Własność to odpowiedzialność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Własność to odpowiedzialność"

Transkrypt

1 Własność to odpowiedzialność Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa Raport za rok 2010

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1 List Ministra Skarbu Państwa Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Działania edukacyjne w latach Projekty edukacyjne w liczbach 2. Projekty edukacyjne w 2010 roku 6 Przekonujemy się do prywatyzacji. Ogólnopolski Konkurs Debat AD REM Kto wygrywa na prywatyzacji? Dzień Prywatyzacji w trakcie XXXI Forum Gospodarka i Administracja Publiczna Roadshow edukacyjne Akcjonariat Obywatelski. Prywatyzacja dla każdego i Akcjonariat Obywatelski. Giełda dla każdego Konferencja 20 lat przekształceń własnościowych w Polsce Własność = Jasność Prywatyzacja szansą gospodarki Festiwal Filmów o Własności Prywatnej i Prywatyzacji Na Swoim Kapitalizm: Love Story Spotkania filmowe o własności prywatnej Prywatyzacja, Gospodarka, Media Pociąg do prywatyzacji Konkurs Grasz o staż XVIII Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego 3. Dodatki edukacyjne do dzienników i tygodników Portal PrywatyzacjaDlaLudzi.pl Projekty edukacyjne w mediach 18 Press, Walka na argumenty Przekrój, Odczarować prywatyzacje Polska The Times, Edukacja seniorów Dziennik Gazeta Prawna, Prywatyzacja obywatelska nie znaczy darmowa Rzeczpospolita, Prywatyzacja jest dla ludzi 6. Partnerzy O Ministerstwie Skarbu Państwa 29 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3 Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce publikację podsumowującą działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa prowadzone w 2010 roku w ramach programu Własność to odpowiedzialność. W trakcie debiutów giełdowych PZU, Tauron PE oraz GPW, Ministerstwo Skarbu Państwa zapoczątkowało koncepcję Akcjonariatu Obywatelskiego, której celem jest doprowadzenie do świadomego i powszechnego uczestnictwa Polaków w życiu społeczno-gospodarczym. Dla osiągnięcia tego celu kluczowa jest budowa powszechnego społecznego zrozumienia dla własności prywatnej, prywatyzacji oraz rynków kapitałowych. Dlatego właśnie prowadzimy projekty edukacyjne, poprzez które przedstawiamy zasady działania mechanizmów i procesów gospodarczych. Wiedzę na ten temat chcemy przekazywać wszędzie tam, gdzie ma miejsce aktywność społeczno-gospodarcza, z naszymi projektami docieramy do uczniów, studentów, seniorów, przedstawicieli lokalnych społeczności oraz liderów opinii. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować tym wszystkim, bez których nie udałoby się zrealizować programu na taką skalę: organizacjom pozarządowym, wykładowcom akademickim, uczelniom, kołom naukowym i studenckim, instytucjom edukacyjnym partnerom i inicjatorom działań edukacyjnych. Licząc na jeszcze większe sukcesy i zaangażowanie w program Własność to odpowiedzialność, życzę Państwu przyjemnej lektury i zachęcam do dalszego włączania się w działania edukacyjne z zakresu własności prywatnej, prywatyzacji i inwestowania prowadzone przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

4 Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Akcjonariat Obywatelski to długofalowy program zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa przy okazji debiutów giełdowych PZU i Tauron PE oraz rozwinięty podczas prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem programu jest doprowadzenie do świadomego i powszechnego uczestnictwa Polaków w życiu społeczno-gospodarczym i przemianach własnościowych. Jego pierwsza część realizowana od kwietnia do czerwca 2010 roku pod hasłem Akcjonariat Obywatelski. Prywatyzacja dla każdego pokazywała przejrzystość i dostępność przekształceń własnościowych, zachęcając społeczeństwo do włączenia się w ten proces. Koncepcja ta została rozwinięta przy okazji IPO GPW i realizowana pod hasłem Akcjonariat Obywatelski. Giełda dla każdego, jej celem obok przekonywania Polaków do prywatyzacji, było również zachęcenie do aktywnego zarządzania swoimi oszczędnościami oraz inwestowania, nie tylko w akcje prywatyzowanych spółek, lecz także w inne instrumenty dostępne na giełdzie. Podstawowe założenia z Powszechność Ustalenie stałego przydziału akcji dla inwestorów indywidualnych, w granicach 20-30%. z Dostępność Ustalenie maksymalnego limitu akcji, na jakie może się zapisać jedna osoba. Wykluczenie stosowania lewarów kredytowych na zakup akcji. Znaczące ograniczenie stopnia redukcji zapisów. z Odpłatność W przeciwieństwie do wcześniejszych form powszechnej prywatyzacji, Akcjonariat Obywatelski nie polega na rozdawaniu akcji. Indywidualni inwestorzy kupują akcje na zasadach rynkowych, ucząc się podstawowych mechanizmów działania giełdy. z Edukacja Włączenie tematyki Akcjonariatu Obywatelskiego do działań edukacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Opracowanie materiałów edukacyjnych i realizacja projektów poświęconych inwestowaniu oraz giełdzie. Efekty z Liczba zapisów na akcje debiutujących spółek Skarbu Państwa Na akcje GPW zapisało się 323 tysiące osób, PZU 251 tysięcy, Tauron PE 230 tysięcy. Są to 3 najwyższe wyniki w ciągu ostatnich 15 lat. 2 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5 GPW październik 2010 r z Wzrost liczby rachunków inwestycyjnych Liczba rachunków na koniec listopada 2010 roku wyniosła Oznacza to wzrost od początku roku o , czyli o 32%. Przeważająca liczba nowych rachunków została założona przy okazji debiutów spółek Skarbu Państwa. Liczba rachunków prowadzonych przez uczestników KDPW Źródło: KDPW, na podstawie informacji przekazanych przez uczestników. Dla lat na koniec roku; dla roku 2010 na koniec listopada. z Pozytywna opinia społeczna Według badań przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC we wrześniu 2010 roku (a więc jeszcze przed IPO GPW), idea Akcjonariatu Obywatelskiego była rozpoznawalna przez 19% społeczeństwa i 39% inwestorów. AO kojarzy się badanym przede wszystkim z wolnym rynkiem (ponad 70% wskazań) oraz rozwojem gospodarczym (68%) Akcjonariat obywatelski to wolny rynek, normalna gospodarka rynkowa 76% Akcjonariat obywatelski daje każdemu szansę stania się współwłaścicielem prywatyzowanych przedsiębiorstw 73% Akcjonariat obywatelski to rozwój gospodarczy 68% Akcjonariat obywatelski to najbardziej sprawiedliwa forma prywatyzacji 51% 0% 40% 80% Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

6 Działania Edukacyjne w latach Ministerstwo Skarbu Państwa od 2008 roku prowadzi działania edukacyjne pn. Własność to odpowiedzialność, których celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prywatyzacji i własności prywatnej. Są one realizowane we współpracy z sektorem pozarządowym i skierowane do różnorodnych grup docelowych, w tym między innymi: uczniów, studentów, seniorów, dziennikarzy mediów lokalnych, środowisk religijnych, społeczności lokalnych i liderów opinii. Projekty zakładają realizację wszelkiego rodzaju działań związanych z własnością prywatną i prywatyzacją, w tym między innymi organizację warsztatów, szkoleń, konkursów, seminariów, konferencji, wystaw, przeglądów filmowych, prezentację dobrych praktyk, jak również opracowanie publikacji, materiałów edukacyjnych i tworzenie stron internetowych. W roku 2008 odbyła się pilotażowa edycja konkursu Własność to odpowiedzialność, która potwierdziła potrzebę realizacji tego typu projektów edukacyjnych, czego konsekwencją było znaczące zwiększenie skali realizowanych działań. W 2009 roku przeprowadzonych zostało 13 projektów adresowanych do ponad 200 tysięcy odbiorców. Wśród projektów znalazły się między innymi: Ogólnopolski Konkurs Debat o Prywatyzacji AD REM, w którym wzięło udział prawie 80 tysięcy uczniów z ponad tysiąca szkół czy cykl programów telewizyjnych Własność to wartość, który zdobył Pierwszą Nagrodę w VIII edycji konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepsze publikacje, audycje radiowe oraz programy telewizyjne poświęcone tematyce ekonomicznej. Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w tym okresie zostały zamieszczone w raporcie Działania edukacyjne Ministerstwa w latach , który można znaleźć na stronie Realizacja projektów edukacyjnych była kontynuowana również w 2010 roku, a informacje na temat zrealizowanych projektów przedstawione zostały w niniejszej publikacji. 4 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7 PROJEKTY EDUKACYJNE W LICZBACH Odbiorcy projektów Placówki edukacyjne Warsztaty i seminaria 283 Projekty lokalne i konkursy 272 Wykłady i panele 123 Partnerzy 33 Programy telewizyjne, filmy i audycje 18 Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

8 Projekty edukacyjne w 2010 roku Przekonujemy się do prywatyzacji. Ogólnopolski Konkurs Debat AD REM Organizator: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Projekt miał charakter konkursu wiedzy ekonomicznej adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział uczestników z 802 szkół. Poprzez udział w serii debat publicznych młodzi ludzie włączyli się w dyskusję na temat prywatyzacji i giełdy. Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali test weryfikujący wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania gospodarki i tematyki prywatyzacji, w drugiej części zawodach międzyszkolnych 879 zespołów uczniowskich (ponad 2600 osób) rozwiązywało zadania problemowe dotyczące prywatyzacji spółek: Lubelski Węgiel Bogdanka, PKO BP oraz PZU. Autorzy najlepszych rozwiązań zostali zakwalifikowani do etapu regionalnego, który odbył się w 6 miastach Polski: Bydgoszczy, Chorzowie, Łomży, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Zwycięzcy etapów regionalnych spotkali się podczas trzydniowych rozgrywek zakończonych debatą finałową w Warszawie. W finałowej walce na argumenty zmierzyły się dwa najlepsze zespoły, których wystąpienia oceniało Jury Konkursowe w składzie: Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa, Beata Jarosz Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uczestnicy debaty półfinałowej w Warszawie S.A., Andrzej Klesyk Prezes PZU S.A., Zbigniew Modrzewski Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wiesław Rozłucki współzałożyciel i pierwszy Prezes GPW. Teza debaty: Sprzedaż akcji na giełdzie to najkorzystniejsza metoda prywatyzacji spółek Skarbu Państwa w dobie kryzysu. W ramach projektu powstała strona internetowa konkursu oraz szereg materiałów dydaktycznych, w tym między innymi zbiór scenariuszy do prowadzenia zajęć na temat giełdy i inwestowania. PARTNERZY: Wyższe Szkoły Bankowe: w Bydgoszczy, Chorzowie, Poznaniu i Wrocławiu; regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli ADRES STRONY: 6 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9 G. Cydejko, A. Nowak, A. Grad i W. Rozłucki w trakcie debaty na Uniwersytecie Warszawskim Kto wygrywa na prywatyzacji Organizator: Fundacja Fundusz Pomocy Studentom Ogólnopolski projekt edukacyjny adresowany do studentów i odbywający się w największych ośrodkach akademickich. Podstawową częścią projektu był cykl debat z udziałem ekonomistów, dziennikarzy i przedstawicieli środowiska akademickiego, które odbyły się między innymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach, Uniwersytecie Gdańskim, Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Równocześnie organizowane były warsztaty Prywatyzacja dla niezaawansowanych adresowane do studentów pierwszych lat studiów. Łącznie w debatach i warsztatach wzięło udział ponad 3 tysiące studentów. W ramach projektu wydana została również publikacja edukacyjna oraz odbyły się dwie edycje konkursu Największy wygrany prywatyzacji, w którym uczestniczyło 200 studentów z kilkudziesięciu uczelni. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opisanie efektów prywatyzacji na przykładzie wybranej spółki. Najwięcej osób opisało przekształcenia własnościowe w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., a jej Prezes Mirosław Taras otrzymał z rąk organizatorów konkursu pamiątkową statuetkę w trakcie debaty podsumowującej projekt. Projekt relacjonowany był na bieżąco na specjalnej stronie internetowej która zawierała również fotoblog, galerie, quizy oraz zbiór tekstów na temat prywatyzacji i giełdy. Partnerzy: Parlament Studentów RP, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Adres strony: Debata na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

10 Dzień Prywatyzacji w trakcie XXXI Forum Gospodarka i Administracja Publiczna Organizator: Fundacja Gospodarka i Administracja Publiczna Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna to organizowane cyklicznie spotkania dla studentów i wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych uczelni ekonomicznych. Celem spotkań jest dyskusja na temat najważniejszych problemów i aspektów życia gospodarczego i publicznego. W ramach tegorocznego sympozjum zorganizowany został Dzień Prywatyzacji, którego główną częścią był panel dyskusyjny Prywatne czy państwowe. W dyskusji, którą poprowadził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz, wzięli udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz Dyrektor Departamentu Statystyki Finansów GUS, dr Stanisław Bisztyga Senator RP, Maria Dobrowolska Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich, dr Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu GPW, Jacek Socha Wiceprezes PricewaterhouseCoopers oraz Michał Szubski Prezes Zarządu PGNiG. W trakcie sympozjum odbyła się także debata studencka na temat wpływu prywatyzacji na stan finansów publicznych, a wykład podsumowujący dzień wygłosił Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. Panel dyskusyjny Prywatne, czy państwowe Roadshow edukacyjne Akcjonariat Obywatelski. Prywatyzacja dla każdego i Akcjonariat Obywatelski. Giełda dla każdego Organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Pomocy Studentom Cykl spotkań ze studentami, inwestorami indywidualnymi oraz przedstawicielami środowiska akademickiego odbywających się przed pierwszymi ofertami publicznymi PZU S.A. i GPW S.A. W ramach spotkań organizowane były panele dyskusyjne z udziałem: Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, prezesów debiutujących spółek: Andrzeja Klesyka, Ludwika Sobolewskiego oraz ekonomistów i przedstawicieli uczelni. Dyskusjom towarzyszyły wykłady na temat inwestowania prowadzone przez specjalistów ze Szkoły Giełdowej, a ich uczestnicy otrzymali komplety materiałów dotyczących inwestowania i akcjonariatu obywatelskiego. Spotkania w ramach Roadshow edukacyjnego odbyły się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Partner: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11 Konferencja 20 lat przekształceń własnościowych w Polsce Organizator: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca doświadczenia 20 lat przekształceń własnościowych w Polsce. W pięciu panelach, w ciągu dwóch dni konferencji, dyskutowano zarówno na tematy dotyczące prywatyzacji w ujęciu ogólnopolskim, jak również historii prowadzonych procesów przekształceń własnościowych w ujęciu regionalnym i branżowym. Udział w konferencji wzięli Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad oraz pięciu byłych Ministrów Przekształceń Własnościowych i Ministrów Skarbu Państwa poprzednich kadencji, którzy dyskutowali na temat największych prywatyzacji w historii Polski oraz specyfiki tych transakcji z punktu widzenia otoczenia inwestycyjnego, w jakim były prowadzone. Podczas konferencji rozmawiano także nt. podstaw prawnych przekształceń własnościowych, prywatyzacji w sektorze obronnym. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wojciech Dąbrowski oraz prezesi zarówno największych polskich prywatyzowanych spółek, jak i spółek z regionu Podkarpacia. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród lokalnych przedstawicieli administracji i świata biznesu, jak również wśród studentów, którzy licznie uczestniczyli w kolejnych panelach tematycznych. Partner: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Uczestnicy konferencji 20 lat przekształceń własnościowych w Polsce Folder edukacyjny rozdawany w czasie spotkań Akcjonariat Obywatelski. Giełda dla każdego Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

12 Własność = Jasność Organizator: Fundacja rozwoju Wolontariatu Projekt edukacyjny dotyczący promocji prywatyzacji i własności prywatnej, skierowany do społeczności lokalnych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Projekt realizowany był w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Projektor wolontariat studencki. Obejmował on organizację trzydniowej konferencji dla ponad 100 studentów, w trakcie której uczestniczyli oni w warsztatach poświęconych własności prywatnej, prywatyzacji, a także uczyli się, jak prowadzić zajęcia i realizować projekty edukacyjne. Następnie uczestnicy konferencji realizowali projekty edukacyjne w małych miejscowościach. Łącznie zrealizowane zostało 80 projektów, w których wzięło udział ponad 2500 uczestników (uczniów, nauczycieli, dyrektorów placówek, opiekunów, przedstawicieli samorządów i mediów lokalnych). Podsumowaniem projektu była gala finałowa z udziałem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, podczas której najaktywniejsi studenci zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Warsztaty dla studentów wolontariusz programu W ramach projektu powstała strona internetowa, wydana została publikacja podsumowująca projekt oraz powstał klip filmowy zawierający reportaż z przebiegu projektu. Partnerzy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, samorządy lokalne Adres strony: Prywatyzacja szansą gospodarki Organizator: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Projekt edukacyjny adresowany do seniorów, którego podstawowym elementem był cykl 12 wykładów edukacyjnych, zorganizowanych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w: Opocznie, Opolu, Sieradzu, Płocku, Jeleniej Górze, Milanówku, Gnieźnie, Częstochowie, Ustce, Słupsku, Katowicach, Krakowie. Zajęcia poświęcone własności prywatnej i prywatyzacji prowadzone były przez wykładowców akademickich, specjalistów z zakresu nauk politycznych i ekonomii. Łącznie w wykładach wzięło udział ponad 1000 słuchaczy. Ponadto zorganizowany został wykład na temat własności prywatnej dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku, w której wzięło udział ponad 200 liderów UTW. Przygotowana została również broszura edukacyjna poświęcona prywatyzacji i Akcjonariatowi Obywatelskiemu, która była rozdawana w trakcie wykładów. Partner: Uniwersytety Trzeciego Wieku Adres strony: 10 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13 Festiwal Filmów o Własności Prywatnej i Prywatyzacji Na Swoim Organizator: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster W ramach 3-dniowego festiwalu odbyły się w łódzkim kinie Cytryna projekcje filmowe prezentujące tematykę własności prywatnej i prywatyzacji. Program festiwalu objął zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, pogrupowane w trzech sekcjach: wizerunek prywatnego przedsiębiorcy w PRL-u, prywatyzacja, własność prywatna. Oprócz pokazów wieczornych zorganizowano przedpołudniowe projekcje dla młodzieży szkolnej. Seanse poprzedzone były prelekcjami ekspertów z dziedziny ekonomii oraz filmoznawstwa. W ramach festiwalu zorganizowano konkurs na film amatorski poświęcony tematyce własności prywatnej. Do udziału w konkursie zgłoszono blisko 20 filmów. Projekt obejmował także organizację warsztatów fotograficznych i wystawę najlepszych prac na temat prowadzenia własnego biznesu. Partner: Uniwersytet Łódzki Adres strony: Plakat festiwalu w Łodzi Kapitalizm: Love Story Spotkania filmowe o własności prywatnej Organizator: Kino.LAB Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Głównym tematem 4-dniowego przeglądu w warszawskim kinie LAB było postrzeganie własności prywatnej w filmach polskich i zagranicznych. Tematyka filmów dokumentalnych i fabularnych obejmowała współczesne zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia własnego biznesu, pracy na giełdzie, amerykańskiego kultu własności oraz spojrzenie na XIX-wieczny kapitalizm na terenach polskich i sytuację prywatnych przedsiębiorców w czasach PRL-u i przełomu 89. Seanse poprzedzone były prelekcjami ekspertów z dziedziny ekonomii Plakat festiwalu w Warszawie oraz filmoznawstwa. Na zakończenie przeglądu odbyła się dyskusja na temat giełdy z udziałem dr Iwony Kurz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), Izabeli Olszewskiej (Dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz Artura Tomali (Executive Director Investment Banking Division Goldman Sachs). Partner: Uniwersytet Warszawski Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

14 Prywatyzacja, Gospodarka, Media Organizator: Press W grudniowym numerze miesięcznika branżowego Press ukazał się 24-stronicowy dodatek promocyjno-edukacyjny. Publikacja skierowana była do dziennikarzy, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarzy mediów lokalnych. Głównym założeniem tekstów dodatku był opis i analiza najważniejszych aspektów związanych z kształtowaniem przez media obrazu prywatyzacji, sposobów jej komunikacji i wpływu na społeczeństwo. Teksty w dodatku przygotowali znani dziennikarze ekonomiczni. W dodatku znalazły się m.in. teksty poświęcone mitom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji, przykład udanej prywatyzacji, teksty o debiutach IPO spółek Skarbu Państwa i Akcjonariacie Obywatelskim. W części warsztatowej dodatku dziennikarze radzą, jak odpowiedzialnie pisać o gospodarce i prywatyzacji. Okładka dodatku w Pressie Pociąg do prywatyzacji Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Cykl 10 audycji radiowych poświęconych własności prywatnej i prywatyzacji emitowanych w okresie od września do listopada 2010 roku, w rozgłośniach regionalnych działających w południowo-wschodniej Polsce: Radio RDN Małopolska, Radio VICTORIA, Radio VIA oraz Radio er. W ramach audycji prezentowane były przykłady firm, w których przeprowadzona została prywatyzacja, informacje na temat inwestowania oraz Akcjonariatu Obywatelskiego, a także rozmowy z przedstawicielami administracji, sektora finansów oraz spółek notowanych na giełdzie. Gośćmi programu byli między innymi: Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Wiesław Rozłucki i Prezes PZU Andrzej Klesyk. Partnerzy: Radio RDN Małopolska, Radio VICTORIA, Radio VIA, Radio er 12 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15 Konkurs Grasz o staż Organizator: PricewaterhouseCoopers Grasz o staż to jeden z najbardziej znanych i prestiżowych konkursów stażowych w Polsce. Nagrodą główną w konkursie są praktyki, szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe. Konkurs jest wspólną inicjatywą firmy PricewaterhouseCoopers i Gazety Wyborczej. Dotychczas fundatorami było blisko 500 pracodawców, a laureatami zostało ponad 2100 studentów i absolwentów. W 2010 roku odbyła się jubileuszowa XV edycja konkursu, w której wzięło udział ponad dwa tysiące studentów i absolwentów ubiegających się o praktyki w prawie 100 instytucjach, firmach i organizacjach pozarządowych. Ministerstwo Skarbu Państwa, które drugi rok z rzędu brało udział w projekcie, było jednym z fundatorów praktyk, a zarazem jedynym organem administracji publicznej w XV edycji konkursu. Nagrodę w postaci praktyk w Biurze Komunikacji Społecznej MSP otrzymał Michał Piecuch, student Szkoły Głównej Handlowej, który przedstawił najciekawszą propozycję kampanii informacyjnej adresowanej do studentów i dotyczącej promocji prywatyzacji giełdowych. Partner: Gazeta Wyborcza XVIII Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Organizator: Stowarzyszenie Szkoła Liderów Szkoła Liderów to trwający kilkanaście dni cykl wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów przeznaczonych dla młodych osób angażujących się w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez aktywne uczestnictwo w samorządach oraz organizacjach politycznych i pozarządowych. Do tematyki poruszanej w trakcie tegorocznej edycji Szkoły włączone zostały zagadnienia dotyczące własności prywatnej, prywatyzacji oraz Akcjonariatu Obywatelskiego. Z uczestnikami Szkoły spotkali się: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Ludwik Sobolewski oraz główny ekonomista PricewaterhouseCoopers prof. Witold Orłowski. W trakcie trwania Szkoły jej uczestnicy wzięli również udział w debacie oksfordzkiej na temat obecności państwa w gospodarce. A. Leszkiewicz i L. Sobolewski w trakcie spotkania z uczestnikami Szkoły Liderów Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

16 Dodatki edukacyjne do dzienników i tygodników Newsweek Organizator: Newsweek Polska, Polityka, Wprost, Przekrój, Polska, Fakt, Super Express, Dziennik. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Parkiet W 2010 roku MSP wydało w największych dziennikach i tygodnikach opiniotwórczych o zasięgu ogólnopolskim 11 dodatków poświęconych prywatyzacji i własności prywatnej. Dodatki w gazetach społeczno-politycznych (np. Przekrój, Polska ) i w tabloidach ( Fakt, Super Express ) miały charakter głównie edukacyjny. Tłumaczyły, na czym polega prywatyzacja, wskazywały na korzyści, jakie niesie ona ze sobą dla prywatyzowanych zakładów, polityki państwa i całości społeczeństwa. Teksty w dodatkach w atrakcyjny sposób podkreślały skuteczność własności i gospodarki prywatnej, jak chociażby w wywiadzie z aktorem Emilianem Kamińskim, który założył jedną z pierwszych scen teatralnych w Polsce (tekst Pawła Moskalewicza Teatr prywatny, teatr uśmiechnięty w Przekroju ). Teksty w dodatkach tytułów ekonomicznych (np. Rzeczpospolita, Puls Biznesu ) miały głównie charakter informacyjno-promocyjny. Skierowane były do grupy potencjalnych inwestorów i czytelników zainteresowanych dokładniejszym zgłębieniem tematyki prywatyzacyjnej (np. tekst o aukcjach jako jednej ze ścieżek prywatyzacyjnych w Pulsie Biznesu ). 14 Wprost Rzeczpospolita WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ Polityka

17 Z racji odbywających się w pierwszej połowie 2010 roku debiutów giełdowych dużych spółek Skarbu Państwa (PZU SA, Tauron SA) wszystkie dodatki zawierały teksty poświęcone Akcjonariatowi Obywatelskiemu, zachęcały inwestorów indywidualnych do inwestowania na giełdzie (np. poradniki dla początkujących inwestorów indywidualnych w tabloidach) oraz podsumowywały debiuty giełdowe spółek Skarbu Państwa. W każdym dodatku przedstawiony został także przykład udanej prywatyzacji, jak chociażby kopalni LW Bogdanka, zakładów PZL Świdnik, kopalni kwarcytu Bukowa Góra, PGE SA, Wedla, browarów Okocim, spółek z branży uzdrowiskowej. Publikacje w dodatkach zawierały także wypowiedzi ekspertów ekonomicznych, podsumowujących działania prywatyzacyjne MSP. Publikacja dodatków pozwoliła również na zaprezentowanie szerokiej grupie czytelników licznych projektów edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem MSP w ramach programu Własność to odpowiedzialność, w tym informacji o edukacyjnym portalu MSP pl, na którym można przeczytać wybrane artykuły z dodatków w prasie ogólnopolskiej. Super Express Łączna sprzedaż wszystkich gazet z dodatkami MSP wyniosła około 1,5 mln egzemplarzy. Super Express Fakt Super Express Fakt Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

18 Portal PrywatyzacjaDlaLudzi.pl Portal edukacyjny powstał w kwietniu 2010 roku. Zawiera on obszerną bazę wiedzy na temat własności prywatnej, prywatyzacji oraz inwestowania na giełdzie, wzbogaconą o materiały multimedialne oraz zbiór publikacji edukacyjnych. Portal podzielony jest na trzy główne sekcje. W sekcji O własności znaleźć można liczne eseje i artykuły prasowe, których autorzy dzielą się swoimi refleksjami na tematy związane z postrzeganiem własności prywatnej w różnych wymiarach codziennym, społecznym, religijnym itp. Interesujący jest również wybór cytatów na temat własności prywatnej autorstwa znanych ekonomistów, politologów i historyków, w tym m.in. Friedricha Augusta von Hayeka, Miltona Friedmana czy Richarda Pipesa. Zapraszamy także do oglądania filmów rysunkowych, reportaży i wywiadów, które w ciekawy i nieszablonowy sposób ilustrują podstawowe pojęcia dotyczące własności prywatnej. W sekcji O prywatyzacji znaleźć można: ABC prywatyzacji, czyli interaktywny leksykon pojęć związanych z tematyką prezentowaną w portalu, zestawienie dobrych praktyk prywatyzacyjnych (zbiór najciekawszych artykułów prasowych z wybranych ogólnopolskich dzienników i tygodników, opisujących prywatyzacje i ich wpływ na rozwój spółek i społeczności lokalnych), informacje o planach oraz przychodach z prywatyzacji oraz salon prasowy e-booków i filmy animowane. 16 WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

19 Sekcja O giełdzie zawiera zestawienie największych prywatyzacji giełdowych oraz ABC Inwestora, czyli przewodnik, jak zostać inwestorem giełdowym i stawiać pierwsze kroki na parkiecie. Zainteresowani zgłębieniem zagadnień dotyczących inwestowania i giełdy mogą wziąć udział w kursie e-learningowym Wirtualnej Akademii Giełdowej, szkoleniach Szkoły Giełdowej lub zapoznać się z licznymi publikacjami edukacyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem, jakie towarzyszyło prowadzonym w 2010 roku prywatyzacjom giełdowym, stworzona została również specjalna zawierająca informację na temat debiutów giełdowych PZU, Tauron PE oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stronie towarzyszył profil Akcjonariatu Obywatelskiego na portalu społecznościowym Facebook. W grudniu 2010 roku PrywatyzacjaDlaLudzi.pl otrzymała tytuł Strona Roku w kategorii Administracja Publiczna w VI edycji prestiżowego konkursu Webstarfestival na najlepsze strony www i reklamy w polskim Internecie. Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Raport za rok

20 Projekty edukacyjne w mediach Press, grudzień 2010 roku Walka na argumenty Uczestnicy konkursu debat Ad Rem poznają pojęcia i mechanizmy ekonomiczne w taki sposób, by potem mogli swobodnie poruszać się na wolnym rynku jako pracownicy, klienci i inwestorzy 18 Ocena mocnych i słabych stron prywatyzacji i ofert publicznych spółek: PKO BP, PZU i LW Bogdanka była jednym z zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy drugiego etapu tegorocznego konkursu Ad Rem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. To nie jest łatwe zadanie, ale uczestnicy poradzili sobie z nim bardzo dobrze ocenia Magdalena Szubert, koordynująca prace nad konkursem w Ministerstwie Skarbu Państwa. Ogólnopolski Konkurs Debat o Gospodarowaniu Ad Rem to element projektu edukacyjnego Przekonujemy się do prywatyzacji, realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania znaczenia własności dla rozwoju gospodarczego i wagi procesów prywatyzacyjnych zarówno samodzielnie, jak i podczas szkolnych i pozaszkolnych zajęć z nauczycielami. Przekonujemy się do prywatyzacji to jeden z wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez resort skarbu. Ich pomysł narodził się w 2008 roku na podstawie wyników badań socjologicznych. Pokazały one, że Polacy potrzebują wiedzy o własności i prywatyzacji, a w społeczeństwie wciąż funkcjonuje wiele ste- Uczestnicy debaty półfinałowej reotypów dotyczących gospodarki. Na przykład idea Akcjonariatu Obywatelskiego jest dowodem na to, że prywatyzacja jest dla ludzi. Każdy Polak może wziąć udział w prywatyzacji giełdowych spółek Skarbu Państwa. Inwestując swoje oszczędności, staje się w ten sposób współwłaścicielem firmy, poznaje ekonomiczne mechanizmy rządzące giełdą i może aktywnie uczestniczyć w kolejnych transakcjach giełdowych mówi Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. WŁASNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 0 9 S p i s t r e ś c i List Prezesa Zarządu citi Handlowy

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

20 LAT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE

20 LAT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE KONFERENCJA roku, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie Idea Konferencji Polska ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 roku była pierwszym aktem prawnym w Europie Środkowo-Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 1 0 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Izabela Błońska Nr albumu: 4/2015 Rola Banków Centralnych w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: RAPORT CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Bank, który uczy Dla wielu osób bank centralny

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 23 29 listopada 2012 r. 19 Partner honorowy Partnerzy raportu XV EDYCJA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W XV edycji Raportu wyróżnieni zostali: Grupa Ferrero za wyznaczanie nowych standardów. Dowodem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) Czas: 2 jednostki lekcyjne Cele lekcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo