Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth..."

Transkrypt

1 Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania systemu...3 Instrukcja szybkiego wydania systemu...5 Informacje ogólne...20 Opis ogólny Przegląd przycisków sterujących...22 Włączanie-Wyłączanie...26 Zasady obsługi...27 Głośność...28 Radio-CD...29 Słuchanie radia...29 Słuchanie płyt CD...31 Ustawienia audio Nawigacja...35 System nawigacji...35 Odczytywanie mapy...36 Wprowadzanie miejsca przeznaczenia Naprowadzanie Ustawienia mapy Info trafic TMC...55 Informacje dotyczące samochodów terenowych...58 Zarządzanie książką adresową....60

2 Ustawienia nawigacji Telefon Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...66 Książka telefoniczna...67 Najczęściej wybierane numery...68 Nawiązywanie połączenia Odbieranie połączenia...71 W czasie prowadzenia rozmowy Ustawienia telefonu Sterowanie głosowe...74 Obsługa za pomocą głosu...74 Ustawienia systemu...77 Nieprawidłowości w działaniu...79 Indeks alfabetyczny....81

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SYSTEMU Ze względów bezpieczeństwa lub z powodu ryzyka wystąpienia szkód materialnych podczas użytkowania systemu konieczne jest stosowanie się do poniższych zaleceń. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Zalecenia dotyczące obsługi systemu - Ustawić przyciski sterujące (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy będzie to możliwe z uwagi na warunki jazdy. - Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia. Zalecenia dotyczące nawigacji - Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności i konieczności zachowania ostrożności podczas prowadzenia samochodu. - Zależnie od stref geograficznych, na płycie DVD z mapą może brakować nowych informacji dotyczących trasy przejazdu. Należy zachować czujność. We wszystkich przypadkach kodeks drogowy i znaki sygnalizacji drogowej muszą być zawsze uwzględniane w pierwszej kolejności, przed wskazówkami systemu nawigacji. Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych - Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń. - W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta. - Nie wprowadzać do czytnika jakichkolwiek przedmiotów oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych płyt CD lub DVD. - Używać wyłącznie płyt CD i DVD o okrągłym kształcie i średnicy 12 cm. Zalecenia dotyczące telefonu - Niektóre przepisy ograniczają używanie telefonu w samochodzie. Nie zezwalają one na korzystanie z zestawów głośnomówiących w pewnych sytuacjach: kierowca musi mieć zawsze kontrolę nad pojazdem; - Wykonywanie połączeń telefonicznych podczas jazdy rozprasza uwagę i znacznie zwiększa ryzyko na wszystkich etapach korzystania z telefonu (wybieranie numeru, realizacja połączenia, wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej, itd.). Opis modeli przedstawionych w niniejszej instrukcji został sporządzony na podstawie danych technicznych znanych w momencie redagowania tego dokumentu. W instrukcji uwzględniono wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich obecność zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Ponadto w dokumencie tym mogą być przedstawione funkcje, które mogą zostać wprowadzone w najbliższym czasie. 3

4 4

5 PRZYSPIESZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Panel przedni LOAD: >Wprowadzenie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie) >Wprowadzenie wielu płyt CD (długie wciśnięcie) Od 1 do 3 (radio): >Zapamiętanie (długie wciśnięcie) >Wywołanie (krótkie wciśnięcie) ustawień stacji radiowych Od 1 do 3 (CD): >Wybór jednej z płyt CD ze zmieniarki WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE systemu audio OBRÓT: ustawienie głośności Od 4 do 6 (radio): >Zapamiętanie (długie wciśnięcie) >Wywołanie (krótkie wciśnięcie) ustawień stacji radiowych Od 4 do 6 (CD): >Wybór jednej z płyt CD ze zmieniarki EJECT: >Wysunięcie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie) >Wysunięcie wielu płyt CD (długie wciśnięcie) >Powtórzenie ostatniej wskazówki głosowej (krótkie wciśnięcie) >Włączenie-Wyłączenie nawigacji głosowej (długie wciśnięcie) >Wyświetlenie informacji tekstowych z płyt CD lub radia CD: >Włączanie CD >Wyświetlenie CD w wersji pełnego ekranu Radio: >Włączenie radia >Wyświetlenie radia w wersji pełnego ekranu >Zmiana zakresu częstotliwości >Włączanie-wyłączanie informacji dotyczących ruchu drogowego (krótkie wciśnięcie) >Włączanie-Wyłączanie funkcji PTY (długie wciśnięcie) MODE : >Zmiana trybu odczytu CD (Repeat, Wybór losowy) >Zmiana trybu wyboru stacji radiowych (Preset, Lista, Tryb ręczny) >Przesuwanie pionowe >Wyszukiwanie ścieżki CD-CD MP3 >Wyszukiwanie stacji lub określonej częstotliwości radiowej >Szybkie przesuwanie do przodu, wstecz (przytrzymanie przycisku) Od 4 do 6 (radio): >Zapamiętanie (długie wciśnięcie) >Wywołanie (krótkie wciśnięcie) ustawień stacji radiowych 5

6 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Centralny panel sterujący DEST: >Dostęp do menu wprowadzania miejsca przeznaczenia BACK: >Powrót do poprzedniego ekranu >Korekta wprowadzonego znaku (krótkie wciśnięcie) TEL: >Dostęp do funkcji telefonu ROTATION >Przemieszczanie się w obrębie menu i klawiatury alfanumerycznej PRZESUWANIE (w przód, w tył, w prawo, w lewo) >Przemieszczanie się pionowo l ub poziomo w obrębie menu >Przemieszczanie się w obrębie mapy MAP: >Wyświetlenie mapy (krótkie wciśnięcie) >Wyświetlenie ekranu głównego Main (długie wciśnięcie) INFO: Dostęp do informacji dotyczących ruchu drogowego i samochodów terenowych oraz do danych GPS (krótkie wciśnięcie) NACIŚNIĘCIE >Potwierdzenie wyboru >Wyświetlenie menu mapy ROUTE: >Dostęp do menu zarządzania trasą ZOOM: >Zmiana skali mapy LIGHT: >Regulacja jasności ekranu DARK: >Przełączenie na wygaszony ekran (długie wciśnięcie) SET: >Dostęp do menu ustawień systemu >Zarządzanie wybranymi numerami 6

7 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Przyciski sterujące pod kierownicą Pokrętło: >Przełączenie połączenia telefonicznego na tryb oczekiwania (krótkie wciśnięcie) >Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) >Aktualizacja listy stacji radiowych (długie wciśnięcie) >Wyszukiwanie stacji radiowych >Wybór płyty CD (krótkie wciśnięcie) >Wyszukiwanie ścieżki CD-CDMP3 RADIO-CD: >Wybór źródła audio (radio, CD, Aux.) >Zwiększenie głośności w trakcie słuchania >Odebraniezakończenie połączenia (krótkie wciśnięcie) >Odrzucenie połączenia (długie wciśnięcie) >Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) >Wyłączenie-włączenie dźwięku ŹRÓDŁO AUDIO: >Wybór źródła audio (radio, CD, Aux) Pokrętło: >Przemieszczanie się pionowo w obrębie menu >Odebraniezakończenie połączenia >Zwiększenie głośności w trakcie słuchania >Zmniejszenie głośności w trakcie słuchania >Włączenie-wyłączenie systemu rozpoznawania głosu (opcja) >Zmniejszenie głośności w trakcie słuchania MODE - OK: >Potwierdzenie czynności >Zmiana trybu Audio 7

8 SYSTEM AUDIO: Wybór stacji radiowej Wcisnąć Radio, aby wybrać zakres częstotliwości Tryb RĘCZNY: Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb RĘCZNY Tryb LISTA: Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb LISTA Wybrać stację, obracając środkowy przycisk Wybrać stację, obracając środkowy przycisk Tryb PRESET: Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb PRESET W razie potrzeby wcisnąć dłużej MODE, aby zaktualizować listę stacji radiowych Wybrać stację, obracając środkowy przycisk 8

9 SYSTEM AUDIO: Zapamiętanie ulubionej stacji Wcisnąć Radio, aby wybrać zakres częstotliwości Wcisnąć krótko jeden z 6 przycisków, aby wywołać zapamiętaną stację radiową Wcisnąć kilka razy przycisk MODE, aby wybrać tryb wyszukiwania Powtórzyć czynność w przypadku pozostałych stacji Wybrać stację, obracając środkowy przycisk (Tryb LISTA) Wcisnąć krótko jeden z 6 przycisków, aby wywołać zapamiętaną stację radiową 9

10 SYSTEM AUDIO: Używanie zmieniarki CD Wcisnąć raz lub dwa razy przycisk CD, aby wyświetlić CD jako źródło dźwięku w wersji pełnego ekranu Słuchanie płyty CD: Wcisnąć jeden z przycisków, aby wybrać płytę CD Wprowadzenie jednej płyty CD: Wcisnąć LOAD Wysunięcie jednej płyty CD: Wcisnąć przycisk EJECT W razie potrzeby wybrać numer płyty CD Wcisnąć jeden z przycisków, aby wybrać płytę CD, która ma zostać wysunięta Wprowadzenie wielu płyt CD: Wcisnąć dłużej przycisk LOAD, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Wysunięcie wszystkich płyt CD: Wcisnąć dłużej przycisk EJECT 10

11 NAWIGACJA: Wprowadzanie miejsca przeznaczenia Wprowadzanie adresu: Wcisnąć przycisk DEST, aby wybrać Nowy Adres Miejsce przeznaczenia - interesujące punkty (POI): Wcisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać Interesujące punkty (POI) Obrócić środkowy przycisk, wybrać i potwierdzić miejsce przeznaczenia, wprowadzając kolejno wszystkie litery Obrócić środkowy przycisk, wybrać interesujące punkty (POI) Wybrać OK, aby potwierdzić miejsce przeznaczenia Wybrać strefę wyszukiwania i wprowadzić ewentualnie nazwę punktu POI. Wyświetlić trasę i wybrać Start, aby włączyć nawigację Wybrać OK lub wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące punktu POI, wybierając Info POI 11

12 NAWIGACJA: Zapisywanie miejsca przeznaczenia w książce adresowej Wcisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać Książka adresowa Wybrać Książka adresowa Wybrać lokalizację (Puste miejsce) Wybrać kontakt, Edycja, a następnie Znak głosowy Wybrać jedną z rubryk, aby wprowadzić dane Wybrać Zapisz, a następnie wypowiedzieć komunikat głosowy Przypisać znak głosowy: Wcisnąć przycisk DEST Aby uruchomić nawigację, włączyć sterowanie głosowe, wciskając przycisk pod kierownicą, a następnie wypowiedzieć słowa Miejsce przeznaczenia i odpowiedni znak głosowy 12

13 NAWIGACJA: Zmiana trasy Informacje dotyczące trasy Wcisnąć przycisk ROUTE, następnie wybrać Zmiana trasy Wcisnąć przycisk INFO, a następnie wybrać Informacje o ruchu drogowym (TMC) Wybrać Etapy i miejsce przeznaczenia Wybrać Informacje o ruchu drogowym na trasie Wybrać Dodaj etap, a następnie Adres Wybrać informację z listy Wybrać miejsce przeznaczenia, wprowadzając kolejno wszystkie litery, potwierdzić przyciskiem OK Wyświetlić informacje szczegółowe 13

14 TELEFON: Powiązanie telefonu Wcisnąć przycisk SET, a następnie Telefon Włączyć podłączenie funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym Wybrać Funkcja Bluetooth Włączyć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, a następnie wybrać My Car Wybrać Zapisz telefon Bluetooth Wybrać numer 1234, a następnie potwierdzić 14

15 TELEFON: Zapisanie najczęściej wybieranego numeru Wcisnąć przycisk TEL Wprowadzić nazwę abonenta, wpisując kolejno wszystkie litery i potwierdzić przyciskiem OK Wybrać Najczęściej wybierane numery Wprowadzić po kolei wszystkie cyfry numeru telefonu abonenta i potwierdzić przyciskiem OK Wybrać lokalizację (Puste miejsce) Wybrać znak głosowy i wypowiedzieć polecenie Wybrać Edycja System potwierdza zapisanie nowego abonenta 15

16 TELEFON: Przeniesienie numeru z książki telefonicznej Wcisnąć przycisk SET, a następnie wybrać Telefon Potwierdzić wprowadzanie danych z książki telefonicznej, wybierając Tak Wybrać Książka telefoniczna Wybrać w telefonie, a następnie wysłać numer określonego abonenta lub abonentów Wybrać Dodaj nowych abonentów Wyświetli się okno z informacją o wprowadzeniu określonych abonentów 16

17 TELEFON: Wykonywanie połączeń Wcisnąć przycisk pod kierownicą, aby włączyć system rozpoznawania głosu Wywołanie zapisanego numeru: Wypowiedzieć polecenie połączenia wykonane lub połączenia odebrane, albo połączenia oczekujące Połączenie z najczęściej wybieranym numerem: Wypowiedzieć polecenie Połącz W razie potrzeby należy powiedzieć następna strona lub poprzednia strona Wypowiedzieć znak głosowy wcześniej zapisanego numeru Wypowiedzieć numer abonenta z listy Wybranie numeru: Wypowiedzieć polecenie Wybierz, a następnie żądany numer 17

18 TELEFON: Zarządzanie połączeniami Automatyczne przełączenie na tryb oczekiwania: Emisja komunikatu z informacją, że adresat połączenia prowadzi samochód Przełączenie na tryb oczekiwania: Wcisnąć przycisk lub pokrętło pod kierownicą Przesłanie połączenia na telefon: Wybrać Słuchawka Odebranie połączenia: Wcisnąć przycisk ţ pod kierownicą Prowadzenie rozmowy, której nie słyszy osoba telefonująca: Wybrać Tryb poufny ON Odrzucenie połączenia: Wcisnąć dłużej przycisk ţ pod kierownicą Włączenie serwera poczty głosowej: Wybrać Klawiatura 18

19 SYSTEM ROZPOZNAWANIA GŁOSU: Używanie poleceń głosowych Używanie poleceń głosowych: Wcisnąć przycisk pod kierownicą Obrócić środkowy przycisk, aby wyświetlić wszystkie polecenia głosowe Wypowiedzieć polecenie Używanie pomocy do funkcji telefonu: Wcisnąć przycisk pod kierownicą Używanie pomocy do funkcji nawigacji: Wcisnąć przycisk pod kierownicą Wypowiedzieć Telefon pomoc, aby wyświetlić wszystkie polecenia telefonu Wypowiedzieć Nawigacja pomoc, aby wyświetlić wszystkie polecenia nawigacji Obrócić środkowy przycisk, aby wyświetlić wszystkie polecenia głosowe 19

20 OPIS OGÓLNY Wstęp System multimedialny pojazdu zapewnia następujące funkcje: radio RDS, zmieniarka 6 CD audio, MP3, WMA, pomoc w nawigacji, telefoniczny zestaw głośnomówiący. W systemie multimedialnym można zapisać do 4 profili użytkownika w przypadku pojazdów wyposażonych w kartę Renault z trybem wolne ręce (zapamiętywanie stacji radiowych, ustawień audio, itd.). Funkcje Radio i CD System multimedialny umożliwia słuchanie stacji radiowych FM (regulacja częstotliwości), LW (fale długie), MW (fale średnie), płyt CD audio, CD MP3-WMA. System RDS umożliwia wyświetlenie nazw niektórych stacji i automatyczne odsłuchiwanie informacji nadawanych przez stacje radiowe FM: informacje dotyczące ogólnego ruchu drogowego, serwisy informacyjne, komunikaty alarmowe. Funkcja sterowania głosowego Funkcja sterowania głosowego umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami przy pomocy głosu (nawigacja-telefon). Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego Telefoniczny zestaw głośnomówiący zapewnia wymienione poniżej funkcje, pozwalając uniknąć konieczności manipulowania przy telefonie: wykonywanie, odbieranie, przełączanie połączeń na tryb oczekiwania, połączenie z pocztą głosową, połączenie z numerami alarmowymi. Funkcja pomocy w nawigacji System nawigacji określa automatycznie położenie geograficzne samochodu poprzez odbiór sygnałów GPS. Określa on trasę przejazdu do wybranego miejsca przeznaczenia, dzięki: mapie drogowej (na płycie DVD mapa ), informacjom uzyskiwanym poprzez funkcję TMC Info Trafic (zależnie od kraju). System wskazuje drogę, którą należy jechać, przy pomocy wyświetlacza i komunikatów głosowych. Zadaniem telefonicznego zestawu głośnomówiącego jest jedynie ułatwienie komunikacji, ogranicza on czynniki ryzyka, ale nie eliminuje ich całkowicie. Użytkownik musi koniecznie przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się znajduje. 20

21 OPIS OGÓLNY (ciąg dalszy) W pasku środkowym (strefa F) jest podany numer wybranej rubryki i całkowita liczba rubryk w menu. W pasku dolnym (strefa E) znajdują się informacje dotyczące treści wybranej rubryki. Wyświetlane informacje Ekran z menu Górny pasek zawiera następujące informacje: nazwa wybranego menu (strefa A), godzina, sieć telefoniczna, poziom naładowania baterii telefonu i temperatura zewnętrzna (strefa D). Ekran nawigacji W górnym pasku jest wskazana odległość do najbliższego skrzyżowania (strefa G) i oznaczenie drogi, po której porusza się pojazd (strefa H). W części środkowej (strefa I) prezentowane są mapy nawigacji. W części środkowej (strefa B) znajduje się schemat dostępnych menu systemu audio, telefonu i nawigacji. Dolny pasek (strefa systemu audio. J) zawiera informacje Żółty punkt (strefa C) oznacza aktualnie zaznaczoną rubrykę. 21

22 22 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH

23 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) A B Funkcja 1 Wciśnięcie: Włączanie-Wyłączanie Obrót: Regulacja głośności / / Zapamiętywanie (długie wciśnięcie) Wywoływanie zapamiętanej stacji radiowej (krótkie wciśnięcie) Wybór płyty CD ze zmieniarki CD Wysunięcie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie)-wysunięcie wszystkich płyt CD (długie wciśnięcie) Wyświetlanie informacji tekstowych (CD, CD MP3, radio) Wyszukiwanie ścieżki CD-CD MP3 Wyszukiwanie stacji lub częstotliwości radiowej Szybkie przesuwanie do przodu-wstecz na ścieżce CD-CD MP3 (przytrzymanie przycisku) Wyszukiwanie ścieżki CD-CD MP3 Wyszukiwanie stacji lub częstotliwości radiowej Włączanie-wyłączanie funkcji informacji drogowych i TRAFFIC (krótkie wciśnięcie) Włączanie-wyłączanie funkcji i PTY (długie wciśnięcie) Zmiana trybu wyboru stacji ( PRESET, LISTA, RĘCZNY ) Włączanie-wyłączanie trybu odczytu (Repeat, Tryb losowy) Włączanie radia jako źródła dźwięku-wyświetlacza radia w wersji pełnego ekranu Zmiana zakresu częstotliwości AM-FM Włączanie CD jako źródła dźwięku - wyświetlacza CD w wersji pełnego ekranu Powtórzenie lub przerwanie ostatniego komunikatu głosowego systemu nawigacji lub funkcji informacji o ruchu drogowym (TMC) (krótkie wciśnięcie) Włączanie-wyłączanie nawigacji głosowej (długie wciśnięcie) Wprowadzenie jednej płyty CD (krótkie wciśnięcie) - Wprowadzenie wielu płyt CD (długie wciśnięcie) Włączanie-wyłączanie funkcji loudness Potwierdzenie ustawień audio Przejście z określonego katalogu do ścieżek CD MP3-WMA Regulacja głośności Wyłączenie dźwięku, pauza 23

24 24 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy)

25 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) A B Funkcja 17 Dostęp do menu ustawień audio Przełączenie na tryb oczekiwania połączenia przychodzącego lub połączenia trwającego (krótkie wciśnięcie) Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) 19 Aktualizacja listy stacji radiowych (długie wciśnięcie, gdy ustawionym źródłem dźwięku jest radio) Wybór płyty CD (ustawione źródło dźwięku - CD) (krótkie wciśnięcie) /22 Zmiana źródła dźwięku CD, AM, FM Włączanie-wyłączanie systemu rozpoznawania głosu Odebranie-zakończenie połączenia (krótkie wciśnięcie) Odrzucenie połączenia (długie wciśnięcie) -Odebranie połączenia oczekującego (krótkie wciśnięcie) Dostęp do menu wprowadzania miejsca przeznaczenia Powrót do poprzedniego ekranu lub korekta wprowadzonego znaku (krótkie wciśnięcie), albo wykasowanie wszystkich wprowadzonych danych (długie wciśnięcie) 26 Obrót: przemieszczanie się pionowo w obrębie menu; zmiana skali (w trybie ZOOM); regulacja jasności ekranu (w trybie LIGHT). Przesuwanie (do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo): przemieszczanie się pionowo lub poziomo w obrębie menu; przemieszczanie się w obrębie mapy; zmiana skali (w trybie ZOOM) - regulacja jasności ekranu (w trybie LIGHT). Wciśnięcie: potwierdzenie; wyświetlenie menu mapy. 27 Dostęp do funkcji telefonu 28 Dostęp do informacji o ruchu drogowym, danych GPS, numeru wersji mapy, informacji dotyczących samochodów terenowych Dostęp do menu ustawień systemu, zarządzania książką adresową i najczęściej wybieranymi numerami Wybór ustawienia Dzień-Noc i regulacja jasności, kontrastu i tła ekranu (kolorowego) (dwukrotne wciśnięcie) Włączenie (długie wciśnięcie)-wyłączenie (krótkie wciśnięcie) trybu czuwania ekranu Dostęp do menu zmiany skali Dostęp do menu zarządzania trasą Wyświetlanie mapy (krótkie wciśnięcie)-wyświetlanie głównego ekranu Main (długie wciśnięcie) 25

26 WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE Włączanie System multimedialny zostaje automatycznie włączony w momencie włączenia zapłonu. Aby włączyć system multimedialny w innych przypadkach, wcisnąć przycisk 1. Przy wyłączonym zapłonie z systemu można korzystać przez 20 minut. Po upływie tego czasu włącza się sygnał dźwiękowy i komunikat informujący o wyłączeniu zasilania systemu. Wcisnąć przycisk 1, aby uruchomić system multimedialny na kolejnych 20 minut. Wyłączanie System zostaje automatycznie wyłączony w momencie wyłączenia zapłonu w samochodzie. Po włączeniu zapłonu wcisnąć przycisk 1, aby wyłączyć radio lub CD (funkcja nawigacji pozostaje aktywna). Ekran w trybie czuwania Tryb czuwania ekranu (ekran wygaszony) umożliwia wygaszenie ekranu wyświetlacza. W trybie czuwania ekranu system nadal działa. Możliwe jest słuchanie radia, CD lub korzystanie z systemu nawigacji. Wcisnąć dłużej przycisk 30, aby włączyć tryb czuwania ekranu lub wcisnąć krótko przycisk 30, aby wyłączyć ten tryb. Wykonanie jakiejkolwiek innej czynności, powoduje ponowne, czasowe włączenie ekranu. 26

27 ZASADY OBSŁUGI Przemieszczanie się w obrębie menu W celu przemieszczenia się w obrębie menu: obrócić przycisk obrotowy 26, aby przemieścić się pionowo (ruch A); przesunąć przycisk 26, aby przemieścić się poziomo lub pionowo (ruch B). Użycie przycisków pod kierownicą Wcisnąć przycisk 19 lub pokrętło 19 (wciśnięcie od tyłu), aby zmienić tryb wyszukiwania stacji radiowych. Obrócić pokrętło 23, aby zmienić stację (ruch C). Wcisnąć przycisk 20, aby zmienić źródło dźwięku (CD, AM, FM). Potwierdzenie-anulowanie wyboru Środkowy panel sterujący Wybór należy zawsze potwierdzić wciskając przycisk 26. Aby wrócić do poprzedniego menu lub wykasować wprowadzony znak, wcisnąć przycisk

28 GŁOŚNOŚĆ Głośność systemu audio W chwili włączenia systemu głośność dźwięku radia-cd oraz komunikatów jest taka sama, jak podczas ostatniego wyłączenia systemu. Głośność zostaje automatycznie zmniejszona, gdy jej poziom staje się zbyt wysoki. Dostosować głośność, słuchając poszczególnych źródeł dźwięku i komunikatów: poprzez obrócenie pokrętła 1, lub poprzez wciśnięcie przycisków 15/16. Działanie radia-cd zostaje przerwane w momencie odbioru informacji o ruchu drogowym itraffic, serwisów informacyjnych lub komunikatów alarmowych. Wyłączenie dźwięku Wcisnąć przycisk 18 lub jednocześnie przyciski 15/16, aby wyłączyć dźwięk. Funkcja ta jest wyłączana automatycznie w przypadku regulacji głośności i nadawania serwisu informacyjnego lub informacji o ruchu drogowym. Nadawanie serwisu informacyjnego można również przerwać, wciskając przycisk 9 lub 10. Głośność telefonu Głośność dzwonka oraz połączenia odbieranego i wykonywanego może być regulowana w menu Ustawienia systemu. W celu wyregulowania poziomu głośności należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w rozdziale Ustawienia systemu, w punkcie Głośność i sygnały dźwiękowe. Dostosowanie głośności do prędkości Gdy funkcja ta jest włączona, głośność systemu audio i nawigacji zmienia się w zależności od prędkości samochodu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona jako nieaktywna. W celu włączenia i wyregulowania tej funkcji, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w punkcie Dostosowanie głośności do prędkości, w rozdziale Ustawienia systemu. Należy ustawić średni poziom głośności, aby słyszalne były odgłosy dochodzące z otoczenia. Głośność w przypadku innych funkcji Wcisnąć przyciski 15/16 lub obrócić pokrętło 1, aby zmienić głośność systemu nawigacji, rozpoznawania głosu i telefonu. 28

29 SŁUCHANIE RADIA Wybór zakresu częstotliwości Wybrać żądany zakres częstotliwości (AM lub FM), wciskając przycisk 9lub 20. Wciśnięcie przycisku 9 po raz drugi umożliwia przejście do pełnego ekranu radia. Wybór stacji Możliwe są różne tryby wyboru stacji radiowej. Po wybraniu zakresu częstotliwości, wybrać tryb poprzez wciśnięcie przycisku 8lub 19. Dostępne są trzy tryby wyboru, w następującej kolejności: tryb LISTA, tryb PRESET, tryb RĘCZNY. Tryb LISTA Ten tryb działania umożliwia łatwe wyszukanie stacji o nazwie znanej użytkownikowi, na liście uporządkowanej w kolejności alfabetycznej (wyłącznie w paśmie FM). Na liście może się znajdować do 50 dostępnych stacji radiowych. Wcisnąć przyciski 23, 5, 6 lub 26, aby wyświetlić wszystkie stacje. Zaktualizować listę, wciskając dłużej przycisk 8 lub 19. Nazwy stacji odbierających na częstotliwości, na której nie znajduje zastosowania system RDS, nie są wyświetlane na ekranie. Określona jest tylko częstotliwość odbioru tych stacji, podana na końcu listy. Tryb PRESET Ten tryb działania umożliwia wywołanie na żądanie stacji wcześniej zapisanych w pamięci (zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie Zapamiętywanie stacji, w tym rozdziale). Wcisnąć przyciski klawiatury 2 (o numerach od 1 do 6), aby wybrać zapamiętane stacje. Tryb RĘCZNY Ten tryb umożliwia ręczne odnalezienie stacji poprzez przeszukiwanie wybranego zakresu częstotliwości. Przeszukiwanie zakresu częstotliwości (przemieszczanie się co 0,1) jest możliwe poprzez sukcesywne wciskanie przycisku 5. Wcisnąć krótko przycisk 6, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Jeśli zachodzi taka potrzeba powtarzać czynność za każdym razem, gdy wyszukiwanie zostanie wstrzymane. Można również użyć pokrętła 23, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji. Zapamiętywanie stacji Wybrać stację radiową, przy pomocy jednego z opisanych wcześniej trybów. Wcisnąć jeden z przycisków klawiatury 2, przytrzymując do czasu aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Możliwe jest zapisanie w pamięci do 6 stacji w każdym zakresie częstotliwości. 29

30 SŁUCHANIE RADIA (ciąg dalszy) Funkcje i komunikaty Radia Uwzględnianie zmian częstotliwości odbioru stacji FM (RDS-AF) Częstotliwość odbioru stacji radiowej FM może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej. Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas jazdy, należy włączyć funkcję RDS-AF, dzięki której system audio będzie automatycznie uwzględniać zmiany częstotliwości. Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe zapewniają możliwość korzystania z tej funkcji. Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć funkcję uwzględniania zmian częstotliwości. W celu włączenia-wyłączenia tej funkcji, zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale Ustawienia systemu audio. Informacje drogowe (i TRAFFIC) Gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne odsłuchanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe FM (zależnie od kraju). Gdy ustawionym źródłem dźwięku jest radio, wyświetlić stację radiową w wersji pełnego ekranu, wciskając przycisk 9. Wcisnąć krótko przycisk 7 (wyświetla się ikona i Tr). Jeżeli jako źródło dźwięku zostanie następnie ustawione CD, emisja informacji drogowych spowoduje przerwanie odtwarzania płyty CD. W celu wyłączenia tej funkcji, wcisnąć przycisk 7. Tematyczne wyszukiwanie programów (PTY) Gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne odsłuchiwanie określonych typów programów (informacje, sport, itd.) w chwili ich nadawania przez niektóre stacje radiowe FM (zależnie od kraju). Gdy ustawionym źródłem dźwięku jest radio, wyświetlić stację radiową w wersji pełnego ekranu, wciskając przycisk 9. Wcisnąć dłużej przycisk 7, przytrzymując go aż wyświetli się ikona PTY i lista typów programów. Wybrać żądany typ programu spośród następujących możliwości: Informacje Sport Różne M. pop Klasyczna Jeżeli jako źródło dźwięku zostanie następnie ustawione CD, emisja wybranego typu programu spowoduje przerwanie odtwarzania płyty CD. W celu wyłączenia tej funkcji, wcisnąć dłużej przycisk 7. Informacje tekstowe (Radio-text) Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe dotyczące słuchanego programu (np. tytuł utworu). Uwaga: takie informacje są dostępne wyłącznie w przypadku niektórych stacji radiowych. W celu wyświetlenia informacji nadawanych przez stację radiową, wcisnąć przycisk 4. 30

31 SŁUCHANIE PŁYT CD Źródło dźwięku CD Funkcja ta umożliwia słuchanie płyt CD audio i CD MP3-WMA. Zmieniarka CD może zawierać do 6 płyt. Wcisnąć przycisk 10, aby wybrać CD jako źródło dźwięku. Dane odczytywanych formatów Zmieniarka CD obsługuje wyłącznie płyty CD audio, CD-R i CD-RW ze ścieżkami audio, w formacie standardowym i MP3-WMA. Nie należy wprowadzać do niej płyt w innym formacie. Uwaga: może się zdarzyć, że niektóre zabezpieczone pliki (prawa autorskie) nie zostaną odczytane. Pliki MP3 (utwory muzyczne) mogą być zapisane w katalogach (albumach), co ułatwia dostęp do różnych ścieżek muzycznych CD. Maksymalna liczba podkatalogów w katalogu źródłowym wynosi 7. Przepustowość zawiera się w przedziale od 32 kb/s do 320 kb/s. Uwaga: w celu zapewnienia większej czytelności nazw katalogów i plików, zalecane jest stosowanie nazw liczących 32 znaki lub mniej oraz unikanie używania znaków specjalnych, np. akcentów (znaki te zostaną zastąpione gwiazdkami). Uwaga: w celu zapewnienia optymalnego odczytu płyt zapisanych na nośniku CD-R i CD-RW, zalecane jest: używanie wysokiej jakości nośników o czasie trwania krótszym niż 80 min. lub 700 Mb (zabronione jest używanie płyt CD w kolorze czarnym lub innym, mającym niewielkie właściwości odblaskowe, ponieważ wpływa to negatywnie na jakość odczytu); używanie minimalnej dostępnej prędkości zapisu (8x), nawet jeśli w przypadku danej płyty możliwe jest zastosowanie wyższej prędkości; stosowanie na zasadzie priorytetowej trybu zapisu Disc At Once (1); unikanie zapisywania w plikach audio plików innego typu; wykonanie finalizacji płyty. 1 Tryb ten uniemożliwia jednak tworzenie płyt wielosesyjnych, ale pozwala na ich kopiowanie. Do utworzenia płyty wielosesyjnej należy użyć trybu Track At Once, pamiętając zawsze o sfinalizowaniu płyty po ostatniej sesji. Utrzymanie płyt CD Aby zachować prawidłową jakość odtwarzania płyt CD, nie wolno nigdy narażać ich na działanie wysokich temperatur lub światła słonecznego. Do czyszczenia płyty CD należy używać miękkiej szmatki, wycierając nią płytę od środka w kierunku obrzeża. Należy zapoznać się ze wskazówkami producenta płyty, dotyczącymi jej utrzymania i przechowywania. Uwaga: odtworzenie niektórych płyt CD może być niemożliwe, jeśli są one zarysowane lub zanieczyszczone. Wprowadzenie jednej płyty CD Wprowadzić płytę lub płyty CD stroną nadrukowaną do góry. W przeciwnym razie wyświetli się komunikat o błędzie Błąd odczytu płyty. Wcisnąć przycisk 12. Podświetlone cyfry na przyciskach klawiatury 2 (o numerach od 1 do 6) wskazują na obecność płyty CD. Wcisnąć jeden z przycisków klawiatury 2, aby wybrać lokalizację płyty, która ma być wprowadzona. 31

32 SŁUCHANIE PŁYT CD (ciąg dalszy) Wprowadzenie wielu płyt CD Nie wprowadzać płyty CD z użyciem siły w czasie gdy na wyświetlaczu pokazuje się komunikat ładowanie płyty w toku. Unikać używania siły przy wprowadzaniu płyty CD i nie blokować jej wprowadzania, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zmieniarki. Wcisnąć dłużej przycisk 12, przytrzymując do chwili aż wyświetli się komunikat Proszę czekać. Po upływie pewnego czasu wyświetli się komunikat Wprowadź płytę. Należy wprowadzić płyty przeznaczone do odsłuchania. Zmieniarka CD uzupełnia puste miejsca. Podświetlone cyfry widniejące na przyciskach klawiatury 2 informują o obecności wprowadzonych płyt CD. Wybór płyty CD przeznaczonej do odtworzenia Gdy ustawione jest CD jako źródło dźwięku, wcisnąć przycisk 19 lub przycisk klawiatury 2, aby wybrać płytę CD do odtworzenia. Wysunięcie płyty CD Wcisnąć przycisk 3. Wcisnąć przycisk z numerem płyty CD, która ma zostać wysunięta. Wyjąć płytę. Wysunięcie wszystkich płyt CD Wcisnąć dłużej przycisk 3. Wszystkie płyty CD zostają po kolei wysunięte. Wyjąć każdą płytę CD po kolei. Uwaga: płyta wysunięta, ale nie wyjęta w ciągu 20 sekund zostaje automatycznie wprowadzona ponownie do zmieniarki CD. Przyspieszone odtwarzanie Wcisnąć dłużej przycisk 5, aby szybko przesunąć płytę do przodu lub wstecz. Odtwarzanie zostaje wznowione po zwolnieniu przycisku. Pauza Wcisnąć przycisk 18 lub jednocześnie przyciski 15/16, aby przerwać odtwarzanie słuchanej płyty. Wcisnąć przyciski 15, 16 lub 18, aby zawiesić pauzę. Wybór katalogu lub ścieżki (CD MP3 lub WMA) Po wybraniu płyty CD, wcisnąć przycisk 5 lub 23, aby przejrzeć różne ścieżki płyty CD. W wersji pełnego ekranu, wybrać jedną ścieżkę, wciskając przycisk 5lub 23. Wcisnąć przycisk 6 lub obrócić przycisk 26, aby przejrzeć katalogi. Potwierdzić żądany katalog przy pomocy przycisku 26. Obrócić przycisk 26, aby wybrać ścieżkę do odsłuchania. Uwaga: zmiana katalogu jest również możliwa poprzez długie wciśnięcie przycisku 2. Wcisnąć przycisk 25, aby wrócić do poprzednich katalogów płyty CD. 32

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika Styczeń 2014 190-01600-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika Marzec 2013 190-01580-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej (wersja. 5.1) www.naviexpert.pl NaviExpert Instrukcja obsługi Gratulujemy wyboru systemu nawigacji NaviExpert. NaviExpert jest dostawcą pełnowartościowej

Bardziej szczegółowo

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4 CC 9068 APP Spis treści Wprowadzenie 2 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2 Montaż zestawu głośnomówiącego 4 3. Zawartość zestawu 4 4. Rozmieszczenie i montaż 6 5. Ładowanie telefonu w uchwycie

Bardziej szczegółowo

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu TomTom GO Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a Urządzenie TomTom GO A Przycisk zwalniający B Mikrofon C Kontrolka ładowania D Przycisk zasilania (on/off) E Czujnik światła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a TomTom GO D A B C E A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Stacja dokująca

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona.

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona. Czytak R i Czytak Plus z radiem Wersja oprogramowania z 3 listopada 2014 Informacje podstawowe - Czytak R i Czytak Plus Czytak to urządzenie w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych służące do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY GMS 7705 Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 B64-3811-08

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 B64-3811-08 SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 INSTRUKCJA OBSŁUGI B64-3811-08 190-00771-40_0A.indd 1 2/7/2007 4:47:27 PM OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu nawigacji samochodowej firmy Kenwood należy

Bardziej szczegółowo

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200

Bardziej szczegółowo