Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth..."

Transkrypt

1 Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania systemu...3 Instrukcja szybkiego wydania systemu...5 Informacje ogólne...20 Opis ogólny Przegląd przycisków sterujących...22 Włączanie-Wyłączanie...26 Zasady obsługi...27 Głośność...28 Radio-CD...29 Słuchanie radia...29 Słuchanie płyt CD...31 Ustawienia audio Nawigacja...35 System nawigacji...35 Odczytywanie mapy...36 Wprowadzanie miejsca przeznaczenia Naprowadzanie Ustawienia mapy Info trafic TMC...55 Informacje dotyczące samochodów terenowych...58 Zarządzanie książką adresową....60

2 Ustawienia nawigacji Telefon Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...66 Książka telefoniczna...67 Najczęściej wybierane numery...68 Nawiązywanie połączenia Odbieranie połączenia...71 W czasie prowadzenia rozmowy Ustawienia telefonu Sterowanie głosowe...74 Obsługa za pomocą głosu...74 Ustawienia systemu...77 Nieprawidłowości w działaniu...79 Indeks alfabetyczny....81

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SYSTEMU Ze względów bezpieczeństwa lub z powodu ryzyka wystąpienia szkód materialnych podczas użytkowania systemu konieczne jest stosowanie się do poniższych zaleceń. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Zalecenia dotyczące obsługi systemu - Ustawić przyciski sterujące (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy będzie to możliwe z uwagi na warunki jazdy. - Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia. Zalecenia dotyczące nawigacji - Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności i konieczności zachowania ostrożności podczas prowadzenia samochodu. - Zależnie od stref geograficznych, na płycie DVD z mapą może brakować nowych informacji dotyczących trasy przejazdu. Należy zachować czujność. We wszystkich przypadkach kodeks drogowy i znaki sygnalizacji drogowej muszą być zawsze uwzględniane w pierwszej kolejności, przed wskazówkami systemu nawigacji. Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych - Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń. - W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta. - Nie wprowadzać do czytnika jakichkolwiek przedmiotów oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych płyt CD lub DVD. - Używać wyłącznie płyt CD i DVD o okrągłym kształcie i średnicy 12 cm. Zalecenia dotyczące telefonu - Niektóre przepisy ograniczają używanie telefonu w samochodzie. Nie zezwalają one na korzystanie z zestawów głośnomówiących w pewnych sytuacjach: kierowca musi mieć zawsze kontrolę nad pojazdem; - Wykonywanie połączeń telefonicznych podczas jazdy rozprasza uwagę i znacznie zwiększa ryzyko na wszystkich etapach korzystania z telefonu (wybieranie numeru, realizacja połączenia, wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej, itd.). Opis modeli przedstawionych w niniejszej instrukcji został sporządzony na podstawie danych technicznych znanych w momencie redagowania tego dokumentu. W instrukcji uwzględniono wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich obecność zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Ponadto w dokumencie tym mogą być przedstawione funkcje, które mogą zostać wprowadzone w najbliższym czasie. 3

4 4

5 PRZYSPIESZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Panel przedni LOAD: >Wprowadzenie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie) >Wprowadzenie wielu płyt CD (długie wciśnięcie) Od 1 do 3 (radio): >Zapamiętanie (długie wciśnięcie) >Wywołanie (krótkie wciśnięcie) ustawień stacji radiowych Od 1 do 3 (CD): >Wybór jednej z płyt CD ze zmieniarki WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE systemu audio OBRÓT: ustawienie głośności Od 4 do 6 (radio): >Zapamiętanie (długie wciśnięcie) >Wywołanie (krótkie wciśnięcie) ustawień stacji radiowych Od 4 do 6 (CD): >Wybór jednej z płyt CD ze zmieniarki EJECT: >Wysunięcie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie) >Wysunięcie wielu płyt CD (długie wciśnięcie) >Powtórzenie ostatniej wskazówki głosowej (krótkie wciśnięcie) >Włączenie-Wyłączenie nawigacji głosowej (długie wciśnięcie) >Wyświetlenie informacji tekstowych z płyt CD lub radia CD: >Włączanie CD >Wyświetlenie CD w wersji pełnego ekranu Radio: >Włączenie radia >Wyświetlenie radia w wersji pełnego ekranu >Zmiana zakresu częstotliwości >Włączanie-wyłączanie informacji dotyczących ruchu drogowego (krótkie wciśnięcie) >Włączanie-Wyłączanie funkcji PTY (długie wciśnięcie) MODE : >Zmiana trybu odczytu CD (Repeat, Wybór losowy) >Zmiana trybu wyboru stacji radiowych (Preset, Lista, Tryb ręczny) >Przesuwanie pionowe >Wyszukiwanie ścieżki CD-CD MP3 >Wyszukiwanie stacji lub określonej częstotliwości radiowej >Szybkie przesuwanie do przodu, wstecz (przytrzymanie przycisku) Od 4 do 6 (radio): >Zapamiętanie (długie wciśnięcie) >Wywołanie (krótkie wciśnięcie) ustawień stacji radiowych 5

6 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Centralny panel sterujący DEST: >Dostęp do menu wprowadzania miejsca przeznaczenia BACK: >Powrót do poprzedniego ekranu >Korekta wprowadzonego znaku (krótkie wciśnięcie) TEL: >Dostęp do funkcji telefonu ROTATION >Przemieszczanie się w obrębie menu i klawiatury alfanumerycznej PRZESUWANIE (w przód, w tył, w prawo, w lewo) >Przemieszczanie się pionowo l ub poziomo w obrębie menu >Przemieszczanie się w obrębie mapy MAP: >Wyświetlenie mapy (krótkie wciśnięcie) >Wyświetlenie ekranu głównego Main (długie wciśnięcie) INFO: Dostęp do informacji dotyczących ruchu drogowego i samochodów terenowych oraz do danych GPS (krótkie wciśnięcie) NACIŚNIĘCIE >Potwierdzenie wyboru >Wyświetlenie menu mapy ROUTE: >Dostęp do menu zarządzania trasą ZOOM: >Zmiana skali mapy LIGHT: >Regulacja jasności ekranu DARK: >Przełączenie na wygaszony ekran (długie wciśnięcie) SET: >Dostęp do menu ustawień systemu >Zarządzanie wybranymi numerami 6

7 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Przyciski sterujące pod kierownicą Pokrętło: >Przełączenie połączenia telefonicznego na tryb oczekiwania (krótkie wciśnięcie) >Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) >Aktualizacja listy stacji radiowych (długie wciśnięcie) >Wyszukiwanie stacji radiowych >Wybór płyty CD (krótkie wciśnięcie) >Wyszukiwanie ścieżki CD-CDMP3 RADIO-CD: >Wybór źródła audio (radio, CD, Aux.) >Zwiększenie głośności w trakcie słuchania >Odebraniezakończenie połączenia (krótkie wciśnięcie) >Odrzucenie połączenia (długie wciśnięcie) >Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) >Wyłączenie-włączenie dźwięku ŹRÓDŁO AUDIO: >Wybór źródła audio (radio, CD, Aux) Pokrętło: >Przemieszczanie się pionowo w obrębie menu >Odebraniezakończenie połączenia >Zwiększenie głośności w trakcie słuchania >Zmniejszenie głośności w trakcie słuchania >Włączenie-wyłączenie systemu rozpoznawania głosu (opcja) >Zmniejszenie głośności w trakcie słuchania MODE - OK: >Potwierdzenie czynności >Zmiana trybu Audio 7

8 SYSTEM AUDIO: Wybór stacji radiowej Wcisnąć Radio, aby wybrać zakres częstotliwości Tryb RĘCZNY: Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb RĘCZNY Tryb LISTA: Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb LISTA Wybrać stację, obracając środkowy przycisk Wybrać stację, obracając środkowy przycisk Tryb PRESET: Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb PRESET W razie potrzeby wcisnąć dłużej MODE, aby zaktualizować listę stacji radiowych Wybrać stację, obracając środkowy przycisk 8

9 SYSTEM AUDIO: Zapamiętanie ulubionej stacji Wcisnąć Radio, aby wybrać zakres częstotliwości Wcisnąć krótko jeden z 6 przycisków, aby wywołać zapamiętaną stację radiową Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb wyszukiwania Powtórzyć czynność w przypadku pozostałych stacji Wybrać stację, obracając środkowy przycisk (Tryb LISTA) Wcisnąć krótko jeden z 6 przycisków, aby wywołać zapamiętaną stację radiową 9

10 SYSTEM AUDIO: Używanie zmieniarki CD Wcisnąć raz lub dwa razy przycisk CD, aby wyświetlić CD jako źródło dźwięku w wersji pełnego ekranu Słuchanie płyty CD: Wcisnąć jeden z przycisków, aby wybrać płytę CD Wprowadzenie jednej płyty CD: Wcisnąć LOAD Wysunięcie jednej płyty CD: Wcisnąć przycisk EJECT W razie potrzeby wybrać numer płyty CD Wcisnąć jeden z przycisków, aby wybrać płytę CD, która ma zostać wysunięta Wprowadzenie wielu płyt CD: Wcisnąć dłużej przycisk LOAD, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Wysunięcie wszystkich płyt CD: Wcisnąć dłużej przycisk EJECT 10

11 NAWIGACJA: Wprowadzanie miejsca przeznaczenia Wprowadzanie adresu: Wcisnąć przycisk DEST, aby wybrać Nowy Adres Miejsce przeznaczenia - interesujące punkty (POI): Wcisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać Interesujące punkty (POI) Obrócić środkowy przycisk, wybrać i potwierdzić miejsce przeznaczenia, wprowadzając kolejno wszystkie litery Obrócić środkowy przycisk, wybrać interesujące punkty (POI) Wybrać OK, aby potwierdzić miejsce przeznaczenia Wybrać strefę wyszukiwania i wprowadzić ewentualnie nazwę punktu POI. Wyświetlić trasę i wybrać Start, aby włączyć nawigację Wybrać OK lub wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące punktu POI, wybierając Info POI 11

12 NAWIGACJA: Zapisywanie miejsca przeznaczenia w książce adresowej Wcisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać Książka adresowa Wybrać Książka adresowa Wybrać lokalizację (Puste miejsce) Wybrać kontakt, Edycja, a następnie Znak głosowy Wybrać jedną z rubryk, aby wprowadzić dane Wybrać Zapisz, a następnie wypowiedzieć komunikat głosowy Przypisać znak głosowy: Wcisnąć przycisk DEST Aby uruchomić nawigację, włączyć sterowanie głosowe, wciskając przycisk pod kierownicą, a następnie wypowiedzieć słowa Miejsce przeznaczenia i odpowiedni znak głosowy 12

13 NAWIGACJA: Zmiana trasy Informacje dotyczące trasy Wcisnąć przycisk ROUTE, następnie wybrać Zmiana trasy Wcisnąć przycisk INFO, a następnie wybrać Informacje o ruchu drogowym (TMC) Wybrać Etapy i miejsce przeznaczenia Wybrać Informacje o ruchu drogowym na trasie Wybrać Dodaj etap, a następnie Adres Wybrać informację z listy Wybrać miejsce przeznaczenia, wprowadzając kolejno wszystkie litery, potwierdzić przyciskiem OK Wyświetlić informacje szczegółowe 13

14 TELEFON: Powiązanie telefonu Wcisnąć przycisk SET, a następnie Telefon Włączyć podłączenie funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym Wybrać Funkcja Bluetooth Włączyć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, a następnie wybrać My Car Wybrać Zapisz telefon Bluetooth Wybrać numer 1234, a następnie potwierdzić 14

15 TELEFON: Zapisanie najczęściej wybieranego numeru Wcisnąć przycisk TEL Wprowadzić nazwę abonenta, wpisując kolejno wszystkie litery i potwierdzić przyciskiem OK Wybrać Najczęściej wybierane numery Wprowadzić po kolei wszystkie cyfry numeru telefonu abonenta i potwierdzić przyciskiem OK Wybrać lokalizację (Puste miejsce) Wybrać znak głosowy i wypowiedzieć polecenie Wybrać Edycja System potwierdza zapisanie nowego abonenta 15

16 TELEFON: Przeniesienie numeru z książki telefonicznej Wcisnąć przycisk SET, a następnie wybrać Telefon Potwierdzić wprowadzanie danych z książki telefonicznej, wybierając Tak Wybrać Książka telefoniczna Wybrać w telefonie, a następnie wysłać numer określonego abonenta lub abonentów Wybrać Dodaj nowych abonentów Wyświetli się okno z informacją o wprowadzeniu określonych abonentów 16

17 TELEFON: Wykonywanie połączeń Wcisnąć przycisk pod kierownicą, aby włączyć system rozpoznawania głosu Wywołanie zapisanego numeru: Wypowiedzieć polecenie połączenia wykonane lub połączenia odebrane, albo połączenia oczekujące Połączenie z najczęściej wybieranym numerem: Wypowiedzieć polecenie Połącz W razie potrzeby należy powiedzieć następna strona lub poprzednia strona Wypowiedzieć znak głosowy wcześniej zapisanego numeru Wypowiedzieć numer abonenta z listy Wybranie numeru: Wypowiedzieć polecenie Wybierz, a następnie żądany numer 17

18 TELEFON: Zarządzanie połączeniami Automatyczne przełączenie na tryb oczekiwania: Emisja komunikatu z informacją, że adresat połączenia prowadzi samochód Przełączenie na tryb oczekiwania: Wcisnąć przycisk lub pokrętło pod kierownicą Przesłanie połączenia na telefon: Wybrać Słuchawka Odebranie połączenia: Wcisnąć przycisk ţ pod kierownicą Prowadzenie rozmowy, której nie słyszy osoba telefonująca: Wybrać Tryb poufny ON Odrzucenie połączenia: Wcisnąć dłużej przycisk ţ pod kierownicą Włączenie serwera poczty głosowej: Wybrać Klawiatura 18

19 SYSTEM ROZPOZNAWANIA GŁOSU: Używanie poleceń głosowych Używanie poleceń głosowych: Wcisnąć przycisk pod kierownicą Obrócić środkowy przycisk, aby wyświetlić wszystkie polecenia głosowe Wypowiedzieć polecenie Używanie pomocy do funkcji telefonu: Wcisnąć przycisk pod kierownicą Używanie pomocy do funkcji nawigacji: Wcisnąć przycisk pod kierownicą Wypowiedzieć Telefon pomoc, aby wyświetlić wszystkie polecenia telefonu Wypowiedzieć Nawigacja pomoc, aby wyświetlić wszystkie polecenia nawigacji Obrócić środkowy przycisk, aby wyświetlić wszystkie polecenia głosowe 19

20 OPIS OGÓLNY Wstęp System multimedialny pojazdu zapewnia następujące funkcje: radio RDS, zmieniarka 6 CD audio, MP3, WMA, pomoc w nawigacji, telefoniczny zestaw głośnomówiący. W systemie multimedialnym można zapisać do 4 profili użytkownika w przypadku pojazdów wyposażonych w kartę Renault z trybem wolne ręce (zapamiętywanie stacji radiowych, ustawień audio, itd.). Funkcje Radio i CD System multimedialny umożliwia słuchanie stacji radiowych FM (regulacja częstotliwości), LW (fale długie), MW (fale średnie), płyt CD audio, CD MP3-WMA. System RDS umożliwia wyświetlenie nazw niektórych stacji i automatyczne odsłuchiwanie informacji nadawanych przez stacje radiowe FM: informacje dotyczące ogólnego ruchu drogowego, serwisy informacyjne, komunikaty alarmowe. Funkcja sterowania głosowego Funkcja sterowania głosowego umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami przy pomocy głosu (nawigacja-telefon). Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego Telefoniczny zestaw głośnomówiący zapewnia wymienione poniżej funkcje, pozwalając uniknąć konieczności manipulowania przy telefonie: wykonywanie, odbieranie, przełączanie połączeń na tryb oczekiwania, połączenie z pocztą głosową, połączenie z numerami alarmowymi. Funkcja pomocy w nawigacji System nawigacji określa automatycznie położenie geograficzne samochodu poprzez odbiór sygnałów GPS. Określa on trasę przejazdu do wybranego miejsca przeznaczenia, dzięki: mapie drogowej (na płycie DVD mapa ), informacjom uzyskiwanym poprzez funkcję TMC Info Trafic (zależnie od kraju). System wskazuje drogę, którą należy jechać, przy pomocy wyświetlacza i komunikatów głosowych. Zadaniem telefonicznego zestawu głośnomówiącego jest jedynie ułatwienie komunikacji, ogranicza on czynniki ryzyka, ale nie eliminuje ich całkowicie. Użytkownik musi koniecznie przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się znajduje. 20

21 OPIS OGÓLNY (ciąg dalszy) W pasku środkowym (strefa F) jest podany numer wybranej rubryki i całkowita liczba rubryk w menu. W pasku dolnym (strefa E) znajdują się informacje dotyczące treści wybranej rubryki. Wyświetlane informacje Ekran z menu Górny pasek zawiera następujące informacje: nazwa wybranego menu (strefa A), godzina, sieć telefoniczna, poziom naładowania baterii telefonu i temperatura zewnętrzna (strefa D). Ekran nawigacji W górnym pasku jest wskazana odległość do najbliższego skrzyżowania (strefa G) i oznaczenie drogi, po której porusza się pojazd (strefa H). W części środkowej (strefa I) prezentowane są mapy nawigacji. W części środkowej (strefa B) znajduje się schemat dostępnych menu systemu audio, telefonu i nawigacji. Dolny pasek (strefa systemu audio. J) zawiera informacje Żółty punkt (strefa C) oznacza aktualnie zaznaczoną rubrykę. 21

22 22 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH

23 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) A B Funkcja 1 Wciśnięcie: Włączanie-Wyłączanie Obrót: Regulacja głośności / / Zapamiętywanie (długie wciśnięcie) Wywoływanie zapamiętanej stacji radiowej (krótkie wciśnięcie) Wybór płyty CD ze zmieniarki CD Wysunięcie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie)-wysunięcie wszystkich płyt CD (długie wciśnięcie) Wyświetlanie informacji tekstowych (CD, CD MP3, radio) Wyszukiwanie ścieżki CD-CD MP3 Wyszukiwanie stacji lub częstotliwości radiowej Szybkie przesuwanie do przodu-wstecz na ścieżce CD-CD MP3 (przytrzymanie przycisku) Wyszukiwanie ścieżki CD-CD MP3 Wyszukiwanie stacji lub częstotliwości radiowej Włączanie-wyłączanie funkcji informacji drogowych i TRAFFIC (krótkie wciśnięcie) Włączanie-wyłączanie funkcji i PTY (długie wciśnięcie) Zmiana trybu wyboru stacji ( PRESET, LISTA, RĘCZNY ) Włączanie-wyłączanie trybu odczytu (Repeat, Tryb losowy) Włączanie radia jako źródła dźwięku-wyświetlacza radia w wersji pełnego ekranu Zmiana zakresu częstotliwości AM-FM Włączanie CD jako źródła dźwięku - wyświetlacza CD w wersji pełnego ekranu Powtórzenie lub przerwanie ostatniego komunikatu głosowego systemu nawigacji lub funkcji informacji o ruchu drogowym (TMC) (krótkie wciśnięcie) Włączanie-wyłączanie nawigacji głosowej (długie wciśnięcie) Wprowadzenie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie) - Wprowadzenie wielu płyt CD (długie wciśnięcie) Włączanie-wyłączanie funkcji loudness Potwierdzenie ustawień audio Przejście z określonego katalogu do ścieżek CD MP3-WMA Regulacja głośności Wyłączenie dźwięku, pauza 23

24 24 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy)

25 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) A B Funkcja 17 Dostęp do menu ustawień audio Przełączenie na tryb oczekiwania połączenia przychodzącego lub połączenia trwającego (krótkie wciśnięcie) Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) 19 Aktualizacja listy stacji radiowych (długie wciśnięcie, gdy ustawionym źródłem dźwięku jest radio) Wybór płyty CD (ustawione źródło dźwięku - CD) (krótkie wciśnięcie) /22 Zmiana źródła dźwięku CD, AM, FM Włączanie-wyłączanie systemu rozpoznawania głosu Odebranie-zakończenie połączenia (krótkie wciśnięcie) Odrzucenie połączenia (długie wciśnięcie) -Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) Dostęp do menu wprowadzania miejsca przeznaczenia Powrót do poprzedniego ekranu lub korekta wprowadzonego znaku (krótkie wciśnięcie), albo wykasowanie wszystkich wprowadzonych danych (długie wciśnięcie) 26 Obrót: przemieszczanie się pionowo w obrębie menu; zmiana skali (w trybie ZOOM); regulacja jasności ekranu (w trybie LIGHT). Przesuwanie (do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo): przemieszczanie się pionowo lub poziomo w obrębie menu; przemieszczanie się w obrębie mapy; zmiana skali (w trybie ZOOM) - regulacja jasności ekranu (w trybie LIGHT). Wciśnięcie: potwierdzenie; wyświetlenie menu mapy. 27 Dostęp do funkcji telefonu 28 Dostęp do informacji o ruchu drogowym, danych GPS, numeru wersji mapy, informacji dotyczących samochodów terenowych Dostęp do menu ustawień systemu, zarządzania książką adresową i najczęściej wybieranymi numerami Wybór ustawienia Dzień-Noc i regulacja jasności, kontrastu i tła ekranu (kolorowego) (dwukrotne wciśnięcie) Włączenie (długie wciśnięcie)-wyłączenie (krótkie wciśnięcie) trybu czuwania ekranu Dostęp do menu zmiany skali Dostęp do menu zarządzania trasą Wyświetlanie mapy (krótkie wciśnięcie)-wyświetlanie głównego ekranu Main (długie wciśnięcie) 25

26 WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE Włączanie System multimedialny zostaje automatycznie włączony w momencie włączenia zapłonu. Aby włączyć system multimedialny w innych przypadkach, wcisnąć przycisk 1. Przy wyłączonym zapłonie z systemu można korzystać przez 20 minut. Po upływie tego czasu włącza się sygnał dźwiękowy i komunikat informujący o wyłączeniu zasilania systemu. Wcisnąć przycisk 1, aby uruchomić system multimedialny na kolejnych 20 minut. Wyłączanie System zostaje automatycznie wyłączony w momencie wyłączenia zapłonu w samochodzie. Po włączeniu zapłonu wcisnąć przycisk 1, aby wyłączyć radio lub CD (funkcja nawigacji pozostaje aktywna). Ekran w trybie czuwania Tryb czuwania ekranu (ekran wygaszony) umożliwia wygaszenie ekranu wyświetlacza. W trybie czuwania ekranu system nadal działa. Możliwe jest słuchanie radia, CD lub korzystanie z systemu nawigacji. Wcisnąć dłużej przycisk 30, aby włączyć tryb czuwania ekranu lub wcisnąć krótko przycisk 30, aby wyłączyć ten tryb. Wykonanie jakiejkolwiek innej czynności, powoduje ponowne, czasowe włączenie ekranu. 26

27 ZASADY OBSŁUGI Przemieszczanie się w obrębie menu W celu przemieszczenia się w obrębie menu: obrócić przycisk obrotowy 26, aby przemieścić się pionowo (ruch A); przesunąć przycisk 26, aby przemieścić się poziomo lub pionowo (ruch B). Użycie przycisków pod kierownicą Wcisnąć przycisk 19 lub pokrętło 19 (wciśnięcie od tyłu), aby zmienić tryb wyszukiwania stacji radiowych. Obrócić pokrętło 23, aby zmienić stację (ruch C). Wcisnąć przycisk 20, aby zmienić źródło dźwięku (CD, AM, FM). Potwierdzenie-anulowanie wyboru Środkowy panel sterujący Wybór należy zawsze potwierdzić wciskając przycisk 26. Aby wrócić do poprzedniego menu lub wykasować wprowadzony znak, wcisnąć przycisk

28 GŁOŚNOŚĆ Głośność systemu audio W chwili włączenia systemu głośność dźwięku radia-cd oraz komunikatów jest taka sama, jak podczas ostatniego wyłączenia systemu. Głośność zostaje automatycznie zmniejszona, gdy jej poziom staje się zbyt wysoki. Dostosować głośność, słuchając poszczególnych źródeł dźwięku i komunikatów: poprzez obrócenie pokrętła 1, lub poprzez wciśnięcie przycisków 15/16. Działanie radia-cd zostaje przerwane w momencie odbioru informacji o ruchu drogowym itraffic, serwisów informacyjnych lub komunikatów alarmowych. Wyłączenie dźwięku Wcisnąć przycisk 18 lub jednocześnie przyciski 15/16, aby wyłączyć dźwięk. Funkcja ta jest wyłączana automatycznie w przypadku regulacji głośności i nadawania serwisu informacyjnego lub informacji o ruchu drogowym. Nadawanie serwisu informacyjnego można również przerwać, wciskając przycisk 9 lub 10. Głośność telefonu Głośność dzwonka oraz połączenia odbieranego i wykonywanego może być regulowana w menu Ustawienia systemu. W celu wyregulowania poziomu głośności należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w rozdziale Ustawienia systemu, w punkcie Głośność i sygnały dźwiękowe. Dostosowanie głośności do prędkości Gdy funkcja ta jest włączona, głośność systemu audio i nawigacji zmienia się w zależności od prędkości samochodu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona jako nieaktywna. W celu włączenia i wyregulowania tej funkcji, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w punkcie Dostosowanie głośności do prędkości, w rozdziale Ustawienia systemu. Należy ustawić średni poziom głośności, aby słyszalne były odgłosy dochodzące z otoczenia. Głośność w przypadku innych funkcji Wcisnąć przyciski 15/16 lub obrócić pokrętło 1, aby zmienić głośność systemu nawigacji, rozpoznawania głosu i telefonu. 28

29 SŁUCHANIE RADIA Wybór zakresu częstotliwości Wybrać żądany zakres częstotliwości (AM lub FM), wciskając przycisk 9lub 20. Wciśnięcie przycisku 9 po raz drugi umożliwia przejście do pełnego ekranu radia. Wybór stacji Możliwe są różne tryby wyboru stacji radiowej. Po wybraniu zakresu częstotliwości, wybrać tryb poprzez wciśnięcie przycisku 8lub 19. Dostępne są trzy tryby wyboru, w następującej kolejności: tryb LISTA, tryb PRESET, tryb RĘCZNY. Tryb LISTA Ten tryb działania umożliwia łatwe wyszukanie stacji o nazwie znanej użytkownikowi, na liście uporządkowanej w kolejności alfabetycznej (wyłącznie w paśmie FM). Na liście może się znajdować do 50 dostępnych stacji radiowych. Wcisnąć przyciski 23, 5, 6 lub 26, aby wyświetlić wszystkie stacje. Zaktualizować listę, wciskając dłużej przycisk 8 lub 19. Nazwy stacji odbierających na częstotliwości, na której nie znajduje zastosowania system RDS, nie są wyświetlane na ekranie. Określona jest tylko częstotliwość odbioru tych stacji, podana na końcu listy. Tryb PRESET Ten tryb działania umożliwia wywołanie na żądanie stacji wcześniej zapisanych w pamięci (zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie Zapamiętywanie stacji, w tym rozdziale). Wcisnąć przyciski klawiatury 2 (o numerach od 1 do 6), aby wybrać zapamiętane stacje. Tryb RĘCZNY Ten tryb umożliwia ręczne odnalezienie stacji poprzez przeszukiwanie wybranego zakresu częstotliwości. Przeszukiwanie zakresu częstotliwości (przemieszczanie się co 0,1) jest możliwe poprzez sukcesywne wciskanie przycisku 5. Wcisnąć krótko przycisk 6, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Jeśli zachodzi taka potrzeba powtarzać czynność za każdym razem, gdy wyszukiwanie zostanie wstrzymane. Można również użyć pokrętła 23, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji. Zapamiętywanie stacji Wybrać stację radiową, przy pomocy jednego z opisanych wcześniej trybów. Wcisnąć jeden z przycisków klawiatury 2, przytrzymując do czasu aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Możliwe jest zapisanie w pamięci do 6 stacji w każdym zakresie częstotliwości. 29

30 SŁUCHANIE RADIA (ciąg dalszy) Funkcje i komunikaty Radia Uwzględnianie zmian częstotliwości odbioru stacji FM (RDS-AF) Częstotliwość odbioru stacji radiowej FM może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej. Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas jazdy, należy włączyć funkcję RDS-AF, dzięki której system audio będzie automatycznie uwzględniać zmiany częstotliwości. Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe zapewniają możliwość korzystania z tej funkcji. Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć funkcję uwzględniania zmian częstotliwości. W celu włączenia-wyłączenia tej funkcji, zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale Ustawienia systemu audio. Informacje drogowe (i TRAFFIC) Gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne odsłuchanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe FM (zależnie od kraju). Gdy ustawionym źródłem dźwięku jest radio, wyświetlić stację radiową w wersji pełnego ekranu, wciskając przycisk 9. Wcisnąć krótko przycisk 7 (wyświetla się ikona i Tr). Jeżeli jako źródło dźwięku zostanie następnie ustawione CD, emisja informacji drogowych spowoduje przerwanie odtwarzania płyty CD. W celu wyłączenia tej funkcji, wcisnąć przycisk 7. Tematyczne wyszukiwanie programów (PTY) Gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne odsłuchiwanie określonych typów programów (informacje, sport, itd.) w chwili ich nadawania przez niektóre stacje radiowe FM (zależnie od kraju). Gdy ustawionym źródłem dźwięku jest radio, wyświetlić stację radiową w wersji pełnego ekranu, wciskając przycisk 9. Wcisnąć dłużej przycisk 7, przytrzymując go aż wyświetli się ikona PTY i lista typów programów. Wybrać żądany typ programu spośród następujących możliwości: Informacje Sport Różne M. pop Klasyczna Jeżeli jako źródło dźwięku zostanie następnie ustawione CD, emisja wybranego typu programu spowoduje przerwanie odtwarzania płyty CD. W celu wyłączenia tej funkcji, wcisnąć dłużej przycisk 7. Informacje tekstowe (Radio-text) Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe dotyczące słuchanego programu (np. tytuł utworu). Uwaga: takie informacje są dostępne wyłącznie w przypadku niektórych stacji radiowych. W celu wyświetlenia informacji nadawanych przez stację radiową, wcisnąć przycisk 4. 30

31 SŁUCHANIE PŁYT CD Źródło dźwięku CD Funkcja ta umożliwia słuchanie płyt CD audio i CD MP3-WMA. Zmieniarka CD może zawierać do 6 płyt. Wcisnąć przycisk 10, aby wybrać CD jako źródło dźwięku. Dane odczytywanych formatów Zmieniarka CD obsługuje wyłącznie płyty CD audio, CD-R i CD-RW ze ścieżkami audio, w formacie standardowym i MP3-WMA. Nie należy wprowadzać do niej płyt w innym formacie. Uwaga: może się zdarzyć, że niektóre zabezpieczone pliki (prawa autorskie) nie zostaną odczytane. Pliki MP3 (utwory muzyczne) mogą być zapisane w katalogach (albumach), co ułatwia dostęp do różnych ścieżek muzycznych CD. Maksymalna liczba podkatalogów w katalogu źródłowym wynosi 7. Przepustowość zawiera się w przedziale od 32 kb/s do 320 kb/s. Uwaga: w celu zapewnienia większej czytelności nazw katalogów i plików, zalecane jest stosowanie nazw liczących 32 znaki lub mniej oraz unikanie używania znaków specjalnych, np. akcentów (znaki te zostaną zastąpione gwiazdkami). Uwaga: w celu zapewnienia optymalnego odczytu płyt zapisanych na nośniku CD-R i CD-RW, zalecane jest: używanie wysokiej jakości nośników o czasie trwania krótszym niż 80 min. lub 700 Mb (zabronione jest używanie płyt CD w kolorze czarnym lub innym, mającym niewielkie właściwości odblaskowe, ponieważ wpływa to negatywnie na jakość odczytu); używanie minimalnej dostępnej prędkości zapisu (8x), nawet jeśli w przypadku danej płyty możliwe jest zastosowanie wyższej prędkości; stosowanie na zasadzie priorytetowej trybu zapisu Disc At Once (1); unikanie zapisywania w plikach audio plików innego typu; wykonanie finalizacji płyty. 1 Tryb ten uniemożliwia jednak tworzenie płyt wielosesyjnych, ale pozwala na ich kopiowanie. Do utworzenia płyty wielosesyjnej należy użyć trybu Track At Once, pamiętając zawsze o sfinalizowaniu płyty po ostatniej sesji. Utrzymanie płyt CD Aby zachować prawidłową jakość odtwarzania płyt CD, nie wolno nigdy narażać ich na działanie wysokich temperatur lub światła słonecznego. Do czyszczenia płyty CD należy używać miękkiej szmatki, wycierając nią płytę od środka w kierunku obrzeża. Należy zapoznać się ze wskazówkami producenta płyty, dotyczącymi jej utrzymania i przechowywania. Uwaga: odtworzenie niektórych płyt CD może być niemożliwe, jeśli są one zarysowane lub zanieczyszczone. Wprowadzenie jednej płyty CD Wprowadzić płytę lub płyty CD stroną nadrukowaną do góry. W przeciwnym razie wyświetli się komunikat o błędzie Błąd odczytu płyty. Wcisnąć przycisk 12. Podświetlone cyfry na przyciskach klawiatury 2 (o numerach od 1 do 6) wskazują na obecność płyty CD. Wcisnąć jeden z przycisków klawiatury 2, aby wybrać lokalizację płyty, która ma być wprowadzona. 31

32 SŁUCHANIE PŁYT CD (ciąg dalszy) Wprowadzenie wielu płyt CD Nie wprowadzać płyty CD z użyciem siły w czasie gdy na wyświetlaczu pokazuje się komunikat ładowanie płyty w toku. Unikać używania siły przy wprowadzaniu płyty CD i nie blokować jej wprowadzania, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zmieniarki. Wcisnąć dłużej przycisk 12, przytrzymując do chwili aż wyświetli się komunikat Proszę czekać. Po upływie pewnego czasu wyświetli się komunikat Wprowadź płytę. Należy wprowadzić płyty przeznaczone do odsłuchania. Zmieniarka CD uzupełnia puste miejsca. Podświetlone cyfry widniejące na przyciskach klawiatury 2 informują o obecności wprowadzonych płyt CD. Wybór płyty CD przeznaczonej do odtworzenia Gdy ustawione jest CD jako źródło dźwięku, wcisnąć przycisk 19 lub przycisk klawiatury 2, aby wybrać płytę CD do odtworzenia. Wysunięcie płyty CD Wcisnąć przycisk 3. Wcisnąć przycisk z numerem płyty CD, która ma zostać wysunięta. Wyjąć płytę. Wysunięcie wszystkich płyt CD Wcisnąć dłużej przycisk 3. Wszystkie płyty CD zostają po kolei wysunięte. Wyjąć każdą płytę CD po kolei. Uwaga: płyta wysunięta, ale nie wyjęta w ciągu 20 sekund zostaje automatycznie wprowadzona ponownie do zmieniarki CD. Przyspieszone odtwarzanie Wcisnąć dłużej przycisk 5, aby szybko przesunąć płytę do przodu lub wstecz. Odtwarzanie zostaje wznowione po zwolnieniu przycisku. Pauza Wcisnąć przycisk 18 lub jednocześnie przyciski 15/16, aby przerwać odtwarzanie słuchanej płyty. Wcisnąć przyciski 15, 16 lub 18, aby zawiesić pauzę. Wybór katalogu lub ścieżki (CD MP3 lub WMA) Po wybraniu płyty CD, wcisnąć przycisk 5 lub 23, aby przejrzeć różne ścieżki płyty CD. W wersji pełnego ekranu, wybrać jedną ścieżkę, wciskając przycisk 5lub 23. Wcisnąć przycisk 6 lub obrócić przycisk 26, aby przejrzeć katalogi. Potwierdzić żądany katalog przy pomocy przycisku 26. Obrócić przycisk 26, aby wybrać ścieżkę do odsłuchania. Uwaga: zmiana katalogu jest również możliwa poprzez długie wciśnięcie przycisku 2. Wcisnąć przycisk 25, aby wrócić do poprzednich katalogów płyty CD. 32

Telefon...67 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu)...

Telefon...67 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu)... Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania....3 Skrócona instrukcja obsługi systemu...4 Informacje ogólne...22 Opis ogólny....22 Opis przycisków sterujących....27 Włączanie-Wyłączanie...31 Głośność...31

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

OPEL MOVANO / VIVARO. Infotainment System

OPEL MOVANO / VIVARO. Infotainment System OPEL MOVANO / VIVARO Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 26 Odtwarzacz CD... 36 Wejście AUX... 42 Gniazdo USB... 44 Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth... 47 Nawigacja...

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 33 Odtwarzacz CD... 42 Wejście AUX... 48 Gniazdo USB... 50 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania Niżej opisane symbole są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na samym urządzeniu w celu zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz w celu zapobieżenia obrażeniom lub uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 32 Odtwarzacz CD/DVD... 49 Wejście AUX... 57 Gniazdo USB... 59 Nawigacja... 64 Rozpoznawanie mowy... 93 Telefon... 99 Indeks... 122 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Celem tego suplementu jest przedstawienie krótkiego przeglądu najczęściej używanych funkcji systemu Sensus Infotainment i umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 1 Nawigacja Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Stąd do... Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po

Bardziej szczegółowo

OPEL Combo Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Combo Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Combo Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 27 Odtwarzacz CD... 35 Wejście AUX... 39 Gniazdo USB... 41 Rozpoznawanie mowy... 47 Telefon...

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 26 Odtwarzacz CD... 34 Wejście AUX... 38 Gniazdo USB... 40 Rozpoznawanie mowy... 46 Telefon... 56 Indeks... 72 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PL.3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PL.3 R-Link Środki ostrożności....................................................................... PL.3 informacje ogólne....................................................................... PL.4 Opis

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

OPEL ZAFIRA TOURER. Infotainment System

OPEL ZAFIRA TOURER. Infotainment System OPEL ZAFIRA TOURER Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 61 Nawigacja... 64 Rozpoznawanie mowy...

Bardziej szczegółowo

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 31 Odtwarzacz CD... 48 Wejście AUX... 55 Gniazdo USB... 57 Ramka cyfrowa... 61 Nawigacja... 64 Rozpoznawanie mowy... 114

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do nawigajci satelitarnej

Instrukcja obsługi. System do nawigajci satelitarnej Instrukcja obsługi System do nawigajci satelitarnej Dziękujemy za zakup systemu nawigacyjnego MapaMap traffic. Poniższa instrukcja obsługi zawiera informacje na temat jak poprawnie korzystać z systemu.

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.1 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA GTC. Infotainment System

OPEL ASTRA GTC. Infotainment System OPEL ASTRA GTC Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Instrukcja BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Słuchawka BT400 G3 1. przycisk głośności 2. przycisk głośności + 3. włącznik/rozmowa/sparowanie przycisk 4. nausznik 5. wejście zasilacza DC 6. głośnik

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo