Program, podręczniki; biblioteka. Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program, podręczniki; biblioteka. Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki"

Transkrypt

1 Paulina Napierała Uniwersytet Jagielloński Poniższe zestawienie szkół zostało opracowane w oparciu o: - dane zamieszczone w bazie danych szkół polonijnych na stronie: - listę polskich szkół sobotnich zarejestrowanych w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie [w:] - dane ze stron internetowych poszczególnych szkół. Nazwa szkoły, Rok założenia i historia 1. Polska Sobotnia w Plymouth; Założona w 2008 roku; Inicjatywa rodziców. Od listopada 2007 roku zaczął działać Sobotni Klub Szkolny. Na dalszym etapie zostało zawiązane Liczba -74 w 2007/ 2008 roku -brak aktualnych danych na stronie internetowej. Nauczyciele - 10 nauczycieli - wolontariuszy w 2009 roku - według aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły: 13 nauczycieli oraz 1 ksiądz katecheta. informacji na temat kwalifikacji Przedmioty nauczania; zajęcia dodatkowe -historia - język polski - matematyka - geografia - religia oraz: - nauczanie przedszkolne -nauczanie zintegrowane - rytmika Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki sobotnia uzupełniająca działająca przy Stowarzyszeniu Polaków w Plymouth, zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godz. od 9.30 do Dzieci w wieku od 4-16 lat: 5 grup wiekowych: 1. preschool i klasa 1; Program, podręczniki; biblioteka Podręczniki: Historia:-T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III. Podręcznik do gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - S. Marciniak Historia Polski dla Piotrka, Wydawnictwo Polonia Dokument wydawany przez szkołę Od 2009 roku - świadectwo szkolne otrzymane od Macierzy Szkolnej. Przygotowanie do egzaminu A- Level Polish, GCSE Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych Lokalizacja The Cathedral School of St Mary Cecil Street Stonehouse Plymouth PL1 5HW Informacje dodatkowe: Rola Rady Rodziców, źródło finansowania szkoły - Rada Rodziców zajmuję się stroną finansową szkoły, organizacją rodziców oraz współpraca ze Stowarzyszeniem. - Podstawowym źródłem finansowania szkoły są wpłaty rodziców. 1

2 Stowarzyszenie Polaków w Plymouth. Od 1 września 2008 roku działa Polska szkoła Sobotnia aszkolaplymouth. co.uk/ 2.Polska Sobotnia im. Majki Jeżowskiej w Exeter Założona w 2009 Otwarcie przez Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w 80 w 2009/ 2010 nauczycieli 2. klasy klasy klasy klasy nauczycieli wolontariuszy; Dyrektor ds. nauczania : Swietłana Langabeer - wykładowca na Uniwersytecie w Exeter, zawodowy tłumacz oraz nauczyciel języka polskiego, angielskiego i z elementami historii, -przedszkole Dodatkowo: - j. angielski -j. rosyjski -zajęcia ruchowe i korekcyjne sobotnia uzupełniająca pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie Dzieci w wieku 3-16 Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godz Język polski: - P. Garncarek, Czas na czasownik, Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego, Polish verbs forms and usage, Kraków, Universitas J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców, Część Imiona, Kraków, UJ, 1993 Wczesna edukacja: Marian Falski Elementarz biblioteki Przygotowanie do egzaminów GCSE i "A" Level z języka polskiego Tymczasowa siedziba - Basepoint Business Centre, Marsh Barton, Exeter, EX2 8LB 2

3 Londynie, Panią Aleksandrę Podhorodecką aszkolawexeter.c o.uk/2.html 3. Polska Sobotnia w Portsmouth Założona w aportsmouth.blog spot.com/ 32 w 2009 rosyjskiego. Wychowanie przedszkolne: - specjalistka edukacji zintegrowanej i nauczania wczesnoszkolnego - przygotowanie wolontariuszek w zakresie nauk ścisłych, matematyki, logopedii 4 nauczycieliwolontariuszy w 2009 roku; Według aktualnych danych ze strony internetowej: 3 nauczycielkiwolontariuszki dokładnych danych Dodatkowe zajęcia: tradycyjny taniec polski sobotnia uzupełniająca pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia wyłącznie w soboty w godzinach Nauczanie oparte jest na specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej. Wykorzystanie podręczników wydanych w Polsce, jak również ze specjalnych wydawnictw Polskiej Macierzy Szkolnej. Dyplomy ukończenia klasy Lekcje prowadzone są na terenie angielskiej szkoły podstawowej Charles Dickens Junior School na Turner Road, która, za drobne opłaty, udostępnia swój obiekt, zapewnia dostęp do klas, biblioteczki, sali gimnastycznej i placu zabaw. 3

4 4. Polska Sobotnia im. Jana Pawla II, Bath Założona w aszkolabath.co.uk 5. Polska w Bristolu; Pełna nazwa: Integracyjna Sobotnia im. Gen. W. Andersa w Bristolu Założona w 2007 roku ISSB została utworzona w 2007 roku i przez kilka lat zajęcia 47 w 2011 roku 70 w 2008 roku 7 nauczycieliwolontariuszy - nauczyciele: wykształcenie wyższe uzyskane na polskich uniwersytetach; część nauczycieli wykształcenie pedagogiczne w zakresie: geografii, filologii polskiej, historii, pedagogiki, matematyki 8 nauczycieliwolontariuszy; Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe; w większości pedagogiczne i filologiczne; część nauczycieli posiada certyfikaty i zaświadczenia kursów pedagogicznych, -historia na przemian z geografią Polski. - religia, -muzyka Oprócz nauczania j. polskiego, historii, geografii i kultury polskiej - integracja polskich z ich angielskimi rówieśnikami; Gromada zuchów sobotnia uzupełniająca wpisana na listę szkół Polskiej Macierzy Szkolnej Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 9 do 13.00; Dzieci w wieku 4-16 lat sobotnia uzupełniająca; Zajęcia odbywają się w soboty. Program nauczania zatwierdzony przez Polską Macierz Szkolna w Londynie Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnego programu nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce; W roku 2009/2010 zajęcia odbywały się w Odd Down Community Centre. Od roku szkolnego 2010/2011 zajęcia odbywają sie w budynku St.John's Catholic Primary School, Bath, Oldfield Lane, BA2 3NR. Begbrook Primary School w dzielnicy Stapleton Głównym źródłem finansowania szkoły są opłaty rodziców oraz inne środki zdobyte przez szkołę Przy szkole działa Zarząd Szkoły, w skład którego wchodzą wybierani rodzice. Źródło finansowania to opłaty rodziców 4

5 odbywały się w budynku szkolnym przy ulicy Alexandra Park w Bristolu. Od września 2011 roku zajęcia odbywają się w Begbrook Primary School w dzielnicy Stapleton. Misją szkoły jest nauczanie w wieku od lat 3 do 18 w zakresie języka polskiego oraz polskiej historii, geografii i kultury. W szkole jest biblioteka. 6. Polska Sobotnia im. Jana Pawła II, Bristol Istnieje od 1948 profilu na danych - geografia Polski sobotnia uzupełniająca zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. GCSE, A- Level Polish Church Cheltenham Road Bristol BS6 5RH Źródło finansowania to opłaty rodziców. Początkowo była częściowo finansowana przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Strona internetowa szkoły: 5

6 gspot.com/ 7. Polska Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Reading; Założona w 1953 Decyzja o utworzeniu w Reading stałej Sobotniej Szkoły Nauczania Przedmiotów Ojczystych, tj.: religii, j. polskiego i historii zapadła w Nauka rozpoczęła się 5 grudnia 1953 roku w szkole Coley School wynajmowanej od Education Committee. W 1959 roku opieka nad szkołą zostaje powierzona PMS, a proboszcz parafii Św. Anny udziela zgody, aby 238 w 2012 roku; 225 w 2012/ 2013 według informa cji ze strony internetowej. 19 nauczycieli wolontariuszy. Według informacji na stronie internetowej: 16 nauczycieli, 1 katechetka, 2 instruktorki warsztatów i kółek tanecznych, trener piłki nożnej, asystentka kierownika szkoły Większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne zdobyte na polskich uniwersytetach; część ukończyła kursy pedagogiczne., - geografia Polski -religia - edukacja przedszkolna Dodatkowo zajęcia z tenisa stołowego, treningi piłki nożnej oraz warsztaty teatralne. - organizacja uroczystych akademii poświęconych tradycyjnym polskim świętom kościelnym i państwowym. sobotnia, uzupełniająca, afiliowana przez Polską Macierz Szkolną, Działa jako charity. Z powodu dużej ilości uczniów a ograniczonej liczbie sal szkoła funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Ranna zmiana Popoludniowa zmiana przedszkole: Klasa A level - zajęcia w piątki od godz do W ciagu roku: 33 soboty pracujące. Treści zawarte w Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą posłużą do skonstruowania nowych programów nauczania, integrujących język polski i literaturę z historią oraz geografią Polski. Nauczycielom zostaną zaproponowane materiały edukacyjne powstałe według założeń nowej podstawy oraz zostanie im udzielona pomoc w przygotowaniu programów nauczania. - istnieje biblioteka Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa Polskiej Szkoły Sobotniej. GCSE, AS i A2 z języka polskiego w angielskim systemie oświatowym - certyfikaty głownie mieści się w Domu Polskim (81 London Road) i zajmuje tam 6 pomieszczeń Dodatkowo do dyspozycji ma salę parafialną pod tym samym adresem a także salkę przy kościele (61Watlingt on Street) Polska Sobotnia w Reading jest instytucją niezależną finansowo, samofinansujacą się. Budżet szkoły opiera się na: - opłatach wnoszonych przez rodziców/ opiekunów, - środkach zdobytych przez szkołę, w tym: na dochodach z organizowanych przez szkołę imprez i zbiórek, dotacjach organizacji charytatywnych oraz innych instytucji, darowiznach od osób prywatnych i prawnych. Rodzice zapisanych do 6

7 Ojczysta mogła bezpłatnie korzystać z dwóch sal w szkole Św. Anny. W 1965 roku, kiedy liczba uczniów przekracza już 100 szkoła przenosi się ze szkoły Św. Anny do nowo nabytego Domu Polskiego przy 81 London Road. aszkolawreading. co.uk/ parafialna - w planach utworzenie biblioteki szkolnej szkoły staja się automatycznie członkami Koła Rodziców. Zadaniem Koła Rodziców jest: wspieranie szkoły w wychowaniu ojczystym, uczestnictwo w zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Kierownika Szkoły, pomoc w zbieraniu opłat na szkołę, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. 8. Polska Sobotnia, Essex, Southend on Sea Istnieje od nfo.net/polishschool-polskaszkola/ 63 dzici w 2008 roku, Według informa cji ze strony internetowej: nauczycieli, 3 koordynatorów kulturalnych oraz 4 wolontariuszy; informacji o kwalifikacjach, -śpiew i taniec, - zajęcia teatralne. uzupełniająca sobotnia zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia odbywają się w sobotę rano między 9.30 a Lekcje śpiewu i tańca oraz zajęcia teatralne w godzinach Lekcje j. polskiego Dzieci od 4 do 11 lat W planach utworzenie grupy przygotowującej do G.C.S.E. i A Level z języka polskiego C/o SACC, Ambleside Drive Southend on Sea Essex SS1 2UP Pierwszą grupę - tworzą przedszkolaki. Poprzez zabawę uczą 7

8 9. Polska w Luton i Dunstable im. Maksymiliana Kolbe Założona w 1954 roku; Polska Przedmiotów Ojczystych została założona przy Parafii im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dunstable. Oficjalnie szkoła rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym Lekcje odbywały się wówczas w małej 250 w 2007/ 2008 roku 15 nauczycieliwolontariuszy. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub filologiczne (w tym wielu posiada dyplomy z polskich uczelni) lub ukończone kursy, w tym np.: - Kurs Polonijny Nauczania Początkowego w Lublinie; - Warsztaty prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą - Szkołę,, - religia się języka polskiego, poznają pierwsze literki alfabetu polskiego. Druga grupa - jest dla początkujących, uczących się podstaw mówienia, czytania i pisania. Trzecia grupa - jest dla średnio zaawansowanych, uczących się o polskiej literaturze i gramatyce. sobotnia uzupełniająca zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10:00 do 13:00, Średnia liczba spotkań w roku szkolnym: 35 sobót. Np. Słowa na start dla Klasy 6 Marleny Derlukiewicz, dokładniejszych informacji na temat podręczników i biblioteki. wydaje świadectwa opisowe Polskiej Szkoły Sobotniej. GCSE, AS i A2 z języka polskiego - certyfikaty od angielskich władz edukacyjnych. Od 2001r. szkoła ma swą siedzibę w Downside Junior School w Luton finansowana jest z opłat rodziców, wspomagana przez Koło Przyjaciół Polskiej Szkoły, Polską Parafię w Dunstable i miejscowe SPK w Luton. Rada Rodziców: Wszyscy rodzice i opiekunowie są członkami Koła Przyjaciół Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable. Rada Koła pobudza i organizuje rodziców do aktywności dla dobra całej społeczności 8

9 szkółce przy Dunstable Rd. w Luton. Od września 1956r. szkoła przeniosła swą siedzibę do Szkoły im. św. Józefa w Luton. Od roku 1991 do 2000 zajęcia lekcyjne odbywały się w Polskim Ośrodku Parafialnym przy kościele w Dunstable. W roku szkolnym uczęszczało do szkoły 23 w trzech grupach wiekowych. Grono pedagogiczne składało się z 3 nauczycieli i księdza proboszcza Animatorów Misyjnych, szkolnej. Zajmuje się zdobywaniem dodatkowych funduszy na cele szkolne poprzez organizowanie imprez i akcji rodziców. Wspomaga dyrektora i nauczycieli w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej szkoły. aszkolaluton.org. uk/ 10. Polska Sobotnia im. Jana Pawła II w Worcester. Założona w w nauczycieli zatrudnionych, 4 nauczycieliwolontariuszy Część nauczycieli posiada,, - geografii, - religia, Dodatkowo: - tańce - zajęcia z sobotnia, uzupełniająca, afiliowana przez Polską Macierz Szkolną. Zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach Program nauczania został opracowany przez doświadczonych nauczycieli szkół sobotnich w Anglii, na Świadectwo ukończenia szkoły GCSE, AS, A2 Obecnie sziedzibą szkoły jest St. Mary's Convent School, która Źrógło finansowania szkoły to czesne płacone przez rodziców (ok. 200 funtów). Rada Rodziców 9

10 została założona przez Panią Monikę Wakułę, obecną kierownik placówki. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się Uroczystości otwarcia przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii, ks. Tadeusz Kukla. Obecna była również Pani Aleksandra Podhorodecka, prezes PMS. aworcester.co.uk/ 11. Polska Wolverhampton patronatu Świętej Kingi i Świętego Andrzeja Boboli Założona w w 2009/ 2010 wykształcenie wyższe pedagogiczne (głównie z polskich uczelni). Inni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe niepedagogiczne, a część z nich odbyła kursy pedagogiczne. 10 nauczycieliwolontariuszy; informacji na temat kwalifikacji angielskiego.,, -matematyka (według programu szkoły podstawowej i średniej), - nauka zlecenie Polskiej Macierzy Szkolnej. Został on podzielony na przedszkole i 10 klas szkolnych. Daje on jednak możliwość łączenia programów i klas. wykorzystuje fachową literaturę, jeśli uda ją zdobyć. gromadzi książki do własnej biblioteki, ale wciąż te zbiory nie są wystarczające. z polskim językiem nauczania w lokalnym systemie oświaty - w 2008 roku została zarejestrowana w poczet szkół dokształcających, tzw. szkół suplementarnych - cenzurki zakończenia nauki w danym roku szkolnym oraz poświadczenia o spełnieniu - GSCE Polish, - AS i A2 Polish, - ABC Polish (według uniwersytetckiego programu przeznaczyła na potrzeby polskiej placówki cały jeden budynek tzw. junior school. Do dyspozycji jest 8 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, boisko szkolne, pokój nauczycielski W trakcie zmiany lokalu wspiera kierownika szkoły oraz nauczycieli. Zajmuje się poszukiwaniem funduszy na szkołę. Radę szkoły tworzą przedstawiciele Koła Rodziców, nauczyciele oraz sympatycy szkoły, wybierani przez kierownika szkoły. Rada Szkoły składa się maksymalnie z 7 osób. Jest to ciało, które reprezentuje rodziców na zebraniach szkolnych oraz bierze udział w głosowaniach uchwalających ważne decyzje dotyczące szkoły, m.in. wysokość czesnego. Podstawowe źródła dochodów to składki dobrowolne na określone cele, m.in opłaty czynszu, ubezpieczenia, wycieczki, wolne 10

11 Sobotnia szkoła nauczania Języka Ojczystego w Wolverhampton została utworzona zaraz po II Wojnie Światowej w celu podtrzymania łączności z kulturą i tradycją kraju pochodzenia emigrantów polskich, szczególnie tych najnowszych. Na przestrzeni lat szkoła przeszła wiele zmian organizacyjnych. Od 2005 r. jest prowadzona przez polonistęhistoryka, a z wykształcenia jurystę. W maju 2006 roku szkoła przyjęła obecną nazwę: Polska Wolverhampton (PSW - Polish School Wolverhampton) Aktualny dorobek języka angielskiego od podstaw oraz według programu ESOL dla rodziców, - nauka i pomoc w angielskim i innych przedmiotach według potrzeb dla uczniów szkół angielskich. czy też komplementujących. zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie (PMS). Instytucja prowadząca szkołę: Polish Community Club Zajęcia w szkole trwają ok. 3 godzin w soboty roku szkolnego. Spotykania odbywają się również według bieżących potrzeb w ciągu tygodnia - indywidualnie. udziela również korepetycji z języka polskiego, prowadzi przyspieszone kursy angielskiego oraz wspomaga program E- learning obowiązku nauczania języka polskiego na indywidualne zamówienia. Świadectwa ukończenia programu rocznego nauczania uwzgledniają zachowanie uczniów i ich frekwencję na zajęciach oraz aktywność w zajęciach do datkowych. Na świadectwie zaznaczane są również osiągnięcia związane z przyswojeniem materiału oraz uzasadnienie oceny przez nauczyciela OCR) datki oraz okazyjne zbiorki na tace w parafii na cele szkoły, a także dochód ze sprzedaży ciastek w bufecie dla członków klubu parafialnego. Od stycznia 2011 obowiązuje wpisowe 30. Prowadzenie szkoły głównie opiera się na wolontariacie. otrzymała liczne odznaczenia, np. Krzyż Zasługi P.M.K. w roku 2008 oraz wyróżnienie w 2009 roku od władz miasta Wolverha mpton. 11

12 PSW obejmuje: platformę E- learning, tematyczne i przedmiotowe opracowania edukacyjne, artykuły publikowane w bieżącej lokalnej i polskiej prasie, udział w programach medialnych: radio i TV, udział we wdrażaniu programów partnerskich. prowadzącego. awolverhampton.t 83.net/ 12. Polska im. Marii Konopnickiej w Leamington Założona w 2009 roku w celu pielęgnowania i przekazywania polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspierania integracji młodych Polaków w życie Wielkiej Brytanii 22 w nauczycieliwolontariuszy, informacji na temat ich kwalifikacji. - geografia - edukacja przedszkolna - edukacja początkowa Dodatkowo: - j. angielski - zajęcia muzycznoteatralne sobotnia uzupełniająca zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) w Londynie. Zajęcia odbywają się w wymiarze 4 godzin tygodniowo od Dyplomy zakończenia roku szkolnego oraz ukończenia szkoły, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły GCSE oraz A levels z języka polskiego Sydni Centre, Cottage Square, Sydenham CV31 1PT Royal Leamington Spa, Wielka Brytania Zajęcia odbywają sie w salach lokalnego Community Centre Źródłem finansowania szkoły są składki rodziców, dotacje władz samorządu oraz firm prywatnych. Rodzice płacą 7 funtów za pierwsze dziecko, 5 funtów za drugie, 4 funty za trzecie - za jedną sobotnią sesję lekcyjną (4 godziny). Rada Rodziców aktywnie 12

13 osrodek.pl/ współpracuje z Zarządem Szkoły. 13. Polska Sobotnia w Wellingborough Założona w 2007 Powstała ona z inicjatywy rodziców z myślą o uzupełnieniu wiedzy zdobywanej w szkole angielskiej o elementy języka i kultury polskiej. Działa na zasadzie "nonprofit". o.uk/ 14. Polska Sobotnia im. Jana Pawła II w Leicester Założona w w 2011/ według aktualnych informa cji ze strony 10 nauczycieli zatrudnionych; informacji o kwalifikacjach pedagogicznych 12 nauczycieliwolontariuszy na temat kwalifikacji pedagogicznych. - geografia - religia/ etyka - zajęcia muzyczne - zajęcia plastyczne sobotnia zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) w Londynie. Zajęcia odbywają się w soboty i trwają 3 godziny. Do szkoły przyjmowane są w wieku od 3 do 14/15 roku życia. sobotnia zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia co tydzień w soboty w godzinach: innych danych Nie od początku powstania szkoły korzystały z podręczników. Obecnie zakończono etap kserowania materiałów. Nauka z podręczników ma przynieść korzyści uczniom oraz ułatwić pracę nauczycielom. informacji na temat rodzaju podręczników. wydaje świadectwa ukończenia klasy GCSE z języka polskiego A-level i GCSE z j. polskiego Lekcje odbywają się w budynku szkoły angielskiej Our Lady Catholic School. Do dyspozycji jest 8 klas aula oraz pokój dla pracowników. Za zgodą pani dyrektor angielskiej szkoły istnieje możliwość korzystania z łącza internetowego Polish Community Centre Wakerley Road, Evington Leicester LE5 4WD Źródła finansowania szkoły to wpłaty rodziców: 5 funtów za sobotę dla pierwszego dziecka, 3 dla drugiego, kolejne są zwolnione z opłat. 7-osobowa Rada Rodziców ma za zadanie wspierać dyrekcję szkoły. Rodzice informowani są o każdej decyzji dotyczącej szkoły i maja prawo wyrażenia swoich poglądów. Pomagają uzyskać fundusze i organizować imprezy rozrywkowe dla. 13

14 Otwarta dzięki determinacji Zarządu Koła SPK. Borykała się z wieloma problemami. Doszło do podzielenia jej na dwie odrębne placówki, które w roku 1979 znów się połączyły. niaszkola.org/ 15. Polska Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Peterborough Założona w 1952 w Sibson Camp. Reaktywowana w 2009 W latach 70. przeniosła się do budynku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zwanego potocznie Polskim Klubem. Na początku uczęszczało do niej ok. 25, po roku 2004 w szkole uczyło się internetowej szkoły. 460 w nauczycieli; informacji na temat kwalifikacji nauczycieli - geografia - matematyka - religia - nauczanie zintegrowane - rytmika Dodatkowo: - zespół wokalnotaneczny - drużyna piłki nożnej sobotnia, związana z Polską Macierzą Szkolną Zajęcia w soboty, 4 godz. lekcyjne od godz. 9:00 do 12:20. Po lekcjach odbywają się zajęcia dodatkowe. Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Warszawa 2010) jest podstawą opracowywania programów nauczania. Istnieje biblioteka, która posiada własny zbiór lektur, książek do czytania oraz słowników - razem ok. 500 woluminów Świadectwo ukończenia klasy. GCSE oraz AS z języka polskiego UK korzysta z sal lekcyjnych w budynku szkoły angielskiej - St. John Fisher School. Jest to bardzo nowoczesna i świetnie wyposażona szkoła średnia. Dostęp do 22 sal lekcyjnych. Za każdą sobotę opłata za wynajem wynosi 460 funtów. utrzymuje się jedynie ze składek zbieranych co miesiąc od rodziców. dodatkowych funduszy. W szkole działa Rada Rodziców. Zarząd Szkoły składa się z pięciu osób, wśród których są: Dyrektor, Zastępca, Skarbnik, Księgowa, Prezes Rady Rodziców. Wszyscy rozpatrują wszystkie sprawy i wspólnie podejmują decyzje, wspierają 14

15 ponad 40, a wiele znajdowało się na liście oczekujących. W lutym 2009 roku działalność Szkoły została zawieszona. Nowa dyrektor, Aneta Weigelt, próbowała znaleźć nową siedzibę i w październiku 2009 zaczęła wynajmować budynek Thomas Deacon Academy. W 2012 przeniosła się do budynku szkoły katolickiej St. John Fisher School. dyrektora szkoły, pomagają organizować różnego rodzaju imprezy, zajęcia dodatkowe, przedstawienia, wycieczki itp. l-pl.co.uk/ 16. Polska Uzupełniająca w Wisbech Założona w 2009 roku jako projekt Fundacji Rosmini Centre. 32 w zatrudnionych nauczycieli, 2 wolontariuszy. Według informacji ze strony internetowej szkoły: Wszyscy nauczyciele - geografia - zajęcia biblioteczne - zajęcia taneczne - zajęcia teatralne sobotnia uzupełniająca powołana jako projekt Fundacji Rosmini Centre Dni zajęć są ułożone zgodnie z harmonogramem dni nauczania w szkołach lokalnych. Wybierając tematy zajęć nauczyciele kierują się wskazówkami metodycznymi do nauki zawartymi w Podstawie programowej dla wydaje własne dyplomy ukończenia szkoły oraz szczegółową opinię opisową. GCSE Rosmini Center Źródła finansowania to składki rodziców oraz fundusze z organizacji loterii i otwartych imprez w Rosmini Centre. Opłata za cały rok wynosi

16 nicentrewisbech.o rg/ posiadają niezbędne do nauczania wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz certyfikat o niekaralności. Zajęcia odbywają się soboty w godzinach: 8:30-11:05 i 11:20-13:55. polskich uczących się za granicą oraz w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce. Uczniowie korzystają z podręczników takich jak ich rówieśnicy w Polsce. Głównymi pomocami dydaktycznymi są podręczniki: Nowa Era: Entliczek, pentliczek pakiet 5-latka, Pakiet starszego przedszkolaka, seria Nowe Już w szkole, seria Moja Historia, seria Daję słowo i seria Przyroda. Dodatkowe materiały pochodzą z wydawnictw: Aksjomat, Harmonia, BEA, REA. posiada funtów brytyjskich. W szkole działa Rada Rodziców i Zarząd Rady Rodziców. Ich zadanie to współpraca z dyrektorem i gronem pedagogicznym. Zarząd Rady Rodziców wybiera dyrektora i współdecyduje w sprawach szkoły. 16

17 17. Klub Polskich Dzieci w Grantham Założony w 2008 aktualnej strony internetowej. 18. Polska Sobotnia w Loughborough Założona w 2009 działa z przerwami od lat pięćdziesiątych, 12 w w nauczycieliwolontariuszy; informacji o kwalifikacjach pedagogicznych 4 nauczycieliwolontariuszy Osobami prowadzącymi zajęcia w szkole sobotniej są przede wszystkim rodzice uczęszczających do szkółki. - język polski Dodatkowe zajęcia plastyczne - elementy historii i geografii W miarę potrzeb i możliwości organizuje zajęcia wyrównawcze dla sobotnia uzupełniająca Zajęcia odbywają się w każda sobotę, z wyjątkiem przerw semestralnych, od godziny 9.30 do Dzieci w wieku od 3 do 12 lat. sobotnia uzupełniająca, zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) w Londynie. Zajęcia lekcyjne trwają dwie godziny od 9:30 do 12:30. Dzieci w wieku 4-15 lat podzielone są na 3 salę komputerową i bibliotekę szkolną (ok. 100 woluminów). Zajęcia odbywają się w oparciu o program nauczania Polskiej Macierzy Szkolnej. W biblioteczce znajduje się 213 woluminów. prowadzi zajęcia na podstawie podręczników sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych, przygotowanych specjalnie dla na emigracji. Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dyplomy wydaje świadectwa zakończenia nauki w danym roku szkolnym. W planach GCSE Nie przygotowuje do egzaminów Zajęcia odbywają sie w St Hugh's College. wynajmuje trzy klasy, bez dostępu do pomocy naukowych i komputerów St Hugh's College usytuowana jest na obrzeżach miasta 4 pomieszczenia w budynku Polish Community Centre na William Street. Podstawowym źródłem finansowania są składki rodziców, jednak są to kwoty niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów. Oplata za rok nauki wynosi 100 funtów. Przy szkole działa Rada Rodziców. Jej zadaniem jest współpraca z Rada Pedagogiczna i Kierownikiem Klubu. utrzymuje się jedynie z opłat rodziców. W październiku bieżącego roku rozpoczęła starania o dotacje. Opłaty zbierane są kolejno za każdy semestr. W zależności od 17

18 dostosowując swą pracę do potrzeb lokalnej Polonii. W związku z dynamiką zmian modelu szkoły polonijnej, szkoła postanowiła uporządkować sprawy formalnoorganizacyjne i nadać placówce bardziej współczesny charakter, by w ciekawszy i sprawniejszy sposób uczyć języka polskiego oraz przekazywać wiedzę o Polsce. chce przy tym podtrzymywać kontakty z dawną Polonią zamieszkującą okolice, kontynuować zwyczaj wystawiania dla niej Jasełek i organizowania innych uroczystości o charakterze polskim. Nauczyciele posiadają CRB checks (Criminal Record Bureau) oraz certyfikaty udzielania pierwszej pomocy (First AID). z problemami lub zaległościam i w realizowanym materiale. grupy, gdzie każda grupa posiada podręczniki dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. Nauczyciele posiadają poradniki metodyczne wraz z programami nauczania. Podjęto starania o założenie biblioteki. ilości zajęć, wynoszą one około 120 GBP rocznie za dziecko. Rada Rodziców pełni rolę opiniotwórczą i doradczą. 18

19 hborough.com/vi ewpage.php?page _id=1 19. Polska Przedmiotów Ojczystych im. Św. Kazimierza w Nottingham Istnieje od 1951 W okolicach Nottingham było kilka obozów polskich. W związku z tym Polacy obrali sobie jako miejsce docelowe pobliskie miasto Nottingham i tu zaczęli się osiedlać Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - Koło nr pan W. Zaczeniuk oraz pan E. Dremza uzgodnili warunki i termin rozpoczęcia pracy w Szkole. W tym samym dniu 359 w zatrudnionych nauczycieli, 16 wolontariuszy; informacji na temat kwalifikacji pedagogicznych jako obcy - elementy historii i geografii Polski - religia Dodatkowo: - kółko plastyczne -kółko taneczne - kółko teatralne - kółko dziennikarskie - zajęcia z wymowy sobotnia uzupełniająca posiada status charity. Współpraca z Polską Macierzą Szkolną Uczniowie w wieku 4-18 lat. Zajęcia w soboty od godziny 9 do 12. informacji na temat programów nauczania i podręczników. Biblioteka posiada ok. 200 woluminów darowanych przez rodziców. wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego GCSE i A level z języka polskiego jako języka obcego. Zajęcia odbywają się w Hadden Park High School. Dostępne jest tam 18 pomieszczeń klasowych, aula oraz biblioteka. dostępu do komputerów tej szkoły, ale szkoła polska posiada 2 własne komputery. Od 1991 roku Komitet Szkolny spełnia rolę organizacji opiekuńczej (governors). Członkowie Komitetu są wybierani co roku na Walnym Zebraniu Szkoły. Komitet pracuje w ramach Statutu Szkoły. Do celów i obowiązków Komitetu Szkolnego należą: troska o utrzymanie i rozwój Szkoły, mianowanie kierownika szkoły i nauczycieli, zarządzanie środkami finansowymi otrzymanymi od władz miejskich i współpraca z organizacjami na terenie miasta Nottingham. W roku 1991 powstało Koło Przyjaciół 19

20 Zarząd SPK zatwierdził powstanie Szkoły i równocześnie zobowiązał się roztoczyć materialną opiekę nad nią (i tak przez pierwszych 6 lat istnienia była całkowicie pod opieką SPK). otrzymała nazwę Polska Powszechna SPK - Koło Nottingham - Kurs Przedmiotów Ojczystych. W 1965 roku szkoła przyjęła nową nazwę: "Polska Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham" schoolnottingham.co.uk/ 20. Polska Sobotnia im Św. Jadwigi Królowej w Lincoln 51 w 2012 roku 11 naczycieliwolontariuszy; na temat kwalifikacji z elementami historii i geografii Od września sobotnia uzupełniająca. Dzieci w wieku od lat 3 do 14 podzielone na: grupę przedszkolną, 6 Mała biblioteka, która liczy 47 woluminów w wydaje dyplomy i świadectwa ukończenia GCSE z języka polskiego wynajmuje 5 sal lekcyjnych w katolickiej Polskiej Szkoły (rodzaj koła rodzicielskiego lub Parent- Teacher Association). Wszyscy rodzice automatycznie należą do KPPS. Zarząd KPPS jest wybierany corocznie na Walnym Zebraniu. Opłaty rodziców przychodzą do funduszu KPPS, z którego uzupełnia się zapomogę otrzymywaną od miasta i opłaca zajęcia, które nie wolno pokrywać z zapomogi np. nauka religii, wycieczki szkolne itp. KPPS ma na celu zbieranie i wypracowanie pieniędzy na rzecz Szkoły Źródło finansowania szkoły to wpłaty rodziców plus pomoc ze strony 20

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Joanna Pyłat Polski Uniwersytet na Obczyźnie Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Dzieje i rozwój szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii kojarzą się głównie z II połową XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA Wielka Brytania, system szkolny, informacja edukacyjna, oświata, szkolnictwo Seweryn DOBRZELEWSKI Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Polska oświata w Wielkiej Brytanii - rzeczywistośd a potrzeby

Polska oświata w Wielkiej Brytanii - rzeczywistośd a potrzeby III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie zadania edukacyjne 7-11 września 2011, Kraków, Polska Akademia Umiejętności Sesja II Wersja robocza, proszę nie cytować

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

"Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu

Preschooler- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu "Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu 1 Opracowanie w ramach projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 Małgorzata Busse Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 RADOM 2004 Wykaz skrótów APR Archiwum Państwowe w Radomiu AS Archiwum szkolne KOiW Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA NAUCZANIA W SKUPISKACH POLONIJNYCH NA OBCZYŹNIE

DOŚWIADCZENIA NAUCZANIA W SKUPISKACH POLONIJNYCH NA OBCZYŹNIE III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie zadania edukacyjne 7-11 września 2011, Kraków, Polska Akademia Umiejętności Raport II Wersja robocza, proszę nie cytowad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE Iwona Rzańska ul. Kotlarska 1 m. 8 64 610 Rogoźno KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE Razem, młodzi przyjaciele!... W szczęściu wszystkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo