Formularz zgłoszenia dobrej praktyki. 3. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia dobrej praktyki. 3. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE AKADMIA PLUS 50, Białystok, ul. Upalna 24/11 3. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE AKADMIA PLUS 50, Białystok, ul. Upalna 24/11 5. Dziedzina w jakiej realizowana jest dobra praktyka. Prosimy wstawić X w odpowiedniej rubryce. Jeśli praktyka obejmuje więcej dziedzin, należy wskazać tylko te, które - zdaniem wnioskodawcy odpowiadają kryteriom specyficznym, przypisanym do danej dziedziny (zob. Informacja o konkursie). DZIEDZINA DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA LUDZI STARSZYCH uczenie się przez całe życie utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii równowaga praca-życie ) wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej) wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach x x x x TAK x x x NIE 1

2 wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.) x 6. Informacje o genezie przedsięwzięcia (inicjatorzy, okoliczności kontekst, motywy, itp.) Stowarzyszenie Akademia plus 50 od początku swego istnienia zajmuje się kwestią szerokorozumianej aktywizacji osób po 50 roku życia. W miarę prowadzonych działań i nabywania doświadczenia w tej materii, obserwowaliśmy i obserwujemy dobroczynny wpływ, jaki proponowane przez nas formy aktywizujące wywierają na uczestnikach różnych przedsięwzięć od warsztatów poprzez aktywizację ruchową do nauki języków obcych i, co nie mniej ważne, na ich życie osobiste poprzez zawieranie nowych znajomości i przyjaźni czy odkrywanie nowych pasji., W tym kontekście było tylko kwestią czasu podjęcie decyzji o szerszym wyjściu z naszą ofertą do starszych mieszkańców Białegostoku i utworzeniu w naszym mieście nieistniejącego do tej pory Centrum Seniora. Duże zainteresowanie seniorów ofertą projektową potwierdziło po pierwsze nasze kompetencje w zakresie organizowania działań dla seniorów oraz po drugie potrzebę utworzenia Centrum Seniora, które swoją działalnością obejmie wszystkich zainteresowanych seniorów jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, stąd pomysł na to, by zajęcia organizować w klubach osiedlowych i motywować ich personel w kierunku szerokiego otwarcia się na potrzeby seniorów. 7. Opis przedsięwzięcia wg schematu przewidzianego dla prezentacji w Złotej Księdze dane organizacji; STOWARZYSZENIE AKADEMIA PLUS Białystok, ul. Upalna 24/11 numer w Krajowym Rejestrze Sądowym , data wpisu r nr NIP: , nr REGON: nazwa, istota, cel przedsięwzięcia; Tytuł zadania - CENTRUM SENIORA - PROGRAM EDUKACJI OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W BIAŁYMSTOKU 2

3 Przedsięwzięcie realizowane jako zadanie współfinansowane ze Środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS Projekt zakładał stworzenie w Białymstoku Centrum Seniora oraz zrealizowanie programu edukacji nieformalnej i aktywizacji osób powyżej 60 roku życia poprzez organizowanie zajęć w klubach osiedlowych na różnych osiedlach miasta. Centrum Seniora proponowało cztery podstawowe formy aktywności: 1. Szkolenie otwarte dla osób po 60 roku życia 2. Informacja dla seniorów 3. Zajęcia aktywizujące ciało i umysł 4. Edukacja prozdrowotna. Zadaniem Centrum Seniora było organizowanie zajęć przewidzianych w projekcie, nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów, przygotowywanie i kolportaż materiałów promocyjnych, rekrutacja uczestników itp. Ponieważ istniała i nadal istnieje wyraźna potrzeba aktywizacji osób starszych, Centrum pozyskiwało informacje o działaniach innych organizacji i instytucji na rzecz seniorów, ich ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych i przekazywało je zainteresowanym seniorom za pośrednictwem klubów i stworzonej strony internetowej oraz w siedzibie i w trakcie zajęć edukacyjnych. Centrum Seniora pozyskiwało również informacje zwrotne (ankiety) od seniorów na temat ich potrzeb edukacyjnych oraz przygotowało propozycje rozszerzenia oferty na kolejny okres działania w roku uzyskane rezultaty; 1. Od czerwca do grudnia 2013 w ramach projektu funkcjonowało Centrum Seniora w Białymstoku. Od czerwca do września odbywały się zajęcia aktywizujące w plenerze (Letni Program Centrum Seniora). Od września do grudnia w 7 Klubach Osiedlowych na terenie Białegostoku odbywały się darmowe cykliczne zajęcia dla seniorów (Jesienny Program Centrum Seniora) oraz spotkania pro-zdrowotne (z dietetyczką, lekarzem okulistką, kardiologiem, laryngologiem, reumatologiem, psychologiem) i konsumenckie z prawniczką. Potwierdzeniemdziałańsąprzedewszystkimlistyobecnościatakżedokument acjafotograficzna z części spotkań i zajęć. Licznie odwiedzana była także strona internetowa CS, na której zamieszczane były informacje na temat zajęć i wydarzeń. Wysyłane były także maile na temat głównych wydarzeń w CS. 2. Osoby uczestniczące w kursie pierwszej pomocy nabyły umiejętność jej udzielania i otrzymały instruktażowe materiały - książeczki na temat pierwszej pomocy oraz kopię materiałów od osoby prowadzącej. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie otrzymały zaświadczenia o 3

4 ukończeniu kursu pierwszej pomocy. Zainteresowanie kursem było duże, w kursie uczestniczyło 19 osób. 3. Odbyły się 4 spotkania z prawniczką na temat praw konsumenckich. Osoby, które w nich uczestniczyły były bardzo zadowolone z nowych informacji i porad, które uzyskały. Listy potwierdzają uczestnictwo 39 osób na spotkaniach. 4. Odbyły się dwa szkolenia pt. "Jak zostać wolontariuszką, wolontariuszem?", podczas których 16 osób uczyły się zasad pracy wolontarystycznej. Oprócz samego szkolenia, wiele osób społecznie pomagało w pracy Centrum Seniora. Potwierdzenie stanowią listy obecności na szkoleniach oraz umowy podpisane z wolontariuszami. 5. Powstała strona internetowa, która działa ciągle od lipca 2013 (www.cs.bialystok.pl). Na stronie były i są umieszczane informacje na temat cyklicznych zajęć Centrum Seniora w Klubach Osiedlowych (wg kalendarza) oraz aktualności i wydarzenia w ramach Centrum Seniora oraz inne, zgłoszone przez różnych organizatorów. Strona ma przejrzystą formułę, łatwą w dostępie dla osób starszych. Wiele osób z niej korzysta, o czym świadczy ilość wejść od sierpnia do listopada 2013r. średnio 15 osób dziennie, obejrzało łącznie podstron serwisu. Na stronie Centrum Seniora opublikowano 23 aktualności i 406 wydarzeń. 8 informacji umieszczonych samodzielnie przez seniorów, z pomocą wolontariuszy. 6. Newsletter na stronie www - możliwość ściągnięcia informacji na temat bieżącego programu Centrum Seniora. 7. Kilkaset osób skorzystało z różnych form działań aktywizujących umysł i ciało. Odbyło się 30 cykli różnorodnych zajęć. Potwierdzeniem są listy obecności na zajęciach, szkoleniach, spotkaniach, seminarium (ok. 700, osoby mogły się powtarzać).. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń. Odbyły się wszystkie planowane szkolenia: 2 szkolenia wolontariackie (16 osób), 1 kurs pierwszej pomocy (19 osób), 4 szkolenia z praw konsumenckich (39 osób), 6 spotkań z lekarzami (136 osób), 1 piknik inauguracyjny (100 osób), 1 seminarium podsumowujące (92 osoby). Zajęcia gimnastyczne (joga, gimnastyka korekcyjna, pilates, Nordic walking, gimnastyka chińska Qi-gong), łącznie 170 godz. / 130 osób w tym ok. 95 osób po 60 roku życia. Zajęcia taneczne (tańce etniczne w parku, flamenco, taniec brzucha, taniec hawajski hula), łącznie : 170 godz. / 80 osób w tym ok. 59 osób po 60 roku życia. Zajęcia artystyczne (warsztaty tkackie, warsztaty biżuteryjne, warsztaty teatralne, warsztaty kabaretowe), łącznie : 70 godz. / 37 osób w tym ok. 30 osób po 60 roku życia. Język angielski, łącznie: 20 godz. / 4 grupy, w każdej średnio po 19 osób łącznie 344 osób. 4

5 8. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w zajęciach i spotkaniach oraz osoby, do których dotarliśmy poprzez akcję promocyjną czyli kilkaset osób po 60 roku życia skorzystało z dostępu do informacji o ofercie Centrum Seniora. Ok. 100 odbiorców otrzymywało informacje o ważniejszych wydarzeniach organizowanych w ramach Centrum Seniora. Newsletter docierał na bieżąco do 74 osób, a poprzez mailing Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych docieraliśmy do ponad 500 adresów. 9. Nawiązana została współpraca z Uniwersytetem Zdrowego Seniora przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, z osobami zaangażowanymi w prace Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, ze Stowarzyszeniem My Dla Innych, ze Stowarzyszeniem Kobieteria, z Podlaskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm w ramach organizacji II Podlaskiego Kongresu Kobiet, z klubami osiedlowymi, z BEBE Akademią Twórczego Rozwoju, z kawiarnio-księgarnią "Spółdzielnia", 10. Zamieszczaliśmy informacje o ofercie tych placówek na stronie www i w newsletterze 11. Projekt Centrum Seniora otrzymał nagrodę "Złote Klucze" w konkursie "Kuriera Porannego' w kategorii Projekt Roku 2013 oraz I wyróżnienie w konkursie Społeczna Inicjatywa Roku 2013 ogłoszonego przez wojewodę podlaskiego. opis etapów działania (z podaniem czasu ich realizacji); 1. Promocja projektu. Trwała ciągła akcja informacyjna przez cały czas trwania projektu poprzez: artykuły w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Fakty Białystok, Informator BSM), ulotki i plakaty dystrybuowane przy pomocy administracji spółdzielni mieszkaniowych i klubów osiedlowych oraz zaprzyjaźnionych organizacji i punktów handlowych oraz lokali, informacja w kablowej TV Białystok i i publicznej TVP Białystok, Radio Białystok i Radio Jard, informacje internetowe (Fakty Białystok, kobiecybialystok.pl, strefaimprez.pl, bialystokonline.pl, ngo.pl, Bank Aktywności Seniorskich, wiadomosci.bstok.pl strony organizacji pozarządowych); na imprezach i spotkaniach ( inauguracja Uniwersytet Zdrowego Seniora, inauguracja roku na UTW w Białymstoku, warsztat podczas II Podlaskiego Kongresu Kobiet, Kawiarenka Obywatelska "Białystok miastem przyjaznym dla seniorów", Teatr na Obcasach w Białostockim Teatrze Lalek, spotkanie w Stowarzyszeniu My Dla Innych, na seminarium dotyczącym edukacji osób starszych organizowanym przez STOP w ramach ASOS w Warszawie, na kawiarenkach obywatelskich w mieście Białystok organizowane przez OWOP i Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok). 5

6 2. Rekrutacja uczestników miała miejsce przez cały czas trwania projektu z powodu jego rozciągnięcia w czasie - od maja do listopada O zajęciach dowiadywano się ze strony internetowej Centrum Seniora, ulotek rozdawanych podczas zajęć, z informacji zamieszczanych przez spółdzielnie mieszkaniowe "Słoneczny Stok", "Zachęta", "Rodzina Kolejowa", "BSM" w osiedlowych klubach oraz na klatkach schodowych należących do nich bloków mieszkalnych, zapisywano się telefonicznie oraz na wszystkich zajęciach zwłaszcza, że niektóre, takie jak taniec etniczny, joga, Qi - gong, Nordic walking odbywały się latem w przestrzeni parku "Planty" i parku Zwierzynieckim. 3. Szkolenia otwarte dla osób po 60 roku życia - pierwsza pomoc i konsumenckie (od do Kurs pierwszej pomocy został przeprowadzony przez instruktorkę-ratowniczkę ze Szkoły Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Przeprowadzona została otwarta rekrutacja. Uczestnikom i uczestniczkom wydano zaświadczenia o ukończeniu kursu. - Odbyły się 4 spotkania na temat praw konsumenta, prowadzone przez prawniczkę, związaną z biurem Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów: Zakupy w sklepach stacjonarnych; Zakupy na odległość czyli m. in. akwizycje i zakupy w Internecie; Umowy kredytowe i chwilówki ; Emerytura za przekazanie mieszkania ; Prawa pacjenta. 4. Szkolenie "Jak zostać wolontariuszką, wolontariuszem?"- zasady pracy woluntarystycznej (od do ). W szkoleniu wzięło udział 16 osób w tym 13 po 60 roku życia. Szkolenie prowadziła pani Anna Pawłowska, trenerka przez wiele lat związana z Centrum Wolontariatu w Białymstoku jako jego założycielka i pierwsza koordynatorka - teraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć jak zostać wolontariuszką / wolontariuszem, jakie są możliwości pełnienia wolontariatu: gdzie i komu można pomóc. Praca woluntarystyczna, oprócz wsparcia osób w trudnych sytuacjach, chorych i starszych, to także możliwość nabycia nowych umiejętności, uczestniczenia w imprezie czy jednorazowym wydarzeniu. To też możliwość wykorzystania swoich umiejętności, którymi moglibyśmy podzielić się z innymi. Szkolenie było przeprowadzone w dwóch grupach i trwało 2 dni po 8 godzin w każdej. 5. Informacja dla seniorów (od do ) Pomieszczenie na działalność Centrum zostało w udostępnione przez Urząd Miasta Białegostoku w 6

7 miejskim Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Od września 2013 roku był tam prowadzony przez Centrum Seniora Punkt informacyjny dla seniorów. Pomieszczenie na działalność Centrum Seniora było czynne 5 dni w tygodniu, cztery godziny dziennie. W niektóre dni były to godziny przedpołudniowe naprzemiennie z popołudniowymi , tak, aby jak najwięcej osób mogło w dogodnym dla siebie czasie skorzystać z informacji. Centrum było wyposażone w komputer z dostępem do Internetu i drukarkę z przeznaczeniem dla seniorów, którzy nie mieli w domu dostępu do Internetu lub nie potrafili wyszukiwać informacji on-line. Klienci Centrum Seniora mieli możliwość korzystania z komputera samodzielnie lub przy pomocy wolontariuszy. Przy pomocy wolontariuszy klienci Centrum mogli również zamieszczać swoje informacje (np. o wydarzeniach na osiedlach) na stronę www. Do prowadzenia Centrum został zatrudniony na umowę zlecenie- 4 godziny dziennie pracownik Centrum Seniora (specjalista ds. informacji), pomagali mu w pracy wolontariusze w wymiarze po 2 godziny dziennie. W ramach Centrum Seniora powstała strona internetowa przeznaczona dla osób starszych. Zamieszczaliśmy na niej regularnie i nadal zamieszczamy informacje o wydarzeniach, edukacji i spotkaniach dla osób po 60 roku życia ( w sumie zamieściliśmy na stronie Centrum Seniora 23 aktualności i 406 wydarzeń i 8 informacji umieszczonych samodzielnie przez seniorów, z pomocą wolontariuszy )Spotykaliśmy się z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach Federacji Organizacji Pozarządowych miasta Białystok i placówkami, które mają ofertę dla seniorów, a zwłaszcza klubami osiedlowymi zachęcając do przekazywania informacji na tę stronę, ponieważ jednym z założeń funkcjonowania Centrum Seniora było pośrednictwo pomiędzy organizatorami działań na rzecz osób starszych a samymi zainteresowanymi oraz możliwość wymiany informacji i efektywnego planowania wydarzeń. Centrum przygotowywało informacje drukowane w formie ulotek dystrybuowanych na osiedlach mieszkaniowych oraz newsletter dla tych seniorów, którzy korzystają na co dzień z Internetu. Centrum też przeprowadziło ankietę wśród uczestników pikniku inaugurującego oraz podczas Seminarium podsumowującego Centrum Seniora pod hasłem Senior w Centrum czyli co dalej z Centrum Seniora w Białymstoku. 6. Zajęcia aktywizujące ciało i umysł. W okresie od do odbyły się następujące zajęcia aktywizujące ciało i umysł : - Gimnastyka chińska qi gong. Odbyło się 10 spotkań raz w tygodniu x 1 godzina. Zajęcia miały miejsce w Parku Zwierzynieckim. - Joga Odbyło się 13 spotkań raz w tygodniu x 1 godzina w Parku Zwierzynieckim. A od września do grudnia odbyło się 39 spotkań (3 grupy po 13 spotkań każda) na sali w klubach osiedlowych Kaktus, Jubilat i Metafora. Średnia liczba uczestników - 10 osób na jednym spotkaniu w sali. W zajęciach z gimnastyki chińskiej qi gong i 7

8 jogi w Zwierzyńcu brało udział więcej osób niż to wynika z list obecności, gdyż część osób nie wpisywała się na nie. Ponadto należy podkreślić, iż do ćwiczących dołączały się również osoby młode. - Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Ćwiczenia adresowane były zwłaszcza do osób w wieku 60+, a więc z dolegliwościami typowymi dla tego wieku. Odbyło 39 spotkań (3 grupy po 13 spotkań każda), trwających 1 godzinę. - Zajęcia gimnastyczne metodą Pilates. Odbyło się łącznie 39 spotkań po jednej godzinie każde - łącznie trzy grupy po 13 spotkań. -Nordic Walking Odbyło się 30 spotkań raz w tygodniu x 1 godzina. Program obejmował cykl zajęć prowadzonych w formie cotygodniowych wycieczek w Parku Planty, Parku Zwierzynieckim oraz w okolice Białegostoku. We wszystkich zajęciach gimnastycznych tj. jodze, gimnastyce chińskiej qi gong, pilates, nordic walking wzięło udział 130 osób (osoby mogą się powtarzać) w tym 95 osób po 60 roku życia. - Tańce etniczne różnych narodów, korowody i kręgi taneczne z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej. Odbyło się 20 spotkań jednogodzinnych w każdy poniedziałek. Tańce etniczne realizowane były w parku miejskim Planty. Zakładana liczba uczestników - ok. 20 osób na jednym spotkaniu była przekraczana. Brały w nich udział nie tylko osoby po 60 roku życia ale również osoby młode. Stanowiły więc platformę porozumienia międzypokoleniowego. - Warsztaty Flamenco. W ciągu trwania projektu odbyło się 39 trwających 1 godzinę (13 spotkań w 3 grupach) zajęć które obejmowały warsztaty tańca flamenco, gry na kastanietach oraz prezentacje elementów kultury Andaluzji. - Warsztaty Tańca Brzucha. Każde z 39 trwających 1 godzinę (13 spotkań w 3 grupach) zajęć obejmowały warsztaty tańca brzucha, mające na celu poznanie jego istoty i charakteru. - Warsztaty Tańca hawajskiego HULA. Cykl warsztatów obejmował 39 spotkań (13 spotkań w 3 grupach), każde trwające 1 godzinę. Podczas warsztatów instruktorka uczyła podstawowych zasad tańca Hula oraz zapoznała uczestniczki z kulturą hawajską. Wszystkie warsztaty taneczne cieszyły dużą popularnością. W zajęciach wzięło udział 80 osób ( część osób powtarza się) w tym 59 osób po 60 roku życia. Należy podkreślić, iż z osób rozpoczynających przygodę z tańcami zostały utworzone nowe grupy taneczne tańca hawajskiego Hula i tańca brzucha. Wszystkie zespoły taneczne pokazały swoje umiejętności na seminarium podsumowującym projekt, zostały zaproszone na występy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przez kluby osiedlowe aby uświetnić organizowane przez nich spotkania opłatkowe i imprezy karnawałowe. - Warsztaty tkackie. Odbyło się 20 godzin zajęć w jednej grupie (raz w tygodniu). Uczestniczki poznały naturalne materiały, kolory, różnorodność faktur i wzorów. 8

9 -Warsztaty małych form biżuteryjnych. Podczas warsztatów uczestniczki uczyły się następujących technik: - Sutasz, wirewrapping, biżuteria z koralików, bransoletki przyjaźni, plysplitbraiding. Odbyło się 20 godzin zajęć w jednej grupie ( raz w tygodniu). Wszystkie uczestniczki miały satysfakcję z samodzielnego wykonania swoich dzieł i jak podkreślały poprawiło im to samopoczucie, wzmocniło samoocenę i stanowiło zachętę do podjęcia dalszych, samodzielnych działań twórczych. W dalszym ciągu spotykają się i tworzą nowe dzieła. Wszystkie swoje wyroby przedstawiły podczas seminarium podsumowującego projekt oraz na wystawie w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Warsztaty teatralne. Warsztaty teatralne to 10 zajęć po 2 godz. każde. Podczas spotkań uczestniczki zapoznały się z podstawami technikami dotyczącymi warsztatu aktora takimi jak: ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia aparatu mowy (ćwiczenia dykcji i wprawki logopedyczne), zajęcia z podstaw ruchu scenicznego, gry i zabawy sceniczne, tworzenie krótkich etiud teatralnych (etiudy w parach, etiudy grupowe). Podsumowaniem warsztatów była realizacja przedstawienia pt. Szopka z szopek, które zostało zaprezentowane uczestnikom seminarium podsumowującego projekt, oraz szerszej publiczności podczas spotkania opłatkowego organizacji pozarządowych w białostockiej Operze i Filharmonii, spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Akademia plus 50 oraz podczas spotkania karnawałowego koła Związku Emerytów i Rencistów działającego przy Klubie Osiedlowym Zenit. Naszym zdaniem bardzo dużym sukcesem było powstanie grupy kabaretowej. Zwłaszcza, że do jej powołania i dalszego prowadzenia ( po zakończeniu projektu) zgłosili się mężczyźni, a naszym założeniem była próba aktywizacji mężczyzn. Grupa wystąpiła podczas seminarium podsumowującego projekt oraz działa dalej i występuje m.in. na imprezach organizowanych przez kluby osiedlowe. We wszystkich zajęciach artystycznych wzięło udział 37 osób w tym 30 osób po 60 roku życia. nauka języka angielskiego. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się lekcje języka angielskiego. W projekcie planowano dwie grupy językowe. Ponieważ zgłosiło się tak dużo osób, zorganizowaliśmy cztery grupy średnio po 19 osób każda. Większość z tych osób naukę kontynuuje. 7. Edukacja prozdrowotna. Spotkania otwarte w warunkach kawiarnianych cieszyły się dużą popularnością wśród seniorów i potwierdziły zapotrzebowanie osób starszych na ten rodzaj komunikacji ze służbą zdrowia w aspekcie zwiększenia świadomości i konieczności dbania o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną po 60 roku życia jako podstawę dalszej aktywności zawodowej i społecznej. Spotkania miały 9

10 formę pogadanek ilustrowanych przykładami przypadków oraz elementami warsztatowymi (praktyczne ćwiczenia profilaktyczne, degustacja zdrowych potraw itp.). Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi odczuciami. Odbyło się 6 spotkań prozdrowotnych, w których wzięło udział łącznie 136 osób : 1. Zasady zdrowego żywienia Wiesz co jesz spotkanie z dietetykiem. 2. Profilaktyka chorób oczu. Na własne oczy - spotkanie z lekarzem okulistą. 3. Profilaktyka chorób serca Prosto z serca spotkanie z kardiologiem. 4. Profilaktyka chorób reumatologicznych Stawiam na kości i stawy - spotkanie z lekarzem reumatologiem. 5. Profilaktyka zdrowia psychicznego Jak grochem o ścianę - o pułapkach komunikacji rodzinne j spotkanie z psychologiem. 6. Profilaktyka chorób laryngologicznych Uszy, gardło, nos. Wszyscy uczestnicy spotkań prozdrowotnych w sposób aktywny spędzili wolny czas. 8. Konferencja inaugurująca (piknik). Wszystkie osoby, zainteresowane udziałem w projekcie Centrum Seniora zostały zaproszone na konferencję inauguracyjną w formie pikniku, który odbył się 5 czerwca 2013 roku w Nadawkach koło Białegostoku. Wzięło w nim udział ponad 100 osób w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i przedstawiciele władz miasta i regionu w tym pełnomocnik prezydenta miasta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - pani Anna Pawłowska i pan Wojewoda Podlaski Maciej Żywno. W ramach konferencji wystąpił z odczytem inauguracyjnym pan Andrzej Klimczuk autor książki Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, pokazane zostały dotychczasowe efekty pracy stowarzyszenia Akademia plus 50 z osobami starszymi, oraz osiągnięcia grup osób po 60 roku życia i ich różnorodne aktywności, między innymi grupy taneczne Akademii plus 50 - tańca Hula, flamenco i tańca brzucha. W nieformalnej atmosferze, przy dobrym jedzeniu, z udziałem gości zagranicznych z Niemiec, z którymi współpracujemy w ramach projektu Grundtviga Interacting a którzy umilili wieczór grą na gitarze i zachęcili wszystkich do wspólnego śpiewania; odbyło się wiele nieformalnych rozmów i dyskusji o kondycji seniorów w Białymstoku. 9. Seminarium podsumowujące odbyło się w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod hasłem: "Senior w centrum czyli co dalej z Centrum Seniora w Białymstoku?" Program obejmował: podsumowanie działalności Centrum Seniora prezentacje multimedialne, pokaz zdjęć, prowadziły: Jolanta Wołągiewicz koordynator projektu i Małgorzata Kijak panel dyskusyjny Senior w centrum, czyli co dalej z Centrum Seniora w Białymstoku? prowadzony przez p. Dorotę Sawicką dziennikarkę 10

11 Polskiego Radia Białystok. Gośćmi panelu byli : Katarzyna Siemieniuk - Radna Rady Miasta Białystok, Kazimierz Dudziński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, Krystyna Szner - Prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mgr Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Zdrowego Seniora, Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Anna Skorko - wiceprezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50, Adam Kurluta - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku, Urszula Styczyńska - Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej, Jan Moczulski - Sekretarz Wojewódzkiej Rady Kombatantów prezentacje działań seniorów, uczestników Centrum Seniora w Białymstoku: przedstawienie Szopka z szopek -występ kabaretu, pokazy tańców: Flamenco, hawajskiego tańca Hula i tańca brzucha. poczęstunek i rozmowy w kuluarach oraz prezentacja prac wykonanych na warsztatach tkackich i biżuteryjnych. Relacje z seminarium pokazała TVP Białystok w programie informacyjnym Obiektyw oraz telewizja społecznościowa TV Białystok w programie.jasna strona miasta zastosowane sposoby działania, narzędzia; piknik inauguracyjny szkolenia, kursy pierwszej pomocy, wolontariackie tematyczne spotkania otwarte prozdrowotne, konsumenckie warsztaty artystyczne teatralne, kabaretowe warsztaty rękodzieła tkactwo, biżuteria zajęcia taneczne tańce etniczne (w parku), flamenco, Hula, taniec brzucha zajęcia ruchowe gimnastyka korekcyjna, pilates, joga, nordic walking, qi gong gimnastyka chińska seminarium podsumowujące, debata strona internetowa uczestnicy (beneficjenci, jednostki organizacyjne, partnerzy); Uczestnikami naszych działań były osoby starsze, głównie kobiety po 60 roku życia z terenu miasta Białegostoku. Przedsięwzięcie realizowaliśmy w partnerstwie z Miastem Białystok, przy współpracy z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zarządami spółdzielni mieszkaniowych, klubami osiedlowymi, Szkołą Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 11

12 nakłady (pieniądze, kadry, czas pracy, wykorzystywana przestrzeń, urządzenia itd.); Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł ,98 PLN, z czego ,00 PLN stanowiła dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS Pozostała część to świadczenia wolontariuszy. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania zatrudnione były na umowę zlecenie (koordynator projektu, opiekun merytoryczny, specjalista ds. informacji) oraz umowę o dzieło (instruktorzy, trenerzy, specjaliści prowadzący spotkania otwarte). Wszystkie te osoby na stałe współpracują z Akademią plus 50 i mają duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Działania odbywały się w przestrzeni miasta (Park Planty, Zwierzyniec program letni), pomieszczeniach Centrum współpracy Organizacji Pozarządowych UM w Białymstoku (program jesienny biuro projektu i punkt informacyjny Centrum Seniora, szkolenia, kurs pierwszej pomocy), klubach osiedlowych spółdzielni mieszkaniowych (zajęcia taneczne i ruchowe, warsztaty teatralne i kabaretowe tkackie i biżuteryjne), kawiarnio księgarni Spółdzielnia (spotkania prozdrowotne, konsumenckie), Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (seminarium podsumowujące). W trakcie realizacji działań korzystaliśmy ze sprzętu, który stowarzyszenie posiadało (np. sprzęt nagłośniający, sportowy) oraz zakupionego w ramach dotacji (np. laptopy, drukarka). ocena i samoocena (mocne strony/zalety; zagrożenia/możliwe trudności); Mocną stroną zrealizowanego projektu była niewątpliwie doświadczona w pracy z seniorami i kompetentna (sprawdzona we wcześniejszych działaniach) kadra, oraz zaangażowanie członków Stowarzyszenia Akademia plus 50 oraz członków ich rodzin, jako wolontariuszy włączających się w realizację poszczególnych zadań ( np. dyżury w punkcie informacyjnym w Centrum Seniora, zbieranie list uczestników zajęć, kolportaż materiałów promocyjnych ), a wielką zaletą bardzo dobra współpraca ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w pracę w ramach projektu i bardzo przyjazna atmosfera stworzona na spotkaniach i zajęciach warsztatowych. Nie do przecenienia jest też wzorcowa, oparta na partnerstwie, współpraca z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych miasta Białystok, dzięki której, chociażby poprzez skorzystanie z listy mailingowej Centrum, było nam łatwiej informować o bieżących działaniach szerokie rzesze potencjalnych odbiorców. Korzystaliśmy również z pomieszczeń Centrum w celu przeprowadzenia niektórych zadań projektowych np. szkoleń na temat wolontariatu seniorów czy kurs pierwszej pomocy. W pomieszczeniach CWOP znajdowało się również biuro projektu i punkt informacyjny Centrum 12

13 Seniora, które ze względu na lokalizację w centrum miasta były łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych seniorów. Głównym zagrożeniem dla realizacji projektu byłby brak zainteresowania ofertą, a w związku z tym trudności z realizacją zadania. W naszym przypadku wystąpił jedynie problem z frekwencją na spotkaniach pro konsumenckich - nie cieszyły się zakładanym przez nas zainteresowaniem. Z rozmów z seniorami wynikało, że nie poczuwają się do roli potencjalnych ofiar różnej maści naciągaczy ergo nie widzą potrzeby pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowaliśmy z naddatkiem zainteresowania seniorów z Białegostoku. warunki wstępne (np. potrzebne zasoby, kompetencje); Przed przystąpieniem do realizacji zadania stowarzyszenie posiadało pięcioletnie doświadczenie w pracy aktywizującej osoby starsze, zdobyte poprzez prowadzenie innych, mniejszych projektów, współfinansowanych ze środków miejskich i wojewódzkich oraz Komisji Europejskiej (projekty partnerskie Grundtviga, podczas których dzieliliśmy się doświadczeniami z organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz osób starszych w 12 krajach europejskich). Projekty Stowarzyszenia Akademia plus 50 Aktywni, sprawni, radośni. Aktywizacja umysłowo-ruchowa osób po 50 roku życia z terenu Miasta Białegostoku (2009) projekt realizowany w ramach oferty Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze miasta Białegostoku - współfinansowany przez Urząd Miejski w Białymstoku, Taniec w parku (2010) - Zorganizowanie w okresie wiosna lato 2010 zajęć z Kinezjologii Edukacyjnej i Tańców Integracyjnych w Kręgu dla osób po 50 roku życia z terenu miasta Białegostoku w parku Planty projekt był realizowany w ramach oferty Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych współfinansowany w 2010 r przez Urząd Miejski w Białymstoku Taniec w parku II (2011)., w ramach którego odbyły się zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej i Tańców Integracyjnych w Kręgu,, nordic walking oraz gimnastyka chińska qi gong dla osób po 50 roku życia z terenu miasta Białegostoku w parku Planty. Projekt był współfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego, " Taniec w parku III - (2012) - zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej i Tańców Integracyjnych w Kręgu,, nordic walking oraz joga dla osób po 50 roku życia z terenu miasta Białegostoku w parku Planty. Projekt był współfinansowany przez Miasto Białystok, Wachlarz (2010r), Wachlarz II (2011r) i "Wachlarz III" (2012) zajęcia, artystyczne, taneczne i ruchowe, aktywizujące społeczność osiedla PIASTA projekty realizowane w ramach oferty w zakresie polityki społecznej pod nazwą: Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie Miasta Białegostoku - współfinansowane 13

14 przez Urząd Miejski w Białymstoku i Pośladki Urząd Wojewódzki (trzecia edycja), Karnawał w Białymstoku (2011) Zakończenie karnawału na Placu Miejskim z szerokim udziałem mieszkańców Białegostoku - współfinansowane przez Urząd Miejski w Białymstoku, Aktywni dla społeczeństwa (2011) Projekt poruszający problemy posiadaczy psów w aspekcie dobro sąsiedzkiego współżycia mieszkańców osiedli - współfinansowane przez Urząd Miejski w Białymstoku, "Pomagam Sobie - Pomagam Innym" (2013) - zadanie skierowane w sposób szczególny na zwiększenie kompetencji społecznych seniorów. Szkolenia dostarczyły specjalistycznej wiedzy i umiejętności przydatnych do aktywizowania osób starszych. Projekt współfinansowany przez Miasto Białystok, "Centrum Seniora - program edukacji osób po 60 roku życia w Białymstoku" (2013) - przygotowanie i zrealizowanie programu edukacji nieformalnej i aktywizacji osób po 60 roku życia przez organizowanie zajęć w klubach osiedlowych w różnych rejonach miasta. Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu ASOS współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zdobył nominację do nagrody "Złote Klucze" w kategorii projekt roku. "RYTM-EM-BUCH" - projekt aktywizujący starszych mieszkańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok, w ramach programu Seniorzy w akcji Fundacji "ę". Dwuletni Projekt Partnerski Grundtvig " OPEN(H)ART" ( ) jako organizacja partnerska, wspólnie z organizacjami z Portugalii, Włoch, Bułgarii i Litwy - wykorzystanie metod opartych na różnych gatunkach sztuki w działaniach aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Od września 2012r. realizujemy kolejne 2 projekty partnerskie Grundtviga CREACTIV i oraz projekt wolontariatu seniorów Grundtviga EWES, W trakcie naszej pięcioletniej działalności stworzyliśmy zespół współpracowników (trenerów, instruktorów) doświadczonych w pracy z seniorami, którzy opracowali autorskie programy i metody pracy. Wszyscy współpracownicy Akademii plus 50 mają pełne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Powstała też grupa wolontariuszy pomagających nam w organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych działań. Stowarzyszenie posiadało też niezbędny, podstawowy sprzęt do przeprowadzenia większości działań, a w ramach dotacji zaplanowaliśmy uzupełnienie naszych zasobów o niezbędne elementy. ewentualne doświadczenia z wdrażaniem dobrej praktyki w innym miejscu i czasie. 14

15 Począwszy od założenia Stowarzyszenia w 2008 roku prowadziliśmy działania aktywizujące seniorów, najpierw zupełnie bez dofinasowania poszczególnych zadań, potem stopniowo, wraz ze wzrostem doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych poszerzaliśmy naszą ofertę o kolejne działania, z których prawie każde można traktować jak zastosowanie własnej dobrej praktyki w innym miejscu, czasie i skali. 8. Czy była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna ocenianej praktyki? Tak/Nie Jeżeli tak prosimy o dostarczenie dokumentacji. 9. Czy przedsięwzięcie było promowane (media, konferencje, zgłoszenie do konkursu itp.)? Tak/Nie Gazeta Wyborcza o Centrum Seniora a Beda_zajecia portal_i_punkt.html ala Gimnastyka angielski_.html Senior_w_cen trum czyli_wszystko_o_centrum.html ale_ seniorzy_w_bialymstoku_dzialaja.html Kurier Poranny o Centrum Seniora TVP BIAŁYSTOK o Centrum Seniora TV Białystok o Centrum Seniora %20grudnia.wmv %20czerwca.wmv Polskie Radio Białystok 91EF5DB17787.htm 15

16 10. Czy wnioskodawca dysponuje informacjami o zainteresowaniu tym przedsięwzięciem w innych instytucjach/ organizacjach, o naśladowcach? Tak/Nie Jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje. 11. Inne informacje ważne zdaniem wnioskodawcy (np. link do stron internetowych). Finansowanie projektu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakończyło się w grudniu 2013 jednak CENTRUM SENIORA w Białymstoku nie przerwało swojej działalności i od stycznia 2014 nadal działała strona internetowa i odbywały się zajęcia dla seniorów, choć w mniejszym wymiarze i za niewielką odpłatnością uczestników. Na podstawie zebranych doświadczeń oraz analizy potrzeb złożyliśmy kolejną ofertę i uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Od maja br. Centrum Seniora w Białymstoku realizuje nową, bogatszą ofertę zajęć dla seniorów. 16

Działamy od 1 kwietnia 2008r. MOTTO: Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.

Działamy od 1 kwietnia 2008r. MOTTO: Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić. Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit, której głównym celem jest kulturalna i społeczna aktywizacja i integracja seniorów, podnoszenie jakości życia pojedynczego człowieka i społeczności seniorów

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYNIA moje miasto GDYNIA k Centrum SAktywnościf Seniora [ ^ PPNT Gdynia " Pomorski Park fz n v * ila Naukowo-Technologiczny innowacjespołeczne.gdynia 1. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/ 4 Kraków 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław 2. Nazwa i adres instytucji realizującej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę Urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH

OGŁOSZENIE O ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH OGŁOSZENIE O ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Irena Lipowicz wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza do udziału w

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Zwycięstwa 36 44-100 Gliwice Tel. (32) 230-48-79 Gliwice, 28.11.2013 r. Karina śliwa Aktywni po 60 tce! Projekt realizowany i współfinansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. M. Reja 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle te.l/fax 77 483 59 49 cel. 77 483 48 48; 77 483 77 23 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice. tel Poniżej krótki opis projektu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice.   tel Poniżej krótki opis projektu Pragnę zachęcić osoby w wieku 15-30 oraz 60+ do udziału w projekcie "Dłużej żyjemy bo więzi budujemy". Projekt realizuje Stowarzyszenie Health Is Trendy. Finansowanie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA za rok 2012 1. O stowarzyszeniu 1.1. Dane organizacji Nazwa: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA Siedziba: ul. Gdańska 23/2 19-300 Ełk

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia.

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia. Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego realizowany w latach 2009-2015. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na realizację inicjatyw lokalnych w ramach projektu "Firlej Zaprasza" Podsumowanie spotkań osiedlowych (wstępne wyniki diagnozy)

Regulamin Konkursu na realizację inicjatyw lokalnych w ramach projektu Firlej Zaprasza Podsumowanie spotkań osiedlowych (wstępne wyniki diagnozy) Regulamin Konkursu na realizację inicjatyw lokalnych w ramach projektu "Firlej Zaprasza" Projekt "Firlej Zaprasza" jest realizowany przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej i jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2013r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

SENIORZY XXI WIEKU edycja II

SENIORZY XXI WIEKU edycja II Seniorzy XXI wieku- to projekt organizowany przez Fundację Oświatową im. ks. S. Konarskiego współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

Program autorskich warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. Mistrz uczniem

Program autorskich warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. Mistrz uczniem Program autorskich warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. Mistrz uczniem W związku ze specyfiką grupy, która wynika z rozbieżności wiekowej zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu będą

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE 1. Niewystarczająca liczba osiedlowych klubów seniora; 2. Niewystarczające zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym transportu do placówek dziennego pobytu;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii 11 kwietnia 2016 grupa I, 12 kwietnia 2016 grupa druga, 13 kwietnia 2016 grupa III bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu: Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2.

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2014r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW

ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW 1 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni na okres regionalnych oraz na okres 5 miesięcy 72 trenerów pracy. 6 miesięcy 5 mentorów Siedziba biura

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i Temat innowacyjny Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015

Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015 Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015 Część I informacyjna 1. Nazwa Rodziny Kolpinga: STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W KRAKOWIE-NOWYM BIEŻANOWIE 2. Dane Rodziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDOZDANIE ZA ROK 2009 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO

SPRAWDOZDANIE ZA ROK 2009 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO SPRAWDOZDANIE ZA ROK Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA L P ZADANIA GŁÓWNE 1 Zapoznanie z ogólnymi przepisami o działalności wolontariatu ZADANIA SZCZEGÓŁOWE TERMIN - Zapoznanie z ustawą z dnia 24.04.2003

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Senior z pasją - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO PROGRAM SZKOLENIOWY WOLONTARIUSZ JAKO LOKALNY ANIMATOR ŁÓDŹ, 20.08.-23.09.2016 Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń PGNiG Transatlantyk, a jego celem jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I.INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU I.INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU Uśmiech leczy realizowanego przez Fundację Dr Clown w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - drugi cykl. I.INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt

Bardziej szczegółowo