Globalne perspektywy dla rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne perspektywy dla rynku"

Transkrypt

1 Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w l kw r.

2 Wstęp Obawy o światowy wzrost gospodarczy zdominowały czwarty kwartał, w którym zarówno rynki akcji, jak i obligacji odnotowały znaczące spadki. Po raz kolejny z pomocą pospieszyły banki centralne, wystosowując zapewnienia ze strony prezesa Fedu i Europejskiego Banku Centralnego o gotowości zwiększenia płynności w razie załamania się rynku, czego najwyraźniej obawiało się wielu inwestorów. W Azji zarówno Bank Japonii, jak i Ludowy Bank Chin złagodziły swoją politykę pieniężną. Rynki akcji oraz ryzykownych aktywów odbiły, a rentowności obligacji spadły jeszcze bardziej w odpowiedzi na oczekiwania utrzymania niskich stóp procentowych przez dłuższy czas. W tym samym czasie spadek cen ropy (który rozpoczął się latem) przybrał na sile, gdy Arabia Saudyjska zadecydowała o nieograniczaniu wydobycia w obliczu nadwyżki podaży na rynku. Zmęczona swoją rolą jako regulatora wydobycia, Arabia Saudyjska planuje doprowadzić do bankructwa konkurentów, którzy ponoszą wyższe koszty wydobycia. Szczególnie dotyczy to wydobywców amerykańskich złóż łupkowych. W tej chwili rynki postrzegają tę sytuację raczej negatywnie i ponownie obserwujemy wyprzedaż ryzykownych aktywów. Oczywiście ucierpiały na tym akcje spółek energetycznych oraz koszt kredytu. Powinno to być rekompensowane przez niższe koszty energii zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Obecnie rynki znajdują się w fazie poszukiwania równowagi, która następuje za każdym razem, kiedy zachodzi ostry spadek ceny powiązany z dochodami. Faza ta może trwać do momentu ustabilizowania się ceny ropy. Ostatecznie jednak wydarzenia na rynku ropy postrzegamy jako dobrą wiadomość dla światowej gospodarki w 2015 r. dzięki wyższemu wzrostowi gospodarczemu oraz niższej inflacji. W niniejszej edycji Globalnych Perspektyw spoglądamy wstecz na miniony rok 2014 oraz w przyszłość ku 2015 r., trzymając się naszych stałych tematów. Obok podsumowania naszych obecnych poglądów na klasy aktywów zamieszczamy również szczegółowe dane dotyczące ceny ropy, rentowności obligacji oraz długoterminowych stóp zwrotu (30-letnich). Keith Wade, główny ekonomista i strateg, Schroders 14 stycznia 2015 r. 2

3 Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym Główne punkty + Akcje + USA USA nadal pozostaje preferowanym przez nas rynkiem, który w dalszym ciągu będzie napędzać globalny wzrost gospodarczy. Wysokie zyski amerykańskich firm w trzecim kwartale potwierdzają nasze przekonanie o fundamentalnym uzasadnieniu dla oceny wskaźników wyceny rynkowej, na poziomie od godziwej do wysokiej. Patrząc w przyszłość, marże korporacyjne mogą być pod presją w sytuacji, kiedy płace będą rosnąć. Niemniej jednak wierzymy, że ten rynek będzie dalej przyciągał inwestorów, biorąc pod uwagę większe możliwości wzrostu w USA. Zmniejszają się programy skupu akcji, zauważamy jednak większe prawdopodobieństwo wyższej aktywności przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć. 0 Wielka Brytania Na tle słabszego wzrostu globalnego Wielka Brytania może wypaść gorzej, z uwagi na wrażliwość jej wskaźników na rynki wschodzące i ceny surowców. Utrzymujemy naszą neutralną prognozę dla akcji brytyjskich. Pamiętajmy, że w 2014 roku rynek ten był słabszy od innych o globalnym znaczeniu. To sugeruje, że inwestorzy w dużej mierze zdyskontowali już negatywne informacje. Dodatkowo, dalsze osłabienie funta szterlinga przynosi pewną ulgę dla dochodów brytyjskich spółek, których znacząca część generowana jest za granicą. 0 Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) Europa w dalszym ciągu rozczarowuje w zakresie ożywienia gospodarczego i zysków korporacji. Zamiast tego akcje europejskie opierają się na wycenach i ratingach bazujących na działaniach Europejskiego Banku Centralnego. Niemniej jednak wyceny stają się coraz droższe w porównaniu do historii i innych rynków. Wartość w europejskich przedsiębiorstwach znajduje się w sektorze surowcowym, energetycznym i przemysłowym. Chociaż te zorientowane na eksport gałęzie gospodarki powinny rosnąć dzięki niższemu kursowi euro, to jednak słabość mnożników eksportowych stanowi barierę dla uwolnienia tej wartości w krótkim horyzoncie. 0 Japonia Twierdziliśmy wcześniej, że w przeciwieństwie do wcześniejszych cykli słabego jena następuje zmiana w nastawieniu japońskich korporacji nie zmniejszających cen za granicą ani też nie zwiększających w takim samym stopniu poziomu inwestycji. Podczas gdy wydatki na nakłady inwestycyjne zostały zmniejszone, firmy rozpoczęły cięcie cen eksportowych. To powinno podnieść wolumen sprzedaży i zwiększyć udział w rynku, ale marże będą musiały zmierzyć się z niższymi cenami eksportowymi i wyższymi cenami importowymi. Kanonada pozytywnych wieści na temat reformy japońskiego Rządowego Funduszu Emerytalnego oraz zwiększenia skali luzowania ilościowego pod koniec 2014 r. została już w dużym stopniu zdyskontowana w cenach. Chociaż perspektywa dalszego łagodzenia polityki jest nadal możliwa, mało prawdopodobne jest, by Bank Japonii zadziałał w tym kierunku, chyba że wzrost będzie znacząco rozczarowujący, a docelowy poziom inflacji nie będzie osiągalny. W tym samym czasie wsparcie dla japońskiego rynku w średnim terminie będzie oznaczać, że Abenomika sprostała kolejnym wyzwaniom. Jednak jesteśmy sceptyczni, czy przyniesie to zamierzone efekty. 0 Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii (Australia, Nowa Zelandia, Hongkong i Singapur) 0 Rynki wschodzące Niskie ceny surowców i silniejsza konkurencja ze strony japońskich eksporterów mogą mieć niekorzystny wpływ na perspektywy w tym regionie. Gospodarka Australii jest wciąż podatna na dalsze obniżanie się popytu na surowce i spowolnienie w sektorze nieruchomości. Niemniej jednak istnieją pozytywne skutki uboczne z poprawy nastrojów wobec Chin, które są dużym partnerem eksportowym dla tych rynków. Poziomy wycen i perspektywy wzrostu tego regionu są mało atrakcyjne w porównaniu z innymi. Wyceny pozostają atrakcyjne szczególnie w sektorach surowców i inwestycji, chociaż perspektywę wyższych przychodów może psuć słaba poprawa wyników z eksportu, szczególnie biorąc pod uwagę jego ważną rolę na wielu rynkach wschodzących. Umocnienie się dolara amerykańskiego również stanowi zaporę dla wschodzących rynków akcji. Wzrost gospodarczy na tych rynkach ma pozostać ograniczony. Wciąż aktualna pozostaje perspektywa dalszej stymulacji monetarnej podejmowanej przez niektóre banki centralne, na przykład w Chinach, co może złagodzić spowolnienie koniunktury na wszystkich rynkach wschodzących. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 3

4 Opinie na temat instrumentów o stałym przychodzie Główne punkty 0 Obligacje 0 Skarbowe Zmniejszyliśmy na neutralną (z pozytywnej) naszą ocenę światowych obligacji skarbowych, uznając wyceny długu skarbowego za mało atrakcyjne z uwagi na jego niską rentowność. Jednocześnie spodziewamy się poprawy światowej koniunktury, co ostatecznie wywoła wzrost rentowności. Niemniej jednak ta grupa aktywów może dalej korzystać na dalszym łagodzeniu polityki monetarnej, w sytuacji gdy EBC i Bank Japonii nadal kontynuują politykę wzrostu swoich bilansów. Spośród rynków obligacji skarbowych, utrzymaliśmy prognozę dla rynku amerykańskiego na poziomie neutralnym. Chociaż uważamy, że stopy mogą spaść na długim końcu krzywej rentowności, to biorąc pod uwagę perspektywę niższej inflacji, jesteśmy mniej przekonani co do krótszego końca. Powszechnie oczekuje się, że Fed podniesie stopy w kolejnych miesiącach roku w odpowiedzi na mocny rynek pracy oraz silniejszy wzrost gospodarczy. Dla 10-letnich obligacji brytyjskich obniżyliśmy naszą prognozę do neutralnej, po silnym odbiciu ich kursu. Dla porównania, nasza optymistyczna ocena 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych wynika z wypłaszczenia się krzywej rentowności, głównie spowodowanego presją na długi koniec krzywej. Długi koniec krzywej mógłby zostać wsparty w sytuacji, gdy EBC będzie nadal borykać się ze znalezieniem odpowiednich obligacji z dodatnią nominalną rentownością w ramach swojego programu skupu obligacji skarbowych. Pomimo mało atrakcyjnych rentowności, podtrzymujemy naszą neutralną prognozę dla długoterminowych obligacji japońskich. Powód to utrzymujące się wsparcie ze strony Banku Japonii, szczególnie w następstwie ostatnich działań zwiększających skalę luzowania. Utrzyma to długi koniec krzywej na obecnym niskim poziomie, mimo poprawy koniunktury. - Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym - Obligacje High Yield - Instrumenty dłużne rynków wschodzących denominowane w dolarach 0 Obligacje powiązane z inflacją Podtrzymujemy nasze preferencje dla obligacji europejskich w porównaniu do amerykańskich. Spready amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym stały się bardziej narażone na wahania stóp procentowych oraz presję zwiększonej aktywności w obszarze fuzji i przejęć. Jest to zazwyczaj zła wiadomość dla posiadaczy tego typu papierów. Może okazać się ona jeszcze gorsza, jeśli stopy procentowe będą zbyt długo utrzymywać się na niskim poziomie. Kredyty w Europie skorzystały na wsparciu ze strony EBC, reagującego na niemrawy wzrost i presje deflacyjne. Jesteśmy bardziej przychylni europejskim obligacjom o ratingu inwestycyjnym z uwagi na możliwość rozszerzenia przez bank centralny programu luzowania ilościowego o zakup wysokiej jakości obligacji korporacyjnych. Amerykańskie obligacje High Yield pozostają narażone na ryzyko ze strony spadających cen ropy oraz obaw o większe ryzyko bankructwa firm wydobywających gaz łupkowy. To ważne, gdyż sektor energetyczny jest największą składową całego indeksu. Dodatkowo, płynność i większa zmienność nadal pozostają głównym zagrożeniem w sytuacji, kiedy Fed zacznie podnosić stopy procentowe. Pomimo wsparcia ze strony EBC jesteśmy bardziej ostrożni wobec europejskich obligacji High Yield. Naszym zdaniem jest mało prawdopodobne, aby ten sektor skorzystał z napływu kapitału w takim samym stopniu jak obligacje o ratingu inwestycyjnym, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie nie będą skorzy do zamiany w swoich portfelach obligacji skarbowych o ujemnej rentowności na obligacje High Yield. Ponadto zachodzi znaczne ryzyko korelacji z amerykańskim rynkiem obligacji High Yield, jeśli sytuacja firm energetycznych ulegnie dalszemu pogorszeniu. Utrzymujemy naszą ostrożną ocenę obligacji dolarowych krajów wschodzących, w sytuacji pogorszającej się relacji pomiędzy inflacją a wzrostem gospodarczym oraz słabnących walut. Szczególnie dotyczy to wielu krajów wydobywających surowce naturalne. Jednocześnie rynek pozostaje w bezruchu za sprawą pesymistycznych prognoz na najbliższą przyszłość, napływających szczególnie z rynku rosyjskiego. Z drugiej strony ostatnie rozszerzenie się spreadu instrumentów dłużnych krajów wschodzących denominowanych w dolarach zwiększyło atrakcyjność ich wycen w porównaniu do innych aktywów o stałym dochodzie. Dostrzegamy również lepsze wskaźniki fundamentalne na niektórych rynkach wschodzących. Wyceny obligacji powiązanych z inflacją pozostają mało atrakcyjne, mimo że stopa inflacji spadła do poziomu, który zaczyna być atrakcyjny, biorąc pod uwagę stosunek zysków do ryzyka. Chociaż mamy dowody na wzrost zarobków w USA, tamtejsza presja inflacyjna może być słaba w sytuacji silniejszego kursu dolara oraz deflacyjnej presji ze strony innych krajów. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 4

5 Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów Główne punkty Alternatywne klasy aktywów 0 Surowce Utrzymujemy naszą ogólnie neutralną ocenę rynku surowców. Na rynku materiałów przemysłowych widzimy ciągłe wsparcie ze strony chińskiego rządu, które może wesprzeć wzrost gospodarczy, a co za tym idzie zwiększyć popyt na metale przemysłowe. Analizując jednak ten segment rynku w średnim terminie, zauważamy, że jest on wciąż hamowany przez zmiany strukturalne odbiegające znacznie od modelu wzrostu w Chinach, opartego na inwestycjach. Dodatkowo, duży wzrost tempa produkcji w ciągu ostatniej dekady doprowadził do pokaźnej podaży najbardziej podstawowych metali, a w szczególności miedzi. Po rozważeniu powyższych kwestii ocenę tego sektora pozostawiamy na poziomie neutralnym. Jednocześnie nasza ocena segmentu energii pozostaje neutralna. Dopóki nie widać dowodów na spadek wydatków kapitałowych na eksploatację złóż ropy łupkowej lub wyraźnie większego światowego popytu, ceny ropy będą najprawdopodobniej oscylować na obecnym poziomie lub nawet spadną. Osiągnęliśmy jednak wartości, przy których rynek w średnim terminie powinien odnaleźć równowagę między popytem a podażą, a ceny powinny się podnieść. Podsumowując, aby podwyższyć prognozę do pozytywnej, czekamy na potwierdzenie ze strony naszych wskaźników nastrojów oraz wydatków kapitałowych. Na przestrzeni kwartału obniżyliśmy do negatywnej naszą ocenę dla metali szlachetnych, w szczególności dla złota. Powodem jest fakt, że kluczowy techniczny poziom wsparcia dla tej grupy aktywów został przełamany, co może po raz kolejny wpływać na nastroje na rynku. Ponadto, nasz najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wyższą realną rentowność i ogólnie silniejszego dolara, co może odbijać się na cenie złota. Dla towarów rolnych zakładamy, że ich ceny będą poruszać się w trendzie bocznym. Chociaż na rynku rolnym widzimy adekwatną podaż, co zostało już w dużym stopniu uwzględnione w cenach, aktualnie obserwujemy wzrost cen wywołany zamykaniem krótkich pozycji. + Nieruchomości w Wielkiej Brytanii + Nieruchomości w Europie W 2015 roku spodziewamy się kolejnych dobrych wyników na rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii. Ostatnie prognozy IPF Consensus donoszą, iż rynek powierzchni biurowych i przemysłowych osiągnie stopę zwrotu w wysokości 12% w 2015 roku, a rynek powierzchni handlowych około 10%. Według naszej oceny stopa zwrotu w 2015 roku będzie bliższa 15%, chociaż im bardziej rentowność spadnie w tym roku, tym większe będzie ryzyko potencjalnej korekty w przyszłości, gdy stopy procentowe zaczną rosnąć. Brytyjskie nieruchomości są nadal godziwie wyceniane, co daje perspektywy wzrostu cen najmu oraz olbrzymią lukę ponad 3% w rentowności 10-letnich brytyjskich obligacji skarbowych. Kolejnym zagrożeniem dla brytyjskich nieruchomości są wybory w maju i pytanie, czy w 2017 roku nowy rząd zdecyduje się przeprowadzić referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej. To może okazać się problemem szczególnie dla Londynu, kiedy międzynarodowe firmy zaczną odraczać swoje plany rozwoju do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, co może podważyć również status stolicy jako bezpiecznej przystani dla zagranicznych inwestorów. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy w odniesieniu do przeciętnej europejskiej nieruchomości na poziomie inwestycyjnym spodziewamy się dodatnich całkowitych zwrotów, wynoszących średnio od 7% do 9% i generowanych głównie przez wartość kapitału, na którą pozytywny wpływ ma spadek rentowności. Idąc dalej, trwały wzrost czynszów powinien także generować zyski. Główną okazją do zysków w krótkim terminie jest napływ kapitału z Azji i USA, który może spowodować powszechny spadek pierwszo- i drugorzędnych zysków z nieruchomości, windując przez pewien czas wartości kapitałowe. Z drugiej strony, głównym zagrożeniem jest możliwość odrodzenia się kryzysu zadłużenia państwowego, w sytuacji gdy kolejny rząd Grecji zadecyduje o renegocjacji swoich zobowiązań lub też deflacja w strefie Euro zadomowi się na dobre. Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 5

6 Rynkowe stopy zwrotu Akcje Akcje rynki wschodzące Obligacje skarbowe (10-letnie) Surowce Instrumenty kredytowe Instrumenty dłużne rynków wschodzących Waluty Całkowity zwrot Waluta grudzień IV kw S&P 500 Stany Zjednoczone USD -0,3 4,9 13,7 FTSE 100 Wielka Brytania GBP -2,3-0,2 0,7 EURO STOXX 50 EUR -3,0-2,0 4,9 DAX Niemcy EUR -1,8 3,5 2,7 IBEX Hiszpania EUR -4,1-3,7 8,6 FTSE MIB Włochy EUR -5,0-8,8 3,0 TOPIX Japonia JPY -0,1 6,3 10,3 S&P/ASX 200 Australia AUD 2,1 3,1 5,6 HANG SENG Hongkong HKD -1,6 3,2 5,5 MSCI EM Lokalna -2,4 0,1 5,6 MSCI China CNY 1,2 7,0 8,3 MSCI Russia RUB -9,9-5,9-12,1 MSCI India INR -4,3 1,5 26,4 MSCI Brazil BRL -8,2-7,5-2,8 Amerykańskie obligacje skarbowe USD 0,4 3,6 10,7 Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 1,6 6,5 15,6 Niemieckie obligacje skarbowe EUR 1,5 3,9 16,7 Japońskie obligacje skarbowe JPY 1,2 2,2 5,4 Australijskie obligacje skarbowe AUD 2,8 7,6 18,4 Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,6 3,6 12,2 GSCI Commodity USD -13,6-27,7-33,1 GSCI Precious metals USD 0,7-3,1-4,1 GSCI Industrial metals USD -4,4-5,9-7,4 GSCI Agriculture USD -0,6 8,7-10,7 GSCI Energy USD -19,7-38,9-44,1 Ropa naftowa (Brent) USD -20,9-39,9-48,9 Złoto USD 0,4-2,2-1,8 Bank of America/Merrill Lynch US High Yield Master USD -1,4-1,1 2,5 Bank of America/Merrill Lynch US Corporate Master USD -0,1 1,4 7,5 JP Morgan Global EMBI USD -2,9-1,6 5,5 JP Morgan EMBI+ USD -2,5-0,9 6,2 JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,2 0,8 3,7 EUR/USD -2,9-4,3-12,1 EUR/JPY -1,9 4,7 0,3 JPY/USD -1,0-8,5-12,3 GBP/USD -0,4-3,9-5,7 AUD/USD -3,7-5,9-6,0 CAD/USD -1,7-3,4-7,7 Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 31 grudnia 2014 r. Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie. 6

7 G l o b a l n e p e r s p e k t y w y d l a r y n k u Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można byłoby się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej FTSE International Limited ( FTSE ) FTSE FTSE jest zastrzeżonym znakiem towarowym giełdy London Stock Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub klasyfikacji FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone. 0115/w46433/PL0115

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w III kw. 2014 r. Wstęp Po trudnym początku roku w

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w li kw. 2015 r. Wstęp W pierwszym kwartale 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2014 r.

Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2014 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2014 r. Wstęp W pierwszym kwartale tego roku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Podsumowanie Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Opinie na temat alokacji aktywów w IV kwartale 2012 r. Wstęp Klasy aktywów

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w IV kw. 2014 r. Wstęp Trzeci kwartał roku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Opinie na temat alokacji aktywów II kwartale 2013 roku Wstęp W pierwszym kwartale 2013

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w I kw r.

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w I kw r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w I kw. 2014 r. Wstęp W ostatnim kwartale 2013 r. widoczny był powrót wyższej skłonności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Opinie na temat alokacji aktywów w I kwartale 2013 r. Wstęp Ożywienie na rynku akcji,

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lii kw. 2015 r. Wstęp Po dobrych wynikach w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lv kw. 2015 r. Wstęp Ryzykowne aktywa ucierpiały

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i inwestorów profesjonalnych Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lii kw. 2016 r. Wstęp Spis treści W drugim kwartale

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i inwestorów profesjonalnych Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lv kw. 2016 r. Wstęp W trzecim kwartale mieliśmy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI W pierwszym materiale

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Stały dochód w dobrym stylu. Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie. Schroder International Selection Fund

Stały dochód w dobrym stylu. Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie. Schroder International Selection Fund Materiał przeznaczony jedynie dla profesjonalnych inwestorów i doradców Schroder International Selection Fund Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie Stały dochód w dobrym stylu Uznanie ze strony

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA NA TEMAT SUBFUNDUSZU BAZOWEGO LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND

ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA NA TEMAT SUBFUNDUSZU BAZOWEGO LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa www.esaliens.pl DANE NA 31.07.2017 AKTUALNOŚCI ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ

RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ W połowie sierpnia zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Prognoza walutowa dla walut grupy G4 raport specjalny Ebury Dolar amerykański (USD) Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów,

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Mierz wyżej, gdy stopy procentowe są niskie

Mierz wyżej, gdy stopy procentowe są niskie Materiał przeznaczony jedynie dla profesjonalnych inwestorów i doradców Schroder International Selection Fund Global High Yield Mierz wyżej, gdy stopy procentowe są niskie Charakterystyczne dla obligacji

Bardziej szczegółowo

Jaki kurs dolara po podwyżce?

Jaki kurs dolara po podwyżce? Jaki kurs dolara po podwyżce? Umocnienie dolara w wyniku podwyżki stóp procentowych przez FED, osłabienie euro i złotego to najczęściej omawiane scenariusze dotyczące aktualnej sytuacji na rynku. Te analizy

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 29 kwietnia 214 r. Perspektywy dla gospodarki: Między

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej Biuletyn konomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej 30 Nr 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Od 2015 roku Biuletyn konomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny uropejskiego Banku Centralnego. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W poniedziałek dolar umocnił się do euro do poziomu nie notowanego od 2,5 roku - 1,2330. Rozczarowujące

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA

GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA Pod koniec ubiegłego tygodnia Europejski Bank Centralny ogłosił rozpoczęcie operacji

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo