23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM"

Transkrypt

1 23 LT N RYNKU TURYSTYZNYM

2 FIRST MINUTE - KUPUJĄ WZEŚNIEJ PŁISZ MNIEJ PROMOJ DO 28 LUTEGO 2013 LU WYZERPNI SIĘ MIEJS WZSY Z DOJZDEM UTOKREM / zniżka 100 zł / osoba WZSY Z DOJZDEM WŁSNYM / zniżka 50 zł / osoba PRZY PROMOJI FIRST MINUTE: LIZ MIEJS OJĘTYH PROMOJĄ JEST OGRNIZON W KŻDYM TERMINIE, PRZY PODPISNIU UMOWY WPŁTN 30% NLEŻNOŚI, PROMOJ PRZYSŁUGUJE TYLKO 2 OSOOM PEŁNOPŁTNYM W POKOJU LU PRTMENIE PRZY ŁĄZENIU TURNUSÓW OFERT PROMOYJN DOTYZY TYLKO JEDNEGO TURNUSU. (nie dotycze Węgier) OSOY KORZYSTJĄE PRZEZ TRZY KOLEJNE LT Z NSZEJ OFERTY ZNIŻK - 50 PLN PROMOJE DL DZIEI ZNIŻK 100 PLN DL DZIEI DO 10 LT Z PRZEJZD UTOKREM DO GREJI I UŁGRII WZSY W HJDUSZOOSZLO (WĘGRY) OSOY, KTÓRE PRZEYWŁY WIEEJ NIŻ 21 DNI W IGU OSTTNIH 5 LT, OTRZYMUJĄ ZNIŻKĘ - 5% OD KWOTY W EURO UWG, MOŻN SKORZYSTĆ Z JEDNEJ PROMOJI - NIE ŁĄZY SIĘ PROMOJI.

3 OFERTY SPEJLNE WYPOZYNEK I ZWIEDZNIE 2013 ZRNOGOR Dubrownik - Lovcen - udva - Kotor - Medugorie Pensjonaty: RFJLOVII 500 z³ + 210, MELJINE 500 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów w pensjonacie, wy ywienie H (dwa posi³ki dziennie), wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 10 Terminy: , U GRI / SOZOPOL + ISTMU zwiedzanie Istambu³u: m.in. ³êkitny Meczet, Hipodrom, Z³oty azar, Hagia Sophia a w Sozopolu taniec na roz arzonych wêglach. Hotel^^^ z wy ywieniem 2 x dziennie (H) 500 z³ + 180, z wy ywienie LL INLUSIVE Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów, wy ywienie H (dwa posi³ki dziennie) lub LL INLUSIVE, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok ok. 15 wiza turecka Terminy: , , GREJ Meteory - Wyspa Skiatos - Saloniki - Olimp - shopping (sklepy z futrami i skórami), dyskoteki partamenty 500 z³ + 60, hotel 500 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów: w hotelu z wy ywieniem H (dwa posi³ki dziennie), w apartamentach korzystanie z gazu, pr¹du, wody i poœcieli, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 25 Terminy: , , , , OFERTY SPEJLNE WYPOZYNEK I ZWIEDZNIE MJÓWK KNY - NEUM Dubrovnik - Mostar - Medugorie - Wodospady Kravice - Foto Safarii Hotel NEUM^^^ z wy ywieniem / 1250 z³, partament bez wy ywienia / 860 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów: w hotelu z wy ywieniem H (dwa posi³ki dziennie w formie bufetu), w apartamentach korzystanie z gazu, pr¹du, wody i poœcieli, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 30 DLMJ - WYSP PG Plitwice - Zadar - Sibenik - Trogir - Split - degustacja rakiji Hotel MERIDIJN^^^^ z wy ywieniem / 1290 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów w hotelu z wy ywieniem H (dwa posi³ki dziennie w formie bufetu), wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 25 (Plitwice 15, Pa³ac Dioklecjana w Splicie 10 ) GREJ - RIWIER OLIMPIJSK Meteora - Wyspa Skiatos - Olimp - Wieczór Grecki partament bez wy ywienia / 850 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów w apartamentach korzystanie z gazu, pr¹du, wody i poœcieli, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 38 (Meteory 3, Wyspa Skiatos 15, Wieczór Grecki 20 ) tel

4 Z R N O G Ó R ZRNOGÓR aosici Meljine Igalo Z R N O G Ó R ijela KOTOR Kumbor UDW Rafajlovici DRITYK Ulcinj PODGOR Jezioro Szkoderskie L N I PRKTYZNE INFORMJE mbasada RP w zarnogórze ul.kozaraèka 79, Podgorica tel. (00382) , (00382) tel. dy urny: (00382) fax.(00382) OOWI ZUJ WLUT: EURO UWGI Kwota w z³otych p³atna w jest Polsce, w EUR w zarnogórze. Równowartoœæ kwoty w EUR p³atna w Polsce - obowi¹zkowo przy dojeÿdzie w³asnym - gdy potrzebna jest faktura wówczas kwotê EUR nale y przeliczyæ na z³otówki, po kursie NP tabela sprzeda. Wycieczki fakultatywne organizowane s¹ przez lokalne biura podró y. Doba hotelowa rozpoczyna sie o godz. 14:00 i koñczy o godz. 9:00. Miejsca i godziny odjazdów autokarów podano w rozk³adzie jazdy. WYIEZKI FKULTTYWNE Rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej ok. 30 Dubrownik ok. 35 etinje - Lovcen - Njegusi - Kotor ok. 30 Monastyr Ostrog ok. 35 Kanion Moracza - Monastyr Moracza - Kanion Tara - iogradzkie Jezioro lbania Medjugorie Rafting Tar¹ ok. 45 ok. 50 ok. 60 ok. 90 RMOWY PROGRM IMPREZY dot. wyjazdów autokarowych 1 dzieñ - Wyjazd z Polski zgodnie z rozk³adem jazdy, przejazd przez S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ), Wêgry i horwacjê. 2 dzieñ - Przejazd przez horwacje i zarnogórê, przyjazd na miejsce wypoczynku ok. 08:00-10:00. Zakwaterowanie od 14:00, obiadokolacja, nocleg. 3-8 dzieñ - wypoczynek, mo liwoœæ wykupienia wycieczek fakultatywnych. 9 dzieñ - Po œniadaniu wykwaterowanie z pokoi do godziny 9:00, czas wolny, wyjazd w drogê powrotn¹ ok. 10:00-14:00. Przejazd przez zarnogórê i horwacjê. 10 dzieñ - Przejazd przez Wêgry i S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ). Przyjazd do Polski, orientacyjny przyjazd do Krakowa ok. godziny 17:00. ZTOK KOTORSK MELJINE - to urokliwa nadmorska osada ze wirowo-piaszczyst¹ pla ¹ i ³agodnym, bezpiecznym dla dzieci zejœciem do morza. Liczne sklepy, kawiarenki i ton¹ce w œródziemnomorskiej zieleni niewielkie domy, stwarzaj¹ przyjemn¹ dla wypoczynku atmosferê. Do po³o onego ok. 1 km Herceg Novi prowadzi nadmorska promenada pod palmami zachêcaj¹ca do spaceru. W Herceg Novi zabytkowe stare miasto, liczne kawiarenki, bazar z miejscowymi owocami, serami i domow¹ rakijk¹, a dla m³odzie y dyskoteki, to oferta dla ka dego niezale nie od wieku. IGLO - to znany w zarnogórze kurort, który poza licznymi sanatoriami ma dobrze rozwiniêt¹ sieæ sklepów, kafejek, restauracji. Specyficzny ³agodny klimat sprawia, e poza wypoczynkiem i rozrywk¹ turyœci odczuwaj¹ poprawê zdrowia. KUMOR, OSII, IJEL - piêkne, turystyczne osady po³o one nad Zatok¹ Kotorsk¹. Piaszczysto- wirowe pla e s¹ tu niewielkie, niemniej czyste morze i ciep³a woda oraz góry wznosz¹ce siê nieomal wprost z brzegu tworz¹ bajkowy krajobraz. Restauracje, kawiarnie, bary i pizzerie usytuowane s¹ zwykle przy nadmorskich promenadach. Pobyt w tych miejscowoœciach to okazja na ciekawe wycieczki w okolice obfituj¹ce w zabytki architektury i wyj¹tkowe trasy krajoznawcze. RIWIER UDWÑSK RFJLOVII - niedu a turystyczna osada po³o ona obok udwy, turystycznej stolicy zarnogóry. Najwiêkszym atutem tej miejscowoœci jest szeroka, naturalna piaszczysta pla a z ³agodnym zejœciem do morza oraz s¹siedztwo udwy, gdzie poza zabytkowym starym miastem, znajduje siê kilkadziesi¹t lokali z muzyk¹, wystêpami a tak e liczne sklepy z pami¹tkami. RIWIER ULIÑSK ULINJ - nazywany Ma³ym Orientem, to przepiêkne miasteczko na po³udniowym wybrze u zarnogóry, przy granicy z lbani¹. Posiada najwiêksz¹ liczb¹ s³onecznych dni w roku. Jego niezwyk³y klimat tworzy Stare Miasto, jak równie wspó³czesne centrum z mnóstwem restauracji i ma³ych sklepów. W centrum miasta znajduje siê tzw. Miejska Pla a oraz kilka intymnych, ma³ych zatoczek. Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest Wielka Pla a, zwana przez mieszkañców Sahar¹, znajduj¹ca siê 4 km od centrum miastem. Jest to szeroka, piaszczysta pla a, czêœciowo zagospodarowana (parasole, le aki, restauracje, wc, parkingi), ci¹gn¹ca siê na przestrzeni 13 kilometrów. Morze w tym miejscu jest spokojne i p³ytkie, co stanowi doskona³e miejsce dla dzieci. 04 tel

5 Zatoka Kotorska ijela, Igalo 300 DOPŁT ZŁ PRZEJZD UTOKREM IJEL - HOTEL DELFIN^^^ nowoczesnie urządzony hotel położony nad brzegiem morza przy nadmorskiej promenadzie. Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką, TV-ST, klimatyzowane, przestronne, funkcjonalnie urządzone. Do dyspozycji gości hotelu: restauracja z zewnętrznym tarasem, drink-bar, sala bankietowa, sklep z pamiątkami. Przy hotelu znajduja się boiska do koszykówki i siatkówki. Hotel posiada własną wypożyczalnię rowerów oraz plażę z leżakami i parasolami do dyspozycji gości. Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja w formie serwowanych dań. Do obiadokolacji napoje dodatkowo płatne. IGLO - POKOJE GOŚINNE w prywatnych willach położonych ok. 5 min. od plaży i nadmorskiej promenady. Pokoje 2, 3-osobowe podstawowo wyposażone z łazienkami, niektóre z balkonem i klimatyzacją. W każdym domu znajduje się kuchnia do dyspozycji turystów. IGLO - TLNT INTERNIONL to duży wielopiętrowy budynek położony ok. 10 min. od morza w pobliżu Instytutu Rehabilitacji i Reumatologi Dr. Simo Milosevica. Do dyspozycji turystów pokoje 2-osobowe (łóżka małżeńskie) z łazienkami i balkonami. W okolicy znajduje się piękny park. Wyżywienie: we własnym zakresie lub za dopłatą 60 /osoba /7 dni (śniadania i obiadokolacje w restauracji przy plaży). wyjazd pobyt na miejscu przyjazd EN OEJMUJE 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, dot. hotelu Delfin rezydent przyjeżdża w określonych dniach lub na wezwanie, ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatek VT. DOPŁTY przejazd autokarem za dopłata 300 zł IJEL - HOTEL DELFIN na miejscu obowiązkowo płatna taksa klimatyczna: osoba dorosła 1,5 /doba, młodzież lat 1 / doba, dzieci do 12 lat nie płacą. do pokoju 1 osobowego 20% kwoty w EUR, do pokoju z widokiem na morze 10 / 7 dni / pokój. IGLO na miejscu obowiązkowo płatna taksa klimatyczna: osoba dorosła 1 /doba, dzieci do 12 lat płacą 50% do pokoju 1 osobowego 50% kwoty w EUR, do klimatyzacji w pokoju gościnnym 10 / 7 dni / pokój do pokoju gościnnego z balkonem 10 / 7 dni / pokój. wyżywienie H 60 / 7 dni / osoba IGLO POKOJE GOŚINNE TLNT 200 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. IJEL HOTEL DELFIN 200 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ZNIŻKI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju płaci 120 zł, jedno dziecko do lat 10 jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez łóżka płaci 120 zł+50% kwoty w EUR, dwoje dzieci do lat 10 na wspólnym łóżku jako 3 i 4 osoba w pokoju płacą po 120 zł + 50 % kwoty w EUR za każde dziecko, 3 i 4 osoba w pokoju, każda z własnym łóżkiem i wyżywieniem, płacą po 120 zł + 75% kwoty w EUR. TLNT INTERNIONL POKOJE GOŚINNE POKOJE GOŚINNE HOTEL DELFIN tel Z R N O G Ó R

6 Zatoka Kotorska aosici, Kumbor DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM Z R N O G Ó R OSII - WILL MITR znajduje siê ok. 5 min. od morza. Prowadzona jest przez sympatycznych Gospodarzy Mitara i Nade. Posiada altankê, gdzie mo na spêdzaæ wspólne wieczory. partamenty s¹ ³adne i funkcjonalnie urz¹dzone, wyposazone w klimatyzacje, TV i WIFI. Przy willi parking na samochody. Willa posiada: partament Lux to du e samodzielne mieszkanie 90 m 2 (ca³e pierwsze piêtro) przeznaczone dla 4-6 osób sk³adajace siê z 2 sypialni (w ka dej 1 ³ó ko podwójne + 1 ³ó ko pojedyncze), du ego pokoju dziennego z zestawem wypoczynkowym i tarasem, dobrze wyposa onej kuchni z lodówk¹ i naczyniami oraz przedpokoju i ³azienki. partment Du y 45 m 2, przeznaczony dla 3-5 osób, sk³adaj¹cy siê z 1 sypialni z podwojnym i pojedynczym ³ó kiem, pokoju z podwojnym rozk³adanym ³ó kiem z aneksem kuchennym z lodówk¹, ³azienki (wejscie z sypialni). partament Standard 35 m 2, dla 4 osób, sk³adaj¹cy siê z 2 niezale nych sypialni, jedna z aneksem kuchennym z lodówk¹, przedpokoju i ³azienki. partament Studio 30 m 2, dla 3 osób, sk³adaj¹cy siê z pokoju z aneksem kuchennym i ³azienki. Wy ywienie: we w³asnym zakresie. Mo liwoœæ wykupienia wy ywienia 2 x dziennie w restauracji przy pla y w cenie ok. 10 / osoba / dzieñ. KUMOR - WILL JELEN Willa po³o ona jest ok. 5 min od morza, w³aœciciele s¹ bardzo goœcinni, mówi¹ po polsku. partamenty s¹ ³adne i funkcjonalnie urz¹dzone, wyposa one w klimatyzacje i TV. Willa posiada: partament Lux piêkne samodzielne mieszkanie (ok. 100 m 2) przeznaczone dla 4-6 osób, zajmuj¹ce ca³e piêtro budynku, z niezale nym od gospodarzy wejœciem. Sk³ada siê z 3 sypialni, du ego salonu z klimatyzacj¹ i TV-ST, kuchni z pe³nym wyposa eniem, toalety, ³azienki oraz du ego balkonu z widokiem na morze. partament Studio to jeden pokój (wejœcie z ogrodu) z aneksem kuchennym, ³azienk¹, klimatyzacj¹ i TV-ST. W pokoju dwa rozsuwane ³ó ka dlatego apartament mo e pomieœciæ do 4 osób. Wy ywienie: we w³asnym zakresie. WILL JELEN PROMOJ - WILL MITR w turnusach 14 dniowych w terminach i dzieñ gratis! Pobyty od wtorku do wtorku WILL MITR WILL JELEN cena za wynajêcie apartamentu cena za wynajêcie apartamentu wyjazd pobyt na przyjazd LUX DU Y STNDRD STUDIO LUX STUDIO miejscu cena za 4 osoby cena za 4 osoby cena za 4 osoby cena za 2 osoby cena za 4 osoby cena za 2 osoby z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. 560 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ EN OEJMUJE 7 noclegów, rezydent przyje d a w okreœlonych dniach lub na wezwanie, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatekvt. DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1 /doba, dzieci do 12 lat 50 % ZNI KI WILL MITR 5, 6, 7 osoba w apartam. LUX i 5 osoba w apartam. DU YM oraz 3 osoba w apartam. STUDIO, p³aci 120 z³ + 20 / 7 dni. WILL JELEN 5, 6 osoba w apartam. LUX oraz 3 osoba w apartam. STUDIO, p³aci 120 z³ + 40 / 7 dni. WILL MITR 06 tel

7 wyjazd Zatoka Kotorska Meljine ROZS DNY WYPOZYNEK W ROZS DNEJ ENIE PENSJONT MIMOZ niewielki pensjonat po³o ony ok. 2 min. spacerem od morza. Posiada 10 pokoi z ³azienkami (do niektórych wejœcie jest z korytarza) i 4 pokoje, na które przypadaj¹ 2 ³azienki (cena jest wtedy ni sza o 5 / osoba / 7dni). Wszystkie pokoje s¹ niewielkie, skromnie i prosto urz¹dzone ale z klimatyzacj¹ i TV-ST. Na ka dej kondygnacji jest lodówka i suszarka do w³osów a czajnik elektryczny do dyspozycji na sto³ówce. Program pobytu obejmuje te wycieczkê statkiem. Turyœci chwal¹ kuchniê przygotowuj¹c¹ smaczne i obfite posi³ki. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacje. Raz w tygodniu kolacja ma uroczysty charakter. Mo liwoœæ wykupienia dodatkowego posi³ku (lunch) w cenie 30 / 7 dni. pobyt na miejscu EN OEJMUJE 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, rezydent przyje d a w okreœlonych dniach lub na wezwanie, wycieczka statkiem po morzu, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek podatek VT. DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1 /doba, dzieci do 12 lat 50 % do pokoju 1 osobowego 50 / 7 dni, do pokoju z balkonem 10 / 7 dni /pokój. PENSJONT MIMOZ przyjazd DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM cena od osoby 200 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Oferta Specjalna WYPOZYNEK + ZWIEDZNIE 9 noclegów z wy ywieniem, Dubrovnik - Lovcen - udva - Kotor - Medugorie. Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. ZNI KI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju p³aci tylko 120 z³ jedno dziecko do lat 10 jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez ³ó ka p³aci 120 z³+50% kwoty w EUR. dwoje dzieci do lat 10 na wspólnym ³ó ku jako 3 i 4 osoba w pokoju p³ac¹ po 120 z³ + 50 % kwoty w EUR za ka de dziecko, 3 i 4 osoba w pokoju, ka da z w³asnym ³ó - kiem i wy ywieniem, p³ac¹ po 120 z³ + 75% ceny w EUR. tel Z R N O G Ó R

8 Riwiera udwañska Rafajlovici DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM Z R N O G Ó R PENSJONTY Turyœci zakwaterowani s¹ w prywatnych pensjonatach po³o onych ok. 2 min. od pla y. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe, z klimatyzacj¹, ³azienk¹, balkonem i lodówk¹. Mo liwoœæ skorzystania z Wi-Fi w Hotelu Obala. Wypoczynek w Rafajlovici cieszy siê od kilkunastu lat uznaniem turystów zadowolonych z piaszczystej prawie 2,5 km pla y, bardzo dobrego wy ywienia oraz s¹siedztwa udwy. Objêta programem wycieczka statkiem po morzu jest mi³¹ atrakcj¹, a wycieczki faktatywne po ciekawych zabytkach zarnogóry s¹ uzupe³nieniem wypoczynku. Wy ywienie: 2 x dziennie w po³o onej nad samym morzem restauracji hotelu Obala. Œniadania w formie bufetu i serwowane obiadokolacje (do wyboru z 5 dañ). Do obiadokolacji napoje p³atne dodatkowo. wyjazd pobyt na miejscu przyjazd cena od osoby z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Oferta Specjalna WYPOZYNEK + ZWIEDZNIE 9 noclegów z wy ywieniem, Dubrovnik - Lovcen - udva - Kotor - Medugorie. Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. EN OEJMUJE 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, rezydent przyje d a w okreœlonych dniach lub na wezwanie, wycieczka statkiem po morzu ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek podatek VT. DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ do pokoju 1 osob. 50% kwotu EUR / 7 dni, do pokoju z widokiem na morze 10 / 7 dni /pokój. ZNI KI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju p³aci tylko 120 z³ dziecko od 3 do 8 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez ³ó ka p³aci 120 z³+50% ceny w EUR, z ³ó kiem 120 z³ + 70% kwoty w EUR dziecko od 8 do 12 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez ³ó ka p³aci 120 z³+60% ceny w EUR, z ³ó kiem 120 z³ + 80% kwoty w EUR osoba powy ej 12 lat p³aci 120 z³ + 100% kwoty w EUR. 08 tel

9 Riwiera Ulcinska Ulcinj DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM PRTMENTY partamenty znajduj¹ siê w odleg³oœci ok. 15 min od pla y. To samodzielne mieszkania, posiadaj¹ce aneks kuchenny z wyposa eniem (kuchenka, lodówka, naczynia), ³azienkê (pe³ny wêze³ sanitarny). Wszystkie apartamenty posiadaj¹ klimatyzacje, 1 sypialniê oraz dodatkowe ³ó ka w pokoju dziennym. partament 5-osobowy LUX posiada dwie sypialnie, ³azienkê oraz w pe³ni wyposa ony aneks kuchenny. POKOJE GOŒINNE Pokoje w prywatnych willach po³o onych w odleg³oœci do 15 min od pla y. Pokoje s¹ 2, 3 i 4 osobowe (3 i 4 osoba nie ma zni ki). S¹ to sypialne z ³azienkami, posiadaj¹ce klimatyzacjê (w cenie). Wy ywienie: we w³asnym zakresie lub mo liwoœæ wykupienia posi³ków (œniadania i obiadokolacje w cenie 10 / osoba/ dzieñ). wyjazd pobyt na miejscu przyjazd cena od osoby w pokoju cena za wynajêcie apartamentu 2 osobowego 4 osobowego 200 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Z R N O G Ó R Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. EN OEJMUJE 7 noclegów, opiekê przedstawiciela lokalnego biura podró y, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek VT. ZNI KI 3 i 5 osoba w w apartamencie na dostawce, p³aci w czerwcu i we wrzeœniu 120 z³ + 70, w lipcu i sierpniu 120 z³ DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ + 20 za transfer na trasie Rafajlovici - Ulcinj - Rafajlovici taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1 /doba, dzieci do 12 lat 50 % do pokoju 1 osobowego 100 % kwoty w EUR wy ywienie: œniadania i obiadokolacje 70, tylko obiadokolacje 50 / 7 dni / osoba. tel

10 N E U M - i H NEUM-iH Serbia anja Luka ihac Tuzla O Œ N I Srebrenica I H E R E G O W I N SRJEWO horwacja Mostar Mudzugorie Korczula NEUM zarnogóra DRITYK Dubrownik PRKTYZNE INFORMJE Powierzchnia: km 2 Liczba ludnoœci: 3,8 mln Stolica: Sarajewo mbasada RP w oœni i Hercegowinie ul. Dolna 13, 7100 Sarajewo tel , fax OOWI ZUJ WLUT: 1 marka konwertybilna fenigów (M) 1 euro = 1,95 KM 1 KM = ok. 3,6 HRK UWGI Kwota w z³otych p³atna w jest Polsce, w EUR w Neum. Równowartoœæ kwoty w EUR p³atna w Polsce - obowi¹zkowo przy dojeÿdzie w³asnym - gdy potrzebna jest faktura wówczas kwotê EUR nale y przeliczyæ na z³otówki, po kursie NP tabela sprzeda. Wycieczki fakultatywne organizowane s¹ przez lokalne biura podró y. Doba hotelowa rozpoczyna siê o godz. 14:00 i koñczy o godz. 9:00. Miejsca i godziny odjazdów autokarów podano w rozk³adzie jazdy. WYIEZKI FKULTTYWNE Dubrownik Mostar Korczula Medzugorie i wodospad Krawice Delta Neretwu / fish picnic i foto safari ok. 25 ok. 25 ok. 30 ok. 25 ok. 35 RMOWY PROGRM IMPREZY dot. wyjazdów autokarowych 1 dzieñ - Wyjazd z Polski zgodnie z rozk³adem jazdy, przejazd przez S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ), Wêgry i horwacjê. 2 dzieñ - Przejazd przez horwacjê, przyjazd na miejsce wypoczynku ok. godz. 6:00. Zakwaterowanie od godziny 14:00, obiadokolacja, nocleg. 2-8 dzieñ - wypoczynek, mo liwoœæ wykupienia wycieczek fakultatywnych. 9 dzieñ - wykwaterowanie z pokoi do 9:00, czas wolny, wyjazd w drogê powrotn¹ ok. 15:00, przejazd przez horwacjê i Wêgry. 10 dzieñ - Przejazd przez Wêgry i S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ). Przyjazd do Polski w godzinach po³udniowych, orientacyjny przyjazd do Krakowa ok. godziny 16:00. Dalmacja, wyj¹tkowe miejsce dla wyj¹tkowych goœci!...spróbuj zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie miejsce, gdzie otacza iê nieskrêpowana przestrzeñ, gdzie na wyci¹gniecie Twojej rêki czekaj¹ soczyste owoce na drzewie, gdzie krzaki uginaj¹ siê pod dojrza³ymi kiœæmi winogron, gdzie ranek budzi siê do ycia wraz ze œpiewem ptaków... czy s³yszysz szum morza? to w³aœnie Dalmacja, która oferuje swym goœciom to, co najlepsze. Na jej po³udniowych krañcach ulokowa³y siê najcenniejsze per³y driatyku, a idealnym punktem wypadowym do tych urzekaj¹cych miejsc jest... NEUM, znana hercegowiñska miejscowoœæ, po³o ona tu nad samym morzem, skupiaj¹ca w sobie wszystkie zalety dalmatyñskiego wybrze a, a ponadto dodatkowo atrakcyjna ze wzglêdu na znacznie ni sze ceny w stosunku do s¹siedniej horwacji. Nadmorska promenada, usiana kawiarniami, w okresie letnim têtni yciem i muzyk¹, umilaj¹c goœciom pobyt dancingami oraz rozlicznymi dyskotekami. 10 tel

11 Dalmacja Neum DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM Hotel Sunce Hotel Neum^^^ Hotel po³o ony na zalesionym wzgórzu nad malownicz¹ zatok¹. Wind¹ hotelow¹ mo na dostaæ siê na wirow¹ pla ê, na której le aki(ok 2,5 / dzieñ), parasole (ok 2,5 / dzieñ), rowery wodne i inny sprzêt wodny. Przy pla y znajduj¹ siê restauracje, gdzie mo na zamawiaæ jedzenie i picie w ci¹gu ca³ego dnia, a wieczorem w sezonie odbywaj¹ siê koncerty. Obiekt posiadaj¹cy 800 ³ó ek. Pokoje 2- osobowe z mo liwoœci¹ dostawki, ka dy z ³azienk¹, balkonem i telefonem. Hotel posiada basen z morsk¹ wod¹ czynny w sezonie, parking strze ony, salon gier, fryzjera, kino, prywatn¹ dyskotekê, sklep z pami¹tkami. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne. Hotel Sunce^^^ po³o ony nad brzegiem morza posiada 200 ³ó ek. Pokoje 2- osobowe z mo liwoœci¹ dostawki, ka dy z ³azienk¹, klimatyzacj¹, TV-ST, telefonem i balkonem. W hotelu do dyspozycji goœci: restauracja, night-club, tawerna Luna, piwnica winna, bar i pizzeria, taras s³oneczny, mini-sklep, bilard. Hotel dysponuje w³asn¹ pla ¹ ( wirowo-kamienista), gdzie mo na wypo yczyæ le aki (ok 2,5 / dzieñ) i parasole(ok 1,5 / dzieñ) oraz sprzêt wodny. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne. N E U M i H wyjazd pobyt na miejscu przyjazd HOTEL NEUM HOTEL SUNE z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ EN OEJMUJE: 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, opiekê rezydenta, przy ma³ej iloœci osób funkcjê rezydenta pe³ni pracownik hotelu ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek VT. ZNI KI: HOTEL NEUM dziecko do lat 7 lat bez ³ózka z wy ywieniem, przy 2 os. pe³nop³atnych, p³aci 120 z³ / 7 dni dzieci 0-7 lat: jedno z ³ó kiem, jako 3 os. w pokoju lub dwoje na wspólnym ³ó ku, p³ac¹ po 120 z³ + 50% kwoty w EUR / 7 dni dzieci 7-12 lat: jedno z ³ó kiem jako 3 osoba w pokoju p³aci 120 z³+70 % kwoty w EUR/ 7 dni osoba powy ej 12 lat jako 3 os. w pokoju z ³ó kiem p³aci 120 z³+80% kwoty w EUR /7 dni HOTEL SUNE dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju, p³aci 120 z³ / 7 dni jedno dziecko 3-12 lat z ³ó kiem, jako 3 osoba w pokoju p³aci 120 z³ + 50% kwoty w EUR, jako 2 osoba w pokoju p³aci 120 z³ + 70 % kwoty EUR osoba doros³a, powy ej 12 lat, jako 3 osoba w pokoju 3-os., p³aci 120 z³ + 80% kwoty w EUR DOP TY: przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1,0 /doba, dzieci do 12 lat nie p³ac¹ taksy. HOTEL NEUM do pokoju 1 osobowego 85 / 7 dni, do trzeciego posi³ku 60 / osoba / 7 dni HOTEL SUNE do pokoju 1 osob. 50% kwoty EUR / 7 dni, do trzeciego posi³ku 70 / osoba / 7 dni do pokoju z widokiem na morze 25 / 7 dni / osoba Hotel Neum Pobyty od wtorku do wtorku lub od soboty do soboty. W przypadku dojazdu autokarem turnusy od wtorku do wtorku, wyjazdy w poniedzia³ki, powroty w œrody. tel

12 Dalmacja Neum 300 DOPŁT ZŁ PRZEJZD UTOKREM GV N E U M i H PRTMENTY GV Nowoczesny, luksusowo wyposażony obiekt znajdujący się w centralnej części miejscowości Neum, obok Hotelu Neum, 2 min od morza i plaży. Obiekt posiada 2, 3 i 4-osobowe apartamenty z możliwością dostawek. partamenty 2, 3 osobowe składają się z jednego pomieszczenia z miejscami do spania, aneksu kuchenego oraz łazienki. partamenty 4 osobowe składają się z sypialni, pokoju dziennego z miejscem do spania, aneksu kuchennego z pełnym wyposażeniem i łazienki. Wszystkie apartamenty posiadają klimatyzację, balkony, TV, telefony, kuchnie z pełnym wyposażeniem (lodówka, naczynia kuchenne), łazienki z prysznicem lub wanną i suszarką do włosów. Wyżywienie: we własnym zakresie lub za dopłatą, śniadania 5 / osoba, obiad 10 / osoba. PRTMENTY GV / turnusy 7-dniowe lub ich wielokrotność ena za wynajęcie apartamentu dwuosobowego 340 zł zł zł trzyosobowego 420 zł zł zł czteroosobowego 560 zł zł zł PRTMENTY KNEŻEVIĆ Komfortowo wyposażony obiekt położony blisko morza (ok. 20 m), ok. 15 min spacerem od centrum miejscowości. W poblizu sklep i restauracja. Obiekt posiada apartamenty jedno i dwupokojowe. partamenty jednopokojowe dla 2-4 osób to jedno pomieszczenie z miejscami do spania z aneksem kuchennym z pełnym wyposażeniem (lodówka, naczynia kuchenne) oraz łazienka z prysznicem. partamenty dwupokojowe dla 4-5 osób składają się z sypialni, pokoju dziennego z miejscem do spania w którym znajduje się aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem (lodówka, naczynia kuchenne) i łazienka. Wszystkie apartamenty posiadają klimatyzację, telewizor, balkon z widokiem na morze. Przy budynku do dyspozycji gości grill oraz garaż (płatny 2 / doba). Wyżywienie: we własnym zakresie. PRTMENTY KNEZEVI / turnusy 7-dniowe lub ich wielokrotność KNEZEVIĆ ena za wynajęcie apartamentu pokojowego dla 2 osób 340 zł zł zł pokojowego dla 3 osób 420 zł zł zł pokojowego dla 4 osób 560 zł zł zł pokojowego dla 4 osób 560 zł zł zł pokojowego dla 5 osób 700 zł zł zł EN OEJMUJE: wynajęcie apartamentu na 7 nocy, korzystanie z prądu, wody, ręczników, pościeli, końcowe sprzątanie, opiekę rezydenta z hotelu Neum (w przypadku małej ilości osób funkcję rezydenta pełnią pracownicy apartamentów), ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatekvt. ZNIŻKI: PRTMENTY GV 5 i 6 osoba na dostawce w apartamencie 4 płacą po 120 zł+60 DOPŁTY: przejazd autokarem za dopłata 300 zł taksa klimatyczna obowiązkowo płatna na miejscu: osoba dorosła ok. 1 / doba, dzieci do 10 lat nie płacą taksy klimatycznej. Pobyty od wtorku do wtorku lub od soboty do soboty. W przypadku dojazdu autokarem turnusy od wtorku do wtorku, wyjazdy w poniedziałki, powroty w środy. 12 tel

13 HORWJ S OWENI Istria W. Pag Zadar I ZGRZE H O R W J OŒNI I HEREGOWIN W. ut Œibenik W. Murter Split Primosten Makarska Podgora Orebiæ H O R W J DR T YK Dubrownik W OHY PRKTYZNE INFORMJE Powierzchnia: km 2 Liczba ludnoœci: 4,3 mln Stolica: Zagrzeb horwacjê w 2011 odwiedzi³o blisko 11 mln turystów mbasada RP w horwacji ul. Krlezin Gvozd 3, Zagreb tel. (00385) , fax. (00385) Wydzial Konsularny OOWI ZUJ WLUT: 1 kuna lip (HRK) 1 euro = 7,2 kuna UWGI Kwota w z³otych p³atna w jest Polsce, w euro w horwacji. Równowartoœæ kwoty w euro p³atna w Polsce - obowi¹zkowo przy dojeÿdzie w³asnym - gdy potrzebna jest faktura wówczas kwotê euro nale y przeliczyæ na z³otówki, po kursie NP tabela sprzeda. Wycieczki fakultatywne organizowane s¹ przez lokalne biura podró y. Doba hotelowa rozpoczyna sie o godz. 14:00 i koñczy o godz. 9:00. Miejsca i godziny odjazdów autokarów podano w rozk³adzie jazdy. WYIEZKI FKULTTYWNE JEZIOR PLITVIKIE ok. 55 / osoba (Pag) ok. 70 / osoba (Solaris) WODOSPDY RZEKI KRK ok. 30 / osoba (Tisno, Murter) ok. 50 / osoba (Solaris, Primosten) ok. 60 / osoba (Podgora,Supetar) PRK NRODOWY KORNTY - REJS STTKIEM ok. 35 / osoba (Tisno, Murter) ok. 55 / osoba (Sibenik, Primosten) SPLIT ok. 40 / osoba (Sibenik) ok. 45 / osoba (Podgora) DUROWNIK ok. 55 / osoba (Podgora) ok. 65 / osoba (Solaris,Supetar) MEDJUGORIE ok. 45 / osoba (Podgora) ok. 50 / osoba (Supetar) i wiele innych... horwacja le y nad krystalicznie czystym i ciep³ym driatykiem. Romantyczne rybackie porty oraz œródziemnomorska roœlinnoœæ, daj¹ce du o cienia lasy sosnowe i piniowe stwarzaj¹ idealne warunki do odpoczynku. Wzd³u brzegu rozrzuconych jest a 1185 wysp, ma³ych i du ych, zamieszkanych i bezludnych, bêd¹cych charakterystycznym elementem krajobrazu horwacji. Wszystkich przyby³ych zdumiewa i zachwyca niezwykle czysta, krystaliczna woda w morzu, czyni¹ca horwacjê wprost wymarzonym miejscem dla amatorów nurkowania. horwacja jest tez krajem o najwiêkszej iloœci miast i miasteczek na obszarze basenu morza Œródziemnego. Zalicza siê do krajów z najwiêksz¹ iloœci¹ chronionych dóbr niematerialnych na œwiecie, które zosta³y wpisane na Listê UNESO. Na pewno ka dy turysta, a tak e poszukiwacz przygód, znajdzie coœ dla siebie. Dodatkowym atutem horwacji jest atrakcyjna odleg³oœæ z Polski - jedzie siê szybciej ni nad Polskie morza (ok km) - bardzo dobre drogi, autostrada od udapesztu do Neretwy. RMOWY PROGRM IMPREZY dot. wyjazdów autokarowych 1 dzieñ - Wyjazd z Polski zgodnie z rozk³adem jazdy, przejazd przez S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ), Wêgry i horwacjê. 2 dzieñ - Przejazd na miejsce wypoczynku zgodnie z rozk³adem jazdy. Zakwaterowanie od godziny 14:00, obiadokolacja, nocleg. 2-8 dzieñ - wypoczynek, mo liwoœæ wykupienia wycieczek fakultatywnych. 9 dzieñ - wykwaterowanie z pokoi do godziny 9:00, czas wolny, wyjazd w drogê powrotn¹ zgodnie z rozk³adem jazdy, przejazd przez horwacjê i Wêgry. 10 dzieñ - Przejazd przez Wêgry i S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ). Przyjazd do Polski w godzinach po³udniowych, orientacyjny przyjazd do Krakowa ok. godziny 17:00. tel

14 H O R W J Pó³wysep Istria Medulin / Pula MEDULIN - przytulna, têtni¹ca yciem, atrakcyjna miejscowoœæ k¹pieliskowa, s³yn¹ca z piêknych pla i malowniczych zatok otoczonych gêstymi lasami sosnowymi i aromatyczn¹ roœlinnoœci¹ œródziemnomorsk¹. Idealne miejsce na letni wypoczynek dla rodzin z dzieæmi, a tak e dla amatorów wodnego szaleñstwa, którzy znajd¹ tu doskona³e warunki do uprawiania windsurfingu. Hotel ELVEDERE^^ Hotel nad samym morzem, w otoczeniu lasu piniowego, niedaleko od pla y (le aki i parasole p³atne ok. 3 /dzieñ). W hotelu 2 czteropiêtrowe skrzyd³a, kilka wind, recepcja z sejfem, klimatyzowana restauracja, kawiarnia, drink-bar, taras, sala TV, sklep z upominkami, fryzjer. Hotel dysponuje pokojami 2-osobowymi z mo liwoœci¹ dostawki, w ka dym klimatyzacja, ³azienka z prysznicem, suszark¹ do w³osów, W, telefon, TV ST (mo liwe polskie programy). Na terenie hotelu kryty, ogrzewany basen i brodzik z wod¹ morsk¹, basen odkryty z wod¹ morsk¹ (czynny w sezonie od 10:00 do 19:00), bar, taras, le aki i parasole, siatkówka, pi³ka no na. Plac zabaw dla dzieci, animacje przedpo³udniowe dla dzieci i wieczorne dla doros³ych (od po³owy maja do po³owy wrzeœnia). Dancingi na tarasie (do pó³nocy). Dyskoteka oddalona ok. 100 m od obiektu. W hotelu istnieje mo liwoœæ wypo yczenia ³ó- eczka dla dziecka. Wy ywienie H: œniadanie i obiadokolacje w formie bufetu w klimatyzowanej restauracji. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. PUL - najstarsze miasto na Istrii, zwane potocznie istryjskim Rzymem ze wzglêdu na liczne zabytki z czasów antycznych, wœród których najbardziej znany jest amfiteatr oraz uk Sergiusza i rama Herkulesa z I wieku. Tutaj ka dy znajdzie cos dla siebie: krystalicznie czyste morze, urozmaicone wybrze e pe³ne malowniczych zatoczek a tak e wspania³e pla e, które przyci¹gaj¹ turystów z ca³ej Europy i sprawiaj¹, ze Istrii nie sposób siê oprzeæ. HOTEL PRK PLZ HISTRI PUL^^^^ Hotel po³o ony 4 km od centrum, 7 km od lotniska i 50 m od morza. Pla e w wiêkszoœci s¹ kamieniste i wirowe. Pomiêdzy hotelem a morzem s¹ wielopoziomowe tarasy z widokiem na pla e z le akami, barem i restauracj¹. Hotel odnowiony w 2012 roku, pokoje 2-osobowe z mo liwoœcia jednej dostawki. Na terenie hotelu kryte i odkryte baseny (le aki bezp³atne), parking, gara na zamówienie, Wi-Fi, centrum zdrowia i urody: sauny, gabinety masa u, fitness, salon piêknoœci, centrum sportu i rekreacji (za dop³at¹) 18 kortów tenisowych, 2 five-a-side, boiska sportowe, squash, mini-golf, tenis sto³owy, wypo yczalnia rowerów i sprzetu do uprawiania sportów wodnych. Klub dla dzieci (od po³owy czerwca do po³owy wrzeœnia) z codziennymi animacjami, grami tematycznymi, warsztatami artystycznymi, programami tanecznymi. Wy ywienie - œniadania w formie bufetu szwedzkiego. Mo liwoœæ dokupienia obiadokolacji za dop³ata 300 z³ /osoba / 7 dni. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. ena od osoby 7 noclegów terminy Histria Pula ^^^^ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ elvedere ^^ H z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ EN OEJMUJE: 7 noclegów wy ywienie wg. opisu taksê klimatyczn¹, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatekvt. DO TY HOTEL ELVEDERE do pokoju 1-osobowego 350 z³ / turnus do pokoju od strony morza 200 z³ / turnus / os. HOTEL HISTRI do obiadokolacji 300 z³ / turnus / osoba do pokoju od strony morza 200 z³ / turnus /os. ZNI KI HOTEL ELVEDERE jedno dziecko do lat 6 z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 120 z³ jedno dziecko od lat 6 do lat 15 z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 50 %, jedna osoba pe³nop³atna + dziecko od 2 do 14 lat jako 2 osoba w pokoju p³aci 70%, osoba powy ej 15 lat jako 3 osoba w pokoju z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 80%. HOTEL HISTRI jedno dziecko do lat 3 z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 120 z³ jedno dziecko od lat 3 do lat 12 z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 50 %, jedna osoba pe³nop³atna + dziecko od 2 do 12 lat jako 2 osoba w pokoju p³aci 70%, osoba powy ej 12 lat jako 3 osoba w pokoju z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 80%. N ZMÓWIENIE ISTNIEJE MO LIWOŒÆ REZERWJI WYPOZYNKU W INNYH HOTELH I MIEJSOWOŒIH ISTRII 14 tel

15 Pó³wysep Istria Rabac R, miejscowoœæ wypoczynkowa na wschodnim wybrze u Istrii, przyci¹ga turystów malowniczymi widokami, piêknymi pla ami a tak e bujn¹ sródziemnomorsk¹ roœlinnoœci¹. Miejsce to jest alternatyw¹ dla zat³oczonych, gwarnych i przepe³nionych turystami s¹siednich kurortów. HOTEL MRIN^^ Hotel w otoczeniu lasu piniowego, w odleg³oœci ok. 50 metrów od wirowej pla y i promenady z kafejkami, restauracjami i dyskotekami. Hotel posiada pokoje 2-osobowe (bez mo liwoœci dostawki) z ³azienkami, telefonem i TV-ST. Na terenie hotelu basen z morsk¹ wod¹. Wy ywienie H, œniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo Hotel MFOR^^^ To jedyny hotel po³o ony w centrum miejscowoœci Rabac, 30 m od morza a 200 m od pla y. Hotel cieszy siê wieloletnia tradycj¹ i uznaniem wœród goœci. Hotel dysponuje du ym parkingiem, 2 basenami (dla doros³ych i dzieci), restauracj¹, cafe barem i du ym odkrytym tarasem na którym w letnie wieczory przygrywa muzyka. Pokoje 2-sobowe z mo liwoœci¹ jednej dostawki, z balkonem, dostêp do internetu w lobby. Wy ywienie H: œniadanie i obiadokolacje w formie bufetu w klimatyzowanej restauracji. Raz w tygodniu kolacja z muzyk¹. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. HOTEL MRIN H O R W J HOTEL MFOR ena od osoby 7 noclegów terminy Marina ^^ H z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ mfora ^^^ H z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ HOTEL MRIN EN OEJMUJE: 7 noclegów wy ywienie wg. opisu taksê klimatyczn¹, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatekvt. DO TY HOTEL MRIN do pokoju 1-osobowego 500 z³ / turnus do pokoju od strony morza 250 z³ / turnus / os. HOTEL MFOR do pokoju 1-osobowego 30% ceny / turnus do pokoju od strony morza 200 z³ / turnus / os. ZNI KI HOTEL MRIN jedna osoba pe³nop³atna + dziecko do 12 lat jako 2 osoba w pokoju p³aci 70%. HOTEL MFOR jedno dziecko do lat 6 z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 120 z³ jedno dziecko od lat 6 do lat 14 z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 50 %, jedna osoba pe³nop³atna + dziecko do 14 lat jako 2 osoba w pokoju p³aci 50%, osoba powy ej 15 lat jako 3 osoba w pokoju z dwoma osobami pe³nop³atnymi p³aci 80%. HOTEL MRIN tel

16 Wyspa Pag Pag 300 DOPŁT ZŁ PRZEJZD UTOKREM H O R W J Miasteczko PG położone jest na wyspie o tej samej nazwie, nad zatoką z ciepłą i czysta woda z niewielkimi piaszczystymi plażami. Ze stałym lądem wyspa połączona jest malowniczym mostem. Turyści poza plażowaniem chętnie spacerują po zbytkowym starym mieście. Wyspa słynie z owczego sera, koronek oraz solanek. HOTEL MERIDIJN^^^^ Luksusowy hotel o wysokim standardzie położony w samym sercu wyspy, przy starym centrum miasta Pag, blisko plaży (ok. 10 m). Oferuje komfortowe pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, każdy z łazienką, minibarem, TV-ST, telefonem, klimatyzacją i balkonem. Hotel posiada własną piaszczystożwirową plaże. Do dyspozycji znakomicie rozbudowane wellness centre oferujące podwodny relaks w basenie, masaże i jacuzzi jak również zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie. W barze dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. ezpłatny hotelowy parking. W pokojach obowiązuje zakaz palenia. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne. PRTMENTY Samodzielne, niekrępujące mieszkania w prywatnych willach położonych m od morza. Każdy apartament posiada: aneks kuchenny z wyposażeniem (kuchenka, lodówka, naczynia) oraz łazienkę. Sypialnie: w apartamentach 2-osobowych jedna sypialnia, w apartamentach 4 osobowych 2 sypialnie dwuosobowe, w apartamentach 6 osobowych 3 sypialnie dwuosobowe. Każdy apartament ma balkon lub taras. Wyżywienie: we własnym zakresie lub w restauracji hotelu Meridijan (śniadania i obiadokolacje w cenie 120 / 7 dni / osoba). HOTEL MERIDIJN WYSP PG ena za wynajęcie apartamentu Hotel Meridian wyjazd pobyt na miejscu przyjazd 2-osobowego 4-osobowego cena od osoby zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Uwaga: wynajęcie apartamentu 6-osob. za dopłatą 260 zł do apartamentu 4-osob. PRTMENTY ZNIŻKI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju / apartamencie, płaci 120 zł HOTEL MERIDIJN dziecko 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju na dostawce płaci 120 zł + 60 % kwoty w EUR / 7 dni 3 osoba w pokoju powyżej12 lat na dostawce płaci 120 zł + 80% kwoty w EUR / 7 dni pokój od strony parku (tylko dwuosobowe) minus 14 / osoba / 7 dni PRTMENTY osoba na dostawce płaci 120 zł + 60 / 7 dni DOPŁTY: przejazd autokarem za dopłata 300 zł taksa klimatyczna obowiązkowo płatna na miejscu: osoba dorosła ok. 1,2 /doba, dzieci lat płacą 50%, dzieci do 10 lat gratis. HOTEL MERIDIJN do pokoju 1 osobowego 300 / 7 dni, podziemny garaż na zamówienie 70 / 7 dni PRTMENTY mały pies, kot, na zapytanie: 50 / 7 dni wyżywienie 2 x dziennie, śniadania i obiadokolację, w hotelu 120 / osoba / 7 dni EN OEJMUJE: 7 noclegów, korzystanie z prądu, wody, pościeli w apartamentach, wyżywienie 2 x dziennie w hotelu, ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatekvt. HOTEL MERIDIJN 16 tel

17 Dalmacja Primosten 300 DOPŁT ZŁ PRZEJZD UTOKREM PRIMOSTEN, to niewielkie miasteczko położone w pobliżu Sibenika, którego największą atrakcją jest dobrze zachowana starówka położona na malowniczym półwyspie. Poza plażowaniem i kąpielami w czystym, ciepłym morzu, dla aktywnych Primosten oferuje liczne korty tenisowe, boiska sportowe, a także możliwość nurkowanie. Ponad 50 restauracji, tawern, barów oraz największą w całej Dalmacji dyskotekę urora uzupełniają ofertę tego urokliwego miasteczka. PRTMENTY samodzielnie, niekrępujące, skromnie urządzone mieszkania mieszczące się w prywatnych domach położonych m od morza. Każdy apartament posiada: balkon lub taras, salon - to jest pokój dzienny, zwykle przejściowy, umeblowany w komplet wypoczynkowy, stół, krzesła, kredens, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem (kuchenka, lodówka, naczynia), łazienkę z W. Sypialnie - w apartamencie 2-osob. jest 1 sypialnia z 2 łóżkami, w 4-osob. są 2 sypialnie, w 6-osob. są 3 sypialnie. Wyżywienie: we własnym zakresie lub na zamówienie: śniadania i obiadokolacje w cenie 115 / osoba / 7 dni lub tylko kolacje 80 / osoba / 7 dni. POKOJE GOŚINNE pokoje w prywatnych domach, położonych od 100 do 600 m od morza, usytuowane przeważnie na piętrach, w większości z wejściem niezależnym od gospodarzy. Pokój, to sypialnia z dwoma łóżkami, szafa, stół, krzesła i łazienka z W. Wyżywienie: 2 razy dziennie: śniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane w restauracji przy wejściu do starego miasta. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. H O R W J Terminy PRTMENTY - cena za wynajęcie POKOJE GOŚINNE wyjazd pobyt na miejscu przyjazd EN OEJMUJE: 7 noclegów, korzystanie z prądu, wody, pościeli w apartamentach, wyżywienie 2 x dziennie w pokojach gościnnych, taksę klimatyczną, ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatekvt. ZNIŻKI dziecko do 2 lat jako trzecia osoba w pokoju / apartamencie, płaci 120 zł POKOJE GOŚINNE osoba na dostawce płaci 120 zł / 7 dni PRTMENTY osoba na dostawce płaci 120 zł + 65 / 7 dni DOPŁTY: przejazd autokarem za dopłata 300 zł opłata rejestracyjna 1 / osoba / 7 dni, płatna na miejscu do pokoju 1-osobowego 100 / 7 dni w terminach do i po 24.08, 80 / 7 dni PRTMENTY 2 osobowego 4 osobowego 6 osobowego cena od osoby 340 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Uwaga: wynajęcie apartamentu 8-osobowego za dopłatą 200 zł do apartamentu 6-osobwego mały pies na zapytanie 6 / dzień 200 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł tel

18 Wyspa Murter Tisno 300 DOP T Z PRZEJZD UTOKREM H O R W J TISNO, to malownicze, œródziemnomorskie miasteczko po³o one na wyspie Murter. Miejscowoœæ przyci¹ga turystów krystalicznie czystym morzem, otoczonym piniowym lasem a tak e du iloœci¹ urokliwych zak¹tków, kafejek i restauracji. HOTEL OROVNIK^^^ Hotel po³o ony nad brzegiem morza, w centrum malowniczego, dalmatynskiego miasteczka Tisno. Obiekt zosta³ poddany gruntownej modernizacji w 2011 roku, dziêki czemu przestronne, klimatyzowane pokoje, wyposa one w TV-ST, mini-bar i telefon zyska³y luksusowy charakter. Poza estetycznym wyposa eniem turyœci chwal¹ wyœmienite menu, w którym goœcie znajd¹ specja³y kuchni dalmatynskiej i nie tylko. W ka dy wieczór w hotelowym patio, przy basenie organizowane s¹ dancingi przy muzyce na ywo, a raz w tygodniu hotel zaprasza na uroczyst¹ kolacjê. Poza basenem z morska wod¹, turyœci mog¹ korzystaæz nadmorskiej pla y (ok. 10 min. spacerem od hotelu). Dla klientów hotelu zni ka na le aki. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacja w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. wyjazd pobyt na miejscu przyjazd cena od osoby z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ UWG, zakwaterowanie od godziny 16:00, wykwaterowanie do godziny 10:00 EN OEJMUJE: 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, taks¹ klimatyczn¹, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek VT. ZNI KI: dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju, p³aci 120 z³ / 7 dni, dziecko 3-5 lat, jako 3 osoba w pokoju p³aci 120 z³ + 50% kwoty w EUR, dziecko 5-12 lat, jako 3 osoba w pokoju p³aci 120 z³ + 70% kwoty w EUR, 3 osoba w pokoju powy ej 12 lat na dostawce p³aci 120 z³ + 80% kwoty w EUR. DOP TY: przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ 300 z³ do pokoju 1 osobowego 40% kwoty w euro parking przy hotelu 35 / 7 dni parking przy pla y (konieczna rezerwacja) 50 / 7 dni do trzeciego posi³ku 45 / 7 dni wynajêcie lodówki 21 / 7 dni ³ó eczko dzieciêce 35 / 7 dni H O R W J Dalmacja Pó³nocna Pirovac PIROV to niewielka miejscowoœæ po³o ona w malowniczym otoczeniu winnic. Przyci¹ga turystów piêknymi, ma³ym zatoczkami, gdzie mo na odnaleÿæ ustronne i ciche pla e. WILL MRIJ Wolno stoj¹cy budynek po³o ony ok. 100 m. od g³ównej pla y i ok. 300 m od centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci przeznaczony jest 4 osobowy, klimatyzowany apartament na pierwszym piêtrze, z balkonem i TV-ST. partament sk³ada siê z dwóch sypialni, ka da z jednym podwójnym i jednym pojedynczym ³ó kiem, pokoju goœcinnego, kuchni i ³azienki. Wy ywienie: we w³asnym zakresie. ena za wynajêcie apartamentu na 7 dni z³ z³ z³ EN OEJMUJE: wynajêcie apartamentu na 7 nocy, korzystanie z pr¹du, gazu, wody, poœcieli, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatekvt. ZNI KI: 5 i 6 ³ó ko, 120 z³ DOP T Z PRZEJZD UTOKREM 18 tel

19 Wyspa Murter Murter DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM MURTER - to jedna z piêkniejszych wysp dalmatyñskich po³¹czona mostem ze sta³ym l¹dem w miejscowoœci Tisno. Murter jest najwiêksz¹ i najstarsz¹ osad¹ na wyspie, na zachód od której po³o ona jest zatoka Slanica z przepiêknymi piaszczysto- wirowymi pla ami, które s¹ s¹ idealnym miejscem dla rodzin z dzieæmi. Wieczorami w centrum Murter odbywaj¹ siê wystêpy zespo³ów muzycznych i folklorystycznych, a liczne lokale oferuje mi³e spêdzenie czasu przy kawie, lodach czy winie. PRTMENTY niekrêpuj¹ce, samodzielne, skromnie urz¹dzone mieszkania mieszcz¹ce siê w prywatnych willach po³o onych ok.15 min od pla y. Ka dy apartament posiada: pokój dzienny, zwykle przejœciowy, z kompletem wypoczynkowym, sto³em, krzes³ami, kredensem, aneksem kuchennym z wyposa eniem (kuchenka, lodówka, naczynia), ³azienkê z W. Sypialnie: w apartamencie 2-osob. jedna sypialnia z 2 ³ó kami, w 4-osob. dwie sypialnie 2 osobowe, w 6-osob. 3 sypialnie 2 osobowe. Wy ywienie: we w³asnym zakresie lub dwa razy dziennie (œniadanie i obiadokolacja) za dop³at¹ 70 / osoba/7 dni. POKOJE GOŒINNE pokoje w prywatnych willach po³o onych ok. 15 min. od pla y, przewa nie na piêtrach, w wiêkszoœci z wejœciami niezale nymi od gospodarzy. Pokój kat I - to sypialnia z dwoma ³ó kami, szafa, stó³, krzes³a i ³azienka/W. Pokój kat II - to sypialnia z dwoma ³ó kami, szafa, stó³, krzes³a. azienka na korytarzu, wspólna dla kilku pokoi (cena ni sza 20 / osoba / turnus). Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania w formie bufetu i dwudaniowe obiadokolacje w restauracji. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. H O R W J wyjazd Terminy pobyt na miejscu przyjazd ena za wynajêcie apartamentu Pokój kat. I 2-osobowego 4-osobowego cena od osoby 340 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Wynajêcie apartamentu 6 osobo. za dop³at¹ do apartamentu 4 osob. 260 z³ EUR EN OEJMUJE 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie w pokojach goœcinnych, korzystanie z pr¹du, wody i poœcieli w apartamentach, opiekê rezydenta (w przypadku ma³ej iloœci osób funkcjê rezydenta pe³ni pracownik lokalnego biura podró y), ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek VT. ZNI KI PRTMENTY dziecko do 10 lat bez ³ó ka, jako dodatkowa osoba w apartamencie p³aci 120 z³ / 7 dni dostawka: 120 z³ + 65 / 7 dni POKOJE GOŒINNE dziecko do 3 lat, jako trzecia osoba w pokoju, p³aci 120 z³ / 7 dni dostawka: 120 z³ / 7 dni DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a VI i IX 0,8 / doba, VII i VIII 1 / doba, m³odzie lat 50 %, dzieci do 12 lat nie p³ac¹ taksy. PRTMENT ma³y pies lub kot na zapytanie / 50 / 7 dni Mo liwoœæ zarezerwowania pokoju goœcinnego lub apartamentu 2 lub 4 osobowego z klimatyzacj¹ za dop³ata 40 /pokój, apartament / 7dni (urz¹dzenie klimatyzacyjne w salonie). tel

20 Dalmacja Sibenik - Solaris each Resort DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM H O R W J KOMPLEKS WKYJNY SOLRIS usytuowany jest ok. 6 km od miasta Sibenik, tu przy piêknej, œwietnie zorganizowanej pla y. Jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej wyposa onych kompleksów wakacyjnych w horwacji. W sk³ad kompleksu wchodzi piêæ hoteli po³o onych wœród lasów sosnowych i bujnej œródziemnomorskiej roœlinnoœci: JKOV, NIKO, JURE, IVN, NDRIJ oraz apartamenty i camping. Oœrodek têtni yciem zarówno w dzieñ jak i nocy. Ró norodnoœæ restauracji, dyskotek, pla e z bogat¹ infrastruktur¹, sporty wodne oraz najwiêkszy w horwacji park wodny nie pozwol¹ nudziæ siê tu przez ca³y urlop. Na terenie Solaris each Resort znajduje siê: 4 korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki, tenis sto³owy, mini golf, krêgle, plac zabaw dla dzieci, szko³a nurkowania, wypo yczalnia skuterów wodnych oraz desek surfingowych, kajaków, parasoli i le aków. nimacje dla dzieci i doros³ych. Ponadto do dyspozycji goœci jest: sklep spo ywczy, supermarket, punkt pierwszej pomocy medycznej, apteka, kino, kantor wymiany walut, punkt sprzeda y wycieczek fakultatywnych. Przy hotelach taras do tañca na którym ka dego dnia organizowane s¹ wieczory przy muzyce. Na terenie kompleksu w hotelu IVN znjduje siê entrum Wellness & SP, które stanowi zespó³ podgrzewanych basenów, w tym 2 baseny z wod¹ morsk¹ + 4 baseny z hydromasa ami, sztuczne gejzery, wodospady, kompleks saun suchych i parowych z grot¹ œródziemnomorsk¹, pokój do relaksacji, bogata oferta masa y, aromaterapia oraz zabiegi kosmetyczne, Thalasso Terapia, solarium, zabiegi SP, sklep z kosmetykami SP, Wellness ar z sokami ze œwie ych owoców. Wstêp p³atny 4 /osoba (nie dotyczy goœci hotelu IVN). SOLRIS EH HOTEL NDRIJ^^^^ Pierwszy rodzinny hotel w Dalmacji, szczególnie polecany dla rodzin z dzieæmi, jest przystosowany do potrzeb najm³odszego klienta (m.in. dzieciêca restauracja i recepcja, animacje dla dzieci). Posiada pokoje: 3-osobowe, 4-osobowe rodzinne, pokoje z ³ó kiem ma³ eñskim i ³ó kiem pietrowym oraz 4 osobowe rodzinne pokoje dwusypialniowe (dwa po³¹czone ze sob¹ pomieszczenia z dwiema ³azienkami). Wszystkie pokoje posiadaj¹ balkon, klimatyzacjê, telefon oraz TV-ST. Wy ywienie: dwa posi³ki dziennie, œniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. SOLRIS EH HOTEL NIKO^^^^ Hotel przy pla y, w piniowym lesie. Do dyspozycj restauracja, lobby bar, basen zewnêtrzny z morska wod¹, basen dla dzieci, bezprzewodowe ³¹cze internetowe Wi-Fi w lobby, kantor wymiany walut, plac zabaw dla dzieci, parking. Klimatyzowane pokoje 2 i 3 osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym, suszark¹ do w³osów, TV-ST, telefonem, sejfem, minibarem, balkonem. Wy ywienie: dwa posi³ki dziennie, œniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo. HOTEL NIKO HOTEL NIKO 20 tel

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

apartamenty prywatne chorwacja

apartamenty prywatne chorwacja apartamenty prywatne chorwacja Apartamenty NO NAME w domach prywatnych to apartamenty znajdujące się w domach Chorwatów, różnej wielkości i różnie urządzone w zależności od upodobań właścicieli. Składają

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Leptokaria.Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - piaszczysta plaża i ciepłe wody

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pokoje gościnne Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 08.09.2017-17.09.2017 9 dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Opis Opis

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna, Riwiera Makarska Hotel Punta Riwiera Makarska - Igrane Opis hotelu: Znajduje się blisko plaży żwirowej (około 25 m), na części lądu wgryzającej się w głąb morza, jego nowoczesną architekturę i miłą atmosferę

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój:

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA DNI ŚWIADCZENIA: 64 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA DNI ŚWIADCZENIA: 64 P.T. Martin Sp. Jawna, Makarska 12 DNI TERMINY 19.05-31.05 28.05-09.06 06.06-18.06 15.06-27.06 24.06-06.07 03.07-15.07 12.07-24.07 21.07-02.08 30.07-11.08 08.08-20.08 17.08-29.08 26.08-07.09 04.09-16.09 13.09-25.09 22.09-04.10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande***

Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande*** Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande*** Pięciopiętrowy budynek, położony przy plaży. Posiada windę, numerowane miejsca parkingowe. Zwierzęta dozwolone. Apartamenty: A-3 (3 : pokój dwuosobowy z rozkładaną

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina /

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / Kategoria **** Region Cortina d'ampezzo/veneto/włochy Atuty strefa wellness z basenem, nad brzegiem

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Oferta: NEUM hotel SUNCE

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Oferta: NEUM hotel SUNCE Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel SUNCE Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu Hotel SUNCE *** położony nad samym brzegiem morza, posiada pokoje

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL hotel FLAGMAN Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis hotelu HOTEL FLAGMAN **** położony jest ok. 2 min spacerem od plaży. Obszerne

Bardziej szczegółowo

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri /

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / Kategoria *** Region Costa Etrusca/Toskania/Włochy Atuty piaszczysta plaża, w centrum miasteczka,

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Wyspa Pag \ Pag Oferta: CHORWACJA PAG apartamenty Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis apartamentu APARTAMENTY Samodzielne, niekrępujące mieszkania w prywatnych willach położonych 200-600

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

riwiera zadar STARIGRAD HOTEL alan HOTEL PAGUS tel

riwiera zadar STARIGRAD HOTEL alan HOTEL PAGUS   tel PAG HOTEL PAGUS STARIGRAD HOTEL alan POŁOŻENIE: na wyspie Pag, ok. 500 m od centrum miasta Pag. morza, bezpośrednio przy obiekcie. POKOJE: 117 wszystkie z łazienką (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów),

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Symbol oferty: 1389/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Les Temples Du Soleil /

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Les Temples Du Soleil / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Les Temples Du Soleil / Kategoria ** Region 3 Doliny/Sabaudia/Francja Atuty Wi-Fi - gratis, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Tikal (Val Thorens) /

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Tikal (Val Thorens) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Tikal (Val Thorens) / Kategoria brak Region 3 Doliny/Sabaudia/Francja Atuty Wi-Fi - gratis, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Wyspa Pag \ Pag Oferta: CHORWACJA PAG apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 02.06.2017-11.06.2017 7 dni Autokar od 687,01 zł / os 02.06.2017-18.06.2017 14 dni Autokar od

Bardziej szczegółowo

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Tikal (Val Thorens) /

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Tikal (Val Thorens) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Tikal (Val Thorens) / Kategoria brak Region 3 Doliny/Sabaudia/Francja Atuty Wi-Fi - gratis, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje:

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje: Hotel LUABAY COMPLEX **** zakwaterowanie w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli: La Cala, Costa Palma, Marivent - położonych w miejscowości Cala Mayor. Centrum Palmy oddalone jest od obiektów ok. 6 km, a do

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Czarnogóra \ Wybrzeże Adriatyckie \ RAFAJLOVICI Oferta: Czarnogóra WYPOCZYNEK + ZWIEDZANIE pensjonat w Rafailovici Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 10.06.2017-21.06.2017 9 dni Autokar od 1410,74

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Beatrice Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR)

PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR) PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR) Symbol oferty: 731/1819 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Czarnogóra

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Wyspa Pag \ Pag Oferta: CHORWACJA PAG hotel MERIDIJAN Transport: Autokar Termin: od 02.06.2017 do 11.06.2017 Ilość noclegów 7 dni Wyżywienie: HB Zakwaterowanie: pokój 2 osobowy Liczba dorosłych:

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) /

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) / Kategoria **** Region Madonna di Campiglio/Trydent/Włochy Atuty w centrum Pinzolo, dzieci

Bardziej szczegółowo

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Machu-Pichu /

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Machu-Pichu / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Le Machu-Pichu / Kategoria *** Region 3 Doliny/Sabaudia/Francja Atuty bezpośrednio przy stoku, Free Ski

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

03.01-12.04 25.10-29.12 12.04-10.05 27.09-25.10 10.05-05.07 06.09-27.09

03.01-12.04 25.10-29.12 12.04-10.05 27.09-25.10 10.05-05.07 06.09-27.09 kvarner LOVRAN Hotel EXCELSIOR POŁOŻENIE: ok. 300 m od centrum Lovranu na Riwierze Opatija. PLAŻA: betonowa, 50 m od hotelu. POKOJE: 177 wszystkie z TV-SAT, klimatyzacją, mini-barkiem, sejfem, telefonem

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol /

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / Kategoria brak Region Bol/Wyspa Brac/Chorwacja Atuty WiFi - gratis, do plaży Złoty Róg - ok. 3 km Położenie

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! ( NOCLEGÓW, AUTOKAR)

PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! ( NOCLEGÓW, AUTOKAR) PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (9-10-11 NOCLEGÓW, AUTOKAR) Symbol oferty: 754/1819 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Riwiera Makarska \ PODGORA Oferta: CHORWACJA PODGORA pokoje gościnne Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis pokoi gościnnych POKOJE GOŚCINNE skromnie urządzone pokoje w prywatnych

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje

Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje Symbol oferty: 869/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Vir / Wyspa Vir / Chorwacja

Drukuj PDF Vir / Wyspa Vir / Chorwacja Apartamenty Lavantia Drukuj PDF Vir / Wyspa Vir / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i jego jednostkach kwaterunkowych, które Państwa zainteresowały.

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina / Bormio / Sant Anton /

Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina / Bormio / Sant Anton / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina / Bormio / Sant Anton / Kategoria **** Region 4 Valli-Bormio/Lombardia/Włochy Atuty terminy Free Ski, centrum wellness,

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Blanca Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Czarnogóra \ Wybrzeże Adriatyckie \ RAFAJLOVICI Oferta: CZARNOGÓRA RAFAJLOVICI pensjonat JELENA Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis pensjonatu PENSJONATY położone ok. 2 min. od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe

Bardziej szczegółowo

Wyspa wiecznej wiosny

Wyspa wiecznej wiosny Wyspa wiecznej wiosny Gran Canaria Jej powstanie owiane jest legendami, a jej uroki wielk¹ s³aw¹, o jakiej ludzie mog¹ tylko marzyæ. W pe³ni zas³u y³a na ten status, gdy to czym szczyci siê teraz - tworzy³a

Bardziej szczegółowo

umag Hotel Sol Koralj (1/2, HB) 444 406 444 501 624 718 774 Hotel Sol Koralj (1/2, HB, sm) 501 463 501 558 680 775 828

umag Hotel Sol Koralj (1/2, HB) 444 406 444 501 624 718 774 Hotel Sol Koralj (1/2, HB, sm) 501 463 501 558 680 775 828 istria UMAG Hotel SOL KORALJ POŁOŻENIE: w kompleksie Katoro, 3 km od Umagu, wśród piniowego lasu. PLAŻA: betonowa, skalista, 100 m od hotelu. POKOJE: 248 wszystkie z TV-SAT, mini-barkiem, klimatyzacją,

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB Symbol oferty: 1662/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Majorka Majorka

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ PRIMOSTEN Oferta: CHORWACJA PRIMOSTEN aparamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 02.06.2017-11.06.2017 7 dni Autokar od 878,90 zł / os 02.06.2017-18.06.2017

Bardziej szczegółowo

Rzym, Apartamenty Campanella (5 os)

Rzym, Apartamenty Campanella (5 os) Rzym, y Campanella (5 os) Mieszkanie położone jest koło Watykanu, w eleganckiej dzielnicy, przy via Tommaso Campanella, na drugim piętrze, z windą, powierzchnia 80 m2. sypialnia dwuosobowa z ładnym widokiem

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Kokino Nero Oferta: GRECJA KOKINO NERO apartamenty PETROS Transport: Dojazd wlasny Termin: od 20.09.2016 do 26.09.2016 Ilość noclegów 6 dni Wyżywienie: WŁASNE Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Francja / Les Orres / Les Orres / Le Parc Des Airelles /

Francja / Les Orres / Les Orres / Le Parc Des Airelles / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Les Orres / Les Orres / Le Parc Des Airelles / Kategoria *** Region Les Orres/Hautes Alpes/Francja Atuty bezpośrednio przy wyciągach, Free Ski cały

Bardziej szczegółowo

kvarner MOŠĆENIČKA DRAGA www.croatia.com.pl www.croatia.turystyka.net tel. +48 32 42 35 112-114 biuro@croatia.com.pl Bungalow/app.

kvarner MOŠĆENIČKA DRAGA www.croatia.com.pl www.croatia.turystyka.net tel. +48 32 42 35 112-114 biuro@croatia.com.pl Bungalow/app. MEDVEJA KOMPLEKS MEDVEJA MOŠĆENIČKA DRAGA HOTEL MARINA Bungalow/app. Mobil home Bungalow/app. POŁOŻENIE: wśród śródziemnomorskiej roślinności, 3 km od centrum Lovranu, 10 km od Opatiji i 17 km od Rijeki.

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Czarnogóra \ Wybrzeże Adriatyckie \ Meljine Oferta: CZARNOGÓRA MELJINE pensjonat MIMOZA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 19.06.2017-28.06.2017 7 dni Autokar od 905,34 zł / os 19.06.2017-05.07.2017

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Półwysep Peljesac \ Orebić Oferta: CHORWACJA PELJESAC OREBIĆ apartamenty Transport: Autokar Termin: od 19.06.2017 do 28.06.2017 Ilość noclegów 7 dni Wyżywienie: WŁASNE Zakwaterowanie: studo

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL pokoje gościnne ANNA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 18.06.2017-29.06.2017 9 dni Autokar od 750,61 zł / os 19.06.2017-28.06.2017

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08 POREČ HOTEL LAGUNA MOLINDRIO POREČ HOTEL ZORNA POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 4 km od centrum miasta Poreč, 60 km od lotniska w Puli. PLAŻA: kamienista, skalista, betonowa, ok. 300 m od hotelu. POKOJE:

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

Majorka. Per³a Balearów

Majorka. Per³a Balearów Per³a Balearów Majorka To tutaj s³oñce rozpieszcza swoimi promieniami, ³agodna morska bryza orzeÿwia cia³o, bujna roœlinnoœæ cieszy oczy, a z³ociste pla e i ciep³e morze pozwalaj¹ oddaæ siê b³ogiej atmosferze

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu Dla naszych Gości, ceniących relaks i komfort, przygotowaliśmy nowe 3-pokojowe apartamenty (43 m2) z łazienką i tarasem. W każdym znajduje się pokój

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Transport: Dojazd wlasny Termin: od 12.09.2017 do 19.09.2017 Ilość noclegów 7 dni Wyżywienie: HB Zakwaterowanie: pokój 2 osobowy

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Czarnogóra \ Wybrzeże Adriatyckie \ RAFAJLOVICI Oferta: CZARNOGÓRA RAFAJLOVICI pensjonat JELENA Transport: Autokar Termin: od 21.06.2017 do 02.07.2017 Ilość noclegów 9 dni Wyżywienie: HB Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo