non omnis moriar Horacy (Pieśni, 3, 30, 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "non omnis moriar Horacy (Pieśni, 3, 30, 6)"

Transkrypt

1

2 non omnis moriar Horacy (Pieśni, 3, 30, 6) Miesięcznik wydawany przez salezjańską prowincję św. Jacka w Krakowie Redaguje zespół: ks. Marian Dziubiński ks. Robert Kruczek ks. Kazimierz Chechelski Art 43 Redaktor naczelny: ko. Sebastian Wiśniewski Projekt okładki: Grzegorz Motyka Projekt graficzny oraz skład i łamanie: Grzegorz Motyka Adres redakcji: Kraków, ul. Bałuckiego 8 tel.: fax: e mail: Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przysyłanych artykułów i zmiany ich tytułów. druk: Poligrafia ITS ul. Konfederacka Kraków Horacjańskie nie wszystek umrę od wieków inspirowało zwłaszcza poetów i artystów, by wskazywać na pozostawione przez siebie dzieła, które przedłużą ich obecność na ziemi na wieki. To prawda, dzięki wytworom ich geniuszu pozostali w naszej pamięci. Koncentrujemy sie jednak bardziej na tym co stworzyli ci wspaniali autorzy niż na nich samych na osobach które pozostają odległe mimo spisanych życiorysów. Dla chrześcijan non omnis moriar może oznaczać pozostać żywym na wieki. W takiej perspektywie przeżywamy przemijanie swoje i naszych bliskich. Zgodnie ze słowami św. Pawła: Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. (1 Tes 4, 13-14). Te słowa pełne nadziei nie oznaczają, że przyjmujemy odejście bliskich bez bólu rozstania, miesięcy rozpamiętywania, nieodpartej myśli, że może czas się cofnie i na powrót będziemy razem. Mimo naszej wiary i zaufania w słowa Chrystusa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. (J 14,2) ulegamy chęci pozostawienia po sobie na ziemi widocznych znaków dla potomnych, mieszkania zbudowanego choćby z najdrobniejszych osiągnięć. Być może dlatego tak boleśnie przeżywamy odchodzenie kogoś młodego jakby nie spełnionego w swoim człowieczeństwie, podświadomie wyczuwając, że nie miał czasu na uzbieranie tego co po sobie zostawi. A być może ból jest taki wielki bo nie nacieszyliśmy się jeszcze przebywaniem ze sobą, że nasze osoby nie zdołały siebie poznać. Za każdym razem kiedy skracamy perspektywę widzenia życia, nie sięgając do wieczności, zwykłe rzeczy urastają do rangi wielkich. Wkładamy ogromny wysiłek w zbieranie okruchów sukcesów dostrzeżonych przez innych, pielęgnujemy wyrazy uznania, gromadzimy swoje życiowe portfolio, oznaczając rzeczy jako wyjątkowo nasze. Mam nadzieje, że nasze każdorazowe stawanie nad grobami bliskich, albo wspominanie tych, którzy odeszli, wydłuża naszą perspektywę widzenia i dotykamy wieczności. Dzięki temu o wiele łatwiej wybaczamy drugiemu, zapominamy o sporach, o rzeczach, które dopiero z tej perspektywy dostrzegamy jako małe i nie istotne. Wreszcie odkrywamy, że prawdziwym skarbem jesteśmy my sami przed Bogiem, z całym bogactwem, które niesie nasza OSOBA. Wszystkie te myśli wydają się tak bardzo oczywiste i można by zapytać co ma się zmienić we mnie kiedy dotrę do końca tego tekstu. Być może nic, a być może wiele wszystko zależy od tego co znajdzie się na liście, pod Twoim osobistym: non omins moriar. Oddany Księdzu Bosko ks. Dariusz Bartocha

3 Spotkanie z cyklu Formacja Formatorów Ducha salezjańskiego nie można nabyć siedząc za biurkiem i czytając książki, ducha salezjańskiego nabywa się poprzez obecność w salezjańskiej wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej, która żyje, pracuje i modli się na wzór ks. Bosko i zjednoczonych z nim salezjanów i chłopców w Oratorium na Valdocco. Nabywanie ducha salezjańskiego, ducha zaufania, ducha radości, ducha rodzinności, ducha służby i wspólnego dążenia do świętości dokonuje się poprzez kontakt z żywymi osobami, poprzez proces formacji w środowisku salezjańskim. Jakość tego procesu formacyjnego zależy w największym stopniu od jakości i kompetencji ekipy formatorów, osób powołanych do stworzenia odpowiedniego klimatu wychowawczego i środowiska oraz realizacji przewidzianego programu formacyjnego. Przyszłość Zgromadzenia Salezjańskiego spoczywa w rękach ekip formacyjnych naszych dzieł. W poczuciu odpowiedzialności za jakość procesu formacyjnego w naszych wspólnotach formacyjnych od kilku lat są organizowane spotkania z cyklu formacja formatorów. Tegoroczne dwie tury spotkań, czerwcowa (Ląd, VI) i listopadowa zostały poświęcone zagadnieniu tożsamości ekipy formacyjnej. Listopadowa tura odbyła się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie w dniach od 22 do 24 listopada br. Wzięło w niej udział ośmiu współbraci zaangażowanych bezpośrednio w formację. W czasie trwania spotkania omówiono następujące zagadnienia: fizjonomia ekipy formacyjnej, konieczność pracy w ekipie, rola dyrektora we wspólnocie formacyjnej, lojalność formatorów w realizacji wspólnych zadań, komunikacja we wspólnocie formacyjnej, dojrzała religijność, psychologiczne aspekty dynamiki wspólnoty formacyjnej. Bogactwo treści wygłoszonych konferencji pozwoliło uczestnikom tego spotkania pogłębić świadomość wytyczonych w salezjańskim Ratio ideałów, zweryfikować je z rzeczy wistością oraz wytyczyć najbardziej naglące wyzwania, które stają przez ekipami formatorów naszych domów. Sercem każdego dnia zjazdu formatorów była Msza św. z wygłoszoną homilią, która stanowi najwyższej jakości moment formacyjny oraz źródło jedności, komunii, współdziałania i autentycznego rozwoju. W trakcie powyższego spotkania odbyło się posiedzenie Międzyinspektorialnej Komisji ds. Formacji. Ks. Zenon Klawikowski

4 wiadomości inspektorialne listopad 2010 Spotkanie formacyjne nowych dyrektorów W dniach od 15 do 18 listopada br. w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie odbyło się spotkanie formacyjne przełożonych wspólnot salezjańskich, którzy w tym roku szkolnym podjęli posługę animacji i przewodzenia w naszych dziełach. Na to formacyjne spotkanie przybyło 12 nowo mianowanych dyrektorów z Polski i Okręgu Wschodniego: ks. Zbigniew Adamiak z Aleksandrowa, ks. Henryk Kaszycki z Bydgoszczy, ks. Mirosław Kurkiewicz z Czaplinka, ks. Jacek Jaszewski z Dębna, W numerze: Słowo wstępne 2 Z życia inspektorii 3 Czarny Dunajec 8 Kielce 9 Kopiec nowicjat 10 Kraków Saltrom 12 Oświęcim 12 Polana 13 Przemyśl 19 ks. Mirosław Dukiewicz z Gdańska Oruni, ks. Vitalis Krzywicki z Korostyshiva na Ukrainie, ks. Michał Kaleta z Krakowa, ks. Marek Widzyk z Mińska Mazowieckiego, ks. Zbigniew Hul z Piły, ks. Jarosław Wnuk z Polany, ks. Jan Kurel z Sępopola, ks. Adam Homoncik ze Swobnicy. Celem spotkania - kursu było gruntowniejsze wprowadzenie nowych przełożonych wspólnot w powierzone im funkcje, zadania i stawiane im wymogi w trzech wymiarach ich posługi: 1) przewodzenia i towarzyszenia na polu życia duchowego, liturgicznego i braterskiego, 2) animacji i koordynacji na polu realizacji posłannictwa wychowawczo-duszpasterskiego oraz 3) zarządzania finansami i dobrami Rzeszów 23 Świętochłowice 24 Witów 28 Zabrze 30 Salezjański Wolontariat Misyjny 31

5 materialnymi wspólnoty. Konferencje, ćwiczenia oraz warsztaty przeprowadzone przez księdza inspektora Marka Chmielewskiego, ks. inspektora Sławomira Łubiana, ks. Dariusza Bartochę, pełniącego funkcję inspektora Inspektorii Krakowskiej, ks. ekonoma inspektorialnego Witolda Drzyzgiewicza, ks. dra Dariusza Buksika, pana dra Piotra Maciejewskiego, ks. dra Zenona Klawikowskiego stanowiły podstawową tkankę formacyjną szczelnie wypełnionego programu czterodniowego kursu. Centralnym momentem każdego dnia była Eucharystia z homilią, która znalazła swoje przedłużenie i dopełnienie we wspólnie celebrowanej Liturgii Godzin oraz innych praktykach pobożnych. Ks. Dyrektor, miejscowy Ekonom oraz wszyscy pozostali Współbracia stanowiący Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie stworzyli optymalne warunki do przeprowadzenia tego formacyjnego spotkania. Życzliwa i serdeczna postawa Gospodarzy, salezjańska radość, dobre warunki sprzyjały dobremu samopoczuciu uczestników spotkania i realizacji zamierzonych celów niniejszego kursu. Wspólnocie salezjańskiej Ośrodka Misyjnego w Warszawie, Córkom Maryi Wspomożycielki pracującym w Ośrodku oraz całemu jego personelowi wyrażamy słowa szczerego uznania za wykonywaną pracę i animację misyjną oraz serdeczne podziękowania za życzliwe przyjęcie i gościnę. Ks. Z. Klawikowski Dom Generalny: Spotkanie Inspektorów Europy III Spotkanie Inspektorów Europy zakończyło się 28 listopada przedstawieniem perspektyw na dwulecie W centrum uwagi pozostaje cały czas przywrócenie autentyczności salezjańskiego życia konsekrowanego. Dom Generalny: Spotkanie Inspektorów Europy III Spotkanie Inspektorów Europy zakończyło się 28 listopada, przedstawieniem perspektyw na dwulecie W centrum uwagi pozostaje cały czas przywrócenie autentyczności salezjańskiego życia konsekrowanego. Trzeci i ostatni dzień III Spotkania Inspektorów Europy rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez. Ks. José Miguel Nuńez, Radca Regionu Europa Zachodnia, przedstawił syntezę pracy grup regionalnych, którą te przeprowadziły w sobotnie popołudnie: perspektywy urzeczywistnienia Projektu Europa w dwuleciu Sugestie te zostały przekazane Komisji PE, która, zbierając się wczoraj po południu i dzisiaj rano, opracowała tekst, który zostanie wręczony Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie oraz Inspektoriom starego kontynentu. Odnośnie do każdego obszaru PE endogeniczna (pochodząca z wewnątrz) rewitalizacja charyzmatu salezjańskiego, nowe rozmieszczenie dzieł, Europa: ziemia misyjna zostały przekazane wskazówki dla Inspektorii trzech Regionów Europy i poszczególnych sektorów animacji. Zwornikiem, który jednoczy i inspiruje zaproponowane wskazówki, jest, także tym razem, przywrócenie centralnego miejsca komunii, rozeznaniu, uważnemu duszpasterstwu powołaniowemu i ewangelizacji. Przypomniano, że PE, z racji swojego pozytywnego przyjęcia, musi być zaakceptowany w perspektywie świadomego optymizmu. Otwarcie PE na włączenie świeckich, Rodziny Salezjańskiej i młodzieży było punktem zwrotnym tego III Spotkania Inspektorów Europy. Wypowiedzi, które nastąpiły po przedstawieniu syntezy obrad w grupach, były liczne i dotykały każdego z obszarów PE oraz różnych zaproponowanych wskazań. Swoim doświadczeniem podzielili się dwaj z Inspektorów. Ks. Martin Coyle opisał kierunki działania i drogę, jaką Inspektoria obrała odnośnie do przyjęcia salezjanów misjonarzy. Ks. Simon Manjooran, Inspektor Węgier, podzielił się swoim świadectwem bycia misjonarzem w Europie. Ks. Manjooran, pochodzący z Indii Wschodnich, ze stanu Kerala, po 20 latach pracy misyjnej na rolniczych terenach Indii, zdecydował się pozostawić własną ziemię i udać się na Węgry. Ten salezjanin, wyrażając swoją miłość do Węgier, nie ukrywał trudności, jakich doświadczył, takich jak opanowanie nowego języka, zmierzenie się z nowym stylem salezjańskiego życia i działania, samotność, jaką czasem niesie ze sobą pełniona funkcja. Nabyłem przekonania, że powołanie misyjne jest dla osób, które są dojrzałe, odważne, pokorne i opierają się na solidnej podstawie życia duchowego. Głos zabrała także siostra Emilia Musatti, Wikaria generalna CMW, która omówiła drogę, jaką Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki przemierza w Europie. Przełożony Generalny, po udzieleniu odpowiedzi na niektóre z pytań Inspektorów, dotyczących różnych tematów, zakończył III Spotkanie Inspektorów Europy, okazując swoje zadowolenie z powodu pomyślnego rezultatu tego spotkania, ponieważ z upływem czasu PE staje się coraz bardziej jasny!. Następnie zalecił stałe zainteresowanie kwestią urzeczywistnienia PE. Ks. Chávez docenił, pośród różnych sugestii, propozycję stworzenia centrum formacyjnego dla salezjanów i świeckich, które miałoby powstać na Colle Don Bosco, a także włączenie Rodziny Salezjańskiej i duszpasterskie otwarcie na imigrantów. Ewangelizacja i ożywienie charyzmatu salezjańskiego w Europie nie jest prozelityzmem, ale prawdziwą zmianą kulturową, która angażuje, w coraz większym zakresie, coraz więcej osób. Dystansując się od niepokoju z powodu ewolucji technologicznej pozbawionej otwarcia się na transcendencję, Przełożony Generalny wezwał obecnych do postawienia sobie pytania: kto kształtuje nowego obywatela Europy?. Na zakończenie swojego wystąpienia ks. Chávez odczytał treść przemówienia, jakie skierował, jako Przewodniczący USG, do Be-

6 wiadomości inspektorialne listopad 2010 nedykta XVI w czasie audiencji prywatnej, jakiej ten udzielił Przełożonym Wyższym w piątek, 26 listopada. W swoim przesłaniu, skierowanym do Papieża, Przełożony Generalny wskazał na wyzwania, jakie współczesna kultura stawia przed Życiem Konsekrowanym: brak wiary, usiłowanie odsunięcia Boga, stała zmiana świata i brak pewności oraz fragmentacja życia. Na ANSchannel dostępne jest video stanowiące syntezę tych trzech dni obrad, a na stronie sdb.org teksty wypowiedzi i prac w grupach regionalnych w języku włoskim i angielskim. InfoANS Inspektorzy Europy: życie salezjańskie pomiędzy kryzysem, wyzwaniami i strategiami Skupienie się na drodze Projektu Europa jest celem, w imię którego zgromadzili się salezjańscy Inspektorzy Europy: Życie Konsekrowane i Salezjańskie pomiędzy kryzysem a wyzwaniami. III Spotkanie Inspektorów Europy, do którego wprowadzeniem było wspólna modlitwa nieszporów, rozpoczęło się przedstawieniem niektórych z zaproszonych gości, zainteresowanych Projektem Europa: Matki Yvonne Reungouat, Przełożonej Generalnej CMW, jej Wikarii s. Emilii Musatti; s. Marii del Carmen Canales, Radczyni ds. Duszpasterstwa Młodzieży; ojca Marco Tasca, Ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych; ojca Angelo Arrighini, sercanina, redaktora naczelnego czasopisma Testimoni. Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez, biorący udział w zgromadzeniu Unii Przełożonych Wyższych (USG), miał pierwsze wystąpienie na temat Życie salezjańskie we współczesnej Europie. Wykazał w nim, w jaki sposób kryzys kulturalny i moralny, który przeżywa Europa, wpływa na Życie Konsekrowane (ŻK), a także wskazał na wyzwania, jakie ta sytuacja stawia przed ŻK, i obszary, jakie się przed nim otwierają. Kryzys jest momentem oczyszczenia, wezwaniem do nawrócenia osobistego i instytucjonalnego: pomaga nam zastanowić się i dotrzeć do tego, co jest istotne w naszym życiu; tak widziany, staje się czasem brzemiennym w nadzieję powiedział Przełożony Generalny. Brak wiary, przenikanie ateizmu praktycznego, także wśród salezjanów, brak pewności w społeczeństwie, fragmentacja życia, lęk przed nowym i nieznanym, który zauważa się w społeczeństwie europejskim to niektóre z aspektów, które charakteryzują kryzys kulturalny i moralny w Europie. W obliczu tej sytuacji ŻK jest wezwane do życia swoją tożsamością profetyczną, także w sytuacji mniejszości: Ważne jest, aby być dogłębnie tym, do czego jesteśmy wezwani, by być w Kościele i świecie; ważne jest, jak nas widzi Bóg, a nie jak odbiera świat: propozycja ewangeliczna, możliwe braterstwo względem różniących się od nas, wiarygodne świadectwo, nadzieja dla najuboższych. Życie konsekrowane, świadome, że nie chodzi tu o kwestię oczarowania, ale wierności, musi zająć prawdziwą postawę dialogu wobec kultury i stanąć w rzeczywistej harmonii wobec życia ludzi. Największe z wyzwań, jakie obecna sytuacja stawia przed ŻK, dotyczy jego samego: trzeba rozpocząć w pełni ufając, że Pan, jak na Morzu Czerwonym, z pewnością otworzy drogę, pozwalającą przezwyciężyć trudności. ŻK jest wezwane do tego, aby być zrozumiane przez ludzi, wyznaczając nowe możliwości, pozwalające pojąć to, czym jest; potwierdzić wartości, które je wyróżniają, jako nadające definitywny charakter wyborowi życia konsekrowanego; świadczyć o komunii; żyć w ubóstwie, używać w odpowiedni sposób nowych technologii, czyniąc je pomocnymi w posłudze, a nie przeszkodami. Do tego dochodzi sytuacja pokoleniowa ŻK w Europie, obecność wielu osób w podeszłym wieku i mało młodych oraz odnowione zainteresowanie sytuacją młodzieży: Trzeba się uczyć rozmawiać z nimi, używając ich języka i wychowywać siebie samych do dostosowania się do ich aspiracji i trosk. Ks. Chávez wskazał na konkretne drogi i zadania. Wśród nich na pierwszym planie znajdują się młodzi, którzy przejawiają pragnienie poszukiwania sensu życia, życie wspólnotowe, obecność wśród tych, którzy są z boku, sekularyzacja, ekumenizm i dialog międzyreligijny. Zadania, które Przełożony Generalny wskazał Inspektorom Europy, są następujące: budowanie wspólnot, w których żyje się z radością darem braterstwa; proponowanie poważnych programów drogi duchowej; przywrócenie centralnego miejsca misjom; dowartościowanie doświadczenia dzielenia się, gdy chodzi o ludzi świeckich; wsparcie nowych placówek apostolskich i głębokie doświadczenie międzykulturowości. Ponosimy odpowiedzialność przed Bogiem i młodzieżą za to, by uczynić wszystko, co możliwe, aby zapewnić przyszłość ŻK i salezjańskiemu życiu w Europie. Z tą świadomością IX następca Ks. Bosko wskazał na strategie urzeczywistnienia tego w codziennym życiu: nawrócenie serca każdego salezjanina, Projekt Europa jest przede wszystkim endogeniczny! ; wsłuchanie się w potrzeby młodzieży; i działanie wspólnotowe osób konsekrowanych. Ks. Adriano Bregolin, Wikariusz Generalny, przedstawił rezultaty obrad Rady Generalnej, dotyczących trzech Regionów Europy i drogi przebytej w ostatnich latach.

7 WIELKI SZCZYT NA ŁOSIÓWCE 20 listopada był dniem pełnym wydarzeń w seminarium salezjańskim na Łosiówce w Krakowie. W seminaryjnych murach odbyło się spotkanie, księży dyrektorów, proboszczów oraz ekonomów. Kalendarium PAŹDZIERNIK Oficjalne rozpoczęcie zjazdu miało miejsce w auli seminaryjnej, gdzie przełożony krakowskiej prowincji salezjanów powitał zebranych gości, dziekując za przyjęcie zaproszenia aby móc wspolnie się spotkać i omówić bieżące sprawy naszej inspektorii. W pierwszej części spotkania zebrani goście wysłuchali wykładu Edukacja rozwojowa w kontekście Systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, wygłoszonego przez ks. Adama Parszywkę, prezesa Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Po przerwie ekonom inspektorialny, ks. Bogusław Zawada przedstawił informacje ekonomiczno administracyjne dotyczące inspektorii św. Jacka. W dalszym ciągu spotkania zostały omówione kwestie związane z ankietą Polityką Personalną oraz rekolekcjami współbraci, Kongresem Maryjnym na Jasnej Górze (3-6 sierpnia 2011), celebretami wspólnymi dla zakonników w Polsce, sympozjum na temat bł. ks. Michała Rua, spotkaniem delegatów Duszpasterstwa Młodzieżowego z Regionu Północna Europa, Światowymi Dniami Młodych Madryt 2011, radami młodzieżowymi w placówkach i Inspektorialną Radą Młodych, animacji misyjnej i powołaniowej oraz Miru Inspektorii Krakowskiej. Głównym punktem programu była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i skierował do zebranych współbraci homilię ks. Dariusz Bartocha. Po przerwie obiadowej wznowiono spotkanie informacyjne jak również był czas na wolne wnioski oraz bieżące ogłoszenia. 1 listopada Wszystkich Świętych 2 listopada Dzień Zaduszny 5-7 listopada Spotkanie Centrum Krajowego Duszpasterstwa Młodzieżowego w Pile 7-13 listopada Rekolekcje dla współbraci 8 listopada Rada Inspektorialna listopada Dzień otwartych drzwi w seminarium 13 listopada Bł. Artemide Zatti 15 listopada Bł. Magdalena Morano 20 listopada Zjazd Dyrektorów i Proboszczów 25 listopada Wspomnienie zmarłych rodziców salezjanów

8 8 wiadomości inspektorialne listopad 2010 Dni otwarte seminarium 13 listopada wraz z księdzem Witoldem Majcherem pojechaliśmy na dni otwarte do Wyższego Seminarium Salezjańskiego w Krakowie. Wyjechaliśmy o 8:00, aby przybyć punktualnie, na spokojnie. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem ze wszystkimi uczestnikami. Następnie przeszliśmy do kaplicy gdzie ksiądz Jan Hańderek przedstawił nam cały plan. Całe spotkanie poświęcone było tematyce misyjnej, która miała Na tropie Wesela Wyspiańskiego W słoneczny, ale bardzo zimny listopadowy dzień kilkunastoosobowa grupa licealistów z Czarnego Dunajca wyruszyła w niezwykłą podróż śladami Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dzielnie towarzyszyły nam przeurocze wychowawczynie klas trzecich, p. Ewa i p. Sabina, które zachowywały stoicki spokój mimo naszych licznych wybryków. Co warto podkreślić, jechaliśmy komfortowym i bardzo wygodnym autobusem, przez co dwugodzinna podróż do Krakowa minęła jak z bicza strzelił. Dotarliśmy do Rydlówki, Regionalnego Muzeum Młodej Polski mieszczącej się przy ulicy Tetmajera 8. Nie obyło się bez niespodzianek, przybyliśmy zbyt wcześnie. Jednak nie nudziliśmy się; ogromną atrakcję stanowiły przelatujące nad naszymi głowami samoloty startujące z pobliskiego lotniska. Wszyscy oglądali z zapartym tchem unoszące się w powietrzu żelazne ptaki. Po pewnym czasie, udaliśmy się do dworku. Naszą uwagę już na samym początku przykuł stojący na dziedzińcu chochoł, żywcem wyjęty z dramatu Wyspiańskiego. Następnie przesympatyczna przewodniczka zaprosiła nas do środka. Niezwykle emocjonalnie przedstawiła nam dzieje Rydlówki, opowiedziała ciekawostki z życia zarówno Lucjana Rydla, jego żony Jadwigi pochodzącej ze wsi. Poznaliśmy także barwne życie gospodarza dworku, malarza Włodzimierza Tetmajera, a także Stanisława Wyspiańskiego. To, co urzekło nas, kiedy zwiedzaliśmy dworek to liczne obrazy, posążki, fotografie, regionalne stroje, autentyczne przedmioty. za zadanie pokazać nam jak wygląda praca wolontariatu za granicą. Misjonarze opowiadali nam różne ciekawe a zarazem mrożące krew w żyłach historie z misji. Było też dużo czasu na modlitwę, podczas której mogliśmy w rozmowie z Panem Jezusem zastanowić się nad swoim życiem. W sobotę grupa z Wrocławia przygotowała trwającą ok. trzech godzin adorację Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło się w niedzielę po południu pożegnaniem i podsumowaniem naszej przygody w seminarium. Dla nas osobiście spotkanie było wartościowym doświadczeniem. Poznaliśmy wiele nowych ludzi, dowiedzieliśmy się różnych ciekawych rzeczy i co najważniejsze zbliżyliśmy się do Pana Boga. Mamy nadzieje że za rok również udamy się na dni otwarte do seminarium. Karol Król Bartłomiej Wilczek Przebywając tam ma się wrażenie obcowania z inną epoką, tam czas się zatrzymał Co ważne, Wyspiański na kartach swojego dzieła Wesele umieścił prawdziwy ślub wspomnianych wcześniej Lucjana Rydla i Jadwigi. Zresztą sam autor również był obecny na tym weselu, Wyspiański wsłuchiwał się w rozmowy, patrzył na obraz Jana Matejki Wernyhora i stojąc we framudze drzwi zastanawiał się, co by to było, gdyby nagle do izby wszedł właśnie Wernyhora z tragedii Słowackiego i wezwał do walki o niepodległość. Tak właśnie zrodziła się myśl o dramacie Wesele. Przebywając tam ma się wrażenie obcowania z historią, przecież tam powstawały zaczątki zdarzeń w słynnym utworze młodopolskim. Niestety, nic co piękne nie trwa wiecznie, nasze spotkanie z historią powstania dramatu Wyspiańskiego dobiegło końca. Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia, warto było uwiecznić tę wyjątkowa chwilę :) Myślę, że ubogaceni nie tylko wewnętrznie będziemy mogli w sposób dojrzały podejść do lektury Wesele, ponieważ mieliśmy okazję na własne oczy ujrzeć i dotknąć kawałka tej historii przedstawionej w dramacie. Droga powrotna upłynęła nam w jakże przyjemnej atmosferze, nasze wychowawczynie, posiadające wiele talentów, tym razem wykazały się umiejętnościami wokalnymi. Zaśpiewaliśmy chyba wszystkie znane przeboje. Wycieczka jak najbardziej zaliczona do tych UDANYCH. Joanna Pieróg Zaduszki Jazzowe W dniu r. grupa uczniów Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu, na czele z ks. dyrektorem Wojciechem Strzeleckim i ks. Witoldem Majcherem miała przyjemność uczestniczyć w 55. krakowskich zaduszkach jazzowych, w Bazylice o.o. Dominikanów w Krakowie. Wieczorem odbyła się Msza św. Jazzowa w intencji zmarłych muzyków. Był to ostatni, a zarazem kluczowy punkt całego programu. Wspomniano o takich artystach jak: Michał Zduniak, Czesław Niemen. Po uroczystej Mszy odbył się koncert jazzowy. Zespoły które grały, dostarczyły wielu emocjonalnych wrażeń, zarówno moim kolegom, jak i wszystkim zgromadzonym w kościele. Fani muzyki jazzowej mo-

9 gli posłuchać swoich ulubionych piosenek na żywo. Tłum, który tak licznie przybył na koncert, był wyraźnie zaciekawiony i bardzo wsłuchany w utwory. Przy takiej muzyce można było spokojnie przemyśleć swoje sprawy, a zarazem oderwać się od rzeczywistości. Koncert był bardzo dynamiczny, nawet jeżeli ktoś nie słuchał wcześniej tego gatunku muzyki, mógł z zaciekawieniem wysłuchać całego koncertu. Wśród zgromadzonych ludzi były zarówno osoby starsze jak i młodzież, która tak licznie przybyła. Koncert skończył się w późnych godzinach wieczornych. Moi koledzy KRONIKA KIELECKA 2010 Jesienne spotkanie duszpasterzy młodzieżowych inspektorii krakowskiej Spotkanie odbyło się w dniach od 1 do 2 października w Bacówce Urbi et Orbi w Baczynie. Jego celem była rozmowa na temat dobrych praktyk w poszczególnych placówkach, planowanie tegorocznej pracy oraz wspólna modlitwa i biesiadowanie. Duszpasterze rozmawiali konkretnie i zobowiązująco o Savionaliach, radach młodzieżowych, formacji animatorów i o Światowym Dniu Młodzieży 2011 w Madrycie. Organizatorem spotkania był nowy Duszpasterz Młodzieżowy Inspektorii Krakowskiej ks. Tomasz Kijowski. W spotkaniu uczestniczył nowy Dyrektor Oratorium ks. Grzegorz Mucha. Rajd jesienny Wszystko się działo w Beskidzie Niskim, w dniach 8-10 października. Właściwie to skoncentruję się na niedzielnym poranku, kiedy to w progach bacówki stanęli ONI, tj. Michał i Grzesiu czarne kowboje. Przyjechali do nas autokarem, busem, stopem, a ostatnie 25 km pokonali pieszo. I to było COŚ. Noc zarwana, sił nie ma, a tu przyszło szczyt zdobywać z podejściem naprawdę wymagającym i, co najgorsze, nie było tam obiecanej kiełbasy! Więcej na ten temat w tekście Krzyśka. V Diecezjalny Dzień Młodzieży i koleżanki byli wyraźnie zadowoleni z koncertu i pomimo zmęczenia każdy wymieniał się swoimi odczuciami i wrażeniami. Zaduszki jazzowe to bardzo miłe i magiczne spotkanie z muzyką. Polecam każdemu wysłuchanie na żywo takiego koncertu. Justyna Tisończyk 9 października odbył się już po raz piąty Diecezjalny Dzień Młodzieży. Oratorium Świętokrzyskie, z racji swego położenia, zostało przydzielone do parafii św. Józefa Robotnika. Naszą placówkę reprezentowali Ola Bąk i Krystian Stokowiec. Zebrana młodzież uczestniczyła w konferencji, obejrzała filmik na temat problemów młodzieży, a po nim odbyły się prace w grupach, które miały na celu uświadomienie młodym, jak cenny jest czas i jak powinni go dobrze wykorzystać. Ostatnim punktem programu był obiad i festyn. Zjazd młodzieży w Krakowie W dniach października odbył się w Krakowie zjazd zarządu liturgicznej służby oraz formacyjne spotkanie młodych. Pierwszym punktem programu był film Benek, po nim modlitwa, słówko i łóżka. W sobotę odbyła się konferencja na temat modlitwy salezjańskiej a po niej prace w grupach. W ich efekcie powstały latawce, które niekoniecznie latały. Ks. Tomek Kijowski, organizator zjazdu, zaplanował również coś, co nazywa się atrakcją, dla jednych był to krakowski rynek, dla innych aquapark. W niedzielę odbyła się uroczysta Msza święta i podsumowanie spotkania. Więcej na ten temat w tekście Łukasza Synowca. Kto szuka, ten żyje Wycieczka Małego Oratorium Kiedy my zdobywaliśmy Magurę w Beskidach, Oni, tj. Małe Oratorium, czołgali się na górę Patrol w Górach Świętokrzyskich. Grupa ok. 20 osób, wraz z opiekunem naczelnym dk. Mateuszem Rochowiakiem, wyruszyła niebieskim szlakiem ze stacji Słowik. Celem tejże wyprawy był zamek w Chęcinach. Plan - nie wiem jakim cudem - powiódł się. Grupa zdobyła ruiny, w których czekały małe atrakcje. Tak duży wysiłek fizyczny wzmógł apetyt. Dzieci, mimo iż niosły w plecakach chipsy i inne zapychacze, zjadały ze smakiem przygotowane kiełbaski. A wszystko działo się 9 października. Pierwszy koncert w nowym roku oratoryjnym 2010/11 odbył się 15 października. Tym razem w piątkowy wieczór gościliśmy zespół Tomka Jarmużewskiego w czteroosobowym składzie. W części słownej odbył się wykład dr. Tomasza Domańskiego na temat pacyfikacji wsi na Kielecczyźnie w latach , a także działalności delegatury IPN-u w Kielcach. Autobusem na różaniec Przez cały październik, codziennie, parafianie spotykali się w kościele o godz , aby wspólnie modlić się na różańcu. Z inicjatywy ks. proboszcza mieszkańcy Herbów, przede wszystkim dzieci i ludzie starsi, mogli skorzystać z bezpłatnego transportu. Autobus kursował w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Przygotowała Jolanta Gawda

10 10 wiadomości inspektorialne listopad 2010 WIEŚCI Z NOWICJATU Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada kopiecka wspólnota spędziła bardzo uroczyście. Wraz ze swoimi przełożonymi nowicjusze uczestniczyli we Mszy świętej na cmentarzu parafialnym w Białej. Eucharystii przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ksiądz Mirosław Porucznik, natomiast koncelebransem był dyrektor domu nowicjackiego ksiądz Marian Stachura. Po Mszy świętej nowicjusze wzięli udział w procesji różańcowej za zmarłych. Wieczorem wspólnota nowicjacka udała się na Jasną Górę, by w tym szczególnym dniu być także blisko swojej Matki. Tam też nowicjusze mogli wziąć udział w Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, bądź zwiedzić Jasnogórskie krypty, w których spoczywają zmarli paulini. Następnie, razem z przełożonymi, nowicjusze uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. 2 listopada wspólnota raz jeszcze udała się do Białej, by zapalić znicze na grobach zmarłych salezjanów oraz poznać nieco historię spoczywających na tymże cmentarzu współbraci. Imieniny księdza asystenta 4 listopada we wspomnienie świętego Karola Boromeusza, imieniny obchodził asystent kl. Karol Romankiewicz. Wraz z nim święto swojego patrona obchodzili dwaj nowicjusze. Z tej okazji wspólnota nowicjacka zorganizowała pogodny wieczór, aby wraz z przełożonymi podkreślić ważność tego dnia dla solenizantów. Wieczór wypełniony był kilkoma atrakcjami, którym towarzyszył gromki śmiech zebranych. Solenizanci otrzymali również drobne ale za to bardzo praktyczne upominki, które zostały wykonane przez nowicjuszy. Dopełnieniem tychże Imienin był uroczysty obiad na cześć księdza asystenta w dniu 6 listopada, na niego przybyli również salezjanie z pobliskich parafii. Święto Niepodległości 11 listopada wspólnota kopiecka obchodziła Święto Odzyskania Niepodległości. W tym dniu także przypadły imieniny trzech nowicjuszy, którzy wspominali swojego patrona świętego Marcina. W godzinach przedpołudniowych nowicjusze wraz z przełożonymi zebrali się na imieninowej kawie, której towarzyszyły atrakcje stworzone dla solenizantów. Najważniejszym punktem dnia była Eucharystia, w której wspólnota domu nowicjackiego wraz z wiernymi modliła się za poległych obrońców naszej Ojczyzny oraz prosiła o pokój na świecie. Wieczorem nowicjusze Cecyliada Anno Domini 2010 zorganizowali akademię patriotyczną, na którą zaprosili przełożonych domu nowicjackiego, księży z okolicznych parafii salezjańskich oraz Braci Szkolnych z pobliskiej placówki. Akademia upamiętniająca czasy więzionej Polski rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Następnie nowicjusze recytowali wiersze m. in. Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego czy Zbigniewa Herberta. Przytoczony także został fragment kazania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wzywającego do odpowiedzialności za Naród. Wiersze przeplecione były 21 listopada w domu nowicjackim zabrzmiała muzyka. Nowicjusze wraz z księdzem socjuszem Bartłomiejem Polańskim zorganizowali koncert ku czci świętej Cecylii, na który zostali zaproszeni przełożeni domu oraz księża z pobliskich parafii salezjańskich. Trwająca prawie godzinę prezentacja talentów wzbudziła wiele wrażeń wśród wszystkich obecnych. Repertuar Cecyliady był bardzo zróżnicowany. Wybrzmiewały głosy solistów, kilkuosobowych zespołów, jak i całego chóru nowicjackiego pod batutą księdza Polańskiego. Występujący prezentowali także swoje talenty instrumentalne. Dzięki temu można było usłyszeć między innymi utwór Ave Maria oraz improwizację na podstawie chorału gregoriańskiego- wykonane na pieśniami patriotycznymi (Rota, Legiony), a także pokazami multimedialnymi. Nowicjusze poprzez tą akademię chcieli przypomnieć o wydarzeniach ważnych dla Polski i ludziach, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Przypomnieli, że nie należy być Polakiem tylko w święta narodowe, ale każdego dnia. Pamiętajmy o swojej polskości. Bądźmy odpowiedzialni za nasz kraj i nie wstydźmy się naszej narodowości. Nie można dopuścić, aby wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat znów miały kiedyś miejsce. Nie bądźmy Polakami tylko z nazwy pianinie, gitarowe improwizacje jazzu i bluesa. Oprócz tego nowicjusze soliści zagrali także na perkusji i flecie. Dużo emocji przyniósł utwór Fale Dunaju, a następnie Hej Sokoły wykonane przez księdza socjusza na akordeonie. Wieczór muzyczny został zakończony hymnem ku czci księdza Bosko Księże Bosko życia wzorze wykonany przez chór nowicjacki.

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

- - Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości

- - Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości Asysta Parafialna Wiara bez uczynku jest martwa - Jan Paweł II Historia: Słowo asysta z łacińskiego assistere (stać przy) oznacza grupę osób towarzyszących, eskortę. Asysta parafialna przy Parafii Matki

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

* w całej diecezji dziś zbiórka ofiar na rzecz pomocy ubogim. Ministranci będą po mszy św. stali z puszkami Jałmużny wielkopostnej.

* w całej diecezji dziś zbiórka ofiar na rzecz pomocy ubogim. Ministranci będą po mszy św. stali z puszkami Jałmużny wielkopostnej. III Niedziela Wielkiego Postu 1. Dziś: * msza św. w intencji parafii o godz. 7.30; za tydzień o 6.30 * 17.00 Gorzkie żale * 18.00 msza św. z asystą pielgrzymów z grupy 12A * w całej diecezji dziś zbiórka

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia. Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 31.10.2007 r. - Wrocław

Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia. Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 31.10.2007 r. - Wrocław Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 31.10.2007 r. - Wrocław Mamy nieopisaną radość przedstawić wam pierwszy numer biuletynu o tytule:, Co się dzieje?. Znajdujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Od 12go grudnia b.r. w diecezji pelplińskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, gościły również w naszym mieście i to w piękny, radosny

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE PARAFIALNE W PAŹDZIERNIKU 2011

ŻYCIE PARAFIALNE W PAŹDZIERNIKU 2011 ŻYCIE PARAFIALNE W PAŹDZIERNIKU 2011 KALENDARZ WYDARZEŃ Lp Data 1 1 października Parafialna Szkoła Biblijna z wizytą w Berlinie 2 3 października Prezentacja aktualnego stanu kościoła parafialnego dokonana

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela wrzesień 2014 01 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Wtorek 03 Środa 04 Czwartek 05 Piątek 06 Sobota wyjazd z wychowawcami akcji wakacyjnych 07 Niedziela 08 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia.

Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia. nr 5 (15) grudzień 2016 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia. św. Ojciec Pio Piątek Sobota 9-10 grudnia

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 2017 rok STYCZEŃ. Intencja ewangelizacyjna:

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 2017 rok STYCZEŃ. Intencja ewangelizacyjna: INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 2017 rok STYCZEŃ Aby wszyscy chrześcijanie dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej

Bardziej szczegółowo

WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN

WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN SALEZJAŃSKA ROZKŁAD MSZY ŚW. Proboszcz : Niedziela Fr. John Cosgrove, S.D.B. 8:00 AM English Wikariusze : 9:30 AM English Fr. Jan Staszel, SDB 11:15 AM English Fr. George Atok,

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE ZELATOR grudzień2016 www.zr.diecezja.pl 9 JERYCHO RÓŻAŃCOWE Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Jerycha Różańcowego, łączącego w modlitwie całą diecezję. W kolejnych godzinach

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. W Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Po przybyciu orszaku, który tworzyli kapłani dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Mazurem

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. ( Mk 1, 15)

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

Dziś pod przewodnictwem Ks. kan. dra Marka Paluszkiewicza rozpoczęliśmy naszą nowennę od zwrócenia uwagi na jedną z głównych cnót boskich WIARĘ.

Dziś pod przewodnictwem Ks. kan. dra Marka Paluszkiewicza rozpoczęliśmy naszą nowennę od zwrócenia uwagi na jedną z głównych cnót boskich WIARĘ. II Dzień Nowenny II Dzień Nowenny przed wspomnieniem liturgicznym Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i dwunastu Jego towarzyszy Męczenników Podlaskich rozpoczęła ufna modlitwa zgromadzonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PODWÓRKOWYCH KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH DZIECI na Jasną Górę czerwca 2017

XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PODWÓRKOWYCH KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH DZIECI na Jasną Górę czerwca 2017 XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PODWÓRKOWYCH KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH DZIECI na Jasną Górę 10-11 czerwca 2017 10 czerwca o godz. 8 rano pielgrzymi z parafii św. Urbana I wyruszyli w daleką podróż. Pożegnał nas modlitwą

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

BŁOGOSŁAWIONY CZAS /14-23 stycznia/

BŁOGOSŁAWIONY CZAS /14-23 stycznia/ BŁOGOSŁAWIONY CZAS /14-23 stycznia/ Niedziela Chrztu Pańskiego /08.01.2017/ 1. Dziś niedziela Chrztu Pańskiego w kościele kończymy czas Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przeżyli ten okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015 ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ŁODZI

Kalendarium 2015 ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ŁODZI ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ŁODZI KALENDARIUM 2015 LUTY 2015 1. Nd 4 Niedziela Zwykła 2. Pn ZAJĘCIA OTWARTE PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3. Wt ZAJĘCIA OTWARTE PODCZAS FERII ZIMOWYCH 4. Śr ZAJĘCIA OTWARTE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 16-18.05.2014 r. CZUWAJ nad naszymi drogami Jasna Góra nad naszymi drogami CZUWAJ Drogie Druhny! Drodzy Druhowie! Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo