NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014"

Transkrypt

1 Dział ogólny NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE Andrzejewska A.: Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa Bednarek J. (red.): Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Warszawa Cieśla K.: Inkscape: podstawowa obsługa programu. Gliwice Cieśla K.: Inkscape: zaawansowane funkcje programu. Gliwice Danowski B.: HTML 5: ćwiczenia praktyczne. Gliwice Danowski B.: Tworzenie stron www w praktyce. Gliwice Franke J.(red.): źródła, standardy, zasoby. Warszawa Freeman E. i in.: HTML 5. Gliwice Gajda W.: GIMP: rysuj i retuszuj w GIMP-ie: ćwiczenia praktyczne. Gliwice Gmiterek G.: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Warszawa Kołodziejska J.: Elitarne i popularne wzory czytania. Warszawa Krajewska A.M.: Między dzieciństwem a dorosłością: młodzież w bibliotece. Warszawa Kurkowska E.J.: Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy. Warszawa Marcinkiewicz L.(red.): Modele współpracy bibliotek publicznych. Warszawa Majerska K.(red.): Regionalne sieci współpracy: strategie, narzędzia, realizacje. Warszawa Masłowski K.: Excel 2013 PL. Gliwice Osiński Z. i in. (red.): Biblioteka, książka, informacja, Internet Lublin Rettberg J.W.: Blogowanie. Warszawa Rogers J.: Coaching. Gdańsk Sosna Ł.: Joomla!: darmowy system CMS. Poznań Staniów B.: Biblioteka szkolna dzisiaj. Warszawa Urban M.: Niekonwencjonalne metody szkoleniowe. Sopot Wojciechowski J.: Biblioteki w nowym otoczeniu. Warszawa Wojciechowski J.: O bibliotekach po mojemu. Warszawa X X Filozofia. Etyka 1. Bauman Z.: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa Dehnel P. i in.: Filozofia a pedagogika: studia i szkice. Wrocław Kołakowski L.: O co nas pytają wielcy filozofowie. Kraków Zwoliński A.: Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny. Kraków Psychologia 1. Binnebesel J.: Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci. Toruń Gąsior K.: Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk Strelau J.: Różnice indywidualne. Warszawa Witkowski T.: Zakazana psychologia. T. 1: Pomiędzy nauką a szarlatanerią. Taszów Witkowski T.: Zakazana psychologia. T. 2: Nauka kultu cargo i jej owoce. Stare Groszki PW PW Psychologia dzieci i młodzieży 1. Borecka-Biernat D.(red.): Zachowania agresywne dzieci i młodzieży: uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania. Warszawa Borkowska A. i in.: Codzienność dziecka z zespołem Aspergera: okiem rodzica i terapeuty. Gdańsk Borkowska M. i in.: Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa Brazelton T.B.: Dzieci pełne złości: jak zaradzić wybuchom gniewu i agresji dziecka. Sopot ,45083,

2 5. Brazelton T.B. i in.: Rozwój dziecka: od 0 do 3 lat. Sopot Chruściel K.: Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym: poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych. Gdańsk Cudak H.: Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych. Toruń Derewecka A.: Dzisiaj narysuję : rozwój plastyczny dziecka. Gdynia DuPaul G.J. i in.: Małe dzieci z ADHD: wczesna identyfikacja i interwencja. Warszawa Grand C.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa Gray C.: Nowe historyjki społeczne: ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników. Gdańsk Hornowska E. i in.: Rola środowiska w rozwoju małego dziecka metody badania. Warszawa Ilg F.L. i in.: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat: poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Sopot Kajka N. i in.: Terapia ADHD: trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Lublin Majewska J. i in.: Zarys psychomotoryki: główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Gdańsk Mikler Chwastek A.: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci: dwulatki program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów. Warszawa Odowska-Szlachcic B.: Terapia integracji sensorycznej: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Gdańsk Oleszkowicz A. i in.: Psychologia dorastania: zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa Pióro B.: Czy kochasz Małego Misia? O wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera. Kraków Preissmann Ch.: Zespół Aspergera: jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię. Sopot Rodriguez N.: Co nam mówią rysunki dzieci. Kielce Rutkowski L. (oprac.): Depresja i myśli samobójcze u nastolatków. Warszawa [2011] 23. Święcicka M.(red.): Metoda diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa Tuszyńska-Bogucka W. i in. (oprac.): Poradnik dla rodziców tych dzieci, dla których jedzenie jest wrogiem. Warszawa [2011]. 25. Urban B.: Agresja i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa Religia 1. Bereś A.: Przemiany współczesnych form religijności wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Wrocław Moszumański K.(red.): Jan Paweł II : prorok naszych czasów. Wałbrzych Nauki społeczne 1. Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków Bauman Z.: 44 listy ze świata płynnej ponowoczesności. Kraków Bauman Z.: Nowoczesność i Zagłada: Holokaust choroba czy produkt cywilizacji? Kraków Bereś A.(red.): Kulturowe style życia mieszkańców Dolnego Śląska i społeczne postrzeganie zabytków. Wrocław Bereś A.(red.): Polska powiatowa: demokracja lokalna, relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji. Wrocław Bereś A.(red.): Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia codziennego Dolnoślązaków: między ideologią a praktyką. Wrocław Białobrzeska K. i in.(red.): Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania. Kraków Brzeziński J.M.(red.): Metodologia badań społecznych: wybór tekstów. Poznań Connell R.: Socjologia płci: płeć w ujęciu globalnym. Warszawa Crisp R.J. i in.: Psychologia społeczna. Warszawa Deptuła M.: Odrzucenie rówieśnicze: profilaktyka i terapia. Warszawa Giddens A.: Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Kraków Godlewska E. i in. (red.): Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny. Lublin Gustowski W.: Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia Kantowicz E. i in.(red.): Zagrożone człowieczeństwo. T.2: Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności. Kraków Kawula S. i in.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Toruń Kłoskowska A.: Kultura masowa. Warszawa Kolankiewicz M. i in.(red.): Rodzina w potrzebie kierunki wychodzenia z kryzysu. Warszawa

3 19. Komorowska-Pudło M.: Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku. Kraków Kuklińska K.L.(red.): Singlizm: nowy styl życia w ponowoczesnym świecie. Warszawa Liberska H. i in.(red.): Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Warszawa Łaciak B (red.): Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa Matysiak A.(ed.): Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce: przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia. Warszawa Mroczkowska D.(red.): Czas wolny: refleksje, dylematy, perspektywy. Warszawa Muszyński W.(red.): Czas ukoi nas?. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Toruń Muszyński W.(red.): Czas ukoi nas?. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Toruń Narkiewicz-Niedbalec E. i in.: Młodzież w czasie wolnym: między przyjemnością a obowiązkami. Toruń Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa Nowosiadły J. (oprac.): Gdy rodzice się rozwodzą. Warszawa [2011] Rosenberg M.B.: Porozumienie bez przemocy: o języku serca. Warszawa Rosenberg M.B.: W świecie porozumienia bez przemocy: praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji. Podkowa Leśna Schulz F.: Jak skutecznie prowadzić warsztaty z zakresu komunikacji : praca metodą aktywizującą przeżywanie. Kielce Więckiewicz B.(red.): Rodzina polska nowe wyzwania: wybrane aspekty. Stalowa Wola Wojciszke B.: Psychologia społeczna. Warszawa Zawada A.: Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym. Kraków P P Nauki polityczne. Polityka 1. Szarak I.: Tel Awiw za zamkniętymi drzwiami. Chicago; Warszawa Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia 1. Banasiewicz A. i in.: Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk-Warszawa Chudy S. i in.: Ekonomika przedsiębiorstw. Cz. 1. Poznań Czerny M.: Bieda i bogactwo we współczesnym świecie: studia z geografii rozwoju. Warszawa James H.: Koniec globalizacji: czego nauczył nas wielki kryzys? Warszawa Klimczak B.: Mikroekonomia. Wrocław Obszary pogranicza Dolnego Śląska aktywność ekonomiczna, współpraca międzynarodowa, mobilność na rynku pracy: raport końcowy. Wrocław Paszkowska-Rogacz A.: Doradztwo zawodowe: wybrane metody badań. Warszawa Pietraszewski M.: Ekonomika przedsiębiorstw. Cz. 2. Poznań Pietraszewski M.: Ekonomika przedsiębiorstw. Cz. 3. Poznań Sawicki J. (red.): Sytuacja osób powyżej 50. i 60. roku życia na rynku pracy Dolnego Śląska. Wrocław Sochańska-Kawiecka M. i in.: Analiza sytuacji młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy: raport końcowy. Wrocław Sochańska-Kawiecka M. i in.: Segmentacja rynku pracy, a odmienny kapitał społeczny, kulturowy i ekonomiczny mieszkańców Dolnego Śląska: raport końcowy. Wrocław Stańczyk I.: Doradztwo personalne i zawodowe. Warszawa Szymczak S.: W poszukiwaniu metody: aktywizacja zawodowa kobiet: adaptacja metody Szkoły Kofoeda. Poznań Wołk Z.: Zawodoznawstwo: wiedza o współczesnej pracy. Warszawa Wrzecioniarz P.A.(red.): Nauczanie przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Wrocław P Nauki prawne. Prawo. Administracja publiczna 1. Brzezińska J.: Dzieciobójstwo: aspekty prawne i etyczne. Warszawa Felczak J.: Polski system penitencjarny: racjonalizacja kosztów. Warszawa Górska N. i in.: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Bielsko-Biała Nanowska-Ryczko K.: Zespół dziecka maltretowanego skutki wtórne: studium przypadku. Gdynia Ostrihanska Z. i in.: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sadowego. Lublin PW

4 10. Pieczko J.: Pedofilia: przemoc wobec dzieci. Kraków Rejman J.: Zmiana w polskim systemie penitencjarnym: ograniczenia i możliwości. Warszawa Siuda W.: Elementy prawa dla ekonomistów. Poznań Strzebińczyk J.: Prawo rodzinne. Warszawa Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy 1. Bartnikowska U. i in.: Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Kraków Czarnecka M. i in.: Domy opieki. Domy seniora. ZOL. ZPO. zasady funkcjonowania.. 3. Czarnecki P.S.: Praca socjalna. Warszawa Dyjakon D.: Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej: bezpieczeństwo i zmiana. Warszawa Gray M. i in.: Praca socjalna: teorie i metody: podręcznik akademicki. Warszawa Kozdrowicz E.(red.): Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania. Warszawa Piorunem M.(red.): Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo: od teorii do praktyki. Toruń Warzywoda-Kruszyńska W.(red.): Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne. Łódź Wilk M.: Diagnoza w socjoterapii: ujęcie psychodynamiczne. Sopot Wojewódzka B. (oprac.): O rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Warszawa [2011] Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystanie wolnego czasu 1. Adamek I. i in.: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków Baraniak B.(red.): Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa Bochno E. i in.(red.): Codzienność szkoły: uczeń. Kraków Boczkowska M i in.: Wychowanie, profilaktyka, terapia: szanse i zagrożenia. Kraków Bray M.: Korepetycja: cień rzucany przez szkoły. Warszawa Celuch M. (red.): Bhp w szkole: bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły. Warszawa Chlebowska E.: Wychowanie: najtrudniejsza ze sztuk pięknych. Gliwice Chomczyńska-Rubacha M.: Płeć i szkoła: od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Warszawa Chrzanowska I. i in. (red.): Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu: w poszukiwaniu pozytywów. Poznań Czarnocka M. i in.: Rozpoznać, wspierać, rozwijać: poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny. Warszawa Czerniawska E. i in. Jak się uczyć. Warszawa Danilewicz W. i in.(red.): Środowisko, zasoby, profesjonalizacja: pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa Dąbrowska T. i in.: Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum: 2. Warszawa Dix P.: Jak oceniać postępy uczniów: wskazówki dla nauczycieli. Warszawa Durka G. i in.: Być nauczycielem opiekunem wychowawcą. T. 2. Między teorią a praktyką. Toruń Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla humanistów. Warszawa Elsner D. (red.): Sieci współpracy i samokształcenia: teoria i praktyka. Warszawa Gałązka K. i in.: Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa Gordon T.: Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica. Warszawa Jegier A.: Rodzice, nauczyciele, media: kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukacje dzieci? Warszawa Jurek A.: Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. Gdańsk Kawula S. (red.): Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Toruń Kawula S. (red.): Pedagogika społeczna: dokonania, aktualności, perspektywy. Toruń Knopik T.: Czas wolny od nudy: zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Warszawa Korczyński S.: Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki: jak napisać dobrą pracę?: rozwiązania praktyczne: narzędzia badawcze. Warszawa Kordziński J.: Nauczyciel, trener, coach. Warszawa Kot S.: Historia wychowania. T. 1. Warszawa Kot S.: Historia wychowania. T. 2. Warszawa Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków Madaliński-Michalak J. i in.: Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa Majchrzak M. i in. (red.): Niepubliczne jednostki oświatowe: organizacja, finanse i kadry. Warszawa Nowakowska-Siuta R.: Pedagogika porównawcza: problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków Petrie P.: Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą: wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Poznań , , , , /IP 44737/II P

5 34. Pierzchalska A. i in.(red.): Dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wrocław Prościak B.: Szkoła bez agresji: od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. Warszawa Przetacznik-Gierowska M. i in.: Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa Przetacznik-Gierowska M. i in.: Psychologia wychowawcza. T. 2. Warszawa Przyborowska B.: Pedagogika innowacyjności: między teorią a praktyką. Toruń Sempruch J.: Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków Sowiński A.J.: Szkice do teorii wychowania kreatywnego. Kraków Smolińska-Theiss B.(red.): Rok Janusza Korczaka Nie ma dzieci są ludzie. Warszawa Szymański M.J.: Socjologia edukacji. Kraków Truszkowska-Wojtkowiak M.: Fenomen czasu wolnego. Gdańsk Uniewska A.: O jakości pracy szkoły. Toruń Wysocka E.: Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania. Kraków , ,45069 P 45070,45071 P Teatr szkolny 1. Grochowska-Piróg A.(red.): Zdrowo żyć = pięknie żyć: scenariusze profilaktyczne (szkoła podstawowa Kl. 4-6 i gimnazjum). Kraków Treści i formy zajęć przedszkolnych oraz nauczania początkowego Bachańska M.: Scenariusze zajęć w przedszkolu: jesień. Warszawa Bachańska M.: Scenariusze zajęć w przedszkolu: wiosna. Warszawa Bachańska M.: Scenariusze zajęć w przedszkolu: zima. Warszawa Barańska N.: Paluszkami tak i siak: zabawy paluszkowe z wierszykami. Gdańska Bogdanowicz M.: Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk Bogdanowicz M. i in.: Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk Bormann N.: Eksperymenty mądrej żabki: nauki przyrodnicze w przedszkolu. Kielce Bredek-Morawska J.: Piszę: ćwiczenia dodatkowe: klasa 1. Warszawa Brylińska I.(red.): Eksperymenty i zabawy przyrodnicze w przedszkolu. Warszawa Brzózka J. i in.: Liczę: ćwiczenia dodatkowe: klasa 1. Warszawa Chłopecka K.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 2: ćwiczymy pisanie. Cz. 4. Warszawa Clarina A.(il.): Pobawmy się: zabawy edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Kielce Dekoracje dla wszystkich: 10 prostych technik, 300 wzorów, 1500 pomysłów. Kielce Dobrowolska H. i in.: Wesołą szkoła i przyjaciele: klasa 2: wyprawka 2. Warszawa Drygas E.: Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię. Poznań Erenc-Grygoruk G.: Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków Forma B. i in.: Plany miesięczne z elementami scenariuszy zajęć: 4-latki. Płock Garniewicz E.: Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń Guzowska B. i in.: Sprawdziany: język polski, środowisko, matematyka: klasa 2. Toruń Hanisz J.: Rozwiązuję zadania: ćwiczenia dodatkowe: klasa 1. Warszawa Hanisz J. : Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 2: ćwiczymy liczenie. Cz. 3. Warszawa Hanisz J. : Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 2: ćwiczymy liczenie. Cz. 5. Warszawa Karbowniczek J.: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim: propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli. Warszawa Kędra M. i in.: Razem z dzieckiem. Warszawa Kiepiela-Koperek A.: Głoska, sylaba, słowo: scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk Klim-Klimaszewska A.: Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej. Warszawa Klus-Stańska D. i in.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk Kozyra A. i in.: Gra w kolory: ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne: klasa 3. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: karty pracy 1. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: karty pracy 3. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: karty pracy 4. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: karty pracy 5. Warszawa X X 2175 X X X 2176 X 2165 X X 2177 X 2156 X 2157 X 2158 X

6 33. Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: podręcznik 4. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: podręcznik 5. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: wyprawka 1. Warszawa Łukasik S.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 1: wyprawka 2. Warszawa Magda-Adamowicz M. i in. (red.): Dziedziny kształcenia w klasach 1-3. Warszawa Michalski U. i in.: Artysta w przedszkolu i szkole: techniki plastyczne dla dzieci. Kielce Nowacka M. i in.: Wesoła szkoła i przyjaciele: klasa 2: ćwiczymy pisanie. Cz. 5. Warszawa Ogrodzka-Mazur E. i in.: Edukacja małego dziecka. T. 1: Teoretyczne odniesienia i problemy. Kraków Ogrodzka-Mazur E. i in.: Edukacja małego dziecka. T. 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków Ogrodzka-Mazur E. i in.: Edukacja małego dziecka. T. 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia. Kraków Ogrodzka-Mazur E. i in.: Edukacja małego dziecka. T. 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze. Kraków Ogrodzka-Mazur E. i in.: Edukacja małego dziecka. T. 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole. Kraków Ogrodzka-Mazur E. i in.(red.): Edukacja małego dziecka. T. 6: Wybrane obszary aktywności. Kraków Pac Meijer H.: Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7: znaczenie reformy z 1988 roku. Warszawa Parczewska T. : Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie: wybrane zagadnienia. Lublin Skura M. i in.: Na progu: ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Warszawa Skura M. i in.: Przed progiem: jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Warszawa Sowińska H. (red.): Dziecko w szkolnej rzeczywistości: założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań Szewc I.: Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza Kosz malin. Krosno Tołwińska-Królikowska (red.): Dzieci obywatele: scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w Kl. 1-3 SP. Warszawa Tołwińska-Królikowska E.(red.): Dzieci odkrywają świat: scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w Kl. 1-3 SP. Warszawa Wilmes-Mielenhausen B.: Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę. Kielce X 2160 X 2161 X 2154 X X Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach różnych stopni i typów 1. Skura M i in.(red.): Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy 4. Warszawa Tołwińska-Królikowska E.(red.): Dzieci aktywne w społeczności: scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 4-6 SP. Warszawa Tołwińska-Królikowska E. (red.): Dzieci badają świat: scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w kl. 4-6 SP. Warszawa Tołwińska-Królikowska E. (red.): Dzieci w świecie nauki: materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej: 1-6 SP. Warszawa Wrzecioniarz P.(red.): Nauczanie przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Wrocław Geografia 1. Szkurłat E. i in.: Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie: poradnik dla nauczycieli. Warszawa Wład P.: Geografia 2: człowiek gospodarzem Ziemi: zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego. Warszawa Godziny wychowawcze 1. Bielak B.: Jaki zawód wybrać? Scenariusze godzin wychowawczych. Warszawa Całusińska M. i in.: Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i specjalistów. Sopot Cepika M. i in.: Ja i mój świat: scenariusze godzin wychowawczych. Kraków Cygal K. i in.: W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas 4-6 z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. Rzeszów Kozdroń A.: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa Stewart J.: Jak radzić sobie ze złością: treningi dla nastolatków: scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów. Warszawa Edukacja regionalna 1. Heine A.(red.): Dolny Śląsk: edukacja regionalna [legendy, podania, wiersze, piosenki, opowiadania, 44927, X

7 wspomnienia i reportaże]. Wrocław Karczewska-Lis H. i in.: Karty zajęć terenowych dla klas 4-8: Wzgórza Strzelińskie. Wrocław Lewowicki T. i in.: Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych: przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej: materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cieszyn Piwońska Z.(red.): Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej. Rzeszów 2001 Edukacja zdrowotna 1. Białek E.D.: Edukacja zdrowotna w praktyce: zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia. Warszawa Woynarowska B.(red.): Edukacja zdrowotna: poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Kielce Fizyka 1. Subieta R.: Fizyka: zbiór zadań: klasy 1-3 (gimnazjum). Warszawa Historia 1. Landau-Czajka A. i in.: Poznajemy świat wokół nas: historia i społeczeństwo: podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Warszawa Lis M.: Klucz do historii: zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej. Warszawa Lolo R. i in.: Historia wokół nas: zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej: klasa 4. Warszawa Machałek M.: Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii. Warszawa Informatyka 1. Jochemczyk W. i in.: Lekcje z komputerem 4: podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Warszawa Stachera H. i in.: Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Warszawa Matematyka 1. Duvnjak E. i in.: Matematyka wokół nas: gimnazjum: podręcznik: klasa 1. Warszawa Knap K. (red.): Matematyka 2001: zeszyt ćwiczeń do gimnazjum 1: część 1. Warszawa Lewicka H. i in.: Matematyka wokół nas: ćwiczenia wyrównawcze dla szkoły podstawowej 5. Warszawa Lewicka H. i in.: Matematyka wokół nas: ćwiczenia wyrównawcze dla szkoły podstawowej 6. Warszawa Lewicka H. i in.: Matematyka wokół nas: zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej 6: część 1. Warszawa Lewicka H. i in.: Matematyka wokół nas: zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej 6: część 2. Warszawa Olszewska D. (red.): Matematyka 2001: zeszyt ćwiczeń do gimnazjum 1: część 2. Warszawa Piekarz M. i in.: Matematyka. Projekt: matura. Warszawa Stachowiak E. i in.: Matematyka wokół nas: ćwiczenia wyrównawcze dla szkoły podstawowej: klasa 4. Warszawa Muzyka 1. Olczyk J. i in.: Kraina muzyki: zeszyt do zajęć artystycznych: Muzyka i obraz. Warszawa Rataj R.: Bliżej muzyki: gimnazjum: zeszyt ćwiczeń. Warszawa Smoczyńska U. i in.: Klucz do muzyki 4: zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej. Warszawa Smoczyńska U. i in.: Klucz do muzyki 4: zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej. Warszawa Smoczyńska U. i in.: Muzyka i my: zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej: klasa 4. Warszawa Wójcik T.: Muzyczny świat: podręcznik do nauki muzyki dla klas 4-6. Cz. 1. Kielce 2004 Biologia, Przyroda 1. Bukała B.: Biologia: ekologia z biogeografią i ochroną środowiska [trening przed maturą]. Kraków Bukała B.: Biologia: ewolucjonizm [trening przed maturą]. Kraków Bukała B.: Biologia: strunowce [trening przed maturą]. Kraków Nazar G.: Eksperymenty są super: sekrety chemii, biologii, fizyki : 50 doświadczeń + naukowe ABC. Warszawa Brzózka-Ciechanowska D.: Przedmioty przyrodnicze: testy egzaminacyjne dla gimnazjalistów. Toruń Gromek E. i in.: Przyrodo, witaj! Zajęcia warsztatowe dla szkoły podstawowej: 4. Warszawa Gromek E. i in.: Przyrodo, witaj! Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej: 4. Warszawa Gromek E. i in.: Przyrodo, witaj! Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej: 5. Warszawa Hecker J.: Przyroda to przygoda: eksperymenty małego naukowca. Kielce Matura 2014: biologia vademecum. Gdynia Michalik A.: Biologia: matura 2014 testy i arkusze dla maturzysty. Gdynia Wagner M.: Nowe gry i zabawy dla badaczy przyrody: w przedszkolu, na świetlicy, w szkole. Kielce Wrocławski G.: Łamigłówki: przyroda klasa 4-6: krzyżówki, szyfry, rebusy. Toruń Wrocławski G.: Sprawdziany: biologia: gimnazjum klasa 1. Toruń X X X 2181 X , X 2153 X 2169 X X 2152 X X 2151 X 2167 X 2190 X 2171 X 2168 X X 2146 X 2147 X

8 15. Wrocławski G.: Sprawdziany: biologia: gimnazjum klasa 2. Toruń Wrocławski G.: Sprawdziany: biologia: gimnazjum klasa 3. Toruń Wrocławski G.: Sprawdziany: przyroda klasa 5. Toruń 2012 Plastyka, Technika 1. Bogacka-Osińska B. i in.: Bądź bezpieczny na drodze: karta rowerowa: podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej: klasy 4-6. Warszawa Brzeźna C. i in.: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych: poradnik dla nauczycieli. Warszawa Bubak E.: Technika na co dzień 4-6: podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. Warszawa Marcinkowska B. i in.: Kraina sztuki: zeszyt do zajęć artystycznych z plastyki: Plastyka i teatr. Warszawa 2012 Religia 1. Janiga W.(red.): Wierzę w Boga: podręcznik do religii dla 5 klasy szkoły podstawowej. Lublin Wychowanie fizyczne 1. Bronikowski M. i in.: Wychowanie fizyczne praca z uczniem zdolnym. Warszawa Dębczyńska-Wróbel I. i in.: Wf (nie tylko) dla chłopców: samoobrona, judo, zapasy, minisumo. Warszawa Grzegorczyk B. i in.: Wf (nie tylko) dla dziewcząt: piłki Body Ball, laski gimnastyczne, taśmy Thera Band, gimnastyka artystyczna. Warszawa Winczewski P.: Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kielce Języki obce 1. Niemiec-Knaś M.: Metoda projektów w nauczaniu języków obcych. Kraków Sobańska-Jędrych i in.: Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. Warszawa Język angielski 1. Blair A. i in.: Twister 3: activity book. Warszawa Downie M. i in.: Can D0 3: practice book: język angielski dla gimnazjum. Warszawa Walewska A. i in.: Maxi Taxi 2: zeszyt ćwiczeń. Warszawa Język niemiecki 1. Andruszkiewicz K.: Język niemiecki: sprawdziany dla uczniów szkoły podstawowej: 4-6. Warszawa Kozubska M. i in.: Ich und du : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3. Warszawa Potapowicz A.: Punkt: język niemiecki: kurs dla początkujących: podręcznik z ćwiczeniami i z płytą CD dla klasy 5. Warszawa Potapowicz A.: Punkt: język niemiecki: kurs dla początkujących: podręcznik z ćwiczeniami i z płytą CD dla klasy 6. Warszawa Potapowicz A.: Punkt: język niemiecki: podręcznik z ćwiczeniami do szkoły podstawowej: kurs dla początkujących i kontynuujących naukę: klasa 4. Warszawa Zastąpiło L. i in.: Und so weiter: zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 6. Warszawa Kozubska M. i in.: Ich und du: podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5. Warszawa 2012 Język polski 1. Brodowska A. i in.: Doskonalimy warsztat pisarski w gimnazjum: scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy. Warszawa Chojnacka I. i in.: Lektury gimnazjalne inaczej: literatura polska XVI-XIX wieku. Warszawa Dobrowolska H.: Jutro pójdę w świat 4: podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej. Warszawa Dobrowolska H.: Jutro pójdę w świat: podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 6 szkoły podstawowej. Warszawa Dobrowolska H.: Jutro pójdę w świat: zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej. Warszawa Dobrowolska H.: Jutro pójdę w świat: zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej. Warszawa Kołodziejek I. i in.: Klasa szkolna: przestrzeń działania nauczyciela polonisty. Kraków Kosyra-Cieslak T.: Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych. Warszawa Olszaniecka M.: Magia słów 2: język polski: kształcenie literackie i językowe. Warszawa 2012 Język rosyjski 1. Broniarz R.: Vremena 1 : język rosyjski : podręcznik : kurs dla kontynuujących naukę. Warszawa Broniarz R.: Vremena 1 : język rosyjski : zeszyt ćwiczeń : kurs dla kontynuujących naukę. Warszawa Chamrajewa E. i in.: Vremena 1: kurs dla początkujących: podręcznik: język rosyjski. Warszawa Chamrajewa E. i in.: Vremena 1: kurs dla początkujących: zeszyt ćwiczeń: język rosyjski. Warszawa Chamrajewa E. i in.: Vremena 3: kurs dla początkujących i kontynuujących naukę: podręcznik: język rosyjski X 2150 X , X2120, X2119 X 2179 X 2178 X 2185 X 1227 X 2184 X X 2188 X X 2172 X X

9 Warszawa Chamrajewa E. i in.: Vremena 3: kurs dla początkujących i kontynuujących naukę: zeszyt ćwiczeń: język rosyjski. Warszawa Èho 1 : język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs dla początkujących. Warszawa Gawęcka-Ajchel B. i in.: Stuleni 1: język rosyjski: podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 4. Warszawa Zybert M.: Novye vstreči 3 : podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs dla początkujących. Warszawa Zybert M.: Poradnik nauczyciela 1: szkoły ponadgimnazjalne. Warszawa Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Logopedia. 1. Bartkowicz Z.: Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości. Lublin Błeszyński J.J.(red.): Medycyna w logopedii: terapia, wspomaganie, wsparcie: trzy drogi jeden cel. Gdańsk Błeszyński J.J.: Niepełnosprawność intelektualna: mowa, język, komunikacja czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk Boczkowska M. i in. (red.): Wychowanie, profilaktyka, terapia: szanse i zagrożenia. Kraków Bogdanowicz K.M.: Dysleksja a nauczanie języków obcych: przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. Gdańsk Buchnat M. i in. (red.): Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji. Warszawa Chęciek M. i in.: Jąkanie: skuteczne techniki płynnego mówienia: TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz Gdańsk Chodkowska M. i in.: Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej. Lublin Ćwirynkało K. i in.(red.): Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków Gunia G. i in.: Wprowadzenie do logopedii. Kraków Janiszewska-Nieścioruk Z.(red.): Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków Kaczmarek B.B. (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa teoria i praktyka. Kraków Karpińska-Szaj K.: Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań Kiepiela-Koperek A.: Głoska, sylaba, słowo: scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk Kohut D. (red.): Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii. Kraków Konopczyński M.: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa Konopczyński M.: Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kreujących. Kraków Komar J. i in.: Integracja sensoryczna: odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli: formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia: dla nauczycieli i wychowawców. Gdańsk Marczak M.(red.): Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków Mihilewicz S.(red.): Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Kraków Milewski S. i in.: Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk Naprawa R. i in.: Gotowi do startu: program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Gdańsk Naprawa R. i in.: Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: klasy 1-3. Gdańsk Naprawa R. i in.: Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: klasy 4-6. Gdańsk Naprawa R. i in.: Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: gimnazjum. Gdańsk Olechnowicz H.: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa Opora R.: Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków Panknin H. i in.: NLP w logopedii. Gdańsk Paszkiewicz A. i in.: Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej. Warszawa , ,

10 30. Płachtij A. (oprac.): Przemoc wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa [2011] Sołtys-Chmielowicz A.: Zaburzenia artykulacji: teoria i praktyka. Kraków Stankowski A. i in.(red.): O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji. Kraków Strassmeier W.: Interwencja wczesnodziecięca: 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Gdańsk Szerszyńska A.: Jąkanie to nie wyrok: poradnik dla rodziców dzieci jąkających się. Kraków Szłapa K. i in.: Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych: arkusz diagnostyczny. Gdańsk Szłapa K. i in.: Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych: materiały do badania. Gdańsk Sztuka M.: Anachronizm i aktualność: idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków Wach T.J.: Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Warszawa Wiatrowska L.: Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Kraków Wilczura B.(red.): Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza, edukacja, terapia. Kraków Wyczesany J.(red.): Dydaktyka specjalna: wybrane zagadnienia. Gdańsk Wysocka E.: Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa Szkoły zawodowe 1. McKay K. in.: Ekologiczna praca: 100 sposobów, aby ochrona środowiska stałą się naszym znakiem firmowym. Warszawa Obidniak D. i in.: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Warszawa Paszkowska-Rogacz A.: Doradztwo zawodowe: wybrane metody badań. Warszawa 4. Sadowska E. (red.): Diagnoza wybranych branż kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Wałbrzych Wołk Z.: Zawodoznawstwo: wiedza o współczesnej pracy. Warszawa , X Nauki przyrodnicze 1. Campbell N.A. i in.: Biologia. Poznań Kurpiel-Gorgol R. i in.: Proste obliczenia chemiczne: repetytorium dla studentów ochrony środowiska. Lublin Latanowicz L. i in.: Promieniowanie UV a środowisko. Warszawa Lewandowski W.N.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa Louv R.: Ostatnie dziecko lasu: jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa Nauki stosowane. Nauki techniczne. Rolnictwo 1. Pomianek T.(red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rzeszów x 2142 Medycyna. Terapeutyka 1. Beattie M.: Współuzależnienie: przewodnik dla nowego pokolenia. Poznań Beck J.S.: Terapia poznawczo-behawioralna: podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków Bielan J. i in.(red.): Alkohol. Warszawa Błeszyński J.J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych. Gdańsk Cekiera Cz. M.: Papierosy: palący problem palenia. Toruń Chodkiewicz J. i in.: Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Warszawa Cytowska B. i in.(red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków Dunin-Wąsowicz D.(red.): Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci. Warszawa Erickson C.K.: Nauka o uzależnieniach: od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Warszawa Etter J-F.: Cała prawda o e-papierosach. Poznań Fairburn C.G.: Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Kraków Feltham C. i in.: Psychoterapia i poradnictwo: podręcznik akademicki. T.1-2. Sopot Fudała J. (oprac.): Kobiety i Alkohol. Warszawa [2011] P, P

11 14. Gallardo M. i in.: Maria i ja. Warszawa Hoffmann B.: Narkotyki w kulturze młodzieżowej. Kraków Jędrzejko M.: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Warszawa Jędrzejko M. i in.(red.): Człowiek wobec uzależnień: wybrane problemy. Warszawa Jędrzejko M. i in.: Zachowania ryzykowne i uzależnienia: zjawisko i uwarunkowania. Warszawa Kaczan T. i in.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Kraków Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa Kelman E. i in.: Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym: podejście interakcyjne rodzic-dziecko Palin PCI. Gdańsk Kendall P.C.: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci: podręcznik terapeuty: Program ZARADNY KOT. Sopot Kendall P.C.: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci: zeszyt ćwiczeń: Program ZARADNY KOT. Sopot Kendall P.C.: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży: podręcznik terapeuty: Program LĘK. Sopot Keyserlingk L. i in.: Wprowadzenie do Sandplay Therapy terapia w piaskownicy. Szczecin Komender J. i in.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa Kozak S.: Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu Komórkowego. Warszawa Longier A. i in.: Jak żyć zdrowo i ekologicznie? 10 kroków do zdrowego stylu życia. Siechnice Łakomski M.: Pomóż uzależnionym! Integralny program profilaktyczny w szkole: poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków Łukowska K. i in. (oprac.): Picie alkoholu przez młodzież. Warszawa Mason P.: Porozmawiajmy o : palenie i picie. Poznań Mazgajska-Wiktor H. i in.: Podstawy biologii człowieka: komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie. Warszawa Miller P.M.: Terapia uzależnień: metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa Odowska-Szlachcic B.: Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Gdańsk Odowska-Szlachcic B. i in.: Wzrok i słuch: zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej. Gdańsk Pisula E.: Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot Poniewierka E.: Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora. Wrocław Puchalska M.: Afazjologia. Warszawa Robbins J. i in.: Głosy rewolucji żywnościowej: możesz uzdrowić swoje ciało i świat tym, co jesz. Białystok Rutkowski L. (oprac.): Dziecko przewlekle chore: poradnik dla rodziców. Warszawa [2011] 41. Schenk A. i in.: Strategia postępowania z dziećmi z autyzmem. Kraków Schuhler P. i in.: Wyłącz zanim będzie za późno: uzależnienie od komputera i Internetu. Kraków Sher B.: Gry i zabawy we wczesnej interwencji: ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. Gdańsk Sołdek D. (red.): Nikotyna: programy profilaktyczno-terapeutyczne. Warszawa Stachyra K.(red.): Podstawy muzykoterapii. Lublin Sztander W.: Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa Uzależnienia behawioralne hazard. Warszawa Walencik-Topiłko A.: Głos jako narzędzie: materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem. Gdańsk Warmuz-Warmuzińska E.: Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych: scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów. Warszawa Wnukowska K.: ABC afazji. Gdańsk Wojcieszek K.A.: Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych: pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych. Kraków Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa Woronowicz B.T.: Hazard: historia, zagrożenia i drogi wyjścia. Poznań Woynarowska B. i in.(red.): Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania: podręcznik akademicki. Warszawa Jack E. i in.: Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. Gdańsk Zabel M.(red.): Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Wrocław , , , , X ,

12 58. Zdrojewicz Z.: Seksualność człowieka w wieku późnej dorosłości. Wrocław ,44726, Sztuka. Rozrywki. Sport 1. Dekoracje dla wszystkich: 10 prostych technik, 300 wzorów, 1500 pomysłów. Kielce Górski J.: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Warszawa Grimshaw P. i in. : Biomechanika sportu. Warszawa Krawczyk K. i in. (oprac.): 57. rocznica powstania Teatru Kalambur. Wrocław Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna 1. Buszkowski I.: Dziękuję, proszę, przepraszam: bajki, które uczą. Kraków Gemra A.(red.): Literatura i Kultura Popularna. T. 18. Wrocław Gemra A.(red.): Literatura i Kultura Popularna. T. 19. Wrocław Papuzińska J.: Derliczek czyli wędrówki literackie. Warszawa Terakowska D.: Samotność Bogów. Warszawa Witkiewicz S. I.: Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + appendix. Nadarzyn Woolf E.: Perfekcyjna w pułapce anoreksji (prawdziwa historia). Warszawa Geografia 1. Album przyrodniczy powiatu strzelińskiego: sukcesja naturalna wyrobisk. Strzelin Klimentowski R. i in.(red.): Głogów w latach Wrocław Strzelin: plan miasta [mapa]. Wrocław 2011 Historia 1. Batowski H.: Między dwiema wojnami: Kraków Grodecki R. i in.: Dzieje Polski średniowiecznej. T Kraków Inalcik H.: Imperium osmańskie: epoka klasyczna Kraków Janke I.: Twierdza: Solidarność walcząca podziemna armia. Warszawa Karakow M. i in.: Karczyn wczoraj i dziś: dzieje dawnej parafii Karczyn spisane w oparciu o Kronikę Karczyna Martina Hilbiga. Bydgoszcz Kobryń J. i in.(red.): Wspomnienia Sybiraków: zbiór tekstów źródłowych. Cz. 2. Bystrzyca Kłodzka Kobryń J. i in.(red.): Wspomnienia Sybiraków: zbiór tekstów źródłowych. Cz. 3. Bystrzyca Kłodzka Kolbuszowski J.: Kresy. Wrocław Kuroń J.: PRL dla początkujących. Wrocław Markiewicz M.: Historia Polski Kraków Szczur S.: Historia Polski: średniowiecze. Kraków Szymański J.: Nauki pomocnicze historii. Warszawa Wolski J.; Historia powszechna: starożytność. Warszawa Wójcik Z.: Historia powszechna : wiek XVI-XVII. Warszawa X 2196 X 2197 P , , P FILMY, DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 1. Anoreksja i bulimia. Kraków Bunt majowy; My z Cegielskiego. Warszawa Cena przyjaźni (załącznik do książki Alkohol ). Warszawa Człowiek twórca kultury: muzyka: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Warszawa Generał Gryf. Robiłem dobrą robotę. Warszawa Kondratowice: historia i teraźniejszość. Warszawa Kontrola zarządcza w szkole. Poznań Kwatera Ł. Warszawa Medal olimpijski (załącznik do książki Alkohol ). Warszawa Moi najlepsi kumple (załącznik do książki Nikotyna ). Warszawa Oblicza ekologii: Pułapki rozwoju; Czwarta rewolucja; Ludzki wymiar; Więcej niż miód. Warszawa Paczki Solidarności. Warszawa F 197 F DE, 4 DE 190 F 198 F 71 DE 186 F, 187 F F 188 F 12

13 13. Podsłuchane życie. Warszawa Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych Internetowych Centrach Informacji Multimedialnej. Warszawa Prywatne śledztwo majora Zakirova; Mord katyński: dokumenty zbrodni. Warszawa Świadectwo dojrzałości (załącznik do książki Alkohol ). Warszawa Typy lasów polskich. Warszawa Uwięziony prymas (Stefan Wyszyński). Warszawa Video niekontrolowane. Warszawa Wielkie cuda natury. Wrocław Wieczne dziecko: co to jest FAS?: film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. Parpamedia Wspomnienia Sybiraków. Cz. 1. Bystrzyca Kłodzka F 192 F 175 F, 176 F F 195 F 189 F 191 F 185 F 70 DE P pozycja z czytelni (do wykorzystania na miejscu) PW pozycja z czytelni (do wypożyczenia na 2 tygodnie) X broszura (do wypożyczenia) F filmy (do wypożyczenia) DE dokument elektroniczny (do wypożyczenia) Podręczniki szkolne są wypożyczane na cały rok szkolny. 13

14 Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. Wyd. 2. Gdańsk : Harmonia Universalis, Problemy z przetwarzaniem sensorycznym. 2. Gry i zabawy w terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego. 3. Gry i zabawy społeczne rozwijające dużą motorykę. 4. Gry i zabawy społeczne rozwijające małą motorykę. 5. Gry i zabawy w wodzie. Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli / Jane Koomar, Carol Kranowitz, Stacey Szklut, Lynn Balzer-Martin, Elizabeth Haber, Deanna Iris Sava ; przekl. Katarzyna Bereda-Rosolek. Gdańsk : Harmonia Universalis, Publikacja jest zbiorem bardzo przydatnych i praktycznych informacji potrzebnych do zrozumienia zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców oraz osób, które na co dzień prowadzą zajęcia z dziećmi. Oprócz ważnych zagadnień teoretycznych na temat integracji sensorycznej w książce można znaleźć liczne formularze, listy kontrolne i tabele służące do wstępnych badań i wykrywania problemów z przetwarzaniem sensorycznym u dzieci w różnym wieku. Wszystkie formularze są do wielokrotnego wykorzystania (format i układ wygodny do kopiowania). Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. Wyd. 1, 4 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop Część ogólna. Wprowadzenie. Co to jest integracja sensoryczna? Jak rozwija się integracja w obrębie narządów zmysłów? Najczęstsze zaburzenia procesów integracji zmysłów. Wspomaganie rozwoju integracji narządów zmysłów u dzieci. 2. Część szczegółowa - praktyczne rady i ćwiczenia na co dzień. Zmysł dotyku. Schemat ciała - ćwiczenia. Zmysł równowagi - ćwiczenia. Zmysł powonienia - zalecenia praktyczne. Zmysł smaku - zalecenia praktyczne. Zmysł słuchu - ćwiczenia. Zmysł wzroku - ćwiczenia. Postawa, napięcie mięśni i ogólna sprawność - ćwiczenia. 3. Ćwiczenia z muzyka. Znaczenie muzyki w życiu człowieka. Muzyka w rozwoju dziecka. Rozwój umiejętności muzycznych - ćwiczenia przy muzyce. Dotyk - ćwiczenia. Równowaga - ćwiczenia. Czucie głębokie - ćwiczenia. Kontrola postawy - ćwiczenia. Ruchy obustronne - ćwiczenia. Zręczności ruchowe. Relaksacja. 14

15 Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbrog. Gdańsk : Harmonia Universalis, Czym jest terapia zajęciowa? 2. Czym jest integracja sensoryczna? 3. Układy sensoryczne. 4. Rozpoznawanie problemów z integracja sensoryczna. 5. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. 6. Samoobsługa i pielęgnacja. 7. Jak dostosować otoczenie w domu, szkole i przedszkolu. 8. Aktywności sugerowane w diecie sensorycznej. 9. Akcesoria i przydatne informacje. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. Wyd. 3. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, Autorka wyjaśnia, na czym polegają uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, z jakimi dysfunkcjami się one wiążą i jak się przejawiają. Opisuje metodę integracji sensorycznej oraz wyjaśnia, na czym polega jej skuteczność. Charakteryzuje zaburzenia mowy oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej dzieci z zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, mózgowym porażeniem dziecięcym i upośledzeniem umysłowym. Podaje praktyczne wskazówki dotyczące zastosowania metody SI w stymulacji rozwoju mowy. Terapia integracji sensorycznej. Z. 2: Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami / Bożenna Odowska- Szlachcic. Wyd. 2. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, Kontynuacja książki "Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego". Zeszyt dotyczy korekcji opóźnień i dysfunkcji w funkcjonowaniu wybranych układów zmysłowych przy zastosowaniu metody integracji sensorycznej. 15

16 Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej /Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. Gdańsk : Harmonia Universalis, Przegląd najnowszych metod diagnostyczno-terapeutycznych, które można z powodzeniem stosować w terapii dzieci z warunkowanymi przez zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych problemami w czytaniu i pisaniu. Zastosowane podstawy metodologii oparte są m.in. na założeniach teorii integracji sensorycznej. Oprócz wyczerpujących wyjaśnień dotyczących funkcjonowania dziecka z trudnościami w uczeniu się, publikacja zawiera opisy ćwiczeń i strategii terapeutycznych dla specjalistów oraz rodziców do pracy z dzieckiem w domu. Terapia ma na celu stymulację i korekcję określonych funkcji układów wzrokowego i słuchowego. W książce znajdują się także praktyczne wskazówki na temat przydatnych zabawek, gier i innych pomocy oraz specjalistycznego sprzętu do terapii. sensoryczną. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej :zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne wystepujace w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson; [tl. Robert Walis]. Warszawa : K. E. Liber, Książka opisuje pojęcie integracji sensorycznej (wprowadzone przez terapeutkę zajęciową dr A. Jean Ayres), rozwój dziecka, objawy związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzenia towarzyszące (krótko, szerzej o zespole Aspergera) i działania pomagające dziecku (od przedszkola do szkoły średniej). Na końcu zamieszczono propozycje ćwiczeń wspomagających integrację Opracowała: Wioletta Matelonek Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Strzelinie ul. Grahama Bella 3a, Srzelin tel , strzelin.dbp.wroc.pl 16

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny www.libra.ibuk.pl Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny Ibuk ID Tytuł ISBN 43531 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 40633 "Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

1 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 "Literatury mniejsze" Europy romańskiej 978-83-232-2436-5

1 Kazania świętokrzyskie - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 Literatury mniejsze Europy romańskiej 978-83-232-2436-5 Lp Tytuł ISBN 1 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 "Literatury mniejsze" Europy romańskiej 978-83-232-2436-5 3 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia licencjackie FILOLOGIA angielska, niemiecka, rosyjska 1. Lingwistyka stosowana (tłumacz) studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Lingwistyka Stosowana - tłumacz włada biegle

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

DZIECKO U PROGU SZKOŁY

DZIECKO U PROGU SZKOŁY DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH GOTOWOŚĆ DO NAUKI Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo