Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII VIII 1939)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII 1924 27 VIII 1939)"

Transkrypt

1 [ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ] ŹRÓDLAK Wojciech kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Skorowidz OSOBOWY ikonografii łódzkiej do Łodzi w Ilustracji (dodatek ilustrowany do Kuriera Łódzkiego w okresie 24 VIII VIII 1939) >> ostatni opracowany numer Łodzi w Ilustracji : nr 52, z 24 XII 1937 r. << ( pl/dlibra/collectiondescription? dirids=6 ) korzystaj do woli z tych informacji, ale nie zapomnij w odsyłaczu podziękować; uzupełnienia, korekty i uwagi mile widziane na podany adres mail UWAGA: PROPONUJĘ KORZYSTAĆ Z PRZYCISKU PLAN DOKUMENTU, KTÓRY ZNAJDZIESZ NA PASKU W GÓRZE EKRANU (lupa na tle ikony dokumentu), ŻEBY POZNAĆ OGÓLNIE STRUKTURĘ HASEŁ LUB SZYBKO ODNALEŹĆ POSZUKIWANE HASŁO. EWENTUALNIE Z KOMBINACJI KLAWISZY Ctrl + F. Zasady opisów 1. W szelkie informacje o danej osobie zawarte w opisach pochodzą z podpisów pod zdjęciami opublikowanymi w Łodzi w Ilustracji. Jeżeli zostały rozszerzone w oparciu o inne materiały, to wym ieniono je w Bibliografii danej osoby. 2. Obecne informacje o danej osobie służą tylko do jej aktualnej identyfikacji i mają wyłącznie charakter roboczy. Ustalenie w miarę dokładnych życiorysów jest zaplanowane na drugi etap prac nad bibliografią. Nie wykluczone więc, że obecnie opisy dotyczące kilku osób o podobnych nazwiskach i imionach w rzeczywistości dotyczą tej samej osoby. Na tym etapie pracy skoncentrowano się wyłącznie na zapisach bibliograficznych 3. Żółte podświetlenia to informacje do wyjaśnienia lub do uzupełnienia. 4. Przy wymienianiu funkcji, miejsca zatrudnienia, stopnia wojskowego itp. ścisłych informacji podano przynajmniej jedną datę roczną pod którą ją znaleziono. 5. W bibliografii umieszczono zarówno łodzian jak i wszelkie inne osoby, które miały osobisty kontakt z Łodzią, np. z okazji koncertu, spotkania sportowego, odczytu itp. 6. Zrezygnowano z dokładnego wskazywania w opisach zdjęć zbiorowych gdzie dana osoba się znajduje. W większości przypadków okazywało się to albo trudne do ustalenia albo wręcz niemożliwe. 7. Opisy zdjęć zostały tak sformułowane, aby bez ich obejrzenia dokonać wstępnego wyboru poszukiwanego zdjęcia. 8. Tam gdzie było to do ustalenia lub taka informacja została zawarta w podpisie podano dokładne daty wykonania danego zdjęcia. 9. (...?...,,...?... ) rok pełnienia danej funkcji, zatrudnienia w danym miejscu itp. na podstawie informacji zawartej w ŁwI, z sygnalizacją, że prawdopodobnie był to dłuższy okres czasu

2 informacja do uzupełnienia 11. Kowalski informacja lub nazwisko do sprawdzenia

3 LITERA S 1. SACHS Henryk inżynier członek kierownictwa Górnośląskiego Towarzystwa W ęglowego Ge Te W u z Katowic 1930 nr 36, z 31 VIII, s. 7: na uroczystości otwarcia oddziału łódzkiego Firmy 2. SADOWSKI Władysław aktor i reżyser teatru rewiowego Gong w Łodzi w sezonie 1931/ objął kierownictwo artystyczne Teatru Rewiowego Jar w Łodzi (ul. J. Kilińskiego 124) nr 40, z 2 X, s. 2: zdjęcie portretowe 3. SAKS...?... łodzianin hokeista; zawodnik KS. Legia W arszawa (1930, 1931) członek reprezentacji Polski w hokeju na lodzie (1931) 1931 nr 7, z 15 II, s. 8: w gronie hokejowej reprezentacji Polski na międzynarodowych zawodach w Krynicy Górskiej 4. SALADIN Ernest ur. zm... agent konsularny Francji na okręg łódzki (1928) [1], konsul francuski w Łodzi () BIBLIOGRAFIA : [1] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa, , Kraków-W arszawa 1928, s nr 29, z 21 VII, s. 7: najprawdopodobniej wśród uczestników uroczystości złożenia wieńca na Płycie Nieznanego Żołnierza w Łodzi, z okazji święta narodowego Republiki Francuskiej (14.07.) 5. SALAK Bolesław ur. zm... lekarz naczelnik W ydziału Zdrowia Urzędu W ojewódzkiego w Łodzi (1937) 1937 nr 18, z 2 V, s. 7: w gronie głównych uczestników Regionalnego Zjazdu lekarzy powiatowych i miast wydzielonych wojew. łódzkiego (Łódź; ) nr 27, z 4 VII, s. 3: w gronie uczestniczek państwowego egzaminu pielęgniarskiego, zatrudnionych w łódzkiej Ubezpieczalni Społecznej ( ) nr 43, z 24 X, s. 2: na uroczystości zakończenia kursu dla pielęgniarek, zorganizowanego przez oddz. łódzki PCK nr 50, z 12 XII, s. 2: na obiedzie po uroczystościach poświęcenia nowego szpitala miejskiego im. św. Antoniego przy ul. Przędzalnianej 75

4 ( ) 6. SALM.?... ur. zm... inżynier w f-ce I.K. Poznański w Łodzi () nr 47, z 24 XI, s. 7: na uroczystości wręczenia świadectw kursu Drużyn Ratowniczych PCK członkom Koła Nr 15 Związku Rezerwistów w Łodzi (przy f-ce I.K. Poznański; ) 7. SALM W... absolwent Męskiego Gimnazjum Polskiego im. M. Kopernika w Łodzi sędzia Sądu... () nr 50, z 13 XII, s. 1: w gronie uczestników spotkania koleżeńskiego z okazji 30-lecia Państwowego Liceum im. M. Kopernika, które kończył (8.12.) 8. SALOMON Maksymilian v-ce prezes centralnego Związku Felczerów R.P. () 1931 nr 50, z 13 XII, s. 1: na uroczystości 25-lecia Związku Felczerów w Łodzi ( ) 9. SALWA Wojciech porównaj: FIRMY ogrodnicze W ieslaw SALW A KWIACIARNIE W iesław Salwa ZWIĄZKI zawodowe Centralny Polski Związek Ogrodników, oddz. w Łodzi ur.... (Bruchnal k. Sądowej W iszni, w Galicji) zm.... I 1961 (Kraków) do Łodzi przybył w 1902 r. z Karkowa, gdzie terminował od 1892 r. w firmach (Ludwika Frege, przy ul. Lubicz 30 i w kwiaciarni jego siostry Karoliny Michalskiej Szewskiej 23 (od 1897 r.) pierwszą kwiaciarnię w Łodzi otworzył (w 1907 r.) przy ul. Dzielnej 4; we wrześniu 1912 otworzył następną, przy ul. Piotrkowskiej 76 [1]. w 1911 r. kwiaciarnie: Dzielna 4 (od 1907 r.), Piotrkowska 76 (od 1912 r.), 189, Spacerowa 13, Zgierska 7. właściciel dużej i modnej w okresie międzywojennym w Łodzi kwiaciarni przy ul. Piotrkowskiej 76 obok kwiaciarni W. Salwa posiadał gospodarstwo ogrodnicze w Rudzie Pabianickiej v-ce prezes łódzkiego oddziału Centralnego Polskiego Związku Ogrodników (193..) w r. powrócił do Krakowa; mieszkał w W oli Justowskiej po śmierci pierwszej żony ożenił się w Rosji z Rosjanką wnuczka Magdalena... (mieszka w Justynowie; XII 2007) po II wojnie światowej pracował jako zwykły pracownik w jakiejść kwaiciarni w Krakowie pochowany na cmentarzy rakowickim w Krakowie, w grobie rodzinnym por.: DĄBROW SKI Tadeusz, JUL Zdzisław, SALWA Jeremiasz [ktoś z rodziny??], Organizacja gospodarstw ogrodniczych. Podręcznik dla zasadniczych szkół ogrodniczych. W wa W yd. 1. BIBLIOGRAFIA : [1] Rozwój, 31 V III/12 IX 1912, nr 209, s. 1 (ogłoszenie firmowe) [2] Blumenwerke von W. Salwa von Lodz (Russland). w: Die Bindekunst [Erfurt], 11 I 1909, nr 29, ss (materiał ilustrowany licznymi zdjęciami kompozycji kwiatowych W. Salwy) [3] JAŻDŻYŃSKI W iesław, Tajemnice starych kamienic. Łódź 19.. [4] RATAJSKA Krystyna, O mariażu bukieciarstwa z poezją. Łódź [5] SALW A W ojciech, Z kwiatami przez kraje i ludzi od r. Garść wrażeń, przeżyć i opisów. Łódź, Rosja Syberia Nerczyńsk Irkuck Łódź. Łódź [1927] 1925

5 nr 22, z 31 V, s. 11: kompozycje kwiatowe W. Salwy na wystawie w łódzkiej Galerii Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza: Chryste zmiłuj się nad nami Ofiara nr 40, z 4 X, s. 2: zdjęcia kompozycji kwiatowych W. Salwy na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza: Polska jesień W kraju chryzantem s. 3: jak wyżej: Ostatnia kąpiel Cisza 1926 nr 25, z 20 VI, s. 2: kompozycja kwiatowa W. Salwy z wystawy autorskiej w Miejskiej Galerii Sztuki p.t. Pokój zmarłym Żywym cześć, poświęcona Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej s. 3: jak wyżej; kompozycja kwiatowa W. Salwy p.t....a kiedy będziesz moją żoną poświęcona Kazimierzowi Tetmajerowi 1927 nr 22, z 29 V, s. 3: wystawa autorska kompozycji kwiatowych W. Salwy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi; widok ogólny ( ) s. 7: jak wyżej; w gronie członków i Zarządu Centralnego Polskiego Związku Ogrodników 1928 nr 11, z 11 III, s. 6: w grupie delegatów na doroczny Zjazd Związku ( ) 1929 nr 5, z 2 II, s. 3: na opłatku, w grupie członków Sekcji Praktykantów Ogrodniczych Centralnego Polskiego Związku Ogrodników jak wyżej; na obiedzie w tym samym gronie 10. SALZWEDEL Karol Ludwik ur zm. były (w VI r.) długoletni starszy Cechu Bednarzy w Łodzi w czerwcu r. obchodził jubileusz 30-lecia pracy zawodowej nr 29, z 19 VII: s. 3: zdjęcie portretowe 11. SAŁAGA Kazimierz dyrektor Szkoły Powszechnej i Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Łodzi, ul.... () nr 24, z 17 VI, s. 3: w gronie członków zarządu Stowarzyszenia Szkolnego im. W.S. Reymonta w Łodzi i grona pedagogicznego Szkoły 12. SAMARZEWSKI Karol jeden z dwóch sekretarzy Komitetu Budowy Kościoła św. Kazimierza na W idzewie ( ); członek Komisji Finansowo Zakupowej Komitetu Budowy Kościoła prezes Gniazda Łódź IV Zarzew Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1927) wykładowca i kierownik kursu instruktorskiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi, przy ul. Nawrot () BIBLIOGRAFIA : [1] STAŃCZAK Cz., W idzew. Parafia rzymsko katolicka św. Kazimierza. Łódź 1929, s. 21 (w gronie członków Komitetu Budowy Kościoła)

6 1927 nr 36, z 4 IX, s. 3: w gronie członków Gniazda Łódź IV Towarzystwa Gimnastycznego Sokół [tu w podpisie: SAMORZEWSKI] nr 24, z 12 VI, s. 5: w gronie uczestników kursu instruktorskiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy par. św. Piotra i Pawła w Łodzi 13. SAMBORSKI Erazm lekarz; b. austriacki lekarz wojskowy p.o. dyrektor Kasy Chorych w Łodzi (1926) v-ce przewodniczący oddz. łódzkiego Związku Obrony Kresów Zachodnich () członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kultury i Oświaty Publicznej w Łodzi Pochodnia członek Narodowej Partii Robotniczej (NPR) lub Narodowego Związku Robotniczego (NZR) 1929 nr 51, z 15 XII, s. 3: przemawia do młodzieży łódzkiej na akademii z okazji święta 11 Listopada 1930 nr 32, z 3 VIII, s. 6: na wizytacji obozu kuracyjnego w Tuszynku k. Łodzi dla uczniów polskich szkół średnich w Gdańsku nr 34, z 17 VIII, s. 1: na wizytacji kolonii letniej dla dzieci Polonii niemieckiej we wsi Dzierżązna k. Zgierza na uroczystości zakończenia pierwszego obozu kuracyjnego Kasy Chorych w Łodzi w Tuszynku 1931 nr 9, z 1 III, s. 8: w gronie członków Zarządu Towarzystwa Pochodnia nr 36, z 6 IX, s. 1: na spotkaniu z dziećmi Polonii niemieckiej przebywających na wycieczce w Łodzi podczas pobytu na koloniach letnich w Polsce nr 32, z 7 VIII, s. 1: w gronie dzieci Polonii niemieckiej, uczestników kolonii letniej we wsi Moskule, zorganizowanej przez Związek Obrony Kresów Zachodnich nr 30, z 28 VII, s. 2: jako gość zjazdu z okazji 30-lecia Narodowego Związku Robotniczego (NZR), (Łódź, ) 14. SAMORZEWSKI Karol patrz: OSOBY SAMARZEWSKI Karol 15. SAMOZWANIEC Magdalena ur zm właściwe nazwisko: Magdalena Niewidowska, córka W ojciecha Kossaka, siostra Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej pisarka satyryczna; zyskała popularność powieścią Na ustach grzechu (1922) 1930 nr 48, z 23 XI, s. 4: zdjęcie wykonane na ulicy w Łodzi; opublikowane jako zapowiedź odczytu M. Samozwaniec p.t. Pan, Pani, dziecko i..., ającego być wygłoszonym w łódzkiej Filharmonii r. nr 8, z 19 II, s. 3: zdjęcie portretowe z siostrą Marią Pawlikowską Jasnorzewską

7 16. SANDER...?... niemiecka tenisistka uczestniczyła w międzynarodowym turnieju tenisowym o mistrzostwo Łodzi nr 37, z 16 IX, s. 2: w trakcie gry w Łodzi w grupie międzynarodowych uczestników turnieju 17. SANNE Paweł (Paul) ur. 16 II 1865 (Dobrzelin, pow. Kutno) zm. 5 VI 1937 (Łódź) syn dyrektora cukrowni w Dobrzelinie wyższe studia handlowe we W rocławiu, po czym przyjeżdża do Łodzi po kilku zmianach miejsc pracy ostatecznie trafia do niedługo jeszcze działającego T-wo W zajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich jako księgowy i korespondent (1893); po 3-letniej tutaj pracy powołany na jego dyrektora (1895), które w tym czasie przekształciło się w Bank Przemysłowców Łódzkich i na tym stanowisku pozostał aż do śmierci; powszechnie w Łodzi uznawany za jego twórcę od 1914 r. (krótko przed wybuchem I wojny św.) do śmierci członek Zarządu Spółki Kolej Elektryczna Łódzka (tramwaje miejskie); Dzięki jego nadzwyczajnej odwadze cywilnej majątek tej instytucji ocalał przed niszczycielską akcją okupantów [3] podczas I wojny św. członek Komitetu Giełdowego m. Łodzi oraz członek Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi członek zarządu, a niedługo przed śmiercią członek Rady Nadzorczej Sp. Akc. Cukrowni Leśmierz współzałożyciel Łódzkiego Tow. Zwalczania Raka czynny członek Tow. Dobroczynności w Łodzi członek oddz. łódzkiego Tow. Opieki nad Zwierzętami w r. mieszkał w Łodzi, przy ul. Ewangelickiej [F.D. Roosevelta] 15 BIBLIOGRAFIA: [1] Gesellschaftbericht 1940 der Bank Litzmannstädter Industirieller. Łódź 1941, s. 7 ( zdjęcie portretowe + krótki życiorys) [2] Gedankschrift aus Unlass des 20-jährigen Bestehens des Deutschen Gymnasiums zu Lodz. Łódź 1928, s. 28 (zdjęcie portretowe ) [3] Łódź w Ilustracji, 20 VI 1937, nr 25, s. 7 (obszerny życiorys + foto portretowe ) 1937 nr 25, z 20 VI, s. 7: zdjęcie portretowe oraz obszerny życiorys 18. SAS Leopold kierownik Szkoły Powszechnej Nr 2 im. J. Słowackiego, ul. Podmiejska 21; Chojny (1939) członek Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego im. T. Kościuszki (1931) opiekun szkolnego Koła Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego im. T. Kościuszki przy Szkole Powszechnej Nr 2 im. J. Słowackiego w 1945 r. inspektor szkolny na powiat łódzki, później, w latach , kurator szkolny województwa łódzkiego nr 2, z 10 I, s. 1: na uroczystości z okazji 10-lecia Stowarzyszenia w sali gimnastycznej Szk. Powszechnej Nr 2 w Łodzi, jako opiekun szkolnego Koła Stowarzyszenia 19. SASS Bolesław porucznik W P w garnizonie łódzkim, w 31. pułku im. Strzelców Kaniowskich uczestnik wielu zawodów szermierczych w III r. zdobył tytuł mistrza szermierczego Okręgu wojskowego DOK IV nr 9, z 4 III, s. 6: na wspólnym zdjęciu z v- ce mistrzem mistrzostw szermierczych

8 DOK por. Mytkiewiczem 20. SAUNER...?... strażak w IV oddz. Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej przy ul. Zarzewskiej (1930) 1931 nr 20, z 17 V, s. 8: w gronie jubilatów służby i wieku w IV oddziale 21. SAWICKA...?... porównaj: OSOBY SAWICKI M... (mąż)?? ur.... zm.... działaczka oddziału łódzkiego PCK () nr 5, z 2 II, s. 3: w grupie najwybitniejszych działaczy łódzkiego PCK; zdjęcie wykonane w jednym z pomieszczeń Oddziału z okazji 15-lecia jego działalności 22. SAWICKI Ludomir profesor... g e o g r a f i i?... u c zel n i a?... kierownik wyprawy naukowej do Azji Mniejszej w... r., zorganizowanej przez nr 11, z 11 III, s. 6: podczas wygłaszania odczytu w Łodzi na temat wyprawy do Azji Mniejszej 23. SAWICKI M... porównaj: OSOBY SAWICKA... (żona)?? profesor...czeg o?... członek (?) współpracownik (?) Patronatu (??) wykładowca na kursie instruktorskim Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi, przy ul. Nawrot nr 24, z 12 VI, s. 5: w gronie uczestników zakończenia kursu instruktorskiego Stow. Młodzieży Polskiej przy parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi 24. SAWISKA Milena ur zm.... mieszkanka Łodzi z podpisu: Najmłodszy członek rzeczywisty Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łodzi, pięcioletnia Mileńska Sawiska nr 7, z 17 II, s. 5: na tle kilku tablic propagandowych z modelem szybowca (jako kilkuletnia dziewczynka) 25. SĄCZEWSKI.?... ur... zm... kpt W P () członek zarządu Aeroklubu Łódzkiego ()

9 nr 12, z 22 III, s. 3: w gronie członków Zarządu Aeroklubu Łódzkiego in corpore 26. SCHAUBA Henryk działacz Związku Majstrów Fabrycznych w Łodzi w październiku 1931 r. obchodził jubileusz 25-lecia pracy społecznej w Związku 1931 nr 44, z 1 XI, s. 1: na jubileuszu 25-lecia, w gronie innych jubilatów ( ) 27. SCHEIBLER Jadwiga Paulina porównaj: OSOBY SCHEIBLER Karol W ilhem III (mąż) ur. 10 I 1890 (Łódź) zm. 24 XII 1965 (Sao Paulo, Brazylia) z domu Richter, córka Reinholda (z łódzkiej rodziny fabrykanckiej) tenisistka 1924 nr 6, z 28 IX, s. 7: podczas X Turnieju Tenisowego w Łodzi (IX 1924) 28. SCHEIBLER Karol I, senior porównaj: OSOBY HERBST Matylda (córka) ur. 1 IX 1820 (Montjoie [Monschau], Prusy) zm. 13 IV 1881 (Łódź) największy łódzki fabrykant; posiadał fabrykę na Księżym Młynie pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w mauzoleum rodzinnym BIBLIOGRAFIA : [1] BARTCZAK Mirosław, Scheiblerowie historia rodu. Łódź [2] Giewont, 1928, nr 3, s. 54 (zdjęcie portretowe ) [3] DOMINIKOW SKI Jan, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Łódź 2004, s. 71, , nr 16, z 19 IV, s. 3: zdjęcie portretowe nr 17, z 26 IV, s. 3: fotoreportaż z obchodów 50. rocznicy śmierci K. Scheiblera, sen.: zgromadzenie na terenie fabryki mieszkańcy fabrycznego osiedla zakładów Scheibler i Grohman na Księżym Młynie z wieńcem pochód uczestników uroczystości na ul. H. Sienkiewicza nr 44, z 4 XI, s. 3: mauzoleum rodziny Scheiblerów na cm. ewangelickim przy ul. Srebrzyńskiej, w którym został pochowany 29. SCHEIBLER Karol II, junior ur. 8 III 1862 (Łódź) zm. 29 V (Lućmierz) syn Karola Scheiblera, założyciela zakładów scheiblerowskich jeden z twórców i pierwszych dowódców Straży Pożarnej przy zakładach scheiblerowskich (z czasem V-ty Oddział Straży Pożarnej w Łodzi) akcjonariusz-założyciel Łódzkich W ąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁW EKD; tramwaje podmiejskie) w 1899 r. prezes Rady Nadzorczej ŁW EKD (19... ) BIBLIOGRAFIA : [1] BARTCZAK..., Scheiblerowie historia rodu. Łódź [2] DOMINIKOW SKI Jan, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Łódź 2004, ss. 71, ,

10 nr 13, z 31 III, s. 5: zdjęcie wcześniej wykonanego portretu w mundurze strażackim nr 23, z 9 VI, s. 4: fotoreportaż z pogrzebu zebrani przed mauzoleum rodziny Scheiblerów orkiestra górnicza uczestnicząca w pogrzebie moment przenoszenia trumny z kaplicy w mauzoleum do grobowca 30. SCHEIBLER Karol Wilhelm III porównaj: OSOBY SCHEIBLER Jadwiga (żona) ur. 21 IX 1888 (Łódź) 12 IX (Southampton, Anglia) wnuk założyciela Firmy Karola Scheiblera, sen. syn Karola Scheiblera, jun., syna Karola Scheiblera, sen. współtwórca Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej w 1915 r. pierwszy prezes łódzkiego Automobilklubu ( ) [5] konsul honorowy Austrii (1928 ) [5] zmarł nagle podczas służbowej podróży do Anglii pochowany w mauzoleum rodzinnym na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi BIBLIOGRAFIA: [1] BARTCZAK.., Scheiblerowie historia rodu. Łódź [2] Prawda, 16 IX, nr 38, s. 6 (obszerny życiorys) [3] B ka im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Pracownia Regionalna, tzw. Archiwum Kissa, sygn. 63 (zdjęcie portretowe w okularach ) [4] Giewont, 1928, nr 3, s. 138 ( zdjęcie portretowe bez okularów ) [5] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa, , Kraków-W arszawa 1928, ss. 257, 481 (zdjęcie portretowe bez okularów ). [5] Hasło Łódzkie, 1930, nr 22, s. 5 (..) [6] DOMINIKOW SKI Jan, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Łódź 2004, s. 71, , [7] PIERZCHAŁA W iesław, Powrót Scheiblerów do korzeni. [w:] Kocham Łódź (dod. do Polska. Dziennik Łódzki ), 11 I 2013, nr 216, s. 5 (wizyta w łodzi wnuka Karola Scheiblera III Petera Christopha Scheibler i jego bratanka Karla Christiana Scheiblera, syna Karla Ericha Scheiblera w Łodzi. Obie rodziny mieszkają w Niemczech) 1925 nr 21, z 24 V, s. 10: na uroczystości z okazji 49-lecia Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej 1926 nr 20, z 16 V, s. 9: w otoczeniu strażaków z II drużyny V oddz. ŁSOO, przy ul.... nr 39, z 30 IX, s. 6: fotoreportaż z pogrzebu Karola W. Scheiblera III (12.09.) początek konduktu pogrzebowego z trumna wiezioną na wozie strażackim najbliższa rodzina Zmarłego (orkiestra) górników z Dąbrowy biorąca udział w pogrzebie fragment konduktu pogrzebowego przechodzącego ulicami Łodzi; strażacy niosący poduszki z odznaczeniami Zmarłego nr 44, z 4 XI, s. 3: mauzoleum rodziny Scheiblerów na Starym cmentarzu, w którym został pochowany 31. SCHEIBLER Karol IV, prawnuk ur (Łódź) zm.... prawnuk Karola Scheiblera, założyciela zakładów scheiblerowskich w październiku r. mianowany (w wieku 15 lat) komendantem chłopięcego oddziału Przysposobienia Strażackiego przy Zjednoczonych Zakładach W łókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana nr 40, z 6 X, s. 4: w gronie członków oddz. Przysposobienia Strażackiego, podczas

11 inauguracji jego działalności (...10.) nr 44, z 3 XI, s. 2: na uroczystości poświęcenia sztandaru oddz. Przysposobienia Strażackiego przy zakładach K. Scheibler i L. Grohmann (ok ) 32. SCHEIBLER Matylda patrz: OSOBY HERBST Matylda 33. SCHELLER...?... redaktor...tyt u ł g a zet y nr 9 [winno być nr 10], z 4 III, s. 1: na balu karnawałowym łódzkiej prasy ( ) 34. SCHERTZ Teofil członek Zarządu łódzkiego legii Inwalidów W ojsk Polskich im. gen. J. Sowińskiego (1930) 1931 nr 8, z 22 II, s. 2: w gronie członków Zarządu łódzkiej Legii Inwalidów 35. SCHIEFFER K ur łodzian niemieckiego pochodzenia nauczyciel jęz. niemieckiego w Szkole Powszechnej nr 90 w Łodzi, przy ul. Legionów 32 (1937) prezes oddz. łódzkiego Niemieckiego Związku Kulturalno-Gospodarczego; popularnie zwanego W irtschftbundem ( [1], 1937) BIBLIOGRAFIA : [1] Republika, 12 VI, nr 162, s. 1 ( Kongres Wirtschaftbundu w Łodzi.) 1937 nr 35, z 29 VIII, s. 2: wymieniony wśród głównych organizatorów kolonii letniej dla dzieci członków Niemieckiego Zw. Kulturalno-Oświatowego w Będzelinie k. Żakowic, ale na zdj. go nie widać (!) SCHILLER Leon ur. 14 III 1887 (Kraków) 25 III 1954 (W arszawa) właściwe: Leon Schiller de Schildenfeld wybitny reżyser, krytyk i teoretyk teatralny na stałe zamieszkały w W arszawie wyreżyserował kilka przedstawień w Teatrze Miejskim w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany w ramach represji za zamordowanie Igo Syma, volksdeutscha, kierownika teatrów warszawskich; więziony w KL Auschwitz w okresie od 8 IV do 16 V 1941 (nr ); podczas transportu po zwolnieniu z KL Auschwitz jedną noc przebywał w więzieniu na Radogoszczu w Łodzi w latach rektor Państwowej W yższej Szkoły Teatralnej w Łodzi; również dyrektor Teatru W ojska Polskiego pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w W arszawie Jego pomnik w Łodzi został odsłonięty 27 III 1982; został usytuowany na początku pasażu nazwanego jego imieniem. BIBLIOGRAFIA : [1] Mała kronika życia i twórczości Leona Schillera. [w:] Theatrum militans. W arszawa 1987 [2] Kurier Łódzki, 14 VI, nr 163, s. 4 ( Nowy antypaństwowy występ [we Lwowie] p. Schillera. Na służbie wywrotu i defetyzmu. Komunistyczna odezwa twórcy projektu aktorskich kolektywów. ) [3] Łódzki Express Ilustrowany, 27 III 1954, nr 74, s. 1 (Leon Schiller, pośmiertny życiorys + foto)

12 1929 nr 41, z 13 X, s. 3: zdjęcie portretowe 37. SCHILLER O... uczeń Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej w Łodzi () nr 52, z 24 XII, s. 5: w gronie solistów na koncercie popisowym uczniów Konserwatorium w łódzkiej Filharmonii (18.12.) 38. SCHMIDT Artur patrz: OSOBY SZMIDT Artur 39. SCHMIDT H... ksiądz proboszcz parafii w Milejowie, pow nr 26, z 24 VI, s. 7: opuszcza kościół milejowski w towarzystwie prezydenta RP Ignacego Mościckiego, który odwiedził Milejów podczas wizytacji powiatów województwa łódzkiego ( ) 40. SCHNITZLER...?... kolarz w maju 1931 r. uczestniczył w inauguracji sezonu kolarskiego na torze helenowskim w Łodzi; wygrał rozegrany wówczas wyścig torowy 1931 nr 23, z 7 VI, s. 4: na zdjęcia w fotoreportażu z zawodów 41. SCHULZE.?... vel Szulze?? patrz: OSOBY SZULZE.? SCHÜTZ Edward ur.... zm... członek-założyciel Cechu Szczotkarzy w Łodzi starszy Cechu Szczotkarzy w Łodzi () nr 26, z 28 VI, s. 3: zdjęcie portretowe 43. SCHÜTZ Gustaw ur.... zm.... nestor łódzkiego krawiectwa; w październiku 1937 r. obchodził jubileusz 25-leci?) pracy zawodowej członek Cechu Krawców (Chrześcijan) w Łodzi (1937) 1937 nr 42, z 17 X, s. 1: w gronie uczestników uroczystości jubileuszowej w Cechu Krawców w Łodzi, dla jego najstarszych członków ( )

13 44. SCHWAB Jan Waldemar ur.... zm. 6 VIII czy? [ s p r a w d z i ć o b a p o d p i s y, w Ł w I je s t że w ! ] łodzianin sędzia Sądu Grodzkiego w Łodzi nr 32, z 12 VIII, s. 3: zdjęcie portretowe 45. SCHWEIKERT Ludwik inżynier współwłaściciel (od 1906 r.) fabryki Emil Eisert i bracia Schweikert, Sp. Akc., w Łodzi, ul. Gdańska... komendant obrony przeciwlotniczej w swojej fabryce (1930,) BIBLIOGRAFIA : [1] Giewont, 1928, nr 3, s. 190 ( zdjęcie portretowe ) nr 45, z 5 XI, s. 1: w gronie uczestników kursu obrony przeciwlotniczej dla pracowników fabryki nr 50, z 10 XII, s. 7: w grupie uczestników kursu obrony p-poż. i p-gaz. dla pracowników swojej fabryki 46. SEDLACZEK...?... naczelnik Głównej Kwatery Męskiej Harcerstwa w Polsce (1926) 1926 nr 2, z 10 I, s. 2: w prezydium Ogólnopolskiego Zjazdu Starszyzny Harcerskiej (Łódź, ) 47. SEGDA...?... kapitan W ojska Polskiego w garnizonie łódzkim () nr 9, z 4 III, s. 2: w gronie uczestników mistrzostw szermierczych DOK IV 48. SEIDEL...?... bokser zawodnik KS Union Łódź wielokrotny reprezentant Polski w boksie; uprawiał również bieg sprinterski 1928 nr 18, z 29 IV, s. 6:... nr 35, z 26 VIII, s. 1: zdjęcie portretowe po zdobyciu I miejsca w biegu na 100 m. w zawodach lekkoatletycznych w Łodzi ( ) nr 52, z 23 XII, s. 6: w składzie bokserskiej reprezentacji Polski na mecz z Niemcami mającym się odbyć w lutym 1929 r nr 17, z 28 IV, s. 6: w składzie bokserskiej reprezentacji Polski

14 49. SEIDEL Ambroży ur.... ok (...) zm.... (...) emerytowany (od X r.) inkasent Gazowni Miejskiej w Łodzi w październiku r., wraz z trzema innymi pracownikami Gazowni obchodził jubileusz 40-lecia pracy w jednym miejscu pracy; uroczystość z okazji tego niezwykłego jubileuszu, jak określiła to prasa, została zorganizowana wspólnie przez Zarząd Miejski i dyrekcję Gazowni w sali posiedzeń Rady Miejskiej 31 października nr 44, z 1 XI, s. 7: zdjęcie portretowe 50. SEMPOLIŃSKI Ludwik ur. zm... wybitny polski aktor scen teatralnych oraz filmowy w sezonie / dyrektor Teatru Letniego w Łodzi nr 24, z 14 VI, s. 7: zdjęcie portretowe 51. SERAFINOWICZ E... płk W ojska Polskiego (1937) prezes oddz. pabianickiego Polskiego Czerwonego Krzyża () dyrektor okręgu łódzkiego PCK ( od ) nr 18, z 1 V, s. 5: w gronie uczestników kursu zakładowych drużyn ratowniczych PCK w fabryce Scheibler i Grohman (24.04.) nr 5, z 4 II: w gronie uczestników uroczystości zakończenia kursu drużyn ratowniczych PCK dla pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi ( ) s. 1: w gronie uczestników kursu s. 2: jak wyżej, inne ujęcie nr 6, z 10 II, s. 3: na uroczystości otwarcia i poświęcenia Świetlicy Sióstr Pogotowia Sanitarnego PCK, przy ul.... nr 40, z 6 X, s. 2: w gronie uczestników uroczystości inauguracji działalności drużyny ratowniczo-sanitarnej PCK terytorialnej, na terenie III i IV komisariatów Policji w Łodzi 1937 nr 37, z 12 IX, s. 3: w gronie dzieci z kolonii letniej oddz. łódzkiego PCK w Niutkowie, pow...., podczas uroczystości zakończenia turnusu, jako dyr. tegoż oddz. 52. SEWERYNIAK...?... łodzian bokser zawodnik Skody W arszawa () 1929 nr 51, z 15 XII, s. 7: zdjęcie portretowe 1930 nr 2, z 12 I, s. 3: podczas walki treningowej z innym łódzkim bokserem Erwinem Stibbe nr 4, z 27 I, s. 6: podczas treningu w parku im. J. Poniatowskiego w towarzystwie Stibbe go

15 nr 49, z 3 XII, s. 3: zdjęcie portretowe, jako zawodnik KS Skoda Warszawa 53. SEWERYNIAK...?... sekretarz Zarządu Śpiewaczego Stella przy X oddz. Łódzkiej Ochotniczej Straży Ogniowej (oddział fabryczny przy W ima na W idzewie) nr 48, z 2 XII, s. 1: w gronie członków chóru i zaproszonych gości na uroczystości z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa ( ) 54. SĘCZKOWSKI...?... ur.... zm.... kpt W P () nr 33, z 18 VIII, s. 2: na II Zlocie Gwiaździstym Samolotów, zorganizowanym przez Aeroklub Łódzki na Lublinek ( ) 55. SĘKALSKI Józef ur.... zm.... artysta-malarz, grafik, drzeworytnik członek Polskiego Związku Zawodowego Łódzkich Artystów Plastyków (1937) 1937 nr 44, z 31 X, s. 7: prace: Dziewczyna, drzeworyt japoński, barwny, 24 x 17 cm, wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 8 zł Lato, drzeworyt sztorcowy, 16,5 x 25 cm; wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 7 zł nr 45, z 7 XI, s. 7: prace: Dziewczyna, drzeworyt japoński, barwny, 24 x 17 cm, wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 8 zł Lato, drzeworyt sztorcowy, 16,5 x 25 cm; wyceniony w subskrypcji Kuriera Łódzkiego dla swoich czytelników na 7 zł 56. SICIŃSKI...?... vel Sieciński??; por. SIECIŃSKI... i SIECIŃSKI St... ten sam??? ur.... zm.... ksiądz kanonik nr 18, z 5 V, s. 2: w gronie łódzkich pielgrzymów na Jasnej Górze (26.04.) 57. SIDORSKI Józef komisarz rządowy Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi () nr 46, z 13 XI, s. 4: w gronie członków Zarządu Towarzystwa s. 5: zdjęcie portretowe

16 nr 11, z 12 III, s. 3: w gronie członków prezydium ogólnopolskiego zjazdu naczelników Izby Skarbowej w Łodzi 58. SIEBENEICHEN A... pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu (1926) 1926 nr 42, z 17 X, s. 1: na otwarciu W ystawy Gospodarsko Higienicznej w Łodzi jako delegat Ministra Przemysłu; na zdjęciu w momencie przecinania wstęgi ( ) 59. SIECIŃSKI...?... vel Siciński; vel Sieciński; por. SICIŃSKI... lub SIECIŃSKI St... ten sam??? ksiądz kanonik w Łasku nr 14, z 3 IV, s. 2: na otwarciu stacji Opieki nad Matka i Dzieckiem w Łasku 60. SIECIŃSKI St... vel Sieciński; por. SICIŃSKI... lub SIECIŃSKI... ten sam??? ksiądz prałat proboszcz parafii p.w.... w Rzgowie (1929) 1929 nr 49, z 1 XII, s. 6: na uroczystości z okazji 30-lecia Towarzystwa Śpiewaczego im. św. Cecylii w Rzgowie nr 51, z 15 XII, s. 3: jak wyżej, w otoczeniu członków chóru in corpore na uroczystości poświęcenia motopompy dla straży pożarnej (przy okazji obchodów 30-lecia chóru im. św. Cecylii ( ) 61. SIEDLECKI...?... łodzianin instruktor obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej z kadry obozu (kompania obserwacyjno meldunkowa) OLPG w Solcu Kujawskim () w nr 34, z 26 VIII, s. 5: na zdjęciu zbiorowym grupy łodzian, uczestników obozu OLPG Solcu Kujawskim nr 35, z 2 IX, s. 4: w gronie dowództwa i prelegentów kompanii obserw. meldunkowej 62. SIELAŃSKI Stanisław ur. 8 VIII 1899 (Łódź) zm. 28 IV 1955 (Nowy Jork) właściwe nazwisko: Nasielski jeden z najpopularniejszych komików w historii polskiego kina występował również na deskach scen warszawskich i łódzkich; w Łodzi w latach BIBLIOGRAFIA: [1] LEW ANDOW SKI Franciszek, Stanisław Sielański urodzony komik. [w:] Dziennik Łódzki,

17 24 X 1995, nr..., s. 18 (foto portretowe + obszerny życiorys) 1928 nr 12, z 18 III, s. 7: w skeczu p.t. Poplątana sytuacja (Teatr literacko artystyczny Gong w Łodzi) nr 35, z 26 VIII, s. 3: zdjęcie portretowe 1931 nr 30, z 26 VII, s. 5: zdjęcie portretowe 63. SIEMASZ Franciszek sekretarz Tymczasowego Zarządu Koła łódzkiego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari (od VII ) nr 30, z 23 VII, s. 1: w gronie uczestników wieczornicy ( zebrania założycielskiego?) koła łódzkiego Stowarzyszenia (Ruda Pabianicka, ) 64. SIEMIERSKI St... członek Zarządu Cechu Rzeźniczo-W ędliniarskiego w Łodzi lub Związku Cechów Rzeźniczych W ojewództwa Łódzkiego (, ) nr 13, z 26 III, s. 1: w gronie uczestników zjazdu połączeniowego Cechu i Związku (19.03.) 65. SIEMIEŃSKI K... ur.... zm.... nauczyciel Państwowego Gimnazjum im. prez. G. Narutowicza w Łodzi (w r. szk. /, /1937) opiekun szkolnego Koła Młodzieżowego PCK (,, 1937) nr 1, z 6 I, s. 3: w gronie najbiedniejszych dzieci ze szkół powszechnych dla których przy współpracy szkolnego Koła Matek i Szkolnego Koła PCK zorganizowało uroczystość gwiazdkową (zdjęcie z XII ) w gronie dzieci w gronie członków Rady Pedagogicznej 1937 nr 3 [uwaga: ten nr ŁwI ukazał się pod tytułem Tydzień w Ilustracji ], z 3 I, s. 6: na uroczystości gwiazdkowej, zorganizowana przez Szkolne Koło PCK przy Państwowym Gimnazjum im. prez. G. Narutowicza i jego Koło Matek dla najbiedniejszych dzieci ze Szkół Powszechnych nr 18 i 43 w Łodzi ( ) nr 51, z 19 XII, s. 2: przy stoisku Koła Młodzieżowego PCK przy Państwowym Gimnazjum im. prez. G. Narutowicza w Łodzi, na kiermaszu bożonarodzeniowym Polskiego Czerwonego Krzyża 66. SIEMIŃSKI Mieczysław ur ( ) zm ( ) artysta malarz członek Polskiego Związku Artystów Plastyków w Łodzi w Łodzi od 192.

18 1930 nr 16, z 19 IV, s. 7: reprodukcje prac: [Kościół] Notre Dame ], olej (?) Barki na Sekwanie, olej (?) nr 18, z 27 IV, s. 5: prace: Kapliczka przydrożna nr 23, z 1 VI, s. 7: reprodukcje prac wystawionych w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Most Austerlitz w Paryżu [Kościół] Notre Dame w Paryżu 1931 nr 3, z 18 I, s....: prace: La Basilique (Montrmatre), rysunek W śnieżnym stroju, olej (?) nr 4, z 25 I, s. 2: reprodukcja pracy: [Kościół] Notre Dame w Paryżu nr 11, z 18 III, s. 2: w grupie osób uczestniczących w otwarciu kolejnej swojej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi nr 37, z 13 IX, s. 2: na otwarciu III dorocznej wystawy członków Polskiego Związku Artystów Plastyków w Łodzi, w salach Instytut Propagandy Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza 1939 nr 12, z 26 III, s. 7: prace: Autportret 67. SIEMIRADZKI Henryk ur.... zm.... artysta-malarz 1926 nr 39, z 26 IX, s. 1: prace: obraz p.t. Jawnogrzesznica wystawiony w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 68. SIENKIEWICZ Henryk ur zm pisarz i publicysta 1924 nr 10, z 26 X, s. 1: reprodukcja zdjęcia z wizyty H. Sienkiewicza w Łodzi w dn. 3 I 1904 r.; tu w gronie członków Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia 69. SIENKIEWICZ Leon prezes Związku Majstrów Fabrycznych w Łodzi (1931) w lutym 1945 r. był jednym z inicjatorów reaktywowania Związku. Mieszkał wówczas w jego siedzibie przy ul. Żeromskiego 74 (wg protokołu zebrania organizacyjnego Związku w Muzeum Historii m. Łodzi, H 208) 1931 nr 16, z 19 IV, s. 3: na otwarciu lokalu Spółdzielni Przemysłowo Handlowej w Łodzi 70. SIENNICKI Bronisław ur.... zm. 26 X (Łódź)

19 ks. prałat pochowany na Starym Cmentarzu katolickim w Łodzi (pogrzeb 28 X ) nr 44, z 1 XI, s. 3: zdjęcie portretowe 71. SIERADZKI A... pracownik biura Łódzkiej Manufaktury Pluszu T. Finster (1926) 1926 nr 28, z 11 VII, s. 3: zdjęcie portretowe na jubileuszowym tableau Firmy (25- lecie) 72. SIEROTA.?... ur.... zm.... członek zarządu Łódzkiego Okręgowego Związku Atletyki (V 193 ) nr 20, z 17 V, s. 6: w gronie nowo wybranego zarządu ŁOZA 73. SIERPIŃSKI...?... ur.... zm.... (w r. już nie żył) kolarz?? w i r. odbyły się kolarskie wyścigi memoriałowe jego imienia nr 28, z 10 VII, s. 3: fotoreportaż z II W yścigu Kolarskiego dookoła Łodzi o nagrodę... Sierpińskiego uczestnicy wyścigu i Komisja sędziowska moment wręczenia nagrody zwyciężcy tego wyścigu (Konopczyński ze Świtu...) nr 28, z 9 VII, s. 3: uczestnicy i organizatorzy dorocznych zawodów kolarskich o puchar... Sierpińskiego. W grupie syn... Sierpińskiego...imię? SIKORSKI.?... I ur.... zm... inżynier chemik pracownik Miejskie Gazowni w Łodzi (, ) nr 5, z 2 II, s. 3: w gronie pracowników Miejskiej Gazowni, uczestników kursu obrony przeciwchemicznej LOPP ( ) 75. SIKORSKI..?... II ur. zm. inspektor oddz. łódzkiego PCK () nr 21, z 24 V, s. 3: wśród uczestników uroczystości zakończenia kursu dla członków drużyn ratowniczych PCK 76. SIKORSKI Władysław ur.... zm. 4 VII 1943 (Hiszpania) jako minister spraw wojskowych gościł w Łodzi w dniu 29 III 1925 r. na odsłonięciu płyty

20 Nieznanego Żołnierza przy łódzkiej katedrze 1925 nr 12, z 22 III, s. 3: zdjęcie portretowe nr 13, z 29 III, s. 3: przyjmuje defiladę wojska po odsłonięcia płyty Nieznanego Żołnierza w Łodzi 77. SIŁAKOWSKI Jan ur.... zm. 9 VII. r. kapelmistrz orkiestry dętej... oddziału fabrycznej straży pożarnej fabryki I.K. Poznański w latach pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej nr 31, z 30 VII, s. 5: uroczystość złożenia wieńca w I rocznicę śmierci na grobie J. Siłakowskiego przez dyrektora zakładów I.K. Poznański. Na zdjęciu prawdopodobnie również członkowie rodziny i orkiestry. 78. SIMONOWICZ...?... inżynier wizytator szkół zawodowych w Kuratorium Oświaty Okręgu Łódzkiego w Łodzi (, ) nr 26, z 1 VII, s. 3: w gronie absolwentów i grona pedagogicznego Miejskiej Szkoły Zawodowej dla fryzjerów w Łodzi nr 2, z 13 I, s. 5: podczas spotkania z gronem pedagogicznym Miejskiej Szkoły Dokształcającej Zawodowej Nr 6, przy ul. 6 Sierpnia 56; zdjęcie wykonane w pokoju nauczycielskim 79. SIMONS...?... dyrektor w warszawskiej firmie cukierniczej Franboli 1927 nr 51, z 18 XII. s. 7: na otwarciu łódzkiego sklepu firmowego w Łodzi 80. siostra Józefa (...?..nazwi s k o p r z e d w st ąp i en i em do z a k o nu) ur.... zm.... zakonnica z zakonu... przełożona (kierowniczka) Sierocińca dla dzieci po żołnierzach W ojsk Polskich w Łodzi, ul. Marysińska... ( ); w marcu r. obchodziła jubileusz 15-lecia kierowania tą placówką nr 13, z 31 III, s. 6: w gronie uczestników jubileuszu 15-lecia Sierocińca i swoje pracy w nim jako przełożonej; zdjęcie wykonane przed wejściem głównym do Sierocińca 81. SITAREK...?... ur.... zm.... komisarz Policji Państwowej w Łodzi

Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy)

Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy) wszystko poprawione!!!!!! dostęp internetowy: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=6 [ NIEOPUBLIKOWANE, RĘKOPIS!!!! ] ŹRÓDLAK Wojciech kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Bardziej szczegółowo

Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy)

Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy) kolejna strona do poprawienia:... ŹRÓDLAK Wojciech Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy) (w dodatku ilustrowanym p.t. Łódź w Ilustracji do Kuriera Łódzkiego, 24 VIII 1924 27 VIII 1939, nr 34)

Bardziej szczegółowo

Sadeczanie znani i nieznani

Sadeczanie znani i nieznani Anna Totoń Rafał Bobrowski Sadeczanie znani i nieznani Katalog wystawy Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego październik listopad 2012 1 Publikacja okolicznościowa przygotowana z okazji 720

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski. Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła

Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski. Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła W Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła Fotografie: Krystyna Duda, archiwum TPKZ Wydawca: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1 2 Spis treści części I: 1. Wstęp..4 2. Kalendarium......5 3. Historia Hajnówki....40 4. Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki...101 5. Dane demograficzno-geograficzne

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Nr 1(57)/2009

Od Redakcji Nr 1(57)/2009 Od Redakcji Nr 1(57)/2009 DORADZTWO I EDUKACJA Franciszek Kapusta Szkoła w Czernichowie 150 lat w służbie rolnictwu i Polsce 2 Franciszek Kapusta Walenty Wesołowski senior oświaty rolniczej 12 WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny (1877 1940) zapisał się w historii jako adwokat, notariusz, społecznik, polityk i marszałek Sejmu Śląskiego, a przede wszystkim przeszedł do pamięci

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Copyright by Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, 2011 Grafika: Jerzy Blancard Redaktor: Irena Horban Zespół redakcyjny: Hanna

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Wołanie z Wołynia Волання з Волині

Wołanie z Wołynia Волання з Волині Nr 2 (93) B Rok 16 Marzec-Kwiecień 2010 KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI NA UKRAINIE Wołanie z Wołynia Волання з Волині Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu

Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu ISSN 1899-3443 Cena 5 zł (w tym 7 proc. VAT) M I E S I Ę C Z N I K N I E Z A L E Ż N Y 6 (18)/2009, Rok II Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu str.30 słowacy w handlowym raju str. 18 650

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM od 2001 do 2005 roku Opracowała Felicja Jałosińska WYDAWCA STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA i REGIONU JASIELSKIEGO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZĘDU MIASTA JASŁA JASŁO

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

Hallerowie. Herb rodowy rodziny Hallerów

Hallerowie. Herb rodowy rodziny Hallerów Hallerowie Hallerowie to ród przybyły do Polski z Tyrolu. Najstarsze źródła historyczne mówią o kowalu Piotrze Hallerze Ŝyjącym w II poł. XVII w. Piotr poślubił Urszulę Stroblin i razem zamieszkali w Storting

Bardziej szczegółowo

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność Nr 4 (139) kwiecień 2013 ISSN 1640-9337 Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Cztery wielkie sztuki Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2011

ROCZNIK PLESZEWSKI 2011 ROCZNIK PLESZEWSKI 2011 Pleszew 2012 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 ISSN 1233-2917 MESIĘCZNIK - LUTY-MARZEC 2009 - NR 2-3/212-213 EGZ. BEZPŁATNY Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze Podczas otwarcia wystawy kustosz karczewskiego

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo