Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity"

Transkrypt

1 Luty 2011r. Echo Miechowa Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim) Pogrom szkół podstawowych. Mimo, że w ostatnich pięciu latach samorządy zlikwidowały 3 tysiące szkół, a uczniów jest o milion mniej, liczba nauczycieli wzrosła o 13 tysięcy. Gminy nie mają już pieniędzy na fikcyjne etaty, dlatego szukają nowych form zatrudnienia, poza Kartą Nauczyciela. W 4 gminach powiatu miechowskiego radni gminni postanowili o zamiarze likwidacji 10 szkół podstawowych!!! Co z nauczycielami z tych szkół?! Gmina Kozłów - do likwidacji wszystkie szkoły podstawowe w: Kamionce, Kępiu, Kozłowie, Marcinowicach, Przybysławicach i Przysiece. (czytaj w numerze) Gmina Gołcza do likwidacji szkoły w: Czaplach Wielkich i Mostku. (czytaj w numerze) Gmina Książ Wielki do likwidacji Szkoła Podstawowa w Rzędowicach. Gmina Miechów do likwidacji Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach. (czytaj w numerze) Zaproszenie : Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe informacje, zdjęcia lub pomysł na artykuł prasowy. Zastrzegamy sobie prawo dysponowania nadesłanymi pocztą materiałami. W N U M E R Z E ECHO 02/11 (51) str.2 - Echa z powiatu str.3 - Echa z gminy str.4 - Echa z miasta str.5 - Felieton str.6 - Prasa, Internet str.7 - Sport str.8 Świerszczyk miechowski

2 ECHA Z POWIATU. Mądra Gmina. Gmina Racławice została wyróżniona tytułem Mądra Gmina Wśród gmin małych zajęła II miejsce w województwie małopolskim. Wyniki plebiscytu organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłoszono 19 stycznia 2011 roku podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, która odbywała się na terenie Politechniki Krakowskiej. MISTiA postanowił wyróżnić gminy, które najwięcej inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników. Celem konkursu jest wyłonienie tych gmin z obszaru działania Instytutu, które najczęściej kierują pracowników swych urzędów lub jednostek prowadzonych przez urząd na szkolenia realizowane w MISTiA. Pierwsza edycja konkursu obejmowała lata i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Stąd decyzja o jego kontynuacji. Dyplom i statuetkę za rok 2010 z rąk p. o. dyrektora Instytutu Janusza Olesińskiego odebrał wójt gminy Racławice Adam Samborski. Wykładowcą roku 2010 wśród szkolących pracowników administracji samorządowej w MISTiA został Piotr Świeży. Na zdjęciu Adam Samborski w towarzystwie Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Małopolski Romana Ciepieli i innych laureatów. Miechowska Policja w 2010r W Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się narada roczna, podczas której zaprezentowano sprawozdanie z pracy jednostki w 2010r. Podsumowanie pracy miechowskich policjantów odbyło się w obecności insp. Andrzeja Rokity, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo KPP w Miechowie oraz szefowie miejscowych samorządów. Komendant powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Bogusław Słupczyński przedstawił podstawowe założenia rocznego raportu (m.in. efekty działania, stan zatrudnienia, awanse, nagrody, dyscyplinę służbową). W minionym roku miechowscy policjanci (86 etatów) zarejestrowali przestępstw, a stopień ich wykrywalności wyniósł 81,5%. Komendant podziękował samorządom ziemi miechowskiej, powiatowi i gminom, które wspomogły tutejszą jednostkę Policji kwotą 95 tys. zł. Ważniejsze wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez miechowskich funkcjonariuszy, jak i zdarzenia, w których wyjaśnianiu uczestniczyli, przypomniał zastępca komendanta podinsp. Wojciech Domagała. Pod względem stopnia wykrywalności przestępstw w roku sprawozdawczym KPP w Miechowie zajęła 1. miejsce wśród 20 jednostek w województwie. Obecni na naradzie kierownicy poszczególnych wydziałów komendy i kierownicy posterunków gminnych (Charsznica, Książ Wielki i Racławice) złożyli sprawozdania z efektów służby w zakończonym roku. Starosta i burmistrz gratulując wyników funkcjonariuszom KPP zauważyli, że dzięki skutecznym działaniom zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa i porządku wśród mieszkańców miechowszczyzny. Obaj zadeklarowali dalsze wsparcie na miarę samorządowych możliwości. Komendant wojewódzki Policji insp. Andrzej Rokita podziękował podwładnym z Miechowa wyników uzyskanych w 2010r. w każdej kategorii działalności i zapewnił, że również w obecnym roku MSWiA zapewni policjantom niezbędne środki i należne świadczenia. Dobre wyniki i statystyka cieszą mnie, ale szczególnie dziękuję wam za aktywność, bo to ona przekłada się na pozytywny odbiór społeczny podsumował. Całodobowa opieka w Szpitalu Św. Anny! Od 1 marca, usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej będzie pełnił Szpital św. Anny w Miechowie. To efekt wygranych przez szpital rokowań w Narodowym Funduszu Zdrowia w Krakowie. Do konkursu oprócz miechowskiego szpitala stanęły OPC z Krakowa i Top-Med z Miechowa. Tak więc od początku nowego miesiąca, w porze nocnej oraz w niedziele i święta przypadkami nagłych zachorowań będzie się zajmował Szpital Św. Anny. Chciałoby się powiedzieć wraca normalność. Gmina Kozłów likwiduje wszystkie szkoły! 22 lutego odbyła się sesja Rady Gminy w Kozłowie. Trwała 6 godzin! Tyle czasu potrzebowali radni aby zrealizować przygotowany na tą sesję program. Nie ulegało wątpliwości, że tak bogaty program był jednym z elementów taktyki wójta Pluty, który zgodnie z ust awą przygotowuje projekty uchwał na sesję RG. Gros publiczności przybyłych do budynku Urzędu Gminy przyszła bowiem w tym dniu z powodu uchwał dotyczących likwidacji wszystkich szkół podstawowych w Gminie Kozłów! Zamiar likwidacji wszystkich gminnych szkół jest chyba jak dotąd jedyny w Polsce i tak niezwykły, że ściągnął do Kozłowa Telewizję Polską i całą prasę lokalną. W sześciu gminnych szkołach w Kamionce, Kępiu, Kozłowie, Marcinowicach, Przybysławicach i Przysiece uczy się 217 uczniów oraz 60 dzieci w oddziałach przedszkolnych. We wszystkich placówkach pracuje 64 nauczycieli i 15 pracowników personelu technicznego. Uczniowie z likwidowanych placówek mają być dowożeni do nowego budynku zbiorczej szkoły gminnej w Kozłowie, która ma zacząć funkcjonować od 1 września 2011 roku. Aspekt finansowy przedstawiony przez wójta S. Plutę nie podlega dyskusji. Jest oczywiste, iż koszt utrzymania 6 placówek jest nieporównywalny z kosztem utrzymania jednej szkoły. Faktem jest, że decyzja o budowie nowej szkoły, i to na 600 dzieci, zapadła jeszcze w XX wieku a pierwsze jej zręby powstały w 2000r. Obecne władze tylko znalazły pieniądze na zakończenie inwestycji. Nowa szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Dyrektorzy likwidowanych szkół, rodzice i związkowcy mają kilka poważnych wątpliwości: 1. Co będzie jeśli nie uda się zakończyć budowy i przygotować szkoły na przyjęcie dzieci do 1 września 2011r.? Już teraz gmina zmuszona była zlecić dodatkowe prace przy odwadnianiu terenu wokół szkoły. Teraz to jedno bagno. Jak w takie środowisko wprowadzić małe dzi eci? 2. Jak gmina zamierza zagospodarować połowę z 64 nauczycieli i personelu technicznego, dla których zabraknie pracy w nowej szkole? 3. Czy gmina ma pomysł na zagospodarowanie budynków po zlikwidowanych placówkach oświatowych? 4. Jak wójt wyobraża sobie dowóz dzieci w zimie z odległych przysiółków np. w Przybysławicach? O której będą musiały wstawać maluchy? To tylko niektóre z wielu pytań, na które rodzice nie otrzymali jasnej odpowiedzi. O dziwo żadnych wątpliwości nie mieli gmin ni radni. W ogóle nie włączyli się do dyskusji na ten jakże ważny dla miejscowej społeczności, którą reprezentują temat. Podjęli decyzję o likwidacji wszystkich szkół! Gmina Gołcza likwiduje 2 szkoły. Lesław Blacha nie chce być wiele gorszy od Stanisława Pluty i też chce zlikwidować dwie szkoły podstawowe w gminie. Radni Rady Gminy w Gołczy uchwalili zamiar likwidacji dwóch szkół podstawowych: w Czaplach Wielkich i Mostku. Mieszkańcy Czapel już wcześniej pogodzili się z faktem likwidacji podstawówki w ich wsi i na sesji Rady Gminy nie padło ani słowo protes tu. Natomiast na sesję przybyła 7-osobowa delegacja mieszkańców wsi Mostek, Buk i Zawadka aby stanowczo zaprotestować przeciwko zamiarowi likwidacji ich szkoły podstawowej. Przedstawili petycję w obronie szkoły podpisaną przez 350 osób. W obronę szkoły włączył się także proboszcz parafii w Mostku. Niestety fakty są nieubłagane a potrzeby finansowe gminy duże. W szkole w Mostku tylko w ciągu jednego roku liczba uczniów zmalała z 36 w roku szkolnym 2009/2010 do z aledwie 24 w roku bieżącym. Decyzja radnych była zdecydowana. Postanowili dać wójtowi zielone światło do likwidacji w/w 2 szkół. Przypominamy, że w stolicy gminy funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, które bez problemów przyjmą dzieci dowiezione z Czapel i Mostku. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie czyli tajemnicze zniknięcie sprzętu w Kozłowie. Na wyżej opisanej sesji Rady Gminy w Kozłowie stanęła sprawa tajemniczego zniknięcia aparatury do wykonywania USG. Kilka dni przed sesją w Ośrodku Zdrowia w Kozłowie wójt zainstalował nową jego dyrektorkę. To już trzecia próba w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca! Żeby było jeszcze ciekawiej nowa szefowa gminnej służby zdrowia p. Dorota Wadowska-Dudek, jest z wykształcenia ekonomistą! Tak więc w ramach oszczędności pan wójt będzie jeszcze musiał zatrudnić z-cę dyrektora ds. medycznych, jak np. w miechowskim szpitalu! Nowa pani dyrektor poinformowała radnych, że cyt: w ośrodku sytuacja jest kryzysowa. Na dodatek w placówce trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale wróćmy do feralnego sprzętu czyli aparatury USG zakupionej w 1997r. Ostatni raz widziano ją na swoim wózeczku 15 listopada 2010r. do momentu zamknięcia PZOZ. Rano 16-go już jej w pomieszczeniach nigdzie nie znaleziono. Radny Capiga nie mógł się nadziwić, że tak duży przedmiot zniknął bez śladu mimo, że ośrodek zdrowia posiada system alarmowy i monitoring. Całą sprawę wyjaśnił o błyskawiczne śledztwo przeprowadzone przez dziennikarkę Dziennika Polskiego p. Magdalenę Uchto. Jarosław Moskwa, były dyr. PZOZ w Kozłowie, w rozmowie telefonicznej z "D P", zapewnił, że aparat USG nigdy nie był własnością ani gminy, ani ośrodka. Dodał, że załatwił sfinansowanie jego zakupu w jednej z fundacji, ale pod warunkiem, że zostanie on przekazany Społecznemu Komitetowi Pomocy dla Ośrodka. - Jego przewodniczącą była moja żona, a ja członkiem. Teraz obawiamy się, że ośrodek jest już na prostej, by dojść do upadłości. Dlatego aparatem dysponuje komitet i to on podejmie decyzję, w jakiej formie ten aparat będzie służył mieszkańcom gminy Kozłów - informuje. I wszystko jasne! W całym zamieszaniu wokół PZOZ w Kozłowie zapewne nie ma znaczenia fakt, że jak nam podpowiedział jeden z mieszkańców obecnych na sesji, syn wójta Pluty kończ y medycynę.

3 ECHA Z GMINY. Spuścizna po K.Świerczku i poprzedniej Radzie Miejskiej. C.d. Budżet gminy Miechów na rok 2011: dochody zł, a wydatki zł. Deficyt w kwocie zł zostanie pokryty środkami z pożyczek (584 tys. zł) i kredytów ( zł). Nowa Rada i nowy Burmistrz już na starcie mają mocno w plecy. Środki na tegoroczne inwestycje będą musiały być mocno okrojone z powodu konieczności dokończenia i zapłacenia za wiele rozpoczętych a nie zakończonych zadań w roku Dlaczego tak się stało i kto za to odpowiada? Odpowiedź jest w ustawie o samorządzie gminnym: Rada Miejska na wniosek burmistrza uchwala budżet gminy. #/ Budowa Aquparku. Celowo nie używam tu nazwy basen czy kryta pływalnia bo to co wymyślił b. burmistrz a zaakceptowali ówcześni rajcy miejscy tu ukłon w stronę ówczesnych i obecnych radnych: Belicy, Czekaja, Florka, Muszyńskiego, Sewioła i Wilka nie godzi się nazywać po prostu basenem. Basen to takie naczynie pod szpitalnym łóżkiem. Natomiast kompleks rekreacyjno rozrywkowy z pływalnią, kawiarnią, kręgielnią, salami do gry w squash a czy ścianą wspinaczkową słusznie może aspirować do miana Aquaparku właśnie. A wszystko to z widokiem na nasz bezcenny klejnot Bazylikę Grobu Bożego (jak pisał we wniosku o wsparcie finansowe burmistrz Świerczek). Tenże Świerczek zaplanował zakończenie budowy całego kompleksu, wartej 16 mln. zł., na czerwiec 2012r! Tak więc terminy i skala projektu zmuszały do absolutnej mobilizacji. A jak zmobilizował się były już burmistrz? Na początku 2010r. w uchwalonym budżecie przewidziano przerób na basenie 6,3mln. zł. Po skorygowaniu, plan pod koniec roku wyniósł 5,75 mln. zł. a faktyczna wartość zrealizowanych robót to zaledwie 1,08 mln. zł! Czyli zamiast planowanych 36% inwestycji zrealizowano zaledwie 6%!!! Nasza gmina ma szczęście, że następca Świerczka Burmistrz Dariusz Marczewski jest z zupełnie innej gliny. Już po 2 miesiącach urzędowania podpisał umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy basenu kwotą 2,8 mln. zł!!! #/ Przebudowa skrzyżowania przed Urzędem Gminy i Miasta. Na początku grudnia, przed 2 turą wyborów, K.Świerczek publicznie zapewnił, że prace przy skrzyżowaniu zostaną ukończone do dnia 12 grudnia 2010r. Jak setki innych obietnic ta również okazała się zwykłym kłamstwem na użytek wyborów. Z tym problemem muszą się zmierzyć i za niego zapłacić (130 tys. zł.) nowe władze. #/ Inne zaplanowane a niewykonane inwestycje to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Powstańców (plan pierwotny tys. zł), wykonanie remontu wylotów znajdujących się na skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej i Łukasińskiego (plan pierwotny - 60 tys. zł), budowa punktów świetlnych ul. Sobieskiego do kompleksu szkolnego na os. Sikorskiego (plan pierwotny - 70 tys. zł), oraz wykonanie oświetlenia os. XXX - lecia PRL (plan pierwotny tys. zł). Jeśli dodamy do tego: budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenach wiejskich ( zł), opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi wewnętrznej wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 783 ul. Sienkiewicza" ( zł), opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Falniów, Falniów - Wysiołek, Biskupice oraz część Jaksic" ( zł) to otrzymamy w miarę pełny obraz przedwyborczych, wirtualnych dokonań byłego burmistrza i sekundujących mu dzielnie radnych. Nie słychać aby któryś z tych panów uderzył się w pierś. WŁASNĄ! Komentarz: Jakiś gimnazjalista może zadać oczywiste pytanie: dlaczego burmistrz Świerczek nie rozpoczął budowy basenu kilka lat wcześniej aby spokojnie go wybudować przed końcem swej kadencji? Odpowiedź jest brutalnie prosta: ta inwestycja po prostu go przerosła. Zabrakło mu odwagi, wiedzy, kompetencji i wyobraźni aby właściwie zaplanować i zrealizować tak olbrzymią, w skali gminy, inwestycję. Pytanie ucznia jest bardzo zasadne z jeszcze jednego powodu. Lata to złoty okres dla realizacji samorządowych inwestycji z pieniędzy Unii Europejskiej, które szeroką rzeką płynęły do samorządowych kas. Niestety ta rzeka ominęła nasz Miechów. Nasza gmina miała nieszczęście być zarządzana przez człowieka, którego format nijak nie przystawał do tych historycznych czasów. Wszystkie wyżej omówione inwestycje mają jeden wspólny mianownik wybory samorządowe ad Jakim trzeba być człowiekiem, żeby z premedytacją obiecywać ludziom inwestycje, o których z góry się wie, że nie będziemy ich w stanie wykonać? Jakaż przemożna chęć pozostania na stanowisku burmistrza musiała tym człowiekiem owładnąć. Czyżby niektórym stanowisko samorządowe kojarzyło się wyłącznie z korzyściami osobistymi, które na nim można osiągnąć? A gdzie służba dla społeczności, która gospodarza gminy wybrała bo mu uwierzyła. To wszystko bardzo brzydko pachnie. Na szczęście mieszkańcy naszej gminy wykazali się rozwagą i mądrością i pokazali czerwoną kartę ludziom, którzy są niegodni ich reprezentować. Czy szkoła w Parkoszowicach ma rację istnienia? Burmistrz Dariusz Marczewski i Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Jerzy Pułka spotkali się ze społecznością wsi Parkoszowice aby zastanowić się nad sensem dalszego utrzymywania miejscowej szkoły. Na spotkanie przybyło 20 mieszkańców wioski. Nietrudno się domyślić, że dyskusja była bardzo ożywiona. Burmistrz Marczewski przedstawił wyliczenia, z których wynika, że w 2010 roku funkcjonowanie SP w Parkoszowicach kosztowało 637 tys. 633 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 255 tys. zł. - Gmina musiała więc dopłacić 381 tysięcy złotych. To niecały procent gminnego budżetu a wydatki będą rosły. Poza tym koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w Parkoszowicach jest najwyższy ze wszystkich gminnych szkół i wynosi 15 tysięcy 552 złote. Dyr. Jerzy Pułka zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Lwią część kosztów funkcjonowania szkoły pochłaniają koszty osobowe. Z ponad 632 tysięcy złotych aż 507 tysięcy przeznacza się na wynagrodzenia. W szkole w Parkoszowicach uczy się obecnie 44 dzieci. Mieszkańcy Parkoszowic są przeciwni zamiarowi likwidacji szkoły w ich wsi. Na taką likwidację musi być zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały. Jeśli szkoła ma być zlikwidowana już w roku szkolnym 2011/2012 to taka uchwała musi być podjęta do końca lutego. Mieszkańcy proszą, by burmistrz wstrzymał się z decyzją, tak by placówka mogła funkcjonować jeszcze w roku szkolnym 2011/2012. W tym czasie ludzie rozważyliby możliwość zawiązania stowarzyszenia, które poprowadziłoby ją w formie szkoły niepublicznej. To jest ważna deklaracja - stwierdził burmistrz. Ale tylko deklaracja. Głównym dyskutantem i obrońcą szkoły na zebraniu był mąż obecnej dyrektor szkoły Marek Słowiński, także z-ca sołtysa Parkoszowic, kontrkandydat w wyborach obecnego burmistrza. Czy wciąż wartość dziecka trzeba przeliczać na złotówki, a może już na franki szwajcarskie? pytał demagogicznie. Poinformował, że 90-letni budynek szkolny od 20 lat jest remontowany przez mieszkańców i jego lokatorów. Dyr. Jerzy Pułka wyjaśnił, że nawet jeśli Rada Miejska podjęłaby uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Parkoszowicach, to jest ona tylko intencyjna. Po dokonaniu stosownych analiz, przedstawieniu decyzji o zamiarze zamknięcia szkoły rodzicom i kuratorium, w maju, a nawet w sierpniu można wnioskować o uchwałę dotyczącą likwidacji. - Ale równie dobrze może jej w ogóle nie być. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z roku na rok dzieci w gminie jest mniej. W ciągu 6 lat ubyło 200 uczniów podkreśla Pułka. W obronę szkoły zaangażowała się powiatowa organizacja SLD, w której zarządzie działa mąż dyrektorki szkoły w Parkoszowicach. W odezwie do radnych, burmistrza i społeczeństwa miejscowa SLD pisze pryncypialnie: likwidacja placówki oświatowej w środowisku wiejskim prowadzi do pogłębienia różnic kulturowych między wsią a miastem. Nie można przeliczyć na złotówki wartości wychowawczych, więzów rodzinnych i tradycji. Budżet gminy składa się przecież także z podatków wsi z obwodu szkoły. Likwidacja tej placówki, to nic innego jak zawłaszczenie ich wpłat. uważamy, że ta decyzja jest zbyt pochopna. Wręcz instrumentalna (podkr. red.). Ufamy, że Wysoka Rada odrzuci projekt uchwały w interesie społeczności skupionej wokół tej szkoły. Z ostatniej chwili: ostateczną decyzję w sprawie zamiaru likwidacji parkoszowickiej szkoły podjęli radni na sesji 25 lutego. Za głosowało 10 radnych, E.Siudak wstrzymała się od głosu a Kluska, Sewioł, Wachacki i Wilk byli przeciw. Oto wypowiedź radnego, który głosował za likwidacją: pan Słowiński jest dla mnie niewiarygodny bo jest stroną w tej sprawie. Jego żona jest dyrektorką szkoły a także mieszkają za friko w szkolnym budynku. Pan Marek potrafi robić dużo szumu wokół własnej sprawy i miesza do tego politykę. Koszty utrzymania 1-go ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę Miechów: najniższe - SP nr 2 w Miechowie: 6 tys. 462 zł, najwyższe - SP w Parkoszowicach: 15 tys. 552 zł.

4 ECHA z MIASTA. Poseł Gowin i Wojewoda Kracik w Miechowie. W ostatni dzień stycznia odwiedzili nasze miasto znamienici goście. Na zaproszenie nowego Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego oraz Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie miechowskim Jana Pawła Janusa do Miechowa przybyli Poseł na Sejm RP Jarosław Gowin oraz Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w gościnnej Pizzerii Vita p. Krzysztofa Muszyńskiego. Przedstawiając Wojewodę Stanisława Kracika Burmistrz komplementował go oto osoba, od której chciałbym uczyć się samorządności. Na pierwszy ogień poszły sprawy związane z zakończonym kontraktowaniem usług w służbie zdrowia. Wywołany do głosu Dyrektor miechowskiego szpitala Jan Ostrowski miał do przekazania zebranym same złe wieści. Krytykował totalnie komputerowy system oceny ofert usług medycznych, który spowodował bardzo nierówny podział kontraktów na usługi z zakresu służby zdrowia. Wojewoda Kracik stwierdził, że największe zamieszanie w tym roku powstało właśnie w województwie Małopolskim. Przyczyną tego był fakt, że w porównaniu z rokiem 2010, kiedy w konkursach brało udział ok placówek służby zdrowia, do konkursów na rok 2011 stanęło ich aż o 800 więcej! Mówił o przypadkach gdy duże, renomowane szpitale nie otrzymały kontraktów na podstawowe usługi, bez których nie mogłyby funkcjonować. Dlatego wiele decyzji maszyn - komputerów musi być weryfikowanych przez fachowców od zarządzania medycyną. Efekt tych działań jest m.in. taki, że w naszym szpitalu jednak działa przychodnia kardiologiczna, która po pierwszym etapie decyzji miała ulec likwidacji. Jarosław Gowin poinformował, że w związku z zamieszaniem wokół tegorocznych kontraktów trwa kontrola Ministerstwa Finansów w małopolskim oddziale NFZ. Radny Jarosław Florek pytał kiedy powstanie trasa ekspresowa S7. Wojewoda Stanisław Kracik przyznał, że od lat wjazd do Krakowa - od strony Warszawy - jest "powodem do żenady i wstydu". Przypomniał, że wraz z marszałkiem Markiem Sową i prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim osobiście interweniowali - w sprawie budowy trasy ekspresowej - u ministra Cezarego Grabarczyka. Ten obiecał im, że jak tylko pojawią się oszczędności przetargowe w PKP zostaną skierowane na realizację pięciu zadań drogowych w kraju, w tym na budowę kolejnego odcinka S7. I choć pieniądze się znalazły to i tak ta inwestycja nie została ujęta w tegorocznym harmonogramie. - Ale jest informacja, że budowa S7 rozpocznie się przed Poseł Jarosław Gowin podkreślił, że w najbliższym czasie, w Krakowie - wraz marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną - będą wspólnie interweniować w sprawie tej inwestycji. Grzegorz Janus, wicewójt gminy Książ Wielki, pytał czy znany jest termin wskazania wariantu przebiegu trasy ekspresowej. - Też chciałbym wiedzieć. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wynajęła firmę projektową i my również czekamy na efekty jej pracy - powiedział wojewoda. Dla władz tej gminy jest to o tyle istotne, że S7 ma biec koło Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Książu Wielkim. - Ale na razie jest ona pusta. Może pan wojewoda wspomoże nas jakimiś inwestorami, bo z rolnictwa coraz trudniej wyżyć - podkreślił Marek Boligłowa. - Co drugiego będą kierował do Miechowa - odparł wojewoda. Zauważył jednak, że w tym przypadku ważne jest, by gmina posiadała Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zwrócił uwagę, by na etapie tworzenia był on merytorycznie konsultowany m.in. w Urzędzie Wojewódzkim. - Tyle samorządności ile wydatków majątkowych w budżecie. Nowe inwestycje, miejsca pracy są szansą rozwoju regionu. Dlatego o każdy hektar pod dachem trzeba zabiegać, bo daje on dodatkowe 2 miliony złotych do budżetu - radził wojewoda Kracik. Na zakończenie poseł Jarosław Gowin oznajmił, że przywiózł dobre wieści z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dodatkowego zastrzyku finansowego dla gminy Miechów. Na pieniądze mogą liczyć: Miechowski Dom Kultury (300 tys. zł) i Galeria "U Jaksy" (100 tys. zł). Wreszcie powiało optymizmem. 20 lat Straży Miejskiej. 4 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyła się uroczystość z okazji dwudziestej rocznicy powstania Straży Miejskiej w Miechowie. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczył Burmistrz Dariusz Marczewski oraz władze naszego miasta poprzednich kadencji. Obecni byli wszyscy pracownicy Straży Miejskiej w liczbie dziesięciu, którzy w ciągu tych dwudziestu lat wykonywali zawód strażnika. W swym wystąpieniu Burmistrz Marczewski podkreślił, że Straż Miejska pełni w naszym mieście wyjątkową i niezwykle ważną rolę, a podczas tych dwudziestu lat funkcjonowania udowodniła swoją przydatność w służbie społeczności lokalnej. PO Komendanta Straży Miejskiej Katarzyna Seweryn przedstawiła historię powstania miechowskiej jednostki, jej cele i zadania z zakresu ochrony porządku publicznego. Za trud i zaangażowanie na rzecz dobra mieszkańców naszej gminy, podziękowała obecnym i byłym strażnikom. Słowa podziękowania w imieniu Burmistrza trafiły także do funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Policji Powiatowej w Miechowie, których praca i współdziałanie ze Strażą Miejską w znaczącym stopniu przyczynia się do sprawności i skuteczności działań. Bardzo miłym momentem uroczystości było wręczenie przez Burmistrza awansów zawodowych pracownikom Straży Miejskiej. Szef gminy Dariusz Marczewski awansował strażników na wyższe stopnie: Mariolę Regucką na strażnika, a Dariusza Kitę na młodszego specjalistę. Forum Kobiet i Rodziny w Miechowie. 24 lutego w stołówce UGiM odbyło się zebranie założycielskie Forum Kobiet i Rodziny przy Platformie Obywatelskiej w powiecie miechowskim. Na pierwsze w województwie Małopolskim, założycielskie zebranie powiatowego Forum przybyły 24 panie z terenu powiatu miechowskiego. Z ramienia małopolskiej PO cele działania tworzonej organizacji przybliżyła Ewa Zbroja, Prezes Fundacji Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza. Zarząd powiatowy na przewodniczącą miechowskiego oddziału Forum wyznaczył Barbarę Adamską skarbnika powiatowego PO. Jej zastępcą została Anna Molęda. Zebrane panie już na pierwszym zebraniu wytypowały kilka obszarów działania nowej organizacji. Forum zajmie się organizowaniem pomocy dla: rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, samotnych matek, dzieci z biednych rodzin. Członkowie stowarzyszenia będą także zajmować się zachęcaniem do decyzji o wyrażeniu zgody na oddanie po śmierci tkanek i narządów w celu ratowania innym życia. To efekt współpracy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant.

5 Zdrowe odżywianie mity i fakty. Wstęp. Hasło "cukier krzepi" skompromitowało się już dawno temu. A co z innymi dietetycznymi mitami? Większość z nas stara się jeść właściwe rzeczy. Ale co to znaczy - właściwe? Opinie dietetyków zmieniają się niemal co dzień. Czy w tym rytmie ma zmieniać się zawartość naszych lodówek? Przecież to nie ma sensu. Mity i fakty. Błonnik. Słyszeliśmy tysiące razy, że posiłki bogate w błonnik zapobiegają rakowi jelita grubego i okrężnicy. Dwa lata temu uczeni odwołali to stanowisko, publikując obszerne studia wykazujące, że między tym typem raka a błonnikiem nie ma związku. A niedawno pojawiły się opinie, że błonnik zabezpiecza przed nowotworem, tyle że piersi. Niecałe pięć lat temu zakończył się największy w historii eksperyment dietetycz ny - Women's Health Initiative. Badania objęły grupę blisko 50 tys. kobiet, trwały osiem lat i kosztowały - bagatelka mln dol. Szczegółowe analizy miały ostatecznie potwierdzić to, czego wszyscy byli od dawna pewni, mianowicie że niskotłuszczowa dieta zmniejsza ryzyko otyłości, raka piersi, raka jelita grubego i problemów z krążeniem. Wyniki okazały się więcej niż zaskakujące - żadnego związku między sposobem odżywiania a ryzykiem zapadnięcia na którąś z tych groźnych chorób nie udało się wychwycić. A także, co ciekawe - między zawartością tłuszczu w diecie a sylwetką. Tłusta zagadka. Zapatrzeni bezkrytycznie w greckich stulatków, którzy krzepę, zdrowie i długowieczność zawdzięczać mieli diecie pełnej sałaty, kabaczków, cytrusów i wina, zapomnieliśmy, że żyjące w skrajnie innych warunkach ludy północy jadały latami foczy tłuszcz, mięso i ryby. I co? Eskimosi, w których tradycyjnym jadłospisie jedynym daniem warzywnym są wyciągnięte z żołądka reniferów półstrawione porosty, żyją również długo i utrzymują się w znakomitej kondycji. Jak to wyjaśnić? Okazuje się, że tłuszcz tłuszczowi nierówny. Niektóre są dobre, inne złe, jeszcze inne - diabelskie. Są cztery rodzaje kwasów tłuszczowych: wielonienasycone, jednonienasycone, nasycone i kwasy tłuszczowe typu trans. Pierwsze dwa są korzystne dla zdrowia. Kwasów nasyconych lepiej unikać, ale tych typu trans trzeba wystrzegać się jak ognia. Nie jesz tłuszczu? Będziesz gruby. I ospały. Jak więc w końcu ma się sprawa z tłuszczami? Złą opinią cieszą się niezasłużenie i powinny stanowić codzienny element diety. Nie umiemy się bez tłuszczy obejść - są składnikami hormonów, błon komórkowych, siatkówki oka i osłonek włókien nerwowych. Mózg w 60 proc. składa się z tłuszczu - sami pomyślcie, co stanie się z mózgiem, kiedy tłuszczu zabraknie. W tłuszczach rozpuszczają się witaminy A, D, E, K i cholina - cudowna "witamina myślenia". Dzięki niej jesteśmy w stanie skoncentrować się i wykazać pomysłowością. Niedobór choliny pogarsza pamięć, sprawia, że stajemy się rozdrażnieni, smutni, gorzej sypiamy. A skoro gorzej sypiamy, to łatwiej tyjemy. Przy okazji: już niewielki dodatek tłuszczu pozwala... lepiej zaspokoić apetyt. Hamuje bowiem czynność wydzielniczą żołądka, dzięki czemu pokarmy trawione są powoli i później pojawia się uczucie głodu. Uparte unikanie tłuszczu może - paradoksalnie - prowadzić czasami do kłopotów ze schudnięciem. Anioły i demony tłuszczu. Rzecz w tym, by nie jeść tłustego jak leci, ale nauczyć się wybierać jego dobroczynne odmiany. A przede wszystkim, za wszelką cenę unikać tłuszczy trans. Drastycznie podwyższają poziom złego cholesterolu i obniżają poziom dobrego, przyczyniają się do r ozwoju miażdżycy, upośledzają pamięć i uszkadzają białka komórek nerwowych mózgu. Niestety, pełno ich jest w produktach przemysłu s pożywczego. Dlatego, że tłuszcze trans są tanie, nie jełczeją, więc znakomicie wydłużają czas przydatności do spożycia. Znajdziecie je we wszystkich wyrobach cukierniczych (ciastach, herbatnikach, płatkach śniadaniowych!). Są lubiane przez restauratorów - oleje trans można bez końca niemal podgrzewać i chłodzić bez utraty jakości. Najzdrowsze są wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom cholesterolu całkowitego, a przede wszystkim jego szkodliwej frakcji LDL. Gdzie je znaleźć? Przede wszystkim w tłoczonych na zimno olejach roślinnych, orzechach i tłustyc h rybach morskich, takich jak łosoś, makrela i śledzie. Ale jeśli mowa o rybach, trzeba na jedno uważać - te najlepsze z najlepszych, najzdrowsze kwasy, zbawienne dla serca "omega- 3" zawarte w rybim tłuszczu są niezwykle wrażliwe na temperaturę. Ulegają zniszczeniu już przy 70 stopniach C. Co to oznacza? Ano, że rybka dobrze wysmażona i wielokrotnie podgrzewana może być całkiem bezwartościowa. A także, że może warto przekonać się do su shi - w Japonii i na dalekiej Północy, gdzie postawą diety są surowe ryby, zarówno choroby serca, jak i depresja są rzadkością. Szpinak z żelaza. Najsłynniejszym chyba dietetycznym mitem jest przekonanie o niewiarygodnej zawartości żelaza w szpinaku. Miało być go tam dziesięciokrotnie więcej niż w innych warzywach! Szpinakowa paćka na głowę biła wynikami nawet czerwone mięso. Legenda zrodziła się gdzieś pod koniec XIX wieku i przez kilkadziesiąt lat wszystkie europejskie dzieciaki musiały wsuwać szpinak. Kiedy jednak w połowie XX wieku przeprowadzono ponownie badania zawartości mikroelementów w różnych potrawach, wyszło na jaw, że szpinak nie ma ani mniej, ani więcej żelaza niż wszystkie inne liście - od sałaty począwszy, poprzez rukolę, na kapuście kończąc. Przyczyną rozbieżności jest najpewniej fakt, że w XIX wieku mierzon o zawartość minerałów w tzw. suchej materii, czyli liściach szpinaku po odparowaniu wody, a dziś - dla świeżo zerwanej rośliny. Jest jeszcze jedna przyczyna. Sto lat temu szpinak naprawdę miał więcej żelaza niż dziś. Uwaga, to dotyczy nie tylko szpinaku, ale niemal ws zystkich warzyw: są coraz mniej zdrowe. Kto ukradł witaminy? Zawartość witaminy C w jabłkach, burakach, kalafiorach, szpinaku brukselce spadła w ciągu ostatnich 50 lat o blisko połowę! Podobnie ma się sprawa z cennymi mikroelementami. Dlaczego? Winna jest zachłanność. Nie umiemy pogodzić się z myślą, że niektórymi owocami cieszyć się powinniśmy tylko przez kilka tygodni w roku. Zbieramy je zanim dojrzeją, trzymamy w chłodniach i pozwalamy sztucznie dojrzewać w atmosferze etylenu. A przy niedostatku słońca owoce nie produkują całej masy pożytecznych związków chemicznych, m.in. polifenoli, naturalnych roślinnych antybiotyków i przeciwutleniaczy czy antocyjanów - pełniących funkcję filtra chroniącego przed szkodliwym działaniem słońca. Nowe, większe i dorodniejsze odmiany uprawne rosną wprawdzie bujniej i szybciej, ale nie potrafią w tym samym tempie gromadzić wszystkich wartościowych dla nas minerałów. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez amerykański Departament Rolnictwa, między rokiem 1950 a 2000 w produktach rolnych ubyło fosforu, żelaza i wapnia (od 9 do 16 proc.), białka (o 6 proc.), witaminy B2 (aż o 38 proc.), a także witaminy C (o 15 proc.). Pij mleko lub idź na słońce. Kiedyś wierzyliśmy, że krzepę daje cukier, dziś, że ci, co piją mleko, będą wielcy i zdrowi. Można to zrozumieć dosłownie. Karmione wyłącznie mlekiem cielę przybiera na wadze w pierwszym roku życia kilkaset kilo. To naturalnie przewrotny i demagogiczny argument - ciele pije naprawdę bardzo dużo tłustego mleka w niczym nieprzypominającego płynu, który kupujemy w sklepach pod nazwą mleko pełnotłuste. Niemniej jednak nawet sklepowe mleko ciągle zawiera sporo tłuszczu, cukru i białka. Pół szklanki dostarcza nam p onad 60 kcal - o połowę więcej niż podobna objętość piwa. Krowie, a w jeszcze większym stopniu kozie mleko jest natomiast znakomitym źródłem wapnia, którego powinniśmy zjadać co dzień przynajmniej 800 mg, a najlepiej nawet i 1200 mg. Zwolennicy ściśle wegańskiej diety przekonują niekiedy, że wystarczająco dużo wapnia uzyskać można, racząc się tofu, sezamem, nasionami słonecznika, suszonymi figami, orzechami brazylijskimi, kapustą włoską, brokułami, migdałami, roślinami strączkowymi, kiełkami i kaszami. To prawda, ale trzeba żyć w odpowiednim klimacie. Zapotrzebowanie na wapń daje się zaspokoić wyłącznie produktami roślinnymi, ale np. w Indiach. Tam zapotrzebowanie na wapń jest dużo niższe. Dlaczego? To bard zo słoneczny rejon, więc w skórze mieszkających tam ludzi powstaje sporo witaminy D, która poprawia wchłanianie wapnia o 30 aż d o 80 proc. Ser biały czy żółty? Warto wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie. Jeśli poziom wapnia w organizmie jest niewystarczający, nasze ciała starają się to nadrobić, przyspieszając syntezę witaminy D. Ale witamina D nie tylko ułatwia przyswajanie wapnia, ale również wspomaga syntezę tłuszczu i zmniejsza lipolizę - rozkład tkanki tłuszczowej. Dla wszystkich dbających o wagę płynie stąd prosty morał: trzeba zadbać o właściwy poziom wapnia w pożywieniu. Powszechnie wierzy się, że jego znakomitym źródłem są twarogi. Tymczasem one mają wapnia jak na lekarstwo - niemal cały wycieka wraz z serwatką (to naprawdę ogromna strata: rocznie w Polsce produkujemy twarogi za prawie 2,5 mld zł. Drugie tyle kosztuje wapń, który w procesie produkcji sera wylewany jest wraz z serwatką). Na domiar złego stosunkowo wysoka zawartość białka w twarogu przyspiesza wypłukiwanie wapnia z organizmu. To dopiero paradoks! Opierając dietę na twarogu, możemy więc raczej osłabić kości, zamiast je wzmacniać. Skąd zatem czerpać wapń? Można z mleka, ale to sposób dobry dla jego wielkich amatorów. Pół szklanki mleka ma 113 mg wapnia, więc dla zapewnienia sobie dziennej dawki tego pierwiastka trzeba by wyżłopać dziennie dobry litr mleka. Mało kto temu podoła. To samo można osiągnąć jedząc ser, tyle że żółty. Już jeden plaster - 10 dkg goudy - zawiera 1000 mg wapnia. Tyle samo uzyskalibyśmy z litra mleka, kilograma twarogu, siedmiu kilogramów łopatki pieczonej, 16 kilogramach bananów czy podobnej ilości piwa. Znakomitym źródłem wapnia są też rybki w puszce (dzienne zapotrzebowanie zaspokoi już 300 g sardynki w pomidorach) i napoje mleczne - kefiry, jogurty i serwatki. Jajko z niespodzianką. Jeść czy nie? Opinie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Czy jajo to źródło najcenniejszych odżywczych substancji, czy bomba cholesterolowa? Faktem jest, że w każdym żółtku jest tego związku blisko 200 mg. Epilog: Cholesterol dostarczany z pokarmem ma w ogólnym bilansie znaczenie drugorzędne, ponieważ znakomitą większość tej substancji, która zagraża naszym żyłom, produkujemy sami - w wątrobie, skórze, jelitach i nadnerczach. Tym więcej, im bardziej nerwowy tryb życia prowadzimy. Dlatego dla zdrowia ważne jest nie tylko to, co jemy, ale jak żyjemy. A na pytanie, co jeść, najlepsza odpowiedź brzmi: co chcesz. Byle różnorodnie i niezbyt wiele. Liczy się sposób. Małe porcje, unikanie przekąsek i wspólne biesiadowanie - aby posiłki, jak i życie, były pełne pogody.

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO Lp Nazwa Stowarzyszenia Adres Stowarzyszenia / Organizacji 1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Miechowskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO Lp Nazwa Stowarzyszenia Adres Stowarzyszenia / Organizacji 1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Miechowskiej

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Echo Dobrocina Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Kwiecień 2015 Ważne aspekty wychowania fizycznego Aby poznać pojęcie wychowania fizycznego należy najpierw zaznajomić się z definicją kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Potrawy typu fast food a żywność przygotowywana w domu. Cele: uświadomienie różnic pomiędzy daniami typu fast food a żywnością przygotowywaną

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment Jacek Babiel Jak wygrać wybory? Łomża 2013 Jacek Babiel 2013 Wydawca: babiel.com.pl Jacek Babiel www.jakwygracwybory.com.pl ISBN 978-83-926997-2-9 Nie wygrać, to nie znaczy zawsze przegrać Materiał, który

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C).

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Wzrost temperatury redukuje poziom większości składników odżywczych. Surowy por

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Sukces: Mława z Węzłem Modła i zachodnią obwodnicą

Sukces: Mława z Węzłem Modła i zachodnią obwodnicą Sukces: Mława z Węzłem Modła i zachodnią obwodnicą Po kilku latach starań, negocjacji i uzgodnień 23 września 2015 r. Mława była świadkiem wielkiego wydarzenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia.

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Łukasz Sujecki IIIA Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Piramida zdrowego Odżywiania Pyyyszne mięsko

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I W Ł A S N E

W Y D A T K I W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień 30.12.2005 r. w zł. Plan Dział

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Po co nam rada dzielnicy skoro mamy radnych miejskich? Rada dzielnicy jest skrajnie upolityczniona Rada

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował.

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował. Specjaliści od zdrowego żywienia biją na alarm. Jemy za mało ryb morskich, co oznacza, że w organizmie przeciętnego Polaka brakuje nienasyconych kwasów Omega 3, uważanych przez wielu naukowców za złoty

Bardziej szczegółowo

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ!

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! Witaj! W tym krótkim PDFie chcę Ci wytłumaczyć dlaczego według mnie jeżeli chcesz wyglądać świetnie i utrzymać świetną sylwetkę powinieneś

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Głosy nieważne w wyborach samorządowych hipotezy, pierwsze analizy

Głosy nieważne w wyborach samorządowych hipotezy, pierwsze analizy Głosy nieważne w wyborach samorządowych 2014 - hipotezy, pierwsze analizy dr Adam Gendźwiłł Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Kontrowersje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo