MONITORING MAKROEKONOMICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING MAKROEKONOMICZNY"

Transkrypt

1 MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 1 Warszawa, 1 października 211

2 2 Numer: 1/21 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PKB, Konsumpcja, Inwestycje Redakcja: Katarzyna Domańska, Robert Kardaś, Michał Prajsner PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 125, 12, 115, 11, 15, 1, 95, 9, 85, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II DYNAMIKA KONSUMPCJI RDR DYNAMIKA INWESTYCJI RDR PKB niewyrównany sezonowo W II kwartale 211 r. czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,3 pkt. proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 1,9 pkt. proc. (w tym 2,2 pkt. proc.- wpływ spożycia indywidualnego oraz nieznaczny negatywny wpływ spożycia publicznego), a akumulacji 2,4 pkt. proc. (z tego 1,4 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego i 1, pkt. proc. wpływ zmiany zapasów). Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB był neutralny. Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w II kwartale 211 r. wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA I PMI Produkcja przemysłowa i PMI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI IXXI I III VI Produkcja przemysłowa w sierpniu znacząco wzrosła do poziomu. Wskaźnik dynamiki produkcji przemysłowej wyniósł 18,1 pkt.. Duży wpływ na ten wynik miało przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Wskaźnik PMI również wskazywał na poprawę nastrojów w przemyśle. Znacząco przekroczył on prognozy analityków i tym samym pozytywnie zaskoczył rynki finansowe. DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ RDR POLAND PMI SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna I IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVIIXXII IIIVVII SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 6,9% rdr względem 4,2% miesiąc wcześniej. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich kategoriach, a największy wzrost zanotowano w sierpniu w przypadku niewyspecjalizowanych sklepów - o 28,9 proc. rdr, paliw - wzrost o 17,1 proc., farmaceutyków - zwyżka o 15,8 proc, odzieży i obuwia - wzrost o 9,6 proc. Po obniżeniu się tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w lipcu do poziomu jednocyfrowego, spowodowanego w dużej mierze czynnikami pogodowymi, w sierpniu dynamika sprzedaży powróciła do poziomu dwucyfrowego. Do końca roku nie ma jednak już raczej większych szans na to, aby sprzedaż utrzymała dwucyfrowe tempo wzrostu.

3 3 BEZROBOCIE Bezrobocie i zatrudnienie w przemyśle 25, 2, 15, 1, 5,, I V X I V X I V X I V X I V X I V X I V Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 211 roku wyniosła 11,7 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o,1 punktu procentowego. We wrześniu 21 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 11,5 proc. i wzrósł, w porównaniu do sierpnia 21 roku, także o,1 punktu procentowego. Po wakacyjnym ożywieniu na rynku pracy, wrzesień jest miesiącem, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia przede wszystkim po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce), jak również po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz po wygaśnięciu umów zawartych na czas określony. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w tys.) Stopa bezrobocia rejestrowanego INFLACJA 15, Inflacja Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 211 roku pozostały na poziomie odnotowanym w lipcu b.r. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku były zaś wyższe o 4,3 proc. 14, 13, 12, 11, 1, 99, sty-5 maj-5 wrz-5 sty-6 maj-6 wrz-6 sty-7 INFLACJA CPI STOPY PROCENTOWE 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, maj-7 wrz-7 sty-8 maj-8 wrz-8 sty-9 maj-9 wrz-9 sty-1 maj-1 wrz-1 sty-11 maj-11 PO WYŁĄCZENIU CEN ADMINISTROWANYCH Stopa referencyjna, WIBOR 1M, WIBOR 3M (NBP, Stooq.pl) I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVII W Polsce na razie nie widać efektu drugiej rundy, ponieważ występuje pozytywne zjawisko wzrostu aktywności zawodowej ludności, co hamuje wzrost płac. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w sierpniu 211 r. wyniosła rdr 2,7 proc. wobec 2,4 proc. w lipcu. Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w sierpniu 211 roku na poziomie 2,4 proc. W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła,2 proc. We wrześniu 211 r. roczny wskaźnik inflacji powinien wynieść 4,2 proc. - prognozuje Ministerstwo Gospodarki. RPP na posiedzeniu w maju br., podniosła stopy procentowe o 25 pb. do poziomu 4,25%. Do tej dość nieoczekiwanej decyzji skłonił RPP wzrost rocznej inflacji CPI powyżej 4% spowodowany głównie drożejącą ropą naftową i surowcami rolnymi oraz groźbą stopniowego wzrostu presji płacowej, będącej konsekwencją kontynuacji ożywienia gospodarczego w kraju. Średnie krótkoterminowe stopy WIBOR w kwietniu były niższe od tych w poprzednim miesiącu. Na koniec kwietnia stopa WIBOR 1M wyniosła 3,61 procent, a WIBOR 3M 3,92, co stanowi spadek o ok. 3 pb. Spadła nieznacznie rentowność 52-tyg. bonów skarbowych. Na ostatnim przetargu z 28 marca br. wyniosła 4,46% i była niższa o 5 pp. w porównaniu do poprzedniej aukcji. NBP referencyjna WIBOR 1M WIBOR 3M

4 4 BILANS PŁATNICZY Eksport, import, rachunek obrotów bieżących w mln EUR (NBP) I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV RoB (prawa oś) Import Eksport Dane NBP ukazują, że w lutym eksport oraz import były wyższe o odpowiednio 1,7% i 1,6% w porównaniu z danymi za luty 21 r. Eksport kumulowany za ostanie 12 miesięcy (marzec 21 r. - luty 211 r.) wzrósł o blisko 2%, a import o nieco ponad 22% w odniesieniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Ujemne saldo obrotów towarowych, pogorszyło się o 5,8% w porównaniu do lutego 21 i było także ponad dwukrotnie gorsze od salda handlowego za poprzedni miesiąc. Saldo rachunku bieżącego w lutym 211 r. było ujemne i wyniosło 685 mln euro. Na ten wynik wpłynęły ujemne salda dochodów i obrotów towarowych oraz dodatnie salda transferów bieżących. W analogicznym miesiącu 21 r. saldo obrotów bieżących było dodatnie i wyniosło 512 mln euro. KURSY WALUTOWE EUR/PLN I USD/PLN 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, I III V VIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVIIIX XI I III VVII IX XI I III VVII USD/PLN EUR/PLN (LEWA OŚ) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, Po decyzji Banku Centralnego Szwajcarii o obronie kursu EUR/CHF na poziomie 1,2 na rynku zauważono znaczące umocnienie się polskiej waluty. Zamrożenie kursu franka szwajcarskiego było najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca. Ta decyzja uważana jest za jest kubeł zimnej wody wylany na głowy inwestorów, którzy uważali, że frank jest tak dobry jak złoto. Inwestorzy musieli uświadomić sobie, że ma on te same wady co każda waluta drukowana przez państwo, której kurs i wartość jest ustalana odgórnie. Na polskim rynku widoczne było natychmiastowe osłabienie kursu franka do około 3,6 zł po ogłoszeniu tej decyzji. Jednocześnie dokonała się aprecjacja głównych walut względem złotego. We wrześniu złotówka straciła do euro około,39 zł, co jest bardzo dużym wahaniem na tym rynku i rzadko spotykanym. Natomiast w stosunku do dolara amerykańskiego złotówka osłabiła się o,27 zł, co również jest rzadko spotykanym wahaniem miesięcznym na tym rynku. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, EUR/USD I III VVIIIX XI I III VVIIIXXI I III V VIIIXXI I III VVIIIXXI I III VVIIIX XI I III V VIIIXXI I III VVII EUR/USD (PRAWA OŚ) Poprzedni miesiąc na globalnych rynkach zdominowany został wzrostem awersji do ryzyka. Wpływ na to miały słabe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz zbliżające się widmo bankructwa Grecji. Ryzyko zwiększały również obawy o dalsze losy pakietu oszczędnościowego we Włoszech. Wśród globalnych inwestorów rośnie przekonanie o nieuchronności bankructwa Hellady i konieczności restrukturyzacji ich długu o 5% procent. W dniu wypłaty odsetek od obligacji greckich rynki traciły z powodu obawy o to, że Grecy nie będą w stanie ich wypłacić. Po dokonaniu tej wypłaty na rynkach zapanowała euforia. Pokazuje to brak wiary inwestorów w możliwość sprawnego prosperowania przez Grecję.

5 5 SUROWCE Surowce IIIIVIIXXIIIIIVI IXXIIIII VIIXXIIIII VI IXXIIIIIVIIXXIIIIIVI IXXIIIII VIIX 2, 15, 1, 5,, Rosnący niepokój na rynkach finansowych związanych z zadłużeniem państw Eurolandu oraz USA, obniżki ratingów największych gospodarek, obawa przed spowolnieniem gospodarczym, ucieczka inwestorów od parkietów i inwestycji w akcji spowodowały odwrócenie uwagi od giełd papierów wartościowych i przeniesienie się na rynek od dawna uważany za bezpieczny i najbardziej stabilny- na rynek złota. Od marca do końca sierpnia cena złota wzrosła aż o 4 dolarów za uncję. We wrześniu na dniowym wykresie złota można było zauważyć formację podwójnego szczytu, która zapowiada odwrócenie trendu ze wzrostowego na spadkowy. Tak też się stało. Złoto straciło we wrześniu prawie 2 dolarów na uncję. ROPA USD/BARYŁKA (LEWA OŚ) ZŁOTO USD/UNCJA (PRAWA OŚ) NOTOWANIA GIEŁDOWE Notowania indeksu WIG i WIG2 (GPW) I III VVIIIXXI I III VVIIIXXI I III VVIIIXXI I III VVIIIXXI I III VI IXX IIII VI IX WIG WIG We wrześniu WIG2 spadł o 1,7%, a indeks szerokiego rynku WIG spadł 7,34%. Wrzesień podobnie jak sierpień charakteryzował się ponadprzeciętną zmiennością. Ogromne kilkuprocentowe spadki przeplatały się z kilkuprocentowymi wzrostami. Nie sposób było przewidzieć jak zachowa się rynek. Jedna informacja negatywna mogła pociągnąć za sobą cały rynek szybko w dół i odwrotnie, jedna pozytywna informacja mogła wywołać euforię wynoszącą indeks wysoko w górę. Tak jak i na rynku walutowym na giełdzie polskiej prym wiódł we wrześniu temat Grecji. Cały czas na nowo odgrzebywano obawy o kondycję finansową Grecji, a politycy europejscy robili wszystko, aby uspokoić rynek. Duże emocje w inwestorach wywołało planowane zwiększenie EFSF. Większość krajów jest przeciwna temu pomysłowi, gdyż obniży to ich wiarygodność kredytową, a Grecji pomoże co najwyżej na kolejne 2 3 miesiące. INFLACJA W STREFIE EURO I USA Inflacja w Strefie Euro i USA Inflacja w Strefie Euro w sierpniu wyniosła 2,5% i była na takim samym poziomie jak w miesiącu poprzednim. Inflacja CPI w USA nieznacznie spadła do poziomu 1,4% z poziomu 1,5% sty-5 maj-5 wrz-5 sty-6 maj-6 wrz-6 HICP sty-7 maj-7 wrz-7 sty-8 maj-8 wrz-8 CPI sty-9 maj-9 wrz-9 sty-1 maj-1 wrz-1 sty-11 maj-11 Powyższe dane wskazują na utrzymywanie się inflacji w tych strefach na stabilnym poziomie. Potwierdzają to decyzje banków centralnych poszczególnych stref odnośnie stóp procentowych. Cut-off date: r.

6 6 Upadłość wielkich banków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dobie kryzysu subprime Michał Prajsner Przyczyn ostatniego kryzysu należy szukać w latach 3. ubiegłego wieku, a dokładniej w okresie Wielkiego Kryzysu. Wtedy to właśnie z inicjatywy ówczesnego prezydenta USA, Franklina D. Roosvelta utworzono agencję Fannie Mae, która wspierała rzesze amerykanów marzących o posiadaniu własnego domu. Jej działalność polegała w znacznej mierze na skupowaniu od banków kredytów hipotecznych i korzystając z gwarancji udzielanych przez rząd Stanów Zjednoczonych tworzenia z nich obligacji, które były sprzedawane inwestorom. Dzięki swojej wiarygodności papiery te sprawiały, że refinansowanie okazywało się wyjątkowo tanie. Dodatkowo przy niskim oprocentowaniu kredyty te stały się dostępne dla wielu ludzi. System ten działał sprawnie przez następne 7 lat, ponieważ korzystały z niego osoby wysokiej wiarygodności kredytowej. Ponadto same banki bardzo ostrożnie oceniały ryzyko kredytowe. W roku 1999 Fannie Mae znacznie poluźniła swoje kryteria dotyczące skupowania kredytów. W ten sposób banki uzyskały możliwość udzielania kredytów osobom o złej kondycji finansowej. Nie jest tajemnicą, że urzędujący wtedy prezydent Demokratów Bill Clinton chciał zyskać w ten sposób poparcie mniejszości etnicznych, które głosowały w większości na jego obóz polityczny. Kolejnym powodem jest obniżenie stopy rezerwy federalnej w okresie od stycznia 21 do czerwca 23 z poziomu 6,5% do 1%. Tak znacznej obniżki stóp procentowych w tak krótkim okresie nie zanotowano od lat 7. XX wieku tj. od okresu nazywanym Wielkim Umiarkowaniem. Powodem tej decyzji była chęć ochrony Stanów Zjednoczonych przed recesją spowodowaną pęknięciem bańki mydlanej w branży internetowej. Pomimo opinii ekspertów mówiących o tym, że będzie to recesja krótkotrwała i łagodna, Rezerwa Federalna znacznie poluzowała swoją politykę monetarną, co spowodowało zalanie banków amerykańskich tanimi dolarami. Skutkiem tego był wzrost poziomu podaży pieniądza liczonym w M3 o 28%, osiągając tym samym poziom 9,3 miliarda dolarów lub jak szacowały agencje pozarządowe 13,6 miliarda dolarów. Zjawisko rosnących cen nieruchomości nie było traktowane na początku jako bańka spekulacyjna, a raczej jako wynik trwającej na rynku hossy. Rynek ten rozwijał się nieustannie od roku Rosnące ceny mieszkań oraz niskie stopy procentowe zachęcały do wzięcia kredytu. Popyt zaczął przewyższać podaż, dlatego też banki zaczęły udzielać kredytów osobom o złej lub żadnej zdolności kredytowej. Nie stanowiło to jednak żadnego problemu, ponieważ zabezpieczeniem miała być rosnąca wartość nieruchomości Ponadto oprócz banków pożyczek zaczęły udzielać także nowopowstałe instytucje finansowe, które nie podlegały pod nadzór Banku Centralnego. W takiej sytuacji, kiedy rosną ceny mieszkań, a kredyty są ogólnodostępne wiele osób chcąc się uchronić przed dalszym wzrostem cen mieszkań decydowało się na zakup nieruchomości. W roku 27 zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki załamania się rynku. W wyniku tego ludzie popadli z jednej skrajności w drugą - od braku jakiejkolwiek ostrożności do awersji do nawet najmniejszego ryzyka. Coraz mniej osób chciało kupować domy a banki wstrzymały swoje akcje kredytowe. Wielu kredytobiorców miało przyznane kredyt przewyższające wartość nieruchomości nawet o 1%. W wyniku spadającej wartości mieszkań banki, aby uchronić się przed stratami, wzywały swoich klientów do uzupełnienia brakującej wartości ubezpieczenia. Dla wielu osób, zwłaszcza tych gorzej zarabiających, było to po prostu niemożliwe. Kredyt w takiej sytuacji był stawiany w stan natychmiastowej wymagalności, co nierzadko kończyło się procedura egzekucyjną. Wzrost nieruchomości wystawionych na licytację w tak krótkim czasie tylko utrwalał spadkowy trend ich wartości.

7 7 Dla banków oznaczało to, że coraz więcej kredytów trzeba było uznać za niemożliwe do ściągnięcia. Wiele instytucji nie poradziło sobie z tym faktem, co stało się pośrednią lub bezpośrednią przyczyną ich upadłości. W przypadku Bear Stearns problemy zaczęły pojawiać się, kiedy jeden z jego funduszy headgingowych, Bear Stearns Asset Managment zaangażowany w rynek subprime zaczął ponosić znaczne starty. Niesprzyjająca dla banku była decyzja agencji ratingowej Moody s, która obniżyła rating kolejnej emisji obligacji. Dodatkowo nasilały się plotki, że jeden z banków na Wall Street ma kłopoty i będzie potrzebował niedługo pomocy. Potwierdziła je telewizja CNBC, wskazując właśnie na Bear Stearns, ponieważ to jego akcje straciły najwięcej w ostatnim czasie. Spowodowało to lawinową wyprzedaż akcji przedsiębiorstwa - do obrotu trafiło ich około 5 milionów. Mimo, że niedługo potem Rezerwa Federalna zainicjowała program pożyczek dla instytucji finansowych mających problemy, telewizja CNBC interpretowała ten krok jako chęć pomocy tylko jednej z nich - Bear Stearns. Pomimo poszukiwań inwestorów chętnych pomóc bankowi (mieli to być między innymi Royal Bank of Scotland czy też HSBC) oraz udzielenia pożyczki w wysokości miliarda dolarów przez Rezerwę Federalną nie udało się uratować banku. Został przejęty ostatecznie przez JP Morgan 2 marca 28 roku za kwotę około miliarda dolarów. Co było więc przyczyną upadku Bear Stearns? Wymienił bym tutaj po pierwsze niewystarczający poziom kapitału własnego, a także niewykorzystanie wielu okazji do jego powiększenia. Inny powodem był amerykański system wynagradzania pracowników. Różni się on od europejskiego tym, że zatrudniony za niską płacę podstawową pracownik za ma szanse uzyskania wysokich bonusów, uzależnionych od jego wyników. Wiąże się to jednak z ryzykiem i często nie zwraca się uwagi na długoterminowe skutki takich decyzji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do upadku takiego kolosa jak Bear Sterans przyczyniła się ludzka panika spowodowana plotką. Gra na giełdzie jest często gra emocji, dlatego też takie informacje powodują błędne lub pochopne decyzje, które mogą doprowadzić do katastrofy. Inaczej wyglądał przebieg upadku Wachovii. Już w 27 roku, po przejęciu Golden West Financial zaczęły pojawiać się pierwsze objawy kryzysu, lecz zostały przez ówczesne kierownictwo banku zbagatelizowane. Dopiero rok później okazało się jak bardzo Wachovia jest wyeksponowana na ryzykowne pożyczki. Bank, aby ratować sytuację zmieniał swoje kierownictwo, jednak bez większego rezultatu. 29 września 28 roku oficjalnie ogłoszono początek wyprzedaży aktywów. Nie uruchomiono normalnego procesu upadłościowego, ponieważ bank ten otrzymał miano zbyt ważnego dla gospodarki, aby upaść. Operacje bankowe oraz wszystkie długi miał przejąć Citigroup. Dodatkowo planowana była emisja zupełnie nowych akcji o wartości 1 miliardów dolarów. Mimo to Wachovia oznajmiła, że 3 października zamierza mimo wszystko połączyć się z Wells Fargo, który miał być potencjalnym udziałowcem. Pomimo licznych protestów Citigroup oraz spraw sądowych doszło do połączenia obu banków 12 października 28. Podobny przebieg miał miejsce w przypadku Lehman Brothers. Tu także początkiem problemów był problemy z ryzykownymi pożyczkami. Jednak odmiennie niż w przypadku Wachovi zachowała się Rezerwa Federalna. Kiedy nasilały się symptomy kryzysu w banku i nie dało się ich już dłużej bagatelizować, liczono na ta że państwo udzieli pomocy. Tak się jednak nie stało. Brak takiego rodzaju zabezpieczenia odstraszyło potencjalnych kupców podczas rozmów. Doprowadziło to do ogłoszenia bankructwa oraz zastosowaniu Rozdziału 11, który według prawa amerykańskiego gwarantuje przedsiębiorstwom możliwość restrukturyzacji oraz powrotu na rynek. Do przyczyn upadłości banku można z pewności zaliczyć zbyt duży poziom lewarowania. Używano dźwigni finansowej, która zakładała niski poziom kapitału początkowego (nawet kilkanaście procent), dzięki czemu możliwe było obracanie kontraktem opiewającym na znacznie większą kwotę. Takie rozwiązanie sprawdzało się w czasie dobrej koniunktury, jednak w momencie kryzysu doprowadziło Lehman Brothers do upadku w ciągu kilku tygodni. Kolejną przyczyną było złe zarządzanie majątkiem firmy. Potężne

8 8 wynagrodzenia (R.S. Fuld tylko w 27 roku zarobił 28 milionów dolarów), własna flota powietrzna (12 samolotów, w tym jeden Boeing 767), czy też bogate wyposażenie biur oraz okazałe siedziby. Skutkiem kryzysu było znaczne przetasowanie na rynku instytucji finansowych. Jedne banki zniknęły całkowicie, inne zmieniły właścicieli. Nielicznym udało się przetrwać a nawet wzbogacić. Spadło także samo zaufanie do instytucji finansowych, gdyż to głównie w nich upatruje się przyczyny problemów finansowych. Wiele instytucji finansowych poniosło znaczne straty. Szacuje się, że tylko w 27 roku wyniosły one ogółem 15 miliardów dolarów. Co tak naprawdę było przyczyną kryzysu finansowego? Tak jak zwykle zawiodło najsłabsze ogniwo całego łańcucha finansowego - człowiek. Niedostateczny nadzór, zbytni optymizm, irracjonalne działania oraz chęć nieustannego bogacenia się popychały wielu ludzi do działań często na krawędzi prawa lub całkowicie je łamiąc. W najlepszym wypadku były to tylko działania wątpliwie moralne. Analiza kontraktu na WIG2 wygasającego w grudniu 21 r. FW2Z1 za pomocą średnich kroczących. Katarzyna Domańska Średnie kroczące używane są w analizie technicznej to wygładzenia trendu, uniknięciu w analizach przypadkowych zmian cen oraz do wyznaczenia najlepszego momentu wejścia na rynek. W zależności od instrumentu jaki ma być analizowany stosuje się średnie o różnej długości. Najpopularniejsze to: 1. Średnie długoterminowe( 2-stu sesyjna) 2. Średnia średnioterminowa (1- sesyjna) 3. Krótkoterminowa (4, 9, 18-to sesyjna). Do analizy kontraktów terminowych korzysta się ze średnich ruchomych krótkoterminowych. Wynika to z krótkiego okresu notowań tych instrumentów, gdyż średnie długoterminowe nie pokazują nam ani trendu ani momentu do wejścia w inwestycję. Pokazuje to poniższy wykres: Kurs zamknięcia FW2Z1 i średnie ruchome 1-sesyjna i 2-sesyjna średnia 1- sesyjna Kurs zamkniecia 2 okr. śr. ruch. (Kurs zamkniecia) 1 okr. śr. ruch. (Kurs zamkniecia) Wykres 1. Kurs zamknięcia FW2Z1 i średnie ruchome 1-sesyjna i 2-sesyjna. średnia 2-sesyjna

9 9 Aby wskazać sygnały kupna i sprzedaży dla notowań FW2Z1 można posłużyć się analizą techniczną i jej prostymi wskaźnikami średnimi kroczącymi z następujących okresów: 4 sesje, 9 sesji oraz 18 sesji. Sygnał kupna wyznacza nam średnia czteroseryjna, przecinająca najpierw średnią z 9 sesji, a następnie średnią z ostatnich 18 sesji od dołu. Natomiast sygnałem sprzedaży jest przecięcie średniej 9-cio sesyjnej oraz 18-sto sesyjnej przez średnią 4-ro sesyjną od góry. Teza: istnieje możliwość wygenerowania zysku z gry na kontrakcie terminowym FW2Z1 poprzez podążanie za sygnałami kupna oraz sprzedaży generowanymi przez średnie kroczące z 4, 9 i 18 sesji. Założenia: 1. Dokonujemy transakcji zgodnie z generowanymi sygnałami kupna i sprzedaży. 2. Od ostatniego wygenerowanego sygnału utrzymujemy otwartą pozycję aż do momentu wygaśnięcia kontraktu. 3. Wchodzimy na rynek w momencie wygenerowania 1 sygnału przez średnie kroczące. 4. Otwieramy tylko 1 pozycję. 5. Gdy średnie pokazane na wykresie pokrywają się nie dokonujemy żadnych ruchów. Kurs zamknięcia oraz średnie kroczące z 4, 9, 18 sesji Kurs zamkniecia 4 OKR 9 OKR 18 OKR Wykres 2. ŚREDNIE KROCZĄCE 4, 9, 18-TO OKRESOWE Sygnały generowane przez średnie oraz możliwość uzyskania profitów z danych transakcji pokazuje Tabela 1.

10 1 Tabela 1. Analiza możliwości wygenerowania zysku przy zastosowaniu analizy średnimi kroczącymi. Data Kurs zamknięcia Sygnał Zmiana do kolejnego sygnału(w punktach) Potencjalny zysk Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Sprzedaj Kupuj Łącznie Wnioski: Zysk możliwy do uzyskania z 1 kontraktu wygląda imponująco, jednakże należy pamiętać o zmienności instrumentu pochodnego pomiędzy generowanymi sygnałami i związanym z tym odpowiednim depozytem zabezpieczającym, który w przypadku ruchu w przeciwną stronę od prognozowanej należy uzupełnić.

11 11 OPIEKUN NAUKOWY SKN FM Prof. dr hab. Cezary Wójcik Adiunkt w SGH i PAN, od maja 27 r. do października 28 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. W 24 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (23 24), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2 22). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika Polityka, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator Monitoringu Makroekonomicznego. OPRACOWALI: Katarzyna Domańska (Redaktor) Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów licencjackich tejże uczelni. Jej zainteresowania badawcze to rynki finansowe (strategie inwestowania, efektywność rynków kapitałowych, psychologia inwestowania) oraz analizą efektywności systemów gospodarczych. Poza tym interesuje się polityką, psychologią rozwoju osobistego, coachingiem. Mówi po angielsku i niemiecku. Robert Kardaś (Redaktor) Absolwent dwóch studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie student V roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się rynkiem kapitałowym, w szczególności publicznym rynkiem giełdowym oraz rynkiem instrumentów pochodnych. W wolnym czasie lubi uprawiać sport, czytać książki o tematyce polityczno-historycznej. Mówi biegle po angielsku. Michał Prajsner (Redaktor) Student I roku studiów magisterskich SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się powiązaniami rachunkowością zarządczą i efektywnością jej metod do zarządzania sprzedażą. Dobrze włada językiem angielskim oraz niemieckim. Do jego pozanaukowych zainteresowań należą gotowanie wędrówki górskie.

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY NR 9 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2011 2 WPROWADZENIE W tym numerze serdecznie witamy nową redaktor Katarzynę Domańską. Polecam napisany przez nią artykuł Prognozy tempa wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 13 Warszawa, 12 lutego 2013 r. Warszawa, 12 lutego 2013 r. Monitoring Makroekonomiczny 1 1 Wprowadzenie Drogi Czytelniku, Trzymasz w tej chwili kolejny nr Monitoringu

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo