Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity"

Transkrypt

1 Luty 2011r. Echo Miechowa Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim) Pogrom szkół podstawowych. Mimo, że w ostatnich pięciu latach samorządy zlikwidowały 3 tysiące szkół, a uczniów jest o milion mniej, liczba nauczycieli wzrosła o 13 tysięcy. Gminy nie mają już pieniędzy na fikcyjne etaty, dlatego szukają nowych form zatrudnienia, poza Kartą Nauczyciela. W 4 gminach powiatu miechowskiego radni gminni postanowili o zamiarze likwidacji 10 szkół podstawowych!!! Co z nauczycielami z tych szkół?! Gmina Kozłów - do likwidacji wszystkie szkoły podstawowe w: Kamionce, Kępiu, Kozłowie, Marcinowicach, Przybysławicach i Przysiece. (czytaj w numerze) Gmina Gołcza do likwidacji szkoły w: Czaplach Wielkich i Mostku. (czytaj w numerze) Gmina Książ Wielki do likwidacji Szkoła Podstawowa w Rzędowicach. Gmina Miechów do likwidacji Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach. (czytaj w numerze) Zaproszenie : Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe informacje, zdjęcia lub pomysł na artykuł prasowy. Zastrzegamy sobie prawo dysponowania nadesłanymi pocztą materiałami. W N U M E R Z E ECHO 02/11 (51) str.2 - Echa z powiatu str.3 - Echa z gminy str.4 - Echa z miasta str.5 - Felieton str.6 - Prasa, Internet str.7 - Sport str.8 Świerszczyk miechowski

2 ECHA Z POWIATU. Mądra Gmina. Gmina Racławice została wyróżniona tytułem Mądra Gmina Wśród gmin małych zajęła II miejsce w województwie małopolskim. Wyniki plebiscytu organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłoszono 19 stycznia 2011 roku podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, która odbywała się na terenie Politechniki Krakowskiej. MISTiA postanowił wyróżnić gminy, które najwięcej inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników. Celem konkursu jest wyłonienie tych gmin z obszaru działania Instytutu, które najczęściej kierują pracowników swych urzędów lub jednostek prowadzonych przez urząd na szkolenia realizowane w MISTiA. Pierwsza edycja konkursu obejmowała lata i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Stąd decyzja o jego kontynuacji. Dyplom i statuetkę za rok 2010 z rąk p. o. dyrektora Instytutu Janusza Olesińskiego odebrał wójt gminy Racławice Adam Samborski. Wykładowcą roku 2010 wśród szkolących pracowników administracji samorządowej w MISTiA został Piotr Świeży. Na zdjęciu Adam Samborski w towarzystwie Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Małopolski Romana Ciepieli i innych laureatów. Miechowska Policja w 2010r W Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się narada roczna, podczas której zaprezentowano sprawozdanie z pracy jednostki w 2010r. Podsumowanie pracy miechowskich policjantów odbyło się w obecności insp. Andrzeja Rokity, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo KPP w Miechowie oraz szefowie miejscowych samorządów. Komendant powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Bogusław Słupczyński przedstawił podstawowe założenia rocznego raportu (m.in. efekty działania, stan zatrudnienia, awanse, nagrody, dyscyplinę służbową). W minionym roku miechowscy policjanci (86 etatów) zarejestrowali przestępstw, a stopień ich wykrywalności wyniósł 81,5%. Komendant podziękował samorządom ziemi miechowskiej, powiatowi i gminom, które wspomogły tutejszą jednostkę Policji kwotą 95 tys. zł. Ważniejsze wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez miechowskich funkcjonariuszy, jak i zdarzenia, w których wyjaśnianiu uczestniczyli, przypomniał zastępca komendanta podinsp. Wojciech Domagała. Pod względem stopnia wykrywalności przestępstw w roku sprawozdawczym KPP w Miechowie zajęła 1. miejsce wśród 20 jednostek w województwie. Obecni na naradzie kierownicy poszczególnych wydziałów komendy i kierownicy posterunków gminnych (Charsznica, Książ Wielki i Racławice) złożyli sprawozdania z efektów służby w zakończonym roku. Starosta i burmistrz gratulując wyników funkcjonariuszom KPP zauważyli, że dzięki skutecznym działaniom zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa i porządku wśród mieszkańców miechowszczyzny. Obaj zadeklarowali dalsze wsparcie na miarę samorządowych możliwości. Komendant wojewódzki Policji insp. Andrzej Rokita podziękował podwładnym z Miechowa wyników uzyskanych w 2010r. w każdej kategorii działalności i zapewnił, że również w obecnym roku MSWiA zapewni policjantom niezbędne środki i należne świadczenia. Dobre wyniki i statystyka cieszą mnie, ale szczególnie dziękuję wam za aktywność, bo to ona przekłada się na pozytywny odbiór społeczny podsumował. Całodobowa opieka w Szpitalu Św. Anny! Od 1 marca, usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej będzie pełnił Szpital św. Anny w Miechowie. To efekt wygranych przez szpital rokowań w Narodowym Funduszu Zdrowia w Krakowie. Do konkursu oprócz miechowskiego szpitala stanęły OPC z Krakowa i Top-Med z Miechowa. Tak więc od początku nowego miesiąca, w porze nocnej oraz w niedziele i święta przypadkami nagłych zachorowań będzie się zajmował Szpital Św. Anny. Chciałoby się powiedzieć wraca normalność. Gmina Kozłów likwiduje wszystkie szkoły! 22 lutego odbyła się sesja Rady Gminy w Kozłowie. Trwała 6 godzin! Tyle czasu potrzebowali radni aby zrealizować przygotowany na tą sesję program. Nie ulegało wątpliwości, że tak bogaty program był jednym z elementów taktyki wójta Pluty, który zgodnie z ust awą przygotowuje projekty uchwał na sesję RG. Gros publiczności przybyłych do budynku Urzędu Gminy przyszła bowiem w tym dniu z powodu uchwał dotyczących likwidacji wszystkich szkół podstawowych w Gminie Kozłów! Zamiar likwidacji wszystkich gminnych szkół jest chyba jak dotąd jedyny w Polsce i tak niezwykły, że ściągnął do Kozłowa Telewizję Polską i całą prasę lokalną. W sześciu gminnych szkołach w Kamionce, Kępiu, Kozłowie, Marcinowicach, Przybysławicach i Przysiece uczy się 217 uczniów oraz 60 dzieci w oddziałach przedszkolnych. We wszystkich placówkach pracuje 64 nauczycieli i 15 pracowników personelu technicznego. Uczniowie z likwidowanych placówek mają być dowożeni do nowego budynku zbiorczej szkoły gminnej w Kozłowie, która ma zacząć funkcjonować od 1 września 2011 roku. Aspekt finansowy przedstawiony przez wójta S. Plutę nie podlega dyskusji. Jest oczywiste, iż koszt utrzymania 6 placówek jest nieporównywalny z kosztem utrzymania jednej szkoły. Faktem jest, że decyzja o budowie nowej szkoły, i to na 600 dzieci, zapadła jeszcze w XX wieku a pierwsze jej zręby powstały w 2000r. Obecne władze tylko znalazły pieniądze na zakończenie inwestycji. Nowa szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Dyrektorzy likwidowanych szkół, rodzice i związkowcy mają kilka poważnych wątpliwości: 1. Co będzie jeśli nie uda się zakończyć budowy i przygotować szkoły na przyjęcie dzieci do 1 września 2011r.? Już teraz gmina zmuszona była zlecić dodatkowe prace przy odwadnianiu terenu wokół szkoły. Teraz to jedno bagno. Jak w takie środowisko wprowadzić małe dzi eci? 2. Jak gmina zamierza zagospodarować połowę z 64 nauczycieli i personelu technicznego, dla których zabraknie pracy w nowej szkole? 3. Czy gmina ma pomysł na zagospodarowanie budynków po zlikwidowanych placówkach oświatowych? 4. Jak wójt wyobraża sobie dowóz dzieci w zimie z odległych przysiółków np. w Przybysławicach? O której będą musiały wstawać maluchy? To tylko niektóre z wielu pytań, na które rodzice nie otrzymali jasnej odpowiedzi. O dziwo żadnych wątpliwości nie mieli gmin ni radni. W ogóle nie włączyli się do dyskusji na ten jakże ważny dla miejscowej społeczności, którą reprezentują temat. Podjęli decyzję o likwidacji wszystkich szkół! Gmina Gołcza likwiduje 2 szkoły. Lesław Blacha nie chce być wiele gorszy od Stanisława Pluty i też chce zlikwidować dwie szkoły podstawowe w gminie. Radni Rady Gminy w Gołczy uchwalili zamiar likwidacji dwóch szkół podstawowych: w Czaplach Wielkich i Mostku. Mieszkańcy Czapel już wcześniej pogodzili się z faktem likwidacji podstawówki w ich wsi i na sesji Rady Gminy nie padło ani słowo protes tu. Natomiast na sesję przybyła 7-osobowa delegacja mieszkańców wsi Mostek, Buk i Zawadka aby stanowczo zaprotestować przeciwko zamiarowi likwidacji ich szkoły podstawowej. Przedstawili petycję w obronie szkoły podpisaną przez 350 osób. W obronę szkoły włączył się także proboszcz parafii w Mostku. Niestety fakty są nieubłagane a potrzeby finansowe gminy duże. W szkole w Mostku tylko w ciągu jednego roku liczba uczniów zmalała z 36 w roku szkolnym 2009/2010 do z aledwie 24 w roku bieżącym. Decyzja radnych była zdecydowana. Postanowili dać wójtowi zielone światło do likwidacji w/w 2 szkół. Przypominamy, że w stolicy gminy funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, które bez problemów przyjmą dzieci dowiezione z Czapel i Mostku. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie czyli tajemnicze zniknięcie sprzętu w Kozłowie. Na wyżej opisanej sesji Rady Gminy w Kozłowie stanęła sprawa tajemniczego zniknięcia aparatury do wykonywania USG. Kilka dni przed sesją w Ośrodku Zdrowia w Kozłowie wójt zainstalował nową jego dyrektorkę. To już trzecia próba w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca! Żeby było jeszcze ciekawiej nowa szefowa gminnej służby zdrowia p. Dorota Wadowska-Dudek, jest z wykształcenia ekonomistą! Tak więc w ramach oszczędności pan wójt będzie jeszcze musiał zatrudnić z-cę dyrektora ds. medycznych, jak np. w miechowskim szpitalu! Nowa pani dyrektor poinformowała radnych, że cyt: w ośrodku sytuacja jest kryzysowa. Na dodatek w placówce trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale wróćmy do feralnego sprzętu czyli aparatury USG zakupionej w 1997r. Ostatni raz widziano ją na swoim wózeczku 15 listopada 2010r. do momentu zamknięcia PZOZ. Rano 16-go już jej w pomieszczeniach nigdzie nie znaleziono. Radny Capiga nie mógł się nadziwić, że tak duży przedmiot zniknął bez śladu mimo, że ośrodek zdrowia posiada system alarmowy i monitoring. Całą sprawę wyjaśnił o błyskawiczne śledztwo przeprowadzone przez dziennikarkę Dziennika Polskiego p. Magdalenę Uchto. Jarosław Moskwa, były dyr. PZOZ w Kozłowie, w rozmowie telefonicznej z "D P", zapewnił, że aparat USG nigdy nie był własnością ani gminy, ani ośrodka. Dodał, że załatwił sfinansowanie jego zakupu w jednej z fundacji, ale pod warunkiem, że zostanie on przekazany Społecznemu Komitetowi Pomocy dla Ośrodka. - Jego przewodniczącą była moja żona, a ja członkiem. Teraz obawiamy się, że ośrodek jest już na prostej, by dojść do upadłości. Dlatego aparatem dysponuje komitet i to on podejmie decyzję, w jakiej formie ten aparat będzie służył mieszkańcom gminy Kozłów - informuje. I wszystko jasne! W całym zamieszaniu wokół PZOZ w Kozłowie zapewne nie ma znaczenia fakt, że jak nam podpowiedział jeden z mieszkańców obecnych na sesji, syn wójta Pluty kończ y medycynę.

3 ECHA Z GMINY. Spuścizna po K.Świerczku i poprzedniej Radzie Miejskiej. C.d. Budżet gminy Miechów na rok 2011: dochody zł, a wydatki zł. Deficyt w kwocie zł zostanie pokryty środkami z pożyczek (584 tys. zł) i kredytów ( zł). Nowa Rada i nowy Burmistrz już na starcie mają mocno w plecy. Środki na tegoroczne inwestycje będą musiały być mocno okrojone z powodu konieczności dokończenia i zapłacenia za wiele rozpoczętych a nie zakończonych zadań w roku Dlaczego tak się stało i kto za to odpowiada? Odpowiedź jest w ustawie o samorządzie gminnym: Rada Miejska na wniosek burmistrza uchwala budżet gminy. #/ Budowa Aquparku. Celowo nie używam tu nazwy basen czy kryta pływalnia bo to co wymyślił b. burmistrz a zaakceptowali ówcześni rajcy miejscy tu ukłon w stronę ówczesnych i obecnych radnych: Belicy, Czekaja, Florka, Muszyńskiego, Sewioła i Wilka nie godzi się nazywać po prostu basenem. Basen to takie naczynie pod szpitalnym łóżkiem. Natomiast kompleks rekreacyjno rozrywkowy z pływalnią, kawiarnią, kręgielnią, salami do gry w squash a czy ścianą wspinaczkową słusznie może aspirować do miana Aquaparku właśnie. A wszystko to z widokiem na nasz bezcenny klejnot Bazylikę Grobu Bożego (jak pisał we wniosku o wsparcie finansowe burmistrz Świerczek). Tenże Świerczek zaplanował zakończenie budowy całego kompleksu, wartej 16 mln. zł., na czerwiec 2012r! Tak więc terminy i skala projektu zmuszały do absolutnej mobilizacji. A jak zmobilizował się były już burmistrz? Na początku 2010r. w uchwalonym budżecie przewidziano przerób na basenie 6,3mln. zł. Po skorygowaniu, plan pod koniec roku wyniósł 5,75 mln. zł. a faktyczna wartość zrealizowanych robót to zaledwie 1,08 mln. zł! Czyli zamiast planowanych 36% inwestycji zrealizowano zaledwie 6%!!! Nasza gmina ma szczęście, że następca Świerczka Burmistrz Dariusz Marczewski jest z zupełnie innej gliny. Już po 2 miesiącach urzędowania podpisał umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy basenu kwotą 2,8 mln. zł!!! #/ Przebudowa skrzyżowania przed Urzędem Gminy i Miasta. Na początku grudnia, przed 2 turą wyborów, K.Świerczek publicznie zapewnił, że prace przy skrzyżowaniu zostaną ukończone do dnia 12 grudnia 2010r. Jak setki innych obietnic ta również okazała się zwykłym kłamstwem na użytek wyborów. Z tym problemem muszą się zmierzyć i za niego zapłacić (130 tys. zł.) nowe władze. #/ Inne zaplanowane a niewykonane inwestycje to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Powstańców (plan pierwotny tys. zł), wykonanie remontu wylotów znajdujących się na skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej i Łukasińskiego (plan pierwotny - 60 tys. zł), budowa punktów świetlnych ul. Sobieskiego do kompleksu szkolnego na os. Sikorskiego (plan pierwotny - 70 tys. zł), oraz wykonanie oświetlenia os. XXX - lecia PRL (plan pierwotny tys. zł). Jeśli dodamy do tego: budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenach wiejskich ( zł), opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi wewnętrznej wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 783 ul. Sienkiewicza" ( zł), opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Falniów, Falniów - Wysiołek, Biskupice oraz część Jaksic" ( zł) to otrzymamy w miarę pełny obraz przedwyborczych, wirtualnych dokonań byłego burmistrza i sekundujących mu dzielnie radnych. Nie słychać aby któryś z tych panów uderzył się w pierś. WŁASNĄ! Komentarz: Jakiś gimnazjalista może zadać oczywiste pytanie: dlaczego burmistrz Świerczek nie rozpoczął budowy basenu kilka lat wcześniej aby spokojnie go wybudować przed końcem swej kadencji? Odpowiedź jest brutalnie prosta: ta inwestycja po prostu go przerosła. Zabrakło mu odwagi, wiedzy, kompetencji i wyobraźni aby właściwie zaplanować i zrealizować tak olbrzymią, w skali gminy, inwestycję. Pytanie ucznia jest bardzo zasadne z jeszcze jednego powodu. Lata to złoty okres dla realizacji samorządowych inwestycji z pieniędzy Unii Europejskiej, które szeroką rzeką płynęły do samorządowych kas. Niestety ta rzeka ominęła nasz Miechów. Nasza gmina miała nieszczęście być zarządzana przez człowieka, którego format nijak nie przystawał do tych historycznych czasów. Wszystkie wyżej omówione inwestycje mają jeden wspólny mianownik wybory samorządowe ad Jakim trzeba być człowiekiem, żeby z premedytacją obiecywać ludziom inwestycje, o których z góry się wie, że nie będziemy ich w stanie wykonać? Jakaż przemożna chęć pozostania na stanowisku burmistrza musiała tym człowiekiem owładnąć. Czyżby niektórym stanowisko samorządowe kojarzyło się wyłącznie z korzyściami osobistymi, które na nim można osiągnąć? A gdzie służba dla społeczności, która gospodarza gminy wybrała bo mu uwierzyła. To wszystko bardzo brzydko pachnie. Na szczęście mieszkańcy naszej gminy wykazali się rozwagą i mądrością i pokazali czerwoną kartę ludziom, którzy są niegodni ich reprezentować. Czy szkoła w Parkoszowicach ma rację istnienia? Burmistrz Dariusz Marczewski i Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Jerzy Pułka spotkali się ze społecznością wsi Parkoszowice aby zastanowić się nad sensem dalszego utrzymywania miejscowej szkoły. Na spotkanie przybyło 20 mieszkańców wioski. Nietrudno się domyślić, że dyskusja była bardzo ożywiona. Burmistrz Marczewski przedstawił wyliczenia, z których wynika, że w 2010 roku funkcjonowanie SP w Parkoszowicach kosztowało 637 tys. 633 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 255 tys. zł. - Gmina musiała więc dopłacić 381 tysięcy złotych. To niecały procent gminnego budżetu a wydatki będą rosły. Poza tym koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w Parkoszowicach jest najwyższy ze wszystkich gminnych szkół i wynosi 15 tysięcy 552 złote. Dyr. Jerzy Pułka zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Lwią część kosztów funkcjonowania szkoły pochłaniają koszty osobowe. Z ponad 632 tysięcy złotych aż 507 tysięcy przeznacza się na wynagrodzenia. W szkole w Parkoszowicach uczy się obecnie 44 dzieci. Mieszkańcy Parkoszowic są przeciwni zamiarowi likwidacji szkoły w ich wsi. Na taką likwidację musi być zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały. Jeśli szkoła ma być zlikwidowana już w roku szkolnym 2011/2012 to taka uchwała musi być podjęta do końca lutego. Mieszkańcy proszą, by burmistrz wstrzymał się z decyzją, tak by placówka mogła funkcjonować jeszcze w roku szkolnym 2011/2012. W tym czasie ludzie rozważyliby możliwość zawiązania stowarzyszenia, które poprowadziłoby ją w formie szkoły niepublicznej. To jest ważna deklaracja - stwierdził burmistrz. Ale tylko deklaracja. Głównym dyskutantem i obrońcą szkoły na zebraniu był mąż obecnej dyrektor szkoły Marek Słowiński, także z-ca sołtysa Parkoszowic, kontrkandydat w wyborach obecnego burmistrza. Czy wciąż wartość dziecka trzeba przeliczać na złotówki, a może już na franki szwajcarskie? pytał demagogicznie. Poinformował, że 90-letni budynek szkolny od 20 lat jest remontowany przez mieszkańców i jego lokatorów. Dyr. Jerzy Pułka wyjaśnił, że nawet jeśli Rada Miejska podjęłaby uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Parkoszowicach, to jest ona tylko intencyjna. Po dokonaniu stosownych analiz, przedstawieniu decyzji o zamiarze zamknięcia szkoły rodzicom i kuratorium, w maju, a nawet w sierpniu można wnioskować o uchwałę dotyczącą likwidacji. - Ale równie dobrze może jej w ogóle nie być. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z roku na rok dzieci w gminie jest mniej. W ciągu 6 lat ubyło 200 uczniów podkreśla Pułka. W obronę szkoły zaangażowała się powiatowa organizacja SLD, w której zarządzie działa mąż dyrektorki szkoły w Parkoszowicach. W odezwie do radnych, burmistrza i społeczeństwa miejscowa SLD pisze pryncypialnie: likwidacja placówki oświatowej w środowisku wiejskim prowadzi do pogłębienia różnic kulturowych między wsią a miastem. Nie można przeliczyć na złotówki wartości wychowawczych, więzów rodzinnych i tradycji. Budżet gminy składa się przecież także z podatków wsi z obwodu szkoły. Likwidacja tej placówki, to nic innego jak zawłaszczenie ich wpłat. uważamy, że ta decyzja jest zbyt pochopna. Wręcz instrumentalna (podkr. red.). Ufamy, że Wysoka Rada odrzuci projekt uchwały w interesie społeczności skupionej wokół tej szkoły. Z ostatniej chwili: ostateczną decyzję w sprawie zamiaru likwidacji parkoszowickiej szkoły podjęli radni na sesji 25 lutego. Za głosowało 10 radnych, E.Siudak wstrzymała się od głosu a Kluska, Sewioł, Wachacki i Wilk byli przeciw. Oto wypowiedź radnego, który głosował za likwidacją: pan Słowiński jest dla mnie niewiarygodny bo jest stroną w tej sprawie. Jego żona jest dyrektorką szkoły a także mieszkają za friko w szkolnym budynku. Pan Marek potrafi robić dużo szumu wokół własnej sprawy i miesza do tego politykę. Koszty utrzymania 1-go ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę Miechów: najniższe - SP nr 2 w Miechowie: 6 tys. 462 zł, najwyższe - SP w Parkoszowicach: 15 tys. 552 zł.

4 ECHA z MIASTA. Poseł Gowin i Wojewoda Kracik w Miechowie. W ostatni dzień stycznia odwiedzili nasze miasto znamienici goście. Na zaproszenie nowego Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego oraz Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie miechowskim Jana Pawła Janusa do Miechowa przybyli Poseł na Sejm RP Jarosław Gowin oraz Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w gościnnej Pizzerii Vita p. Krzysztofa Muszyńskiego. Przedstawiając Wojewodę Stanisława Kracika Burmistrz komplementował go oto osoba, od której chciałbym uczyć się samorządności. Na pierwszy ogień poszły sprawy związane z zakończonym kontraktowaniem usług w służbie zdrowia. Wywołany do głosu Dyrektor miechowskiego szpitala Jan Ostrowski miał do przekazania zebranym same złe wieści. Krytykował totalnie komputerowy system oceny ofert usług medycznych, który spowodował bardzo nierówny podział kontraktów na usługi z zakresu służby zdrowia. Wojewoda Kracik stwierdził, że największe zamieszanie w tym roku powstało właśnie w województwie Małopolskim. Przyczyną tego był fakt, że w porównaniu z rokiem 2010, kiedy w konkursach brało udział ok placówek służby zdrowia, do konkursów na rok 2011 stanęło ich aż o 800 więcej! Mówił o przypadkach gdy duże, renomowane szpitale nie otrzymały kontraktów na podstawowe usługi, bez których nie mogłyby funkcjonować. Dlatego wiele decyzji maszyn - komputerów musi być weryfikowanych przez fachowców od zarządzania medycyną. Efekt tych działań jest m.in. taki, że w naszym szpitalu jednak działa przychodnia kardiologiczna, która po pierwszym etapie decyzji miała ulec likwidacji. Jarosław Gowin poinformował, że w związku z zamieszaniem wokół tegorocznych kontraktów trwa kontrola Ministerstwa Finansów w małopolskim oddziale NFZ. Radny Jarosław Florek pytał kiedy powstanie trasa ekspresowa S7. Wojewoda Stanisław Kracik przyznał, że od lat wjazd do Krakowa - od strony Warszawy - jest "powodem do żenady i wstydu". Przypomniał, że wraz z marszałkiem Markiem Sową i prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim osobiście interweniowali - w sprawie budowy trasy ekspresowej - u ministra Cezarego Grabarczyka. Ten obiecał im, że jak tylko pojawią się oszczędności przetargowe w PKP zostaną skierowane na realizację pięciu zadań drogowych w kraju, w tym na budowę kolejnego odcinka S7. I choć pieniądze się znalazły to i tak ta inwestycja nie została ujęta w tegorocznym harmonogramie. - Ale jest informacja, że budowa S7 rozpocznie się przed Poseł Jarosław Gowin podkreślił, że w najbliższym czasie, w Krakowie - wraz marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną - będą wspólnie interweniować w sprawie tej inwestycji. Grzegorz Janus, wicewójt gminy Książ Wielki, pytał czy znany jest termin wskazania wariantu przebiegu trasy ekspresowej. - Też chciałbym wiedzieć. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wynajęła firmę projektową i my również czekamy na efekty jej pracy - powiedział wojewoda. Dla władz tej gminy jest to o tyle istotne, że S7 ma biec koło Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Książu Wielkim. - Ale na razie jest ona pusta. Może pan wojewoda wspomoże nas jakimiś inwestorami, bo z rolnictwa coraz trudniej wyżyć - podkreślił Marek Boligłowa. - Co drugiego będą kierował do Miechowa - odparł wojewoda. Zauważył jednak, że w tym przypadku ważne jest, by gmina posiadała Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zwrócił uwagę, by na etapie tworzenia był on merytorycznie konsultowany m.in. w Urzędzie Wojewódzkim. - Tyle samorządności ile wydatków majątkowych w budżecie. Nowe inwestycje, miejsca pracy są szansą rozwoju regionu. Dlatego o każdy hektar pod dachem trzeba zabiegać, bo daje on dodatkowe 2 miliony złotych do budżetu - radził wojewoda Kracik. Na zakończenie poseł Jarosław Gowin oznajmił, że przywiózł dobre wieści z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dodatkowego zastrzyku finansowego dla gminy Miechów. Na pieniądze mogą liczyć: Miechowski Dom Kultury (300 tys. zł) i Galeria "U Jaksy" (100 tys. zł). Wreszcie powiało optymizmem. 20 lat Straży Miejskiej. 4 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyła się uroczystość z okazji dwudziestej rocznicy powstania Straży Miejskiej w Miechowie. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczył Burmistrz Dariusz Marczewski oraz władze naszego miasta poprzednich kadencji. Obecni byli wszyscy pracownicy Straży Miejskiej w liczbie dziesięciu, którzy w ciągu tych dwudziestu lat wykonywali zawód strażnika. W swym wystąpieniu Burmistrz Marczewski podkreślił, że Straż Miejska pełni w naszym mieście wyjątkową i niezwykle ważną rolę, a podczas tych dwudziestu lat funkcjonowania udowodniła swoją przydatność w służbie społeczności lokalnej. PO Komendanta Straży Miejskiej Katarzyna Seweryn przedstawiła historię powstania miechowskiej jednostki, jej cele i zadania z zakresu ochrony porządku publicznego. Za trud i zaangażowanie na rzecz dobra mieszkańców naszej gminy, podziękowała obecnym i byłym strażnikom. Słowa podziękowania w imieniu Burmistrza trafiły także do funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Policji Powiatowej w Miechowie, których praca i współdziałanie ze Strażą Miejską w znaczącym stopniu przyczynia się do sprawności i skuteczności działań. Bardzo miłym momentem uroczystości było wręczenie przez Burmistrza awansów zawodowych pracownikom Straży Miejskiej. Szef gminy Dariusz Marczewski awansował strażników na wyższe stopnie: Mariolę Regucką na strażnika, a Dariusza Kitę na młodszego specjalistę. Forum Kobiet i Rodziny w Miechowie. 24 lutego w stołówce UGiM odbyło się zebranie założycielskie Forum Kobiet i Rodziny przy Platformie Obywatelskiej w powiecie miechowskim. Na pierwsze w województwie Małopolskim, założycielskie zebranie powiatowego Forum przybyły 24 panie z terenu powiatu miechowskiego. Z ramienia małopolskiej PO cele działania tworzonej organizacji przybliżyła Ewa Zbroja, Prezes Fundacji Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza. Zarząd powiatowy na przewodniczącą miechowskiego oddziału Forum wyznaczył Barbarę Adamską skarbnika powiatowego PO. Jej zastępcą została Anna Molęda. Zebrane panie już na pierwszym zebraniu wytypowały kilka obszarów działania nowej organizacji. Forum zajmie się organizowaniem pomocy dla: rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, samotnych matek, dzieci z biednych rodzin. Członkowie stowarzyszenia będą także zajmować się zachęcaniem do decyzji o wyrażeniu zgody na oddanie po śmierci tkanek i narządów w celu ratowania innym życia. To efekt współpracy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant.

5 Zdrowe odżywianie mity i fakty. Wstęp. Hasło "cukier krzepi" skompromitowało się już dawno temu. A co z innymi dietetycznymi mitami? Większość z nas stara się jeść właściwe rzeczy. Ale co to znaczy - właściwe? Opinie dietetyków zmieniają się niemal co dzień. Czy w tym rytmie ma zmieniać się zawartość naszych lodówek? Przecież to nie ma sensu. Mity i fakty. Błonnik. Słyszeliśmy tysiące razy, że posiłki bogate w błonnik zapobiegają rakowi jelita grubego i okrężnicy. Dwa lata temu uczeni odwołali to stanowisko, publikując obszerne studia wykazujące, że między tym typem raka a błonnikiem nie ma związku. A niedawno pojawiły się opinie, że błonnik zabezpiecza przed nowotworem, tyle że piersi. Niecałe pięć lat temu zakończył się największy w historii eksperyment dietetycz ny - Women's Health Initiative. Badania objęły grupę blisko 50 tys. kobiet, trwały osiem lat i kosztowały - bagatelka mln dol. Szczegółowe analizy miały ostatecznie potwierdzić to, czego wszyscy byli od dawna pewni, mianowicie że niskotłuszczowa dieta zmniejsza ryzyko otyłości, raka piersi, raka jelita grubego i problemów z krążeniem. Wyniki okazały się więcej niż zaskakujące - żadnego związku między sposobem odżywiania a ryzykiem zapadnięcia na którąś z tych groźnych chorób nie udało się wychwycić. A także, co ciekawe - między zawartością tłuszczu w diecie a sylwetką. Tłusta zagadka. Zapatrzeni bezkrytycznie w greckich stulatków, którzy krzepę, zdrowie i długowieczność zawdzięczać mieli diecie pełnej sałaty, kabaczków, cytrusów i wina, zapomnieliśmy, że żyjące w skrajnie innych warunkach ludy północy jadały latami foczy tłuszcz, mięso i ryby. I co? Eskimosi, w których tradycyjnym jadłospisie jedynym daniem warzywnym są wyciągnięte z żołądka reniferów półstrawione porosty, żyją również długo i utrzymują się w znakomitej kondycji. Jak to wyjaśnić? Okazuje się, że tłuszcz tłuszczowi nierówny. Niektóre są dobre, inne złe, jeszcze inne - diabelskie. Są cztery rodzaje kwasów tłuszczowych: wielonienasycone, jednonienasycone, nasycone i kwasy tłuszczowe typu trans. Pierwsze dwa są korzystne dla zdrowia. Kwasów nasyconych lepiej unikać, ale tych typu trans trzeba wystrzegać się jak ognia. Nie jesz tłuszczu? Będziesz gruby. I ospały. Jak więc w końcu ma się sprawa z tłuszczami? Złą opinią cieszą się niezasłużenie i powinny stanowić codzienny element diety. Nie umiemy się bez tłuszczy obejść - są składnikami hormonów, błon komórkowych, siatkówki oka i osłonek włókien nerwowych. Mózg w 60 proc. składa się z tłuszczu - sami pomyślcie, co stanie się z mózgiem, kiedy tłuszczu zabraknie. W tłuszczach rozpuszczają się witaminy A, D, E, K i cholina - cudowna "witamina myślenia". Dzięki niej jesteśmy w stanie skoncentrować się i wykazać pomysłowością. Niedobór choliny pogarsza pamięć, sprawia, że stajemy się rozdrażnieni, smutni, gorzej sypiamy. A skoro gorzej sypiamy, to łatwiej tyjemy. Przy okazji: już niewielki dodatek tłuszczu pozwala... lepiej zaspokoić apetyt. Hamuje bowiem czynność wydzielniczą żołądka, dzięki czemu pokarmy trawione są powoli i później pojawia się uczucie głodu. Uparte unikanie tłuszczu może - paradoksalnie - prowadzić czasami do kłopotów ze schudnięciem. Anioły i demony tłuszczu. Rzecz w tym, by nie jeść tłustego jak leci, ale nauczyć się wybierać jego dobroczynne odmiany. A przede wszystkim, za wszelką cenę unikać tłuszczy trans. Drastycznie podwyższają poziom złego cholesterolu i obniżają poziom dobrego, przyczyniają się do r ozwoju miażdżycy, upośledzają pamięć i uszkadzają białka komórek nerwowych mózgu. Niestety, pełno ich jest w produktach przemysłu s pożywczego. Dlatego, że tłuszcze trans są tanie, nie jełczeją, więc znakomicie wydłużają czas przydatności do spożycia. Znajdziecie je we wszystkich wyrobach cukierniczych (ciastach, herbatnikach, płatkach śniadaniowych!). Są lubiane przez restauratorów - oleje trans można bez końca niemal podgrzewać i chłodzić bez utraty jakości. Najzdrowsze są wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom cholesterolu całkowitego, a przede wszystkim jego szkodliwej frakcji LDL. Gdzie je znaleźć? Przede wszystkim w tłoczonych na zimno olejach roślinnych, orzechach i tłustyc h rybach morskich, takich jak łosoś, makrela i śledzie. Ale jeśli mowa o rybach, trzeba na jedno uważać - te najlepsze z najlepszych, najzdrowsze kwasy, zbawienne dla serca "omega- 3" zawarte w rybim tłuszczu są niezwykle wrażliwe na temperaturę. Ulegają zniszczeniu już przy 70 stopniach C. Co to oznacza? Ano, że rybka dobrze wysmażona i wielokrotnie podgrzewana może być całkiem bezwartościowa. A także, że może warto przekonać się do su shi - w Japonii i na dalekiej Północy, gdzie postawą diety są surowe ryby, zarówno choroby serca, jak i depresja są rzadkością. Szpinak z żelaza. Najsłynniejszym chyba dietetycznym mitem jest przekonanie o niewiarygodnej zawartości żelaza w szpinaku. Miało być go tam dziesięciokrotnie więcej niż w innych warzywach! Szpinakowa paćka na głowę biła wynikami nawet czerwone mięso. Legenda zrodziła się gdzieś pod koniec XIX wieku i przez kilkadziesiąt lat wszystkie europejskie dzieciaki musiały wsuwać szpinak. Kiedy jednak w połowie XX wieku przeprowadzono ponownie badania zawartości mikroelementów w różnych potrawach, wyszło na jaw, że szpinak nie ma ani mniej, ani więcej żelaza niż wszystkie inne liście - od sałaty począwszy, poprzez rukolę, na kapuście kończąc. Przyczyną rozbieżności jest najpewniej fakt, że w XIX wieku mierzon o zawartość minerałów w tzw. suchej materii, czyli liściach szpinaku po odparowaniu wody, a dziś - dla świeżo zerwanej rośliny. Jest jeszcze jedna przyczyna. Sto lat temu szpinak naprawdę miał więcej żelaza niż dziś. Uwaga, to dotyczy nie tylko szpinaku, ale niemal ws zystkich warzyw: są coraz mniej zdrowe. Kto ukradł witaminy? Zawartość witaminy C w jabłkach, burakach, kalafiorach, szpinaku brukselce spadła w ciągu ostatnich 50 lat o blisko połowę! Podobnie ma się sprawa z cennymi mikroelementami. Dlaczego? Winna jest zachłanność. Nie umiemy pogodzić się z myślą, że niektórymi owocami cieszyć się powinniśmy tylko przez kilka tygodni w roku. Zbieramy je zanim dojrzeją, trzymamy w chłodniach i pozwalamy sztucznie dojrzewać w atmosferze etylenu. A przy niedostatku słońca owoce nie produkują całej masy pożytecznych związków chemicznych, m.in. polifenoli, naturalnych roślinnych antybiotyków i przeciwutleniaczy czy antocyjanów - pełniących funkcję filtra chroniącego przed szkodliwym działaniem słońca. Nowe, większe i dorodniejsze odmiany uprawne rosną wprawdzie bujniej i szybciej, ale nie potrafią w tym samym tempie gromadzić wszystkich wartościowych dla nas minerałów. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez amerykański Departament Rolnictwa, między rokiem 1950 a 2000 w produktach rolnych ubyło fosforu, żelaza i wapnia (od 9 do 16 proc.), białka (o 6 proc.), witaminy B2 (aż o 38 proc.), a także witaminy C (o 15 proc.). Pij mleko lub idź na słońce. Kiedyś wierzyliśmy, że krzepę daje cukier, dziś, że ci, co piją mleko, będą wielcy i zdrowi. Można to zrozumieć dosłownie. Karmione wyłącznie mlekiem cielę przybiera na wadze w pierwszym roku życia kilkaset kilo. To naturalnie przewrotny i demagogiczny argument - ciele pije naprawdę bardzo dużo tłustego mleka w niczym nieprzypominającego płynu, który kupujemy w sklepach pod nazwą mleko pełnotłuste. Niemniej jednak nawet sklepowe mleko ciągle zawiera sporo tłuszczu, cukru i białka. Pół szklanki dostarcza nam p onad 60 kcal - o połowę więcej niż podobna objętość piwa. Krowie, a w jeszcze większym stopniu kozie mleko jest natomiast znakomitym źródłem wapnia, którego powinniśmy zjadać co dzień przynajmniej 800 mg, a najlepiej nawet i 1200 mg. Zwolennicy ściśle wegańskiej diety przekonują niekiedy, że wystarczająco dużo wapnia uzyskać można, racząc się tofu, sezamem, nasionami słonecznika, suszonymi figami, orzechami brazylijskimi, kapustą włoską, brokułami, migdałami, roślinami strączkowymi, kiełkami i kaszami. To prawda, ale trzeba żyć w odpowiednim klimacie. Zapotrzebowanie na wapń daje się zaspokoić wyłącznie produktami roślinnymi, ale np. w Indiach. Tam zapotrzebowanie na wapń jest dużo niższe. Dlaczego? To bard zo słoneczny rejon, więc w skórze mieszkających tam ludzi powstaje sporo witaminy D, która poprawia wchłanianie wapnia o 30 aż d o 80 proc. Ser biały czy żółty? Warto wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie. Jeśli poziom wapnia w organizmie jest niewystarczający, nasze ciała starają się to nadrobić, przyspieszając syntezę witaminy D. Ale witamina D nie tylko ułatwia przyswajanie wapnia, ale również wspomaga syntezę tłuszczu i zmniejsza lipolizę - rozkład tkanki tłuszczowej. Dla wszystkich dbających o wagę płynie stąd prosty morał: trzeba zadbać o właściwy poziom wapnia w pożywieniu. Powszechnie wierzy się, że jego znakomitym źródłem są twarogi. Tymczasem one mają wapnia jak na lekarstwo - niemal cały wycieka wraz z serwatką (to naprawdę ogromna strata: rocznie w Polsce produkujemy twarogi za prawie 2,5 mld zł. Drugie tyle kosztuje wapń, który w procesie produkcji sera wylewany jest wraz z serwatką). Na domiar złego stosunkowo wysoka zawartość białka w twarogu przyspiesza wypłukiwanie wapnia z organizmu. To dopiero paradoks! Opierając dietę na twarogu, możemy więc raczej osłabić kości, zamiast je wzmacniać. Skąd zatem czerpać wapń? Można z mleka, ale to sposób dobry dla jego wielkich amatorów. Pół szklanki mleka ma 113 mg wapnia, więc dla zapewnienia sobie dziennej dawki tego pierwiastka trzeba by wyżłopać dziennie dobry litr mleka. Mało kto temu podoła. To samo można osiągnąć jedząc ser, tyle że żółty. Już jeden plaster - 10 dkg goudy - zawiera 1000 mg wapnia. Tyle samo uzyskalibyśmy z litra mleka, kilograma twarogu, siedmiu kilogramów łopatki pieczonej, 16 kilogramach bananów czy podobnej ilości piwa. Znakomitym źródłem wapnia są też rybki w puszce (dzienne zapotrzebowanie zaspokoi już 300 g sardynki w pomidorach) i napoje mleczne - kefiry, jogurty i serwatki. Jajko z niespodzianką. Jeść czy nie? Opinie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Czy jajo to źródło najcenniejszych odżywczych substancji, czy bomba cholesterolowa? Faktem jest, że w każdym żółtku jest tego związku blisko 200 mg. Epilog: Cholesterol dostarczany z pokarmem ma w ogólnym bilansie znaczenie drugorzędne, ponieważ znakomitą większość tej substancji, która zagraża naszym żyłom, produkujemy sami - w wątrobie, skórze, jelitach i nadnerczach. Tym więcej, im bardziej nerwowy tryb życia prowadzimy. Dlatego dla zdrowia ważne jest nie tylko to, co jemy, ale jak żyjemy. A na pytanie, co jeść, najlepsza odpowiedź brzmi: co chcesz. Byle różnorodnie i niezbyt wiele. Liczy się sposób. Małe porcje, unikanie przekąsek i wspólne biesiadowanie - aby posiłki, jak i życie, były pełne pogody.

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet. 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Jak oceniasz służbę zdrowia w naszym mieście? A. Stoi na wysokości zadania B. Kompletnie się nie sprawdza C. Robi, co

Bardziej szczegółowo

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów Nakład 20.000 egz. ANKIETA Zapraszamy do wypełnienia ankiety na ostatniej stronie MY Ty,, ja i wszyscy Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej, którym nie są obce jej sprawy Potrójna radość na osiedlu Zasole Pomagać

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny miesięcznik Nr 12 piątek, 21 grudnia 2012r.

Bezpłatny miesięcznik Nr 12 piątek, 21 grudnia 2012r. Index 3753 49 ISSN 1644-9835, tel.: 95 736 6222 jeżeli nie znajdziecie nowego tg, to już od najbliższej środy w internecie: Bezpłatny miesięcznik Nr 12 piątek, 21 grudnia 2012r. R E K L A M A Już zastanawiasz

Bardziej szczegółowo

Ząbki wśród najlepszych w Polsce

Ząbki wśród najlepszych w Polsce Nr 14(206) I 17 lipca 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Medialna szopka pod szpitalem Dwie aktywistki ugrupowania

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Z gminą, jak z rodziną, nie zawsze stać nas na luksusy WIESŁAWEM STALMACHEM. SEDNO z IZBĄ GOSPODARCZĄ ZIEMI MYŚLENICKIEJ

Z gminą, jak z rodziną, nie zawsze stać nas na luksusy WIESŁAWEM STALMACHEM. SEDNO z IZBĄ GOSPODARCZĄ ZIEMI MYŚLENICKIEJ Myślenicki Miesięcznik Powiatowy Myślenice lipiec 2015 numer 7 (92) ISSN 1899-1831 sedno.myslenice.org.pl Z gminą, jak z rodziną, nie zawsze stać nas na luksusy z IZBĄ GOSPODARCZĄ ZIEMI MYŚLENICKIEJ str:

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny Mądrze wybierz szkołę Powiat Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki

dodatek specjalny Mądrze wybierz szkołę Powiat Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki Powiat Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki GAZETA BEZPŁATNA Nr 17/18 (185/186) / 29 kwietnia 2015 r. Nakład 10 000 egz. ISSN Nr 2083-5787 www.strefaminsk.pl dodatek specjalny Mądrze wybierz szkołę MEDIZON Media

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Autobusy runęły do wody

Autobusy runęły do wody Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 12 (204) grudzień 2008 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1600 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole Autobusy runęły

Bardziej szczegółowo

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Nr 2/500 luty 2013 W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Arch. org. a w kuźni Jana Sochy w podraciborskich Bieńkowicach, zobaczyły pokaz sztuki kowalskiej oraz kolekcję maszyn

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04 reklama 01 reklama 02 reklama 04 reklama 03 reklama 03 M a s z p r a w o w i e d z i e ć W S Z Y S T KO! K r z y s z t o f Tu r z a ń s k i w w w. p i e k a r y. b l o o g. p l Zdrowie Uroda Relaks Profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

NR ISSN 1232-4566 NR 158. rok XVIII gazeta bezp³atna KWARTALNIK. W numerze: DNI CHRZANOWA JEGIPSKIE CIEMNOŚCI KONIEC DZIENNIKÓW BUDOWA OBWODNICY

NR ISSN 1232-4566 NR 158. rok XVIII gazeta bezp³atna KWARTALNIK. W numerze: DNI CHRZANOWA JEGIPSKIE CIEMNOŚCI KONIEC DZIENNIKÓW BUDOWA OBWODNICY KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 158 KWIECIEŃ-czerwiec 2009 rok XVIII gazeta bezp³atna Ÿ W numerze: DNI CHRZANOWA JEGIPSKIE CIEMNOŚCI KONIEC DZIENNIKÓW BUDOWA OBWODNICY AKTUALNOŒCI DNI CHRZANOWA 2009 Tegoroczne

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA 17 LUTEGO 2014 NR 362 VIII ROK ISSN 2084-4190

GAZETA BEZPŁATNA 17 LUTEGO 2014 NR 362 VIII ROK ISSN 2084-4190 GAZETA BEZPŁATNA 17 LUTEGO 2014 NR 362 VIII ROK ISSN 2084-4190 Rozkradli Wólki? W NUMERZE Bieńkowska stawia na Nowy Sącz W najbliższych dniach Sądecczyznę ma odwiedzić wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Bardziej szczegółowo

Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl

Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl ISSN 2353-415X Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sobieszek rozpoczął sesję od powitania obydwu pań burmistrz Bogusławy Jaworskiej Numer 9(31) Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl

Bardziej szczegółowo