Ostatnia sesja VI kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostatnia sesja VI kadencji"

Transkrypt

1 E K L A M A fot. P. Kozłowski R 24 strony Sentymentalny powrót do Nasielska str. 5 Żbik zaczyna walczyć str. 24 OBRADOWAŁA RADA Ostatnia sesja VI kadencji W czwartek, 30 października br., odbyła się ostatnia, LVIII sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Nasielsku. W obradach wzięło udział czternastu radnych nieobecny był radny Maciej Suwiński. W sesji udział wzięli kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Sesja była prowadzona naprzemiennie przez przewodniczącą Rady Katarzynę Świderską i wiceprzewodniczącego Jerzego Lubienieckiego. Najpierw przewodnicząca RM omówiła w skrócie działania, które podejmowała od ostatniej sesji. Następnie uczynił to burmistrz. Oboje również podali informację o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych własnych, radnych i pracowników Urzędu Miejskiego. Znaczących uchybień nie odnotowano, w pojedynczych przypadkach stwierdzono tylko drobne błędy. czytaj na str. 3 R E K L A M A Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego PSL

2 2 Z SAMORZĄDU 7 20 listopada 2014 Komisariat Policji, tel , Straż Pożarna Nasielsk 998 Pogotowie Ratunkowe tel. 999 Pogotowie energetyczne 991 lub Pogotowie Gazowe 992 lub Pogotowie Ciepłownicze tel TAXI. Postój tel Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel SPZOZ NASIELSK, ul. Sportowa 2 tel Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 tel Ośrodek Zdrowia w Cieksynie, ul. Sportowa 5 tel NZOZ Centrum Medyczne ul. Warszawska 47, tel NZOZ TERA MED Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 tel./fax NZOZ MEDICA ul. Kościuszki 40 A, tel./fax SOCPR CARITAS ul. Żwirki i Wigury 5, tel Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 50 tel Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 tel Urząd Pocztowy w Nasielsku, ul. Warszawska 26 tel./fax Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Elektronowa 3 tel Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12 tel./fax Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 6 tel Hala Sportowa, ul. Staszica 1, tel Stadion Miejski, ul. Sportowa, tel Parafia Rzymskokatolicka w Nasielsku, tel Parafia Rzymskokatolicka, w Starych Pieścirogach tel Parafia Rzymskokatolicka w Cieksynie, tel Polski Związek Wędkarski koło nr 13 w Nasielsku tel Z MIASTA Przedwyborcza pseudodebata W holu nasielskiego kina Niwa we wtorek, 4 listopada br. odbyło się spotkanie przedwyborcze, które w założeniu miało być debatą kandydatów na burmistrza Nasielska oraz ich komitetów wyborczych. Jego organizatorką była Elżbieta Wróblewska ze Stowarzyszenia Europa i My i jednocześnie kandydatka do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy SLD Lewica Razem. Z zaproszenia organizatorki skorzystało tylko dwoje kandydatów na burmistrza: Magdalena Biernacka z KWW Nowy Samorząd oraz Grzegorz Arciszewski z KWW Forum. Nie było urzędującego burmistrza Bogdana Ruszkowskiego ani kandydata PiS Andrzeja Pacochy, którego, jak wyjaśniono, zatrzymały obowiązki zawodowe. Łącznie na to spotkanie przybyło ok. 30 osób i w zdecydowanej większości byli to kandydaci na radnych z list m.in.: KWW Nowy Samorząd, KWW Forum. Z racji zwołania debaty w ostatniej chwili, a także niskiej frekwencji zainteresowanych odbyła się ona w holu kina i niestety była zagłuszana przez muzykę, ponieważ w sali kinowej trwała próba zespołu muzycznego. Spotkanie poprowadziła jego organizatorka, Elżbieta Wróblewska, która przypomniała, że tylko pięciu z piętnastu radnych nasielskiej Rady Miasta wypełniło ankietą podsumowującą 4-letnią kadencję: Magdalena Biernacka, Albert Dublewski, Henryk Antosik, Maciej Suwiński i Zbigniew Wóltański. Wypełnione imienne ankiety znaleźć można na stronie pl. Przedstawiła także wnioski płynące z wypełnionych przez radnych i mieszkańców ankiet. Debata miała charakter luźnej dyskusji na wiele tematów dotyczących funkcjonowania naszej gminy. Wśród podejmowanych problemów pojawiły się np. różne koncepcje układu strony internetowej Urzędu Miejskiego, pozyskiwania funduszy, stanu dróg czy pomysłów na wydawanie nadwyżki budżetowej. Niekiedy dochodziło do słownych utarczek między kandydatami. Pretendenci o fotel burmistrza mogli zadawać sobie wzajemnie pytania, a do dyskusji włączali się również kandydaci na radnych z komitetów wyborczych. Jednym z ciekawszych tematów były pomysły na rozwiązanie problemów związaniem z parkowaniem samochodów w Nasielsku. Grzegorz Arciszewski zapowiedział wprowadzenie płatnego parkowania, natomiast Magdalena Biernacka deklarowała, że w tej kwestii zasięgnęłaby konsultacji z urbanistą, gdyż w mieście jest dużo niezagospodarowanych przestrzeni. Zaznaczyła również, że brakuje sklepików, gdzie mogłyby być sprzedawane wyroby rolniczo-spożywcze z naszych wsi co byłoby atrakcyjne dla mieszkańców okolicznych dużych miast. Najprawdopodobniej zainteresowanie mieszkańców naszej gminy debatą przedwyborczą byłoby większe, gdyby była ona zorganizowana w sali kinowej, z udziałem wszystkich kandydatów na burmistrza i odpowiednio wcześniej ogłoszona. Sama idea publicznych dyskusji jest bardzo dobra i warto, by zarówno włodarze gminy, jak i radni potrafili rozmawiać ze swoimi wyborcami. (mi) Dyżury aptek listopad 2014 r Apteka,,Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk (red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego) Z MIASTA Wolontariat w środowisku lokalnym W czwartek, 9 października br. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju wolontariatu w naszej gminie. Zostało ono zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach projektu Wolontariat szansą dla integracji współfinansowanego z funduszy EOG. Spotkanie prowadził Dariusz Pietrowski z warszawskiego Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, a uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół, jednostek samorządowych i organizacji społecznych z naszej gminy. Na wstępie zebranych powitał Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, który podkreślił wartość pracy wolontariuszy i entuzjazm, z jakim podejmują się różnych działań. Następnie Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przypomniała, że przy nasielskim MOPS już od 2008 r. działa grupa wolontariuszy (obecnie 10 porozumień), a osobą koordynującą ich pracę jest Iwona Filipowicz. Bardzo prężnie rozwija się także wolontariat w nasielskich szkołach. Regularnie w różnego rodzaju akcjach, np. zbiórkach żywności, uczestniczy ok. 60 uczniów-wolontariuszy. Prowadzący spotkanie omówił krótko funkcjonowanie wolontariatu w Polsce i w środowisku lokalnym. Okazało się, że w naszym kraju największe zainteresowanie działaniami woluntarystycznymi było w latach 2005 i Zauważył, że nasz wolontariat jest oparty na ludziach młodych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę. Jednak coraz bardziej takimi działaniami zainteresowane są osoby w wielu średnim, które w ten sposób chcą odreagować stres i szukają możliwości samorealizacji, a także seniorzy, którzy chcą być aktywni na emeryturze. Rozmawiano również o braku atrakcyjnych ofert dla aktywnych obywateli i przyczynach słabości wolontariatu, jak też o kierunkach jego rozwoju. Do niedawna najczęściej wolontariat kojarzony był przede wszystkim z pomocą innym ludziom, często starszym i chorym, ostatnio jednak z pomocy wolontariuszy w dużych miastach korzystają także ośrodki kultury i sportu, muzea, teatry czy schroniska dla zwierząt. Działania wolontarystyczne mogą być więc podejmowane na wielu różnych polach, ważne jest tylko odpowiednie ukierunkowanie zainteresowanych pracą wolontariuszy i koordynacja tego typu przedsięwzięć. W dyskusji na temat działalności nasielskich wolontariuszy, ich sukcesów i problemów wziął aktywny udział m.in. ks. Marek Pszczółkowski, który opowiadał o swoich doświadczeniach w prowadzeniu wolontariatu w Zespole Szkół Zasadniczych w Nasielsku. Podobne spotkania odbędą się w 15 ośrodkach pomocy społecznej. Ich celem jest zainicjowanie działalności wolontariatu lub jeśli już istnieje jego rozwój i stworzenie gminnego centrum wolontariatu koordynującego wszystkie działania wolontarystyczne na danym terenie. (i.) Z UM Urząd nieczynny W poniedziałek, 10 listopada br. nieczynny będzie Urząd Miejski w Nasielsku. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Nasielska pracownicy nasielskiego magistratu będą tego dnia mieli dzień wolny w zamian za 1 listopada czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela (art Kodeksu pracy). 10 listopada br. wolne będą mieli również pracownicy wszystkich jednostek, które mają swoją siedzibę w budynku przy ul. Elektronowej 3, a więc: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, a także Filii Starostwa Nowodworskiego. MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W NASIELSKU Przewodnicząca: Katarzyna BAGIŃSKA Zastępca Przewodniczącej: Józef ZAWADZKI Członkowie: Stanisław Wiesław DALECKI Magda MACKIEWICZ Justyna OPOLSKA Kamila PRUSIK Krystyna RACZKOWSKA Aleksandra Kamila WÓJCIK Życie Nasielska Czasopismo Samorządu Gminnego Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc - ogłoszenia. Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski. Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, Nasielsk, tel./fax ; e mail: Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

3 7 20 listopada 2014 Z SAMORZĄDU OBRADOWAŁA RADA 3 Ostatnia sesja VI kadencji dokończenie ze str. 1 Bogdan Ruszkowski omówił także bieżące działania poszczególnych wydziałów. Wśród poruszonych tematów były informacje: o wizjach lokalnych i przeznaczeniu drzew pod wycinkę, o nowych nasadzeniach drzew w Nasielsku i w Pieścirogach, o wymianie uszkodzonych koszy ulicznych, o podpisaniu umowy na odbiór azbestu z terenu gminy, o przygotowaniu specyfikacji umowy odbioru odpadów komunalnych na rok Burmistrz wspomniał również o odbiorze skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Kilińskiego (69 tys. zł) oraz odrestaurowanego budynku baszty (86 tys. zł), wykonaniu oświetlenia targowicy (5 tys. zł). Nadal trwa przebudowa ulic Złotej i Agatowej w Nowych Pieścirogach (291 tys. zł), na ulicy Dąbrówki, natomiast, na odcinku 286 m budowana jest sieć wodociągowa prace mają zakończyć się w połowie listopada. Niebawem w miejscowościach Dobra Wola, Nowa Wrona i Lelewo rozpocznie się budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W obu przypadkach wykonawcą prac jest firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie. Następnie radni mogli składać interpelacje i zadawać pytania burmistrzowi. Po kilka pytań mieli radni Albert Dublewski, Henryk Antosik oraz Magdalena Biernacka. W dalszej części obrad Rada przyjęła po wcześniejszym zapoznaniu się informację dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o wynikach pracy dydaktycznej i wychowawczej w roku szkolnym 2013/2014 oraz o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2014/2015, a następnie przeszła do głosowania nad uchwałami. Pierwsza dotyczyła opłat i podatków lokalnych na rok 2015 Rada jednogłośnie ustaliła, że stawki pozostaną na tym samym poziomie względem bieżącego roku. Zaakceptowane zostały większością głosów (13 do 1) również uchwały dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok Radni podjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk dotyczącej wsi Dębinki, Miękoszyn Miękoszynek, Studzianki, która dotyczyła wykreślenia z niego słowa wiatrownia. Radni przyjęli też uchwały w sprawie współpracy gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości. Najwięcej kontrowersji wywołała uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Klonowej. Ulica ta bowiem została wykreślona z wieloletniej prognozy finansowej. Mieszkańcy, którzy przybyli na sesję, twierdzili, że stracili nadzieję na modernizację ulicy w najbliższych latach od lat obiecuje im się poprawę i od lat toną w błocie. Popierali ich radni Magdalena Biernacka i Henryk Antosik. Przewodnicząca RM również przyznała, że oczekiwania mieszkańców są słuszne, jednak sytuacja finansowa gminy jest zła i nie udaje się zaspokoić oczekiwań wszystkich. Rada stosunkiem głosów 8 za, 3 przeciw, przy 3 wstrzymujących się uznała skargę za bezzasadną. O G Ł O S Z E N I E Następnie Bogdan Ruszkowski odpowiedział na wcześniej zadawane pytania. Radny Albert Dublewski pytał o weryfikację na listach wyborczych osób zmarłych. Burmistrz przyznał, że zdarzają się takie sytuacje, jednak wyłącznie spowodowane brakiem aktu zgonu, który jest niezbędny, by móc kogoś wykreślić. Radna Magdalena Biernacka wskazała na błąd w mapce Nasielska, który może dezorientować przyjezdnych gości w dniach 1 2 listopada (nieistniejące połączenie ulicy Słonecznej i Młynarskiej), wskazała również na nieprzygotowane słupy ogłoszeniowe do kampanii wyborczej, na których zalegają warstwy starych plakatów, oraz skierowała słowa uznania za odnowienie baszty, jedynym mankamentem jest tylko blaszana skrzynia zasłaniająca nieco wieżyczkę. Burmistrz zasugerował, że w planie jest ukwiecenie i zasłonięcie tej skrzyni, słupy będą oczyszczone, a błąd na mapie na bieżąco został poprawiony. Radny Antosik zapytał natomiast o listę wniosków o dofinansowanie różnych inwestycji, które udało się pozyskać burmistrzowi Ruszkowskiemu w okresie urzędowania. Pojawiło się również pytanie związane z krążącymi po mieście informacjami o sprywatyzowaniu ośrodka zdrowia oraz o dotrzymanie terminu realizacji przebudowy mostku na ulicy Podmiejskiej. Burmistrz przytoczył przykłady pozyskanych dofinansowań, stwierdził, że mostek będzie gotowy 14 listopada, zdementował również pogłoski o prywatyzacji. Zaskoczona była nimi również obecna na sali Maria Michalczyk, dyrektor SPOZ Nasielsk, która przedstawiła obecną sytuację nasielskiego ośrodka zdrowia. zasługi poprzedników. Jednak urzędujący włodarz jeszcze raz przytoczył tegoroczne inwestycje, które udało się zrealizować, zaznaczył jednak, że nikt nie zaczyna od zera, obejmując takie stanowisko, a zastaje pewien stan faktyczny, który musi kontynuować. Sołtys wsi Konary Jarosław Rudnik, gdzie została ostatnio zmodernizowana świetlica, przybliżył źródła pozyskiwania środków na pomysły lokalne, a Elżbieta Wróblewska ze Stowarzyszenia Europa i My zaprosiła oficjalnie Komitety Wyborcze na debatę przedwyborczą. Poinformowała również, że otrzymała tylko pięć wypełnionych ankiet od radnych na temat podsumowania kadencji Dostępne są one pod adresem www. maszglos.pl. Na zakończenie obrad odbyło się uroczyste pożegnanie i wzajemne podziękowania za współpracę. Katarzyna Świderska, przewodnicząca RM, podkreśliła, że przewodnictwo w Radzie było dla niej zaszczytem, i podziękowała wszystkim radnym, burmistrzowi, pracownikom urzędu oraz mediom za współpracę. Burmistrz Bogdan Ruszkowski w swoich podziękowaniach zaznaczył, że choć był to dla niego krótki okres urzędowania, to wiele się nauczył, współpracując z radnymi. Za wzór konkretnych działań podał współdziałanie z przewodniczącą RM. Specjalne podziękowania radni złożyli na ręce Joanny Lachendrowicz z Biura Rady. Burmistrz natomiast wręczył radnym podziękowania i płytę z podsumowaniem VI kadencji Samorządu Gminy Nasielsk. Przy okazji radny Wiesław Suska został nagrodzony pamiątkową statuetką w plebiscycie na Najpopularniejszego Radnego w Gminie Nasielsk, który zorganizowany został przez jedną z gazet powiatowych. Później pytania zadawać mogli również mieszkańcy. Pojawiły się uwagi, że obecny burmistrz przypisuje sobie Michał Brodowski R E K L A M A

4 4 AKTUALNOŚCI 7 20 listopada 2014 Z GMINY OZE dla Nasielska? W piątek 24 w Konarach odbyło się spotkanie dotyczące udziału mieszkańców naszej gminy w projekcie Prosument. Polska ma za mało odnawialnych źródeł energii mówi Jarosław Rudnik, sołtys wsi Konary. Za wolno idą też zmiany w tym kierunku. Dlatego ogłoszono projekt Prosument dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które za pośrednictwem gminy zgłaszają swój udział. Kiedy dostają zielone światło, otrzymują kredyt na założenie instalacji związanej z odnawialnymi źródłami energii. Kredyt można spłacać do 15 lat, a jego oprocentowanie w skali roku wynosi 1 proc. Po zakończeniu inwestycji właściciel dostaje dotację w wysokości 40 proc. Z MIASTA Podziękowania dla policjanta Mieszkańcy ul. Rynek w Nasielsku złożyli na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podziękowania za pracę dzielnicowego asp. Piotra Grzywińskiego z nasielskiego Komisariatu Policji. Mieszkańcy piszą w liście, że dzięki sumiennej pracy aspiranta Piotra Grzywińskiego w rejonie jego pracy, czyli centralnej części Nasielska, zapanował ład, porządek i przestrzeganie prawa: Na Skwerze Jana Pawła II przy ul. Rynek i jego okolicach nie ma już pijaństwa, awantur ani pijanych osobników śpiących na ławkach. Od kiedy Pan dzielnicowy zaczął pracować na tym terenie, można spokojnie i bez obaw wyjść na spacer. Osoby starsze i matki z małymi dziećmi mogą bez strachu przebywać w parku można przeczytać w liście. Społeczeństwo za pomocą listu wyraziło swoją opinię na temat poprawy stanu bezpieczeństwa komentuje inicjatywę mieszkańców mł. asp. Szymon Koźniewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, i dodaje, że jest to właściwie podziękowanie za działalność wszystkich funkcjonariuszy policji pracujących na terenie gminy Nasielsk. Skwer Jana Pawła II przez ostatnie lata nie był zbyt bezpiecznym miejscem, szczególnie po zmroku. W zeszłym roku na debacie w Nasielsku były podnoszone kwestie spożywania tam alkoholu, głośnego zachowywania się i pobytu osób w stanie nietrzeźwym mówi mł. asp. Szymon Koźniewski. Dobrze, że obecnie w tym miejscu panuje spokój i porządek. Mamy nadzieję, że dzięki działalności asp. Piotra Grzywińskiego oraz jego kolegów i koleżanek z Komisariatu Policji w całym mieście będzie panował spokój i porządek. Dobrze, że mieszkańcy, dostrzegając zmiany na lepsze, umieją okazać swoją wdzięczność policji. Liczymy na to, że zmiany zauważą i docenią także zwierzchnicy dobrze pracujących funkcjonariuszy. (pk). jej wartości. W naszej gminie postawiono na fotowoltaikę. Dlaczego na nią? Sołtys Rudnik mówi: Biogazownienie nie pachną zbyt ładnie i trzeba bardzo dużo biomasy do ich działania, a to wymaga terenów, które rolnicy mogą spożytkować na inne potrzeby. Z kolei elektrownie wiatrowe są nieefektywne i budzą społeczne protesty. Tymczasem fotowoltaika pozbawiona jest tych minusów i w dodatku jest bardzo ekonomiczna. Z 1 kw w skali roku uzyskuje się 1000 kwh, czyli równowartość 650 złotych opowiada Jarosław Rudnik. Spotkanie w sprawie projektu odbyło się w świetlicy wiejskiej w Konarach. Wzięło w nim udział około 50 osób, w tym Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, jako przedstawiciel władz lokalnych. Z POLICJI Podsumowanie akcji Znicz 2014 Od 31 października do 2 listopada br. funkcjonariusze nowodworskiej komendy prowadzili działania w ramach akcji Znicz Funkcjonariusze obecni byli na ulicach miast i wsi i innych drogach. Podczas patrolu czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz podróżnych. W czasie kontroli zwracali szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszali się kierowcy. Sprawdzali ich trzeźwość, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci. Mundurowi zanotowali 6 niegroźnych kolizji. Podczas kontroli drogowych zatrzymano 8 nietrzeźwych kierujących. Rekordzistą okazał się 30-letni mieszkaniec naszego powiatu, który kierował fiatem 126p, mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kierowca został zatrzymany przez policjantów WRD w Nasielsku 2 listopada po godzinie Ponadto mężczyznę obejmował już zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu i niestosowanie się do wyroków sądu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. sk KRONIKA OSP OSP Nasielsk i OSP Jackowo wyjechały do pożaru słomy pozostałej po pracy kombajnu w miejscowości Krzyczki-Żabiczki zastępy OSP z Nasielska i Psucina gasiły pożar piwnicy w Popowie Borowym R E K L A M A Sołtys Jarosław Rudnik, oprócz słownego zachęcania do wzięcia udziału w Prosumencie, pokazał również działające u niego panele fotowoltaiczne. Zebrani wyrażali się przychylnie o idei, a burmistrz Ruszkowski obiecał wsparcie gminy, którego pierwszym znakiem będzie ogłoszenie projektu na stronie urzędu. Zadawano również sołtysowi wiele pytań na temat instalacji, m.in. na temat gwarancji i remontowania. Projekt wydaje się godny uwagi, dlatego warto, by mieszkańcy gminy odwiedzili stronę urzędu, by dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. (pk) INTERWENCJA Śmieci wokół dworca Śmieci to problem nadal widoczny w wielu miejscach naszej gminy. Czasami jest to nie tylko nieestetyczne, ale również niebezpieczne dla mieszkańców. Od dłuższego czasu można zauważyć rosnącą górę śmieci wokół dworca PKP Nasielsk. O ile same perony i podziemne przejście jest utrzymywane w czystości, o tyle parking i okoliczne tereny pozostawiają wiele do życzenia. W dodatku wiele śmieci to kawałki szkła, które mogą uszkodzić parkujące tam samochody. Czy znajdzie się ktoś, kto tam posprząta? (pk) KRONIKA POLICYJNA W okresie w Lelewie nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli mienie o łącznej wartości 1500 zł na szkodę mieszkanki Nowego Dworu Maz na ulicy Kolejowej Andrzej L., mieszkaniec Pieścirogów, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego na ulicy Kościuszki Wojciech P., mieszkaniec gm. Nowe Miasto, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego. Pijani na drodze w Cieksynie Marek Ż., mieszkaniec Cieksyna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,41 mg/l) w Kątnych Paweł Sz., mieszkaniec Kątnych, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,79 mg/l) w Studziankach Andrzej O., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,24 mg/l) na ulicy Rynek Artur R., mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego i po spożyciu alkoholu (1,27 mg/l) na ulicy Młynarskiej Hubert T., mieszkaniec Mazewa, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego i po spożyciu alkoholu (1,65 mg/l) w Lelewie Ryszard K., mieszkaniec Lelewa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,26 mg/l). R E K L A M A

5 7 20 listopada 2014 AKTUALNOŚCI Z MIASTA Sentymentalny powrót do Nasielska O tym, że do grudnia 1939 r. w Nasielsku mieszkała bardzo liczna społeczność żydowska, wie większość obecnych mieszkańców naszej gminy. W historii naszego miasta bywały długie okresy, gdy Żydów w Nasielsku mieszkało więcej niż Polaków. Wszystko zmieniło się po dniu 3 grudnia 1939 r, kiedy z naszego miasta wywieziono właściwie wszystkich Żydów. Większość z nich nie przeżyła II wojny światowej. Wielu trafiło do hitlerowskich obozów śmierci, gdzie stracili życie. Ci, którzy przeżyli, wyemigrowali, najczęściej do Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zdarzały się sytuacje, gdy po żydowskie dzieci, które przechowały polskie rodziny, przyjeżdżali ich bliscy i zabierali do siebie. Tak zdarzyło się i w Nasielsku. Na ul. Folwark mieszkała pani Żbikowska, imienia jej nie pamiętam. Nie pamiętam też imienia żydowskiego chłopca, którego ona miała u siebie przez czas okupacji i traktowała jak własnego syna. Był naszym kolegą. Pamiętam, jak bardzo przybrana matka go kochała, jak bardzo rozpaczała, gdy przyjechali jego bliscy i zabrali go do siebie. Płakała przy pożegnaniu ona, płakał on, płakaliśmy także my, jego koledzy. Czas zatarł ślady po obywatelach Nasielska żydowskiego pochodzenia. Ich cmentarz porósł las, synagoga została rozebrana, a z części jej cegieł pobudowano domy. Niewiele osób pamięta, jaką funkcję pełniła przed wojną część obecnego budynku Liceum Ogólnokształcącego. Niewiele też osób wie, gdzie była ulica Bóźnicza. Ktoś z władz naszego miasteczka zadecydował nawet, aby zmienić nazwę ulicy Berka Joselewicza, żydowskiego bohatera polskich walk o niepodległość Polski. Przez ostatnie 70 lat przyjeżdżali czasami do Nasielska Żydzi, jego byli mieszkańcy. Chodzili na kirkut, oglądali kamieniczki, niekiedy do nich wchodzili i rozmawiali z obecnymi mieszkańcami ich domów. Później coraz częściej do Nasielska przyjeżdżali ich potomkowie. Gdy wydawało się już, że czas ostatecznie zatrze ślad Żydów, naszych nasielskich współobywateli, została przywrócona pamięć tego że Nasielsk przez kilka wieków był miastem dwóch kultur polskiej i żydowskiej. Stało się to za sprawą króciutkiego filmu nakręconego w roku 1938 przez Dawida Kurtza w Nasielsku. Jego autor, mieszkający wtedy w Stanach Zjednoczonych, odwiedził miasto, gdzie się urodził w końcu XIX w., i uwiecznił je na filmie. Filmik ten, nakręcony w kolorze, odnalazł niedawno w domowym archiwum jego wnuk, Glen Kurtz. Film ten zainspirował młodego Glena Kurtza do bliższego zapoznania się z historią swej rodziny, z historią miasteczka, w którym urodził się jego dziadek. Dzięki nowym technikom jakość filmu została poprawiona. Historią tą zainteresowało się Muzeum Holocaustu w Stanach Zjednoczonych. Film został opublikowany w internecie i stąd był znany kilku nasielszczanom. Pisaliśmy o tym przed dwoma laty w Życiu Nasielska, wspomniała o nim także stacja telewizyjna TVN24. Zainteresował się nim również były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zdzisław Suwiński, który nawiązał bezpośredni kontakt z Glenem Kurtzem, a nawet gościł go w swoim domu. Dzięki temu film przyciągnął uwagę władz Nasielska i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Glen Kurtz podjął wiele działań dla dokładniejszego rozpoznania sytuacji, opisania jej i zorganizowania zbiorowego przyjazdu do Nasielska wszystkich tych, którzy czują łączność z miasteczkiem. W środę, 29 października 2014 r. wraz z Glenem Kurtzem przybyła do Nasielska z różnych stron świata grupa 53 osób, które mają rodzinne związki z Nasielskiem. Większość z nich to potomkowie nasielskich Żydów. Ale był też urodzony w Nasielsku w 1922 r. Leslie Głodek (Leszek, jak go nazywali nasielscy polscy koledzy) ze swoją żoną Celią Głodek, córką Tenifer Benn i synem Grahamem Głodek. Przed wojną mieszkał przy ulicy Warszawskiej 18. Żydowscy goście zostali przyjęci przez Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, w Urzędzie Miejskim, następnie ze Zdzisławem Suwińskim zwiedzali miasto, odwiedzili kirkut, spotkali się w Liceum Ogólnokształcącym z młodzieżą, by wreszcie dotrzeć do biblioteki, gdzie wysłuchali prelekcji dyrektora tej placówki Stanisława Tyca na temat historii nasielskich Żydów. Tu też została otwarta wystawa fotograficzna Nasielsk miasto dwóch kultur na przełomie XIX i XX wieku. Jest ona w dalszym ciągu dostępna dla osób, które chciałyby ją obejrzeć Pobyt gości był bardzo krótki, ale niezwykle owocny. Obydwie strony wzbogaciły swą wiedzę o sobie. Brakowało jednak czasu na dokładniejsze omówienie interesujących spraw. Środowisko skupione wokół Glena Kurtza rozpoznało wśród osób pokazanych na filmie swoich znajomych. Takie próby były podejmowane również w Nasielsku. I jeszcze jedna ciekawostka. Glen Kurtz zaprezentował kamerę podobną do tej, którą jego dziadek nakręcił w Nasielsku swój film. andrzej zawadzki R E K L A M A O G Ł O S Z E N I A Sfinansowano ze środków KW PSL 5 Sfinansowano ze środków KWW Stawiamy na Rozwój O G Ł O S Z E N I E

6 6 KULTURA 7 20 listopada 2014 WARTO PRZECZYTAĆ Wyspa na prerii Wojciech Cejrowski jako pisarz nie zawodzi swoich czytelników. Jedna z jego książek jednak porusza zupełnie inne rejony niż te, które znamy z jego poprzednich utworów. Amazonia, Indianie, dżungla, niebezpieczeństwo to wszystko w nowym dziele Cejrowskiego odchodzi w niebyt. A co jest? Jak sam pisze: Ta jest o kowbojach z Arizony, i też będzie dziko i egzotycznie. Południe Stanów Zjednoczonych oraz dawny Dziki Zachód są zupełnie inne niż Nowy Jork, Chicago, Floryda czy Kalifornia. Preria zadziwia nawet tych, którzy dobrze znają Amerykę. Gdyby komuś nie mieściło się w głowie, że prowincja największego mocarstwa na świecie wygląda tak, jak ją tu opisałem, niech rzuci okiem na serial telewizyjny Duck Dynasty (w Polsce znany jako Dynastia Kaczorów ) albo niech potraktuje tę książkę jak zwykłą powieść przygodową. Radzi jeszcze, że jeśli ktoś chce się przekonać, ile w tym prawdy, powinien odwiedzić USA i zjechać z autostrady, po czym znów zjechać z autostrady, i tak aż dotrze do któregoś z opisywanych miejsc. Zmiana teatru działań u Cejrowskiego jest nie tylko chęcią przedstawienia czegoś nowego, ale również przewrotną próbą pokazania, że nie trzeba wyjeżdżać setki czy tysiące kilometrów od cywilizacji, żeby mieć okazję zmagać się z przyrodą. Autor nie porzuca przy tym znanego z poprzednich utworów humoru i niezwykle lekkiego stylu, który wciąga czytelnika od pierwszej do ostatniej strony jego opowieści. Wyspa na prerii ma jednak również swój wyjątkowy koloryt. Oprócz typowych u W.C. surwiwalowych przygód mamy tu również elementy powieści drogi, szczyptę pustynnej mądrości i trochę tajemniczości, która kryje się za pozornie spokojnym i nudnym życiem małych lokalnych społeczności (kłania się serial Miasteczko Twin Peaks). Warto dodać, że w swojej książce Wojciech Cejrowski niejako wraca do korzeni, ponieważ w przeszłości zdarzało mu się nosić kowbojskie buty i tytułować się samemu Pierwszym Kowbojem Rzeczypospolitej. W Wyspie na prerii mamy okazję się przekonać, czy nie był to tytuł na wyrost. Utwór ten można polecić zarówno fanom twórczości W.C. (chociaż oni sięgną po tę pozycję nawet bez rekomendacji), ale także tym, którzy uwielbiają klimaty amerykańskiego bezdroża i bezkresnych prerii. Po lekturze książki niejednemu przypomną się dziecięce marzenia o zostaniu kowbojem. Paweł Kozłowski Z DKK Trudna miłość Izabela Jung to psycholog lubiąca taniec i nurkowanie. Zadebiutowała powieścią Chuliganka, którą miałam możliwość omówić z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki. Wszystko wskazywało na to, iż będzie to książka o miłości, wyłącznie dla kobiet. Nic bardziej mylnego! Co prawda, wątek miłosny gra tu główną rolę, lecz nie jest to miłość, jakiej każdy by mógł się spodziewać, a sama książka nie jest zwykłym romansem. To powieść psychologiczna, traktująca o losach mieszkających w Polsce Czeczenów, z której dowiadujemy się wiele o ich kulturze i zwyczajach. Ewa ma ustabilizowane życie, męża, dziecko, duży dom, pieniądze. Koleżanki zazdroszczą jej tego, co ma, lecz ona nie czuje się usatysfakcjonowana. Gdy podczas remontu w jej nudny świat wkrada się pewien Czeczen o imieniu Zeliem, jej życie nabiera sensu. Mężczyzna broni się przed właścicielką domu, ale ta nie daje za wygraną. Zawsze dostaje to, co chce. Bez wyjątku. A teraz chce Zeliema, mężczyzny o dziesięć lat od niej młodszego, co jeszcze bardziej utwierdza ją w jej zamiarach. A gdzie w tym wszystkim rodzina? W tym momencie dla kobiety traci to znaczenie. Liczy się tylko nowo poznany Czeczen o czekoladowych oczach. Ewa, 31-letnia kobieta, spotykając się z Zeliemem, zachowuje się jak nastolatka. Potajemne spotkania w samochodzie nie stanowią dla niej problemu. Tak jak i seks w lesie. Robi to po to, by zaspokoić swoje potrzeby, a także pragnienia mężczyzny. Dokąd zaprowadzi ich to uczucie? Co się stanie, gdy mąż kobiety dowie się o zdradzie? A co muzułmańska rodzina Zeliema na to, że jeszcze nie ma żony? Czy będą w stanie zabronić mu spotkań z Ewą? Jak ona to przeżyje? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w Chuligance Izabeli Jung. Razem z klubowiczami uznaliśmy, iż nie jest to ani dobra, ani zła książka. Autorce nie do końca udało się przedstawić świat i religię młodego muzułmanina, ale po przeczytaniu tej powieści pozostanie coś w pamięci na ten temat. Jednak ileż razy można czytać o rozterkach nieszczęśliwie zakochanej kobiety, która tak naprawdę ma wszystko? Wiele z nas mogłoby jej pozazdrościć, zaś z drugiej strony można uznać, że rozumiemy postępowanie bohaterki. A to dlatego, że każdy z nas ma inne priorytety i nie należy z tym walczyć, bo każdy szuka czegoś innego w życiu. I chyba na tym to polega, byśmy sami decydowali o swoim życiu, marzeniach i pragnieniach. Bo każdy z nas jest inny, i niech tak pozostanie. Marta Czeremurzyńska HISTORYCZNIE Strzyga w Strzegocinie Według skojarzeń etymologicznych nazwa o fantastycznym zabarwieniu Strzegocin może pochodzić od strzygi lub może oznaczać także trzy głowy, czyli symbolizować smoka. W dawnych legendach i bajaniach spisanych przez dr. Alfreda Borkowskiego Strzegocin był miejscem, gdzie mieszkał smok kryło się tam także mnóstwo złych duchów, które wespół ze smokiem czyniły wiele krzywdy mieszkańcom. Do Strzegocina wędrowały też diabły i czarnoty na tajemne spotkania. Atmosfery grozy dopełniają nazwy niektórych wsi w sąsiedztwie Strzegocina, a mianowicie: Gnaty-Zarazy, Gnaty-Szczerbaki czy Żebry-Włosty, kojarzące się ze znaleziskami paleontologicznymi z okresu średniowiecza, kiedy miała tu miejsce akcja kolonizacyjna związana z osadnictwem wojskowym tzw. ius militarne, stanowiąc niejako zaporę przed najazdami Prusów, Litwinów i Jaćwingów. Wieś Strzegocin ma średniowieczny rodowód, stanowiła ongiś własność kościelną kapituły pułtuskiej. Początkowo rezydowali tu jezuici, następnie dominikanie, aż wreszcie staraniem marszałka koronnego Kazimierza Bielińskiego osiedli tu bernardyni. W 1680 r. Franciszek Bieliński, miecznik koronny, sprowadził tu wespół z biskupem Bonawenturą Madalińskim obraz Matki Boskiej słynący łaskami. Rozpoczęła się zatem misja zakonników zgodnie z zasadą ora et labora o ponadlokalnym znaczeniu. Pielgrzymowały tu do cudownego obrazu tłumy wiernych z całego Mazowsza. Istniejący do dziś klasztor i kościół ufundowała w połowie XVIII w. rodzina Wesslów. Jest to budowla barokowa, w której zachowały się rokokowe freski malowane przez Franciszka Ślizawskiego ok r. Ich prowincjonalny, nawet miejscami naiwny charakter nadaje wnętrzom swoistego uroku, prostoty i ciepła. W 1771 r. w Wielki Czwartek konwent z cudownym obrazem spłonął pielgrzymki zatem ustały, a i sama wieś zaczęła podupadać ekonomicznie. W epoce postyczniowej nastąpiła kasata klasztoru, a dzieła zniszczenia dopełnił pożar konwentu w 1896 r., kiedy to pożoga zniszczyła dach i wieże kościoła. Zniszczenia były tak znaczne, że zlikwidowano parafię, włączając jej mieszkańców do parafii w Szyszkach. Dopiero w 1906 r. Strzegocin ponownie stał się samodzielną parafią. Osobliwością Strzegocina w zakresie budownictwa świeckiego jest zespół dworsko-parkowy w centrum wsi. Dwór ma kostium neoklasycystyczny i został wybudowany na początku XIX w. dla Wiktora Wołłowicza h. Bogoria. Oprócz Strzegocina do Wołłowicza należały takie wsie i folwarki jak: Gąsiorowo, Gzy, Kosiorowo, Psucin, Ruszkowo i Zawisty. Podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1831 r. Wiktor Wołłowicz był dowódcą Gwardii Ruchomej, czyli pospolitego ruszenia w powiecie pułtuskim. Oprócz dworu zachował się dawny czworak oraz park krajobrazowy z ciekawym układem wodnym z wyspą i kanałem ze starą śluzą. Park został skomponowany w duchu romantycznym o zabarwieniu sentymentalnym. Obecnie stanowi własność prywatną, natomiast w latach II RP właścicielem był hrabia Eryk Kurnatowski, znany hodowca koni w skali całej Rzeczypospolitej. Wędrując śladem strzygi, warto zatrzymać się we wsi Kowalewice Włościańskie, aby obejrzeć zachowany dwór w kształcie willi toskańskiej. Został on wybudowany w 1912 r. dla rodziny Dąbrowskich. Jak wynika ze Spisu ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, majątek należał wówczas do Stefana Dąbrowskiego, a obszar dóbr wynosił 389 hektarów. Po drugiej wojnie światowej we dworze ulokowano szkołę podstawową, która mieściła się w nim do 2000 r. Dwór ma cechy neorenesansowe, składa się z części parterowej i zryzalitowanej, skrajnej części piętrowej, poprzedzonej arkadowym portykiem o czterech filarach podtrzymujących taras. Wokół znajduje się romantyczny park krajobrazowy z kamiennym ołtarzem w części centralnej. Obecnie własność prywatna rodziny Krasińskich. Stanisław Tyc

7 7 20 listopada 2014 ROZMAITOŚCI U SĄSIADÓW. Szanse dla obszarów wiejskich Produkt lokalny i tradycyjny w Gąsiorowie Produkt lokalny i tradycyjny identyfikacja i wprowadzenie na Listę Produktu Tradycyjnego to temat szkolenia, jakie zostało zorganizowane w gminie Świercze, w miejscowości Gąsiorowo w funkcjonującej tam placówce rekreacyjno- -gastronomicznej Młyn Gąsiorowo. Organizatorem szkolenia był Urząd Marszałkowski wraz z Oddziałem Poświętne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Lokalną Grupą Działania Zielone Mosty Narwi. Przywrócenie społeczeństwu tego, co było nasze polskie, mazowieckie, kurpiowskie, co było dobre, smaczne i zdrowe to wielka szansa dla tych, którzy szukają swej szansy w zmieniającej się rzeczywistości i sięgają do dawnych receptur. To szansa na godziwe pieniądze. Ale zanim one zaczną wypełniać nasze kieszenie, trzeba zainwestować. Z tym jest oczywiście problem, ale można się wesprzeć funduszami unijnymi. Wielu już to zrobiło i odniosło sukces. Miejsce szkolenia zostało wybrane nie tylko dlatego, że Młyn Gąsiorowo jest przygotowany do prowadzenia szkoleń i imprez rodzinnych. Właścicielka obiektu, Adrianna Machnacz, zadbała, aby osoby korzystające z jej usług kojarzyły to miejsce z miejscową tradycją, kulturą, dobrym, zdrowym tradycyjnym jedzeniem produkowanym przez jej pracowników, jak i przez pobliskie zakłady wytwórcze i przetwórcze. Można tam znaleźć znane produkty z ziemi nasielskiej, jak na przykład oleje produkowane w gospodarstwie państwa Kowalskich czy ozdoby wytwarzane w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach. Szkolenie, które odbyło się 22 października br., prowadził Albert Jaworski, kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku. Tematykę szkolenia szeroko omówił Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wykład był ilustrowany zdjęciami. Po degustacji wyrobów przygotowanych zarówno przez właścicielkę Młyna Gąsiorowo jak i firmy biorące udział w szkoleniu ich zalety przybliżali konsumentom producenci tych wyrobów. W tej części spotkania wytwórcy cieszący się już pewną renomą opowiadali o tym, w jaki sposób osiągnęli sukces. Z naszego powiatu o walorach swych produktów mówili m.in. Krzysztof Kowalski z Winnik, producent znanego (nawet poza granicami kraju) i chętnie kupowanego oleju lnianego i oleju rzepakowego oraz właściciel hodowli cenionej rasy świni złotnickiej białej, przedstawicielka firmy Elżbiety Tomaszewskiej Wędliny z Dębiny (gm. Czosnów), korzystającej z tradycyjnych receptur i naturalnych składników, Tomasz Bieńkowski z miejscowości Zapiecki (gm. Pomiechówek), producent zdrowych soków z owoców i warzyw, producenci doskonałych wędlin z Wólki Kikolskiej (gm. Pomiechówek) Małgorzata Kwiatkowska i Krzysztof Drzazgowski, Sławomira Czachorowska z Lubominka prowadząca z mężem Sławomirem piekarnię, której jest produkcja oparta na surowcach naturalnych. Korzystając z udziału w szkoleniu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, nasi rodzimi producenci zdrowej żywności nie tylko podkreślali walory swych produktów, ale mówili też o pewnych problemach, jakie pojawiają się w konkurowaniu na trudnym polskim rynku żywnościowym. W tej kwestii szczególnie ciekawe uwagi zgłosił Grzegorz Arciszewski, przedsiębiorca z Nasielska. Pod pojęciem produkt lokalny i tradycyjny rozumie się najczęściej żywność produkowaną w sposób tradycyjny z naturalnych składników. Kierownik WTZ ze Starych Pieścirogów Bogumiła Szlaska stwierdziła, że powinno się rozszerzyć je o rękodzieło, które wraz z problematyką żywnościową doskonale wpisuje się w cały segment tradycji i kultury. Przykładem jest chociażby firma Młyn w Gąsiorowie, która w swym wystroju i działaniach chętnie korzysta z rękodzieła. A tego rodzaju prace wykonują m.in. podopieczni z WTZ w Starych Pieścirogach. Szkolenie w Gąsiorowie pokazało, jak wielkie znaczenie dla nas wszystkich ma sięgnięcie do tego, co w przeszłości było podstawą życia. Jest to pole do działania dla wielu osób, które chciałyby stworzyć sobie ciekawe miejsca pracy, co jest szczególnie cenne na terenach wiejskich. andrzej zawadzki MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KWW FORUM Szanowni Wyborcy! Nadchodzi czas kolejnych wyborów, płynie rzeka obietnic, które nigdy nie będą zrealizowane, a wśród wyborców pozostaną rozczarowanie i rozmyślanie, kogo to wybraliśmy. Jestem bacznym obserwatorem wyborów wszystkich szczebli i doszedłem do wniosku, że odbywają się one w myśl zasady miliony bezradnych głosują na tysiące radnych, a wszystko ustawione przez grupkę zaradnych. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, warto zauważyć, że niektórzy potrafią być radnymi wiele kadencji. Gorzej by było ich zapytać, co zrobili dla gminy i powiatu. Odpowiedź jest prosta: gmina i powiat są zadłużone i w związku z tym nie można nic robić. Przecież ci ludzie byli radnymi przez wiele kadencji i głosowali za braniem wszelkiego rodzaju kredytów, a w kampanii wyborczej szukają odpowiedzialnych za zadłużenie gminy i powiatu. Mówią, że nie mają nic wspólnego z tym zadłużeniem. Mają natomiast pełen wachlarz działań, czego to dokonają w następnej kadencji. Podobnie wygląda sytuacja w Radzie Powiatu. Niektórzy są radnymi wszystkich kadencji, i to zajmując kierownicze stanowiska. Po czterech kadencjach stwierdzają, że powiat jest źle zarządzany oraz niewydolny i trzeba szukać połączenia z innym powiatem. Pisała nawet o tym prasa. Nie wiem, czy to jest naśmiewanie się z wyborców, czy też próba odwrócenia uwagi w myśl zasady wybierzcie nas na V kadencję, a my pokażemy, co potrafimy. Na temat zaangażowania w pracę radnych gminy i powiatu można by napisać pracę doktorską, ale sądzę, że te fragmenty działalności, które poruszyłem, wystarczą, by mogli sobie Państwo wyrobić opinię na temat tych długoletnich działaczy, którym chyba żyje się nieźle, za to gorzej społeczeństwu, które reprezentują. Myślę, że teraz jest czas na głębsze zastanowienie się nad przyszłością naszych jednostek administracyjnych, mam na myśli gminę oraz powiat. Wykorzystując 25-lecie demokracji, wybierzmy nowych, mądrych ludzi, powierzmy im mandaty, dajmy im szansę. Może wtedy nasza gmina zacznie się rozwijać jak gminy ościenne i przestanie być kopciuszkiem rejonu. Pójdźmy na wybory, czas na zmiany! Grzegorz Arciszewski Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego wieloletniego Dyrektora mgr Waldemara Millera zmarłego dnia 25 października 2014 roku. Pozostanie Pan na zawsze w naszej pamięci pracownicy Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku Śmierć to stacja, na której przesiadamy się do następnego pociągu. Zmienia się wygląd wagonu, ale podróż trwa nadal. Kazimierz Matan 7 Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP Pana Waldemara Millera cenionego Dyrektora, Nauczyciela, Wychowawcę Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku W tych trudnych chwilach składamy RODZINIE wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku

8 8 PO GODZINACH 7 20 listopada 2014 V RAJD ROWEROWY Z BIBLIOTEKĄ Do Strzygi w Strzegocinie Od maja br. nasielscy bibliotekarze we współpracy ze wspomagającymi ich mieszkańcami zapraszali na wycieczki rowerowe z cyklu W Krainie Nasielskiego Prawdzica. Głównym celem wypraw jest zainteresowanie mieszkańców, szczególnie dzieci, historią i przyrodą ziemi nasielskiej. Każda wycieczka ma swój cel i prowadzi trasą zgodnie z tematem przewodnim. Przewodnikiem po historii mijanych miejsc jest dyrektor biblioteki, dr Stanisław Tyc, a organizacyjnie dba o uczestników Izabela Mazińska. Do tej pory wspólnie odkryliśmy źródło rzeki Nasielnej, potem jej ujście, następnie przejechaliśmy Szlakiem Kolei Nadwiślańskiej, a później Szlakiem Dworów i Pałaców. W niedzielę, 12 października, odbyła się piąta, ostatnia w tym roku wyprawa rowerowa. Tym razem pojechaliśmy Do Strzygi w Strzegocinie. Temat przewodni zaczerpnęliśmy z legend spisanych przez A. Borkowskiego, gdzie czytamy, że w Strzegocinie kryło się tam także mnóstwo złych duchów, które wespół ze smokiem czyniły wiele krzywdy mieszkańcom. Mija godzina 13. Tłum rowerzystów nie mieści się na placu przy nasielskiej bibliotece. Wylewamy się na chodnik i ulicę. Jest nas ponad 100 osób, w tym małe dzieci w fotelikach za plecami rodziców i w przyczepce. Jeszcze 2 minuty dla spóźnionych i startujemy. Zrazu powoli, przeprowadzamy rowery przez ruchliwą ulicę Kilińskiego i już pędzimy koło za kołem ulicą Starzyńskiego. Dwa zakręty i mijamy plac targowy (kto wie, że tu kiedyś stała synagoga?). Nagle strzał. Czyżby chłopaki zabrali petardy? Nie, to sześcioletni Michał strzelił z dętki. Kapeć. Już obok jest mama: Może go odprowadzę? Łzy w oczach proszą: tylko nie do domu. Ale nie trzeba wracać. Za nami jedzie samochód z przyczepką. Pakujemy rower i pechowca. Dętkę załatamy na pikniku. Wróci na własnych dwóch kółkach. Jedziemy dalej. Na ulicy Młynarskiej rozwijamy się w długiego węża. Zza okien czynnych sklepów pozdrawiają nas znajomi, którym praca nie pozwoliła na wycieczkę. Pojedziemy razem innym razem. Jest nas tak dużo, że dzielimy się na 5 grup. Między grupami odstępy. Prowadzą stali bywalcy: pan Józio i pani Kasia. Za nami nasza pomoc drogowa z przyczepką. Na razie w przyczepce tylko jeden rower. Peleton zamyka Rowerzystka (71 lat!) na trzykołowym rowerze. Trzykołowiec nie wytrzymuje tempa. Po paru kilometrach pakujemy rower do przyczepki a Rowerzystkę do samochodu. Przystanek na siku dla najmłodszych i jedziemy dalej. Jest czas porozmawiać. Uczestnicy poprzednich wycieczek wymieniają się wspomnieniami. Nawiązują się nowe znajomości. Wspólnie zerkamy na dzieci. Opuszczamy gminę Nasielsk. Pierwszy przystanek z historią w Kowalewicach. Dyrektor Tyc opowiada o dworze w kształcie willi toskańskiej z 1912 r. Zaraz ruszamy dalej, przecież w Strzegocinie czeka Strzyga. Peleton jedzie żwawo, ale nawet najmłodsi wytrzymują tempo. Dojeżdżamy do Strzegocina. Przystanek pod zabytkowym kościołem z połowy XVIII w. Przewodnik przedstawia historię wsi, która ma średniowieczny rodowód. Opowiada o losach kościoła i stojącego obok klasztoru. Niedzielne obowiązki nie pozwoliły na obecność księdza proboszcza. Gościnni mieszkańcy Strzegocina jednak sami znajdują klucz i pokazują wnętrze kościoła. Oglądamy na ścianach freski z ok r. Żegnamy się i wsiadamy na rowery. Trzykołowiec znowu stoi na asfalcie. Na terenie Strzegocina stajemy jeszcze przy zespole dworsko- -parkowym. Parę słów o historii, oglądamy przez bramę i jedziemy dalej. Teraz czas na piknik. Jesteśmy zaproszeni do Stajni Brodowo. Dojeżdżamy tam polnymi drogami. Trzykołowiec nie ułatwia jazdy po piaszczystej drodze, ale wyprawy z Nasielskim Bibliotekarzem Na Rowerze to nie wyścigi. Tutaj wygrywamy, gdy dojedziemy wszyscy. Są więc już dwaj pomocnicy, którzy na zmianę ciągną rower z Rowerzystką na siodełku. Wyjeżdżamy z lasu na asfalt. Jeszcze parę metrów i skręcamy na teren Stajni Brodowo. Czekają już na nas ognisko i kiełbaski. Bryczką zaprzęgniętą w dwa konie powozi Antoni Niesłuchowski. Zaprasza na przejażdżki po lesie. Nie musi namawiać: moment i wóz jest zapełniony chętnymi. Ruszają. Pojazd pełen śmiechu przechyla się na boki, wyjeżdżając po nierównościach na drogę. Na wybiegu czekają dwa łagodne konie z opiekunkami. Są gotowe dźwigać małych jeźdźców. I już stoi kolejka do oprowadzania w siodle. Wśród chętnych najmłodsze szkraby. Nie boją się wielkiego zwierzaka. Pieczemy kiełbaski, odpoczywamy, rozmawiamy. Michał nie puszcza mojego rękawa. Pilnuje, abym nie zapomniał o załataniu dętki. Gdy tylko klej wysycha, wsiada i jeździ po trawie. Co tam konie i bryczka, rower to jest to. Brakuje chleba do kiełbasy. Źle obliczyliśmy? Nie, to Franek pokazał dzieciom, że można nim karmić konie. Teraz każdy chce dać koniowi kilka kromek. Bryczka kursuje. Ognisko powoli dogasa. Na łące chłopaki kończą mecz piłkarski. Dziękujemy goszczącej nas właścicielce Stajni Brodowo. Kto ciekawy, może ich znaleźć na Facebooku. Czas rozdać dzieciom czekoladowe batony i odznaki zdobyte za przejechanie trasy. Wystawiamy rowery na drogę, żegnamy gościnną Stajnię. Nagle niespodzianka: siedmioletni Kacper, który już przejeżdżał z nami 31(!) kilometrów, chce jechać samochodem. Czyżby osłabł? Później okazuje się, że nie. Ale to ostatnia wycieczka, a on jeszcze nie jechał w samochodzie. Trzeba przecież poznać wszystkie atrakcje. Wracamy. Najszybsi dorośli z kolarskiej Baszta-Team pojechali przodem. Peleton znowu zamyka trzykołowiec. Szerszy i cięższy rower nie pozwala dogonić grupy. Ale na wyprawach nikogo nie zostawiamy samego. Po paru kilometrach rower pakujemy do przyczepki. Do Nasielska Rowerzystka wróci w samochodzie. Gratulujemy zapału i odwagi. W drodze powrotnej trafi się jeszcze jeden kapeć. Następny rower w przyczepce i pasażer w samoc hodzie. W małym busiku robi się wesoło. Już widać wieże nasielskiego kościoła. Mocniej naciskamy na pedały. Widok rogatek dodaje sił obolałym nogom. Mamy za sobą 25 kilometrów. Peleton topnieje, kolejni uczestnicy wycieczki odłączają się, skręcając do domów. Mała już grupka dojeżdża do biblioteki. Wypakowujemy rowery z przyczepki. Żegnamy się i już myślimy o przyszłorocznych wycieczkach. Ziemia nasielska okazuje się tak ładna, ciekawa i bogata, a przy tym tak nieodkryta, że mamy już plany na cały następny rok. W taki aktywny sposób poznawaliśmy historię i piękno ziemi nasielskiej, odwiedzając tym razem Strzygę w Strzegocinie. W organizacji wycieczki bardzo pomogli nam Państwo Zosia i Antoni Niesłuchowscy oraz Gospodarze Stajni Brodowo, za co bardzo dziękujemy. W kiełbaski, pieczywo oraz soki i czekoladowe smakołyki zaopatrzyły nas władze miasta i gminy Nasielsk (www.nasielsk.pl), które na wyprawie aktywnie reprezentowała Jadwiga Szymańska. Odznaki dla dzieci wykonali w ekspresowym tempie, pracując do późnej nocy, Państwo Kiliszkiewiczowie (www.jarki.pl). Zainteresowanych wspólnym odkrywaniem ziemi nasielskiej zapraszamy po informacje do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku oraz na stronę Na niedzielę, 9 listopada planujemy jeszcze pieszą wycieczkę pt. Spacerkiem po Nasielsku z historią w tle. Do zobaczenia. Tekst i foto: Łukasz Kraszkiewicz O G Ł O S Z E N I E

9 7 20 listopada 2014 WYBORY 9 W wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, 16 listopada br., będziemy wybierać: burmistrza Nasielska, radnych do Rady Miejskiej w Nasielsku, radnych do Rady Powiatu Nowodworskiego i radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych Czytelników pełne zestawienie kandydatów na radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu Nowodworskiego. Na dodatkowych stronach naszego czasopisma znaleźć można także informacje o okręgach wyborczych, siedziabach komisji wyborczych oraz o tym, w jaki sposób będziemy głosować. W najlepsze trwa już kampania wyborcza do samorządów. Kandydaci do rad miasta, powiatu i sejmiku są coraz bardziej widoczni. Przybywa plakatów w newralgicznych punktach naszej gminy i ulotek w skrzynkach pocztowych. Przed pójściem na wybory warto zapoznać się z nową rejonizacją wyborczą i sprawdzić swoją przynależność do konkretnego okręgu wyborczego. Niektórym mieszkańcom naszej gminy zmieniło się miejsce do głosowania (Patrz: tabela na stronie 10.). Warto też zapoznać się z kandydatami na radnych do rad (Patrz: tabele na stronach 10. i 13.). Przypominamy, że w wyborach do rady miejskiej w każdym okręgu będziemy głosować tylko na jednego kandydata. Ma to związek z nową ordynacją wyborczą, z której wynika, że kandydaci będą wybierani w okręgach jednomandatowych. Może to znacząco wpłynąć na skład nowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Choć, jak wynika z list wyborczych, dwóch radnych miejskich mijającej właśnie kadencji ubiega się w tych wyborach o miejsce w Radzie Powiatu Nowodworskiego. RADA MIEJSKA O 15 mandatów do nasielskiej Rady Miejskiej zabiega w tegorocznych wyborach samorządowych w sumie 65 kandydatów, w tym z Rady Miejskiej kadencji ponownie do rady startuje aż 12 osób. Najwięcej chętnych, siedmiu, jest w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym i w okręgu nr 15 z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie. W okręgu nr 10, poza dotychczasowym radnym Zbigniewem Wóltańskim, startują jeszcze: Wojciech Krzyczkowski, Rafał Grzegorz Wierzchoń, Gerard Balukiewicz, Roman Duszyński, Rafał Dłutowski, Bernard Rogalski. W okręgu nr 15 z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie kontrkandydatami Alberta Jakuba Dublewskiego są: Andrzej Malon, Daniel Miśkiewicz, Marek Mikołajewski, Marek Gerasik, Janusz Andrzej Gers, Zenon Dalecki Sześciu kandydatów będzie zabiegać o głosy w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą głosowania w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Staszica. Z tego okręgu do rady kandydują m.in.: dotychczasowa przewodnicząca RM Katarzyna Jolanta Świderska i były burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski. Mają oni jeszcze czterech kontrkandydatów, którymi są: Tadeusz Wiktorowicz, Małgorzata Małecka, Sławomir Szadkowski, Iza Kraszewska. W trzech okręgach wyborczych startuje po 5 kandydatów do RM. Są to: okręg wyborczy nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej, z którego kandydują, poza dotychczasową radną Magdaleną Biernacką, następujące osoby: Mariusz Janusz Żbikowski, Ireneusz Domański, Anna Małgorzata Zasada i Ewa Anna Szatkowska. W okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach kandydują: Elwira Morawska, Andrzej Wierzchoń, Kamil Paweł Mazurkiewicz, Dariusz Sawicki, Ewa Więckiewicz. W okręgu wyborczym nr 9, który także ma swoją siedzibę w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej, obok dotychczasowego radnego Antoniego Kalinowskiego startują: Wojciech Piotr Kowalski, Grażyna Rutkowska, Dawid Obojski, Jan Cezary Brodzikowski. W pięciu okręgach wyborczych konkuruje ze sobą po czterech kandydatów. W okręgu nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Starzyńskiego startują: Marek Ostaszewski, Beata Skoczylas, Zbigniew Mieczysław Dzikoń i Przemysław Marek Karpiński. W okręgu nr 2, również z siedzibą w ZSO, poza dotychczasowym radnym Mirosławem Świderskim kandydują: Tadeusz Roman Tomczak, Hanna Frączkowska i Helena Morawska. W okręgu 11 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich dojdzie do starcia pomiędzy dwoma dotychczasowymi radnymi: Wiesławem Suską i Stanisławem Śmietańskim, oraz pozostałymi kandydatami: Tadeuszem Latkowskim i Beatą Pierzchałą. Z okręgu nr 12 z siedzibą w remizie OSP Nuna startują następujące osoby: Paweł Sekutowicz, Leszek Czesław Chojnowski, Wojciech Andrzej Królak, Roman Mariusz Jaskulski. W okręgu nr 14 z siedzibą głosowania w Szkole Podstawowej w Dębinkach, poza dotychczasowym radnym Jerzym Lubienieckim, kandydują również: Krzysztof Tomasz Roguszewski, Iwona Wróblewska i Hanna Malinowska. Po trzech kandydatów zgłoszono w okręgu nr 3 z siedzibą głosowania w Hali Sportowej przy ul. Staszica, z którego startują: Paweł Pichor, Danuta Białorucka, Małgorzata Irena Rosłońska, oraz w okręgu nr 7 z siedzibą głosowania Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, w którym kontrkandydatami dotychczasowego radnego Radosława Skrzyneckiego są: Dariusz Leszczyński i Marek Jaroszewski. Najmniej, bo po dwóch kandydatów, startuje w okręgu nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki, gdzie dotychczasowy radny Henryk Antosik ma tylko jednego konkurenta Krzysztofa Dariusza Popielarskiego, oraz w okręgu nr 13, z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Starych Pieścirogach, gdzie kontrkandydatem Krzysztofa Fronczaka jest Marek Mirosław Zakrzewski. Najwięcej kandydatów do Rady Miejskiej zgłosiło się z ramienia KWW Forum i KWW Mała Ojczyzna po czternastu. Dziesięciu kandydatów startuje z listy KWW Nowy Samorząd. Nie zabrakło również przedstawicieli Komitetów Wyborczych największych partii politycznych dziewięciu z Prawa i Sprawiedliwości, czterech z PSL i trzech z PO RP. Z indywidualnych komitetów wyborczych startuje tylko czterech kandydatów do RM. ciąg dalszy na stronie 18 O G Ł O S Z E N I A Harmonogram spotkań kandydata na Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego wraz z kandydatami na radnych Rady Miejskiej w Nasielsku. Data Miejsce Godzina Kandydat/kandydaci na radnego 9 listopada Krzyczki Pieniążki (świetlica Rafał Dłutowski 10 listopada Cegielnia Psucka (świetlica) Stanisław Śmietański 10 listopada Psucin (Strażnica OSP) Stanisław Śmietański 11 listopada Popowo Borowe (szkoła) Rafał Dłutowski 12 listopada Pieścirogi Nowe (szkoła) listopada Nasielsk, kino Niwa Radosław Skrzynecki, Dariusz Sawicki Ewa Anna Szatkowska, Przemysław Karpiński, Katarzyna Jolanta Świderska, Mirosław Świderski, Krzysztof Popielarski, Małgorzata Rosłońska 14 listopada Cieksyn (remiza OSP) Janusz Gers Sfinansowano ze środków KWW Mała Ojczyzna

10 10 AKTUALNOŚCI 7 20 listopada 2014 Kandydaci do RADY MIEJSKIEJ OKRĘG Nr 1 Miasto Nasielsk ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10 Nr. listy Pozycja Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego 3 1 OSTASZEWSKI Marek zam. Nasielsk, wiek: 48 KW Prawo i Sprawiedliwość 25 1 SKOCZYLAS Beata zam. Nasielsk, wiek: 44 KWW NOWY SAMORZĄD 27 1 DZIKOŃ Zbigniew Mieczysław zam. Nasielsk, wiek: 61 KWW Forum 28 1 KARPIŃSKI Przemysław Marek zam. Nasielsk, wiek: 25 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 2 Miasto Nasielsk ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, ul. Starzyńskiego TOMCZAK Tadeusz Roman zam. Nasielsk, wiek: 59 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 1 FRĄCZKOWSKA Hanna zam. Nasielsk, wiek: 58 KW Platforma Obywatelska RP 27 1 MORAWSKA Helena zam. Nasielsk, wiek: 59 KWW Forum 28 1 ŚWIDERSKI Mirosław zam. Nasielsk, wiek: 56 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 3 Miasto Nasielsk ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Hala Sportowa w Nasielsku, ul. Staszica PICHOR Paweł zam. Nasielsk, wiek: 40 KW Prawo i Sprawiedliwość 25 1 BIAŁORUCKA Danuta zam. Nasielsk, wiek: 51 KWW NOWY SAMORZĄD 28 1 ROSŁOŃSKA Małgorzata Irena zam. Nasielsk, wiek: 53 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 4 Miasto Nasielsk ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen. Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica WIKTOROWICZ Tadeusz zam. Nasielsk, wiek: 52 KW Prawo i Sprawiedliwość 25 1 MAŁECKA Małgorzata zam. Nasielsk, wiek: 31 KWW NOWY SAMORZĄD 26 1 SZADKOWSKI Sławomir zam. Nasielsk, wiek: 55 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 ARCISZEWSKI Grzegorz zam. Nasielsk, wiek: 59 KWW Forum 28 1 ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta zam. Nasielsk, wiek: 51 KWW Mała Ojczyzna 31 1 KRASZEWSKA Iza zam. Nasielsk, wiek: 44 KWW IZY KRASZEWSKIEJ OKRĘG Nr 5 Miasto Nasielsk ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark, Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa ŻBIKOWSKI Mariusz Janusz zam. Nasielsk, wiek: 41 KW Prawo i Sprawiedliwość 25 1 BIERNACKA Magdalena zam. Nasielsk, wiek: 45 KWW NOWY SAMORZĄD 26 1 DOMAŃSKI Ireneusz zam. Nasielsk, wiek: 51 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 ZASADA Anna Małgorzata zam. Nasielsk, wiek: 59 KWW Forum 28 1 SZATKOWSKA Ewa Anna zam. Nasielsk, wiek: 56 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 6 Miasto Nasielsk ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Długa, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna, Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia, Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna oraz sołectwo Nowa Wieś. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki ANTOSIK Henryk zam. Nasielsk, wiek: 56 KWW Forum 28 1 POPIELARSKI Krzysztof Dariusz zam. Nasielsk, wiek: 48 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 7 Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa LESZCZYŃSKI Dariusz zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 52 KWW NOWY SAMORZĄD 27 1 JAROSZEWSKI Marek zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 55 KWW Forum 28 1 SKRZYNECKI Radosław Antoni zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 8 Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa MORAWSKA Elwira zam. Stare Pieścirogi, wiek: 38 KW Prawo i Sprawiedliwość 25 1 WIERZCHOŃ Andrzej zam. Stare Pieścirogi, wiek: 56 KWW NOWY SAMORZĄD 27 1 MAZURKIEWICZ Kamil Paweł zam. Kosewo, wiek: 28 KWW Forum 28 1 SAWICKI Dariusz zam. Stare Pieścirogi, wiek: 44 KWW Mała Ojczyzna 32 1 WIĘCKIEWICZ Ewa zam. Stare Pieścirogi, wiek: 56 KWW Ewa Więckiewicz OKRĘG Nr 9 Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, Słustowo, Winniki. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa KOWALSKI Wojciech Piotr zam. Głodowo Wielkie, wiek: 53 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 1 RUTKOWSKA Grażyna zam. Mazewo-Włościańskie, wiek: 42 KW Platforma Obywatelska RP 25 1 OBOJSKI Dawid zam. Lubomin, wiek: 36 KWW NOWY SAMORZĄD 27 1 BRODZIKOWSKI Jan Cezary zam. Jackowo Włościańskie, wiek: 52 KWW Forum 28 1 KALINOWSKI Antoni zam. Lubomin, wiek: 64 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 10 Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym 1 1 WÓLTAŃSKI Zbigniew Stefan zam. Popowo Borowe, wiek: 47 Komitet Wyborczy PSL 4 1 KRZYCZKOWSKI Wojciech zam. Popowo-Borowe, wiek: 54 KW Platforma Obywatelska RP 25 1 WIERZCHOŃ Rafał Grzegorz zam. Jaskółowo, wiek: 26 KWW NOWY SAMORZĄD 26 1 BALUKIEWICZ Gerard zam. Popowo Borowe, wiek: 40 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 DUSZYŃSKI Roman zam. Popowo Borowe, wiek: 38 KWW Forum 28 1 DŁUTOWSKI Rafał zam. Krzyczki-Żabiczki, wiek: 25 KWW Mała Ojczyzna 29 1 ROGALSKI Bernard zam. Jaskółowo, wiek: 62 KWW BERNARDA ROGALSKIEGO OKRĘG Nr 11 Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki, Wągrodno. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich 1 1 LATKOWSKI Tadeusz zam. Studzianki, wiek: 49 Komitet Wyborczy PSL 26 1 PIERZCHAŁA Beata zam. Studzianki, wiek: 49 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 SUSKA Wiesław zam. Cegielnia Psucka, wiek: 41 KWW Forum 28 1 ŚMIETAŃSKI Stanisław Wojciech zam. Psucin, wiek: 58 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 12 Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nunie 1 1 SEKUTOWICZ Paweł zam. Żabiczyn, wiek: 30 Komitet Wyborczy PSL 25 1 CHOJNOWSKI Leszek Czesław zam. Lorcin, wiek: 64 KWW NOWY SAMORZĄD 26 1 KRÓLAK Wojciech Andrzej zam. Nuna, wiek: 56 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 JASKULSKI Roman Mariusz zam. Nuna, wiek: 40 KWW Forum OKRĘG Nr 13 Sołectwa: Mogowo, Siennica. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego ZAKRZEWSKI Mirosław Marek zam. Nasielsk, wiek: 63 KWW Forum 28 1 FRONCZAK Krzysztof zam. Mogowo, wiek: 56 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 14 Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Toruń Dworski 2, Zaborze. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 3 1 ROGUSZEWSKI Krzysztof Tomasz zam. Dębinki, wiek: 38 KW Prawo i Sprawiedliwość 26 1 WRÓBLEWSKA Iwona zam. Miękoszyn, wiek: 46 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 MALINOWSKA Hanna zam. Toruń Dworski, wiek: 53 KWW Forum 28 1 LUBIENIECKI Jerzy zam. Lelewo, wiek: 55 KWW Mała Ojczyzna OKRĘG Nr 15 Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego MALON Andrzej zam. Andzin, wiek: 53 Komitet Wyborczy PSL 3 1 MIŚKIEWICZ Daniel zam. Malczyn, wiek: 30 KW Prawo i Sprawiedliwość 25 1 MIKOŁAJEWSKI Marek zam. Cieksyn, wiek: 43 KWW NOWY SAMORZĄD 26 1 GERASIK Marek zam. Cieksyn, wiek: 49 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 27 1 DUBLEWSKI Albert Jakub zam. Cieksyn, wiek: 45 KWW Forum 28 1 GERS Janusz Andrzej zam. Cieksyn, wiek: 48 KWW Mała Ojczyzna 30 1 DALECKI Zenon zam. Malczyn, wiek: 57 KWW Zenona Daleckiego oprac. red. źródło:

11 7 20 listopada 2014 OGŁOSZENIA 11 Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego PSL

12 12 OGŁOSZENIA 7 20 listopada 2014 Sfinansowano ze środków KWW Mała Ojczyzna KW Platforma Obywatelska RP Lista nr 4 Wojciech Krzyczkowski Kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Nasielsku Bezpartyjny, wykształcenie średnie, żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Popowie Borowym 31. Okręg wyborczy nr 10 Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym

13 7 20 listopada 2014 Nr. listy Kandydaci do RADY POWIATU Poz. Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitetu wyborczego 1 1 DRABIK Kazimierz Cezary zam. Studzianki, wiek: 46 Komitet Wyborczy PSL 1 2 PACZEWSKI Grzegorz zam. Nasielsk, wiek: 55 Komitet Wyborczy PSL 1 3 DOMŻAŁA Tomasz Bronisław zam. Nuna, wiek: 59 Komitet Wyborczy PSL 1 4 JADCZAK Bagusława zam. Andzin, wiek: 49 Komitet Wyborczy PSL 1 5 ŁAPIŃSKA Anna Małgorzata zam. Nasielsk, wiek: 65 Komitet Wyborczy PSL 1 6 MOGIELNICKI Marek Sławomir zam. Nowy Pieścirogi, wiek: 50 Komitet Wyborczy PSL 1 7 OBOJSKI Dariusz Marian zam. Jackowo Dworskie, wiek: 55 Komitet Wyborczy PSL 1 8 RENKIEWICZ Jadwiga zam. Nasielsk, wiek: 54 Komitet Wyborczy PSL 1 9 SIERZPUTOWSKA Maria zam. Nasielsk, wiek: 53 Komitet Wyborczy PSL 1 10 GOŁĘBIEWSKI Mirosław zam. Nasielsk, wiek: 57 Komitet Wyborczy PSL 3 1 PACOCHA Andrzej zam. Nasielsk, wiek: 42 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 2 STRZESZEWSKA Agnieszka zam. Nasielsk, wiek: 35 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 3 MODZELEWSKA Martyna zam. Nasielsk, wiek: 22 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 4 LASKOWSKI Andrzej zam. Nasielsk, wiek: 45 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 5 SZTEJNERT Ewa zam. Pomiechówek, wiek: 62 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 6 CZARNECKA Krystyna Barbara zam. Nasielsk, wiek: 62 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 7 GRALEWSKI Jacek zam. Kędzierzawice, wiek: 46 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 8 WILCZYŃSKI Andrzej zam. Miękoszyn, wiek: 48 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 9 OSTASZEWSKA Joanna zam. Nasielsk, wiek: 43 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 1 JAGIELSKA Monika zam. Stare Pieścirogi, wiek: 38 KW Platforma Obywatelska RP 4 2 RZEPIŃSKI Krzysztof Witold zam. Toruń Włościański, wiek: 32 KW Platforma Obywatelska RP 4 3 ROMANOWSKA Barbara zam. Budy Siennickie, wiek: 24 KW Platforma Obywatelska RP 4 4 SUSKA Iwona zam. Zaborze, wiek: 19 KW Platforma Obywatelska RP 4 5 GRABOWSKI Andrzej Antoni zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 58 KW Platforma Obywatelska RP 4 6 MILER Lidia zam. Nasielsk, wiek: 39 KW Platforma Obywatelska RP 4 7 ZAWADZKI Andrzej zam. Nasielsk, wiek: 73 KW Platforma Obywatelska RP 4 8 DĄBROWSKI Dawid zam. Nasielsk, wiek: 27 KW Platforma Obywatelska RP 20 1 CZERNECKA Marzena Agata zam. Popowo Borowe, wiek: 44 KWW Centrum Samorządowe 20 2 KASIAK Radosław zam. Nasielsk, wiek: 34 KWW Centrum Samorządowe 20 3 MYCHLIŃSKI Piotr Artur zam. Kosewo, wiek: 37 KWW Centrum Samorządowe 20 4 NOJBERT Monika zam. Nasielsk, wiek: 37 KWW Centrum Samorządowe 20 5 ROSŁOŃSKA Danuta Teresa zam. Krzyczki Pieniążki, wiek: 57 KWW Centrum Samorządowe 20 6 RUTKOWSKA Lidia Magdalena zam. Nasielsk, wiek: 39 KWW Centrum Samorządowe 20 7 SOTOWICZ Stanisław zam. Nasielsk, wiek: 49 KWW Centrum Samorządowe 20 8 SZULKOWSKI Artur Sylwester zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43 KWW Centrum Samorządowe 20 9 TYC Marek zam. Nasielsk, wiek: 38 KWW Centrum Samorządowe ZIEMIECKI Bogdan Władysław zam. Dębinki, wiek: 55 KWW Centrum Samorządowe 21 1 MARKOWICZ Barbara zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43 KWW Forum 21 2 SZYCH Anna zam. Nasielsk, wiek: 51 KWW Forum 21 3 RAKOWSKA Teresa zam. Nasielsk, wiek: 65 KWW Forum 21 4 STRZELCZAK Wiesława Janina zam. Wiktorowo, wiek: 59 KWW Forum 21 5 KAŹMIERCZAK Zenon zam. Nasielsk, wiek: 62 KWW Forum 21 6 KOWALSKI Krzysztof zam. Winniki, wiek: 50 KWW Forum 21 7 BIELECKI Tadeusz zam. Nasielsk, wiek: 62 KWW Forum 21 8 WASILEWSKI Zygmunt Michał zam. Żabiczyn, wiek: 63 KWW Forum 21 9 FABISIAK Piotr Paweł zam. Toruń Dworski, wiek: 34 KWW Forum ARCISZEWSKI Albert zam. Nasielsk, wiek: 34 KWW Forum 22 1 BOCIAN Jarosław zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 47 KW WND 22 2 BRZEZIŃSKI Grzegorz zam. Zaborze, wiek: 50 KW WND 22 3 DUCHNOWSKA Grażyna zam. Nasielsk, wiek: 57 KW WND 22 4 NIEDZIELSKA Elżbieta zam. Stare Pieścirogi, wiek: 48 KW WND 22 5 SKABEK Katarzyna zam. Nasielsk, wiek: 45 KW WND 22 6 ROSTKOWSKI Krzysztof zam. Nasielsk, wiek: 48 KW WND 22 7 PODGRUDNY Dariusz zam. Nasielsk, wiek: 56 KW WND 22 8 WDOWIŃSKI Dariusz Jan zam. Nasielsk, wiek: 49 KW WND 22 9 WICHROWSKI Mirosław zam. Nasielsk, wiek: 53 KW WND WÓJCIK Bożena zam. Ruszkowo, wiek: 49 KW WND 23 1 KRASZEWSKI Mariusz Roman zam. Nasielsk, wiek: 46 KWW Stawiamy na Rozwój 23 2 WŁODARSKA Renata zam. Jackowo Dworskie, wiek: 31 KWW Stawiamy na Rozwój 23 3 BUGALSKI Robert Paweł zam. Nasielsk, wiek: 43 KWW Stawiamy na Rozwój 23 4 SOBCZYŃSKA Krystyna zam. Studzianki, wiek: 38 KWW Stawiamy na Rozwój OGŁOSZENIA oprac. red. źródło: KRASZKIEWICZ Łukasz Mieczysław zam. Nasielsk, wiek: 38 KWW Stawiamy na Rozwój 23 6 ŁYCZKOWSKA Iwona zam. Nasielsk, wiek: 34 KWW Stawiamy na Rozwój 23 7 RÓŻALSKI Jarosław zam. Cegielnia Psucka, wiek: 35 KWW Stawiamy na Rozwój 23 8 TYLEWSKI Agnieszka Justyna zam. Cieksyn, wiek: 39 KWW Stawiamy na Rozwój 23 9 BUCHOLC Paweł zam. Stare Pieścirogi, wiek: 32 KWW Stawiamy na Rozwój WASIERZYŃSKI Marian Sylwester zam. Stare Pieścirogi, wiek: 57 KWW Stawiamy na Rozwój 24 1 ZADROGA Sławomir Marek zam. Dobra Wola, wiek: 55 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 2 SALWA Dawid Andrzej zam. Psucin, wiek: 36 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 3 ŻOCHOWSKA Ewa Marzena zam. Jackowo Dworskie, wiek: 23 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 4 WIĘCKOWSKA Martyna Katarzyna zam. Wiktorowo, wiek: 27 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 5 JOBS Dorota zam. Mazewo Włościańskie, wiek: 26 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 6 KOMAJDA Ewa Wiktoria zam. Budy Siennickie, wiek: 71 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 7 ROMAN Jerzy zam. Studzianki, wiek: 58 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 8 KWIATKOWSKI Włodzimierz zam. Nasielsk, wiek: 55 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 24 9 FIJALSKA Elżbieta zam. Nasielsk, wiek: 51 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa ŁĄCZYŃSKA Alicja Wioletta zam. Nasielsk, wiek: 31 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa Sfinansowano ze środków KWW Centrum Samorządowe 13

14 14 OGŁOSZENIA 7 20 listopada 2014 KWW FORUM KANDYDAT NA BURMISTRZA NASIELSKA ARCISZEWSKI Grzegorz zam. Nasielsk, wiek: 59 lat KWW FORUM KANDYDACI DO RADY POWIATU LISTA nr 21 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ LISTA nr MARKOWICZ Barbara zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43 lata, wykształcenie wyższe, nauczycielka matematyki w ZS Stare Pieścirogi i LO w Nasielsku. Radna obecnej kadencji 2. SZYCH Anna zam. Nasielsk, wiek: 51 lat sprzedawczyni w sklepie spożywczym Arciszewscy Okręg wyborczy nr 1 DZIKOŃ Zbigniew Mieczysław zam. Nasielsk, wiek: 61 lat Okręg wyborczy nr 2 MORAWSKA Helena, zam. Nasielsk, wiek: 59 lat Okręg wyborczy nr 4 ARCISZEWSKI Grzegorz zam. Nasielsk, wiek: 59 lat 3. RAKOWSKA Teresa, zam. Nasielsk, wiek: 65 lat wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGPiS), były pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej, od ludzi władzy oczekuję kompetencji oraz zwykłej uczciwości. 4. STRZELCZAK Wiesława Janina, zam. Wiktorowo, wiek: 59 lat Okręg wyborczy nr 5 ZASADA Anna Małgorzata zam. Nasielsk, wiek: 59 lat Okręg wyborczy nr 6 ANTOSIK Henryk zam. Nasielsk, wiek: 56 lat Okręg wyborczy nr 7 JAROSZEWSKI Marek zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 55 lat 5. KAŹMIERCZAK Zenon, zam. Nasielsk, wiek: 62 lata właściciel firmy przewozowej ZENEK 6. KOWALSKI Krzysztof, zam. Winniki, wiek: 50 lat rolnik, laureat dwóch pierwszych nagród o laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, złoty medal na targach poznańskich POLAGRA za olej lniany Okręg wyborczy nr 8 MAZURKIEWICZ Kamil Paweł zam. Kosewo, wiek: 28 lat Okręg wyborczy nr 9 BRODZIKOWSKI Jan Cezary zam. Jackowo Włościańskie, wiek: 52 lata Okręg wyborczy nr 10 DUSZYŃSKI Roman zam. Popowo Borowe, wiek: 38 lat Okręg wyborczy nr 11 SUSKA Wiesław zam. Cegielnia Psucka, wiek: 41 lat Okręg wyborczy nr 12 JASKULSKI Roman Mariusz zam. Nuna, wiek: 40 lat Okręg wyborczy nr 13 ZAKRZEWSKI Mirosław Marek zam. Nasielsk, wiek: 63 lata 7. BIELECKI Tadeusz, zam. Nasielsk, wiek: 62 lata 8. WASILEWSKI Zygmunt Michał, zam. Żabiczyn, wiek: 63 lata lekarz weterynarii, prowadzi własną praktykę lekarską Okręg wyborczy nr 14 MALINOWSKA Hanna zam. Toruń Dworski, wiek: 53 lata Okręg wyborczy nr 15 DUBLEWSKI Albert Jakub zam. Cieksyn, wiek: 45 lat Sfinansowano ze środków KWW FORUM 9. FABISIAK Piotr Paweł, zam. Toruń Dworski, wiek: 34 lata właściciel gospodarstwa rolnego 10. ARCISZEWSKI Albert, zam. Nasielsk, wiek: 34 lata rolnik, przedsiębiorca, współwłaściciel firmy Arciszewscy

15 7 20 listopada 2014 OGŁOSZENIA ZMIENIAMY NA LEPSZE MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA Stowarzyszenie osób aktywnych i bezpartyjnych. Działamy społecznie na rzecz naszych mieszkańców. Wśród nas są reprezentanci organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju ziemi nasielskiej Eko Życie, Stowarzyszenia Dolina Wkry w Cieksynie, Fundacji Pożytku Publicznego Wspierania Własności Pracowniczej Zmiany, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Towarzystwa gospodarcze Zmiany, Klubu Sportowego Sparta Nasielsk, Stowarzyszenie wodniaków FLIS", Stowarzyszenie TERRANOVA, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Okręg wyborczy nr 4 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ - LISTA nr 26 Okręg wyborczy nr 5 Okręg wyborczy nr Sławomir SZADKOWSKI Lat 55, żonaty dwoje dzieci Klaudia i Daniel, wykształcenie średnie. Instruktor tenisa stołowego klubu sportowego Sparta Nasielsk Ireneusz DOMAŃSKI Lat 51, żonaty, dwoje dzieci, pracownik administracji Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Rodzina żona Agnieszka- nauczycielka, synowie Rafał i Paweł. Urodziłem się, mieszkam i pracuję w Nasielsku bo nie wyobrażam sobie innego i lepszego miejsca. W kadencji radnego chciałbym pracować dla poprawy warunków funkcjonowania naszego Miasta, w tym pozyskiwania środków zewnętrznych. Gerard BALUKIEWICZ Lat 40, mieszkaniec Popowa Borowego. Wykształcenie średnie, od 2012 r. emeryt policyjny, obecnie pracownik ochrony w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa Modlin. Jako radny chciałbym wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa oraz niesieniu pomocy w sprawach codziennych lokalnej społeczności. Okręg wyborczy nr 11 Okręg wyborczy nr 12 Okręg wyborczy nr 14 Okręg wyborczy nr 15 Beata PIERZCHAŁA Lat 49, mężatka. Matka trojga dzieci. Od urodzenia mieszkanka Studzianek. Nauczycielka z wieloletnim stażem. Pracuje w Szkole Podstawowej w Pomiechówku. Wykształcenie wyższe magisterskie. Członek Stowarzyszenia Eko-Życie". Wojciech Andrzej KRÓLAK Lat 56, Absolwent Studium Prawo Samorządowe, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nasielsku, Sołtys wsi Nuna. Iwona WRÓBLEWSKA Zmieniam na lepsze, bo słucham i rozumiem ludzi. Lat 46, dwóch dorosłych synów, mieszkam w Miękoszynie. Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania w bankowości i finansach, ukończyłam również studia podyplomowe o kierunku Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych". Swoje zaangażowanie koncentruję na rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Jestem współzałożycielem i Przedstawicielem Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju ziemi nasielskiej Eko-Życie. KANDYDACI DO RADY POWIATU - LISTA nr 24 Marek GERASIK Lat 49, zam. Cieksyn Stan cywilny: żonaty, trójka dzieci Wykształcenie: wyższe Miejsce zatrudnienia: DPS w Nasielsku 1. Sławomir Marek ZADROGA Lat 55, troje dzieci. Inżynier mechanik i magister administracji. Prezes Fundacji i Stowarzyszenia członek kilku organizacji pozarządowych. Doświadczenie - przemysł ciężki, budownictwo, administracja rządowa, praca dla Sejmu RP, szkolnictwo. 2. Dawid Andrzej SALWA Lat 36, żonaty, dwoje dzieci, mieszkam w Psucinie. Jestem absolwentem Wydziału ekonomiczno-rolniczego SGGW w Warszawie. W latach pracowałem w ARiMR w Pomiechówku. Od stycznia 2013 r. jestem Kierownikiem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Leoncinie. 3. Ewa ŻOCHOWSKA Lat 24, rdzenna mieszkanka Powiatu Nowodworskiego. Mama 3 letniej Gabrieli. W latach studiowała Pedagogikę Elementarną Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Jako mama 3 letniego dziecka pragnę, aby w naszym Powiecie poprawiła się sytuacja związana z m.in. małą liczbą placów i sal zabaw dla dzieci. 4. Martyna Katarzyna WIĘCKOWSKA Lat 28, mieszkam w Wiktorowie, Zawód: technik hodowca koni, instruktor jazdy konnej, technik usług kosmetycznych, instruktor fitnessu. Specjalizuję się w pracy z dziećmi. 5. Dorota JOBS Lat 26, jestem żoną i mamą rocznej Basi. Mieszkam w Mazewie Włościańskim. Posiadam wyższe wykształcenie polonistyczne, obecnie pracuję na stanowisku sekretarki medycznej w Instytucie Matki i Dziecka. 6. Ewa KOMAJDA Dla dobra słabszych, chorych i biednych Lat 71, mieszkam w Budach Siennickich mgr filologii angielskiej UW, tłumacz, nauczyciel. Członek Stowarzyszenia Eko-Życie". 7. Jerzy ROMAN mieszkaniec Studzianek, 58 lat, żonaty, czworo dzieci, zainteresowania: historia regionu, literatura, pszczelarstwo, rolnictwo ekologiczne, członek stowarzyszenia "Eko-Życie". 8. Włodzimierz KWIATKOWSKI Lat 55, od 2011 r. emeryt wojskowy, kierownik sekcji szachowej Sparty Nasielsk. Dwukrotny, złoty medalista drużynowych mistrzostw Wojska Polskiego w szachach. Zainteresowania: sport, film, książka. 9. Elżbieta FIJALSKA Lat 50, zamieszkała w Nasielsku, 3 dzieci; magister biologii, studia podyplomowe: chemia, zarządzanie oświatą, wychowanie przedszkolne; obecnie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Pod Fiołkami Jesteśmy odpowiedzialni, zobowiązujemy się pracować w porozumieniu z Wami. 10. Alicja ŁĄCZYŃSKA Mężatka, mama Antosia 7 lat i Frania 6 m-cy. Wykształcenie wyższe Rachunkowości i controlling. Pracownik banku. Mieszkanka Nasielska.

16 16 OGŁOSZENIA 7 20 listopada 2014 M A T E R I A Ł W Y B O R C Z Y K W P i S Nie stawiam piwa za głos! Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach do Rady Miasta? Moja kandydatura to przede wszystkim odpowiedź na wyzwanie jakie pozostawiają po sobie skostniałe kadencje lat ubiegłych. Nasielsk i gmina pragnie zmian, nie wegetacji. Przyglądając się aktualnej sytuacji odnoszę smutne wrażenie, że gorzej być nie może. Realny obraz jest bardzo pesymistyczny, utrzymuje się od lat. Wstydzę się patrząc w jak błyskawicznym tempie, nowoczesny sposób buduje się Pomiechówek, Serock czy Wieliszew. Gmina absolutnie się nie rozwija. Kandydaturę dedykuję wszystkim, którzy chcą mieć pewność profesjonalnego zarządzania. Jestem człowiekiem operatywnym, który potrafi być skutecznym menadżerem. Kandyduję aby aktywnie wspierać mieszkańców, przedsiębiorców i rolników w rozwiązywaniu ich problemów, ten cel mi przyświeca. Jakie są Pana atuty? Nie jestem politykiem. Nie kupuję głosu za piwo. Przyjmuję zobowiązanie i odpowiedzialność za miasto i wieś. Szukam zawsze prawdy i racjonalnych rozwiązań, które umożliwiają działanie. Pozornie beznadziejne sytuacje są dla mnie wyzwaniem. Kieruje się zawsze rozsądkiem i ostrożnością. Lubię i umiem komunikatywnie pracować z ludźmi. Wśród kandydatów na radnego jestem najbardziej czytelny. Potrzeba jest świeżej krwi przy odbudowie wizerunku gminy oraz ożywienia na polu ekonomiczno gospodarczym. Jestem realistą nie wizjonerem, nie obiecuję tego co z założenia jest niemożliwe. Swoje decyzje podejmował będę wyłącznie w imię interesu publicznego. Jestem obiektywny, a kryteria merytoryczne są dla mnie priorytetem. Jak ocenia Pan mijającą kadencję? Mijająca kadencja należała do najtrudniejszych. Byliśmy świadkami wojenki personalnej, którą przegrała cała gmina, a najbardziej ucierpieli na tym mieszkańcy. Wszyscy do dnia wyborów będą krytykować i obiecywać. Nie oceniam, apeluję o rozsądny wybór, aby nie zmarnować kolejnych czterech lat. Postawcie na nowych, świeżych kandydatów, burząc dotychczasowe układy. Wiem, że mieszkańcy gminy są teraz obserwatorem walki kandydatów, którzy chcą zwycięstwa. Nie chcę zostać radnym poprzez atak na adwersarzy, zakrzykiwanie odmiennego punktu widzenia. Jestem asertywny na dialog o przyszłości i podejmę rękawice do walki. Każdy widz życia w gminie zgodzi się ze mną, że potrzebujemy nowej jakości, specjalistów, którzy mają kompetencje, energię do realizacji zmian. Jakie chce Pan wprowadzić najistotniejsze zmiany, jaki ma Pan program? Nasielsk jest w takim miejscu, że należy zacząć od początku. Najistotniejsza zmiana to konsultacje społeczne, które uświadomią władzy jakie są oczekiwania. Otwarcie platformy doradczej opierającej się na idei grupowego myślenia stworzy szansę zaprezentowania Waszych projektów, sugestii począwszy od spraw infrastruktury, inwestycji, zdrowia czy bezpieczeństwa. Zgłaszana tematyka będzie motorem do pracy radnych, burmistrza i jednostek podległych. To gwarancja Waszego rzeczywistego uczestnictwa w decyzjach dotyczących kierunków rozwoju miasta i gminy, a także perspektywa samorozwoju w zakresie edukacyjnym, kulturowym i społecznym. Razem sprawmy, aby Miasto i Gmina były miejscem podziwu i zainteresowania. Nie mogę Państwu obiecać monstrualnych obiektów sportowych, pięknych parków rozrywki, galerii handlowych, kiedy zwyczajnie nie mamy chodników, wystarczającej ilości dróg, kanalizacji czy gazociągu na wsi. Brakuje przedszkola, parkingu w mieście, placu zabaw czy ścieżki rowerowej. Targowisko od wielu lat jest tematem kontrowersyjnym. Priorytetem dla mnie jest inwestycja w infrastrukturę drogową, techniczną, strefę aktywności gospodarczej, otwarcie się na nowych inwestorów, ład przestrzenny, modernizację i rewitalizację okolicy. Bardzo ważne jest rozwinięcie przedsiębiorczości. Program ulg podatkowych, który zwalniałby potencjalnego przedsiębiorcę z podatków, byłby konsekwencją now ych miej sc pracy. Stworzy to warunki do życia młodym ludziom, zatrzymując ich, tak by nie omijali Nasielska. Restrukturyzacji wymagają placówki oświatowe, należy rozwinąć programy prewencyjne w zakresie profilaktyki uzależnień oraz program wspierający najuboższych mieszkańców. Zależy mi na promocji postaw ekologicznych na propagowaniu działań na rzecz rozbudowy sieci ciepłowniczej i ograniczeniu emisji, proponując odnawialne źródła energii. Jestem przekonany, że zaproponowane przeze mnie w skrócie propozycje przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności zarówno w sensie inwestycji napływających z rynków zewnętrznych, jak również podniesienia jakości usług na naszym terenie. W rezultacie gmina stanie się konkurencyjnym miejsce względem innych obszarów, a także będzie przejrzyście urządzonym terenem wypoczynku, pracy i mieszkania. Ja nie obiecuję, ja GWARANTU- JĘ, zaufaj i postaw na mnie głos. Do zobaczenia 16 listopada. Okręg wyborczy : Szkoła Podstawowa Dębinki dla Sołectw: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Zaborze

17 7 20 listopada 2014 ZE SZKÓŁ. Dzień Papieski w SP w Nasielsku Były nawet papieskie kremówki W Nasielsku w centralnym punkcie miasta jest zlokalizowany pomnik św. Jana Pawła II. Przy tym pomniku Akcja Katolicka zorganizowała w 36. rocznicę wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na papieża spotkanie modlitewne. O tym wydarzeniu informowaliśmy naszych czytelników w poprzednim numerze Życia Nasielska (nr 22/2014). Nie była to jedyna w naszej gminie uroczystość poświęcona oddaniu czci świętemu Janowi Pawłow II. Październik miesiąc różańca, poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, do której Ojciec Święty miał szczególne nabożeństwo, został uświetniony przez wiele uroczystości papieskich. W tydzień po modlitewnym spotkaniu przy pomniku swój Dzień Papieski zorganizowała społeczność Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego. Asumptem do zorganizowania tego święta było to, że 22 października br. cały Kościół po raz pierwszy w liturgii mszalnej wspominał świętego Jana Pawła II. Obchody szkolne były przygotowane niezwykle starannie. Wzięła w nich udział cała społeczność licząca około 1000 osób. Wszyscy otrzymali obrazek z wizerunkiem Matki Bożej i Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Dla wszystkich przygotowano okolicznościowy znaczek i papieskie kremówki, jak mówiły dzieci. Jeden z maluchów z pierwszej klasy nawet pytał, czy naprawdę te kremówki upiekł sam papież Może to zabawne, ale kremówki, większości z nas kojarzą się z naszym Ojcem Świętym. W holu szkoły została urządzona okolicznościowa wystawa. W jej centralnym punkcie znajdowały się obrazy z wizerunkiem św. Jana Pawła II namalowane przez malarza z ziemi ciechanowskiej Piotra Kurowskiego. Poetka Barbara Sitek-Wyrębek przywiozła tomiki ze swoimi wierszami poświęconymi Ojcu Świętemu. Centralną częścią obchodów było spotkanie w sali gimnastycznej. Ze względu na duża liczbę uczniów i nauczycieli odbyło się ono w dwóch grupach. Przybył na nie ksiądz proboszcz kan. Tadeusz Pepłoński i burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Zebranych powitała Agnieszka Mackiewicz, dyrektor szkoły. Spotkanie poprowadził jeden ze szkolnych katechetów, ks. Grzegorz Ostrowski. Po jego wystąpieniu głos oddano młodzieży. Ta wierszem i pieśnią oddała hołd Wielkiemu Polakowi. Tę część młodzież przygotowała pod kierunkiem nauczycielki Kingi Żabik. Na uczniów czekała też jeszcze jedna niespodzianka. Najpierw swoje wiersze poświecone świętemu papieżowi czytała wspomniana już Barbara Sitek-Wyrębek, a później piosenki śpiewała solistka zespołu La Tija z Poznania, Agnieszka. Przy wykonywaniu wielu piosenek pomagały jej dzieci, z czego artystka była bardzo zadowolona. A na zakończenie uczniowie, już w klasach, delektowali się kremówkami. Bardzo im smakowały. W spotkaniu tym wziął udział pan Jacek Ruciński, który współuczestniczył w organizowaniu Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. andrzej zawadzki ROZMAITOŚCI U NAS Polowanie w Chrcynnie W sobotę, 25 października Stajnia Stangret z Lorcina zorganizowała Hubertusa święto myśliwych i jeźdźców. Trzeci listopada to w kalendarzu święto św. Huberta, patrona jeździectwa i myślistwa. Tego dnia jest z reguły organizowane odświętne polowanie. Ponieważ jednak dzień wcześniej są Zaduszki, więc zwykle organizuje się go jeszcze w październiku mówi Małgorzata Jakoniuk, właścicielka Stajni Stangret. Dodaje, że kiedyś odbywały się łowy na prawdziwego lisa, dzisiaj ma to jednak raczej symboliczny charakter, ponieważ jego rolę przyjmuje jeździec na koniu z przyczepioną do ramienia kitą, którą należy mu zerwać. Tym jeźdźcem jest zawsze zwycięzca z poprzedniego roku. Polowanie na lisa ma swoje zasady. Nie można zajeżdżać drogi, a łapać lisa można tylko z jednej strony, jest cały regulamin tej konkurencji opowiada Małgorzata Jakoniuk. Gdy ktoś spadnie z konia, przerywa się pościg, a pechowy jeździec musi później postawić pozostałym zawodnikom wódkę. Czasem dla lisa jest przygotowywana kryjówka, w której może schować się przed innymi, a kiedy indziej zmieniająca się melodia ogłasza przerwę, która koniom daje czas na odpoczynek, zaś jeźdźcom chwilę na ustalenie, jak złapać albo jak nie dać się złapać. Hubertus zorganizowany przez Stangret ponownie odbył się na wielkiej łące w pobliżu lotniska w Chrcynnie. Dało to duże możliwości jeźdźcom na pokazanie swoich umiejętności i zachwycenie widzów zaciętą gonitwą za lisem. Wzięło w niej udział około dwudziestu osób, gdyż zdaniem pani Małgorzaty to optymalna liczba, która pozwala uniknąć zbytniego zamieszania. Uczestnikami byli właściciele zaprzyjaźnionych stajni z okolic m.in. z Modlina, Serocka, Wołomina, Michałówka czy Chotomowa. Po pogoni za lisem wszyscy wrócili z powrotem na teren stadniny, by do wieczora świętować przy ognisku i wspominać wydarzenia minionego dnia oraz zakończenie całego sezonu jeździeckiego. Na nowe polowanie i nowe szanse na złapanie lisa przyjdzie im poczekać rok. Paweł Kozłowski Z UM Zachowaj Trzeźwy Umysł W środę, 22 października 2014 r. o godz w Urzędzie Miejskim w Nasielsku Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, wręczył nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł W ramach tegorocznej edycji kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych dwa dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów. W konkursach plastyczno-literackich uczniowie mieli za zadanie namalować lub opisać, w jaki sposób spędzają wolny czas, w konkursie ulotowym zaś odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących narciarstwa. Gimnazjaliści zmagali się także z zadaniami przez internet, szukając odpowiedzi na pięć podchwytliwych pytań o medalistów sportów zimowych oraz prezentując swoje sylwetki w konkursie Szukamy Młodych Mistrzów Bezkonkurencyjni. Kampania Ogólnopolska Zachowaj Trzeźwy Umysł jest organizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu. Wśród osób wyróżnionych w etapie ogólnopolskim znalazło się 8 osób z gminy Nasielsk. Oto uczniowie nagrodzeni w Kampanii: Eliza Borzym SP w Budach Siennickich, Bartosz Strzeszewski SP w Popowie Borowym, Kacper Kasprzyk ZS nr 2 w Starych Pieścirogach, Ola Turek SP w Nasielsku (obecnie gimnazjum), Weronika Kalewska PG nr 1 w Nasielsku, Kaja Białoszewska PG nr 1 w Nasielsku, Patrycja Mazurek PG nr 1 w Nasielsku, Aleksandra Rutkowska PG nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Szkolni Koordynatorzy Kampanii ZTU: Regina Maron (SP Budy Siennickie), Iwona Łyczkowska (SP Popowo Borowe), Beata Kownacka (SP Nasielsk), pani Małgorzata Krzyczkowska Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, pani Katarzyna Świderska Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. 17

18 18 ROZMAITOŚCI 7 20 listopada 2014 Wybory samorządowe dokończenie ze strony 9 RADA POWIATU O 5 mandatów w Radzie Powiatu Nowodworskiego walczyć będzie aż 77 kandydatów, którzy znaleźli się na 8 listach wyborczych następujących komitetów: KW PSL, KW PiS, KW PO RP, KWW Centrum Samorządowe, KWW Forum, KW WND, KWW Stawiamy na Rozwój i KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. BURMISTRZ Emocjonująco zapowiadają się w naszej gminie wybory na stanowisko burmistrza Nasielska, do których staje czworo kandydatów. Oprócz urzędującego obecnie Bogdana Ruszkowskiego na karcie do głosowania znajdziemy nazwiska radnej mijającej kadencji Magdaleny Biernackiej, Andrzeja Pacochy i Grzegorza Arciszewskiego. SEJMIK Do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z terenu naszej gminy kandydują: mieszkanka Nasielska Maria Kowalska oraz związana z naszym miastem Elżbieta Wróblewska. Jak będziemy głosować? Wszystkie karty do głosowania, które otrzymamy w lokalach wyborczych, będą formatu A4, ale każda z nich będzie innego koloru. Na pojedynczej karcie koloru różowego będziemy głosować na burmistrza Nasielska. Możemy oddać swój głos tylko na jedną osobę, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Na radnych do Rady Miejskiej będziemy głosować na pojedynczej białej karcie, na której zostaną wydrukowane nazwiska kandydatów na radnych w naszym okręgu wyborczym. Możemy głosować tylko na jednego kandydata. Nazwiska kandydatów do Rady Powiatu znajdą się w broszurze koloru żółtego. W tym przypadku głosować możemy tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak X przy nazwisku jednego z kandydatów tej listy. Głos nie będzie ważny, jeśli zaznaczymy nazwiska kandydatów z więcej niż jednej listy. Kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego znajdziemy w broszurze koloru niebieskiego. Możemy głosować tylko na jedną listę kandydatów, zakreślając kratkę obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy. Podobnie jak w głosowaniu do Rady Powiatu, nasz głos będzie nieważny, jeśli zaznaczymy kandydatów z więcej niż jednej listy. Oczywiście szczegółowe informacje na temat sposobu głosowania będą znajdowały się w lokalach wyborczych. Więcej informacji na temat nadchodzących wyborów, np. na temat składów poszczególnych komisji wyborczych znaleźć można na stronie internetowej w zakładce Wybory samorządowe 2014". red Z UM. WYBORY Sprawdź, gdzie głosujesz w wyborach samorządowych! Urząd Miejski w Nasielsku przypomina, iż wybory samorządowe, zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku, odbywają się na terenie gminy Nasielsk według nowego podziału na obwody głosowania, ustalonego przez Radę Miejską w Nasielsku w 2012 roku, zgodnie z którym w naszej gminie zostało utworzonych 15 stałych obwodów głosowania. W związku z tym głosy będziemy oddawać w 15 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych (obwody powszechne) i w 1 lokalu dla obwodu tzw. zamkniętego (Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku). Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze na terenie gminy Nasielsk zostało utworzonych 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli tyle, ilu radnych liczy Rada Miejska w Nasielsku. W każdym okręgu wyborczym zostanie zatem wybrany jeden radny. Nowy podział wynika z obowiązku nałożonego na gminy przez ustawę z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisy wprowadzające w życie tę ustawę. Obwieszczenia Burmistrza Nasielska dotyczące numerów i granic okręgów wyborczych i obwodów głosowania oraz siedzib znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce Wybory i Referenda, a następnie Wybory samorządowe W dniu wyborów Obwieszczenia będą także wywieszone w każdym lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej. Zachęcamy Szanownych Wyborców do wcześniejszego sprawdzenia miejsca, w którym będą mogli Państwo oddać swój głos w wyborach samorządowych. Jednocześnie przypominamy, iż lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania, tj. 16 listopada 2014 r. (niedziela), będą otwarte w godz

19 7 20 listopada 2014 ROZMAITOŚCI Z ŻYCIA PARAFII. Pielgrzymka do Wilna Nasielszczanie w Ostrej Bramie W sobotni poranek 27 września br. grupą z parafii św. Wojciecha w Nasielsku udajemy się na pielgrzymkowy szlak. Pierwszym miejscem postoju jest Białystok stolica Podlasia. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy relikwiach bł. ks. Michała Sopoćki modlimy się koronką do Miłosierdzia Bożego. Wraz z pojawieniem się naszego autokaru na parkingu przed Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie nagle zjawia się tam również podróżujący na rowerze tutejszy ksiądz proboszcz, który od razu porywa nas do sanktuarium przed obraz Matki Bożej i z dumą opowiada o tym, w jakich okolicznościach to miejsce powstało, jak prężnie się dziś rozwija i ile uroczystych nabożeństw tu się odbywa. Po zaczerpnięciu wody ze źródełka udajemy się na Górę Krzyży, zwaną też Górą Bożego Miłosierdzia, gdzie wierni, tak jak na Grabarce, pozostawiają krzyże. Jest ich tysiące, a teren jest bardzo rozległy. Spod Pomnika III Tysiąclecia podziwiamy imponujący widok na Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz Kapliczki Różańcowe. W tym miejscu pod przewodnictwem naszego opiekuna i organizatora odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Do Sokółki, miejsca słynnego na całą Polskę cudu eucharystycznego, przyjeżdżamy o godz Klękamy i modlimy się przy wejściu do kaplicy, w której znajduje się monstrancja z postaciami eucharystycznymi. Tu, w parafii pw. Św. Antoniego, o godz uczestniczymy we Mszy Świętej, którą odprawiał ks. Grzegorz. Następnie zatrzymujemy się w Suchowoli parafii urodzenia bł. księdza Jerzego Popiełuszko. Przy pomniku błogosławionego śpiewamy Ojczyzno ma. Następnie udajemy się do świątyni oraz muzeum bł. ks. Jerzego, którego 30-lecie śmierci męczeńskiej przeżywamy w tym roku. Noc spędzamy w Płocicznie, gdzie zjadamy pyszną kolację z regionalnymi daniami. W niedzielę, 28 września, w godzinach porannych udajemy się na Litwę, którą pokazuje nam przewodnik pan Ludwik, z pochodzenia Polak, bardzo mocno związany z obydwoma krajami. Dzięki niemu poznajemy historię Trok i Wilna oraz miejsc, gdzie nie mogło zabraknąć pielgrzymów z Polski. W Trokach zwiedzamy zamek Wielkich Książąt Litewskich położony na wyspie, otoczonej pięknymi jeziorami. Przechodzimy też przez wioskę karaimską i kosztujemy kibiny to tradycyjne danie karaimskie. We Wilnie jesteśmy w kilku kościołach, z których część została odrestaurowana, inne zaś są świadectwem polityki tępienia chrześcijaństwa i niszczenia świątyń. W czasach komunizmu zostały one zamienione w spichlerze względnie magazyny, co było powodem bezpowrotnego zniszczenia zabytkowych wnętrz, niepowtarzalnej architektury, utraty fresków, polichromii, witraży. Niezapomnianych przeżyć dostarcza nam msza św. odprawiona przez ks. Grzegorza Ostrowskiego w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej o godz Została ona poprzedzona modlitwą koronką do Miłosierdzia ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk Stop przemocy W dniu 9 października 2014 r. odbył się happening uliczny pod hasłem Stop przemocy. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wraz z nauczycielami przemaszerowali miastem z transparentami i okrzykami: Stop agresji stop przemocy ; Agresja to zło, czyń dobro to jest to! ; Przemoc jest zaprzeczeniem przyjaźni i miłości itd. W ten sposób wyrażają pogląd, że przemocy należy mówić NIE i że wdrażają to w codzienne życie zarówno na terenie szkoły, jak i w swoim środowisku. Bożego, odmówioną na ulicy przed kaplicą, w łączności z akcją Iskrą Miłosierdzia, prowadzoną na całym świecie. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zatrzymujemy się przy obrazie Chrystusa, namalowanym według wizji św. siostry Faustyny Kowalskiej. Zaś w katedrze św. Stanisława Biskupa oraz św. Władysława modlimy się w kaplicy królewskiej przy relikwiach św. Kazimierza. Kościół św. Piotra i Pawła urzeka pielgrzymów swoim wystrojem wnętrz. Mieliśmy również okazję zobaczyć Pałac Prezydencki (dawny biskupi), Uniwersytet Wileński i dom, w którym mieszkał Adam Mickiewicz. Udaliśmy się też na cmentarz na Rossie, gdzie znajdują się groby wielu naszych sławnych rodaków. Przy grobie Matki i serca Syna (matki Józefa Piłsudskiego) modlimy się za zmarłych oraz poległych w obronie i suwerenności naszej ojczyzny. W drodze powrotnej do domu, tak jak to robiliśmy na całej trasie pielgrzymki, radośnie śpiewamy, razem odmawiamy różaniec i delektujemy się tymi chwilami. Dziękujemy Panu Bogu i sobie nawzajem za ten wspaniały czas z ufną nadzieją, że wiele jeszcze takich miejsc przed nami Ks. Grzegorz A. Ostrowski Uczniowie udali się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, gdzie złożyli na ręce burmistrza Bogdana Ruszkowskiego petycję na temat swoich działań. Burmistrz wyszedł na spotkanie z uczniami, zapoznał się z treścią haseł umieszczonych na transparentach, które uczniowie sami przygotowali, i podkreślił, że również jest przeciwnikiem przemocy i agresji. Stwierdził, że ważne jest by, wszelkie działania zaczynać od siebie, pracować nad sobą i dawać dobry przykład. Wyraził tym samym swoje poparcie dla działań uczniów. Mieszkańcy miasta bardzo pozytywnie reagowali na przemarsz i zaangażowanie uczniów w tę akcję, zatrzymywali się, uśmiechali, pytali, z jakiej to okazji odbywa się przemarsz. Happening to jeden z punktów Szkolnego Programu Szkoła bez przemocy, który będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego. Podjęte działania mają na celu: zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów, zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na temat zjawiska agresji i przemocy, poszukiwanie sposobów eliminowania agresji, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą, wzbudzanie empatii, promowanie i nagradzanie pożądanych zachowań i postaw uczniów. RUBRYKA HARCERSKA Ahoj załogo! W naszym harcerskim środowisku już od kilku lat spotykamy się jesienną porą na wspólnym biwaku, by się integrować. W weekend kończący październik zebraliśmy się wszystkimi jednostkami 3. Szczepu DHiGZ na terenie szkoły w Starych Pieścirogach, by w blisko 30 osób bawić się na Integratorze IV. 19 Motywem przewodnim naszej tegorocznej imprezy było życie pirackie, a kapitanem został phm. Radosław Nowak. Zadaniem zuchów i harcerzy było odkrycie położenia wyspy skarbów i odnalezienie skrzyni ze skarbem. By tego dokonać, zostali podzieleni na mniejsze grupy współzawodniczące ze sobą. Przez całą sobotę zmagali się w różnych konkurencjach, by zdobyć fragmenty mapy wskazującej drogę na wyspę. Nauka szyfrów, wyjazd na cmentarz w Nasielsku w celu odnalezienia skrzyni umarlaka i sprzątania grobów kombatanckich, nauka tańców pirackich i wielka planszowa gra piracka stanowiły dla nich prawdziwe wyzwanie. Ostateczna rozgrywka odbyła się w niedzielę rano. Gdy już wszyscy skompletowali mapy, mogli wyruszyć na wyspę skarbów i próbować odnaleźć Strażnika, który strzegł dostępu do kosztowności. By jednak wyjść zwycięsko z opresji, nasze załogi musiały wykazać się sprytem i pomysłowością, odnaleźć zaginione fragmenty hasła i dać Strażnikowi odpowiednie wkupne. Na szczęście zuchy i harcerze byli dzielni i udało nam się odnaleźć skarb. Na biwaku dopisali też goście. Podczas piątkowego świecowiska integracyjnego pojawiła się związana z naszym środowiskiem nauczycielka Ewa Tylińska oraz ks. Kamil Kamiński. Ksiądz Kamil zagościł także sobotnim wieczorem, by odprawić polową mszę świętą. Na biwaku nie brakowało także chwil ważnych dla naszego środowiska, dzięki czemu byliśmy świadkami wielu wzruszeń. Podczas apelu rozpoczynającego biwak druhna Justyna Idzikowska został mianowana na Zastępcę Komendanta Szczepu ds. finansowych. Ponadto siedmioro zuchów otrzymało znaczki zucha po złożeniu Obietnicy Zuchowej, a jedna harcerka złożyła Przyrzeczenie Harcerskie, otrzymując Krzyż Harcerski. Również podczas biwaku obecna drużynowa 3. DH Przypadek przekazała swoją funkcję swojej przybocznej Karolinie Teklińskiej. Dziękuję druhnie Elizie Czajkowskiej za trud, serce i energię włożone w prowadzenie Przypadku, a druhnie Karolinie życzę wiele pomysłów i dużo wiatru w żaglach. Jednak chwil wzruszenia było jeszcze więcej. W ubiegłym roku została powołana gromada zuchowa w naszym środowisku i nadszedł czasy, by najstarsze zuchy pożegnały się z gromadą i przeszły do drużyny harcerskiej. Przejście odbywało się w iście pirackim klimacie. Każdy z nowych członków musiał okazać zaufanie i przejść z zamkniętymi oczami po trapie, by zostać przyjętym do nowej drużyny. Integrator IV był pełen radości, emocji, śmiechu, przygód i wzruszeń. Wszyscy uczestnicy poczuli, że są prawdziwymi piratami, a smaku dodawała nuta współzawodnictwa o skarb. Cieszymy się, że się wam podobało, i mamy nadzieję, że następny Integrator będzie jeszcze lepszy! Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Panu Cezaremu Wiśniewskiemu za zaufanie, jakim nas obdarzył po raz kolejny, i udostępnienie szkoły dla potrzeb biwaku. Dziękujemy wszystkim gościom, a w szczególności ks. Kamilowi, który przeprowadził dla nas wspaniałą mszę polową. Droga załogo, do zobaczenia w innym porcie! phm. Daniel Nowak

20 20 PORADY 7 20 listopada 2014 WETERYNARZ RADZI Zwierzaki czują tak jak ludzie 25 października obchodzony był Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Wydawałoby się, że w XXI wieku pewne sformułowania są oczywiste i nie podlegają dyskusji. Codzienna praktyka lekarska pokazuje nam jednak, że okrucieństwo wobec zwierząt może objawiać się w różny sposób i wciąż jest jeszcze bardzo powszechne. Nie ma znaczenia ani status społeczny czy materialny właściciela, ani to, czy zwierzę mieszka na wsi, czy w mieście. To kwestia tylko i wyłącznie pewnego kręgosłupa moralnego, który właściciel posiada lub też niestety nie Już na samym wstępie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt czytamy, że Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ! Odczuwa ból w taki sam sposób jak człowiek, chociaż nie potrafi o tym powiedzieć. Cierpi z powodu bólu zęba, głowy czy brzucha, a obowiązkiem właściciela jest w takiej sytuacji nieść pomoc. Ten, który tego nie rozumie, lub ten, dla którego jest to śmieszne, nigdy nie powinien mieć pod swoją opieką żadnego zwierzęcia. Z przerażeniem obserwujemy, z jaką lekkością ludzie traktują kwestię eutanazji zwierząt. W społeczeństwie, które z oburzeniem podchodzi do tematu eutanazji człowieka nawet w sytuacji ogromnego bólu towarzyszącego nieuleczalnej chorobie bez problemu usypia się psa z powodu małej ranki, wyglądu, tego, że kopie dołki w ogródku lub że pogryzł dziecku zabawkę. Wychodzi się bowiem z założenia, że to przecież tylko pies. On i tak nie myśli i nie czuje Jednocześnie właściciele za wszelką cenę próbują usprawiedliwić swoją decyzję, a ich tłumaczenia brzmią czasem jak ponury żart. Tymczasem eutanazja zwierzęcia może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach i jest to ściśle uregulowane prawnie. Godzimy się na to, gdy wiemy, że zwierzę jest agresywne i stwarza zagrożenie dla człowieka, a problemu jego agresji nie da się rozwiązać w żaden inny sposób. Godzimy się także wtedy, gdy zwierzę jest nieuleczalnie chore i cierpi. Nie uznajemy w naszej codziennej praktyce eutanazji na życzenie właściciela gdy właściciel ma taki kaprys i posiadanie zwierzęcia po prostu mu się znudziło. Nie jest dla nas także argumentem stwierdzenie, że kogoś nie stać na korzystanie z pomocy lekarza weterynarii. Najwyższy czas uświadomić sobie, że posiadanie psa, kota, szczura czy chomika jest dobrem luksusowym. W Polsce nie ma państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt. Wszystkie lecznice są placówkami prywatnymi, pobierającymi za swoje usługi opłaty. Posiadanie zwierzęcia wiąże się z różnymi obowiązkami, w tym z koniecznością ponoszenia pewnych nakładów finansowych. Zanim weźmie się pod opiekę jakiekolwiek zwierzę, trzeba zastanowić się, czy stać nas na jego utrzymanie. Jeżeli nie, to nigdy nie powinniśmy nawet rozważać opcji posiadania jakiegokolwiek zwierzaka. Trudno jest walczyć z pewnym społecznym przyzwoleniem na wyrządzanie krzywdy zwierzętom lub też na pewną obojętność wobec ich cierpienia. Ciągle jeszcze dla wielu właścicieli wizyta u lekarza jest zbędną fanaberią. Problem z pewnością można by rozwiązać, gdyby skuteczniej działał system egzekwowania kar za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie zwierząt. Właściciele, którzy uśmiercają swoje zwierzaki lub nie leczą ich w sytuacji tego wymagającej, powinni być karani. Dzięki temu udałoby się Z PODRÓŻY Londyn w jeden dzień Ceny biletów lotniczych spadają do takiego poziomu, że można nawet przy odrobinie szczęścia pokusić się o jednodniową wycieczkę do stolicy jakiegoś europejskiego kraju. Bo czemu by nie? Transport lotniczy, pomijając występujący niektórych ludzi lęk przed katastrofa, ma wiele zalet, spośród których najważniejszą jest szybkość. W przeciągu kilku godzin jesteśmy w stanie przebyć tysiące kilometrów. Inną przeszkodą były do niedawna wysokie ceny biletów lotniczych. Jednak obecnie polityka przewoźników przewiduje znaczne zniżki i lot za złotych (w obie strony) nie jest niczym szczególnym. Potrzeba do tego cierpliwości i znajomości paru stron internetowych przeznaczonych do tych celów. W taką podróż miałem okazję zabrać się z grupką znajomych do Londynu. Trzeba zauważyć, że na cenie biletu lotniczego nie kończą się nasze opłaty za transport. Mieliśmy lądowanie w Luton, miejscowości, w której w czasie II wojny światowej z zakładów Vauxhall Motors Ltd. wyjeżdżały czołgi łojące po- z pewnością zredukować populację zwierząt domowych i być może rozwiązać problem bezdomności zwierząt, gdyż na adopcję czy zakup psa czy kota decydowałyby się tylko osoby faktycznie mogące zapewnić im opiekę. Nie wolno podejmować się opieki nad zwierzęciem, jeśli nie mamy ku temu możliwości i chęci. O naszym dobrym sercu nie świadczy to, że przygarnęliśmy z ulicy pięć psów i dziesięć kotów, ale to, że w sytuacji tego wymagającej zapewniliśmy im pomoc, opiekę i leczenie. Na koniec mamy do Państwa apel, byście okazali swoim czworonogom nieco serca i empatii. To są jedyne stworzenia, które kochać Was będą zawsze i bezinteresownie tylko za to, że jesteście. Nie zostawiajcie ich samych w ich chorobach, pamiętajcie o ich bólu i cierpieniu. W Polsce żyją miliony psów i kotów. Każde z tych zwierząt to oddzielne istnienie. Jedne są piękniejsze, inne brzydsze, niektóre mądrzejsze, niektóre nieco mniej, ale każde z nich jest żywą istotą, ma takie same receptory bólowe co człowiek, tak jak człowiek cierpi na choroby nowotworowe, przeziębia się, ma chore zęby albo reumatyzm. Jedyna różnica jest taka, że nie umie się poskarżyć. Jeśli nie podzielacie tej opinii, to po prostu nie podejmujcie się opieki nad jakimkolwiek zwierzakiem. Małgorzata i Adam Rosłońscy tem skórę Niemcom na różnych frontach. Problem w tym, że do Londynu jest stamtąd około 50 km, a cena biletu na pociąg w obie strony to bagatela 25 funtów (ponad 130 zł). Nietęgie miny mieli ci, którzy na cały pobyt wzięli ze sobą tylko 50 funtów Jednodniowa wyprawa do miejsca z taką historią i tyloma pięknymi miejscami jak Londyn może być czymś w rodzaju złego snu dla przewodnika wycieczek, dlatego też nie staraliśmy się nawet próbować ogarnąć wszystkiego. Zresztą to niemożliwe z powodu ogromu stolicy Wielkiej Brytanii. Można się wspomóc transportem miejskim (świetna sieć metra!), ale wspominałem już o kosztach transportu. PORADY Orzechy Jesień to okres dojrzewania orzechów. Dziś omówię popularne w naszym kraju orzechy włoskie. Orzechy włoskie pochodzą z Azji, a dokładniej z terenów otaczających Morze Kaspijskie. Obecnie są głównie uprawiane w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Turcji, Rumunii i Francji. W naszym kraju możemy kupić orzechy krajowe i importowane. Orzechy włoskie mają zastosowanie nie tylko jako przekąska czy dodatek do deserów, ale są także doskonałe do dań wytrawnych. Możemy je kupić w różnych formach: świeże, solone, obtoczone w cukrze, uprażone. Najzdrowsze są oczywiście świeże. Bardzo ważne jest to, aby orzechy dobrze przechowywać. Najlepiej je kupować, trzymać w skorupkach i przechowywać w chłodnym miejscu w ten sposób można je trzymać nawet do 12 miesięcy. Natomiast orzechy bez łupin najlepiej zamknąć w szczelnym pojemniku i trzymać w lodówce do 3 tygodni. Orzechy włoskie mają bardzo wysoką wartość odżywczą, zawierają cenne kwasy wielonienasycone, białko, witaminy i składniki mineralne. Dzięki tym korzystnym kwasom tłuszczowym sprzyjają obniżeniu poziomu trójglicerydów i cholesterolu LDL. Zatem regularne spożywanie orzechów sprzyja zapobieganiu miażdżycy, zawału oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo mają właściwości przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Poprawiają również funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiegają depresji oraz poprawiają sprawność intelektualną. Orzechy włoskie w porównaniu z innymi zawierają najwięcej cennych kwasów omega-3. Ponadto w swoim składzie mają antyoksydanty, czyli substancje, które wzmacniają naturalne mechanizmy obronne komórek i zapobiegają starzeniu się. Są nimi witamina E i C. Dodatkowo orzechy zawierają wiele ważnych składników mineralnych. Potas reguluje ciśnienie krwi, utrzymuje odpowiednią kurczliwość mięśni, usuwa z organizmu nadmiar wody i sodu. Wapń odpowiada za budowę kości i zębów, bierze udział w krzepnięciu krwi. Dodatkowo jony wapnia odpowiadają za utrzymywanie pobudliwości tkanek, odpowiednie przewodnictwo tkanek nerwowych oraz kurczliwość mięśni. Innym składnikiem jest magnez, który także jest niezbędny do prawidłowej budowy kości i zębów, przyspiesza wchłanianie wapnia i chroni przed stresem. Istotnym składnikiem jest też żelazo biorące udział w powstawaniu erytrocytów, transporcie tlenu oraz wpływające na naszą odporność. Cynk reguluje zmysł smaku, bierze udział w tworzeniu erytrocytów oraz oddychaniu tkankowym. Ponadto przyspiesza gojenie ran. Mangan natomiast bierze udział w przemianach węglowodanów i tłuszczów. Wszystkie te składniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestety, orzechy dla jednych są skarbnicą zdrowia, a dla innych mogą stanowić nawet śmiertelne zagrożenie. Dlatego jeśli u kogoś zostaje stwierdzona alergia na orzechy, powinien unikać ich spożycia oraz wszystkich produktów, które mogą zawierać ich choćby śladowe ilości. Alergia na orzechy może spowodować tzw. wstrząs anafilaktyczny. Jego objawami są najczęściej swędząca wysypka, znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz najbardziej niebezpieczny obrzęk górnych dróg oddechowych. mgr Iwona Łątka dietetyk medyczny Niemniej prawie cały dzień wystarczył do zrobienia sobie paru zdjęć w pocztówkowych miejscach, wypiciu Guinnesa w pubie i shoppingu w nieprzyzwoicie tanim (a więc i nieprzyzwoicie zatłoczonym) Primarku. Po raz kolejny nie miałem niestety okazji skosztować tradycyjnego brytyjskiego fast foodu, czyli fish n chips ryby z frytkami. Traktuje to jednak jako zachętę, by wrócić do Londynu jeszcze raz. Każdy żądny zobaczenia kawałka świata bez wydawania na to kilku średnich polskich pensji powinien spróbować opcji z jednodniowym wylotem do jakiegoś ciekawego miejsca. To na pewno interesujące przeżycie, które zostanie na długo w pamięci. Tekst i zdjęcia: Paweł Kozłowski

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. TUREK Piotr Przewodniczący 2. BIAŁORUCKA Danuta Zastępca Przewodniczącego 3. BIAŁORUCKA Barbara Członek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PIĄTKA. SZKOLNA WŁADZA, CZYLI CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI Nr 1 (102) 2014 / 2015

BIULETYN PIĄTKA. SZKOLNA WŁADZA, CZYLI CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI Nr 1 (102) 2014 / 2015 BIULETYN PIĄTKA SZKOLNA WŁADZA, CZYLI CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI Nr 1 (102) 2014 / 2015 Każdego roku w naszej szkole jest wybierany Samorząd Uczniowski. Ci spośród nas, którzy odkryli w sobie cechy

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra Nr 20/201 7 ŚRODA 8 LUTEGO 201 7 Młode pisarki ze,,staszica" Uczennice przygotowały zbiór opowiadań,,płomień na wietrze". >>s.6 Monografia naszej kolegiaty Promocja książki o Parafii św. Michała Archanioła,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (wg załączonej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Nowodworskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym Dworze Mazowieckim. I. Dla wyboru Rady Powiatu Nowodworskiego

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 16 30 zamknięcie 20 00 Obecnych 15 radnych ( 2 os. spóźniły się ) Lista obecności radnych w załączeniu. PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Nasza Kosmiczna Grosikowa Drużyna liczy 77 małych astronautów i aż 8 kapitanów. PYTANIE DLACZEGO? Jesteśmy szkołą wyróżniającą się tym, że w klasach

Nasza Kosmiczna Grosikowa Drużyna liczy 77 małych astronautów i aż 8 kapitanów. PYTANIE DLACZEGO? Jesteśmy szkołą wyróżniającą się tym, że w klasach a Nasza Kosmiczna Grosikowa Drużyna liczy 77 małych astronautów i aż 8 kapitanów. PYTANIE DLACZEGO? Jesteśmy szkołą wyróżniającą się tym, że w klasach mamy dwie Panie, które zawsze gdy, ktoś z nas potrzebuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 52db-c048-d601-1b4a-ad77-7e03-ec33-5cf3

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 52db-c048-d601-1b4a-ad77-7e03-ec33-5cf3 WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu w Chełmie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Chełmie. I. Dla wyboru Rady Powiatu w Chełmie utworzono 5 okręgów

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów 3 Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów Na prośbę Naszych Czytelników publikujemy w NICOLAUSIE mapę Gminy Żarnów, na której w atrakcyjny graficznie (choć częściowo uproszczony) sposób zostały

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 1 5 0 5 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół, Naprawa 378, 34-240 Jordanów Gmina gm. Jordanów Powiat

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Luboń, dnia roku. Komenda Miejska Policji w Poznań Komendant Miejski Policji mł. insp. Roman Kuster ul. Szylinga Poznań

Luboń, dnia roku. Komenda Miejska Policji w Poznań Komendant Miejski Policji mł. insp. Roman Kuster ul. Szylinga Poznań Luboń, dnia 18.06.2015 roku Komenda Miejska Policji w Poznań Komendant Miejski Policji mł. insp. Roman Kuster ul. Szylinga 2 60-787 Poznań W imieniu mieszkańców miasta Luboń zwracamy się z prośbą o zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych

SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych Nasza misja Działać by świat był takim jakim chcemy, a nie czekać aż ktoś zrobi coś za nas Historia SZKLANKI Szkolny Klub Ludzi

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół II Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 5 grudnia 2014 roku I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach Aktualności Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach 07/10/2009, dodał: Maciej Liberda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Niżnej realizuje projekt Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Pionkach sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję w Pionkach. I. Dla wyboru Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach

Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach 9.30 10.05 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Stanisław Wojtasiński

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo