Teoria U: Przywództwo i coaching przyszłości, która się wyłania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria U: Przywództwo i coaching przyszłości, która się wyłania"

Transkrypt

1 Otwarty Umysł, Otwarte Serce, Moc Decydowania Teoria U: Przywództwo i coaching przyszłości, która się wyłania Joanna Zawada-Kubik, PCC Jaskółki zmiany Po ponad 10 latach przecierania szlaków na rynku, coaching na dobre zawitał do polskich firm: nie tylko do korporacji ale też firm rodzinnych, fundacji, klientów indywidualnych, a od niedawna do szkół i firm sektora publicznego. Różnorodność szkół coachingu gwarantuje bogatą ofertę podejść, metod, kompetencji, modeli i ofert. Obok coachów biznesu, przywództwa, czy kariery, są już coachowie od wellbeing, life- work ballance, diet-coachowie i całe rzesze innych specjalistów w tym popularnym obszarze rozwoju. Wśród nich coraz częściej zaczynają pojawiać się pojęcia kierujące w stronę ducha 1, wewnętrznego spokoju 2, obecności, a nawet fizyki kwantowej 3. Od niedawna w Polsce, a od kilku ostatnich lat w Europie i USA krążą jaskółki zwiastujące nieco inne wykorzystanie coachingu: nie jako metody na zwiększenie efektywności biznesowej czy wyniku finansowego firmy nawet jeśli proces przebiega w głęboki, oparty na etyce, wartościach i wewnętrznej transformacji sposób. Celem nowego, wyłaniającego się podejścia coachingowego jest dotarcie do sedna zmiany wewnętrznej klienta, do autentyczności, która pozwala dostrzec mu nie tylko swój rozwój, karierę czy cel życiowy, ale powiązać te ważne odkrycia z systemem, w którym żyje: jego ekologią, socjologią, ekonomią i duchowością, po to by wziąć odpowiedzialność za swój wpływ na otaczający świat, w nieco inny sposób mniej skoncentrowany na jednostce (JA), a bardziej na systemie (MY). Po co nam nowy sposób? 4 Zaprezentowany poniżej rysunek lodowca pokazuje 3 główne zjawiska, z jakimi borykamy się na co dzień jako mieszkańcy Ziemi: nasze oddzielenie od natury widoczne m.in. przez zanieczyszczenie wód, powietrza, gleby, zmiany klimatyczne i zużycie Ziemi w sposób, który uniemożliwia jej regenerację (obecnie zużywamy 1,5 zasobów Ziemi, z czego większości nie da się już do ponownej zregenerować) nasze oddzielenie od innych ludzi obserwowane przez ilość konfliktów, przemocy, biedy, wojen, nierówności społecznej i ekonomicznej ( 1% mieszkańców Ziemi posiada więcej niż 90% pozostałych mieszkańców) nasze oddzielenie od samych siebie tego kim w głębi serca jesteśmy widoczne przez wypalenie zawodowe, depresje, nadużywanie jedzenia, picia, lekarstw i środków odurzających. 1 Advance of the Spirit Erickson College 2 Zen Coaching Kare Landfald 3 Transformational Presence Coaching and Leadership Centre for Transformational Presence 4 Wykłady Otto Scharmera na U Lab From Ego System to Eco System

2 Ilość samobójstw w 2010 roku była większa niż ilość wszystkich osób, które zginęły w wyniku wojen, aktów przemocy i kataklizmów To są ogólnie znane fakty. Mimo, że szokujące czytamy o nich na co dzień w gazetach, jesteśmy z nimi oswojeni od lat To co jest bardziej niepokojące to fakt, że od lat nie wiemy jak im zaradzić, a tworząc środki i zasoby do zapobiegania powyższym wcale ich trwale nie eliminujemy, ale pogłębiamy i w rezultacie zwiększamy skale problemu. Rysunek1. Lodowiec symptomy, struktury, myśli. Otto Scharmer Leading from Emerging Future Pojawia się pytanie czy w ogóle da się coś z tym zrobić? I jak to jest możliwe, że przy tak zaawansowanej technice w różnych obszarach naszego życia stajemy bezradni wobec zagadnień, które decydują o naszym przetrwaniu? Powyższe dylematy ale też innowacyjny sposób ich rozwiązania adresuje i tłumaczy Teoria U Otto Scharmera, naukowca z MIT 5. Scharmer, który w połowie lat 90 przybył z Niemiec do Bostonu, zafascynowany pracą systemową Petera Senge 6, w swoich badaniach skupił się na zgłębianiu tego, czego Peter Senge nie potrafił do końca wyjaśnić. Wypracowane przez Senge i jego współpracowników narzędzia i metody pracy systemowej odnosiły świetne rezultaty w niektórych organizacjach, zaś w rękach innych użytkowników te same narzędzia nie dawały żadnego efektu. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie to doprowadziło Scharmera do serii wywiadów z organizacjami, liderami, właścicielami firm, innowatorami, uczestnikami zmian w organizacjach biznesowych, jednostkach rządowych i różnorodnych 5 MIT - Massachusetts Institute of Technology Instytut Technologii Uniwersytetu Massachussets 6 W Piątej Dyscyplinie, Peter Senge (The Fifth Dyscyplin) prezentuje 5 podstawowych dyscyplin technik samodoskonalenia się organizacji. Skutkiem pracy Senge było powstanie na MIT Center for Organisational Learning.

3 społecznościach. Wyniki jego badań, opisane w Teorii U 7 oraz książce Presence 8, odkryły przed nim nowatorską myśl: Jakość rezultatów wytwarzanych przez jakikolwiek system zależy od jakości (poziomu) świadomości ludzi, którzy zarządzają tym systemem. Bardzo dobitnie podsumował to Bill O Brien, były CEO Hannover Insurance, z którym Scharmer przeprowadził jeden ze wspomnianych wyżej wywiadów: Sukces jakiejkolwiek interwencji zależy od wewnętrznych predyspozycji interweniującego, co w prostych słowach Scharmer podsumował: sukces naszych działań jako agentów zmiany nie zależy od tego CO robimy, ani od tego JAK robimy, ale od wewnętrznej przestrzeni w nas samych, z której pochodzą nasze działania i decyzje. Tak dochodzimy do głównej myśli wokół której zbudowana jest teoria Scharmera: Nie zmienimy systemów w których funkcjonujemy dopóki nie transformujemy poziomu uważności z jakim ludzie działają w tych systemach indywidualnie i zbiorowo. To właśnie nasza uważność i świadomość pozwala nam zobaczyć siebie jako część systemu, w którym działamy i dostrzec swój wpływ lub jego brak, na kształtowanie środowiska, które nas otacza. Rozmowy z Liderami, wywiady z osobami przechodzącymi przez duże zmiany, obserwowanie procesu burzenia skostniałych, tradycyjnych struktur, otworzyły przez Scharmerem kolejną ciekawą perspektywę dostrzegł, że przechodząc uważnie przez zmianę możemy uczyć się nie tylko z tego co się już wydarzyło, ale z tego co się właśnie wyłania. Obrazowo ujmując nie musimy znać całej drogi, która jest przed nami, wystarczy, że skupimy się na jednym kroku, a potem na kolejnym i następnym, obserwując gdzie go stawiamy i jakie konsekwencje niesie takie działanie. Podczas gdy większość istniejących metod uczenia się bazuje na przeszłości (uczeniu się z doświadczeń), większość prawdziwych wyzwań przywódczych w organizacjach wymaga czegoś odwrotnego: porzucenia przeszłości aby połączyć się z obecną chwilą, wyczuć w niej subtelny moment zmiany i możliwości jakie ona niesie. To zaskakujące odkrycie, o tyle niekomfortowe, że dość trudne do bezpośredniego zbadania i zmierzenia, poparte jest jednak wieloma przykładami wyjątkowych, kreatywnych liderów, którzy swoje sukcesy zawdzięczają umiejętności połączenia się ze swoją intuicją, wewnętrzną wiedzą, czy jakkolwiek nazwanym źródłem, z którego płynie pewność zrobienia kroku z nieznane, podążenie za energią wyłaniającą się z przyszłych doświadczeń. Zbierając w całość obserwacje i badania prowadzone w organizacjach naukowcy z MIT doszli do nastepujących wniosków: 1. Energia podąża za uwagą/świadomością dlatego lepiej skupiać się na tym czego chcemy zamiast unikać tego czego nie chcemy 2. Aby dokonać trwałej zmiany w systemie (organizacji, zespole, firmie) warto podążać drogą U, która: a) najpierw zaprasza do obserwacji, słuchania i czucia, zweryfikowania swoich przekonań aby zobaczyć i odpuścić to co znane, a co nie przynosi rezultatu - etap pierwszy: OBSERWUJ (OBSERVING) 7 Otto Scharmer, Theory U, Otto Scharmer, Peter Senge, Joseph Jaworski, Betty Sue Flowers Presence,

4 b) następnie do chwili zatrzymania się, głębokiego wsłuchania w swoją intuicję i to co się zmienia, zastanowienia nad swoją rolę i celem w doświadczanej zmianie - etap drugi: DOŚWIADCZAJ I BĄDŹ UWAŻNY (PRESENCING) c) aby w końcu poszukać nowych rozwiązań i testować je na bieżąco przechodząc przez zmianę - etap trzeci: TWÓRZ I TESTUJ (PROTOTYPING). Aby powyższe wskazówki były możliwe do zastosowania w jakimkolwiek procesie kluczowa jest OTWARTOŚĆ PODEJŚCIA do zmiany, a w niej 3 niezbędne elementy: OTWARTY UMYSŁ - czyli umiejętność do powtrzymania naszych osądów, założeń i przekonań na temat tego co nowe OTWARTE SERCE które pozwoli nam wczuć się w wyłaniającą się zmianę i popatrzeć na nią oczami wszystkich interesariuszy, których ona dotyczy, oraz MOC DECYDOWANIA czyli mądrość dokonania wyboru między tym co ma odejść i tym co ma się pojawić, aby zmiana była korzystna dla zainteresowanych, a dzięki temu- trwała. Sednem teorii U Otto Scharmera, jest MOMENT ZATRZYMANIA SIĘ I DOKONIANIA ŚWIADOMEGO WYBORU. Wyboru który płynie nie tylko z myślenia i analitycznej oceny rzeczywistości ale miejsca własnej intuicji, empatii i mądrości. W tym właśnie momencie lider opowiada sobie na pytanie: Kim jestem? Po co jestem w tej właśnie firmie? Jaka jest moja rola? Jaki jest mój najważniejszy cel?

5 I nie jest to pytanie o wynik firmy i jej kondycję finansową ale o głęboki sens naszego człowieczeństwa i cel jaki z nim jest związany w kontekście pracy jaką wykonujemy. Właśnie to czyni koncepcję Scharmera wyjątkową: humanitarną i odważną. Odpowiadając na te ważne pytania: kim jestem? Co jest sensem mojej pracy? przychodzi mi na myśl Subhanu Saxena, były wysokiej rangi manager w firmie Novartis. Na pewnym etapie swojej pracy Saxena odkrył, że kierunek,w którym podąża firma nie jest już jego własnym kierunkiem. Dzieląc się swoją historią powiedział, że czuł się jakby został poproszony by stać się kimś, kim nie chciał się stać. Decyzja zaowocowała zmianą: niedługo później został CEO indyjskiej firmy Cipla, koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy pracowników, której misją i celem jest stawianie zdrowia pacjentów ponad wynik finansowy firmy. Firma Cipla, założona przez wyznawcę Ghandiego, Khwaj Abdul Hamied od początku swojego działania postawiła za cel innowacyjność i nowe technologie aby każdy pacjent miał dostęp do wysokiej jakości leków i dostępnej pomocy medycznej. To inspirujący przykład komercyjnej firmy, której misja służy celom społecznym oraz lidera, którego cel życiowy był ważniejszy od wpływowego stanowiska. To też ważny dowód na to, że da się połączyć działanie w szerszym, społecznym kontekście z dobrą kondycją firmy. I wreszcie, żywy i prawdziwy przykład wyborów, przed którymi codziennie staje każdy z nas podejmując nowe wyzwanie, nową pracę: kim jestem w tej nowej sytuacji? Co mam tutaj do zrobienia? Może nie na taką skalę, nie na takim stanowisku a jednak Naturalnie, w momencie zadania takiego pytania pojawiają krytyczne głosy: oceny, cynizmu czy po prostu strachu. Nawet w trakcie pisania tego artykułu, opartego na badaniach naukowców jednej z najbardziej popularnych uczelni na świecie, a który jednak przeznaczony jest dla liderów i managerów polskich organizacji, pisząc o metodzie która bazuje na odczuciach, sercu i świadomości krążą nade mną myśli kto publicznie przyzna się do tego, że się z tym zgadza? I równocześnie przychodzą na myśl najwdzięczniejsze chwile z własnej pracy : chwile szczerości jakie pojawiają się podczas sesji indywidualnych lub zespołowych, chwila kompletnej ciszy, w której czujemy, że wyłania się coś, o czym zespół/człowiek nigdy nie odważył się porozmawiać, kiedy pojawiają się łzy, prawdziwa ludzka wrażliwość i czasem nieśmiały a czasem rozdzierający głos prawdy to właśnie są chwile, które zmieniają nas jako ludzi. Zdaniem Scharmera priorytetową rolą lidera w nadchodzącej przyszłości staje się tworzenie środowiska, w którym mają szansę zachodzić rozmowy na innym poziomie mentalnym: odważne, szczere, konfrontujące, transformujące ludzkie relacje i myśli, a przez to zmieniające sens słowa rezultat z wąskiego aspektu finansowego na szerokie, humanitarne podejście obejmujące ludzi, środowisko w jakim funkcjonują i relacje jakie tworzą z innymi i samymi sobą. W związku z powyższym, zastanawiam się czego w tej sytuacji biznes potrzebuje od coachów? Jacy coachowie są potrzebni aby wpierać liderów w takiej zmianie?

6 Rolę coacha widzę na kilku poziomach: po pierwsze jako partnera dla liderów i zespołów, który współtworzy przestrzeń do odwagi wyrażenia siebie, mówienia prawdy, używania własnej mocy, kreatywności i poczucia wpływu. Drugi poziom, który dotyka i łączy się mocno z tym pierwszym, to codzienna praca nad utrzymywaniem swojej uważności i empatii na poziomie gwarantującym wzajemne usłyszenie, rozumienie i działanie z odwagą. Poziom trzeci to coach jako lider we własnej branży, sięgający z przekonaniem po innowacyjne modele, sposoby bycia i myślenia, które pozwolą na szukanie rozwiązań tam, gdzie jeszcze nikt ich nie szukał.

7 Świadomo wiadomość Skala Mikro: Słuchanie Skala Mezzo: Rozmowy Skala Makro: Organizowanie się 1.0 Tradycyjna, Poziom I Wprowadzanie Hierarchia i Oparta na Wprowadzanie danych kontrola, to nawykach danych jest moje 2.0 Skupiona na Poziom 2 Debata (słucham Cię, Podziały, Ego Słuchanie Faktów, żeby móc c się Oddziały, Ego- System słuchanie swojego skonfrontować z moje albo twoje głosu słuchanie s Tobą) innych 3.0 Empatyczna: Poziom 3 Dialog ( słucham s Networking, Uwzgledniajaca Słuchanie Cię, żeby wiedzieć co Sieciowość, stanowisko empatyczne myślisz i czujesz) moje i twoje innych 4.0 Skupiona na Poziom 4 Kolektywna Eko System, całości: ci: Słuchanie Kreatywność nasze Eko-System generatywne (Obecność,, jestem z w (całościowe) tym z Toba) Różne warsty Teorii U: Presencing Institute Otto Scharmer Skala Mundo: Koordynowanie Centralne Planowanie Rynek i Konkurencja Networki i negocjacje Widzenie i działanie anie z perspektywy całości ci I teraz najważniesze pytanie jak te wymagające zasady wprowadzić w życie? Odpowiedź jest prosta i trudna zarazem. Prosta, dlatego, że do pracy zgodnie z Theorią U możemy wykorzystywać te same narzędzia coachingowe, zespołowe, przywódcze, komunikacyjne jak do tej pory to co się zmienia, to mentalność i nastawienie tego, który je stosuje. I to stanowi główną różnicę. Przykład: Coaching zespołu Zarządu: jeszcze przed pierwszym spotkaniem przeprowadzone badania pokazały, że w zespole panuje dobra atmosfera, która ma odzwierciedlenie w wysokich wynikach firmy. Pierwsze spotkanie było pozytywne, dało wszystkim energię do działania. Kolejne badanie przeprowadzone po kilku miesiącach nadal plasowało zespół wysoko, spadła jednak nieco dobra atmosfera. Podczas kolejnego warsztatu zadania zespołowe wykonywane były szybko i sprawnie, wszyscy o sobie dobrze mówili, czuć było wysoką energię, słychać było śmiech. Wnikliwa obserwacja pozwoliła jednak dostrzec, że entuzjazm członków zespołu, szczególnie kiedy praca odbywa się w mniejsze grupie, słabnie w obecności lidera, CEO firmy. Lider był aktywny, zadawał pytania, a w grupie, z którą pracował energia była podtrzymywana właśnie przez niego. Kolejny etap zajęć przewidywał podzielenie się szczegółami

8 przeprowadzonego w zespole badania, które ujawniło niespodziewane i zaskakujące odpowiedzi kilku członków zespołu, pokazujące inną perspektywę na pracę z CEO, jako liderem zespołu. Po przedstawieniu szczegółów w zespole pojawiła się długa cisza cisza, w której czuć było obawę, dyskomfort i chęć zamknięcia oczu na to co widać. A widać było poruszenie na twarzy CEO, niespokojne spojrzenia członków zespołu, cisza trwała. Po dość długiej chwili pojawił się pierwszy komentarz do panującej sytuacji, potem kolejny. Po chwili lider podzielił się swoim zaskoczeniem i zawodem. Do rozmowy dołączyła osoba, najbardziej niezadowolona z sytuacji w zespole, i najsurowiej oceniająca CEO, dyrektor Marketingu. Obydwoje w dużych emocjach, wyrzucili z siebie to co czują: każdy mówił o sobie i mimo, że słyszał drugą stronę w ogóle się do niej nie odnosi. Znowu nastąpiła cisza. Potrzeba było czasu na to, żeby dać upust emocjom. Prowadzeni pytaniami coachów panowie, początkowo zamknięci i rozgoryczeni zaczęli powoli dostrzegać stanowisko drugiej strony, zaczęli widzieć i czuć wzajemną perspektywę. Po kolejnej dłuższej ciszy i chwili refleksji lider podzielił swoimi spostrzeżeniem na temat siebie dostrzegł dokładnie to, co widzieli wcześniej coachowie podczas ćwiczeń i jednocześnie to co przeszkadzało pozostałym członkom zespołu w swobodnej rozmowie. Po kilkunastu minutach ludzie w zespole zaczęli oddychać, pojawiały się żartobliwe uwagi, ożywienie. Po przerwie mogli już rozmawiać o nowych zasadach i potrzebie komunikowania się w inny sposób. Ten uproszczony opis prawdziwej sytuacji jaka miała miejsce w jednej z firm pokazuje moc prostych rozwiązań. W tym przypadku głównym narzędziem zmiany była uważność, zadawane przez coachów pytania oraz dojrzałość grupy, która w ciszy zmierzyła się ze swoimi emocjami, założeniami i spostrzeżeniami. Proces przebiegał według tego modelu 1. DOWNLOADING wprowadzenie danych: nieświadome zachowanie CEO, ujawnione przez badanie opinie członków zespołu 2. OBSERWOWANIE/ODCZUWANIE obserwacja tego co działo się w zespole, stworzenie przestrzeni dla zespołu do rozmowy o trudnym doświadczeniu (utrzymanie ciszy). przejście wspólnie z zespołem przez emocje trudnego doświadczenia, podzielenie się odczuciami i przemyśleniami przez członków zespołu i skonfliktowane osoby oraz coachów (wypowiedzenie, pozwolenie odejść trudnym emocjom) 3. OBECNOŚĆ/ŚWIADOMOŚĆ wysłuchanie się nawzajem skonfliktowanych stron, otwarcie się na punkt widzenia drugiej strony dostrzeżenie przez CEO i dyrektora Marketingu swoich wzorców zachowań/ tendencji, podzielenie się nimi z zespołem. 4. WYKRYSTALIZOWANIE SIĘ NOWEJ WIZJI Ustalenie nowych zasad komunikacji w zespole i między jego poszczególnymi osobami 5. TESTOWANIE Testowanie nowych zasad przez zespół

9 Paradoksalnie narzędzia najbardziej przydatne w Teorii U to te, które upraszczają: cisza, wyczucie, skupienie i proste pytania. I może tego właśnie warto się od nowa nauczyć. Uważności, która z cichych sygnałów i subtelnych informacji doprowadzi do zmiany, pozostawi nas z refleksją, transparentnością w relacjach i wyłaniającymi się nowymi możliwościami.

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁACZNIK NR 4 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA 4 SESJE INDYWIDUALNE Z PODOPIECZNYM 8 Coaching jako metoda pracy opiekuna 9 Zasady

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski SPIS TREŚCI 6. WYWIAD Z WITOLDEM ORŁOWSKIM I JACKIEM SANTORSKIM NA TEMAT PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA Marcin Waniek 9. STABILNE PRZYWÓDZTWO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE KOLEJNEGO KRYZYSU Tim Casserley i Bill Critchley

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

SOLUTION NEWS BIULETYN UNITED KINGDOM ASSOCIATION FOR SOLUTION FOCUSED PRACTISE. TOM 2 NUMER 1 kwiecień 2006

SOLUTION NEWS BIULETYN UNITED KINGDOM ASSOCIATION FOR SOLUTION FOCUSED PRACTISE. TOM 2 NUMER 1 kwiecień 2006 POLSKIE TŁUMACZENIE PRZYGOTOWANE W RAMACH SOLUTION NEWS BIULETYN UNITED KINGDOM ASSOCIATION FOR SOLUTION FOCUSED PRACTISE TOM 2 NUMER 1 kwiecień 2006 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 6 WSPIERAJ MŁODZIEŻ COACHINGOWO

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 6 WSPIERAJ MŁODZIEŻ COACHINGOWO Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 6 WSPIERAJ MŁODZIEŻ COACHINGOWO { G u B o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 6 WSPIERAJ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Środa, 22 kwi etn ia 2015

Środa, 22 kwi etn ia 2015 IX bezp Ł ATN Y DODATEK PROM OCYJ N Y Środa, 22 kwi etn ia 2015 2015 R ank i n g c s r 2 0 1 5 Duma wraz z zadumą SPIS TREŚCI Wyniki rankingu 4 7 Debata Raporty Komentarze Najlepsi są coraz lepsi 3 CSR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Andrzej Kuśmierz Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA... 5

Spis treści. Andrzej Kuśmierz Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA... 5 Spis treści Andrzej Kuśmierz Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA... 5 Marek Kubicki Tomasz Rodkiewicz MobiCare S.A. Nowa firma na wschodzącym rynku...25 Maciej Bigoszewski

Bardziej szczegółowo

World Polska. Communication. A Pani znowu o tej komunikacji. Odpowiedzi między wierszami. Wydanie 3 / czerwiec 2013

World Polska. Communication. A Pani znowu o tej komunikacji. Odpowiedzi między wierszami. Wydanie 3 / czerwiec 2013 Communication World Polska Wydanie 3 / czerwiec 2013 A Pani znowu o tej komunikacji Joanna Malinowska - Parzydło, Personal Brand Insitute, Członek Honorowy IABC/Poland Komunikacja w oczach CEO Barbara

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ www.kompendiumcsr.pl Nr 13 / Grudzień 2014 ODPOWIEDZIALNY BIZNES KOMPENDIUM CSR 13 EDYCJA CZTERY ROLE MENEDŻERA DLA PEŁNI LIDERSTWA Maciej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Raport Szkoła dla coacha

Raport Szkoła dla coacha Raport Szkoła dla coacha Magdalena Kołodkiewicz Zestawienie oferty edukacyjnej Szkół Coachingu w Polsce PATRONAT MEDIALNY: PATRONAT MERYTORYCZNY: KOMISJA COACHINGU POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH Patronat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE poradnik praktyczny W tej książce prezentujemy metodę interpretacji dziedzictwa. Może ona być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Harmonia. w życiu prywatnym i w biznesie

Harmonia. w życiu prywatnym i w biznesie Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie redakcja Michał Kułakowski Copyright 2011 by Joanna Berendt i Bartosz Berendt (rozdz. 1), Bożena Wujec (rozdz. 2), dr Ewa

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji

Bardziej szczegółowo