ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)"

Transkrypt

1 NAJWAŻNIEJSZEA FUNKCJE kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności i rozwój zawodowy pracowników zarządzanie za pomocą ujednoliconego centralnego katalogu, umożliwiające połączenie tradycyjnych kursów szkoleniowych z indywidualnymi programami opracowanymi przez użytkownika tworzenie testów umożliwiających ocenę wiedzy słuchacza i efektywność programu nauczania, dostarczających wartościowych informacji zwrotnych o stopniu osiągnięcia celów przez przedsiębiorstwo i pracowników ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING ) Jednym z podstawowych zadań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne na rynku jest optymalizacja wydajności pracy we wszystkich procesach gospodarczych. Zarządzanie nauczaniem powinno być rozpatrywane właśnie w kategoriach inwestycji, nie zaś jako źródło kosztów. Aby to osiągnąć, należy bezpośrednio powiązać zdobywanie wiedzy z głównymi inicjatywami biznesowymi. Do tego właśnie służy aplikacja Oracle Learning Management. Wchodzi ona w skład pakietu Oracle E-Business Suite, zintegrowanego zestawu współpracujących ze sobą aplikacji. Oracle Learning Management obsługuje wszystkie modele edukacyjne. Oferuje ujednolicony system szkolenia obejmujący najszerzej rozumiane przedsiębiorstwo pracowników, klientów i partnerów. Ponieważ aplikacja ta wchodzi w skład pakietu Oracle E-Business Suite, umożliwia ona również dopasowanie procesów i celów nauczania do potrzeb i inicjatyw przedsiębiorstwa. Pracownicy, klienci i partnerzy mogą znaleźć odpowiednie dla siebie kursy w jednym miejscu. Zarządzanie kompetencjami Im większą wiedzę mają pracownicy, tym lepsze efekty może osiągnąć firma. Najlepszym rozwiązaniem z zakresu zarządzania wiedzą pracowników jest zainwestowanie w model kompetencji i jego wdrożenie. Oracle Learning Management ułatwia wykorzystanie tej inwestycji poprzez rozszerzenie kompetencji, tak aby uwzględniały one cel tworzonego systemu nauczania. Aplikacja ta oferuje specjalistom odpowiedzialnym za obszar szkoleń wspólną platformę wielokrotnego użytku, umożliwiającą zdefiniowanie celów nauczania. Dla każdego kursu i ścieżki nauczania określane są kompetencje, jakie słuchacz nabędzie po ich ukończeniu. Korzystając z katalogu, słuchacze i kierownicy mogą wyszukiwać i realizować szkolenia, które ułatwią im osiągnięcie pożądanych kompetencji. Po zakończeniu szkolenia system automatycznie uaktualnia dane dotyczące kompetencji posiadanych przez słuchacza lub, opcjonalnie, aktualizacja

2 NAJWAŻNIEJSZE CECHY Integracja i automatyzacja modelu kompetencji Ścieżki nauczania Zarządzanie katalogiem Listy kontrolne zasobów Treści dostępne w trybie online Ocena wyników Funkcje współpracy z innymi systemami Dostęp dla słuchaczy Zarządzanie zasobami Automatyczne lub ręczne naliczanie kosztów Funkcje zwiększające zyski Funkcje samoobsługowe dla kierownictwa Zamieszczanie komunikatów na stronie głównej słuchacza Przygotowywanie kursów kompetencji odbywa się po wykonaniu zatwierdzenia nowych kompetencji przez uprawnioną osobę. Ścieżki nauczania Ścieżki nauczania umożliwiają słuchaczom, poprzez odpowiednie zarządzanie procesem zdobywania wiedzy, osiągnięcie celów nauczania wykraczających poza jeden kurs. Ścieżki takie stanowią połączenie kursów, których cele są zgodne z celami określonych grup słuchaczy, ułatwiają więc ukierunkowanie inwestycji edukacyjnych na zadania o znaczeniu krytycznym. Użytkownik może w elastyczny sposób tworzyć pakiety edukacyjne pod kątem celów związanych z określonymi rolami, wzrostem wydajności lub rozwojem zawodowym. Oracle Learning Management obsługuje trzy typy ścieżek nauczania: ścieżki katalogowe (dostępne w katalogu oferty szkoleniowej firmy), ścieżki utworzone przez słuchacza (indywidualne) i ścieżki utworzone przez kierownika. Pierwsza grupa umożliwia administratorom systemów szkoleń śledzenie postępów wszystkich słuchaczy. Dzięki integracji z aplikacjami Oracle do zarządzania talentami kierownicy mogą tworzyć ścieżki nauczania na podstawie ocen okresowych i innych procesów. Słuchacze mogą natomiast uwzględniać w swoich ścieżkach własne plany i cele nauczania. Nauka w trybie online Podstawową metodą szkoleń pracowników, klientów i partnerów w przedsiębiorstwach były tradycyjne zajęcia przypominające lekcje w klasach. Mogą one jednak okazać się bardzo kosztowne, ponieważ programy są wdrażane zbyt wolno w stosunku do potrzeb firmy, a z samych kursów może skorzystać ograniczona liczba osób. Nauka w trybie online pozwala natomiast na dotarcie do znacznie szerszej grupy odbiorców, nawet na całym świecie przy niewielkich kosztach. Oracle Learning Management w pełni obsługuje i ułatwia nauczanie online. Umożliwia to odtwarzacz treści, za pomocą którego można przedstawiać różnorodne szkolenia słuchaczom zlokalizowanym w dowolnym miejscu, posiadającym dostęp do Internetu. Zarządzanie treścią z możliwością jej wielokrotnego wykorzystania Przedsiębiorstwa podlegają presji, aby jak najszybciej przekazywać wiedzę uczącym się. Publikowaniem tej wiedzy w trybie online zajmują się oprócz tradycyjnych twórców programów szkoleń zespoły ds. produktów, kierownicy i specjaliści. Aby dostarczać słuchaczom aktualne informacje, dostawcy treści mogą łączyć dotychczasowe materiały z nowymi. Ułatwi im to spełnienie warunków różnych odbiorców. W systemie zarządzania nauczaniem nie ma potrzeby umieszczania informacji zawartych w innych kursach umieszczonych w tej samej ścieżce nauczania - przekłada się to na dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Oracle Learning Management umożliwia wielokrotne używanie i gromadzenie treści przy wykorzystaniu różnych mediów i sposobów nauczania. Ułatwia to dostosowanie się do różnych potrzeb edukacyjnych i preferowanych stylów przekazywania wiedzy. Ujednolicony katalog Aby więcej wiedzieć i więcej osiągnąć, trzeba się więcej uczyć. Dzięki elastycznym formom nauczania nauka powinna być przyjemnością, natomiast czas potrzebny na znalezienie odpowiednich kursów i nabycie wiedzy powinien być coraz krótszy. Aplikacja Oracle Learning Management została zoptymalizowana

3 PRODUKTY POWIĄZANE Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji Oracle Learning Management można ją zintegrować z następującymi aplikacjami: Oracle Human Resources (pełna integracja z modelem kompetencji aplikacji Oracle HR) Oracle Self-Service HR (dla kierowników) Oracle Order Management (obsługa zamówień) Oracle Receivables (fakturowanie) Oracle Projects (monitorowanie zasobów pod kątem czasu i wydatków) Oracle General Ledger (przelewy opłat czesnego i opłat za wykorzystanie zasobów) Oracle Payables (wykorzystanie zasobów). pod kątem najważniejszych zadań, a jej dodatkową zaletą jest intuicyjna obsługa. Umożliwia ona zarządzanie wszelkiego rodzaju formami szkoleń tradycyjne, online, synchroniczne (klasa wirtualna) i asynchroniczne. Ujednolicony katalog szkoleń Osoby odpowiedzialne za ofertę szkoleniową mogą z jednego miejsca w aplikacji dokładnie określić, jakie kursy są dostępne dla określonych osób w danym terminie. Przejrzysty układ katalogu szkoleń eliminuje wiele problemów, z którymi spotykają się użytkownicy systemów zorientowanych na treść. W ramach definiowania oferty możliwe jest określenie, które dane i w jaki sposób będą widoczne w katalogu słuchacza. Administratorzy mogą łatwo zarządzać wszystkimi zdarzeniami edukacyjnymi Ujednolicony katalog umożliwiający łączenie programów nauczania Katalog szkoleń ma budowę hierarchiczną, w której możliwe jest łączenie programów nauczania w grupy tematyczne. Ten sam kurs z określonymi celami nauczania można zaoferować na wiele sposobów, w różnych językach, w tysiącach miejsc i w różnych terminach. Użytkownicy nie muszą się więc zastanawiać, czy na przykład dany kurs online jest podobny do innego kursu prowadzonego przez instruktora. Po prostu kurs jest realizowany w wielu formach. Ukończenie szkolenia oznacza realizację jego celów niezależnie od tego, w jaki sposób treść została przekazana. Ten mieszany model zmniejsza koszty administracyjne i ułatwia naukę zorientowaną na cele. Przede wszystkim należy wiedzieć, czego powinni nauczyć się słuchacze, a dopiero później można zastanawiać się, w jaki sposób przekazać wiedzę. Ocena wyników nauczania Oracle Learning Management umożliwia ocenę zarówno wiedzy słuchaczy, jak i programu szkolenia. Dzięki sprawdzeniu efektywności nauczania firma zyskuje wartościowe informacje zwrotne dotyczące realizacji celów szkoleniowych. Mogą one ułatwić ocenę materiałów edukacyjnych oraz ich lepsze dostosowanie do celów przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia budowanie własnych testów lub ankiet i umieszczanie ich w katalogu szkoleniowym.

4 Rozszerzenie programu nauczania poza pracowników W wielu firmach istotnym zadaniem stawianym przed działem szkoleń jest dostarczanie szkoleń (np. z oferty produktowej, procedur współpracy ) dla klientów i partnerów. W takich przypadkach przedsiębiorstwo może osiągnąć szczególne korzyści z samoobsługowego dostępu do szkoleń. Automatyzacja procesu dystrybucji informacji o ofercie szkoleniowej i zapisów na kursy, obniżają w znaczący sposób koszty. Oracle Learning Management umożliwia obsługę klientów i partnerów tak samo, jak pracowników. Planowanie i zarządzanie zasobami Aby nauczanie przyniosło oczekiwane rezultaty, potrzebne jest odpowiednie zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w procesie szkolenia (sale, instruktorzy, komputery, podręczniki itp.). Zarządzanie tym obszarem może wymagać dużo czasu i pracy administracyjnej jeżeli nie jest wspierane przez odpowiednie narzędzia. Niewydajne zarządzanie zasobami może opóźnić realizację planów szkoleniowych i zmniejszyć zadowolenie słuchaczy, co prowadzi do obniżenia wskaźników przyswajania informacji, a tym samym do obniżenia poziomu wiedzy. Dzięki modelowi zasobów dostępnemu w aplikacji Oracle Learning Management, można zawsze kierować właściwe zasoby i wyposażenie w odpowiednie miejsca. Wszystkie potrzebne zasoby wystarczy zdefiniować tylko raz, aby następnie odwoływać się do nich podczas tworzenia planu. Za pomocą tego modelu można również wyszukiwać instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do prowadzenia danego kursu. Możliwości konfigurowania systemu stosownie do potrzeb firmy Udane wdrożenie systemu zarządzania szkoleniami w przedsiębiorstwie zależy w dużym stopniu od łatwości jego użycia przez uczących się, kierowników i administratorów. Ważna jest również możliwość elastycznego dostosowywania systemu do specyficznej kultury przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Oracle Learning Management oferuje wyjątkową elastyczność i opcje konfiguracji, które umożliwiają personalizację interfejsu użytkownika na poziomie funkcji użytkownika, lokalizacji, organizacji, a także samego użytkownika. Funkcje personalizacji obejmują m.in. dostosowywanie tekstów etykiet, podpowiedzi i wskazówek, wyświetlanie, ukrywanie lub zmianę kolejności pól, ograniczanie wyświetlanych wyników zapytań, dodawanie pól, przycisków, łączy, list wyboru i obrazów, definiowanie i zapisywanie wyszukiwań, a także zmianę układu kolumn oraz porządku sortowania. NAJWAŻNIEJSZE CECHY - PODSUMOWANIE Integracja i automatyzacja modelu kompetencji Przeszukiwanie katalogu w celu wyboru kursów lub opracowania ścieżek nauczania dających odpowiednie kompetencje. Konfigurowanie uaktualnień profili kompetencji słuchaczy po ukończeniu kursu. Ścieżki nauczania Umożliwienie administratorom łączenia powiązanych ze sobą kursów, przypisywania celów do kompetencji oraz publikowania całych pakietów.

5 Umożliwienie słuchaczom tworzenia własnych ścieżek nauczania składających się z kursów, które chcą ukończyć. Umożliwienie kierownikom tworzenia ścieżek nauczania dla poszczególnych pracowników, które ułatwią osiągnięcie celów przed następną oceną wyników pracy. Zarządzanie katalogiem Generowanie hiperłączy prowadzących do kursu/klasy/ścieżki nauczania/oferty w katalogu słuchacza. Słuchacze mogą uzyskać dostęp do tych hiperłączy za pośrednictwem poczty elektronicznej, stron WWW lub portali, co umożliwi im elastyczne korzystanie z alternatywnych metod komunikacji. Listy kontrolne zasobów Tworzenie listy kontrolnej zasobów, która umożliwi administratorom szkoleń określenie, które zasoby (w tym instruktorzy i sprzęt) powinny zostać wykorzystane przez planistów przygotowujących oferty kursów. Definiowanie kompetencji zdobywanych na kursie lub w ramach ścieżki nauczania. Definiowanie kompetencji wymaganych do prowadzenia zajęć; umożliwienie planistom wyszukiwania i rezerwowania odpowiednich instruktorów; stopniowe zmniejszanie wymagań do momentu znalezienia odpowiedniej osoby. Treści dostępne w trybie online Gromadzenie materiałów pomocniczych za pomocą różnych narzędzi do tworzenia stron WWW. Wielokrotne wykorzystanie kontentu szkoleniowego w ramach różnych kursów. Nauczanie preskryptywne ukończenie jednego kursu umożliwia automatyczne zaznaczenie innych kursów jako ukończone. Ocena wyników Tworzenie testów, które umożliwiają sprawdzenie i ocenę umiejętności słuchaczy w ramach kursu lub niezależnie od niego. Przeglądanie wyników i analizowanie tendencji za pomocą statystyki testów. Zarządzanie bankami pytań testowych ułatwiające ich lepsze wykorzystanie. Tworzenie testów z ograniczonym czasem na rozwiązanie. Opcjonalne ograniczenie liczby powtórzeń testu i ustalenie odstępów czasowych między tymi powtórzeniami. Możliwość oceny słuchaczy za pomocą testu lub ankiety. Importowanie testów z pliku XML. Oznaczanie sekcji obowiązkowych lub opcjonalnych. Współpraca Integracja z rozwiązaniem Oracle Web Conferencing lub zsynchronizowanymi platformami dostaw w trybie online oferowanymi przez inne firmy,

6 umożliwiająca współużytkowanie aplikacji, zgłaszanie się do odpowiedzi, korzystanie z tablicy, natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych oraz korzystanie z innych funkcji wirtualnej klasy. Dostęp dla słuchaczy Definiowanie dostępu do każdego obiektu katalogowego. Zapewniony dostęp do wszystkich obiektów niższego rzędu, takich jak kategorie, ścieżki nauczania, kursy, oferty i klasy. Określenie typu dostępu dla każdej klasy jako publiczny lub ograniczony. Zarządzanie zasobami Umożliwienie administratorom przypisywania kosztów do określonej rezerwacji, na podstawie wykorzystania zasobów, w celu zarejestrowania faktur przychodzących od dostawców lub wygenerowania odpowiednich kosztów w księdze głównej systemu Oracle (Oracle General Ledger). Planowanie całego scenariusza zasobów i budżetu dla każdej grupy przed rozpoczęciem zapisów. Zastosowanie specjalnych instrukcji dotyczących rezerwacji, takich jak np. Ten instruktor nie może wyjeżdżać w grudniu. Automatyczne lub ręczne naliczanie kosztów Ustalanie cen i automatyczne naliczanie należności za naukę w systemie tradycyjnym i w trybie online. Opcjonalny transfer kosztów do firmy dostawcy. Transfer kosztów do księgi głównej systemu Oracle, ewentualnie z indywidualnym potwierdzeniem. Funkcje zwiększające zyski Integracja z pakietem Oracle E-Business Suite usprawniająca realizację zamówień zarówno w przypadku kursów zbiorczych prowadzonych przez instruktora, jak i lekcji indywidualnych (w siedzibie klienta). Funkcje samoobsługowe dla kierownictwa Samoobsługowe funkcje zarządzania kadrami ułatwiają kierownikom realizację zadań dotyczących pracowników, takich jak: zarządzanie całym procesem nauki pracownika, z zapisami i anulowaniem włącznie, za pośrednictwem widoku głównego słuchacza; przeglądanie informacji dotyczących nauki wraz z innymi danymi istotnymi dla kierownictwa, takimi jak płace i zadania, w widokach dla kierownictwa. Przygotowywanie kursów Zarządzanie działaniami związanymi z przygotowywaniem różnego typu kursów. Rezerwowanie zasobów na projektowanie i tworzenie kursów.

7

8 Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa tel fax Copyright 2008 Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, zaś jego treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub transmitowany w żadnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES)

ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES) NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Przeniesienia Awanse i zmiany kategorii zaszeregowania Relokacja Zmiany na stanowiskach kierowniczych Rozwiązywanie stosunku pracy Przeglądanie indywidualnych i grupowych systemów

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise.

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Czym jest PYTON E-Learning PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Rysunek 1 Podział platformy PYTON Enterprise na systemy PYTON E-Learning jest systemem

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo