KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce"

Transkrypt

1 KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Biuletyn informacyjny komponentu regionalnego PO KL nr 4/2012

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Wydarzenia... 4 Projekty własne WUP w Poznaniu współfinansowane z EFS w ramach PO KL wsparcie stypendialne dla doktorantów oraz uczniów... 7 Wsparcie dla kadr systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego PO KL... 9 Konkursy na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej...10 Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Stan wdrażania komponentu regionalnego po I półroczu 2012 roku EURES w Wielkopolsce Prognozy demograficzne dla Wielkopolski Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) w województwie wielkopolskim Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu WYDAWCA Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. ul.kościelna 37, Poznań. tel , faks KOLEGIUM REDAKCYJNE WUP W POZNANIU Natalia Dreszer Przewodnicząca Aleksandra Fojt, Katarzyna Frąckowiak, Anna Górna-Kubacka,. Iwona Danowska, Bernadeta Ignasiak KOORDYNACJA PRAC Z RAMIENIA WUP W POZNANIU Natalia Dreszer, Agnieszka Piochacz REALIZACJA Direct Publishing Group SA ul. Genewska 37, Warszawa tel./faks REDAKCJA Liwia Kubiak, Katarzyna Łada, Magda Mazur, Jacek Matwiejczyk, Adam Piosik,. Jakub Jankowski Projekt graficzny i skład:. Kuba Bauman, Grzegorz Woźniak Fot. na okładce: Centrum PISOP,. M. Tyszkiewicz 2

3 WPROWADZENIE W ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, ogłoszone zostały konkursy na projekty współpracy. ponadnarodowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu szczególnie stara się zachęcić potencjalnych Beneficjentów do udziału w nich, ze względu na dodatkowe korzyści płynące z realizacji projektu w partnerstwie. Pod pojęciem partnerstwa należy rozumieć wspólną realizację działań przez Projektodawcę z co najmniej jednym podmiotem (partnerem) zagranicznym. Może on pochodzić zarówno z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, jak i spoza Wspólnoty. Nie ma także znaczenia, czy realizowany przez wspomnianego partnera projekt jest współfinansowany z EFS, czy nie najważniejsza jest wymiana doświadczeń, która jest niezbędna do osiągnięcia założonych dla przedsięwzięcia celów. Fot.: M. Tyszkiewicz W III kwartale br. odbył się nabór wniosków na dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, natomiast konkursy w ramach pozostałych Priorytetów zostały zaplanowane na IV kwartał. Szczegóły mogą Państwo znaleźć w dalszej części publikacji. Koniec 2012 roku zbliża się wielkimi krokami, dlatego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu trwają prace nad Planami działania na przyszły rok. Są to dokumenty o charakterze planistyczno-operacyjnym, które mają na celu przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej na dany rok. Dotyczą one form wsparcia, planowanych naborów wniosków o dofinansowanie i ich terminów oraz podziału środków finansowych na określone Działania/Poddziałania PO KL. Warto w tym miejscu podkreślić, iż preferowanie pewnych form wsparcia wynika z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Instrumentami dającymi szansę na elastyczne reagowanie na te potrzeby są możliwości stosowania kryteriów strategicznych oraz dokonywania przez Instytucję Pośredniczącą realokacji środków pomiędzy poszczególnymi Działaniami komponentu regionalnego. W roku 2013 ogłoszonych zostanie mniej konkursów niż w roku bieżącym. Zaplanowano nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy oraz Poddziałań Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki nie będą prowadzone nabory w trybie konkursowym, realizowane będą jednak projekty systemowe. Projekty systemowe będą realizowane również w ramach pozostałych Priorytetów VI, VII i IX. Wśród nich znajdzie się m.in. projekt własny WUP w Poznaniu Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski, realizowany w ramach Poddziałania Zaplanowana na 2013 r. edycja będzie już piątą z kolei. Stypendium w wysokości maksymalnie ,00 zł otrzyma kolejnych 100 wielkopolskich doktorantów. Obok programu skierowanego do doktorantów, WUP cyklicznie realizuje inny projekt własny Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, realizowany. w ramach Poddziałania O pomoc w ramach tego przedsięwzięcia mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni, ale na swojej ścieżce edukacyjnej napotykają na bariery o charakterze ekonomicznym. W 2013 roku WUP w Poznaniu planuje także kontynuację systemowego projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego w ramach Poddziałania Jego głównym celem jest monitorowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących obszaru rynku pracy, monitorowanie kierunków kształcenia w regionie oraz badanie potrzeb pracodawców. Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor ds. Koordynacji EFS i FGŚP 3

4 WYDARZENIA Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Poznaniu podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu r. Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 r. Pracownicy WUP udzielali mieszkańcom Poznania informacji na temat EFS i PO KL Fot.: M. Tyszkiewicz Podczas wydarzenia nie brakowało atrakcji dla najmłodszych Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Poznaniu, r. Fot.: M. Tyszkiewicz 4 Fot.: M. Tyszkiewicz Wiele osób odwiedziło stoisko Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS w Koninie, r. Fot.: M. Tyszkiewicz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2012, podobnie jak w poprzednich latach, zaprosił mieszkańców województwa wielkopolskiego do odwiedzenia Plenerowych Punktów Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowane w regionie wydarzenia spotkały się. z dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy skorzystali z bezpłatnych porad w zakresie możliwego do uzyskania wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia, kursy, wsparcie szkoleniowo-doradcze. i dotacje oraz mikropożyczki na założenie włas-. nej działalności gospodarczej to niektóre. z informacji, jakie mogły uzyskać osoby fizyczne zainteresowane uczestniczeniem w projektach PO KL realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Również potencjalni Projektodawcy. zgłaszający się najczęściej przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mogli dowiedzieć się, w jaki sposób możliwe jest uzyskanie unijnego dofinansowania na przedsięwzięcie społeczne.

5 Fot.: M. Tyszkiewicz Pracownicy WUP w Poznaniu podczas wizyty Wielkopolskiego Infobusu w Czarnkowie, r. Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS WUP w Poznaniu w dniach r r. Akcja Wielkopolski InfoBus EFS na obszarze województwa wielkopolskiego została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu już po raz drugi. W roku 2011 mobilny punkt informacyjny komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był dostępny na przełomie października i listopada w powiecie chodzieskim, międzychodzkim, średzkim, śremskim, obornickim i ostrzeszowskim. Po zakończeniu akcji informacyjnej coraz więcej mieszkańców ww. powiatów, zainteresowanych dostępną ofertą EFS, zgłaszało się ponownie po kolejne informacje i porady do pracowników Punktu Informacji i Promocji EFS WUP w Poznaniu, aby być na bieżąco z aktualnościami w zakresie realizowanego komponentu regionalnego PO KL oraz nowymi dofinansowanymi projektami unijnymi oferującymi wsparcie dla osób bezrobotnych, pracujących. i nieaktywnych zawodowo. W bieżącym roku. w dniach od 13 do 21 listopada Wielkopolski InfoBus EFS odwiedził aż osiem powiatów województwa wielkopolskiego, między innymi na terenie których od przyszłego roku realizowane będą nowe projekty, które uzyskały dofinansowanie. w konkursach przeprowadzonych przez WUP. w Poznaniu w roku bieżącym. Harmonogram tegoroczne miejsca docelowe akcji Wielkopolski InfoBus EFS: - powiat czarnkowsko-trzcianecki (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Czarnkowie, r.), - powiat gnieźnieński (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Gnieźnie, r.), - powiat koniński/m. Konin (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Koninie, r.), - powiat wągrowiecki (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Wągrowcu, r.), - powiat słupecki (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Słupcy, r.), - powiat kolski (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Kole, r.), - powiat wrzesiński (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS we Wrześni, r.), - powiat złotowski (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Złotowie, r.). 5

6 Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Gnieźnie, r. Fot.: M. Tyszkiewicz Łącznie podczas ośmiu wyjazdów w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS w przygotowanych przez WUP w Poznaniu wydarzeniach wzięło udział ponad osób z terenu powiatów objętych tegoroczną akcją informacyjno-promocyjną EFS. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. w Poznaniu, wraz z doradcami z Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielili około 700 porad dotyczących możliwych form wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Klientów odwiedzających plenerowy mobilny punkt informacyjny Wielkopolski InfoBus EFS przygotowane były również materiały informacyjne, promocyjne i publikacje. o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i Europejskim Funduszu Społecznym w Wielkopolsce. Plenerowe Punkty Informacyjne EFS były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fot.: M. Tyszkiewicz 6 Fot.: M. Tyszkiewicz Udzielanie informacji wewnątrz InfoBusu EFS w Wągrowcu, r. Fot.: M. Tyszkiewicz Czarnków, r. W Kole dużym zainteresowaniem cieszyło się Koło Fortuny

7 Projekty własne WUP w Poznaniu współfinansowane z EFS w ramach PO KL wsparcie stypendialne dla doktorantów oraz uczniów Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów oraz dla doktorantów uczących się na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski to główne cele dwóch projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Stypendia dla doktorantów W roku akademickim 2011/2012 zrealizowano czwartą edycję projektu pt. Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu innowacyjności Wielkopolski poprzez udzielenie pomocy stypendialnej w trakcie trwania projektu 100 doktorantom/doktorantkom oraz wsparcie współpracy pomiędzy doktorantami/doktorantkami a wielkopolskimi przedsiębiorcami, służące poprawie konkurencyjności Wielkopolski. O stypendium mogły się ubiegać osoby kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego, jak np. genetyka roślin i człowieka, optyka czy farmaceutyka. Wsparcie w ramach projektu przybrało postać pomocy finansowej skierowanej do uczestników studiów doktoranckich oraz osób, które posiadały otwarty przewód doktorski na jednej z wielkopolskich uczelni wyższych. O stypendium mogły się ubiegać osoby kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego, takich jak: genetyka roślin i człowieka, biotechnologia żywności i środowiska, maszyny i urządzenia, motoryzacja. i komunikacja, przetwórstwo artykułów spożywczych, społeczeństwo informacyjne, elektroniczna gospodarka, chemia, tworzywa sztuczne, wyroby. gumowe, przetwórstwo surowców. niemetalicznych, optyka, informatyka i telekomunikacja, farmaceutyka, budownictwo, ochrona środowiska i energetyka. (m.in. odnawialne źródła energii, techniki. energooszczędne), kultura. W czwartej edycji do WUP w Poznaniu. wpłynęło 351 wniosków, z czego przyznano. 106 stypendiów. Od początku realizacji PO KL zostało przyznanych w sumie 288 stypendiów. Doktoranci ubiegali się o wsparcie w kwocie. do ,00 zł. Łącznie, w roku akademickim 2011/2012, na projekt przeznaczono ponad. 3,5 mln zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zapowiada realizację piątej edycji projektu stypendialnego dla doktorantów. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej WUP w Poznaniu: Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych W roku szkolnym 2011/2012 WUP w Poznaniu zorganizował także czwartą edycję projektu. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jego głównym założeniem było stworzenie równych szans edukacyjnych poprzez zapewnienie równego dostępu do wiedzy uczniom/uczennicom, których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła barierę w ich rozwoju edukacyjnym. Na realizację projektu przeznaczono ,00 zł. 7

8 Fot.:Shutterstock Do ubiegania się o stypendium uprawnieni byli uczniowie, którzy spełniali następujące kryteria: a.. rozpoczynali naukę lub kontynuowali naukę w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych); b...byli uczniami szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego; c...ich średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2010/2011 wyniosła. minimum 4,75; d...na koniec roku szkolnego 2010/2011 posiadali przynajmniej 2 oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych: matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), biologia (biologia z higieną i ochroną. środowiska, przyroda), chemia, geografia, informatyka, technika, przedmioty zawodowe. e.. miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie. w roku 2010 nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych; f...wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium przedstawili Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia. Wartość jednego stypendium to 3 000,00 zł. W trakcie jego otrzymywania stypendysta podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole ucznia. Celem tej opieki była pomoc w wykorzystaniu wsparcia na cele edukacyjne oraz monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. W IV edycji do WUP w Poznaniu wpłynęło 1028 Wniosków, z czego przyznano 504 stypendia. Od początku realizacji PO KL przyznano w sumie 2002 stypendia. W roku szkolnym 2012/2013 realizowana jest piąta edycja projektu. Liwia Kubiak 8

9 Wsparcie dla kadr systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to odpowiedź na problem nierównego dostępu do edukacji dla osób, które napotykają na trudności w tym zakresie. Aby jednak poziom kształcenia był jak najwyższy, w systemie oświaty niezbędne są wykwalifikowane kadry. Podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących służą projekty realizowane w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wnioski o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (ograniczenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Typy projektów, które mogą być realizowane w ramach Działania 9.4, obejmują: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną, studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej, programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji II to projekt realizowany przez Uczestnicy projektu Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji II, realizowanego w ramach Działania 9.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, który skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim. Jest on kontynuacją realizowanego w terminie r r. przedsięwzięcia o tej samej nazwie. Każdy z uczestników ma do wyboru cykl szkoleń w łącznym wymiarze 60 godzin. Obecnie nauczyciele mogą brać udział w zajęciach z zakresu pakietu MS Office (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz grafiki komputerowej. Dodatkowo każde szkolenie jest uzupełnione 10-godzinnym kursem z obsługi internetu. Łączna wartość projektu wynosi ,00 zł, z czego ,00 zł jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Widząc ogromne zainteresowanie realizowanymi szkoleniami, postanowiliśmy aplikować o środki na dofinansowanie kolejnej edycji tego typu zajęć. Dlatego też w konkursie ogłoszonym w 2012 r. złożyliśmy wniosek o wsparcie projektu pt. Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji III powiedziała koordynatorka projektu Anna Turecka. Adam Piosik Fot.: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu 9

10 Konkursy na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej Zasadniczą kwestią odróżniającą projekt ponadnarodowy od standardowego projektu PO KL jest partnerstwo oznaczające wspólną realizację działań przez Projektodawcę z co najmniej jednym podmiotem (jednym partnerem zagranicznym) pochodzącym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (bez względu na to, czy realizuje on projekt współfinansowany z EFS czy nie) lub z kraju niebędącego członkiem UE. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej zadaniem Projektodawców i Beneficjentów jest wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej. Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w roku 2012, podobnie jak w roku 2011 przewidziane zostało ogłoszenie konkursów na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach każdego z Priorytetów VI-IX. Realizacja wyłonionych w drodze konkursów przedsięwzięć powinna trwać nie dłużej niż do r. Warto wiedzieć W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wartością dodaną mogą być na przykład przetestowane i zaadaptowane do nowych warunków rezultaty, a także nowatorskie rozwiązania wprowadzone do już istniejących. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej zadaniem Projektodawców i Beneficjentów jest wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej z takiej współpracy Konkursy na projekty z komponentem ponadnarodowym w 2012 r. zostały zaplanowane w ramach: Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty obejmujące m.in. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, realizację programów aktywizacji zawodowej. Alokacja: ,00 zł; Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym składane projekty muszą dotyczyć m.in. rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej. Alokacja: ,00 zł; Poddziałania Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności zakładane działania powinny promować społeczną odpowiedzialność przed-. siębiorstw, w szczególności w odniesieniu. do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pra-. cowników i środowiska naturalnego. Alokacja: ,00 zł; Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przewidziane projekty obejmują m.in. współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Alokacja: ,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wspomnianych konkursów dostępne są na stronie internetowej Jacek Matwiejczyk 10

11 Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z głównych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotyczy to także sektora tzw. przedsiębiorstw społecznych, który w ostatnich latach prężnie się rozwija. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kładzie duży nacisk na zachęcanie potencjalnych Beneficjentów do realizacji projektów innowacyjnych, które pozwalają na wypracowanie nowych rozwiązań dla sfery przedsiębiorczości. Takich jak projekt BINGO skierowany do sektora przedsiębiorstw społecznych. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zgłosiło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek. o dofinansowanie innowacyjnego projektu pn. Biznes Innowacje NGO czyli BINGO. Jego celem jest zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, poprzez wypracowanie modelu zarządzania i włączenie. go do polityki organizacji. Realizacja projektu jest zaplanowana na okres 3 lat, od r.. do r. Całkowita wartość projektu to , 00 zł. Przedsiębiorstwa komercyjne średnio co kilka lat wdrażają nowe modele biznesowe, usprawniające zarządzanie. W przedsiębiorstwach społecznych w zasadzie żadne modele. nie są stosowane. Ani w Polsce, ani za granicą. mówi Dorota Surma z Centrum PISOP. Wykład w ramach projektu BINGO, realizowanego przez PISOP Fot.: PISOP Przedsiębiorstwa społeczne to prowadzące działalność gospodarczą organizacje pozarządowe, zorientowane na realizację celu społecznego. Zalicza się do nich zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), spółdzielnie socjalne (SS) oraz organizacje pozarządowe (z ang. NGO). Te ostatnie podmioty stanowią najliczniejszą grupę przedsiębiorstw społecznych. W Wielkopolsce działa ich aż 275. Jest jednak szansa na zmianę. Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju oraz organizacją pozarządową z Liverpoolu Net-. work for Europe, w ramach projektu BINGO, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wypracowuje właśnie model zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw społecznych. Będzie on dostosowany do specyfiki i potrzeb organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą, jako najliczniejszej grupy przedsiębiorstw społecznych. Model zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw społecznych wypracowany zostanie w wyniku licznych działań, takich jak: badania, na podstawie których stworzona zostanie mapa faktycznych trudności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem społecznym, opracowanie strategii wdrażania produktu i rekomendacji dotyczących zarządzania i adaptacji do warunków rynkowych przedsiębiorstw społecznych, testowanie wypracowanego modelu zarządzania, spotkania i konferencje upowszechniające. Wypracowane narzędzie ma pozwolić na zmniejszenie czasu na bieżące zarządzanie, przyczynić się do profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych oraz rozwoju tego sektora. Informacje na temat konkursów na dofinansowania projektów innowacyjnych w wojewódz-. twie wielkopolskim można znaleźć na stronie. Więcej o samym projekcie BINGO można dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową Magda Mazur 11

12 Stan wdrażania komponentu regionalnego po I półroczu 2012 r. Wdrażanie komponentu regionalnego w województwie wielkopolskim przebiega zgodnie z założeniami. WUP w Poznaniu przygotował szczegółowe sprawozdanie oceniające postęp w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po I półroczu 2012 r. w województwie wielkopolskim. Do końca czerwca br. w województwie wielkopolskim zakontraktowano niemal 2/3 środków przeznaczonych na realizację PO KL w latach Oznacza to wzrost o ponad 7 punktów procentowych w stosunku do stanu z r. Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL z podziałem na Priorytety Wykres 2 Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim do r. Źródło: WUP w Poznaniu Priorytet Priorytet VI VI Priortytet VII Priortytet VII Priorytet VIII Priorytet VIII Priorytet IX Priorytet IX Najwyższy poziom zakontraktowania odnotowany został jednak dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich do tej pory podpisano umowy z projektodawcami o wartości niemal 70% całej alokacji dla tego Priorytetu, a połowa środków została rozliczona. Wykres 1 Poziom kontraktacji i wydatkowania alokacji w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Źródło: WUP w Poznaniu Zawartych zostało w sumie 2380 umów na dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego, opiewających w sumie na ok tys. zł. Wsparciem zostało objętych aż osób, z czego prawie połowa to Beneficjenci Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wykres 3 Środki wypłacone i rozliczone przez Beneficjentów w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w województwie wielkopolskim do dnia r. (w tys. zł) Źródło: WUP w Poznaniu 12

13 2 380 umów zostało zawartych na dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL do 30 czerwca 2012 r. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż w I półroczu 2012 r. zostały ogłoszone wszystkie zaplanowane na ten rok konkursy w ramach Działań 6.1 i 6.2. Ponadto zakontraktowane zostało prawie 91% alokacji przeznaczonej dla zakończonego z początkiem 2012 r. Działania 6.3. Warto wiedzieć Województwo wielkopolskie otrzymało niemal 2,68 mld zł* na wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Do końca czerwca 2012 roku, po podpisaniu w sumie umów na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów VI-IX, zakontraktowano 63,17% tej kwoty. * kwota wyliczona wg kursu euro z dn r., 1 = 4,3873 zł Z kolei najniższy wskaźnik kontraktacji został osiągnięty dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Do r. podpisano umowy na nieco ponad połowę łącznej alokacji dla tego Priorytetu. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż na III kwartał br. zaplanowany został pierwszy konkurs w ramach nowego Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, więc wartość ta z pewnością wzrośnie. Wykres 4 Dynamika kontraktacji oraz wydatkowania alokacji dla Priorytetu VIII PO KL w województwie wielkopolskim Źródło: WUP w Poznaniu W przypadku Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki warty odnotowania jest duży wzrost dynamiki kontraktacji alokacji w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. wzrósł on aż o ponad. 13 punktów procentowych w porównaniu do stanu z r., a także wydatkowania alokacji w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. wzrósł on aż o ponad 6 punktów procentowych w porównaniu do stanu z r osób z województwa wielkopolskiego zostało objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL do 30 czerwca 2012 r. Magda Mazur 13

14 EURES w Wielkopolsce EURES (EURopean Employment Services. Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. System międzynarodowego pośrednictwa pracy został stworzony w celu umożliwienia praktycznego wdrożenia postanowień Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Podstawą prawną uruchomienia programu EURES w krajach Unii Europejskiej jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia. 22 października 1993 r. Partnerami w ramach EU- RES są Publiczne Służby Zatrudnienia (urzędy pracy), związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zadaniem EURES jest udzielanie informacji. i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników. z innych krajów oraz udzielanie indywidualnej pomocy i doradztwo pracownikom i pracodawcom. z regionów przygranicznych. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje działania wynikające z uczestnictwa w sieci EURES na podstawie Porozumienia o grant EURES pomiędzy ministrem pracy i polityki społecznej a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W ramach Wojewódzkiego Grantu EURES w Wielkopolsce. w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował działania w ramach pięciu wytycznych Komisji Europejskiej. W ramach poprawy dostępu do usług EURES zorganizowane zostały m.in. 3 szkolenia nt. EURES dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy. w Poznaniu oraz 11 szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu Wielkopolski niebędących kadrą EURES. Pracownicy powiatowych urzędów pracy z terenu województwa wielkopolskiego zajmujący się tematyką EURES mieli również okazję do uczestnictwa w dwóch szkoleniach z zakresu współpracy z pracodawcami, rekrutacji i selekcji, marketingu i reklamy pośrednictwa pracy oraz technik negocjacyjnych w pośrednictwie pracy. Kadra EURES z WUP w Poznaniu, w ramach usług świadczonych dla poszukujących pracy, pracowników zamierzających zmienić pracę oraz bezrobotnych, uczestniczyła ponadto w szeregu spotkań i targów pracy organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz biura karier. W trakcie tych wydarzeń udzielano przede wszystkim informacji o dostępnych miejscach pracy w Europie, warunkach życia i pracy w krajach europejskich,. o możliwości podjęcia nauki oraz ewentualnych barierach w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia za granicą. Doradcy EURES uczestniczyli też w 3 edycjach Europejskich Dni Pracy, organizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy z terenu. Polski. Były to: Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych w Olsztynie w dniach października 2011 r., Europejski Dzień Informacyjno-Rekrutacyjny w Łodzi w dniu 27 kwietnia 2012 r. oraz Europejskie Targi Pracy Białystok 2012 i Dzień Informacyjny EURES w Białymstoku. w dniach maja 2012 r. Podczas tych spotkań pomagali oni osobom poszukującym pracy w tłumaczeniach rozmów z pracodawcami i zagranicznymi doradcami EURES. Największym przedsięwzięciem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach EURES było zorganizowanie w dniu 20 marca 2012 r. Europejskich Dni Pracy Poznań Pracownicy zamierzający zmienić pracę oraz bezrobotni mogli skorzystać z kilkudziesięciu ofert pracy, w ramach których proponowano 316 miejsc pracy. Do ich dyspozycji byli również psychologowie pracy, doradcy zawodowi. Chętni mogli także wziąć udział w warsztatach. W Europejskich Dniach Pracy Poznań 2012 wzięło udział 3 pracodawców zagranicznych, 9 pracodawców z Polski, 13 przedstawicieli rynku pracy oraz 20 przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia/Doradców EURES z 12 państw UE/EOG. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował również 2 rekrutacje dla pracodawców zagranicznych z Hiszpanii oraz Niemiec, poszukujących animatorów czasu wolnego w sieci hoteli oraz pracowników w branży motoryzacyjnej na linii montażowej, przy produkcji foteli. W ramach nawiązywania i kontynuowania współpracy z udziałowcami rynku pracy i innymi sieciami UE prowadzono akcje promocyjne skierowane do pracodawców. Podtrzymywano również współpracę z sieciami Eurodesk i Europass, akademickimi biurami karier oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy, m.in. poprzez zaproszenie tych instytucji do uczestnictwa w Europejskich Dniach Pracy oraz rozpowszechniania materiałów informacyjnych. o charakterze prowadzonej działalności, w tym. o dokumentach związanych z prezentacją kwalifikacji językowych i zawodowych oraz możliwościach wyjazdu na stypendia zagraniczne. 14

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski 2 2 0 0 9 I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 Egzemplarz bezpłatny Ciekawe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy 1 sierpień 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 4 (18) 2007 Rok IV Radomski biznes na finiszu str. 18 EURES w pierwszym półroczu 2007 str. 5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo