W sobotę - nowy baron Małe zmiany, ale zmiany Przewodniczący mają nowy zarząd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sobotę - nowy baron Małe zmiany, ale zmiany Przewodniczący mają nowy zarząd"

Transkrypt

1 Nr 5/ III 2015 ISSN W sobotę - nowy baron Małe zmiany, ale zmiany Przewodniczący mają nowy zarząd

2

3 Uciekający koledzy partyjni z Twojego Ruchu zostawili osamotnionego Janusza Palikota na rynku Spis treści: W sobotę - nowy baron...4 Małe zmiany. ale zmiany...5 Błogosławieństwa Bożego...6 Wzory godne naśladowania...7 Narodowy Dzień Dlaczego przegrał? Przez innowacyjność Było o kim pisać Wszystkie chwyty dozwolone W Gdańsku i Warszawie Rajstopy, goździki i szampan A tymczasem w Czerninie...17 Sielanka pomorskich dam O duszy i potrzebie bycia PODR nie zwalnia tempa Wesołe jest życie seniora Wybierz dobrze Ku wzbogaceniu Upadek szybszy niż oczekiwaliśmy Plebiscyt Psycholog radzi Kochane zdrowie I stało się. Partia Twój Ruch, która wprowadziła w 2011 r. do Sejmu aż 40 posłów przestała istnieć. Tak nagłego upadku Janusza Palikota chyba nikt się nie spodziewał. Drodzy rodacy, witam w kraju, w którym jutro nic nie będzie takie same rozpoczął swoje pierwsze przemówienie Janusz Palikot od razu potem gdy się dowiedział, że jego Ruch Palikota uzyskał 10% poparcia w wyborach. Zadowolenie nie znikało z twarzy lidera partii, a dziennikarzom pokazał dość znacząco, że nie jest zaskoczony sukcesem, jakby się tego spodziewał, jakby był tego pewny. Tym razem też nie widać było zaskoczenia na twarzy Janusza Palikota, gdy na konferencji prasowej ogłosił, że to koniec klubu, a czas na koło Słowa, które padały nie raz z mównicy, czyli: nadzieja, nowoczesne państwo, sukces czy marzenia tym razem nie padły. Odeszła większość posłów partii. Do różnych formacji, bo zrozumieli, że Ruch to partia bez przyszłości, bez konkretnego programu opierająca się na oklepanych frazesach, na których daleko się nie zajedzie. Kto bowiem nie pamięta o tym, że partia Palikota miała trzy sztandarowe plany do realizacji zdjęcie krzyża z sejmowej sali obrad, walkę z Kościołem, legalizację marihuany. Happeningi organizowane głównie dla młodego elektoratu też nie pomogły. Pierwszym zwiastunem porażki Palikota była Europa Plus, która z jego szyldem miała odnieść sukces wyborczy. Drugim odchodzący po kolei posłowie. Aż któregoś dnia odszedł przyjaciel Biedroń, odeszła od niego znaczna większość Nie pomogły iście teatralne wystąpienia lidera partii, nie pomógł pracujący z nim sztab piarowców, nie pomógł talent do zarabiania pieniędzy, nie pomogły znajomości. To chyba jego nieomylność powoli dobijała członków Twojego Ruchu. Palikot znany był bowiem nie tylko z ostrego języka i bezpośredniości, ale także z niesłuchania kolegów. Finał jest jaki jest. Janusz Palikot ma swoje pięć minut za sobą. Czy reanimuje formację, która 4 lata temu zapewniła mu tyle splendoru? Czekamy z niecierpliwością na dalsze ruchy - celebryty, bo gdybyśmy powiedzieli - polityka - to byłoby chyba za dużo Turystyka w prawie i Misz-masz Sezam różności Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na zdjêciu: Swiet³ana Lizakowska Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny EWA ROMANOWSKA - redaktor prowadzący EWA GRABOWSKA - fotoreporterka PAULINA KOLKA - fotoreporterka MAREK SŁAWIŃSKI - rysownik MAGDALENA FROŃSKA - rysownik ADAM MATUSZEWSKI - fotograf MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom Myśl pożyczona Śmiejcie się nie czekając, aż będziecie szczęśliwi, inaczej bowiem umrzecie, nie roześmiawszy się ani razu. ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Pierre La Mure (autor Moulin Rouge) 3

4 aktualności W sobotę nowy baron Najbliższa sobota dla pomorskiej Platformy Obywatelskiej będzie ważnym dniem. Partia będzie wybierać szefa struktur wojewódzkich. Wybór będzie trudny, bo naturalny kandydat Jan Kozłowski nie startuje. Jak doniosły nam zaprzyjaźnione króliki szefostwo partii poważnie rozważa możliwość przesunięcia Bogdana Borusewicza z Senatu do Sejmu. Marszałek cieszy się znaczną sympatią społeczną i regularnie zdobywa na Pomorzu bardzo wiele głosów, za dużo w stosunku do potrzeb. W wyborach do Senatu ta nadwyżka się marnuje, w wyborach do Sejmu mogłaby pociągnąć paru mniej znanych polityków. Być może ta popularność spowoduje też partyjny awans marszałka Senatu. Sławomir Neumann to sytuacja zupełnie odwrotna, popularność jego w partii rośnie, zdobył znaczne poparcie w wyborach europejskich, ale człowiek z ulicy nie kojarzy go z konkretnymi działaniami. Dlatego wybranie go na szefa partii na prestiżowym dla PO Pomorzu byłoby ryzykowne. Szczególnie w roku wyborczym. Poważną kandydaturą jest też Michał Owczarczak. Mimo młodego wieku jest już znany i szanowany. Popularności przysparza mu mądre piastowanie godności wicewojewody (a nawet, przez krótki okres, pełnienie obowiązków wojewody). Skoro tekst powstaje w okolicach Dnia Kobiet warto się zastanowić nad szansami pań. Najlepszą baronessą partyjną byłaby bez wątpienia Iwona Guzowska. Znana, popularna, lubiana, mądra i ładna, a przy tym wszystkim przebojowa i skuteczna. Jednak zaprzyjaźnione króliki mają przykre wiadomości dla jej sympatyków. Pani Iwona już parę razy zwierzała się przyjaciołom, że chciałaby zrezygnować z aktywności politycznej. Oficjalnie jeszcze tego nie ogłosiła, ale wiadomość jest raczej pewna. Choć z drugiej strony Kobieta zmienną jest, więc może Jeśli jednak pani Iwona nie zmieni zdania, pozostanie od lat pełniąca obowiązki piękniejszej twarzy władz platformy Agnieszka Pomaska. I zapewne dałaby sobie radę. Tylko czy szeregowa posłanka może być konkurencją dla marszałka Senatu? Przekonamy się jeszcze w tym tygodniu. Bogdan Borusewicz Agnieszka Pomaska Sławomir Neumann Najpopularniejszych typuje marszałek Mieczysław Struk Z końcem sierpnia gała finałowa plebiscytu Homo Popularis na 10 najpopularniejszych postaci na Pomorzu. Nim jednak Państwo wybiorą właściwe twarze pokazujemy, jak głosują Ci, którzy tę statuetkę już otrzymali. W poprzednim numerze o swoich faworytach powiedział b. marszałek, b. eurodeputowany Jan Kozłowski. W tym numerze przedstawiamy głosy gospodarza województwa pomorskiego: patronat: kupon plebiscytowy Homo Popularis Paweł Huelle 2. Edmund Wittbrodt 3. Tadeusz Podczarski 4. Bernard Szyc 5. Leszek Gierszewski 6. Angelica Cichocka 7. Paweł Orłowski 8. Ks. Jan Kaczkowski 9. Bogdan Borusewicz 10. Małgorzata Rybicka imię i nazwisko osoby głosującej: Mieczysław Struk 4

5 aktualności Małe zmiany, ale zmiany We Wdzydzach Kiszewskich przez dwa dni obradował zarząd i członkowie Związku Gmin Pomorskich. Na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze przybyli także liczni goście. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku w latach Z początkiem roku nie obyło się też bez zmian. Nowym-starym prezesem wybrano ponownie Błażej Konkola (na co dzień gospodarza gminy Trąbki Wielkie). Wiceprezesem pozostał Leszek Kuliński wójt gminy Kobylnica. Tę samą funkcję powierzono Andrzejowi Pollakowi wójtowi gminy Nowa Karczma (dotychczas członkowi zarządu). Członkami zarządu pozostali: Hanna Brejwo wójt gminy Pszczółki, Elżbieta Krajewska wójt gminy Sadlinki, Adam Marciniak wójt gminy Człuchów, Andrzej Wyrzykowski wójt gminy Przodkowo. Do zarządu w miejsce Jerzego Włudzika wójta gminy Kosakowo dołączył Bernard Grucza wójt gminy Sulęczyno. Obrady zaszczycił swoją obecnością marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przybyli także wiceminister administracji i cyfryzacji Bogdan Dombrowski, a także senator Roman Zaborowski. Drugiego dnia obrad rozmawiano o nowej perspektywie unijnej na lata Prezes Związku Gmin Pomorskiech: Błażej Konkol - wójt gminy Trąbki Wielkie Wiceprezesi: Leszek Kuliński wójt gminy Kobylnica Andrzej Pollak wójt gminy Nowa Karczma Członkowie zarządu: Adam Marciniak wójt gminy Człuchów Andrzej Wyrzykowski - wójt gminy Przodkowo Bernard Grucza wójt gminy Sulęczyno Elżbieta Krajewska wójt gminy Sadlinki Hanna Brejwo wójt gminy Pszczółki 5

6 aktualności Błogosławieństwa Bożego! 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To nowe święto, które dotarło do Polski niedawno. Jednak z roku na rok jest coraz bardziej znane, szczególnie w gminach wiejskich. Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z jego okazji w wielu miejscach organizowane są spotkania, biesiady i konkursy a na wielu oficjalnych stronach internetowych urzędów gminy i miasta składane są przez wójtów i burmistrzów życzenia dla ich lokalnych sołtysów i radnych rad sołeckich. Z okazji Dnia So³tysa! Du o zdrowia, pomyœlnoœci wszelakiej, B³ogos³awieñstwa Bo ego, Radoœci z pracy i pomocy bliźniemu W ten radosny dzieñ Wszystkim przyjacio³om So³tysom yczê! Jan Zaborowski - prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów List od Czytelnika Wyborcze resumé? Te minione wybory samorz¹dowe 2014 to dla mnie jedna wielka nieprawid³owoœæ. Jakiœ czas w mediach by³o s³ychaæ o mnóstwie niewa nych g³osów. Dziœ przyæmi³y te wiadomoœci kampanie wyborcze. Ja przeczyta³em ostatnio w jednej z gazet ciekawy wywiad z dziennikark¹ Ew¹ Stankiewicz i pozwolê sobie go zacytowaæ, mam nadziejê, e mój list opublikujecie chocia Wy, bo nikt na Pomorzu nie chce tego zrobiæ i przekazaæ tych informacji. Jak mówi dziennikarka: Fa³szuje siê wybory na poziomie komisji obwodowych, miejskich i wojewódzkich poprzez niszczenie, dodawanie lub nieuczciwe sortowanie g³osów oraz przez poprawianie wyników przy wpisywaniu do systemu. Fa³szuje siê na poziomie centralnym, rêcznie steruj¹c systemem komputerowym. Fa³szuj¹ Ci, którzy s¹ zainteresowani utrzymaniem w³adzy i wp³ywów ( ). Nawet z nieoficjalnych danych PKW wynika, e w wyborach do sejmików wojewódzkich by³o ponad 18% g³osów niewa nych. Do tego dochodz¹ niewa ne g³osy w wyborach do rad gmin, dzielnic, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wed³ug oficjalnych danych 14 mln g³osuj¹cych osób odda³o ponad 5 mln g³osów niewa nych ( ). Marian z Wejherowa 6

7 aktualności Od prawej: prezydent Wojciech Szczurek, przewodniczący rady miejskiej w Gdyni Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski, b. wojewoda pomorski Piotr Ołowski oraz wojewoda pomorski Ryszard Stachurski Przemawia gospodarz forum przewodniczący rady miejskiej w Gdyni Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski Samorządowe wzory godne naśladowania Kilkanaście dni temu w gdyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się pierwsze w nowej kadencji Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy FRDL w Gdańsku. Tym razem tematem spotkania były szanse i wyzwania pomorskiego samorządu. Pierwszy z lewej: przewodniczący rady miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój Choć to nie tylko o nich rozmawiali samorządowcy. To było bowiem spotkanie zapoznawcze. Pojawiło się wiele nowych samorządowych twarzy. Nawet sam gospodarz był nowy do gościnnej Gdyni przewodniczących zaprosił nowy szef gdyńskiej rady miasta Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski. W pierwszym rzędzie zasiedli goście zaprawieni w samorządowym boju, odznaczający się dużym doświadczeniem, jak również nie mniejszą praktyką prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Spotkania przewodniczących zapisały się na stałe w tradycji pomorskiego samorządu. Choć zwyczaj ten dobrze funkcjonuje od niedawna. Owe spotkania są coraz bardziej tłumne, ciekawe, urozmaicane wieloma wątkami, które brać samorządowa musi znać, chociażby jak aspekt wizerunkowy (o nowoczesnych kanałach w kontaktach z wyborcami opowiadał podczas forum w Fojutowie Robert Kordas ekspert ds. marketingu terytorialnego, wystąpień publicznych i treningu medialnego). Dobrze widziany samorządowiec, pracujący na rzecz swojej małej ojczyzny rzadko kiedy nie zostanie przez wyborcę obdarzony zaufaniem. Oprócz rozglądania się po sali, dopiero bowiem po części wykładowej w przerwie kawowej samorządowcy mogli się poznać, było i trochę koniecznej teorii. I choć marszałek Mieczysław Struk miał do wygłoszenia długi wykład, obrazowany na prezentacji, do samorządowców mówi ich językiem zrozumiale, wszystko argumentując przykładami z życia wziętymi z województwa pomorskiego. Dobrze wypełniana rola samorządowca opiera się na dobrym dialogu z mieszkańcami danego regionu podkreślił marszałek. Podczas pierwszego forum w tej kadencji wybrano także nowy zarząd Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza (więcej na str. 15). Pierwsze koty za płoty. Mamy nadzieje, że kolejne spotkania będą jeszcze bardziej owocne, bowiem zwykła rozmowa w przerwie forum, przy kawie może zaowocować ponadgminnymi czy ponadregionalnymi inwestycjami i przedsięwzięciami. Czekamy na kolejne forum, jego skutki. A tych przewodniczących, których jeszcze w tym zaszczytnym gronie nie ma zapraszamy w imieniu organizatorów do współpracy! Wśród gości nie zabrakło nowych samorządowych twarzy Z lewej: znana z naszych łamów przewodnicząca rady miejskiej w Brusach Beata Zblewska Prelekcję nt. nowych szans i wyzwań pomorskiego samorządu wygłosił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 7

8 aktualności Andrzej Duda, b. przewodniczący NSZZ Solidarność, poseł Janusz Śniadek oraz radna sejmiku wojewódzkiego Danuta Sikora Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego ruchu partyzanckiego. W sposób szczególny to narodowe święto obchodzono w Gdańsku, gdzie zostały odnalezione zwłoki sanitariuszki i łączniczki AK Danuty Siedzikówny Inki, Zidentyfikowano je po 69 latach od wykonania wyroku śmierci. Hołd Ince oraz innym Żołnierzom Niezłomnym, którzy walcząc o wolność i niepodległość Polski, poświęcili to, co najcenniejsze, czyli własne życie, oddał na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP Andrzej Duda wraz z pomorskimi posłami i samorządowcami. W uroczystości o bardzo podniosłym charakterze, brały udział nie tylko setki gdańszczan i rekonstruktorzy z grup historycznych, lecz również goście honorowi: żołnierz Armii Krajowej por. Józef Bandzo oraz Karol Tymiński krewny Inki. W swoim przemówieniu przy symbolicznych grobach Danuty Siedzikówny oraz Feliksa Selmanowicza Andrzej Duda przypomniał o inicjatywie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wniósł do Sejmu projekt ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To niezwykle wzruszający dzień i moment. Odnaleziono wreszcie ciała naszych bohaterów narodowych mówił kandydat na prezydenta Musimy odtworzyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych. To jest element naszego narodowego ducha, to przykłady bohaterstwa i oddania ojczyźnie, które muszą być wydobywane z zaciemnionych kart historii. Przez wiele lat byli zapomniani, nawet we współczesnej Polsce. Trzeba teraz oddać im cześć i szacunek. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy na Cmentarzu Garnizonowym gdańscy samorządowcy wraz z kandydatem na prezydenta udali się na mszę świętą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych w bazylice św. Brygidy. W wypełnionym po brzegi kościele ks. proboszcz Ludwik Kowalski wygłosił wzruszające, patriotyczne kazanie, które zakończył słowami: Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim niezłomnym, którzy za ojczyznę gotowi byli oddać życie. Polska się o nich upomina. Módlmy się, abyśmy nigdy nie zapomnieli o Żołnierzach Niezłomnych. Módlmy się, abyśmy mieli siłę podjąć mądrze ich dziedzictwo. To, że to święto upamiętniające Żołnierzy Wyklętych zostało ustanowione i zyskuje na znaczeniu jest zasługą zwykłych Polaków, którzy są dumni z historii swojego kraju i jej bohaterów. Po środku Karol Guzikiewicz 8

9 aktualności Z prawej: szef PiS-u w Gdańsku radny Grzegorz Strzelczyk Współorganizatorem i czynnym uczestnikiem przemarszu był dyrektor Radia Plus Adam Hlebowicz Poseł Kazimierz Smoliński oraz radny sejmiku wojewódzkiego Piotr Karczewski Radny sejmiku wojewódzkiego Waldemar Bonkowski Przemawia kandydat na prezydenta RP z ramienia PiS-u Andrzej Duda. Po lewej: Marian Szajna Kibice Lechii Gdańsk uczestniczący w przemarszu z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych Tłumy zgromadzone na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku 9

10 aktualności Dlaczego przegrał? Swojego czasu głośna była sprawa sieci klubów go-go prowadzonych przez firmę Cocomo. Ceny w tych klubach były wzięte z sufitu (notabene bardzo wysokiego), goście przychodzili, świetnie się bawili w towarzystwie wyjątkowo ciepłolubnych (sądząc po stroju) panienek, a później płakali i płacili. A płakać mieli powody, bo kolacyjka w żeńskim towarzystwie kosztowała ich kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie zamówiłby do kolacji np. szampana, który w pobliskim sklepie kosztuje 30 złotych za 600 zł. Dlatego w barach tych klubów nie było cen. One pokazywały się dopiero na rachunku Jeden z takich klubów działał w Sopocie. Prezydent Jacek Karnowski w trosce o dobre imię miasta zamknął klub, a firma skierowała sprawę do sądu. No i sprawę wygrała. Nie wiemy, jak wyrok został uzasadniony, ale sprawa musi dziwić. Dzięki stanowczej postawie prezydenta w Sopocie na ulicach nie zaczepiają nas polujące na klienta mewki, naciągacze miewają pewne utrudnienia w swym procederze, a turyści czują się tu komfortowo. Nie wiem, czy Wysoki Sąd uważał, że właśnie takie atrakcje są w Trójmieście potrzebne, czy może prawnicy Urzędu Miasta przekonani o oczywistości racji swojego szefa poszkapili sprawę. Ale szkoda. Zastanawiam się tylko czy kolejnym krokiem w ramach tak dziwacznie rozumianej wolności gospodarczej, nie będzie zalegalizowanie profesji sprzedawcy cegieł. Starsi Czytelnicy zapewnie pamiętają tych panów i ich szeptaną w ciemnych uliczkach ofertę: Kup pan ceg³ówkê za stówkê ocalisz pan g³ówkê. Bliżej mieszkańców Swoją pierwszą kadencję (mamy nadzieje, że nie ostatnią) rozpoczął bardzo aktywnie burmistrz Malborka Marek Charzewski. Nie dość, że dużo czasu spędza w pracując w terenie to jest dodatkowo osiągalny dla mieszkańców miasta. A to dobra cecha włodarza. Nie każdy bowiem poza dwoma godzinami spotkań z petentami tygodniowo ma czas, aby rozmawiać ze swoimi wyborcami. Całkiem niedawno burmistrz Charzewski ponowne zaskoczył. (Mamy nawet obawy, że w przyszłości zechce naśladować Roberta Biedronia, który w Słupsku udzieli pewnej parze ślubu). Ale wróćmy do Malborka. Burmistrz Charzewski osobiście wręczył dowód osobisty jednej z 18-letnich mieszkanek miasta. Nieco później odbył spotkanie z jej rodziną. Pytał m.in. o plany życiowe nastolatki. Malborczycy mogą się tylko cieszyć. Miasto jest dobrze i przede wszystkim rozsądnie zarządzane. Burmistrz słucha wyborców i reaguje na ich prośby. Pytanie tylko czy oby na pewno tak będzie dalej Powstanie Kociewskie Centrum Kultury 4 marca Fundacja Kociewie zorganizowała w Jabłoniowym Dworku w Maleninie seminarium poświęcone inwestycji, która być może już niedługo ubogaci ziemie kociewską. Co ma być tą inwestycją? Powstał pomysł utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury i Przedsiębiorczości Malenin. Na spotkaniu zaprezentowana została koncepcja architektoniczna tworzonego centrum, jak również wizja jego funkcjonowania z naciskiem na promocję kreatywnej przedsiębiorczości Kociewia. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, wiceprezydent Tczewa Adam Urban, Jan Zacharewicz, Jan Morawski, Rafał Zawadzki, Joanna Niewitecka, Stefan Niewitecki, dr arch. Krzysztof Szarejko, inż. Arleta Kulińska Elert. pac 10

11 aktualności Przewodniczący na Pomorzu mają nowy zarząd! O pierwszym w nowej kadencji samorządowej Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza piszemy na str. 7. W tym materiale chcielibyśmy przedstawić nowo wybrany Zarząd organizacji. Beata Zblewska wiceprezes Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski wiceprezes Krystian Tafliński członek zarządu Kazimierz Okrój prezes zarządu Na stanowisku przewodniczącego Stanisława Szwabskiego zastąpił Kazimierz Okrój przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji. Jego zastępcami są: przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Gdyni Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski. Do zarządu powołani zostali także: przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wojciech Megier, przewodniczący rady powiatu słupskiego Jan Olech, przewodniczący Rady Gminy Tczew Krystian Tafliński oraz przewodniczący Rady Gminy Zblewo Leszek Burczyk. Leszek Burczyk członek zarządu Jan Olech członek zarządu Wojciech Megier członek zarządu Przez innowacyjność do sukcesu 27 lutego br. w pięknej scenerii zamku w Gniewie odbyła się konferencja pt. Przez innowacyjność do sukcesu. Została ona zorganizowana przez wydawnictwo Farmer przy współpracy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Była to już 4 edycja dorocznej konferencji. Zgromadzeni rozmawiali o finansach w gospodarstwie, technice ochrony roślin, intensywnej uprawie rzepaku ozimego oraz o nawożeniu wysokoprodukcyjnej pszenicy ozimej. Otwarcia konferencji dokonał wicedyrektor PODR w Gdańsku Krzysztof Pałkowski. O możliwościach finansowania inwestycji mówili przedstawiciele Banku BGŻ - Joanna Janiak-Wyroślak i Mariusz Sakowski. Zagadnienia związane z techniką i bezpieczeństwem stosowania środków ochrony roślin przedstawił dr Grzegorz Doruchowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zwrócił on uwagę m. in. na znaczenie prawidłowego doboru rozpylaczy, gwarantującego precyzję stosowania środków ochrony roślin oraz nowe regulacje prawne, dotyczące postępowania z pestycydami. Są to tematy szczególnie ważne w kontekście wprowadzenia 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania przez rolników zasad zintegrowanej ochrony roślin. Dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił nawożenie wysokoprodukcyjnych plantacji rzepaku i pszenicy ozimej. Krzysztof Pałkowski poinformował, że według szacunków PODR w województwie pomorskim jesienią ubiegłego roku zasiano ponad 46 tys. ha rzepaku ozimego i 254 tys. ha zbóż ozimych, z czego prawie połowa, tj. 123 tys. ha to zasiewy pszenicy ozimej. Największa powierzchnia uprawy tych roślin znajduje się na Żuławach i Powiślu, tam też uzyskiwane są najwyższe plony. W powiecie malborskim w 2014 r. średnie plony rzepaku wyniosły 4,3 t/ha a pszenicy ozimej prawie 7 t/ha. Najlepsze gospodarstwa zbierały w tym czasie ponad 5 t/ha rzepaku i 12 t/ha pszenicy ozimej. Ze względu na suszę, która wystąpiła w zeszłym roku na tym obszarze, jest to bardzo dobry wynik. Stan ozimin jest w tej chwili zadowalający, niepokoi jednak ciągle mała ilość opadów. Osiąganie wysokich wydajności w produkcji polowej wymaga od rolników stałego pogłębiania wiedzy. Spotkanie w Gniewie było do tego doskonałą okazją. 11

12 śmietanka towarzyska Swoimi wrażeniami dzieli się z publicznością prof. Pińczak Było o kim pisać! Kilka dni temu w Ratuszu Staromiejskim odbyła promocja 10 książki znanej gdańskiej pisarki Barbary Kanold pt.: Z Batutą i Cappellą. Jej bohaterką jest jedna z najlepszych dyrygentek w kraju, na co dzień pracująca z zespołem Cappella Gedanensis prof. Alina Kowalska-Pińczak. To kolejna sławna gdańszczanka, która dołączyła do zaszczytnego grona m.in. prof. Andrzeja Januszajtisa, prof. Konstantego Kulki czy abp. Tadeusza Gocłowskiego. Promocja książki nie zaczęła się według scenariusza, co na początku spotkania zaznaczył prowadzący je prezenter Radia Gdańsk - Konrad Mielnik. Na tę spontaniczną ścieżkę przełożył wszystko prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który zaczął od składania życzeń i wręczania kwiatów autorce oraz bohaterce książki. Ta książka to nie tylko opowieść o niezwykłym artystycznym życiu prof. Pińczak, to także opowieść o tym, jak wiele trzeba pracować, aby osiągnąć prawdziwy sukces. Już wiemy, że nie przychodzi on po roku, dwóch, kilku! Tu trzeba poświęcenia niemal całego swego życia na rzecz pasji i miłości. Tę muzyczną miłość prof. Aliny Kowalskiej-Pińczak opisuje doskonale Barbara Kanold. Pozycja to także swoista historia zespołu Cappella Gedanensis, którym bohaterka ksiązki kieruje od początku. Przy święcie swojej przewodniczki o muzyczną oprawę zadbał nikt inny jak właśnie Cappella Gedanensis w towarzystwie perkusisty Igora Faleckiego, Edyty Łuczkowskiej-Swat oraz Magdaleny Lewandowskiej. Zabrzmiał zmieniony utwór pt.: Kukułeczka kuka, a dalej padły słowa: Alina wciąż szuka, przebiera wybiera i talenty zbiera.były także inne znane kompozycje ze zmienionymi tekstami. Publiczność zachwycona była słowami opisującymi dyrygentkę i tym co powtarza zespołowi na co dzień: Zniszczyć talent to jest grzech!, Oj lenistwa ja nie znoszę, Każdy pereł z lupą szuka. To właśnie rolę prof. Pińczak odgrywała znakomicie mezzosopranistka Magdalena Lewandowska. Następnie zarówno autorkę książki, jak i bohaterkę zalano życzeniami i bukietami kwiatów. Przybyło mnóstwo przyjaciół, znajomych fanów, a także znanych gdańszczan. A jak było? Obejrzyjcie naszą fotorelację! Prof. Alina Kowalska-Piñczak - Urodzona roku w Bydgoszczy. Twórca i za- ³o yciel Gdañskiego Zespo³u Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis oraz wyk³adowca Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdañsku. Od roku 2006 pe³ni funkcjê kierownika Zak³adu Kszta³cenia S³uchu Instytutu Teorii Muzyki AM. Wspó³pracuje z Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury jako juror w ogólnopolskich konkursach solfe owych oraz jako recenzent publikacji naukowych z dziedziny kszta³cenia s³uchu. Realizuje tak e wyk³ady w Podyplomowym Studiu Pedagogiki Kszta³cenia S³uchu w Akademii Muzycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa Kultury. Z zespo³em Cappella Gedanensis ma w swoim dorobku: 30 p³yt CD, 2 p³yty analogowe, 1 kasetê z muzyk¹ angielskiego renesansu. Odznaczona wieloma nagrodami mi.in: Pomorsk¹ Nagrod¹ Artystyczn¹ za ca³okszta³t twórczoœci, Srebrnym Krzy em Zas³ugi, Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrod¹ Wojewody Pomorskiego Sint sua premia laudi czy medalem Zas³u ony Kulturze Gloria Artis. Wśród gości gali dostrzegliśmy prezydentową Danutę Wałęsę oraz prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Amazonki Annę Ziemiańską Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył kwiaty autorce książki Barbarze Kanold oraz bohaterce prof. Alinie Kowalskiej-Pińczak 12

13 śmietanka towarzyska Magdalena Lewandowska śpiewając do znanej kompozycji wcieliła się w rolę prof. Pińczak Na promocję książki przybyły tłumy gdańszczan Dedykacje dla gości na stronie tytułowej wpisuje bohaterka książki z cyklu Znani gdańszczanie Z bukietami kwiatów dla bohaterek wieczoru przybyli państwo Maria i Henryk Lewandowscy Na gali wystąpił Igor Falecki Goście gali Galę uświetniła Cappella Gedanensis 13

14 śmietanka towarzyska Kaszubi! Nie zainteresowani? Na naszych łamach gości często. Jeszcze częściej w Przeglądzie Sportowym. To wyjątkowy sportowiec, pracowity, utalentowany, patriota. Z dnia na dzień jednak znika z mediów ogólnopolskich i pomorskich. Dlaczego? O Marcinie Rekowskim, bo o nim mowa usłyszeliśmy kilka lat temu. Walczył jeszcze w amatorskim ringu. Od trzech lat jest zawodowym bokserem. Kilka miesięcy temu zdobył pas mistrza Polski wagi ciężkiej pokonując faworyta pojedynku Alberta Sosnowskiego. Medialna nagonka trwała kilkanaście dni po czym jakby ślad po bokserze zaginął. Aktywny jest jego profil społecznościowy, często z jego pomocą pomaga rodzicom chorych dzieci w zbiórce pieniędzy na ich leczenie. Nas nurtuje jednak inna rzecz dlaczego Kaszubi, mając jednego z najlepszych sportowców w historii Pomorza pozwalają o nim zapomnieć? Dlaczego za Rekowskim nie stoi dobry promotor, który organizowałby mu kolejne walki na ringu zawodowym? Wiemy, że i Rekowski i Szpilka reprezentują bardzo zbliżony poziom i tu uwaga.. z przewagą Marcina. Dlaczego Szpilka jest dziś bokserską gwiazdą, a nasz Kaszub rodem z Kościerzyny nie? Czy Kaszubi nie wstydzą się, że taki talent się marnuje? A co z tym fantem robi przedstawiciel Kaszubów prezes ZK-P Łukasz Grzędzicki? Czy Zrzeszenie aktywne jest tylko raz w roku w Dniu Światowego Zjazdu Kaszubów? Wszystkie chwyty dozwolone Kampania prezydencka w pełni, sztaby wyborcze stają na głowach, aby lepiej sprzedać swojego kandydata. Nie brakuje też ciosów poniżej pasa. Pani Ogórek obśmiewana jest, że ostatnio w rynku w Kaliszu rozmawiała z wyborcami i namawiała do pójścia do urn. Jakby było w tym coś śmiesznego... A jedna z prawicowych gazet wystosowała taki oto sobie artykuł pt.: Hej polszczyzna : Andrzeja Dudę zaatakowali nie tylko politycy, ale także dziennikarze. Tomasz Lis rzekł np., że Duda przegrał batalię z polszczyzną. «Ktoś powinien jednak kandydatowi Dudzie powiedzieć, że w słowie prezydent akcentujemy trzecią sylabę od końca». To może pan redaktor wyświadczy uprzejmość prezydentowi Komorowskiemu i powie mu, że «bul» piszemy przez «ó», Jan Paweł był II, a nie III, Wisława nazywała się Szymborska, a nie Czymborska, order zaś nazywa się Virtuti Militari, a nie Virtuti militarne. I tu redaktorzy pisma postawili kropkę. My jednak zachęcamy nie do skupiania się na błędach kandydatów, a prezentowania realnego programu, który poprawi choć trochę byt przeciętnego Polaka ot taka dygresja Gdzie się podział, ach gdzie? Kobiety do niego wzdychały, a mężczyźni aby zrobić im na złość przełączali kanał na inny. Gdy występował oczywiście on Przystojny, wykształcony, merytoryczny, elegancki, taki profesjonalny. I choć wielu Polaków go skreśliło, jest także spora część, wiedząca, że jego upadek to zmowa medialna. Niejeden z posłów ma więcej na sumieniu, ale nie zachodzi za skórę mediom, więc zostawiają go w spokoju. Czy Sławomir Nowak, jako minister transportu nie puścił pieniędzy tam, gdzie trzeba? Nie dał łapówek? Możemy się jedynie domyślać, ale to co zrobiły mu media było aż przesadą. Gdzie się podziewa, co robi? zastanawia się wielu z nas. Otóż po zrzeczeniu się mandatu posła zaczął inwestować w wiedzę proszę Państwa. Nowak uczy się zaocznie na jednym z londyńskich uniwersytetów. Chce uzyskać tytuł: Master od Business Administration. Więc na ten czas drodzy koledzy dziennikarze dajmy mu święty spokój na naukę bowiem nigdy za późno! 14

15 śmietanka towarzyska Mini to nie jego rozmiar! To było 6 lat temu. Miejsce akcji Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, czas akcji: początek maja. Na scenie z Maczugami Ambasadora Kaszub stanęli m.in.: Jarosław Wałęsa, Danuta Wałęsa, Roman Zaborowski, Kazimierz Plocke, Mieczysław Struk. Najbardziej zasłużonych Kaszubów doceniono. Byli też i tacy, którzy mieli mniejszy staż pracy na rzecz społeczności kaszubskiej, ale już zostali wyróżnieni. W gronie tych trzech osób znalazł się ówczesny radny sejmiku wojewódzkiego Dariusz Męczykowski. Na zdjęciu widzimy pana radnego, na co dzień dyrektora Zespołu Szkół w Nowe Karczmie, który nie kryje zadowolenia z Mini Maczugi. Jego optymizmu jednak dziś nie podzielamy. Wtedy owszem. Minęło bowiem sześć lat pracy, wyrzeczeń, poświęceń, zasług. I tak teraz wedle niejednego i jemu należy się ten najwyższy laur. Po raz kolejny został radnym wojewódzkim, nadal jako pedagog pracuje z dziećmi i młodzieżą, jako trener prowadzi I ligowy zespół piłki ręcznej kobiet, który jest liderem w lidze. Czyż to nie ogromna promocja Kaszub? W związku z powyższym apelujemy do kapituły przyznającej Maczugi Ambasadora Kaszub, na czele z Lidią Czapiewską. Droga Pani Lidio, droga Kapituło! Mini maczuga nie wystarczy, przecież mini to nie jego rozmiar! W Gdańsku i Warszawie Przedwyborcze tournée po kraju trwa. Andrzej Duda zdążył już odwiedzić chyba wszystkie największe miasta w Polsce. 1 marca w dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych był w Gdańsku. Andrzeja Dudę na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przywitało wielu zwolenników. Narodowy Dzień Żołnierzy wyklętych to dzień, który nie pozwala nam zapomnieć o żołnierzach, którzy oddali życie za kraj, żołnierzach niezłomnych. Musimy kultywować naszą piękną historię. Pozwolę sobie tu przypomnieć człowieka, który w tej intencji walczył, który ustanowił dzisiejsze święto świętem narodowym. Był to śp. Prezydent Lech Kaczyński mówił Duda. To człowiek niezwykle ciepły, erudyta, ma pomysł na Polskę dlaczego miałabym na niego nie zagłosować? powiedziała nam jedna z uczestniczek uroczystości. Dudzie w Gdańsku towarzyszyli pomorscy parlamentarzyści oraz radna sejmiku wojewódzkiego Danuta Sikora (na zdjęciu obok). Tego dnia w Warszawie w Pałacu Prezydenckim, z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, rodziny pięciu osób ofiar terroru komunistycznego odebrały noty identyfikacyjne swoich ekshumowanych wcześniej krewnych. Zidentyfikowani to: Marian Kaczmarek, Józef Kozłowski, Stanisław Kutryb, Edward Pytko i Danuta Siedzikówna. I po wątpliwościach Mieszkańcy gminy Kosakowo nie mieli wątpliwości od początku. Dla nich już po wrzuceniu głosu do urny wynik był jasny chcemy tego samego wójta, dobrze pracuje na rzecz kosakowskiego samorządu, nie chcemy zmian. Głównym przeciwnikiem Jerzego Włudzika był Szymon Tabakiernik, który dzięki dość dobrej kampanii osiągnął drugi wynik. Po wyborach Gdański Sąd Okręgowy został poinformowany - jak dziś widać - o rzekomych nieprawidłowościach. W związku z źle zabezpieczoną urną w jednym z kosakowskich obwodów (nr 5) protest przeciw wyborom złożył Henryk Palczewski, szef Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo. Okazało się, że było dużo hałasu o nic. Jak poinformował nas Urząd Gminy Kosakowo: W dniu 5 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił decyzję sądu I instancji w sprawie unieważnienia wyborów wójta w okręgu Nr 5 w Kosakowie, uznając wybór Jerzego Włudzika na wójta gminy Kosakowo za ważny. 15

16 śmietanka towarzyska Organizatorzy, od lewej: radny powiatu nowodworskiego Andrzej Sobociński, burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski, b. posłanka Danuta Hojarska. Rajstopy, goździki i szampan Tłumny Dzień Kobiet zorganizowała w Lubieszewie k. Nowego Dworu Gdańskiego b. posłanka Danuta Hojarska. Był szampan, goździki i tradycyjne rajstopy powiedziała b. posłanka Danuta Hojarska. Pełne jadła i napitku stoły uginały się pod ciężarem w świetlicy wiejskiej w Lubieszewie. Świętowały wyłącznie panie, ale żeby im złożyć życzenia przybyła także płeć brzydsza: Proboszcz parafii w Lubieszewie ks. Arkadiusz Dekański burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski oraz radny powiatu nowodworskiego Andrzej Sobociński. Kilka słów do pań skierował także proboszcz parafii w Lubieszewie ks. Arkadiusz Dekański. Te spotkania to już wieloletnia tradycja, a panie upominają się o nie same. Dobrze, że mają w swoim gronie liderkę i organizatorkę, która zawsze o nie zadba. O kim piszemy wiadomo. Uczestniczki spotkania przy suto zastawionym stole Szampan lał się dużymi strumieniami Panie otrzymały także tradycyjne rajstopy Burmistrz Jacek Michalski wręczył każdej z pań tulipana Pamiątkowe zdjęcie Dnia Kobiet

17 śmietanka towarzyska Panowie z bukietami goździków poszli miedzy baby Z lewej: radny sejmiku wojewódzkiego Józef Sarnowski Panowie na stojąco zaśpiewali paniom sto lat A tymczasem w Czerninie Gdy w Lubieszewie panie bawiły się na dobre, swój bal rozpoczęli działacze PSL-u, którzy po raz pierwszy zafundowali płci pięknej tak dużą uroczystość Po pierwsze były goździki. Po drugie pyszne jedzenie. Po trzecie tańce. No i po czwarte śpiewający i grający na akordeonie marszałek Krzysztof Lepszy od występu Adama Jarubasa był ten! Naszego marszałka! Trawicki. Ta ostatnia opcja może zaskoczyć nawet zaprzyjaźnionych działaczy platformy. Takiej odsłony szefa pomorskiego PSL-u jeszcze nie widzieliśmy (czyżby ten ukłon w stronę pań zaplanowali razem z marszałkiem Adamem Jarubasem?). Na balu obecny był także właściciel obiektu, jedynego tak dużego w okolicy, w którym odbywała się uroczystość (był to Zajazd Jonatan) na co dzień także radny sejmiku wojewódzkiego Józef Sarnowski. Wśród kuluarowych rozmów podsłuchaliśmy, że pan Józef namawiany jest na polityczne wyzwanie, którego finał już na jesieni. Czy te zasłyszane wiadomości się potwierdzą? Napiszmy już niebawem. Goździka otrzymuje wiceszefowa ARiMR w Gdyni Stanisława Bujanowicz Nie zabrakło pamiątkowych fotografii 17

18 śmietanka towarzyska Wokalista Adam Wróbel Z lewej: pierwsza dama RP - Danuta Wałęsa Sielanka pomorskich dam Na co dzień zapracowane, wykładają na uczelni, pracują w samorządzie, prowadzą własny biznes w niedzielne popołudnie i one pomorskie damy - mogły odpocząć i poucztować. Dama Roku 2015 : - prof. Anna Machnikowska A spotkają się co roku w tym samym miejscu. W ulubionej restauracji prezydenta RP Lecha Wałęsy restauracji Gdańskiej znanej pomorskiej gastronom Marii Lewandowskiej. Organizatorem przedsięwzięcia Damskie Ploteczki, bo tak nazywa się spotkanie jest Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i społeczność uczelniana. Wkład w spotkanie ma także wiele pań. O piękną, kwiatową dekorację i ukwiecenie stołów dba królowa kwiatów i ogrodów Justyna Kaleta, pokaz mody prezentuje wraz ze swoimi modelkami b. posłanka, autorka ksiązki Ubierz duszę Grażyna Paturalska. W tym roku o kulturze z sercem opowiedziała również jedna ze współorganizatorek mgr Maria Murka-Sykora. O oprawę muzyczną zadbali artyści Cappelli Gedanensis oraz piosenkarz Adam Wróbel. Niespodzianki uniwersyteckie i prowadzenie były w rękach kanclerza Kapituły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego doc. dr. Henryka Jana Lewandowskiego. A wszystko patronatem objęła pierwsza dama RP Danuta Wałęsa. Nie obyło się bez wyróżnień. Tytuł Damy Roku 2015 otrzymała prorektor UG prof. Anna Machnikowska. Przyznano także 9 paniom wyróżnienia Kobiety biznesu i kultury akademickiej, które wręczył kanclerz kapituły SAUG doc. dr Henryk Lewandowski. Wśród pięknych kwiatów i jeszcze piękniejszych kobiet minęły kolejne akademickie Damskie ploteczki. Nam została w pamięci miła, radosna atmosfera i niezapomniane wspomnienia oraz nasze fotografie Kobiety biznesu i kultury akademickiej : - Danuta Wałęsa - prof. Anna Machnikowska - prof. Janina Ciechanowicz-Mc Lean - wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń - doc. Halina Jendrasik - Maria Murka-Sykora - Grażyna Paturalska - Justyna Kaleta - Maria Lewandowska Infolinia Onkologiczna POZWÓL SOBIE POMÓC Numer bezpłatny Zaprasza seniorów na pobyt dzienny! ul. Juliusza Słowackiego Sopot tel: Gospodarze uroczystości doc. dr Henryk Lewandowski z piękną małżonką Marią 18

19 śmietanka towarzyska Statuetkę Damy Roku 2015 odbiera prof. Anna Machnikowska Pomorskie damy: doc. Halina Jendrasik, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń oraz prof. Janina Ciechanowicz-Mc Lean Panie prezentowały modowe trendy Wśród pięknych pań, z prawej mgr Maria Murka-Sykora Dedykacje dla gości na stronie tytułowej wpisuje bohaterka książki z cyklu Znani gdańszczanie Pokaz mody poprowadziła Grażyna Paturalska Stoły ukwieciła królowa kwiatów i ogrodów Justyna Kaleta (na zdjęciu z prawej) Goście uroczystości 19

20 odkrywamy Pomorskie Od lewej: dr Janusz Szeluga promujący książkę Przypalanie czarowników oraz Andrzej Fal, trzymający w ręku swoją najnowszą książkę Wywiad z Bogiem - Epitafia nie tylko dla orłów Goście spotkania O duszy i potrzebie bycia Kilka dni temu w jednym z centrum handlowych w Trójmieście miała miejsce promocja dwóch książek. O publikacji, której tak naprawdę autora nie znamy pt. Przypalanie czarowników opowiedział znany pomorski psychiatra dr Janusz Szeluga. Druga z pozycji to Wywiad z Bogiem - Epitafia nie tylko dla orłów Andrzeja Fala. Spotkanie było raczej dyskusją autorów książek z publicznością. Rozmawiano o duszy, potrzebie bycia, goryczy porażki i towarzyszącym temu stresie, miłości oraz sensie bycia na ziemi. Bo do właśnie tych tematów nawiązują obie książki. Pierwsza Przypalanie czarowników to spostrzeżenia nt. zawodu psychiatry i zagrożeń związanych z jego wykonywaniem. Inspiracją do napisania tych opowiadań była fala aresztowań lekarzy ( ), a przede wszystkim psychiatrów oskarżanych o korupcję. Chciałem dokonać próby analizy z różnych punktów widzenia mechanizmów, które legły u podłoża tego najabardziej okrutnego i haniebnego procesu niszczenia ludzi w imię fałszywej prawdy pisze autor Janusz Czarownik. Drugi z autorów na pytanie gościa: czym pan się zajmuje, odpowiedział pomagam ludziom znaleźć ich miejsce na ziemi. Jest pan psychoterapeutą odarła pytająca. Nie, prowadzę biuro obrotu nieruchomościami. Wywiad z Bogiem Epitafia nie tylko dla orłów to druga książka Andrzeja Fala, po napisanej w 2009 roku 40 DNI I TY Trudne, ale piękne człowieczeństwo. Wywiad z Bogiem jest częścią tryptyku Wiara, Nadzieja, Miłość, który ma pomóc ludziom w lepszym przeżywaniu życia, w poszukiwaniu szczęścia. Ma być odpowiedzią na nurtujące nas na co dzień pytania i swoistym drogowskazem. Wśród gości dostrzegliśmy organizatorkę Bałtyckich spotkań i targów Od wahadełka do gwiazd Monikę Dymecką wraz z synem Jakubem Przedprezydencka narada Kampania wyborcza w pełni. Duda spotkał się kilka dni temu z Polakami w Londynie, Komorowski wyruszył w Polskę Bronkobusem, a Magdalena Ogórek przechadza się po krajowych rynkach i rozmawia z ludźmi. W Gdańsku pomorska lewica spotkała się tradycyjnie w restauracji Romantica. Przedprezydencką naradę poprowadził szef lewicy miasta Gdańska Jarosław Szczukowski oraz sekretarz Krzysztof Andruszkiewicz. Jak się dowiedzieliśmy pomorskie struktury zebrały już wszystkie potrzebne podpisy pod kandydaturą Magdaleny Ogórek. Panie i panowie tym razem stronili od mediów i woleli o przyszłości partii rozmawiać w spokoju, na co też im pozwoliliśmy. A państwu pokazujemy kto o tej przyszłości mówił i kogo z tego trzeba będzie na Pomorzu rozliczać Wśród gości: b. wojewoda Henryk Wojciechowski, b. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Aleksander Żubrys oraz sekretarz genralny Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Polsce Kordian Borejko Szef lewicy w Gdańsku Jarosław Szczukowski oraz sekretarz Krzysztof Andruszkiewicz 20

Jaskółeczka doniosła Tańce, hulanka i... delikatesy! Opieka nad niebezpieczną arterią. www.twojwieczor.pl Nr 7/776 15 IV 2015 ISSN 1640-9035

Jaskółeczka doniosła Tańce, hulanka i... delikatesy! Opieka nad niebezpieczną arterią. www.twojwieczor.pl Nr 7/776 15 IV 2015 ISSN 1640-9035 Jaskółeczka doniosła Tańce, hulanka i... delikatesy! Opieka nad niebezpieczną arterią www.twojwieczor.pl Nr 7/776 15 IV 2015 ISSN 1640-9035 Hotel Trzy Stawy SPA & Wellness zaprasza! - wypoczynek 16 km

Bardziej szczegółowo

www.twojwieczor.pl Nr 7/752 3 IV 2014 ISSN 1640-9035 Nasz powszedni mrożony I Salon Pomorski za nami! Znamy najlepszego sołtysa w Polsce!

www.twojwieczor.pl Nr 7/752 3 IV 2014 ISSN 1640-9035 Nasz powszedni mrożony I Salon Pomorski za nami! Znamy najlepszego sołtysa w Polsce! www.twojwieczor.pl Nr 7/752 3 IV 2014 ISSN 1640-9035 Nasz powszedni mrożony I Salon Pomorski za nami! Znamy najlepszego sołtysa w Polsce! Nasz powszedni mrożony W Numerze Sprawdzone, a przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Lubań centrum rolniczym województwa Śmietanka Pomorza na Homo Popularis 75. urodziny portu we Władysławowie

Lubań centrum rolniczym województwa Śmietanka Pomorza na Homo Popularis 75. urodziny portu we Władysławowie www.twojwieczor.pl Nr 12/733 27 VI 2013 ISSN 1640-9035 Lubań centrum rolniczym województwa Śmietanka Pomorza na Homo Popularis 75. urodziny portu we Władysławowie Wybrali ludzi pojednania W ubiegłym numerze

Bardziej szczegółowo

Gdańska Magda Gessler Babicki wraca na Wybrzeże Święto wielkich Kazimierzy

Gdańska Magda Gessler Babicki wraca na Wybrzeże Święto wielkich Kazimierzy www.twojwieczor.pl Nr 5/678 9 III 2011 ISSN 1640-9035 Fot. Andrzej Wrzesiński Gdańska Magda Gessler Babicki wraca na Wybrzeże Święto wielkich Kazimierzy Po lewej: prezydentowa Danuta Wałęsa oraz Danuta

Bardziej szczegółowo

www.twojwieczor.pl Nr 04/725 21 II 2013 ISSN 1640-9035 Dla tych co z morzem... Po PG dobrze zarobisz! Sportowiec dobrym samorządowcem

www.twojwieczor.pl Nr 04/725 21 II 2013 ISSN 1640-9035 Dla tych co z morzem... Po PG dobrze zarobisz! Sportowiec dobrym samorządowcem www.twojwieczor.pl Nr 04/725 21 II 2013 ISSN 1640-9035 Dla tych co z morzem... Po PG dobrze zarobisz! Sportowiec dobrym samorządowcem Abdykacja - misterna strategia Benedykta XVI? Po początkowym szoku

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne trio Hala małych mistrzów? Zamienił stryjek siekierkę na kijek. www.twojwieczor.pl Nr 19/668 7 X 2010 ISSN 1640-9035

Niepowtarzalne trio Hala małych mistrzów? Zamienił stryjek siekierkę na kijek. www.twojwieczor.pl Nr 19/668 7 X 2010 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 19/668 7 X 2010 ISSN 1640-9035 Fot. Mieczysław Mieloch Niepowtarzalne trio Hala małych mistrzów? Zamienił stryjek siekierkę na kijek W Numerze Uroczyste otwarcie imprezy. Od lewej:

Bardziej szczegółowo

HIT 2011 dla WEGI Szczypińska przeciw PiS? Wszystkie drogi prowadzą do... Pucka. www.twojwieczor.pl Nr 13/686 5 VII 2011 ISSN 1640-9035

HIT 2011 dla WEGI Szczypińska przeciw PiS? Wszystkie drogi prowadzą do... Pucka. www.twojwieczor.pl Nr 13/686 5 VII 2011 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 13/686 5 VII 2011 ISSN 1640-9035 Fot. Jarosław Stec HIT 2011 dla WEGI Szczypińska przeciw PiS? Wszystkie drogi prowadzą do... Pucka W Numerze Właściciel firmy ZM Nowak Zbigniew Nowak

Bardziej szczegółowo

Nagroda Lecha Wałęsy Jessica się uśmiechnęła Stocznia Szkuner - z kolan na nogi. www.twojwieczor.pl Nr 19/740 10 X 2013 ISSN 1640-9035

Nagroda Lecha Wałęsy Jessica się uśmiechnęła Stocznia Szkuner - z kolan na nogi. www.twojwieczor.pl Nr 19/740 10 X 2013 ISSN 1640-9035 Nagroda Lecha Wałęsy Jessica się uśmiechnęła Stocznia Szkuner - z kolan na nogi www.twojwieczor.pl Nr 19/740 10 X 2013 ISSN 1640-9035 Nowości w ofercie Kiełbasa chuda z szynki 95% mięsa z szynki Krakowska

Bardziej szczegółowo

OD KAMPANII DO KAMPANII

OD KAMPANII DO KAMPANII OD KAMPANII DO KAMPANII Jeszcze niedawno aktywnie angażowaliśmy się w kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Na początku września oficjalnie podsumowaliśmy ją w Wałczu. Chwilę później rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem Tkania życia uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak.

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem Tkania życia uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak. Wybory 2011 nr 7 / październik 2011 / kontakt@swidnica24.pl Pełne urny wyborcze? Tkanie życia Stanisław Kotełko Kultura 1 Galeria w prywatne ręce Już wkrótce kolejna godzina zero dla Polski i godzina próby

Bardziej szczegółowo

Fryzjer z jajami. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mała i Wielka Sowa. Paszport do zatrudnienia. Kosmetologia z PWSZ najlepsza! Najważniejsi nieobecni

Fryzjer z jajami. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mała i Wielka Sowa. Paszport do zatrudnienia. Kosmetologia z PWSZ najlepsza! Najważniejsi nieobecni NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. reklama R0329/14 18 KWIETNIA 2014, NR 504 WAŁBRZYCH Mała i Wielka Sowa Fryzjer z jajami wydarzenia str. 2 Paszport do zatrudnienia wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 ISSN 1233-2917 MESIĘCZNIK - LUTY-MARZEC 2009 - NR 2-3/212-213 EGZ. BEZPŁATNY Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze Podczas otwarcia wystawy kustosz karczewskiego

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK Nieustraszony bojownik o wolność i niepodległość narodów

TYGODNIK Nieustraszony bojownik o wolność i niepodległość narodów BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 227/36 17 października 2013 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. Boisko Orlik odpowiedzialne zarządzanie! Czytaj na str. 7-10 Piłkarski

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Młody aktor z Radłowa

Młody aktor z Radłowa Radłów - Warszawa KWARTALNIK INFORMACYJNY ZIEMII RADŁOWSKIEJ Radło ROK VIII NR 1 (31) STYCZEŃ-MARZEC 2014 ISSN 1897-8339 Cena 6 zł Młody aktor z Radłowa Radłowski chór GAUDETE KONCERT dla Zenona Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA. CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57) www.nmketrzyn.pl

KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA. CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57) www.nmketrzyn.pl VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych Konfrontacje Ruszył już nabór zespołów chętnych do udziału w kolejnej edycji popularnych rockowych Konfrontacji. Impreza odbędzie się 20 czerwca w kętrzyńskim

Bardziej szczegółowo

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA gazeta bezpłatna, listopad 2012 LINIEWO Aktualności Gminne KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA W dniu 3 sierpnia 2012r. nastąpiło gradobicie w części Gminy Liniewo, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

czas czchowa 3 OD REDAKCJI

czas czchowa 3 OD REDAKCJI czas czchowa 1 2 czas czchowa OD REDAKCJI Oddajemy do rąk Czytelników numer listopadowy Czasu Czchowa, ze względu na czas wyborów przesunięty na sam koniec miesiąca. Przed świętami ukaże się jeszcze jeden

Bardziej szczegółowo

Martyna na krańcu świata. Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW OKOLIC POZNANIA Z DRUGIEJ STRONY

Martyna na krańcu świata. Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW OKOLIC POZNANIA Z DRUGIEJ STRONY NR 4 / 8 CZERWCA 2011 R. / NAKŁAD: 15 000 / NASZGLOSPOZNANSKI.PL Z DRUGIEJ STRONY Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 FOT. MTL MAXFILM, FOT. FABRYKA OBRAZU/MARTA GOSTKIEWICZ BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Zespół z SP4 w Jaśkowicach. Młodzież z G1 w Orzeszu. Amelia Kopiec. Exist. Orzeski Lider Biznesu dla NT Industry.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo