RG 7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Klimatyzatory Ścienne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RG 7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Klimatyzatory Ścienne"

Transkrypt

1 RG 7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Klimatyzatory Ścienne Klimatyzator składa się z dwóch jednostek, połączonych miedzianymi rurkami (odpowiednio odizolowanymi) oraz z kabla zasilającego. Jednostka wewnętrzna jest instalowana na ścianie pomieszczenia, które ma być klimatyzowane. Jednostka zewnętrzna jest instalowana na zewnątrz na odpowiednich wspornikach. WYŚWIETLACZ WYBÓR TRYBÓW PRACY Oprócz wyświetlania temperatury ustawionej przez użytkownika (SET TEMP) wyświetlacz posiada wbudowany odbiornik sygnałów z pilota zdalnego sterowania oraz lampkę RUN. Lampka ma podwójne działanie: świeci światłem ciągłym gdy klimatyzator jest włączony miga gdy klimatyzator aktywuje funkcję rozmrażania (zobacz rozdział 2.5) Podnieś przedni panel jednostki aby uzyskać dostęp do ręcznego sterownika klimatyzatora. Pozycje sterownika STOP: klimatyzator nie odbiera żadnych sygnałów z pilota zdalnego sterowania; należy wybrać ten tryb w wypadku gdy klimatyzator powinien pozostać nieaktywny na długi okres czasu. RUN: klimatyzator jest w trybie czuwania; poprzez pilot zdalnego sterowania możliwe jest wybranie odpowiedniego trybu pracy. TEST: klimatyzator jest w trybie testowania; może być użyty tylko przez autoryzowanych serwisantów podczas instalacji lub w czasie usuwania ewentualnej awarii. AUTO: klimatyzator jest w trybie automatycznym; należy wybrać ten tryb gdy pilot zdalnego sterowania nie działa. Więcej informacji na temat trybu automatycznego w rozdziale 2.1.

2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZYCISKI I GŁÓWNE FUNKCJE Pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany do łatwego i szybkiego użycia; przyciski są usytuowane na zewnętrznej stronie pilota oraz pod przykrywką. Najczęściej używane przyciski są łatwo dostępne na zewnętrznej stronie pilota. Używanie pilota zdalnego sterowania 1. Skieruj pilota w stronę klimatyzatora. 2. Sprawdź czy pomiędzy pilotem a odbiornikiem w klimatyzatorze nie ma żadnych przedmiotów. 3. Sygnał z pilota może być wysłany maksymalnie z odległości 10m. 4. Nigdy nie zostawiaj pilota w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych. ON/OFF MODE Używane do załączania/wyłączania klimatyzatora. Gdy pilot jest załączony, na wyświetlaczu pojawia się wiadomość OPER. Wybór trybu pracy jest sekwencją: AUTO (praca automatyczna) (CHŁODZENIE) (WYKRAPLANIE) (WENTYLOWANIE) (OGRZEWANIE) + FAN Dwa przyciski do ustawiania żądanej temperatury pomiędzy 16 o C a 30 o C. Temperatura wzrasta lub maleje przy naciśnięciu odpowiednie + lub. Wybór prędkości wentylatora jest sekwencją AUTO FAN (automatycznie) FAN (niskie obroty) FAN (średnie obroty) FAN (wysokie obroty) SWING SLEEP AIR TIMER ON TIMER OFF Aktywacja lub deaktywacja ruchomych flopsów Aktywuje funkcję SLEEP (ŚPIJ). Ta funkcja automatyczne dostosowuje temperaturę i tworzy optymalny klimat w pomieszczeniu, komfortowy podczas nocnego snu, ponadto funkcja ta oszczędza energię elektryczną. (funkcja opcjonalna) reguluje przepływ powietrza pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną pomieszczenia klimatyzowanego (na wyświetlaczu pojawia się sekwencja Air1, Air2, off). Programowanie godziny włączenia klimatyzatora. Programowanie godziny wyłączenia klimatyzatora. LIGHT/HUMIN/ANION/SAVE: funkcje niedostępne; Jednostka wewnętrzna potwierdza sygnałem dźwiękowym przyjęcie każdego polecenia z pilota zdalnego sterowania.

3 TRYBY PRACY KLIMATYZATORA Klimatyzator jest zaprojektowany, aby stworzyć idealne warunki klimatyczne dla zapewnienia dobrego samopoczucia ludzi przebywających w pomieszczeniu. Klimatyzator automatycznie chłodzi i osusza oraz ociepla (modele z pompą cieplną) powietrze. Powietrze jest zasysane przez wentylator przez kratkę na przednim panelu i przepuszczane przez filtr, który zatrzymuje kurz. Następnie przemieszcza się pomiędzy lamelami wymiennika ciepła i jest chłodzone, osuszane lub ocieplane. Ciepło usunięte z pomieszczenia jest odprowadzane na zewnątrz. Gdy cykl jest zakończony wentylator wdmuchuje z powrotem świeże powietrze do pomieszczenia; kierunek wydmuchiwanego powietrza jest regulowany przez flapsy regulowane pionowo oraz przez pionowe deflektory regulowane poziomo. AUTO SYSTEM AUTOMATYCZNEGO USTAWIENIA Naciśnij przycisk MODE aby przejść do tego trybu. W trybie AUTO uaktywniona zostaje elektroniczna kontrola, która automatycznie wybiera tryb pracy odpowiedni do temperatury w pomieszczeniu (umożliwia to specjalizowany czujnik, który jest zintegrowany z jednostką wewnętrzną): Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 20 o C, uaktywniany zostaje cykl ogrzewania. Cykl jest utrzymywany aż temperatura osiągnie powyżej 22 o C; Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 25 o C, uaktywniony zostaje cykl chłodzenia. Cykl jest utrzymywany aż temperatura spadnie poniżej 23 o C. Tryb AUTO może być również uaktywniony również przyciskiem umieszczonym w przednim panelu jednostki wewnętrznej. W celu zoptymalizowania pracy klimatyzatora, dostosuj temperaturę (1), prędkość (2) (zobacz rozdział 2.6) i kierunek przepływu powietrza (3) używając przycisków pokazanych na obrazku. Urządzenie może automatycznie wybrać idealną temperaturę według życzenia użytkownika.

4 CHŁODZENIE Przytrzymaj przycisk MODE aż pojawi się symbol na wyświetlaczu, klimatyzator chłodzi pomieszczenie i w tym samym czasie zmniejsza wilgotność powietrza. W trybie chłodzenia zmieniamy temperaturę wybierając odpowiednio przycisk TEMP + lub. Przykład: temperatura w pomieszczeniu wynosi 28 o C, jeśli ustawimy chłodzenie przy temperaturze niższej niż 27 o C, kompresor uruchomi się natychmiast. Urządzenia automatycznie dostosuje tryb pracy kompresora w celu utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Przykład: temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 27 o C, ustaw temperaturę pomiędzy 24 o C a 27 o C na pilocie zdalnego sterowania. Zamknij okna i zasłoń zasłony aby odizolować pomieszczenie od promieni słonecznych. W celu zoptymalizowania pracy klimatyzatora, dostosuj temperaturę (1), prędkość (2) (zobacz rozdział 2.6) i kierunek przepływu powietrza (3) używając przycisków pokazanych na obrazku. ODWILŻANIE Przytrzymaj przycisk MODE aż pojawi się symbol na wyświetlaczu: uruchamia się w pełni zautomatyzowana funkcja ochładzania i wentylowania powietrza. Pozwala to utrzymać stałą temperaturę oraz wilgotność powietrza bez konieczności zmiany temperatury na pilocie (temperatura może być jednak zmieniona przez użytkownika w razie potrzeby). Praca jest w pełni zautomatyzowana, urządzenie samoczynnie ustawia prędkość wentylatora. Ta funkcja redukuje wilgotność powietrza w celu zwiększenia komfortu klimatyzowanego pomieszczenia. W celu zoptymalizowania pracy klimatyzatora, dostosuj temperaturę (1), prędkość (2) (zobacz rozdział 2.6) i kierunek przepływu powietrza (3) używając przycisków pokazanych na obrazku. Odwilżanie DRY automatycznie wybiera chłodzenie utrzymując ustawioną temperaturę na poziome temperatury w pomieszczeniu.

5 WENTYLOWANIE Przyciśnij przycisk MODE aż pojawi się symbol na wyświetlaczu, klimatyzator pracuje tylko w trybie wentylowania. W celu zoptymalizowania pracy klimatyzatora, dostosuj prędkość (2) (zobacz rozdział 2.6) i kierunek przepływu powietrza (3) używając przycisków pokazanych na obrazku. OGRZEWANIE (tylko modele z pompą ciepła) Przyciśnij przycisk MODE aż pojawi się symbol na wyświetlaczu, klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, w ekonomiczny sposób, dzięki pompie cieplnej. Przy załączonej funkcji HEAT pomieszczenie jest ogrzewane przy użyciu ciepłego zewnętrznego powietrza przy niskiej temperaturze. Przy użyciu przycisku TEMP + lub ustaw temperaturę wyższą niż aktualna temperatura w pomieszczeniu aby przełączyć klimatyzator w tryb ogrzewania. UWAGA: podczas pracy pompy cieplnej, klimatyzator może automatycznie włączyć tryb odszraniania w celu usunięcia nadmiernej ilości szronu z jednostki zewnętrznej. Przykłady: Temperatura w pomieszczeniu wynosi 18 o C, jeśli ustawimy ogrzewanie do temperatury wyższej niż 19 o C, kompresor uruchomi się automatycznie. Gdy temperatura jest niższa niż 14 C ustaw temperaturę pomiędzy 16 C a 20 C na pilocie zdalnego sterowania. Nie używaj trybu ogrzewania przy zewnętrznej temperaturze niższej niż -5 C. W celu zoptymalizowania pracy klimatyzatora, dostosuj temperaturę (1), prędkość (2) (zobacz rozdział 2.6) i kierunek przepływu powietrza (3) używając przycisków pokazanych na obrazku.

6 USTAWIANIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Przez przyciśnięcie przycisku FAN możesz wybrać odpowiednią prędkość wentylatora: AUTO - (niskie) - (średnie) - (wysokie); przy wybranych funkcjach COOL - HEAT W trybie AUTO układ elektroniczny ustawia prędkość wentylatora. Temperatura jest ustawiana na optymalnym poziomie, w stałym odniesieniu do warunków panujących w pomieszczeniu. Prędkość wentylatora wzrasta wprost proporcjonalnie do zapotrzebowania chłodzenia lub ogrzewania. SWING FUNKCJA KONTROLI PRZEPŁYWU POWIETRZA Wydmuchiwane powietrze jest równomiernie rozprowadzane w całym pomieszczeniu Istnieje możliwość ustawienia kierunku strumienia powietrza w sposób optymalny dla użytkownika. USTAWIANIE KIERUNKU PRZEPŁYWU POWIETRZA Przycisk SWING aktywuje FLAPA i strumień Powietrza jest kierowany cyklicznie z góry na dół i odwrotnie, w celu zapewnienia równomiernego rozchodzenia się powietrza w pomieszczeniu. W trybie chłodzenia, skieruj flapsy równolegle do podłogi; W trybie ogrzewania, skieruj flapsy do dołu ponieważ ciepłe powietrze unosi się w górę. Pionowe deflektory umieszczone są pod flapsami, ustawia się je ręcznie. Pozwalają one na skierowanie strumienia powietrza w prawo lub w lewo. UWAGA! Nigdy nie wkładaj rąk lub innych przedmiotów do otworu wylotu powietrza jednostki wewnętrznej, ponieważ jest ona wyposażona w wentylatory wirujące z dużą prędkością. FUNKCJA SLEEP Funkcję aktywuje przycisk SLEEP na wyświetlaczu pojawi się symbol. Funkcja SLEEP automatycznie dostosuje temperaturę tworząc pomieszczenie bardziej komfortowym w czasie nocnego snu. W trybie chłodzenia lub odwilżania ustawiona temperatura jest płynnie zwiększona o 2 C w czasie pierwszych dwóch godzin pracy. W trybie ogrzewania ustawiona temperatura jest płynnie zmniejszona o 2 C podczas pierwszych dwóch godzin pracy.

7 Praca w trybie chłodzenia Praca w trybie ogrzewania

8 FUNKCJA TIMER CZASOWY WYŁĄCZNIK KLIMATYZATORA (#1) OFF Czas wyłączenia ustawia się przy załączonym klimatyzatorze. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis OPER. Każde naciśnięcie przycisku TIMER OFF wydłuży czas wyłączenia klimatyzatora o 0,5 godz. (30 minut), aż do 24 godzin. Naciskaj przycisk, aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu czasu, po którym klimatyzator ma się wyłączyć. Przykład: jeśli ustawisz 2HR (2 godz.), klimatyzator wyłączy się po dwóch godzinach. CZASOWY WŁĄCZNIK KLIMATYZATORA (#2) ON Czas załączenia ustawia się przy wyłączonym klimatyzatorze (brak napisu OPER na wyświetlaczu). Każde naciśnięcie przycisku TIMER ON wydłuży czas włączenia klimatyzatora o 0,5 godz. (30 minut), aż do 24 godzin. Naciskaj przycisk, aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu czasu, po którym klimatyzator ma się włączyć. Przykład: jeśli ustawisz 3HR (3 godz.), klimatyzator włączy się po trzech godzinach. WAŻNE: Przed przystąpieniem do ustawiania czasowego włącznika: ustaw tryb pracy klimatyzatora za pomocą przycisku MODE oraz prędkość wentylatora za pomocą przycisku FAN wyłącz klimatyzator za pomocą przycisku ON/OFF Funkcje te umożliwiają automatycznie załączanie i wyłączanie klimatyzatora w żądanym czasie, co pozwala zaoszczędzić dużo energii elektrycznej.

9 JAK ZAOSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ? Używaj funkcji czasowego włącznika i wyłącznika, w celu uniknięcia niepotrzebnej pracy klimatyzatora, w czasie twojej nieobecności. Nigdy nie ustawiaj zbyt wysokiej temperatury w trybie ogrzewania i zbyt niskiej temperatury w trybie chłodzenia. Staraj się nie otwierać zbyt często okien i drzwi, ponieważ ciepłe powietrze z zewnątrz utrudnia pracę klimatyzatora. Nie zaleca się instalacji klimatyzatora w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt promieni słonecznych. Używaj funkcji SLEEP w nocy. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO Nigdy nie wykonuj napraw, które wymagają otwarcia klimatyzatora: może to być niebezpieczne z powodu obecności ruchomych części oraz gazu zawartego w układzie chłodniczym. Podłącz klimatyzator do gniazdka linii energetycznej. Gniazdko powinno być zabezpieczone termiczno magnetycznym wyłącznikiem. Nigdy nie używać wtyczki jako wyłącznika klimatyzatora. Czasami podczas pracy klimatyzatora może być słyszalny dźwięk podobny do dźwięku płynącej wody. Powodem tego jest przepływający przez rurki czynnik chłodniczy, jest to normalne zjawisko. Przy włączeniu klimatyzatora, szczególnie w trybie ogrzewania, może być słyszalne zgrzytanie, jest to spowodowane termiczną ekspansją części klimatyzatora, jest to normalne zjawisko.

10 KONSERWACJA CZYSZCZENIE W celu ułatwienia czyszczenia jednostki wewnętrznej zdejmij jej przedni panel (#1) podnosząc go maksymalnie do góry i odhaczając z zawiasów. Czyść jednostkę używając miękkiej szmatki i letniej wody (nie cieplejszej niż 40 C) z dodatkiem delikatnego detergentu lub mydła. Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani żrących detergentów do czyszczenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych odłącz klimatyzator od prądu. Jeśli jednostka zewnętrzna jest mocno zanieczyszczona lub zatkana, usuń liście i grubsze nieczystości ręcznie, a pozostały brud i kurz używając silnego strumienia powietrza lub ciepłej wody. CZYSZCZENIE FILTRÓW MODELE: RG7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Czyszczenie filtrów jest podstawową czynnością zapewniającą efektowną pracę klimatyzatora. FILTR PRZECIWKURZOWY Otwórz przedni panel chwytając go w miejscach wskazanych przez strzałki (#1) i pociągając do siebie. Usuń filtry delikatnie pociągając je ku dołowi (#2). Jeśli filtr przeciwkurzowy jest mocno zabrudzony, powinien zostać oczyszczony przy użyciu odkurzacza lub ciepłej wody i delikatnego detergentu lub mydła. Przed włożeniem filtr powinien być całkowicie suchy. Najlepiej suszyć go w przewiewnym miejscu, pozbawionym źródeł wysokich temperatur i kontaktu promieni słonecznych. Nigdy nie załączaj klimatyzatora bez filtrów. FILTR Z AKTYWNYM WĘGLEM Filtr z aktywnym węglem jest umieszczony pod filtrami powietrza (#3), absorbuje on z powietrza dym i nieprzyjemne zapachy. Powinien być regularnie wymieniany. Nigdy nie załączaj klimatyzatora bez filtrów.

11 SEZONOWA KONSERWACJA Wyłącz automatyczny wyłącznik lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Wyczyść i wymień filtry. W słoneczny dzień przełącz klimatyzator w tryb wentylacji na kilka godzin, aby umożliwić całkowite wyschnięcie wnętrza jednostki. Gdy: WYMIANA BATERII Nie ma dźwiękowego potwierdzenia jednostki wewnętrznej. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest nieaktywny. Jak: Wysuń klapkę w dół jak na obrazku Wyjmij rozładowane baterie Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami + i. Uwagi: Używaj tylko nowych baterii. Wymieniaj baterie w pilocie zdalnego sterowania przy wyłączonym klimatyzatorze. KLIMATYZATOR NIE DZIAŁA 1. Jeśli klimatyzator nie działa sprawdź: Czy wtyczka jest włożona poprawnie? Czy automatyczny wyłącznik jest włączony? Czy nie było przerwy w dostawie zasilania? Uwaga: jeśli wystąpi przerwa w dostawie zasilania, klimatyzator wyłączy się, gdy zasilanie powróci, klimatyzator może być włączony ponownie za pomocą klawiszy ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. 2. Jeśli chłodzenie lub ogrzewanie jest mniej wydajne niż normalnie, sprawdź: Czy temperatura została dobrze ustawiona na pilocie? Czy są zamknięte okna i drzwi? Czy filtry są czyste? Czy nie ma rzeczy utrudniających swobodną cyrkulację powietrza przy jednostce wewnętrznej i zewnętrznej?

12 KONTROLA Klimatyzator działa w trybie chłodzenia Wizualna inspekcja jednostki wewnętrznej. Symptom Sprawdź czy Rada 1 Na wymienniku jednostki wewnętrznej gromadzi się szron. 2 Skraplana woda się nie wydziela 3 Kompresor działa ale jest mała efektywność chłodzenia. 4 Temperatura powietrza znacznie różni się od ustawionej temperatury. 5 Kompresor jest nieaktywny. A szron gromadzi się tylko w niższej części wymiennika: wyciek gazu. B szron gromadzi się na całej powierzchni wymiennika: filtr powietrza jest zanieczyszczony. C Temperatura w pomieszczeniu jest niska (<20 C). D Wentylator jednostki wewnętrznej jest uszkodzony. A Jeśli wymiennik jednostki wewnętrznej pozostaje suchy a ilość absorbowanego prądu jest o wiele niższa od normy: jest przeciek. A Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej jest silnie zanieczyszczony: słaba wymiana ciepła. B Lamele wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej są pokrzywione. A Filtr jednostki wewnętrznej jest zanieczyszczony. B Powietrze krąży w jednostce wewnętrznej. C Źle dobrana wydajność klimatyzatora lub klimatyzator jest przeciążony (np.: źródła ciepła, zatłoczenie, ). A Kompresor jest bardzo gorący: zadziałał wyłącznik termiczny. A Zlokalizuj wyciek, uzupełnij gaz. B Wyczyść filtr powietrza. C Sprawdź temperaturę pomieszczenia. D Wymień silnik. A Skontaktuj się z centrum serwisu. A Wyczyść wymiennik jednostki zewnętrznej. B Wyprostuj lamele wymiennika jednostki zewnętrznej. A Wyczyść filtry. B Należy umożliwić swobodny przepływ powietrza. C Zmień klimatyzator na większy lub zmniejsz obciążenie termiczne (ilość grzejników ) A Poczekaj aż kompresor się schłodzi. DIAGNOZOWANIE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) Symptom Sprawdź czy Rada 1 Brak oznak życia (lampki nie świecą, brak sygnałów dźwiękowych), nawet przy naciśniętym przycisku AUTO lub TEST na jednostce wewnętrznej. 2 Pilot zdalnego sterowania nie działa lub działa tylko z bliskiej odległości. A Sprawdź czy w gniazdku jest zasilanie. B Sprawdź czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. C Sprawdź czy automatyczny wyłącznik elektryczny jest włączony. A Sprawdź czy baterie w pilocie nie są rozładowane. B Sprawdź czy nie ma przeszkód, przedmiotów, zasłon itp. pomiędzy pilotem a odbiornikiem klimatyzatora. C Sprawdź czy pilot nie znajduje się zbyt daleko od klimatyzatora. A Przywróć zasilanie w gniazdku i popraw połączenie. B Podłącz poprawnie wtyczkę. C Włącz automatyczny wyłącznik. A Wymień baterie. B Przesuń wszelkie przedmioty. C Zbliż się do klimatyzatora.

13 PRZEDSTAWIONE WYŻEJ KLIMATYZATORY DOSTĘPNE SĄ U POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY ARTEL: P.H. AGDEX ul. Grunwaldzka Rybnik tel tel fax COPYRIGHT 2003 AGDEX. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

RD RDF RDA : 7/9/13 RDM RDT RDQ RD 16

RD RDF RDA : 7/9/13 RDM RDT RDQ RD 16 RD RDF RDA : 7/9/13 RDM RDT RDQ RD 16 KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU SPLIT Klimatyzator ścienny, który właśnie kupiłeś, składa się z dwóch jednostek połączonych ze sobą miedzianymi rurkami, kablami elektrycznymi,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 73 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P340 74 PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI 1 2 3 4 5 1 Pokrywa przednia 2 Filtr wstępny 3 Filtr A341 4 BONECO P340 5 Panel obsługowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Uważnie zapoznaj się z uwagami oraz stosuj się do opisanych procedur. UWAGA!

Uważnie zapoznaj się z uwagami oraz stosuj się do opisanych procedur. UWAGA! Uważnie zapoznaj się z uwagami oraz stosuj się do opisanych procedur. UWAGA! Klimatyzatora nie należy montować samodzielnie, zawsze konieczne jest skontaktowanie się autoryzowaną firmą montażową. - W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. model CMY GENERALNY DYSTRYBUTOR :

INSTRUKCJA OBSŁUGI. model CMY GENERALNY DYSTRYBUTOR : INSTRUKCJA OBSŁUGI model CMY GENERALNY DYSTRYBUTOR : ul.wierzbowa 1, 82-300 Elbląg tel. / fax. 235-28-39, tel. 233-38-97 http:// www.klimat-el.pl; e-mail: bok@klimat-el.pl 1 Uważnie zapoznaj się z niebezpieczeństwami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA GŁÓWNE FUNKCJE

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA GŁÓWNE FUNKCJE SPIS TREŚCI LP. 1 OSTRZEŻENIA 2 2 WYŚWIETLACZ 4 3 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA GŁÓWNE FUNKCJE 4 4 TRYB PRACY 5 5 OSZCZĘDZANIE ENERGII 9 6 UWAGI I WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 9 BEZPIECZEŃSTWA 7 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ www.blizzard.agdex.com 1 Dziękujemy za zakup klimatyzatora BLIZZARD. Proszę o uważna przeczytanie poniższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR ZWARTY TYP ŚCIENNY Jednostka wewnętrzna ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE1L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA1L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Prosty pilot przewodowy UTB-YP FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo