Formularz zgłoszenia dobrej praktyki. 3. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia dobrej praktyki. 3. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE AKADMIA PLUS 50, Białystok, ul. Upalna 24/11 3. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę STOWARZYSZENIE AKADMIA PLUS 50, Białystok, ul. Upalna 24/11 5. Dziedzina w jakiej realizowana jest dobra praktyka. Prosimy wstawić X w odpowiedniej rubryce. Jeśli praktyka obejmuje więcej dziedzin, należy wskazać tylko te, które - zdaniem wnioskodawcy odpowiadają kryteriom specyficznym, przypisanym do danej dziedziny (zob. Informacja o konkursie). DZIEDZINA DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA LUDZI STARSZYCH uczenie się przez całe życie utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii równowaga praca-życie ) wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej) wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach x x x x TAK x x x NIE 1

2 wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.) x 6. Informacje o genezie przedsięwzięcia (inicjatorzy, okoliczności kontekst, motywy, itp.) Stowarzyszenie Akademia plus 50 od początku swego istnienia zajmuje się kwestią szerokorozumianej aktywizacji osób po 50 roku życia. W miarę prowadzonych działań i nabywania doświadczenia w tej materii, obserwowaliśmy i obserwujemy dobroczynny wpływ, jaki proponowane przez nas formy aktywizujące wywierają na uczestnikach różnych przedsięwzięć od warsztatów poprzez aktywizację ruchową do nauki języków obcych i, co nie mniej ważne, na ich życie osobiste poprzez zawieranie nowych znajomości i przyjaźni czy odkrywanie nowych pasji., W tym kontekście było tylko kwestią czasu podjęcie decyzji o szerszym wyjściu z naszą ofertą do starszych mieszkańców Białegostoku i utworzeniu w naszym mieście nieistniejącego do tej pory Centrum Seniora. Duże zainteresowanie seniorów ofertą projektową potwierdziło po pierwsze nasze kompetencje w zakresie organizowania działań dla seniorów oraz po drugie potrzebę utworzenia Centrum Seniora, które swoją działalnością obejmie wszystkich zainteresowanych seniorów jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, stąd pomysł na to, by zajęcia organizować w klubach osiedlowych i motywować ich personel w kierunku szerokiego otwarcia się na potrzeby seniorów. 7. Opis przedsięwzięcia wg schematu przewidzianego dla prezentacji w Złotej Księdze dane organizacji; STOWARZYSZENIE AKADEMIA PLUS Białystok, ul. Upalna 24/11 numer w Krajowym Rejestrze Sądowym , data wpisu r nr NIP: , nr REGON: nazwa, istota, cel przedsięwzięcia; Tytuł zadania - CENTRUM SENIORA - PROGRAM EDUKACJI OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W BIAŁYMSTOKU 2

3 Przedsięwzięcie realizowane jako zadanie współfinansowane ze Środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS Projekt zakładał stworzenie w Białymstoku Centrum Seniora oraz zrealizowanie programu edukacji nieformalnej i aktywizacji osób powyżej 60 roku życia poprzez organizowanie zajęć w klubach osiedlowych na różnych osiedlach miasta. Centrum Seniora proponowało cztery podstawowe formy aktywności: 1. Szkolenie otwarte dla osób po 60 roku życia 2. Informacja dla seniorów 3. Zajęcia aktywizujące ciało i umysł 4. Edukacja prozdrowotna. Zadaniem Centrum Seniora było organizowanie zajęć przewidzianych w projekcie, nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów, przygotowywanie i kolportaż materiałów promocyjnych, rekrutacja uczestników itp. Ponieważ istniała i nadal istnieje wyraźna potrzeba aktywizacji osób starszych, Centrum pozyskiwało informacje o działaniach innych organizacji i instytucji na rzecz seniorów, ich ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych i przekazywało je zainteresowanym seniorom za pośrednictwem klubów i stworzonej strony internetowej oraz w siedzibie i w trakcie zajęć edukacyjnych. Centrum Seniora pozyskiwało również informacje zwrotne (ankiety) od seniorów na temat ich potrzeb edukacyjnych oraz przygotowało propozycje rozszerzenia oferty na kolejny okres działania w roku uzyskane rezultaty; 1. Od czerwca do grudnia 2013 w ramach projektu funkcjonowało Centrum Seniora w Białymstoku. Od czerwca do września odbywały się zajęcia aktywizujące w plenerze (Letni Program Centrum Seniora). Od września do grudnia w 7 Klubach Osiedlowych na terenie Białegostoku odbywały się darmowe cykliczne zajęcia dla seniorów (Jesienny Program Centrum Seniora) oraz spotkania pro-zdrowotne (z dietetyczką, lekarzem okulistką, kardiologiem, laryngologiem, reumatologiem, psychologiem) i konsumenckie z prawniczką. Potwierdzeniemdziałańsąprzedewszystkimlistyobecnościatakżedokument acjafotograficzna z części spotkań i zajęć. Licznie odwiedzana była także strona internetowa CS, na której zamieszczane były informacje na temat zajęć i wydarzeń. Wysyłane były także maile na temat głównych wydarzeń w CS. 2. Osoby uczestniczące w kursie pierwszej pomocy nabyły umiejętność jej udzielania i otrzymały instruktażowe materiały - książeczki na temat pierwszej pomocy oraz kopię materiałów od osoby prowadzącej. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie otrzymały zaświadczenia o 3

4 ukończeniu kursu pierwszej pomocy. Zainteresowanie kursem było duże, w kursie uczestniczyło 19 osób. 3. Odbyły się 4 spotkania z prawniczką na temat praw konsumenckich. Osoby, które w nich uczestniczyły były bardzo zadowolone z nowych informacji i porad, które uzyskały. Listy potwierdzają uczestnictwo 39 osób na spotkaniach. 4. Odbyły się dwa szkolenia pt. "Jak zostać wolontariuszką, wolontariuszem?", podczas których 16 osób uczyły się zasad pracy wolontarystycznej. Oprócz samego szkolenia, wiele osób społecznie pomagało w pracy Centrum Seniora. Potwierdzenie stanowią listy obecności na szkoleniach oraz umowy podpisane z wolontariuszami. 5. Powstała strona internetowa, która działa ciągle od lipca 2013 (www.cs.bialystok.pl). Na stronie były i są umieszczane informacje na temat cyklicznych zajęć Centrum Seniora w Klubach Osiedlowych (wg kalendarza) oraz aktualności i wydarzenia w ramach Centrum Seniora oraz inne, zgłoszone przez różnych organizatorów. Strona ma przejrzystą formułę, łatwą w dostępie dla osób starszych. Wiele osób z niej korzysta, o czym świadczy ilość wejść od sierpnia do listopada 2013r. średnio 15 osób dziennie, obejrzało łącznie podstron serwisu. Na stronie Centrum Seniora opublikowano 23 aktualności i 406 wydarzeń. 8 informacji umieszczonych samodzielnie przez seniorów, z pomocą wolontariuszy. 6. Newsletter na stronie www - możliwość ściągnięcia informacji na temat bieżącego programu Centrum Seniora. 7. Kilkaset osób skorzystało z różnych form działań aktywizujących umysł i ciało. Odbyło się 30 cykli różnorodnych zajęć. Potwierdzeniem są listy obecności na zajęciach, szkoleniach, spotkaniach, seminarium (ok. 700, osoby mogły się powtarzać).. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń. Odbyły się wszystkie planowane szkolenia: 2 szkolenia wolontariackie (16 osób), 1 kurs pierwszej pomocy (19 osób), 4 szkolenia z praw konsumenckich (39 osób), 6 spotkań z lekarzami (136 osób), 1 piknik inauguracyjny (100 osób), 1 seminarium podsumowujące (92 osoby). Zajęcia gimnastyczne (joga, gimnastyka korekcyjna, pilates, Nordic walking, gimnastyka chińska Qi-gong), łącznie 170 godz. / 130 osób w tym ok. 95 osób po 60 roku życia. Zajęcia taneczne (tańce etniczne w parku, flamenco, taniec brzucha, taniec hawajski hula), łącznie : 170 godz. / 80 osób w tym ok. 59 osób po 60 roku życia. Zajęcia artystyczne (warsztaty tkackie, warsztaty biżuteryjne, warsztaty teatralne, warsztaty kabaretowe), łącznie : 70 godz. / 37 osób w tym ok. 30 osób po 60 roku życia. Język angielski, łącznie: 20 godz. / 4 grupy, w każdej średnio po 19 osób łącznie 344 osób. 4

5 8. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w zajęciach i spotkaniach oraz osoby, do których dotarliśmy poprzez akcję promocyjną czyli kilkaset osób po 60 roku życia skorzystało z dostępu do informacji o ofercie Centrum Seniora. Ok. 100 odbiorców otrzymywało informacje o ważniejszych wydarzeniach organizowanych w ramach Centrum Seniora. Newsletter docierał na bieżąco do 74 osób, a poprzez mailing Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych docieraliśmy do ponad 500 adresów. 9. Nawiązana została współpraca z Uniwersytetem Zdrowego Seniora przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, z osobami zaangażowanymi w prace Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, ze Stowarzyszeniem My Dla Innych, ze Stowarzyszeniem Kobieteria, z Podlaskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm w ramach organizacji II Podlaskiego Kongresu Kobiet, z klubami osiedlowymi, z BEBE Akademią Twórczego Rozwoju, z kawiarnio-księgarnią "Spółdzielnia", 10. Zamieszczaliśmy informacje o ofercie tych placówek na stronie www i w newsletterze 11. Projekt Centrum Seniora otrzymał nagrodę "Złote Klucze" w konkursie "Kuriera Porannego' w kategorii Projekt Roku 2013 oraz I wyróżnienie w konkursie Społeczna Inicjatywa Roku 2013 ogłoszonego przez wojewodę podlaskiego. opis etapów działania (z podaniem czasu ich realizacji); 1. Promocja projektu. Trwała ciągła akcja informacyjna przez cały czas trwania projektu poprzez: artykuły w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Fakty Białystok, Informator BSM), ulotki i plakaty dystrybuowane przy pomocy administracji spółdzielni mieszkaniowych i klubów osiedlowych oraz zaprzyjaźnionych organizacji i punktów handlowych oraz lokali, informacja w kablowej TV Białystok i i publicznej TVP Białystok, Radio Białystok i Radio Jard, informacje internetowe (Fakty Białystok, kobiecybialystok.pl, strefaimprez.pl, bialystokonline.pl, ngo.pl, Bank Aktywności Seniorskich, wiadomosci.bstok.pl strony organizacji pozarządowych); na imprezach i spotkaniach ( inauguracja Uniwersytet Zdrowego Seniora, inauguracja roku na UTW w Białymstoku, warsztat podczas II Podlaskiego Kongresu Kobiet, Kawiarenka Obywatelska "Białystok miastem przyjaznym dla seniorów", Teatr na Obcasach w Białostockim Teatrze Lalek, spotkanie w Stowarzyszeniu My Dla Innych, na seminarium dotyczącym edukacji osób starszych organizowanym przez STOP w ramach ASOS w Warszawie, na kawiarenkach obywatelskich w mieście Białystok organizowane przez OWOP i Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok). 5

6 2. Rekrutacja uczestników miała miejsce przez cały czas trwania projektu z powodu jego rozciągnięcia w czasie - od maja do listopada O zajęciach dowiadywano się ze strony internetowej Centrum Seniora, ulotek rozdawanych podczas zajęć, z informacji zamieszczanych przez spółdzielnie mieszkaniowe "Słoneczny Stok", "Zachęta", "Rodzina Kolejowa", "BSM" w osiedlowych klubach oraz na klatkach schodowych należących do nich bloków mieszkalnych, zapisywano się telefonicznie oraz na wszystkich zajęciach zwłaszcza, że niektóre, takie jak taniec etniczny, joga, Qi - gong, Nordic walking odbywały się latem w przestrzeni parku "Planty" i parku Zwierzynieckim. 3. Szkolenia otwarte dla osób po 60 roku życia - pierwsza pomoc i konsumenckie (od do Kurs pierwszej pomocy został przeprowadzony przez instruktorkę-ratowniczkę ze Szkoły Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Przeprowadzona została otwarta rekrutacja. Uczestnikom i uczestniczkom wydano zaświadczenia o ukończeniu kursu. - Odbyły się 4 spotkania na temat praw konsumenta, prowadzone przez prawniczkę, związaną z biurem Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów: Zakupy w sklepach stacjonarnych; Zakupy na odległość czyli m. in. akwizycje i zakupy w Internecie; Umowy kredytowe i chwilówki ; Emerytura za przekazanie mieszkania ; Prawa pacjenta. 4. Szkolenie "Jak zostać wolontariuszką, wolontariuszem?"- zasady pracy woluntarystycznej (od do ). W szkoleniu wzięło udział 16 osób w tym 13 po 60 roku życia. Szkolenie prowadziła pani Anna Pawłowska, trenerka przez wiele lat związana z Centrum Wolontariatu w Białymstoku jako jego założycielka i pierwsza koordynatorka - teraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć jak zostać wolontariuszką / wolontariuszem, jakie są możliwości pełnienia wolontariatu: gdzie i komu można pomóc. Praca woluntarystyczna, oprócz wsparcia osób w trudnych sytuacjach, chorych i starszych, to także możliwość nabycia nowych umiejętności, uczestniczenia w imprezie czy jednorazowym wydarzeniu. To też możliwość wykorzystania swoich umiejętności, którymi moglibyśmy podzielić się z innymi. Szkolenie było przeprowadzone w dwóch grupach i trwało 2 dni po 8 godzin w każdej. 5. Informacja dla seniorów (od do ) Pomieszczenie na działalność Centrum zostało w udostępnione przez Urząd Miasta Białegostoku w 6

7 miejskim Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Od września 2013 roku był tam prowadzony przez Centrum Seniora Punkt informacyjny dla seniorów. Pomieszczenie na działalność Centrum Seniora było czynne 5 dni w tygodniu, cztery godziny dziennie. W niektóre dni były to godziny przedpołudniowe naprzemiennie z popołudniowymi , tak, aby jak najwięcej osób mogło w dogodnym dla siebie czasie skorzystać z informacji. Centrum było wyposażone w komputer z dostępem do Internetu i drukarkę z przeznaczeniem dla seniorów, którzy nie mieli w domu dostępu do Internetu lub nie potrafili wyszukiwać informacji on-line. Klienci Centrum Seniora mieli możliwość korzystania z komputera samodzielnie lub przy pomocy wolontariuszy. Przy pomocy wolontariuszy klienci Centrum mogli również zamieszczać swoje informacje (np. o wydarzeniach na osiedlach) na stronę www. Do prowadzenia Centrum został zatrudniony na umowę zlecenie- 4 godziny dziennie pracownik Centrum Seniora (specjalista ds. informacji), pomagali mu w pracy wolontariusze w wymiarze po 2 godziny dziennie. W ramach Centrum Seniora powstała strona internetowa przeznaczona dla osób starszych. Zamieszczaliśmy na niej regularnie i nadal zamieszczamy informacje o wydarzeniach, edukacji i spotkaniach dla osób po 60 roku życia ( w sumie zamieściliśmy na stronie Centrum Seniora 23 aktualności i 406 wydarzeń i 8 informacji umieszczonych samodzielnie przez seniorów, z pomocą wolontariuszy )Spotykaliśmy się z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach Federacji Organizacji Pozarządowych miasta Białystok i placówkami, które mają ofertę dla seniorów, a zwłaszcza klubami osiedlowymi zachęcając do przekazywania informacji na tę stronę, ponieważ jednym z założeń funkcjonowania Centrum Seniora było pośrednictwo pomiędzy organizatorami działań na rzecz osób starszych a samymi zainteresowanymi oraz możliwość wymiany informacji i efektywnego planowania wydarzeń. Centrum przygotowywało informacje drukowane w formie ulotek dystrybuowanych na osiedlach mieszkaniowych oraz newsletter dla tych seniorów, którzy korzystają na co dzień z Internetu. Centrum też przeprowadziło ankietę wśród uczestników pikniku inaugurującego oraz podczas Seminarium podsumowującego Centrum Seniora pod hasłem Senior w Centrum czyli co dalej z Centrum Seniora w Białymstoku. 6. Zajęcia aktywizujące ciało i umysł. W okresie od do odbyły się następujące zajęcia aktywizujące ciało i umysł : - Gimnastyka chińska qi gong. Odbyło się 10 spotkań raz w tygodniu x 1 godzina. Zajęcia miały miejsce w Parku Zwierzynieckim. - Joga Odbyło się 13 spotkań raz w tygodniu x 1 godzina w Parku Zwierzynieckim. A od września do grudnia odbyło się 39 spotkań (3 grupy po 13 spotkań każda) na sali w klubach osiedlowych Kaktus, Jubilat i Metafora. Średnia liczba uczestników - 10 osób na jednym spotkaniu w sali. W zajęciach z gimnastyki chińskiej qi gong i 7

8 jogi w Zwierzyńcu brało udział więcej osób niż to wynika z list obecności, gdyż część osób nie wpisywała się na nie. Ponadto należy podkreślić, iż do ćwiczących dołączały się również osoby młode. - Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Ćwiczenia adresowane były zwłaszcza do osób w wieku 60+, a więc z dolegliwościami typowymi dla tego wieku. Odbyło 39 spotkań (3 grupy po 13 spotkań każda), trwających 1 godzinę. - Zajęcia gimnastyczne metodą Pilates. Odbyło się łącznie 39 spotkań po jednej godzinie każde - łącznie trzy grupy po 13 spotkań. -Nordic Walking Odbyło się 30 spotkań raz w tygodniu x 1 godzina. Program obejmował cykl zajęć prowadzonych w formie cotygodniowych wycieczek w Parku Planty, Parku Zwierzynieckim oraz w okolice Białegostoku. We wszystkich zajęciach gimnastycznych tj. jodze, gimnastyce chińskiej qi gong, pilates, nordic walking wzięło udział 130 osób (osoby mogą się powtarzać) w tym 95 osób po 60 roku życia. - Tańce etniczne różnych narodów, korowody i kręgi taneczne z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej. Odbyło się 20 spotkań jednogodzinnych w każdy poniedziałek. Tańce etniczne realizowane były w parku miejskim Planty. Zakładana liczba uczestników - ok. 20 osób na jednym spotkaniu była przekraczana. Brały w nich udział nie tylko osoby po 60 roku życia ale również osoby młode. Stanowiły więc platformę porozumienia międzypokoleniowego. - Warsztaty Flamenco. W ciągu trwania projektu odbyło się 39 trwających 1 godzinę (13 spotkań w 3 grupach) zajęć które obejmowały warsztaty tańca flamenco, gry na kastanietach oraz prezentacje elementów kultury Andaluzji. - Warsztaty Tańca Brzucha. Każde z 39 trwających 1 godzinę (13 spotkań w 3 grupach) zajęć obejmowały warsztaty tańca brzucha, mające na celu poznanie jego istoty i charakteru. - Warsztaty Tańca hawajskiego HULA. Cykl warsztatów obejmował 39 spotkań (13 spotkań w 3 grupach), każde trwające 1 godzinę. Podczas warsztatów instruktorka uczyła podstawowych zasad tańca Hula oraz zapoznała uczestniczki z kulturą hawajską. Wszystkie warsztaty taneczne cieszyły dużą popularnością. W zajęciach wzięło udział 80 osób ( część osób powtarza się) w tym 59 osób po 60 roku życia. Należy podkreślić, iż z osób rozpoczynających przygodę z tańcami zostały utworzone nowe grupy taneczne tańca hawajskiego Hula i tańca brzucha. Wszystkie zespoły taneczne pokazały swoje umiejętności na seminarium podsumowującym projekt, zostały zaproszone na występy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przez kluby osiedlowe aby uświetnić organizowane przez nich spotkania opłatkowe i imprezy karnawałowe. - Warsztaty tkackie. Odbyło się 20 godzin zajęć w jednej grupie (raz w tygodniu). Uczestniczki poznały naturalne materiały, kolory, różnorodność faktur i wzorów. 8

9 -Warsztaty małych form biżuteryjnych. Podczas warsztatów uczestniczki uczyły się następujących technik: - Sutasz, wirewrapping, biżuteria z koralików, bransoletki przyjaźni, plysplitbraiding. Odbyło się 20 godzin zajęć w jednej grupie ( raz w tygodniu). Wszystkie uczestniczki miały satysfakcję z samodzielnego wykonania swoich dzieł i jak podkreślały poprawiło im to samopoczucie, wzmocniło samoocenę i stanowiło zachętę do podjęcia dalszych, samodzielnych działań twórczych. W dalszym ciągu spotykają się i tworzą nowe dzieła. Wszystkie swoje wyroby przedstawiły podczas seminarium podsumowującego projekt oraz na wystawie w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Warsztaty teatralne. Warsztaty teatralne to 10 zajęć po 2 godz. każde. Podczas spotkań uczestniczki zapoznały się z podstawami technikami dotyczącymi warsztatu aktora takimi jak: ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia aparatu mowy (ćwiczenia dykcji i wprawki logopedyczne), zajęcia z podstaw ruchu scenicznego, gry i zabawy sceniczne, tworzenie krótkich etiud teatralnych (etiudy w parach, etiudy grupowe). Podsumowaniem warsztatów była realizacja przedstawienia pt. Szopka z szopek, które zostało zaprezentowane uczestnikom seminarium podsumowującego projekt, oraz szerszej publiczności podczas spotkania opłatkowego organizacji pozarządowych w białostockiej Operze i Filharmonii, spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Akademia plus 50 oraz podczas spotkania karnawałowego koła Związku Emerytów i Rencistów działającego przy Klubie Osiedlowym Zenit. Naszym zdaniem bardzo dużym sukcesem było powstanie grupy kabaretowej. Zwłaszcza, że do jej powołania i dalszego prowadzenia ( po zakończeniu projektu) zgłosili się mężczyźni, a naszym założeniem była próba aktywizacji mężczyzn. Grupa wystąpiła podczas seminarium podsumowującego projekt oraz działa dalej i występuje m.in. na imprezach organizowanych przez kluby osiedlowe. We wszystkich zajęciach artystycznych wzięło udział 37 osób w tym 30 osób po 60 roku życia. nauka języka angielskiego. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się lekcje języka angielskiego. W projekcie planowano dwie grupy językowe. Ponieważ zgłosiło się tak dużo osób, zorganizowaliśmy cztery grupy średnio po 19 osób każda. Większość z tych osób naukę kontynuuje. 7. Edukacja prozdrowotna. Spotkania otwarte w warunkach kawiarnianych cieszyły się dużą popularnością wśród seniorów i potwierdziły zapotrzebowanie osób starszych na ten rodzaj komunikacji ze służbą zdrowia w aspekcie zwiększenia świadomości i konieczności dbania o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną po 60 roku życia jako podstawę dalszej aktywności zawodowej i społecznej. Spotkania miały 9

10 formę pogadanek ilustrowanych przykładami przypadków oraz elementami warsztatowymi (praktyczne ćwiczenia profilaktyczne, degustacja zdrowych potraw itp.). Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi odczuciami. Odbyło się 6 spotkań prozdrowotnych, w których wzięło udział łącznie 136 osób : 1. Zasady zdrowego żywienia Wiesz co jesz spotkanie z dietetykiem. 2. Profilaktyka chorób oczu. Na własne oczy - spotkanie z lekarzem okulistą. 3. Profilaktyka chorób serca Prosto z serca spotkanie z kardiologiem. 4. Profilaktyka chorób reumatologicznych Stawiam na kości i stawy - spotkanie z lekarzem reumatologiem. 5. Profilaktyka zdrowia psychicznego Jak grochem o ścianę - o pułapkach komunikacji rodzinne j spotkanie z psychologiem. 6. Profilaktyka chorób laryngologicznych Uszy, gardło, nos. Wszyscy uczestnicy spotkań prozdrowotnych w sposób aktywny spędzili wolny czas. 8. Konferencja inaugurująca (piknik). Wszystkie osoby, zainteresowane udziałem w projekcie Centrum Seniora zostały zaproszone na konferencję inauguracyjną w formie pikniku, który odbył się 5 czerwca 2013 roku w Nadawkach koło Białegostoku. Wzięło w nim udział ponad 100 osób w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i przedstawiciele władz miasta i regionu w tym pełnomocnik prezydenta miasta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - pani Anna Pawłowska i pan Wojewoda Podlaski Maciej Żywno. W ramach konferencji wystąpił z odczytem inauguracyjnym pan Andrzej Klimczuk autor książki Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, pokazane zostały dotychczasowe efekty pracy stowarzyszenia Akademia plus 50 z osobami starszymi, oraz osiągnięcia grup osób po 60 roku życia i ich różnorodne aktywności, między innymi grupy taneczne Akademii plus 50 - tańca Hula, flamenco i tańca brzucha. W nieformalnej atmosferze, przy dobrym jedzeniu, z udziałem gości zagranicznych z Niemiec, z którymi współpracujemy w ramach projektu Grundtviga Interacting a którzy umilili wieczór grą na gitarze i zachęcili wszystkich do wspólnego śpiewania; odbyło się wiele nieformalnych rozmów i dyskusji o kondycji seniorów w Białymstoku. 9. Seminarium podsumowujące odbyło się w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod hasłem: "Senior w centrum czyli co dalej z Centrum Seniora w Białymstoku?" Program obejmował: podsumowanie działalności Centrum Seniora prezentacje multimedialne, pokaz zdjęć, prowadziły: Jolanta Wołągiewicz koordynator projektu i Małgorzata Kijak panel dyskusyjny Senior w centrum, czyli co dalej z Centrum Seniora w Białymstoku? prowadzony przez p. Dorotę Sawicką dziennikarkę 10

11 Polskiego Radia Białystok. Gośćmi panelu byli : Katarzyna Siemieniuk - Radna Rady Miasta Białystok, Kazimierz Dudziński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, Krystyna Szner - Prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mgr Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Zdrowego Seniora, Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Anna Skorko - wiceprezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50, Adam Kurluta - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku, Urszula Styczyńska - Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej, Jan Moczulski - Sekretarz Wojewódzkiej Rady Kombatantów prezentacje działań seniorów, uczestników Centrum Seniora w Białymstoku: przedstawienie Szopka z szopek -występ kabaretu, pokazy tańców: Flamenco, hawajskiego tańca Hula i tańca brzucha. poczęstunek i rozmowy w kuluarach oraz prezentacja prac wykonanych na warsztatach tkackich i biżuteryjnych. Relacje z seminarium pokazała TVP Białystok w programie informacyjnym Obiektyw oraz telewizja społecznościowa TV Białystok w programie.jasna strona miasta zastosowane sposoby działania, narzędzia; piknik inauguracyjny szkolenia, kursy pierwszej pomocy, wolontariackie tematyczne spotkania otwarte prozdrowotne, konsumenckie warsztaty artystyczne teatralne, kabaretowe warsztaty rękodzieła tkactwo, biżuteria zajęcia taneczne tańce etniczne (w parku), flamenco, Hula, taniec brzucha zajęcia ruchowe gimnastyka korekcyjna, pilates, joga, nordic walking, qi gong gimnastyka chińska seminarium podsumowujące, debata strona internetowa uczestnicy (beneficjenci, jednostki organizacyjne, partnerzy); Uczestnikami naszych działań były osoby starsze, głównie kobiety po 60 roku życia z terenu miasta Białegostoku. Przedsięwzięcie realizowaliśmy w partnerstwie z Miastem Białystok, przy współpracy z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zarządami spółdzielni mieszkaniowych, klubami osiedlowymi, Szkołą Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 11

12 nakłady (pieniądze, kadry, czas pracy, wykorzystywana przestrzeń, urządzenia itd.); Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł ,98 PLN, z czego ,00 PLN stanowiła dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS Pozostała część to świadczenia wolontariuszy. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania zatrudnione były na umowę zlecenie (koordynator projektu, opiekun merytoryczny, specjalista ds. informacji) oraz umowę o dzieło (instruktorzy, trenerzy, specjaliści prowadzący spotkania otwarte). Wszystkie te osoby na stałe współpracują z Akademią plus 50 i mają duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Działania odbywały się w przestrzeni miasta (Park Planty, Zwierzyniec program letni), pomieszczeniach Centrum współpracy Organizacji Pozarządowych UM w Białymstoku (program jesienny biuro projektu i punkt informacyjny Centrum Seniora, szkolenia, kurs pierwszej pomocy), klubach osiedlowych spółdzielni mieszkaniowych (zajęcia taneczne i ruchowe, warsztaty teatralne i kabaretowe tkackie i biżuteryjne), kawiarnio księgarni Spółdzielnia (spotkania prozdrowotne, konsumenckie), Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (seminarium podsumowujące). W trakcie realizacji działań korzystaliśmy ze sprzętu, który stowarzyszenie posiadało (np. sprzęt nagłośniający, sportowy) oraz zakupionego w ramach dotacji (np. laptopy, drukarka). ocena i samoocena (mocne strony/zalety; zagrożenia/możliwe trudności); Mocną stroną zrealizowanego projektu była niewątpliwie doświadczona w pracy z seniorami i kompetentna (sprawdzona we wcześniejszych działaniach) kadra, oraz zaangażowanie członków Stowarzyszenia Akademia plus 50 oraz członków ich rodzin, jako wolontariuszy włączających się w realizację poszczególnych zadań ( np. dyżury w punkcie informacyjnym w Centrum Seniora, zbieranie list uczestników zajęć, kolportaż materiałów promocyjnych ), a wielką zaletą bardzo dobra współpraca ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w pracę w ramach projektu i bardzo przyjazna atmosfera stworzona na spotkaniach i zajęciach warsztatowych. Nie do przecenienia jest też wzorcowa, oparta na partnerstwie, współpraca z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych miasta Białystok, dzięki której, chociażby poprzez skorzystanie z listy mailingowej Centrum, było nam łatwiej informować o bieżących działaniach szerokie rzesze potencjalnych odbiorców. Korzystaliśmy również z pomieszczeń Centrum w celu przeprowadzenia niektórych zadań projektowych np. szkoleń na temat wolontariatu seniorów czy kurs pierwszej pomocy. W pomieszczeniach CWOP znajdowało się również biuro projektu i punkt informacyjny Centrum 12

13 Seniora, które ze względu na lokalizację w centrum miasta były łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych seniorów. Głównym zagrożeniem dla realizacji projektu byłby brak zainteresowania ofertą, a w związku z tym trudności z realizacją zadania. W naszym przypadku wystąpił jedynie problem z frekwencją na spotkaniach pro konsumenckich - nie cieszyły się zakładanym przez nas zainteresowaniem. Z rozmów z seniorami wynikało, że nie poczuwają się do roli potencjalnych ofiar różnej maści naciągaczy ergo nie widzą potrzeby pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowaliśmy z naddatkiem zainteresowania seniorów z Białegostoku. warunki wstępne (np. potrzebne zasoby, kompetencje); Przed przystąpieniem do realizacji zadania stowarzyszenie posiadało pięcioletnie doświadczenie w pracy aktywizującej osoby starsze, zdobyte poprzez prowadzenie innych, mniejszych projektów, współfinansowanych ze środków miejskich i wojewódzkich oraz Komisji Europejskiej (projekty partnerskie Grundtviga, podczas których dzieliliśmy się doświadczeniami z organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz osób starszych w 12 krajach europejskich). Projekty Stowarzyszenia Akademia plus 50 Aktywni, sprawni, radośni. Aktywizacja umysłowo-ruchowa osób po 50 roku życia z terenu Miasta Białegostoku (2009) projekt realizowany w ramach oferty Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze miasta Białegostoku - współfinansowany przez Urząd Miejski w Białymstoku, Taniec w parku (2010) - Zorganizowanie w okresie wiosna lato 2010 zajęć z Kinezjologii Edukacyjnej i Tańców Integracyjnych w Kręgu dla osób po 50 roku życia z terenu miasta Białegostoku w parku Planty projekt był realizowany w ramach oferty Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych współfinansowany w 2010 r przez Urząd Miejski w Białymstoku Taniec w parku II (2011)., w ramach którego odbyły się zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej i Tańców Integracyjnych w Kręgu,, nordic walking oraz gimnastyka chińska qi gong dla osób po 50 roku życia z terenu miasta Białegostoku w parku Planty. Projekt był współfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego, " Taniec w parku III - (2012) - zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej i Tańców Integracyjnych w Kręgu,, nordic walking oraz joga dla osób po 50 roku życia z terenu miasta Białegostoku w parku Planty. Projekt był współfinansowany przez Miasto Białystok, Wachlarz (2010r), Wachlarz II (2011r) i "Wachlarz III" (2012) zajęcia, artystyczne, taneczne i ruchowe, aktywizujące społeczność osiedla PIASTA projekty realizowane w ramach oferty w zakresie polityki społecznej pod nazwą: Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie Miasta Białegostoku - współfinansowane 13

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 00-098 Warszawa 2. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław 2. Nazwa i adres instytucji realizującej

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO

POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO za okres od 01 stycznia do 31grudnia 2007 (stosownie do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.pl Nr konta: Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Warszawa, 2009 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa tel./fax: (22) 828 13 06 e-mail: tdw@tdw.org.pl, http://www.tdw.org.pl SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2013 rok Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo