PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION Warsztaty, Szkolenia i Coaching Facylitacje i Moderacje Testy osobowości, testy zachowań i kompetencji Dużo osiągają tylko Ci, którzy pożądają wiedzy tak bardzo, że szukają jej nawet kiedy okoliczności nie sprzyjają. Sprzyjające okoliczności nie nadchodzą bowiem nigdy C.S. Lewis

2 AVANTI - EMOTION to Grupa Ekspercka składająca się z Trenerów Biznesu, Executive Coachów, Mentorów i Konsultantów HR posiadających długoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Dzięki naszemu doświadczeniu w rozwoju kompetencji od audytu potrzeb rozwojowych istniejącej kultury organizacyjnej, przez analizę i testy osobowości, zachowań i kompetencji menedżerów i całych zespołów - do szkoleń i działań follow up: facylitacji, mentoringu i coachingu, zapewniamy naszym klientom profesjonalne i kompleksowe podejście do wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze organizacje. DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ ü Programy naszych warsztatów i szkoleń zawierają wiedzę wykorzystującą najnowsze modele zarządzania (evidence based), stosowane w najlepszych szkołach biznesu i skutecznych organizacjach uczymy sprawdzonej i praktycznej wiedzy. ü ü Dzielimy się doświadczeniami z zakresu zarządzania ludźmi i rozwoju kompetencji, zdobytymi w pracy w międzynarodowych organizacjach wspieramy w budowaniu dobrych praktyk. Prowadzimy audyt potrzeb rozwojowych, diagnozę kompetencji oraz kultury organizacyjnej i na tej podstawie opracowujemy strategię zmiany oraz rozwoju kompetencji w firmie ważne jest dla nas systemowe i procesowe podejście do współpracy. ü Jesteśmy trenerami praktykami, jednocześnie coachami i facylitatorami. Pozwala to na prowadzenie przez tę samą osobę szkolenia, coachingu, facylitacji jako follow up co zapewnia spójność w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Osiągamy to dzięki lepszej znajomości organizacji i zbudowaniu zaufania w częstszych relacjach tej samej osoby z organizacją. ü ü ü Wszyscy trenerzy i coachowie mają odpowiednie przygotowanie do zawodu, potwierdzone licznymi międzynarodowymi certyfikatami i akredytacjami jesteśmy profesjonalistami. Gwarantuje to wysoką jakość prowadzonych zajęć i najwyższe standardy w sposobie przekazywania wiedzy. Specjalizujemy się w dostarczaniu praktycznych rozwiązań. Zajęcia grupowe mają formę interaktywnych warsztatów, na których uczestnicy omawiają i wypracowują konkretne rozwiązania gotowe do wdrożenia w codziennej praktyce. Zostawiamy trwały ślad. W ramach sesji follow up (po 1-3 miesiącach przerwy), omawiane są rezultaty działań - uczestnicy wymieniając się doświadczeniami, analizują i podsumowują wdrażane etapy oraz wypracowują kolejne plany działań. ü Pomagamy w zróżnicowany sposób - cykle szkoleniowe mogą być uzupełniane spotkaniami moderowanymi, facylitacjami, interwencjami oraz coachingiem indywidualnym i zespołowym.

3 OFERTA PROGRAMOWA I. ANALIZY I PROFILE MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW ORAZ CAŁYCH ZESPOŁÓW: 1. MBTI 2. Extended DISC II. WARSZTATY DLA MENEDZERÓW: 1. Zarządzanie w kulturze coachingowej i mentoringowej 2. Kompetencje menedżerskie 3. Zarządzanie zmianą 4. Zarządzanie zespołem rozwój zespołów, empowerment 5. Zarządzenie przez cele (ZPC) oraz zarządzanie w systemie ocen pracowniczych (SOC) III. WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW i ZESPOŁÓW: 1. Efektywna komunikacja w zespołach 2. Zarządzanie sobą w czasie z elementami organizacji pracy 3. Obsługa klienta budowanie i utrzymywanie trwałych relacji 4. Skuteczna sprzedaż i negocjacje 5. Efektywność osobista radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym IV. PROGRAM WELLNESS AT WORKPLACE V. FACYLITACJE i MODERACJE VI. COACHING I MENTORING 1. Indywidualny 2. Zespołowy 3. Executive i Transision (przejście z pozycji menedżera na przywódcę) 4. Międzykulturowy

4 I. ANALIZY I PROFILE MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW ORAZ CAŁYCH ZESPOŁÓW: MBTI Służy jako narzędzie diagnostyczne w badaniu osobowości. Informuje o indywidualnym sposobie myślenia, działania, reagowania. Pozwala na lepsze rozumienie preferencji i ukrytych talentów, umożliwia bardziej świadomy dobór zadań i celów. Pozwala tworzyć zespoły składające się z różnych osobowości, dzięki czemu mogą one wypracowywać lepsze rozwiązania i rezultaty. Extended DISC - Służy do obserwacji i analizy zachowań (nie bada osobowości). Opisuje naturalny styl działania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, czynniki motywujące i demotywujące daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą. Możliwe jest zamówienie dodatkowych opisów pod kątem: przywództwa, sprzedaży, obsługi klienta lub członka zespołu. Oba narzędzia znajdują zastosowanie w rozwoju i planowaniu kariery zawodowej pracowników, w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu konfliktem, budowaniu zespołów, w rozwijaniu talentów i cech przywódczych, w mentoringu i coachingu. Po wykonanych analizach spotykamy się z uczestnikami w ramach sesji informacji zwrotnej, które mają charakter indywidualny lub grupowy. Analiza raportów, zdobyta wiedza i nowa świadomość są dla uczestników idealnym punktem wyjściowym w dalszym procesie rozwojowo- szkoleniowym. I. WARSZTATY DLA MENEDŻERÓW : 1. ZARZĄDZANIE W KULTURZE COACHINGOWEJ "Największym dobrem, jakie możesz wyświadczyć innemu człowiekowi, nie jest to, że podzielisz się z nim swoim bogactwem, ale że odsłonisz przed nim jego własne" - Benjamin Disraeli Menedżer wobec pracowników pełni różne role jedną z najważniejszych jest rola coacha, który wspiera podwładnego w jego rozwoju. Aby robić to właściwie, ważna jest wiedza z zakresu narzędzi coachingowych, procesu coachingowego oraz postaw i wartości menedżera coacha. Na szkoleniu uczestnicy poznają zasady prowadzenia procesu coachingu menedżerskiego, strukturę sesji (model GROW), zasady wyznaczania celów z pracownikiem (model SMARTER), zasady ich monitorowania i ewaluacji (model ReGrow). Poznają różne narzędzia menedżera coacha wspierające pracownika w rozwoju m.in. model SWOT, model zmiany KASH, model poziomów neurologicznych R. Diltsa oraz dowiedzą się jak kształtować postawę menedżera coacha i tworzyć środowisko do rozwoju i wysokich osiągnięć.

5 Szkolenia mogą być wsparte doradztwem HR w zakresie wdrażania coachingowego stylu zarządzania w organizacji. 2. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE "Lider, za którym nikt nie podążą jest tylko spacerowiczem Podstawą efektywności zespołu jest efektowność menedżera, który nim zarządza. To on modeluje kompetencje swoich podwładnych. Jego umiejętności (1) komunikacji; (2) motywowania; (3) delegowania; (4) wyznaczania celów, ich monitorowania i ewaluacji, (5) udzielania informacji zwrotnej, (6) zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie stresem, (7) umiejętności autoprezntacji i zasad etykiety biznesu, decydują o tym czy cele są realizowane i firma się rozwija. Szkolenie może składać się z wybranych modułów tematycznych (1-7), dobranych do potrzeb uczestników. 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM BUDOWANIE WSPÓŁPRACY, EMPOWERMENT "Organizacje istnieją po to, by efektywnie wykorzystywać umiejętności ludzi, a ich słabości czynić nieistotnymi. Właśnie to jest zadanie dla skutecznych liderów" - Frances Hesselbein Uczestnicy warsztatu przeanalizują największe wyzwania w zarządzaniu zespołem, zdiagnozują własny preferowany styl zarządzania, poznają najnowsze modele przywództwa, dowiedzą się jakie są największe grzechy główne w zarządzaniu zespołem, omówią role i etapy rozwoju, źródła ewentualnych konfliktów, zasady empowermentu oraz wypracują najważniejsze zasady budowania efektywnych zespołów wraz z gotowymi, nowymi rozwiązaniami i narzędziami, adekwatnymi do profilu ich zespołów. 4. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Jedyna pewna rzecz w życiu to ciągła zmiana Peter Drucker Warsztat o tym jak osiągnąć sukces przy wdrażaniu zmian, silnie działający na postawy i zachowania menedżerów. W obecnych czasach konieczność dla wielu organizacji. Pomoże menedżerom lepiej zrozumieć siebie i innych w procesie zmiany, zdiagnozować ich własne nastawienie i gotowość do zmiany, przeanalizować potencjalne źródła ryzyka. Warsztat dostarczy również niezbędnej wiedzy na temat rodzajów i etapów przejścia przez zmianę, kluczowych czynników sukcesu, roli i zadań menedżera jako lidera zmiany, kompetencji potrzebnych podczas wdrażania zmian, możliwych reakcji pracowników, źródeł oporu, metod skutecznej komunikacji i wielu innych. 5. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (ZPC) ORAZ SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH (SOP)

6 "Nigdy nie zmienisz porządku rzeczy poprzez zwalczanie tego, co aktualnie istnieje. Aby coś zmienić - zbuduj nowy model, który spowoduje, że ten obowiązujący stanie się przestarzały" - Richard Buckminster "Bucky" Fuller Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej do wdrożenia narzędzi zarządczych i sprawozdawczości opartej na zarządzaniu przez cele. Uczestnicy nauczą się wyznaczać cele i zadania, monitorować ich realizację oraz ewoluować rezultaty. W zależności od potrzeb uczestników, mogą być doskonalone kompetencje w zakresie stosowania systemu ZPC jak również systemu ocen pracowniczych. Na szkoleniu uczestnicy poznają proces ZPC i SOP oraz stosowane narzędzia modele wyznaczania celów, modele monitorowania oraz ewaluacji, zasady udzielania informacji zwrotnej korygującej i uznania. III. WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW i ZESPOŁÓW: 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOŁACH "Słowo zachęty podczas porażki jest warte więcej niż godzina pochwał po sukcesie." - Autor nieznany Zespół jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo, dlatego tak ważne jest zbudowanie silnego, efektywnego zespołu. Silny zespół budują wspólne jasne cele i wizja, określone normy współpracy, ustalone i przestrzegane zasady komunikacji. Na szkoleniu uczestnicy całe zespoły i/lub menedżerowie zarządzający zespołami - dowiedzą się jak budować spójny zespół, poznają i zastosują narzędzia efektywnej komunikacji. W opcji warsztaty: Zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo 2. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI PRACY "Nie chodzi o to, aby robić wszystko we właściwy sposób. Chodzi o to, aby robić właściwe rzeczy" - Peter Drucker W dzisiejszym świecie najdroższą walutą jest czas. Każda minuta naszej uwagi jest cenna, dlatego tak ważne jest jej efektywne wykorzystanie. Bycie skutecznym w działaniu to więcej niż szybsze wykonywanie zadań, a bardziej trudna sztuka podejmowania właściwych decyzji oraz wyznaczania priorytetów. Nasze szkolenie to propozycja przeglądu kilku metodologii zarządzania oparta o takie klasyczne szkoły jak 7 nawyków skutecznego działania F. Coveya, Getting Things Done D. Allena czy Zarządzanie Czasem B. Tracy, wzbogaconych o praktyczne doświadczenie i łatwe w zastosowaniu narzędzia. Każdy z uczestników będzie mógł wypracować techniki najbardziej odpowiednie dla siebie. 3. OBSŁUGA KLIENTA BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE TRWAŁYCH RELACJI

7 Wyższym przeznaczeniem jednostki jest służyć, raczej niż rządzić - Albert Einstein Sztuką jest nie tylko zdobycie klienta, ale jego utrzymanie. Aby tego dokonać klient powinien rozumieć twoją strategię wobec niego, jak również czuć się bezpiecznie i dobrze w relacji ufać partnerowi. Zbudowanie relacji z klientem to wypracowanie wzajemnego zrozumienia, zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i międzyludzkiej. Wiedza z zakresu sposobów budowania relacji, umiejętność rozpoznawania preferowanego stylu myślenia i podejmowania decyzji przez klienta, wyprzedzanie jego oczekiwań i dopasowanie się do jego potrzeb, to niektóre z czynników dobrego porozumienia i wzajemnie korzystnych relacji. W opcji warsztaty: Obsługa reklamacji 4. SKUTECZNA SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE "70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu." - John McKean Sprzedaż to dialog! Jak słuchać, jak zadawać pytania, jak odkrywać potrzeby klienta, jak budować trwałe relacje, to umiejętności niezbędne w procesie sprzedaży. Niezależnie od tego czy sprzedaje się przez telefon, czy w kontakcie osobistym, po drugiej stronie jest zawsze człowiek. Nie pomogą żadne techniki i triki jeżeli nie będzie się rozumiało podstawowych potrzeb, możliwych obaw i zastrzeżeń klienta. W opcji warsztaty: Sprzedaż przez telefon; Trudny klient w negocjacjach; Negocjacje międzykulturowe 5. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM Nie niszczy nas stres, tylko to jak na niego reagujemy - Hans Selye Żyjemy pod ciągłą presją, z jednej strony klientów, z drugiej podwładnych lub przełożonych. Do tego dochodzą oczekiwania własne i naszej rodziny. Najważniejszą i najpilniejszą umiejętnością, leżącą u podstaw wszystkich innych, jest świadome radzenie sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami i emocjami. Warsztat niezbędny dla każdego, kto pragnie efektywnie kontynuować karierę zawodową. W opcji warsztaty: Inteligencja Emocjonalna IV. PROGRAM WELLNESS AT WORKPLACE - A ty jak się masz? - spytał Puchatek. - Nie bardzo się mam - odpowiedział Kłapouchy. - Już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał. - Alan Alexander Milne To jak efektywnymi jesteśmy pracownikami zależy nie tylko od naszych kompetencji zawodowych ale również od naszego dobrostanu naszego zdrowia, energii życiowej oraz poczucia sensu tego

8 co robimy. Program WELLNESS AT WORKPLACE wspiera pracowników i ich organizacje w osiągnięciu stanu harmonii i równowagi poprzez zintegrowanie aspektów 4 rodzajów inteligencji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Program wykorzystuje wiedzę i najlepsze praktyki psychologii pozytywnej, nurtu mindfullness, filozofii zen i jogi, biofeedbacku, technik relaksacji oraz diety genotypowej. W opcji : Programy całodniowe lub 1,5-2 godzinne mini warsztaty prowadzone pod koniec dnia pracy jako cykl spotkań w danej firmie. V. FACYLITOWANIE I MODEROWANIE SPOTKAŃ: Prowadzimy facylitacje spotkań, narad i dyskusji w celu rozwiązania konfliktów, usprawnienia procesów biznesowych, wypracowania wspólnych rozwiązań i decyzji. Nasza bezstronność i neutralność, posiadane doświadczenie oraz warsztat facylitatora sprzyjają podjęciu rozmów przez uczestników reprezentujących odmienne stanowiska albo zajmujących odległe pozycje w hierarchii firmy, nawet w sytuacji nieufności lub sporu. Moderujemy spotkania zespołów wypracowujących wartości, misję, wizję i strategię firmy. Wspieramy je poprzez zadawanie mocnych pytań, które inne osoby nie odważyłby się zadać, inspirujemy do widzenia spraw z różnych perspektyw. Nasze doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w organizacjach o kulturze wysokich osiągnięć daje nam głębokie zrozumienie sytuacji klienta. Doświadczenie zaś w pracy jako coach i konsultant pozwala nam na korzystanie z odpowiednich narzędzi wspierających otwartość, kreatywność oraz myślenie strategiczne. VI. COACHING I MENTORING: COACHING: Transition Coaching - indywidulany dla pracownika awansującego na stanowisko menedżerskie, wspierający w uzyskaniu kompetencji menedżerskich Przywódczy wspierający średnią i najwyższą kadrę menedżerską w rozwoju kompetencji przywódczych Menedżerski wspierający menedżera w zarządzaniu zespołem Grupowy wspieranie zespołów w procesie zmiany, w rozwiązywaniu konfliktów Międzykulturowy dla osoby relokowanej do pracy zagranicą, dla cudzoziemców pracujących w Polsce, dla zespołów różnorodnych kulturowo w celu integracji i uzyskania efektów synergii Wprowadzenie zarządzania w kulturze coachingowej wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu zarządzania w kulturze coachingowej, warsztaty z zakresu kompetencji coacha, superwizje MENTORING: Indywidualny dla najwyższej kadry menedżerskiej Wprowadzenie programu mentoringu w organizacji wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu procesu mentoringu w organizacji (intermentoring, reverse), warsztaty i superwizje

9 WYBRANI EKSPERCI MAŁGORZATA KNIAŹ Certyfikowany Coach, Mentor, Trener Biznesu, Trener Extended DISC Menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia z zakresu Nauk Społecznych i Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Absolwentka licznych kursów i warsztatów związanych z rozwojem osobistym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Uczestniczyła między innymi w serii seminariów Leadership and Management organizowanych przez Harvard Business School. Przez kilkanaście lat czynnie związana z biznesem, zarządzała grupami ludzi oraz całymi przedsiębiorstwami. W swojej karierze zawodowej przeszła wszystkie szczeble od Menedżera Produktu do Dyrektora Zarządzającego. Jest certyfikowanym doradcą psychologicznym i coachem. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Coaching i Counselling na Nature Care College w Sydney. Jest także certyfikowanym trenerem, absolwentką Podyplomowych Studiów Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora. Specjalizuje się w tematyce związanej z kształtowaniem postawy świadomego przywództwa oraz wspiera działania menadżerów w budowaniu efektywnych zespołów. Pomaga swoim klientom w przechodzeniu poprzez proces zmiany organizacyjnej i osobistej, w rozwoju kompetencji menedżerskich, interpersonalnych a także komunikacyjnych. Pracuje jako Executive Coach z najwyższą kadrą, prowadzi warsztaty i facylitacje zespołów. Szkoli i konsultuje w językach polskim, niemieckim i angielskim. W ramach różnych projektów pracowała m.in. dla takich firm jak: T.U. Allianz, Grupa Aviva, Raiffeisen Bank, MetLife Amplico, ING Bank Śląski, BRE Bank, Robert Bosch, TUI, TOPCALL, IBM, HP, Thomson Multimedia, BASF, Alstom, JMD, Softex Data. WIOLETTA MAŁOTA Certyfikowany Coach, Mentor, Trener Biznesu, Konsultant HR Doświadczony Executive Coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Certyfikowany Trener i Coach Leadership Performance, akredytowany przez Institut for Leadership and Management. Ekspert w zakresie mentoringu w Polsce. Wspiera organizacje w zarządzaniu w kulturze coachingowej i mentoringowej. Certyfikowany Trener Transforming Communication i narzędzi psychometrycznych do badania Inteligencji Emocjonalnej Przywódców - Emotional Capital, UK. Współpracując z organizacjami wykorzystuje swoje bogate doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w międzynarodowych korporacjach (3M Poland, Novo Nordisk, SCA Hygiene Products). Specjalizuje się w szkoleniach, coachingu i mentoringu z zakresu: przywództwa, zarządzania zespołem, motywacji, zarządzania poprzez cele, systemu ocen pracowniczych, komunikacji menedżerskiej, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, umiejętności osobistych. Wspiera organizacje w tworzeniu wizji, misji, wartości oraz w budowaniu kultury coachingowej. Jest również kierownikiem i wykładowcą podyplomowych studiów coachingowych oraz trenerem umiejętności coachingowych na kursie certyfikowanym przez światową organizację coachingową Association for Coaching w UK. Autorka książki Jak z menedżera stać się przywódcą. Podręcznik dla menedzerów i coachów (2012). Doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie nauk o zarządzaniu. Szkoli i konsultuje w j. polskim i angielskim. Prowadziła liczne warsztaty z kompetencji przywódczych i menedżerskich, m.in. dla firm: KGHM, ZUS, BZWBK, Strabag, Philliak, Dalkia, Asseco i firm farmaceutycznych.

10 Kontakt do ekspertów: EMOTION Małgorzata Kniaź e- mail: tel.: AVANTI Wioletta Małota, e- mail: szkolenia.pl tel.:

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Katalog usług dla organizacji 2012/2013

Katalog usług dla organizacji 2012/2013 Katalog usług dla organizacji 2012/2013 1 O Active Strategy Firma powstała, ponieważ głęboko wierzymy, że człowiek może czerpać satysfakcję ze swojego życia w pracy i poza nią. Pomagamy ludziom świadomie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje TIME FOR CHANGES Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego przyszłościowy i obszerny rynek pracy prestiżowy zawód i przydatne kompetencje renomowana i polecana szkoła elastyczne formy nauczania Pracuj przez 6

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Oferta usług doradczych House of Skills Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000307055. NIP: 526-25-05-471REGON: 017184952 Opłacony

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo