IO aroszg :---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~"

Transkrypt

1 WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj Kuf WECZORNY JLUSTRQ B fb Cen -numeru ft -----:---- CiROSZY c_en_a_nu_m_e_ru_o_o_ro_sv L-_Nr!9Jlillillil!Jllfiliill!J os_x-=l_s_o o_ra n_n_a o_sr_vcn_a 9_2_R Ll CZĘSCOWY STREJ ŁOD DJ instviu;joti usgte;noś;i pu6i:nej dl poprc:i lrodl- ilośt DJoóDJ irorndjojodjj(fi urucliornion OJOru - %nin Lódź 3 stycni rsttoych Zostrenie streiu mlprci streiujących trmjry istotnie dn pr<;ę poruci n n solid! Do streiu eni os!!i prco- uości e strejującymi tmjrll! 3 b m (i) Wcorjsy piersy dień urn- nstąpić jutro O go P? P9 będ e op ero chomieni trmjó pry pomocy Od smego rn rt iąó nicy miejscy goni cęscioo ele domo cy stej protestyjuy ud ę ontroleró instrutoró or noego podją strni u d dminstrcyj troni - tych romirch Jich by proe nych celem otrymni eoleni n rcon}cy sy chorych tór personelu miną upenie spooinle Rno yjecho n misto 3 o- onie diś nocy ogólnego ebr- becne suj)lją się odrębnym ą- tony ó po poudniu ursoo iuż 6 o- ini trmjry do lolu in Ośi u nrie ud:tf! streju rotest- Krt Z: Z P tóy oci:ąy od cyjnym nie gosi Wyąceni ostli dni distejsego prejmue mctyę! toego ó Trmfe ursoy od god 8 r l O ile eolenie tie będie udie od streju rónież prconicy miejscy strejoą o n Jutro do s Anno do god 8 lec pocem jechy lone ócs ebrnie będie one trudnieni spitch pogotoiu r gielsiej ebrn!e delegtó ibry pry udile systich iąó - tunoem i domch stró i le j nych J ns informują rtel medo remiy W chili gdy oddjemy numer pod r yoć strei posechny ŁoDiś o god 8 rno trmje pono- odoych N ebrniu tem nstąpi nie ypuscone osty n misto yjśnienie sytucji J )>odjęte ostną prsę niem jesce scegóovch i di dl poprci trmjry domości jie romiry prybr strej j Dis rno dlsym ciągu ys!ne ięsonej ilości Po numermi 2 uchy odnośnie dlsej cji Tymcsem iąi prconió protestcyjny Conoie omisji strej- i Jsty do mist ięse ptrole po7 i tóre ursoy dniu co rjsym diś rno uruchomiono linje instytucyj użytecności publicne) i oych boiem jesce nie ożyli spr licjj Ptrole te_ jęy punty obsercyj nr 3 4 i 5 Ogóem chili obecnej [ iąi prconió omunlnych pro odni reulttu sych biegó Zdfliśmy jed)uie poinormo; ne u ylotu ulicy Nruoc pred ursuje 65 oó J omunluie dy-! lmoy dniu disiejsym jednorecj po poudniu uruchomione_mią dnioy strej protestcyjny celęm po- sie że cęść enych prconió remimi trmjoemt or ooo srstich prystnó sc być Jesce linie nr n stcjch rńcoych trmjó n Tymcsem sytucji strejoej!:p=;i:: Mmie i!oii m sy ciągu S!!eJie N odbyte onfe rencji omisu strejoej rądm iąó rteu t P ć postnoiot t Z Z l dd[ o umnni g:=! :i::::cr:ii Z: J si clojdujemy osttntei f:efem 6: lionf)j;ollrfo do ito 6 puftu chili diś yjech do Wrsy oin WoJtieprcy npetor M rs3]e pii sthrsii r<>govy _ ni t 3 s t sc B u res tdomr rol i ::c!n=j pr;!on=: J?ódc 6 pufiupi echo:ty mll!uń- yrit życenie osobisteg- objęci ho- c sp \?Jti!CZ predtoy osobsce msterste prcy sproló srej m Mrsiit: Joief Prlsd5ego noroego dioódt t PUiu h secl ó i go prcon p Osc! KieLnil oż tych dnich - myśl tie:go życeni nistąpić m dn_ie sytucji trejoe lodi Po g rne yc rpoirt mlo K:rn!oi o lyicle lo- ve strony iról K<:ml iprnseie Mir- rot jego stąpl gomch popoud Cy Clojdie do ojny żoniej MrsJoi PHsltlldJsiemu Wr Sr: Piilsudsiiego do Rumunii n tę niovych Nieątpliie insp Wojtie ic otrym ministerst instrusiore i dejegcją putltu tór ucystość puoą Pr im Mrn! Pisdsiego cje sprie prycynieni się do l jpońsfto-oneruftńsfdel vreidist się Belediere semu idcji onflitu sefoi W rporcie tym pl Keinl - stcjonuje FJticeni Londyn 3 stycmt ll*&imiii:liil6iiz_& _!Zllillll!l!lil Blllilll!ll!BlllDmi!BlllR Sytucj Chinch stje się minu u:; n:fjió:r:c!roźjs:: e dl pooju nietylsnghju są groźbą o n schodie Stny M Ą Zjednocone AM o Do l-- ]_:\A Ł o NĘ Bestlsiego c ynu pdej!llą energicną nteencję celem hidom cji jponcyó doon!v- r brtem cele-m mjątu grnici Spodieć się nleży spódi :l! ni meryńso ngielsiego preci Lubio; 3 stycni f Energicne śledto prodone n go csu seprcji t że Po śmierci o Jponji W ubiegym tygodniu doonny o- miejscu pre sędiego śledcego uj- Muroej mąż jej uż się jedy Pomiędy Londynem Noym Yorem tucą st - gorącoe nry nd st e si Boró pod Siedlcmi str- n;o że_ gprcą morderst by mąż i nego spdobiercę Więty ryżoy sny mord n osobie miesnitej si Muroej Jn or brt jego Leon i ogień pytń Mur pryn;; się o infotm ystąpieni precio Jpon}i Leodii Mur Nd rnem nleiono oleg osttniego nieji No Ohy- ryminonego mu cynu podjąc Berlin 3 stycni ją mrhyą e snem miesniu N dny sój pln morderst doonli oni rem nis soich l)omocnió(t) Z Dren donosą że tetre goie bitej idniy rny otrym- celem dnięci posidnymi pre Wsyscy trej mordercy ostli res miejsjm doso do demonstrcji pre- ne sute udereni tępem nrędiem bitą siedmiu morgmi iemi toni Osdono ich ięieniu do cio Moissiemu tóry _ystępo Zlrmone de policyjne stttęmżeństo Mur yo od dużsa- dyspoycji sądu tm gościnnie W csie treciego tu y pred gdą gdyż mieslumie byo studenci żrucili sereg bomb ią; nienrusone t że ylucone byo eych i nosili oryi preciwo r- by r t brodni mi podoże tyście rbunoe == fsery pieniędy snii Liidcj osob osdono - i-:ienlu WJDl enunj otiemnei frjte lileru pru ufitó :JHosoo>ie«;fliej!Budvnc>ft dosst;st:tnie fo6ręt;:t:dv sponq Kró 3 stycni Moieciej 64 Diiesi W budynu tym Dienosi i Miesńcy Kroodry ostli dniu corjsym godinch ieco Ehrlich prechoyli ięse psy cją Chrn oie Sosnocu i Sle Kró 3 stycni benyny frb i innych ltoplnyh roych lrmoni detoncją obserdlugorlch u yn rpolicj Od chużsegu ju csu Jednoceśnie posesji domu pry ul mterjó Wde prypuscj-\ e o\ys ot r ymyl systemtycne CYJ dochodeń poljcj ujęl rescie me\du nl:i o jiejś sjce fsery mo- cą sję f!sery tórymi oli Moieciej 64 nleżącego do P budynu tym mieści się tjn ibry ne t tór ro nęl nieyle intensy- się Jn Krboni miesy Dą Worychieic pocęy się ydoby- lieró Z nieustl?nych jece nrie pry \\ną dillność n terenie poitu broie Grnicej ord Srcbrd li ć ęy dj[mu Weno nieoc Zerc Treci fser ce Ro- me str ogmoą tór pryby n cyn godmch ecoroycp nstą clrnosego S t pusct obi eg monety enblum do bi ec Potem resto- mięjsce i ropocęt cję rtunoą! pi esploj tórej suti oy się - io :? :\ oto e prycem flsyfity no 6 gentó tóry )rnlpqrtoli Zjec:h:iy td cle policyjne tme jftlne Cy dom ost burony by y t rq: ni c produ one że by- flsyfity Wsystich osdono re ropocęy dochodenie J się oo ybuch post J Betonoe ściny legy gruch c o b rd o trudno s t : crdić że i:e są scie sądu grodiego Kresoie j J ustlono sj t puścif o- njdującym się n podóru budynu y ps toplnych mterió st on utent ycne Z s;c monety 5-toto\r-e byy bieg ciągu osttn:cb tygodni ż 5f)O -i tóry od dużsego już csu dierż-l ną qguiu N scęście budynu i:odrb i;ne nieyl e un stonie Po-! monet 5otoych i ilset monet dq ili Krol Dienosi (f<ról Jdi-ltym nilogo już nie byo Pryby strż ir 26) i Slomon Ehrlich m pry ul ognio prco ciągu 5 godin :-:J rh:o s poroumi się poli- otoych! i

2 Str 2 GW Zd tó r ETflftL 3J tticy 9s2 lerenodo g R M Z OU n OU e soferó prysieh pienie nn odsnljąc streliste nogi (y) Uli-ce stolicy ndseńsiej bv- tych dnich idonią neyyego oncertu tóry ost yony jest dsiś poicidjq slrusflq cisq«:q si :: s;=?: ::::::: jjet7 Murey Murey Msoi tetru do lodnos i Dl l/al - t se- podnie mgistrtu 8 _UD ff ro rem prosi o predużenie żno (h) Nie t dno jesce temu st- sę r 89 Lec net tern srom progrmu MoulinRougeu by dryl d;ennej tsy dl oferó o pó r pryżnie opili śmierć no- nm otoc?em mod decvn pry tóry sd się 8 dosonych pę C!iny cyli do godny p gdvt mitei soim csie Ooulou jednej cig soją mey urdą tumy nych tncer 3 tncery Po drylą tetry myne s preżnie po go njsfrnniejsvch gid Moulin-Rougeu mecv;n ór godmmt yst- odby stę esof lc tórej cine Publ Cność nie chce p: ć tych csó iedy prybyte ten cie Ją poq ocnem sy ystoej dtf bry tcer ele dmy p ysoiej nocnej tsy i prgnąc ns7 sy się olbrymiem poodeniem prtli Je omp!ementy sdli lur st rvs!eo nomc poeci cędić sobie tego ydtu cor rd mlre J stąę Mrt George Hu- iej ucęsc do tetró clym Pryżu populrnością cej tyne prooyce: Europie Śtnio rec możn że żdy P? sonconej yste Jenne go!te rystorci siąę Tn-! W iose M u e yo śród?<> r Y : r6ctl jedn n scenę rótce o becoj tóry esotem grome nos n d p b d cu Z?Zlef!liec pry yjący ry stt ngfon do Moulin-Rougeu prydome TnHru Obecn gid ró niebye buren!e PostoM f siebie punt bonom odte- tóry f:śnie by stdjum orgni- Komedji Frncusiej Cecil Sore tór tro regoc precto Je;edtć Mouin-Rouge co byo ue cji Od piersej chili postni tego oym csie debjutot Vriete m i::rei n go stnoisu: :W t h piesy tp ierm njomsci tetru stl się on njulubieńsem miej- by też jedną biorących udif - dnich n uicę pry t6re m es dy Pryel}l ycem prysie Pęne scern literco - rtystycnej bohemy lnych uctch Nisem móiąc rel<tor pryby!o too soferó tóuy Pryż diś preży petnem tego so urą:l burlią dc!onstrcie Nr tncer niebyą mestrją tncą- prysiej cde -Ocesnego nn prryciągy j Njięsem poodeniem ciesyy nceniu renesns nn diś POWPr7e presy sit syren i syn tet!u te it mtehgencn ultury sie soboty iedy to pry esoych Csino de Pris Tbrin Lido ó smochoow/ch pieielny ten ott r stui Pry 8-tyc lt ubiegego orych publicności n slę iei- cy Moulin-Rouge osiem spniych cert prebud ne tylo Muret e-:l! stuleci Wspniym ilustrtorm tego dż iel ols tórej inś- tncere reproduuje dnego n- W} µęd óże systich mes 7 dnefo o_resu i esoego żyi Mont cie dlódiutich prepięnych die- n yginjąc gibie cit i tńcąc n có uoc Koncert tr cy!tttrtre u u?ieglych dm by medno l cąt stroju prrodicieli Ey sty- jednej node drugą trymjąc piono- rns djpltro lrmon poltcj mu s; moffestujących soferó do odj mry tetny mlr Toulouse- Lu clliie pryry ty żenonemi min o pry goie d trec refrospet yst tórego mi soją ngość Lec goźdiem se by rou ubiegym orgmon ; ;ft:eu:sy;hifun:ef- li ste tórych rnn byy n ustch cgoulou Mon-Fromge Mi ego Pryż n Tr ns c m;jugj br dge mi-=::n:ie e:n::t;i: ż)ącąl Ośmioletni idyll ngielsiego ler tór ońcy 5ie mecem bosersim i PfOCeSeJi dą strego Moulin-Rougeu Wie- f lu nomitych ludi tej licbie też J (y) Rodin Serle nleży do st-! do csu sli n polonie n jące i się yprodić rónogi to ilu_ minist!6 uśietnio soj obec sfer ptrycjusosich synnego uropty Nit nie idi tern b- momentch gdy reygnując e sej rych edy ysty vemssge nocą mteresomem pryglądno stę por- mist uniersyteciego Cmbridge sol utnie nic dinego Nie możn pre- prysoioej flegmy dją się porć tretom niste tórych tre t Chrles Serle byt nomitym le- ciei bronić ptrycjusoi Cmbrid- uniesieniu nie nją ócs żrtó dobre byfy nne systi s!rsym rem Nie posid on nic tych ś- ge prebyć torystie prystoj Nie bcąc n to Gven nie stoso pnom będącym! ystie ro ; ciości jie miesńcy ontynentu nej modej nieisty Nie możn byo się do oli sego mei ndl spoty ich tymy s n portrecie Jn- prypisują preżnie typoi strse- rónież nic rucić postęponiu p- się e sym pryjcielem Sio ne Avnl clon?wte?mitetu tnum go ngli By on ysoiego rostu ni Gven disiejse nieisty orystją streńcy ler miesli tym s fern predsth gościom - orygin orpulentnej tusy odnc się pe- upenej nieleżności i olno im dy- mym domu tórym miesi Jenne Avril tego dj!! prypdiem ną nonslncją soem typ pocci- sponoć sym csem i osobą e- Gven; oolicność t ocyiście ogrodug sego unni Wolno jej smej mnie uti jej omunionie się i;ryjecht proincj t precyt- ego miescuch W rou 924 Chrles Serle lecy decydoć j to niedno stierdi e svrn pryjcielem sy plt relmoy ysty JeJ stpn Plce pieni się obureni porego pryjcel Lutrec pos n żonę spredcy slepu olonilnego sędi Mc Crdie o ybore topni Gven flce mi ócs 24 ryst nit jej nie może bronić pro stnoi rescie sprę postić n vernissge Dn gfd ubóstin i obsy- l! nie odncl się on prdi dić tiego trybu życi ji un ostru noi Peego cor d?nt d? Jcr7 pryjel<; domu pyvn itmi i lejnotmi _ Jen-! elą urod le by brdo t!scy M!mo to pn Plce spredc: otdcjąc t dosć m Ju tej orne ne diś Jest mleńą surconą stro! me pobion penego dięu secą pogodne) esoe) try Chrles Serle pocu dl niej lelą slepie olomlnym tóry rbf 3 dj! Ztąd od ler by ntycb tyych Jesce occh miesjąc n symptją Ler Pryią sę me- funty tygodnioo ptry się n tę mist prybyl do niego celem osttecprolncj e snym domu Jednym : yle o s:ej J?Cjenti Od?śmiu lt sprę nieco incej Pre!t tole nego lldonl tj drstycne) deprtmentó Seny PtrJr- ; spotyh się om stle Gven Chrles rol ten stn recy rescie stru spry Dr erle u i Jego mlechfn ludność mleńiego mistec ud h się try ry ygodmo:o u-! n pę po gltonej scenie bro- sne ndje się d!eo JepJ o roodnosi się ieljm scuniem do tm n ycc Jdh spólme ol- ml sei monce prebynl to strygniec tej ony TronsieJ o doy Biet upenie nie podejre- cje odbyli spcery onno od csu rystie- ler Anglicy rdo dją pięną Helenę Ody pn Plce pryby do ler n progu st tletycnej s:?p 4Ael!Qf - :o;;: ::::: x jąc że pod tern nic nie móiącem m hudoy PollcJnt tóry musi do dn się sromnem nisiem ryje opusceni msnl cl leomyśln tncer tór cię Pn Ple me d ygrną Nro6i LJ ciem podnosi nogi poyżej goy stępneo Yec:or nou l rmot ff uując oieteryjnie oronoe mjtelefomcme sgo ryl Tym em prv pomoc:u si n odp rvrodonuc:li tęci Tncer tór preży soją mlitoj n l: potóo;v puddć sśtće bdo myśleć recyiście mogli lincy ost (x) Berlin eletryony i tnę moru sryny me sę ur e sce sej pryc o o scnsiej Wdomośc;ą podną pre sereg po- e gr on pry pomocy Jichś niecy nie postnoiono n ące mistem Nit nie podejre że do Biet rnnych diennió że peien berliń stych sil ponież dinym i ne- mieryć się bosie yclc mi jest jedną tych tóre budąc gor cy tóry ud się n ycsy do ytomconym scęściem stle y- otrymć Jo ngrodę pięną pnią gry i to ten sposób te me pre- Helenę Po drode n mlejsce li le senie mfyeh miesce frncusich Monte Crlo robi bn synie r prystępie silnego gnieu ruto robicie bnu ygląd o iele pd mu prie ni Jedn st j brne motyle fruy po sli MouUn-Rougeu dięcnie prytrymując senscyiniej niżby się do Bre Scęśliy grc yjśni jesce ci sję n niescęsnego pn PLice ysoo uniesioną jsną sunie pod sy l desystiem robciem bnu ny że ygrn i t ne robice bn- odjąc go nielitościie pięścimi W reultcie biedny mżone y j i odsnijąc streliste nogi obci<\g- się Monte Crlo chilę tórej ru u Jest tylo recą yego prypdgrce sdnico djelą się n stąpll n drogę sądoą żądjąc plenet nięte crnemi jedbnemi pońcoch- : pieroi pry jednym stole brnie u m; i ysoo nd olnem prepsne gotói Berlińcy ó ygr il l grup Nietóry grją podug ust- ego odsodoni prysce oloroą podią Dopiero sli miijjonó frnó co niemieciej!onego systemu tóry njcęściej o nie jego mżoni tór oy mu ysty Lutrec odryto że md luc;e nie stnoi nó t rotnei d! grją n chybi - trf dl v- pomoc utrymniu domu Po dugiej lej roryi lub też j się to cs yminie listó dotó ropocą me Blet Jest Jedn tych tóre sto sumy ryty ten niepomniny styl uec- j Bliżsi i dlsi njomi scęślic m dr grją pndiem ntchnie się ielce senscyjny proces tóry nie prestje penić splt pism lonoionv n nieliconych portretch ry- ropuścili ntychmist idomość o niem Grc cbiti tiego ntchnienf dyńsich Kompletoi sędiosiemu sunch stychch styl ryjąy się tern joby rob- on bn pry pornofdch rofnych podcs nn cy si ndpryrodonych Widomość może ygrć oloslne sumy gyi preodnicy prysięny ler oronoych perfumonych hle t ost ntychmst podchyc>n prccu poprostu co treb obsti populry sędi ngcls Mc rdie pre ogól i do nooreonego mlljo hy nie pregrć Ntchnienie to memct Sąd stoi ped nteyle somphoce Jesce będc dieciem prys ner gs się seti osób prośbą o jeh nic spólnego żdną ml({!\ nei:n dte Z JedneJ strny ystę!ni Jsnid-cniem W onretnym y PUJ pos ony moe tóry gid Moulin-Rougeu uoch t- rdę dobyciu mjątu nec Kstcąc się sole bletoej f Scęśliy grc pytny o pry- pdu opuid dlej berlińcy bv soi n stndisu t mą Jest cogr mf Jenette prygotpy się do cynę sego nieyego poodeni JOH ronid pdd pyem tiego n mco c Pryem sej to: ys yci ru_giej s ston pru ystępó Wieliej Opere Podrós- yjni te systie ursujące o nim tchnieni i tylo dltego ygr sy pięn Jenette ręcy się pe- poglost są yssne plc i że Js Berlińcycy J rónież śido- gld S;:leiymue pfręc!nne Domrs ce me prgną : nyrn modieńcem tóry broni n- nodtem niem on nic spólneio ie gry Monte Crlo pryjmują te b slibu chcą oni PO :rreć J :tjg Pon!eniedoierniem yjśnieni dteg:> jedynie post t Pogos mrtion ri:econej ystępoć i h n cer dl miości i spooju musi ie od penego csu intereso się on ż scęśliy grc by seroo n Godi syt eprnycjycći? t s osun t p! n dpryro j ;i; l- byy yącnie o bd c s t ymu ny J dmy i mi d ie r- gdnien n to W tym csie t iu c ntury spry go dć srę bif n chleb drogą upenie nie rty i hpnoy Nleż net do ó tó- nych prypus_cją ogólnie że jest on ne nleży b iem pominl? hf stycn Stediif pry oienu sy re mtensyme preprodfo njro reoylśce Jsnoidem niernu- rj t ydry się nnej e s ej biletoej n ystie tór odby mitse esperymenty i doś:i<lce! miych poodó ie cryce si semi suroej obycjoości AngJ & l Wsyscy tóry obseroll grę ber- dolnośc podiehć innymi l 6n- fdoidft f

3 Nr 3 L!l 3 Ze sreffiu 3 Str 932 irnrjrv Lodi j -- Relormo Ulgi dl ptnió Ceny poniżej tórych nie olno będie spr4ledć ruchomości n licytcjch W njbliżsym csie de yddą odpoiednie rąden: - podtu oiso\veqo prepisó egeucyjnym (d) Donosiliśmy ju* że biit\cy! ni; e ględu n ogólne ubpżenie (d) Juiż od dfużsrego csu tde W mistch tego rodju ypdli do ścąg ru ld prystąpią rou le- Spr it:dośct do s:_rboe otryty menro:rjy ru- róni nie nleżą mtych crgmcyj domgjący<:h się dje sę becen drogie mebje rto- podtu ojsoego od osób t6re s N _Jednem?Sttmch posiec!ń st ściioe ntyi unądeni fbrycne tjy olnne pre omisje lersie lęcnt:j rndy rrnejs e brdo JDsereformy prepisó egeucyjnych n::e omno ę sprę Prlcc!-nt reformy prepisó egeucyjnych W net niemchomości Zrnbiją n t m ni thlbv:y sużby Zoln:eni od podtu mją być tvl- :ący OTilSJi!nnsoo : bdete piersrm rędije ugę rcno n tyil odioi licytnci iby srbo SYtcyj rnmite predmioty s sprle- e spr:edjąc poscególoo obje!ty c oeronotni rejesro<:ni p(- stpt projel{tem obmeni py ne po ti nisich cench e uy- otrymrm niome sum tore pre- stoych urędch posrednct pr o potu u)seg sne sumy dją minimlne oryści! nie net!v mlej cecl nie pory- cy tóry rou podtoym nie pomgn się op nunoce by mieli prcy prynjmniej pre ors bącym rou sciągno od ptnló\v dm srboym pftn dopro- ią leglości vodtoych Wtdie obseruąc tego rodlu y e uch miesięcy i po tern me os gnjl pdte tylo d ubiege l:u U dją do ruiny!;eyno J;t o tern donosijy prsf!l pdii ostnoiy r<li ef!lu Obec dochodu podlegjącego podtoi do- żją i lty try lt byhiby bt etn cirem dl nctnej h JeJs si n K!esch Wschodrnch me ministersto spredltośc oprco chodoemu Zgodu:e pln: d biet Y mfosńcó spredno n licvtcji d ote ro- uje projet usty tórej relicj Projet ten do tej pory nie ost je y (i;niu d sy;!ch ptnió m dórej iprtość ryno by sce- będ<ie mif doni-ose ncenie rptr7ny C::ć rdnych posce 9JO ro podte /i!!nięty ya nj<> prepisy miilioicie to Będą golnie yso pr gorąco pojetodę ntomiśt j \:32 niżsej cenie f)on!ej tórej rie bt:die \l Sti podtoe trech lt \CZ postll ują e mnesenie sum i [!]lijl!j!ll[!lt!jl!jl!jl!llj!i]l!j[il l!o prcdc lic3tcy ruchomo j podtoych ne poinn nstąpić nie stnoi dość poyną sumę ści i meruchom<>;fri l!j ; Nley Prypuscć ę pr;usitie mją J;lYć ydn do Jest recą peną e obecnrch f! Pr7plsv :- [!] WSZe!ch egeucj! rjqć Wselie fe ciężil:h csch brdo iele OSÓh ne fym tyollu spr t njd;żte W sfo [!]! bdie pos do środó n spcenie hcy defmtyne rostrygmęc;e lei ry n!e yfąjąc t ro ncty-ch ljj Jednoceśnie i innych mistch legoct dneleme od podrysego m bć cii:rn Jednego rou A polsich iele się obecnie mó:i o pro ( t [!J WY n ust o są -OWym odroce:uu lni b d jecie pobierni podtu ojsoego ft drl rolmt Ust t m być tre\/ t!! [t] W h d i- ę ą 6 ijjodobn sej onstrucji do ust de prypusc e uc t t rou msone brdo ielu ypd;n tylo tu r premy;:)o h uec f i b b ć i 4 preciąg ; 933 ugujcvc prys m Y Y po l rn en PO G i jednoceśnie będie prystoso- i prystępoc do egeucyj prymuso ;4 n do spr:cjlnych potreb irolnlcych yc:h tórych nleżoby prede u dte lt 932 9J3 hdoper<? _po--- ue cynjąc od lt y by Jnso nntut- fil p t - f!j Sm ny normlnie J pridoo jeden tnm rd! emsv e un;o ii qdole odrce- _;;mm!al! : : = l9jl l! l!j sląc v u CÓ\V drp r;i TR /\DE HOR b N Y yśietlny -e rnji Niemcech W!ech l3egj!-fspn! Cechosloci r tfj A c Ziednoconych i y; ęs<dci A Krió Ameryi PoludmoeJ l i m iryf]ft n fjo([stivie dego ndy- vvpdu \ivdulne!!o Sfery rolnicie ustę tę ocviście pryjmą iejiem dool-eitdem gdyż [j] jej br oresie ohecnes{o ryysu go; spodtceo od dość dn d l się Jui odcu;ć L!J l!l : i l!!! 8 jl9j!ij!ijljlfilli!} llit W Miiiisf to D tej PC:fY d me ś me poęto ej sprwe onretndych detcybjjd Ptnicy: tlryścćh sęi Clle ie Jes r o pon o oce u UROZEN pod n<;icm WODNKA du!u ją 3 styru - pos<lą chrter ucuco- Prce ministerst spriedhośc WY mryc ejlli mi niode dążeni umi- posują się sybo npród to też oirtle clo prc n:i-uo)ch niedostępnych dl prdopdobnie już W nfbtiżsvm csie i:dego są tycl; dę nbytym dośid i Si : )Jl W$4W>4i& LdJ!il!lrefe;ftone t N ) p t b y egu u r os tej ro pod o utobusu dost się 3Zeni M!chl Bilosińsi m pry ul Bednrsiej 4 DoDiś nl on ciężich usodeń cielesnych PogoBomb T plo-jfrmu sohof ostitni Di6 pfęnie gr! tetre &mb Ndeży ięc toe po udieleniu piersej pomocy pre<nystć ojr i jnltpędei obcyć tę ioo go do spitl Ponńsich spnią rcyjną nię Progrm ten :ier ogromną illość trcyjnych numeró i je&t Ulfrymny n poiomi-e reprluru njlepsych etolecnych tetró re}oych jeśji chodd o yodcó progrmu!mn-lcie S BJee(d) Z miesni Luby Grynspnoej pr rónę M Brgieą B HJmrrgą N Hertenónę Różyńsą M De<iego A Gó- ul Andrej 48 srdiono prdetol>e rtości Nciego W Morn E Resiego i A Such- ZO otych ciic_i<!!o - :O syscy są nomici i pubhc- _ Abrmoi Kąrstfoi fpomors 29) :noośc goąoo -cb olsue e W6Z)5tch niimesrdiono miesni grderobc rtośc: rch N<i opn deoon<:yin sprodxi 5 otycll budi e sodycmi pry ul Npl6r pre tetr B<>mb specjlnie d tej reji je5t brdro o/yginln i u n i<>ni duże osiego stnoiącej lsno Stnis poru&ene N yrónienioe :suuą róoceź: orone n ootjum<:h Bor srdtono rtyuy spotyeie rto pięne ostiumy ści 4 otych SJfrlnych Wl elich reii grnicnych _ Kimieroi Kędiersiemu (LutomlerDiś lry predsltieni: o g 6 5 B!5 7 ) srdiono miesni grderobę s Predpredż breló biure p-dróy bis (Piotros 6;:) Porót ulobus4ju s bielinę rtości 3 otych po żd<im predistien4ll ipeni()l!y (d) p osttecnych postnoień f ; - \ : : TEATR : cenm um!ejętme :lcą nr>ntne!eulie presooy Potrfią sę p;dobć i tcdny ją sobie otocenle ptci odminnei Wyirją mie rżenle i ogólnie się podobją cf:r; ęi cemu budją do isieb: uhl>iie i ysują -:: symplję ofoeei \Yle systiem umiejęhre &obie rdą i żdych pryrości ychodą pomyślnie Mją poude do pięn to!e&t cf<> mlrsl muyi i śpieu toe ne e prys;ości będą mieć tloych orąstją możność ogcen się lec pciruti uijąć Się rroden!em $lych teresó prede ęb!or cych dięi tórym dorobi!\ się ięnego m jątu iemsiego UrodLeni pod pyem WODNTKA-pOWimi i upriiić gimnistyę i SJ>DirlY un ć ąp;eti Diś osttni sobot ieliego efetonego bidącej odie or ndmiernego przemęc:r;etm d t omine us y WeJ ą życre lliv-ji#tiia nm es:e J os t t n f sob o t!!:r;r?;hd yct s;rtś c!: mprogru ep:) ; r : n_y różoym jio imulet - tllimn AMETYST prynosi scęście licby loteryjne 57-5 Udi Jiorą:!Jod ftolond poeifutu St Blcerón /\\ Bri;lels B Hlmirs N Hertenón M Dneci A Góreci W Morf! lt ResJ Su9bci) 8 Bomb-girls! Chóry sttysti i sttyści No spni opr Ćleorcyin-! Rei nipięnieisiycll stió! (d) N t(jre olejoym międy Sompolnem Supcmi pod ol pocigu dosti sie robotni olejoy Antoni Mdl miesy e si Plrni Wiel pod Łodill Don on cielesnych W grotnym usodeń ciężich stnie preieiono go do spitl D serc bij lc tt? Ceny biletó j!llm nlepodyżsl!one od t do 4 5 grosy Pre<ls!redd biletó odby się biure podróży Orbis (Piotroslo; 6J) Di trn p:e<f;stieni o god lu5 : - :

4 l!t!l 932 DfWĘKOWS lesce tylo dl 3 Nr 3 Jutro po cench ncnie niżonych! Korystjcie oji l obejryjcie cemprędej m;j eselsy diięoiec po si UŁAN UŁAN CHtOPCY MALOWAN Pogorelsą Dymsą Pocąte o god -ej pred po Kruosim Ceny miejsc n porni 75 gr proc preróbce filmoej- Wieli suces fnmu polsie:o (isteltrnseotl i - _ - nrs(dnh NASTAĘPNYCH!Mrscynuc P<>lć i:uvdtleoei ORZESZKOWEJ drmtycnej tri:edi d uch ;;pret:ny<:h Konflit du eh pici ;iuch -- Dźiqoe żyioó tj c;jl śr yl is dnch odmiennych rstv -:y\\i_ynycb - W rolch gónych: KRYSTYNA AN KWCZÓWNA i A\l[CZYSLA W L \ HLR!\ -- Srecilnie omp llon ilustr ; tolijz cn prof Jn Mlieic _ NJ prorm:t\oodnk DŻWĘKOWY PARAMOll\TU l!!!r Pociąte Kino Diś = Pen dni nstępnych sensó o god 43l ti 8 to-el soboty f niediele o Wielie rcydieo god!?-ei potudn ie lllmoe Wltórnl POXA CZTERECH Z LEG miości nieniści i ośv:ięceni Drmtycne pre7ycl n tle mrtych obsró Shry W rolch gónych Męsi WARNER BAXTER rolt fcer fr\lncusiero i sod MYRNA LOY roli obiety->pieg - N d progrmy! illiilllc-=-mpiloiiiciiiilątiieii o!od;!-ei po poludmu soboty niediele o g 2 poi Ceny miejsc sobotyniediele śięt n porni po SO gr t- Konflit A- - =m 3 TM i osenno ino ml-- / A m oeby t mroinj«:li dni «:iqfu mv - :o Jliefe to fe droo -:Hto sic morti -!lolnit:u oerodnicv i i!fore - :Hto sę «:iesv - Doorc;v &edorvce ry r;/ff//fle csą simo DJiosno!l l!fnhfetól ::X- cg!li - Mlr in!tti nouoiq m flórcę -:: Pred ilu dinmi - j doniosy Zse o tej pore pred bklimi ęjollo Cypln Jest osrony o prerocenie pne- Plm - pótn:ocnych d-ieln!cch Pol- glem ciągną się ogone li!icntó diś (lu) Poedi toś cv rei npist pls6 polyjnych Sędd po ysuchniu si Zltlono pierse pqc bu Ktoś - nie idć nfogo Korec ęgl os- e Rene Clir t re Pod dhrn P śidó premóień stron rc się do hc:y że podcis te-gorocnej imy tuje j dniej - 7 SO gr u- ryż Mlljon jest mlricm in Cypin: miehśmy!eclie biiegtym rrou gdy mroy chyciy br- Jest to brclo ;rfne oreśl-cic tmdno - Cy osriony m Jesce co dodć n Pleć mronycf dm no 8 i 9 otych oriec Nic ii;c boiem doldn!cj schrteryojć ro soją obrone?gdy tempertur niży rtęć d seściu diniego że godm im tegorocn j prcy tór:ej tego orygnln-ego Cypln podnosi sę y odpoid ro stopm pod erem Po miesńcmi niebyt przyj)i::lil im gustu rcżyser frncus;ieigo Po nm ciodrinlony: Ziopnego nt js:<:ze niie rdi Ale to ciiesą się tychcs d fhmy n:>oór nievodob- Ani gros! Dlcexo mm dodć? m rou snny \V mistch ni r:u doorry nie do siebie mimo lo jednoo pogodje poiediem t)-je dm og6je co sle pn me yru:syify pojdiy <pomi Oto lei to byto se prcy ie rml::ltni-em ne i m:te: prdiie frmcuslde sędi troscy o iqojego dot?m obr ny 9332 rou śmogu yrąbyniiem loclu i posyipy t Nic iec dneo że omnl i : Ti stn pogód jet tros:ze nor- nvem pisiiem chodnó? A tym nomnl -i nlederpi:ością oceują ostt Mod nieist gs się d> ml!;lstrtu mlny ys vo co Jest runrrmjne rou? Tylio grndniu?y o tochę neg:> obru tego rży5e r iie Jest rem sodlnve prośbą mnlejscnle podtu loloeio pryrod roboty prre c;fy styc7e ni Jedn Nlcil ZYJe olriość! Urędni dje JeJ pytni: Komu sod goclin im tegoroc gicl śnicgu nioe spd n iemię Noy ten film Clir jest nou e- Mies pni sm?m n? Cieą ę yotem biedc t?ry ; solą negdl()t tór rogry si sfe _ Nie prosę pn Mm lesce n Prediesystem ogromme mepo ne rrtją memd y n or me mies?:- re mccm metrę:>ne fnt:izj Aby choniu sierotę y- ojeni są ń godn im jest <lil nich bogo-! uyyuj<lić S\ve tendencje i p<xlreś ii! _ Chtopc diecynę rolnicy siefstern boż;em ncenie olności hdu cioie- _ Chopc: prosę pnm qbecny stn pogód może sre ftlni?< _chociżby dlltego ie berobotnym Clire eruje scęśliic ontrst! _le m lt? b!ć n siech Ogrodimy róme \ lżej Jest nosić Orutny ore-s imoy prropltią: obrzy y 6ęgo\V _ Ddleści; osem prosę pn miepoojem trą n roitjąee pą!<i i nie nleży się prejmoć bidnimi śietnemi djc:cimi :prcy sipól;es ; - bu po?ome stvcni C ś tm lrolnr ó ogrodnió i ścicieli s- nych nieolnió Myer pryjech n stle do Kr górre lnuisi być nie porąu : - cló opych Oto dug ninącą gdieś n )JoryMusi się meldoć Ud)e się ięc do :i:: myśl Oy lty i mrec nie nie onci dirog iidiie dyóch esoych t6 meldunoego gdie urędni dje m Ne_cltfOlem są ómeż SPOcni b cgo tonh strojern są chmny tnie: u PY lsereele sldo opttjyeh Jedynym mątem spryt Zchojlą - Osttnie mlejsce pobytu?_ ce sfoce ruc osttnie b!si n bet?alyer nmyśl się chilę odpoid: noe onstrrcj:e osr fbrycn y cn - J lem?m Niech pn npise: c Pooli <;>terj S rql fbrycne trmen Pred oiem id yrst nle oo Sfedemnstoletnl Zunl ten sposób suje se Tienl pierse) miości llścle SZPONACH ocht;=l::st:::::!:!:eoc::- CZE REZWYCZAJ K pryjclót: lą ml cus ią obietnicę n $Chdę n -ą nocy nsyąi domu ią rebrnc nrycie nsego redensu ią oty egre ttusi ońcu ią posed sobie- N plenvsem piętre pę rur odoeą go Zeno strt ognio do ypompo nl ody W pene) chlll Piotruś tr:r:ecego piętr Jf!YW się od on biegnie do mti o: - Mmusiu u ns będde r potrstrż ognjo Jut lest!- (c) <C/NioolA< - TEATR MEJSKL -P? W s:ibotę i niedielę o it:i:di 4-ei po po cen-c ncnie nifonycb) O!% ponie: r:<!e< tcrorem reelcyjn Spri Dreyus brynu hb robotmmcchnio\ynych Jednoo odinych yon;e te sme ruchy T ó\ Jut r6ce W GRAMD CME flsyn Ser-eo o!- ;:r:::::;gj(!i::!nej stonec- drogi po tórej rocą eseli lócedy i ieliej mechdonej ciemnej hli fbrvcnej - to Pomysl reżysersi godiny t6rcy Miljon_ Pod-obnie j- poprie-dni-ch filmch P t p Clir gr!toró jest :iespoo Nie ro- m gi:id - syscy m:isą grć dob- te-go :retyser i rlysty K Tfrie-icu t6ry i-el rei śpieu humoru i tńo stuh t roi:poeyn sereg gościmlyh yjtę- h:ib - pó ną tceme Tetru Plrneg\ Cerony Ceny od 3 g do 2 Kipture bii dl d:cci potórony bę&ie n tąlfinite publ;no6ci sobotę dni 3 b m nledielę d; 3-go stycm i e tore dą:i 2 lutego o go& 4-ej po poi PROGRAM ROZGL$Nl LńDZKEJ TEATR KAMERALNY _POLSKEGO RADJA Diś 9tę _preinier ybornej 3--otoei SOBOTA dni 3-go stycni Otllledlii Stebn Ki-edryńsfe C:m\Trty dd br!di :r;myciil\cei sobie systie njleps:e 45-t l55 Pregląd disiejei Prsy poldory liitenobe utslentormeto uter Gry siej Tr Wnny serc Role ll8ptonycb bridtist6 odlm: 58-2 : ygn c6u Wv-y hejnf ir:c WotS<llW&ri Kncresi Ziembisi Wreży Mnej Kroie odcytne djej: MiGJl9 Sruelyt\s Modrefui Rety progrmu diennego seri J WP<-en DeolStje ri-mjn Ze Muy pyt grmofonoych nobjut Poduui hrmy A KEnJ!bei 4 Piotros ?5 Prer Pot6cn: e premjery niedielę ieco Gi-eld pieniętn nst pyty rem grmofltwe Tr Wrsy W med:cielę o god 2-ej po po rą; Rdjoroni - ygosi dr M 9--ny po ceneh ZQcnie nionych ordo- Slępos Tr; Wy e Hu t Michiem Zoicęoi 6-7 Pyty grmot W-tly _7l-J7 35 Odcyt i Wiln p t ReoW niielę o god 5-ei po i penie-!ucr dnią dsi - ygosi prof Mrdrle W)CCZOletn po cenich inonych D- -n Zdchoslu t6r Sti-eglihi M Znicem i L Zbueim J7;35-SQ5 Koncert modych tjentó mu- re Bullo! Tu rodjo! K?muu&t by Prem-Hndl odi odcytnie pre>gr n dliell nstępny i :-yty grmofonoe Kledry Umoy repertur tetró i pyty grnmof 95-2 Prsoy D Rdi Wrs:iy 2-25 N idnorę!!u Tr Wy l<ocert muyi leiej \/y Oritr P R pod dyr St Nrot i sohi Tr Wrsy Z Felieton p t Męi Tnitl ygosi p W Grb:ńs Tr Wy 22JU-224 Uory Chorni y J Trcyńsi-ego Tr \Y/irsy: 22 4-?2 5 Dodte do Prse>e-o Dienni R<lj<>ego i e>m meteorologicny \Vy TEATR POPULARNY (Oirodo 8) Str:un8J!l Ur<lu grodiego Federcji Pols!ich Ziąó Obroiic6 Ojcyny Lodi ot)ji rocnicy Posl<lni4 Styenloego Muy tnn W -y ogrl!ly Z<OOtn-e sol>otę di 3go b ni o godimie 85 l-ec:torem n scenie Tetru PoAUDYCJE AGRANCZNE pulmc-go Łod pry ul Ogrodoej Nr 8 drmt 4-ch tch p t Łuińi 93!Jrtslmv Simone BoccneBilety &prooje Federcj PZO O Lodi yenth Tr rw-v gr oper Verdiego Tr Tetru Npmy ul Pttr Nr 5 tel $4-99 TEATR POPULARNY W SAU GEYERA _O S-B:3 Such<>tso cl dzlleei St Kir ;rodoego - S>Clege p t Poieść o RoJndZ>ie Tr W-y ; W _ntc-cj:eę dnl _3-? sty? godinie Piollos r 295 l83o-t85 P Q!!ęnii y chóru die- 2 Wier/en Symfónj Austrii 85 ecrem premier pro:pęi le:!endy Dm o gocl:iu 75 9S Wll?CZO!tem orumę<:o sqly po5echne Nr 3 Tt W-v 2 Rvm Tr opery etro-rechiil6iiei Kre e Kolo ruyscrji QlllL jutrio o_ (ej po po 63 i 9 iecirem ROZllldooci e ltrb ż Crlo * Sn

5 Nr 29 Str Poleic rynlnlno senscvln Npis specilnie dl Exessu 3ERZY BAll 26) l :nipne i ią f dórzju robroić ich i Ydobyć luce od Cy nou m mcć se ręce e ri? brmy NiielPOlój róst jego sercu W celi Dl poięsienli mętu cęść ięźntó mi podt)<l!lić gmch Zgóry Jui nlr nou rtę i pigujtę Tjem- Zrn n-!eźli>śmy go celi nie iedino jcy doorcy tego dni będą riicy pryjdel rdi! mu pononie by ts!ciel!lnyi hemihi Kmienie:lj lrnąt g dy t 3lo t en sposób y po nfor- Ją d ó : ff J<menie: Ster<lono ego on or pno ręmo n po ru yn-pryt omnego - o d>r? nczetu\ nd d:>nioslyrn osttnio i prco Może to byit syimufcjii? - - mcyj tych dostry fgncoi Fls- dj?stnie :;lę ięfenii Ktl tej n<a:y Jier tórv mi;i spoododć ocrót os n podste doonnego sp:su me mmy o dedine produc trb Zoi yryt pyt ler Myśl o jutriejsym buncie niie d ńclrji O:o się że niedielę - Wątpię Mi nipeno gorącvę opneminym s:bmecie posidącm d < lj:ne dton lrmoe do t6rego nit - Gdyby to b:y niprdię Js ho yncono n podiore njsbsych f mu spoju Jutro o godjrme WUllnie mi pr stc:pu biur srdiono rob tim rie gorąc: nie mog- njtchórilisyoh <loorcó co ięź- st-ej poudnie Poleje się re Noy doum(nty dotycce ynlu grech spd n jego sumienie PodeJrenie pd n spólni Kmie- by t sybo minąć re żdnych le- nrom byo brdo n ręę Odyey Porusy się niespdojnie W sobotę cyniono osttnie plygotonie:iego ryde-ry Bltt tóry po pe- rst - poątpiel dsym ciąjd:i fedi J:dii! J dno?:m csie umier slu dl obą- [U dr Łiuscyńsi i rcjąc się <!o ni - Broń jl\li rodn - ośidcy juii o ntej nie myślit jęty ięiennemi n:h opc:tny ś mni preśldocą Kii ipyft: - No j slę pń cugnc - Mmy sobą pięódiesięciu sprmi Jdi npeno niie pooli Z poosti:megó pmiętni yni j-e? - mo boli - ódiprt sibyth gto- ludji Rest ostnle ciągnięt sitą lby mu brć udlinilu t}- buncie A!f!llc mbodnti!i \di;p: spól A r:estą io chce nech ostje J jui predeż on ją jesce ocht sem fbryi ieronic Po {;mim mtt ngle do mu się że stje pred - oti p::itl boli? No obcy- mm dość teto żyd Ale gorąco będle ostje ieito fon pni l tór r już nim postć fdii Widi jej ręce Yjufro o tei pore co? u:ie od s- eii:o meż podejrnym ośo my Roteibrć! -- ro? doorcy - No myślę - odn-rt dliobty ciągrtięte pustą prrestreń sys jej Oput plecy ysuch bicie ser bniiem niehm Srieem Osohni uiśmi:echem n trv - Mo- gos: chytr:vm ten porudl f:l jedn idy 3ltlo str- mnjlt se pilce Jmę br-usn<>prylo l cll środi do życi - Nre rób tego Ki:u SteotJPistll ą fbryce Bltt Komie ży ręe dio cl pqcem st i re: że itxź si-ę t: umóimy n jutro co? Zerl się posni Chci ry- Fjne J będę penie u Mńii - Stn dlnijący Jeżeli coś nieiego hvl Jdi Krysón ręco nąć upriedić eć strż ięienn nieofilnie Kiiem flsoim byo to żdym rie jś ch:lo Diecyn stęsnif się mną m 6g y doby ć g tosu t o ną e me i! g dl o >JU:Zle Jeie : p oostć n d jecie dyslprycj3 Opienncm - D r Ki- rrne okmiemyśl testmentu br tóry flsosiego nieci - Zsnąć - pomyśl - Zsnąć mmy jtro :mite u Mńi dyspono Jegn pitem sum ie prie dii ń i bst Pryipomnit sobie że m ;piguę i że - Musi pójść gdio Ug - Mc-że poostć oeli? - pytnnoou dolró Po bójstie KmieniecTo móiąc Jgpc s:uną Kioi i piiersym rem po potnięcru tego eio oo się fe pieniąde te osty tl ncielnf dicibńemu broi d ręi Ki djrgn lerst sp ż do rn - Może Cy prcu}e? bn;d:fi;n!e nfomość detety Wożyit piiguirę do ust Do celi Scho rel\voler do seni - T stolrn! em <:yń>im tórv podeimuje się yry Pooli pocę go rnlć enność - \V tim rie prosę go olnić rc niepnym rci!dem Ody prec sprcó tjemnicego morderst U pj się Widmo Jdi nio :hodit pre: podóre my t: Cnlisi dochodi do niosu ie n terem r dień J e:szce ri es tcl tną t chcho i snąl d t e t u t m d7t o d celi p r;e Ą Doorc opro Ruhinoy tictrni:?rue Pnti nw Jl! ro p me - Kt o ie osuodoi nleżąbnd do tórej Pierier tern o myśl smą n się Otrąsną! śd my:e: Klimc Sdieidemn cy dień Fls;l<os! leżt n ięnertnem posf:rnj Zolnono go e S!>ąt- oi i inni Rod de ocdesąty piąty Bltto proprnuje Jdi spólny WY nj i chorueni fl- żvność Doorc rxynosiit mu jed-;>7iie do ooli Ji! grnicę p d - Jdi pryjmuje te propoycje rem o cs D ZlO:v t Y by t n!lespljny yjeidi! clo Wiedni gdie ierją się do lgne i stolirce OliżyJ inżynierem Gustem Reine- roboty njomość spną t: rem f bo t Reiner ośljdc się o ręę Jdi lec Ję 5Ję ie en TOY WSl ną y Bllt() str się p!zesodić ich mżeńodiy otory ocy nou nre mógl rądu nni t smo sprdli cy Nie pr;yisedl disij dlo prncy stu mją broń gnc spojr nń podle b ru- orjentoc się gdie jest N godinę pred ślubem Jdi ni: - Nie oglądć się! Róno spce- No cóż to pr;iern? Znou nm syi rmionmi i odtpr: śród tjemnicych oolicnośc inn choro? -- usjys nd sobą roć! - roy doorc Tylo ieby ns nie syrp detety i WYflsosi Ptry!- O oi go misto gdie chce doonć n sydercym go Jgnc miery to się ni-e obim Chop m gos ncmlni nim emsty lec doiedisy sie od nie - Nie iem - odipr - n:ije iem co rocm go te Jdie porli Scheldemnn i Len mb}ę Trieh będii:e doiiedliieć się - Gupce - myśl - Nie ies mi jest cci osti Cyńsiego n sosie i SPrytnie co się nim stfo ć t utejs pnu \l Ne s ruy sę LLZ O!!romne pędi tego życi są już policot że minuty Zflr obydi t>l< Ul ri do mit t f pryi pd ręce policji sąd!!dv n-st-pneo c!l fl!rot os s Z ofirą mos er - r o nce n - ne Będies piersą ;:) s go n s lt cicżiego ięieni Leży pn jui tutj od cterech godm chilę Zr Tylo cerpnę tro Strż ięienn prytrym jiegoś byf do prcy ; che śieżego poietr WYce:li tylo odipoieditli mcent Zr pryjdie ler mlc tóry codień prynosi róże dl fls b 6 F n\dór7l> obj n \nszech rc o dio dl osirgo Jesce r poćd r oiem dos os nte m g so ie Jesce J podsocy)i ty t e ręc mu dioń Jec en le e dć spry tego co s ę \voó nie- o Ocy jego spoty s:ę e r> pen pni go dieje W goie cu Prytcją- iem diobtego tóry mrugną n - O<lóe5 byt frjerre? Cyńsiemu udie sfe yśledić oą d-:- W :ncelrji - odlpif dlllllne cy męt Nie myśl o ntcem Chci cąco i uśmiechną się jdliie lgnc me Dcrty pd do iei ut Nienio- potre i sną goą m śd: że ity posy poleceni K!Zb t tylo mnąć ocy odcu? M _ J t pryct Zr Zr oe ZOS - bą dugiego snu Prymną ocy noo ni Crńsi doiduje sie dlsy s ó egr isąced u teś nc-ejniiem ięienf co? dmnlciąey:sut y:h bdn e OW<> tmn A gbinecie ncelni pno t d b - Jec;-ce nie Je pre d-ie godliżon:r dotor Łuscyńsiego mr em ory m ą pros : spoój Z pięć dunst flsosi Sche;-demnn i Lences ceją tylo ny leż noolrji n!npie jl hr- o n ty ąt Z piętnśćte minut dunst; sp tii :o ou)ę Y eipścić &ię n Wo6 ijm N prom stną doorc \Vęse rm:ę ąt tco pooli D?oduą &ię prypdo te Wosh b b d - Łdme sobie W}Obrżs tycie Ul bi $ed7j lolu Wencloei Obydl9 udją - Pn dotór się h by Lić nini osobite por- hrnbiiego tóry odt)ocy n npie u vvs o l i Y się o se ie Prosę prosę ięlenqu! _ śmil sfę <l!iobty- j ręce stdne do modhty Z chun: Do ncetrji sedt dotór Łusdunst? M N l d Wos pd trupem te J!ce Wypro dno n podóre pier c y n si s sims : e recy Dr us%cy:si Z6lje lerem ię- A Je - odre Kit<: ląiennym - Witm ncelni Co stychć? sych ięźnió Z l mmut lgpenego poqxi!u<lni FlsdcoSi nidu- gjąc ppieir ieseni D?:iobty nle iieryt tsnvm nć m dć n do t!-! A tym- Co? Zno ten pcjent? e sei celi e ppieru! piuię - T nie iem mu się sto ięieni siedi PnrtcPr;li:lr nstępuące o: ocm Wr Jgncem odcytjl pól- csem nceln - No r obcymy Może nj Flsbsi obijąe się podstępu cho-!!losem s:ereir nis dodjąc do ż- spoojnie pry sem biuru prc!{ląmesięcny djąc pp C) Gdyy iedi co g pier ypenię y nrie nue si celi Po dóch diego n;isi sne omentre ohego ęccj Mm niediel Diś m seść siedem osiem ce b dmch prydni ę ednym iętn:ó r csu - Grco smsieś się rcie ne:n nut d: b tym tóry dl niennycb nrzte celó piioponuie mu by cą prooć co - pochrn go lg-nc - Ter - Moe jednfr pn dotór bd svs to pńjdiie gfdio Juitro ro - Rmin ąt bify się do sie ęennym rgtde s-!lrsim predtem chorego D::Ob) ;:i drutm iętn-e- Jg my broń Kre się ipoleje brde że iino be stopn o o lec nieub:lgnle -- Precież śpi Poco go mmy bu flsosi leż n npie t K i : d? imen: enwol-oć bunt ętnicem N t - \\!<; le V - pv n ó i c!ągfo FlsoieJ!O do 9pru m n emi ocym lc me cu me dić- - \V n<liielę - odrir lnc żc mu ydobyć mn<:eltii ięi-ennei - $ędę że on t może spć do Niie by to dor>lni-e Ylhrny d:iień nie pmięt pi dyumyc ;tonió Ncclt pody sobie er- iecor F!Js-ros i><:y p;gutę i tredtpry- Jgnc iierujcy ctą cją ted-ft dojąś melodję Zdudniy n dscho- - ie-he-he - i sie lejest njodj)oled- : ch ::lfl bk <:onle ie ;iedziel oomnć Prre:es:bvn- do ltc W i ó d h ry9hc n ecuet nce n< rn pro Z<tnO r - feee t tle nie jest ro W ęm W iiejsyn drtijell do yoni miese c &ię do! pisy?li n<2:wm rtonrló\< Po!t!u minut-eh dei:eriuiącei Pt;icy iiieniu lboiem cę ć sużby jest c n sr>cer nrcdpofudm? pr- Z try minuty dunst Z trży ócs n miecie tfslem do ropo- mi Sli brde ochoco nd yle minuty Jgnc yją ręę ieseni by u got;> s:h? nę rl: d > Z } J Ot t d b m d:i ehent t poretcrn polo-ży tę W btmtu ml by s ro n : s nt spcer c Wl ę PO niesie się Ztrym się cęci dri się otry chw:i tej nmj:e n i! - Nie stć! - ryną doorc ii do -iicliri:i sed nicieln:l dr Łu- ntur mledy lg-ncem ooorcą lę gre buntu Jgnc by bldy dener Jgnc mruną coś pod nosem udo ony Żeby się systo urnvm pocs sj)ceru sroyńi i doorc \Vterlv n dm m szvscv mieli Wsuną niencni-e ręę do ie(jeni { - Tftrl; ;Z;lcl niceilli su::c/;p:fii tór p!zymną slęruclćndoorc6będącch ripo-dotńąl imnej stli reoleru; W po Dlsy ciąg JUtro) J Lcrnr uisidif!ply STRESZCZENE POCZATKU POWEśCl ręię ięźni Spojr n egre Jicy W Ktoi:ch poptlniono s:do uidereni :piulsu poi gtmvą i rdli<: - Puf cje n!ety A co mu pyto? mrrto Ofir brodniy pd p? - Dunrl cen! s Ju

6 Nr 3 Od toru 26 stycni i dni nstępnych! iei:zon Reiyserj: E D Wenturini - W rolch gf ónych: Rosi Moreno Roberto Rey - Ndprogrm tulności Joc - Pocąte dni posednie o god 4-ej soboty niediele i śięt o godinie 2-ej Sienieic 4 r- Kino Tetr -----llllm # LOLBRZY ::dni noępnyobl - MOGALM Dźię oy C re Diś Hi9 p W r<>li gfów!lcj: bruroy JOHN crując MARGARET i nny j uż dobre publicności preomicny EL WAYNE CttURCilf BREN- 2-F i dot nstępnych * M#A *SiSf*PRWi [lfl - Gigntyc:y epos dieió olon:uicii Ameryi! Potężn legend mrs ploneró m:e<l lty! - Wl r żyie! i ri<jżercym i lndjmi! P i ęno! Grn! Potęg! Rt:lim! - Nd progrm: AKTUALNOC FLMuWE - UWAGA: Ceny mie Jsc n -sy Se!rns ncuje niżone Sl nleżycie ogrn i entylon - Pocąte sensó dni posedniee o god 4-el po poi soboty niediele mrs snn?9i!!liiiii4tr?wmwf i śięt o god 2-ei poi nsm- t Reclcj Senscj Emocj! Coś co śit podii un)e chytem! Piersy DZS DN NASTĘPNYCH! - oryginlny film opie- l PO t!oo!:tt<h:!:h::y!!! H : - Wodoie scepó tubrlcych i miejscoe pię)\ności - TEKST MÓWONY W JĘZYKU POLSKM - Ndprogrm: Uźięoe dodti i tulności rju - Pocąte dni posednie o 43 soboty i niediele o t-ej - Ceny miejsc populrne - Sl mocno ogrn i llilllill:lliilllllllrm Dźięoy -sy Kino-tetr Dr Med Łodi L NTECK PLEND Di ś urocyst premjerl Njięse rcydieo ARUTOWCZ PRlMA3ALERNA niej:sej D Bucholeclego Lure le Plnte - No e li tercie oprconie reż poieści Specjlist chorób sórnych enerycnych i mocopcioych TEL 238 NAWROT 32 pryimuie od 8- rno t od 4 8 ie cór nied i śięt od 9-2 poi dl pd oddieln pocelni 2 filmoe epoi osnute n tle njpopulrteodor ureser pt: jgrźe ynjęci do b tnio miejs-cu stcj bęnlyn > d> hre ośietlon BEl TNE niycfo simochoi:!-l J - Lnoeg_o 26 J ALCMAN i N PońHJ Jem prylmuie do repercil ul 6go Sertni 76 ll piętro Tnin n nrvtnm mieyiniu Wse droie Sceścle poo enie ży cioe Duże ofiry mterjlne leżne są od jości toru Nie ż:lv doolnie ch lny tor lec cią!!u diesiątó lt cvm ś i ecie ypróbon jość uu e n We ufnie Dr Różnorl H u;>ic2t! u poróci Kl relicji genjlnego Jóef von Sternberg - W rotch gfónych: 3 gidy ttollyotdu Sylvi Sidny Phillips Holmes or Prnces Dee - film tylo dl ludi o droych nerch Uprs się o puntulne prybycie n pocąte sensó enefj[lfij(h UWAGA: Diś od 2-cj do 4-ej osttnie d porni filmu 6!r:t::c!=: Afer Mężti c:t:: :;: :: ::;:: śięt nidlpn n ger sdfmer SPEC CHOR WENERYCZNYCH o god i 2-ej po - Psse-prtout i biety olnego ejści beględnie nieżne - Aprtur Western Electric : poróci li 6go rerjn Wtosó u (PORAUY SEKSlJALtl ndte le telefon drć -hor soroe Sl<óRN\Cl Primu je dl pojedyńcei osoby lub mżeńst utrymmem lub be tnio do ynjęci Żeromsiego 8 m Zd f ryersi dmso - męsi lub prvimę spólni Centrum mist ulic Piotro s Oferty sub Zd fryjersi i-l KLSZE oo REKLAM GAZETOWYCH PROSPEKTÓW CENNKÓW Tlocoych ene od rvcoe obiece medtele ślet od - 2 Qd -Z W Le:mcy lultus 62 Prv m od 9 do 2 i od 5 do 9 dm t:l<k yony ydnice ABAKENHAGEN niewfiżsi ::::!:::; DDr bri RE DCr n SpoojH::!:6b\:i:!mm nl [l Ol Potros J t:;;;:m moi:opovh Eli:troterpi3 d i termi Pryjmuje od guli 8- od 5--9i t:ultele set od 9 ljl pń oddieln po:elni user J 27 Do spredni nych i ói umly strej numercii Cegielnin 43 mocoo ciovch telelon 4-32 Pryjmuje od!! S ryim od nedele t śięt od 9- Dl pń od li nied j ś ęt od 9-2 de o ooce:lo Dotór l Duż Dietn N!! 9 specjllst chorób sórnych e tel h b nerycnyc mocopch>yc S c o:o pecs H Kórnvch rutvnoo p v mui-:i dyżury i reb stryi umiie i ętnie Ceov orystępne elefon 2379 TYLKO O L LA - - edug ;- Pielęgnir _ Dr med med Cege nn Jl2 7 mhed ER H &:et ER :ZPio-Tel7 Choc;; :r;r _ i Spe<Jllst choób sónpch too Romite : prvimuie do lll r od 4-8 Dl pn i enerycnych Lecenie d termą Eletroterpj pec od 4--5 W med od -Z PO Pu Nr tel J4-3 BŻLJTERJA egri n rty Ceny specilist chorób Poudnio 28 tel 2l- 93 Dl nieumożnycb ceny lecnic gotooe precio Piotros d-5 Od sórnych rnery8 8 lz3 ( podoru) Dr med - r;no o - iec cnycb pry muie! 84 i!!:::;: DA n[iel e :l:fcdc9;mn! K:lfnlo NAKRKęb ntrfut :;;;::::; H-ciDiQys i mrelvi2:_ Mo_ 4 Cegielnin : telefon 26-9 chorób sórnych enerycnych Lecenie lmp rcoą Eletroterpj Prymue od god 8-Z od 5 9 v niedielę i śt od g 9 - Jl pd oddieln pocelni :=tpecjlst Pbjnlc ch nielsiej!o udiel rutynon nucycel prvieź dż ąc Łodi Łs J!oseni: [l go seściopomienn d piecnii Pni U-re Sen oujnle o er ul Rocb 5 spredni Że l romsiego m 3 - od 2-Jp p - njnosych modeli SLONECZNY-ói - -d;jl;em cle! do2ynji Zd Tel55-77 nns Dojd Dr med n _ lltcf:h 7od r ei Po3 t:ol<ój -;lmią Pfedpooie;-i śttlem do odstąpieni Prędillni3! Kofodiejc Choroby sórne enerycme & Jl POTRKOWSKA ZAWADZKA -bi - >oó-j StONECZNY 2452 Telefon O A A ume o ny m P ryjmuje od od lz 3- o h :lf e ście o brmę ::lf WD j do ri en uc ą i ec J do i od 5-9 cc :u *MPAA* *M!!MhW!! j _m 3 m W niediele i śiet od _ polec d

7 p o rt p y c i s dnych sttystycnych- Ponń prodi śietle Sport pyci roij se Potsce pomyślnie i grni cor ięcej oręgó Rorocnie ięs się systemtycnie ilość cynnych pyce i pyó podnosi się form WZro\tU interesoni publicności Obecnie do Polsiego Z Pyceo jest gosonych 52 odnió mężcyn i 48 obiet co - jeśli uględnić że nie systie ośrodi pl)sidją odpoiednie runi ntu- p o s c e m!!c!!e!e! n!o nepog;:s:recjtteoo śląsi Ciee preytem te ciż cor brdiej depcą mu po pię- będie ię niedielę odi<lne ju oręg ponńsi pomimo dużej ilości j tcb dosone luby śląsie K P r()otme s:pot_:ie hoej?e m-ędiy odnió mężcyn nie posid ni Sieminoice T P G N 23 N*i- LK-eJll i:orusm Kl: Sportoym c;>bfe duyny ystąipą ócs P od- soiec i f K S Ktoice jednej gosonej do P W porónniu do lt ubiegych ro s-ch njlepych sfdch pr:mt nici - obiety prof Chemcm Njsilniejsym lubem jest A r s 93 by yjątoo pomyślny NJep- lodnle seln - rssi Bocheńsim n cele sym tego doodem Jest ż 26 noych l)rużyin gości będie nstępując: Klub ten drużynoo jmie e syst- reordó Polsi or ncny roój brmr - K:lsbolillro n Elec-L i N t - 7: 5 ucil ich imprech pierse miejsce cho- pyct ser umo:: re c\ :ucuu\; Dubosi fosi Drug rlsis:;icird porż 5 hoeistó polsich _ Hsmone los polede Łodi m ni mją te Qręgi pre tóre pre noszo reoreenn jo predrl pyją lę\e rei ięc WrsDrużyn ping - pongistó Joslh W Nogm loro 5: Ponń Kró itd chociż stt Jl?iom tego njyżsy repreentuje ud:tf ositrecnie em Plcid Le hoei polsich hoejoy mec Dmgi mogą J sobie nio i _inne mist rdą buując stucne bseny (np Łódt : stó drużyną stuidientó ondyjsich nstepujące ctery dmtyny: Stny Zj sportu Polse Cotoi odnlcy j Hsmonei Ehr!:cb Kuhl nm są!crescend romidii prres:o ty-knid Niemcy i Pols Zgier) Klendry rogry hoejoych nsem meśce esorocnych y Wsyscy odnicy są reseni slęcy tmbliicności ogromne hili M 84ch nbch repreentujących die- cfil son Squre <l<irden Prle pooę turnieju ClimpiJsim ost <lieflnlty- stępó podcs tórych doli ysć ęć ęg6 id:ó stllohi pocy ryńscy nie oprco!fly siposób nstępujący: un-n ie ncó Obecnie espó :hmy in njduje się dosionej formie 4 lutego: Ntemcy-Pols Nęsią yotność ro ostt tóry Polą Negri rt mfrrem t że mece ich repreentcją nse mm y oręg ponnsi dę sy Kossif(m Ditdmem i St n cele Zjednocone-Knd 5 lllt-ego: Stny Zjednocone - Pol- go mfąst or cooemi drużynmi sterntcnej oonej prcy Po- itli nsych olimpijcytó entmj po:dją się b cieie s Z!lnm n po!njl Or7g ten org styicni:e W sobotę m!ery się Hsmone 7 lutego: Knrd;-Pol Niemcy-niov:t njięcj impre y Polcy pomimo bru Sbiństego Br-Kochbą (o god 63 lolu njięsą doścą odnió drugej trymll się dosonile treci tercji Struny Zjednocone 8 lutego: Niemcy-Knd Post- Br Kochby) nstępnie o god 8 lprechodhi net cc;to do t-ó lsv Trumpeldorem i o god?o Jutreną Tż _ Ponme rocy oręg nlie m$rli jieidni iele dić obec Stnv ZjC>dnoc:rone ( lolu Jutreni) gdie odbędie se 9!utego: Knd -PolS Sląsi tóry prcuje _ntensywme pe ys()!dej lsy ndyjcyó lutego: Niemcy-Stny Z)dno- rónież interestiący predmec O ttecny yni 5: (2: 2: :O) o:ągy ro J produuje ciągle śey / W niedielę o god 3 lolu oo <>nyść ndyjcyó jest stosun- cone obecuący rybe tny Mb (Ł6dź) gośce mierą się Jutego: Nle:mcy-Pols: N trecem miejscu nleży post- oo dobry Njl>epiej drużynie porepreentcją Klubó Żyd or g ić oęg rssi tóry P?St;i! siiej pi s!c Sooosi tóry do- Zjednocone-Kn<f lolu ódą 83 tym smym 6 lllego: Nremcv-Kind pynie n b yrysom P??me byf p-ersej tercji Jed!yiną brmę J ynirn poyis:ieg o t rmm- Mb preprodt mtrost pt od-jdl sych br Treci s()j mc meryńsil ho- r - dru<żyf potsl rr tprniene rech lsch D!lnosć poostyc oręgó l (eiści nsi grć będą jutro m Nevh- ju olimpljsim 6 meicó!!fii ąc ż- Cu mstrost dym t>recirniem po d ry Jest Ju dleo s;ibs A ięc Kró vell bosersie imp!jsim tnrneju hoejoym pomimo pięnych trdycyj poprestje n 2-ch lubch nie interesując się uroeqrne bfdą l:odi penie proincją Kluby te coprd Łódi oręgoy iąe bosersf peentują ysoi poiom jedn od mstub:eg się preprodenie oręgu pre tóry orepy rólorost Polsi Łodi Jednooż Pol o ren e mldgnorodoej 5 re polsich - isf mon dom si Ziąe Bosersi Ponniu nie norie ubodie g ię ceos Wlęce (Oręg rs le t J d si si hcv np t 22 luby) ę Jsce e spr i Pol riepfcj hlejo ro?:e- dynrodloylci spotń dmżytt ombi- yp e i Jesce gorej prcuje oręg lo si Zodnió nieych sporo lu- grf dotychcs 34 mece mi<:dy;p:;iń- nonych mięjtymi stoych i lrnide- Zncyć neży e ni onń n bó też nie br lec dilności żd- / stoe ygryjąc!? remf5jc 5 tnoleh Ogóem ocbvfo sle tych SPOt- Wr:s t me fbcąpsilędjąć borgtnto remis 4 ni mis ros os o ee ego ń 67 tern yg-rno priegryjąc 7 Stosuinte brme nej 26:75 snse ŁOZB rosną brme Stosunet 3 preg-rnno :7 6 rónież Oręg ponńsi posid Wśród tych me-cro n specjlną uz AustrJą grno 7 tnee7/l ( yigrdobre runii i mterjf Jec net nie str się o niąnie jiegool no 6 rreg) stos br 8:25 gę sfilllguj tie )ni<i jnc mece tem CechosocJą - (j mecó ( y)?r Wrsi-Wied;en 4 : i :2 P ie onttu P ljnion Z oręgó noych nleży ymie- 2 remis 3 pregr) st br 6: Niem- omb-re-pr AmtrH :2 tem omb- orgnione pre J już spomniiśmy orgniuje nić Łódź tór mjąc do dyspoiycji cmi - 3 mece ( yigr 2 pregr) st ott: AZS-Dvos fc 4: AZSmej tylo nooybudone tereny stuc 8:5 Secją - 3 mee)8 (t ygr l Chrl<>tenbur : AZS-Dfurgrdien SS lnon jutro god 3 bo _ ne urd mirę możności ody rem:s prregr) st br 5 :8 Kndą - 3 :3 AZS-W:eieir EV 2 :O AZS-BKE : li tteleoo cie e Y h sert tó i sprod nnych odnió pro- 2 mece (2 pregr) st br :8 Belgją 3: Pogoń-Wener EV 2:2 Pogoń- s pgując -ten droy i pięny sport 2 mece <t YgiT remrs) st br 5:3 ZjBKE : Legj-Brndenbmg-er 6: : n t retoprjocrónonc spol Sjcrją - 2 mece ( vgr) st brlegj - Troppuer EV 3: N pod- mis ros un r us ono i śrńd rr odieżr reślenie sllguje ipon<lto dthycie pr odnitó ciesących się nj Njięcej odnió odni 4 :O frnncią - 2 me-ce ( ygr ce liy org rssi - 62 pregr) st br 3 3 USA - mec <t demiciego mistr:os-t śit r lepsą są Z njc:esych spotń nley His-pnją - l 928 i dob:vicie icemrstrrost Euronstępnie idie oręg ponńsi 44 i pregr) st br O:t ymienić lę Gin (Geyer) mec ( ygr) st br 4: tlią - py Jtch 929 i 93 Ogóem roegiroo ię: mecó frniem (Union) Obj dysponują brmec ( urygr) st br 3: Anglią - Z Klendry sportouu ndycj do sil nym ciosem grją mięclrrodoycb mecte (t remis prregr) st br 2:4 - mbitni Potem roegrno cy serer mięn diś jutro Drugie spotnie Lipc (Geyer) Klendry sportoy n soltę rónież będie (Unon) Brnosm niedielę jest nstępujący: ciee gdyż obj syną JJ!o clou im Seon peroni Porżi S?bot: Mjer l prey odbędie się spotnie grcy Png-pong: mece pmg-pongoe mię mistrostch pingpongoych J (Geyer) Seidlem (Union) Seidel po dy Hsmoneą e Lo Br-Ko<hbą spoodonej ydugiej prerie b od est obecme c/ef pe/ni Trumpeldorem Jutreni\ i Lodi rotem y pnrj>()ngoe o pu - i h : lolch lubó yscegoiniouych c mec em o c rc po moy seon mrty Jest njlep uthling e tore iecorem d: n g d urni: t loi: Hohu lne SZYf! csem d- uupenieni stelic stepujące yn ii: Ltt--Prncj 5:2 n rng i poys sobie - nieodn;e lu sbych puntó rużynch pt Cechosoci-Angljj 5 :?; śrude symt;>yó SJ>Qrtu boersego ne ebrnie ŁOZGS-u MJcr J ś jest rsich Sereg drużyn ltgo;vch m- ; prtd poludn:em: Anli!J-Jugos \\j s;elnym stylem Niediel: Bos: sli Heleno pry ul PS Jąc to n ude ropocęo lltlteny j 5:3 Węgry-Frncj 5:2 tndje-cecho techncn(e dleo nsony dynocnej o god t 3 międyluboe ną prcę tym ierunu by tesrn- i socj :5 Niemcy-Łot 4:5 Wto- sponuje ptem brdo utecnyn prym sierpem rocych m strostch tsrnych móc lchy-austrj :5 ody bosersie Uniontt Kosutsl dysllflo Popotudulu: AnsrlJ-Ndemcy 2:5 Hoei: N lodois ŁKS-u o god : odne preentoć se bry ldu 5 J F C h t pred po mec hoeoy LKS -To boe ny n ro ee os oi- rnq ugos Osttn nó moemy n()toć ruńsi lub Sportoy 35 ZPTK n niose Klisiego To N lodoisu Unionu o god r ft poysni duch nnych r- J-lndJe Łot-Lit SO WeCylistó dyslifio n pr:eciąg n& mec hoejoy Union - Strl Kl osich rcy Bill Murer r iry-austrj S t jednego rou ybitnego sprinter Ko nfpryniosy iecoroe Zody nm J tóry Grbrni o\\sej j Sport Ping-pong Dlse mece ping-pongo podoo njiryodtltiejsego tr6d iesą senscie Oospore poonli sutst<:iego tóry by utny nje międy Hsmoneą {Ló) Repre rli ttitode losą Pogonią dotychcsoeio pięciorotnego ido grotniejsego ryl Smoty Zn nleży że Kosutsi osttnim bycę Pt:hru -»7egry 5 : Z poodu cyć entcją Klubó żyd ódich (o god tórej brch f!}ą ystąpić tej por AustTJ Cechosocj i rou b rdo strto i pnypuscl3 pred po lolu M bi) oru chodącym seone ltgoym dyslificji Mbi (Zgieri) i Mbi (Łódź) J się dolduiemy grce e m- Wegry mją po Jednym pu;cfe strco nie obec l dugiej ręcone lnym - Ziąe międynrodoy nj yc;o( się upenie cynneio tyd lolch lubó lolnych goch 53 Ją penione otn!en!e portoeo bloem Jedncro vicepreesó lubu e>eniej rądd dlsą roryo i 83 po}sego Pl ony h o eju Jutro ody bosrsl s:: WglBr \V PrdB nd-

8 t932 t!wy7 olq«:emi pro Nr 3 3 ie mi Eric;!Dr mmond Uslqpinie soii;o Porni premysoc Amryc Bndyci żądją 5 tys dolró oupu Chicgo 3 stycni (Teolegrm my) (t) Bnd siedmiu tór oiągu -Osttnich lt doll uprodić il Wybitnych osob;st-ości i yludić preso miljon oupu pononie ropocę są dilnoś W pobliżu Chicgo -ost porny premysoiee ttovr Voolverton tói:y r ioną odby p_rejżdżę smochodem Żon jego ost olnion tym jednże runiem że m prynieść 5 dolró ouv_u sego męż Żon premysoc foźy meldune policji tór predsięię energicme roi oe-em ujęcf sprcó porni pre mysoc Do tej Pory jedn ysili policji byy beoocne Obr!re Ploryidy merylńsiej l(ivvery rju ieczrego lt llic»mtm -lelni iu6ifeus ppies!lius X Wedlle dlonieisiień Geney dugdletnt se!retr Ligi Nrodó sir Eric Drummond tórego podobinę podijemy n nisiiem rdjęciiu postnoil l\lstąpić e sego stooiisi Jljnollsu prv Tri ucnioi berlińscy utorylt -qd rtodjnic;u sję bndycą Berlin 3 stycni (Telegrm sny) (t) Wcorj n jednej gónych ulic 3 modi ludi:e srdli smochód i od byli prejżdżę po ulicch Berlin Pry Friedrichstrsse smochód ten u legt rob:ciu prycem dąj jego psżeroie dotli biec jednego trym olicj Preprodone dochodenie ysmochód ten ost srdiony pre trech ucnió 7-ej lsy jednego g:imnjó Pry restonym ucniu nleiono potem reoler or ilnście lucy Oo się że ucnioie ci iąli sję bndycą tór doon fili ilu npdó o że no miesi Sn-Sldor Doódc ojs rądoych uprodony Ne Yor 3 stycni (Telegrro sny) (t) Obecnie dopiero ndesy scerych l Sn Sldor Ogóem ginęo 5 osób Wc:rj po noinie ybuchy miesi gębi i iu Postńy porli docdcę ojs rąidioych or iburyli osry Ameryńsie oręty ojenne njdują się ndl pogotoiu portch góy W dniu 6 luteigo glo ościo rymo-itolic:fogo pipież PiUS X Mbcho-] Dotychcs og loo pododnych dli jtllbijeuis -lieci stąpteni n tron pipiiesi PO goniie Benediyilct XV-go tóre siute us!odni nie mogy ZCl;jęcie nise suje Ojc iętego J<t-;JrY ipo proncji l])resyit bfogosf- podmieść się n poierchnię mor Wiensio Urb et orbi siin byt n śmierć ObecnLe Anglji slonstmono njnosy pryrąd -es o 4 ŚJJJJit rtonicy d!l óg odil pododlnyich H l tóry sddl się b!looo gurrnoiego pomgją-oogo coieoi WY!PYnąć n poflenchnię or piritu e siitu nem poicirrem m Jt Prymusoe prysposobienie ojsoe osto prodone e Wlosech Rym 3- stycni (Tel sny) (t) Ogosono ustę o prymus-oem prysposobieniu ojsoem sy stich obyteli od 6 l: do 65 tóry W lndch obecności iceról od!byto się pośięcenie i odldnie dlo ufytu nie sużą cynnie rmii W myśl te- nj:ięi:siej tmy odmej śit n rece ndtus Tm m 8 lilometró dugości go roporąideni obsrtele \Vfoscy = csie ojny musą nieść rmii lc- cej nietylo pomoc n;iterjlną le tn?-iesc:le Wynfc gurrny dl() żuci mrl rlną Wde ojsoe orgmuą Ne Yiru ieu 7 lt Wynle specjlne ursy obrony nrodoej le n e s g n j e g o tóry się syb SJ?OPUlryZ_?Wl pryniós mu 35 mjjono dolro m POD b d DOJ ODDZAlY: KRAKóW ul Ptjl9 4 Telefony: 65- i 7-5 (Oddi dil cej Mopolsi) Eltspo2ytury rosiego o<biu: TARNóWul S Anny Nr 4 i NOWY SĄCZ ut Mtei L_ 5: KATOWCE: Aministrcl ul Pi!lstos 9 tel 7-7 Redcj ul Miciic 8 tel 5-7ti: OSNOWlC: Biuro diennió Jóef Hlsi ul 3-go Mj nr 28 : BĘDZN: Rur: diennió J Hl&r ul Mchosiego : l)ąbrowa GóRNCZA: Bmro dienno f Hlsi 3-g- M nr 4: ZAKOPANE Krupói dom p W Kreptos ego GDYNA ulb -io Lutego dom mż Pęt-osiego tel -69 CZĘSTOCHOWA: Al Pnny Mrii nr 2 tel 4-48: KALSZ: Znt nr 4; RADOM: A Eiler ul Żeromsiego 25 tel 2-5: KELCE lir SieDdi:i-e ur 4ó tel 7: SKARŻYSKO: ul żec nr 6 tel 4: PlOTRKóW TRYBUNALSK: ulic Grncrs nr _3 WLOCLAWEK: Biuro diennió: L Mo vi Kościusi 5 TOMASZÓW MAZ ni Poln Sr U tel 68WARSZAWA Pióżn 7 m 34 WLNO Wileńs 39 tel Agmtm n Krofosi:yn i oqie: HiieorooVm Piechoci KROTOSlYN Klis 3; JAROCN i oolicę Sylester Pietrusesi JAROCN ul Postńcó ios Prenumert: ostmi Redc presyri poctoej 3 r:r so miesiecnie nmmese l 5 Posunvnie prcy: sloo O grosy nimnieise 2 Konto P K O Wydnicto Republi Nr648 --:---:-::-::--:------=---: AdmlntstrcJ: lódt Piotros 49 Tel Adminlstrcii: m- 4 TeL Redcji: i Z ydce i dru: Wydot vo Republi sp -----! Ogoseni: W teśie 5 gr _iers _milimetroy Cn stronie 4 splti ncoloit 4 gr iers mlrm Drobne: sloo 5 nosr - -- # oir od red odpoiedilny: n Orobelni Łódź Piotros 49

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF LÓDZKIE VOIVODSHIP II II nd QUARTER 2011 ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 ZNA KI UMOWNE SYM

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo