MONITORING MAKROEKONOMICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING MAKROEKONOMICZNY"

Transkrypt

1 MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 1 Warszawa, 1 października 211

2 2 Numer: 1/21 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PKB, Konsumpcja, Inwestycje Redakcja: Katarzyna Domańska, Robert Kardaś, Michał Prajsner PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 125, 12, 115, 11, 15, 1, 95, 9, 85, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II DYNAMIKA KONSUMPCJI RDR DYNAMIKA INWESTYCJI RDR PKB niewyrównany sezonowo W II kwartale 211 r. czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,3 pkt. proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 1,9 pkt. proc. (w tym 2,2 pkt. proc.- wpływ spożycia indywidualnego oraz nieznaczny negatywny wpływ spożycia publicznego), a akumulacji 2,4 pkt. proc. (z tego 1,4 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego i 1, pkt. proc. wpływ zmiany zapasów). Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB był neutralny. Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w II kwartale 211 r. wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA I PMI Produkcja przemysłowa i PMI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI Produkcja przemysłowa w sierpniu znacząco wzrosła do poziomu. Wskaźnik dynamiki produkcji przemysłowej wyniósł 18,1 pkt.. Duży wpływ na ten wynik miało przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Wskaźnik PMI również wskazywał na poprawę nastrojów w przemyśle. Znacząco przekroczył on prognozy analityków i tym samym pozytywnie zaskoczył rynki finansowe. DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ RDR POLAND PMI SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna I IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVII SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 6,9% rdr względem 4,2% miesiąc wcześniej. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich kategoriach, a największy wzrost zanotowano w sierpniu w przypadku niewyspecjalizowanych sklepów - o 28,9 proc. rdr, paliw - wzrost o 17,1 proc., farmaceutyków - zwyżka o 15,8 proc, odzieży i obuwia - wzrost o 9,6 proc. Po obniżeniu się tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w lipcu do poziomu jednocyfrowego, spowodowanego w dużej mierze czynnikami pogodowymi, w sierpniu dynamika sprzedaży powróciła do poziomu dwucyfrowego. Do końca roku nie ma jednak już raczej większych szans na to, aby sprzedaż utrzymała dwucyfrowe tempo wzrostu.

3 3 BEZROBOCIE Bezrobocie i zatrudnienie w przemyśle 25, 2, 15, 1, 5,, I V X I V X I V X I V X I V X I V X I V Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 211 roku wyniosła 11,7 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o,1 punktu procentowego. We wrześniu 21 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 11,5 proc. i wzrósł, w porównaniu do sierpnia 21 roku, także o,1 punktu procentowego. Po wakacyjnym ożywieniu na rynku pracy, wrzesień jest miesiącem, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia przede wszystkim po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce), jak również po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz po wygaśnięciu umów zawartych na czas określony. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w tys.) Stopa bezrobocia rejestrowanego INFLACJA 15, Inflacja Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 211 roku pozostały na poziomie odnotowanym w lipcu b.r. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku były zaś wyższe o 4,3 proc. 14, 13, 12, 11, 1, 99, sty-5 maj-5 wrz-5 sty-6 maj-6 wrz-6 sty-7 INFLACJA CPI STOPY PROCENTOWE 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, maj-7 wrz-7 sty-8 maj-8 wrz-8 sty-9 maj-9 wrz-9 sty-1 maj-1 wrz-1 sty-11 maj-11 PO WYŁĄCZENIU CEN ADMINISTROWANYCH Stopa referencyjna, WIBOR 1M, WIBOR 3M (NBP, Stooq.pl) I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVII W Polsce na razie nie widać efektu drugiej rundy, ponieważ występuje pozytywne zjawisko wzrostu aktywności zawodowej ludności, co hamuje wzrost płac. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w sierpniu 211 r. wyniosła rdr 2,7 proc. wobec 2,4 proc. w lipcu. Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w sierpniu 211 roku na poziomie 2,4 proc. W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła,2 proc. We wrześniu 211 r. roczny wskaźnik inflacji powinien wynieść 4,2 proc. - prognozuje Ministerstwo Gospodarki. RPP na posiedzeniu w maju br., podniosła stopy procentowe o 25 pb. do poziomu 4,25%. Do tej dość nieoczekiwanej decyzji skłonił RPP wzrost rocznej inflacji CPI powyżej 4% spowodowany głównie drożejącą ropą naftową i surowcami rolnymi oraz groźbą stopniowego wzrostu presji płacowej, będącej konsekwencją kontynuacji ożywienia gospodarczego w kraju. Średnie krótkoterminowe stopy WIBOR w kwietniu były niższe od tych w poprzednim miesiącu. Na koniec kwietnia stopa WIBOR 1M wyniosła 3,61 procent, a WIBOR 3M 3,92, co stanowi spadek o ok. 3 pb. Spadła nieznacznie rentowność 52-tyg. bonów skarbowych. Na ostatnim przetargu z 28 marca br. wyniosła 4,46% i była niższa o 5 pp. w porównaniu do poprzedniej aukcji. NBP referencyjna WIBOR 1M WIBOR 3M

4 4 BILANS PŁATNICZY Eksport, import, rachunek obrotów bieżących w mln EUR (NBP) I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV RoB (prawa oś) Import Eksport Dane NBP ukazują, że w lutym eksport oraz import były wyższe o odpowiednio 1,7% i 1,6% w porównaniu z danymi za luty 21 r. Eksport kumulowany za ostanie 12 miesięcy (marzec 21 r. - luty 211 r.) wzrósł o blisko 2%, a import o nieco ponad 22% w odniesieniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Ujemne saldo obrotów towarowych, pogorszyło się o 5,8% w porównaniu do lutego 21 i było także ponad dwukrotnie gorsze od salda handlowego za poprzedni miesiąc. Saldo rachunku bieżącego w lutym 211 r. było ujemne i wyniosło 685 mln euro. Na ten wynik wpłynęły ujemne salda dochodów i obrotów towarowych oraz dodatnie salda transferów bieżących. W analogicznym miesiącu 21 r. saldo obrotów bieżących było dodatnie i wyniosło 512 mln euro. KURSY WALUTOWE EUR/PLN I USD/PLN 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, I III V VIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVII IX XI I III VVII USD/PLN EUR/PLN (LEWA OŚ) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, Po decyzji Banku Centralnego Szwajcarii o obronie kursu EUR/CHF na poziomie 1,2 na rynku zauważono znaczące umocnienie się polskiej waluty. Zamrożenie kursu franka szwajcarskiego było najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca. Ta decyzja uważana jest za jest kubeł zimnej wody wylany na głowy inwestorów, którzy uważali, że frank jest tak dobry jak złoto. Inwestorzy musieli uświadomić sobie, że ma on te same wady co każda waluta drukowana przez państwo, której kurs i wartość jest ustalana odgórnie. Na polskim rynku widoczne było natychmiastowe osłabienie kursu franka do około 3,6 zł po ogłoszeniu tej decyzji. Jednocześnie dokonała się aprecjacja głównych walut względem złotego. We wrześniu złotówka straciła do euro około,39 zł, co jest bardzo dużym wahaniem na tym rynku i rzadko spotykanym. Natomiast w stosunku do dolara amerykańskiego złotówka osłabiła się o,27 zł, co również jest rzadko spotykanym wahaniem miesięcznym na tym rynku. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, EUR/USD I III VVIIIX XI I III VVIIIXXI I III V VIIIXXI I III VVIIIXXI I III VVIIIX XI I III V VIIIXXI I III VVII EUR/USD (PRAWA OŚ) Poprzedni miesiąc na globalnych rynkach zdominowany został wzrostem awersji do ryzyka. Wpływ na to miały słabe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz zbliżające się widmo bankructwa Grecji. Ryzyko zwiększały również obawy o dalsze losy pakietu oszczędnościowego we Włoszech. Wśród globalnych inwestorów rośnie przekonanie o nieuchronności bankructwa Hellady i konieczności restrukturyzacji ich długu o 5% procent. W dniu wypłaty odsetek od obligacji greckich rynki traciły z powodu obawy o to, że Grecy nie będą w stanie ich wypłacić. Po dokonaniu tej wypłaty na rynkach zapanowała euforia. Pokazuje to brak wiary inwestorów w możliwość sprawnego prosperowania przez Grecję.

5 5 SUROWCE Surowce IIIIVIIXXIIIIIVI IXXIIIII VIIXXIIIII VI IXXIIIIIVIIXXIIIIIVI IXXIIIII VIIX 2, 15, 1, 5,, Rosnący niepokój na rynkach finansowych związanych z zadłużeniem państw Eurolandu oraz USA, obniżki ratingów największych gospodarek, obawa przed spowolnieniem gospodarczym, ucieczka inwestorów od parkietów i inwestycji w akcji spowodowały odwrócenie uwagi od giełd papierów wartościowych i przeniesienie się na rynek od dawna uważany za bezpieczny i najbardziej stabilny- na rynek złota. Od marca do końca sierpnia cena złota wzrosła aż o 4 dolarów za uncję. We wrześniu na dniowym wykresie złota można było zauważyć formację podwójnego szczytu, która zapowiada odwrócenie trendu ze wzrostowego na spadkowy. Tak też się stało. Złoto straciło we wrześniu prawie 2 dolarów na uncję. ROPA USD/BARYŁKA (LEWA OŚ) ZŁOTO USD/UNCJA (PRAWA OŚ) NOTOWANIA GIEŁDOWE Notowania indeksu WIG i WIG2 (GPW) I III VVIIIXXI I III VVIIIXXI I III VVIIIXXI I III VVIIIXXI I III VI IXX IIII VI IX WIG WIG We wrześniu WIG2 spadł o 1,7%, a indeks szerokiego rynku WIG spadł 7,34%. Wrzesień podobnie jak sierpień charakteryzował się ponadprzeciętną zmiennością. Ogromne kilkuprocentowe spadki przeplatały się z kilkuprocentowymi wzrostami. Nie sposób było przewidzieć jak zachowa się rynek. Jedna informacja negatywna mogła pociągnąć za sobą cały rynek szybko w dół i odwrotnie, jedna pozytywna informacja mogła wywołać euforię wynoszącą indeks wysoko w górę. Tak jak i na rynku walutowym na giełdzie polskiej prym wiódł we wrześniu temat Grecji. Cały czas na nowo odgrzebywano obawy o kondycję finansową Grecji, a politycy europejscy robili wszystko, aby uspokoić rynek. Duże emocje w inwestorach wywołało planowane zwiększenie EFSF. Większość krajów jest przeciwna temu pomysłowi, gdyż obniży to ich wiarygodność kredytową, a Grecji pomoże co najwyżej na kolejne 2 3 miesiące. INFLACJA W STREFIE EURO I USA Inflacja w Strefie Euro i USA Inflacja w Strefie Euro w sierpniu wyniosła 2,5% i była na takim samym poziomie jak w miesiącu poprzednim. Inflacja CPI w USA nieznacznie spadła do poziomu 1,4% z poziomu 1,5% sty-5 maj-5 wrz-5 sty-6 maj-6 wrz-6 HICP sty-7 maj-7 wrz-7 sty-8 maj-8 wrz-8 CPI sty-9 maj-9 wrz-9 sty-1 maj-1 wrz-1 sty-11 maj-11 Powyższe dane wskazują na utrzymywanie się inflacji w tych strefach na stabilnym poziomie. Potwierdzają to decyzje banków centralnych poszczególnych stref odnośnie stóp procentowych. Cut-off date: r.

6 6 Upadłość wielkich banków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dobie kryzysu subprime Michał Prajsner Przyczyn ostatniego kryzysu należy szukać w latach 3. ubiegłego wieku, a dokładniej w okresie Wielkiego Kryzysu. Wtedy to właśnie z inicjatywy ówczesnego prezydenta USA, Franklina D. Roosvelta utworzono agencję Fannie Mae, która wspierała rzesze amerykanów marzących o posiadaniu własnego domu. Jej działalność polegała w znacznej mierze na skupowaniu od banków kredytów hipotecznych i korzystając z gwarancji udzielanych przez rząd Stanów Zjednoczonych tworzenia z nich obligacji, które były sprzedawane inwestorom. Dzięki swojej wiarygodności papiery te sprawiały, że refinansowanie okazywało się wyjątkowo tanie. Dodatkowo przy niskim oprocentowaniu kredyty te stały się dostępne dla wielu ludzi. System ten działał sprawnie przez następne 7 lat, ponieważ korzystały z niego osoby wysokiej wiarygodności kredytowej. Ponadto same banki bardzo ostrożnie oceniały ryzyko kredytowe. W roku 1999 Fannie Mae znacznie poluźniła swoje kryteria dotyczące skupowania kredytów. W ten sposób banki uzyskały możliwość udzielania kredytów osobom o złej kondycji finansowej. Nie jest tajemnicą, że urzędujący wtedy prezydent Demokratów Bill Clinton chciał zyskać w ten sposób poparcie mniejszości etnicznych, które głosowały w większości na jego obóz polityczny. Kolejnym powodem jest obniżenie stopy rezerwy federalnej w okresie od stycznia 21 do czerwca 23 z poziomu 6,5% do 1%. Tak znacznej obniżki stóp procentowych w tak krótkim okresie nie zanotowano od lat 7. XX wieku tj. od okresu nazywanym Wielkim Umiarkowaniem. Powodem tej decyzji była chęć ochrony Stanów Zjednoczonych przed recesją spowodowaną pęknięciem bańki mydlanej w branży internetowej. Pomimo opinii ekspertów mówiących o tym, że będzie to recesja krótkotrwała i łagodna, Rezerwa Federalna znacznie poluzowała swoją politykę monetarną, co spowodowało zalanie banków amerykańskich tanimi dolarami. Skutkiem tego był wzrost poziomu podaży pieniądza liczonym w M3 o 28%, osiągając tym samym poziom 9,3 miliarda dolarów lub jak szacowały agencje pozarządowe 13,6 miliarda dolarów. Zjawisko rosnących cen nieruchomości nie było traktowane na początku jako bańka spekulacyjna, a raczej jako wynik trwającej na rynku hossy. Rynek ten rozwijał się nieustannie od roku Rosnące ceny mieszkań oraz niskie stopy procentowe zachęcały do wzięcia kredytu. Popyt zaczął przewyższać podaż, dlatego też banki zaczęły udzielać kredytów osobom o złej lub żadnej zdolności kredytowej. Nie stanowiło to jednak żadnego problemu, ponieważ zabezpieczeniem miała być rosnąca wartość nieruchomości Ponadto oprócz banków pożyczek zaczęły udzielać także nowopowstałe instytucje finansowe, które nie podlegały pod nadzór Banku Centralnego. W takiej sytuacji, kiedy rosną ceny mieszkań, a kredyty są ogólnodostępne wiele osób chcąc się uchronić przed dalszym wzrostem cen mieszkań decydowało się na zakup nieruchomości. W roku 27 zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki załamania się rynku. W wyniku tego ludzie popadli z jednej skrajności w drugą - od braku jakiejkolwiek ostrożności do awersji do nawet najmniejszego ryzyka. Coraz mniej osób chciało kupować domy a banki wstrzymały swoje akcje kredytowe. Wielu kredytobiorców miało przyznane kredyt przewyższające wartość nieruchomości nawet o 1%. W wyniku spadającej wartości mieszkań banki, aby uchronić się przed stratami, wzywały swoich klientów do uzupełnienia brakującej wartości ubezpieczenia. Dla wielu osób, zwłaszcza tych gorzej zarabiających, było to po prostu niemożliwe. Kredyt w takiej sytuacji był stawiany w stan natychmiastowej wymagalności, co nierzadko kończyło się procedura egzekucyjną. Wzrost nieruchomości wystawionych na licytację w tak krótkim czasie tylko utrwalał spadkowy trend ich wartości.

7 7 Dla banków oznaczało to, że coraz więcej kredytów trzeba było uznać za niemożliwe do ściągnięcia. Wiele instytucji nie poradziło sobie z tym faktem, co stało się pośrednią lub bezpośrednią przyczyną ich upadłości. W przypadku Bear Stearns problemy zaczęły pojawiać się, kiedy jeden z jego funduszy headgingowych, Bear Stearns Asset Managment zaangażowany w rynek subprime zaczął ponosić znaczne starty. Niesprzyjająca dla banku była decyzja agencji ratingowej Moody s, która obniżyła rating kolejnej emisji obligacji. Dodatkowo nasilały się plotki, że jeden z banków na Wall Street ma kłopoty i będzie potrzebował niedługo pomocy. Potwierdziła je telewizja CNBC, wskazując właśnie na Bear Stearns, ponieważ to jego akcje straciły najwięcej w ostatnim czasie. Spowodowało to lawinową wyprzedaż akcji przedsiębiorstwa - do obrotu trafiło ich około 5 milionów. Mimo, że niedługo potem Rezerwa Federalna zainicjowała program pożyczek dla instytucji finansowych mających problemy, telewizja CNBC interpretowała ten krok jako chęć pomocy tylko jednej z nich - Bear Stearns. Pomimo poszukiwań inwestorów chętnych pomóc bankowi (mieli to być między innymi Royal Bank of Scotland czy też HSBC) oraz udzielenia pożyczki w wysokości miliarda dolarów przez Rezerwę Federalną nie udało się uratować banku. Został przejęty ostatecznie przez JP Morgan 2 marca 28 roku za kwotę około miliarda dolarów. Co było więc przyczyną upadku Bear Stearns? Wymienił bym tutaj po pierwsze niewystarczający poziom kapitału własnego, a także niewykorzystanie wielu okazji do jego powiększenia. Inny powodem był amerykański system wynagradzania pracowników. Różni się on od europejskiego tym, że zatrudniony za niską płacę podstawową pracownik za ma szanse uzyskania wysokich bonusów, uzależnionych od jego wyników. Wiąże się to jednak z ryzykiem i często nie zwraca się uwagi na długoterminowe skutki takich decyzji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do upadku takiego kolosa jak Bear Sterans przyczyniła się ludzka panika spowodowana plotką. Gra na giełdzie jest często gra emocji, dlatego też takie informacje powodują błędne lub pochopne decyzje, które mogą doprowadzić do katastrofy. Inaczej wyglądał przebieg upadku Wachovii. Już w 27 roku, po przejęciu Golden West Financial zaczęły pojawiać się pierwsze objawy kryzysu, lecz zostały przez ówczesne kierownictwo banku zbagatelizowane. Dopiero rok później okazało się jak bardzo Wachovia jest wyeksponowana na ryzykowne pożyczki. Bank, aby ratować sytuację zmieniał swoje kierownictwo, jednak bez większego rezultatu. 29 września 28 roku oficjalnie ogłoszono początek wyprzedaży aktywów. Nie uruchomiono normalnego procesu upadłościowego, ponieważ bank ten otrzymał miano zbyt ważnego dla gospodarki, aby upaść. Operacje bankowe oraz wszystkie długi miał przejąć Citigroup. Dodatkowo planowana była emisja zupełnie nowych akcji o wartości 1 miliardów dolarów. Mimo to Wachovia oznajmiła, że 3 października zamierza mimo wszystko połączyć się z Wells Fargo, który miał być potencjalnym udziałowcem. Pomimo licznych protestów Citigroup oraz spraw sądowych doszło do połączenia obu banków 12 października 28. Podobny przebieg miał miejsce w przypadku Lehman Brothers. Tu także początkiem problemów był problemy z ryzykownymi pożyczkami. Jednak odmiennie niż w przypadku Wachovi zachowała się Rezerwa Federalna. Kiedy nasilały się symptomy kryzysu w banku i nie dało się ich już dłużej bagatelizować, liczono na ta że państwo udzieli pomocy. Tak się jednak nie stało. Brak takiego rodzaju zabezpieczenia odstraszyło potencjalnych kupców podczas rozmów. Doprowadziło to do ogłoszenia bankructwa oraz zastosowaniu Rozdziału 11, który według prawa amerykańskiego gwarantuje przedsiębiorstwom możliwość restrukturyzacji oraz powrotu na rynek. Do przyczyn upadłości banku można z pewności zaliczyć zbyt duży poziom lewarowania. Używano dźwigni finansowej, która zakładała niski poziom kapitału początkowego (nawet kilkanaście procent), dzięki czemu możliwe było obracanie kontraktem opiewającym na znacznie większą kwotę. Takie rozwiązanie sprawdzało się w czasie dobrej koniunktury, jednak w momencie kryzysu doprowadziło Lehman Brothers do upadku w ciągu kilku tygodni. Kolejną przyczyną było złe zarządzanie majątkiem firmy. Potężne

8 8 wynagrodzenia (R.S. Fuld tylko w 27 roku zarobił 28 milionów dolarów), własna flota powietrzna (12 samolotów, w tym jeden Boeing 767), czy też bogate wyposażenie biur oraz okazałe siedziby. Skutkiem kryzysu było znaczne przetasowanie na rynku instytucji finansowych. Jedne banki zniknęły całkowicie, inne zmieniły właścicieli. Nielicznym udało się przetrwać a nawet wzbogacić. Spadło także samo zaufanie do instytucji finansowych, gdyż to głównie w nich upatruje się przyczyny problemów finansowych. Wiele instytucji finansowych poniosło znaczne straty. Szacuje się, że tylko w 27 roku wyniosły one ogółem 15 miliardów dolarów. Co tak naprawdę było przyczyną kryzysu finansowego? Tak jak zwykle zawiodło najsłabsze ogniwo całego łańcucha finansowego - człowiek. Niedostateczny nadzór, zbytni optymizm, irracjonalne działania oraz chęć nieustannego bogacenia się popychały wielu ludzi do działań często na krawędzi prawa lub całkowicie je łamiąc. W najlepszym wypadku były to tylko działania wątpliwie moralne. Analiza kontraktu na WIG2 wygasającego w grudniu 21 r. FW2Z1 za pomocą średnich kroczących. Katarzyna Domańska Średnie kroczące używane są w analizie technicznej to wygładzenia trendu, uniknięciu w analizach przypadkowych zmian cen oraz do wyznaczenia najlepszego momentu wejścia na rynek. W zależności od instrumentu jaki ma być analizowany stosuje się średnie o różnej długości. Najpopularniejsze to: 1. Średnie długoterminowe( 2-stu sesyjna) 2. Średnia średnioterminowa (1- sesyjna) 3. Krótkoterminowa (4, 9, 18-to sesyjna). Do analizy kontraktów terminowych korzysta się ze średnich ruchomych krótkoterminowych. Wynika to z krótkiego okresu notowań tych instrumentów, gdyż średnie długoterminowe nie pokazują nam ani trendu ani momentu do wejścia w inwestycję. Pokazuje to poniższy wykres: Kurs zamknięcia FW2Z1 i średnie ruchome 1-sesyjna i 2-sesyjna średnia 1- sesyjna Kurs zamkniecia 2 okr. śr. ruch. (Kurs zamkniecia) 1 okr. śr. ruch. (Kurs zamkniecia) Wykres 1. Kurs zamknięcia FW2Z1 i średnie ruchome 1-sesyjna i 2-sesyjna. średnia 2-sesyjna

9 9 Aby wskazać sygnały kupna i sprzedaży dla notowań FW2Z1 można posłużyć się analizą techniczną i jej prostymi wskaźnikami średnimi kroczącymi z następujących okresów: 4 sesje, 9 sesji oraz 18 sesji. Sygnał kupna wyznacza nam średnia czteroseryjna, przecinająca najpierw średnią z 9 sesji, a następnie średnią z ostatnich 18 sesji od dołu. Natomiast sygnałem sprzedaży jest przecięcie średniej 9-cio sesyjnej oraz 18-sto sesyjnej przez średnią 4-ro sesyjną od góry. Teza: istnieje możliwość wygenerowania zysku z gry na kontrakcie terminowym FW2Z1 poprzez podążanie za sygnałami kupna oraz sprzedaży generowanymi przez średnie kroczące z 4, 9 i 18 sesji. Założenia: 1. Dokonujemy transakcji zgodnie z generowanymi sygnałami kupna i sprzedaży. 2. Od ostatniego wygenerowanego sygnału utrzymujemy otwartą pozycję aż do momentu wygaśnięcia kontraktu. 3. Wchodzimy na rynek w momencie wygenerowania 1 sygnału przez średnie kroczące. 4. Otwieramy tylko 1 pozycję. 5. Gdy średnie pokazane na wykresie pokrywają się nie dokonujemy żadnych ruchów. Kurs zamknięcia oraz średnie kroczące z 4, 9, 18 sesji Kurs zamkniecia 4 OKR 9 OKR 18 OKR Wykres 2. ŚREDNIE KROCZĄCE 4, 9, 18-TO OKRESOWE Sygnały generowane przez średnie oraz możliwość uzyskania profitów z danych transakcji pokazuje Tabela 1.

10 1 Tabela 1. Analiza możliwości wygenerowania zysku przy zastosowaniu analizy średnimi kroczącymi. Data Kurs zamknięcia Sygnał Zmiana do kolejnego sygnału(w punktach) Potencjalny zysk Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Łącznie Wnioski: Zysk możliwy do uzyskania z 1 kontraktu wygląda imponująco, jednakże należy pamiętać o zmienności instrumentu pochodnego pomiędzy generowanymi sygnałami i związanym z tym odpowiednim depozytem zabezpieczającym, który w przypadku ruchu w przeciwną stronę od prognozowanej należy uzupełnić.

11 11 OPIEKUN NAUKOWY SKN FM Prof. dr hab. Cezary Wójcik Adiunkt w SGH i PAN, od maja 27 r. do października 28 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. W 24 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (23 24), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2 22). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika Polityka, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator Monitoringu Makroekonomicznego. OPRACOWALI: Katarzyna Domańska (Redaktor) Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów licencjackich tejże uczelni. Jej zainteresowania badawcze to rynki finansowe (strategie inwestowania, efektywność rynków kapitałowych, psychologia inwestowania) oraz analizą efektywności systemów gospodarczych. Poza tym interesuje się polityką, psychologią rozwoju osobistego, coachingiem. Mówi po angielsku i niemiecku. Robert Kardaś (Redaktor) Absolwent dwóch studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie student V roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się rynkiem kapitałowym, w szczególności publicznym rynkiem giełdowym oraz rynkiem instrumentów pochodnych. W wolnym czasie lubi uprawiać sport, czytać książki o tematyce polityczno-historycznej. Mówi biegle po angielsku. Michał Prajsner (Redaktor) Student I roku studiów magisterskich SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się powiązaniami rachunkowością zarządczą i efektywnością jej metod do zarządzania sprzedażą. Dobrze włada językiem angielskim oraz niemieckim. Do jego pozanaukowych zainteresowań należą gotowanie wędrówki górskie.

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 4, 30 września 2010 2 Numer: 4, 09/2010 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Redakcja: Martyna Izdebska-Tran,

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 3, 27 sierpnia 2010 2 Numer: 3, 08/2010 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Redakcja: Martyna Izdebska

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Warszawa, 15 marca 2012 Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Plan prezentacji: 1. Właściwa pozycja w ramach cyklu koniunkturalnego. 2. Panika rynkowa.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY NR 9 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2011 2 WPROWADZENIE W tym numerze serdecznie witamy nową redaktor Katarzynę Domańską. Polecam napisany przez nią artykuł Prognozy tempa wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W minionym tygodniu dolar kontynuował trend wzrostowy, osiągając najwyższy od roku kurs wobec euro i koszyka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron Gospodarka i Rynki Finansowe 15 grudnia 2014 6 stron CitiWeekly Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje danych. W Polsce uwaga będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo