TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE V. 11.1

2 SPIS TREŚCI WPROWADZONE ZMIANY LOGOWANIE I MENU GŁÓWNE Logowanie Menu Główne INFORMACJE Terminalowy system informacyjny Historia kontenera Drukowanie karty kontenera (TSI) Lista podróży Karta kontenera Kontenery w secie Lista kontenerów spedytora ZLECENIA Wystawienia Złożenie zlecenia wystawienia kontenera Usuwanie zlecenia wystawienia kontenera Dodawanie nowego kontenera do istniejącego zlecenia wystawienia Usuwanie kontenera z istniejącego zlecenia wystawienia kontenera Zmiana terminu lub typu zlecenia wystawienia kontenera Sprawdzanie statusu wystawienia Awizacja podjęcia kontenera Wyszukiwanie kontenerów nominowanych na spedytora Tworzenie awizacji podjęcia kontenera Tworzenie awizacji podjęcia kontenera EM Zmiana awizacji podjęcia kontenera Zmiana awizacji podjęcia kontenera EM Usuwanie awizacji podjęcia kontenera Usuwanie awizacji podjęcia kontenera EM Awizacja złożenia kontenera Tworzenie awizacji złożenia kontenera pełnego Tworzenie awizacji złożenia kontenera chłodzonego Tworzenie awizacji złożenia kontenera niebezpiecznego Tworzenie awizacji złożenia kontenera ponadgabarytowego Tworzenie awizacji złożenia kontenera pustego EM Zmiana awizacji złożenia kontenera Usuwanie awizacji złożenia kontenera KODY Rozmiar / Typ kontenera. Kody ISO

3 4.2. Status kontenera Kody uszkodzeń Kody IMO Kody zatrzymań Kody wystawień Kody portów Kody SP Kody gestorów

4 WPROWADZONE ZMIANY AWIZACJA PODJĘCIA W awizacjach podjęcia wprowadzono czytelny podział na obsługę kontenerów pełnych (przycisk Podjęcie pełnego ) i pustych ( Podjęcie pustego ). Awizacje kontenerów pustych importowych (z wyładunku) wykonuje się za pomocą przycisku Podjęcie pustego. Bez zmian pozostaje zasada ich podejmowania wymagana jest nominacja spedytora przez agenta/armatora. AWIZACJA ZŁOŻENIA Jeśli podczas awizowania kolejnego kontenera na ten sam numer bukingu nie zostanie wciśnięty przycisk Szukaj, to system przy próbie potwierdzenia wyświetli komunikat: Po wczytaniu danych bukingu należy ponownie wcisnąć Potwierdź. Ponadto uległ zmianie sposób deklarowania towaru nie podlegającego odprawie celnej (DF). Nie wybiera się go z listy kodów SP, lecz zaznacza pole wyboru Towar nie podlega odprawie celnej: KARTA KONTENERA W karcie kontenera dodano możliwość podglądu listy uszkodzeń (kody wraz z opisem w jęz. polskim) oraz możliwość podglądu historii zatrzymań i zwolnień, dodano także numer MRN. WYSTAWIENIA W podglądzie zlecenia wystawienia dodano opisy w jęz. polskim dotyczące aktualnego stanu zlecenia: Oczekuje na akceptację, Zlecenie odrzucone, Zlecenie w trakcie realizacji, Zlecenie zrealizowane. Dodano także tabelę informującą o aktualnych zleceniach wystawień wraz ze stanem realizacji zleceń (razem ilość w zleceniu, utworzono il. w realizacji, il. odrzuconych, il. zakończonych). Prosimy o rozpowszechnienie niniejszej instrukcji wśród osób pracujących w systemie express.

5 1. Logowanie i Menu główne Logowanie Aby zalogować się w systemie express należy wprowadzić następujące dane: Company - Firma User ID - Login Password - Hasło Użytkownik ma możliwość wyboru języka interfejsu, domyślnie ustawiono jęz. polski. Menu Główne Rys.1. Menu Główne składa się z następujących zakładek (rys. 2): Rys. 2.

6 Zakładki menu głównego: - Informacje: * Terminalowy system informacyjny * Karta kontenera * Lista kontenerów spedytora - Zlecenia: * Wystawienia * Awizacja Złożenia Kontenera * Awizacja Podjęcia Kontenera - Kody: * Opis kodów używanych w systemie - Użytkownicy: * Użytkownicy systemu - Kontakt dane kontaktowe działu Informatyki GCT - Menu główne alternatywny sposób poruszania się po menu expressa: - Wyloguj: * Wylogowanie z systemu Rys

7 2. INFORMACJE Zakładka Informacje zawiera (rys. 3): Rys. 4. Funkcje: - Terminalowy system informacyjny (str. 8), - Karta kontenera (str. 12), - Lista kontenerów spedytora (str. 15) Terminalowy system informacyjny Terminalowy system informacyjny to funkcja w systemie express, która umożliwia przejście do aplikacji zewnętrznej, dostępnej po ponownym zalogowaniu się. Dostęp do Terminalowego systemu informacyjnego jest również możliwy poza systemem express pod adresem: Aby przejść z systemu express do Terminalowego systemu informacyjnego należy podać numer kontenera (rys. 5) i nacisnąć przycisk Szukaj. Po zalogowaniu do Terminalowego systemu informacyjnego lista dostępnych wizyt dla tego kontenera zostanie wyświetlona automatycznie. Rys. 5. W nowym oknie należy zalogować się ponownie (rys. 6) podając te same dane (Company, User ID, Password) jak przy logowaniu do systemu express oraz nacisnąć przycisk Login.

8 Rys. 6. Bez logowania można sprawdzić status kontenera w pole Nr kontenera należy wpisać jeden lub więcej numerów kontenera (z kreską przed cyfrą kontrolną lub bez). Numery mogą być oddzielone spacjami, lub znajdować się w kolumnie: Rys. 7. Po zalogowaniu do Terminalowego systemu informacyjnego dostępne są następujące funkcje: Historia kontenera, Lista podróży, Lista załadunkowa oraz Lista awizacji i nominacji. Rys

9 Historia kontenera Funkcja Historia kontenera pozwala na sprawdzenie wizyt kontenera na terminalu GCT oraz wyświetlenie szczegółowej karty kontenera. Aby wyszukać listę wizyt kontenera należy podać numer szukanego kontenera (rys. 9). Rys. 9. Przycisk Pokaż wizyty wyświetli wszystkie wizyty danego kontenera od początku działalności terminalu GCT (rys. 10). W ten sposób można sprawdzić wszystkie kontenery składowane na terminalu także gdy spedytor nie został na nie nominowany. Rys

10 Numer wizyty kontenera jest unikalny i automatycznie generowany dla każdej wizyty kontenera na terminalu GCT. Za pomocą funkcji Pokaż szczegóły można wyświetlić szczegółową kartę kontenera (rys. 11) dla wybranej wizyty. Funkcja ta uaktywnia się dla spedytora, który: złożył kontener na terminalu drogą lądową, jest nominowany do podjęcia kontenera. Karta kontenera jest podzielona na 4 części (rys. 11): 1. PRZYJĘTY ZE STATKU / Z SAMOCHODU - szczegóły dotyczące przyjęcia kontenera; WYDANY NA STATEK / SAMOCHÓD - szczegóły dotyczące wydania kontenera 2. NA TERMINALU - jeżeli kontener znajduje się na terminalu (nie został jeszcze wydany) to w tej sekcji znajdą się bieżące informacje o kontenerze 3. USZKODZENIA - wyszczególnienie uszkodzeń kontenera 4. HISTORIA ZATRZYMAŃ I ZWOLNIEŃ 5. CHŁODZENIE rejestr odczytów temperatury dokonywanych co 4 h dla kont. chłodzonych Rys

11 Oprócz podstawowych informacji o kontenerze, takich jak: status, gestor, miejsce złożenia na placu/statku, data wejścia/wyjścia z terminalu, waga kontenera itp. system pokazuje również zadeklarowany (podczas awizacji) przez spedytora status celny kontenera. UWAGA: W polu Podróż pierwsza pozycja przedstawia numer podróży armatorskiej, oznaczenie w nawiasie jest numerem podróży według numeracji GCT. TOA (Time of Arrival) data zawinięcia statku do GCT, TOD (Time of Daparture) data wypłynięcia statku z GCT. Jeśli oba pola są puste, oznacza to, że statek jeszcze nie przypłynął. Puste pole TOD oznacza, że statek jest obsługiwany na terminalu. Miejsce złożenia określa miejsce złożenia kontenera na terminalu. Pierwszy człon wskazuje jego lokalizację: A1 / A2 / A3 kontener złożony w placu składowym B1 / B2 / B3 kontener złożony w placu składowym MSH kontener wystawiony na kei FUM kontener wystawiony w polu fumigacyjnym MAG kontener wystawiony pod magazynem UC kontener wystawiony dla Urzędu Celnego pod magazynem KOL kontener wystawiony w polu próbobrań przy budynku GCT SA BRA kontener wystawiony w polu próbobrań przy bramie wjazdowej GCT SA Z2/46/7 kontener złożony na kolei GCT Z1/99 kontener opuścił terminal (drogą morską) Z3/51 kontener opuścił terminal (drogą lądową) Drukowanie karty kontenera (TSI) Aby wydrukować kartę kontenera w Terminalowym systemie informacyjnym należy wcisnąć przycisk Do wydruku (rys. 12). Pobrany zostanie plik.pdf z kartą kontenera, który należy otworzyć w programie do odczytu dokumentów i w menu wybrać opcję drukuj. Rys

12 Lista podróży Lista podróży to wykaz wszystkich podróży statków (rys. 13), które zawinęły do Terminalu GCT od początku jego działalności. Rys. 13. Podróże oczekiwane to wprowadzone do systemu podróże wraz z szacunkowym czasem przybycia/odpłynięcia statku (ETA/ETD). Podróże obecnie obsługiwane to statki zacumowane do kei i obsługiwane przez terminal. Podróże odbyte to wykaz wszystkich podróży, które zostały obsłużone na terminalu GCT. Aby wylogować się z Terminalowego systemu informacyjnego należy wcisnąć w tym oknie przycisk Wyloguj Karta kontenera Kartę kontenera można wyświetlić podając numer kontenera, numer wizyty kontenera lub numer bukingu a następnie wciskając Szukaj (rys. 14). Rys. 14. Jeżeli jest to pierwsza wizyta wyszukiwanego kontenera to zostanie wyświetlona Karta kontenera (rys. 15). Jeśli jest to kolejna wizyta kontenera, zostanie wyświetlony ekran z listą wizyt kontenera, gdzie należy kliknąć numer wizyty w pierwszej kolumnie, aby przejść do karty kontenera dla wybranej wizyty

13 Rys. 15. Opcja Historia kontenera w tej wersji systemu nie jest aktywna. Nowościami w karcie kontenera są: możliwość podglądu kodów uszkodzeń wraz z polskimi opisami (lista uszkodzeń wyświetla się po wciśnięciu - czerwonej lampki ) możliwość podglądu historii zatrzymań i zwolnień Wszystkie kody i ich opisy użyte w Karcie Kontenera można ponadto znaleźć w zakładce Kody (patrz rozdz. 4 str. 44) Kontenery w secie Aby wyświetlić kartę kontenera złożonego w secie, w oknie Karta kontenera (rys. 14) należy wprowadzić numer kontenera głównego. Jeżeli wprowadzimy numer kontenera podrzędnego wyświetli się poniższa informacja (rys. 16). Rys. 16. Po wyświetleniu karty kontenera głównego w lewym dolnym rogu uaktywni się przycisk Set kontenery podrzędne (rys. 17)

14 Rys. 17. Po wybraniu tego przycisku, w nowym oknie Kontenery podrzędne Szczegóły (rys. 18) wyświetlona zostanie lista kontenerów podrzędnych. Rys. 18. Kontener główny (BP Bundle Parent) to kontener pierwszy licząc od dołu, na nim znajdują się pozostałe kontenery podrzędne (BS Bundle Son). Zazwyczaj pozycja nr 1 to kontener drugi od dołu, nr 2 to kontener trzeci od dołu, itd

15 2.3. Lista kontenerów spedytora Lista kontenerów spedytora pozwala na wyszukanie wszystkich kontenerów przypisanych do spedytora wg dowolnych kryteriów oraz wyświetlenie ich wg czasu składowania. W oknie tym (rys. 19) zostały wprowadzone domyślne funkcje: ilość dni składowania oraz data odniesienia. Ilość dni składowania domyślnie wprowadzona wartość (1 dzień) oznacza, że wyszukane zostaną kontenery składowane 1 dzień i dłużej. Analogicznie, jeżeli chcemy znaleźć kontenery, które składowane są 30 dni i dłużej, (czyli nie krócej niż 30 dni), w polu Ilość dni składowania wprowadzamy wartość 30. Data odniesienia jest to bieżąca data, do której liczony jest czas składowania. Drukuj szczegóły opcja domyślnie włączona; wyłączenie jej spowoduje wyświetlenie samej tabeli podsumowującej, bez listy kontenerów. Rys. 19. Aby wyszukać wszystkie kontenery spedytora wystarczy bez wprowadzania żadnych danych w oknie Lista kontenerów spedytora (rys. 19) przycisnąć Szukaj a w następnym oknie (rys. 20) pojawi się lista wszystkich kontenerów spedytora złożonych na terminalu GCT. Można także wyszukać konkretną grupę kontenerów: np. kontenery składowane dłużej niż 10 dni - wpisując ilość dni składowania 10, następnie wciskając Szukaj (rys. 19). albo np. wszystkie kontenery importowe wybierając status kontenera IF IMPORT PEŁNY, następnie wciskając Szukaj. W następnym oknie pojawi się lista kontenerów szukanych wg podanych kryteriów (rys. 20)

16 Rys. 20. W oknie Lista kontenerów spedytora (rys. 20) numer kontenera jest wyświetlony w kolorze niebieskim, stanowi on skrót do karty kontenera. Po kliknięciu na dany numer kontenera w nowym oknie wyświetlona zostanie karta wybranego kontenera. Zdatność kod zdatności kontenera wskazuje na wynik inspekcji technicznej przeprowadzonej przez pracownika GCT przy wjeździe kontenera na terminal. C cargoworthy kontener zdatny. D damage but allowable for gate in/out terminal kontener uszkodzony, zdatny

17 3. ZLECENIA Zakładka Zlecenia zawiera (rys. 21): Funkcje: - Wystawienia (str. 17), - Awizacja podjęcia kontenera (str. 25), - Awizacja złożenia kontenera (str. 33). Rys Wystawienia Aby zlecić wystawienie kontenera należy stworzyć w systemie express zlecenie wystawienia kontenera używając poniższych kodów wystawień: CC Rewizja UC FUM Fumigacja GPKW Kontrola weterynaryjna GPKW IMO Naklejanie / Usuwanie nalepek IMO OTH Inne wystawienia PP Przestawienia w placu PSW PIORIN / SANEPID / WIJHARS / Próbobranie REW Rewizja pełna (100%) SCAN Skanowanie SS Formowanie / Rozformowanie TECH Ocena techniczna kontenera WAGA Ważenie kontenera z placu Złożenie zlecenia jest możliwe dla spedytora, który: złożył kontener na terminalu drogą lądową jest nominowany do wystawienia kontenera przez agenta/gestora Wciśnięcie przycisku Szukaj/Lista wystawień bez podawania numeru wystawienia spowoduje wyświetlenie nowego okna ze wszystkimi zleceniami wystawień stworzonymi przez danego spedytora Złożenie zlecenia wystawienia kontenera Aby złożyć zlecenie wystawienia kontenera w oknie Wystawienia należy wybrać Nowe wystawienie.

18 Rys. 22. Na rys. 22 kolorem czerwonym zaznaczono nowe udogodnienia: możliwość wyszukiwania istniejących wystawień po numerze kontenera, oraz możliwość usunięcia całego zlecenia wystawienia (wymaga podania numeru wystawienia). UWAGA: Zlecenia wystawienia kontenera realizowane są na dzień następny (zm. II, godz. 7:00) od otrzymania zlecenia (jeżeli w dniu złożenia zlecenia kontener znajduje się na terminalu GCT). W tym wypadku nie trzeba wypełniać żądanego terminu zlecenia. Jeśli kontener ma być wystawiony po kilku dniach od daty złożenia zlecenia prosimy o wypełnienie żądanego terminu wystawienia. Jeśli kontener ma być wystawiony pod Urząd Celny (CC) na ten sam dzień niezbędne jest powiadomienie telefoniczne skierowane do Działu Eksploatacji (nr tel.: ). Zlecenia takie będą realizowane w miarę możliwości, w zależności od natężenia ruchu na terminalu. W następnym oknie Utwórz zlecenie wystawienia (rys. 23) należy wybrać Kod wystawienia, Żądany termin wystawienia (jeżeli kontener jest do wystawienia na później niż na następny dzień rano) oraz numer kontenera i przycisnąć Dodaj. W oknie Nr spedycji można wpisać numer spedycji, który zostanie wydrukowany na fakturze za zleconą operację. Nie jest to pole wymagane. Rys

19 W jednym zleceniu można zlecić wystawienie wielu kontenerów. W tym celu po dodaniu pierwszego kontenera należy wpisać kolejny i wcisnąć przycisk Dodaj. Kontener zostanie dodany do zlecenia. Aby zakończyć i wysłać zlecenie należy przycisnąć Potwierdź oraz OK. Ukaże się okno Utwórz zlecenie wystawienia - Wynik (rys. 24). W tym oknie zostaje nadany Numer wystawienia (zaznaczony na czerwono), który jest potrzebny do usuwania zlecenia. Aby wyświetlić listę bieżących (realizowanych i oczekujących) zleceń wraz z odpowiadającymi im numerami należy w oknie Wystawienia bez wpisywania żadnych danych wybrać przycisk Szukaj / Lista zleceń. Rys. 24. Czynność Tworzenie wynik dotyczy tworzenia zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że zlecenie zostało utworzone (wysłane). Wynik Odrzucono oznacza, że zlecenie zostało automatycznie odrzucone (nie wysłane). Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Usuwanie zlecenia wystawienia kontenera Aby usunąć całe zlecenie wystawienia należy najpierw wyszukać wszystkie bieżące zlecenia danego spedytora za pomocą przycisku Szukaj / Lista wystawień. W nowym oknie ukaże się lista kontenerów we wszystkich zleceniach wraz ze statusem realizacji. Zlecenie można usunąć tylko wtedy, jeżeli żadna z pozycji w zleceniu nie została przyjęta do realizacji, t.j. tylko gdy wszystkie kontenery w zleceniu posiadają status Oczekuje na akceptację. Aby usunąć zlecenie należy kliknąć na numer wystawienia, co otworzy kolejne okno, w którym będzie można potwierdzić usunięcie zlecenia (przycisk Usuń ). W konsekwencji zostanie wyświetlony ekran wyniku z komunikatem o wyniku operacji. W ten sposób usunięte zostanie całe zlecenie tj. wszystkie kontenery przypisane do danego zlecenia. Aby usunąć wybrane kontenery ze zlecenia patrz pkt (str. 21)

20 Rys. 25. Czynność Usuwanie wynik dotyczy kasowania zlecenia. Wynik Zaakeptowany oznacza, że zlecenie zostało skasowane. Wynik Odrzucono oznacza, że zlecenie nie zostało skasowane. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi z powrotem do listy zleceń danego spedytora Dodawanie nowego kontenera do istniejącego zlecenia wystawienia Aby dodać nowy kontener do istniejącego już zlecenia w oknie Wystawienia (rys. 22) można: a) bez wprowadzania żadnych danych za pomocą przycisku Szukaj / Lista wystawień wyszukać i przejść do istniejącego zlecenia, b) wpisać numer istniejącego zlecenia, które chcemy rozszerzyć i wybrać Szukaj / Lista wystawień. W nowym oknie Aktualizuj zlecenie wystawienia zostaną wyświetlone szczegóły zlecenia (numer, kod wystawienia, nr spedycji, termin, oraz numery kontenerów i status każdego z nich). Następnie należy wpisać nowy numer kontenera, który ma być dodany do zlecenia i wybrać przycisk Dodaj (rys. 26). Nowy kontener zostanie dodany do listy. Rys

21 Zmienione zlecenie musi być zatwierdzone, należy więc wybrać przycisk Potwierdź i OK. Następnie ukaże się okno Aktualizuj zlecenie wystawienia Wynik. Rys. 27. Czynność Tworzenie wynik dotyczy dodawania kontenera do zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że zlecenie zostało uaktualnione (dodano kontener). Wynik Odrzucono oznacza, że uaktualnienie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Usuwanie kontenera z istniejącego zlecenia wystawienia kontenera Aby usunąć kontener z istniejącego już zlecenia (o ile zlecenie zawiera więcej niż jeden kontener) w oknie Wystawienia (rys. 22) można: a) bez wprowadzania żadnych danych za pomocą przycisku Szukaj / Lista wystawień wyszukać wszystkie zlecenia spedytora. Jeśli istnieje więcej niż jedno wystawienie, to zostanie wyświetlone nowe okno z listą wystawień, wraz ze szczegółowym stanem realizacji. (rys 28). Rys

22 b) wpisać numer istniejącego zlecenia, które chcemy zaktualizować i wybrać Szukaj / Lista wystawień. W oknie Aktualizuj zlecenie wystawienia wyświetlą się istniejące kontenery ze zlecenia oraz ich statusy (rys. 29). Rys. 29. W tym oknie można wybrać kontener do usunięcia zaznaczając w kolumnie Usuń po prawej stronie odpowiednią pozycję i zakończyć wybierając przycisk Usuń u dołu ekranu.

23 Wybrany kontener zniknie z listy zlecenia. Aby zatwierdzić zmiany należy przycisnąć Potwierdź. Następnie ukaże się okno Aktualizuj zlecenie wystawienia Wynik. Rys. 30. Czynność Usuwanie wynik dotyczy usuwania kontenera ze zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że kontener został usunięty. Wynik Odrzucono oznacza, że usuwanie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Można usunąć ze zlecenia jedynie te kontenery, dla których realizacja wystawienia się nie rozpoczęła (status Oczekuje na akceptację). Kontenery, których wystawienie jest: zrealizowane (status Zlec. zrealizowane), których wystawienie jest w trakcie realizacji (status Zlec. w trakcie realizacji) oraz kontenery odrzucone przez Dział Eksploatacji (status Zlec. odrzucone) nie mogą być usunięte ze zlecenia. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Zmiana terminu lub typu zlecenia wystawienia kontenera UWAGA: W przypadku, gdy zlecenie wystawienia jest zadeklarowane z kilkudniowym wyprzedzeniem, termin zlecenia może być zmieniony najpóźniej na 1 dzień przed realizacją zlecenia. Spedytor nie może zmienić terminu ani typu, gdy wystawienie zostało już zrealizowane lub jest w trakcie realizacji. Aby zmienić termin lub typ zlecenia wystawienia kontenera w oknie Wystawienia (rys. 22) można: a) bez wprowadzania żadnych danych za pomocą przycisku Szukaj / Lista wystawień wyszukać i przejść do istniejącego zlecenia, b) wpisać numer istniejącego zlecenia, które chcemy zaktualizować i wybrać Szukaj / Lista wystawień. W nowym oknie Aktualizuj zlecenie wystawienia należy wprowadzić nowy termin lub nowy typ wystawienia a następnie wybrać przycisk Potwierdź i OK. Zostanie wyświetlone okno Aktualizuj zlecenie wystawienia - Wynik

24 Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że zlecenie zostało uaktualnione. Wynik Odrzucono oznacza, że uaktualnienie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach Sprawdzanie statusu wystawienia Aby sprawdzić status wystawienia kontenera w systemie w oknie Wystawienia (rys. 22) można: a) bez wprowadzania żadnych danych za pomocą przycisku Szukaj / Lista wystawień wyszukać wszystkie zlecenia spedytora. Jeśli istnieje więcej niż jedno wystawienie, to zostanie wyświetlone nowe okno z listą wystawień, wraz ze szczegółowym stanem realizacji (rys 28). b) wpisać numer istniejącego zlecenia, i wybrać Szukaj / Lista wystawień. Zostanie wyświetlony ekran Aktualizuj zlecenie wystawienia (rys. 29) Wpisy w kolumnie Status wystawienia informują o aktualnym stanie realizacji: Status Oczekuje na akceptację wystawienie czeka na realizację. Status Zlec. w trakcie realizacji rozpoczęto realizację wystawienia. Status Zlec. zrealizowane wystawienie zrealizowane. Status Zlec. odrzucone wystawienie anulowane. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

25 3.2. Awizacja podjęcia kontenera Aby podjąć dany kontener spedytor musi być nominowany przez gestora. Jeżeli po wpisaniu numeru kontenera pojawi się komunikat Nie znaleziono pozycji oznacza to, że spedytor nie został nominowany. Po nominacji spedytor będzie miał dostęp do karty kontenera jak i do stworzenia awizacji jego podjęcia. W przypadku gdy spedytor nie jest nominowany przez gestora, należy sprawdzić, czy dany kontener znajduje się na terminalu. Można to zrobić na dwa sposoby: a) bez logowania się na stronie Terminalowego systemu informacyjnego użyć opcji Sprawdzenie statusu kontenera (...) b) po zalogowaniu do Terminalowego systemu informacyjnego w menu Raporty po wybraniu opcji Historia kontenera pojawi się okno Nr kontenera. Po wpisaniu numeru kontenera i przyciśnięciu klawisza Pokaż wizyty pojawi się lista wizyt kontenera wraz ze szczegółowymi danymi (data i godzina wyjścia/wejścia, środek transportu, status kontenera, gestor i nominowany spedytor) Wyszukiwanie kontenerów nominowanych na spedytora Aby wyszukać kontenery, na podjęcie których spedytor jest nominowany przez gestora, można użyć różnych kryteriów wyszukiwania (rys. 31): podając numer kontenera i zatwierdzając przyciskiem Szukaj w następnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia, jeżeli spedytor został nominowany, pojawi się awizacja podjęcia danego kontenera; podając status kontenera i zatwierdzając przyciskiem Szukaj w następnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia pojawi się lista nominacji na wszystkie kontenery o podanym statusie, które spedytor może podjąć; podając kod Gestor / Statek / Podróż i zatwierdzając przyciskiem Szukaj w następnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia pojawi się lista nominacji na wszystkie kontenery z podanej podróży, które spedytor może podjąć; podając numer ciągnika i zatwierdzając przyciskiem Szukaj w następnym oknie pojawi się lista gotowych awizacji podjęcia na dany numer ciągnika. Aby wyświetlić listę nominacji / awizacji kontenerów do podjęcia należy w oknie Awizacja podjęcia kontenera (rys. 31) wcisnąć przycisk Podjęcie pełnego lub Podjęcie pustego bez definiowania żadnych kryteriów. W następnym oknie (rys. 32) pojawi się lista awizacji wszystkich kontenerów, które spedytor może podjąć. Można stworzyć awizację na wybrany kontener lub kilka kontenerów na raz. UWAGA: W obecnej wersji systemu express podjęcia pustych złożonych drogą lądową i wyładowanych ze statku są realizowane za pomocą wspólnego okna (przycisk Podjęcie pustego ). Bez zmian pozostaje procedura podejmowania pustych z wyładunku wymagana jest nominacja spedytora do podjęcia

26 Tworzenie awizacji podjęcia kontenera Aby stworzyć awizację podjęcia kontenera w oknie Awizacja podjęcia kontenera (rys. 31) należy najpierw wyszukać żądany kontener lub kontenery (patrz pkt str. 25). Rys. 31. Jeśli znany jest numer kontenera do podjęcia, to można skorzystać z pola Nr kontenera i wcisnąć odpowiedni przycisk, w zależności od statusu kontenera: Podjęcie pustego w celu podjęcia kontenerów pustych (wszystkich); Podjęcie pełnego w celu podjęcia kontenerów pełnych importowych/eksportowych). Jeśli nie jest znany numer kontenera do podjęcia, lub zachodzi konieczność podjęcia np. kilku kontenerów z danego statku, należy skorzystać z pozostałych kryteriów wyszukiwania i wcisnąć przycisk Szukaj. Filtr Import / Eksport odnosi się do numeru podróży i określa relację, do jakiej zostanie zawężone wyszukiwanie. UWAGA: Opcja Zapisz ustawienia pozwala na zapisanie wprowadzonych danych w oknie Awizacja podjęcia kontenera. Po powrocie do tego okna nie będzie potrzeby ponownego wpisywania danych. UWAGA: Wybierając gestora kontenera i naciskając na czerwoną lampkę w nowym oknie pojawi się lista dostępnych podróży. Po wybraniu podróży, kombinacja: gestor / statek / podróż i nazwa statku zostanie wypełniona automatycznie! W kolejnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia (rys. 32) można stworzyć awizację na wszystkie lub kilka wyświetlonych kontenerów jednocześnie; na różne środki transportu lądowego

27 Rys. 32. w przypadku transportu drogowego (rys. 32 poz. 1): należy wybrać opcję Nr ciągnika. Po wprowadzeniu danych kierowcy (Imię Nazwisko, Nr dowodu) i ciągnika przy wybranych kontenerach należy zaznaczyć opcje Uaktualnij w kolumnie z prawej strony. UWAGA: Przy wprowadzaniu danych dozwolone są małe i duże litery, oraz polskie znaki. Nieistotne jest czy wprowadzony zostanie jan kowalski czy KOWALSKI JAN. Dopuszczalne jest wprowadzenie samego nazwiska kierowcy. w przypadku transportu kolejowego (rys. 32 poz. 2): należy wybrać opcję Nr pociągu / Nr wagonu. Numer pociągu GCT100 lub PCC100 będzie wspólny dla wszystkich awizacji, dla których wybrano opcję transportu kolejowego. Po wprowadzeniu danych należy zaznaczyć opcje Uaktualnij w kolumnie z prawej strony. Jeśli w momencie tworzenia awizacji podjęcia nie jest znany numer wagonu, należy w polu Nr wagonu wpisać nazwę przewoźnika kolejowego, który udostępnia wagon. Można również dołączyć informację o parowaniu kontenerów na wagonach. Przykład: kontenery GCTU oraz GCTU zostaną podjęte na wagonie 1, natomiast WHCU i WHCU na wagonie 2. Spedytor awizujący podjęcie pary kontenerów transportem kolejowym powinien w polu Nr wagonu dla pierwszej pary kontenerów wpisać NAZWAPRZEWOŹNIKA-1, a dla drugiej pary NAZWAPRZEWOŹNIKA-2, np: PROKONT1, PROKONT2. W polu Nr spedycji można wpisać numer spedycji. Na liście kontenerów nominowanych do podjęcia (pod numerem zatrzymanego kontenera) wyświetlane są kody bieżących zatrzymań. Przy potwierdzaniu zmian w awizacji zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat przypominający o zatrzymaniach nałożonych na awizowane kontenery. Po wciśnięciu Potwierdź i potwierdzeniu opcjonalnych komunikatów pojawi się okno Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia - Wynik (rys. 33)

28 Rys. 33. Poz. 1 i 2 dotyczą podjęcia na ciągnik, poz. 3 podjęcie na wagon Czynność Aktualizacja wynik dotyczy tworzenia awizacji podjęcia, do którego spedytor był nominowany (stąd termin aktualizacja). Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja podjęcia została stworzona. Wynik Odrzucono oznacza, że awizacja podjęcia nie została stworzona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Tworzenie awizacji podjęcia kontenera EM Rozróżnia się kontenery puste złożone środkiem tr. lądowego oraz wyładowane ze statku: Pusty z samochodu / wagonu (status EM) General Empty Pusty ze statku (status EM) Discharge Empty pusty bez przeznaczenia nie jest przypisany do żadnej podróży może opuścić terminal zarówno drogą morską jak i lądową nie wymaga nominacji wymaga nominacji (gestor nominuje spedytora wymaga wpisania numeru kontenera w oknie Awizacja podjęcia kontenera Tab. 1. do podjęcia) nie wymaga wpisania numeru kontenera w oknie Awizacja podjęcia kontenera wystarczy wcisnąć przycisk Podjęcie pustego (rys 32), zostaną wyświetlone wszystkie kontenery EM, na które spedytor został nominowany

29 Rys. 34. Fragment okna Awizacja podjęcia kontenera. W następnym etapie zostanie wyświetlono okno tworzenia awizacji podjęcia w zależności od rodzaju kontenera EM (rys. 35 i 36). Rys. 35. Podjęcie bez nominacji. Rys. 36. Podjęcie na podstawie nominacji. W przypadku transportu kolejowego należy podać numer pociągu, operatora kolejowego, numer wagonu (jeśli jest znany), kod stacji i stację docelową. Wybrany operator kolejowy posłuży do zgrupowania wagonów na dokumentach zdawczoodbiorczych R27/R28 wystawianych przez GCT dla poszczególnych klientów. W przypadku transportu drogowego należy podać dane kierowcy (nr dowodu, imię/nazwisko) i ciągnika. Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno wyniku (rys. 37). Rys

30 Czynność Tworzenie wynik dotyczy tworzenia awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja została stworzona. Wynik Odrzucono oznacza, że operacja tworzenia została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Zmiana awizacji podjęcia kontenera Awizację podjęcia kontenera można zmienić do momentu przybycia samochodu / pociągu na terminal GCT. Zmianie podlegają wszystkie wprowadzone wcześniej dane. Aby zmienić awizację podjęcia kontenera w oknie Awizacja podjęcia kontenera (rys. 31) należy wyszukać żądany kontener lub kontenery i wcisnąć przycisk Podjęcie pustego lub Podjęcie pełnego. W kolejnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia (rys. 32) pojawią się wyszukane awizacje. Wyświetlone pola są edytowalne. Można jednocześnie zmienić awizację wszystkich lub kilku wyświetlonych kontenerów zastępując wprowadzone wcześniej dane. Aby zatwierdzić zmiany w kolumnie z prawej strony (rys. 32) należy zaznaczyć opcje Uaktualnij przy tych pozycjach, które były zmieniane. Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK zostanie wyświetlone okno wyniku. Rys. 38. Czynność Aktualizacja wynik dotyczy zmiany awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja została zmieniona. Wynik Odrzucono oznacza, że zmiana została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

31 Zmiana awizacji podjęcia kontenera EM Awizację podjęcia kontenera EM można zmienić w każdym momencie przed przybyciem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby zmienić awizację podjęcia kontenera EM w oknie Awizacja podjęcia kontenera (rys. 31) należy wyszukać żądany kontener (patrz pkt , str. 28) a następnie przycisnąć Podjęcie pustego. W kolejnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia (rys. 32) pojawi się wyszukana awizacja. Okno to wygląda tak samo, jak przy zmianie awizacji podjęcia kontenerów pełnych. Wyświetlone pola są edytowalne można wprowadzić zmiany. Aby zatwierdzić zmiany w kolumnie z prawej strony należy zaznaczyć opcje Uaktualnij w pozycjach awizacji, które były zmieniane. Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia Wynik. Rys. 39. Czynność Aktualizacja wynik dotyczy zmiany awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja została zmieniona. Wynik Odrzucono oznacza, że zmiana została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Usuwanie awizacji podjęcia kontenera Awizację podjęcia kontenera można usunąć w każdym momencie przed przybyciem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby usunąć awizację podjęcia kontenera w oknie Awizacja podjęcia kontenera (rys. 31) należy wyszukać żądany kontener lub kontenery, używając numeru kontenera lub innych kryteriów i wciskając przycisk Podjęcie pustego lub Podjęcie Pełnego (rys. 29, str. 26). W kolejnym oknie Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia (rys. 40) pojawią się wyszukane awizacje. Można jednocześnie usunąć awizacje kilku kontenerów, jeśli są wyświetlone na jednej stronie

32 Rys. 40. Aby usunąć wybraną awizację w kolumnie z prawej strony należy zaznaczyć opcje Usuń w pozycjach awizacji, które mają być usunięte. Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja podjęcia kontenera Narzędzia Wynik. Czynność Usuwanie wynik dotyczy usuwania awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja została usunięta. Wynik Odrzucono oznacza, że usunięcie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Usuwanie awizacji podjęcia kontenera EM Aby usunąć awizację podjęcia kontenera EM należy postępować w ten sam sposób, jak w przypadku kontenerów o innych statusach (patrz pkt str. 31)

33 3.3. Awizacja złożenia kontenera Okna Awizacja złożenia kontenera zostało przedstawione na rys. 41. Należy pamiętać, iż okno to jest wyszukiwarką awizacji i umożliwia szukanie istniejących awizacji według kryteriów a) najczęściej używanych: Nr kontenera Nr bukingu b) pozostałych: Kod Gestor/Statek/Podróż Nazwa statku Status kontenera Nr ciągnika Nr pociągu Aby rozpocząć wyszukiwanie należy wypełnić właściwe pola i wcisnąć przycisk Szukaj / Lista awizacji. Aby wyświetlić listę wszystkich awizacji złożenia stworzonych przez danego spedytora należy wcisnąć przycisk Szukaj / Lista awizacji bez definiowania żadnych kryteriów. Rys. 41. Znajdujące się u dołu okna przyciski Złożenie EM i Złożenie eksportu umożliwiają przejście do oddzielnych okien tworzenia awizacji. Aby złożyć kontener pusty bez przeznaczenia (o statusie EM) należy wybrać przycisk Złożenie EM. Dla ułatwienia pracy pozostawiono w tym oknie jedynie pola wymagane (patrz p str. 39, rys. 43)

34 Aby złożyć kontener pełny (XF, XI) lub pusty eksportowy (XM) należy wybrać przycisk Złożenie eksportu. Pola dotyczące szczegółów środka transportu oraz cech specjalnych kontenera / towaru (Reefer, Niebezpieczny - DG, Ponadagabaryt) są ukryte w oddzielnych oknach, dostępnych po wciśnięciu przycisków Tworzenie awizacji złożenia kontenera pełnego Aby stworzyć awizację złożenia kontenera pełnego należy w oknie Awizacja złożenia kontenera (rys. 41) bez wprowadzania żadnych danych 1 do pól wyszukiwarki, wybrać przycisk Złożenie eksportu. Następnie pojawi się okno Utwórz awizację złożenia kontenera (rys. 42). Jest ono podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy danych związanych z podróżą (dane bukingowe). Część druga dotyczy szczegółowych danych kontenera. Wypełnienie pole wyboru Kontrola weterynaryjna nie jest obowiązkowe. Możliwe opcje: TAK (podlega kontroli wet.), NIE (nie podlega kontroli wet.) lub puste pole (brak deklaracji). Rys. 42. UWAGA: w obecnej wersji systemu deklarowanie towaru podlegającego odprawie celnej odbywa się za pomocą zaznaczenia pola wyboru Towar nie podlega odprawie celnej. Po zaznaczeniu pola kod DF zostanie dodany do okienka aktywnych kodów SP. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, zostanie automatycznie założone standardowe zatrzymanie DT. 1 Numer kontenera można wprowadzić już w wyszukiwarce i wcisnąć przycisk Złożenie eksportu lub Złożenie EM, w rezultacie numer zostanie skopiowany do następnego okna

35 UWAGA: Dane podawane w trakcie awizacji złożenia (zwłaszcza podróż, port wyładunku, waga netto) mają bezpośredni wpływ na miejsce złożenia kontenera na placu składowym GCT. Weryfikacja danych eksportowych następuje z chwilą otrzymania listy załadunkowej od armatora. Błędne dane generują wtedy koszty operacyjne w postaci dodatkowych przestawień w placu, negatywnie wpływają na planowanie załadunków oraz wydłużają czas obsługi statków. POLA WYMAGANE w Awizacji złożenia kontenera: 1. Nr bukingu Pole przyjmuje do 18 znaków. Nr bukingu może zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne. Tworząc pierwszą awizację na dany buking jego numer zostanie automatycznie zapisany po zatwierdzeniu awizacji. Aby na ten sam buking złożyć kolejne kontenery wystarczy w nowej awizacji wpisać numer wprowadzonego wcześniej bukingu a następnie wybrać przycisk Szukaj. Pola: gestor/statek/podróż, nazwa statku oraz port docelowy i wyładunku zostaną wypełnione danymi. Przykład zastosowania tej opcji przedstawiono na rys. 42 (powyżej). Przycisk Zmień umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącym bukingu, jednakże zmian tych można dokonywać tylko przed fizycznym złożeniem na terminalu. Zmiany te odnoszą się do WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH AWIZACJI na ten numer bukingu, natomiast nie mają wpływu na dane kontenerów złożonych na GCT. Gdy kontener znajduje się na bramie wjazdowej (procedura bramowa została rozpoczęta) zmiana w jego awizacji nie jest możliwa. Poinformuje o tym stosowny komunikat. Buking wygasa automatycznie po trzech dniach od daty wypłynięcia statku. Po wygaśnięciu bukingu spedytor może ponownie użyć tego samego numeru bukingu. 2. Gestor / Statek / Podróż i Nazwa statku Po wybraniu gestora należy kliknąć czerwoną lampkę przy polu Nazwa Statku. W nowym oknie pojawi się lista dostępnych podróży. Po wybraniu podróży kombinacja: Gestor / Statek / Podróż oraz Nazwa statku wypełni się automatycznie. Pola można również wypełnić ręcznie. 3. Port wyładunku Po kliknięciu czerwonej lampki przy polu Port wyładunku w nowym oknie pojawi się lista portów, do których możliwe są zawinięcia. Należy wybrać port i wcisnąć Potwierdź u dołu listy. 4. Port docelowy W oknie Port docelowy należy wpisać kod portu docelowego, do którego przeznaczony jest kontener. Port docelowy może być taki sam jak Port wyładunku. Lista wszystkich kodów portów dostępna jest w Expressie w zakładce Kody Kody portów, a także na stronie Kod portu według standardu UN składa się z 5-ciu liter, w większości przypadków pierwsze dwie litery to kod państwa, a kolejne trzy to kod miasta, w którym znajduje się port. 5. Załadowca W oknie Załadowca należy wpisać załadowcę towaru. Może to być osoba lub firma zlecająca załadunek

36 6. W przypadku transportu drogowego: Należy wybrać opcję Samochód, następnie wcisnąć przycisk i wprowadzić dane ciągnika i kierowcy ( Nr ciągnika, Nr dokumentu kierowcy, Imię / Nazwisko ). Wprowadzając dane możemy używać małych liter. Imię i nazwisko kierowcy może (ale nie musi) zawierać polskie znaki. Nieistotne jest czy wprowadzony zostanie jan kowalski czy KOWALSKI JAN. Można wprowadzić samo nazwisko kierowcy. 7. W przypadku transportu kolejowego: Należy wybrać opcję Kolej, następnie wcisnąć przycisk Nr wagonu. i wprowadzić Nr pociągu, 8. Nr Kontenera Przypominamy o konieczności wpisania całego numeru kontenera. Bez spacji, myślników czy przecinków. Jednym ciągiem, razem z cyfrą kontrolną, wg wzoru ECMU Rozmiar / Typ kontenera Rozmiar i typ kontenera określa Kod ISO [np. 45G1]. Patrz rozdział 4 KODY (str. 44). Aby szybko wyszukać daną pozycje (np. Tank) wystarczy po rozwinięciu pola combobox przycisnąć na klawiaturze pierwszą literę szukanego wyrazu (w tym wypadku T) automatycznie zostanie wybrana pierwsza pozycja z listy zaczynająca się na wybraną literę. 10. Status kontenera Status kontenera opisuje relację, w jakiej kontener się znajduje. Patrz rozdział 4 KODY (str. 44). 11. Kod SP Kody SP służą do wskazania specjalnych cech kontenera lub specjalnych sposobów jego obsługi (m.in. DG towar niebezpieczny, LQ towar przewożony na zasadzie Limited Quantity, kody opisujące wymiary ponadgabarytów, kody wskazujące preferowane miejsce na statku, itp.) Z listy usunięto kod DF Towar Unijny (Detention Free), gdyż jego funkcjonalność została przeniesiona do pola wyboru Towar nie podlega odprawie celnej: Ponieważ jeden kontener może mieć wiele kodów SP, za każdym razem, gdy zostanie wybrany kod, będzie on DODANY do pola po prawej stronie. Aby usunąć omyłkowo dodane kody należy w oknie kodów wybrać pozycję pustą. W polu po prawej stronie okna wprowadzone kody znikną. Następnie można ponownie wybrać poprawne kody. 12. Waga netto kontenera Waga netto kontenera to wszystko to, co znajduje się wewnątrz kontenera (= waga brutto towaru). 13. Towar w kontenerze W tym polu należy słownie zadeklarować towar znajdujący się w kontenerze. 14. Kod towaru w kontenerze Lista wszystkich kodów towarów (TARIC) dostępna jest na stronie portalu Unii Europejskiej:

37 lub W wypadku, gdy towar w kontenerze jest niejednorodny (kontener zawiera więcej niż jeden rodzaj ładunku) w polu Kod towaru należy wpisać kod towaru dominującego. 15. Nr plomby Maksymalnie można wprowadzić cztery plomby, każdą w oddzielnym polu, do 10 znaków każda. 16. Nr spedycji Pole opcjonalne, którego zawartość zostanie wydrukowana na fakturze. Po wypełnieniu wymaganych pól i zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja złożenia kontenera Wynik. Czynność Tworzenie Wynik Rys. 43. wynik dotyczy tworzenia awizacji. Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja została stworzona; w uwagach znajdują się szczegóły. Wynik Odrzucono oznacza, że tworzenie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. UWAGA: W uwagach znajdują się szczegóły dotyczące tworzenia awizacji. Po zatwierdzeniu poprawnie wprowadzonych danych pojawi się komunikat jak na rysunku powyżej. Jeżeli przy tworzeniu awizacji złożenia kontenera użyta została funkcja Zapisz ustawienia przycisk Dodaj (rys. 46) pozwala stworzyć kolejną awizację złożenia przy użyciu tych samych danych (tj. buking, porty, dane kierowcy itp.) Tworzenie awizacji złożenia kontenera chłodzonego Aby zaawizować kontener chłodzony (Reefer) należy postępować jak w punkcie (str. 34). Dodatkowo należy za pomocą przycisku reefera ( C): wprowadzić temperaturę zadaną

38 Rys. 44. Aby móc zadeklarować temperaturę zadaną w awizacji typ kontenera powinien należeć do grupy RF (nowe ISO: R0-R9 i H0-H9; stare ISO: i 40-49) Tworzenie awizacji złożenia kontenera niebezpiecznego Aby zaawizować kontener z ładunkiem niebezpiecznym należy postępować jak w punkcie (str. 34). Następnie, aby zadeklarować towar należy wybrać przycisk. W nowym oknie (rys. 45) pojawi się deklaracja towaru niebezpiecznego. Należy w niej wprowadzić: UN DG kod UN ładunku niebezpiecznego IMO kod IMO ładunku niebezpiecznego Waga waga ładunku niebezpiecznego (waga IMO) Nazwa nazwa ładunku niebezpiecznego (nazwa IMO) Rys. 45. Po wypełnieniu pól należy przycisnąć Dodaj. Można zadeklarować kilka ładunków niebezpiecznych w jednym kontenerze wpisując dane każdego z ładunków i za każdym razem wciskając przycisk Dodaj. Można również usunąć pozycje poprzez zaznaczenie pola Usuń w kolumnie po prawej stronie i wciśnięcie przycisku Usuń. Nie ma potrzeby wprowadzania kodu DG w polu Kod SP, zostanie dodany automatycznie przy potwierdzaniu całej awizacji. Po wprowadzeniu lub usunięciu danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Potwierdź

39 Tworzenie awizacji złożenia kontenera ponadgabarytowego Aby zaawizować kontener z ładunkiem ponadgabarytowym należy postępować jak w punkcie (str. 34). UWAGA W obecnej wersji systemu nie ma potrzeby wprowadzania kodów SP odpowiadających wymiarom ponagbaraytu (OH OL OW WH WL HL), zostaną one dodane automatycznie po zadeklarowaniu wymiarów. Wymiary ponadgabarytu należy zadeklarować w okienku Ponadgabaryt, dostępnym po naciśnięciu przycisku. W polach OW / OL / OH należy w metrach określić ile dany ładunek wystaje poza obrys lub ponad wysokość kontenera (np. 0.25m system używa kropki do oddzielenia liczby całkowitej od części dziesiętnej; przecinek zostanie zastąpiony kropką). Dostępne pola to: OW (Lewa) overwidth ponadgabaryt wykraczający poza obrys lewej ściany kontenera. OW (Prawa) overwidth ponadgabaryt wykraczający poza obrys prawej ściany kontenera. OL (Przód) overlength ponadgabaryt wykraczający poza obrys przedniej ściany kontenera. OL (Tył) overlength ponadgabaryt wykraczający poza obrys tylnej ściany kontenera. OH (Wysokość) overheight ponadgabaryt wykraczający ponad wysokość kontenera Tworzenie awizacji złożenia kontenera pustego EM Aby złożyć kontener pusty bez przeznaczenia (o statusie EM) należy bez wprowadzania żadnych danych do pól przeglądarki 2 wybrać przycisk Złożenie EM. Dla ułatwienia pracy w nowym oknie pozostawiono jedynie pola wymagane (rys. 46). Rys. 46. Nowością jest pole wyboru Operator kolejowy służące do wskazania operatora, którego wagon jest wykorzystany przy złożeniu. Ta informacja jest potrzebna przy wypełnianiu dokumentów zdawczo-odbiorczych R27/28. Przycisk Set kontenerów umożliwia zaawizowanie złożenia setu kontenerów. Po wciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone okno w którym można wprowadzić do czterech numerów kontenerów podrzędnych (rys. 47). Po wpisaniu numerów kontenerów podrzędnych należy wcisnąć Potwierdź co zamknie okienko z listą. 2 Numer kontenera można wprowadzić już w wyszukiwarce i wcisnąć przycisk Złożenie eksportu lub Złożenie EM, w rezultacie numer zostanie skopiowany do następnego okna

40 Rys Zmiana awizacji złożenia kontenera Awizację złożenia kontenera można zmienić w każdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby zmienić awizację złożenia kontenera w oknie Awizacja złożenia kontenera (rys. 41) należy wyszukać żądany kontener (podając nr kontenera) lub kontenery (podając wspólne dane dla szukanej grupy (np. wszystkie kontenery eksportowe jak na rys. 48) a następnie wcisnąć Szukaj / Lista awizacji. Rys. 48. W kolejnym oknie Awizacja złożenia kontenera Narzędzia (rys. 49) pojawi się lista wyszukanych awizacji. Można jednocześnie zmienić awizację wszystkich lub kilku wyświetlonych kontenerów wybierając po kolei kontenery do zmiany

41 Rys. 49. Klikając na numer kontenera przejdziemy do nowego okna Aktualizuj awizację złożenia kontenera (rys. 52). W tym miejscu można zmienić wszystkie dane poza numerem kontenera. UWAGA: Część awizacji dotycząca podróży i bukingu może być zmieniona po wciśnięciu przycisku Zmień (rys. 50). Zmiany te odnoszą się do WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH AWIZACJI na ten numer bukingu. Zmiany te nie mają wpływu na dane kontenerów, które zostały złożone na GCT. Rys

42 Po wprowadzeniu poprawek w edytowalnych polach należy zatwierdzić zmiany wciskając Potwierdź. Następnie pojawi się okno Aktualizuj awizację złożenia kontenera Wynik. Rys. 51. Czynność Aktualizuj wynik dotyczy zmiany awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, że awizacja została zmieniona. Wynik Odrzucono oznacza, że zmiana została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Uaktualnij następną awizację prowadzi do okna Awizacja złożenia kontenera - Narzędzia (rys. 51) zawierającego listę wyszukanych poprzednio kontenerów. Przycisk Wyjście prowadzi do okna Awizacja złożenia kontenera (rys. 50) Usuwanie awizacji złożenia kontenera Awizację złożenia kontenera można usunąć w każdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby usunąć awizację złożenia kontenera w oknie Awizacja złożenia kontenera (rys. 48) należy wyszukać żądany kontener lub kontenery (patrz pkt str. 40). W następnym oknie Awizacja złożenia kontenera - Narzędzia (rys. 52) należy wybrać kontener do usunięcia zaznaczając w kolumnie Usuń po prawej stronie odpowiednią pozycję. Rys

TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE

TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE INSTRUKCJA UśYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE V. 8 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzone zmiany. 3 1.1. Logowanie. 3 1.2. Menu Główne. 4 2. Informacje. 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu AUTOSTORE WEB CMS

Uruchomienie systemu AUTOSTORE WEB CMS Uruchomienie systemu AUTOSTORE WEB CMS Do uruchomienia aplikacji w przeglądarce Internet Explorer lub wymagane jest zainstalowanie pakietu Microsoft.Net 3.5. W przypadku problemów z uruchomieniem należy

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo