Wydanie 3/2013 ISSN X1 października 2013 REKLAMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie 3/2013 ISSN 2300-312X1 października 2013 REKLAMA"

Transkrypt

1 Wydanie 3/2013 ISSN X1 października 2013 Spadek prawa i obowiązki Jak się zmotywować do zmian? Sposoby na jesienną chandrę List od Redakcji z Drodzy czytelnicy, str. 2 str. 3 str. 4 Nie ma nic lepszego dla redakcji niż wiadomość, że grono naszych czytelników stale się powiększa. Od ostatniego wydania napłynęły do nas kolejne zgłoszenia prenumeraty. Ta informacja dodaje nam energii do działania i udowadnia, że warto tworzyć platformę wymiany opinii, o sprawach związanych z seniorami. Piszę platformę wymiany opinii, ponieważ do naszej redakcji napływają również listy od Was dotyczące ważnych tematów poruszanych na łamach gazety. Zapraszamy do kontaktu i wyrażania swojego zdania. Każdy głos w dyskusji jest istotny i każdy zasługuje na możliwość medialnego zaistnienia. Nastała jesień, dlatego postanowiliśmy zachęcić Was do aktywności w różnych wymiarach, m.in. tekstem na temat poszukiwania w sobie motywacji do działania. O tej porze roku sanatoria przeżywają oblężenie, dlatego postanowiliśmy wybrać się szlakiem najbardziej popularnych miejscowości uzdrowiskowych. Jakich? Odsyłamy na stronę 5. Naturalna apteczka będzie tym razem mocno naszpikowana energetycznymi roślinami, a znajdziecie tam ostrokrzew paragwajski oraz żeń-szeń. Znajdziecie również szczyptę dobrego humoru, ponieważ w chłodne dni nastrój powinien poprawić artykuł o Wiesławie Michnikowskim, legendarnym kabareciarzu. Poruszymy także kwestie dwóch modeli odwróconej hipoteki, temat spadku i praw spadkobierców oraz podpowiemy, jak radzić sobie z jesienną chandrą. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania będą cenne zestawy chodziarza, czyli kije do nordic walking i akcesoria. Z pewnością przydarzą się na jesienne spacery. Postanowiliśmy również zadbać o Waszą sprawność intelektualną. Na ostatniej stronie proponujemy gimnastykę umysłu. To nowy cykl, który rozpoczynamy w tym numerze. Życzymy miłej lektury i przypominamy, że czekamy na Wasze listy oraz propozycję tematów, o których chcielibyście przeczytać na łamach Kuriera dla Seniora. Agnieszka Wawrzeniuk-Zając Redaktor naczelna Prezes Klubu Familia 65+ REKLAMA Wokół odwróconej hipoteki zdążyło już powstać wiele mitów. Czym jest to pojęcie finansowe, na czym polega i jak je odróżnić od innych usług? Na te pytania odpowiadają eksperci, którzy dokonali dokładnej analizy odwróconej hipoteki, budzącej coraz większe zainteresowanie wśród osób starszych poszukujących poprawy jakości życia na emeryturze. Odwrócona hipoteka, to usługa finansowa od lat ciesząca się popularnością w krajach zachodnich np. w USA, Wlk. Brytanii, Niemczech, Skandynawii, na Węgrzech. Występuje w dwóch modelach: sprzedażowym (tzw. renta dożywotnia) oraz kredytowym (tzw. odwrócony kredyt hipoteczny). Oba rozwiązania funkcjonują na świecie równolegle, a główną różnicą między nimi jest długość wypłacanych świadczeń. Na naszym podwórku W Polsce funkcjonuje obecnie jedynie odwrócona hipoteka w postaci renty dożywotniej.oferowana jest przez wyspecjalizowane Fundusze Hipoteczne i proponowana jest osobom, które ukończyły 65 lat oraz są właścicielami nieruchomości (mieszkania, domu lub działki). Renta dożywotnia polega na dożywotnim pobieraniu pieniędzy, czyli renty, w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości. Jednocześnie osoba korzystająca z usługi renty dożywotniej otrzymuje prawo dożywotniego użytkowania nieruchomości, co jest zapisywane w umowie spisanej w formie aktu notarialnego i ujawniane w księdze wieczystej. Wszystko o kijkach Jedziemy do sanatorium str. 4 Jak ustrzec się oszustów? str. 4 str. 5 Odwrócona hipoteka. Dwa modele, różne prawa, jeden cel godne życie seniora. Warto zaznaczyć, że fundusze hipoteczne oferujące rentę dożywotnią działają w świetle prawa, w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego: i artykuł 903. dotyczący renty dożywotniej. Te rozwiązania są obecne w polskim systemie prawnym już od 1964 roku i gwarantują emerytom podniesienie standardu jakości ich życia. Tymczasem drugie rozwiązanie, tj. model kredytowy w postaci odwróconego kredytu hipotecznego, jeszcze w Polsce nie funkcjonuje i żaden z podmiotów finansowych tej usługi nie oferuje. Co prawda, trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem modelu kredytowego na rynek finansowy, jednak projekt ustawy utknął w martwym punkcie i od kilku lat odwrócony kredyt hipoteczny wciąż czeka na uregulowania prawne. Emeryci, politycy, również dziennikarze często mylą oba pojęcia i nie widzą różnicy pomiędzy rentą dożywotni, a odwróconym kredytem hipotecznym. Chcę zaznaczyć, że są to dwa różne produkty finansowe. Tylko renta dożywotnia zapewnia wypłatę świadczeń w ciągu życia emeryta i pozwala na zapewnienie godnego życia dożywotnio podkreśla Katarzyna Brzeska -Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Familia, prekursora bezpiecznej renty dożywotniej opartej na trzech filarach zabezpieczeń seniora. W krajach europejskich, w odwróconym kredycie hipotecznym, senior otrzymuje świadczenia pieniężne tylko przez z góry określony czas na przykład 5 czy 10 lat i dzięki temu pozostaje właścicielem swojego mieszkania. Jednak by mieszkaniem tym mogli dysponować spadkobiercy, to w ciągu 12 miesięcy po śmierci seniora, będą oni musieli spłacić bankowi udzielony seniorowi kredyt wraz ze wszystkimi kosztami, odsetkami i innymi opłatami za cały okres kredytowania do dnia spłaty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwota do spłaty bankowi może przewyższać wartość rynkową nieruchomości. Decyzja o skorzystaniu z odwróconego kredytu hipotecznego powinna być zatem skonsultowana ze spadkobiercami, którzy sami zdecydują, czy będą posiadać wolne środki na wykup mieszkania. Jeśli mieszkanie nie zostanie spłacone, przejmie je bank. Odwrócony kredyt hipoteczny według obecnego projektu założeń ustawy, to będzie dalej tylko kredyt udzielony pod zastaw nieruchomości dodaje prezes Funduszu Hipotecznego Familia. Czym się różni renta dożywotnia od odwróconego kredytu hipotecznego? Pierwsza i główna różnica polega na tym, że renta dożywotnia jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio, natomiast odwrócony kredyt hipoteczny jest to świadczenie wypłacane, tylko na z góry określony czas. W przypadku renty dożywotniej wszystkie dodatkowe koszty, takie jak: podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste czy ubezpieczenie tej nieruchomości oraz remonty, są ponoszone, przez fundusz hipoteczny. Natomiast w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego koszty te spoczywają na kliencie.

2 2 Wydanie 3/2013 Prawo i Finanse 1 października 2013 Odwrócona hipoteka. Dwa modele, różne prawa, jeden cel godne życie seniora dokończenie ze strony 1 Kto płaci za utrzymanie i uruchomienie usługi? Zgodnie z zapisami w projekcie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym autorstwa Ministerstwa Finansów kredytobiorca, czyli senior będzie zobligowany do: utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym, terminowego uiszczania podatków i obowiązkowych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. Natomiast przy rencie dożywotniej tj. modelu sprzedażowym, koszty te pokrywa fundusz hipoteczny, dodatkowo poza wypłacaną seniorowi rentą dożywotnią. Model kredytowy zakłada, że senior będzie miał obowiązek zamieszkiwania nieruchomości z przerwami nie dłuższymi niż rok. Natomiast fundusze hipoteczne umożliwiają seniorowi stałe wynajmowanie mieszkania, zyskuje on więc tym samym dodatkowe, poza rentą dożywotnią, środki do życia. Różnicą pomiędzy obecnie oferowaną rentą dożywotnią a odwróconym kredytem hipotecznym, który od ponad czterech lat czeka na wprowadzenie, jest także kwestia kosztów związanych z uruchomieniem usługi. W przypadku modelu kredytowego ustawodawca nie wskazał jeszcze, kto będzie płacił za dodatkowe koszty związane z uruchomieniem kredytu takie jak: przygotowanie i rozpatrzenie wniosku, prowizja itd. możemy przypuszczać że koszty te powiększą kwotę do spłaty przez spadkobierców na etapie oddłużenia mieszkania z banku. W przypadku renty dożywotniej wszystkie koszty związane z przygotowaniem umowy, wyceną nieruchomości i procedurą Regulacje prawne dotyczące spadku towarzyszą człowiekowi już od starożytności. W polskim systemie prawnym tę kwestię reguluje prawo spadkowe. Czym jest spadek, co wchodzi w jego skład, jakie są prawa spadkobierców i co z podatkiem? Przepisy definiują spadek jako ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego. W skład spadku wchodzi m.in.: własność rzeczy, udział we współwłasności, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zastaw i hipoteka (ale tylko razem z wierzytelnością, którą zabezpieczają), prawo odkupu, prawo pierwokupu, prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy, prawo wynikające z papierów wartościowych czy długi spadkowe. Natomiast w skład spadku nie wchodzą m.in. dobra osobiste, uprawnienia do renty, prawo dożywocia wynikające z umowy dożywocia, prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawo do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. notarialną spoczywają na funduszu hipotecznym. Z punktu widzenia seniora istotnym aspektem jest, ile pieniędzy będzie otrzymywał dodatkowo do budżetu domowego co miesiąc. Renta dożywotnia jest waloryzowana każdego roku, oznacza to, że rok do roku jej wysokość wzrasta o poziom wzrostu cen towarów, usług i dóbr konsumpcyjnych. Na przykład osoba, która podpisuje umowę renty na kwotę 700 zł miesięcznie, po kilku latach otrzymywać może co miesiąc kwotę średnio o 100 złotych wyższą komentuje Katarzyna Brzeska-Miksa W modelu kredytowym, wypłacana kwota jest stała przez cały okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji. Seniorzy nie muszą jednak czekać na ustawę, ponieważ już teraz mogą skorzystać z bezpiecznej renty dożywotniej w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości. Warto,jednak sprawdzić, czy firma, która ją oferuje, gwarantuje seniorowi wszystkie trzy filary zabezpieczenia klienta, czyli prawo dożywotniego użytkowania, ustanawianie hipoteki umownej na rzecz klienta na 100% wartości nieruchomości oraz poddanie się przez firmę egzekucji z art kodeksu cywilnego. przestrzega prezes Funduszu Hipotecznego Familia. Odwrócona hipoteka z jednej strony jest usługą finansową, która budzi kontrowersje, z drugiej, jednak cieszy się dużym zainteresowaniem emerytów, którzy szukają dodatkowych świadczeń na godne życie. Zwłaszcza że na ostatnim Forum Ekonomicznym w Krynicy Natomiast Fundusze Hipoteczne umożliwiają seniorowi stałe wynajmowanie mieszkania, zyskuje on więc tym samym dodatkowe poza rentą dożywotnią, środki do życia Spadek. Prawa i obowiązki Kto może być spadkobiercą? Przepisy prawa spadkowego mówią: żeby dziedziczyć, trzeba posiadać prawo dziedziczenia. Jest to zdolność do stania się spadkobiercą, czyli nabycia praw i obowiązków drogą dziedziczenia. Zdolność do dziedziczenia mają osoby fizyczne, które żyją w chwili otwarcia spadku, i osoby prawne, które w tej chwili istnieją. Ponadto mogą dziedziczyć: dziecko: w chwili otwarcia spadku (już poczęte) może być spadkobiercą jeżeli urodzi się żywe. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od zgłoszenia testamentu. Kto nie może być spadkobiercą? Spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Momentem otwarcia spadku, jest śmierć spadkodawcy. Sąd jednak w niektórych przypadkach może uznać spadkobiercę za niegodnego, który zostaje wyłączony z dziedziczenia. Sąd może to zrobić w przypadkach, gdy: spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu lub w taki sam sposób przeszkodził jemu w dokonaniu jednej z tych dwóch czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament, podrobił lub przerobił testament albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego przez inna osobę. rząd przedstawił plany dotyczące systemu emerytalnego, które, jak oceniają ekonomiści, nie rozwiążą problemu niskich świadczeń emerytalnych. Jak podkreślają osoby na bieżąco śledzące proces tworzenia ustawy o odwróconej hipotece, nie zanosi się na to, aby ta regulacja szybko weszła w życie. Zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązanie w postaci odwróconej hipoteki jest i będzie coraz większe, również z uwagi na prognozy demograficzne i problemy systemu emerytalnego w Polsce. Śladem krajów zachodnich odwrócona hipoteka może stać się dodatkowym filarem emerytalnym, który umożliwi osobom starszym uzyskanie dodatkowych pieniędzy na emeryturze. Zarówno renta dożywotnia, jak i odwrócony kredyt hipoteczny są rozwiązaniami, które poprawią jakość życia seniorów. Oba rozwiązania są potrzebne, gdyż dedykowane są różnym interesom seniora. To jednak problemy życia codziennego wpłyną na ostateczną decyzję seniora, które rozwiązanie jest dla niego lepsze. Dzisiaj jedno jest pewne. Z bezpiecznej renty dożywotniej oferowanej przez fundusze hipoteczne możemy skorzystać już teraz, a na odwrócony kredyt hipoteczny emeryt będzie musiał poczekać. Jak długo? Tego nikt nie wie. Seniorzy czekają już cztery lata, może poczekają następne cztery? Rodzi się jednak pytanie, czy polski emeryt ma czas, aby czekać? Przemek Adamowicz Co ważne, spadkobiercy nie może uznać za niegodnego, jeśli spadkodawca mu przebaczył. Czy można nie przyjąć spadku? Tak, decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy wyłącznie do spadkobiercy. Ustawodawca jednak zaznaczył, że zgłoszenie odrzucenia spadku, musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkobiercy nie zgłoszą nieprzyjęcia spadku w tym terminie, uznaje się, że spadek przyjęli. Z odstąpienia od przyjęcia spadku korzystają najczęściej osoby, którym spadkodawcy oprócz rzeczy materialnych pozostawili również długi do spłaty. Podatek spadkowy Spadkobranie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn, którego wysokość jest uzależniona od przynależności do grup spadkowych Grupę pierwszą stanowią: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Grupa druga to: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Grupa trzecia: inni nabywcy. Na podstawie tego podziału określana jest skala podatkowa. W ustawie określone są również kwoty wolne od podatku. Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na portalu

3 Wydanie 3/2013 Godne życie 1 października Zaplanuj, działaj, kontroluj i ciesz się życiem Kampania telewizyjna propagująca aktywność seniora, namowy przyjaciół zachęcających do wspólnego wyjścia na kijki, do klubu emeryta, na koncert, a nawet opowieści sąsiadki z drugiego piętra o przeżyciach, podczas warsztatów dla osób starszych to tylko dodatkowe bodźce do zmiany jakości życia na starość. Jednak dopóki nie masz w sobie motywacji do jej przeprowadzenia będzie ciężko ruszyć z miejsca. Podpowiadamy, jak włączyć piąty bieg i korzystać z uroków jesieni życia. Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Nawyk pozwala Ci kontynuować. To mądre zdanie zawiera najważniejszą kwestię, która zawsze towarzyszy zmianie. Motywacja. Od niej wszystko się zaczyna, bez niej wszystko od razu się kończy. Bez niej nie zmienimy swoich nawyków i przyzwyczajeń, które blokują nas przed dokonaniem zmiany w życiu. Jak się zatem zmotywować, aby zapisać się do klubu seniora, wyjść na jesienny spacer, koncert, na warsztaty, na bezpłatne zajęcia dla emerytów, aby poprawić swój komfort życia na emeryturze? Wszystko zaczyna się od celu Cele są pierwszym krokiem. Musisz się zastanowić, co chcesz zrobić, dokąd zmierzasz, gdzie chcesz dojść i jak tego dokonasz. Warto na kartce zapisać swoje cele krótko- i długoterminowe, ustalić gdzie i w jakich godzinach odbywają się poszukiwane aktywności, zadzwonić i potwierdzić warunki oraz godziny, na mapie zaplanować pierwszą trasę, i wyjść z domu. Później systematycznie sprawdzać czy są realizowane. Zobacz siebie, czyli wewnętrzna motywacja do zmian Kiedy jesteś na początku drogi, wyobraź sobie siebie jak wyglądasz, co robisz, co czujesz, gdy już osiągniesz swój cel. Wizualizuj swoją radość, nowe przyjaźnie czy po prostu otoczenie. To pomoże w utrzymaniu koncentracji nad realizacją celów. Jak już zaczniesz wychodzić z domu, to regularnie sprawdzaj, na jakim etapie jesteś. Od czasu do czasu zajrzyj w kartkę i zobacz, czy realizujesz swoje założenia. Nie wypływaj od razu na głęboką wodę. Wyznacz sobie cel, który jest w Twoim zasięgu. Nie musisz od razu robić wszystkich rzeczy, które chciałbyś spróbować. Idź małymi kroczkami. Jeśli uznasz, że samemu jest nudno, zorientuj się, czy w Twoim otoczeniu nie ma osób, które również mają ochotę zmienić coś w swoim życiu, np. aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu lub zapisać się do Klubu Seniora. Nie odkładaj swojej zmiany na kolejne tygodnie, miesiące i lata. Skoro teraz odczuwasz potrzebę poprawy jakości swojego życia, nie zwlekaj. Zacznij od dziś. Nie wypływaj od razu na głęboką wodę. Wyznacz sobie cel, który jest w Twoim zasięgu Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić Cierpliwość jest cechą, którą niełatwo w sobie wypracować, jednak w trakcie dokonywania zmian, jest niezbędna. Efekty nie przyjdą od razu, dlatego warto myśleć o swoich długoterminowych celach, które mieliśmy odwagę sobie wyznaczyć, i po prostu zacząć je realizować. Jeśli widzisz, że wymówki są silniejsze od działania, wróć do wizualizacji. Pozwól, by wizja Twojej radości stała się motorem zmian. Działaj krok po kroku. Jak mówi stare przysłowie Nie od razu Rzym zbudowano, dlatego należy wytrwale działać, aby nie stracić cennej motywacji. A po każdym małym kroku, bądź z niego dumny, przygotuj dla siebie nagrodę i zapisz na kartce swój kolejny mały sukces. To pomaga. Jeśli Twoje działania przychodzą Ci z trudem, to spróbuj zrobić z nich przyjemność. Tak powinno być łatwiej i zdecydowanie prościej utrzymać systematyczność działania. Możesz również wyznaczać sobie drobne nagrody za każdy dzień konsekwentnej pracy. Cały czas wypatruj kolejnej inspiracji do działania. Może nią być np. sąsiadka, która zapisała się na dodatkowe zajęcia komputerowe dla emerytów, czy przyjaciel, który postanowił zająć się swoją młodzieńczą pasją. Na koniec pozostała jeszcze najważniejsza kwestia, czyli pozytywne myślenie o tym, że warto dokonać zmiany i poprawić jakość swojego życia. Pozytywne myślenie dodaje wiary i inspiracji, wpływa na nasze samopoczucie, podnosi samoocenę i pomaga w momentach, kiedy natrafimy na słabszy dzien. Życzę wytrwałości. Przemek Adamowicz Z miłości do filharmonii, Chopina i nie tylko... Urodziła się w Warszawie. Przeżyła okupację niemiecką oraz Powstanie Warszawskie. Skończyła szkołę teatralną. Z powodu obowiązującego nakazu pracy musiała porzucić rodzinne strony, przyjaciół i wyjechać do nowego miasta. Padło na Wrocław. Tutaj została i kontynuowała aktorską karierę. Pani Maria, bo o niej mowa, jest teraz na emeryturze. Korzysta z uroków jesieni życia, którą polepszyła sobie, decydując się na rentę dożywotnią w Funduszu Hipotecznym Familia. Zapytaliśmy Panią Marię dlaczego się na to zdecydowała. Redakcja: Jakie były Pani największe obawy przed podpisaniem umowy renty dożywotniej? Maria: Przede wszystkim, żyjemy w okropnych czasach, gdzie ludzie nie szanują siebie. Codziennie słyszymy o nowych oszustwach, klientach okradzionych przez firmy. I tego się bałam. Nie wiedziałam, na co stawiać. Nie jest łatwo pozbyć się mieszkania, które w moim przypadku jest dorobkiem całego życia. I to nie tylko moim, ale również mojego zmarłego męża, który ciężko pracował na tę nieruchomość przez wiele lat. Jednak wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane już na pierwszym spotkaniu z przedstawicielem firmy. Redakcja: Co zmieniło się w Pani życiu po podpisaniu umowy? Maria: Ja nigdy nie miałam żadnych problemów finansowych. Moja emerytura starczała mi na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, więc sobie radziłam. Jednak, skoro miałam możliwość powiększenia swoich dochodów, to czemu nie. Nadal mieszkam w swoim mieszkaniu i co miesiąc otrzymuję dodatkowe pieniądze. Redakcja: Na jakie cele przeznacza Pani rentę dożywotnią? Maria: Przede wszystkim na utrzymanie mieszkania i pokrycie opłat z tym związanych. Poza tym nie zapominam o swoich przyjemnościach. Dzięki rencie stać mnie na wyjście do teatru, czy filharmonii, która jest moją miłością. Uwielbiam muzykę poważną. Chopin i inni wspaniali muzycy są dla mnie świętością. Redakcja: Jak wyglądała procedura zawarcia umowy? Maria: Bardzo sympatycznie. Byłam mile zaskoczona przebiegiem. Wszystko odbyło się bardzo elegancko i na wysokim poziomie. Umowa została zawarta oczywiście u notariusza. Na zakończenie nawet się wzruszyłam Redakcja: Czy zawarcie umowy wpłynęło na warunki korzystania przez Panią z nieruchomości? Maria: Oczywiście, że nie. W tej chwili zupełnie tego nie odczuwam, że nie jestem już właścicielką mieszkania. Czasami nawet o tym zapominam. Trzystu tańczących seniorów liczy na wsparcie Klub Elita z Warszawy zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, instytucji, organizacji czy firm, które są zainteresowane wsparciem 300 osobowej grupy seniorów-tancerzy pozostających bez sali, gdzie mogą rozwijać swoją pasję. Klub poszukuje miejsca na organizację zajęć tanecznych i terapii tańcem, prowadzonej dla osób starszych, wymagających pomocy. Dzięki spotkaniom, seniorzy mogli nawiązywać kontakty i wzajemnie się wspierać, jednak od kilku miesięcy Klub Elita nie może znaleźć lokum. Klub poszukuje sali na ok. 100 miejsc. Zajęcia wg planu odbywają się 2,3 razy w tygodniu. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem seniorów-tancerzy proszone są o kontakt z prezes Klubu Elita p. Iwoną Lempe, tel , Tymczasowo, od 3 października Klub Elita będzie się spotykał w studenckim pubie Equilibrium, przy alei Niepodległości 147 w godz Klub poszukuje dużej sali na spotkania w piątki, soboty lub niedziele.

4 Wydanie 3/ października Dbajmy o zdrowie Przygotuj się na walkę z jesienną chandrą padek nastroju, nadmierna senność, zwiększony apetyt na słodycze to tylko niektóre S objawy jesiennej depresji, która przychodzi po ciepłych, wakacyjnych miesiącach. Spokojnie. Nie ma powodów do obaw, ponieważ są sprawdzone, naturalne sposoby na przeciwdziałanie sezonowemu obniżeniu nastroju. Skąd się bierze jesienna depresja? Jej główną przyczyną jest obniżony poziom światła docierający do organizmu, szybki skok temperatury oraz spadek ciśnienia. Po okresie letnim, kiedy zaadaptowaliśmy się już do dużej ilości słońca, nagle przychodzą ponure i chłodne dni. Sposób reagowania na nie w dużym stopniu zależy od naszego temperamentu. Introwertyczne osoby ze skłonnością do refleksji zaszywają się w domu pod kocem. Ekstrawertycy dzielą się swoim nie najlepszym nastrojem ze światem i szukają pomocy na zewnątrz. Po pierwsze: aktywność. Przygotowując się na rzucenie rękawicy jesiennej chandrze, musimy koniecznie nastawić się na działanie zamiast bezczynnych refleksji. To idealny czas na rozpoczęcie długo odkładanych rzeczy do zrobienia. To również moment na poświęcenie swojego czasu na dawno zapomniane hobby, przyjemności oraz czas na inwestycje w siebie. Może właśnie teraz przeszła pora na naukę obcego języka, zapisanie się na kurs tańca lub jogi, podszkolenie swoich umiejętności zawodowych? A może warto pomyśleć o nowej aranżacji mieszkania, zmienić na bardziej energetyczne kolory ścian, odświeżyć barwy mebli? Nawet roboty na Rozwód z małą czarną Zmęczone ciało, spokojny umysł, dobrze zaciemniony pokój to podstawy zdrowego, jesiennego snu Czy możemy sobie wyobrazić rozpoczęcie kolejnego dnia bez kawy? Czy moglibyśmy spotkać się z przyjaciółmi w kawiarni bez naszej ulubionej herbaty? Postaramy się przekonać Was do stosowania zdrowych napojów poprawiających sprawność umysłową i koncentrację. Na pierwszy ogień, proponujemy wywar z korzenia żeń-szenia lub herbatę z tym składnikiem Roślina ta dziko występuje w Chinach, na Północy Płw. Koreańskiego oraz w Rosji. drutach, czy wyczyszczenie framugi okna ze starej farby będą dobrym początkiem jesiennej aktywności, która stanie się naszą mentalną witaminą budującą emocjonalną odporność. Polowanie na endorfiny Tuczącą, lecz sprawdzoną metodą na jesienny marazm, może być kilka kostek gorzkiej czekolady. Dlaczego? Ten ulubiony smakołyk podnosi poziom endorfin hormonu szczęścia. Są one odpowiedzialne za dobry nastrój, odczuwanie pozytywnej energii i szczęścia. Ich działanie opiera się na mechanizmie opioidowym, który wprowadza nasz mózg w stan euforii. Endorfiny produkowane są przez nasz organizm podczas różnych czynności, w tym pod wpływem aktywności fizycznej. Ruch i wysiłek fizyczny, zwłaszcza na świeżym powietrzu, to drugi ważny czynnik kuracji przeciwdziałającej jesiennej chandrze. Spacer, marsz z kijkami do nordic walking czy nawet delikatny trucht dostarczą naszemu organizmowi potrzebnego światła, cennych endorfin, a nam samym zapewnią lepsze samopoczucie. Dieta na poprawę nastroju Po wysiłku fizycznym czas na jedzenie. W okresach sezonowego spadku nastroju warto zadbać o właściwą dietę, która jest niezastąpionym sposobem walki z jesiennym przesileniem. Warto wyposażyć swoją lodówkę w produkty o niskiej zawartości cukru, a wysokiej kwasów omega-3. Proponujemy ograniczenie ilość kawy i herbaty kosztem np. tranu. Ponadto jedz jak najwięcej owoców, warzyw, kiełków pszenicy i co najmniej trzy razy w tygodniu tłuste ryby. Unikaj smażonych i mocno przetworzonych pokarmów. Zalecane jest spożywanie dużej ilości orzechów, siemienia lnianego, nasion dyni, słonecznika, sezamu. Naturalnymi antydepresantami są także: nabiał, warzywa liściaste oraz chleb razowy. Tak skonstruowana dieta poprawia samopoczucie i podnosi sprawność umysłową. Naturalna apteczka Red.PA Zalety żeń-szenia: Przeciwdziała zmęczeniu, znużeniu, bez użycia kofeiny energetyzuje organizm, działa pobudzająco, wzmacnia system nerwowy, przeciwdziała skutkom stresu fizycznego i emocjonalnego, stymuluje układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu, wzmacnia pamięć, procesy myślenia i kojarzenia. Ponadto, obniża poziom cholesterolu we krwi (sprawcy miażdżycy i nadciśnienia), pomaga w kontroli cukrzycy, poprzez obniżanie poziomu cukru we krwi, chroni wątrobę przed ubocznymi skutkami działania leków, odgrywa znaczącą rolę w zwalczaniu raka, redukuje bóle mięśniowe, poprawia ogólną przemianę materii oraz pomaga w redukcji nadwagi. Gdzie kupić? Żeń-szeń można zakupić w każdym sklepie zielarskim w postaci np. herbaty lub w sklepach z naturalną żywnością, czy przyprawami. Korzeń żeńszenia jest również dostępny w różnych preparatach w aptece. W kolejnym numerze zaprezentujemy zdrowotne właściwości guarany. Jesiennym spacerkiem po zdrowie Wystarczą tylko dwa kije, wygodne buty, wolny czas i energia do działania. Choć ta forma rekreacji została wymyślona już w latach 20. XX wieku w Finlandii, to w Polsce dopiero od kilku lat cieszy się powodzeniem. O czym mowa? Oczywiście o nordic walking, czyli specyficznym rodzaju marszu z kijami Na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłym spacerem, jednak jak się okazuje, poprawny marsz z kijami angażuje mięśnie klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, mięśnie ramion i brzucha. Trening lepszy od pływania czy joggingu Badania wykazały, że dobry trening techniki nordic walking pozwala osiągnąć takie korzyści zdrowotne jak: usprawnienie układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz zwiększenie poboru tlenu przeciętnie o procent. Rozwija także wszystkie mięśnie kończyn dolnych, prostowników kończyn górnych, wzmacnia mięśnie tułowia, ramion i barków, zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa oraz łagodzi napięcia mięśniowe w okolicy barków. Niewielkie obciążenie stawów u osób ćwiczących nordic walking sprawia, że jest on zalecany osobom otyłym. Ponadto, w porównaniu ze zwykłym chodem, uprawiający nordic walking spala przeciętnie od 20% do 40% więcej kalorii. Kijki pomagają również w utrzymaniu lepszej postawy. Marsz z kijami, po dobrym opanowaniu techniki chodzenia, uaktywnia 90% mięśni całego ciała, podczas gdy pływanie tylko 65%, a jogging 60%. Zwiększa również pobór tlenu przeciętnie o 20 58%. Trening nordic walking oszczędza zarówno stawy, jak i kolana. Tani sport dla każdego Nordic walking jest tanią formą rekreacji. Kije można już kupić za złotych (para). Sport ten jest również szybki do nauczenia się oraz możliwy do uprawiania wszędzie i w każdym czasie, na dowolnym terenie i o dowolnej porze roku. Jego niewątpliwą zaletą jest mobilność. Kije możemy wszędzie zabrać, ponieważ nie zajmują dużo miejsca w bagażniku czy torbie. Red.PA

5 Wydanie 3/2013 Globtrotter 1 października I że Cię nie opuszczę, aż do końca turnusu Jedni dla zdrowia, inni po dobre samopoczucie, a niektórzy po nowe znajomości powody wyjazdu do sanatorium bywają różne. Stali bywalcy znają uzdrowiskową etykietę, wiedzą, gdzie są najlepsze fajfy i o czym się rozmawia z nowo poznaną kuracjuszką na wodzie. Dla sanatoryjnych weteranów czasami bardziej liczy się parkietoterapia niż elektro- czy hydroterapia. Zaczyna się od grzybobrania. Później wspólna zabawa karnawałowa, wiosenne ognisko, a kończy się na podziwianiu śródziemnomorskich plaż, czy egipskich piramid. Polscy seniorzy coraz częściej biorą przykład ze swoich zachodnich rówieśników. Zaczynają aktywnie spędzać wolny czas i wypoczywać w dalekich zakątkach świata, realizując swoje zapomniane marzenia. Dla sympatycznej Pani Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego Pana Waldka pucio, pucio - historia słynnej Pani Krysi z pensjonatu Orzeł, o której śpiewał Wojciech Młynarski, jak się okazuje, wcale nie straciła na znaczeniu. Kilka lat temu, ośrodek badawczy OBOP przeprowadził badanie w 32 polskich uzdrowiskach, które potwierdziło miłosne nastroje kuracjuszy. 60% bywalców sanatoriów przyznaje się do romansów, a 15% panów jasno stwierdza, że wyjazd jest dla nich okazją do zawarcia nowej znajomości. Savoir-vivre w sanatorium W poznaniu drugiej osoby z pewnością pomaga znajomość obyczajów panujących w polskich uzdrowiskach. Nie bez znaczenia jest również sam ubiór. Sanatoryjnych świeżaków można rozpoznać już na pierwszym wieczorku zapoznawczym organizowanym na każdym turnusie. Przekonana się o tym Bogda, która na forum napisała: Polski senior świata się nie boi - To jest jak w piosence najtrudniejszy pierwszy krok trzeba spróbować i później jest już łatwiej- uśmiecha się Janina Kokowska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koszalinie. - Najlepiej zacząć od wyjazdu np. na wspólne grzybobranie, wycieczkę jednodniową, przyjść na zabawę karnawałową. Wówczas poznaje się ludzi, zawiązuje nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Już wtedy jest nam ciężko spędzać czas przed telewizorem. Już nam się chce do ludzi. Potem przychodzą dłuższe wyjazdy, które poza zwiedzaniem są przede wszystkim wspólną zabawą. Od kilku lat proponujemy również wyjazdy zagraniczne dodaje Janina Kokowska. Chętnych na wyjazdy zagraniczne wśród seniorów przybywa z roku na rok. Jakie kierunki obierają polscy emeryci? - Paryż, Chorwacja, Hiszpania, a także Tunezja, Turcja czy Egipt. Wrażenia opowiadane pocztą pantoflową robią swoje. Do naszego zawiązku przystępuje coraz więcej osób zdradza Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koszalinie, który organizuje wyjazdy turystyczne dla seniorów. Zainteresowanie polskich emerytów zwiedzaniem świata potwierdza również Stanisław Dasiak z Gryfowa Śląskiego, szef stowarzyszenia emerytów z południa Polski. - Początkowo organizowaliśmy turnusy 7 dniowe, jednak z czasem nasi członkowie opowiedzieli się za dłuższym wypoczynkiem. W tej chwili organizujemy 10, a nawet 14 dniowe pobyty mówi szef stowarzyszenia. Ponieważ emeryci są wbrew pozorom bardzo wymagającym klientem, musimy mieć ogromne zaufanie do organizatora. Ważna jest oferta cena i co, za to mamy, ile jest posiłków, jaki jest program dodaje Stanisław Dasiak. Zwiedzanie, a potem Pobyty turystyczne organizowane, przez związki dla emerytów, to nie tylko całodniowe zwiedzanie i przemieszczanie się z miejsca na miejsce. W ofercie możemy znaleźć również wieczorki taneczne, wspólne ogniska i biesiady, a nawet karaoke czy nordic walking dla entuzjastów aktywnego wypoczynku. Walentyna Trybocka / Koszalin Pierwszy raz byłam 6 lat temu. Niedoświadczona...zabrałam ubranie typowo sportowe, wszystko na luz, a tam pełne zaskoczenie. Babeczki poubierane w ciuchy wieczorowe, naszyjniki itp., a ja jak z innej bajki. Ale wcale się tym nie przejmowałam, poznałam bardzo miłych ludzi, wyszalałam się na tańcach, że już nie wspomnę o skutkach zdrowotnych Stali bywalcy, zaprawieni w tzw. fajfach, czyli poobiednich potańcówkach, wiedzą, że oprócz dresu sportowego i szlafroka, warto do torby podróżnej spakować przynajmniej jedną suknię wieczorową, czy garnitur. Niezależnie od wieku i powodów przyjazdu na turnus, popołudniowe fajfy lub wieczorne dancingi, to obowiązkowy element dnia każdego kuracjusza. Świadczy o tym m.in. liczba zakładów fryzjerskich w miejscowościach uzdrowiskowych, które działają do późnych godzin. W legendarnym Ciechocinku przed wejściem do fryzjera można było, swego czasu spotkać nawet takie tabliczki: Byś w podrywaniu nie poniósł klęski, strzyżeniem wzmocnij swój urok męski lub Ludzie pragną teraz prawdy. Jedną z nich ujawnię szczerze: nie żałujcie na fryzjera, strzyżonego Pan Bóg strzeże (źródło: Polityka, nr 8, 2008 r.). Mekka towarzyskich kuracjuszy Zalety miejscowości uzdrowiskowych są różne, od walorów krajobrazowych po naturalne czynniki lecznicze. Są też zalety pozamedyczne, znane w środowisku kuracjuszy. Osoby, które poza ofertą zdrowotną cenią sobie ofertę towarzyską, z pewnością rozważą pobyt w trzech najbardziej rozrywkowych uzdrowiskach: w Ciechocinku, w Polanicy-Zdroju oraz Krynicy-Zdroju, która urosła do rangi mekki towarzyskich pensjonariuszy. W dobrym tonie jest pozdrowienie: Obyś tylko miał tyle zdrowia, ile będziesz miał możliwości chodzenia na dancingi w Krynicy. Niektórzy twierdzą nawet, że w Krynicy łatwiej znaleźć dancing niż restaurację, gdzie można smacznie zjeść. Kuracjusze stawiający na parkietoterapię będą zachwyceni, ponieważ w tej miejscowości wieczorki taneczne odbywają się codziennie. Warto dodać, że obowiązuje jedna zasada: zawsze panowie proszą panie. Niezależnie od turnusu największym zainteresowaniem cieszy się kultowy dancing w klubie Hawana. Wśród pensjonariuszy krąży nawet powiedzenie, że być w Krynicy i nie być w Hawanie, to jak być w Rzymie i papieża nie widzieć. Kaowiec pomoże Osoby ceniące sobie urozmaicony sposób spędzania czasu (nie tylko na zabiegach i dancingach), mogą liczyć na tzw. koawców. Większe kompleksy sanatoryjne, np. w Ciechocinku, zapewniają swoim klientom towarzystwo osoby, której zadaniem jest zorganizowanie różnych atrakcji i zajęć dla kuracjuszy, od nordic walking po gry i konkursy. Od turnusu, po całe życie Zabiegi, masaże, kąpiele to podstawa każdej wizyty w sanatorium. Po kuracji poprawiającej samopoczucie i sprawność przychodzi czas na pozostałe elementy pobytu. Niektórzy kończą na wspólnych spacerach, rozmowach na wodzie (korzystanie z pijalni wód), inni natomiast poznają bliską osobę przyjaciela lub partnera. Przemek Adamowicz Przykładowe ceny turnusów podane, przez Biuro Usług Turystycznych Ava Tour z Koszalina: Miejsce: pobyty nad morzem (Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Darłówko, Sianożęty). Ceny za pobyty tygodniowe kształtują się od 380 do 550 wiosną i jesienią, natomiast latem zł za turnus. Szczegółowe informacje: Biuro Usług Turystycznych Ava Tour, tel Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów: lub

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r.

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Napraw swój budżet domowy Str. 2 Ostatnia wola, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o testamencie Str. 2 Jeśli podróżować, to na emeryturze Str. 5 List od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE?

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE? + magazyn klientów GBS Bank 03/2013 (08) Do Mrożka trzeba dorosnąć Mistrza wspomina Paweł Chara Bogdan mówi(ł) Bankowy Co wybrać ZUS czy OFE? Czas pożegnań 2 + wstępniak redakcyjny + przedmowa Polska złota

Bardziej szczegółowo

ubytek SŁuCHu ZIELARNIA OFFICINA SANITATIS GazETa BEzPŁaTNa Intensywny weekend na targach AKTYWNI 50+ w Poznaniu! Zapraszamy 16-17 marca

ubytek SŁuCHu ZIELARNIA OFFICINA SANITATIS GazETa BEzPŁaTNa Intensywny weekend na targach AKTYWNI 50+ w Poznaniu! Zapraszamy 16-17 marca www.czerwonyportfelik.pl / Senior / dwumiesięcznik bezpłatny GazETa BEzPŁaTNa POraDNIk SENIOra Poznań ISSN: 2082-6729/ nakład: 10 000 egz./ marzec - kwiecień 2013 w partnerstwie z Nowe technologie w służbie

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swój trzeci filar emerytalny

Zbuduj swój trzeci filar emerytalny 28/2014 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Zbuduj swój trzeci filar emerytalny W tym numerze polecamy Szanowni Czytelnicy, w poprzednim numerze Skokowicza w artykule

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak SPIS TREŚCI ROZWÓJ OSOBISTY Największa tajemnica zmiany: aktywne działanie 6 Jak znaleźć więcej czasu dla bliskich 8 Mały gest, który nakręca karuzelę 12 Mniej znaczy więcej: minimalizm dla początkujących

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA Nr 2/2014 magazyn PKUconnect NOWY ROK SZKOLNY PRZYGOTUJ SIĘ DO NIEGO Z NAMI ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA SPOSOBY NA DIETĘ W POŚPIECHU ZDRADZA MARIA

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ FAJBUSIEWICZ MOJE ŻYCIE TO PODRÓŻ SPORT I TURYSTYKA TRENDY ZDROWIE RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KURORTÓW ZAGRANICZNYCH DLA SENIORÓW

MICHAŁ FAJBUSIEWICZ MOJE ŻYCIE TO PODRÓŻ SPORT I TURYSTYKA TRENDY ZDROWIE RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KURORTÓW ZAGRANICZNYCH DLA SENIORÓW MAGAZYN LUDZI PEŁNYCH ŻYCIA NR 1/WIOSNA 2014 TRENDY RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KURORTÓW ZAGRANICZNYCH DLA SENIORÓW SPORT I TURYSTYKA SANATORIA PRYWATNE I PUBLICZNE, CO OFERUJĄ? ZDROWIE MICHAŁ FAJBUSIEWICZ

Bardziej szczegółowo

1% - prosty gest, wiele możliwości

1% - prosty gest, wiele możliwości 31/2015 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej 1% - prosty gest, wiele możliwości Czy warto wspierać szczytne cele i działania? Na tak postawione pytanie zapewne nie jeden

Bardziej szczegółowo

przygód postanowili założyć

przygód postanowili założyć PONIEDZIAŁEK 30 marca 2009 nr 24 (364), ISSN 1734-574X Zabrzmi Janerka Po dwóch latach przerwy Lech Janerka wraca na scenę. Radio Wrocław organizuje właśnie jego koncert. O przygotowaniach opowiada nam

Bardziej szczegółowo

1 2/2011. 2012 Światowy Rok Spółdzielczości. polecamy. W tym numerze. Najstarszy i najmłodszy oddział

1 2/2011. 2012 Światowy Rok Spółdzielczości. polecamy. W tym numerze. Najstarszy i najmłodszy oddział 1 2/2011 2012 Światowy Rok Spółdzielczości W tym numerze polecamy Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Światowym Rokiem Spółdzielczości. Wiąże się to z cyklem wydarzeń, konferencji i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (85) 2014 ISSN 1506 0977. Letni budżet dziecka. Kieszonkowe z pomysłem

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (85) 2014 ISSN 1506 0977. Letni budżet dziecka. Kieszonkowe z pomysłem MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (85) 2014 ISSN 1506 0977 Letni budżet dziecka Kieszonkowe z pomysłem Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ WE WŁASNYM DOMU!

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

55+ Seniorzy w akcji

55+ Seniorzy w akcji 55+ Seniorzy w akcji ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Z PASJĄ! www.seniorzywakcji.pl 55+ Seniorzy w akcji Publikacja została sfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy)

SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy) SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy www.uniwersytet-dzieciecy.pl. Organizatorzy lokalni:

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy www.uniwersytet-dzieciecy.pl. Organizatorzy lokalni: Organizator: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy www.uniwersytet-dzieciecy.pl Organizatorzy lokalni: Partner strategiczny: Wstępniak Filip, zaczekaj! krzyknęła Aśka, próbując dogonić kolegę w drodze do szkoły.

Bardziej szczegółowo

fot. (Ela Cichocka) Ta dziewczynka przekazała Orkiestrze cały słoik drobnych, które zbierała przez cały rok

fot. (Ela Cichocka) Ta dziewczynka przekazała Orkiestrze cały słoik drobnych, które zbierała przez cały rok NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. reklama R0001/15 KREDYTY KONSOLIDACYJNE + gotówka na dowolny cel KREDYT GOTÓWKOWY na oświadczenie do 25 tys. POŻYCZKI POZABANKOWE do 30

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Moniką Kuszyńską Stypendium Rektora - nadchodzą zmiany. Study hard - jak się uczyć, żeby zapamiętać. Damsko-męskim okiem: obowiązki domowe

Wywiad z Moniką Kuszyńską Stypendium Rektora - nadchodzą zmiany. Study hard - jak się uczyć, żeby zapamiętać. Damsko-męskim okiem: obowiązki domowe Rozrywka ISSN 1730-5152 / numer 1(115) / styczeń 2014 / rok XV / nakład 4000 Wywiad z Moniką Kuszyńską Stypendium Rektora - nadchodzą zmiany Study hard - jak się uczyć, żeby zapamiętać Damsko-męskim okiem:

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wyszliśmy z długów. Sprawdź się! popadamy w zadłużenie? wyjście 4z długów. Czy podejmujesz rozsądne decyzje finansowe?

PORADNIK. Jak wyszliśmy z długów. Sprawdź się! popadamy w zadłużenie? wyjście 4z długów. Czy podejmujesz rozsądne decyzje finansowe? Bez długów Bez PROBLEMÓW Bez ZMARTWIEŃ PORADNIK Jak wyszliśmy z długów Historie i porady osób zadłużonych kroki na wyjście 4z długów Zagrożenie współzadłużeniem Co zrobić, gdy bliska osoba popadnie w tarapaty

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów ZDROWIE URSYNOWA Przychodnia ul. Romera 4 Przychodnia ul. Kajakowa 12 Przychodnia ul. Na Uboczu 5 Przychodnia ul. Zamiany 13 Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe ul. Kajakowa 12 Nr 3 (6) 2011 www.zozursynow.pl

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? magazyn finansów osobistych. W numerze: Alfabet trudnego roku Kaloryczna branża Bliski koniec antybelek

Dokąd zmierzamy? magazyn finansów osobistych. W numerze: Alfabet trudnego roku Kaloryczna branża Bliski koniec antybelek nr 8 grudzień 2011 Dokąd zmierzamy? W numerze: Alfabet trudnego roku Kaloryczna branża Bliski koniec antybelek Zmiany w 2012 roku Polowanie na Świętego Sylwester jakiego nie było redakcja flesz Redaktor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek Własna firma szansą dla Ciebie Autorzy: Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy.

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy. 19/2013 PIAST Początek to tylko ciąg dalszy, czyli o jubileuszu SKOK PIAST W tym numerze polecamy Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo