ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)"

Transkrypt

1 NAJWAŻNIEJSZEA FUNKCJE kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności i rozwój zawodowy pracowników zarządzanie za pomocą ujednoliconego centralnego katalogu, umożliwiające połączenie tradycyjnych kursów szkoleniowych z indywidualnymi programami opracowanymi przez użytkownika tworzenie testów umożliwiających ocenę wiedzy słuchacza i efektywność programu nauczania, dostarczających wartościowych informacji zwrotnych o stopniu osiągnięcia celów przez przedsiębiorstwo i pracowników ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING ) Jednym z podstawowych zadań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne na rynku jest optymalizacja wydajności pracy we wszystkich procesach gospodarczych. Zarządzanie nauczaniem powinno być rozpatrywane właśnie w kategoriach inwestycji, nie zaś jako źródło kosztów. Aby to osiągnąć, należy bezpośrednio powiązać zdobywanie wiedzy z głównymi inicjatywami biznesowymi. Do tego właśnie służy aplikacja Oracle Learning Management. Wchodzi ona w skład pakietu Oracle E-Business Suite, zintegrowanego zestawu współpracujących ze sobą aplikacji. Oracle Learning Management obsługuje wszystkie modele edukacyjne. Oferuje ujednolicony system szkolenia obejmujący najszerzej rozumiane przedsiębiorstwo pracowników, klientów i partnerów. Ponieważ aplikacja ta wchodzi w skład pakietu Oracle E-Business Suite, umożliwia ona również dopasowanie procesów i celów nauczania do potrzeb i inicjatyw przedsiębiorstwa. Pracownicy, klienci i partnerzy mogą znaleźć odpowiednie dla siebie kursy w jednym miejscu. Zarządzanie kompetencjami Im większą wiedzę mają pracownicy, tym lepsze efekty może osiągnąć firma. Najlepszym rozwiązaniem z zakresu zarządzania wiedzą pracowników jest zainwestowanie w model kompetencji i jego wdrożenie. Oracle Learning Management ułatwia wykorzystanie tej inwestycji poprzez rozszerzenie kompetencji, tak aby uwzględniały one cel tworzonego systemu nauczania. Aplikacja ta oferuje specjalistom odpowiedzialnym za obszar szkoleń wspólną platformę wielokrotnego użytku, umożliwiającą zdefiniowanie celów nauczania. Dla każdego kursu i ścieżki nauczania określane są kompetencje, jakie słuchacz nabędzie po ich ukończeniu. Korzystając z katalogu, słuchacze i kierownicy mogą wyszukiwać i realizować szkolenia, które ułatwią im osiągnięcie pożądanych kompetencji. Po zakończeniu szkolenia system automatycznie uaktualnia dane dotyczące kompetencji posiadanych przez słuchacza lub, opcjonalnie, aktualizacja

2 NAJWAŻNIEJSZE CECHY Integracja i automatyzacja modelu kompetencji Ścieżki nauczania Zarządzanie katalogiem Listy kontrolne zasobów Treści dostępne w trybie online Ocena wyników Funkcje współpracy z innymi systemami Dostęp dla słuchaczy Zarządzanie zasobami Automatyczne lub ręczne naliczanie kosztów Funkcje zwiększające zyski Funkcje samoobsługowe dla kierownictwa Zamieszczanie komunikatów na stronie głównej słuchacza Przygotowywanie kursów kompetencji odbywa się po wykonaniu zatwierdzenia nowych kompetencji przez uprawnioną osobę. Ścieżki nauczania Ścieżki nauczania umożliwiają słuchaczom, poprzez odpowiednie zarządzanie procesem zdobywania wiedzy, osiągnięcie celów nauczania wykraczających poza jeden kurs. Ścieżki takie stanowią połączenie kursów, których cele są zgodne z celami określonych grup słuchaczy, ułatwiają więc ukierunkowanie inwestycji edukacyjnych na zadania o znaczeniu krytycznym. Użytkownik może w elastyczny sposób tworzyć pakiety edukacyjne pod kątem celów związanych z określonymi rolami, wzrostem wydajności lub rozwojem zawodowym. Oracle Learning Management obsługuje trzy typy ścieżek nauczania: ścieżki katalogowe (dostępne w katalogu oferty szkoleniowej firmy), ścieżki utworzone przez słuchacza (indywidualne) i ścieżki utworzone przez kierownika. Pierwsza grupa umożliwia administratorom systemów szkoleń śledzenie postępów wszystkich słuchaczy. Dzięki integracji z aplikacjami Oracle do zarządzania talentami kierownicy mogą tworzyć ścieżki nauczania na podstawie ocen okresowych i innych procesów. Słuchacze mogą natomiast uwzględniać w swoich ścieżkach własne plany i cele nauczania. Nauka w trybie online Podstawową metodą szkoleń pracowników, klientów i partnerów w przedsiębiorstwach były tradycyjne zajęcia przypominające lekcje w klasach. Mogą one jednak okazać się bardzo kosztowne, ponieważ programy są wdrażane zbyt wolno w stosunku do potrzeb firmy, a z samych kursów może skorzystać ograniczona liczba osób. Nauka w trybie online pozwala natomiast na dotarcie do znacznie szerszej grupy odbiorców, nawet na całym świecie przy niewielkich kosztach. Oracle Learning Management w pełni obsługuje i ułatwia nauczanie online. Umożliwia to odtwarzacz treści, za pomocą którego można przedstawiać różnorodne szkolenia słuchaczom zlokalizowanym w dowolnym miejscu, posiadającym dostęp do Internetu. Zarządzanie treścią z możliwością jej wielokrotnego wykorzystania Przedsiębiorstwa podlegają presji, aby jak najszybciej przekazywać wiedzę uczącym się. Publikowaniem tej wiedzy w trybie online zajmują się oprócz tradycyjnych twórców programów szkoleń zespoły ds. produktów, kierownicy i specjaliści. Aby dostarczać słuchaczom aktualne informacje, dostawcy treści mogą łączyć dotychczasowe materiały z nowymi. Ułatwi im to spełnienie warunków różnych odbiorców. W systemie zarządzania nauczaniem nie ma potrzeby umieszczania informacji zawartych w innych kursach umieszczonych w tej samej ścieżce nauczania - przekłada się to na dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Oracle Learning Management umożliwia wielokrotne używanie i gromadzenie treści przy wykorzystaniu różnych mediów i sposobów nauczania. Ułatwia to dostosowanie się do różnych potrzeb edukacyjnych i preferowanych stylów przekazywania wiedzy. Ujednolicony katalog Aby więcej wiedzieć i więcej osiągnąć, trzeba się więcej uczyć. Dzięki elastycznym formom nauczania nauka powinna być przyjemnością, natomiast czas potrzebny na znalezienie odpowiednich kursów i nabycie wiedzy powinien być coraz krótszy. Aplikacja Oracle Learning Management została zoptymalizowana

3 PRODUKTY POWIĄZANE Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji Oracle Learning Management można ją zintegrować z następującymi aplikacjami: Oracle Human Resources (pełna integracja z modelem kompetencji aplikacji Oracle HR) Oracle Self-Service HR (dla kierowników) Oracle Order Management (obsługa zamówień) Oracle Receivables (fakturowanie) Oracle Projects (monitorowanie zasobów pod kątem czasu i wydatków) Oracle General Ledger (przelewy opłat czesnego i opłat za wykorzystanie zasobów) Oracle Payables (wykorzystanie zasobów). pod kątem najważniejszych zadań, a jej dodatkową zaletą jest intuicyjna obsługa. Umożliwia ona zarządzanie wszelkiego rodzaju formami szkoleń tradycyjne, online, synchroniczne (klasa wirtualna) i asynchroniczne. Ujednolicony katalog szkoleń Osoby odpowiedzialne za ofertę szkoleniową mogą z jednego miejsca w aplikacji dokładnie określić, jakie kursy są dostępne dla określonych osób w danym terminie. Przejrzysty układ katalogu szkoleń eliminuje wiele problemów, z którymi spotykają się użytkownicy systemów zorientowanych na treść. W ramach definiowania oferty możliwe jest określenie, które dane i w jaki sposób będą widoczne w katalogu słuchacza. Administratorzy mogą łatwo zarządzać wszystkimi zdarzeniami edukacyjnymi Ujednolicony katalog umożliwiający łączenie programów nauczania Katalog szkoleń ma budowę hierarchiczną, w której możliwe jest łączenie programów nauczania w grupy tematyczne. Ten sam kurs z określonymi celami nauczania można zaoferować na wiele sposobów, w różnych językach, w tysiącach miejsc i w różnych terminach. Użytkownicy nie muszą się więc zastanawiać, czy na przykład dany kurs online jest podobny do innego kursu prowadzonego przez instruktora. Po prostu kurs jest realizowany w wielu formach. Ukończenie szkolenia oznacza realizację jego celów niezależnie od tego, w jaki sposób treść została przekazana. Ten mieszany model zmniejsza koszty administracyjne i ułatwia naukę zorientowaną na cele. Przede wszystkim należy wiedzieć, czego powinni nauczyć się słuchacze, a dopiero później można zastanawiać się, w jaki sposób przekazać wiedzę. Ocena wyników nauczania Oracle Learning Management umożliwia ocenę zarówno wiedzy słuchaczy, jak i programu szkolenia. Dzięki sprawdzeniu efektywności nauczania firma zyskuje wartościowe informacje zwrotne dotyczące realizacji celów szkoleniowych. Mogą one ułatwić ocenę materiałów edukacyjnych oraz ich lepsze dostosowanie do celów przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia budowanie własnych testów lub ankiet i umieszczanie ich w katalogu szkoleniowym.

4 Rozszerzenie programu nauczania poza pracowników W wielu firmach istotnym zadaniem stawianym przed działem szkoleń jest dostarczanie szkoleń (np. z oferty produktowej, procedur współpracy ) dla klientów i partnerów. W takich przypadkach przedsiębiorstwo może osiągnąć szczególne korzyści z samoobsługowego dostępu do szkoleń. Automatyzacja procesu dystrybucji informacji o ofercie szkoleniowej i zapisów na kursy, obniżają w znaczący sposób koszty. Oracle Learning Management umożliwia obsługę klientów i partnerów tak samo, jak pracowników. Planowanie i zarządzanie zasobami Aby nauczanie przyniosło oczekiwane rezultaty, potrzebne jest odpowiednie zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w procesie szkolenia (sale, instruktorzy, komputery, podręczniki itp.). Zarządzanie tym obszarem może wymagać dużo czasu i pracy administracyjnej jeżeli nie jest wspierane przez odpowiednie narzędzia. Niewydajne zarządzanie zasobami może opóźnić realizację planów szkoleniowych i zmniejszyć zadowolenie słuchaczy, co prowadzi do obniżenia wskaźników przyswajania informacji, a tym samym do obniżenia poziomu wiedzy. Dzięki modelowi zasobów dostępnemu w aplikacji Oracle Learning Management, można zawsze kierować właściwe zasoby i wyposażenie w odpowiednie miejsca. Wszystkie potrzebne zasoby wystarczy zdefiniować tylko raz, aby następnie odwoływać się do nich podczas tworzenia planu. Za pomocą tego modelu można również wyszukiwać instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do prowadzenia danego kursu. Możliwości konfigurowania systemu stosownie do potrzeb firmy Udane wdrożenie systemu zarządzania szkoleniami w przedsiębiorstwie zależy w dużym stopniu od łatwości jego użycia przez uczących się, kierowników i administratorów. Ważna jest również możliwość elastycznego dostosowywania systemu do specyficznej kultury przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Oracle Learning Management oferuje wyjątkową elastyczność i opcje konfiguracji, które umożliwiają personalizację interfejsu użytkownika na poziomie funkcji użytkownika, lokalizacji, organizacji, a także samego użytkownika. Funkcje personalizacji obejmują m.in. dostosowywanie tekstów etykiet, podpowiedzi i wskazówek, wyświetlanie, ukrywanie lub zmianę kolejności pól, ograniczanie wyświetlanych wyników zapytań, dodawanie pól, przycisków, łączy, list wyboru i obrazów, definiowanie i zapisywanie wyszukiwań, a także zmianę układu kolumn oraz porządku sortowania. NAJWAŻNIEJSZE CECHY - PODSUMOWANIE Integracja i automatyzacja modelu kompetencji Przeszukiwanie katalogu w celu wyboru kursów lub opracowania ścieżek nauczania dających odpowiednie kompetencje. Konfigurowanie uaktualnień profili kompetencji słuchaczy po ukończeniu kursu. Ścieżki nauczania Umożliwienie administratorom łączenia powiązanych ze sobą kursów, przypisywania celów do kompetencji oraz publikowania całych pakietów.

5 Umożliwienie słuchaczom tworzenia własnych ścieżek nauczania składających się z kursów, które chcą ukończyć. Umożliwienie kierownikom tworzenia ścieżek nauczania dla poszczególnych pracowników, które ułatwią osiągnięcie celów przed następną oceną wyników pracy. Zarządzanie katalogiem Generowanie hiperłączy prowadzących do kursu/klasy/ścieżki nauczania/oferty w katalogu słuchacza. Słuchacze mogą uzyskać dostęp do tych hiperłączy za pośrednictwem poczty elektronicznej, stron WWW lub portali, co umożliwi im elastyczne korzystanie z alternatywnych metod komunikacji. Listy kontrolne zasobów Tworzenie listy kontrolnej zasobów, która umożliwi administratorom szkoleń określenie, które zasoby (w tym instruktorzy i sprzęt) powinny zostać wykorzystane przez planistów przygotowujących oferty kursów. Definiowanie kompetencji zdobywanych na kursie lub w ramach ścieżki nauczania. Definiowanie kompetencji wymaganych do prowadzenia zajęć; umożliwienie planistom wyszukiwania i rezerwowania odpowiednich instruktorów; stopniowe zmniejszanie wymagań do momentu znalezienia odpowiedniej osoby. Treści dostępne w trybie online Gromadzenie materiałów pomocniczych za pomocą różnych narzędzi do tworzenia stron WWW. Wielokrotne wykorzystanie kontentu szkoleniowego w ramach różnych kursów. Nauczanie preskryptywne ukończenie jednego kursu umożliwia automatyczne zaznaczenie innych kursów jako ukończone. Ocena wyników Tworzenie testów, które umożliwiają sprawdzenie i ocenę umiejętności słuchaczy w ramach kursu lub niezależnie od niego. Przeglądanie wyników i analizowanie tendencji za pomocą statystyki testów. Zarządzanie bankami pytań testowych ułatwiające ich lepsze wykorzystanie. Tworzenie testów z ograniczonym czasem na rozwiązanie. Opcjonalne ograniczenie liczby powtórzeń testu i ustalenie odstępów czasowych między tymi powtórzeniami. Możliwość oceny słuchaczy za pomocą testu lub ankiety. Importowanie testów z pliku XML. Oznaczanie sekcji obowiązkowych lub opcjonalnych. Współpraca Integracja z rozwiązaniem Oracle Web Conferencing lub zsynchronizowanymi platformami dostaw w trybie online oferowanymi przez inne firmy,

6 umożliwiająca współużytkowanie aplikacji, zgłaszanie się do odpowiedzi, korzystanie z tablicy, natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych oraz korzystanie z innych funkcji wirtualnej klasy. Dostęp dla słuchaczy Definiowanie dostępu do każdego obiektu katalogowego. Zapewniony dostęp do wszystkich obiektów niższego rzędu, takich jak kategorie, ścieżki nauczania, kursy, oferty i klasy. Określenie typu dostępu dla każdej klasy jako publiczny lub ograniczony. Zarządzanie zasobami Umożliwienie administratorom przypisywania kosztów do określonej rezerwacji, na podstawie wykorzystania zasobów, w celu zarejestrowania faktur przychodzących od dostawców lub wygenerowania odpowiednich kosztów w księdze głównej systemu Oracle (Oracle General Ledger). Planowanie całego scenariusza zasobów i budżetu dla każdej grupy przed rozpoczęciem zapisów. Zastosowanie specjalnych instrukcji dotyczących rezerwacji, takich jak np. Ten instruktor nie może wyjeżdżać w grudniu. Automatyczne lub ręczne naliczanie kosztów Ustalanie cen i automatyczne naliczanie należności za naukę w systemie tradycyjnym i w trybie online. Opcjonalny transfer kosztów do firmy dostawcy. Transfer kosztów do księgi głównej systemu Oracle, ewentualnie z indywidualnym potwierdzeniem. Funkcje zwiększające zyski Integracja z pakietem Oracle E-Business Suite usprawniająca realizację zamówień zarówno w przypadku kursów zbiorczych prowadzonych przez instruktora, jak i lekcji indywidualnych (w siedzibie klienta). Funkcje samoobsługowe dla kierownictwa Samoobsługowe funkcje zarządzania kadrami ułatwiają kierownikom realizację zadań dotyczących pracowników, takich jak: zarządzanie całym procesem nauki pracownika, z zapisami i anulowaniem włącznie, za pośrednictwem widoku głównego słuchacza; przeglądanie informacji dotyczących nauki wraz z innymi danymi istotnymi dla kierownictwa, takimi jak płace i zadania, w widokach dla kierownictwa. Przygotowywanie kursów Zarządzanie działaniami związanymi z przygotowywaniem różnego typu kursów. Rezerwowanie zasobów na projektowanie i tworzenie kursów.

7

8 Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa tel fax Copyright 2008 Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, zaś jego treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub transmitowany w żadnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT) ORACLE DATA SHEET NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami

PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI Dostosowanie szkoleń do celów przedsiębiorstwa Promowanie kultury przedsiębiorstwa zorientowanej na wyniki Usprawnienie procesu nauki i obniżenie

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES)

ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES) NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Przeniesienia Awanse i zmiany kategorii zaszeregowania Relokacja Zmiany na stanowiskach kierowniczych Rozwiązywanie stosunku pracy Przeglądanie indywidualnych i grupowych systemów

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Oracle Data Sheet NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Elastyczność w obsłudze przedsiębiorstwa Zautomatyzowane procesy zarządzania kadrami System wynagrodzeń oparty na regułach Przyciąganie do firmy pracowników o kluczowym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług

Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług ii Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług Spis treści Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES)

ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES) ORACLE DATA SHEET NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Przeniesienia Awanse i zmiany kategorii zaszeregowania Relokacja Zmiany na stanowiskach kierowniczych Rozwiązywanie stosunku pracy Przeglądanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ORACLE PŁACE. Oracle Data Sheet. Najważniejsze właściwości

ORACLE PŁACE. Oracle Data Sheet. Najważniejsze właściwości Przychody i potrącenia Definiowanie nieograniczonej liczby składników: przychodów i potrąceń Rejestracja pełnej historii wypłat pracownika oraz algorytmów ich obliczania Możliwość określenia sald, na które

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Replikacje 2 1 Podstawowe pojęcia Strategie replikacji Agenci replikacji Typy replikacji Modele replikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo