Globalne perspektywy dla rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne perspektywy dla rynku"

Transkrypt

1 Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w l kw r.

2 Wstęp Obawy o światowy wzrost gospodarczy zdominowały czwarty kwartał, w którym zarówno rynki akcji, jak i obligacji odnotowały znaczące spadki. Po raz kolejny z pomocą pospieszyły banki centralne, wystosowując zapewnienia ze strony prezesa Fedu i Europejskiego Banku Centralnego o gotowości zwiększenia płynności w razie załamania się rynku, czego najwyraźniej obawiało się wielu inwestorów. W Azji zarówno Bank Japonii, jak i Ludowy Bank Chin złagodziły swoją politykę pieniężną. Rynki akcji oraz ryzykownych aktywów odbiły, a rentowności obligacji spadły jeszcze bardziej w odpowiedzi na oczekiwania utrzymania niskich stóp procentowych przez dłuższy czas. W tym samym czasie spadek cen ropy (który rozpoczął się latem) przybrał na sile, gdy Arabia Saudyjska zadecydowała o nieograniczaniu wydobycia w obliczu nadwyżki podaży na rynku. Zmęczona swoją rolą jako regulatora wydobycia, Arabia Saudyjska planuje doprowadzić do bankructwa konkurentów, którzy ponoszą wyższe koszty wydobycia. Szczególnie dotyczy to wydobywców amerykańskich złóż łupkowych. W tej chwili rynki postrzegają tę sytuację raczej negatywnie i ponownie obserwujemy wyprzedaż ryzykownych aktywów. Oczywiście ucierpiały na tym akcje spółek energetycznych oraz koszt kredytu. Powinno to być rekompensowane przez niższe koszty energii zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Obecnie rynki znajdują się w fazie poszukiwania równowagi, która następuje za każdym razem, kiedy zachodzi ostry spadek ceny powiązany z dochodami. Faza ta może trwać do momentu ustabilizowania się ceny ropy. Ostatecznie jednak wydarzenia na rynku ropy postrzegamy jako dobrą wiadomość dla światowej gospodarki w 2015 r. dzięki wyższemu wzrostowi gospodarczemu oraz niższej inflacji. W niniejszej edycji Globalnych Perspektyw spoglądamy wstecz na miniony rok 2014 oraz w przyszłość ku 2015 r., trzymając się naszych stałych tematów. Obok podsumowania naszych obecnych poglądów na klasy aktywów zamieszczamy również szczegółowe dane dotyczące ceny ropy, rentowności obligacji oraz długoterminowych stóp zwrotu (30-letnich). Keith Wade, główny ekonomista i strateg, Schroders 14 stycznia 2015 r. 2

3 Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym Główne punkty + Akcje + USA USA nadal pozostaje preferowanym przez nas rynkiem, który w dalszym ciągu będzie napędzać globalny wzrost gospodarczy. Wysokie zyski amerykańskich firm w trzecim kwartale potwierdzają nasze przekonanie o fundamentalnym uzasadnieniu dla oceny wskaźników wyceny rynkowej, na poziomie od godziwej do wysokiej. Patrząc w przyszłość, marże korporacyjne mogą być pod presją w sytuacji, kiedy płace będą rosnąć. Niemniej jednak wierzymy, że ten rynek będzie dalej przyciągał inwestorów, biorąc pod uwagę większe możliwości wzrostu w USA. Zmniejszają się programy skupu akcji, zauważamy jednak większe prawdopodobieństwo wyższej aktywności przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć. 0 Wielka Brytania Na tle słabszego wzrostu globalnego Wielka Brytania może wypaść gorzej, z uwagi na wrażliwość jej wskaźników na rynki wschodzące i ceny surowców. Utrzymujemy naszą neutralną prognozę dla akcji brytyjskich. Pamiętajmy, że w 2014 roku rynek ten był słabszy od innych o globalnym znaczeniu. To sugeruje, że inwestorzy w dużej mierze zdyskontowali już negatywne informacje. Dodatkowo, dalsze osłabienie funta szterlinga przynosi pewną ulgę dla dochodów brytyjskich spółek, których znacząca część generowana jest za granicą. 0 Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) Europa w dalszym ciągu rozczarowuje w zakresie ożywienia gospodarczego i zysków korporacji. Zamiast tego akcje europejskie opierają się na wycenach i ratingach bazujących na działaniach Europejskiego Banku Centralnego. Niemniej jednak wyceny stają się coraz droższe w porównaniu do historii i innych rynków. Wartość w europejskich przedsiębiorstwach znajduje się w sektorze surowcowym, energetycznym i przemysłowym. Chociaż te zorientowane na eksport gałęzie gospodarki powinny rosnąć dzięki niższemu kursowi euro, to jednak słabość mnożników eksportowych stanowi barierę dla uwolnienia tej wartości w krótkim horyzoncie. 0 Japonia Twierdziliśmy wcześniej, że w przeciwieństwie do wcześniejszych cykli słabego jena następuje zmiana w nastawieniu japońskich korporacji nie zmniejszających cen za granicą ani też nie zwiększających w takim samym stopniu poziomu inwestycji. Podczas gdy wydatki na nakłady inwestycyjne zostały zmniejszone, firmy rozpoczęły cięcie cen eksportowych. To powinno podnieść wolumen sprzedaży i zwiększyć udział w rynku, ale marże będą musiały zmierzyć się z niższymi cenami eksportowymi i wyższymi cenami importowymi. Kanonada pozytywnych wieści na temat reformy japońskiego Rządowego Funduszu Emerytalnego oraz zwiększenia skali luzowania ilościowego pod koniec 2014 r. została już w dużym stopniu zdyskontowana w cenach. Chociaż perspektywa dalszego łagodzenia polityki jest nadal możliwa, mało prawdopodobne jest, by Bank Japonii zadziałał w tym kierunku, chyba że wzrost będzie znacząco rozczarowujący, a docelowy poziom inflacji nie będzie osiągalny. W tym samym czasie wsparcie dla japońskiego rynku w średnim terminie będzie oznaczać, że Abenomika sprostała kolejnym wyzwaniom. Jednak jesteśmy sceptyczni, czy przyniesie to zamierzone efekty. 0 Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii (Australia, Nowa Zelandia, Hongkong i Singapur) 0 Rynki wschodzące Niskie ceny surowców i silniejsza konkurencja ze strony japońskich eksporterów mogą mieć niekorzystny wpływ na perspektywy w tym regionie. Gospodarka Australii jest wciąż podatna na dalsze obniżanie się popytu na surowce i spowolnienie w sektorze nieruchomości. Niemniej jednak istnieją pozytywne skutki uboczne z poprawy nastrojów wobec Chin, które są dużym partnerem eksportowym dla tych rynków. Poziomy wycen i perspektywy wzrostu tego regionu są mało atrakcyjne w porównaniu z innymi. Wyceny pozostają atrakcyjne szczególnie w sektorach surowców i inwestycji, chociaż perspektywę wyższych przychodów może psuć słaba poprawa wyników z eksportu, szczególnie biorąc pod uwagę jego ważną rolę na wielu rynkach wschodzących. Umocnienie się dolara amerykańskiego również stanowi zaporę dla wschodzących rynków akcji. Wzrost gospodarczy na tych rynkach ma pozostać ograniczony. Wciąż aktualna pozostaje perspektywa dalszej stymulacji monetarnej podejmowanej przez niektóre banki centralne, na przykład w Chinach, co może złagodzić spowolnienie koniunktury na wszystkich rynkach wschodzących. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 3

4 Opinie na temat instrumentów o stałym przychodzie Główne punkty 0 Obligacje 0 Skarbowe Zmniejszyliśmy na neutralną (z pozytywnej) naszą ocenę światowych obligacji skarbowych, uznając wyceny długu skarbowego za mało atrakcyjne z uwagi na jego niską rentowność. Jednocześnie spodziewamy się poprawy światowej koniunktury, co ostatecznie wywoła wzrost rentowności. Niemniej jednak ta grupa aktywów może dalej korzystać na dalszym łagodzeniu polityki monetarnej, w sytuacji gdy EBC i Bank Japonii nadal kontynuują politykę wzrostu swoich bilansów. Spośród rynków obligacji skarbowych, utrzymaliśmy prognozę dla rynku amerykańskiego na poziomie neutralnym. Chociaż uważamy, że stopy mogą spaść na długim końcu krzywej rentowności, to biorąc pod uwagę perspektywę niższej inflacji, jesteśmy mniej przekonani co do krótszego końca. Powszechnie oczekuje się, że Fed podniesie stopy w kolejnych miesiącach roku w odpowiedzi na mocny rynek pracy oraz silniejszy wzrost gospodarczy. Dla 10-letnich obligacji brytyjskich obniżyliśmy naszą prognozę do neutralnej, po silnym odbiciu ich kursu. Dla porównania, nasza optymistyczna ocena 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych wynika z wypłaszczenia się krzywej rentowności, głównie spowodowanego presją na długi koniec krzywej. Długi koniec krzywej mógłby zostać wsparty w sytuacji, gdy EBC będzie nadal borykać się ze znalezieniem odpowiednich obligacji z dodatnią nominalną rentownością w ramach swojego programu skupu obligacji skarbowych. Pomimo mało atrakcyjnych rentowności, podtrzymujemy naszą neutralną prognozę dla długoterminowych obligacji japońskich. Powód to utrzymujące się wsparcie ze strony Banku Japonii, szczególnie w następstwie ostatnich działań zwiększających skalę luzowania. Utrzyma to długi koniec krzywej na obecnym niskim poziomie, mimo poprawy koniunktury. - Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym - Obligacje High Yield - Instrumenty dłużne rynków wschodzących denominowane w dolarach 0 Obligacje powiązane z inflacją Podtrzymujemy nasze preferencje dla obligacji europejskich w porównaniu do amerykańskich. Spready amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym stały się bardziej narażone na wahania stóp procentowych oraz presję zwiększonej aktywności w obszarze fuzji i przejęć. Jest to zazwyczaj zła wiadomość dla posiadaczy tego typu papierów. Może okazać się ona jeszcze gorsza, jeśli stopy procentowe będą zbyt długo utrzymywać się na niskim poziomie. Kredyty w Europie skorzystały na wsparciu ze strony EBC, reagującego na niemrawy wzrost i presje deflacyjne. Jesteśmy bardziej przychylni europejskim obligacjom o ratingu inwestycyjnym z uwagi na możliwość rozszerzenia przez bank centralny programu luzowania ilościowego o zakup wysokiej jakości obligacji korporacyjnych. Amerykańskie obligacje High Yield pozostają narażone na ryzyko ze strony spadających cen ropy oraz obaw o większe ryzyko bankructwa firm wydobywających gaz łupkowy. To ważne, gdyż sektor energetyczny jest największą składową całego indeksu. Dodatkowo, płynność i większa zmienność nadal pozostają głównym zagrożeniem w sytuacji, kiedy Fed zacznie podnosić stopy procentowe. Pomimo wsparcia ze strony EBC jesteśmy bardziej ostrożni wobec europejskich obligacji High Yield. Naszym zdaniem jest mało prawdopodobne, aby ten sektor skorzystał z napływu kapitału w takim samym stopniu jak obligacje o ratingu inwestycyjnym, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie nie będą skorzy do zamiany w swoich portfelach obligacji skarbowych o ujemnej rentowności na obligacje High Yield. Ponadto zachodzi znaczne ryzyko korelacji z amerykańskim rynkiem obligacji High Yield, jeśli sytuacja firm energetycznych ulegnie dalszemu pogorszeniu. Utrzymujemy naszą ostrożną ocenę obligacji dolarowych krajów wschodzących, w sytuacji pogorszającej się relacji pomiędzy inflacją a wzrostem gospodarczym oraz słabnących walut. Szczególnie dotyczy to wielu krajów wydobywających surowce naturalne. Jednocześnie rynek pozostaje w bezruchu za sprawą pesymistycznych prognoz na najbliższą przyszłość, napływających szczególnie z rynku rosyjskiego. Z drugiej strony ostatnie rozszerzenie się spreadu instrumentów dłużnych krajów wschodzących denominowanych w dolarach zwiększyło atrakcyjność ich wycen w porównaniu do innych aktywów o stałym dochodzie. Dostrzegamy również lepsze wskaźniki fundamentalne na niektórych rynkach wschodzących. Wyceny obligacji powiązanych z inflacją pozostają mało atrakcyjne, mimo że stopa inflacji spadła do poziomu, który zaczyna być atrakcyjny, biorąc pod uwagę stosunek zysków do ryzyka. Chociaż mamy dowody na wzrost zarobków w USA, tamtejsza presja inflacyjna może być słaba w sytuacji silniejszego kursu dolara oraz deflacyjnej presji ze strony innych krajów. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 4

5 Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów Główne punkty Alternatywne klasy aktywów 0 Surowce Utrzymujemy naszą ogólnie neutralną ocenę rynku surowców. Na rynku materiałów przemysłowych widzimy ciągłe wsparcie ze strony chińskiego rządu, które może wesprzeć wzrost gospodarczy, a co za tym idzie zwiększyć popyt na metale przemysłowe. Analizując jednak ten segment rynku w średnim terminie, zauważamy, że jest on wciąż hamowany przez zmiany strukturalne odbiegające znacznie od modelu wzrostu w Chinach, opartego na inwestycjach. Dodatkowo, duży wzrost tempa produkcji w ciągu ostatniej dekady doprowadził do pokaźnej podaży najbardziej podstawowych metali, a w szczególności miedzi. Po rozważeniu powyższych kwestii ocenę tego sektora pozostawiamy na poziomie neutralnym. Jednocześnie nasza ocena segmentu energii pozostaje neutralna. Dopóki nie widać dowodów na spadek wydatków kapitałowych na eksploatację złóż ropy łupkowej lub wyraźnie większego światowego popytu, ceny ropy będą najprawdopodobniej oscylować na obecnym poziomie lub nawet spadną. Osiągnęliśmy jednak wartości, przy których rynek w średnim terminie powinien odnaleźć równowagę między popytem a podażą, a ceny powinny się podnieść. Podsumowując, aby podwyższyć prognozę do pozytywnej, czekamy na potwierdzenie ze strony naszych wskaźników nastrojów oraz wydatków kapitałowych. Na przestrzeni kwartału obniżyliśmy do negatywnej naszą ocenę dla metali szlachetnych, w szczególności dla złota. Powodem jest fakt, że kluczowy techniczny poziom wsparcia dla tej grupy aktywów został przełamany, co może po raz kolejny wpływać na nastroje na rynku. Ponadto, nasz najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wyższą realną rentowność i ogólnie silniejszego dolara, co może odbijać się na cenie złota. Dla towarów rolnych zakładamy, że ich ceny będą poruszać się w trendzie bocznym. Chociaż na rynku rolnym widzimy adekwatną podaż, co zostało już w dużym stopniu uwzględnione w cenach, aktualnie obserwujemy wzrost cen wywołany zamykaniem krótkich pozycji. + Nieruchomości w Wielkiej Brytanii + Nieruchomości w Europie W 2015 roku spodziewamy się kolejnych dobrych wyników na rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii. Ostatnie prognozy IPF Consensus donoszą, iż rynek powierzchni biurowych i przemysłowych osiągnie stopę zwrotu w wysokości 12% w 2015 roku, a rynek powierzchni handlowych około 10%. Według naszej oceny stopa zwrotu w 2015 roku będzie bliższa 15%, chociaż im bardziej rentowność spadnie w tym roku, tym większe będzie ryzyko potencjalnej korekty w przyszłości, gdy stopy procentowe zaczną rosnąć. Brytyjskie nieruchomości są nadal godziwie wyceniane, co daje perspektywy wzrostu cen najmu oraz olbrzymią lukę ponad 3% w rentowności 10-letnich brytyjskich obligacji skarbowych. Kolejnym zagrożeniem dla brytyjskich nieruchomości są wybory w maju i pytanie, czy w 2017 roku nowy rząd zdecyduje się przeprowadzić referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej. To może okazać się problemem szczególnie dla Londynu, kiedy międzynarodowe firmy zaczną odraczać swoje plany rozwoju do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, co może podważyć również status stolicy jako bezpiecznej przystani dla zagranicznych inwestorów. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy w odniesieniu do przeciętnej europejskiej nieruchomości na poziomie inwestycyjnym spodziewamy się dodatnich całkowitych zwrotów, wynoszących średnio od 7% do 9% i generowanych głównie przez wartość kapitału, na którą pozytywny wpływ ma spadek rentowności. Idąc dalej, trwały wzrost czynszów powinien także generować zyski. Główną okazją do zysków w krótkim terminie jest napływ kapitału z Azji i USA, który może spowodować powszechny spadek pierwszo- i drugorzędnych zysków z nieruchomości, windując przez pewien czas wartości kapitałowe. Z drugiej strony, głównym zagrożeniem jest możliwość odrodzenia się kryzysu zadłużenia państwowego, w sytuacji gdy kolejny rząd Grecji zadecyduje o renegocjacji swoich zobowiązań lub też deflacja w strefie Euro zadomowi się na dobre. Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 5

6 Rynkowe stopy zwrotu Akcje Akcje rynki wschodzące Obligacje skarbowe (10-letnie) Surowce Instrumenty kredytowe Instrumenty dłużne rynków wschodzących Waluty Całkowity zwrot Waluta grudzień IV kw S&P 500 Stany Zjednoczone USD -0,3 4,9 13,7 FTSE 100 Wielka Brytania GBP -2,3-0,2 0,7 EURO STOXX 50 EUR -3,0-2,0 4,9 DAX Niemcy EUR -1,8 3,5 2,7 IBEX Hiszpania EUR -4,1-3,7 8,6 FTSE MIB Włochy EUR -5,0-8,8 3,0 TOPIX Japonia JPY -0,1 6,3 10,3 S&P/ASX 200 Australia AUD 2,1 3,1 5,6 HANG SENG Hongkong HKD -1,6 3,2 5,5 MSCI EM Lokalna -2,4 0,1 5,6 MSCI China CNY 1,2 7,0 8,3 MSCI Russia RUB -9,9-5,9-12,1 MSCI India INR -4,3 1,5 26,4 MSCI Brazil BRL -8,2-7,5-2,8 Amerykańskie obligacje skarbowe USD 0,4 3,6 10,7 Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 1,6 6,5 15,6 Niemieckie obligacje skarbowe EUR 1,5 3,9 16,7 Japońskie obligacje skarbowe JPY 1,2 2,2 5,4 Australijskie obligacje skarbowe AUD 2,8 7,6 18,4 Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,6 3,6 12,2 GSCI Commodity USD -13,6-27,7-33,1 GSCI Precious metals USD 0,7-3,1-4,1 GSCI Industrial metals USD -4,4-5,9-7,4 GSCI Agriculture USD -0,6 8,7-10,7 GSCI Energy USD -19,7-38,9-44,1 Ropa naftowa (Brent) USD -20,9-39,9-48,9 Złoto USD 0,4-2,2-1,8 Bank of America/Merrill Lynch US High Yield Master USD -1,4-1,1 2,5 Bank of America/Merrill Lynch US Corporate Master USD -0,1 1,4 7,5 JP Morgan Global EMBI USD -2,9-1,6 5,5 JP Morgan EMBI+ USD -2,5-0,9 6,2 JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,2 0,8 3,7 EUR/USD -2,9-4,3-12,1 EUR/JPY -1,9 4,7 0,3 JPY/USD -1,0-8,5-12,3 GBP/USD -0,4-3,9-5,7 AUD/USD -3,7-5,9-6,0 CAD/USD -1,7-3,4-7,7 Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 31 grudnia 2014 r. Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie. 6

7 G l o b a l n e p e r s p e k t y w y d l a r y n k u Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można byłoby się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej FTSE International Limited ( FTSE ) FTSE FTSE jest zastrzeżonym znakiem towarowym giełdy London Stock Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub klasyfikacji FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone. 0115/w46433/PL0115

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 71 Świat: Wpływ makroekonomiczny i rynkowy

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca 20111 r. inwestoróww.

Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca 20111 r. inwestoróww. 8 lipca 0 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestoróww Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Świat: problemy z zadłużeniem wysuwają ryzyko polityczne

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK USD EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD NOK SEK PLN W 2015 r. tematem wiodącym dla rynku walutowego pozostanie szerokie umocnienie dolara pod dyktando normalizacji polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo