Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII VIII 1939)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII 1924 27 VIII 1939)"

Transkrypt

1 [ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ] ŹRÓDLAK Wojciech kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII VIII 1939) >> ostatni opracowany numer Łodzi w Ilustracji : nr 52, z 24 XII 1937 r. << ( pl/dlibra/collectiondescription? dirids=6 ) korzystaj do woli z tych informacji, ale nie zapomnij w odsyłaczu podziękować; uzupełnienia, korekty i uwagi mile widziane na podany adres mail UWAGA: PROPONUJĘ KORZYSTAĆ Z PRZYCISKU PLAN DOKUMENTU, KTÓRY ZNAJDZIESZ NA PASKU W GÓRZE EKRANU (lupa na tle ikony dokumentu), ŻEBY POZNAĆ OGÓLNIE STRUKTURĘ HASEŁ LUB SZYBKO ODNALEŹĆ POSZUKIWANE HASŁO. EWENTUALNIE Z KOMBINACJI KLAWISZY Ctrl + F. Zasady opisów 1. W szelkie informacje o danej osobie zawarte w opisach pochodzą z podpisów pod zdjęciami opublikowanymi w Łodzi w Ilustracji. Jeżeli zostały rozszerzone w oparciu o inne materiały, to wym ieniono je w Bibliografii danej osoby. 2. Obecne informacje o danej osobie służą tylko do jej aktualnej identyfikacji i mają wyłącznie charakter roboczy. Ustalenie w miarę dokładnych życiorysów jest zaplanowane na drugi etap prac nad bibliografią. Nie wykluczone więc, że obecnie opisy dotyczące kilku osób o podobnych nazwiskach i imionach w rzeczywistości dotyczą tej samej osoby. Na tym etapie pracy skoncentrowano się wyłącznie na zapisach bibliograficznych 3. Żółte podświetlenia to informacje do wyjaśnienia lub do uzupełnienia. 4. Przy wymienianiu funkcji, miejsca zatrudnienia, stopnia wojskowego itp. ścisłych informacji podano przynajmniej jedną datę roczną pod którą ją znaleziono. 5. W bibliografii umieszczono zarówno łodzian jak i wszelkie inne osoby, które miały osobisty kontakt z Łodzią, np. z okazji koncertu, spotkania sportowego, odczytu itp. 6. Zrezygnowano z dokładnego wskazywania w opisach zdjęć zbiorowych gdzie dana osoba się znajduje. W większości przypadków okazywało się to albo trudne do ustalenia albo wręcz niemożliwe. 7. Opisy zdjęć zostały tak sformułowane, aby bez ich obejrzenia dokonać wstępnego wyboru poszukiwanego zdjęcia. 8. Tam gdzie było to do ustalenia lub taka informacja została zawarta w podpisie podano dokładne daty wykonania danego zdjęcia. 9. (...?...,,...?... ) rok pełnienia danej funkcji, zatrudnienia w danym miejscu itp. na podstawie informacji zawartej w ŁwI, z sygnalizacją, że prawdopodobnie był to dłuższy okres czasu

2 informacja do uzupełnienia 11. Kowalski informacja lub nazwisko do sprawdzenia

3 LITERA S 1. SACHS Henryk inżynier członek kierownictwa Górnośląskiego Towarzystwa W ęglowego Ge Te W u z Katowic 1930 nr 36, z 31 VIII, s. 7: na uroczystości otwarcia oddziału łódzkiego Firmy 2. SADOWSKI Władysław aktor i reżyser teatru rewiowego Gong w Łodzi w sezonie 1931/ objął kierownictwo artystyczne Teatru Rewiowego Jar w Łodzi (ul. J. Kilińskiego 124) nr 40, z 2 X, s. 2: zdjęcie portretowe 3. SAKS...?... łodzianin hokeista; zawodnik KS. Legia W arszawa (1930, 1931) członek reprezentacji Polski w hokeju na lodzie (1931) 1931 nr 7, z 15 II, s. 8: w gronie hokejowej reprezentacji Polski na międzynarodowych zawodach w Krynicy Górskiej 4. SALADIN Ernest ur. zm... agent konsularny Francji na okręg łódzki (1928) [1], konsul francuski w Łodzi () BIBLIOGRAFIA : [1] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa, , Kraków-W arszawa 1928, s nr 29, z 21 VII, s. 7: najprawdopodobniej wśród uczestników uroczystości złożenia wieńca na Płycie Nieznanego Żołnierza w Łodzi, z okazji święta narodowego Republiki Francuskiej (14.07.) 5. SALAK Bolesław ur. zm... lekarz naczelnik W ydziału Zdrowia Urzędu W ojewódzkiego w Łodzi (1937) 1937 nr 18, z 2 V, s. 7: w gronie głównych uczestników Regionalnego Zjazdu lekarzy powiatowych i miast wydzielonych wojew. łódzkiego (Łódź; ) nr 27, z 4 VII, s. 3: w gronie uczestniczek państwowego egzaminu pielęgniarskiego, zatrudnionych w łódzkiej Ubezpieczalni Społecznej ( ) nr 43, z 24 X, s. 2: na uroczystości zakończenia kursu dla pielęgniarek, zorganizowanego przez oddz. łódzki PCK nr 50, z 12 XII, s. 2: na obiedzie po uroczystościach poświęcenia nowego szpitala miejskiego im. św. Antoniego przy ul. Przędzalnianej 75

4 ( ) 6. SALM.?... ur. zm... inżynier w f-ce I.K. Poznański w Łodzi () nr 47, z 24 XI, s. 7: na uroczystości wręczenia świadectw kursu Drużyn Ratowniczych PCK członkom Koła Nr 15 Związku Rezerwistów w Łodzi (przy f-ce I.K. Poznański; ) 7. SALM W... absolwent Męskiego Gimnazjum Polskiego im. M. Kopernika w Łodzi sędzia Sądu... () nr 50, z 13 XII, s. 1: w gronie uczestników spotkania koleżeńskiego z okazji 30-lecia Państwowego Liceum im. M. Kopernika, które kończył (8.12.) 8. SALOMON Maksymilian v-ce prezes centralnego Związku Felczerów R.P. () 1931 nr 50, z 13 XII, s. 1: na uroczystości 25-lecia Związku Felczerów w Łodzi ( ) 9. SALWA Wojciech porównaj: FIRMY ogrodnicze W ieslaw SALW A KWIACIARNIE W iesław Salwa ZWIĄZKI zawodowe Centralny Polski Związek Ogrodników, oddz. w Łodzi ur.... (Bruchnal k. Sądowej W iszni, w Galicji) zm.... I 1961 (Kraków) do Łodzi przybył w 1902 r. z Karkowa, gdzie terminował od 1892 r. w firmach (Ludwika Frege, przy ul. Lubicz 30 i w kwiaciarni jego siostry Karoliny Michalskiej Szewskiej 23 (od 1897 r.) pierwszą kwiaciarnię w Łodzi otworzył (w 1907 r.) przy ul. Dzielnej 4; we wrześniu 1912 otworzył następną, przy ul. Piotrkowskiej 76 [1]. w 1911 r. kwiaciarnie: Dzielna 4 (od 1907 r.), Piotrkowska 76 (od 1912 r.), 189, Spacerowa 13, Zgierska 7. właściciel dużej i modnej w okresie międzywojennym w Łodzi kwiaciarni przy ul. Piotrkowskiej 76 obok kwiaciarni W. Salwa posiadał gospodarstwo ogrodnicze w Rudzie Pabianickiej v-ce prezes łódzkiego oddziału Centralnego Polskiego Związku Ogrodników (193..) w r. powrócił do Krakowa; mieszkał w W oli Justowskiej po śmierci pierwszej żony ożenił się w Rosji z Rosjanką wnuczka Magdalena... (mieszka w Justynowie; XII 2007) po II wojnie światowej pracował jako zwykły pracownik w jakiejść kwaiciarni w Krakowie pochowany na cmentarzy rakowickim w Krakowie, w grobie rodzinnym por.: DĄBROW SKI Tadeusz, JUL Zdzisław, SALWA Jeremiasz [ktoś z rodziny??], Organizacja gospodarstw ogrodniczych. Podręcznik dla zasadniczych szkół ogrodniczych. W wa W yd. 1. BIBLIOGRAFIA : [1] Rozwój, 31 V III/12 IX 1912, nr 209, s. 1 (ogłoszenie firmowe) [2] Blumenwerke von W. Salwa von Lodz (Russland). w: Die Bindekunst [Erfurt], 11 I 1909, nr 29, ss (materiał ilustrowany licznymi zdjęciami kompozycji kwiatowych W. Salwy) [3] JAŻDŻYŃSKI W iesław, Tajemnice starych kamienic. Łódź 19.. [4] RATAJSKA Krystyna, O mariażu bukieciarstwa z poezją. Łódź [5] SALW A W ojciech, Z kwiatami przez kraje i ludzi od r. Garść wrażeń, przeżyć i opisów. Łódź, Rosja Syberia Nerczyńsk Irkuck Łódź. Łódź [1927] 1925

5 nr 22, z 31 V, s. 11: kompozycje kwiatowe W. Salwy na wystawie w łódzkiej Galerii Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza: Chryste zmiłuj się nad nami Ofiara nr 40, z 4 X, s. 2: zdjęcia kompozycji kwiatowych W. Salwy na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza: Polska jesień W kraju chryzantem s. 3: jak wyżej: Ostatnia kąpiel Cisza 1926 nr 25, z 20 VI, s. 2: kompozycja kwiatowa W. Salwy z wystawy autorskiej w Miejskiej Galerii Sztuki p.t. Pokój zmarłym Żywym cześć, poświęcona Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej s. 3: jak wyżej; kompozycja kwiatowa W. Salwy p.t....a kiedy będziesz moją żoną poświęcona Kazimierzowi Tetmajerowi 1927 nr 22, z 29 V, s. 3: wystawa autorska kompozycji kwiatowych W. Salwy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi; widok ogólny ( ) s. 7: jak wyżej; w gronie członków i Zarządu Centralnego Polskiego Związku Ogrodników 1928 nr 11, z 11 III, s. 6: w grupie delegatów na doroczny Zjazd Związku ( ) 1929 nr 5, z 2 II, s. 3: na opłatku, w grupie członków Sekcji Praktykantów Ogrodniczych Centralnego Polskiego Związku Ogrodników jak wyżej; na obiedzie w tym samym gronie 10. SALZWEDEL Karol Ludwik ur zm. były (w VI r.) długoletni starszy Cechu Bednarzy w Łodzi w czerwcu r. obchodził jubileusz 30-lecia pracy zawodowej nr 29, z 19 VII: s. 3: zdjęcie portretowe 11. SAŁAGA Kazimierz dyrektor Szkoły Powszechnej i Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Łodzi, ul.... () nr 24, z 17 VI, s. 3: w gronie członków zarządu Stowarzyszenia Szkolnego im. W.S. Reymonta w Łodzi i grona pedagogicznego Szkoły 12. SAMARZEWSKI Karol jeden z dwóch sekretarzy Komitetu Budowy Kościoła św. Kazimierza na W idzewie ( ); członek Komisji Finansowo Zakupowej Komitetu Budowy Kościoła prezes Gniazda Łódź IV Zarzew Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1927) wykładowca i kierownik kursu instruktorskiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi, przy ul. Nawrot () BIBLIOGRAFIA : [1] STAŃCZAK Cz., W idzew. Parafia rzymsko katolicka św. Kazimierza. Łódź 1929, s. 21 (w gronie członków Komitetu Budowy Kościoła)

6 1927 nr 36, z 4 IX, s. 3: w gronie członków Gniazda Łódź IV Towarzystwa Gimnastycznego Sokół [tu w podpisie: SAMORZEWSKI] nr 24, z 12 VI, s. 5: w gronie uczestników kursu instruktorskiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy par. św. Piotra i Pawła w Łodzi 13. SAMBORSKI Erazm lekarz; b. austriacki lekarz wojskowy p.o. dyrektor Kasy Chorych w Łodzi (1926) v-ce przewodniczący oddz. łódzkiego Związku Obrony Kresów Zachodnich () członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kultury i Oświaty Publicznej w Łodzi Pochodnia członek Narodowej Partii Robotniczej (NPR) lub Narodowego Związku Robotniczego (NZR) 1929 nr 51, z 15 XII, s. 3: przemawia do młodzieży łódzkiej na akademii z okazji święta 11 Listopada 1930 nr 32, z 3 VIII, s. 6: na wizytacji obozu kuracyjnego w Tuszynku k. Łodzi dla uczniów polskich szkół średnich w Gdańsku nr 34, z 17 VIII, s. 1: na wizytacji kolonii letniej dla dzieci Polonii niemieckiej we wsi Dzierżązna k. Zgierza na uroczystości zakończenia pierwszego obozu kuracyjnego Kasy Chorych w Łodzi w Tuszynku 1931 nr 9, z 1 III, s. 8: w gronie członków Zarządu Towarzystwa Pochodnia nr 36, z 6 IX, s. 1: na spotkaniu z dziećmi Polonii niemieckiej przebywających na wycieczce w Łodzi podczas pobytu na koloniach letnich w Polsce nr 32, z 7 VIII, s. 1: w gronie dzieci Polonii niemieckiej, uczestników kolonii letniej we wsi Moskule, zorganizowanej przez Związek Obrony Kresów Zachodnich nr 30, z 28 VII, s. 2: jako gość zjazdu z okazji 30-lecia Narodowego Związku Robotniczego (NZR), (Łódź, ) 14. SAMORZEWSKI Karol patrz: OSOBY SAMARZEWSKI Karol 15. SAMOZWANIEC Magdalena ur zm właściwe nazwisko: Magdalena Niewidowska, córka W ojciecha Kossaka, siostra Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej pisarka satyryczna; zyskała popularność powieścią Na ustach grzechu (1922) 1930 nr 48, z 23 XI, s. 4: zdjęcie wykonane na ulicy w Łodzi; opublikowane jako zapowiedź odczytu M. Samozwaniec p.t. Pan, Pani, dziecko i..., ającego być wygłoszonym w łódzkiej Filharmonii r. nr 8, z 19 II, s. 3: zdjęcie portretowe z siostrą Marią Pawlikowską Jasnorzewską

7 16. SANDER...?... niemiecka tenisistka uczestniczyła w międzynarodowym turnieju tenisowym o mistrzostwo Łodzi nr 37, z 16 IX, s. 2: w trakcie gry w Łodzi w grupie międzynarodowych uczestników turnieju 17. SANNE Paweł (Paul) ur. 16 II 1865 (Dobrzelin, pow. Kutno) zm. 5 VI 1937 (Łódź) syn dyrektora cukrowni w Dobrzelinie wyższe studia handlowe we W rocławiu, po czym przyjeżdża do Łodzi po kilku zmianach miejsc pracy ostatecznie trafia do niedługo jeszcze działającego T-wo W zajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich jako księgowy i korespondent (1893); po 3-letniej tutaj pracy powołany na jego dyrektora (1895), które w tym czasie przekształciło się w Bank Przemysłowców Łódzkich i na tym stanowisku pozostał aż do śmierci; powszechnie w Łodzi uznawany za jego twórcę od 1914 r. (krótko przed wybuchem I wojny św.) do śmierci członek Zarządu Spółki Kolej Elektryczna Łódzka (tramwaje miejskie); Dzięki jego nadzwyczajnej odwadze cywilnej majątek tej instytucji ocalał przed niszczycielską akcją okupantów [3] podczas I wojny św. członek Komitetu Giełdowego m. Łodzi oraz członek Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi członek zarządu, a niedługo przed śmiercią członek Rady Nadzorczej Sp. Akc. Cukrowni Leśmierz współzałożyciel Łódzkiego Tow. Zwalczania Raka czynny członek Tow. Dobroczynności w Łodzi członek oddz. łódzkiego Tow. Opieki nad Zwierzętami w r. mieszkał w Łodzi, przy ul. Ewangelickiej [F.D. Roosevelta] 15 BIBLIOGRAFIA: [1] Gesellschaftbericht 1940 der Bank Litzmannstädter Industirieller. Łódź 1941, s. 7 ( zdjęcie portretowe + krótki życiorys) [2] Gedankschrift aus Unlass des 20-jährigen Bestehens des Deutschen Gymnasiums zu Lodz. Łódź 1928, s. 28 (zdjęcie portretowe ) [3] Łódź w Ilustracji, 20 VI 1937, nr 25, s. 7 (obszerny życiorys + foto portretowe ) 1937 nr 25, z 20 VI, s. 7: zdjęcie portretowe oraz obszerny życiorys 18. SAS Leopold kierownik Szkoły Powszechnej Nr 2 im. J. Słowackiego, ul. Podmiejska 21; Chojny (1939) członek Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego im. T. Kościuszki (1931) opiekun szkolnego Koła Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego im. T. Kościuszki przy Szkole Powszechnej Nr 2 im. J. Słowackiego w 1945 r. inspektor szkolny na powiat łódzki, później, w latach , kurator szkolny województwa łódzkiego nr 2, z 10 I, s. 1: na uroczystości z okazji 10-lecia Stowarzyszenia w sali gimnastycznej Szk. Powszechnej Nr 2 w Łodzi, jako opiekun szkolnego Koła Stowarzyszenia 19. SASS Bolesław porucznik W P w garnizonie łódzkim, w 31. pułku im. Strzelców Kaniowskich uczestnik wielu zawodów szermierczych w III r. zdobył tytuł mistrza szermierczego Okręgu wojskowego DOK IV nr 9, z 4 III, s. 6: na wspólnym zdjęciu z v- ce mistrzem mistrzostw szermierczych

8 DOK por. Mytkiewiczem 20. SAUNER...?... strażak w IV oddz. Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej przy ul. Zarzewskiej (1930) 1931 nr 20, z 17 V, s. 8: w gronie jubilatów służby i wieku w IV oddziale 21. SAWICKA...?... porównaj: OSOBY SAWICKI M... (mąż)?? ur.... zm.... działaczka oddziału łódzkiego PCK () nr 5, z 2 II, s. 3: w grupie najwybitniejszych działaczy łódzkiego PCK; zdjęcie wykonane w jednym z pomieszczeń Oddziału z okazji 15-lecia jego działalności 22. SAWICKI Ludomir profesor... g e o g r a f i i?... u c zel n i a?... kierownik wyprawy naukowej do Azji Mniejszej w... r., zorganizowanej przez nr 11, z 11 III, s. 6: podczas wygłaszania odczytu w Łodzi na temat wyprawy do Azji Mniejszej 23. SAWICKI M... porównaj: OSOBY SAWICKA... (żona)?? profesor...czeg o?... członek (?) współpracownik (?) Patronatu (??) wykładowca na kursie instruktorskim Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi, przy ul. Nawrot nr 24, z 12 VI, s. 5: w gronie uczestników zakończenia kursu instruktorskiego Stow. Młodzieży Polskiej przy parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi 24. SAWISKA Milena ur zm.... mieszkanka Łodzi z podpisu: Najmłodszy członek rzeczywisty Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łodzi, pięcioletnia Mileńska Sawiska nr 7, z 17 II, s. 5: na tle kilku tablic propagandowych z modelem szybowca (jako kilkuletnia dziewczynka) 25. SĄCZEWSKI.?... ur... zm... kpt W P () członek zarządu Aeroklubu Łódzkiego ()

9 nr 12, z 22 III, s. 3: w gronie członków Zarządu Aeroklubu Łódzkiego in corpore 26. SCHAUBA Henryk działacz Związku Majstrów Fabrycznych w Łodzi w październiku 1931 r. obchodził jubileusz 25-lecia pracy społecznej w Związku 1931 nr 44, z 1 XI, s. 1: na jubileuszu 25-lecia, w gronie innych jubilatów ( ) 27. SCHEIBLER Jadwiga Paulina porównaj: OSOBY SCHEIBLER Karol W ilhem III (mąż) ur. 10 I 1890 (Łódź) zm. 24 XII 1965 (Sao Paulo, Brazylia) z domu Richter, córka Reinholda (z łódzkiej rodziny fabrykanckiej) tenisistka 1924 nr 6, z 28 IX, s. 7: podczas X Turnieju Tenisowego w Łodzi (IX 1924) 28. SCHEIBLER Karol I, senior porównaj: OSOBY HERBST Matylda (córka) ur. 1 IX 1820 (Montjoie [Monschau], Prusy) zm. 13 IV 1881 (Łódź) największy łódzki fabrykant; posiadał fabrykę na Księżym Młynie pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w mauzoleum rodzinnym BIBLIOGRAFIA : [1] BARTCZAK Mirosław, Scheiblerowie historia rodu. Łódź [2] Giewont, 1928, nr 3, s. 54 (zdjęcie portretowe ) [3] DOMINIKOW SKI Jan, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Łódź 2004, s. 71, , nr 16, z 19 IV, s. 3: zdjęcie portretowe nr 17, z 26 IV, s. 3: fotoreportaż z obchodów 50. rocznicy śmierci K. Scheiblera, sen.: zgromadzenie na terenie fabryki mieszkańcy fabrycznego osiedla zakładów Scheibler i Grohman na Księżym Młynie z wieńcem pochód uczestników uroczystości na ul. H. Sienkiewicza nr 44, z 4 XI, s. 3: mauzoleum rodziny Scheiblerów na cm. ewangelickim przy ul. Srebrzyńskiej, w którym został pochowany 29. SCHEIBLER Karol II, junior ur. 8 III 1862 (Łódź) zm. 29 V (Lućmierz) syn Karola Scheiblera, założyciela zakładów scheiblerowskich jeden z twórców i pierwszych dowódców Straży Pożarnej przy zakładach scheiblerowskich (z czasem V-ty Oddział Straży Pożarnej w Łodzi) akcjonariusz-założyciel Łódzkich W ąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁW EKD; tramwaje podmiejskie) w 1899 r. prezes Rady Nadzorczej ŁW EKD (19... ) BIBLIOGRAFIA : [1] BARTCZAK..., Scheiblerowie historia rodu. Łódź [2] DOMINIKOW SKI Jan, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Łódź 2004, ss. 71, ,

10 nr 13, z 31 III, s. 5: zdjęcie wcześniej wykonanego portretu w mundurze strażackim nr 23, z 9 VI, s. 4: fotoreportaż z pogrzebu zebrani przed mauzoleum rodziny Scheiblerów orkiestra górnicza uczestnicząca w pogrzebie moment przenoszenia trumny z kaplicy w mauzoleum do grobowca 30. SCHEIBLER Karol Wilhelm III porównaj: OSOBY SCHEIBLER Jadwiga (żona) ur. 21 IX 1888 (Łódź) 12 IX (Southampton, Anglia) wnuk założyciela Firmy Karola Scheiblera, sen. syn Karola Scheiblera, jun., syna Karola Scheiblera, sen. współtwórca Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej w 1915 r. pierwszy prezes łódzkiego Automobilklubu ( ) [5] konsul honorowy Austrii (1928 ) [5] zmarł nagle podczas służbowej podróży do Anglii pochowany w mauzoleum rodzinnym na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi BIBLIOGRAFIA: [1] BARTCZAK.., Scheiblerowie historia rodu. Łódź [2] Prawda, 16 IX, nr 38, s. 6 (obszerny życiorys) [3] B ka im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Pracownia Regionalna, tzw. Archiwum Kissa, sygn. 63 (zdjęcie portretowe w okularach ) [4] Giewont, 1928, nr 3, s. 138 ( zdjęcie portretowe bez okularów ) [5] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa, , Kraków-W arszawa 1928, ss. 257, 481 (zdjęcie portretowe bez okularów ). [5] Hasło Łódzkie, 1930, nr 22, s. 5 (..) [6] DOMINIKOW SKI Jan, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Łódź 2004, s. 71, , [7] PIERZCHAŁA W iesław, Powrót Scheiblerów do korzeni. [w:] Kocham Łódź (dod. do Polska. Dziennik Łódzki ), 11 I 2013, nr 216, s. 5 (wizyta w łodzi wnuka Karola Scheiblera III Petera Christopha Scheibler i jego bratanka Karla Christiana Scheiblera, syna Karla Ericha Scheiblera w Łodzi. Obie rodziny mieszkają w Niemczech) 1925 nr 21, z 24 V, s. 10: na uroczystości z okazji 49-lecia Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej 1926 nr 20, z 16 V, s. 9: w otoczeniu strażaków z II drużyny V oddz. ŁSOO, przy ul.... nr 39, z 30 IX, s. 6: fotoreportaż z pogrzebu Karola W. Scheiblera III (12.09.) początek konduktu pogrzebowego z trumna wiezioną na wozie strażackim najbliższa rodzina Zmarłego (orkiestra) górników z Dąbrowy biorąca udział w pogrzebie fragment konduktu pogrzebowego przechodzącego ulicami Łodzi; strażacy niosący poduszki z odznaczeniami Zmarłego nr 44, z 4 XI, s. 3: mauzoleum rodziny Scheiblerów na Starym cmentarzu, w którym został pochowany 31. SCHEIBLER Karol IV, prawnuk ur (Łódź) zm.... prawnuk Karola Scheiblera, założyciela zakładów scheiblerowskich w październiku r. mianowany (w wieku 15 lat) komendantem chłopięcego oddziału Przysposobienia Strażackiego przy Zjednoczonych Zakładach W łókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana nr 40, z 6 X, s. 4: w gronie członków oddz. Przysposobienia Strażackiego, podczas

11 inauguracji jego działalności (...10.) nr 44, z 3 XI, s. 2: na uroczystości poświęcenia sztandaru oddz. Przysposobienia Strażackiego przy zakładach K. Scheibler i L. Grohmann (ok ) 32. SCHEIBLER Matylda patrz: OSOBY HERBST Matylda 33. SCHELLER...?... redaktor...tyt u ł g a zet y nr 9 [winno być nr 10], z 4 III, s. 1: na balu karnawałowym łódzkiej prasy ( ) 34. SCHERTZ Teofil członek Zarządu łódzkiego legii Inwalidów W ojsk Polskich im. gen. J. Sowińskiego (1930) 1931 nr 8, z 22 II, s. 2: w gronie członków Zarządu łódzkiej Legii Inwalidów 35. SCHIEFFER K ur łodzian niemieckiego pochodzenia nauczyciel jęz. niemieckiego w Szkole Powszechnej nr 90 w Łodzi, przy ul. Legionów 32 (1937) prezes oddz. łódzkiego Niemieckiego Związku Kulturalno-Gospodarczego; popularnie zwanego W irtschftbundem ( [1], 1937) BIBLIOGRAFIA : [1] Republika, 12 VI, nr 162, s. 1 ( Kongres Wirtschaftbundu w Łodzi.) 1937 nr 35, z 29 VIII, s. 2: wymieniony wśród głównych organizatorów kolonii letniej dla dzieci członków Niemieckiego Zw. Kulturalno-Oświatowego w Będzelinie k. Żakowic, ale na zdj. go nie widać (!) SCHILLER Leon ur. 14 III 1887 (Kraków) 25 III 1954 (W arszawa) właściwe: Leon Schiller de Schildenfeld wybitny reżyser, krytyk i teoretyk teatralny na stałe zamieszkały w W arszawie wyreżyserował kilka przedstawień w Teatrze Miejskim w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany w ramach represji za zamordowanie Igo Syma, volksdeutscha, kierownika teatrów warszawskich; więziony w KL Auschwitz w okresie od 8 IV do 16 V 1941 (nr ); podczas transportu po zwolnieniu z KL Auschwitz jedną noc przebywał w więzieniu na Radogoszczu w Łodzi w latach rektor Państwowej W yższej Szkoły Teatralnej w Łodzi; również dyrektor Teatru W ojska Polskiego pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w W arszawie Jego pomnik w Łodzi został odsłonięty 27 III 1982; został usytuowany na początku pasażu nazwanego jego imieniem. BIBLIOGRAFIA : [1] Mała kronika życia i twórczości Leona Schillera. [w:] Theatrum militans. W arszawa 1987 [2] Kurier Łódzki, 14 VI, nr 163, s. 4 ( Nowy antypaństwowy występ [we Lwowie] p. Schillera. Na służbie wywrotu i defetyzmu. Komunistyczna odezwa twórcy projektu aktorskich kolektywów. ) [3] Łódzki Express Ilustrowany, 27 III 1954, nr 74, s. 1 (Leon Schiller, pośmiertny życiorys + foto)

12 1929 nr 41, z 13 X, s. 3: zdjęcie portretowe 37. SCHILLER O... uczeń Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej w Łodzi () nr 52, z 24 XII, s. 5: w gronie solistów na koncercie popisowym uczniów Konserwatorium w łódzkiej Filharmonii (18.12.) 38. SCHMIDT Artur patrz: OSOBY SZMIDT Artur 39. SCHMIDT H... ksiądz proboszcz parafii w Milejowie, pow nr 26, z 24 VI, s. 7: opuszcza kościół milejowski w towarzystwie prezydenta RP Ignacego Mościckiego, który odwiedził Milejów podczas wizytacji powiatów województwa łódzkiego ( ) 40. SCHNITZLER...?... kolarz w maju 1931 r. uczestniczył w inauguracji sezonu kolarskiego na torze helenowskim w Łodzi; wygrał rozegrany wówczas wyścig torowy 1931 nr 23, z 7 VI, s. 4: na zdjęcia w fotoreportażu z zawodów 41. SCHULZE.?... vel Szulze?? patrz: OSOBY SZULZE.? SCHÜTZ Edward ur.... zm... członek-założyciel Cechu Szczotkarzy w Łodzi starszy Cechu Szczotkarzy w Łodzi () nr 26, z 28 VI, s. 3: zdjęcie portretowe 43. SCHÜTZ Gustaw ur.... zm.... nestor łódzkiego krawiectwa; w październiku 1937 r. obchodził jubileusz 25-leci?) pracy zawodowej członek Cechu Krawców (Chrześcijan) w Łodzi (1937) 1937 nr 42, z 17 X, s. 1: w gronie uczestników uroczystości jubileuszowej w Cechu Krawców w Łodzi, dla jego najstarszych członków ( )

13 44. SCHWAB Jan Waldemar ur.... zm. 6 VIII czy? [ s p r a w d z i ć o b a p o d p i s y, w Ł w I je s t że w ! ] łodzianin sędzia Sądu Grodzkiego w Łodzi nr 32, z 12 VIII, s. 3: zdjęcie portretowe 45. SCHWEIKERT Ludwik inżynier współwłaściciel (od 1906 r.) fabryki Emil Eisert i bracia Schweikert, Sp. Akc., w Łodzi, ul. Gdańska... komendant obrony przeciwlotniczej w swojej fabryce (1930,) BIBLIOGRAFIA : [1] Giewont, 1928, nr 3, s. 190 ( zdjęcie portretowe ) nr 45, z 5 XI, s. 1: w gronie uczestników kursu obrony przeciwlotniczej dla pracowników fabryki nr 50, z 10 XII, s. 7: w grupie uczestników kursu obrony p-poż. i p-gaz. dla pracowników swojej fabryki 46. SEDLACZEK...?... naczelnik Głównej Kwatery Męskiej Harcerstwa w Polsce (1926) 1926 nr 2, z 10 I, s. 2: w prezydium Ogólnopolskiego Zjazdu Starszyzny Harcerskiej (Łódź, ) 47. SEGDA...?... kapitan W ojska Polskiego w garnizonie łódzkim () nr 9, z 4 III, s. 2: w gronie uczestników mistrzostw szermierczych DOK IV 48. SEIDEL...?... bokser zawodnik KS Union Łódź wielokrotny reprezentant Polski w boksie; uprawiał również bieg sprinterski 1928 nr 18, z 29 IV, s. 6:... nr 35, z 26 VIII, s. 1: zdjęcie portretowe po zdobyciu I miejsca w biegu na 100 m. w zawodach lekkoatletycznych w Łodzi ( ) nr 52, z 23 XII, s. 6: w składzie bokserskiej reprezentacji Polski na mecz z Niemcami mającym się odbyć w lutym 1929 r nr 17, z 28 IV, s. 6: w składzie bokserskiej reprezentacji Polski

14 49. SEIDEL Ambroży ur.... ok (...) zm.... (...) emerytowany (od X r.) inkasent Gazowni Miejskiej w Łodzi w październiku r., wraz z trzema innymi pracownikami Gazowni obchodził jubileusz 40-lecia pracy w jednym miejscu pracy; uroczystość z okazji tego niezwykłego jubileuszu, jak określiła to prasa, została zorganizowana wspólnie przez Zarząd Miejski i dyrekcję Gazowni w sali posiedzeń Rady Miejskiej 31 października nr 44, z 1 XI, s. 7: zdjęcie portretowe 50. SEMPOLIŃSKI Ludwik ur. zm... wybitny polski aktor scen teatralnych oraz filmowy w sezonie / dyrektor Teatru Letniego w Łodzi nr 24, z 14 VI, s. 7: zdjęcie portretowe 51. SERAFINOWICZ E... płk W ojska Polskiego (1937) prezes oddz. pabianickiego Polskiego Czerwonego Krzyża () dyrektor okręgu łódzkiego PCK ( od ) nr 18, z 1 V, s. 5: w gronie uczestników kursu zakładowych drużyn ratowniczych PCK w fabryce Scheibler i Grohman (24.04.) nr 5, z 4 II: w gronie uczestników uroczystości zakończenia kursu drużyn ratowniczych PCK dla pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi ( ) s. 1: w gronie uczestników kursu s. 2: jak wyżej, inne ujęcie nr 6, z 10 II, s. 3: na uroczystości otwarcia i poświęcenia Świetlicy Sióstr Pogotowia Sanitarnego PCK, przy ul.... nr 40, z 6 X, s. 2: w gronie uczestników uroczystości inauguracji działalności drużyny ratowniczo-sanitarnej PCK terytorialnej, na terenie III i IV komisariatów Policji w Łodzi 1937 nr 37, z 12 IX, s. 3: w gronie dzieci z kolonii letniej oddz. łódzkiego PCK w Niutkowie, pow...., podczas uroczystości zakończenia turnusu, jako dyr. tegoż oddz. 52. SEWERYNIAK...?... łodzian bokser zawodnik Skody W arszawa () 1929 nr 51, z 15 XII, s. 7: zdjęcie portretowe 1930 nr 2, z 12 I, s. 3: podczas walki treningowej z innym łódzkim bokserem Erwinem Stibbe nr 4, z 27 I, s. 6: podczas treningu w parku im. J. Poniatowskiego w towarzystwie Stibbe go

15 nr 49, z 3 XII, s. 3: zdjęcie portretowe, jako zawodnik KS Skoda Warszawa 53. SEWERYNIAK...?... sekretarz Zarządu Śpiewaczego Stella przy X oddz. Łódzkiej Ochotniczej Straży Ogniowej (oddział fabryczny przy W ima na W idzewie) nr 48, z 2 XII, s. 1: w gronie członków chóru i zaproszonych gości na uroczystości z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa ( ) 54. SĘCZKOWSKI...?... ur.... zm.... kpt W P () nr 33, z 18 VIII, s. 2: na II Zlocie Gwiaździstym Samolotów, zorganizowanym przez Aeroklub Łódzki na Lublinek ( ) 55. SĘKALSKI Józef ur.... zm.... artysta-malarz, grafik, drzeworytnik członek Polskiego Związku Zawodowego Łódzkich Artystów Plastyków (1937) 1937 nr 44, z 31 X, s. 7: prace: Dziewczyna, drzeworyt japoński, barwny, 24 x 17 cm, wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 8 zł Lato, drzeworyt sztorcowy, 16,5 x 25 cm; wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 7 zł nr 45, z 7 XI, s. 7: prace: Dziewczyna, drzeworyt japoński, barwny, 24 x 17 cm, wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 8 zł Lato, drzeworyt sztorcowy, 16,5 x 25 cm; wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 7 zł 56. SICIŃSKI...?... vel Sieciński??; por. SIECIŃSKI... i SIECIŃSKI St... ten sam??? ur.... zm.... ksiądz kanonik nr 18, z 5 V, s. 2: w gronie łódzkich pielgrzymów na Jasnej Górze (26.04.) 57. SIDORSKI Józef komisarz rządowy Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi () nr 46, z 13 XI, s. 4: w gronie członków Zarządu Towarzystwa s. 5: zdjęcie portretowe

16 nr 11, z 12 III, s. 3: w gronie członków prezydium ogólnopolskiego zjazdu naczelników Izby Skarbowej w Łodzi 58. SIEBENEICHEN A... pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu (1926) 1926 nr 42, z 17 X, s. 1: na otwarciu W ystawy Gospodarsko Higienicznej w Łodzi jako delegat Ministra Przemysłu; na zdjęciu w momencie przecinania wstęgi ( ) 59. SIECIŃSKI...?... vel Siciński; vel Sieciński; por. SICIŃSKI... lub SIECIŃSKI St... ten sam??? ksiądz kanonik w Łasku nr 14, z 3 IV, s. 2: na otwarciu stacji Opieki nad Matka i Dzieckiem w Łasku 60. SIECIŃSKI St... vel Sieciński; por. SICIŃSKI... lub SIECIŃSKI... ten sam??? ksiądz prałat proboszcz parafii p.w.... w Rzgowie (1929) 1929 nr 49, z 1 XII, s. 6: na uroczystości z okazji 30-lecia Towarzystwa Śpiewaczego im. św. Cecylii w Rzgowie nr 51, z 15 XII, s. 3: jak wyżej, w otoczeniu członków chóru in corpore na uroczystości poświęcenia motopompy dla straży pożarnej (przy okazji obchodów 30-lecia chóru im. św. Cecylii ( ) 61. SIEDLECKI...?... łodzianin instruktor obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej z kadry obozu (kompania obserwacyjno meldunkowa) OLPG w Solcu Kujawskim () w nr 34, z 26 VIII, s. 5: na zdjęciu zbiorowym grupy łodzian, uczestników obozu OLPG Solcu Kujawskim nr 35, z 2 IX, s. 4: w gronie dowództwa i prelegentów kompanii obserw. meldunkowej 62. SIELAŃSKI Stanisław ur. 8 VIII 1899 (Łódź) zm. 28 IV 1955 (Nowy Jork) właściwe nazwisko: Nasielski jeden z najpopularniejszych komików w historii polskiego kina występował również na deskach scen warszawskich i łódzkich; w Łodzi w latach BIBLIOGRAFIA: [1] LEW ANDOW SKI Franciszek, Stanisław Sielański urodzony komik. [w:] Dziennik Łódzki,

17 24 X 1995, nr..., s. 18 (foto portretowe + obszerny życiorys) 1928 nr 12, z 18 III, s. 7: w skeczu p.t. Poplątana sytuacja (Teatr literacko artystyczny Gong w Łodzi) nr 35, z 26 VIII, s. 3: zdjęcie portretowe 1931 nr 30, z 26 VII, s. 5: zdjęcie portretowe 63. SIEMASZ Franciszek sekretarz Tymczasowego Zarządu Koła łódzkiego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari (od VII ) nr 30, z 23 VII, s. 1: w gronie uczestników wieczornicy ( zebrania założycielskiego?) koła łódzkiego Stowarzyszenia (Ruda Pabianicka, ) 64. SIEMIERSKI St... członek Zarządu Cechu Rzeźniczo-W ędliniarskiego w Łodzi lub Związku Cechów Rzeźniczych W ojewództwa Łódzkiego (, ) nr 13, z 26 III, s. 1: w gronie uczestników zjazdu połączeniowego Cechu i Związku (19.03.) 65. SIEMIEŃSKI K... ur.... zm.... nauczyciel Państwowego Gimnazjum im. prez. G. Narutowicza w Łodzi (w r. szk. /, /1937) opiekun szkolnego Koła Młodzieżowego PCK (,, 1937) nr 1, z 6 I, s. 3: w gronie najbiedniejszych dzieci ze szkół powszechnych dla których przy współpracy szkolnego Koła Matek i Szkolnego Koła PCK zorganizowało uroczystość gwiazdkową (zdjęcie z XII ) w gronie dzieci w gronie członków Rady Pedagogicznej 1937 nr 3 [uwaga: ten nr ŁwI ukazał się pod tytułem Tydzień w Ilustracji ], z 3 I, s. 6: na uroczystości gwiazdkowej, zorganizowana przez Szkolne Koło PCK przy Państwowym Gimnazjum im. prez. G. Narutowicza i jego Koło Matek dla najbiedniejszych dzieci ze Szkół Powszechnych nr 18 i 43 w Łodzi ( ) nr 51, z 19 XII, s. 2: przy stoisku Koła Młodzieżowego PCK przy Państwowym Gimnazjum im. prez. G. Narutowicza w Łodzi, na kiermaszu bożonarodzeniowym Polskiego Czerwonego Krzyża 66. SIEMIŃSKI Mieczysław ur ( ) zm ( ) artysta malarz członek Polskiego Związku Artystów Plastyków w Łodzi w Łodzi od 192.

18 1930 nr 16, z 19 IV, s. 7: reprodukcje prac: [Kościół] Notre Dame ], olej (?) Barki na Sekwanie, olej (?) nr 18, z 27 IV, s. 5: prace: Kapliczka przydrożna nr 23, z 1 VI, s. 7: reprodukcje prac wystawionych w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Most Austerlitz w Paryżu [Kościół] Notre Dame w Paryżu 1931 nr 3, z 18 I, s....: prace: La Basilique (Montrmatre), rysunek W śnieżnym stroju, olej (?) nr 4, z 25 I, s. 2: reprodukcja pracy: [Kościół] Notre Dame w Paryżu nr 11, z 18 III, s. 2: w grupie osób uczestniczących w otwarciu kolejnej swojej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi nr 37, z 13 IX, s. 2: na otwarciu III dorocznej wystawy członków Polskiego Związku Artystów Plastyków w Łodzi, w salach Instytut Propagandy Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza 1939 nr 12, z 26 III, s. 7: prace: Autportret 67. SIEMIRADZKI Henryk ur.... zm.... artysta-malarz 1926 nr 39, z 26 IX, s. 1: prace: obraz p.t. Jawnogrzesznica wystawiony w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 68. SIENKIEWICZ Henryk ur zm pisarz i publicysta 1924 nr 10, z 26 X, s. 1: reprodukcja zdjęcia z wizyty H. Sienkiewicza w Łodzi w dn. 3 I 1904 r.; tu w gronie członków Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia 69. SIENKIEWICZ Leon prezes Związku Majstrów Fabrycznych w Łodzi (1931) w lutym 1945 r. był jednym z inicjatorów reaktywowania Związku. Mieszkał wówczas w jego siedzibie przy ul. Żeromskiego 74 (wg protokołu zebrania organizacyjnego Związku w Muzeum Historii m. Łodzi, H 208) 1931 nr 16, z 19 IV, s. 3: na otwarciu lokalu Spółdzielni Przemysłowo Handlowej w Łodzi 70. SIENNICKI Bronisław ur.... zm. 26 X (Łódź)

19 ks. prałat pochowany na Starym Cmentarzu katolickim w Łodzi (pogrzeb 28 X ) nr 44, z 1 XI, s. 3: zdjęcie portretowe 71. SIERADZKI A... pracownik biura Łódzkiej Manufaktury Pluszu T. Finster (1926) 1926 nr 28, z 11 VII, s. 3: zdjęcie portretowe na jubileuszowym tableau Firmy (25- lecie) 72. SIEROTA.?... ur.... zm.... członek zarządu Łódzkiego Okręgowego Związku Atletyki (V 193 ) nr 20, z 17 V, s. 6: w gronie nowo wybranego zarządu ŁOZA 73. SIERPIŃSKI...?... ur.... zm.... (w r. już nie żył) kolarz?? w i r. odbyły się kolarskie wyścigi memoriałowe jego imienia nr 28, z 10 VII, s. 3: fotoreportaż z II W yścigu Kolarskiego dookoła Łodzi o nagrodę... Sierpińskiego uczestnicy wyścigu i Komisja sędziowska moment wręczenia nagrody zwyciężcy tego wyścigu (Konopczyński ze Świtu...) nr 28, z 9 VII, s. 3: uczestnicy i organizatorzy dorocznych zawodów kolarskich o puchar... Sierpińskiego. W grupie syn... Sierpińskiego...imię? SIKORSKI.?... I ur.... zm... inżynier chemik pracownik Miejskie Gazowni w Łodzi (, ) nr 5, z 2 II, s. 3: w gronie pracowników Miejskiej Gazowni, uczestników kursu obrony przeciwchemicznej LOPP ( ) 75. SIKORSKI..?... II ur. zm. inspektor oddz. łódzkiego PCK () nr 21, z 24 V, s. 3: wśród uczestników uroczystości zakończenia kursu dla członków drużyn ratowniczych PCK 76. SIKORSKI Władysław ur.... zm. 4 VII 1943 (Hiszpania) jako minister spraw wojskowych gościł w Łodzi w dniu 29 III 1925 r. na odsłonięciu płyty

20 Nieznanego Żołnierza przy łódzkiej katedrze 1925 nr 12, z 22 III, s. 3: zdjęcie portretowe nr 13, z 29 III, s. 3: przyjmuje defiladę wojska po odsłonięcia płyty Nieznanego Żołnierza w Łodzi 77. SIŁAKOWSKI Jan ur.... zm. 9 VII. r. kapelmistrz orkiestry dętej... oddziału fabrycznej straży pożarnej fabryki I.K. Poznański w latach pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej nr 31, z 30 VII, s. 5: uroczystość złożenia wieńca w I rocznicę śmierci na grobie J. Siłakowskiego przez dyrektora zakładów I.K. Poznański. Na zdjęciu prawdopodobnie również członkowie rodziny i orkiestry. 78. SIMONOWICZ...?... inżynier wizytator szkół zawodowych w Kuratorium Oświaty Okręgu Łódzkiego w Łodzi (, ) nr 26, z 1 VII, s. 3: w gronie absolwentów i grona pedagogicznego Miejskiej Szkoły Zawodowej dla fryzjerów w Łodzi nr 2, z 13 I, s. 5: podczas spotkania z gronem pedagogicznym Miejskiej Szkoły Dokształcającej Zawodowej Nr 6, przy ul. 6 Sierpnia 56; zdjęcie wykonane w pokoju nauczycielskim 79. SIMONS...?... dyrektor w warszawskiej firmie cukierniczej Franboli 1927 nr 51, z 18 XII. s. 7: na otwarciu łódzkiego sklepu firmowego w Łodzi 80. siostra Józefa (...?..nazwi s k o p r z e d w st ąp i en i em do z a k o nu) ur.... zm.... zakonnica z zakonu... przełożona (kierowniczka) Sierocińca dla dzieci po żołnierzach W ojsk Polskich w Łodzi, ul. Marysińska... ( ); w marcu r. obchodziła jubileusz 15-lecia kierowania tą placówką nr 13, z 31 III, s. 6: w gronie uczestników jubileuszu 15-lecia Sierocińca i swoje pracy w nim jako przełożonej; zdjęcie wykonane przed wejściem głównym do Sierocińca 81. SITAREK...?... ur.... zm.... komisarz Policji Państwowej w Łodzi

[ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ]

[ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ] [ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ] ŹRÓDLAK Wojciech kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI Ignacy Włodzimierz Garbolewski (ur. 15 stycznia 1878 r. w Czerwonce, zm. 1 listopada 1933 r. w Sochaczewie). Właściciel dóbr czerwonkowskich. Od 14 listopada 1918 r. do 19

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Milowicach.

Szkoła w Milowicach. HISTORIA SZKOŁY Szkoła w Milowicach. Z kroniki szkoły. Salomea Kipińska córka Kipińskich właścicieli budynku w którym znajdowała się szkoła. Rok 1919.05.13. Kierownik szkoły w Betonach Milczewski (w środku).

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

malarz, pedagog Nowozubkow, zdjęcie miasta z początków wieku 20.

malarz, pedagog Nowozubkow, zdjęcie miasta z początków wieku 20. Józef Jan Zimmerman malarz, pedagog Urodził się 2.3.1887 r. w Warszawie, w domu Jana (zarządzał zakładem garbarskim Temler i Szwede w Warszawie) i Cecyli Zimmermanów (matka z domu Pawłowska); zmarł 4.10.1954

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W dniu 23 czerwca 2016 r. Koło Naukowe Uni-Logistics w składzie: Prof. Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska,

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Franciszka Pawłowskiego Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_0912

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Franciszka Pawłowskiego Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_0912 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Franciszka Pawłowskiego 1920-1949 Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_0912 I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2016 23.09.2015 PUŁK OCHRONY im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego ZATWIERDZAM DOWÓDCA PUŁKU OCHRONY płk Krzysztof ZAKRZEWSKI dnia... 12.2014 r. PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Ulica Bronisława Pierackiego w Rejowcu.

Ulica Bronisława Pierackiego w Rejowcu. Ulica Bronisława Pierackiego w Rejowcu. Copyright 2017 Zdzisław Kalinowski Słabo widoczny fragment ulicy Pierackiego, przylegający do Rynku od strony zachodniej. W tym miejscu obecnie stoi restauracja

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu.

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. 19.04.2012 Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. autor: zanetakrzyzostaniak Stanisław Czernik był poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem, eseistą i publicystą. Uznany został za twórcę nowego nurtu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. I. ORGANIZATOR : - Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie. II. WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach 1929-1939 Antoni Krzyżanowski urodził się w 1884 r. w Kownie. Był absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego, posiadał również dyplom nauczyciela szkół

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1

Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1 Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1 Zdjęcie 1 Rok 1943, 12 sierpnia. Sosnowiec. Wanda i Jerzy przesyłają swoje podobizny kochanemu Stefankowi. 2 Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Ks. Maksymilian Grochowski urodził się w

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W DZIEJACH SZKOŁY 1924, IX - XI Rozpoczęcie, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego,

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH Do Świetnej CK Dyrekcji Policji w Krakowie - pismo w sprawie powstania Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich, b.d.d.; Legitymacja z pieczęcią Naczelny Komitet Narodowy. Narada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DNI KOŁOBRZEGU 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. Pt, 19. maj Wt, 30. maj 2017 r.

DNI KOŁOBRZEGU 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. Pt, 19. maj Wt, 30. maj 2017 r. DNI KOŁOBRZEGU 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Pt, 19. maj 2017 - Wt, 30. maj 2017 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z programem imprez przygotowanych w ramach obchodów DNI KOŁOBRZEGU 2017.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Kochał sport i ludzi sportu...

Kochał sport i ludzi sportu... Kochał sport i ludzi sportu... 2010-10-08 - tak zmarłego w katastrofie Smoleńskiej Piotra Nurowskiego wspominają znajomi i najbliŝsi współpracownicy powiedział wiceprezes PZP, prezes KO Sokół w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Jacek Fortuna Honorowy Dawca Krwi - oddał ponad 18 litrów krwi pełnej, z Polskim Czerwonym Krzyżem związany od 1987r., należy do Klubu Honorowych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93 Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93 akademia@mokskierniewice.pl Zabytkowa Willa Kozłowskich, w której mieści się Regionalna Akademia

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/208/2010 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 21 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/208/2010 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 21 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/208/2010 RADY GMINY INOWŁÓDZ w sprawie nadania parkowi w Spale nazwy Park im. Prezydentów II Rzeczypospolitej oraz ustawienia tablic pamiątkowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10711,obchody-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-w-k OSG.html Wygenerowano: Piątek, 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo