Promocja z nagrodami ScanSnap Enterprise Award Promotion Warunki promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja z nagrodami ScanSnap Enterprise Award Promotion Warunki promocji"

Transkrypt

1 Promocja z nagrodami ScanSnap Enterprise Award Promotion Warunki promocji ScanSnap Enterprise Innovation (Promocja) jest skierowana do klientów-użytkowników końcowych (Klientów) skanerów dokumentowych Fujitsu. Niniejsze warunki Promocji mają pierwszeństwo w razie konfliktu lub rozbieżności z wszelkiego rodzaju innymi formami komunikacji, łącznie z kampaniami reklamowymi oraz materiałami promocyjnymi. Instrukcje dotyczące uczestnictwa/odbierania nagród stanowią część warunków Promocji. Uznaje się, że uczestnictwo każdego z wnioskodawców w Promocji oznacza, że akceptuje on niniejsze warunki oraz wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Prosimy o zachowanie kopii w celach informacyjnych. 1. Organizator: Promocja jest organizowana przez PFU (EMEA) Ltd a- Fujitsu (PFUE), spółkę zależną należącą w całości do Fujitsu Limited, Japonia. 2. Administrator: Promocją zarządza firma VCG The PromoRisk People Ltd (VCG), która ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypłatę nagród/wygranych związanych z Promocją. 3. Prawo do udziału w Promocji: W Promocji mogą wziąć udział Klienci powyżej 18 roku życia pracujący lub mieszkający w geograficznych granicach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, z wyjątkiem państw, gdzie organizowanie takiej Promocji jest zabronione przez krajowe lub międzynarodowe prawo, przepisy lub sankcje. 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy firm PFUE, VCG, Fahrenheit 212 Ltd ani innych firm zaangażowanych w prowadzenie Promocji lub z nią związanych oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzice, zarejestrowani partnerzy, rodzeństwo, dzieci) i osoby na stałe mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym. PFUE zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa Klienta do udziału w Promocji. 5. Dotyczy pracowników firm biorących udział w promocji skanerów: Przed przystąpieniem do Promocji muszą oni uzyskać zgodę kadry wyższego szczebla. 6. Instrukcje dotyczące uczestnictwa: W celu wzięcia udziału w Promocji wymagany jest dostęp do Internetu. 7. Promocją objęte są skanery ScanSnap określone w punkcie 11 (Skanery objęte Promocją) zakupione w okresie od 1września 2015 r. (wtorek) do 31 marca 2016 r. (czwartek). 8. Każdy zakupiony skaner objęty Promocją upoważnia Klienta do jednokrotnego wzięcia udziału w Promocji. 9. W Promocji mogą wziąć udział Klienci pracujący lub mieszkający w geograficznych granicach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, z wyjątkiem państw, gdzie organizowanie takiej Promocji jest zabronione przez krajowe lub międzynarodowe prawo, przepisy lub sankcje. 10. Klient, który zechce wziąć udział w Promocji, będzie musiał przejść do witryny internetowej na której wymagane będzie podanie adresu , danych sprzedawcy, u którego zakupiony został Skaner objęty Promocją, unikalnego numeru seryjnego oraz kombinacji numeru katalogowego Skanera objętego Promocją. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 28 dni od daty widniejącej na paragonie lub dokumencie potwierdzającym odbiór towaru. Witryna przestanie funkcjonować w sobotę o godz. 23:59:59 (strefy

2 czasowej UTC+1:00) 30 kwietnia 2016, a zgłoszenia dostarczone po tym czasie będą nieważne. 11. Grupa Skanerów objętych Promocją obejmuje: a. skaner Fujitsu ScanSnap S1100i, nr katalogowy: PA03610-B101 b. skaner Fujitsu ScanSnap ix100, nr katalogowy: PA03688-B001 c. skaner Fujitsu ScanSnap S1300i, nr katalogowy: PA03643-B001 d. skaner Fujitsu ScanSnap S1300i Deluxe, nr katalogowy: PA03643-B011 e. skaner Fujitsu ScanSnap ix500, nr katalogowy: PA03656-B001 f. skaner Fujitsu ScanSnap ix500 Deluxe, nr katalogowy: PA03656-B011 g. skaner Fujitsu ScanSnap SV600, nr katalogowy: PA03641-B Każdy skaner objęty Promocją można zgłosić do Promocji tylko raz, a wielokrotne zgłoszenia będą podstawą do dyskwalifikacji. Każdy skaner objęty Promocją musi zostać zgłoszony oddzielnie, bezpośrednio przez podmiot (klienta indywidualnego bądź przedstawiciela firmy) biorący udział w Promocji. Masowe zgłoszenia lub zgłoszenia z wykorzystaniem metod takich jak makra i skrypty oraz zautomatyzowanych urządzeń bądź procesów są niedozwolone i będą dyskwalifikowane. 13. Po zgłoszeniu Klient otrzyma możliwość wybrania trzech (3) z dziewięciu (9) paneli na wirtualnej zdrapce. Jeśli na każdym z trzech wybranych paneli będzie się znajdować ta sama kwota, na ekranie pojawi się powiadomienie o zdobyciu nagrody. Jeśli żaden z wybranych trzech paneli nie będzie do siebie pasować, na ekranie pojawi się informacja dla Klienta, że tym razem nie udało mu się wygrać, ale może otrzymać wiadomość ze specjalnym kodem promocyjnym na bezpłatną trzymiesięczną (3-miesięczną) subskrypcję magazynu lub upominkową kartę kawową umożliwiającą odebranie dwunastu (12) kaw. Wiadomość będzie zawierała instrukcje odbioru nagrody. 14. Pula nagród: Do zdobycia jest czterdzieści (40) głównych nagród o wartości EUR każda (wysokość nagród w lokalnej walucie zależy od kursu wymiany w dniu wypłacenia nagrody). Pula nagród to 200 x EUR, 2000 x EUR, x 100 EUR oraz x 50 EUR. 15. Nagrody są przyznawane losowo, na podstawie niezależnie zweryfikowanego algorytmu. Do zdobycia są wszystkie nagrody, jednak Promocja może się zakończyć, mimo że nie wszystkie zostaną rozdane. 16. Instrukcje dotyczące odbierania nagród: Zwycięzcy będą musieli zgłosić chęć odbioru nagrody i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zwycięzcy mają 28 dni na zgłoszenie chęci odbioru nagrody i ewentualne ukończenie procesu weryfikacyjnego. Zwycięzcy, którzy nie przejdą procesu weryfikacyjnego lub nie zgłoszą chęci odbioru nagrody w wyznaczonym czasie, zostaną zdyskwalifikowani. 17. Jeśli skaner objęty Promocją został zakupiony przez firmę, a nie osobę prywatną, i jej przedstawiciel weźmie udział w Promocji, korzystając z danych tego skanera, nagroda zostanie przyznana firmie, a nie osobie przedstawiciela. 18. Wymienione w punkcie 14 nagrody o wartości EUR i wyższej są przyznawane na zasadzie inwestycji w przedsiębiorstwo (Enterprise Awards) po przyjęciu przez firmę biznesplanu PFUE. 19. Wysokość nagród jest podana w kwotach brutto. Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie odpowiedniego urzędu podatkowego o wygranej, ujawnienie jej w zeznaniu podatkowym i opłacenie stosownych podatków. 20. Zwycięzcy przyjmują do wiadomości fakt, że ich pełne imię i nazwisko, region, kraj oraz rodzaj prowadzonej działalności mogą być upubliczniane przez PFUE bez dodatkowej rekompensaty.

3 21. Postanowienia ogólne: PFUE zastrzega sobie prawo do cofnięcia, według własnego uznania, uprawnienia do nagrody/wygranej lub odmowy przyznania nagrody w przypadku, jeżeli PFUE ma powody, aby uważać, że ma lub miało miejsce naruszenie niniejszych warunków. 22. Zamienniki nagród/wygranych, tak częściowe, jak i całkowite, są niedostępne, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z grupą PFUE. Nagrody i wygrane przekazywane są bezpośrednio zwycięzcy. Nagrody i wygrane nie są przeznaczone na sprzedaż. 23. Wypłata nagród będzie dokonywana za pomocą bankowego przelewu elektronicznego, a zwycięzcy będą zobowiązani udostępnić dane swoich rachunków bankowych, w tym kod IBAN i SWIFT. 24. Wszystkie dane Klientów związane z Promocją, w tym informacje o zgłoszonych do Promocji skanerach oraz miejscu zakupu skanerów, będą przechowywane w systemie CRM znajdującym się w chmurze na serwerze grupy PFUE. Oznacza to, że część danych może być przechowywana na serwerach poza granicami Unii Europejskiej. Wszystkie dane są przechowywane zgodnie z postanowieniami porozumienia Safe Harbor. Żadne dane nie będą przekazywane firmom zewnętrznym dla celów marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat polityki prywatności PFUE dostępnych jest na stronie: 25. PFUE zastrzega sobie pełne prawo do zmiany postanowień niniejszych warunków Promocji lub zakończenia Promocji bez wcześniejszego powiadomienia w razie wystąpienia wyjątkowych okoliczności niezależnych od grupy PFUE. 26. Lista zwycięzców głównych nagród, wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem, regionami oraz krajami, zostanie przesłana na prośbę osoby zainteresowanej, która dostarczy zaadresowaną na własne imię i nazwisko kopertę na adres: PFU (EMEA) Ltd a- Fujitsu company, Hayes Park Central, Hayes End Road, HAYES, Middlesex, UB4 8FE, United Kingdom lub wyśle wiadomość na adres opatrzony tytułem ScanSnap Enterprise Innovation Winners. Prośby tego rodzaju należy składać w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 27. Niniejsze warunki Promocji podlegają prawu angielskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. 28. Te warunki Promocji są nadrzędne wobec wszystkich poprzednich wersji dokumentu. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń. 29. Zarejestrowany adres PFUE to: PFU (EMEA) Ltd a- Fujitsu company, Hayes Park Central, Hayes End Road, HAYES, Middlesex, UB4 8FE, Wielka Brytania Warunki Promocji: 3-miesięczna subskrypcja magazynu: 1. Wejdź na stronę https://gb.readly.com/giftcards/redeem, aby zrealizować swój kod. 2. Dostępne na platformach ios, Android, Windows 8 oraz Kindle Fire. 3. Subskrypcja jest ważna przez 3 miesiące (warunki publikacji mogą się różnić) od daty publikacji. Subskrypcja może nie obejmować promocyjnych dodatków dołączanych do magazynu. 4. Kodów generowanych przez token nie można przenosić na inne osoby. Nie ma możliwości wymiany na gotówkę. 5. Niewykorzystane, przeterminowane lub zrealizowane kody nie będą refundowane, wymieniane ani zwracane.

4 Warunki Promocji: Karta kawowa na 12 kaw 1. Karta kawowa Starbucks upoważnia do odbioru 12 kaw w kubku o standardowej wielkości. Na karcie znajdować się będzie odpowiednia ilość środków umożliwiająca odbiór do 12 kaw w kubku o standardowej wielkości we wszystkich placówkach Starbucks uczestniczących w Promocji, które akceptują płatności kartą kawową. Maksymalna kwota salda na karcie kawowej użytkownika będzie wynosić 30 EUR lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. 2. Prosimy o traktowanie swojej karty kawowej Starbucks jako środka płatniczego i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie wymieniamy ani nie zwracamy pieniędzy za wszelkie zgubione lub skradzione karty kawowe. 3. Karty kawowej Starbucks można używać jedynie do dokonywania zakupów i usług Starbucks w placówkach Starbucks biorących udział w Promocji. 4. Użytkownik powinien kontrolować liczbę odebranych kaw oraz kwotę pozostałych środków na karcie kawowej Starbucks lub poprosić personel Starbucks o sprawdzenie stanu karty przy ladzie przed kupnem kawy, aby uniknąć sytuacji, w której przekroczony zostanie przyznany limit na karcie kawowej. 5. Karta kawowa Starbucks nie ma terminu ważności, a za jej używanie nie jest pobierana żadna opłata. Odebranie wszystkich 12 kaw jest możliwe w terminie do 12 tygodni od zakończenia Promocji. Promotor nie odpowiada za wszelkie podwyżki cen, które mogą mieć miejsce w późniejszym okresie. 6. Po wykorzystaniu wszystkich środków karta kawowa Starbucks nie może być ponownie używana, dopóki nie zostanie doładowana. 7. Po wykorzystaniu przysługującego limitu 12 kaw karty kawowej Starbucks można używać ponownie dopiero po jej ponownym doładowaniu na koszt własny użytkownika. Maksymalna kwota, na jaką można doładować kartę kawową Starbucks w ciągu jednego roku, to EUR lub równowartość powyższej kwoty w lokalnej walucie. 8. Użytkownik nie ma obowiązku ponownego doładowania karty kawowej Starbucks. Po wykorzystaniu przyznanego limitu na 12 kaw może według własnego uznania zniszczyć kartę kawową, tnąc ją na kawałki. 9. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli karty kawowej nie można doładować albo w odległości 10 mil od miejsca zamieszkania użytkownika nie ma placówki Starbucks, użytkownik otrzyma bezpośrednio na swoje konto bankowe przelew w wysokości 30 EUR lub równowartość powyższej kwoty w lokalnej walucie w celu odbioru swojej nagrody w postaci bonu na kawę Starbucks. 10. Użytkownik otrzyma odpowiednie instrukcje, które umożliwią mu odbiór nagrody w postaci karty kawowej Starbucks. 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących karty kawowej Starbucks prosimy o kontakt na adres Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru kontaktowego, adresu oraz pełnego numeru karty kawowej Starbucks, co umożliwi nam zajęcie się Państwa problemem. 12. Zachęcamy do jak najszybszego zarejestrowania swojej karty kawowej na stronie aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualizacje na temat naszych produktów i usług.

5 Skrócone zasady i warunki konkursu: Wygraj jedną z nagród na zasadzie inwestycji w przedsiębiorstwo (Enterprise Awards) oraz inne nagrody gotówkowe, darmowe kawy lub subskrypcję magazynu. Krótkoterminowy okres ważności: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia, ZEA oraz wszystkie kraje UE, a także Szwajcaria, Norwegia, Islandia oraz Rosja. Powyżej 18 lat. Obowiązują wyłączenia. Uczestnicy muszą dokonać zakupu Skanera objętego Promocją w okresie od 1 września 2015 r. do 31 marca 2016 r. Jeden zakup = jedno zgłoszenie. Zgłoszenia należy dokonać w okresie 28 dni od zakupu. Zagraj w internetową loterię i wybierz 3 panele na wirtualnej zdrapce. Nagrody: 40 x EUR, 200 x EUR, 2000 x EUR, 20,000 x 100 EUR, x 50 EUR (lub równowartość powyższych kwot w lokalnej walucie). Nagroda: 12 kaw Starbucks w kubku o standardowej wielkości na karcie kawowej o wartości 30 EUR lub 3-miesięczna subskrypcja magazynu. Informacje dotyczące zgłoszeń oraz pełne warunki uczestnictwa dostępne są na stronie xxxxxxx.com

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Więcej urządzeń. To się opłaca!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka

REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Atrakcyjna trójka, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN. ( Regulamin ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN DEFINICJE Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM PROMENADA REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM PROMENADA REGULAMIN. ( Regulamin ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM PROMENADA REGULAMIN DEFINICJE Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM MOLO REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM MOLO REGULAMIN. ( Regulamin ) DEFINICJE IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM MOLO REGULAMIN Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie wszelkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Ekstra Oszczędzanie

REGULAMIN PROMOCJI Ekstra Oszczędzanie REGULAMIN PROMOCJI Ekstra Oszczędzanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Ekstra Oszczędzanie, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive Warunki korzystania Ostatnia aktualizacja 18 lipca 2013 r Disney Interactive ma przyjemność zaoferować użytkownikowi dostęp do swoich stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, treści, produktów i

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANY ZAKUP PROGRAMU. 1. CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo