Wybierzmy Dobroczyńców Roku 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybierzmy Dobroczyńców Roku 2008"

Transkrypt

1

2 2 30 grudnia 2008 aktualności Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu ogłasza nabór kandydatów na sędziów piłkarskich Kandydat na arbitra powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia, wiek od 18 do 35 lat i minimum średnie wykształcenie (kursant może być w trakcie nauki w szkole średniej). Wszyscy chętni przejdą kurs szkoleniowy, który zostanie zakończony egzaminem teoretyczno - kondycyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące wpisowego oraz czasu i miejsca wykładów podamy po 1 stycznia 2009 r. Przewidujemy zajęcia raz w tygodniu w miesiącach: styczeń, luty, marzec. Koszt kursu będzie uzależniony od ilości jego uczestników. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 grudnia br. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie: Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej ogłasza IX edycję konkursu Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej Roku 2008 Konkurs będzie służył promocji różnorodnych przykładów partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów społecznych oraz rozpowszechniania postaw filantropijnych na naszym terenie. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) od do roku Wnioski nominacyjne wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad udziału w konkursie można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7 lub pod numerami tel. (0-62) , u pani Moniki Góralskiej Mak. Wnioski są też możliwe do ściągnięcia ze strony Starostwa Powiatowego w Wieruszowie (www.powiatwieruszowiski.pl) oraz ze strony SI KOS (www.sikos.org.pl). Wybierzmy wspólnie Lokalnych Dobroczyńców Roku 2008 Regulamin konkursu edycja IX Okręgowego Związku Piłki Nożnej ul. Lokajskiego Sieradz lub telefoniczny: (0-43) , , Spotkanie przy choince W środę r. odbyło się spotkanie świąteczne przy choince w Klubie Nauczyciela w Kępnie z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi wraz z rodzicami, Zarządem koła PZN i chórem Jutrzenka, którym dyryguje Cecylia Płaza oraz mediami. Zebranych serdecznie witała Henryka Lubryka życząc wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim zdrowia, radosnych świąt, jak najmniej trosk w nadchodzącym Nowym 2009 Roku a dzieciom samych szóstek w szkole. Chór Jutrzenka swym pięknym śpiewem wprowadzili zebranych w nastrój świątecznymi kolędami i pastorałkami: Cicha noc; Dziecino słodka; Gdy się Chrystus rodzi; Jeden dzień w roku. Przy stołach prowadzono rozmowy z dziećmi i rodzicami na tematy związane z problemami życia codziennego, zdobywania sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy szkolnych dla uczniów szkół ogólnokształcących. Zarząd stara się pomagać służąc rada, kieruje sprawy do Zarządy Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu. Koło PZN otrzymuje z Zarządu Głównego PZN w Warszawie czasopisma dla dzieci w powiększonym druku Promyczek i Światełko dla starszych Pochodnia i Encyklopedia Prawa, które udostępniane są dzieciom i dorosłym członkom. Paczki świąteczne ze słodyczami, które otrzymaliśmy od sponsorów z naszego terenu wręczyli: Andrzej Lorenc i Henryk Trzęsicki. Najmłodszy Jakub Partyka podarował Henryce Lubryce własnoręcznie wykonany stroik świąteczny na zajęciach w przedszkolu. Przewodnicząca serdecznie podziękowała za całoroczną pracę społeczna na rzecz środowiska Cecylii Płaza dyrygentowi chóru Jutrzenka, Marii Łabudzie za serdeczne słowa w artykułach ze spotkań integracyjnych z różnych okazji; Zarządowi koła: Andrzejowi Lorencowi, Henrykowi Trzęsickiemu, Czesi Cieślik, która razem z Tadeuszem Piecuchem recytują wiersze w różnych programach artystycznych, życzyła im cierpliwości na niwie pracy społecznej, zdrowia, pogody ducha i sukcesów w życiu prywatnym. Staroście i burmistrzowi wraz z Zarządami postrzegania spraw ludzi niepełnosprawnych i wsparcia w roku Związkowi emerytów Marii Jasnowskiej dalszych wspólnych spotkań a Heliksowi Kasprzakowi z umilanie spotkań w środy życzeniami i wierszami z różnych okazji, natomiast wszystkim niepełnosprawnym i wspierających ich zdrowych ludzi zdrowia, życzliwości w kontaktach międzyludzkich w Nowym Roku. Marii Żureckiej i Zuzannie Czworowskiej wraz z pracownikami samych radosnych dni w Nowym Roku Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. MaŁa Celem przyznawanego poprzez konkurs tytułu Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej roku 2008 jest promocja prospołecznych postaw lokalnych sponsorów i popularyzacja partnerskiej współpracy przedsiębiorców z organizacjami pozarządowymi. Zasady przyznawania tytułów: a) Nominacje do tytułu mogą zgłaszać (poprzez wypełnienie i dostarczenie wniosku nominacyjnego) organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia, grupy nieformalne, samorządy uczniowskie i rady rodziców - w przypadku szkół i przedszkoli, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, placówki kulturalne z terenu powiatu wieruszowskiego itp.. b) Tytuł przyznawany jest przedsiębiorstwom państwowym i prywatnym, wspierającym finansowo, rzeczowo, osobowo itp. działania organizacji pozarządowych. c) Wnioski nominacyjne mogą być składane na: - przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie powiatu wieruszowskiego, - przedsiębiorstwa, które posiadają zarejestrowane oddziały, filie lub przedstawicielstwa na terenie powiatu wieruszowskiego. d) Tytuł przyznawany jest za działania zrealizowane w 2008 roku. e) Każda organizacja może złożyć nie więcej niż 10 nominacji. Na każdego dobroczyńcę składany jest oddzielny wniosek nominacyjny w którym to należy wycenić udzielaną pomoc przyznając punkty od 1 do 10. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. f) Tytuł dobroczyńcy przyznawany jest w trzech poszczególnych kategoriach: - małych przedsiębiorstw, - średnich przedsiębiorstw, - oraz dużych przedsiębiorstw. g) Decyzja o liczbie przyznanych wyróżnień należy do Kapituły Konkursu. h) Nominacje składać można do 30 stycznia 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego). Kapituła konkursu Kapitułę Konkursu stanowić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w tegorocznej edycji, przedstawiciele mediów, samorządów oraz zaufania publicznego zaproszone do udziału w Kapitule. Tak skład jak i obrady Kapituły są jawne. a) Ogłoszenie przez Kapitułę Konkursu wyników konkursu o tytuł Dobroczyńcy Ziemi Wieruszowskiej Roku 2008 odbędzie do dnia 28 lutego 2009 roku bez względu na ogłoszenie laureatów ogólnopolskiej edycji konkursu. - komisja zastrzega sobie prawo przedłożenia przez wnioskodawcę dodatkowych informacji na temat udzielanej pomocy przez firmę nominowaną w ciągu dwóch dni od daty poinformowania wnioskodawcy (informacje te mogą być udzielane osobiście na piśmie lub telefonicznie). Zasady udziału w konkursie są niezwykle proste i przejrzyste. Wystarczy, że organizacja pozarządowa wypełni i prześle załączony wniosek nominacyjny na adres koordynatora konkursu: ul. Sportowa 7, Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: ngo.pl. Wybierzmy Dobroczyńców Roku 2008 NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - redaktor naczelny, tel (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel DZIAŁ MARKETINGU: tel , STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, Maria Łabuda, Agata Adamczyk, Alicja Burzała SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel , DRUK: AGORA Piła --- istnieje od 1999r. --- Stale współpracujemy z firmą: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

3 30 grudnia 2008 kępno 3 Dwa w jednym Wigilia połączona z Jubileuszem 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Mechnicach. We wtorek 16 grudnia Koło Gospodyń Wiejskich w Mechnicach było gospodarzem Gminnego spotkania opłatkowego połączonego ze złotym Jubileuszem swojej działalności na rzecz społeczności lokalnej, którą na co dzień przyczyniało do rozwiązywania wielu ważnych spraw, na rzecz mieszkańców swojej Wsi. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Przedstawiciele samorządu Powiatowego: Franciszek Trąbczyński przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Trzmiel Starosta, Andrzej Stachowiak Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Psikus i Jolanta Jędrecka Burmistrzowie, Radni Rady Miejskiej, Przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Organizacji Społecznych działających społecznie na terenie Gminy Kępno, a przede wszystkim na terenie Mechnic. Nim dzieci z Przedszkola oraz z Zespołu Szkół w Mikorzynie wprowadziły zebranych gości w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, przewodnicząca KGW Pani Dorota Mielczarek jako główna gospodyni uroczystości powitała zebranych uczestników, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Dzieci z Zespołu Szkół w Mikorzynie swoimi występami wprowadziły zgromadzonych w Sali uczestników w szczególny świąteczny nastrój, dało się wyraźnie odczuć panującą w Sali miłą atmosferę. Nie zabrakło także występów dzieci z Przedszkola, które zaśpiewały wspólnie Kolędy i świąteczne piosenki. Następnie po występach Przewodnicząca miejscowego KGW pokrótce przedstawiła Historie powstania i działalności miejscowego Koła. Po czym nastąpił czas na życzenia i gratulacje Jubilatce. Nadszedł wreszcie czas na połamanie się opłatkiem, poprzedzone modlitwą, a zakończone wspólnym śpiewem znanej wszystkim kolędy. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy wspólnie zasiedli do suto zastawionych stołów i dyskutowali do samego wieczora. Alicja Dzieci podczas występu Od lewej: Dorota Mielczarek Przewodnicząca KGW, Andrzej Stachowiak Przewodniczący Rady Miejskiej i Piotr Psikus - burmistrz Miasta i Gminy Kępno Od lewej: Dorota Mielczarek, Jerzy Trzmiel starosta kępiński oraz Franciszek Trąpczyński przewodniczący Rady Powiatu. Liczni goście Nowy radiowóz w Kępnie Kolejne drugie już w ostatnich dniach nowe auto dotarło do kępińskiej komendy. Auto dotarło do jednostki w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia. Jego zakup możliwy był dzięki pomocy finansowej miejscowego Urzędu Miasta, który przekazał na ten cel kwotę 40 tysięcy złotych. Wcześniej kępińscy policjanci otrzymali fiata ducato. Nowa kia ceed ma 130 koni mechanicznych, jest świetnie wyposażona i przygotowana do służby - Chciałem podziękować Urzędowi Miasta - mówi komendant powiatowy policji w Kępnie, podinsp. Krzysztof Zimny. Auto będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Kępno Samochód trafi do Sekcji Prewencji, a dokładnie do kępińskiego. NoM W zaczarowanej krainie baśni. W dniu 10 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy Czy znasz tę baśń, przeznaczony dla uczniów klas III i IV. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół położonych na terenie gminy Łęka Opatowska tj. SP Trzebień, SP Opatów, SP Siemianice i SP Łęka Opatowska. Uczestnicy ( 3 osoby z każdej szkoły) zmagający się z lekturą baśni wyłonieni zostali wcześniej w drodze eliminacji szkolnych. Zadanie nie było proste. Wymagano skrupulatnej znajomości 8 utworów, najbardziej znanych baśniopisarzy: Charles a Perrault a, Jacoba i Wilhelma Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena. Pisemny test przygotowany przez panią Małgorzatę Kurzawę, bibliotekarkę ze szkoły w Łęce Opat. najlepiej rozwiązały następujące uczennice: I miejsce Roksana Rachel SP Łęka Opatowska II miejsce Maria Jeziorna SP Opatów III miejsce Julita Ferfet SP Łęka Opatowska Konkursowi towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetki, dorobek twórczy, różne edycje baśni oraz ciekawostki dotyczące Charles a Perrault a, Jacoba i Wilhelma Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena autorstwa Lidii Jeziornej. Współorganizatorem imprezy i fundatorem nagród był Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. red III Konferencja naukowa w Kępnie Współdziałanie władz samorzadowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym to temat III już konferencji naukowej w Kępnie, organizowanej przez Kępiński Wydział Ekonomi Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, która odbyła się dnia 11 grudnia 2008 r. Władze uczelni starają się cyklicznie organizować konferencje w Kępnie, aby skutecznie współdziałać ze środowiskiem. Staramy się wspólnie zastanawiać się nad strategią rozwoju regionu mówił rektor prof. dr hab. Zdzisław Knecht i inicjować różnego rodzaju działania i badania o charakterze dydaktyczno poznawczym zwiazanym z ziemią kępińską Jak zawsze w kuluarach dyskutowano na tematy gospodarczekraju i świata. red

4 4 30 grudnia 2008 kępno/wieruszów Szanowni Czytelnicy- dziś przeglądacie pięćsetny numer naszej gazety. Kto by pomyślał, że uda nam się dociągnąć do tak wysokiego numeru. Gdyby ktoś nam o tym powiedział niespełna 10 lat temu- gdy zaczynaliśmy to pewnie byśmy nie uwierzyli- że starczy nam sił, zapału i wytrwałości by przez tyle lat, tyle numerów informować Was o tym co dzieje się w naszym regionie. A jednak. Dziś, z okazji okrągłego numeru chcemy Wam podziękować za to, że przez tyle lat jesteście z nami- na dobre i złe. To dla nas bardzo ważne. Dziękujemy Wam za wsparcie, za słowa krytyki które sprawiają, że staramy się poprawiać błędy, ulepszać nasz Tygodnik tak, by był ciekawy co sprawi, że po niego sięgniecie a przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że co tydzień kupujecie kolejny numer ITP. Bez Was byśmy nie istnieli jesteśmy dla Was, piszemy o Was chcemy być Waszą gazetą i wspólnie doczekać kolejnego okrągłego numeru. Czy tak będzie- pożyjemy, zobaczymy. Que sera, sera Poniżej przedstawiamy skróconą historię naszej gazety: POCZĄTKI Ilustrowany Tygodnik Powiatowy powstał w 1999 roku w Wieruszowie. Pierwszy (a właściwie zerowy ) numer ukazał się 3 marca. Współzałożycielem i wydawcą był wówczas (i jest do dzisiaj) Jerzy Przybył. Wówczas nazywaliśmy się Wieruszowski Tygodnik Powiatowy i ukazywaliśmy się tylko na terenie Wieruszowa. Tak wyglądał zerowy nr WTP W początkowym okresie Redaktorem Naczelnym był Sylweriusz Sienkiewicz, który z pomysłem wydawania gazety przyszedł do Jerzego Przybyła a w skład redakcji wchodzili: Urszula Przybył, Rafał Przybył, Wiesław Niewiadomski, współpracowali z nami: Adam Pokora (Bolesławiec), Teresa Pietkiewicz (Łódź), Ireneusz Maciaś (Wrocław- Konsultant prasowy). Redakcja mieściła się wówczas przy ulicy Waryńskiego 37 ( korzystaliśmy z uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej). WTP miał 16 stron w tym 8 stron było drukowanych w kolorze. Kosztowaliśmy 1,20 ( jak więc widać niewiele zdrożeliśmy). O czym pisaliśmy w pierwszym numerze? Zamieściliśmy powiatowe vademecum, w którym opisaliśmy Urzędy Gmin chodzące w 500 numerów minęło skład wieruszowskiego powiatu wraz z ich lokalizacją i telefonami, przedstawiliśmy decyzję Rady Gminy Lututów w sprawie przeprowadzenia referendum, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć o przynależności Lututowa do powiatu wieluńskiego, był sport, sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie, były też ciekawostki z regionu. Kolejny numer ukazał się 17 marca. Do dziennikarskiej ekipy dołączyli: Grzegorz Szymański, który szybko stał się podporą gazety i pracował w niej przez wiele kolejnych lat, oraz Oskar Sutarzewicz (również wieloletni współpracownik) a także Ryszard Tęsiorowski, który zajął się sportem i robi to (z małymi przerwami) do dziś. Od numeru 2 grafiką zajął się Tomasz Kuczynko, zaś Iwona i Janusz Kaniowie dostarczali do redakcji piękne zdjęcia. WYCHODZIMY POZA WIERU- SZÓW Numer 14 z 23 czerwca 1999r. przyniósł zmiany- Wieruszowski Tygodnik Powiatowy zmienił nazwę na Ilustrowany Tygodnik Powiatowy - nasza gazeta zaczęła podbijać Kępno i Ostrzeszów. Przybyło nam czytelników, ale i wzrosła nasza odpowiedzialność- czytało nas coraz więcej osób i o ile wieruszowiacy mogli nam wybaczyć drobne błędy to mieszkańcy sąsiednich miast niekoniecznie. Od numeru 22 wiadomości z Kępna zbierała dla nas Aleksandra Michalczyk. Ponieważ ukazywaliśmy się na terenie nieco oddalonego od głównej redakcji Ostrzeszowa otworzyliśmy tam drugą redakcję (oddział). Za materiały odpowiadał Zdzisław Sowiński, którego później zastąpił Robert Raszewski Ponieważ materiałów było coraz więcej i potrzebowaliśmy coraz więcej zdjęć- by je zobrazować- do pomocy zgłosił się Mieczysław Komorowski który odpowiadał za fotoserwis. Wspomagał nas również Bolesław Bednarek I TYJEMY Numer 33, który ukazał się 3 listopada 1999r. był przełomowy pod względem logistycznym- zwiększyliśmy swoją objętość z 16 do 24 stron dzięki temu na naszych łamach ukazywało się więcej materiałów- artykułów, zdjęć, rozszerzyliśmy dział informacji, rozrywkę, sport, dla najmłodszych drukowaliśmy kolorowanki. W grudniu do zespołu dołączyli: Iwona Gruszka, Piotr Przybył, wspierali nas Sławomir Bąk i Joanna Kwiatkowska. Od 2000 roku zaczął pisywać dla nas felietony Janusz Korwin Mikke. Szybko okazało się, że 24 strony przestają nam wystarczać, wobec tego od numeru 52, który ukazał się 22 marca 2000 r wydawaliśmy 32 strony ale i one nie mogły pomieścić natłoku informacji, które chcieliśmy Wam przekazać, więc od numeru 56 (który ukazał się 19 kwietnia 2000r) ITP. rozrosło się do 40 stron! Pomimo tego, że zmuszało nas to do jeszcze bardziej wytężonej pracy cieszyliśmy się, że jesteśmy czytani zwiększenie objętości o ponad 100% (z 16 do 32 a zaraz potem 40 stron) w ciągu roku to sukces, który nas radował i dodawał sił do pracy. W tym czasie do naszej drużyny dołączył Maciej Jarosz, który zbierał materiały z Ostrzeszowa (potem został naszym przedstawicielem w Ostrzeszowie), nieco później dołączył do niego Łukasz Smiatacz. Gazetę składał Tomasz Piluch. W wakacje 2000r zamiast odpoczywać postanowiliśmy zaproponować gazetę mieszkańcom Sycowa. Nasz plan został zaakceptowany, bo w Sycowie można nas kupić do dziś. Dodawanie stron do naszego Tygodnika chyba weszło nam w nawyk, bo wydawaliśmy 48 stron. W tym czasie nasze szeregi zasilił piszący dla nas do dziś Henryk Dorosławski. W październiku w szeregi dziennikarzy ITP. wstępuje Waldemar Jamróz, który zbierał informacje z Kępna a w grudniu do kępińskiego oddziału dołączyła Magdalena Bendzińska, która początkowo była odpowiedzialna za marketing i reklamę a potem objęła funkcje redaktora. W lutym 2001r. postanowiliśmy zmienić nieco nasze logo- zmieniła się kolorystyka zaczęły obowiązywać 3 kolory- niebieski, biały i czerwony. Ponieważ gazeta utrzymuje się z reklamy do boju o pieniądze ruszył Łukasz Kędzierski. W połowie roku utworzyliśmy redakcję w Kępnie- by być bliżej naszych czytelników i reklamodawców. Siedziba kępińskiego oddziału mieściła się na ulicy ks. Piotra Wawrzyniaka 34, (obecnie mieści się na ulicy Kościuszki - za Urzędem Stanu Cywilnego). Gazeta się rozwijała- potrzebowaliśmy nowych rąk do pracy- dołączyła do nas Sylwia Bieniok (dział reklamy) oraz Grzegorz Banaszak, który opracowywał materiał z Sycowa. Pod koniec 2002 roku zmieniliśmy siedzibę wieruszowskiej redakcji przenosząc się na ulicę 19 stycznia. Od kwietnia 2003 w redakcji pracuje Monika Woźniak. Od maja 2003 roku podjęliśmy współpracę ze Zdzisławem Kaczmarkiem, który opracowywał materiały z Wielunia. W tym czasie ukazywaliśmy się w całym powiecie wieluńskimprzez pewien okres ukazywaliśmy się w większej części województwa łódzkiego. Niestety okazało się, że tamtejsi mieszkańcy są przywiązani do swoich lokalnych gazet i nie potrzebują nowego tytułu. Podobnie myśleli reklamodawcy, więc po 2 latach wycofaliśmy się z wieluńskiego pomysłu, zaś pan Kaczmarek przez pewien czas wydawał gazetę ITP. (I Tylko Prawda) w okręgu naszego poprzedniego ukazywania się. Jesienią 2004r współpracę z redakcją rozpoczęła Maria Łabuda, a niedługo po niej Wiesław Koper, który przejął składanie gazety od Krzysztofa Listowskiego. Pisząc o tych, którzy sprawiali, że artykuły trafiały na właściwe strony należy wymienić Ariela Pelikana, który od stycznia 2007r. nie tylko składa gazetę ale zajmuje się reklamą. Jako współpracownika gazety należy też wymienić Kazimierza Błaszczaka, który wspiera nas swoją wiedzą w wielu dziedzinach i jest naszym amerykańskim korespondentem. W sierpniu 2007 do naszego grona dołączyła Agata Adamczyk, która początkowo była na stażu, ale okazała się cennym nabytkiem i została, współpracuje do dziś. W pracy nad Gazetą pomagali również: Grzegorz Zawada, Agnieszka Chrupała, Zygmunt Piasecki, Aneta Stajewska, Karol Moreń, Anna Karniej, Jakub Kucharza, Magdalena Gawlik, Feliks Gruszka, Dorota Piecuch. SYTUACJA NA DZIEŃ DZISIEJ- SZY W ciągu tych pięciuset numerów zmieniła się zarówno gazeta (zwiększała i zmniejszała swoja objętość, zasięg, nakład itp.) jak i ludzie, którzy ją tworzyli jedni odchodzili, w ich miejsce przychodzili inni ale nadal się ukazujemy. Jaki jest obecny skład? Redaktorem Naczelnym jest Jerzy Przybył a o to żebyście mieli co poczytać dbają: Maria Łabuda (Kępno), Agata Adamczyk (Wieruszów), Monika Woźniak (Wieruszów), Ryszard Tęsiorowski (sport), Henryk Dorosławski (sport), Piotr Przybył (rozrywka), Kazimierz Błaszczak, za skład i reklamę odpowiada Ariel Pelikan, reklamę pozyskuje także Urszula Przybył. Naszym tajnym agentem w terenie jest tajemniczy NoM, który regularnie nadaje do nas szyfrem a my to przekładamy na język ogólnozrozumiały. Pomagają nam: Andrzej Olbromski, Henryk Tyszkiewicz, Paweł Gnych (były oficer prasowy KPP Wieruszów), stały kontakt z nami utrzymują: Piotr Morta, Wacław Żbikowski, Wacław Zabłocki, Mirosław Urbaś. W grudniu 2008 współpracę z gazetą rozpoczęła Alicja Burzała. Tygodnik ukazuje się na terenie dwóch ściśle ze sobą powiązanych (gospodarczo czy towarzysko) powiatów: wieruszowskiego i kępińskiego a także na terenie Ostrzeszowa i Sycowa. Z uwagi na to, że ukazujemy się i w województwie wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim można stwierdzić, że jesteśmy łącznikiem nie tylko między powiatami, ale również między województwami (obszar byłego województwa kaliskiego). Jako jedyni mamy taki zasięg i tylu odbiorców. PODSUMOWANIE Świat dookoła nas zmienia się każdego dnia, o czym w każdym wydaniu ITP. staramy się rzetelnie Was informować. Na naszych łamach można znaleźć informacje dotyczące zarówno poważnych wydarzeń politycznych i społecznych jak również rozrywkę i sport. Z równym zacięciem i zaangażowaniem opisujemy festyny, imprezy okolicznościowe jak uroczystości patriotyczne czy religijne, wybory czy decyzje podejmowane przez lokalne władze. Współpracujemy z lokalnymi urzędami- otrzymujemy i przekazujemy dalej informacje ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Agencji Rolnych, Policji i innych instytucji pragnąc umożliwić naszym Czytelnikom zapoznanie się z tymi wiadomościami. Wspieramy lokalne inicjatywy i akcje- obejmujemy patronatem medialnym ciekawe i ważne wydarzenia, niektóre z nich ( szczególnie te organizowane w szczytnych celach) na miarę możliwości sponsorujemy. Jesteśmy także w Internecie na stronie Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dziennikarzy, którzy są w stanie zająć się każdym tematem. Nie unikamy trudnych spraw, nie boimy się występować przeciwko niesprawiedliwości czy głupocie. Na naszych łamach wielokrotnie zajmowaliśmy się ludzkimi dramatami, wielu osobom pomogliśmy w trudnej sytuacji- służąc im radą, wsparciem, wskazując możliwe rozwiązania. Czasem okazywało się, że byliśmy dla nich ostatnią deską ratunku- bo nikt inny nie chciał im pomóc. Nasza determinacja w pomaganiu ludziom sprawiła, że lokalne dramaty przestały być tylko miejscowymi problemami a stały się tematem podjętym przez ogólnopolskie gazety a nawet telewizję. Redaktor Naczelny był kilkakrotnie gościem Elżbiety Jaworowicz i jej programu Sprawa dla Reportera - między innymi dzięki jego staraniom dziewczyna, której przez błąd lekarski amputowano stopę dostała pomoc i odzyskała wiarę w ludzi i chęć do życia. Jako w pełni niezależni ( a takich mediów w kraju jest niewiele- można je policzyć na palcach jednej ręki) bacznie przyglądamy się władzy- nie boimy się krytykować nierozważnych posunięć, wytykamy błędy, wyśmiewamy głupotę. Nie służymy żadnym lokalnym kacykom. Jesteśmy wyczuleni na niesprawiedliwość. By ją zwalczać Redaktor Naczelny patrzy na ręce Policji, Prokuratury i Sędziów. Wiele spraw kończy się na sądowej sali a wynik jest pozytywny bo pomimo tego, że Temida jest ślepa to szale jej wagi ( dzięki nam) często przechylają się na stronę pokrzywdzonych i mimo wielokrotnych prób zamknięcia redakcji czy zamknięcia ust Jerzemu Przybyłowi ( w co zaangażowane były w sposób nadgorliwy policja, prokuratury i sądy) dalej na co dzień otwarcie mówimy o problemach i niesprawiedliwości. Ponieważ nasz zespół jest chętny do pracy, otwarty na nowe wyzwania, Redaktor Naczelny dale nam swobodę działania a swoim przykładem pokazuje, że warto walczyć w słusznej sprawie z optymizmem patrzymy w przyszłość licząc na rozwój naszej gazety i wzrost zainteresowania się nią zarówno przez czytelników jak i reklamodawców. Jedno jest pewne- dopóki będą ci, którzy będą nas czytać będziemy pisać. Korzystając z okazji chcemy podziękować wszystkim, którzy pomagają nam w redagowaniu gazety: bibliotekom, szkołom, przedszkolom, organizacjom, instytucjom, urzędnikom, grupom i pojedynczym osobom, czytelnikom, którzy piszą do nas listy i tym, którzy dzwonią i podpowiadają tematy jakimi powinniśmy się zająć. Dzięki Wam jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. Nasze łamy są otwarte dla wszystkich coś ciekawego się dzieje w Waszej miejscowości? Masz zdjęcia, które chcesz pokazać innym? Wiesz o czyjejś krzywdzie, władza nie chce Cię wysłuchać? Przyjdź- opowiedz. Zajmiemy się sprawą.

5 30 grudnia 2008 kępno 5 W świątecznym nastroju Spojrzały aniołki w świąteczny kalendarz, czas robić porządki, zbliżają się święta to słowa jednej z pasorałek śpiewanej na Jasełkach w Trzcinicy. W niedzielę 14 grudnia 2008 roku w sali OSP w Trzcinicy odbyły się Jasełka połączone z wystawą prac uczniów Zespołu Szkół w Trzcinicy. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie zerówki i przedszkolaki. Widownia wypełniła się po brzegi. Aby obejrzeć Jasełka w wykonaniu najmłodszych przybyły całe rodziny i zaproszeni goście, wśród których byli: Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk, sekretarz Gminy Romuald Trzepizur, skarbnik Gminy Grzegorz Baraniak, ksiądz wikariusz Waldemar Gruszka i przewodnicząca Rady Rodziców Sławomira Granos. Wszyscy obejrzeli Jasełka w wykonaniu młodych aktorów. Na scenie Święta Rodzina, Herod, Trzej Królowie, pastuszkowie, śpiewające owieczki, aniołki i diabełki (przewaga aniołków!) razem 60 wykonawców, którzy z wielkim zaangażowaniem recytowali, śpiewali i tańczyli. Uwagę widzów przyciągały barwne stroje. Oprócz przedstawienia były wystawy prac uczniowskich, kiermasz stroików świątecznych i innych ozdób bożonarodzeniowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pierniki upieczone przez przedszkolaki. Tradycyjnie odwiedzili nas Mikołaje, którzy przynieśli cukierki dla dzieci. Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy pogratulowała młodym wykonawcom udanego występu, podziękowała im za wprowadzenie publiczności w świąteczny nastrój. Podziękowała też nauczycielom, którzy przygotowywali dzieci do występów i czuwali nad całością prac. Słowa podziękowania skierowała również do rodziców za to, że przygotowali stroje dla występujących dzieci i nadzorowali w domach naukę ról młodych aktorów. W imieniu nauczycieli, pracowników szkoły i własnym złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Słowa uznania i życzenia przekazali też: ksiądz Waldemar Gruszka, Wójt Gminy Trzcinica i przewodniczący Rady Gminy. Jasełka na stałe wpisały się do kalendarza imprez w naszej szkole. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną wersję historii narodzin Dzieciątka Jezus, którą będzie można zobaczyć w grudniu 2009 roku. /red/ 60.urodziny biblioteki 17 grudnia br. w Bralinie odbyło się spotkanie z pisarką i autorką tekstów dla dzieci, Ewą Chotomską, zorganizowane z okazji jubileuszu 60-lecia powołania miejscowej Biblioteki Publicznej. Jubileusz 60-lecia powołania Biblioteki Publicznej w Bralinie był okazją do zaproszenia znanej pisarki i autorki tekstów dla dzieci. Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na spotkanie z pisarką zostały zaproszone dzieci ze SP w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej oraz przedszkolaki z Bralina. Gościem spotkania była również Renata Gość koordynator wojewódzki kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Z życzeniami na 60. urodziny Biblioteki Publicznej w Bralinie przybył również wicewójt Robert Kieruzal. Bohaterka spotkania jest córką znanej poetki Wandy Chotomskiej. Jest autorką tekstów piosenek dla zespołu dziecięcego Fasolki oraz programów telewizyjnych dla dzieci Tik-Tak, Budzik i Jedyneczka. Wydała również książki: Zając Poziomka, Zagadki, Kuchenny alfabet, Pamiętnik Felka Parerasa i Piosennik Ciotki Klotki. W spontaniczny i bezpośredni sposób rozmawiała z dziećmi. Wypowiedzi o swojej pracy urozmaicała wierszami i dowcipami, czym rozbawiała młodych słuchaczy. Dzieci razem z panią Ewą śpiewały bardzo dobrze znane piosenki jej autorstwa, np. Myj zęby, Mydło lubi zabawę, Domowa piosenka. Dzieci zasypywały gości pytaniami, dotyczącymi pracy nad piosenkami i tworzeniem programów telewizyjnych. Dowiedziały się, że piosenki są pisane na zamówienie, na konkretny temat i pani Ewa stworzyła ich około 300. Nagrała też 600 odcinków Tik-Taka, w którym występowała przez 17 lat. Ewa Chotomska wpisała się do kroniki Biblioteki Publicznej w Bralinie oraz kronik szkolnych i przedszkola. Umieszczała też dedykacje w książkach. Stojąc w długiej kolejce po autograf, można było posłuchać piosenek gości w wykonaniu Fasolek. Podczas spotkania przybył Święty Mikołaj. Wspólnie z E. Chotomską wręczył nagrody książkowe dla dzieci za bardzo dobre wyniki w czytelnictwie. Nagrody otrzymali: Natalia Przewdzięk, Martyna Szczepaniak, Weronika Przewdzięk, Maksymilian Michalski i Mieszko Posiewała z Przedszkola w Bralinie, Kamil Biegański i Magdalena Grossek kl. I, Ewelina Dubicka i Agata Zimoch kl. III, Michał Wiśniewski kl. IV i Patrycja Lenek kl. V (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Bralinie). Ponadto książkami nagrodzono również: Marcelinę Gogół, Michała Mirowskiego, Natalię Sutowicz, Magdalenę Jańską i Natalia Geppert z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Święty Mikołaj obdarował wszystkich słodyczami, natomiast Biblioteka Publiczna, biblioteki szkolne oraz przedszkole otrzymały książki autorstwa naszego gościa. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały Ewie Chotomskiej piękną gwiazdą betlejemską oraz bombką z wizerunkiem kościoła na Pólku. Spotkanie autorskie z panią Ewą Chotomską było pierwszą tego typu imprezą zorganizowaną przez bibliotekę w Bralinie. Autorka swym występem, uśmiechem i strojem zachwyciła dzieci, a mali czytelnicy mają nadzieję znów ujrzeć E. Chotomską na szklanym ekranie podsumowała Ewa Jędrysiak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie. MK Wieczerza wigilijna Pod Żurawiem W poniedziałek dnia r. w Klubie Seniora Pod Żurawiem kierownik COW witała zaproszonych gości: ks.kanonika K. Nawrockiego, wiceburmistrz Jolantę Jedrecką, przewod. Rady Miejskiej Andrzeja Stachowiaka, emerytowaną kierownik OPS Urszulę Rozwadowską, Janinę Nawrot, Henryka Tyszkiewicza przewod. TMZK media i seniorów.święta Bożego Narodzenia to czas przepełniony treścią religijną, to święta rodzinne, bardzo ciepłe i radosne. Z okazji świąt życzyła zdrowia, radości, by w rodzinie klubowej zawsze panowała zgoda.ks. K. Nawrocki Ten rok mija pod hasłem Otoczmy troską życie jak zaznaczył arcybiskup chodzi tu o życie szeroko pojete, by było nam sprzyjające i pomagające powinniśmy pielęgnować życie i ciała i duszy,szczególnie te drugie sprawy, by były podwyższone, uszlachetnione byśmy byli bliscy drugiemu człowiekowi. Chrystus nas miłuje, darzy swoją miłością i wdzięcznością. Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was wspólnym przeżyciem radości i miłości w rodzinie, niech napełniają pokojem i ten pokój oraz miłość rozlewa się na waszych bliskich i całą rodzinę klubową. Bądźcie świadkami Chrystusa, życia, dobroci, radości i pokoju.a. Stachowia zapewnił, że środki na funkcjonowanie klubu sa zapewnione, cieszy Wasze działanie aktywne, bo macie teatrzyk, zespół spiewaczy, działacie w związku. Jesteście aktywni w waszej jesieni, nie zamykacie się sami w sobie, życzę Wam zdrowia, by Was nie zawodziło, byście dalej mogli spotykać się w rodzinie klubowej i tak jak dotąd zwracać się do nas bezpośrednio z problemami i uwagami, dziekuję za szczerość i obiektywizm J. Jedrecka- jestem pod wrażeniem ludzi w tzw. III wieku, potraficie spotykać się i to przynosi wymierne efekty, jesteście nie tylko czynnymi emerytami ale też jak widać młodymi duchem.w imieniu burmistrza i własnym złożyła seniorom życzenia swiąteczno noworoczne. Swoimi refleksjami podzielili się również inni goście dziekując za zaproszenie i składali zyczenia. Potem dzielono się opłatkiem a tak naprawdę to chlebem i sercem. Wszystkim smakowały potrawy wigilijne a przy dźwiękach akordeonu wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki. MaŁa

6 30 grudnia kępno Koncert Adwentowy Pieśni tęsknoty Życie tyś ma chwilą, życie tyś mym snem... W kościele Św.Marcina w niedzielę dnia 21 grudnia 2008 roku ks. kanonik K. Nawrocki witał Chór i Zespół Instrumentalny Duszpasterstwa Kaliskiego pod kierunkiem Jakuba Tomalaka, Zespół Muzyki Dawnej Semibrevis pod kierunkiem Grażyny Dziedziczak. Całością dyrygował J. Tomalak. Pieśni Adwentowe mają charakter tęsknoty, oczekiwania nadziei, tęsknoty ukrytej gdzieś głęboko w naszej duszy w najbardziej ukrytych zakamarkach serca. Koncert rozpoczęto piękną pieśnią do muzyki Pawła Bębenka do słów Jana Pawła II Dobry pasterzu. Początek Adwentu to czytania Księgi Apokalipsy to zaproszenie na ucztę do nieba. I taką muzyke i pieśni przedstawił Zespół Muzyki Dawnej Semibrwis przenosząc wszystkich w niecodzienny nastrój i atmosferę, zasłuchani zadumani podziwiali przecudny śpiew jakby słuchali chórów anielskich.pięknie brzmiał Chorał i Gwiazdo Morza. Każdy z nas stara się przeżyć Adwent jak najlepiej.wykonana kilka pieśni o Maryi potem usłyszano pieśń Niepojęta Łaska jest.., Schowaj mnie pod skrzydła.. i wiele innych. Na zakończenie rozległa się pieśń Cała ziemia woła... J. Tomalak podziękował za gościnę i możliwość prezentacji pieśni w tutejszym kościele. Zebrani owacyjnie na stojąco gromkimi brawami podziękowali za wspaniały koncert. Ks. K. Nawrocki dziękował artystom za wapaniały koncert i ks. Rafałowi za inicjatywę i zaproszenie Chóru i Zespołu Instrumentalnego Duszpasterstwa Kaliskiego oraz zespołu muzyki dawnej Semibrevis. Na bis wykonali Przywołaj mnie Panie...Mów do mego serca, Ty znasz jego ukryte modlitwy. MaŁa Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej WYNIKI I SKŁADY KOMISJI KONKURSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH XX KON- KURSU RECYTATORSKIEGO IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ -16,17 i r. Organizator: URZĄD GMINY ŁĘKA OPATOWSKA STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Miejsce: SALA WIDOWISKOWA W URZĘDZIE GMINY r SZKOŁY PODSTA- WOWE I nagroda Milena Szymała SP Trzcinica II nagroda Marta Markiewicz - SP w Siemianicach III nagroda Marta Jędrysiak SP w Bolesławcu Wyróżnienie Bryja Karolina SP w Laskach Wyróżnienie - Patryk Pastusiak SP Krążkowy Skład komisji konkursowej: Jadwiga Kłodnicka, Katarzyna Okoń - Sobonia, Wiesław Walas r GIMNAZJA I nagroda Sebastian Kluczyński, Gimnazjum w Mroczeń II nagroda Karolina Chyła, Gimnazjum w Byczynie III nagroda Róża Mączka, Gimnazjum w Bolesławcu Wyróżnienie Rafał Cieślak, Gimnazjum w Opatowie Wyróżnienie Agnieszka Paś Gimnazjum w Trzcinicy Skład komisji konkursowej: Jadwiga Kłodnicka, Wiesław Walas, Marcin Jeziorny r.szkoły PONADGIMNAZJALNE I nagroda Kajetan Hadzik LO Nr 1 w Kępnie II nagroda ZSP w Słupi p. Kępnem III nagroda Kornelia Kulik - Dom Kultury w Byczynie Wyróżnienie Katarzyna Lehman ZSP Nr2 w Kępnie Wyróżnienie Karolina Piasta - ZSP Nr 1 w Kępnie Skład komisji konkursowej: Jadwiga Kłodnicka, Wiesław Walas, Marcin Jeziorny Spotkanie wigilijne w Kępińskiej Szkole Języków W rodzinnym gronie pracowników Kępińskiej Szkoły Języków właściciel szkoły Jerzy Szupiński podsumował całoroczną pracę stwierdzając, że rok miniony można zaliczyć do udanych, szkoła rozwija się, jako jedyna na tym terenie zdobyła prawo do przeprowadzania egzaminów z języka niemieckiego dzięki zdobytym kwalifikacjom dwóch pracowników. Wszystkim złożył życzenia świąteczno noworoczne. Następnie zgodnie z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród słuchaczy oraz komisji podliczajacej głosy: Anny Wróblewskiej, Eweliny Bystrej i Jerzego Szupińskiego dokonano wyboru osób, którzy zdaniem słuchaczy zasłużyli na miano najlepszego lektora. I miejsce zajął Daniel Radziszewski i tym samym zdobył Order Uśmiechu, II miejsce zajął Piotr Czarnasiak a III miejsce zajęła Katarzyna Pindor. Dyplomy osobiście wręczał J. Szupiński. Po tym miłym akcencie podzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia i przystapiono do degustacji smacznych potraw wigilijnych. Specjalne podziękowanie otrzymał od pracowników J. Szupiński. Przy akompaniamencie gitary spiewano kolędy w języku angielskim i niemieckim. W miłej atmosferze dyskutowano na tematy związanie nie tylko ze szkołą ale i problemami małej ojczyzny.jerzy Szupiński obdarował prezentami wszystkich zebranych. MaŁa

7 kępno 30 grudnia Dnia 16 grudnia na sali w Drożkach odbyło się środowiskowe spotkanie wigilijne organizowane przez organizacje działające na tym terenie a w szczególności przez KGW. Gości: ks Czesława Jędroszka proboszcza parafii w Nowej Wsi Książęcej, wójta Gminy Rychtal Czesława Balcerzaka, przewodniczącego Rady Gminy Adama Bakalarza, samorządowców, aktywistów społecznych, pracowników gminy witała przewodnicząca KGW Krystyna Patkowska. Młodzież szkolna ze szkoły w Drożkach przedstawiła wspaniały i zmuszający do zamyślenia i refleksji program o pewnym skąpcu na motywach powieści Dickensa Opowieść wigilijna przygotowany przez członków kółka polonistycznego i muzycznego. Całość rozpoczęto kolędą Cicha noc. W programie było Środowiskowa wigilia w Drożkach jeszcze wiele kolęd znanych i mniej znanych, ale jakże pięknie brzmiących a do wspólnego śpiewania zebranych zaprosiła młodzież Program przygotowano pod kierunkiem Bogumiły Kotowskiej i Izabeli Usarek. Wójt podziękował organizatorom za zaangażowanie i poświęcenie i za to, że z chęcią pomagały, by uświetnić tę uroczystość. Szczególne podziękowania złożył młodzieży i opiekunom za wspaniały program zmuszający do przemyśleń i jakże ciekawy. Reasumując podkreślił, że te święta są potrzebne człowiekowi tak jak zajazdy w długiej podróży, by na chwilę zatrzymać się, odpocząć i nabrać sił do dalszej podróży. Te święta mają szczególny charakter i atmosferę rodzinną, życzę wszystkim wesołych, rodzinnych świąt, niech Narodzony Jezus znajdzie się w domach poprzez dobro i miłość a Nowy Rok niech będzie szczęśliwy i pomyślny dla każdego. K. Patkowska podziękowała Urszuli Oleś specjaliście ds. obszarów wiejskich i paniom z KGW za przygotowanie tylu wspaniałych i smacznych potraw wigilijnych. Ksiądz proboszcz Czesław Jędroszko życzył gościom i parafianom pokoju i radości serca, takiej radości, która jest w narodzeniu Chrystusa, ale odradza się Eucharystii powinna nam dawać poczucie radości i miłości. Wspólnie odmówiono modlitwę a ksiądz pobłogosławił potrawy, byśmy umieli się dzielić i chlebem i sercem. W tle melodii kolędowych dzielono się opłatkiem symbolem chleba. Przy wieczerzy wigilijnej prowadzono szereg rozmów na tematy nurtujące mieszkańców Drożek. MaŁa Stanisław Leon Machowiak po raz kolejny w Kępnie W dniu 17 grudnia a spotkanie z młodzieżą z klas humanistycznych ZSP nr 1 przyjechał duet słowno muzyczny niewidomy poeta Stanisław Machowiak i Ryszard Małecki. W murach biblioteki witał zebraną młodzież, starostę Jerzego Trzmiela, sekretarza Starostwa Mariana Lorenza Henrykę Librykę z koła PZN oraz media dyrektor Wiesław Walas przedstawiając gości i biografię poety. S.Machowiak. Urodził się 8 maja 1935 roku w Luboni (pow. Leszczyński).Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako robotnik w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych INPO. Pracując ukończył szkołę średnią i studia wyższe na UAM. Od 1975 roku do 1989 roku pracował jako nauczyciel w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Jest kawalerem Orderu Uśmiechu 2000r. Debiutował w 1982 roku w Czytelniku tomikiem poetyckim pt. Noce ze słońcem Wydał jeszcze 26 tomików poezji i 3 książki dla dzieci, jedna z nich W mieście ratuszowych koziołków doczekała się trzech wydań, oraz tom prozy. I było światło Tak ich zapamiętałem ( Jak krzyk milczenia Słowem Światłem Niech milczą słowa Światło zapisane Góry nad górami Epitafia Światło przed słowem Między Żywiołami Światło na rozdrożach Matki w kwiatach Do światła W oczach ciemności Listy bez odpowiedzi Mamo wiem że jesteś Matki w kwiatach. W mieście ratuszowych koziołków W mieście ratuszowych W mieście Jesteś większy ode mnie tylko o światło ratuszowych koziołków Święci wśród nas W królestwie wichrów Barwy ciemności - wiersze tłumaczone na pięć języków. Wydał też Wybór wierszy na trzech kasetach dla niewidomych. Wybrane wiersze Stanisława były tłumaczone na język: esperanto, francuski, ukraiński, włoski i niemiecki. Łącznie wydał 20 pozycji książkowych.góry jak ołtarze 2007r. Tomik dedykowany Janowi Pawłowi II. Podniesiony z kolan 2008r. Proza, biografia Śmiercią iepokonani 2008r. Wiersze poświęcone pamięci górników z kopalni Wujek,W przygotowaniu książka pt. Miasto w trójzębie Neptuna- z ilustracjami gdańskich dzieci wierszowany przewodnik po Gdańsku, o zabytkach Spotkanie to okazja do uhonorowania Światowego Dnia Niepełnosprawnych i 30. rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Zastepcę Samorządu Szkolnego poprosił o odczytanie kilku wierszy o Beskidach. Spotkanie rozpoczęto kolędą a melodię na różnych harmonijkach grał R.Małecki wprowadzając w tajniki harmonijek wśród, których były też te podarowane przez Cz.Niemena. Poeta wiele mówił o ludziach niepełnosprawnych, którzy zyją tuz obok nas mniejsi o światło. Światło nie znosi próżni jest białą ciszą, czy potrafię prześwietlić je blaskiem mojej nocy. Kiedy autor przeczytał wiersze o J.P.II jako przerywnik usłyszano pieśni, które tak lubił nasz papież. Łzy Matki, Barkę. Jerzy Trzmiel Kawaler Orderu Radości Starosta Kępiński wspomniał też o ludziach niepełnosprawnych, by ich wiara, nadzieja, dobroć i miłość uswiadamiała nam, że ci ludzie potrzebują naszego szacunku takiego zwyczajnego, by jeden człowiek dla drugiego był bratem. Złozył wszystkim zyczenia a potem dzielono się opłatkiem. Gościom przekazał suweniry, które przypominać będą powiat kępiński.autor odczytał jeszcze wiele wiersz o matce oraz dedykowanych żonie i papieżowi.miłym gestem było przekazanie kartek swiątecznych z autografami gości. MaŁa Mistrzostwa Powiatu w siatkówce Licealiada 2008/2009 W dniach grudnia w ZSP nr 1 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w siatkówce dziewcząt i chłopców.w zawodach udział wzięły drużyny; dziewczęta z: ZSP nr1, ZSP ze Słupi. LO nr 1 z Kępna, ZSP nr 2 Kępno, chłopcy: LO nr1 Kępno, ZSP ze Słupi, ZSP nr 1 Kępno, ZSP nr2 Kępno. W grupie dziewcząt: I miejsce ZSP nr 1 Kępno, II miejsce LO nr 1 Kępno, III miejscezsp ze Słupi, IV miejsce ZSP nr 2 Kępno. W grupie chłopców: I miejsce ZSP nr 1 Kępno, II miejsce LO nr 1 Kępno, II miejsce ZSP ze Słupi, IV miejsce ZSP nr 2 Kępno.Najlepszym zawodnikiem został P. Cecota. Mała

8 8 30 grudnia 2008 kępno Wpadli sprawcy rozboju W dniu 21 grudnia br. policjanci KPP w Kępnie w wyniku działań operacyjnych ustalili i zatrzymali sprawców rozboju dokonanego w nocy z 20/21 grudnia na 21-letnim mieszkańcu powiatu wieruszowskiego. Sprawcami okazali się mężczyźni w wieku 20 i 25 lat mieszkańcy gminy Kępno. Pokrzywdzonego zaatakowali na drodze pomiędzy Świbą a Pustkowiem Kierzeńskim uderzając go w głowę i przytrzymując siłą doprowadzili go do stanu bezbronności, po czym skradli mu telefon komórkowy Nokia 7650 o wartości ok. 300 zł. oraz dowód osobisty i prawo jazdy. Sprawców zatrzymano w miejscu ich zamieszkania. Zostali osadzeni w PDOZ w KPP Kępnie. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. NoM Kępno w telefonie komórkowym Informacje o mieście dostępne są od kilku tygodni w telefonie komórkowym pod adresem internetowym mobiinfo.pl lub mobi.kepno.pl. Jest to nowy pomysł samorządu, który ma ułatwić dotarcie do wiadomości o mieście samym mieszkańcom oraz odwiedzającym je gościom. Na stronie internetowej dostępne są podstawowe informacje o Kępnie. Można m.in. zapoznać się z aktualnymi imprezami kulturalnymi i sportowymi. Znajdą się tam także praktyczne informacje o samym urzędzie oraz rozkłady jazdy autobusów i pociągów. Samorządowcy przyznają, że chcą skorzystać z popularności i szerokiego dostępu do telefonów komórkowych. Nie mówią o konkretnych kosztach przedsięwzięcia. Te jednak mają być niewielkie. Nie należy spodziewać się obszernych wyczerpujących informacji, przynajmniej na razie. W komórce znaleźć będzie można krótkie i zwięzłe komunikat dotyczące najważniejszych spraw i danych kontaktowych. Zwięzłość informacji wymusza póki co technologia i koszty korzystania z serwisu. Ściągnięcie kilku pakietów danych, kosztuje od kilku do kilkunastu groszy, zależnie od cennika operatora. NoM Burmistrz Piotr Psikus oprowadzał już swego czasu mieszkańców po miejskim Ratuszu. Teraz chce, by informacje o mieście znaleźli on w swoich telefonach. Św. Mikołaj u kępińskich trojaczków W środę dnia 16 grudnia tuż przed świętami jak co roku burmistrz Piotr Psikus odwiedził kępińskie trojaczki urodzone dnia roku. Zuzia, Miłosz i Maciek i starszy brat Oskar Zimochowie chodzą do przedszkola Sióstr Boromeuszek. Burmistrza przyjęły wspólnie z rodzicami Mirosławą i Dariuszem oraz dziadkami. Wizyta przebiegała w radosnej, świątecznej atmosferze, a dzieci nie ukrywały radości z olbrzymich paczek, które w tym roku przyniósł występujacy w roli Mikołaja Burmistrz MiG Kępno P.Psikus. Cała czwórka natychmiast zajęła się rozpakowywaniem prezentów. Dla chłopców były motocykle, samochody dla Zuzi lalka i w każdej paczce mnóstwo łakoci. MaŁa Muzyka, Plastyka i Ekologia z Uśmiechem - WC Wesoła Chatka projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Najważniejszą rzeczą w projekcie jest postawienie w największym ogródku jordanowskim w Kępnie przenośnej toalety, z której będą mogły skorzystać dzieci bawiące się na placu zabaw. Każdy przedszkolak otrzyma specjalny żeton, który umożliwi otwarcie toalety. Z prac plastycznych, które napłynęły do konkursu został wykonany plakat promocyjny. - Idzie zmiana torba lniana to kolejny ekologiczny projekt zakładający dbałość o środowiska naturalne. Stowarzyszenie promuje w nim zmianę naszych dotychczasowych nawyków wiążących się z używaniem plastikowych toreb, najczęściej jednokrotnego użytku. W ramach projektu dzieci otrzymają lniane torby z nadrukowanym hasłem Idzie Zmiana Torba Lniana. Realizacja tego projektu była możliwo dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Kolejny konkurs, którego efekty można podziwiać podczas wystawy to organizowany cyklicznie konkurs Świat muzyką malowany. Przedszkolaki uczestniczące w konkursie przelewały na papier muzykę, którą słyszały. Na otwarcie wystawy przybyli uczestnicy konkursów wraz z rodzicami, nauczyciele oraz członkowie Stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a wyróżnieni upominki. Realizacja tego projektu była możliwo dzięki 1% podatku mieszkańców. Prace dzieci oceniało jury: Aleksandra Wiśniowska Muzeum Ziemi Kępińskiej, Małgorzata Jasiak PS w Mikorzynie, Wiesława Gruszka i Małgorzata Gola PS Nr 5, Dorota Janiaczyk PS Nr 4, Regina Szymoniak - PS w Hanulinie, Grażyna Rybczyńska - PS Nr 2 oraz Laura Długowska Gimnazjum Nr 2. Konkurs plastyczny Świat muzyką malowany Kategoria I.Prace dzieci 3,4- letnich. Wyróżnienia: Magdalena Cebula 4 lata, PS Nr 2, Maciek Serafin - 4 lata, PS Krążkowy, Mikołaj Dziedzic 4 lata, Przedszkole Sióstr Boromeuszek. Magdalena Skiba 4 lata, PS Nr 2. Szymon Peliński 3 lata, PS Mikorzyn, Wiktoria Borusiewicz 3 lata, Przedszkole Krążkowy, Julia Urbaniak 3 lata, PS Nr 5, Pola Standziak 3,5 l., PS Nr 2, Gabriela Mikoś 4 lata, PS Nr 5, Kategoria II. Prace dzieci 5,6-letnich. Wyróżnienia: Wiktoria Szyszka 6 lat, Przedszkole Sióstr Boromeuszek, Agnieszka Adamska 6 lat, PS Osiny, Marysia Salamon 6 lat, PS Nr 4, Marianna Dirbach - 6 lat, PS Mikorzyn, Paulina Sondaj 5 lat, PS Nr 5, Katarzyna Mikołajczyk - 5 lat, PS Nr 2, Julia Walczak - 5 lat, PS Nr 4, Maciej Lisowski - 5 lat, PS Nr 5, Franek Kwaśniewski - 5 lat, PS Hanulin, Bartek Maciejewski - 6 lat, PS Hanulin, Filip Solecki 6 lat, PS Nr 2, Kacper Sneka - 5 lat, PS Nr 2, Miłosz Byra - 5 lat, PS Nr 5, Pelc Dagmara P-le Krążkowy Konkurs plastyczny pt. Świat jest jeden, jeśli go zatrujemy, nie dostaniemy drugiego czyli Idzie zmiana torba lniana. NAGRODZENI: Mikołaj Klyta kl. IV c, SP Nr 1, Arek Wabnic kl. I c, SP Nr 1, Aleksandra Szarowska kl. I c, SP Nr 1, Anna Gzik - kl. IV, SP Kierzno, Oliwia Wencel kl. II a, SP w Hanulinie. WYRÓŻNIENI ; Adriana Bacińska SP Hanulin, Alicja Partyka kl. II a, SP Hanulin, Magdalena Matysiak kl. IV a, SP Nr 1, Michał Frączek, Jolanta Henrysiak - kl. II c, SP Nr 1, Julia Wolna - kl. I b, SP Nr 1, Kinga Dastych - kl. II b, SP Nr 1, Julia Sikora - kl. II a, SP Hanulin, Anna Kaczor - kl. III a, SP Nr 1, Ala Gruszka - kl. II c, SP Nr 1, Hanna Bryłka - kl. V b, SP Nr 1, Jacek Machowicz - kl. I c, SP Nr 1, Kinga Psuja kl. V, Kierzno, Paulina Teper I c, SP Nr 1 Konkurs plastyczny WC-Chataka Co robą grzeczne dzieci gdy chce im się siu siu na placu zabaw Wyróżnieni: Julia Jokiel PS Nr 2, Julia Kaczmarek PS Nr 5, Natalia Czarczyńska- PS 4, Maksymilian Majewski-PS 4, Roksana Kosik PS 4, Sandra Owczarek- PS Hanulin Oddz. Osiny, Adrianna Sikora - PS Hanulin Oddz. Osiny,, Hania Biegańska PS Hanulin- Oddz. Krążkowy, Szymon Kukulski PS Nr 5, Mateusz Bęś- PS Nr 5 Uczestnicy pozostali: Klaudia Sobczak PS Hanulin Oddz. Osiny, Miłosz Moś - PS Hanulin Oddz. Osiny, Monika Biczysko PS Hanulin Oddz. Krążkowy,, Angelika Adamska - PS Hanulin Oddz. Osiny, Paulina Gruszka - PS Hanulin Oddz. Osiny, Kornelia Papiór PS Nr 2, Wiktoria Wołk PS Nr 2, Natalia Szczerbuk PS Hanulin Oddz. Krążkowy, Daria Rak PS Nr 4 Maja Krzwińska-PS Nr 4, Martyna Witek PS Nr 4, Natalia Wawrzynkowska PS Nr 5 Aleksandra Hadryś PS Nr 5, Bartłomiej Steć PS Nr 5, Szymon Siębor PS Nr 5, Filip Moś - PS Nr 5, Bartosz Czarczyński- PS 5, Aleksandra Gawińska PS Nr 5, leksandra Królikowska PS Nr 5, Karolina Hucz PS 5, Julia Rogowska - PS 5, Natalia Karkowska PS Nr 5, Martyna Kalinowska- PS nr 5, Zuzanna Kruszelnicka PS Hanulin, Zuzanna Hurna PS Hanulin, Paulina Mikołajczyk -PS red Hanulin, Weronika Rzepka - PS Hanulin Jakub Partyka PS Hanulin. Przewodnicząca Stowarzyszenia Usmiech złozyła podziekowania autorom projektu rodzicom i nauczycielom i złozyła zebranym zyczenia swiąteczne.

9 30 grudnia 2008 kępno 9 Odpowiedzą za próbę podpalenia Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania podpalenia miejscowej hurtowni motoryzacyjnej. Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie aktem oskarżenia objęto dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego, w wieku 35 i 44 lat. Zarzucono im, że w dniu 24 września 2005 r. w Ostrzeszowie, działając wspólnie, usiłowali spalić budynki hurtowni motoryzacyjnej, sprowadzając w powyższy sposób zdarzenie zagrażające mieniu w wielkich rozmiarach. W opisie czynu wskazano, że podejrzani wybili szyby w oknach budynku, po czym rozlali substancję ropopochodną i podpalili ją, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na nie rozprzestrzenienie się wznieconego ognia. Do zatrzymania mężczyzn doszło w dniach 7 i 8 lipca 2008 r. Następnie w dniu 9 lipca 2008 r. zastosowane zostało wobec nich tymczasowe aresztowanie. Śledztwo prowadzone wcześniej w sprawie powyższego usiłowania podpalenia hurtowni oraz ponownego podpalenia hurtowni w dniu 3 października 2005 r. zostało postanowieniem z dnia 29 września 2006 r. umorzone. Przyczyną umorzenia było nie wykrycie sprawcy obu podpaleń. Czynności operacyjne mające na celu ustalenie sprawcy podpaleń były jednak kontynuowane. W ich wyniku, przy wykorzystaniu ujawnionych na miejscu podpalenia śladów, zdołano ustalić podejrzanych o usiłowanie podpalenia hurtowni w dniu 24 września 2005 r. Wówczas na początku lipca 2008r. śledztwo zostało podjęte. Sprawców podpalenia hurtowni dokonanego w dniu 3 października 2005r. nadal nie zdołano ustalić. Podejrzanym grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. NoM Kępińscy policjanci apelują W związku z powtarzającymi się na terenie powiatu kępińskiego i powiatów ościennych przypadkami włamań do mieszkań, Komenda Powiatowa Policji w Kępnie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu kępińskiego o to, by nie zostawiać podczas swojej nieobecności w domach i mieszkaniach znaczącej ilości gotówki, wyrobów jubilerskich i innych szczególnie wartościowych przedmiotów. Policja prosi o każdorazowe zgłaszanie przypadków pojawiania się w okolicy miejsca zamieszkania nieznanych pojazdów i osób, które pod różnymi pozorami starają się nawiązać kontakt, bądź wejść do wnętrza mieszkania. W takich sytuacjach prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod nr telefonu (062) lub 997. NoM Sąd nie aresztuje syna europosła Dominik Tomczak, syn europosła Witolda Tomczaka nie trafi na 30 dni do tymczasowego aresztu. W piątek, 23 grudnia Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił postanowienie ostrowskiego sądu. Sąd Rejonowy w Ostrowie zamierzał wysłać go za kratki za to, że nie stawiał się jako świadek na rozprawy swojego ojca oskarżonego o znieważenie policjantów. Orzeczenie sądu pierwszej instancji w chwili jego wydania było merytorycznie słuszne - powiedział sędzia Grzegorz Plota. Świadek kilkakrotnie nie stawił się na wezwania sądu. Nawet wymierzona kara pieniężna nie spowodowała zmiany jego postępowania. Syn eurodeputowanego usprawiedliwił swoją nieobecność na rozprawie dopiero po wydaniu postanowienia o jego aresztowaniu. Zadeklarował jednocześnie, że nie będzie dalej uchylał się od złożenia zeznań przed sądem. To daje podstawę do przypuszczenia, że czynność procesowa Dominika Tomczaka nastąpi w najbliższym czasie - dodaje sędzia Plota. Dlatego sąd uchylił zaskarżone postanowienie o aresztowaniu. Witold Tomczak jest oskarżony Dzielili się opłatkiem o zniesławienie w 1999 r. policjantów z Ostrowa Wlkp. Ma on proces karny gdyż Parlament Europejski uznał, że w tej sprawie nie powinien go chronić immunitet, bowiem do czynu doszło przed objęciem przez niego funkcji eurodeputowanego. Sam poseł nie przyznaje się do znieważenia policjantów, a jedynie do jazdy pod prąd. - Sprawa ma charakter polityczny - przekonuje europoseł. NoM W dniu 18 grudnia Zarząd ZERiI koło Północ spotkali się na wspólnej wigilii. Przewodnicząca Hildegarda Urbańska powitała zebranych i zaproszonych gości. Przed podzieleniem się opłatkiem uczczono minutą ciszy zmarłych członków koła Pólnoc.Boże Narodzenie to czas, kiedy nawet samotność nie jest sama. Biel wigilijnego stoły jednoczy dusze, serca i myśli. Życzmy sobie nie radości z tego wszystkiego co przemija, jest dekoracją i nastrojem, ale radości z Bożego Narodzenia, która jest radością z Boga samego, który chce pojawić się w Nowym Roku, aby przez nas promieniować na ludzi. Życzę wszystkim zdrowia, radości w rodzinach powiedziała przewodnicząca. Życzenia i podziękowania skierowała do zebranych M. Jasnowska przewodnicząca Oddziału Rej. ZERiI w Kepnie.Wspólnie odmówiono modlitwę, połamano się opłatkiem i degustowano potrawy wigilijne przy wigilijnie ubranym i zastawionym stole. MaŁa Mikołajkowe spotkanie z E. Chotomską w Mroczeniu W środę, 17 grudnia w Sali OSP w Mroczeniu odbyło się mikołajkowe spotkanie autorskie z Ewą Chotomską. Jego organizacja to wspólne przedsięwzięcie Biblioteki w Mroczeniu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Spotkanie przygotowała Edyta Lesiak kierownik biblioteki wspólnie z Anetą Żłobińską z biblioteki ze Słupi. Na spotkanie dziecięcej autorki przybył również Święty Mikołaj, który rozdawał uczestnikom słodkie upominki. W imprezie uczestniczyło ponad 150 dzieci ze szkół podstawowych wraz z opiekunami z terenu gminy Baranów. Główny gość - Ewa Chotomska jest reżyserką, scenarzystką, autorką tekstów piosenek dla dzieci (takich hitów, jak: Szczotka, pasta czy Mydło lubi zabawę) i programów edukacyjnych TVP (Budzik) oraz założycielką zespołu dziecięcego Fasolki i popularną ciotką Klotką z programu muzycznego Tik-Taka. Prywatnie córka Wandy Chotomskiej. Wydała książki: Zając Poziomka, Zagadki, Kuchenny alfabet, Pamiętnik Felka Parerasa, Piosenki Ciotki Klotki. Autorka dziecięcej literatury zachęcała uczestników spotkania do udziału we wspólnych grach i zabawach ruchowych oraz wspólnym śpiewaniu znanych piosenek. Dzieci miały również okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących powstania książki o przygodach psa Parerasa, mogli zapytać autorkę o wszystko to, czego nie mogli dowiedzieć się z innych źródeł. Pod koniec imprezy można było nabyć publikację autorki. Ewa Chotomska umieszczała na nich dedykacje z autografem, wpisała się również do kroniki biblioteki. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły pani Ewie kwiaty. Takie spotkanie na pewno na długo pozostanie w pamięci. red Nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego W Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu dnia 18 grudnia 2oo8 r.odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Głównych Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Nominację do Nagrody Głównej za rok 2008 otrzymał Pan Marian Lorenz pełniący funkcję Sekretarza w Starostwie Powiatowym w Kępnie, od najmłodszych lat interesujący się historią naszego regionu szczególnie rodzinnej wsi Słupi pod Kępnem. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor 70 haseł biograficznych do Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej oraz licznych opracowań z zakresu historii, współorganizator licznych konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, delegat na Kongresy Regionalnych Towarzystw Kultury. Uroczystość odbyła się w ramach Dni Wielkopolski pod patronatem honorowym Marszałka Marka Woźniaka oraz Wojewody Piotra Florka. red

10 10 30 grudnia 2008 kępno Jubileuszowa Licealiada W dniu r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbył się Finał Wojewódzki w Piłce Ręcznej Dziewcząt Licealiada 2008/2009. W X jubileuszowej Licealiadzie dziewczęta z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zdobyły tytuł Mistrza Wielkopolski pokonując Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 24:15 oraz w decydującym meczu o I miejsce Liceum Ogólnokształcące w Obornikach Wielkopolskich 14:13. Serdecznie gratulujemy! /red/ GMINNA WIGILIA w Kuźnicy Trzcińskiej 13 grudnia 2008 roku sali Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej odbyło się gminne spotkanie opłatkowe przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich. Przy wspólnym stole spotkali się zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się; przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy w Trzcinicy, delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezesi OSP z terenu gminy, komendant gminy OSP, pełniący obowiązki komendant policji w Laskach,przedstawiciel ODR pani Urszula Oleś oraz seniorzy i mieszkańcy Kuźnicy Trzcińskiej. Przybyłych gości powitała przewodnicząca KGW Zofia Makiola. Urokliwy i niepowtarzalny wigilijny nastrój stworzył Zespół Słupianie ze Słupi dając koncert kolęd i pastorałek oraz przedstawił tradycje bożonarodzeniowe. Mikołajczyk, kierownik GOPS Makiola oraz sołtys Anna Bartkowiak składa serdeczne podzię- Wigilia to dzień szczególny Anna Parzonka oraz sołtys wsi wypełniony niepowtarzalną atmosferą,ciepłem i życzliwością. Przed przystąpieniem do kolacji nica, oraz wszystkim paniom Kuźnica Anna Bartkowiak. kowanie Wójtowi Gminy Trzci- Życzenia zaproszonym gościom wigilijnej wspólnie odmówiono z Koła Gospodyń Wiejskich w i seniorom Kuźnicy Trzcińskiej modlitwę,wszyscy zebrani składali sobie życzenia świąteczne przy organizowaniu spotkania Kuźnicy Trzcińskiej za pomoc złożyli: Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Przewodnicząca KGW Zofia łamiąc się opłatkiem. opłatkowego. dg Dlaczego postała firma MIKE? LISTO OTWARTY OD CZYTELNIKA Wpadł narkotykowy dealer W nocy z 19/20 grudnia br. policjanci KPP w Kępnie zatrzymali 21-letniego mieszkańca gm. Rychtal, który wracając z Holandii wwiózł na teren Polski marihuanę oraz inne środki prawdopodobnie pochodzenia anabolicznego. Zabezpieczono także strzykawki i igły jednorazowe. Mężczyzna był od dłuższego czasu poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kępnie, celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Tej samej nocy w okolicy Mroczenia policjanci skontrolowali stojący na leśnej drodze samochód osobowy, w którym siedział 27- letni mężczyzna, 21-letnia kobieta i jej 16-letnia siostra wszyscy z Kępna. Policjanci podejrzewali, iż znajdują się pod wpływem narkotyków. W wyniku przeszukania pojazdu ujawniono woreczek z amfetaminą. Cała trójka odpowie przed Sądem za posiadanie środków odurzających grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. NoM Zwracam się za pośrednictwem Redakcji do burmistrza Kępna p. Piotra Psikusa. Szanowny panie Burmistrzu Powiem wprost, że za pańską protekcją powstała firma MIKE. Firma ta bez promotora, którym jest pan jako włodarz gminy chlebodawcą i zleceniodawcą prac dla tej firmy, której z budżetu gminy otrzymuje bardzo zawyżone wynagrodzenie (zapłatę) za pracę, którą inne firmy wykonywałyby o połowę taniej a może i więcej. Kim jest Adam Tęsierowski radny Rady Miejskiej a kim właściciel firmy MIKE Jacek K. zainteresowani wiedzą. Razem panowie ci pracowali w Hurtowni Spożywczej, która z wiadomych powodów znikła z rynku. Swego czasu było bardzo głośno w mediach jak ciężko radny Adam T. pracował w firmie Caroling i dziwnym trafem sprawa ta rozeszła się po przysłowiowych kościach. Ciekawe kto tej sprawie ukręcał łeb. Na pewno nie wyborcy p. burmistrza i radnego, ale ktoś na prośbę i interwencję pewniej osoby sprawę tę wyciszył. Ale prawda zawsze prędzej czy później zwycięża i być może ktoś na nowo sprawą tą powinien się zająć. Krótko: radny (bohater listu) pracował w SKR Kępno dlaczego odszedł odpowiedź jest publicznie znana dla dwóch takich... w tej firmie nie było miejsca a jak ta firma SKR na dzień dzisiejszy przy pomocy również burmistrza (umorzenia podatków) kończy wszyscy wiedzą. Sprawą tą powinna zająć się Prokuratura z poza Okręgu Kaliskiego, która ma siedzibę w Ostrowie Wlkp. z wiadomych powodów. Jakich dziwnych naprężeń nabierają sprawy w Prokuraturach tego okręgu gdy sprawy dotyczą Kazimierza K., burmistrza Kępna czy też związanych z funkcjonowaniem kępińskiego samorządu jest publiczną tajemnicą. Wracając do sedna sprawy w 2005 roku radny geniusz bohater wielu artykułów, który od pewnego czasu gości na naszych łamach założył sobie fikcyjną firmę ale zdaniem jego i jego mocodawców na kolegę Jacka K. z Mikorzyna. I od tego czasu do chwili obecnej za przyzwoleniem wraz z urzędnikami z Gminy Kępno kręcą sobie przysłowiowe lody co jest też publiczną tajemnicą. Ciekawe co w tej sprawie do powiedzenia ma Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, organy powołane do ścigania tego typu przestępstw tj. Urząd Skarbowy, Prokuratura, i co mają do powiedzenia w tej sprawie... radni Rady Miejskiej. Wstyd szanowne panie i panowie radni, za co pobieracie wysokie diety? Może tylko to się dla was liczy kasa i swoje drobne interesiki... A może za waszą bezmyślność i was należałoby szczególnie tych z koalicji rządzącej pociągnąć do odpowiedzialności karnej a niektórym urządzić wczasy na koszt podatników. Należy podkreślić, że radny Adam Tęsierowski jako wysokiej klasy specjalista jest przewodniczącym Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe, które jest bezpośrednim zapleczem... obecnego burmistrza Kępna Piotra Psikusa. Pozdrawiam Redakcję i czytelników, wiem że czytelnicy w tej sprawie którą poruszyłem w liście mają bardzo wiele do powiedzenia. Stały czytelnik

11 30 grudnia 2008 kępno 11 Spotkanie przy wieczerzy wigilijnej W Klubie Seniora Pod Żurawiem grupa popołudniowa spotkała się tradycyjnie we wtorek dnia 16 grudnia by podzielić się opłatkiem i jak zawsze śpiewać, ale tym razem wspólnie śpiewano kolędy.w wierszach i monologach przypomniano tradycje wigilijne przygotowane pod kierunkiem Ireny Roszyk. Nie zabrakło życzeń świątecznych i symbolicznych prezencików.w miłej atmosferze rodzinnego ciepła seniorskiej rodziny wspominano dawniejsze wigilie i tych, którzy odeszli w tym roku do krainy Pana. Śpiewano kolędy przy akompaniamencie melodii płynącej z akordeonu. MaŁa PRZY WIGILIJNYM STOLE w ŻURAWIŃCU Od szeregu lat na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia organizowane jest w gminie Baranów tradycyjne spotkanie wigilijne. Swoistą tradycją jest również fakt, iż jego organizacji corocznie podejmuje się inne sołectwo. W tym roku spotkanie to odbyło się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawińcu. Wśród blisko 120. zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kępnie, Urzędu Gminy w Baranowie, proboszczowie parafii z terenu gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, lokalnych mediów. Inaugurując spotkanie Wójt Gminy Baranów Jan Sarnowski wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Brust złożyli zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Zgodnie z wielowiekową tradycją były świąteczne życzenia, opłatek o właściwą oprawę artystyczną spotkania zadbali uczniowie z Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej. Szczególne uznanie należy się także paniom z KGW w Żurawińcu, które zadbały o wigilijny stół. PJ Mieszkańcy postawili krzyż Dobiegają końca prace związane z budową cmentarza parafialnego w podkepińskiej Świbie. Ta jedna z najmłodszych parafii w Diecezji Kaliskiej korzystać dotąd musiała z nekropolii w sąsiedniej Olszowie. W miejscu, w którym powstaje cmentarz mieszkańcy postawili właśnie ogromny, drewniany krzyż z pięknie wyrzeźbioną figurą Chrystusa. Jej wykonanie sfinansował jeden z mieszkańców wsi Tadeusz Kasprzak. Drzewo na udało się załatwić nieodpłatnie dzięki staraniom miejscowego sołtysa Józefa Mońki. - Trwają jeszcze sprawy proceduralne związane z powstaniem cmentarza, ale one także są na ukończeniu powiedział nam sołtys. Dobiegł końca montaż ogrodzenia. To wszystko było możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców i Aleksandry Więcek, która zajmowała się sprawami związanymi z nabyciem gruntów pod przyszła nekropolię. Wszystko wskazuje, że cmentarz parafialny przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie zostanie już w maju poświęcony przez Biskupa Kaliskiego, Stanisława Napierałę. NoM XIX SESJA RADY GMINY W piątek 12 grudnia 2008 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy w Baranowie. W porządku prac radnych znalazło się m.in. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Baranów za okres od roku. Radni pojęli także szereg uchwał w tym: 1) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) gruntów do Wodociągów Kępińskich Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie, 2) ustalenia ceny i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 3) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, 4) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów w części dotyczącej wsi: Baranów, Joanka, Łęka Mroczeńska, Grębanin, Żurawiniec, Marianka Mroczeńska oraz Baranów, 5) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 6) nadania imienia i zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie, 7) zmiany Uchwały Nr XVI /117/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Baranów statusu miasta. 8) zmian budżetu gminy na rok2008, 9) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie w 2008roku Radni zapoznali się także z informacjami na temat programu LEADER oraz z działalnością Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski w tym zakresie. /red/ Tragedia pod Sycowem Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór, 15 grudnia na krajowej Ósemce między Stradomią Wierzchnią a Sycowem. Śmierć poniósł na miejscu 22-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło około godz Jadący z Sycowa w kierunku Oleśnicy opel kadet kierowany przez 22-latka, mieszkańca Sycowa w trakcie manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z ciężarowym tirem z naczepą. W wyniku tego śmierć na miejscu poniósł kierujący oplem. Jadący za tirem kierowcy dwóch samochodów: osobowego peuegota i ciężarowego mercedesa z przyczepą wjechali do rowu ratując się przed zderzeniem. Na szczęście nic się im nie stało. Krajowa Ósmeka przez dłuższy czas była zablokowana. Jak na razie nie wiadomo jaka była przyczyna wypadku. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem oleśnickiej prokuratury. NoM

12 12 30 grudnia 2008 sport Wieluńska Liga Siatkówki W derbach powiatu lepszy GOK Czastary Wydarzeniem dziesiątej kolejki spotkań były derby powiatu wieruszowskiego w których GOK Czastary pokonał dotychczasowego wicelidera Martex Dzietrzkowice 3:1. Dla siatkarzy GOK-u to kolejne już piąte zwycięstwo z rzędu, natomiast Martexu druga porażka pod rząd i strata pozycji wicelidera. Siatkarze z Czastar po dość słabym starcie aktualnie prezentują dobrą formę i kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Po gładkim zwycięstwie nad Niki Sport Roma pokonali lokalnego rywala Martex Dzietrzkowice 3:1. Dzietrzkowiczanie natomiast w poprzedniej kolejce ulegli 0:3 liderowi Siatkarzowi Cztery Koła Oknobud i spadli z drugiego na piąte miejsce. W następnej kolejce będzie jednak doskonała okazja na zatrzymanie złej passy, gdyż spotkają się z ostatnim w tabeli Złomobetem. GOK zagra natomiast z Nauką Jazdy K. Błasik i jest zdecydowanym faworytem. Wyniki IX kolejki PSP Złomobet Papier Serwis Lubax 0:3 (16:25;19:25;21:25) Martex Dzietrzkowice Siatkarz Cz. Koła Oknobud 0:3 (17:25;18:25;27:29) Nauka Jazdy K. Błasik Foto Damian 1:3 (20:25;25:20;14:25;21:25) Latakia Irex Skomlin przeł. Niki Sport Roma GOK Czastary 0:3 (16:25;22:25;23:25) Zaległe z ósmej kolejki: Latakia Nauka Jazdy K. Błasik 1:3 (25:20;17:25;23:25;20:25) Siatkarz Czt. K.Ok. Papier Serwis Lubax 3:0 (25:20;25:17;25:19) Wyniki X kolejki Foto Damian Latakia 3:0 (25:17;25:19;25:21) Siatkarz Cz. Koła Oknobud Nauka Jazdy K.Błasik 3:1 (25:22);23:25;25:18;25:16) GOK Czastary Martex Dzietrzkowice 3:1 (15:25;25:20;25:20;25:23) PSP Złomobet Niki Sport Roma 0:3 (22:25;19:25;23:25) Okknobud Cz. K. Trans Bus Papier Serwis Lubax 3:0 (25:23;25:13;25:18) Tabela po dziesięciu kolejkach MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY IX SESJA I RUNDA Mecze rozegrane Punkty MAŁE SETY PUNKTY Tenis stołowy Była zawodniczka Prosny Wieruszów ciągle w formie! Izabela Krawczyk, była zawodniczka Prosny Wieruszów mimo opuszczenia sekcji tenisa stołowego wieruszowskiego klubu nadal świetnie radzi sobie w zawodach na terenie całej Polski. Przypomnijmy, że Iza jeszcze nie tak dawno reprezentowała Prosnę w rozgrywkach IV ligi męskiej i zdobywała dla niej punkty. W rozegranym w nocy z 12 na 13 grudnia w Częstochowie ogólnopolskim maratonie nocnym zajęła dobre 19 miejsce w stawce 91 zawodników. Warto podkreślić, że Iza była najmłodszą zawodniczką turnieju, a rywalizowała niemal z samymi mężczyznami, którzy na codzień grają w zawodowych drużynach czołowych klubów w Polsce. Ponadto Iza zakwalifikowała się do finałowego turnieju o zasięgu ogólnopolskim amatorów, rozgrywanym w Brzegu. To spory sukces zawodniczki, która mimo młodego wieku i wielu obowiązków szkolnych nadal potrafi znaleźć motywację do dalszych treningów. - Obecnie przygotowuję się do matury, jednak potrafię pogodzić naukę z przyjemnością jaką jest dla mnie gra w tenisa stołowego. Opuściłam wieruszowską Prosnę, ponieważ w klubie tym nie ma już drużyny kobiet, jednak wiem, że zawsze drzwi są tam dla mnie otwarte i miło będę wspominała wspołpracę z trenerem Bernardem Pietrakowskim - powiedziała redakcji ITP uśmiechnięta Iza. Kolejne zawody, w których przyjdzie Izie zmagać się z najlepszymi odbędą się już w styczniu w Brzegu. Jest to finał cyklu turniejów dla amatorów, rozgrywanych przeważnie raz w miesiącu. Iza na łamach ITP pragnie podziękować przyjaciołom z Wielunia, którzy dali jej szansę rozwijania jej talentu i niejednokrotnie byli dobrymi mentorami w walce o najwyższe lokaty. Szczególne podziękowania kieruje pod adresem Waldemara Józali. Póki co Iza regularnie ćwiczy i przygotowuje się do tych zawodów - Doskonałym uwieńczeniem moich występów w tym turnieju byłaby lokata w pierwszej dziesiątce - nie kryje swoich marzeń Iza. O występach zawodniczki będziemy na bieżąco informować w kolejnych numerach ITP. /red/ Warcaby Mariusz Ślęzak na mistrzostwach świata! G z m r d n g i n n G t P P p 6 1 SIATKARZ CZTERY KOŁA OKNOBUD OKNOBUD CZTERY KOŁA TRANS BUS FOTO DAMIAN IREX SKOMLIN 5 MARTEX DZIETRZKOWICE GOK CZASTARY PAPIER SERWIS LUBAX NAUKA JAZDY K. BŁASIK NIKI SPORT ROMA LATAKIA PSP ZŁOMOBET WIELUN W XI kolejce zagrają MARTEX DZIETRZKOWICE - PSP ZŁOMBET WIELUŃ ( r.-godz.9:30) NAUKA JAZDY KRZYSZTO - GOK CZASTARY ( r. godz. 9:30) Warcabista z Lututowa Mariusz Ślęzak zajął 25 miejsce na mistrzostwach świata juniorów, które rozegrano w Nidzicy. To bardzo dobre osiągnięcie młodego zawodnika tym bardziej, że o udziale w mistrzostwach dowiedział się w ostatniej chwili (był rezerwowym) i czasu na przygotowanie się do nich miał bardzo mało. W dniach grudnia 2008 roku w Nidzicy odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów w warcabach 100-polowych. Zawody rozegrano na dystansie 9 rund. Udział wzięło 36 zawodników z 14 krajów. Wśród czterech Polskich reprezentantów znalazł się 17-letni warcabista powiatu wieruszowskiego Mariusz Ślęzak z LKS,,Czarna Damka,, Lututów. Mariusz o wyjeździe dowiedział się w ostatniej chwili (był rezerwowy). Ustawiony wg rankingu na 24 miejscu uplasował się na 25 pozycji z 8 pkt.: 1 zwycięstwo, 6 remisów i 2 porażki. Podsumowując krótko zawody, należy stwierdzić, że zaprezentował się przyzwoicie, będąc jednym z najmłodszych uczestników mistrzostw. Mijający2008 rok był dla niego najlepszy w dotychczasowej karierze. Brał udział w Mistrzostwach Europy, Świata, zdobył MP LZS indywidualnie i w drużynie, miał medal w finale,,kryształowego Kamienia,,, zajmował wysokie pozycje w turniejach ogólnopolskich, a mistrzostwo województwa czy powiatu w warcabach 100 oraz 64 polowych,,łapał,, z marszu powiedział nam wieloletni działacz Czarnej Damki z Lututowa Edward Perdek. Udział w turnieju doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej samorządu gminy w Lututowie.

13 30 grudnia 2008 sport 13 Wieruszowska Halowa Liga Piłki Nożnej Gal Gaz Galewice i Lignomat zwiekszają przewagę Po siódmej kolejce spotkań do pięciu punktów wzrosła przewaga Lignomatu Jankowy i Gal Gazu Galewice nad trzecia drużyną w tabeli Non Stop Świba. Po siedmiu kolejkach spotkań wydaje się, że na placu boju o zwycięstwo w lidze ubiegać się będą właśnie piłkarze z Lignomatu i Gal Gazu. Sytuacja na górze tabeli zaczyna być już bardzo klarowna. Trudno przypuszczać aby do walki między czwartoligowymi zespołami mógł włączyć się inny zespół. Tym bardziej, że pozostałe ekipy dzielą się punktami tracąc dystans do prowadzącego duetu. W ostatniej kolejce rozegranej w niedzielę 28 bm. Jankowy oraz Galewice odniosły wysokie zwycięstwa. Podopieczni Jacka Kłodnickiego nie dali szans dobrze dotychczas spisującym się piłkarzom Juniora Wieruszów, natomiast Gal Gaz w derbach Galewic pokonał Orła 5:0. Tym razem zawiedli wieruszowscy Oldboye, którzy po słabym meczu ulegli Lambadzie aż 1:7. Najbardziej zacięte mecze rozegrali piłkarze Zawiszy Łęka Opatowska z Elkomem-Gaz oraz Świby z Daberem.com.pl. Oba zakończyły się wynikiem 3:2. W pierwszym zwycięstwo odnieśli piłkarze z Łęki Opatowskiej, w drugim ze Świby. Na uwagę zasługuje pierwsze zwycięstwo Zrywu Wójcin. Lider klasy B pokonał dość niespodziewanie Prosnę Wyszanów 5:3 i opuścił ostatnie miejsce w tabeli, które aktualnie zajmuje Elkom Gaz. Już w następnej kolejce, która zaplanowana jest w sobotę r. dojdzie do meczu na szczycie, w którym spotkają się dwie dotychczas niepokonane drużyny. O godzinie 20 w sali gimnastycznej wieruszowskiego Gimnazjum nr 1 dojdzie bowiem do spotkania Gal Gazu Galewice z Lignomatem Jankowy. Zwycięzca tego spotkania zostanie samodzielnym liderem, a to może być klucz do zwycięstwa w tegorocznej edycji ligi. Wieruszowska Powiatowa Liga Siatkówki GOK Czastary i Irex Skomlin uciekają rywalom W ostatniej tegorocznej kolejce spotkań nie było większych niespodzianek. Na czele znajdują się siatkarze OK-u Czastary i Irexu Skomlin, które mają taką samą ilość punktów. O tym,że na czele znajdują się siatkarze Czastar decyduje lepszy bilans setów. W dziewiątej kolejce najciekawsze spotkanie rozegrali siatkarze KS Sokolniki i LZS Lututów. KS chcąc utrzyać bezpośredni kontakt z liderami musiał wygrać, lututowianie natomiast po nie najlepszym starcie grają co az lepiej i do meczu przystąpili niezwykle skoncentrowani. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Sokolnik, rugi to popis lututowian, którzy stracili zaledwie 11 oczek. Trzeci to znów zwycięstwo Sokolnik. Lututowianie ie dali jednak za wygraną i w czwartym bardzo emocjonującym secie ponownie okazali się lepsi wygrywając o do 23. W ostatnim decydującym secie pokazali, że tego dnia są lepiej skoncentrowani wygrywając go do 11 cały mecz 3:2. Dwa punkty straty do liderów mimo zwycięstwa w ostatniej kolejce nad KS Klonowa mają rówież Bieliki Biała. Siatkarze z Białej ukarani zostali walkowerem za mecz z Irexem Skomlin, a to pozbawiło ich awet jednego punktu.. Obaj liderzy tym razem odnieśli zgodne zwycięstwa po 3:0. GOK Czastary pokonał w alewicach miejscowy GOK, natomiast Irex Skomlin nie dał szans Kubusiom Wieruszów. Ci ostatni zamykają abelę. Dobrze prezentuje się Prosna Wieruszów. Wieruszowianie pod wodzą Zenona Hąci gładko pokonali Lwy arkietu Dzietrzkowice 3:0. Inna drużyna z Dzietrzkowic LKS w ciekawym meczu pokonała MKS Ochędzyn 3:1. o świąteczno-noworocznej przerwie siatkarze na parkiet wracają już w dniach 5-9 stycznia przyszłego roku a ełny zestaw par prezentujemy pod tabelą. Wyniki spotkań IX kolejki: Irex Skomlin - Kubusie Wieruszów 3:0 ( 22; 13; 17 ) Prosna Wieruszów - Lwy Parkietu Dzietrzkowice 3:0 ( 23; 22; 19 ) KS Sokolniki - LZS Lututów 2:3 ( 20; -11; 21; -23; -11 ) KS Klonowa - GLKS Bieliki Biała 1:3 (21; -13; -21; -21 ) LKS Dzietrzkowice - MKS Ochędzyn 3:1 ( 24; 20; -23; 14 ) GOK Galewice - GOK Czastary 0:3 ( -23; -12; -17 ) TABELA PO IX KOLEJCE 1. GOK Czastary Irex Skomlin GLKS Bieliki Biała KS Sokolniki LKS Dzietrzkowice LZS Lututów Prosna Wieruszów MKS Ochędzyn KS Klonowa GOK Galewice Lwy Parkietu Dzietrzkowice Kubusie Wieruszów (w kolejności: zwycięstwa, porażki, punkty, sety, stosunek setów, małe punkty) W X kolejce w dniach od r. grają : Wyniki IV kolejki JUNIOR Wieruszów - ELKOM Gaz 5:2 GAL-GAZ Galewice - OLDBOY Wieruszów 10:2 FC LAMBADA Kępno PROSNA Wyszanów 3:0 RINNE Olszowa - ZAWISZA Łęka Op. 9:2 Orzeł NEONET Galewice - ZRYW Wójcin 4:4 LIGNOMAT Jankowy - DABER.COM.PL 8:0 pauzował NON STOP Świba Wyniki V kolejki ZAWISZA Łęka Op. - PROSNA Wyszanów 2:0 OLDBOY Wieruszów - NON STOP Świba 5:4 ZRYW Wójcin - JUNIOR Wieruszów 1:5 DABER.COM.PL - RINNE Olszowa 4:1 FC LAMBADA Kępno - LIGNOMAT Jankowy 2:7 ELKOM Gaz - Orzeł NEONET Galewice 3:6 pauzował Gal-GAZ Galewice Wyniki VI kolejki RINNE Olszowa ELKOM Gaz 6:1 Orzeł NEONET Galewice - JUNIOR Wieruszów 2:5 Irex Skomlin - KS Klonowa - Łubnice Poniedziałek18 30 MKS Ochędzyn - GOK Galewice - Ochędzyn Środa GLKS Bieliki Biała - LKS Dzietrzkowice - Biała Czwartek Kubusie Wieruszów - LZS Lututów - ZSP Staszic Czwartek GOK Czastary - Prosna Wieruszów - Czastary Czwartek Lwy Parkietu Dzietrzkowice - KS Sokolniki - Łubnice Piątek ryt ZRYW Wójcin - GAL-GAZ Galewice 0:8 PROSNA Wyszanów - DABER.COM.PL 5:2 LIGNOMAT Jankowy - ZAWISZA Łęka Op. 4:0 NON STOP Świba - FC LAMBADA Kępno 3:3 pauzował OLDBOY Wieruszów Wyniki VII kolejki JUNIOR WIERUSZÓW - LIGNOMAT JANKOWY 1:5 ELKOM GAZ - ŁĘKA OPATOWSKA 2:3 ŚWIBA - DABER.COM.PL 3:2 OLDBOY WIERUSZÓW - FC LAMBADA 1:7 ORZEŁ NEON. GALEWICE GAL GAZ GALEWICE 0:5 ZRYW WÓJCIN - PROSNA WYSZANÓW 5:3 Tabela po VI kolejkach 1. LIGNOMAT Jankowy GAL-GAZ Galewice NON-STOP Świba FC LAMBADA Kępno JUNIOR Wieruszów RINNE Olszowa ZAWISZA Łęka Opatowska OLDBOY Wieruszów PROSNA Wyszanów DABER.COM.PL ORZEŁ NEONET Galewice ZRYW Wójcin ELKOM GAZ Kępno W VIII kolejce - sobota 3 stycznia 2009r. ŁĘKA OPATOWSKA - DABER.COM.PL (18.30) ŚWIBA JUNIOR WIERUSZÓW (19.00) RINNE - OLDBOY WIERUSZÓW (19.30) GALGAZ GALEWICE - LIGNOMAT JANKOWY (20.00) PROSNA WYSZANÓW - ORZEŁ NEONET GALEWICE (20.30) ZRYW WÓJCIN - ELKOM GAZ (21.00) pauzuje FC LAMBADA W IX kolejce - niedziela 4 stycznia 2009 r. ORZEŁ NEONET GALEWICE - ŁĘKA OPATOWSKA (18.00) ŚWIBA - GALGAZ GALEWICE (18.30) OLDBOY WIERUSZÓW - LIGNOMAT JANKOWY (19.00) ZRYW WÓJCIN - FC LAMBADA (19.30) DABER.COM.PL - ELKOM GAZ (20.00) RINNE - PROSNA WYSZANÓW (20.30) pauzuje JUNIOR WIERUSZÓW KLASYFIKACJA STRZELCÓW (po 6 kolejkach): Sebastian Joniak - 9 bramek Maciej Szefner - 9 bramek Kamil Drygas - 8 bramek Marcin Grądowy - 8 bramek Mateusz Woś - 8 bramek Artur Kmieciński - 8 bramek Adrian Starzyk - 7 bramek Kamil Grądowy - 7 bramek Bartek Biniek - 7 bramek Rafał Kurzawa - 6 bramek Daniel Opacki - 6 bramek Łukasz Iwanetzki - 6 bramek Łukasz Zaremba - 5 bramek Dawid Albert - 5 bramek Łukasz Trzeciak - 5 bramek Dariusz Błażejewski - 4 bramki Piotr Zawadka - 4 bramki Paweł Baraniak - 4 bramki Mariusz Marek - 4 bramki Łukasz Mońka - 4 bramki Wojciech Idczak - 4 bramki Mateusz Poprawa - 4 bramki Adam Borowski - 4 bramki Karol Walczak - 4 bramki Adam Glński - 3 bramki Marcin Górecki - 3 bramki Bartek Kurzawa - 3 bramki Wacław Koralewski - 3 bramki Karol Walczak II - 3 bramki Jakub Sikora - 3 bramki Damian Michalski - 3 bramki Przemysław Albert - 2 bramki Adam Jabłoński - 2 bramki Daniel Szynklarz - 2 bramki Mariusz Giery - 2 bramki Mariusz Janiaczyk - 2 bramki Adrian Sodomski - 2 bramki Bartosz Hojka - 2 bramki Marcin Szefner - 2 bramki

14 14 10 grudnia 2008 wieruszów Znieważyła wieruszowskich policjantów Kara grzywny i ograniczenie lub pozbawienie wolności do 1 roku grozi 53 - letniej kobiecie, która wyzwała funkcjonariuszy z KPP w Wieruszowie od najgorszych po tym, jak wlepili mandat jej mężowi. Policjanci zostali wezwani przez mieszkańców, którzy poinformowali, że na środku skrzyżowania przed marketem Polo stoi samochód, który kompletnie blokuje ruch. Stróże prawa po niedługim czasie odnaleźli jego kierowcę przed marketem Biedronka. Mężczyzna ze spokojem przyjął mandat za złe parkowanie, jednak nie spodobało się to jego 53-letniej żonie. Kobieta wpadła w furię i obrzuciła policjantów stekiem wyzwisk. Funkcjonariusze nie puścili jej tego płazem i wszczęli postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Za zniewagę stróżów prawa kobiecie grozi kara grzywny i ograniczenie lub pozbawienie wolności do 1 roku. Jak widać, warto jest trzymać nerwy na wodzy. /red./! "# "$# %&

15 30 10 grudnia 2008 wieruszów 15 Trwają w tradycji Wieruszowscy strażacy już tradycyjnie spotkali się na wigilii Wigilię chwile wspólnie spędzone przy stole w swój kalendarz na stałe wpisali wieruszowscy strażacy. Jak zawsze odbył się koncert kolęd w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej przy pomniku św. Floriana na miejscowym Rynku. Po koncercie druhowie udali się na salę OSP w Wieruszowie wraz z zaproszonymi gośćmi wśród których byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Olbromski, burmistrzowie Iwona Szkopińska i Andrzej Małys, proboszczowie parafii z miasta Wieruszów ks. prałat Henryk Orszulak, ks. Karol Galewski, O. Piotr Jagiełło który wiele ciepłych słów skierował do braci strażackiej i pobłogosławił potrawy, które spożywali uczestnicy wigilii. Odśpiewano wspólnie kolędy po czym przyszedł czas na połamanie się opłatkiem i spożycie przy wspólnym stole wieczerzy, na której strażacy zawsze mają okazję skosztować ziemniaków w mundurkach. Na co dzień ta potrawa już nie gości na naszych stołach, jednak ci, którzy znają jeszcze smak ziemniaków, świeżego masła wyrabianego w gospodarstwach rolnych przez babcie i mamy z odrobiną soli wspominają to wspaniałe danie przez całe życie. Jerzy Przybył XXVI sesja rady Miejskiej W środę 10 grudnia b.r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. Była to pierwsza część z dwudniowej sesji, tzw. plenarna. Głównym tematem sesji było utrzymanie dróg. Radni wraz z Burmistrz Iwoną Szkopińską szukali rozwiązania tych problemów. Padały różne pytania nurtujące przybyłych tam uczestników. Zwracali uwagę między innymi na utwardzenie ulicy Ustronnej czy też postawienie lustera na ulicy Waryńskiego. Poruszyli również sprawę mundurków szkolnych. Pani Burmistrz zauważyła, że na 1800 młodych ludzi w powiecie tylko 67 chodzi w mundurkach. Wszystkie analizowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Dyskutowano o konieczności uczulenia dzieci na naszenie światełek odblaskowych. Radny Sylweriusz Sienkiewicz wręczył w imieniu całej gminy pierwszemu Sołtysowi w powiecie Wacławowi Żbikowskiemu kamizelkę odblaskową. Podkreślał, że bardzo ważna jest widoczność rowerzystów na drodze. Niebezpiecznie na wieruszowskim rondzie W ostatnim czasie na wieruszowskim rondzie przy krajowej ósemce zrobiło się niebezpiecznie. Doszło tam do groźnego wypadku i kolizji. Przyczyną zdarzeń była brawura i alkohol. Miłym akcentem na zakończenie sesji były życzenia skierowane do Pani Wiesławy Ochoty i Pana Wiesława Rzeźnika, którzy świętowali swoje imieniny. W jednym ze zdarzeń udział wziął 36-letni wieruszowianin kierujący audi, który najechał na tył dostawczego fiata ducato. Sprawca był tak pijany, że nie był w stanie dmuchnąć w policyjny alkomat, dlatego pobrano mi krew do badań. W kolizji nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Niestety później doszło tam również do groźniejszego wypadku, w którym 32-letni wieruszowianin kierujący oplem astrą uderzył w nasyp wysepki znajdującej się na środku ronda i rozbił auto. Mężczyzna trafił do kępińskiego szpitala z urazem głowy, przewieziono tam również jego 30-letnią pasażerkę. W jego organizmie nie stwierdzono zawartości alkoholu. Jak zapewniają funkcjonariusze z KPP w Wieruszowie rondo jest bezpieczne i odpowiednio oznakowane, zaś winę za wypadki ponoszą sami kierowcy nie przestrzegając przepisów i nadużywając alkoholu. /red./ Reportaż z sesji objazdowej na str 18 Alicja i Agata

16 30 16 grudnia lipca dodatek tv Bezpłatny dodatek TV Wieczerza wigilijna dla samotnych i starszych w ZSP nr 1 Niech w promieniach tej gwiazdy ręce ogrzeje każdy... W ZSP nr 1 dnia 17 grudnia osoby złotego wiek, wcześnie urodzeni i samotni spotkali się na wieczerzy wigilijnej jak co roku przygotowanej przez młodzież i nauczycieli ZSP nr1. To piękna tradycja i otwarte szeroko ramiona dla potrzebujących miłości i radości.wigilię rozpoczęto przekazaniem światełka Betlejemskiego, które z rąk kępińskich harcerzy odebrał dyrektor szkoły Zygmunt Nowacki. Dyrektor witał zebranych życząc wszystkim przyjemnego pobytu na tej wieczerzy oraz radości miłości i szacunku w gronie nie tylko najbliższych. Starosta Jerzy Trzmiel dziękował organizatorom, że tu na ziemi kępińskiej w ZSP nr 1 są ludzie, którzy nie zapominają o ludziach złotego wieku, wcześniej czy później urodzonych, którzy potrzebują opieki, ciepłego spojrzenia, przebywania w gronie przyjaznych osób. Wszystkim życzę wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim tego fundamentu jakim jest zdrowie. Więc niech zdrowie trwa przy Was a to spotkanie niesie ciepło, szacunek i radość.. Zdrowia i wiele uśmiechu każdego dnia.młodzież swój program rozpoczęła od przepięknych życzeń a przekazywane treści zmuszały do zasłuchania, przemysleń i refleksji przeplatane kolędami wkraczały do głębi każdego czułego serca. Ks.kanonik K.Nawrocki podziękował młodzieży za inscenizacje z mądrymi i przepięknymi tekstami oraz choreografią. Otoczmy życie miłością więc otoczmy swą miłością ludzi w sile wieku w gronie, gdzie przebywamy, niechaj ludzie będą szczęśliwi, żyją w pokoju, stańmy się świadectwem życia. Przed łamaniem się opłatkiem pobłogosławił suto zastawione stoły potrawami wigilijnymi. Łamiąc się opłatkiem białym krążkiem symbolem chleba składano sobie wzajemnie życzenia świąteczno noworoczne. Młodzież zaprosiła wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd i przeżywania radości w tym szczególnym dniu. Mikołaj i Mikołajki obdarowywały zebranych życzeniami przygotowanymiprzez młodzież i mikołajowymi czekoladami. MaŁa WTOREK 30 grudnia 2008 r. Reinera, Eugeniusza, Irminy, Seweryna Oto miłość: dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się że czekali na siebie całe życie. WTOREK 05:45 Notacje - Elżbieta Ficowska. Światy poetyckie J. Ficowskiego - cykl dokumentalny 06:00 Kawa czy herbata? 07:50 Leksykon PRL - felieton 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 Tata Lew - serial animowany 08:45 Bajki rosyjskie: Słomiany byczek - film animowany 09:00 Jedynkowe Przedszkole - program dla dzieci 09:25 Buli - Buli i smok - serial animowany 09:35 Legenda Nezha - serial animowany 10:00 W pustyni i w puszczy - serial przygodowy 10:55 Faceci do wzięcia - serial TVP 11:25 Celownik - magazyn 11:40 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:20 Tak jak w Unii 12:40 Plebania 13:05 Klan 14:05 Podróżnik - Wakacje na Balearach 14:25 Dotknij życia: Wilcza 11 - film dokumentalny 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:10 Bądź modna - cykl dokumentalny 16:05 Moda na sukces - serial 17:00 Teleexpress 17:20 Celownik - magazyn 17:35 Klan 18:00 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny 18:30 Plebania 18: % normy 19:00 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:20 W krainie dreszczowców: Jej wielka słabość - thriller 22:00 Wydział Zabójstw - serial kryminalny 22:25 Dom gry - film fabularny 00:05 Na własne oczy: Mardi gras. Wyprodukowano w Chinach 01:00 Wybawca - film kryminalny 02:35 Notacje 02:50 Zakończenie dnia 06:00 Złotopolscy 06:30 Dwójka Dzieciom: Pomocnik św. Mikołaja - serial animowany 06:45 Telezakupy 07:00 Wigilia we Wrocławiu - reportaż 07:25 Co ludzie powiedzą? - serial komediowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość - serial obyczajowy 11:05 Ferie z Dwójką: Siły pierwotne - serial 12:45 Jak się nie ubierać: Kryzys wieku średniego - serial dokumentalny 13:45 Rodzina Trendych: Mężczyzna sukcesu - widowisko 14:15 Mini Szansa: Wydanie świąteczne - Kolędy 15:10 Dla niesłyszących: M jak miłość - serial TVP 16:00 Stawiam na Tolka Banana - serial TVP 16:45 Radiostacja Roscoe - serial 17:10 Na wariackich papierach - serial komediowy 18:00 Program lokalny 18:30 Panorama 18:55 Sport Telegram 18:59 Pogoda 19:05 Koło fortuny - teleturniej 19:35 Kocham Kino - magazyn 20:05 Barwy szczęścia - serial obyczajowy TVP 20:40 M jak miłość - serial TVP 21:30 Kulisy serialu M jak miłość 21:40 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:25 Wieczór filmowy Kocham Kino: Ptaki - thriller 00:30 Panorama 00:45 Kocham kino na bis: Chopin - Pragnienie miłości - film fabularny Treścią filmu jest historia miłości Fryderyka Chopina do francuskiej pisarki George Sand oraz skomplikowane relacje między parą zakochanych, a dziećmi pisarki. 02:50 Noc Zagadek - teleturniej interaktywny 03:55 Zakończenie programu 05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości - serial obyczajowy 07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana 08:00 Kapitan Flamingo - serial animowany 08:30 Yin! Yang! Yo! - serial animowany 09:00 Aladyn - film fantasy Jedna z najsłynniejszych arabskich baśni z tysiąca i jednej nocy o magicznym Dżinie, przeniesiona we współczesne realia do Miami. 10:50 Troll w Nowym Jorku - film animowany Nowy Jork to kamienna pustynia, gdzie za karę zostaje zesłany troll Stanley. 12:15 18 lat później 14:00 Wariaci 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja - magazyn reporterów 16:30 Całkiem nowe lata miodowe - serial komediowy 17:30 Świat według Kiepskich - serial komediowy 18:00 Pierwsza miłość - serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie - serial obyczajowy 20:00 Evelyn - dramat 21:45 Serce Dawida - dramat Nastoletnia Darcy obwinia się za śmierć swojego brata Davida... 22:00 Studio Lotto 23:25 Fala zbrodni - serial 00:20 Nagroda gwarantowana 01:20 Tajemnice losu 02:20 Zakazana kamera 05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij Bank 08:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komediowy 12:00 Trzy po trzy - numery z kwatery - serial komediowy 12:30 Telesklep 13:30 Fabryka Gry 14:25 Telesklep 14:55 Milionerzy 15:50 Rozmowy w toku - talk show 16:55 Sąd rodzinny 17:55 Trzy po trzy - numery z kwatery - serial komediowy 18:25 Detektywi - serial fabularno -dokumentalny 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda W krainie dreszczowców: Jej wielka słabość - thriller, TVP1, godz. 20:20. W pokoju hotelowym para beztrosko oddaje się wspólnej namiętności. Mężczyzna jest tak pochłonięty miłosnymi igraszkami, że nie słyszy otwieranych drzwi... 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 20:45 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno-dokumentalny 21:30 Dowody zbrodni - serial kryminalny Lilly Rush, odważna i zdeterminowana detektyw z policji w Filadelfii, wyspecjalizowała się w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, które pozostawały nierozwiązane od lat. Lilly Rush zdobyła doświadczenie zawodowe podczas pracy w wydziale zabójstw. 22:25 Teraz albo nigdy 23:20 Californication - serial obyczajowy 00:00 Siłacze - Strongman - Superseria 01:05 Uwaga! 01:25 Wrzuć na luz 02:25 Telesklep 02:45 Nic straconego 08:00 Serwis info flesz 08:15 Przegląd Portali Internetowych 08:30 Serwis info 08:45 Przegląd Suwalsko-Mazurski 09:00 Serwis info 09:10 Korespondent TVP o Poranku 09:15 Serwis info 09:55 Biznes 10:05 Serwis Info 11:00 Serwis Info, Serwis kulturalny 12:05 Pięć minut dla zdrowia - magzyn 12:10 Info Dzień 12:30 Serwis info 13:05 Raport z Polski 13:20 Info Dzień 13:30 Serwis Info Dzień 14:05 Biznes, Pogoda 14:20 Info Dzień 14:45 Pięć minut dla zdrowia - magazyn 14:50 Info Dzień 15:10 Raport z Polski 15:30 Serwis Info 16:00 Biznes 16:10 Rozmowa dnia 16:30 Serwis Info Dzień 16:45 Gość dnia 16:55 Warto tam być 17:00 Everyday English 17:15 Komentarz - świat 17:30 Serwis Info 18:00 Obiektyw 18:20 Szerokiej drogi 18:27 Warto tam być 18:30 Maniacy - magazyn 18:50 Przystanek kultura 19:05 Kocham 19:15 Antykwaryczne safari 19:30 U Źródeł Wiary 20:00 Serwis Info 20:10 Minęła 20-ta 21:05 Telekurier 21:30 Serwis info 21:45 Obiektyw - dziennik 22:00 Sport 22:05 Gość dnia 22:15 Minął Dzień 22:50 Biznes 23:30 Serwis info 23:45 Ostatnie dni sław 08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 Domisie 09:00 Moliki książkowe 09:10 Schudnij 09:30 Podróżniki 09:45 Filipinki - film 10:10 Z archiwum IPN 10:40 Czas honoru - serial 11:30 Plebania 12:00 Wiadomości 12:10 Klan - telenowela 12:35 Pamiętaj o mnie 12:45 Sportowy tydzień 13:15 Barwy szczęścia - serial obyczajowy TVP 14:10 27 grudnia. pl 15:30 Nasz reportaż 16:00 Opole 83 - Perfect 16:30 Wojciech Cejrowski boso przez świat 17:00 Teleexpress 17:15 Domisie 17:40 Moliki książkowe 17: % normy 18:40 Pamiętaj o mnie Wieczór filmowy Kocham Kino: Ptaki - thriller, TVP2, godz. 22:25. W sklepie ornitologicznym w San Francisco przypadkowo spotykają się: Melanie Daniels, urocza córka wydawcy prasowego, oraz młody, przystojny prawnik Mitch Brenner. 18:50 Plebania 19:15 Dobranocka 19:30 Wiadomości 20:10 Klan - telenowela 20:35 Komentator - magazyn międzynarodowy 21:10 Barwy szczęścia - serial obyczajowy TVP 21:35 Gwiazdka w środku lata - film dokum. 22:05 Chwała na wysokości - kolędy z Zakopanego 22:55 Jadwiga Smosarska - film dokum. 23:45 Magazyn przechodnia - Twarze - magazyn kulturalno-społeczny 24:00 Serwis Info 00:10 Filipinki - film 00:35 Pamiętaj o mnie 00:50 Plebania 01:15 Dobranocka 01:30 Wiadomości 02:00 Klan - telenowela 02:25 Komentator - magazyn międzynarodowy 04:50 Skrzydła - serial komediowy 06:30 Muzyczne listy 07:30 TV Market 08:05 Kasa na bank 09:05 Beverly Hills serial 10:00 Idiotki nie idą do nieba - serial 10:50 Mała Czarna 11:45 Idiotki nie idą do nieba - serial 12:35 Battle of the Hollywoog Hotties 13:30 VIP 14:00 Dziewczyny fortuny 15:00 Skrzydła - serial komediowy 15:30 Beverly Hills serial Nat przeżył zawał serca, ale wciąż nieprzytomny leży w szpitalu. Brandon i Dylan nadal niepokoją się o jego życie. 16:25 Idiotki nie idą do nieba 17:15 Mała Czarna 18:10 Idiotki nie idą do nieba - serial 19:05 Zbuntowani - serial obyczajowy 22:00 Zmęczenie materiału - komediodramat Nick Falzone jest jednym z najlepszych kontrolerów lotów Nowym Jorku. 00:20 Magicy - film obyczajowy Max - niezbyt utalentowany magik i Hugo - sprytny kieszonkowiec mają plan. Wraz z Lydią, kelnerką, wyruszają kradzionym samochodem w drogę do Las Vegas po wielkie pieniądze, jako grupa najznakomitszych iluzjonistów i showmanów. 02:25 Mała Czarna 03:10 Wydarzenia 03:45 Muzyczne listy 04:35 Sztukateria 05:00 Zakończenie 05:45 Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy 06:45 Telesklep 07:50 Serce z kamienia - telenowela 08:40 Wyrok - serial kryminalny 09:40 Weronika Mars - serial kryminalny 10:30 Kuba Wojewódzki 2 - talk show 11:25 Kryminalni - serial kryminalny 12:20 Hej-nał show 13:15 Telesklep 14:20 Wyrok - serial kryminalny 15:10 Kuba Wojewódzki 2 - talk show 16:40 Weronika Mars - serial kryminalny 17:35 Kryminalni - serial kryminalny 19:05 Nowe przygody starej Christine - serial komediowy Dowody zbrodni - serial kryminalny, TVN, godz. 21:30 Ambitna detektyw Lilly Rush (Kathryn Morris) zajmuje się niewyjaśnionymi morderstwami sprzed lat. W swojej pracy korzysta z najnowszych technologii. 19:35 Rockefeller Plaza 30 - serial 20:05 Gdy zapada ciemność - film obyczajowy Młoda projektantka biżuterii Martina Gutmann, matka 6-letniej Lani, jest zadowolona ze swojego życia. Ma bowiem wszystko, o czym może marzyć kobieta dobiegająca trzydziestki - ekskluzywne mieszkanie, elegancki samochód, dobrze płatną pracę i kochającego partnera Bernda. Przychodzi jednak dzień, w którym przyjdzie jej zmierzyć się z poważnym problemem. 22:05 Shaft - film sensacyjny 00:10 Fatalny romans - film sensacyjny 02:00 Wróżki 03:05 Laski na czacie 04:35 Koniec programu HBO 06:00 Szalona miłość - dramat 08:10 Niezapomniane Święta 09:45 Rocky Balboa - dramat 11:25 Harry Potter i Zakon Feniksa - fantasy 13:40 Koncert na 50 serc - biograficzny 15:40 Piraci z Karaibów: Na krańcu świata - przygodowy 18:25 Klik: i robisz, co chcesz 20:10 Premiera: Generation Kill: Czas wojny - serial wojenny 21:20 Kamienny anioł 23:15 Eliminator - film akcji 00:55 Mściciel - thriller 02:40 Kamienny anioł - dramat 04:35 Gdzie jest Kitty? - komediodramat, USA, reż. Edward Burns, wyk. David Krumholtz, Edward Burns Eurosport 08:30 Biegi narciarskie: Praga - sprint stylem klasycznym mężczyzn i kobiet 09:30 Skoki narciarskie 11:00 Magazyn Watts 12:00 Biegi narciarskie: Praga 13:00 Magazyn Watts 15:30 Skoki narciarskie: Oberstdorf - HS :00 Piłka nożna: Klasyka Pucharu UEFA - sezon :00 Piłka nożna: Klasyka Pucharu UEFA - sezon :00 Magazyn Watts - Best of 20:00 Łyżwiarstwo figurowe 22:00 Taniec towarzyski 23:00 Rajdy samochodowe 23:30 Rajd Dakar 00:30 Superbike: Mistrzostwa Świata - podsumowanie sezonu Animal Planet 10:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 11:00 Rezerwat dla niedźwiedzi 12:00 Dziwaczne stworzenia 13:00 Dzika Europa: Epoki lodowcowe 14:00 Życie ssaków 15:00 Małpie życie 16:00 SPA dla kota i psa 17:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 18:00 Park zwierzęcy 19:00 Niezwykły świat pingwinów. 20:00 Dzika Europa 21:00 Życie ssaków 22:00 Historia życia 23:00 Na pomoc zwierzętom 00:00 Dzika Europa: Epoki lodowcowe 01:00 Niezwykły świat pingwinów 02:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 03:00 Życie ssaków Discovery 10:00 Brudna robota 11:00 Prawda czy fałsz 12:00 Samochód przyszłości 13:00 Misja nie-zbędna 14:00 Smash Lab 15:00 Jak to jest zrobione? 16:00 Brudna robota 17:00 Prawda czy fałsz 18:00 Chop Shop 19:00 Amerykański chopper 20:00 Jak to jest zrobione? 21:00 Na miejscu zbrodni 22:00 Zawód: ryzykant 23:00 Wyścigi psich zaprzęgów 00:00 Z akt FBI 02:00 Amerykański hot-rod: Roadster Hi-Boy 32 03:00 Na miejscu zbrodni 04:00 Zawód: ryzykant 05:00 Amerykański chopper: Motocykl dla farmerów Ale kino! 08:00 Skradzione wakacje 09:40 Szarża lekkiej brygady - dramat 12:00 Nie ma zmiłuj - dramat 13:55 W kleszczach lęku - horror 15:45 Więzień Brubaker - sensacyjny 18:05 Niech Cię odleci Mara 20:00 Dziecko - dramat 21:45 Armagedon - science fiction 00:20 Ale Krótkie 2008: Najlepsze z najkrótszych cz. 4 01:10 Zagubieni w Pekinie 03:05 Księżyc - psychologiczny, Włochy/ USA, reż. Bernardo Bertolucci, wyk. Jill Clayburgh, Matthew Barry, Veronica Lazar, Renato Salvatori 05:25 Od kina klasy B do filmu kultowego: Melodramat - dokumentalny Canal+ 07:30 Simpsonowie 08:00 Aktualności Filmowe 08:30 Ikonoklaści 09:25 Fortuna chyha w lesie 11:00 O czym szumią wierzby 12:45 Łapu Capu Extra 13:20 Alive - dramat w Andach 15:30 Evan Wszechmogący 17:10 Duchy Goi - dramat 19:10 Gdzie pachną stokrotki 20:00 Łapu Capu 20:10 Simpsonowie 20:35 Nie Przegap 20:45 Łapu Capu - chochliki telewizyjne 20:50 Minisport + 21:00 2 dni w Paryżu - komediodramat 22:45 Miasto śmierci 00:45 Pamiętasz mnie? - dramat 02:00 28 tygodni później 03:40 Klątwa 2 - horror TVN7 22:05 Nowy Jork. John Shaft, czarnoskóry prywatny detektyw, zostaje wmieszany w sprawę porwania córki Bumpy ego Jonasa, jednego z wielkich szefów przestępczego podziemia. Jonas chce, żeby detektyw podjął się poszukiwań dziewczyny. Sprawa jest trudna - nikt nie żąda okupu, nie ma też żadnych poszlak, które sugerowałyby, kto jest odpowiedzialny za uprowadzenie nastolatki. Boss sugeruje, że Shaft powinien skontaktować się najpierw z członkami rezydującej na Harlemie grupy czarnych bojowników, dowodzonymi przez znanego detektywowi Bena Buforda. Wkrótce okazuje się, że John został wmanewrowany w skomplikowaną rozgrywkę pomiędzy czarnymi gangsterami i mafią, w której stawką jest kontrola nad handlem narkotykami w dzielnicach zamieszkanych przez Afroamerykanów. TVP1 22:25 Dom gry nawiązuje stylizacją do kina amerykańskiego lat 40., a zwłaszcza do dominującego wówczas nurtu tzw. czarnych filmów, z ich dwuznacznymi moralnie bohaterami o zbrodniczej przeszłości lub należącymi do świata przestępczego. Dr Margaret Ford, bohaterka Domu gry, początkowo wydaje się ich całkowitym przeciwieństwem. Ta poważna czterdziestolatka o ascetycznym wyglądzie i sposobie bycia, autorka poczytnej książki z dziedziny psychiatrii, w swojej praktyce lekarskiej styka się z dramatami ludzkimi, których jest pozbawiona w monotonnie poprawnym życiu prywatnym. TVP1 22:00 Dom gry Wydział zabójstw Poważany biznesmen z niewielkiego miasteczka zostaje brutalnie zamordowany. Ślady wskazują na to, że zabójstwo miało charakter okrutnego rytuału. Naczelnik powierza sprawę Justynie Ritter Pięknej i Robertowi Karpielowi Karpiu. Policjanci z Wydziału Zabójstw odkrywają drugie życie biznesmena. Jego willa stała się siedzibą rosnącej w siłę sekty, której członkowie, a zwłaszcza członkinie, oddawali swojemu guru niemal boską cześć. Czy motywem zbrodni była obsesyjna wiara, zemsta, czy może zawiedzione uczucie? TVP2 00:45 Shaft Kocham kino na bis - Chopin - Pragnienie miłości Filmowa opowieść o życiu Fryderyka Chopina. Twórcy ekranowej biografii główny nacisk kładą na burzliwy związek Chopina z najgłośniejszą francuską pisarką epoki romantycznej, George Sand. Ilustrację do melodramatycznej historii stanowi muzyka genialnego kompozytora. W rytm rozbrzmiewających w tle utworów rozgrywa się wielkie widowisko o miłości i nienawiści, zdradzie i odtrąceniu, straconych złudzeniach i nadziei.

17 dodatek tv 30 grudnia ŚRODA 31 grudnia 2008 r. Sylwestra, Melanii, Hermesa, Mariusza Łzy nie są oznaką słabości, lecz dowodem, że nasze serce nie wyschło i nie stało się pustynią. ŚRODA 05:45 Notacje - Krzysztof Penderecki. Plany na Nowy Rok - cykl dokumentalny 06:00 Kawa czy herbata? 07:55 Leksykon PRL - felieton 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Owadeusz i trąba - film animowany 08:40 Buli - Buli sprzedaje lody - serial animowany 08:45 Domisie - program dla dzieci 09:10 Świat małej księżniczki - serial animowany 09:25 Bernard i Dżinn 10:35 Moda na sukces - serial 11: % normy - teleturniej 12:00 Wiadomości 12:10 Klan 12:35 Plebania 13:00 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny 13:30 Pod drzewem, pod zielonym - film fabularny 15:05 Wiadomości 15:15 Pogoda 15:20 Program rozrywkowy 16:05 Moda na sukces - serial 17:00 Teleexpress 17:20 Klan 17:45 Plebania 18:10 Jaka to melodia? - finał roku 19:00 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:05 Orędzie Noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 20:30 Ranczo - serial obyczajowy TVP 21:30 Sylwestrowy Maraton Filmowy: Mumia - film fabularny 23:35 Szopka sylwestrowa 23:55 Toast noworoczny 00:05 Prog. rozrywkowy 00:20 Szopka noworoczna 00:55 Sylwestrowy Maraton Filmowy: Pociąg śmierci - film sensacyjny 02:30 Sylwestrowy Maraton Filmowy: Wyspa węży - film fabularny 04:10 Zakończenie dnia 06:00 Złotopolscy 06:30 Dwójka Dzieciom: Pomocnik św. Mikołaja - serial animowany 06:45 Telezakupy 07:00 Znaki czasu - magazyn 07:25 Co ludzie powiedzą? - serial komediowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość - serial TVP 11:05 Ferie z Dwójką: Siły pierwotne - serial 12:55 Mamma Mia! Historia prawdziwa - film dokumentalny 13:55 7th Circo Massimo cz. 1/4 - cykl dokumentalny 14:55 Dla niesłyszących: M jak miłość - serial TVP 15:55 Mózg sensacyjna 18:00 Program lokalny 18:30 Panorama 18:55 Sport Telegram 18:59 Pogoda 19:05 Kabaret Moralnego Niepokoju: Szampańskie przeboje widowisko rozrywkowe 20:05 Barwy szczęścia - serial obyczajowy TVP Historia z życia wzięta, opowiadająca o codziennych sprawach, radościach i troskach, pełna miłosnych uniesień, ale także intryg, zdrad i kłamstw. Przedstawiciele młodego pokolenia dopiero starają się wybrać własną drogę życiową, natomiast ich rodzice próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Miejscem akcji jest spokojna ulica Zaciszna na obrzeżach Warszawy. Lokalną społeczność tworzą mieszkańcy, którzy żyją tu od lat i doskonale się znają. 20:40 Sylwester z Dwójką - Wrocław 2008/ widowisko rozrywkowe 01:00 Sylwestrowa Wideoteka dorosłego człowieka 03:35 Hity na czasie program muzyczny 04:25 Zakończenie dnia 05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości - serial obyczajowy 07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana 08:00 Kapitan Flamingo - serial animowany 08:30 Yin! Yang! Yo! - serial animowany 09:00 Muppety podbijają Broadway - musical 10:45 Modelka - film 12:50 Jego zdaniem, jej zdaniem Dan i Lorie to dwójka początkujących dziennikarzy, których dzieli wszystko - temperament, ambicje zawodowe, poglądy. 15:05 Z dżungli do dżungli Dobrze prosperujący makler giełdowy, Michael Cromwell wyjeżdża do amazońskiej dżungli. 17:00 Bo do salsy trzeba dwojga - melodramat Amy Tyson ma wszystko - bogatego i przystojnego narzeczonego, talent do robienia zdjęć, ugruntowane miejsce w wyższych sferach i dokładnie zaplanowaną przyszłość. Dreszcz emocji w uporządkowane życie mają wnieść lekcje salsy, na które zapisuje się za namową przyjaciół. 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich - serial komediowy 20:00 Sylwestrowa Moc Przebojów 22:00 Studio Lotto 01:30 Nagroda gwarantowana 02:30 Tajemnice losu 03:30 Zakazana kamera 05:00 Nocne randki 05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij Bank 08:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komediowy 12:00 Trzy po trzy - numery z kwatery - serial komediowy 12:30 Telesklep 13:30 Fabryka Gry 14:25 Telesklep 14:55 Milionerzy 15:50 Rozmowy w toku - talk show 16:55 Vinci 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie - film sensacyjny Sylwestrowy Maraton Filmowy: Mumia - film fabularny, TVP1, godz. 21:30. Akcja zaczyna się w Egipcie, w 1290 roku p.n.e. Najwyższy kapłan Imhotep zakochuje się w pięknej nałożnicy faraona Setiego, Anck-su-Namun. 21:35 Superprodukcja 23:20 Austin Powers II: Szpieg, który nie umiera nigdy 00:55 Bliźniacy Bracia bliźniacy - Julius i Vincent Benedict przychodzą na świat w wyniku eksperymentu medycznego. W dniu narodzin zostają rozdzieleni i dorastają nie wiedząc, że jest ich dwóch. Pierwszy wychowuje się na egzotycznej wyspie, gdzie zespół naukowców zaspokaja jego wszelkie potrzeby. Dowiaduje sie, że ma brata bliźniaka. 02:40 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie - film sensacyjny 04:05 Uwaga! 04:25 Nic straconego 08:00 Serwis info, gość poranka 08:15 Serwis Info 08:45 Łączy nas Polska 09:00 Serwis Info 09:10 Korespondent TVP o Poranku 09:15 Serwis info 09:55 Biznes 10:05 Info dzień 10:30 Serwis Info 12:05 Pięć minut dla zdrowia - magazyn 12:10 Info Dzień, Pogoda 12:30 Serwis info 13:05 Raport z Polski 13:20 Info Dzień 13:30 Serwis info 14:05 Biznes 14:20 Info Dzień 14:30 Serwis info 14:45 Pięć minut dla zdrowia - magazyn 14:50 Info Dzień 15:10 Raport z Polski 15:30 Serwis info 15:45 Serwis Kulturalny 16:05 Rozmowa dnia 16:15 Święta w TVP Info 16:30 Serwis info 16:45 Gość Dnia 16:55 Warto tam być 17:00 Z archiwum rozrywki - teledyski 17:15 Komentarz - świat 17:30 Serwis info, Pogoda, Serwis sportowy 18:00 Obiektyw 18:20 Szerokiej drogi 18:30 Koncert Muzyki Rozrywkowej 19:30 Bar Mani - program rozrywkowy 19:50 Stop! Reportaż 20:00 Serwis Info 20:10 Minęła 20-ta - publicystyczny 21:00 Telekurier - Bliżej Ciebie 21:30 Serwis info, Pogoda 21:45 Obiektyw 22:00 Z archiwum rozrywki 22:15 Wieczór Sylwestrowy w TVP Info 08:00 Wiadomości 08:15 Zygzaki 08:40 Kuchcikowo 08:50 Zwierzowiec - Dzik 09:05 Pora na doktora 09:25 Made in Poland 09:50 Telewizyjne Wiadomości Literackie 10:15 Misja Gryf 10:40 Psi psycholog - telenowela 11:05 Na wyłączność 11:30 Plebania 12:00 Wiadomości 12:10 Klan - telenowela 12:35 Pamiętaj o mnie 12:45 Komentator - magazyn międzynarodowy 13:15 Barwy szczęścia - serial obyczajowy TVP 13:40 Filipinki - film 14:05 Gwiazdka w środku lata - film dokum. 14:35 Łączy nas Polska 14:50 Misja Gryf - Baza wyrzutni rakiet Ferie z Dwójką: Siły pierwotne - serial, TVP2, godz. 11:05 Pojawia się całkiem nieznany stwór: wyjątkowo inteligentny, drapieżny, posiadający niezwykłe możliwości adaptowania się do środowiska. 15:15 Telewizyjne Wiadomości Literackie 15: % normy 16:10 Tyle miłości - program muzyczny 17:00 Teleexpress 17:15 Zygzaki 17:55 Bzik kulturalny 18:35 Pamiętaj o mnie 18:50 Plebania 19:15 Dobranocka: Tajemnica szyfru Marabuta - serial 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Pogoda 20:05 Wystąpienie 20:20 Klan - telenowela 20:40 Sylwester z Dwójką - Wrocław 2008/ :00 Pamiętaj o mnie 01:15 Plebania 01:40 Dobranocka 01:55 Wiadomości 02:20 Orędzie Noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 02:35 Klan - telenowela 05:00 Drogówka 05:20 Komenda 05:45 V-max 06:10 Dekoratornia 06:35 Muzyczne listy 07:35 TV Market 08:10 Kasa na bank 09:10 Beverly Hills serial 10:00 Idiotki nie idą do nieba - serial 10:55 Mała Czarna 11:45 Idiotki nie idą do nieba - serial 12:40 Beverly Hills serial Rodzice Andrei, inaczej niż jej babcia, Rose, nie pochwalają, że ich córka wychodzi tak nagle za mąż. 13:30 Dekoratornia 13:55 Dziewczyny fortuny 14:55 Skrzydła - serial komediowy 15:25 Idiotki nie idą do nieba - serial 16:15 Mała Czarna 17:05 Idiotki nie idą do nieba - serial 18:00 Robin Hood - film przygodowy Wątki filmu wprowadzaja widzów w dobrze im znaną historię walki zuchwałego rycerza Robina z Lasu Sherwood z wojskiem złowrogiego hrabiego Milesa Folcanet. 20:00 Magicy - film 22:05 Królewska faworyta - melodramat Nastoletnia Jeanne De Luynes wychodzi za mąż za szambelana królewskiego Alessandra de Verua. 23:55 Operacja Delta Force 2: Na Ratunek - film sensacyjny 02:00 Miłość i Pieniądze 03:35 Wydarzenia, Sport, Pogoda 04:10 Muzyczne listy 05:05 Zakończenie 05:45 Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy 06:45 Telesklep 07:50 Serce z kamienia - telenowela 08:40 Wyrok - serial kryminalny 09:40 Weronika Mars - serial kryminalny 10:30 Kuba Wojewódzki 2 - talk show 11:25 Kryminalni - serial kryminalny 12:20 Hej-nał show 13:15 Telesklep 14:20 Wyrok - serial kryminalny 15:10 Kuba Wojewódzki 2 - talk show 16:40 Weronika Mars - serial kryminalny 17:35 Kryminalni - serial kryminalny 19:05 Nowe przygody starej Christine - serial komediowy 19:35 Rockefeller Plaza Bliźniacy, TVN, godz. 00:55. Naukowcy przeprowadzają niezwykły eksperyment, który ma na celu stworzenie człowieka doskonałego. Atrakcyjna Mary Ann Benedict po zapłodnieniu in vitro urodziła bliźniaki. 20:05 Droga smoka - film sensacyjny 22:10 Wściekłe pięści - film sensacyjny Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20-tych naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez znienawidzonego okupanta. Lee wysokim kopnięciem rozbija tabliczkę z napisem Psom i Chińczykom wstęp wzbroniony... 00:15 Nuklearny szantaż - film sensacyjny 02:00 Wirus - film sensacyjny 03:40 Koniec programu HBO 06:00 Odette Toulemonde 07:40 Męski sport - dramat 09:45 Krok do sławy - dramat 11:35 Czyściciel - film akcji 13:05 Ptasia grypa w Ameryce - thriller 14:25 Księżniczka słońca 15:40 Kiedy potknie się człowiek - dramat 17:05 Król narożnika 18:40 Data ważności 20: do Yumy - western 22:10 Ktoś całkiem obcy 00:00 Noworoczna niespodzianka :55 Ricky Bobby 03:40 Tylko seks, USA, reż. Joel Viertel, wyk. Johann Urb, Kristen Kerr, Amber Benson, Stevie Long 05:20 Na planie - magazyn Eurosport 08:30 Skoki narciarskie: Oberstdorf - HS :00 Łyżwiarstwo figurowe 12:00 Biegi narciarskie: Nove Mesto 13:15 Skoki narciarskie 13:45 Skoki narciarskie 15:15 Biegi narciarskie 15:45 Biegi narciarskie: Nove Mesto - 15km mężczyzn stylem klasycznym 16:45 Rajd Dakar 17:45 Wyścigi samochodowe: Race of Nations 19:15 Skoki narciarskie: Garmisch Partenkirchen - HS kwalifikacje 20:30 Magazyn Watts - Best of 23:00 Piłka nożna: Magazyn Eurogole - best of 23:30 Łyżwiarstwo figurowe: Oberstdorf - gala wystawowa Animal Planet 10:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 11:00 Rezerwat dla niedźwiedzi 12:00 Dziwaczne stworzenia 13:00 Dzika Europa 14:00 Życie ssaków 15:00 Małpie życie 16:00 SPA dla kota i psa 17:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 18:00 Park zwierzęcy 19:00 Niezwykły świat pingwinów 20:00 Dzika Europa 21:00 Życie ssaków 22:00 Historia życia 23:00 Na pomoc zwierzętom 00:00 Dzika Europa 01:00 Niezwykły świat pingwinów 02:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 03:00 Życie ssaków 04:00 Historia życia 05:00 Na pomoc zwierzętom Odpowiedzi proszę przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: Dodatek Sp. z o.o., ul. Dolina 57, Bydgoszcz do dnia 31 grudnia. Zwycięzcą za poprawne nadesłanie rozwiązania z krzyżówki z dodatku nr 49/2008 tj. Modlitwa most do nieba jest: Pan Sławomir Jaśłowski z miejscowości Miryce. Canal+ 07:20 Nie Przegap 07:30 Simpsonowie 08:00 Niagara 09:30 Fantastyczna czwórka 11:00 Cudowne dziecko 13:00 Mój ojciec Luo 13:50 Truman Show 15:40 Dreamgirls 17:55 Maroon 5 - koncert 19:10 Gdzie pachną stokrotki - serial 20:00 Łapu Capu 20:10 Simpsonowie 20:35 Nie Przegap 20:45 Łapu Capu 20:50 Minisport + 21:00 W rytmie hip-hopu 2 - obyczajowy 22:40 Foo Fighters na Wembley 00:05 Amy Winehouse 01:05 Wieczór z Sheryl Crow 02:25 Koncert jubileuszowy z okazji 90. urodzin Nelsona Mandeli - koncert CZAS NA ROZRYWKĘ Discovery 11:00 Piąty bieg 12:00 Samochód przyszłości: Paliwo 13:00 Superludzie 15:00 Szkoła przetrwania: best of 16:00 Wizja apokalipsy 18:00 Bracia Ludolf 19:00 Prawda czy fałsz - pogromcy mitów o rekinach 21:00 Człowiek niedźwiedź 23:00 Moja szokująca historia 00:00 Zawód 01:00 Miasto architektonicznych cudów 02:00 Amerykański hot-rod: Roadster Hi-Boy 32 Realizacja projektu natrafia na pierwsze poważne problemy. Brakuje ważnych części zapasowych 03:00 Człowiek niedźwiedź 05:00 Szkoła przetrwania: best of Ale kino! 08:00 Nocny gość - biograficzny 09:35 Mój kuzyn Vinny 11:40 Rzeka bez powrotu 13:20 Honor Prizzich 15:35 Szaleństwo młodości 17:30 Od dziewiątej do piątej 19:25 Opowieść o Zachodnim Brzegu 20:00 West Side Story - musical 22:35 Footloose - muzyczny 00:30 Skrzypek na dachu - musical 03:25 Rocky Horror Picture Show - musical, Wlk. Brytania/USA, reż. Jim Sharman 05:05 Od kina klasy B do filmu kultowego: Musical - dokumentalny, Francja 05:35 Zakończenie programu CZWARTEK 1 stycznia 2009 r. Mieczysława, Mieszka, Marii 05:10 Skarb 07:00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 08:00 Klan urwisów 09:20 Klan 09:45 Plebania 10:15 Gwiazda królów - film fabularny 12:00 Anioł Pański 12:20 Szopka noworoczna 13:00 Wiadomości 13:10 Orędzie Noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 13:20 Skoki Narciarskie - Turniej Czterech Skoczni - Garmisch - Partenkirchen 15:55 Śmiechu warte - wydanie noworoczne 16:20 Program rozrywkowy 17:00 Teleexpress 17:20 Klan 17:45 Plebania 18:15 Jaka to melodia? - wydanie noworoczne 19:00 Wieczorynka: Smerfy - serial 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:55 Pogoda 20:10 Londyńczycy - serial obyczajowy TVP 21:00 Kulisy serialu Londyńczycy 21:10 Nowa policyjna opowieść - film akcji 23:20 Ścigani - film sensacyjny Młody mężczyzna dowiaduje się, że jego zaginiony ojciec w rzeczywistości jest zawodowym zabójcą. 00:55 Sens życia według Monty Pythona Film składa się z krótkich komediowych filmików dotyczących spraw życia codziennego. Skecze przepełnione są czarnym, czasem wręcz wulgarnym humorem specyficznym dla grupy Monty Pythona. 02:40 Celebrity 04:35 Zakończenie dnia 06:00 Dwójka Dzieciom: Złotowłosa i trzy misie - film animowany 06:45 Dwójka Dzieciom: Trzy małe świnki - film animowany 07:35 Dwójka Dzieciom: Afrykańscy odmieńcy - film dokumentalny 08:30 Księżniczka złodziei - film fabularny 10:05 Wojciech Cejrowski boso przez świat: Karnawał na Wyspach - cykl reportaży 10:35 Koko 12:05 Koncert Noworoczny - Wstęp 12:15 Koncert Noworoczny z Wiednia 14:00 Familiada - teleturniej 14:35 Złotopolscy 15:05 7th Circo Massimo - cykl dokumentalny 16:00 Dżungla - film animowany 17:25 Fajnie się jechało czyli Noworocznik Kabaretu pod Wyrwigroszem 18:00 Program lokalny 18:30 Panorama 18:55 Sport Telegram 18:59 Pogoda 19: dni wielkiego sportu - Wydarzenia magazyn 20:05 Partner 22:05 Kłopoty z facetami 23:50 Karnawał w Dwójce 00:30 Panorama 00:50 Przepis na morderstwo - film kryminalny Doktor Ray Flemming jest psychiatrą, mężem bogatej kobiety Carol. Jego pacjentka Joan Hudson jest równocześnie jego kochanką. Ray decyduje się z pomocą Joan zamordować żonę. Tak też robi, upewniając się wcześniej, czy ma idealne alibii. Na miejsce zrodni policja wysyła detektywa, wyglądającego na zupełnego nieudacznika. Porucznik Columbo staje przed trudną zagdką kryminalną. 02:15 Karnawał w Dwójce 03:10 Zakończenie dnia 05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości - telenowela 06:45 TV Market 07:00 Wielka Wygrana 07:45 Babar zwycięzca - film animowany 09:15 Babar król słoni - film animowany Babar to przemiły bohater klasycznej bajki stworzonej przez Jean a i Laurenta de Brunhoff, który od lat bawi dzieci na całym świecie. 10:45 Kubuś i Hefalumpy - film animowany 12:00 Lew - film przygodowy 10-letnia córka administratora parku leżącego u stóp Kilimandżaro potrafi porozumiewać się ze zwierzętami. Pewnego dnia postanawia zająć się chorym lwiątkiem. 14:15 Kopalnie króla Salomona - film przygodowy 16:15 Producenci - musical komediowy 18:50 Wydarzenia 19:20 Pogoda 19:25 Sport 19:30 Świat według Kiepskich - serial komediowy 20:00 Za ciosem - film sensacyjny 21:45 Goło i wesoło Sheffield w Anglii było niegdyś nieźle prosperującym miasteczkiem. Po zamknięciu huty wielu ludzi straciło pracę. 22:00 Studio LOTTO 23:30 Moulin Rouge - musical 02:00 Nagroda gwarantowana 03:00 Tajemnice losu 04:00 Zakazana kamera 05:00 Nocne randki 05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 08:00 Szczenięce lata Toma i Jerrego - serial animowany 08:55 Yu-Gi-Oh! Ostateczne starcie - film animowany 10:25 Domino Day :05 Obywatele prezydenci 13:50 Pidżama party 15:25 Scooby-Doo II: Potwory na gigancie - film przygodowy 17:10 Bliźniacy 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Harry Potter i więzień Azkabanu - film przygodowy Ścigani - film sensacyjny, USA, TVP1, godz. 23:20. Bohaterami są dwaj uciekinierzy z więzienia, których okoliczności skazały na siebie na dobre i złe. Luke Dodge, trafia za kratki za kradzież milionów dolarów z konta. 22:30 Smok: Historia Bruce a Lee - film obyczajowy Trzy filmy zrealizowane z jego udziałem w latach czyli Wejście Smoka, Powrót Smoka i Chiński łącznik - mimo upływu dwudziestu lat od nagłej śmierci aktora nadal są kultowym dziełem. No i nie tylko bo przede wszystkim są wzorem dla kolejnych pokoleń wielbicieli wschodnich sztuk walki. Wiemy, ze Bruce Lee urodził się w Ameryce, w rodzinie chińskich emigrantów. Był niekwestionowanym mistrzem kung-fu, guru tysięcy młodych ludzi na całym świecie. 00:40 Kuba Wojewódzki 01:40 Uwaga! - magazyn 02:00 Nic straconego 07:45 Obiektyw Flesz 07:50 Rok w puszczy 08:30 Serwis info 08:45 Kwiaty i ogrody 09:00 Światowiec 09:30 Serwis info 10:00 Rajd Dakar 10:30 Serwis info 11:00 Moda na taniec 11:30 Serwis info 12:00 Było, nie minęło 12:30 Serwis info 13:00 Teleplotki 13:30 Serwis info 14:00 Reportaż 14:30 Info Dzień 15: dni wielkiego sportu - Wydarzenia :00 Męska przygoda 16:30 Serwis info 16:45 Reportaż 17:15 Komentarz - Świat 17:30 Serwis info 18:00 Obiektyw 18:20 Szerokiej drogi 18:30 Kinoman - magazyn 18:40 Przystanek kultura - magazyn 18:55 Maniacy - magazyn 19:15 Cztery Pory Roku Wiktora Wołkowa - film dokumentalny 20:00 Serwis Info 20:10 Minęła 20-ta - program publicystyczny 21:05 Telekurier - Bliżej Ciebie 21:30 Serwis info, Pogoda 21:45 Obiektyw - dziennik 22:00 Sport 22:05 Reportaż 22:30 Minął dzień 23:05 Lodowy Hotel - film dokumentalny 23:55 Dokument 00:50 Telekurier - Bliżej Ciebie 01:10 Minęła 20-ta - publicystyczny 08:10 Zaproszenie 08:35 Budzik - Nowy Rok 09:00 Sto minut wakacji 10:35 Londyńczycy - serial obyczajowy TVP 11:20 Pamiętaj o mnie 11:30 Plebania 12:00 Anioł Pański 12:20 Klan - telenowela 12:45 Ranczo 13:00 Wiadomości 13:10 Orędzie Noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 13:20 W rajskim ogrodzie 13:40 Fanfan Tulipan 15:15 Ranczo 15:25 Szopka noworoczna 16:00 Koniec świata u Nowaków - spektakl 17:00 Teleexpress 17:15 Ranczo - Spotkanie z Gwiazdami Przepis na morderstwo - film kryminalny, TVP2, godz. 00:50 Życie aktorki Leony Spencer zaczyna nabierać jaśniejszych barw. Przed dwoma laty całkowicie zerwała z narkotykami i wszystko wskazuje na to, że już nigdy nie sięgnie po nie... 17:25 XV Marzenia Marcina Dańca - program rozrywkowy 18:25 Pamiętaj o mnie 18:35 Ranczo 18:50 Plebania 19:10 Dobranocka 19:30 Wiadomości 20:05 Klan - telenowela 20:30 Grzegorz Turnau i... 21:15 Klasyka dramatu: Szkoła żon - spektakl 22:25 XV Marzenia Marcina Dańca 23:40 Koniec świata u Nowaków - spektakl 00:40 Pamiętaj o mnie - koncert życzeń 00:50 Plebania 01:10 Dobranocka 01:30 Wiadomości 01:55 Klan - telenowela 02:20 Grzegorz Turanu 03:05 Klasyka dramatu: Szkoła żon - spektakl 04:20 Zamknij się i zastrzel mnie Kochać kogoś znaczy znajdować w nim cechy dla innych niedostrzegalne. 05:15 Sztukateria 05:35 Drogówka 06:00 Muzyczne listy 06:55 TV Market 07:30 Rajdowe Mistrzostwa Świata 08:20 Kirikou i czarownica - film animowany 09:45 Max rządzi: Przygody superszpiega - film przygodowy Film o trójce przyjaciół, których niezwykłe umiejętności szpiegowskie sprawiają, że ze zwykłych nastolatków potrafią przemienić się w tajnych agentów. 11:15 Casper straszy w Boże Narodzenie - film animowany Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i sympatyczny Kasper już nie może się ich doczekać. 12:50 Tim - film fabularny 05:20 Taniec z gwiazdami - finał - program rozrywkowy 06:40 Telesklep 08:15 Betaville - film rodzinny 10:15 Zaklęty król - film rodzinny Czarownica zakochuje się w pięknym królewiczu. Ponieważ ten nie odwzajemnia jej uczuć, zostaje zamieniony w niedźwiedzia polarnego. Wśród poddanych książę wzbudza strach. Tylko księżniczka nie zważa na jego wygląd, doceniając szlachetne cechy jego charakteru. Razem wyruszają do krainy czarownicy, aby zdjąć klątwę. 11:55 Podniebna fantazja - film przygodowy Czarna eskadra - film wojenny, TVN7, godz. 00:10 Główny bohater filmu podczas szkolenia w bazie wojskowej w Tuskegee, w Alabamie, spotyka się z rasistowskimi uprzedzeniami dowódców. 15:00 Zbuntowani - serial obyczajowy 15:50 Bogowie muszą być szaleni 18:00 Młode strzelby II - western Billy The Kid i jego gang są ścigani listem gończym. Gdy Doc Scurlock i Chavez wpadają w zasadzkę i Billy rusza im na ratunek. 20:00 Szaleństwa miłości 21:45 Geneza - serial sensacyjny W dworcowej toalecie zostaje znalezione ciało brutalnie zasztylelotowanego akwizytora. 22:50 Ślepe naboje - czarna komedia 00:35 Operacja Delta Force 02:30 Wydarzenia 03:05 Muzyczne Listy 04:00 Sztukateria 04:25 Drogówka 04:50 Zakończenie 13:55 Książę i aktoreczka 16:10 Złoto południa - western Oficer Unii Kerry Bradford ucieka z więzienia Konfederacji i udaje się do Virginia City w Nevadzie. Pewnego dnia spotyka byłego dowódcę więzienia Vance a Irby ego, który planuje wysłać 5 milionów w złocie, by uratować Konfederację. 18:10 W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju! 20:05 Nuklearny szantaż - film sensacyjny 22:00 Nieustraszeni zabójcy wampirów - horror 00:10 Czarna eskadra - film wojenny 03:45 Koniec programu HBO 06:00 Koncert na 50 serc - biograficzny 08:00 Cinema, cinema 08:30 Ostatni dzwonek dla mamy - komediodramat 10:10 Święta Denisa Rozrabiaki 11:35 Mój najlepszy przyjaciel 13:10 Interes życia 14:55 Gotowi na miłość? - komedia 16:25 Ocean s 13 18:25 Krzesło reżysera 20:10 Premiera: Pana Magorium cudowne emporium 21:45 Słaby punkt - thriller 23:35 Gdzie jest Kitty? - komediodramat 00:55 Kokoda - dramat wojenny 02:30 Droga zemsty - thriller 04:00 Krok do sławy - dramat Eurosport 08:30 Skoki narciarskie 10:00 Magazyn Watts 11:00 Piłka nożna: Magazyn Eurogole 11:30 Biegi narciarskie: Nove Mesto - 15km mężczyzn 12:15 Skoki narciarskie 15:30 Biegi narciarskie 17:00 Skoki narciarskie: Garmisch Partenkirchen - HS :45 Biegi narciarskie: Nove Mesto - Sprint stylem klasycznym mężczyzn i kobiet 19:30 Piłka nożna: Magazyn Eurogole - Best of 20:00 Piłka nożna: eliminacje MŚ Afryka Południowa 21:00 Boks: Niemcy - walka w wadze średniej: A. Abraham 23:00 Sporty walki: Fight Club 00:30 Rajd Dakar Animal Planet 10:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 11:00 Rezerwat dla niedźwiedzi 11:30 Zwierzęta od A do Z 12:00 Dziwaczne stworzenia 13:00 Dzika Europa 14:00 Nasi zwierzęcy krewni 15:00 Małpie życie 15:30 Zwierzęta od A do Z 16:00 Lot do domu 17:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 18:00 Park zwierzęcy 19:00 Niezwykły świat pingwinów 20:00 Dzika Europa 21:00 Nasi zwierzęcy krewni 22:00 Historia życia 23:00 Świat przyrody 00:00 Dzika Europa 01:00 Niezwykły świat pingwinów 02:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata 03:00 Nasi zwierzęcy krewni Discovery 10:00 Superludzie 12:00 Narodziny ścigacza 14:00 Smash Lab 15:00 Jak to jest zrobione? 16:00 Prawda czy fałsz 18:00 Najbogatsi ludzie świata 19:00 Miami Ink - studio tatuażu 20:00 Jak to jest zrobione? 21:00 Najniebezpieczniejszy zawód świata 22:00 Szkoła przetrwania: best of 23:00 Zawód: ryzykant 00:00 Okrutni ludzie 02:00 Amerykański hot-rod: 03:00 Najniebezpieczniejszy zawód świata 04:00 Szkoła przetrwania: best of 05:00 Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki: Statek wycieczkowy 05:30 Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki: Pojazdy/Kopalnie Ale kino! 08:00 Avanti! 10:25 Wallace i Gromit : Genialne wynalazki 11:00 Hidalgo - ocean ognia 13:25 Manon u źródeł - dramat 15:25 K-19 - sensacyjny 17:50 Zaklęta w sokoła 20:00 Kino Mówi - magazyn 20:05 Otwórz oczy - thriller 22:10 Films and Stars of dokumentalny 23:15 Kochanek czy kochanka 01:10 Godziny rozpaczy - thriller 02:55 Wstyd - dramat 04:30 Zawsze w niedzielę, Polska, reż. Ryszard Ber, Jakub Goldberg, wyk. Stefan Friedman, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Turek, Jacek Fedorowicz Canal+ 07:20 Nie Przegap 07:30 Simpsonowie 08:00 List do Anny 09:00 Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego 10:30 Łapu Capu Extra 11:00 Azur i Asmar - animacja 12:45 Nigdylandia - dramat 14:30 Spalony 15:25 Hania - obyczajowy 17:10 Ultimatum Bourne a 19:10 Gdzie pachną stokrotki - serial 20:00 Łapu Capu 20:10 Simpsonowie 20:35 Nie Przegap 20:45 Łapu Capu 20:50 Minisport + 21:00 Przez 24 godziny VI 21:50 U nas w Filadelfii III 22:20 As w rękawie 00:15 Niepokój - thriller 02:05 Strzelec 04:10 Holenderska fabryka kokainy - dokument TVP1 21:00 CZWARTEK Kino akcji ze wszystkimi atrybutami tego gatunku i z mistrzem kung - fu Jackie Chanem w roli głównej, co dla wielu widzów rozmiłowanych we wschodnich walkach, jest już najlepszą rekomendacją. W filmie nie brak brawurowych pościgów, niebezpiecznych akcji, śmiałych pojedynków i mrożących popisów kaskaderskich. Główny bohater jest inspektorem w brygadzie specjalnej policji w Hongkongu, szukającym odwetu na członkach gangu. Widzowie poznają inspektora Chan Kwok - Winga, gdy jest on w opłakanym stanie. Znalazł się na samym dnie po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło przed rokiem. Chan był wówczas jednym z najskuteczniejszych stróżów prawa, najlepszym strzelcem w policji i twardzielem, który nigdy nie dał się skorumpować. TVP2 22:10 Nowa policyjna opowieść Kłopoty z facetami Joan Spruance jest młodą, atrakcyjną śpiewaczką operową. Właśnie rozwodzi się ze swym niewiernym mężem Lewiem, dyrygentem w tej samej operze. Wzajemne stosunki małżonków są bardzo napięte, co szalenie frustruje Joan. Jakby tego było mało, pewnego dnia ktoś włamuje się do jej mieszkania. Nic nie ginie, ale wszystko zostaje zdemolowane. Przerażona Joan chce przeprowadzić się do hotelu, ale ostatecznie przyjmuje propozycję zamieszkania w luksusowej rezydencji swojej ekscentrycznej siostry, Andy Ellerman, trzykrotnie rozwiedzionej pisarki, ostatnio związanej z wpływowym milionerem, Redmondem Laylsem. TVP1 00:40 Sens życia według Monty Pythona Zespół Pythonowców tworzyło pięciu Anglików: Terry Jones, Michael Palin, John Cleese, Graham Chapman i Eric Idle oraz Amerykanin Terry Gilliam. Dwaj pierwsi ukonczyli studia w Oxfordzie, trzej następni to absolwenci Cambridge, Razem byli prawdopodobnie najbardziej wykształconą grupą komików w historii przemysłu rozrywkowego. Kiedy programy telewizyjne Monty Pythona zaczęły zdobywać Anglii coraz większą popularność, grupa wydała pierwszą książkę płytę, które od razu stały się bestsellerami. Wkrótce potem zrealizowali swój pierwszy film A teraz coś z zupełnie innej beczki, ktory wbrew tytułowi byl zbiorem lekko zmodyfikowanych skeczów ze starych programów. Film odniósł sukces, narodziły się kluby miłośników Monty Pythona i w 1975 r. powstał kolejny film: Monty Python i Święty Graal. Treść programu i foto dzięki uprzejmości: Prasowej Agencji Telewizyjnej, Polsatu, TVP1, TVP2, TV Polonia, TVN, HBO, TV Regionalnej, TV4, TVN7, Zig Zap, Eurosportu, Canal+, Discovery, Animal Planet INFORMUJEMY, ŻE REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY W PROGRAMACH TV Na ostatniej stronie okładki znajduje się materiał reklamowy. Wydawca: Dodatek sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Dolina 57, tel. (0-52) do 67, Redaktor naczelny: Sławomir Grzmiel ISSN Skład komputerowy: Mirosław Łukasik Opracowanie graficzne okładki: Dział reklam: Ewa Grajek, tel lub , Ewa Olejnik, tel Zdjęcie na okładce Damian Klamka/ East News

18 18 30 grudnia 2008 wieruszów Spotkanie otwartych serc W piątek 19 grudnia na Sali OSP w Wieruszowie spotkali się przyjaciele Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc Spotkaniu przewodniczyła Prezes SI KOS Henryka Sokołowska, która powitała wszystkich zgromadzonych. W Wigilii udział wzięli również m.in. ks. prałat Henryk Orszulak, ojciec Kamil Cichocki z klasztoru O.Paulinów, delegacja OSP w Wieruszowie z prezesem Henrykiem Urbańskim oraz przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Ochocka. Po przemówieniu zaproszonych gości wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom. Na twarzach gościł uśmiech i zadowolenie. Radości nie było końca. Póxniej zgromadzeni zasiedli do suto zastawionych stołów. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie skromnych upominków, które sprawiły, że całe spotkanie nabrało świątecznego blasku. Alicja i Agata Sesja objazdowa W czwartek 11 grudnia b.r. radni pod przewodnictwem Burmistrz Iwony Szkopińskiej wyruszyli w teren - rekonesans po Gminie Wieruszów. Radnym miejskim towarzyszyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wieruszowskiego Teresa Gonera. Uczestnicy rozpoczęli objazd od nadbudowy budynku mieszkalnego domu wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 6-10, gdzie prowadzone są remonty. Następnie objeżdżali miejsca, które wymagają remontu lub już zostały wyremontowane. W swoich planach między innymi ujęli szkoły podstawowe i gimnazja. Plan trasy obejmował ulice Wieruszowa, a także Teklinów, Jutrków, Kuźnicę Skakawską, Klatkę, Pieczyska, Cieszęcin, Wyszanów i Lubczynę. Alicja i Agata Dyr Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie mgr Marian Kazuś wskazuje miejsce na nowe boisko Na składowisku odpadów komunalnych w Teklinowie śmieci będą segregowane. Piękny obiekt, jakim jest boisko w Szkole Podstawowej w Pieczyskach będzie poszerzone. W Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie konieczna jest wymiana okien. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć teren przy Szkole Podstawowej w Teklinowie, gdzie w 2009r. (jak zapewniają władze) powstanie nowe boisko wielofunkcyjne, miejsce pokazała dyr szkoły mgr Aleksandra Walczak.

19 30 grudnia 2008 wieruszów 19 SPOTKANIE WIGILIJNE DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WIERUSZOWIE PODZAMCZU Spotkanie wigilijne w świetlicy to już mała tradycja, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych przez wychowawców tejże świetlicy. Dnia 18 grudnia 2008r. także odbyło się spotkanie wigilijne w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wieruszowie- Podzamczu. Przy świątecznym stole mieliśmy zaszczyt gościć Panią Dyrektor Banku Zachodniego WBK w Wieruszowie oraz panią Ewelinę Sokołowską, które złożyły dzieciom życzenia świąteczne oraz wręczyły upominki i słodycze. W atmosferze przyjaźni i życzliwości złożyliśmy sobie życzenia, przełamaliśmy się opłatkiem oraz spożyliśmy wspólny posiłek. Czas szybko i radośnie upływał przy cichym akompaniamencie kolęd. Miłym akcentem było wręczenie wszystkim dzieciom przez wychowawców świetlicy prezentów. Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, bez których nasza Wigilia nie mogłaby się odbyć m.in. Panu J. Pilarzowi za chleb, Panu J. Przybyłowi i Pani M.Gołydze- Fikus za art. spożywcze oraz Panu S. Walczakowi i Pani W. Ochocie - Krystan SC - za smaczne wypieki na nasz świąteczny stół. Dzieci oraz kadra Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wieruszowie-Podzamczu składa najlepsze i bardzo ciepłe życzenia z okazji nadchodzących Świąt oraz wszelkiej pomyślności, radości i realizacji planów w Nowym Roku Monika Jurasik Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Burmistrz Wieruszowa informuje, że Gmina Wieruszów rozpoczęła realizację projektu pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieruszowie. Obecnie przeprowadzane są postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na portalu UZP pod nr z dnia 1 grudnia 2008r.) oraz usługi nadzoru inwestorskiego (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na portalu UZP pod nr z dnia 1 grudnia 2008r.). Na realizację inwestycji Burmistrz Wieruszowa uzyskał dofinansowanie w kwocie ,40 PLN (co stanowi 84,19% całkowitych kosztów kwalifikowalnych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Opracowany harmonogram przewiduje realizację inwestycji w latach

20 20 30 grudnia 2008 wieruszów Nowa dekoracja przed budynkiem KPP Wieruszów? Od dłuższego już czasu pod budynkiem wieruszowskiej policji stoi samochód, po którego nie zgłasza się właściciel. Jakiś uważny czytelnik połączył to auto z naszą redakcją a właściwie z redaktorem Przybyłem i zaniepokojony zadzwonił do Redakcji pytając, czy samochód został nam skonfiskowany i czym sobie na to zasłużyliśmy (czyżby nadmierną krytyką wieruszowskiej policji i jej głównodowodzącego?). Rozmówca stwierdził, że gdyby nie fakt, że samochód stoi tam już kolejny miesiąc pomyślałby, że to jakaś atrapa, która będzie stanowiła podstawę świątecznej dekoracji Spieszymy z wyjaśnieniami: samochód rzeczywiście jest redaktora Przybyła ale raczej nie będzie stanowił dekoracji. Sprawdziliśmy- na dzień przed Wigilią auto stało bez bombek czy łańcuchów, nie było na nim światełek (choćby policyjnego koguta )...święta minęły, nic się nie pojawiło, więc to raczej nie świąteczna ozdoba. Ponieważ auto stoi nadal przed KPP raczej nie było również świątecznym prezentem dla komendanta. Po co tam stoi? Trudno zgadnąć. Może jako ostrzeżenie czy przypomnienie: wykonujcie swoje obowiązki sumiennie bo Przybył patrzy. Inne rozwiązania nie przychodzą nam do głowy- mimo naszej bujnej wyobraźni. Red. Kronika Policyjna UPROWADZIŁ WUJOWI SAMOCHÓD W nocy z piątku na sobotę (19/20 grudnia 2008r.) w miejscowości Dzietrzkowice (gm. Łubnice w powiecie wieruszowskim) miała miejsce kradzież samochodu volkswagen passat. Prowadzone postępowanie przez wieruszowską Policję wykazało, że pojazd z posesji zabrał w nocy 17-letni siostrzeniec właściciela, który razem z nim zamieszkuje. Nastolatek po kryjomu wybrał się bez prawa jazdy na nocną przejażdżkę. Po tym jak samochód ugrzązł mu w błocie, porzucił go i poszedł spać nikogo nie informując o tym co się stało. Chłopak nie przyznawał się do winy do chwili, kiedy to pojazd został odnaleziony. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Policja w Wieruszowie. Teraz nieletni będzie odpowiadał za krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. KOLIZJA W DZIETRZKOWICACH W piątek 19 grudnia 2008r. po godz. 14-tej w tej samej miejscowości miała miejsce kolizja drogowa. 33-latek mieszkaniec powiatu kluczborskiego samochodem volkswagen Sharon uderzył w samochód marki renault, kierowany przez 27-letnią mieszkankę Dzietrzkowic. Sprawca był nietrzeźwy, posiadał 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Policja w Wieruszowie. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowymi i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 33-latkowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz kara grzywny i pozbawienia prawa jazdy na okres do 10 lat. PODPALILI BLAT STOLIKA W PIZZERII PEPO Również w piątek 19 grudnia 2008r. w godzinach popołudniowych wieruszowscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które w ten sam dzień w pizzerii Pepo w Wieruszowie podpalili blat stolika. Dwóch 18-latków (mieszkańców gminy Galewice w powiecie wieruszowskim) przyszło do pizzerii i znajdując się pod wpływem alkoholu zaczęli podpalać serwetki od palącej się na stoliku świeczki. Kiedy blat stolika zapalił się do mężczyzn podszedł syn właściciela lokalu i zwrócił im uwagę. Wtedy to jeden z nich wyszedł a drugi uderzył syna właściciela pięścią w twarz i uciekł. Poszkodowany szybko powiadomił Policję, policjanci sprawców zatrzymali na terenie dworca autobusowego. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Policja w Wieruszowie. teraz mężczyźni odpowiedzą za zniszczenie mienia za co grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeden z nich odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej za co grozi mu dodatkowo kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Opracował: sierż. szt. Radosław Szkudlarek Brzózki UROCZYSTE POSIEDZENIE OPŁATKOWE W dniu 20 grudnia 2008r. w miejscowości Brzózki (gm. Galewice) odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Galewicach połączone ze spotkaniem opłatkowym. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Gminnego w Galewicach dh Mirosław Krzyżanowski, który powitał wszystkich druhów strażaków przedstawicieli jednostek z całej Gminy Galewice oraz przybyłych gości w osobach: Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie mł. bryg. Waldemara Kopackiego, Przewodniczącego Rady Gminy w Galewicach p. Mariana Wojcieszaka, V-ce Przewodnicząca Rady Gminy w Galewicach p. Halinę Nawrocką, Radnego Powiatu Wieruszowskiego p. Stanisława Piskułę, Skarbnika Urzędu Gminy w Galewicach p. Annę Kaczmarek, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach p. Irenę Janiaczyk, asystenta zespołu d/s. prewencji asp. Rafała Tomczyka, proboszcza parafii Ostrówek ks. kanonika Roberta Tietza. W sposób szczególny przywitane zostały osoby oddane służbie pożarniczej, które wspierają jednostki OSP Gminy Galewice: p. Hanna Glińska, p. Leszek Jeżykowski, p. Kazimierz Olszowiak i p. Ryszard Walczak. Pierwsza część posiedzenia miała charakter roboczy, w której to zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Galewicach, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz plan prac na rok 2009r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Po części roboczej rozpoczęła się Uroczysta Kolacja Wigilijna. Prezes Zarządu dh Mirosław zanim złożył wszystkim przybyłym życzenia w imieniu całego Zarządu wyraził wdzięczność i podziękowanie tym, którzy bezinteresownie wspierają Ochotnicze Straże Pożarne. W dowód wdzięczności wyróżnił STATU- ETKĄ STRAŻAKA jako ZA- SŁUŻONEGO DZIAŁACZA DLA POŻARNICTWA Z TERE- NU gm. GALEWICE : - firmę GAL-GAZ Galewice - p. Kazimierza i Eugeniusza Olszowiaków - Zakład Przemysłowo Usługowy w Węglewicach - p. Lechosława Jeżykowskiego - druha Czesława Dąbrowskiego - działacza OSP Galewice. Ponadto na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Galewicach ZOSP RP Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało wyróżnienie w postaci medali: - złoty medal ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA: dh Leszek Golczyk OSP Osowa - srebrny medal - ZA ZASŁUGI DLA PO- ŻARNICTWA: dh Jarosław Mieszała OSP Osiek - brązowy medal - ZA ZASŁUGI DLA PO- ŻARNICTWA: Dyrektor Banku Spółdzielczego w Galewicach p. Hanna Glińska, p. Ryszard Walczak właściciel Ubojni w Galewicach, ks. kanonik Robert Tietz proboszcz parafii Ostrówek. Po części podziękowań rozpoczęło się składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Odczytano życzenia jakie zostały przesłane na ręce Prezesa od Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie dh-a Eugeniusza Książka oraz od Dyrektora Zakładu Zbożowego ELEWARR w Kępnie p Krzysztofa Farysiaka. Obecny na spotkaniu ks. proboszcz Robert pobłogosławił opłatki, odmówiono wspólnie modlitwę, odśpiewano kolędę i zaczęto łamać się opłatkiem składać sobie wzajemnie życzenia. A na konie przystąpiono do wspólnej kolacji wigilijnej. Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Galewicach wyrażą serdeczne podziękowanie jednostce OSP Brzózki na czele z Prezesem dh Piotrem Kościańskim za przygotowanie sali a przede wszystkim tak wspaniałej kolacji i stworzenia świątecznej atmosfery. Przyg. Karol Hojeński

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz

Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz XIV edycja Powiatowego Powiatu Wieruszowskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz Dnia 12 grudnia 2013r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się uroczyste podsumowanie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych:

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych: Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych: Konkursy I semestr 2013/2014 Konkursy Ogólnopolska Olimpiada p. Anna Stolarska Mitologiczna,,OLIMPUS 12 miejsce - Gabriela Kuta kl. V a I miejsce Hanna Kopeć

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekunów: w gimnazjum pani Lidii Czepiel, w szkole podstawowej pana

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

19 XII Autor: K. Dzikowski

19 XII Autor: K. Dzikowski 19 XII 2013...Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kolejna edycja Gminnego Konkursu Literacko Plastycznego

Kolejna edycja Gminnego Konkursu Literacko Plastycznego Kolejna edycja Gminnego Konkursu Literacko Plastycznego,,Jan Paweł II Święty z naszych stron już na nami! 19 maja o godzinie 11.00 w naszej szkole rozpoczęło się uroczyste podsumowanie konkursu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Klasa 2b sp. Klasa II B. Wychowawca: Lidia Grzeszczak. {jgtabber} [tab ==Z życia klasy==] Z życia klasy

Klasa 2b sp. Klasa II B. Wychowawca: Lidia Grzeszczak. {jgtabber} [tab ==Z życia klasy==] Z życia klasy Klasa 2b sp Autor: L Grzeszczak 26.08.2015. Zmieniony 25.09.2016. Klasa II B Wychowawca: Lidia Grzeszczak {jgtabber} [tab ==Z życia klasy==] Z życia klasy We wrześniu odbyły się wybory do samorządu klasowego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Zła zima NOWY PROJEKT!!!

Zła zima NOWY PROJEKT!!! NOWY PROJEKT!!! W ramach rozpowszechniania czytelnictwa, od grudnia 2015r. do czerwca 2016r., realizujemy projekt,,poczytaj nam przyjacielu. Jednym z działań jest stworzenie na terenie Zespołu półeczek

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie w Beskidach konkurs plastyczny rozstrzygnięty.

Boże Narodzenie w Beskidach konkurs plastyczny rozstrzygnięty. 05.12.2014 Boże Narodzenie w Beskidach konkurs plastyczny rozstrzygnięty. W dniu 4 grudnia 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu 158 uczniów z terenu całego powiatu żywieckiego wzięło udział w konkursie

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Lp. ucznia Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Klasa Osiągnięcia nauczyciela, który przygotował ucznia do Agnieszka Zaremba 1 Wojciech Czajkowski II Laureat Konkursu

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia 1 kwietnia 2016 roku minęło 70 lat od dnia, gdy Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność na terenie powiatu starogardzkiego.

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY 09.12016 KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY 8 grudnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu 132 uczniów z terenu całego powiatu żywieckiego wzięło

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY Choinko, piękna jak las REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. 2.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wybrania wzoru kartki na następnych stronach niniejszej oferty! Dziękujemy za dobre serce! Hospicjum to też Życie

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wybrania wzoru kartki na następnych stronach niniejszej oferty! Dziękujemy za dobre serce! Hospicjum to też Życie Szanowni Państwo Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, czas, na który z taką samą niecierpliwością czekają i dorośli i dzieci. To także czas dzielenia się z innymi życzeniami, opłatkiem, dobrym słowem.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. koniec marca

Kwiecień. koniec marca PLAN PRACY SAMORZĄDU 2015/2016 Z życia samorządu Kwiecień PLUSZAKI DLA DZIECI Z DOMU SAMOTNEJ MATKI W tym roku kolejny raz Samorząd Szkolny zorganizował akcję zbierania pluszaków dla dzieci z Domu Samotnej

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Nasze sukcesy rok szkolny 2012/2013

Nasze sukcesy rok szkolny 2012/2013 Nasze sukcesy rok szkolny 01/01 Lp. Placówka / organizator: Nazwa konkursu: 1 SP nr 47 The Royal Family Contest konkurs z języka angielskiego Ranga / wojewódzki, powiatowy, międzyszkolny, szkolny: Miejsce:

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

W świecie baśni Hansa Christiana Andersena

W świecie baśni Hansa Christiana Andersena Międzyszkolny konkurs literacko plastyczny W świecie baśni Hansa Christiana Andersena Będziesz wraz ze mną oglądać baśnie i cuda, i dziwy na końcu świata. Po niebie, po morzach i lądach, jako te ptaki

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM Patronat honorowy Fundacja Niepodległości Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie Organizator: Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9 RAPORT 7 17. XII. 2012 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie pod hasłem Poznaj Mojego Pupila. Wytypowani uczniowie przynieśli do szkoły swoje domowe pupile i przygotowali na ich temat interesujące

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU

REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU LUBLINIEC 2015 Regulamin konkursu Gala Wolontariatu pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Miasta Lublińca I. Celem konkursu jest: a) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uroczystości Dnia Sybiraka.

Uroczystości Dnia Sybiraka. Uroczystości Dnia Sybiraka. W dniach 16 17 września 2012r. odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, w których uczestniczyła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr I WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 21.11.2009 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014 Opiekun SU: Jadwiga Banasik KARTKI Z KALENDARZA 1 Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 2 10 października

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE REGULAMIN KONKURSU DAR SERCA Pod patronatem Burmistrza Gminy Maszewo Pani Jadwigi Ferensztajn. KONKURS NA INICJATYWĘ WOLONTARIACKĄ, SKIEROWANY DO DZIECI

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 IV INTEGRACYJNY KONCERT KOLĘD ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 Wstęp muzyczny Całą noc padał śnieg - instrumentalnie, gra Grzegorz POWITANIE W tak piękny sposób Grzegorz wprowadził nas

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo!...

Szanowni Państwo!... Szanowni Państwo!... Na tegoroczny XII Dolnośląski Konkurs Plastyczny W Betlejem narodził się Bóg napłynęło ponad 800 prac, których autorzy mieli od 6 do 20 lat. Z wielką radością informujemy, że w znakomitym

Bardziej szczegółowo

I miejsce Patrycja Sokołowska Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie

I miejsce Patrycja Sokołowska Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Ogromnym zainteresowaniem cieszył się Gminny Konkurs Plastyczny na kartkę świąteczną i ozdobę choinkową zorganizowany po raz pierwszy przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 26 kwietnia 2017 roku odbył się Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego wzięło w nim udział po raz 14. Dzień przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I IV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Londyn) zorganizowany w ramach obchodów

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny klasy IID

Projekt edukacyjny klasy IID Projekt edukacyjny klasy IID 17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Od tego momentu postać papieża często pojawia się w twórczości dzieci i młodzieży naszej

Bardziej szczegółowo

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia)

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok 14/15 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Osoba przygotowująca Liczba uczestniczących uczniów 1 Olimpiada

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014 KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyki Program profilaktyki uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych (autor:

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POD PATRONATEM J.E. Ks. Bp. DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ dr GRZEGORZA KASZAKA ORGANIZATORZY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PARAFIA

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ LUDZIKI Z WARZYW W listopadzie uczniowie klasy 1 a rozmawiali na zajęciach o zdrowym odżywianiu. Prezentowali warzywa, które przynieśli do klasy. Na koniec zajęć z warzyw powstały ludziki. Dzieci z dużym

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 78 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo