INFOR MATOR OŚWI ATOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOR MATOR OŚWI ATOWY"

Transkrypt

1 INFORMATOR OŚWIATOWY Dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego Rok szkolny 2009/2010 Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych cc

2 DANE TELEADRESOWE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach ul. Sikorskiego 68, Łapy tel./fax (085) Liceum Ogólnokształcące w Łapach ul. Boh. Westerplatte 10, Łapy tel./fax (085) Centrum Edukacji w Supraślu ul. Piłsudskiego 64, Supraśl tel./fax (085) Zespół Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 5, Michałowo tel./fax (085) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej ul. Sienkiewicza 7, Czarna Białostocka tel./fax (085) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, Łapy tel. (085) , fax. (085) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ul. Słonimska 15/1, Białystok tel./fax (085) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach ul. Boh. Westerplatte 8, Łapy tel./fax (085)

3 Gdy widzę dziecko ogarniają mnie dwa uczucia: czułość do tego, kim ono jest oraz szacunek do tego, kim może ono zostać w przyszłości Pasteur Drogi Gimnazjalisto! Zapewne już od dawna zastanawiasz się wraz z rodzicami, jak zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjną i przyszłą karierę zawodową. Musisz wiedzieć, że nauka we właściwej szkole ponadgimnazjalnej może okazać się jej najistotniejszym etapem, który zaważy na Twoim życiu nie tylko zawodowym, ale społecznym i osobistym. Toteż decyzja o dalszym kształceniu powinna być świadoma, a więc przemyślana i podjęta rozważnie, z uwzględnieniem nie tylko Twoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychicznych i fizycznych oraz stanu zdrowia, ale także obecnej i prognozowanej sytuacji na rynku pracy. Od tej decyzji zależeć będzie bowiem Twoje dorosłe życie. To przede wszystkim z myślą o tegorocznych absolwentach gimnazjów Starostwo Powiatowe w Białymstoku przygotowało Informator oświatowy na rok szkolny 2009/2010, który zawiera szczegółowe dane o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki. Proszę Was o dokładne zapoznanie się z ofertami edukacyjnymi poszczególnych szkół, abyście mogli dokonać wyboru oferty umożliwiającej Wam w przyszłości jak najlepszą realizację Waszych planów, ambicji i zamierzeń, rozwinięcia zainteresowań i talentów. Drodzy uczniowie, życzę Wam, abyście zakończyli edukację w gimnazjum z satysfakcjonującymi ocenami oraz rozpoczęli naukę w nowym roku szkolnym w wymarzonej szkole ponadgimnazjalnej. Starosta Białostocki Wiesław Pusz - 3 -

4 W roku szkolnym 2009/2010 absolwenci gimnazjum mogą wybrać dalszą drogę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu białostockiego w następujących typach szkół: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE daje uczniowi wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Jest idealną szkołą, która przygotuje Cię do egzaminów na wyższe studia, pozwoli rozwinąć Twoje zainteresowania językowe, humanistyczne, matematyczno fizyczne, biologiczno chemiczne. Nauka w liceum trwa 3 lata, a dawne profile zastąpione zostały tzw. poszerzonymi przedmiotami. Oznacza to, że w zależności od zainteresowań uczniów, zwiększa się liczbę godzin wybranych przedmiotów nauczania. Jakie to są przedmioty? Przepisy oświatowe w tym zakresie mówią, że szkoła może wybrać 2, 3 lub 4 przedmioty z 10 następujących: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, wiedza o kulturze, technologia informacyjna. ZAPAMIĘTAJ! ukończenie liceum ogólnokształcące nie da Ci żadnego zawodu, ale świetnie przygotuje do podjęcia wyższych studiów lub dalszego kształcenia w szkole policealnej

5 TECHNIKUM to szkoła, w której nauka trwa 4 lata. Technikum daje możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej. Jest to szkoła, która da Ci i zawód i jeśli zdasz egzamin z przygotowania zawodowego tytuł technika w określonym zawodzie. Większość obecnych techników kształci swoich uczniów w tzw. zawodach szerokoprofilowych. Oznacza to, że w końcowym etapie kształcenia (klasy III IV) szkoła realizuje przygotowanie specjalistyczne, które odzwierciedla potrzeby rynku pracy oraz zainteresowania uczniowskie. Odbywa się to na przedmiotach zwanych zajęciami specjalizującymi lub specjalizacją zawodową, dających przyszłemu technikowi dodatkową wiedzę i umiejętności. ZAPAMIĘTAJ! Absolwent technikum będzie w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa), albo może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Założenia programowoorganizacyjne kształcenia w danym zawodzie w technikum określają konkretne wymagania psychofizyczne i przeciwwskazania lekarskie, obowiązujące w danym zawodzie, o które powinieneś w szkole zapytać. Unikniesz w ten sposób przykrej sytuacji, kiedy w trakcie zajęć praktycznych okaże się, że nie będziesz mógł wykonywać pewnych zadań. Może się też okazać, że nie będziesz mógł w ogóle pracować w tym zawodzie. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształci swoich uczniów w cyklu 2-letnim i 3-letnim. Przy wyborze zasadniczej szkoły zawodowej nie kieruj się jednak tym, czy nauka w niej trwa 2 czy 3 lata. Wybierz taką, która Cię interesuje i da wymarzony zawód. ZAPAMIĘTAJ! Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej czekać Cię będzie jeszcze zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny, po którym uzyskasz tytuł robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie. Możesz również kontynuować naukę w 2-letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub w 3-letnim technikum uzupełniającym

6 Zanim zdecydujesz się na złożenie dokumentów w danej szkole: skorzystaj z Dni Otwartych Szkoły zbierz o niej jak najwięcej informacji zainteresuj się jej wyglądem, otoczeniem Jednym słowem, pytaj o wszystko, co Cię interesuje w tej szkole! Jakie dokumenty należy składać? Koniecznie udaj się do wybranej szkoły, zadzwoń do niej lub zasięgnij informacji na stronie internetowej. Niektóre ze szkół posiadają gotowe formularze, które należy wypełnić. Dlatego też, zanim zaczniesz kompletować stosowne dokumenty, zapytaj o nie w sekretariacie szkolnym. W jakim terminie należy składać dokumenty? Dokumenty do wybranych przez Was szkół należy składać w okresie: od 16 marca do 29 maja 2009 r. Do ilu szkół ponadgimnazjalnych można składać dokumenty? Nie więcej niż do trzech. Kiedy będzie ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych? W dniu 25 czerwca 2009 roku. Szkoły prowadzone przez Powiat Białostocki przygotowały również bogatą ofertę szkół ponadgimnazjalnych dla osób dorosłych, a mianowicie: 3 - letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (dla absolwentów gimnazjów), dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej), szkoły policealne dla dorosłych o okresie kształcenia nie dłuższym niż 2,5 roku (dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych)

7 Podlaski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 7/09 z dnia 17 lutego 2009 r. ustalił następujące terminy rekrutacji do szkół publicznych: Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: Składanie dokumentów Składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego Ogłoszenie wolnych miejsc Składanie dokumentów Ogłoszenie listy przyjętych Od 16 marca do 29 maja 2009 r. do godz Od 1 do 17 czerwca 2009 r. do godz Do 24 czerwca 2009 r. do godz r. o godz Od 26 do 29 czerwca 2009 r. do godz czerwca 2009 r. o godz Od 01 do 02 lipca 2009 r. do godz lipca 2009 r. o godz Licea i technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Składanie dokumentów Składanie świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej Egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły Od 16 marca do 29 maja 2009 r. do godz Do 24 czerwca 2009 r. do godz Od 29 czerwca do 2 lipca 2009 r. dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły 2 lipca 2009 r. o godz

8 Szkoły policealne Składanie dokumentów Egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły Od 22 czerwca do 7 sierpnia 2009 r. do godz Od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2009 r. dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły Do 28 sierpnia 2009 r. do godz Szkoły dla dorosłych Składanie dokumentów Egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin przeprowadza Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły Do 17 sierpnia 2009 r. do godz Od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2009 r. dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły Do 28 sierpnia 2009 r. do godz

9 INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ Zasady przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami), a także Zarządzeniu Nr 7/09 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2009r. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów I. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum pkt. 2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych - 60 pkt. ocena celująca - 15 pkt. ocena bardzo dobra - 13 pkt. ocena dobra - 10 pkt. ocena dostateczna - 6 pkt. 3. za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum - 40 pkt. a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt. b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki oraz konkursie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego : - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt. - finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt. c) uzyskane wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie tylko osiągnięcia ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 4 pkt. - wojewódzkim - 5 pkt. - ponadwojewódzkim - 6 pkt. - ogólnopolskim - 7 pkt. d) uzyskane wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie - tylko osiągnięcia ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 3 pkt. - wojewódzkim - 4 pkt. - ponadwojewódzkim - 5 pkt. - ogólnopolskim - 6 pkt. e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 5 pkt. Wskazane w pkt. 3 lit. b), c), d), e) osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły

10 II. Przepisu ust. I pkt.1 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W postępowaniu rekrutacyjnym w/w kandydatów brane pod uwagę są tylko osiągnięcia wymienione w ust. I pkt 2 i 3. III. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: - sieroty; osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych - kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, - kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. IV. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów. V. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów. VI. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów. VII. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej. VIII. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkół dających średnie wykształcenie. IX. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŁAPACH ul. Sikorskiego Łapy tel./fax (085) Jam nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli wyrosłem Słowa ilustrujące postawę patrona szkoły, który zyskał uznanie nie jako bogaty szlachcic ani beneficjent żup solnych lecz jako żołnierz broniący w XVII wieku atakowanej zewsząd Rzeczpospolitej. Atuty szkoły: Patron: HETMAN STEFAN CZARNIECKI - nadanie szkole imienia (28 października 1980 r.) Szkoła posiada certyfikat jakości szkoły Szkoła Przedsiębiorczości. Prowadzenie innowacji pedagogicznej w liceum ogólnokształcącym polegającej na realizacji zagadnień bezpieczeństwa powszechnego i integracji z Unią Europejską. Różnorodność oferty edukacyjnej. Fachowo przygotowani nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Bardzo dobra baza dydaktyczna. Bogata historia i tradycja szkoły. Współpraca ze szkołami z całej Polski noszącymi imię Stefana Czarnieckiego. Komputeryzacja wszystkich dziedzin pracy szkoły. Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych. Możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia dodatkowych kwalifikacji w Akademii CISCO i Akademii Apple. Dla uczniów z poza Łap możliwość zamieszkania w internacie. Położenie szkoły w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP i PKS. Szkoła jest bezpieczna (monitoring). Szkoła posiada: Pełnometrażową salę gimnastyczną. Małą salę gimnastyczną do ćwiczeń gimnastycznych i uroczystości szkolnych. Nowoczesne pracownie komputerowe: PC i Macintosh wraz z oprogramowaniem do nauczania informatyki i innych przedmiotów ze stałym dostępem do Internetu. Nowoczesne laboratoria do nauczania języków obcych. Skomputeryzowane Centrum Informacyjne. Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Wśród pomocy naukowych są między innymi tablice interaktywne, projektory, rzutniki, telewizory, monitory, komputery

12 Zajęcia pozalekcyjne: Kabaret Krzywe Oko. Redakcja gazety Z Tytułem. Zespół wokalno instrumentalny Zawsze skąpani muzyką. Sekcje sportowe we wszystkich podstawowych dyscyplinach sportowych dla chłopców i dziewcząt. Klub wolontariatu. Miniprzedsiębiorstwo Ekonomikus. Koła przedmiotowe. Zajęcia wyrównawcze. Udział w projektach: Pracownie komputerowe dla szkół - projekt MEN współfinansowany z EFS. Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkolnictwa Zawodowego Program PHARE 2002, Rozwój Zasobów Ludzkich, r. szk. 2005/2006 i 2006/2007. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach projekt MEN. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Białostockiego I i II, 2006,2007 r. Program stypendialny I, II, III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki ZPORR , Działanie 2.2. Aktywna Szkoła SPO RZL , Działanie 2.1, projekt pn. Wiedza i kultura przepustką do świata. Szerokie horyzonty dla techników - POKL , Działanie 9.2. SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej, POKL , Działanie 3.3, Poddziałanie Wizyty Studyjne Nauczycieli Sokrates, Uczenie się przez całe życie. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski Typ szkoły Zawód / przedmioty w zakresie rozszerzonym Liczba oddziałów Liczba miejsc II Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych j. angielski, j. niemiecki, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne 1 30 technik elektronik 1 30 technik informatyk 1 30 technik pojazdów samochodowych 1 30 technik mechanik 1 30 technik hotelarstwa 1 30 technik ochrony środowiska 1 30 technik budownictwa 1 30 mechanik pojazdów samochodowych 1 30 technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1 30 elektryk 1 30 sprzedawca 1 30 j. polski, j. angielski, j. rosyjski, historia 1 30 j. polski, j. angielski, j. rosyjski, historia 1 30 technik informatyk 1 30 technik administracji 1 30 technik rachunkowości 1 30 technik agrobiznesu

13 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAPACH ul. Boh. Westerplatte Łapy tel./fax (085) Atuty szkoły: Wysoki poziom nauczania. Dobra zdawalność matury: matura zdawalność 97,7%, matura zdawalność 97 % (po zmianie rozporządzenia przez MEN - 100%), matura zdawalność 99,3%, matura zdawalność 98,12%. Wysokie lokaty w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół ponadgimnazjalnych - 18 miejsce w województwie (na 467 szkół ponadgimnazjalnych) w rankingu organizowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu okręgu i kraju. Dobra współpraca z uczelniami wyższymi. Absolwenci z powodzeniem dostają się na wyższe uczelnie w całym kraju. Bogata tradycja, szkoła jest znana i ceniona w środowisku. Ambitna i doświadczona kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach. Możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania możliwość zakwaterowania w internacie, stołówka dostępna dla wszystkich chętnych. Dobre położenie komunikacyjne. Szkoła jest bezpieczna (monitoring). Szkoła posiada: Dobrze zorganizowane pracownie, w tym 3 komputerowe z dostępem do Internetu i jedna dostosowana do nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Internat. Salę gimnastyczna, małą sala fitness, siłownię, stadion lekkoatletyczny z kortami. Bibliotekę z czytelnią pracownią multimedialną ze stałym dostępem do Internetu. Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Bogatą wideotekę. Punkt gastronomiczny (sklepik). Wśród pomocy naukowych są między innymi tablice interaktywne, projektory, rzutniki multimedialne

14 Zajęcia pozalekcyjne: Zespół wokalno- instrumentalny. Teatr Mniejsza o to. SKS sekcje sportowe koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki dla dziewcząt i chłopców. Szkolny klub europejski. Redakcja gazetki szkolnej Oczy. Wolontariat. Kółka przedmiotowe. Zajęcia pozalekcyjne w ramach realizowanych projektów. Udział w projektach: Pracownie komputerowe dla szkół - projekt MEN współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. SOKRATES /COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół - program sektorowy programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) współpraca z szkołami średnimi z Włoch, Danii, Węgier, Czech. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach projekt MEN. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Białostockiego I i II, 2006,2007 r. Program stypendialny I, II, III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki ZPORR , Działanie 2.2. Lepsza przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Poddziałanie Aktywna Szkoła SPO RZL , Działanie 2.1, projekt pn. Odkryj drogę przyszłości Umiem więcej, więcej mogę (j. angielski, j. niemiecki). Inkubator przedsiębiorczości. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki Typ szkoły Profil / przedmioty w zakresie rozszerzonym Liczba oddziałów Liczba miejsc I Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży HUMANISTYCZNY Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie MENEDŻERSKI Języki obce, matematyka PRAWNO SOCJOLOGICZNY Historia, wiedza o społeczeństwie, geografia EKONOMICZNY Matematyka, geografia POLITECHNICZNY Matematyka, informatyka MEDYCZNO-EKOLOGICZNY Biologia, chemia

15 CENTRUM EDUKACJI W SUPRAŚLU ul. Piłsudskiego 64, Supraśl tel./fax (085) Atuty szkoły: Nowoczesny budynek szkolny z dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi. Zajęcia jazdy konnej w Regionalnym Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej (hala ujeżdżalni koni wraz z zapleczem). Wysokie lokaty w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół ponadgimnazjalnych - 17 miejsce w województwie podlaskim w rankingu organizowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Fachowo przygotowani nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Prowadzenie innowacji pedagogicznych w zawodach technik hodowca koni i technik mechanizacji rolnictwa. Możliwość zdobycia prawa jazdy na samochód i ciągnik. Dla najlepszych uczniów organizowane są praktyki zagraniczne w Szwajcarii, Niemczech i Francji. Komfortowe warunki w internacie: pokoje czteroosobowe z łazienką i prysznicem, świetlica, siłownia, pokoje cichej nauki, sale telewizyjne. Możliwość rozwoju zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. Bliskie położenie k. Białegostoku. Szkoła jest bezpieczna (monitoring). Szkoła posiada: Internat, stołówkę, punkt gastronomiczny. Bibliotekę wraz z czytelnią - pracownią multimedialną ze stałym dostępem do Internetu. Salę audiowizualną z projektorem multimedialnym, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Dobrze wyposażone pracownie techniczne do praktycznej nauki zawodu (warsztaty szkolne). Pełnowymiarową halę sportową o pow. 1000m2, siłownię, stadion lekkoatletyczny. Ujeżdżalnię koni, kajaki i rowery

16 Zajęcia pozalekcyjne: Teatrzyk To i Owo. Zajęcia sportowe: lekkoatletyka, zapasy, narciarstwo, tenis stołowy. Zajęcia rekreacyjne: jazda konna, rowery, kajaki. Miniprzedsiębiorstwo Bufet. Koła przedmiotowe. Zajęcia wyrównawcze. Udział w projektach: Pracownie komputerowe dla szkół - projekt MEN współfinansowany z EFS. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach projekt MEN. Tacy sami a przepaść między nami - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie 9.2. Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność oraz różnorodność kulturowa program Unii Europejskiej MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Białostockiego I i II, 2006,2007 r. Program stypendialny I, II, III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki ZPORR , Działanie 2.2. SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej, POKL Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki Typ szkoły Zawód / przedmioty w zakresie rozszerzonym Liczba oddziałów Liczba miejsc Liceum Ogólnokształcące Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, geografia 1 30 technik mechanizacji rolnictwa i innowacja 1 30 technik informatyk 1 30 Technikum technik pojazdów samochodowych 1 30 technik hodowca koni i innowacja 1 30 technik hotelarstwa 1 30 technik ekonomista 1 30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik pojazdów samochodowych

17 \ ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE ul. Sienkiewicza Michałowo tel./fax (085) Atuty szkoły: Od roku szkolnego 2009/2010 wprowadzenie innowacji pedagogicznej w LO klasa mundurowa. Dobrze zorganizowane, bezpieczne i atrakcyjne zajęcia. Bardzo dobre warunki socjalne. Szerokoprofilowe kształcenie zawodowe z możliwością odbywania śródrocznych praktyk zawodowych w renomowanych firmach branży samochodowej, rolniczej, ekonomicznej i informatycznej Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii A,B,T. Atrakcyjne formy zajęć kursowych. Możliwość rozwijania zainteresowań w kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła należy do grupy szkół dbających o zapewnienie dobrej jakości pracy i posiadających tytuł Szkoły Uczące Się. Organizacja rajdów, wycieczek i biwaków. Przyjazna atmosfera i warunki sprzyjające rozwojowi demokracji i samorządności uczniowskiej. Szkoła jest bezpieczna (monitoring). Szkoła posiada: Dobrze wyposażone pracownie, w tym 4 pracownie komputerowe połączone w sieć, ze stałym dostępem do Internetu. Bibliotekę, pracownię multimedialną i świetlicę. Mini-bibliotekę anglojęzyczną. 2 sale gimnastyczne. Boiska do gry w piłkę nożną. Kort tenisowy. Warsztaty szkolne. Nowoczesną stację kontroli pojazdów. Radiowęzeł z czynnie działającym radiem szkolnym

18 Zajęcia pozalekcyjne: Koła przedmiotowe ze wszystkich przedmiotów. Koła sportowe. Koło PCK. Koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną Sum Różowy. Koło Młodych Twórców mlodzi_tworcy.republika.pl. Służba Maltańska. Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu -www.klubprzedsiebiorczosci.w.interia.pl. Szkolny Klub Europejski skemi.republika.pl. Szkolny Klub Filmowy skf_michalowo.republika.pl. Udział w projektach: Pracownie komputerowe dla szkół - projekt MEN współfinansowany z EFS. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach projekt MEN. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Białostockiego I i II, 2006,2007 r. Program stypendialny I, II, III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki ZPORR , Działanie 2.2. Szkoła Marzeń. Świadomy wybór pewny sukces Projekty rozwojowe dla szkół zawodowych. Nauczane języki obce: język angielski, język rosyjski Typ szkoły Zawód / przedmioty w zakresie rozszerzonym Liczba oddziałów Liczba miejsc Liceum Ogólnokształcące j.polski, j. angielski, j. rosyjski, geografia 1 30 j. angielski, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne - klasa mundurowa 1 30 technik pojazdów samochodowych 1 30 Technikum technik ekonomista 1 30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa wielozawodowa 1 30 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych j. polski, j. angielski, matematyka 1 30 j. polski, j. angielski, matematyka 1 30 technik rolnik 1 30 technik ekonomista 1 30 technik informatyk

19 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ ul. Sienkiewicza Czarna Białostocka tel./fax (085) Atuty szkoły: Sprzyjające warunki do rozwoju demokracji i samorządności uczniowskiej. Ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, informatycznych, przyrodniczo geograficznych, przygotowujących do egzaminów maturalnych). Dodatkowe formy zajęć edukacyjnych. Organizacja prelekcji, szkoleń, występów. Warsztaty tematyczne w szkole i w terenie. Wycieczki do teatrów, filharmonii, muzeów, kina. Kameralna i przyjazna atmosfera. Poszanowanie godności ucznia. Dobre połączenie komunikacyjne. Szkoła jest bezpieczna (monitoring). Szkoła posiada: Dobrze zorganizowane pracownie przedmiotowe, wyposażone w sprzęt audiowizualny i projektory multimedialne. Nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z MS Windows na stacjach roboczych i serwerowym systemem operacyjnym Novell Netware, pracownia z komputerami imac firmy Apple i serwerem z oprogramowaniem Mac OS X Server, ze stałym dostępem do Internetu (DSL). Bogato wyposażoną bibliotekę wraz z czytelnią. Multimedialne centrum informacji ze stałym dostępem do Internetu. Nowoczesną siłownię sportową. Pracownię europejską

20 Zajęcia pozalekcyjne: W zakresie przygotowania do matury. Zajęcia sportowe. Zajęcia informatyczne. Szkolne koło teatralne. Zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu. Udział w projektach: Pracownie komputerowe dla szkół - projekt MEN współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program stypendialny I, II, III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.2. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Białostockiego I i II, 2006,2007 r. Inicjatywa Kapitał w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie 9.5. Learning At Europe międzynarodowy projekt językowy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Aktywna współpraca z Filharmonią i Operą Podlaską w zakresie organizacji koncertów szkolnych (od 1998 r.). Wieloletnia współpraca z Nadleśnictwem Czarna Białostocka w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki Typ szkoły Zawód / przedmioty w zakresie rozszerzonym Liczba oddziałów Liczba miejsc Liceum Ogólnokształcące j.polski, j. angielski, matematyka 1 30 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum Szkoła Policealna dla Dorosłych j. polski, j. angielski, matematyka 1 30 technik ekonomista 1 30 technik informatyk 1 30 technik administracji 1 30 technik informatyk

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl k h h INFORMATOR 2013/2014 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbialostocki.pl INFORMATOR 2014/2015 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki - licea ogólnokształcące - technika -zasadnicze szkoły zawodowe - szkoły dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo