KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce"

Transkrypt

1 KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Biuletyn informacyjny komponentu regionalnego PO KL nr 4/2012

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Wydarzenia... 4 Projekty własne WUP w Poznaniu współfinansowane z EFS w ramach PO KL wsparcie stypendialne dla doktorantów oraz uczniów... 7 Wsparcie dla kadr systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego PO KL... 9 Konkursy na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej...10 Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Stan wdrażania komponentu regionalnego po I półroczu 2012 roku EURES w Wielkopolsce Prognozy demograficzne dla Wielkopolski Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) w województwie wielkopolskim Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu WYDAWCA Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. ul.kościelna 37, Poznań. tel , faks KOLEGIUM REDAKCYJNE WUP W POZNANIU Natalia Dreszer Przewodnicząca Aleksandra Fojt, Katarzyna Frąckowiak, Anna Górna-Kubacka,. Iwona Danowska, Bernadeta Ignasiak KOORDYNACJA PRAC Z RAMIENIA WUP W POZNANIU Natalia Dreszer, Agnieszka Piochacz REALIZACJA Direct Publishing Group SA ul. Genewska 37, Warszawa tel./faks REDAKCJA Liwia Kubiak, Katarzyna Łada, Magda Mazur, Jacek Matwiejczyk, Adam Piosik,. Jakub Jankowski Projekt graficzny i skład:. Kuba Bauman, Grzegorz Woźniak Fot. na okładce: Centrum PISOP,. M. Tyszkiewicz 2

3 WPROWADZENIE W ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, ogłoszone zostały konkursy na projekty współpracy. ponadnarodowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu szczególnie stara się zachęcić potencjalnych Beneficjentów do udziału w nich, ze względu na dodatkowe korzyści płynące z realizacji projektu w partnerstwie. Pod pojęciem partnerstwa należy rozumieć wspólną realizację działań przez Projektodawcę z co najmniej jednym podmiotem (partnerem) zagranicznym. Może on pochodzić zarówno z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, jak i spoza Wspólnoty. Nie ma także znaczenia, czy realizowany przez wspomnianego partnera projekt jest współfinansowany z EFS, czy nie najważniejsza jest wymiana doświadczeń, która jest niezbędna do osiągnięcia założonych dla przedsięwzięcia celów. Fot.: M. Tyszkiewicz W III kwartale br. odbył się nabór wniosków na dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, natomiast konkursy w ramach pozostałych Priorytetów zostały zaplanowane na IV kwartał. Szczegóły mogą Państwo znaleźć w dalszej części publikacji. Koniec 2012 roku zbliża się wielkimi krokami, dlatego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu trwają prace nad Planami działania na przyszły rok. Są to dokumenty o charakterze planistyczno-operacyjnym, które mają na celu przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej na dany rok. Dotyczą one form wsparcia, planowanych naborów wniosków o dofinansowanie i ich terminów oraz podziału środków finansowych na określone Działania/Poddziałania PO KL. Warto w tym miejscu podkreślić, iż preferowanie pewnych form wsparcia wynika z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Instrumentami dającymi szansę na elastyczne reagowanie na te potrzeby są możliwości stosowania kryteriów strategicznych oraz dokonywania przez Instytucję Pośredniczącą realokacji środków pomiędzy poszczególnymi Działaniami komponentu regionalnego. W roku 2013 ogłoszonych zostanie mniej konkursów niż w roku bieżącym. Zaplanowano nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy oraz Poddziałań Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki nie będą prowadzone nabory w trybie konkursowym, realizowane będą jednak projekty systemowe. Projekty systemowe będą realizowane również w ramach pozostałych Priorytetów VI, VII i IX. Wśród nich znajdzie się m.in. projekt własny WUP w Poznaniu Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski, realizowany w ramach Poddziałania Zaplanowana na 2013 r. edycja będzie już piątą z kolei. Stypendium w wysokości maksymalnie ,00 zł otrzyma kolejnych 100 wielkopolskich doktorantów. Obok programu skierowanego do doktorantów, WUP cyklicznie realizuje inny projekt własny Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, realizowany. w ramach Poddziałania O pomoc w ramach tego przedsięwzięcia mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni, ale na swojej ścieżce edukacyjnej napotykają na bariery o charakterze ekonomicznym. W 2013 roku WUP w Poznaniu planuje także kontynuację systemowego projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego w ramach Poddziałania Jego głównym celem jest monitorowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących obszaru rynku pracy, monitorowanie kierunków kształcenia w regionie oraz badanie potrzeb pracodawców. Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor ds. Koordynacji EFS i FGŚP 3

4 WYDARZENIA Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Poznaniu podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu r. Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 r. Pracownicy WUP udzielali mieszkańcom Poznania informacji na temat EFS i PO KL Fot.: M. Tyszkiewicz Podczas wydarzenia nie brakowało atrakcji dla najmłodszych Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Poznaniu, r. Fot.: M. Tyszkiewicz 4 Fot.: M. Tyszkiewicz Wiele osób odwiedziło stoisko Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS w Koninie, r. Fot.: M. Tyszkiewicz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2012, podobnie jak w poprzednich latach, zaprosił mieszkańców województwa wielkopolskiego do odwiedzenia Plenerowych Punktów Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowane w regionie wydarzenia spotkały się. z dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy skorzystali z bezpłatnych porad w zakresie możliwego do uzyskania wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia, kursy, wsparcie szkoleniowo-doradcze. i dotacje oraz mikropożyczki na założenie włas-. nej działalności gospodarczej to niektóre. z informacji, jakie mogły uzyskać osoby fizyczne zainteresowane uczestniczeniem w projektach PO KL realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Również potencjalni Projektodawcy. zgłaszający się najczęściej przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mogli dowiedzieć się, w jaki sposób możliwe jest uzyskanie unijnego dofinansowania na przedsięwzięcie społeczne.

5 Fot.: M. Tyszkiewicz Pracownicy WUP w Poznaniu podczas wizyty Wielkopolskiego Infobusu w Czarnkowie, r. Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS WUP w Poznaniu w dniach r r. Akcja Wielkopolski InfoBus EFS na obszarze województwa wielkopolskiego została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu już po raz drugi. W roku 2011 mobilny punkt informacyjny komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był dostępny na przełomie października i listopada w powiecie chodzieskim, międzychodzkim, średzkim, śremskim, obornickim i ostrzeszowskim. Po zakończeniu akcji informacyjnej coraz więcej mieszkańców ww. powiatów, zainteresowanych dostępną ofertą EFS, zgłaszało się ponownie po kolejne informacje i porady do pracowników Punktu Informacji i Promocji EFS WUP w Poznaniu, aby być na bieżąco z aktualnościami w zakresie realizowanego komponentu regionalnego PO KL oraz nowymi dofinansowanymi projektami unijnymi oferującymi wsparcie dla osób bezrobotnych, pracujących. i nieaktywnych zawodowo. W bieżącym roku. w dniach od 13 do 21 listopada Wielkopolski InfoBus EFS odwiedził aż osiem powiatów województwa wielkopolskiego, między innymi na terenie których od przyszłego roku realizowane będą nowe projekty, które uzyskały dofinansowanie. w konkursach przeprowadzonych przez WUP. w Poznaniu w roku bieżącym. Harmonogram tegoroczne miejsca docelowe akcji Wielkopolski InfoBus EFS: - powiat czarnkowsko-trzcianecki (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Czarnkowie, r.), - powiat gnieźnieński (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Gnieźnie, r.), - powiat koniński/m. Konin (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Koninie, r.), - powiat wągrowiecki (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Wągrowcu, r.), - powiat słupecki (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Słupcy, r.), - powiat kolski (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Kole, r.), - powiat wrzesiński (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS we Wrześni, r.), - powiat złotowski (Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Złotowie, r.). 5

6 Plenerowy Punkt Informacyjny EFS w Gnieźnie, r. Fot.: M. Tyszkiewicz Łącznie podczas ośmiu wyjazdów w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS w przygotowanych przez WUP w Poznaniu wydarzeniach wzięło udział ponad osób z terenu powiatów objętych tegoroczną akcją informacyjno-promocyjną EFS. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. w Poznaniu, wraz z doradcami z Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielili około 700 porad dotyczących możliwych form wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Klientów odwiedzających plenerowy mobilny punkt informacyjny Wielkopolski InfoBus EFS przygotowane były również materiały informacyjne, promocyjne i publikacje. o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i Europejskim Funduszu Społecznym w Wielkopolsce. Plenerowe Punkty Informacyjne EFS były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fot.: M. Tyszkiewicz 6 Fot.: M. Tyszkiewicz Udzielanie informacji wewnątrz InfoBusu EFS w Wągrowcu, r. Fot.: M. Tyszkiewicz Czarnków, r. W Kole dużym zainteresowaniem cieszyło się Koło Fortuny

7 Projekty własne WUP w Poznaniu współfinansowane z EFS w ramach PO KL wsparcie stypendialne dla doktorantów oraz uczniów Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów oraz dla doktorantów uczących się na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski to główne cele dwóch projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Stypendia dla doktorantów W roku akademickim 2011/2012 zrealizowano czwartą edycję projektu pt. Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu innowacyjności Wielkopolski poprzez udzielenie pomocy stypendialnej w trakcie trwania projektu 100 doktorantom/doktorantkom oraz wsparcie współpracy pomiędzy doktorantami/doktorantkami a wielkopolskimi przedsiębiorcami, służące poprawie konkurencyjności Wielkopolski. O stypendium mogły się ubiegać osoby kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego, jak np. genetyka roślin i człowieka, optyka czy farmaceutyka. Wsparcie w ramach projektu przybrało postać pomocy finansowej skierowanej do uczestników studiów doktoranckich oraz osób, które posiadały otwarty przewód doktorski na jednej z wielkopolskich uczelni wyższych. O stypendium mogły się ubiegać osoby kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego, takich jak: genetyka roślin i człowieka, biotechnologia żywności i środowiska, maszyny i urządzenia, motoryzacja. i komunikacja, przetwórstwo artykułów spożywczych, społeczeństwo informacyjne, elektroniczna gospodarka, chemia, tworzywa sztuczne, wyroby. gumowe, przetwórstwo surowców. niemetalicznych, optyka, informatyka i telekomunikacja, farmaceutyka, budownictwo, ochrona środowiska i energetyka. (m.in. odnawialne źródła energii, techniki. energooszczędne), kultura. W czwartej edycji do WUP w Poznaniu. wpłynęło 351 wniosków, z czego przyznano. 106 stypendiów. Od początku realizacji PO KL zostało przyznanych w sumie 288 stypendiów. Doktoranci ubiegali się o wsparcie w kwocie. do ,00 zł. Łącznie, w roku akademickim 2011/2012, na projekt przeznaczono ponad. 3,5 mln zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zapowiada realizację piątej edycji projektu stypendialnego dla doktorantów. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej WUP w Poznaniu: Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych W roku szkolnym 2011/2012 WUP w Poznaniu zorganizował także czwartą edycję projektu. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jego głównym założeniem było stworzenie równych szans edukacyjnych poprzez zapewnienie równego dostępu do wiedzy uczniom/uczennicom, których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła barierę w ich rozwoju edukacyjnym. Na realizację projektu przeznaczono ,00 zł. 7

8 Fot.:Shutterstock Do ubiegania się o stypendium uprawnieni byli uczniowie, którzy spełniali następujące kryteria: a.. rozpoczynali naukę lub kontynuowali naukę w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych); b...byli uczniami szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego; c...ich średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2010/2011 wyniosła. minimum 4,75; d...na koniec roku szkolnego 2010/2011 posiadali przynajmniej 2 oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych: matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), biologia (biologia z higieną i ochroną. środowiska, przyroda), chemia, geografia, informatyka, technika, przedmioty zawodowe. e.. miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie. w roku 2010 nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych; f...wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium przedstawili Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia. Wartość jednego stypendium to 3 000,00 zł. W trakcie jego otrzymywania stypendysta podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole ucznia. Celem tej opieki była pomoc w wykorzystaniu wsparcia na cele edukacyjne oraz monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. W IV edycji do WUP w Poznaniu wpłynęło 1028 Wniosków, z czego przyznano 504 stypendia. Od początku realizacji PO KL przyznano w sumie 2002 stypendia. W roku szkolnym 2012/2013 realizowana jest piąta edycja projektu. Liwia Kubiak 8

9 Wsparcie dla kadr systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to odpowiedź na problem nierównego dostępu do edukacji dla osób, które napotykają na trudności w tym zakresie. Aby jednak poziom kształcenia był jak najwyższy, w systemie oświaty niezbędne są wykwalifikowane kadry. Podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących służą projekty realizowane w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wnioski o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (ograniczenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Typy projektów, które mogą być realizowane w ramach Działania 9.4, obejmują: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną, studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej, programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji II to projekt realizowany przez Uczestnicy projektu Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji II, realizowanego w ramach Działania 9.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, który skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim. Jest on kontynuacją realizowanego w terminie r r. przedsięwzięcia o tej samej nazwie. Każdy z uczestników ma do wyboru cykl szkoleń w łącznym wymiarze 60 godzin. Obecnie nauczyciele mogą brać udział w zajęciach z zakresu pakietu MS Office (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz grafiki komputerowej. Dodatkowo każde szkolenie jest uzupełnione 10-godzinnym kursem z obsługi internetu. Łączna wartość projektu wynosi ,00 zł, z czego ,00 zł jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Widząc ogromne zainteresowanie realizowanymi szkoleniami, postanowiliśmy aplikować o środki na dofinansowanie kolejnej edycji tego typu zajęć. Dlatego też w konkursie ogłoszonym w 2012 r. złożyliśmy wniosek o wsparcie projektu pt. Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji III powiedziała koordynatorka projektu Anna Turecka. Adam Piosik Fot.: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu 9

10 Konkursy na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej Zasadniczą kwestią odróżniającą projekt ponadnarodowy od standardowego projektu PO KL jest partnerstwo oznaczające wspólną realizację działań przez Projektodawcę z co najmniej jednym podmiotem (jednym partnerem zagranicznym) pochodzącym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (bez względu na to, czy realizuje on projekt współfinansowany z EFS czy nie) lub z kraju niebędącego członkiem UE. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej zadaniem Projektodawców i Beneficjentów jest wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej. Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w roku 2012, podobnie jak w roku 2011 przewidziane zostało ogłoszenie konkursów na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach każdego z Priorytetów VI-IX. Realizacja wyłonionych w drodze konkursów przedsięwzięć powinna trwać nie dłużej niż do r. Warto wiedzieć W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wartością dodaną mogą być na przykład przetestowane i zaadaptowane do nowych warunków rezultaty, a także nowatorskie rozwiązania wprowadzone do już istniejących. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej zadaniem Projektodawców i Beneficjentów jest wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej z takiej współpracy Konkursy na projekty z komponentem ponadnarodowym w 2012 r. zostały zaplanowane w ramach: Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty obejmujące m.in. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, realizację programów aktywizacji zawodowej. Alokacja: ,00 zł; Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym składane projekty muszą dotyczyć m.in. rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej. Alokacja: ,00 zł; Poddziałania Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności zakładane działania powinny promować społeczną odpowiedzialność przed-. siębiorstw, w szczególności w odniesieniu. do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pra-. cowników i środowiska naturalnego. Alokacja: ,00 zł; Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przewidziane projekty obejmują m.in. współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Alokacja: ,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wspomnianych konkursów dostępne są na stronie internetowej Jacek Matwiejczyk 10

11 Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z głównych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotyczy to także sektora tzw. przedsiębiorstw społecznych, który w ostatnich latach prężnie się rozwija. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kładzie duży nacisk na zachęcanie potencjalnych Beneficjentów do realizacji projektów innowacyjnych, które pozwalają na wypracowanie nowych rozwiązań dla sfery przedsiębiorczości. Takich jak projekt BINGO skierowany do sektora przedsiębiorstw społecznych. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zgłosiło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek. o dofinansowanie innowacyjnego projektu pn. Biznes Innowacje NGO czyli BINGO. Jego celem jest zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, poprzez wypracowanie modelu zarządzania i włączenie. go do polityki organizacji. Realizacja projektu jest zaplanowana na okres 3 lat, od r.. do r. Całkowita wartość projektu to , 00 zł. Przedsiębiorstwa komercyjne średnio co kilka lat wdrażają nowe modele biznesowe, usprawniające zarządzanie. W przedsiębiorstwach społecznych w zasadzie żadne modele. nie są stosowane. Ani w Polsce, ani za granicą. mówi Dorota Surma z Centrum PISOP. Wykład w ramach projektu BINGO, realizowanego przez PISOP Fot.: PISOP Przedsiębiorstwa społeczne to prowadzące działalność gospodarczą organizacje pozarządowe, zorientowane na realizację celu społecznego. Zalicza się do nich zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), spółdzielnie socjalne (SS) oraz organizacje pozarządowe (z ang. NGO). Te ostatnie podmioty stanowią najliczniejszą grupę przedsiębiorstw społecznych. W Wielkopolsce działa ich aż 275. Jest jednak szansa na zmianę. Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju oraz organizacją pozarządową z Liverpoolu Net-. work for Europe, w ramach projektu BINGO, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wypracowuje właśnie model zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw społecznych. Będzie on dostosowany do specyfiki i potrzeb organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą, jako najliczniejszej grupy przedsiębiorstw społecznych. Model zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw społecznych wypracowany zostanie w wyniku licznych działań, takich jak: badania, na podstawie których stworzona zostanie mapa faktycznych trudności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem społecznym, opracowanie strategii wdrażania produktu i rekomendacji dotyczących zarządzania i adaptacji do warunków rynkowych przedsiębiorstw społecznych, testowanie wypracowanego modelu zarządzania, spotkania i konferencje upowszechniające. Wypracowane narzędzie ma pozwolić na zmniejszenie czasu na bieżące zarządzanie, przyczynić się do profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych oraz rozwoju tego sektora. Informacje na temat konkursów na dofinansowania projektów innowacyjnych w wojewódz-. twie wielkopolskim można znaleźć na stronie. Więcej o samym projekcie BINGO można dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową Magda Mazur 11

12 Stan wdrażania komponentu regionalnego po I półroczu 2012 r. Wdrażanie komponentu regionalnego w województwie wielkopolskim przebiega zgodnie z założeniami. WUP w Poznaniu przygotował szczegółowe sprawozdanie oceniające postęp w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po I półroczu 2012 r. w województwie wielkopolskim. Do końca czerwca br. w województwie wielkopolskim zakontraktowano niemal 2/3 środków przeznaczonych na realizację PO KL w latach Oznacza to wzrost o ponad 7 punktów procentowych w stosunku do stanu z r. Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL z podziałem na Priorytety Wykres 2 Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim do r. Źródło: WUP w Poznaniu Priorytet Priorytet VI VI Priortytet VII Priortytet VII Priorytet VIII Priorytet VIII Priorytet IX Priorytet IX Najwyższy poziom zakontraktowania odnotowany został jednak dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich do tej pory podpisano umowy z projektodawcami o wartości niemal 70% całej alokacji dla tego Priorytetu, a połowa środków została rozliczona. Wykres 1 Poziom kontraktacji i wydatkowania alokacji w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Źródło: WUP w Poznaniu Zawartych zostało w sumie 2380 umów na dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego, opiewających w sumie na ok tys. zł. Wsparciem zostało objętych aż osób, z czego prawie połowa to Beneficjenci Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wykres 3 Środki wypłacone i rozliczone przez Beneficjentów w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w województwie wielkopolskim do dnia r. (w tys. zł) Źródło: WUP w Poznaniu 12

13 2 380 umów zostało zawartych na dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL do 30 czerwca 2012 r. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż w I półroczu 2012 r. zostały ogłoszone wszystkie zaplanowane na ten rok konkursy w ramach Działań 6.1 i 6.2. Ponadto zakontraktowane zostało prawie 91% alokacji przeznaczonej dla zakończonego z początkiem 2012 r. Działania 6.3. Warto wiedzieć Województwo wielkopolskie otrzymało niemal 2,68 mld zł* na wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Do końca czerwca 2012 roku, po podpisaniu w sumie umów na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów VI-IX, zakontraktowano 63,17% tej kwoty. * kwota wyliczona wg kursu euro z dn r., 1 = 4,3873 zł Z kolei najniższy wskaźnik kontraktacji został osiągnięty dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Do r. podpisano umowy na nieco ponad połowę łącznej alokacji dla tego Priorytetu. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż na III kwartał br. zaplanowany został pierwszy konkurs w ramach nowego Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, więc wartość ta z pewnością wzrośnie. Wykres 4 Dynamika kontraktacji oraz wydatkowania alokacji dla Priorytetu VIII PO KL w województwie wielkopolskim Źródło: WUP w Poznaniu W przypadku Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki warty odnotowania jest duży wzrost dynamiki kontraktacji alokacji w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. wzrósł on aż o ponad. 13 punktów procentowych w porównaniu do stanu z r., a także wydatkowania alokacji w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. wzrósł on aż o ponad 6 punktów procentowych w porównaniu do stanu z r osób z województwa wielkopolskiego zostało objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL do 30 czerwca 2012 r. Magda Mazur 13

14 EURES w Wielkopolsce EURES (EURopean Employment Services. Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. System międzynarodowego pośrednictwa pracy został stworzony w celu umożliwienia praktycznego wdrożenia postanowień Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Podstawą prawną uruchomienia programu EURES w krajach Unii Europejskiej jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia. 22 października 1993 r. Partnerami w ramach EU- RES są Publiczne Służby Zatrudnienia (urzędy pracy), związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zadaniem EURES jest udzielanie informacji. i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników. z innych krajów oraz udzielanie indywidualnej pomocy i doradztwo pracownikom i pracodawcom. z regionów przygranicznych. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje działania wynikające z uczestnictwa w sieci EURES na podstawie Porozumienia o grant EURES pomiędzy ministrem pracy i polityki społecznej a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W ramach Wojewódzkiego Grantu EURES w Wielkopolsce. w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował działania w ramach pięciu wytycznych Komisji Europejskiej. W ramach poprawy dostępu do usług EURES zorganizowane zostały m.in. 3 szkolenia nt. EURES dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy. w Poznaniu oraz 11 szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu Wielkopolski niebędących kadrą EURES. Pracownicy powiatowych urzędów pracy z terenu województwa wielkopolskiego zajmujący się tematyką EURES mieli również okazję do uczestnictwa w dwóch szkoleniach z zakresu współpracy z pracodawcami, rekrutacji i selekcji, marketingu i reklamy pośrednictwa pracy oraz technik negocjacyjnych w pośrednictwie pracy. Kadra EURES z WUP w Poznaniu, w ramach usług świadczonych dla poszukujących pracy, pracowników zamierzających zmienić pracę oraz bezrobotnych, uczestniczyła ponadto w szeregu spotkań i targów pracy organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz biura karier. W trakcie tych wydarzeń udzielano przede wszystkim informacji o dostępnych miejscach pracy w Europie, warunkach życia i pracy w krajach europejskich,. o możliwości podjęcia nauki oraz ewentualnych barierach w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia za granicą. Doradcy EURES uczestniczyli też w 3 edycjach Europejskich Dni Pracy, organizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy z terenu. Polski. Były to: Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych w Olsztynie w dniach października 2011 r., Europejski Dzień Informacyjno-Rekrutacyjny w Łodzi w dniu 27 kwietnia 2012 r. oraz Europejskie Targi Pracy Białystok 2012 i Dzień Informacyjny EURES w Białymstoku. w dniach maja 2012 r. Podczas tych spotkań pomagali oni osobom poszukującym pracy w tłumaczeniach rozmów z pracodawcami i zagranicznymi doradcami EURES. Największym przedsięwzięciem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach EURES było zorganizowanie w dniu 20 marca 2012 r. Europejskich Dni Pracy Poznań Pracownicy zamierzający zmienić pracę oraz bezrobotni mogli skorzystać z kilkudziesięciu ofert pracy, w ramach których proponowano 316 miejsc pracy. Do ich dyspozycji byli również psychologowie pracy, doradcy zawodowi. Chętni mogli także wziąć udział w warsztatach. W Europejskich Dniach Pracy Poznań 2012 wzięło udział 3 pracodawców zagranicznych, 9 pracodawców z Polski, 13 przedstawicieli rynku pracy oraz 20 przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia/Doradców EURES z 12 państw UE/EOG. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował również 2 rekrutacje dla pracodawców zagranicznych z Hiszpanii oraz Niemiec, poszukujących animatorów czasu wolnego w sieci hoteli oraz pracowników w branży motoryzacyjnej na linii montażowej, przy produkcji foteli. W ramach nawiązywania i kontynuowania współpracy z udziałowcami rynku pracy i innymi sieciami UE prowadzono akcje promocyjne skierowane do pracodawców. Podtrzymywano również współpracę z sieciami Eurodesk i Europass, akademickimi biurami karier oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy, m.in. poprzez zaproszenie tych instytucji do uczestnictwa w Europejskich Dniach Pracy oraz rozpowszechniania materiałów informacyjnych. o charakterze prowadzonej działalności, w tym. o dokumentach związanych z prezentacją kwalifikacji językowych i zawodowych oraz możliwościach wyjazdu na stypendia zagraniczne. 14

15 Prognozy demograficzne dla Wielkopolski Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP) opracowało prognozę Region Wielkopolska w latach Prognoza demograficzna. Według niej, w latach , biorąc pod uwagę strukturę ludności według płci i grup wieku, będziemy obserwować w Wielkopolsce: początkowo wzrost liczby ludności dla osób. w wieku 0 5 lat (do 2014 r. liczba ta wzrasta średnio o 1172 osoby na rok), natomiast w latach nastąpi spadek liczby ludności w tej grupie wiekowej średnio o 1,7% rocznie, czyli. o 3562 osób (-1,7% mężczyźni i -1,7% kobiety), spadek, ale w mniejszym stopniu, nastąpi również wśród ludności w wieku 6 64 lata średnio o 0,4% rocznie (-0,3% mężczyźni i -0,4% kobiety), stały będzie proces wzrostu liczby ludności. w wieku 65 lat i więcej w latach będzie to średni wzrost o 2,5% rocznie, czyli o osób (2,8% mężczyźni i 2,3% kobiety). Podobna tendencja dotyczy liczby ludności w wieku 67 lat. i więcej, dla której średni roczny przyrost wynosi 2,9% (3,3% mężczyźni i 2,7% kobiety). W wyniku zachodzących zmian w latach będzie zmieniała się struktura ludności według grup wieku: Lata Ogółem w wieku w wieku w wieku Mężczyźni Kobiety liczba % 100,0 7,0 80,7 12,2 10,0 48,8 3,6 40,5 4,8 3,7 51,2 3,4 40,2 7,5 6,3 Prognoza ludności według płci i grup wieku w województwie wielkopolskim na lata Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. liczba % 100,0 7,0 79,2 13,7 11,4 48,8 3,6 39,8 5,4 4,4 51,2 3,4 39,5 8,3 7,0 liczba % 100,0 6,8 77,9 15,3 12,8 48,8 3,5 39,1 6,2 5,0 51,2 3,3 38,7 9,1 7,8 liczba % 100,0 6,4 76,6 17,0 14,4 48,8 3,3 38,6 6,9 5,7 51,2 3,1 38,0 10,0 8,6 liczba % 100,0 6,0 75,4 18,6 16,1 48,8 3,1 38,0 7,7 6,5 51,2 2,9 37,4 10,9 9,6 liczba % 100,0 5,5 74,8 19,7 17,4 48,8 2,8 37,8 8,1 7,1 51,2 2,7 37,0 11,5 10,3 liczba % 100,0 5,1 74,4 20,5 18,3 48,8 2,7 37,7 8,5 7,5 51,2 2,5 36,7 12,0 10,9 liczba % 100,0 4,9 74,0 21,0 18,9 48,8 2,5 37,5 8,7 7,7 51,2 2,4 36,5 12,3 11,2 liczba % 100,0 4,9 73,6 21,5 19,2 48,8 2,5 37,3 8,9 7,8 51,2 2,4 36,3 12,6 11,4 % zmiana 2035/2012 0,7-30,0-8,1 76,6 93,5 0,6-30,0-7,0 89,1 111,0 0,8-30,0-9,2 68,8 83,1 Tabela 2 Prognoza ludności według płci i grup wieku w województwie wielkopolskim na lata Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 15

16 zmaleje udział ludności w wieku 0 5 lat z 7,0%. w roku 2012 do 4,9% w roku 2035 (7,4% do 5,2%. w przypadku mężczyzn i z 6,7% do 4,6% w przypadku kobiet), zmaleje udział ludności w wieku 6 64 lata. z 80,7% w 2012 r. do 73,6% w 2035 roku (odpowiednio z 82,8% do 76,5% mężczyźni i z 78,7% do 70,8% kobiety), wzrośnie udział ludności w wieku 65 lat i więcej z 12,2% do 21,5% (z 9,7% do 18,3% mężczyźni. i z 14,7% do 24,5% kobiety). Prognoza ludności według płci i poziomu wykształcenia wykazała, że w subregionach i miastach województwa wielkopolskiego nastąpi znaczący wzrost udziału ludności z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie ludności, a także wzrost udziału ludności z wykształceniem średnim. Odsetek osób z wykształceniem podstawowym znacząco zmaleje, natomiast odsetek ludności bez wykształcenia stopniowo zanika. Udział osób z wykształceniem wyższym w regionie z poziomu 18% w 2012 roku osiągnie poziom 28% w 2035 roku. Zmianie ulegnie struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w roku 2012 ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 15,6% ogółu ludności województwa wielkopolskiego, natomiast w roku 2035 udział ten wzrośnie do blisko 25%. Wykonane prognozy wskazują na następujące prawidłowości w liczbie pracujących w latach w poszczególnych wielkich grupach zawodowych: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy wzrost, a następnie spadek i stabilizacja na poziomie około 89 tys. osób, specjaliści wzrost do około 273 tys. osób, technicy i inny średni personel wzrost. i stabilizacja na poziomie około 143 tys. osób, pracownicy biurowi wzrost i stabilizacja na poziomie około 89 tys. osób, pracownicy usług i sprzedawcy wzrost. i stabilizacja na poziomie około 205 tys. osób, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy spadek. do około 86 tys. osób, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy wzrost i spadek do około tys. osób, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń stabilizacja i spadek do około 135 tys. osób, pracownicy przy pracach prostych wzrost i stabilizacja na poziomie około 113 tys. osób. Materiał Region Wielkopolska w latach Prognoza demograficzna został sporządzony dla całego województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem podziału na subregiony: poznański, kaliski, koniński, leszczyński i pilski oraz dla miast: Poznania, Kalisza, Konina, Leszna i Piły. Pełna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej WORP Zmiany demograficzne w regionie powinny inspirować do działań, mających na celu złagodzenie negatywnych zjawisk i trendów na rynku pracy, ale także skłaniać do szukania możliwości, które one stwarzają i wykorzystania istniejącego potencjału. Ważne jest też wykształcenie w młodych ludziach świadomości sytuacji i umiejętności poruszania się na tym trudnym rynku. Obserwatorium podjęło działania na rzecz młodzieży, która stoi na początku swej ścieżki zawodowej. Działania te mają pomóc młodym ludziom tak zaplanować swoją przyszłość zawodową, aby w przyszłości odnaleźli się na rynku pracy i sprawnie na nim funkcjonowali. WORP opracował w 2011 roku Informator dla uczniów gimnazjum Wybierz przyszłość. Publikacja zawiera informacje, czym kierować się przy wyborze kierunku dalszego kształcenia, jakie są drogi kształcenia, jaką szkołę wybrać, by nie znaleźć się w gronie bezrobotnych. Informator spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dostępna jest już druga edycja informatora Zaplanuj przyszłość, zawierająca wiele cennych informacji na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz planowania ścieżki zawodowej. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) w województwie wielkopolskim Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) przez wojewódzkie urzędy pracy wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Instytucja szkoleniowa, która oferuje szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie takich szkoleń po dokonaniu wpisu do rejestru we właściwym ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzkim urzędzie pracy. Po aktualizacji w pierwszym kwartale 2012 r., w rejestrze dla województwa wielkopolskiego figurowały 793 instytucje szkoleniowe. Pod względem 16

17 Wykres 5 Instytucje szkoleniowe według daty uzyskania wpisu do rejestru (RIS) Źrodło: WUP w Poznaniu liczby zarejestrowanych instytucji wielkopolskie stanowi trzecie województwo, po mazowieckim i śląskim. Powyższy wykres prezentuje rozkład procentowy instytucji szkoleniowych według daty uzyskania wpisu do rejestru. Wśród wielkopolskich instytucji szkoleniowych posiadających aktywny wpis 15% stanowią podmioty zarejestrowane od początku funkcjonowania rejestru, tj. w latach Jednostki te oferują szkolenia przede wszystkim z zakresu: usług transportowych (w tym kursy prawa jazdy) (37%); rozwoju osobowościowego i kariery zawodowej (26%); informatyki i wykorzystania komputerów (33%); sprzedaży, marketingu, public relations i handlu nieruchomościami (26%), rachun-. kowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń i analizy inwestycyjnej (26%), oraz z innych obszarów szkoleń (53%). 91% stanowią niepubliczne instytucje szkoleniowe. Akredytację lub znak jakości posiada 17% instytucji szkoleniowych, w tym najczęściej jest to certyfikat ISO, akredytacja Kuratorium Oświaty, akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę formę organizacyjną, największy odsetek wpisanych podmiotów stanowią osoby fizyczne (47%). Następne są stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne, w tym zakłady doskonalenia zawodowego (25%). Pozostałe to centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły i placówki naukowe, zakłady pracy. oraz inne. Z ogółu zarejestrowanych instytucji, 38% oferuje szkolenia z kategorii inne obszary szkoleń. Ta kategoria obejmuje: przygotowanie do egzaminu maturalnego, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową, dozór i eksploatację urządzeń energetycznych, archiwistykę, dotacje dla przedsiębiorstw w ramach programów pomocowych, zapobieganie agresji w rodzinie, profilaktykę uzależnień, instruktaż tańca i aerobiku, windykację, spawanie. W ciągu trzech lat udział instytucji szkolących w tym zakresie wzrósł o trzy punkty procentowe. Drugie miejsce pod względem popularności zajmują szkolenia z rozwoju osobowości i kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji, zarządzania czasem, przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, asertywności, wystąpień publicznych, negocjacji, komunikacji i aktywnego poszukiwania pracy. Zainteresowanie powyższymi zagadnieniami wynika z zapotrzebowania pracodawców na pracowników z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, istotnymi w kontakcie z klientem indywidualnym i w pracy grupowej. Od 2009 r. nastąpił wzrost udziału instytucji szkolących w tym zakresie o osiem punktów procentowych. Na kolejnym miejscu są szkolenia informatyczne. Ich popularność wśród instytucji szkoleniowych w ostatnich trzech latach wzrosła o dwa punkty procentowe. Technologie komputerowe 17

18 Tabela 3. Rozkład procentowy instytucji szkoleniowych według realizowanych obszarów szkoleniowych Źrodło: WUP w Poznaniu 18

19 nieustannie się rozwijają, niosąc ze sobą szybko postępującą dezaktualizację kwalifikacji informatycznych. W rezultacie popyt na szkolenia informatyczne ciągle rośnie. Do najczęściej oferowanych należą oprogramowanie biurowe, tworzenie stron www, informatyka, podstawy obsługi komputera, grafika komputerowa, czyli szkolenia podnoszące kwalifikacje kluczowe na rynku pracy. Czwarte miejsce zajmują szkolenia z zakresu zarządzania i administrowania, piąte z zakresu sprzedaży, marketingu, public relations, handlu nieruchomościami. Pozostałe obszary szkoleń są oferowane przez mniej niż 20% instytucji zarejestrowanych w RIS. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia tabela nr 3. Analiza formy zatrudnienia trenerów i wykładowców zatrudnionych przez instytucje szkoleniowe wskazuje na zdecydowaną przewagę trenerów pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Stanowią oni 82% ogółu zatrudnionych szkoleniowców. W roku 2011, spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, biorących udział w szkoleniach realizowanych przez instytucje szkoleniowe, 90% zostało przeszkolonych na zlecenie powiatowych urzędów pracy, 8% na zlecenie innych instytucji, takich jak powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej i inne, a zaledwie 2% uczestniczyło w szkoleniach z własnej inicjatywy. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu 11 kwietnia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu kadencji Na posiedzeniu przedstawiona została prezentacja Wielkopolski rynek pracy w 2011 r. i zaplanowane zadania na 2012 rok, która została zawarta w trzech dokumentach przygotowanych przez WUP na przełomie lutego i marca br., tj.: Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 rok, Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok oraz Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2011 roku. Członkowie Rady zwrócili szczególną uwagę na potrzebę dopasowania oferty edukacyjnej do Szkolenia z rozwoju osobowości i kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy należą do najpopularniejszych kursów rzeczywistych wymogów rynku pracy oraz stałego prognozowania zmian na nim zachodzących. W dalszej kolejności omówiono wydatkowanie środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 2011 r., gdzie podkreślono kryteria podziału środków przeznaczonych na realizację przez Samorządy Powiatowe programów rynku pracy. Przedstawiono również podsumowanie badania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim. Rada zapoznała się także ze szczegółowym Stanem realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Poznaniu zaprezentowało raport z badania pn. Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim. Na posiedzeniu jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu. Karol Pufal, przewodniczący WRZ, poinformował zebranych, że od 1 września tego roku Wojewódzka Rada Zatrudnienia będzie opiniowała tworzenie wszystkich nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie. Informacje dotyczące prac Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej WUP w Poznaniu: w zakładce Działania Rynku Pracy/Wojewódzka Rada Zatrudnienia. 19

20 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Instytucja Pośrednicząca komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Kościelna Poznań tel faks Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego tel Udzielanie informacji pn. pt. od godz do Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzemplarz bezpłatny, grudzień 2012 r.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Człowiek najlepsza inwestycja BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wstęp SPIS TREŚCI Co to są Europejski Fundusz Społeczny i Program

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 10 grudnia 2010 r. Projekty systemowe 8.2.2 i 9.1.3 PO KL PROJEKT SYSTEMOWY 8.2.2 PO KL REALIZOWANY W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 WSPARCIE STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. 485 369 954 euro zostało przeznaczone na realizację działań w ramach komponentu regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Nowe szanse na rynku pracy - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia wobec ogółu osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo