ŻAŁOBNA 1. Stefania Jarzębowska ( ) Zdzisław Bieleń Maria Jung ( ) Roman Zarzycki...40 KALEJDOSKOP BIBLIOTECZNY 1. Magdalena Kubecka Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru materiału, opracowania redakcyjnego i adiustacji tekstu Opracowanie graficzne, łamanie: Paweł D. Znamierowski Korekta: Anna Pachocka, Edyta Ścibor Na okładce wykorzystano oficjalne logo polskiej prezydencji autorstwa Jerzego Janiszewskiego Adres korespondencyjny: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ul. Narutowicza 4, Lublin Dostrzegacz Biblioteczny telefon: , ISSN Nakład 300 egz. Druk: Drukarnia TEKST s.j. ul. Wspólna 19, Lublin

3 Zadania pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 3 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to okres, w którym konkretne państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 r. i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 r. Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków Unii Europejskiej, w ustalonej wcześniej kolejności. Dawniej przedstawiciel kraju sprawującego prezydencję stawał się automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej i reprezentował Radę na arenie międzynarodowej. Na mocy przyjętego w 2009 r. traktatu lizbońskiego, prezydencja ma już jednak w znacznej mierze znaczenie honorowe. Od 1 grudnia 2009 r. w Unii istnieje bowiem stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (obecnie funkcję tą sprawuje Herman Van Rompuy), wybieranego przez przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich na 2,5-letnią kadencję. Na zmniejszenie roli prezydencji wpływ miało także znaczące umocnienie roli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (od 1 grudnia 2009 r. Catherin Ashton), który przejął, przysługujące dotychczas przywódcy kraju pełniącego prezydencję, prawo reprezentowania UE na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak prezydencja to czas, w którym wyznaczone państwo członkowskie koordynuje prace w ramach międzyrządowego segmentu polityki europejskiej. Ministrowie, dyplomaci i urzędnicy tego państwa przewodniczą posiedzeniom poszczególnych formacji Rady i jej gremiów przygotowawczych. Ponadto przewodniczący kraj organizuje szereg nieformalnych posiedzeń ministrów z krajów Unii, a także ma możliwość dołączenia do swego programu dodatkowych przedsięwzięć. Warto zwrócić szczególną uwagę na ten wymiar prezydencji, gdyż dzięki niej poszczególne kraje członkowskie mogą istotnie oddziaływać, formalnie i nieformalnie, na tempo procesów politycznych i ostateczny kształt zapadających decyzji. W tym znaczeniu prezydencję można w rzeczywistości uznać za najbardziej efektywny instrument wpływu pojedynczego państwa na politykę całej Unii, co ma szczególnie istotne znaczenie dla krajów średnich i małych oraz nowych państw członkowskich, dla których sprawowanie przewodnictwa jest swoistym egzaminem europejskiej dojrzałości. Jednocześnie półroczna prezydencja umożliwia ogólnoeuropejską promocję kultury, historii, walorów gospodarczych i turystycznych danego państwa 1. Sprawowanie po raz pierwszy przez Polskę przewodnictwa w Radzie stanowi więc dobrą okazję na promocję własnego kraju. Należy zatem potraktować 1 K. Szczerski, Instytucja prezydencji w Unii Europejskiej uwagi do analiz politycznych, w: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, pod red. K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2010, s. 17.

4 4 Grzegorz Figiel prezydencję jako czas przeznaczony na wprowadzanie na forum unijne spraw szczególnie istotnych dla naszego państwa, nie zapominając jednak, że drugą stroną sprawowania przewodnictwa jest odpowiedzialność za funkcjonowanie całej organizacji. Jej efektywność w dużym stopniu zależy od umiejętności budowania konsensusu i osiągania kompromisu. Od polityków państwa sprawującego prezydencję oczekuje się zatem twórczej roli w przezwyciężaniu trudności i blokad w negocjacjach 2. Mikołaj Dowgielewicz, pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji i sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ, tak określił te ponadnarodowe zadania: Prezydencja Polski przypada na okres pełen wyzwań dla Unii Europejskiej. Czeka nas ogrom pracy, wymagający pełnej aktywności politycznej i organizacyjnej na wszystkich szczeblach administracji. Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą polska prezydencja jest wzmocnienie wzrostu gospodarczego oraz odbudowa zaufania społecznego. Nadszedł czas na przejście od działań antykryzysowych do odbudowy zaufania społecznego oraz wypracowania modelu wzrostu, dzięki któremu UE będzie zdolna do dalszego rozwoju. Po drugie, ważne jest dla nas bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe oraz wzmacnianie unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Po trzecie, będziemy starać się wprowadzić Chorwację do Unii oraz pogłębiać Partnerstwo Wschodnie, wciągając w orbitę UE Ukrainę, Białoruś, Mołdowę, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję. Będziemy dążyć do zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu, gdyż chcemy kontynuować proces rozszerzania UE. Prezydencja to nie tylko planowanie przyszłości, ale przede wszystkim mądre reagowanie na wydarzenia bieżące. Stąd też nasze plany wspierania działań zmierzających do wypracowania nowych relacji UE ze światem arabskim oraz kompleksowej strategii działań na rzecz demokratyzacji i budowy nowoczesnych struktur państwowych w krajach tego regionu 3. Określone powyżej zadania wskazują wyraźnie kierunek polskiej prezydencji. Warto zadbać, by choć w części zostały zrealizowane wtedy polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej będzie dostrzeżone i nie stanie się wydarzeniem jednorazowym, wynikającym z obowiązków państwa członkowskiego. Warto zadbać, by była to prezydencja pod każdym względem dobrze zorganizowana pomimo trudności ekonomicznych oraz wyborów parlamentarnych w Polsce, które zawsze powodują rywalizację między rządem, a ugrupowaniami opozycyjnymi. Jest to najlepszy sposób na przeciwdziałanie negatywnemu stereotypowi Polaka w wielu państwach europejskich i niepowtarzalna okazja na stworzenie dobrego wizerunku Polski, jako pewnego i stabilnego partnera, potrafiącego radzić sobie w trudnych sytuacjach. Prezydencja Polski w Radzie UE to według euroeksperta Jerzego Andrzeja Wojciechowskiego bezpośrednie i pośrednie zyski, niekoniecznie liczone w złotówkach, gdyż zysk nie zawsze wyraża się w pieniądzu 4. Trudno nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Grzegorz Figiel Dział Naukowo-Wydawniczy WBP w Lublinie 2 Zob. P. J. Borkowski, Polska prezydencja w Unii Europejskiej aspekty teoretyczne i międzynarodowe, w: tamże, s Who s who? Guide of the Presidency, Warszawa 2011, s J. A. Wojciechowski, Prezydencja bez prezydenta, Warszawa 2011, s. 9.

5 5 Młodzież z Mircza u prezydenta Bronisława Komorowskiego Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu i tamtejsi gimnazjaliści wzięli udział w programie Rozegraj Unię debaty o Prezydencji w bibliotekach publicznych, a na jego zakończenie zostali zaproszeni do Belwederu. Realizację projektu rozpoczęto w czterech województwach: śląskim, lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim, w lutym 2011 r. Jego celem była edukacja uczniów, nauczycieli oraz bibliotekarzy na temat Unii Europejskiej i zbliżającej się prezydencji Polski w UE. Projekt powstał i był realizowany dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Pracownią Gier Szkoleniowych. Składały się nań trzy główne działania. Pierwszym z nich było przeprowadzenie przez lokalne zespoły (bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie) serii gier sprawdzających wiedzę o Unii Europejskiej w szkołach. Następnie dla najlepszych graczy zorganizowano debaty oparte na scenariuszu symulacyjnym (we współpracy z bibliotekami gminnymi). Trzeci etap odbył się 29 czerwca w Belwederze. O zakwalifikowaniu do niego zdecydowała Kapituła Konkursowa, która wybrała po jednej, najciekawszej relacji z debaty, z każdego województwa. I etap rozgrywki szkolne Rozgrywki etapu szkolnego zostały przeprowadzone wśród uczniów w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu. Gra na portalu społecznościowym Facebook wywołała niemałe zdziwienie wśród uczniów (nie wiedzieli, w jaki sposób będzie sprawdzana ich wiedza), które potem zastąpiły emocje związane ze zdobyciem jak największej liczby punktów. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Rafał Karwacki, Dominika Lewicka, Aneta Kozyra, Michał Skóra, Anna Tabaka, Katarzyna Sołoducha, Jakub Ścibisz, Kamila Płaza, Joanna Lizun, Szymon Rząsa. Powyższą dziesiątkę zwycięzców zaprosiliśmy na symulację debaty Rady UE do GBP w Mirczu. Nad realizacją obu etapów czuwał gminny zespół ds. realizacji projektu Rozegraj Unię w składzie: Damian Otkała młodszy bibliotekarz GBP w Mirczu, Agnieszka Marciniuk psycholog oraz Dominika Lewicka uczennica I klasy Gimnazjum w Mirczu. II etap debata w bibliotece 10 czerwca 2011 roku w sali muzealno-konferencyjnej GBP w Mirczu miała miejsce nietypowa debata. Na początek odbyło się losowanie i każdy z dziesiątki gimnazjalistów dowiedział się jaką grupę państw będzie reprezentował podczas symulacji (reprezentowano: państwa Starej Unii, państwa Nowej Unii, Wielką Brytanię i Irlandię, Skandynawię oraz Europę Południową). Właściwa debata składała się z pięciu rund, w każdej prezydencję podczas obrad sprawowała inna grupa państw. Cała dziesiątka podejmowała decyzje w następujących sprawach: czy udzielić pomocy humanitarnej Libii, czy przyjąć Chorwację do Unii Europejskiej, czy ułatwić obywatelom Unii korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie całej Unii, czy znieść wizy dla obywateli Ukrainy oraz czy znieść kolejne bariery na unijnym rynku usług. Każda grupa państw otrzymała materiały przygotowane przez ekspertów, pomocne podczas debaty. Na podstawie tych samych materiałów uczestnicy odpowiadali na pytania, za które otrzymywali punkty. Grupa państw sprawujących

6 6 Damian Otkała prezydencję kierowała przebiegiem obrad, wprowadzała odpowiedzi na pytania oraz wyniki głosowania na platformę, a przede wszystkim czuwała nad prawidłowym i kulturalnym przebiegiem debaty. Po zakończeniu symulacji wszystkie odpowiedzi oraz wyniki głosowania zostały przesłane do Fundacji Civis Polonus, za pośrednictwem Internetu. Na koniec ogłoszono, jaki wpływ miały podjęte decyzje na życie przeciętnego Kowalskiego w Polsce. Debaty zostały przeprowadzone profesjonalnie wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania. W trakcie całego spotkania uczniowie zdecydowali, że: nie przyjmują Chorwacji do UE, znoszą kolejne bariery na unijnym rynku usług, nie znoszą wiz dla obywateli Ukrainy, udzielą pomocy humanitarnej Libii, ułatwią obywatelom UE korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie całej Unii. III etap podsumowanie projektu i spotkanie z Bronisławem Komorowskim Po zrealizowaniu II etapu, każdy zespół biorący udział w projekcie (w woj. lubelskim było ich 14) miał za zadanie zrelacjonować w dowolny sposób przebieg symulacji obrad. Nasz zespół zdecydował się na opracowanie dodatku specjalnego do miesięcznika Biuletyn Kulturalny, publikacji Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirczu. Doszliśmy do wniosku, iż dzięki temu większa liczba osób zrozumie, na czym będzie polegała Prezydencja Polski w Radzie UE. Biuletyn został rozesłany do lokalnych mediów, portali internetowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji i osób (co GOK czyni przy publikacji każdego wydania). Oprócz relacji zamieściliśmy w nim dodatkowe informacje na temat prezydencji oraz kilka artykułów z życia naszej instytucji. Czerwcowy numer biuletynu przesłaliśmy do Fundacji Civis Polonus w Warszawie, gdzie jury w składzie: przedstawiciel Fundacji Civis Polonus, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz

7 Młodzież z Mircza u prezydenta... 7 przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, wyłoniło 4 zwycięskie grupy, które zostały zaproszone na podsumowanie projektu w Belwederze oraz na spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Z zaskoczeniem i radością odebraliśmy wiadomość o naszym zwycięstwie. III etap odbył się 29 czerwca 2011 r. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy debaty w mireckiej bibliotece oraz Jolanta Ben z WBP w Lublinie. Program spotkania składał się z trzech części. W pierwszej udział brała młodzież, która pod przewodnictwem opiekunów z Fundacji Civis Polonus ponownie przeprowadziła symulację obrad Rady UE. Tym razem poruszono tematy związane z priorytetami polityki młodzieżowej. Młodzi ministrowie spośród zaproponowanych zagadnień wybierali takie, które mogą przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej oraz politycznej młodzieży, a także zapewnić jej lepszy start w dorosłe życie. Wypracowana lista priorytetów została zaprezentowana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym czasie nauczyciele, bibliotekarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w spotkaniu z Szefem Kancelarii Prezydenta RP Jackiem Michałowskim i przedstawicielem MSZ. Rozmowy dotyczyły promocji aktywności obywatelskiej w szkołach i społecznościach lokalnych. Ucieszył nas fakt, iż spore nadzieje są wiązane z bibliotekami publicznymi, które niekiedy pełnią funkcję jedynej instytucji kultury w gminie. Rolę bibliotek oraz Programu Rozwoju Bibliotek w dziedzinie edukacji obywatelskiej podkreślił na spotkaniu prezes FRSI - Jacek Wojnarowski oraz Jolanta Ben. Ostatnia trzecia cześć, odbyła się z udziałem Prezydenta RP, który dziękował za to, iż mimo wakacji młodzi znaleźli czas na wspólną aktywność związaną ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie UE. Odnosząc się do wniosków przedstawionych przez uczestników symulacji obrad, poparł ideę, by szkoła jak najlepiej wyposażała młodych ludzi w umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Program podsumowujący trwał 5 godzin. Nasza przygoda z projektem Rozegraj Unię jeszcze się nie kończy. Gra jest nadal dostępna na portalu Facebook, zaś platforma służąca przeprowadzaniu symulacji obrad Rady UE zostanie wykorzystana ponownie na początku roku szkolnego, do przeprowadzenia niestandardowych lekcji wiedzy o Unii Europejskiej. Ponadto GBP w Mirczu zorganizuje 19 października II Rodzinny Wieczór w Bibliotece, by wspólnie porozmawiać nie tylko o sukcesie szkoły i biblioteki, ale także o możliwościach podejmowania przez młodzież inicjatyw i działań istotnych dla mieszkańców gminy. Damian Otkała GBP w Mirczu

8 8 Grzegorz Winnicki Europeana Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana to europejska biblioteka cyfrowa, która jest portalem, tj. węzłem dostępu do zbioru bibliotek, archiwów i muzeów oraz innych instytucji w Europie, umożliwiającym użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury we własnym języku. Zbiory w wersji elektronicznej udostępniają uznane organizacje i instytucje kulturalne z całej Unii Europejskiej, które posiadają oryginały zdigitalizowanych obiektów lub prawa do ich udostępniania. Europeanę tworzą w większości biblioteki cyfrowe (internetowe, wirtualne, elektroniczne). Historia i organizacja Europeana została uruchomiona 20 listopada 2008 roku w ramach Inicjatywy i2010: biblioteki cyfrowe, w celu udostępniania dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie, jako projekt EDLnet: Thematic Networks, finansowany przez Komisję Europejską, który został rozpoczęty w 2006 roku i bazuje na pomyśle Biblioteki Europejskiej i doświadczeniach Konferencji Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL). Europeana jest też odpowiedzią na równolegle prowadzony projekt World Digital Library, który gromadzi obiekty z całego świata i jest projektem prowadzonym przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych, UNESCO i inne organizacje. Wielojęzyczny interfejs Europeany (jest pośród nich i język polski) umożliwia obecnie dostęp do wyjątkowej kolekcji ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, dźwięków, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej, pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy. Z założenia projekt obejmuje wyłącznie dzieła z domeny publicznej, to znaczy wolne od zastrzeżeń prawa autorskiego. Obecnie prace nad Europeaną są finansowane w ramach projektu econtentplus, a jej główną siedzibą jest holenderska Biblioteka Narodowa. Nazwa EUROPEANA oznacza europejski zbiór i w rozumieniu inicjatorów odnosi się do dorobku kulturowego Europy, udostępnianego na różnego rodzaju nośnikach (książki, czasopisma, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, mapy). Struktura Europeany Europeana umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych podłączonych europejskich instytucji i organizacji, tworząc cyfrową bibliotekę Babel, której użytkownicy mogą korzystać z bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego: badać, odkrywać, aktywnie dzielić się wiedzą i czerpać inspiracje. Na elementy Europeany składają się: obrazy (malarstwo, rysunki, mapy, fotografie i zdjęcia obiektów muzealnych); teksty (książki, czasopisma, listy, pamiętniki i archiwalia); dźwięki (muzyka i nagrania głosowe uwiecznione na wałkach, taśmach i płytach oraz audycje radiowe) oraz filmy (obrazy filmowe, kroniki i audycje telewizyjne). W praktyce oznacza to, że na Europeanę składają się m.in. znane dzieła malarskie z Muzeum w Luwrze, czy rękopisy z British Library. Polskie obiekty do bazy Europeany dostarczają Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Cyfrowych. Biblioteka Narodowa została zaproszona do projektu już w 2006 roku, a od stycznia 2007 r. uczestniczy aktywnie w rozbudowie portalu, przekazując do bazy głównie zasoby Narodowej Biblioteki Cyfrowej Polona. Ak-

9 Europeana... 9 tualnie w Europeanie udostępnia 5109 tekstów i obrazów 1. Federacja Bibliotek Cyfrowych jest dwunastym największym dostawcą metadanych 2 (z około 100). Według raportu Europeany (luty 2011 r.) dostarcza ona dane z 56 bibliotek cyfrowych, które posiadają obiekty z kilkuset instytucji różnego typu (biblioteki, archiwa, itp.) z terenu całej Polski. Jako kraj plasujemy się na 10 miejscu z obiektami cyfrowymi. Liczba ta jest większa niż liczba obiektów z FBC, ponieważ ponad 20 tysięcy publikacji z BN jest przekazywanych poprzez projekt The European Library. Dobór obiektów Doboru obiektów, udostępnianych w Europeanie, mogą dokonywać tylko organizacje lub instytucje posiadające własne zbiory. Poszczególne biblioteki, archiwa i muzea, czy właściciele kolekcji audiowizualnych decydują, co zdigitalizować, rozważając: Które spośród zbiorów instytucji są najpiękniejsze i najcenniejsze, czy też posiadają duże znaczenie historyczne a zatem są najbardziej warte rozpowszechnienia? O co najczęściej pytają użytkownicy i do czego chcieliby mieć dostęp? Czy w kolekcji znajdują się ukryte skarby mało znane obiekty, które po zdigitalizowaniu mogłyby stać się atrakcyjne dla użytkowników? Czy w kolekcji znajdują się egzemplarze zbyt delikatne, by udostępniać je użytkownikom? (digitalizacja może służyć zarówno ich zachowaniu, jak i szerokiemu rozpowszechnieniu). Obiekt, który zostanie zdigitalizowany, może być umieszczony w Europeanie. Osoby prywatne mogą polecać linki do zbiorów jedynie w ramach społeczności Europeany. Kraj Liczba obiektów Udział % Europeana 15,180, Francja 2,626, Niemcy 2,568, Szwecja 1,417, Hiszpania 1,293, Włochy 1,270, Holandia 1,153, Irlandia 945, Norwegia 940, Wielka Brytania 897, Polska 396, Słowenia 211, Belgia 210, Finlandia 191, % 14. Grecja 172, % Źródło: Europeana 1 Stan na dn r. 2 Metadane dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Przy pomocy metadanych są opisywane dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe (np. strony www), jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).

10 10 Grzegorz Winnicki EuropeanaTravel W ramach Europeany prowadzonych jest wiele projektów tematycznych, wśród nich projekt EuropeanaTravel 3, który ma na celu digitalizację i udostępnienie w portalu Europeana ponad miliona obiektów dokumentujących europejskie podróże i turystykę. Biorą w nim udział biblioteki narodowe i uniwersyteckie z Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Łotwy, Polski, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Biblioteka Narodowa planuje udostępnienie w wersji cyfrowej ponad 2000 książek z XIX i początków XX wieku, przede wszystkim przewodników i relacji podróżniczych (w językach: polskim, francuskim, niemieckim i angielskim), bogatej kolekcji pocztówek i fotografii, niewielkiego zbioru starych druków oraz broszur i ulotek, opisujących i reklamujących usługi turystyczne. Moja Europeana Każdy, kto ma dostęp do Internetu, ma możliwość przeszukiwania Europeany, jako osoba zarejestrowana lub niezarejestrowana. Zarejestrowanie się umożliwia dostęp do wielu aplikacji (m.in. do społeczności użytkowników Europeany) oraz tagowanie (opisywanie hasłami znalezionych obiektów). Na profilu zarejestrowanego zapamiętywane są też oglądane obiekty oraz historia wyszukiwania. Na portalu Europeany, wynik zostaje domyślnie podzielony na 5 zakładek- -odpowiedzi: wszystko, teksty, obrazy, filmy i dźwięki. Wyszukane elementy można polecić na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Wykop i 330 innych. Zebrane w Europeanie strony internetowe i grupy społecznościowe, tworzone i wskazywane przez czytelników, uporządkowane są według tematów i kategorii odnoszących się do zawartości portalu: Art Nouveau, Bioróżnorodność, Mapy i kartografia, Średniowiecze/Renesans. Europeana a biblioteka publiczna Biblioteka może współtworzyć Europeanę, digitalizując swoje zbiory oraz podłączając je pod Federację Bibliotek Cyfrowych. Przykładem jest Miejsko- -Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach - która dzięki Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl/) udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym. Bibliotekami publicznymi udostępniającymi zbiory w Europeanie z terenu Lubelszczyzny są: Bialska Biblioteka Cyfrowa (1431 teksty i 82 obrazy głównie pocztówki) i Chełmska Biblioteka Cyfrowa (3129 tekstów głównie czasopisma, 1141 obrazów głównie DŻSy) oraz Biblioteki Cyfrowe UMCS i Politechniki Lubelskiej. Ze zbiorów Europeany może korzystać każdy, ponieważ są one zamieszczone w domenie publicznej. Można: kopiować je, przekazywać, publikować, udostępniać, reprodukować, dystrybuować, tworzyć ekstrakt do wtórnego ich wykorzystania, wyświetlania i przechowywania treści we wszystkich formach, formatach i mediach; zmieniać, przekształcać, tłumaczyć, adaptować, streszczać lub udostępniać fragmenty do innych prac pochodnych, opartych na ich treści. Należy jednak zachować określone warunki, tj: trzeba zamieścić odwołanie (przypis) do Europeany i instytucji, której nazwa pojawia się w związku z treścią danego obiektu i zachować wszystkie informacje przypisane w sposób nienaruszony. 3 -w-formie-cyfrowej, dostęp: r.

11 Europeana zabrania się udostępniać lub przekształcać strony lub jej treści do celów komercyjnych. wszelkie zmiany muszą być rozpowszechniane na warunkach takich samych lub zgodnych z licencją użytkowania. Przyszłość W 2010 r. przedstawiony został raport z realizacji zamierzonych działań. Zaproponowano wówczas zwiększenie budżetu przedsięwzięcia, w związku ze strategicznym planem na lata , który opiera się na czterech filarach: Agreguj (Aggregate) ma na celu stworzenie z Europeany otwartego, zaufanego miejsca dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego; Wspieraj (Facilitate) ma na celu wspieranie instytucji kultury m.in. poprzez transfer wiedzy i technologii, ale także przez działania promujące domenę publiczną; Rozpowszechniaj (Distribute) ma na celu umożliwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego, niezależnie od miejsca i czasu, w tym również poprzez dotarcie z danymi gromadzonymi w Europeanie do narzędzi, do których mają dostęp użytkownicy; Angażuj (Engage) ma na celu zaangażowanie użytkowników w aktywne uczestnictwo w Europeanie oraz powiązanych z nią serwisach, zarówno w modelu Web 2.0, jak i poprzez akcje w realnym świecie, takie jak gromadzenie materiałów do wystaw i inne. Portal Europeany stanowi bardzo użyteczne narzędzie zarówno dla bibliotekarzy jak i czytelników. Umożliwia korzystanie z cyfrowych odpowiedników publikacji książkowych, służy jako pomoc edukacyjna i dodatkowe źródło informacji, a instytucjom daje możliwość udostępnienia własnych zbiorów szerokiemu gronu użytkowników. A wszystko to dzięki stronie Grzegorz Winnicki Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie

12 12 Mirosława Mosur Oczami instruktora zadania powiatowe MBP w Tomaszowie Lubelskim Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Od grudnia 1999 r., na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miejską Tomaszów Lubelski i Zarządem Powiatu Tomaszowskiego, pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu tomaszowskiego. W 2000 r. utworzono jednoosobowe stanowisko instruktora, któremu powierzono opiekę merytoryczną nad 25 placówkami bibliotecznymi (13 gminnymi i 12 filialnymi). Dominującą formą działalności instruktora są wyjazdy do podopiecznych placówek. Średnio rocznie instruktor realizuje 60 wyjazdów do bibliotek i filii, w czasie których udziela instruktażu lub pomocy, w zależności od potrzeb konkretnej placówki, powiatowej i wojewódzkiej polityki bibliotecznej, czy trendów w bibliotekarstwie. Biblioteka prowadzi również wielokierunkową działalność kulturalno- -oświatową o zasięgu powiatowym, tj.: 1. Aktywizuje i integruje środowisko bibliotekarskie oraz promuje biblioteki. Mamy świadomość jak ważną sprawą dla bibliotekarzy jest wzbudzenie zainteresowania władz pracą bibliotek, ich osiągnięciami i trudnościami. Wykorzystujemy wszystkie możliwe inicjatywy powiatowe do spotkań z przedstawicielami samorządów, by wprowadzić ich w problemy działalności bibliotek. Temu celowi służą: Powiatowe Święto Bibliotek i Bibliotekarzy, powiatowe podsumowania konkursów. Przez osiem lat realizowaliśmy też konkurs na najaktywniejszą bibliotekę powiatu, który patronatem objął starosta tomaszowski. Nasza inicjatywa zaktywizowała nie tylko bibliotekarzy, ale przede wszystkim władze samorządowe, które bardzo przychylnie spojrzały na potrzeby bibliotek, przydzieliły im dodatkowe środki finansowe i zaczęły dostrzegać potrzebę unowocześniania swoich jednostek organizacyjnych. Konkurs wpłynął na zmianę wystroju wnętrz bibliotecznych, uruchomiono środki

13 Oczami instruktora na konieczne remonty, uzupełnienie księgozbiorów, działalność oświatową i informacyjną. 2. Propaguje wiedzę o regionie poprzez konkursy adresowane do wszystkich grup wiekowych. Każdy konkurs ma różne formy (literacką, plastyczną, multimedialną) i jest przeznaczony dla różnych grup wiekowych. W zależności od zainteresowania poszczególnymi propozycjami niektóre konkursy oraz tematy kontynuujemy i rozbudowujemy, a od innych odchodzimy, na rzecz nowych ofert. Od 3 lat, na przykład, kontynuujemy konkurs ph. Multimedialna opowieść o mojej miejscowości, którego głównym celem jest kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojej miejscowości i prezentowanie go w formie wirtualnej opowieści. Zebrane prezentacje multimedialne stanowią ponadto cenny materiał wzbogacający nasze regionalia. 3. Rozwija i promuje czytelnictwo, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Organizowaliśmy różne akcje i konkursy czytelnicze. Mieszkańcy powiatu mogli uczestniczyć w konkursach na zilustrowanie cytatu o książce i czytaniu, pisać aforyzmy, limeryki, fraszki o książce i bibliotece, recenzje książek współczesnych. Dużą popularnością cieszył się plastyczno-literacki konkurs ph. Ani DVD ani MP3 nie zastąpi książki Ci. Od 3 lat realizujemy również konkurs dla dzieci Mały bajkopisarz. Liczny udział najmłodszych jest dla nas sygnałem i zachętą do jego kontynuacji. 4. Bierze udział w obchodach rocznic, w wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich. W 2010 r. włączyliśmy się w obchody Roku Chopinowskiego. Zaproponowaliśmy mieszkańcom powiatu konkurs literacko-plastyczny Poturzyńskim szlakiem Chopina, na który mogli zaproponować własne wiersze o Chopinie, wykonać pamiątki z Poturzyna, przygotować prezentacje multimedialne opowiadające o przyjaźni Fryderyka Chopina z Tytusem Woyciechowskim. Biblioteki publiczne walczyły o tytuł Najaktywniejszej biblioteki w zakresie obchodów Roku Chopina. 5. Od 2001 r. organizuje Festyn ekologiczny Bliżej natury. Pomysł na organizację plenerowej imprezy-festynu, skierowanego do całej społeczności powiatu, zrodził się z trzech głównych powodów. Po pierwsze chcieliśmy nadać Dniom Ziemi charakter ważnego wydarzenia, a także skupić wokół bibliotek i zaprezentować na forum powiatowym organizacje społeczne, instytucje oraz osoby prywatne, działające na rzecz ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, ekologii. Po wtóre, dążymy do zmiany wizerunku bibliotek i bibliotekarzy. Chcieliśmy udowodnić, że biblioteki to nie tylko wypożyczalnie książek, lecz także instytucje, które mogą być dobrymi organizatorami imprez. Trzecim powodem była chęć pokazania jak wielu instytucjom oraz ludziom naszego powiatu bliskie są sprawy ekologii oraz piękna ziemi tomaszowskiej. W trakcie festynu, organizowanego zawsze w kwietniu, prezentowane są stoiska z kwiatami, sadzonkami drzew, wydawnictwami regionalnymi, potrawami regionalnymi. Na scenie, przez cały czas trwania imprezy, mają miejsce występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i instytucji kultury powiatu. Równolegle odbywają się zabawy i konkursy ekologiczne z atrakcyjnymi nagrodami. Każdego roku dołączają do nas nowi ludzie promujący piękno przyrody, a także instytucje

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski 3 TEMAT NUMERU MIŁOSZ 1. Rok Czesława Miłosza Agnieszka Prymak-Lewtak... 3 2. Obchody Roku Czesława Miłosza w WBP Mariusz Olejarczyk... 5 3. Wystawa objazdowa Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze Magdalena

Bardziej szczegółowo

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej NR 6(79)/2013 Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz laureaci pierwszej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej ISSN 1730-8356 Poeci Krystyna Dąbrowska

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne N r 3/84 marzec 2014 1 - rozstrzygnięcie konkursu Narodowy Dzień Życia Nauka drogą do sukcesu Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność NR 6(73)/2012 Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność życzą: Dyrekcja i Pracownicy WBPiCAK w Poznaniu ISSN 1730-8356 Rozmawiali

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

1-2/2013. Bibliotekarz. azurski. armińsko

1-2/2013. Bibliotekarz. azurski. armińsko 1-2/2013 Bibliotekarz armińsko azurski OD REDAKCJI Szanowni Czytelnicy! Oto kolejny numer Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego w nowej szacie graficznej. Redaktorki napracowały się niemało, a efekt każdy

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning

etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning 2 Dziesięć lat programu etwinning 3 4 SPIS TREŚCI 1 2. Listy 6. Czym jest etwinning? 10. etwinning - europejska współpraca szkół 12.

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Hanna Jamry Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Ilustracja: Karolina Jędryczka Katarzyna Murek Szkolenie biblioteczne na platformie e-learningowej jako nowa

Bardziej szczegółowo

EUNOMIA. miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISSN 1897-2349 nr 7 (65) / październik 2013. Foto: archiwum PWSZ w Raciborzu

EUNOMIA. miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISSN 1897-2349 nr 7 (65) / październik 2013. Foto: archiwum PWSZ w Raciborzu EUNOMIA miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ISSN 1897-2349 nr 7 (65) / październik 2013 Foto: archiwum PWSZ w Raciborzu Radośnie i nostalgicznie zarazem przebiegała uroczystość

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 Uczestnicy II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu (Fot. Beata Śliwińska) W numerze m.in.: Agnieszka Łakomy Działalność bibliotek

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

OD KAMPANII DO KAMPANII

OD KAMPANII DO KAMPANII OD KAMPANII DO KAMPANII Jeszcze niedawno aktywnie angażowaliśmy się w kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Na początku września oficjalnie podsumowaliśmy ją w Wałczu. Chwilę później rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 3 (208): poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Warszawa, 2009 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning @ 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Konkurs Nasz projekt etwinning IX edycja 2013 04 08 Wprowadzenie Słowo wstępne Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo