W sobotę - nowy baron Małe zmiany, ale zmiany Przewodniczący mają nowy zarząd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sobotę - nowy baron Małe zmiany, ale zmiany Przewodniczący mają nowy zarząd"

Transkrypt

1 Nr 5/ III 2015 ISSN W sobotę - nowy baron Małe zmiany, ale zmiany Przewodniczący mają nowy zarząd

2

3 Uciekający koledzy partyjni z Twojego Ruchu zostawili osamotnionego Janusza Palikota na rynku Spis treści: W sobotę - nowy baron...4 Małe zmiany. ale zmiany...5 Błogosławieństwa Bożego...6 Wzory godne naśladowania...7 Narodowy Dzień Dlaczego przegrał? Przez innowacyjność Było o kim pisać Wszystkie chwyty dozwolone W Gdańsku i Warszawie Rajstopy, goździki i szampan A tymczasem w Czerninie...17 Sielanka pomorskich dam O duszy i potrzebie bycia PODR nie zwalnia tempa Wesołe jest życie seniora Wybierz dobrze Ku wzbogaceniu Upadek szybszy niż oczekiwaliśmy Plebiscyt Psycholog radzi Kochane zdrowie I stało się. Partia Twój Ruch, która wprowadziła w 2011 r. do Sejmu aż 40 posłów przestała istnieć. Tak nagłego upadku Janusza Palikota chyba nikt się nie spodziewał. Drodzy rodacy, witam w kraju, w którym jutro nic nie będzie takie same rozpoczął swoje pierwsze przemówienie Janusz Palikot od razu potem gdy się dowiedział, że jego Ruch Palikota uzyskał 10% poparcia w wyborach. Zadowolenie nie znikało z twarzy lidera partii, a dziennikarzom pokazał dość znacząco, że nie jest zaskoczony sukcesem, jakby się tego spodziewał, jakby był tego pewny. Tym razem też nie widać było zaskoczenia na twarzy Janusza Palikota, gdy na konferencji prasowej ogłosił, że to koniec klubu, a czas na koło Słowa, które padały nie raz z mównicy, czyli: nadzieja, nowoczesne państwo, sukces czy marzenia tym razem nie padły. Odeszła większość posłów partii. Do różnych formacji, bo zrozumieli, że Ruch to partia bez przyszłości, bez konkretnego programu opierająca się na oklepanych frazesach, na których daleko się nie zajedzie. Kto bowiem nie pamięta o tym, że partia Palikota miała trzy sztandarowe plany do realizacji zdjęcie krzyża z sejmowej sali obrad, walkę z Kościołem, legalizację marihuany. Happeningi organizowane głównie dla młodego elektoratu też nie pomogły. Pierwszym zwiastunem porażki Palikota była Europa Plus, która z jego szyldem miała odnieść sukces wyborczy. Drugim odchodzący po kolei posłowie. Aż któregoś dnia odszedł przyjaciel Biedroń, odeszła od niego znaczna większość Nie pomogły iście teatralne wystąpienia lidera partii, nie pomógł pracujący z nim sztab piarowców, nie pomógł talent do zarabiania pieniędzy, nie pomogły znajomości. To chyba jego nieomylność powoli dobijała członków Twojego Ruchu. Palikot znany był bowiem nie tylko z ostrego języka i bezpośredniości, ale także z niesłuchania kolegów. Finał jest jaki jest. Janusz Palikot ma swoje pięć minut za sobą. Czy reanimuje formację, która 4 lata temu zapewniła mu tyle splendoru? Czekamy z niecierpliwością na dalsze ruchy - celebryty, bo gdybyśmy powiedzieli - polityka - to byłoby chyba za dużo Turystyka w prawie i Misz-masz Sezam różności Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na zdjêciu: Swiet³ana Lizakowska Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny EWA ROMANOWSKA - redaktor prowadzący EWA GRABOWSKA - fotoreporterka PAULINA KOLKA - fotoreporterka MAREK SŁAWIŃSKI - rysownik MAGDALENA FROŃSKA - rysownik ADAM MATUSZEWSKI - fotograf MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom Myśl pożyczona Śmiejcie się nie czekając, aż będziecie szczęśliwi, inaczej bowiem umrzecie, nie roześmiawszy się ani razu. ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Pierre La Mure (autor Moulin Rouge) 3

4 aktualności W sobotę nowy baron Najbliższa sobota dla pomorskiej Platformy Obywatelskiej będzie ważnym dniem. Partia będzie wybierać szefa struktur wojewódzkich. Wybór będzie trudny, bo naturalny kandydat Jan Kozłowski nie startuje. Jak doniosły nam zaprzyjaźnione króliki szefostwo partii poważnie rozważa możliwość przesunięcia Bogdana Borusewicza z Senatu do Sejmu. Marszałek cieszy się znaczną sympatią społeczną i regularnie zdobywa na Pomorzu bardzo wiele głosów, za dużo w stosunku do potrzeb. W wyborach do Senatu ta nadwyżka się marnuje, w wyborach do Sejmu mogłaby pociągnąć paru mniej znanych polityków. Być może ta popularność spowoduje też partyjny awans marszałka Senatu. Sławomir Neumann to sytuacja zupełnie odwrotna, popularność jego w partii rośnie, zdobył znaczne poparcie w wyborach europejskich, ale człowiek z ulicy nie kojarzy go z konkretnymi działaniami. Dlatego wybranie go na szefa partii na prestiżowym dla PO Pomorzu byłoby ryzykowne. Szczególnie w roku wyborczym. Poważną kandydaturą jest też Michał Owczarczak. Mimo młodego wieku jest już znany i szanowany. Popularności przysparza mu mądre piastowanie godności wicewojewody (a nawet, przez krótki okres, pełnienie obowiązków wojewody). Skoro tekst powstaje w okolicach Dnia Kobiet warto się zastanowić nad szansami pań. Najlepszą baronessą partyjną byłaby bez wątpienia Iwona Guzowska. Znana, popularna, lubiana, mądra i ładna, a przy tym wszystkim przebojowa i skuteczna. Jednak zaprzyjaźnione króliki mają przykre wiadomości dla jej sympatyków. Pani Iwona już parę razy zwierzała się przyjaciołom, że chciałaby zrezygnować z aktywności politycznej. Oficjalnie jeszcze tego nie ogłosiła, ale wiadomość jest raczej pewna. Choć z drugiej strony Kobieta zmienną jest, więc może Jeśli jednak pani Iwona nie zmieni zdania, pozostanie od lat pełniąca obowiązki piękniejszej twarzy władz platformy Agnieszka Pomaska. I zapewne dałaby sobie radę. Tylko czy szeregowa posłanka może być konkurencją dla marszałka Senatu? Przekonamy się jeszcze w tym tygodniu. Bogdan Borusewicz Agnieszka Pomaska Sławomir Neumann Najpopularniejszych typuje marszałek Mieczysław Struk Z końcem sierpnia gała finałowa plebiscytu Homo Popularis na 10 najpopularniejszych postaci na Pomorzu. Nim jednak Państwo wybiorą właściwe twarze pokazujemy, jak głosują Ci, którzy tę statuetkę już otrzymali. W poprzednim numerze o swoich faworytach powiedział b. marszałek, b. eurodeputowany Jan Kozłowski. W tym numerze przedstawiamy głosy gospodarza województwa pomorskiego: patronat: kupon plebiscytowy Homo Popularis Paweł Huelle 2. Edmund Wittbrodt 3. Tadeusz Podczarski 4. Bernard Szyc 5. Leszek Gierszewski 6. Angelica Cichocka 7. Paweł Orłowski 8. Ks. Jan Kaczkowski 9. Bogdan Borusewicz 10. Małgorzata Rybicka imię i nazwisko osoby głosującej: Mieczysław Struk 4

5 aktualności Małe zmiany, ale zmiany We Wdzydzach Kiszewskich przez dwa dni obradował zarząd i członkowie Związku Gmin Pomorskich. Na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze przybyli także liczni goście. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku w latach Z początkiem roku nie obyło się też bez zmian. Nowym-starym prezesem wybrano ponownie Błażej Konkola (na co dzień gospodarza gminy Trąbki Wielkie). Wiceprezesem pozostał Leszek Kuliński wójt gminy Kobylnica. Tę samą funkcję powierzono Andrzejowi Pollakowi wójtowi gminy Nowa Karczma (dotychczas członkowi zarządu). Członkami zarządu pozostali: Hanna Brejwo wójt gminy Pszczółki, Elżbieta Krajewska wójt gminy Sadlinki, Adam Marciniak wójt gminy Człuchów, Andrzej Wyrzykowski wójt gminy Przodkowo. Do zarządu w miejsce Jerzego Włudzika wójta gminy Kosakowo dołączył Bernard Grucza wójt gminy Sulęczyno. Obrady zaszczycił swoją obecnością marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przybyli także wiceminister administracji i cyfryzacji Bogdan Dombrowski, a także senator Roman Zaborowski. Drugiego dnia obrad rozmawiano o nowej perspektywie unijnej na lata Prezes Związku Gmin Pomorskiech: Błażej Konkol - wójt gminy Trąbki Wielkie Wiceprezesi: Leszek Kuliński wójt gminy Kobylnica Andrzej Pollak wójt gminy Nowa Karczma Członkowie zarządu: Adam Marciniak wójt gminy Człuchów Andrzej Wyrzykowski - wójt gminy Przodkowo Bernard Grucza wójt gminy Sulęczyno Elżbieta Krajewska wójt gminy Sadlinki Hanna Brejwo wójt gminy Pszczółki 5

6 aktualności Błogosławieństwa Bożego! 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To nowe święto, które dotarło do Polski niedawno. Jednak z roku na rok jest coraz bardziej znane, szczególnie w gminach wiejskich. Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z jego okazji w wielu miejscach organizowane są spotkania, biesiady i konkursy a na wielu oficjalnych stronach internetowych urzędów gminy i miasta składane są przez wójtów i burmistrzów życzenia dla ich lokalnych sołtysów i radnych rad sołeckich. Z okazji Dnia So³tysa! Du o zdrowia, pomyœlnoœci wszelakiej, B³ogos³awieñstwa Bo ego, Radoœci z pracy i pomocy bliźniemu W ten radosny dzieñ Wszystkim przyjacio³om So³tysom yczê! Jan Zaborowski - prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów List od Czytelnika Wyborcze resumé? Te minione wybory samorz¹dowe 2014 to dla mnie jedna wielka nieprawid³owoœæ. Jakiœ czas w mediach by³o s³ychaæ o mnóstwie niewa nych g³osów. Dziœ przyæmi³y te wiadomoœci kampanie wyborcze. Ja przeczyta³em ostatnio w jednej z gazet ciekawy wywiad z dziennikark¹ Ew¹ Stankiewicz i pozwolê sobie go zacytowaæ, mam nadziejê, e mój list opublikujecie chocia Wy, bo nikt na Pomorzu nie chce tego zrobiæ i przekazaæ tych informacji. Jak mówi dziennikarka: Fa³szuje siê wybory na poziomie komisji obwodowych, miejskich i wojewódzkich poprzez niszczenie, dodawanie lub nieuczciwe sortowanie g³osów oraz przez poprawianie wyników przy wpisywaniu do systemu. Fa³szuje siê na poziomie centralnym, rêcznie steruj¹c systemem komputerowym. Fa³szuj¹ Ci, którzy s¹ zainteresowani utrzymaniem w³adzy i wp³ywów ( ). Nawet z nieoficjalnych danych PKW wynika, e w wyborach do sejmików wojewódzkich by³o ponad 18% g³osów niewa nych. Do tego dochodz¹ niewa ne g³osy w wyborach do rad gmin, dzielnic, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wed³ug oficjalnych danych 14 mln g³osuj¹cych osób odda³o ponad 5 mln g³osów niewa nych ( ). Marian z Wejherowa 6

7 aktualności Od prawej: prezydent Wojciech Szczurek, przewodniczący rady miejskiej w Gdyni Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski, b. wojewoda pomorski Piotr Ołowski oraz wojewoda pomorski Ryszard Stachurski Przemawia gospodarz forum przewodniczący rady miejskiej w Gdyni Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski Samorządowe wzory godne naśladowania Kilkanaście dni temu w gdyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się pierwsze w nowej kadencji Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy FRDL w Gdańsku. Tym razem tematem spotkania były szanse i wyzwania pomorskiego samorządu. Pierwszy z lewej: przewodniczący rady miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój Choć to nie tylko o nich rozmawiali samorządowcy. To było bowiem spotkanie zapoznawcze. Pojawiło się wiele nowych samorządowych twarzy. Nawet sam gospodarz był nowy do gościnnej Gdyni przewodniczących zaprosił nowy szef gdyńskiej rady miasta Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski. W pierwszym rzędzie zasiedli goście zaprawieni w samorządowym boju, odznaczający się dużym doświadczeniem, jak również nie mniejszą praktyką prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Spotkania przewodniczących zapisały się na stałe w tradycji pomorskiego samorządu. Choć zwyczaj ten dobrze funkcjonuje od niedawna. Owe spotkania są coraz bardziej tłumne, ciekawe, urozmaicane wieloma wątkami, które brać samorządowa musi znać, chociażby jak aspekt wizerunkowy (o nowoczesnych kanałach w kontaktach z wyborcami opowiadał podczas forum w Fojutowie Robert Kordas ekspert ds. marketingu terytorialnego, wystąpień publicznych i treningu medialnego). Dobrze widziany samorządowiec, pracujący na rzecz swojej małej ojczyzny rzadko kiedy nie zostanie przez wyborcę obdarzony zaufaniem. Oprócz rozglądania się po sali, dopiero bowiem po części wykładowej w przerwie kawowej samorządowcy mogli się poznać, było i trochę koniecznej teorii. I choć marszałek Mieczysław Struk miał do wygłoszenia długi wykład, obrazowany na prezentacji, do samorządowców mówi ich językiem zrozumiale, wszystko argumentując przykładami z życia wziętymi z województwa pomorskiego. Dobrze wypełniana rola samorządowca opiera się na dobrym dialogu z mieszkańcami danego regionu podkreślił marszałek. Podczas pierwszego forum w tej kadencji wybrano także nowy zarząd Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza (więcej na str. 15). Pierwsze koty za płoty. Mamy nadzieje, że kolejne spotkania będą jeszcze bardziej owocne, bowiem zwykła rozmowa w przerwie forum, przy kawie może zaowocować ponadgminnymi czy ponadregionalnymi inwestycjami i przedsięwzięciami. Czekamy na kolejne forum, jego skutki. A tych przewodniczących, których jeszcze w tym zaszczytnym gronie nie ma zapraszamy w imieniu organizatorów do współpracy! Wśród gości nie zabrakło nowych samorządowych twarzy Z lewej: znana z naszych łamów przewodnicząca rady miejskiej w Brusach Beata Zblewska Prelekcję nt. nowych szans i wyzwań pomorskiego samorządu wygłosił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 7

8 aktualności Andrzej Duda, b. przewodniczący NSZZ Solidarność, poseł Janusz Śniadek oraz radna sejmiku wojewódzkiego Danuta Sikora Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego ruchu partyzanckiego. W sposób szczególny to narodowe święto obchodzono w Gdańsku, gdzie zostały odnalezione zwłoki sanitariuszki i łączniczki AK Danuty Siedzikówny Inki, Zidentyfikowano je po 69 latach od wykonania wyroku śmierci. Hołd Ince oraz innym Żołnierzom Niezłomnym, którzy walcząc o wolność i niepodległość Polski, poświęcili to, co najcenniejsze, czyli własne życie, oddał na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP Andrzej Duda wraz z pomorskimi posłami i samorządowcami. W uroczystości o bardzo podniosłym charakterze, brały udział nie tylko setki gdańszczan i rekonstruktorzy z grup historycznych, lecz również goście honorowi: żołnierz Armii Krajowej por. Józef Bandzo oraz Karol Tymiński krewny Inki. W swoim przemówieniu przy symbolicznych grobach Danuty Siedzikówny oraz Feliksa Selmanowicza Andrzej Duda przypomniał o inicjatywie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wniósł do Sejmu projekt ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To niezwykle wzruszający dzień i moment. Odnaleziono wreszcie ciała naszych bohaterów narodowych mówił kandydat na prezydenta Musimy odtworzyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych. To jest element naszego narodowego ducha, to przykłady bohaterstwa i oddania ojczyźnie, które muszą być wydobywane z zaciemnionych kart historii. Przez wiele lat byli zapomniani, nawet we współczesnej Polsce. Trzeba teraz oddać im cześć i szacunek. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy na Cmentarzu Garnizonowym gdańscy samorządowcy wraz z kandydatem na prezydenta udali się na mszę świętą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych w bazylice św. Brygidy. W wypełnionym po brzegi kościele ks. proboszcz Ludwik Kowalski wygłosił wzruszające, patriotyczne kazanie, które zakończył słowami: Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim niezłomnym, którzy za ojczyznę gotowi byli oddać życie. Polska się o nich upomina. Módlmy się, abyśmy nigdy nie zapomnieli o Żołnierzach Niezłomnych. Módlmy się, abyśmy mieli siłę podjąć mądrze ich dziedzictwo. To, że to święto upamiętniające Żołnierzy Wyklętych zostało ustanowione i zyskuje na znaczeniu jest zasługą zwykłych Polaków, którzy są dumni z historii swojego kraju i jej bohaterów. Po środku Karol Guzikiewicz 8

9 aktualności Z prawej: szef PiS-u w Gdańsku radny Grzegorz Strzelczyk Współorganizatorem i czynnym uczestnikiem przemarszu był dyrektor Radia Plus Adam Hlebowicz Poseł Kazimierz Smoliński oraz radny sejmiku wojewódzkiego Piotr Karczewski Radny sejmiku wojewódzkiego Waldemar Bonkowski Przemawia kandydat na prezydenta RP z ramienia PiS-u Andrzej Duda. Po lewej: Marian Szajna Kibice Lechii Gdańsk uczestniczący w przemarszu z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych Tłumy zgromadzone na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku 9

10 aktualności Dlaczego przegrał? Swojego czasu głośna była sprawa sieci klubów go-go prowadzonych przez firmę Cocomo. Ceny w tych klubach były wzięte z sufitu (notabene bardzo wysokiego), goście przychodzili, świetnie się bawili w towarzystwie wyjątkowo ciepłolubnych (sądząc po stroju) panienek, a później płakali i płacili. A płakać mieli powody, bo kolacyjka w żeńskim towarzystwie kosztowała ich kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie zamówiłby do kolacji np. szampana, który w pobliskim sklepie kosztuje 30 złotych za 600 zł. Dlatego w barach tych klubów nie było cen. One pokazywały się dopiero na rachunku Jeden z takich klubów działał w Sopocie. Prezydent Jacek Karnowski w trosce o dobre imię miasta zamknął klub, a firma skierowała sprawę do sądu. No i sprawę wygrała. Nie wiemy, jak wyrok został uzasadniony, ale sprawa musi dziwić. Dzięki stanowczej postawie prezydenta w Sopocie na ulicach nie zaczepiają nas polujące na klienta mewki, naciągacze miewają pewne utrudnienia w swym procederze, a turyści czują się tu komfortowo. Nie wiem, czy Wysoki Sąd uważał, że właśnie takie atrakcje są w Trójmieście potrzebne, czy może prawnicy Urzędu Miasta przekonani o oczywistości racji swojego szefa poszkapili sprawę. Ale szkoda. Zastanawiam się tylko czy kolejnym krokiem w ramach tak dziwacznie rozumianej wolności gospodarczej, nie będzie zalegalizowanie profesji sprzedawcy cegieł. Starsi Czytelnicy zapewnie pamiętają tych panów i ich szeptaną w ciemnych uliczkach ofertę: Kup pan ceg³ówkê za stówkê ocalisz pan g³ówkê. Bliżej mieszkańców Swoją pierwszą kadencję (mamy nadzieje, że nie ostatnią) rozpoczął bardzo aktywnie burmistrz Malborka Marek Charzewski. Nie dość, że dużo czasu spędza w pracując w terenie to jest dodatkowo osiągalny dla mieszkańców miasta. A to dobra cecha włodarza. Nie każdy bowiem poza dwoma godzinami spotkań z petentami tygodniowo ma czas, aby rozmawiać ze swoimi wyborcami. Całkiem niedawno burmistrz Charzewski ponowne zaskoczył. (Mamy nawet obawy, że w przyszłości zechce naśladować Roberta Biedronia, który w Słupsku udzieli pewnej parze ślubu). Ale wróćmy do Malborka. Burmistrz Charzewski osobiście wręczył dowód osobisty jednej z 18-letnich mieszkanek miasta. Nieco później odbył spotkanie z jej rodziną. Pytał m.in. o plany życiowe nastolatki. Malborczycy mogą się tylko cieszyć. Miasto jest dobrze i przede wszystkim rozsądnie zarządzane. Burmistrz słucha wyborców i reaguje na ich prośby. Pytanie tylko czy oby na pewno tak będzie dalej Powstanie Kociewskie Centrum Kultury 4 marca Fundacja Kociewie zorganizowała w Jabłoniowym Dworku w Maleninie seminarium poświęcone inwestycji, która być może już niedługo ubogaci ziemie kociewską. Co ma być tą inwestycją? Powstał pomysł utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury i Przedsiębiorczości Malenin. Na spotkaniu zaprezentowana została koncepcja architektoniczna tworzonego centrum, jak również wizja jego funkcjonowania z naciskiem na promocję kreatywnej przedsiębiorczości Kociewia. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, wiceprezydent Tczewa Adam Urban, Jan Zacharewicz, Jan Morawski, Rafał Zawadzki, Joanna Niewitecka, Stefan Niewitecki, dr arch. Krzysztof Szarejko, inż. Arleta Kulińska Elert. pac 10

11 aktualności Przewodniczący na Pomorzu mają nowy zarząd! O pierwszym w nowej kadencji samorządowej Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza piszemy na str. 7. W tym materiale chcielibyśmy przedstawić nowo wybrany Zarząd organizacji. Beata Zblewska wiceprezes Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski wiceprezes Krystian Tafliński członek zarządu Kazimierz Okrój prezes zarządu Na stanowisku przewodniczącego Stanisława Szwabskiego zastąpił Kazimierz Okrój przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji. Jego zastępcami są: przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Gdyni Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski. Do zarządu powołani zostali także: przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wojciech Megier, przewodniczący rady powiatu słupskiego Jan Olech, przewodniczący Rady Gminy Tczew Krystian Tafliński oraz przewodniczący Rady Gminy Zblewo Leszek Burczyk. Leszek Burczyk członek zarządu Jan Olech członek zarządu Wojciech Megier członek zarządu Przez innowacyjność do sukcesu 27 lutego br. w pięknej scenerii zamku w Gniewie odbyła się konferencja pt. Przez innowacyjność do sukcesu. Została ona zorganizowana przez wydawnictwo Farmer przy współpracy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Była to już 4 edycja dorocznej konferencji. Zgromadzeni rozmawiali o finansach w gospodarstwie, technice ochrony roślin, intensywnej uprawie rzepaku ozimego oraz o nawożeniu wysokoprodukcyjnej pszenicy ozimej. Otwarcia konferencji dokonał wicedyrektor PODR w Gdańsku Krzysztof Pałkowski. O możliwościach finansowania inwestycji mówili przedstawiciele Banku BGŻ - Joanna Janiak-Wyroślak i Mariusz Sakowski. Zagadnienia związane z techniką i bezpieczeństwem stosowania środków ochrony roślin przedstawił dr Grzegorz Doruchowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zwrócił on uwagę m. in. na znaczenie prawidłowego doboru rozpylaczy, gwarantującego precyzję stosowania środków ochrony roślin oraz nowe regulacje prawne, dotyczące postępowania z pestycydami. Są to tematy szczególnie ważne w kontekście wprowadzenia 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania przez rolników zasad zintegrowanej ochrony roślin. Dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił nawożenie wysokoprodukcyjnych plantacji rzepaku i pszenicy ozimej. Krzysztof Pałkowski poinformował, że według szacunków PODR w województwie pomorskim jesienią ubiegłego roku zasiano ponad 46 tys. ha rzepaku ozimego i 254 tys. ha zbóż ozimych, z czego prawie połowa, tj. 123 tys. ha to zasiewy pszenicy ozimej. Największa powierzchnia uprawy tych roślin znajduje się na Żuławach i Powiślu, tam też uzyskiwane są najwyższe plony. W powiecie malborskim w 2014 r. średnie plony rzepaku wyniosły 4,3 t/ha a pszenicy ozimej prawie 7 t/ha. Najlepsze gospodarstwa zbierały w tym czasie ponad 5 t/ha rzepaku i 12 t/ha pszenicy ozimej. Ze względu na suszę, która wystąpiła w zeszłym roku na tym obszarze, jest to bardzo dobry wynik. Stan ozimin jest w tej chwili zadowalający, niepokoi jednak ciągle mała ilość opadów. Osiąganie wysokich wydajności w produkcji polowej wymaga od rolników stałego pogłębiania wiedzy. Spotkanie w Gniewie było do tego doskonałą okazją. 11

12 śmietanka towarzyska Swoimi wrażeniami dzieli się z publicznością prof. Pińczak Było o kim pisać! Kilka dni temu w Ratuszu Staromiejskim odbyła promocja 10 książki znanej gdańskiej pisarki Barbary Kanold pt.: Z Batutą i Cappellą. Jej bohaterką jest jedna z najlepszych dyrygentek w kraju, na co dzień pracująca z zespołem Cappella Gedanensis prof. Alina Kowalska-Pińczak. To kolejna sławna gdańszczanka, która dołączyła do zaszczytnego grona m.in. prof. Andrzeja Januszajtisa, prof. Konstantego Kulki czy abp. Tadeusza Gocłowskiego. Promocja książki nie zaczęła się według scenariusza, co na początku spotkania zaznaczył prowadzący je prezenter Radia Gdańsk - Konrad Mielnik. Na tę spontaniczną ścieżkę przełożył wszystko prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który zaczął od składania życzeń i wręczania kwiatów autorce oraz bohaterce książki. Ta książka to nie tylko opowieść o niezwykłym artystycznym życiu prof. Pińczak, to także opowieść o tym, jak wiele trzeba pracować, aby osiągnąć prawdziwy sukces. Już wiemy, że nie przychodzi on po roku, dwóch, kilku! Tu trzeba poświęcenia niemal całego swego życia na rzecz pasji i miłości. Tę muzyczną miłość prof. Aliny Kowalskiej-Pińczak opisuje doskonale Barbara Kanold. Pozycja to także swoista historia zespołu Cappella Gedanensis, którym bohaterka ksiązki kieruje od początku. Przy święcie swojej przewodniczki o muzyczną oprawę zadbał nikt inny jak właśnie Cappella Gedanensis w towarzystwie perkusisty Igora Faleckiego, Edyty Łuczkowskiej-Swat oraz Magdaleny Lewandowskiej. Zabrzmiał zmieniony utwór pt.: Kukułeczka kuka, a dalej padły słowa: Alina wciąż szuka, przebiera wybiera i talenty zbiera.były także inne znane kompozycje ze zmienionymi tekstami. Publiczność zachwycona była słowami opisującymi dyrygentkę i tym co powtarza zespołowi na co dzień: Zniszczyć talent to jest grzech!, Oj lenistwa ja nie znoszę, Każdy pereł z lupą szuka. To właśnie rolę prof. Pińczak odgrywała znakomicie mezzosopranistka Magdalena Lewandowska. Następnie zarówno autorkę książki, jak i bohaterkę zalano życzeniami i bukietami kwiatów. Przybyło mnóstwo przyjaciół, znajomych fanów, a także znanych gdańszczan. A jak było? Obejrzyjcie naszą fotorelację! Prof. Alina Kowalska-Piñczak - Urodzona roku w Bydgoszczy. Twórca i za- ³o yciel Gdañskiego Zespo³u Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis oraz wyk³adowca Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdañsku. Od roku 2006 pe³ni funkcjê kierownika Zak³adu Kszta³cenia S³uchu Instytutu Teorii Muzyki AM. Wspó³pracuje z Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury jako juror w ogólnopolskich konkursach solfe owych oraz jako recenzent publikacji naukowych z dziedziny kszta³cenia s³uchu. Realizuje tak e wyk³ady w Podyplomowym Studiu Pedagogiki Kszta³cenia S³uchu w Akademii Muzycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa Kultury. Z zespo³em Cappella Gedanensis ma w swoim dorobku: 30 p³yt CD, 2 p³yty analogowe, 1 kasetê z muzyk¹ angielskiego renesansu. Odznaczona wieloma nagrodami mi.in: Pomorsk¹ Nagrod¹ Artystyczn¹ za ca³okszta³t twórczoœci, Srebrnym Krzy em Zas³ugi, Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrod¹ Wojewody Pomorskiego Sint sua premia laudi czy medalem Zas³u ony Kulturze Gloria Artis. Wśród gości gali dostrzegliśmy prezydentową Danutę Wałęsę oraz prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Amazonki Annę Ziemiańską Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył kwiaty autorce książki Barbarze Kanold oraz bohaterce prof. Alinie Kowalskiej-Pińczak 12

13 śmietanka towarzyska Magdalena Lewandowska śpiewając do znanej kompozycji wcieliła się w rolę prof. Pińczak Na promocję książki przybyły tłumy gdańszczan Dedykacje dla gości na stronie tytułowej wpisuje bohaterka książki z cyklu Znani gdańszczanie Z bukietami kwiatów dla bohaterek wieczoru przybyli państwo Maria i Henryk Lewandowscy Na gali wystąpił Igor Falecki Goście gali Galę uświetniła Cappella Gedanensis 13

14 śmietanka towarzyska Kaszubi! Nie zainteresowani? Na naszych łamach gości często. Jeszcze częściej w Przeglądzie Sportowym. To wyjątkowy sportowiec, pracowity, utalentowany, patriota. Z dnia na dzień jednak znika z mediów ogólnopolskich i pomorskich. Dlaczego? O Marcinie Rekowskim, bo o nim mowa usłyszeliśmy kilka lat temu. Walczył jeszcze w amatorskim ringu. Od trzech lat jest zawodowym bokserem. Kilka miesięcy temu zdobył pas mistrza Polski wagi ciężkiej pokonując faworyta pojedynku Alberta Sosnowskiego. Medialna nagonka trwała kilkanaście dni po czym jakby ślad po bokserze zaginął. Aktywny jest jego profil społecznościowy, często z jego pomocą pomaga rodzicom chorych dzieci w zbiórce pieniędzy na ich leczenie. Nas nurtuje jednak inna rzecz dlaczego Kaszubi, mając jednego z najlepszych sportowców w historii Pomorza pozwalają o nim zapomnieć? Dlaczego za Rekowskim nie stoi dobry promotor, który organizowałby mu kolejne walki na ringu zawodowym? Wiemy, że i Rekowski i Szpilka reprezentują bardzo zbliżony poziom i tu uwaga.. z przewagą Marcina. Dlaczego Szpilka jest dziś bokserską gwiazdą, a nasz Kaszub rodem z Kościerzyny nie? Czy Kaszubi nie wstydzą się, że taki talent się marnuje? A co z tym fantem robi przedstawiciel Kaszubów prezes ZK-P Łukasz Grzędzicki? Czy Zrzeszenie aktywne jest tylko raz w roku w Dniu Światowego Zjazdu Kaszubów? Wszystkie chwyty dozwolone Kampania prezydencka w pełni, sztaby wyborcze stają na głowach, aby lepiej sprzedać swojego kandydata. Nie brakuje też ciosów poniżej pasa. Pani Ogórek obśmiewana jest, że ostatnio w rynku w Kaliszu rozmawiała z wyborcami i namawiała do pójścia do urn. Jakby było w tym coś śmiesznego... A jedna z prawicowych gazet wystosowała taki oto sobie artykuł pt.: Hej polszczyzna : Andrzeja Dudę zaatakowali nie tylko politycy, ale także dziennikarze. Tomasz Lis rzekł np., że Duda przegrał batalię z polszczyzną. «Ktoś powinien jednak kandydatowi Dudzie powiedzieć, że w słowie prezydent akcentujemy trzecią sylabę od końca». To może pan redaktor wyświadczy uprzejmość prezydentowi Komorowskiemu i powie mu, że «bul» piszemy przez «ó», Jan Paweł był II, a nie III, Wisława nazywała się Szymborska, a nie Czymborska, order zaś nazywa się Virtuti Militari, a nie Virtuti militarne. I tu redaktorzy pisma postawili kropkę. My jednak zachęcamy nie do skupiania się na błędach kandydatów, a prezentowania realnego programu, który poprawi choć trochę byt przeciętnego Polaka ot taka dygresja Gdzie się podział, ach gdzie? Kobiety do niego wzdychały, a mężczyźni aby zrobić im na złość przełączali kanał na inny. Gdy występował oczywiście on Przystojny, wykształcony, merytoryczny, elegancki, taki profesjonalny. I choć wielu Polaków go skreśliło, jest także spora część, wiedząca, że jego upadek to zmowa medialna. Niejeden z posłów ma więcej na sumieniu, ale nie zachodzi za skórę mediom, więc zostawiają go w spokoju. Czy Sławomir Nowak, jako minister transportu nie puścił pieniędzy tam, gdzie trzeba? Nie dał łapówek? Możemy się jedynie domyślać, ale to co zrobiły mu media było aż przesadą. Gdzie się podziewa, co robi? zastanawia się wielu z nas. Otóż po zrzeczeniu się mandatu posła zaczął inwestować w wiedzę proszę Państwa. Nowak uczy się zaocznie na jednym z londyńskich uniwersytetów. Chce uzyskać tytuł: Master od Business Administration. Więc na ten czas drodzy koledzy dziennikarze dajmy mu święty spokój na naukę bowiem nigdy za późno! 14

15 śmietanka towarzyska Mini to nie jego rozmiar! To było 6 lat temu. Miejsce akcji Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, czas akcji: początek maja. Na scenie z Maczugami Ambasadora Kaszub stanęli m.in.: Jarosław Wałęsa, Danuta Wałęsa, Roman Zaborowski, Kazimierz Plocke, Mieczysław Struk. Najbardziej zasłużonych Kaszubów doceniono. Byli też i tacy, którzy mieli mniejszy staż pracy na rzecz społeczności kaszubskiej, ale już zostali wyróżnieni. W gronie tych trzech osób znalazł się ówczesny radny sejmiku wojewódzkiego Dariusz Męczykowski. Na zdjęciu widzimy pana radnego, na co dzień dyrektora Zespołu Szkół w Nowe Karczmie, który nie kryje zadowolenia z Mini Maczugi. Jego optymizmu jednak dziś nie podzielamy. Wtedy owszem. Minęło bowiem sześć lat pracy, wyrzeczeń, poświęceń, zasług. I tak teraz wedle niejednego i jemu należy się ten najwyższy laur. Po raz kolejny został radnym wojewódzkim, nadal jako pedagog pracuje z dziećmi i młodzieżą, jako trener prowadzi I ligowy zespół piłki ręcznej kobiet, który jest liderem w lidze. Czyż to nie ogromna promocja Kaszub? W związku z powyższym apelujemy do kapituły przyznającej Maczugi Ambasadora Kaszub, na czele z Lidią Czapiewską. Droga Pani Lidio, droga Kapituło! Mini maczuga nie wystarczy, przecież mini to nie jego rozmiar! W Gdańsku i Warszawie Przedwyborcze tournée po kraju trwa. Andrzej Duda zdążył już odwiedzić chyba wszystkie największe miasta w Polsce. 1 marca w dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych był w Gdańsku. Andrzeja Dudę na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przywitało wielu zwolenników. Narodowy Dzień Żołnierzy wyklętych to dzień, który nie pozwala nam zapomnieć o żołnierzach, którzy oddali życie za kraj, żołnierzach niezłomnych. Musimy kultywować naszą piękną historię. Pozwolę sobie tu przypomnieć człowieka, który w tej intencji walczył, który ustanowił dzisiejsze święto świętem narodowym. Był to śp. Prezydent Lech Kaczyński mówił Duda. To człowiek niezwykle ciepły, erudyta, ma pomysł na Polskę dlaczego miałabym na niego nie zagłosować? powiedziała nam jedna z uczestniczek uroczystości. Dudzie w Gdańsku towarzyszyli pomorscy parlamentarzyści oraz radna sejmiku wojewódzkiego Danuta Sikora (na zdjęciu obok). Tego dnia w Warszawie w Pałacu Prezydenckim, z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, rodziny pięciu osób ofiar terroru komunistycznego odebrały noty identyfikacyjne swoich ekshumowanych wcześniej krewnych. Zidentyfikowani to: Marian Kaczmarek, Józef Kozłowski, Stanisław Kutryb, Edward Pytko i Danuta Siedzikówna. I po wątpliwościach Mieszkańcy gminy Kosakowo nie mieli wątpliwości od początku. Dla nich już po wrzuceniu głosu do urny wynik był jasny chcemy tego samego wójta, dobrze pracuje na rzecz kosakowskiego samorządu, nie chcemy zmian. Głównym przeciwnikiem Jerzego Włudzika był Szymon Tabakiernik, który dzięki dość dobrej kampanii osiągnął drugi wynik. Po wyborach Gdański Sąd Okręgowy został poinformowany - jak dziś widać - o rzekomych nieprawidłowościach. W związku z źle zabezpieczoną urną w jednym z kosakowskich obwodów (nr 5) protest przeciw wyborom złożył Henryk Palczewski, szef Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo. Okazało się, że było dużo hałasu o nic. Jak poinformował nas Urząd Gminy Kosakowo: W dniu 5 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił decyzję sądu I instancji w sprawie unieważnienia wyborów wójta w okręgu Nr 5 w Kosakowie, uznając wybór Jerzego Włudzika na wójta gminy Kosakowo za ważny. 15

16 śmietanka towarzyska Organizatorzy, od lewej: radny powiatu nowodworskiego Andrzej Sobociński, burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski, b. posłanka Danuta Hojarska. Rajstopy, goździki i szampan Tłumny Dzień Kobiet zorganizowała w Lubieszewie k. Nowego Dworu Gdańskiego b. posłanka Danuta Hojarska. Był szampan, goździki i tradycyjne rajstopy powiedziała b. posłanka Danuta Hojarska. Pełne jadła i napitku stoły uginały się pod ciężarem w świetlicy wiejskiej w Lubieszewie. Świętowały wyłącznie panie, ale żeby im złożyć życzenia przybyła także płeć brzydsza: Proboszcz parafii w Lubieszewie ks. Arkadiusz Dekański burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski oraz radny powiatu nowodworskiego Andrzej Sobociński. Kilka słów do pań skierował także proboszcz parafii w Lubieszewie ks. Arkadiusz Dekański. Te spotkania to już wieloletnia tradycja, a panie upominają się o nie same. Dobrze, że mają w swoim gronie liderkę i organizatorkę, która zawsze o nie zadba. O kim piszemy wiadomo. Uczestniczki spotkania przy suto zastawionym stole Szampan lał się dużymi strumieniami Panie otrzymały także tradycyjne rajstopy Burmistrz Jacek Michalski wręczył każdej z pań tulipana Pamiątkowe zdjęcie Dnia Kobiet

17 śmietanka towarzyska Panowie z bukietami goździków poszli miedzy baby Z lewej: radny sejmiku wojewódzkiego Józef Sarnowski Panowie na stojąco zaśpiewali paniom sto lat A tymczasem w Czerninie Gdy w Lubieszewie panie bawiły się na dobre, swój bal rozpoczęli działacze PSL-u, którzy po raz pierwszy zafundowali płci pięknej tak dużą uroczystość Po pierwsze były goździki. Po drugie pyszne jedzenie. Po trzecie tańce. No i po czwarte śpiewający i grający na akordeonie marszałek Krzysztof Lepszy od występu Adama Jarubasa był ten! Naszego marszałka! Trawicki. Ta ostatnia opcja może zaskoczyć nawet zaprzyjaźnionych działaczy platformy. Takiej odsłony szefa pomorskiego PSL-u jeszcze nie widzieliśmy (czyżby ten ukłon w stronę pań zaplanowali razem z marszałkiem Adamem Jarubasem?). Na balu obecny był także właściciel obiektu, jedynego tak dużego w okolicy, w którym odbywała się uroczystość (był to Zajazd Jonatan) na co dzień także radny sejmiku wojewódzkiego Józef Sarnowski. Wśród kuluarowych rozmów podsłuchaliśmy, że pan Józef namawiany jest na polityczne wyzwanie, którego finał już na jesieni. Czy te zasłyszane wiadomości się potwierdzą? Napiszmy już niebawem. Goździka otrzymuje wiceszefowa ARiMR w Gdyni Stanisława Bujanowicz Nie zabrakło pamiątkowych fotografii 17

18 śmietanka towarzyska Wokalista Adam Wróbel Z lewej: pierwsza dama RP - Danuta Wałęsa Sielanka pomorskich dam Na co dzień zapracowane, wykładają na uczelni, pracują w samorządzie, prowadzą własny biznes w niedzielne popołudnie i one pomorskie damy - mogły odpocząć i poucztować. Dama Roku 2015 : - prof. Anna Machnikowska A spotkają się co roku w tym samym miejscu. W ulubionej restauracji prezydenta RP Lecha Wałęsy restauracji Gdańskiej znanej pomorskiej gastronom Marii Lewandowskiej. Organizatorem przedsięwzięcia Damskie Ploteczki, bo tak nazywa się spotkanie jest Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i społeczność uczelniana. Wkład w spotkanie ma także wiele pań. O piękną, kwiatową dekorację i ukwiecenie stołów dba królowa kwiatów i ogrodów Justyna Kaleta, pokaz mody prezentuje wraz ze swoimi modelkami b. posłanka, autorka ksiązki Ubierz duszę Grażyna Paturalska. W tym roku o kulturze z sercem opowiedziała również jedna ze współorganizatorek mgr Maria Murka-Sykora. O oprawę muzyczną zadbali artyści Cappelli Gedanensis oraz piosenkarz Adam Wróbel. Niespodzianki uniwersyteckie i prowadzenie były w rękach kanclerza Kapituły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego doc. dr. Henryka Jana Lewandowskiego. A wszystko patronatem objęła pierwsza dama RP Danuta Wałęsa. Nie obyło się bez wyróżnień. Tytuł Damy Roku 2015 otrzymała prorektor UG prof. Anna Machnikowska. Przyznano także 9 paniom wyróżnienia Kobiety biznesu i kultury akademickiej, które wręczył kanclerz kapituły SAUG doc. dr Henryk Lewandowski. Wśród pięknych kwiatów i jeszcze piękniejszych kobiet minęły kolejne akademickie Damskie ploteczki. Nam została w pamięci miła, radosna atmosfera i niezapomniane wspomnienia oraz nasze fotografie Kobiety biznesu i kultury akademickiej : - Danuta Wałęsa - prof. Anna Machnikowska - prof. Janina Ciechanowicz-Mc Lean - wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń - doc. Halina Jendrasik - Maria Murka-Sykora - Grażyna Paturalska - Justyna Kaleta - Maria Lewandowska Infolinia Onkologiczna POZWÓL SOBIE POMÓC Numer bezpłatny Zaprasza seniorów na pobyt dzienny! ul. Juliusza Słowackiego Sopot tel: Gospodarze uroczystości doc. dr Henryk Lewandowski z piękną małżonką Marią 18

19 śmietanka towarzyska Statuetkę Damy Roku 2015 odbiera prof. Anna Machnikowska Pomorskie damy: doc. Halina Jendrasik, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń oraz prof. Janina Ciechanowicz-Mc Lean Panie prezentowały modowe trendy Wśród pięknych pań, z prawej mgr Maria Murka-Sykora Dedykacje dla gości na stronie tytułowej wpisuje bohaterka książki z cyklu Znani gdańszczanie Pokaz mody poprowadziła Grażyna Paturalska Stoły ukwieciła królowa kwiatów i ogrodów Justyna Kaleta (na zdjęciu z prawej) Goście uroczystości 19

20 odkrywamy Pomorskie Od lewej: dr Janusz Szeluga promujący książkę Przypalanie czarowników oraz Andrzej Fal, trzymający w ręku swoją najnowszą książkę Wywiad z Bogiem - Epitafia nie tylko dla orłów Goście spotkania O duszy i potrzebie bycia Kilka dni temu w jednym z centrum handlowych w Trójmieście miała miejsce promocja dwóch książek. O publikacji, której tak naprawdę autora nie znamy pt. Przypalanie czarowników opowiedział znany pomorski psychiatra dr Janusz Szeluga. Druga z pozycji to Wywiad z Bogiem - Epitafia nie tylko dla orłów Andrzeja Fala. Spotkanie było raczej dyskusją autorów książek z publicznością. Rozmawiano o duszy, potrzebie bycia, goryczy porażki i towarzyszącym temu stresie, miłości oraz sensie bycia na ziemi. Bo do właśnie tych tematów nawiązują obie książki. Pierwsza Przypalanie czarowników to spostrzeżenia nt. zawodu psychiatry i zagrożeń związanych z jego wykonywaniem. Inspiracją do napisania tych opowiadań była fala aresztowań lekarzy ( ), a przede wszystkim psychiatrów oskarżanych o korupcję. Chciałem dokonać próby analizy z różnych punktów widzenia mechanizmów, które legły u podłoża tego najabardziej okrutnego i haniebnego procesu niszczenia ludzi w imię fałszywej prawdy pisze autor Janusz Czarownik. Drugi z autorów na pytanie gościa: czym pan się zajmuje, odpowiedział pomagam ludziom znaleźć ich miejsce na ziemi. Jest pan psychoterapeutą odarła pytająca. Nie, prowadzę biuro obrotu nieruchomościami. Wywiad z Bogiem Epitafia nie tylko dla orłów to druga książka Andrzeja Fala, po napisanej w 2009 roku 40 DNI I TY Trudne, ale piękne człowieczeństwo. Wywiad z Bogiem jest częścią tryptyku Wiara, Nadzieja, Miłość, który ma pomóc ludziom w lepszym przeżywaniu życia, w poszukiwaniu szczęścia. Ma być odpowiedzią na nurtujące nas na co dzień pytania i swoistym drogowskazem. Wśród gości dostrzegliśmy organizatorkę Bałtyckich spotkań i targów Od wahadełka do gwiazd Monikę Dymecką wraz z synem Jakubem Przedprezydencka narada Kampania wyborcza w pełni. Duda spotkał się kilka dni temu z Polakami w Londynie, Komorowski wyruszył w Polskę Bronkobusem, a Magdalena Ogórek przechadza się po krajowych rynkach i rozmawia z ludźmi. W Gdańsku pomorska lewica spotkała się tradycyjnie w restauracji Romantica. Przedprezydencką naradę poprowadził szef lewicy miasta Gdańska Jarosław Szczukowski oraz sekretarz Krzysztof Andruszkiewicz. Jak się dowiedzieliśmy pomorskie struktury zebrały już wszystkie potrzebne podpisy pod kandydaturą Magdaleny Ogórek. Panie i panowie tym razem stronili od mediów i woleli o przyszłości partii rozmawiać w spokoju, na co też im pozwoliliśmy. A państwu pokazujemy kto o tej przyszłości mówił i kogo z tego trzeba będzie na Pomorzu rozliczać Wśród gości: b. wojewoda Henryk Wojciechowski, b. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Aleksander Żubrys oraz sekretarz genralny Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Polsce Kordian Borejko Szef lewicy w Gdańsku Jarosław Szczukowski oraz sekretarz Krzysztof Andruszkiewicz 20

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Kalendarz prac marszałka województwa pomorskiego

Kalendarz prac marszałka województwa pomorskiego Kalendarz prac marszałka województwa pomorskiego PIĄTEK, 27 listopada Marszałek Mieczysław Struk wziął udział w spotkaniu z senatorem RP, Sławomirem Rybickim. PONIEDZIAŁEK, 30 listopada Sesja Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 40/2015 DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT PODSUMOWUJĄCY Szczecin, grudzień 2009 Strona1 za nami druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie potwierdziło swoje miejsce w czołówce zarówno polskiej,

Bardziej szczegółowo

www.budzet.darlowo.pl mln złotych kosztować będzie nowy ciąg ulic prowadzących do portu morskiego

www.budzet.darlowo.pl mln złotych kosztować będzie nowy ciąg ulic prowadzących do portu morskiego W Darłowie ruszył pilotażowy program budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Każdy, kto chce i ma ciekawy pomysł na działanie, zmianę, inwestycję czy remont w swojej okolicy, może zgłosić swój projekt do 9

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 674 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC 4 października 2011 r. w Clubie Mirage w PKiN w Warszawie firma Fason G z pomocą Zaperty Studio, Argraf, Joanna Maxham, Galeria Na Uboczu oraz Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy sporządzony dnia 19 listopada 2014r. przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Dzielnicy Śródmieście.

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Głos Jutrzenki. Już w tym numerze: *Wywiad z Panią Ewą Żylińskąpracownikiem

Głos Jutrzenki. Już w tym numerze: *Wywiad z Panią Ewą Żylińskąpracownikiem Głos Jutrzenki 1 grudnia 2011 Już w tym numerze: *Wywiad z Panią Ewą Żylińskąpracownikiem socjalnym. *Andrzejki w Jutrzence *Chrzciny Amandy, Miłosza i Anastazji. I inne artykuły Andrzejki 2011! Dnia 25.11.2011

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w GDAŃSKU. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. NEWSLETTER maj KONKURS

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w GDAŃSKU. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. NEWSLETTER maj KONKURS Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych NEWSLETTER maj 2014 WYBORY W NUMERZE POLECAMY : RODM Gdańsk organizuje KONKURS o Unii Europejskiej Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MECZ SZACHOWY POLITYCY VS. PRZEDSIĘBIORCY. Sejm - Warszawa 22.05.2009 r.

MECZ SZACHOWY POLITYCY VS. PRZEDSIĘBIORCY. Sejm - Warszawa 22.05.2009 r. MECZ SZACHOWY POLITYCY VS. PRZEDSIĘBIORCY Sejm - Warszawa 22.05.2009 r. Relacja: Maciej Sroczyński Do niecodziennego wydarzenia doszło 22 maja w budynku polskiego Sejmu gdzie naprzeciwko siebie stanęli

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Kochał sport i ludzi sportu...

Kochał sport i ludzi sportu... Kochał sport i ludzi sportu... 2010-10-08 - tak zmarłego w katastrofie Smoleńskiej Piotra Nurowskiego wspominają znajomi i najbliŝsi współpracownicy powiedział wiceprezes PZP, prezes KO Sokół w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

NR 1(200) Styczeń 2010

NR 1(200) Styczeń 2010 NR 1(200) Styczeń 2010 Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty, pieśni patriotycznej skomponowanej

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ NASZYM SPONSOREM

ZOSTAŃ NASZYM SPONSOREM ZOSTAŃ NASZYM SPONSOREM Już piąty raz spotkamy się w Warszawie, żeby porozmawiać o inspiracji. Idea przemawiania publicznego, coraz bardziej obecna w Polsce, zaczyna powoli nabierać cech profesjonalizmu.

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia Rozrywka Katalog firm Forum Ogłoszenia Sport Drogowe

Wydarzenia Rozrywka Katalog firm Forum Ogłoszenia Sport Drogowe Pagina 1 di 5 Wydarzenia Rozrywka Katalog firm Forum Ogłoszenia Sport Drogowe Dom Turystyka Gdańsk» Wydarzenia» Warsztaty Bursztynnicze Creative Cities Gdańsk 2012. Zobacz prace młodych artystów [ZDJĘCIA]

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015 REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015 NA NAJLEPSZEGO I NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA, TRENERA, NADZIEJĘ SPORTU ORAZ ORGANIZACJĘ PROPAGUJĄCĄ SPORTOWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Koło nr 11 Koło nr 11 jest bardzo młode. Nasz początek działalności to luty 2011. Pomimo krótkiego stażu i niewielkiej ilości członków staramy się aktywnie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Szansa dla powiatu

Drodzy Czytelnicy! Szansa dla powiatu Redaktor wydania: Roman Sokal Dziennikarze: Roman Sokal, Joanna Wyrostek, Marta Wilkos Współpraca: Andrzej Czacharowski, Piotr Flor, Albin Jaworski, Wiktoria Klechowa, Aneta Klimczak, Andrzej B. Miazga,

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0

Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0 Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0 Fundacja Studenckie Forum BCC 2.0 Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków.

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

I półrocze r. szk. 2014/2015

I półrocze r. szk. 2014/2015 I półrocze r. szk. 2014/2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Przewodniczące SU: Małgorzata Rosłon kl. III A, Martyna Kalicka kl. III L. Kultura bezpieczeństwa" spotkanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie:

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA. 19.01.2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA. 19.01.2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 19.01.2015r. N aw et codzienność człow ieka to w ielkie św ięto - bo nie jest rzeczą zw ykłą, że K toś strugam i na ziem

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r.

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r. Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska Katowice 23.02-24.02.2013 r. Sobota 23.02.2013r. 1. Rozpoczęcie obrad Rady Stowarzyszenia przez Przewodniczącego Grzegorza Pietraszewskiego. Obrady

Bardziej szczegółowo

Kraków w programie PaT!

Kraków w programie PaT! Kraków w programie PaT! Finał działania PaT/E w Małopolsce Małopolska jest 12. województwem, które objęte zostało działaniem PaT/E (edukacja). Od dzisiaj województwo małopolskie posiada przeszkolonych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali:

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali: 12 X 2012 12 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Już od początku roku dzieci bardzo solidnie się

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 Załącznik nr 1 REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 I ORGANIZATORZY: Dowódca Garnizonu Hrubieszów; Związek Gmin Lubelszczyzny; Związek

Bardziej szczegółowo

Nowa świątynia. człowiekowi święta? Obchody jubileuszu Znicza KLĄTWA. Osady zaginione i o zmienionych nazwach w okolicach Biłgoraja.

Nowa świątynia. człowiekowi święta? Obchody jubileuszu Znicza KLĄTWA. Osady zaginione i o zmienionych nazwach w okolicach Biłgoraja. Redaktor wydania: Roman Sokal Współpraca: Andrzej Czacharowski, Piotr Flor, Albin Jaworski, Wiktoria Klechowa, Aneta Klimczak, Andrzej B. Miazga, Kazimierz Szubiak, Fot. na okładce: Roman Sokal Redakcja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo