non omnis moriar Horacy (Pieśni, 3, 30, 6)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "non omnis moriar Horacy (Pieśni, 3, 30, 6)"

Transkrypt

1

2 non omnis moriar Horacy (Pieśni, 3, 30, 6) Miesięcznik wydawany przez salezjańską prowincję św. Jacka w Krakowie Redaguje zespół: ks. Marian Dziubiński ks. Robert Kruczek ks. Kazimierz Chechelski Art 43 Redaktor naczelny: ko. Sebastian Wiśniewski Projekt okładki: Grzegorz Motyka Projekt graficzny oraz skład i łamanie: Grzegorz Motyka Adres redakcji: Kraków, ul. Bałuckiego 8 tel.: fax: e mail: Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przysyłanych artykułów i zmiany ich tytułów. druk: Poligrafia ITS ul. Konfederacka Kraków Horacjańskie nie wszystek umrę od wieków inspirowało zwłaszcza poetów i artystów, by wskazywać na pozostawione przez siebie dzieła, które przedłużą ich obecność na ziemi na wieki. To prawda, dzięki wytworom ich geniuszu pozostali w naszej pamięci. Koncentrujemy sie jednak bardziej na tym co stworzyli ci wspaniali autorzy niż na nich samych na osobach które pozostają odległe mimo spisanych życiorysów. Dla chrześcijan non omnis moriar może oznaczać pozostać żywym na wieki. W takiej perspektywie przeżywamy przemijanie swoje i naszych bliskich. Zgodnie ze słowami św. Pawła: Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. (1 Tes 4, 13-14). Te słowa pełne nadziei nie oznaczają, że przyjmujemy odejście bliskich bez bólu rozstania, miesięcy rozpamiętywania, nieodpartej myśli, że może czas się cofnie i na powrót będziemy razem. Mimo naszej wiary i zaufania w słowa Chrystusa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. (J 14,2) ulegamy chęci pozostawienia po sobie na ziemi widocznych znaków dla potomnych, mieszkania zbudowanego choćby z najdrobniejszych osiągnięć. Być może dlatego tak boleśnie przeżywamy odchodzenie kogoś młodego jakby nie spełnionego w swoim człowieczeństwie, podświadomie wyczuwając, że nie miał czasu na uzbieranie tego co po sobie zostawi. A być może ból jest taki wielki bo nie nacieszyliśmy się jeszcze przebywaniem ze sobą, że nasze osoby nie zdołały siebie poznać. Za każdym razem kiedy skracamy perspektywę widzenia życia, nie sięgając do wieczności, zwykłe rzeczy urastają do rangi wielkich. Wkładamy ogromny wysiłek w zbieranie okruchów sukcesów dostrzeżonych przez innych, pielęgnujemy wyrazy uznania, gromadzimy swoje życiowe portfolio, oznaczając rzeczy jako wyjątkowo nasze. Mam nadzieje, że nasze każdorazowe stawanie nad grobami bliskich, albo wspominanie tych, którzy odeszli, wydłuża naszą perspektywę widzenia i dotykamy wieczności. Dzięki temu o wiele łatwiej wybaczamy drugiemu, zapominamy o sporach, o rzeczach, które dopiero z tej perspektywy dostrzegamy jako małe i nie istotne. Wreszcie odkrywamy, że prawdziwym skarbem jesteśmy my sami przed Bogiem, z całym bogactwem, które niesie nasza OSOBA. Wszystkie te myśli wydają się tak bardzo oczywiste i można by zapytać co ma się zmienić we mnie kiedy dotrę do końca tego tekstu. Być może nic, a być może wiele wszystko zależy od tego co znajdzie się na liście, pod Twoim osobistym: non omins moriar. Oddany Księdzu Bosko ks. Dariusz Bartocha

3 Spotkanie z cyklu Formacja Formatorów Ducha salezjańskiego nie można nabyć siedząc za biurkiem i czytając książki, ducha salezjańskiego nabywa się poprzez obecność w salezjańskiej wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej, która żyje, pracuje i modli się na wzór ks. Bosko i zjednoczonych z nim salezjanów i chłopców w Oratorium na Valdocco. Nabywanie ducha salezjańskiego, ducha zaufania, ducha radości, ducha rodzinności, ducha służby i wspólnego dążenia do świętości dokonuje się poprzez kontakt z żywymi osobami, poprzez proces formacji w środowisku salezjańskim. Jakość tego procesu formacyjnego zależy w największym stopniu od jakości i kompetencji ekipy formatorów, osób powołanych do stworzenia odpowiedniego klimatu wychowawczego i środowiska oraz realizacji przewidzianego programu formacyjnego. Przyszłość Zgromadzenia Salezjańskiego spoczywa w rękach ekip formacyjnych naszych dzieł. W poczuciu odpowiedzialności za jakość procesu formacyjnego w naszych wspólnotach formacyjnych od kilku lat są organizowane spotkania z cyklu formacja formatorów. Tegoroczne dwie tury spotkań, czerwcowa (Ląd, VI) i listopadowa zostały poświęcone zagadnieniu tożsamości ekipy formacyjnej. Listopadowa tura odbyła się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie w dniach od 22 do 24 listopada br. Wzięło w niej udział ośmiu współbraci zaangażowanych bezpośrednio w formację. W czasie trwania spotkania omówiono następujące zagadnienia: fizjonomia ekipy formacyjnej, konieczność pracy w ekipie, rola dyrektora we wspólnocie formacyjnej, lojalność formatorów w realizacji wspólnych zadań, komunikacja we wspólnocie formacyjnej, dojrzała religijność, psychologiczne aspekty dynamiki wspólnoty formacyjnej. Bogactwo treści wygłoszonych konferencji pozwoliło uczestnikom tego spotkania pogłębić świadomość wytyczonych w salezjańskim Ratio ideałów, zweryfikować je z rzeczy wistością oraz wytyczyć najbardziej naglące wyzwania, które stają przez ekipami formatorów naszych domów. Sercem każdego dnia zjazdu formatorów była Msza św. z wygłoszoną homilią, która stanowi najwyższej jakości moment formacyjny oraz źródło jedności, komunii, współdziałania i autentycznego rozwoju. W trakcie powyższego spotkania odbyło się posiedzenie Międzyinspektorialnej Komisji ds. Formacji. Ks. Zenon Klawikowski

4 wiadomości inspektorialne listopad 2010 Spotkanie formacyjne nowych dyrektorów W dniach od 15 do 18 listopada br. w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie odbyło się spotkanie formacyjne przełożonych wspólnot salezjańskich, którzy w tym roku szkolnym podjęli posługę animacji i przewodzenia w naszych dziełach. Na to formacyjne spotkanie przybyło 12 nowo mianowanych dyrektorów z Polski i Okręgu Wschodniego: ks. Zbigniew Adamiak z Aleksandrowa, ks. Henryk Kaszycki z Bydgoszczy, ks. Mirosław Kurkiewicz z Czaplinka, ks. Jacek Jaszewski z Dębna, W numerze: Słowo wstępne 2 Z życia inspektorii 3 Czarny Dunajec 8 Kielce 9 Kopiec nowicjat 10 Kraków Saltrom 12 Oświęcim 12 Polana 13 Przemyśl 19 ks. Mirosław Dukiewicz z Gdańska Oruni, ks. Vitalis Krzywicki z Korostyshiva na Ukrainie, ks. Michał Kaleta z Krakowa, ks. Marek Widzyk z Mińska Mazowieckiego, ks. Zbigniew Hul z Piły, ks. Jarosław Wnuk z Polany, ks. Jan Kurel z Sępopola, ks. Adam Homoncik ze Swobnicy. Celem spotkania - kursu było gruntowniejsze wprowadzenie nowych przełożonych wspólnot w powierzone im funkcje, zadania i stawiane im wymogi w trzech wymiarach ich posługi: 1) przewodzenia i towarzyszenia na polu życia duchowego, liturgicznego i braterskiego, 2) animacji i koordynacji na polu realizacji posłannictwa wychowawczo-duszpasterskiego oraz 3) zarządzania finansami i dobrami Rzeszów 23 Świętochłowice 24 Witów 28 Zabrze 30 Salezjański Wolontariat Misyjny 31

5 materialnymi wspólnoty. Konferencje, ćwiczenia oraz warsztaty przeprowadzone przez księdza inspektora Marka Chmielewskiego, ks. inspektora Sławomira Łubiana, ks. Dariusza Bartochę, pełniącego funkcję inspektora Inspektorii Krakowskiej, ks. ekonoma inspektorialnego Witolda Drzyzgiewicza, ks. dra Dariusza Buksika, pana dra Piotra Maciejewskiego, ks. dra Zenona Klawikowskiego stanowiły podstawową tkankę formacyjną szczelnie wypełnionego programu czterodniowego kursu. Centralnym momentem każdego dnia była Eucharystia z homilią, która znalazła swoje przedłużenie i dopełnienie we wspólnie celebrowanej Liturgii Godzin oraz innych praktykach pobożnych. Ks. Dyrektor, miejscowy Ekonom oraz wszyscy pozostali Współbracia stanowiący Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie stworzyli optymalne warunki do przeprowadzenia tego formacyjnego spotkania. Życzliwa i serdeczna postawa Gospodarzy, salezjańska radość, dobre warunki sprzyjały dobremu samopoczuciu uczestników spotkania i realizacji zamierzonych celów niniejszego kursu. Wspólnocie salezjańskiej Ośrodka Misyjnego w Warszawie, Córkom Maryi Wspomożycielki pracującym w Ośrodku oraz całemu jego personelowi wyrażamy słowa szczerego uznania za wykonywaną pracę i animację misyjną oraz serdeczne podziękowania za życzliwe przyjęcie i gościnę. Ks. Z. Klawikowski Dom Generalny: Spotkanie Inspektorów Europy III Spotkanie Inspektorów Europy zakończyło się 28 listopada przedstawieniem perspektyw na dwulecie W centrum uwagi pozostaje cały czas przywrócenie autentyczności salezjańskiego życia konsekrowanego. Dom Generalny: Spotkanie Inspektorów Europy III Spotkanie Inspektorów Europy zakończyło się 28 listopada, przedstawieniem perspektyw na dwulecie W centrum uwagi pozostaje cały czas przywrócenie autentyczności salezjańskiego życia konsekrowanego. Trzeci i ostatni dzień III Spotkania Inspektorów Europy rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez. Ks. José Miguel Nuńez, Radca Regionu Europa Zachodnia, przedstawił syntezę pracy grup regionalnych, którą te przeprowadziły w sobotnie popołudnie: perspektywy urzeczywistnienia Projektu Europa w dwuleciu Sugestie te zostały przekazane Komisji PE, która, zbierając się wczoraj po południu i dzisiaj rano, opracowała tekst, który zostanie wręczony Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie oraz Inspektoriom starego kontynentu. Odnośnie do każdego obszaru PE endogeniczna (pochodząca z wewnątrz) rewitalizacja charyzmatu salezjańskiego, nowe rozmieszczenie dzieł, Europa: ziemia misyjna zostały przekazane wskazówki dla Inspektorii trzech Regionów Europy i poszczególnych sektorów animacji. Zwornikiem, który jednoczy i inspiruje zaproponowane wskazówki, jest, także tym razem, przywrócenie centralnego miejsca komunii, rozeznaniu, uważnemu duszpasterstwu powołaniowemu i ewangelizacji. Przypomniano, że PE, z racji swojego pozytywnego przyjęcia, musi być zaakceptowany w perspektywie świadomego optymizmu. Otwarcie PE na włączenie świeckich, Rodziny Salezjańskiej i młodzieży było punktem zwrotnym tego III Spotkania Inspektorów Europy. Wypowiedzi, które nastąpiły po przedstawieniu syntezy obrad w grupach, były liczne i dotykały każdego z obszarów PE oraz różnych zaproponowanych wskazań. Swoim doświadczeniem podzielili się dwaj z Inspektorów. Ks. Martin Coyle opisał kierunki działania i drogę, jaką Inspektoria obrała odnośnie do przyjęcia salezjanów misjonarzy. Ks. Simon Manjooran, Inspektor Węgier, podzielił się swoim świadectwem bycia misjonarzem w Europie. Ks. Manjooran, pochodzący z Indii Wschodnich, ze stanu Kerala, po 20 latach pracy misyjnej na rolniczych terenach Indii, zdecydował się pozostawić własną ziemię i udać się na Węgry. Ten salezjanin, wyrażając swoją miłość do Węgier, nie ukrywał trudności, jakich doświadczył, takich jak opanowanie nowego języka, zmierzenie się z nowym stylem salezjańskiego życia i działania, samotność, jaką czasem niesie ze sobą pełniona funkcja. Nabyłem przekonania, że powołanie misyjne jest dla osób, które są dojrzałe, odważne, pokorne i opierają się na solidnej podstawie życia duchowego. Głos zabrała także siostra Emilia Musatti, Wikaria generalna CMW, która omówiła drogę, jaką Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki przemierza w Europie. Przełożony Generalny, po udzieleniu odpowiedzi na niektóre z pytań Inspektorów, dotyczących różnych tematów, zakończył III Spotkanie Inspektorów Europy, okazując swoje zadowolenie z powodu pomyślnego rezultatu tego spotkania, ponieważ z upływem czasu PE staje się coraz bardziej jasny!. Następnie zalecił stałe zainteresowanie kwestią urzeczywistnienia PE. Ks. Chávez docenił, pośród różnych sugestii, propozycję stworzenia centrum formacyjnego dla salezjanów i świeckich, które miałoby powstać na Colle Don Bosco, a także włączenie Rodziny Salezjańskiej i duszpasterskie otwarcie na imigrantów. Ewangelizacja i ożywienie charyzmatu salezjańskiego w Europie nie jest prozelityzmem, ale prawdziwą zmianą kulturową, która angażuje, w coraz większym zakresie, coraz więcej osób. Dystansując się od niepokoju z powodu ewolucji technologicznej pozbawionej otwarcia się na transcendencję, Przełożony Generalny wezwał obecnych do postawienia sobie pytania: kto kształtuje nowego obywatela Europy?. Na zakończenie swojego wystąpienia ks. Chávez odczytał treść przemówienia, jakie skierował, jako Przewodniczący USG, do Be-

6 wiadomości inspektorialne listopad 2010 nedykta XVI w czasie audiencji prywatnej, jakiej ten udzielił Przełożonym Wyższym w piątek, 26 listopada. W swoim przesłaniu, skierowanym do Papieża, Przełożony Generalny wskazał na wyzwania, jakie współczesna kultura stawia przed Życiem Konsekrowanym: brak wiary, usiłowanie odsunięcia Boga, stała zmiana świata i brak pewności oraz fragmentacja życia. Na ANSchannel dostępne jest video stanowiące syntezę tych trzech dni obrad, a na stronie sdb.org teksty wypowiedzi i prac w grupach regionalnych w języku włoskim i angielskim. InfoANS Inspektorzy Europy: życie salezjańskie pomiędzy kryzysem, wyzwaniami i strategiami Skupienie się na drodze Projektu Europa jest celem, w imię którego zgromadzili się salezjańscy Inspektorzy Europy: Życie Konsekrowane i Salezjańskie pomiędzy kryzysem a wyzwaniami. III Spotkanie Inspektorów Europy, do którego wprowadzeniem było wspólna modlitwa nieszporów, rozpoczęło się przedstawieniem niektórych z zaproszonych gości, zainteresowanych Projektem Europa: Matki Yvonne Reungouat, Przełożonej Generalnej CMW, jej Wikarii s. Emilii Musatti; s. Marii del Carmen Canales, Radczyni ds. Duszpasterstwa Młodzieży; ojca Marco Tasca, Ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych; ojca Angelo Arrighini, sercanina, redaktora naczelnego czasopisma Testimoni. Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez, biorący udział w zgromadzeniu Unii Przełożonych Wyższych (USG), miał pierwsze wystąpienie na temat Życie salezjańskie we współczesnej Europie. Wykazał w nim, w jaki sposób kryzys kulturalny i moralny, który przeżywa Europa, wpływa na Życie Konsekrowane (ŻK), a także wskazał na wyzwania, jakie ta sytuacja stawia przed ŻK, i obszary, jakie się przed nim otwierają. Kryzys jest momentem oczyszczenia, wezwaniem do nawrócenia osobistego i instytucjonalnego: pomaga nam zastanowić się i dotrzeć do tego, co jest istotne w naszym życiu; tak widziany, staje się czasem brzemiennym w nadzieję powiedział Przełożony Generalny. Brak wiary, przenikanie ateizmu praktycznego, także wśród salezjanów, brak pewności w społeczeństwie, fragmentacja życia, lęk przed nowym i nieznanym, który zauważa się w społeczeństwie europejskim to niektóre z aspektów, które charakteryzują kryzys kulturalny i moralny w Europie. W obliczu tej sytuacji ŻK jest wezwane do życia swoją tożsamością profetyczną, także w sytuacji mniejszości: Ważne jest, aby być dogłębnie tym, do czego jesteśmy wezwani, by być w Kościele i świecie; ważne jest, jak nas widzi Bóg, a nie jak odbiera świat: propozycja ewangeliczna, możliwe braterstwo względem różniących się od nas, wiarygodne świadectwo, nadzieja dla najuboższych. Życie konsekrowane, świadome, że nie chodzi tu o kwestię oczarowania, ale wierności, musi zająć prawdziwą postawę dialogu wobec kultury i stanąć w rzeczywistej harmonii wobec życia ludzi. Największe z wyzwań, jakie obecna sytuacja stawia przed ŻK, dotyczy jego samego: trzeba rozpocząć w pełni ufając, że Pan, jak na Morzu Czerwonym, z pewnością otworzy drogę, pozwalającą przezwyciężyć trudności. ŻK jest wezwane do tego, aby być zrozumiane przez ludzi, wyznaczając nowe możliwości, pozwalające pojąć to, czym jest; potwierdzić wartości, które je wyróżniają, jako nadające definitywny charakter wyborowi życia konsekrowanego; świadczyć o komunii; żyć w ubóstwie, używać w odpowiedni sposób nowych technologii, czyniąc je pomocnymi w posłudze, a nie przeszkodami. Do tego dochodzi sytuacja pokoleniowa ŻK w Europie, obecność wielu osób w podeszłym wieku i mało młodych oraz odnowione zainteresowanie sytuacją młodzieży: Trzeba się uczyć rozmawiać z nimi, używając ich języka i wychowywać siebie samych do dostosowania się do ich aspiracji i trosk. Ks. Chávez wskazał na konkretne drogi i zadania. Wśród nich na pierwszym planie znajdują się młodzi, którzy przejawiają pragnienie poszukiwania sensu życia, życie wspólnotowe, obecność wśród tych, którzy są z boku, sekularyzacja, ekumenizm i dialog międzyreligijny. Zadania, które Przełożony Generalny wskazał Inspektorom Europy, są następujące: budowanie wspólnot, w których żyje się z radością darem braterstwa; proponowanie poważnych programów drogi duchowej; przywrócenie centralnego miejsca misjom; dowartościowanie doświadczenia dzielenia się, gdy chodzi o ludzi świeckich; wsparcie nowych placówek apostolskich i głębokie doświadczenie międzykulturowości. Ponosimy odpowiedzialność przed Bogiem i młodzieżą za to, by uczynić wszystko, co możliwe, aby zapewnić przyszłość ŻK i salezjańskiemu życiu w Europie. Z tą świadomością IX następca Ks. Bosko wskazał na strategie urzeczywistnienia tego w codziennym życiu: nawrócenie serca każdego salezjanina, Projekt Europa jest przede wszystkim endogeniczny! ; wsłuchanie się w potrzeby młodzieży; i działanie wspólnotowe osób konsekrowanych. Ks. Adriano Bregolin, Wikariusz Generalny, przedstawił rezultaty obrad Rady Generalnej, dotyczących trzech Regionów Europy i drogi przebytej w ostatnich latach.

7 WIELKI SZCZYT NA ŁOSIÓWCE 20 listopada był dniem pełnym wydarzeń w seminarium salezjańskim na Łosiówce w Krakowie. W seminaryjnych murach odbyło się spotkanie, księży dyrektorów, proboszczów oraz ekonomów. Kalendarium PAŹDZIERNIK Oficjalne rozpoczęcie zjazdu miało miejsce w auli seminaryjnej, gdzie przełożony krakowskiej prowincji salezjanów powitał zebranych gości, dziekując za przyjęcie zaproszenia aby móc wspolnie się spotkać i omówić bieżące sprawy naszej inspektorii. W pierwszej części spotkania zebrani goście wysłuchali wykładu Edukacja rozwojowa w kontekście Systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, wygłoszonego przez ks. Adama Parszywkę, prezesa Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Po przerwie ekonom inspektorialny, ks. Bogusław Zawada przedstawił informacje ekonomiczno administracyjne dotyczące inspektorii św. Jacka. W dalszym ciągu spotkania zostały omówione kwestie związane z ankietą Polityką Personalną oraz rekolekcjami współbraci, Kongresem Maryjnym na Jasnej Górze (3-6 sierpnia 2011), celebretami wspólnymi dla zakonników w Polsce, sympozjum na temat bł. ks. Michała Rua, spotkaniem delegatów Duszpasterstwa Młodzieżowego z Regionu Północna Europa, Światowymi Dniami Młodych Madryt 2011, radami młodzieżowymi w placówkach i Inspektorialną Radą Młodych, animacji misyjnej i powołaniowej oraz Miru Inspektorii Krakowskiej. Głównym punktem programu była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i skierował do zebranych współbraci homilię ks. Dariusz Bartocha. Po przerwie obiadowej wznowiono spotkanie informacyjne jak również był czas na wolne wnioski oraz bieżące ogłoszenia. 1 listopada Wszystkich Świętych 2 listopada Dzień Zaduszny 5-7 listopada Spotkanie Centrum Krajowego Duszpasterstwa Młodzieżowego w Pile 7-13 listopada Rekolekcje dla współbraci 8 listopada Rada Inspektorialna listopada Dzień otwartych drzwi w seminarium 13 listopada Bł. Artemide Zatti 15 listopada Bł. Magdalena Morano 20 listopada Zjazd Dyrektorów i Proboszczów 25 listopada Wspomnienie zmarłych rodziców salezjanów

8 8 wiadomości inspektorialne listopad 2010 Dni otwarte seminarium 13 listopada wraz z księdzem Witoldem Majcherem pojechaliśmy na dni otwarte do Wyższego Seminarium Salezjańskiego w Krakowie. Wyjechaliśmy o 8:00, aby przybyć punktualnie, na spokojnie. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem ze wszystkimi uczestnikami. Następnie przeszliśmy do kaplicy gdzie ksiądz Jan Hańderek przedstawił nam cały plan. Całe spotkanie poświęcone było tematyce misyjnej, która miała Na tropie Wesela Wyspiańskiego W słoneczny, ale bardzo zimny listopadowy dzień kilkunastoosobowa grupa licealistów z Czarnego Dunajca wyruszyła w niezwykłą podróż śladami Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dzielnie towarzyszyły nam przeurocze wychowawczynie klas trzecich, p. Ewa i p. Sabina, które zachowywały stoicki spokój mimo naszych licznych wybryków. Co warto podkreślić, jechaliśmy komfortowym i bardzo wygodnym autobusem, przez co dwugodzinna podróż do Krakowa minęła jak z bicza strzelił. Dotarliśmy do Rydlówki, Regionalnego Muzeum Młodej Polski mieszczącej się przy ulicy Tetmajera 8. Nie obyło się bez niespodzianek, przybyliśmy zbyt wcześnie. Jednak nie nudziliśmy się; ogromną atrakcję stanowiły przelatujące nad naszymi głowami samoloty startujące z pobliskiego lotniska. Wszyscy oglądali z zapartym tchem unoszące się w powietrzu żelazne ptaki. Po pewnym czasie, udaliśmy się do dworku. Naszą uwagę już na samym początku przykuł stojący na dziedzińcu chochoł, żywcem wyjęty z dramatu Wyspiańskiego. Następnie przesympatyczna przewodniczka zaprosiła nas do środka. Niezwykle emocjonalnie przedstawiła nam dzieje Rydlówki, opowiedziała ciekawostki z życia zarówno Lucjana Rydla, jego żony Jadwigi pochodzącej ze wsi. Poznaliśmy także barwne życie gospodarza dworku, malarza Włodzimierza Tetmajera, a także Stanisława Wyspiańskiego. To, co urzekło nas, kiedy zwiedzaliśmy dworek to liczne obrazy, posążki, fotografie, regionalne stroje, autentyczne przedmioty. za zadanie pokazać nam jak wygląda praca wolontariatu za granicą. Misjonarze opowiadali nam różne ciekawe a zarazem mrożące krew w żyłach historie z misji. Było też dużo czasu na modlitwę, podczas której mogliśmy w rozmowie z Panem Jezusem zastanowić się nad swoim życiem. W sobotę grupa z Wrocławia przygotowała trwającą ok. trzech godzin adorację Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło się w niedzielę po południu pożegnaniem i podsumowaniem naszej przygody w seminarium. Dla nas osobiście spotkanie było wartościowym doświadczeniem. Poznaliśmy wiele nowych ludzi, dowiedzieliśmy się różnych ciekawych rzeczy i co najważniejsze zbliżyliśmy się do Pana Boga. Mamy nadzieje że za rok również udamy się na dni otwarte do seminarium. Karol Król Bartłomiej Wilczek Przebywając tam ma się wrażenie obcowania z inną epoką, tam czas się zatrzymał Co ważne, Wyspiański na kartach swojego dzieła Wesele umieścił prawdziwy ślub wspomnianych wcześniej Lucjana Rydla i Jadwigi. Zresztą sam autor również był obecny na tym weselu, Wyspiański wsłuchiwał się w rozmowy, patrzył na obraz Jana Matejki Wernyhora i stojąc we framudze drzwi zastanawiał się, co by to było, gdyby nagle do izby wszedł właśnie Wernyhora z tragedii Słowackiego i wezwał do walki o niepodległość. Tak właśnie zrodziła się myśl o dramacie Wesele. Przebywając tam ma się wrażenie obcowania z historią, przecież tam powstawały zaczątki zdarzeń w słynnym utworze młodopolskim. Niestety, nic co piękne nie trwa wiecznie, nasze spotkanie z historią powstania dramatu Wyspiańskiego dobiegło końca. Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia, warto było uwiecznić tę wyjątkowa chwilę :) Myślę, że ubogaceni nie tylko wewnętrznie będziemy mogli w sposób dojrzały podejść do lektury Wesele, ponieważ mieliśmy okazję na własne oczy ujrzeć i dotknąć kawałka tej historii przedstawionej w dramacie. Droga powrotna upłynęła nam w jakże przyjemnej atmosferze, nasze wychowawczynie, posiadające wiele talentów, tym razem wykazały się umiejętnościami wokalnymi. Zaśpiewaliśmy chyba wszystkie znane przeboje. Wycieczka jak najbardziej zaliczona do tych UDANYCH. Joanna Pieróg Zaduszki Jazzowe W dniu r. grupa uczniów Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu, na czele z ks. dyrektorem Wojciechem Strzeleckim i ks. Witoldem Majcherem miała przyjemność uczestniczyć w 55. krakowskich zaduszkach jazzowych, w Bazylice o.o. Dominikanów w Krakowie. Wieczorem odbyła się Msza św. Jazzowa w intencji zmarłych muzyków. Był to ostatni, a zarazem kluczowy punkt całego programu. Wspomniano o takich artystach jak: Michał Zduniak, Czesław Niemen. Po uroczystej Mszy odbył się koncert jazzowy. Zespoły które grały, dostarczyły wielu emocjonalnych wrażeń, zarówno moim kolegom, jak i wszystkim zgromadzonym w kościele. Fani muzyki jazzowej mo-

9 gli posłuchać swoich ulubionych piosenek na żywo. Tłum, który tak licznie przybył na koncert, był wyraźnie zaciekawiony i bardzo wsłuchany w utwory. Przy takiej muzyce można było spokojnie przemyśleć swoje sprawy, a zarazem oderwać się od rzeczywistości. Koncert był bardzo dynamiczny, nawet jeżeli ktoś nie słuchał wcześniej tego gatunku muzyki, mógł z zaciekawieniem wysłuchać całego koncertu. Wśród zgromadzonych ludzi były zarówno osoby starsze jak i młodzież, która tak licznie przybyła. Koncert skończył się w późnych godzinach wieczornych. Moi koledzy KRONIKA KIELECKA 2010 Jesienne spotkanie duszpasterzy młodzieżowych inspektorii krakowskiej Spotkanie odbyło się w dniach od 1 do 2 października w Bacówce Urbi et Orbi w Baczynie. Jego celem była rozmowa na temat dobrych praktyk w poszczególnych placówkach, planowanie tegorocznej pracy oraz wspólna modlitwa i biesiadowanie. Duszpasterze rozmawiali konkretnie i zobowiązująco o Savionaliach, radach młodzieżowych, formacji animatorów i o Światowym Dniu Młodzieży 2011 w Madrycie. Organizatorem spotkania był nowy Duszpasterz Młodzieżowy Inspektorii Krakowskiej ks. Tomasz Kijowski. W spotkaniu uczestniczył nowy Dyrektor Oratorium ks. Grzegorz Mucha. Rajd jesienny Wszystko się działo w Beskidzie Niskim, w dniach 8-10 października. Właściwie to skoncentruję się na niedzielnym poranku, kiedy to w progach bacówki stanęli ONI, tj. Michał i Grzesiu czarne kowboje. Przyjechali do nas autokarem, busem, stopem, a ostatnie 25 km pokonali pieszo. I to było COŚ. Noc zarwana, sił nie ma, a tu przyszło szczyt zdobywać z podejściem naprawdę wymagającym i, co najgorsze, nie było tam obiecanej kiełbasy! Więcej na ten temat w tekście Krzyśka. V Diecezjalny Dzień Młodzieży i koleżanki byli wyraźnie zadowoleni z koncertu i pomimo zmęczenia każdy wymieniał się swoimi odczuciami i wrażeniami. Zaduszki jazzowe to bardzo miłe i magiczne spotkanie z muzyką. Polecam każdemu wysłuchanie na żywo takiego koncertu. Justyna Tisończyk 9 października odbył się już po raz piąty Diecezjalny Dzień Młodzieży. Oratorium Świętokrzyskie, z racji swego położenia, zostało przydzielone do parafii św. Józefa Robotnika. Naszą placówkę reprezentowali Ola Bąk i Krystian Stokowiec. Zebrana młodzież uczestniczyła w konferencji, obejrzała filmik na temat problemów młodzieży, a po nim odbyły się prace w grupach, które miały na celu uświadomienie młodym, jak cenny jest czas i jak powinni go dobrze wykorzystać. Ostatnim punktem programu był obiad i festyn. Zjazd młodzieży w Krakowie W dniach października odbył się w Krakowie zjazd zarządu liturgicznej służby oraz formacyjne spotkanie młodych. Pierwszym punktem programu był film Benek, po nim modlitwa, słówko i łóżka. W sobotę odbyła się konferencja na temat modlitwy salezjańskiej a po niej prace w grupach. W ich efekcie powstały latawce, które niekoniecznie latały. Ks. Tomek Kijowski, organizator zjazdu, zaplanował również coś, co nazywa się atrakcją, dla jednych był to krakowski rynek, dla innych aquapark. W niedzielę odbyła się uroczysta Msza święta i podsumowanie spotkania. Więcej na ten temat w tekście Łukasza Synowca. Kto szuka, ten żyje Wycieczka Małego Oratorium Kiedy my zdobywaliśmy Magurę w Beskidach, Oni, tj. Małe Oratorium, czołgali się na górę Patrol w Górach Świętokrzyskich. Grupa ok. 20 osób, wraz z opiekunem naczelnym dk. Mateuszem Rochowiakiem, wyruszyła niebieskim szlakiem ze stacji Słowik. Celem tejże wyprawy był zamek w Chęcinach. Plan - nie wiem jakim cudem - powiódł się. Grupa zdobyła ruiny, w których czekały małe atrakcje. Tak duży wysiłek fizyczny wzmógł apetyt. Dzieci, mimo iż niosły w plecakach chipsy i inne zapychacze, zjadały ze smakiem przygotowane kiełbaski. A wszystko działo się 9 października. Pierwszy koncert w nowym roku oratoryjnym 2010/11 odbył się 15 października. Tym razem w piątkowy wieczór gościliśmy zespół Tomka Jarmużewskiego w czteroosobowym składzie. W części słownej odbył się wykład dr. Tomasza Domańskiego na temat pacyfikacji wsi na Kielecczyźnie w latach , a także działalności delegatury IPN-u w Kielcach. Autobusem na różaniec Przez cały październik, codziennie, parafianie spotykali się w kościele o godz , aby wspólnie modlić się na różańcu. Z inicjatywy ks. proboszcza mieszkańcy Herbów, przede wszystkim dzieci i ludzie starsi, mogli skorzystać z bezpłatnego transportu. Autobus kursował w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Przygotowała Jolanta Gawda

10 10 wiadomości inspektorialne listopad 2010 WIEŚCI Z NOWICJATU Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada kopiecka wspólnota spędziła bardzo uroczyście. Wraz ze swoimi przełożonymi nowicjusze uczestniczyli we Mszy świętej na cmentarzu parafialnym w Białej. Eucharystii przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ksiądz Mirosław Porucznik, natomiast koncelebransem był dyrektor domu nowicjackiego ksiądz Marian Stachura. Po Mszy świętej nowicjusze wzięli udział w procesji różańcowej za zmarłych. Wieczorem wspólnota nowicjacka udała się na Jasną Górę, by w tym szczególnym dniu być także blisko swojej Matki. Tam też nowicjusze mogli wziąć udział w Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, bądź zwiedzić Jasnogórskie krypty, w których spoczywają zmarli paulini. Następnie, razem z przełożonymi, nowicjusze uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. 2 listopada wspólnota raz jeszcze udała się do Białej, by zapalić znicze na grobach zmarłych salezjanów oraz poznać nieco historię spoczywających na tymże cmentarzu współbraci. Imieniny księdza asystenta 4 listopada we wspomnienie świętego Karola Boromeusza, imieniny obchodził asystent kl. Karol Romankiewicz. Wraz z nim święto swojego patrona obchodzili dwaj nowicjusze. Z tej okazji wspólnota nowicjacka zorganizowała pogodny wieczór, aby wraz z przełożonymi podkreślić ważność tego dnia dla solenizantów. Wieczór wypełniony był kilkoma atrakcjami, którym towarzyszył gromki śmiech zebranych. Solenizanci otrzymali również drobne ale za to bardzo praktyczne upominki, które zostały wykonane przez nowicjuszy. Dopełnieniem tychże Imienin był uroczysty obiad na cześć księdza asystenta w dniu 6 listopada, na niego przybyli również salezjanie z pobliskich parafii. Święto Niepodległości 11 listopada wspólnota kopiecka obchodziła Święto Odzyskania Niepodległości. W tym dniu także przypadły imieniny trzech nowicjuszy, którzy wspominali swojego patrona świętego Marcina. W godzinach przedpołudniowych nowicjusze wraz z przełożonymi zebrali się na imieninowej kawie, której towarzyszyły atrakcje stworzone dla solenizantów. Najważniejszym punktem dnia była Eucharystia, w której wspólnota domu nowicjackiego wraz z wiernymi modliła się za poległych obrońców naszej Ojczyzny oraz prosiła o pokój na świecie. Wieczorem nowicjusze Cecyliada Anno Domini 2010 zorganizowali akademię patriotyczną, na którą zaprosili przełożonych domu nowicjackiego, księży z okolicznych parafii salezjańskich oraz Braci Szkolnych z pobliskiej placówki. Akademia upamiętniająca czasy więzionej Polski rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Następnie nowicjusze recytowali wiersze m. in. Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego czy Zbigniewa Herberta. Przytoczony także został fragment kazania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wzywającego do odpowiedzialności za Naród. Wiersze przeplecione były 21 listopada w domu nowicjackim zabrzmiała muzyka. Nowicjusze wraz z księdzem socjuszem Bartłomiejem Polańskim zorganizowali koncert ku czci świętej Cecylii, na który zostali zaproszeni przełożeni domu oraz księża z pobliskich parafii salezjańskich. Trwająca prawie godzinę prezentacja talentów wzbudziła wiele wrażeń wśród wszystkich obecnych. Repertuar Cecyliady był bardzo zróżnicowany. Wybrzmiewały głosy solistów, kilkuosobowych zespołów, jak i całego chóru nowicjackiego pod batutą księdza Polańskiego. Występujący prezentowali także swoje talenty instrumentalne. Dzięki temu można było usłyszeć między innymi utwór Ave Maria oraz improwizację na podstawie chorału gregoriańskiego- wykonane na pieśniami patriotycznymi (Rota, Legiony), a także pokazami multimedialnymi. Nowicjusze poprzez tą akademię chcieli przypomnieć o wydarzeniach ważnych dla Polski i ludziach, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Przypomnieli, że nie należy być Polakiem tylko w święta narodowe, ale każdego dnia. Pamiętajmy o swojej polskości. Bądźmy odpowiedzialni za nasz kraj i nie wstydźmy się naszej narodowości. Nie można dopuścić, aby wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat znów miały kiedyś miejsce. Nie bądźmy Polakami tylko z nazwy pianinie, gitarowe improwizacje jazzu i bluesa. Oprócz tego nowicjusze soliści zagrali także na perkusji i flecie. Dużo emocji przyniósł utwór Fale Dunaju, a następnie Hej Sokoły wykonane przez księdza socjusza na akordeonie. Wieczór muzyczny został zakończony hymnem ku czci księdza Bosko Księże Bosko życia wzorze wykonany przez chór nowicjacki.

IV ZJAZD PRENOWICJATU

IV ZJAZD PRENOWICJATU KRAKOWSKIEJ INSPEKTORII SALEZjaNÓW maj ROK XV 2015/151 Spis Treści: 2 Z życia Inspektorii 6 Ze świata salezjańskiego 10 Kielce 11 Korosteszów 12 Kraków - Łosiówka 14 Kraków - Różana 15 Kraków - Szkoła

Bardziej szczegółowo

WiadomościInspektorialne ROK XII (2011)/104. Krakowskiej Inspektorii Salezjanów

WiadomościInspektorialne ROK XII (2011)/104. Krakowskiej Inspektorii Salezjanów ROK XII (2011)/104 Krakowskiej Inspektorii Salezjanów WiadomościInspektorialne 03W numerze: Z życia inspektorii...3 Kopiec nowicjat...8 Kraków Dębniki...9 Kraków Saltrom...10 Oświęcim...11 Przemyśl...14

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 30 czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie SPIS TREŚCI 4 SŁOWO DLA ŻYCIA Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 6 KSIądz

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40. Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl

Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40. Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40 Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl 2 Tuchowskie Wieści 2/2003 fr WIEŚCI KULTURALNE - Kalendarium > 6 marca w sali widowiskowej Domu

Bardziej szczegółowo

Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji. Misje. 4/2011 (143) lipiec sierpień. Salezjańskie. SALEZJANIE i SALEZJANKI. na Węgrzech

Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji. Misje. 4/2011 (143) lipiec sierpień. Salezjańskie. SALEZJANIE i SALEZJANKI. na Węgrzech ISSN 1642 9672 Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji 4/2011 (143) lipiec sierpień Salezjańskie SALEZJANIE i SALEZJANKI na Węgrzech Spis treści Salezjańskie Salezjański Ośrodek Misyjny ul. Korowodu 20

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być...

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być... ZIEMIA NR 33 lipiec 2015 CENA: 5 zł Bratkowicka KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ Dzieckiem być... Klaudia i Maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie Biuletyn G m i n y W o dy n i e Nr 3/2012 PAŹDZIERNIK 2012 www.wodynie.eu Egzemplarz bezpłatny Święto Plonów Gminy Wodynie rozpoczęło się w niedzielę, 2 września br., od uroczystej Mszy Świętej w kościele

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Spotkanie po latach. Jednogłośnie za Orlikiem. Duchy spod Walichnów.

Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Spotkanie po latach. Jednogłośnie za Orlikiem. Duchy spod Walichnów. Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Jednogłośnie za Orlikiem 19 Spotkanie po latach 22 Duchy spod Walichnów Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł VideoArtKluk Jubileusz OSP Tegoroczne

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna!

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna! VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 4(52)/2008 27 kwietnia 2008 r. Niech się modlitwa w niebo wzbija, Ave Maryja! Tegoroczny maj obfitował będzie w naszej parafii w liczne

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

W naszej Wspólnocie parafialnej

W naszej Wspólnocie parafialnej W naszej Wspólnocie parafialnej W prawie 40-letniej historii istnienia naszej wspólnoty parafialnej wpisuje się srebrny jubileusz Apostolatu Maryjnego. Z tej okazji w niedzielę 9 października kazania wygłaszali

Bardziej szczegółowo

Katowicki. za Tydzień. Potęga modlitwy

Katowicki. za Tydzień. Potęga modlitwy 30 marca 2008 nr 13/842 Katowicki Piotr Sacha redaktor wydania Jest to wielka godzina dla całego świata czytamy słowa Chrystusa, które zanotowała w swoim Dzienniczku św. Faustyna. Chodzi oczywiście o godz.

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

Wielkanoc na misji w Beno. Konkurs misyjny!

Wielkanoc na misji w Beno. Konkurs misyjny! Wielkanoc na misji w Beno Konkurs misyjny! nr 4 2007 3 Sławomir Wojtanowski SVD Dzieci ulicy w Kinszasie 6 Marcina Stawasz SSpS Gdzie jest twój Bóg? 8 Izabela Szłuińska SSpS Zwycięstwo krzyża 9 Wiesław

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Głównym tematem aktualnego wydania Na

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo