Dożynki Gminne Markowice 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dożynki Gminne Markowice 2008"

Transkrypt

1 Nr 4/2008 nakład 1500 egz. egzemplarz bezpłatny NR REJ. 405 Brzeziny, Cynków, Gliniana Góra, Gniazdów, Koclin, Koziegłowy, Koziegłówki, Krusin, Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowice, Miłość, Mysłów, Mzyki, Nowa Kuźnica, Oczko, Osiek, Pińczyce, Postęp, Pustkowie Lgockie, Rosochacz, Rzeniszów i Łazy, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Stara Huta I, Stara Huta II, Winowno, Wojsławice, Zabijak Dożynki Gminne Markowice Sesja Rady Gminy i Miasta września 2008 r. o godz w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Partner Powiatu z wizytą...3 Krótka ale udana wizyta i dobre perspektywy na dalszą współpracę, tak w skrócie można by opisać wizytę w Koziegłowach delegacji z angielskiego Okręgu Broxtowe 90-lecie OSP w Mysłowie...4 Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po, pełnej wysiłku, pracy na roli. W tym roku dożynki gminne odbyły się w Markowicach. Uroczystość, poprzedził turniej Wiejski Stongman, poprowadzony przez Marcina Gwardysia. W turnieju mógł wziąć udział pełnoletni mężczyzna, będący reprezentantem sołectwa gminy Koziegłowy. Do turnieju stanęło 7 odważnych siłaczy. Zawodnicy mieli do pokonania cztery konkurencje: rzut belką słomy, spacer farmera, waga bokiem i drwal. Najlepszy był Rafał Nowak z Cynkowa, drugi Piotr Kaim z Markowic, trzeci Mateusz Kaim również z Markowic. Ofi cjalne Dożynki rozpoczęły się o godzinie 13 uroczystą Mszą Świętą, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe oraz chleb. Po mszy, uczestnicy dożynek uformowali się w barwny korowód dożynkowy. Poprowadziły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Orkiestra Dęta, Koła Gospodyń z wieńcami, zaproszeni goście i mieszkańcy, przemaszerowali na plac szkolny, gdzie odbyły się kolejne punkty programu dożynek. Gości powitała przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk i Burmistrz Jacek Ślęczka, dziękując za trud rolniczy. Ze szczególnym szacunkiem pochylamy się nad Waszą Drodzy Rolnicy ciężką i trudną pracą na roli. Kłaniamy się przed wszystkimi rolnikami i życzymy by, ciesząc się z tegorocznych plonów, mogliście z nadzieją spoglądać w przyszłość. By nasze zagrody były coraz bardziej nowoczesne i dostatnie. Dziękuję wszystkim pracującym w przemyśle rolno spożywczym instytucjom współpracującym z rolnictwem całej administracji około rolniczej wszystkim agencjom by dobrodziejstwa wspólnej polityki rolnej były pozytywnie odczuwalne dla wszystkich rolników. Życzę wszystkim, aby nigdy nie zabrakło w naszych domach najważniejszego symbolu dożynek chleba powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka. Starostowie dożynek Krystyna Zimna i Jacek Musialik, przekazali poświecony chleb burmistrzowi, którym burmistrz wraz z przewodniczącą, podzielił się z uczestnikami dożynek. Delegacje 11 Kół Gospodyń Wiejskich po tradycyjnym ośpiewaniu chleba, przekazały wieńce zaproszonym gościom. Serdeczne podziękowania oraz życzenia dla rolników, przekazała Poseł na Sejm Jadwiga Wiśniewska oraz starosta myszkowski Marian Wróbel. Młodzież z Markowic przygotowała wiejski skecz oraz zabawiała publiczność tańcem i śpiewem. Wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy. DOKOŃCZENIE NA STR sierpnia Jednostka OSP w Mysłowie obchodziła swoje 90-lecie. Msza św., w intencji strażaków ich rodzin oraz ofi ar wydarzeń 3 września 193 9r., kiedy zginęło 22 mieszkańców Mysłowa, odbyła się przy Kaplicy. Stanica Jurajska w Miłości...5 Jak postępować w sytuacji zagrożeń...6 Podsumowanie Lata w Mieście...8 Mogę więcej...9 Finał konkursu...10

2 2 Nasza GMINA nasza gmina nasze miasto Nr 4/2008 telefony Burmistrz tel Z-ca Burmistrza tel Sekretarz tel Sekretariat tel Skarbnik tel Rada Gminy i Miasta tel w. 115 Inwestycje tel w.123 Informatyk tel w. 112 Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej tel w.122, 119 Referat Gospodarki Komunalnej tel w. 108 Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rekreacji tel w. 104 Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Oświaty Samorządowej tel w. 111 Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tel w. 117 Wymiar podatków tel w. 109 Gminne Centrum Informacji tel Klub Integracji Społecznej tel Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury tel Zespół Usług Komunalnych tel Wydawca: Gmina i Miasto Koziegłowy Adres: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 tel Redakcja: Red. Nacz. Bożena Kolasa, mgr inż. Iwona Musialik Gminne Centrum Informacji Koziegłowy ul. Żarecka 28 tel Koziegłowy 24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 16 września 2008 r. o godz w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Podczas Sesji Rada podjęła następujące uchwały: - w sprawie: nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Benignie Bulanda w uznaniu zasług i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy, a zwłaszcza miejscowości Pińczyce, za kultywowanie wartości humanistycznych, a także wkład włożony w edukację szkolną i pozaszkolną młodzieży. Pani Benigna Bulanda we wrześniu br. obchodzi swoje setne urodziny. - w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy. - w sprawie: udzielenia pomocy fi nansowej na likwidację szkód spowodowanych przez Trąbę powietrzną. Bezzwrotna pomoc fi nansowa w wysokości po zł przyznana została dla Gmin Herby i Niegowa. - w sprawie: udzielenia pomocy fi nansowej dla szpitala powiatowego SP ZOZ w Myszkowie. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła Uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy fi nansowej dla Powiatu Myszkowskiego w formie dotacji celowej w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografu Komputerowego) dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Myszkowie. - w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Koziegłowy umowy o dofi nansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa (modernizacja) boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach. - w sprawie: Przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata w sprawie: Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Lubisz śpiewać, tańczyć, grać? Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Siewierz. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy pozytywnie zaopiniowała wniosek o uznanie za ochronne lasów własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Siewierz. - w sprawie: Przystąpienia Gminy i Miasta Koziegłowy do Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury. - w sprawie: Podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania uczniów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na lata w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Z porządku obrad wykreślone zostały punkty w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Cynków i Koziegłowki. Przyjdź do Zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Prowadzimy nabór do: - dziecięcego zespołu tanecznego, wiek 6-12 lat - młodzieżowego zespołu, wiek powyżej 12 lat - młodzieżowej orkiestry dętej Zajęcia prowadzone będą przez artystkę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, choreograf, panią Grażynę Pyka Toborowicz oraz kapelmistrza Henryka Nowaka. Zapisy prowadzone są w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji w Koziegłowach tel oraz Druk: KEMOT Drukarnia na Warcie ul. Krakowska Częstochowa tel DTP: PC-IMEX tel

3 nasza gmina nasze miasto Nasza GMINA 3 Koziegłowy Partner Powiatu z wizytą w Koziegłowach Krótka ale udana wizyta i dobre perspektywy na dalszą współpracę, tak w skrócie można by opisać wizytę w Koziegłowach delegacji z angielskiego Okręgu Broxtowe, partnera z którym Starostwo współpracuje od ponad dwóch lat. Delegacja od kilku dni przebywa z wizytą w powiecie. Koziegłowski ratusz odwiedzili: Michael Rich przewodniczący rady Okręgu Broxtowe, burmistrz Susan Wildey, radny Milan Radylovic i dyrektor wydziału zdrowia i budownictwa Ted Czerniak. Najpierw goście zostali przyjęci w sali sesyjnej rady gminy przez burmistrza Koziegłów Jacka Ślęczkę. W spotkaniu uczestniczyli starosta myszkowski Marian Wróbel, członek Zarządu Powiatu Andrzej Jastrzębski, zastepca burmistrza Koziegłów Stanisław Błoński, przewodnicząca rady gminy Joanna Kołodziejczyk, pracownicy powiatu i gminy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim zaprezentowania gminnego potencjału gospodarczego i walorów kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych. O swoim terenie, posiłkując się ciekawym pokazem multimedialnym, opowiadał burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka. Zagranicznych gości interesował przede wszystkim aspekt możliwej współpracy gospodarczej oraz wymiany młodzieży i współpraca szkół. O walorach gospodarczych i nie tylko mówił starosta myszkowski Marian Wróbel. Starosta wymienił kilka obszarów możliwej współpracy z angielskim partnerem, takich obszarach jak: wymiana młodzieży, wymiana kulturalna, współpraca gospodarcza, wymiana doświadczeń na płaszczyźnie samorządowej. Jak mówił burmistrz Jacek Ślęczka: Na chwilę obecną najbardziej realnym obszarem możliwej współpracy jest wymiana szkolna. Jestem żywotnie zainteresowany współpracą z angielskim partnerem naszego powiatu w tym obszarze. Delegacja nie miała czasu się nudzić, kilkugodzinny grafik był starannie wypełniony. Po spotkaniu w urzędzie gminy goście odwiedzili koziegłowski dom kultury, w którym jego dyrektor Agata Morawiec, zaprezentowała kulturalny dorobek gminy. Duże wrażenie na gościach zrobił występujący tego dnia Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy oraz wykonywane przez panie z zespołu ozdoby z łyka, co mieli okazję widzieć na własne oczy. Delegacja obu samorządów odwiedziła również zakład produkcji sztucznych choinek Sonic w Koziegłowach. Goście byli również pod wrażeniem słynnego koziegłowskiego kapelusza. Spotkanie było bardzo owocne. mówi starosta myszkowski Marian Wróbel Pokazaliśmy angielskiemu partnerowi część naszego powiatu, której dotychczas nie mieli możliwości zobaczyć. Przybliżyliśmy potencjał gospodarczy gminy Koziegłowy oraz ramowo określiliśmy obszary ewentualnej wymiany doświadczeń na szczeblu gmin okręgu Broxtowe i powiatu myszkowskiego. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wywiąże się nić współpracy z Broxtowe także na szczeblu gmin. Dożynki Gminne Markowice 2008 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Tradycyjnie na dożynkach zostały wręczone dyplomy dla najlepszych rolników. W tym roku otrzymali je: GNIAZDÓW 1. Marek Paliga 2. Wiesław Paliga 3. Tadeusz Ćwik 4. Zenon Łętka 5. Stanisław Nawara 6. Kamil Harasiński 7. Tadeusz Łętka WOJSŁAWICE 1. Stanisław Kaim 2. Dariusz Wróbel 3. Barbara Elzner 4. Ilona Zimna ZABIJAK 1. Zofi a Bendkowska STARA HUTA II 1. Marek Białas 2. Emil Fudala SIEDLEC DUŻY 1. Kazimierz Kocik 2. Jerzy Matyja STARA HUTA I 1. Lidia Machura 2. Jerzy Łabuś 3. Tadeusz Merta CYNKÓW 1. Irena Zawiązalec 2. Stanisław Wielgus 3. Łukasz Psonka LGOTA MOKRZESZ 1. Krzysztof Kos 2. Jerzy Kos 3.Marian Kulak LGOTA GÓRNA 1.Stanisław Kciuk 2. Roman Flak 3. Antoni Kciuk LGOTA NADWARCIE 1.Kazimierz Gałuszka 2. Henryk Metryka PIŃCZYCE 1.Ryszard Będkowski 2. Krzysztof Będkowski PUSTKOWIE LGOCKIE 1.Antoni Chachulski OSIEK 1. Zbigniew Bramora WOJSŁAWICE 1. Jolanta Wróbel KOZIEGŁÓWKI 1. Zenon Białas 2. Aneta Torbus 3. Rafał Łabuś 4. Marian Bereza 5. Adam Dziuk KOCLIN 1.Piotr Uchnast 2.Tomasz Uchnast RZENISZÓW 1. Elżbieta i Henryk Nowak MARKOWICE 1. Jerzy Gruszka KRUSIN 1. Marian Musialik WINOWNO 1. Zofi a Knapik 2. Emilian Nowak 3. Jerzy Torbus 4. Urszula Dziuk 5. Dariusz Marchewka KOZIEGŁOWY 1. Jadwiga i Stanisław Znamierowscy 2. Antoni Łuszczyk 3.Grzegorz Sapota OSIEK 1. Zygmunt Dziuk Wręczono również nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej. Następną część dożynek, umilił występ Kabaretu NOC, laureat 6 ogólnopolskich przeglądów kabaretowych. Po ich występie Sandra Walo (konferansjerka dożynek) zaprosiła na wspólną zabawę przy zespole muzycznym DUOMARK. Organizatorem dożynek był burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury, Radna i sołtys zarazem Markowic, Zdzisława Jasik. KGW i OSP z Markowic. Podczas dożynek odbyły się również wystawy Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Myszkowa, degustacje potraw, a także nie brakowało atrakcji dla dzieci.

4 4 Nasza GMINA nasza gmina nasze miasto Nr 4/2008 Mysłów 90-lecie OSP w Mysłowie 31 sierpnia Jednostka OSP w Mysłowie obchodziła swoje 90-lecie. Msza św., w intencji strażaków ich rodzin oraz ofiar wydarzeń 3 września 193 9r., kiedy zginęło 22 mieszkańców Mysłowa, odbyła się przy Kaplicy. Wydarzenia te przybliżył wiersz Stefana Nowaka w wykonaniu uczennicy Tragedia w Mysłowie Krótka to, a bolesna opowieść O wielkiej tragedii w Mysłowie. Najpierw unosił się gęsty czarny dym, A potem czerwone łuny ponad wsią. Tu matkę wzywa konający w mękach syn Tam, z zamkniętych piwnic, starcy uwolnić się chcą. Lecz, gdy ktoś z ognia próbuje życie ratować, Od razu strzelają żołdacy Hitlera. Ślad bolesny zostawił Wermacht z wejścia do Mysłowa. Trzydzieści osób spoczęło w cmentarnych kwaterach. O, zbrodniarze! Gdziekolwiek żyjecie jeszcze, Przed ofi arami niecnej zbrodni klęknijcie wreszcie! Nie jest bohaterem, kto niewinnych i bezbronnych zabija. Świat tego nie może zapomnieć. I nie zapomni Nie zbrodniarzom, lecz pomordowanym oddają dziś hołd i cześć. Żal, że nikt już nie zdoła zwrócić życia, ni bólu, ni łez Po Mszy, złożono przy Kaplicy kwiaty i wiązanki. Druga część uroczystości odbyła się na placu remizy strażackiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji współpracujących, władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, radni gminni i powiatowi, Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłowa, Gminna Orkiestra Dęta oraz 19 jednostek OSP z Gminy Koziegłowy. Rys historyczny Jednostki przedstawił Dh Prezes Wiesław Macherzyński. Historia jednostki sięga 1918 roku. Twórcą OSP w Myszkowie był Ludwik Będkowski. Podstawowym wyposażeniem strażaków w tym czasie były wiadra, bosaki i drabiny. Na wypadek pożaru alarmowano sygnałówką i dzwonkiem znajdującym się koło kaplicy, który pozostał do tej pory. Zniszczoną w czasie wojny, remizę remontowano od 1949 r., a od 1972 r. Zarząd OSP planował budowę nowej remizy, która w stanie surowym stanęła w 1984r. W 1986r. jednostka otrzymała fabrycznie nowy wóz bojowy, Star 244. Od lutego 2006 r., OSP w Mysłowie kieruje Zarząd w składzie: Prezes Wiesław Macherzyński, Naczelnik Roman Królewski, Sekretarz Krzysztof Miklas, Skarbnik Jacek Pasek, Gospodarz Zygmunt Będkowski, Kronikarz Adam Janoszka. Jednostka czynne bierze udział w wielu ratowniczych akcjach ratowniczo gaśniczych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając czołowe miejsca. Z okazji jubileuszu, Sejmik województwa Śląskiego, uhonorował jednostkę Złotą Odznaką Honorową, sztandar odznaczył wicemarszałek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski. Za zasługi dla województwa śląskiego, Srebrną Odznaką Honorową zostali odznaczeni druhowie Krzysztof Miklas i Janusz Królewski. Złotym Medalem Za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie Roman Królewski, Marian Musialik, Adam Janoszka, Grzegorz Kołacz. Brązowym Medalem, zostali odznaczeni; Dorota Pasek oraz druhowie Rafał Miklas, Szymon Omazda, Łukasz Janoszka. Odznakę Wzorowy strażak otrzymali druhowie Michał Kumor i Karol Kos. Srebrną Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali druhowie Rafał Czerwik, Przemysław Zenderowski oraz Damian Zenderowski. Po wręczeniu listów gratulacyjnych, prowadzący całą uroczystość, druh Krzysztof Miklas zaprosił wszystkich na biesiadę strażacką. BK

5 nasza gmina nasze miasto Nasza GMINA 5 Miłość Stanica Jurajska w Miłości W miejscowości Miłość powstał teren rekreacyjno wypoczynkowy dla mieszkańców i turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają miejsce o takiej nazwie. Koziegłowy W IV edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, Województwa Śląskiego, 2 projekty z Gminy Koziegłowy otrzymały dofi nansowanie na: Remont pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej w Gniazdowie oraz Budowa placu zabaw w Lgocie Górnej. Teraz pomieszczenia budynku w Gniazdowie w Domu Ludowym przy ul. Szkolnej, które nie były w pełni wykorzystane, po wyremontowaniu i wyposażeniu będą mogły służyć wszystkim mieszkańcom Gniazdowa, a zwłaszcza Pomysł sołtysa wsi Miłość, Stani sława Hechta, na Jurajską stanicę bardzo spodobał się nie tylko mieszkańcom ale i władzą samorządowym Gminy i Miasta Koziegłowy, którzy dołożyli starań aby takie miejsce szybko powstało. Budową placu zajął się Zespół Usług Komunalnych. Koszt to około 25 tys. zł. Teren o powierzchni około 50m x 50m, jest ogrodzony i wyposażony w mała architekturę huśtawki, piaskownicę, zjeżdżalnię, 3 zadaszone ławki i stoły, zdrój uliczny, kabinę toy-toy. Chodniki i miejsce na ognisko, wydzielone ozdobnymi kamieniami, a całości strzegą cztery dwumetrowe postacie z drewna. 12 września 2008r., Stanica Jurajska została uroczyście oddana do użytkowania. Wstęgę przecinał burmistrz Jacek Ślęczka z sołtysem Miłości, dyrektor Zespołu Usług Komunalnych Zbigniew Polak oraz harcerka i najmłodszy mieszkaniec Miłości. Pierwsze ognisko w stanicy rozpalił Stanisław Hecht z harcerzami, którzy zaprosili do biesiady wszystkich gości. Z harcerzami z Koziegłówek i Myszkowa, bawili się radni gminni i powiatowi, uczniowie i nauczyciele ze szkół z Lgoty i Koziegłówek, pracownicy Zespołu Usług Komunalnych oraz mieszkańcy Miłości i okolic. Pogoda, typowo jesienna, nie zepsuła dobrej zabawy, a ciepły pieczony prosiak, kiełbaski i kaszanka z grila, rozgrzewały uczestników. Konkurs plastyczny na motyw jurajski, przeprowadziła Wiesława Machura. Do konkursu stanęli: przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk, burmistrzowie Jacek Ślęczka i Stanisław Błoński, dyrektor SP w Koziegłówkach Małgorzata Waś, dyrektor ZUK Zbigniew Polak oraz Marian Kotarski z Klubu PTTK M- 2 z Myszkowa. W drugiej części konkursu uczestniczyły dzieci oraz harcerze. Chętnych, do malowania, było bardzo dużo, a nagrodami były gadżety Jurajskiej Wytwórni Nowa świetlica wiejska i plac zabaw w gminie Koziegłowy dzieciom ze świetlicy środowiskowej. W pomieszczeniach położono nowe posadzki, płytki, przebudowano pomieszczenia sanitarne, instalację co, wentylację, wymieniono drzwi i okna, a ściany są wygipsowane i pomalowane. Mieszkańcy Gniazdowa obłożyli schody płytkami, zamontowali balustradę do schodów oraz nowe oprawy świetlówkowe w pomieszczeniach. Przedsięwzięcie kosztowało zł. Dotacja to 20 tys. zł, wkład własny mieszkańców oszacowano na 2360zł., a resztę zapłaciła Gmina i Miasto Koziegłowy. Na plac zabaw, za remizą OSP w Lgocie Górnej, dotacja również wynosi 20 tys. zł. Całość kosztowała zł. Do realizacji projektu włączyli się także mieszkańcy Lgoty Górnej, którzy uczestniczyli w pracach przygotowawczych jak demontaż ogrodzenia, prace porządkowe, niwelacja terenu. Ich wkład pracy to 3644zł. Plac zabaw wyposażony jest w dwie huśtawki wahadłowe, kiwak, kosz, piaskownicę oraz ławki. Całość jest ogrodzona. Takie działania są szansą dla rozwoju terenów wiejskich, podnoszą poziom infrastruktury technicznej oraz społecznej wsi. BK Napojów Gazowanych z Postępu, która ufundowała również soki i napoje. Stanica Jurajska jest miejscem gdzie można odpocząć, rozbić namiot, ogrzać się przy ognisku. Ma swój regulamin, a gospodarzem Mysłów, Pińczyce jest sołtys wsi. Cieszą nas duże inwestycje w gminie, ale takie również są ogromną frajdą dla nas wszystkich. Czasami wystarczy dobry pomysł i niewielkie nakłady a efekty są wspaniałe - powiedział burmistrz Jacek Ślęczka. BK Na skróty z Mysłowa do Pińczyc Na początku września została oddana do użytku, po generalnym remoncie, ulica Leśna, prowadząca od Mysłowa do Pińczyc. Odcinek długości 1600m o łącznej powierzchni 5200m2 został utwardzony, położono nowy asfalt, pobocza obsypane frezem. Wykonawcą było Konsorcjum Firm Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. zoo. Strzyżów, Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Siewierz. Nowa droga gminna kosztowała ,54zł.

6 6 Nasza GMINA nasza gmina nasze miasto Nr 4/2008 Jak postępować w sytuacji W przypadku wystąpienia katastrofy władze Gminy i Miasta oraz służby ratownicze będą próbowały przyjść każdemu z pomocą. Nie zawsze będzie to jednak możliwe by w jednym czasie dotrzeć w każde miejsce zagrożone. Jak postępować w sytuacji zagrożeń? W oparciu o specjalny Informator opracowany w Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego mając na uwadze szeroko pojętą troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przekazujemy Państwu podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w naszej Gminie. Wobec powyższego każdy z nas powinien być przygotowany do działań związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się przed grożącym niebezpieczeństwem. Niżej podajemy rodzaje zagrożeń mogących wystąpić na terenie naszej Gminy i Miasta. Są to: pożary, silne wiatry i huragany, zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń gazowych, katastrofy budowlane, zatrucia przez niebezpieczne substancje chemiczne, zatrucia pokarmowe, terroryzm, epidemie, oraz wiele, wiele innych, które nawet trudno nam sobie wyobrazić, a tym bardziej przewidzieć czas i miejsce ich wystąpienia. W skrócie w kilku kolejnych publikacjach postaramy się przybliżyć naszym mieszkańcom występujące zagrożenia i sposób postępowania aby uniknąć tragicznych skutków. Wiele zagrożeń spowodowanych jest bezpośrednim działaniem człowieka. Właściwe postępowanie może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych zagrożeń. WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZYMI Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk Żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców powodowanych przez obiekty stale (zakłady chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchomych (cysterny samochodowe i kolejowe). PRZED AWARIA Zorientuj się, czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania występują surowce lub półprodukty chemiczne charakteryzujące się właściwościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przebiegają szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe) dowiedz się, czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę szczególnie dzieci o sposobach postępowania. zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych i przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu. PODCZAS AWARII W przypadku przebywania w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem się jakichkolwiek toksycznych środków należy: zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi, opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii, ograniczyć oddychanie, przy pomocy wilgotnej chustki lub tamponu zatkać usta i nos oraz najkrótszą drogą opuścić teren skażony, stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, osoby znajdujące się w domach, powinny jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić paleniska, zamknąć okna i mieszkanie, powiadomić sąsiadów i udać się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służbę porządkową osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły opuścić mieszkań, przystępują niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka, wykorzystują zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy), zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach, włączyć dostępne środki masowego przekazu (np. radio, TV) na program lokalny i zastosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach, w budynkach publicznych przeprowadzić ludzi do pomieszczeń w tym celu przygotowanych, z terenów zewnętrznych zabrać do pomieszczeń zwierzęta gospodarskie, uszczelnić pomieszczenia. PAMIĘTAJ! Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej zanim stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego! Jeżeli usłyszysz, ze w pobliżu wykoleiła się cysterna, np. z chlorem, a obłok przesuwa się z wiatrem w Twoim kierunku, powinieneś wykonać następujące czynności: zamknąć drzwi i okna oraz uszczelnić je mokra tkanina, przygotować tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży Ci do oddychania. Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni, sprawdź, jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak najszybciej prostopadle do tego kierunku omijając miejsce awarii. PO AWARII do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń po przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie pomieszczenia, unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów, dopóki nie będą zbadane przez służby sanitarne, jeśli przebywałeś w strefi e skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zmień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic, następnie zgłoś się do lekarza, spakuj skażone ubranie i buty w oddzielnym pomieszczeniu w zamkniętym pudle bez kontaktu z innymi nieskażonymi rzeczami, wezwij odpowiednie służby do usunięcia tych przedmiotów, dowiedz się u władz lokalnych czym i jak odkazić ziemie i nieruchomość. JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU DROGOWEGO TO ZABEZPIECZ MIEJSCE ZDA- RZENIA: zasłoń miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryła pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku), w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej, jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń z jezdni uszkodzone pojazdy aby nie były przyczyna kolejnego, groźniejszego wypadku, przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję, jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa. Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego. PAMIĘTAJ!!! Aby wszystkie czynności wykonywać z rozwaga, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą służby ratownicze. Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji. KATASTROFY BUDOWLANE Najczęściej powodowane są: wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi, wybuchami gazu, szkodami górniczymi. OPUSZCZAJAC DOM (MIESZ- KANIE): wyłącz instalacje gazowa, elektryczna, wodna, zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze,

7 nasza gmina nasze miasto Nasza GMINA 7 zagrożeń? zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj szczególna ostrożność o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodowa z powodu zagrożenia lub innych przeszkód -uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA DOMU: wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, ze potrzebujesz pomocy, GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIO- NY (PRZYSYPANY): nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe- ułatwisz ratownikom Twoja lokalizacje, GDY OPUŚCIŁEŚ DOM (MIESZ- KANIE): powiadom kierującego akcja ratownicza o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.), jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaz je niezwłocznie służbie ratowniczej, nie przeszkadzaj w pracy ratownikom, nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest konieczne, o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej, zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz miasta i gminy, Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe. GAZ GAZ - to paliwo wygodne, czyste ale może tez być niebezpieczne Korzystamy z dwóch rodzajów gazu: gaz ziemny, gaz płynny Propan Butan. GAZ ZIEMNY - dostarczany jest siecią podziemnych przewodów i dalej instalacjami wewnątrz budynków do mieszkań. jest on wieloskładnikową mieszanina gazowa, dla zwiększenia bezpieczeństwa nawanianą w sposób ciągły. GAZ ZIEMNY TWORZY MIE- SZANINY WYBUCHOWE Z PO- WIETRZEM W GRANICACH 5-15% OBJĘTOŚCIOWYCH GAZU W STOSUNKU DO POWIETRZA. Jeżeli jego stężenie w powietrzu przekroczy 5%, to może wskutek iskry, płomienia lub innego czynnika energetycznego nastąpić wybuch. Jeżeli jego stężenie przekroczy 15% to jest już zbyt mało powietrza (tlenu) aby nastąpił wybuch, mieszanina gazu staje się mieszaniną palną. gaz ziemny jest nie jest trujący, lecz duszący, gaz ziemny jest lżejszy od powietrza - unosi się w górę, wietrząc należy zachować ostrożność gdyż może nastąpić wybuch. GAZ PŁYNNY jest mieszanina propanu z butanem. W mieszaninie propanu i butanu, propan spełnia role czynnika napędowego, odpowiada za ciśnienie gazu, butan role czynnika podwyższającego wartość opalowa mieszaniny. w okresie letnim sprzedawane są mieszaniny propanu butanu bogatsze w butan, w okresie zimowym mieszaniny bogatsze w propan, propan butan jest gazem bez zapachu, charakterystyczny zapach ulatniającego się gazu pochodzi od jego zanieczyszczeń i warto go zapamiętać, gaz propan butan w mieszaninie o przeciętnym składzie jest cięższy od powietrza - opada w dół. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, których wysokość wynosi co najmniej 2,2 m i muszą spełniać odpowiednie warunki w zakresie wentylacji. gaz ziemny unosi się do góry, wentylacja powinna wiec zapewniać nawiew powietrza z dołu do pomieszczeń. Wyciąg (wywiew) należy sytuować maksymalnie wysoko przy sufi tach pomieszczeń, gaz płynny opad w dół, wentylacja powinna wiec zapewniać nawiew z góry pomieszczeń, a wyciąg (wywiew) z najniżej położonych miejsc. Urządzeń gazowych zasilanych propanem butanem nie należy sytuować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu. Możliwe jest wówczas zaleganie i gromadzenie się gazu trudnego do wywietrzenia. JG Uroczystość jubileuszowa w Parafii Lgota Mokrzesz 22 sierpnia odbyła się Jubileuszowa Msza Dziękczynna z racji 25 - lecia utworzenia ośrodka duszpasterskiego oraz 20 lecia erygowania Parafi i p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lgocie Mokrzesz. Mszę sprawował Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski.W 1983r. b.p. Stefan Bareła zlecił ks. Janowi Berdysowi tworzenie w Lgocie Mokrzesz, ośrodka duszpasterskiego. W 1985r. bp Stanisław Nowak, ustanowił tu wikariat terenowy, a w 1988r. parafi ę. Budowę Kościoła rozpoczęto w 1985r. Liturgie w Kościele ks. Jan Berdys zaczął sprawować w lutym 1993r. Wcześniej Msze św. odprawiały się w tymczasowym baraku a następnie w części katechetycznej wznoszonej świątyni. Uroczystość poświęcenia nowego Kościoła, dokonał abp Stanisław Nowak w czerwcu 1996r.W piątkowej uroczystości uczestniczyły Jednostki OSP z Nadwarcia i Lgoty Górnej, Koło Gospodyń Wiejskich z Lgoty Górnej oraz parafi anie i goście. Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak poświecił nastawę ołtarzową w Kościele oraz Krzyż (ofi arowany przez państwa Kapuściaków z Mokrzeszy) i fi gurkę Matki Boskiej (ofiarowana przez pana Marka Paska), na placu kościelnym. Radny Kazimierz Kapuściak z małżonką, w imieniu całej Parafi i, złożyli kwiaty i podziękowania na ręce Metropolity Częstochowskiego i ks. Proboszcza Jana Berdysa. BK. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z Jogi Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zaprasza na zajęcia z jogi. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń rozciągających, które wyśmienicie wpływają na przemianę materii, dotlenienie organizmu i poprawną postawę. Wyciszają po całodziennym spędzaniu czasu przed komputerem czy za kierownicą samochodu. Zakończone są relaksacją i pozytywnie nastrajają do życia. Zajęcia prowadzone są przez instruktora jogi z Katowic Pana Grzegorza Nideckiego w każdą środę o godz. 18:00. Prosimy o zabranie ze sobą maty lub kocyka oraz wygodny strój, tel.: oraz na Kurs Języka Angielskiego Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach serdecznie zaprasza na Kurs Języka Angielskiego. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel.:

8 8 Nasza GMINA nasza gmina nasze miasto Nr 4/2008 Koziegłowy Podsumowanie Lata w Mieście Od 4 sierpnia do 22 sierpnia 2008r., w Świetlicy Środowiskowej działającej przy MGOPK w Koziegłowach trwała akcja Lato w mieście. W tym czasie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Wiesława Machura poprowadziła zajęcia plastyczne dzieci poznały na nich tajniki sztuki kulinarnej. Samodzielnie wypiekły pyszne ciasteczka, a także odbywały się konkursy plastyczne rzeźbienie z masy solnej. W czasie akcji dzieci miały okazję wyjechać do kina w Częstochowie, gdzie na dużym ekranie obejrzały fi lm o przygodach uroczej Pandy Po. Niewątpliwą atrakcją była wycieczka turystyczna do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Dzieci podziwiały piękny i okazały park przylegający do zamku, a także wnętrza pałacowe. Podczas corocznego Święta Pieczonego Ziemniaka dla dzieci przygotowano także garnek z pieczonkami. Na zakończenie Akcji Lato w mieście dla dzieci wystąpił Teatr Art-Re z Krakowa z przedstawieniem Kniaź Popiel. Podsumowaniem był Bal na pożegnanie lata. Bardzo mi się wszystkie wycieczki podobały, a w szczególności wycieczka do Pszczyny. W Pszczynie jest przepiękny zamek gdzie znajduje się wiele pięknych i zabytkowych przedmiotów. Byliśmy tez w kinie. Na zajęciach w Domu Kultury mieliśmy Bal przebierańców a potem teatrzyk. Pani Ilona i Danusia prowadziły wiele ciekawych zajęć. Z utęsknieniem czekam na następne wakacje powiedziała Dorotka Machowska z Koziegłów.

9 nasza gmina nasze miasto Nasza GMINA 9 Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt: Mogę więcej realizowany przez Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób bezrobotnych z terenu Gminy Koziegłowy. Założeniem projektu jest: - ułatwienie dostępu osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji; - zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych; - zwiększenie motywacji do działania; - zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji; - zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; - zdobycie wiedzy z zakresu BHP - podniesienie kwalifikacji zawodowych. Projekt Mogę więcej przeznaczony jest dla osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych (co najmniej 12 miesięcy), korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, które zawarły z GMOPS w Koziegłowach kontrakt socjalny, określający warunki udziału w Programie. Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki w którym przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. W Koziegłowach, w ramach projektu odbyły się już pierwsze szkolenia warsztatowe z doradcą zawodowym z zakresu aktywizacji zawodowej. W warsztatach uczestniczy sześć osób z terenu Gminy Koziegłowy. Następne warsztaty przeprowadzone będą przez psychologa, specjalistę bhp i medycyny pracy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. Pomoc psychologiczna oferowana w ramach projektu Mogę więcej : realizowana jest na terenie Gminy Koziegłowy od lipca 2008 roku i adresowana jest do 6 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach. Cykl zajęć psychologicznych, prowadzonych przez Irenę Kapuśniak, specjalistę - psychologa interwencyjnego, rozpoczęły się od treningu interpersonalno integracyjnego, który miał na celu pogłębienie wglądu w mechanizmy własnego funkcjonowania, przygotowującego do pracy warsztatowej i zadaniowej oraz integrującego środowisko Beneficjentów Projektu. Zakres pomocy psychologicznej obejmuje wsparcie informacyjne oraz coaching: - w zakresie procesów sprawnego porozumiewania w środowisku rodzinnym oraz na rynku pracy, umiejętności zachowania asertywnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych. Cykl zajęć treningowo-warsztatowych umożliwił uczestnikom zajęć identyfikację silnych i słabych stron, odnajdywanie indywidualnych zasobów, klaryfikację systemu wartości a w efekcie zwiększył wiarę w Ich własne siły i możliwości. Biorąc pod uwagę potrzeby klientów cykl zajęć psychologicznych będzie rozszerzony o indywidualne sesje terapeutyczne w celu: eliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych, pomocy w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej, inicjowania procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu, zmniejszenia poczucia osamotnienia i niezrozumienia zwiększenia świadomości praw osobistych. Podczas warsztatów bhp, specjalista Andrzej Wiśniewski, przedstawił uczestnikom regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywana pracą, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy. W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, w ramach projektu, prowadzone są warsztaty zawodowe z zakresu wykańczania wnętrz. Zajęcia cieszą się dużym zaangażowaniem uczestników.

10 10 Nasza GMINA ochrona środowiska wspólna sprawa Nr 4/2008 Koziegłowy ESTETYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZAGRODY WIEJSKIEJ Finał konkursu Zaczynając od własnego podwórka, wchodzimy na drogę zrównoważonego rozwoju, który prowadzi ku poprawie jakości życia ludzi na całym świecie. Dlatego szczególnie ważne jest budzenie świadomości ekologicznej i w ślad za tym kreowanie autentycznej wrażliwości dotyczącej kwestii środowiska, kształtowanie pozytywnego i konstruktywnego myślenia o środowisku, uwrażliwienie na jego problemy, pobudzanie aktywności, samodzielnych i grupowych działań, uzasadnienie potrzeby naprawiania tego, co przez lata zostało zniszczone w przyrodzie, wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć - motto konkursu W gminie Koziegłowy, w maju tego roku został ogłoszony konkurs dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej W konkursie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec posiadający prawidłowo, estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowaną zagrodę, a rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 września, podczas Gminnych Dożynek w Markowicach. Komisja w składzie: Iwona Chmurzewska, pracownik PZDR Myszków, Magdalena Kropiwnicka, pracownik GiM Koziegłowy, Izabela Churas pracownik MGOPK w Koziegłowach oraz Edward Kaczmarzyk kierownik referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w czerwcu, dokonała przeglądu zgłoszonych zagród. Oceniano estetykę otoczenia(część wypoczynkowa, użytkowa, sad i warzywniak przydomowy, dobór gatunków roślin), prowadzenie prawidłowo ogrodu ozdobnego, ład i porządek w zagrodzie i wokół niej, min. składowanie odpadów, ich usuwanie. Za każde kryterium można było uzyskać max. 5 punktów. Najwięcej punktów uzyskała zagroda państwa Mirosławy i Andrzeja Stodółkiewicz z Markowic 15 punktów, drugie miejsce pan Marian Grząś 14,5 z Koziegłówek, trzecie Agnieszka Chachulska z Nowej Kuźnicy 14 punktów. Ponadto w konkursie zostali wyróżnieni: 1. Teresa Bereza, Lgota Nadwarcie, ul. Żarecka Beata i Janusz Sroślak, Lgota Nadwarcie, ul. Nadrzeczna 10 Zwycięzcy konkursu 3. Ilona Czapla, Lgota Nadwarcie, ul. Nadrzeczna Krystyna Kurzak, Lgota Nadwarcie, ul. Nadrzeczna Jadwiga Polak, Lgota Górna, ul. Jurajska Andrzej Królik, Stara Huta, ul. Zielona Krystyna Karkowska, Stara Huta, ul. Zielona Mariola Cymer, Siedlec Duży, ul. Jana Pawła II 9 9. Małgorzata Mantykiewicz, Siedlec Duży, ul. Jana Pawła II Bożena Mantykiewicz, Siedlec Duży, ul. Jana Pawła II Marzena Kaim, Koziegłówki, ul. Kłodówka Arkadiusz Będkowski, Zabijak, ul. Śląska Agnieszka Kaim, Markowice, ul. Górska Renata i Jerzy Gruszka, Markowice, ul. Górska Agata Kostarczyk, Nowa Kuźnica, ul. Słoneczna Irena Kostarczyk, Nowa Kuźnica, ul. Słoneczna 142 Wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pierwsze trzy miejsca, nagrodzone zostały podkaszarkami. BOŻENA KOLASA WAŻNE I CIEKAWE KONKURS GRANTOWY Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej i całorocznej Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem: Prezydenta RP, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Oświaty, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. CEL KONKURSU Edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów związanych z ochroną środowiska. Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce, np.: ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, lasów, rzek, jezior, Bałtyku, krajobrazu; oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocja recyklingu. Granty mogą być przeznaczone na organizację działań, nagrody dla uczestników, materiały dydaktyczne, komunikacje, promocje, wycieczki edukacyjne. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANTY Grantobiorcami mogą być przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe, organizacje społeczne i samorządowe. Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i wyższych, organizacji pozarządowych i samorządowych Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Nasza Ziemia, Współorganizatorem i Darczyńcą jest Henkel Polska Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2009 r.

11 Dożynki 2008 Stanica Jurajska w Miłości

12 Partner Powiatu z wizytą w Koziegłowach Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej I miejsce Andrzej Stodółkiewicz Markowice 90-lecie OSP w Mysłowie II miejsce Marian Grząś Kozieglowki III miejsce Agnieszka Chachulska Kużnica Nowa

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182)

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Gminny Biuletyn Informacyjny Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee d Spis treści Drodzy czytelnicy! M inęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny ISSN 2083-0114 PANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 09/2012 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:.

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:. www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421.: 20 lat w parafii Jedlińsk :. Życiorys ks. prałata Henryka Ćwieka, który od 1987 r. pełni funkcję str. proboszcza

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo