PISMO ORGANIZACYJNO INFORMACYJNE wersja 2 z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO ORGANIZACYJNO INFORMACYJNE wersja 2 z dnia 10.02.2014"

Transkrypt

1 Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie Standard STALOWA WOLA maja 2014 PISMO ORGANIZACYJNO INFORMACYJNE wersja 2 z dnia I. Miejsce rozgrywania: Nazwa lotniska: Turbia k. Stalowej Woli EPST Częstotliwość Kierownika Lotów: 122,20 MHz Szerokość geograficzna: N Długość geograficzna: E Adres: Aeroklub Stalowowolski Turbia 488 ; Zaleszany Telefon / fax: +48 (15) internet: Konto bankowe: BIC (SWIFT CODE): BPKOPLPW PKO o/stalowa Wola PL W tytule przelewu prosimy podać: słowo wpisowe + (SMP lub KZS) + imię i nazwisko lub 3 hole + (SMP lub KZS) + imię i nazwisko II. Kalendarium: Początek przyjmowania zgłoszeń: Termin wpłaty wpisowego: Weryfikacja zgłoszeń: Koniec przyjmowania zgłoszeń: (Uwaga! patrz punkt VII.5) Trening zawodników: Termin przybycia na zawody: do godz. 20:00 (piątek) Weryfikacja techniczna sprzętu: w godz. 14:00 20:00 Rejestracja zawodników: w godz. 14:00 20:00 Odprawa inauguracyjna: godz. 20:30 Ceremonia otwarcia zawodów: godz. 09:00 (sobota) Rozgrywanie konkurencji: * Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów: godz. 20:00 (sobota) (*) W przypadku, gdy po dniu do rozegrania zawodów w danej klasie brakować będzie jednej konkurencji, dzień będzie rezerwowym dniem rozgrywania konkurencji w tej klasie. 1

2 III. Kierownictwo zawodów: Dyrektor Zawodów Dariusz Łukawski Kierownik Sportowy Przemysław Piekarski Sędzia Główny Zbigniew Meller Kierownik Lotów Dariusz Leszkiewicz Komisarz Zawodów Podany zostanie w Regulaminie Lokalnym Szef Techniczny Zawodów Piotr Moch Biuro zawodów Anna Duda Obsługa Meteorologiczna Podany zostanie w Regulaminie Lokalnym IV. Sposób parkowania szybowców: Szybowce laminatowe będą parkowane na powietrzu, szybowce drewniane w hangarach. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu do kotwiczenia, gwarantującego pewne i bezpieczne kotwiczenie szybowca w czterech punktach. Po zawodach, przed opuszczeniem lotniska prosimy o usunięcie wszystkich grajcarów. V. Klasy zawodów: 1) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej: Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i pilotów z zagranicy, na szybowcach zaliczonych do klasy Otwartej zgodnie z Tabelą 1a w Załączniku nr 1 do II. Regulaminu Zawodów Szybowcowych. 2) Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie Standard: Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i pilotów z zagranicy, na szybowcach zaliczonych do klasy Standard zgodnie z Tabelą 1a w Załączniku nr 1 do II. Regulaminu Zawodów Szybowcowych. VI. Obowiązujące wyposażenie zawodnika: 1) Sprawny technicznie szybowiec z odpowiednimi potwierdzeniami w dokumentacji technicznej: - minimalny zalecany zapas resursu 50 godz., - sprawna technicznie radiostacja pokładowa z zezwoleniem radiowym, Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawność techniczną oraz obsługę uczestniczącego w zawodach szybowca i wyposażenia przez cały czas trwania zawodów. 2) Spadochron z ważnością ułożenia na cały czas trwania zawodów, 3) Rejestrator GNSS-FR zatwierdzony przez IGC (ze skalowaniem sondy ciśnieniowej). W KZS dopuszcza się stosowanie jako podstawowego niecertyfikowanego GNSS. Zaleca się posiadanie zapasowego rejestratora GNSS-FR, którym będzie mogło być urządzenie nie zaakceptowane przez IGC, 4) Licencja Pilota Szybowcowego, Świadectwo Operatora Radiotelefonisty i Orzeczenie Lotniczo - Lekarskie z ważnością na cały okres trwania zawodów, 5) Ważna Licencja Sportowa FAI na cały okres trwania zawodów. 6) Książka Pilota Szybowcowego z potwierdzeniem nalotu. 2

3 7) Mapa lotnicza rejonu rozgrywania zawodów w skali 1: ) Polisy lub kserokopie polis ubezpieczeniowych z ważnością na cały okres trwania zawodów: - OC szybowca - z certyfikowaną maksymalną masą do startu: - mniejszą niż 500 kg na kwotę minimalną SDR, - od 500 do 1000 kg na kwotę minimalną SDR, - NNW zawodnika (w przypadku zawodnika z zagranicy ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce). Uzgodnienie warunków refundacji szkód z zakładem ubezpieczeniowym jest obowiązkiem pilota. Organizator nie będzie pośredniczył w załatwianiu formalności związanych z ewentualnymi roszczeniami. VII. Warunki uczestnictwa: 1) Prawo startu w zawodach mają piloci posiadający Srebrną Odznakę Szybowcową, spełniający niżej wymienione warunki minimalne: - w SMP w klasie Otwartej: 200 godz. nalotu samodzielnego i 5000 km przelotów; - w KZS w klasie Standard: 200 godz. nalotu samodzielnego i 5000 km przelotów; W SMP mogą startować: a) piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez AP według następujących kryteriów: i) zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP, ii) zwycięzcy CZS i SzPP z sezonu 2013, iii) piloci którzy na LR z sezonu 2013 uzyskali nie mniej niż 800 punktów, oraz b) piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy posiadają nie mniej niż 750 punktów w IGC Ranking List z dnia (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową). 2) Dokonanie zgłoszenia na stronie w terminie do dnia (z zastrzeżeniem zapisów z punktu VII.5). 3) Wpłata wpisowego w wysokości 450 zł od jednego szybowca w terminie do (z zastrzeżeniem zapisów z punktu VII.5). Organizator zwróci wpłacone wpisowe następującym zawodnikom: a) niezakwalifikowanym, b) zakwalifikowanym - którzy potwierdzą rezygnację ze startu przesyłając wiadomość na adres nie później niż do dnia r., c) zakwalifikowanym - których miejsce na liście zakwalifikowanych zajmie pilot rezerwowy (w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach po dniu r.) 4) Ze względu na ograniczenia lotniskowe Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została ustalona na 100, przy czym a) Maksymalna liczba zawodników w SMP w klasie Otwartej ma prawo startować wynosi 50 zawodników. b) Maksymalna liczba zawodników w KZS w klasie Standard wynosi 50 zawodników. 3

4 5) Po dniu r. organizator dokona weryfikacji list, według następujących kryteriów: a) W pierwszej kolejności wyznaczana jest lista startujących w SMP. Piloci, którzy dokonali zgłoszenia startu w SMP w klasie Otwartej i opłacili wpisowe do dnia r. włącznie (za termin wpłaty przyjmuje się datę wpłynięcia wpisowego na konto organizatora), kwalifikują się w następującej kolejności: i) piloci zajmujący wyższe miejsce na LR w Klasyfikacji Ogólnej za rok 2013 (warunek ten stosuje się w stosunku do pierwszych 35 miejsc na liście kwalifikacyjnej zawodników), ii) zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu, iii) pozostali piloci zajmujący wyższe miejsce na IGC Ranking List z dnia 01 marca 2014 (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową). b) Piloci którzy dokonali zgłoszenia startu w KZS w klasie Standard i opłacili wpisowe do dnia r. włącznie, kwalifikują się do KZS w klasie Standard w następującej kolejności: i) piloci zajmujący wyższe miejsce na LR w Klasyfikacji Ogólnej za rok 2013 (warunek ten stosuje się w stosunku do pierwszych 35 miejsc na liście kwalifikacyjnej zawodników), ii) zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu, iii) pozostali piloci zajmujący wyższe miejsce na IGC Ranking List z dnia 01 marca 2014 (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową). c) Piloci którzy w dniu na liście zgłoszeń do SMP znaleźli się na miejscu dalszym niż 50 otrzymują status rezerwowych w SMP, z zachowaniem kolejności zgodnie z kryterium kwalifikacji (VII.5.a.iii). Piloci którzy na liście zgłoszeń do KZS znaleźli się na miejscu dalszym niż 50 otrzymują status rezerwowych w KZS, z zachowaniem kolejności zgodnie z kryterium kwalifikacji (VII.5.b). Piloci zgłoszeni po zostaną dopisani do listy rezerwowych w kolejności zgodnej z datą wpłaty wpisowego (w przypadku tej samej daty ma zastosowanie kryterium kwalifikacji (VII.5.a.iii). Pilot rezerwowy może zastąpić zawodnika z listy zakwalifikowanych w danej klasie, który zrezygnuje ze startu po d) Jeżeli do nie zostanie przekroczony limit opisany w punkcie VII.4, dopuszcza się pilotów zgłoszonych w terminie późniejszym. Obowiązuje kolejność zgodnie z datą wpłaty wpisowego (w przypadku tej samej daty ma zastosowanie kryterium kwalifikacji (VII.5.a.iii) kolejność dotyczy wszystkich tak zgłoszonych zawodników, niezależnie od rangi i klasy zawodów. UWAGA 1: Ponieważ możliwość zastąpienia zawodnika zakwalifikowanego przez rezerwowego istnieje aż do zamknięcia rejestracji , prosimy zawodników rezerwowych o wcześniejsze poinformowanie organizatora o terminie do którego mogą oni pełnić funkcję rezerwowego, gdyż umożliwi to jak najwcześniejsze poinformowanie właściwego zawodnika rezerwowego i będzie podstawą do ewentualnego zwrotu wpisowego. UWAGA 2: Organizator prosi członków Kadry Narodowej o osobiste dopilnowanie terminu wpłaty wpisowego. 6) Wpłata za pierwsze 3 hole do konkurencji przed przystąpieniem do rejestracji zawodnika. VIII. Koszty uczestnictwa: 1) Organizator w ramach środków własnych i opłaty wpisowej gwarantuje: - usługi poligraficzne związane z mistrzostwami, - wodę do mycia i tankowania szybowców, - osłonę meteorologiczną, - utrzymanie komisji sędziowskiej, - utrzymanie służby startowej, 4

5 - niezbędne usługi telekomunikacyjne (odbiór komunikatów meteo, uzgodnienia ruchowe itp.), - dostęp do Internetu. 2) Zawodnik lub Aeroklub Regionalny pokrywają następujące koszty: - wpisowe w wysokości: 450 zł w obu klasach. Organizator zwraca zawodnikowi wpłacone wpisowe w przypadkach wymienionych w punkcie VII.3. - koszty holi za samolotem: 1 hol (600m) zł (dotyczy zarówno holi do konkurencji jak i lotów treningowych). - koszty transportu do i z miejsca zawodów oraz transport szybowca do i po konkurencji. - koszty ściągania z terenu przygodnego. - koszty zakwaterowania i wyżywienia oferty będą na bieżąco publikowane na stronie zawodów IX. Regulaminy: 1) I System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników. 2) II Regulamin Zawodów Szybowcowych. 3) Regulamin Lokalny Zawodów. X. Procedura rejestracji: Po przybyciu w dniu na lotnisko w Turbi w pierwszej kolejności należy zgłosić się do sekretariatu zawodów w celu uregulowania opłaty za pierwsze 3 hole (opłaty można dokonać wcześniej przelewem na konto podane w punkcie I. z dopiskiem 3 hole + imię i nazwisko). Następnie z potwierdzeniem wpłaty za hole należy zgłosić się do Biura Rejestracji Zawodników z wypełnionymi wszystkimi punktami Druku Rejestracyjnego. Proces rejestracji zostanie zakończony w momencie przyjęcia druku przez członka komisji rejestracji zawodników. Dla usprawnienia procesu rejestracji, bardzo prosimy o jak najwcześniejsze rozpoczęcie rejestracji. W dniu rejestracji zawodników tj zarówno sekretariat jak i biuro rejestracji czynne będą w godzinach od 14:00 do 20:00. XI. Postanowienia końcowe: 1) Niespełnienie wymogów zawartych w tym piśmie może spowodować niedopuszczenie pilota do zawodów. 2) Nowe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej zawodów i w miarę możliwości będą wysyłane na adresy mailowe zawodników, którzy dokonają zgłoszenia z podaniem adresu . Dyrektor Mistrzostw (-) Dariusz Łukawski KONIEC Zatwierdzony przez KS

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 1 BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 I. Rys historyczny zawodów Grand Prix. Pierwsze Szybowcowe Mistrzostwa Świata w Wyścigach Szybowcowych były rozegrane na francuskim lotnisku Saint Auban we wrześniu 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

51 42 06 N 017 51 03 E 01.12.2014 15.06.2015 15.06. 2015

51 42 06 N 017 51 03 E 01.12.2014 15.06.2015 15.06. 2015 A. SZCZEGÓŁY ZAWODÓW. COMPETITION DETAILS. 1) NAZWA I TERMIN ZAWODÓW: Name and date of the event: Open, Club A and Club-B classes 22. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Kobiet 22 nd Women National Championships

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika ul. Sielska 34, 10 802 Olsztyn Lotnisko Olsztyn Dajtki (EPOD) tel./fax +48 89 5275240 www.aeroklub.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 15.05.2013 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała KS nr 34 /31/03/2010

Uchwała KS nr 34 /31/03/2010 Warszawa, dnia 31.03.2010 r. Uchwała KS nr 34 /31/03/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Umowach o użytkowanie szybowców depozytowych AP, zmian w Regulaminach eksploatacji szybowców depozytowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne: Propozycje zatwierdzone prze PZJ Warszawa, dn. I. INFORMACJE OGÓLNE. Data:10-12.07.2015

Warunki Ogólne: Propozycje zatwierdzone prze PZJ Warszawa, dn. I. INFORMACJE OGÓLNE. Data:10-12.07.2015 Ranga zawodów: ZO-B 3* Liga Jeździecka Data:10-12.07.2015 Miejsce: Machnice Warunki Ogólne: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: - Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2014) - Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r.

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r. Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 24-26 kwietnia 2015 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN AEROKLUB POLSKI REGULAMIN XXV MIĘDZYNARODOWE BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI. X MIĘDZYNARODOWE GÓRSKIE ZAWODY BALONOWE O PUCHAR REDAKTORA NACZELNEGO ML SKRZYDLATA POLSKA. W KLASIE AX WERSJA KWIECIEŃ 2008 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo