Program, podręczniki; biblioteka. Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program, podręczniki; biblioteka. Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki"

Transkrypt

1 Paulina Napierała Uniwersytet Jagielloński Poniższe zestawienie szkół zostało opracowane w oparciu o: - dane zamieszczone w bazie danych szkół polonijnych na stronie: - listę polskich szkół sobotnich zarejestrowanych w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie [w:] - dane ze stron internetowych poszczególnych szkół. Nazwa szkoły, Rok założenia i historia 1. Polska Sobotnia w Plymouth; Założona w 2008 roku; Inicjatywa rodziców. Od listopada 2007 roku zaczął działać Sobotni Klub Szkolny. Na dalszym etapie zostało zawiązane Liczba -74 w 2007/ 2008 roku -brak aktualnych danych na stronie internetowej. Nauczyciele - 10 nauczycieli - wolontariuszy w 2009 roku - według aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły: 13 nauczycieli oraz 1 ksiądz katecheta. informacji na temat kwalifikacji Przedmioty nauczania; zajęcia dodatkowe -historia - język polski - matematyka - geografia - religia oraz: - nauczanie przedszkolne -nauczanie zintegrowane - rytmika Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki sobotnia uzupełniająca działająca przy Stowarzyszeniu Polaków w Plymouth, zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godz. od 9.30 do Dzieci w wieku od 4-16 lat: 5 grup wiekowych: 1. preschool i klasa 1; Program, podręczniki; biblioteka Podręczniki: Historia:-T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III. Podręcznik do gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - S. Marciniak Historia Polski dla Piotrka, Wydawnictwo Polonia Dokument wydawany przez szkołę Od 2009 roku - świadectwo szkolne otrzymane od Macierzy Szkolnej. Przygotowanie do egzaminu A- Level Polish, GCSE Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych Lokalizacja The Cathedral School of St Mary Cecil Street Stonehouse Plymouth PL1 5HW Informacje dodatkowe: Rola Rady Rodziców, źródło finansowania szkoły - Rada Rodziców zajmuję się stroną finansową szkoły, organizacją rodziców oraz współpraca ze Stowarzyszeniem. - Podstawowym źródłem finansowania szkoły są wpłaty rodziców. 1

2 Stowarzyszenie Polaków w Plymouth. Od 1 września 2008 roku działa Polska szkoła Sobotnia aszkolaplymouth. co.uk/ 2.Polska Sobotnia im. Majki Jeżowskiej w Exeter Założona w 2009 Otwarcie przez Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w 80 w 2009/ 2010 nauczycieli 2. klasy klasy klasy klasy nauczycieli wolontariuszy; Dyrektor ds. nauczania : Swietłana Langabeer - wykładowca na Uniwersytecie w Exeter, zawodowy tłumacz oraz nauczyciel języka polskiego, angielskiego i z elementami historii, -przedszkole Dodatkowo: - j. angielski -j. rosyjski -zajęcia ruchowe i korekcyjne sobotnia uzupełniająca pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie Dzieci w wieku 3-16 Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godz Język polski: - P. Garncarek, Czas na czasownik, Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego, Polish verbs forms and usage, Kraków, Universitas J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców, Część Imiona, Kraków, UJ, 1993 Wczesna edukacja: Marian Falski Elementarz biblioteki Przygotowanie do egzaminów GCSE i "A" Level z języka polskiego Tymczasowa siedziba - Basepoint Business Centre, Marsh Barton, Exeter, EX2 8LB 2

3 Londynie, Panią Aleksandrę Podhorodecką aszkolawexeter.c o.uk/2.html 3. Polska Sobotnia w Portsmouth Założona w aportsmouth.blog spot.com/ 32 w 2009 rosyjskiego. Wychowanie przedszkolne: - specjalistka edukacji zintegrowanej i nauczania wczesnoszkolnego - przygotowanie wolontariuszek w zakresie nauk ścisłych, matematyki, logopedii 4 nauczycieliwolontariuszy w 2009 roku; Według aktualnych danych ze strony internetowej: 3 nauczycielkiwolontariuszki dokładnych danych Dodatkowe zajęcia: tradycyjny taniec polski sobotnia uzupełniająca pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia wyłącznie w soboty w godzinach Nauczanie oparte jest na specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej. Wykorzystanie podręczników wydanych w Polsce, jak również ze specjalnych wydawnictw Polskiej Macierzy Szkolnej. Dyplomy ukończenia klasy Lekcje prowadzone są na terenie angielskiej szkoły podstawowej Charles Dickens Junior School na Turner Road, która, za drobne opłaty, udostępnia swój obiekt, zapewnia dostęp do klas, biblioteczki, sali gimnastycznej i placu zabaw. 3

4 4. Polska Sobotnia im. Jana Pawla II, Bath Założona w aszkolabath.co.uk 5. Polska w Bristolu; Pełna nazwa: Integracyjna Sobotnia im. Gen. W. Andersa w Bristolu Założona w 2007 roku ISSB została utworzona w 2007 roku i przez kilka lat zajęcia 47 w 2011 roku 70 w 2008 roku 7 nauczycieliwolontariuszy - nauczyciele: wykształcenie wyższe uzyskane na polskich uniwersytetach; część nauczycieli wykształcenie pedagogiczne w zakresie: geografii, filologii polskiej, historii, pedagogiki, matematyki 8 nauczycieliwolontariuszy; Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe; w większości pedagogiczne i filologiczne; część nauczycieli posiada certyfikaty i zaświadczenia kursów pedagogicznych, -historia na przemian z geografią Polski. - religia, -muzyka Oprócz nauczania j. polskiego, historii, geografii i kultury polskiej - integracja polskich z ich angielskimi rówieśnikami; Gromada zuchów sobotnia uzupełniająca wpisana na listę szkół Polskiej Macierzy Szkolnej Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 9 do 13.00; Dzieci w wieku 4-16 lat sobotnia uzupełniająca; Zajęcia odbywają się w soboty. Program nauczania zatwierdzony przez Polską Macierz Szkolna w Londynie Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnego programu nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce; W roku 2009/2010 zajęcia odbywały się w Odd Down Community Centre. Od roku szkolnego 2010/2011 zajęcia odbywają sie w budynku St.John's Catholic Primary School, Bath, Oldfield Lane, BA2 3NR. Begbrook Primary School w dzielnicy Stapleton Głównym źródłem finansowania szkoły są opłaty rodziców oraz inne środki zdobyte przez szkołę Przy szkole działa Zarząd Szkoły, w skład którego wchodzą wybierani rodzice. Źródło finansowania to opłaty rodziców 4

5 odbywały się w budynku szkolnym przy ulicy Alexandra Park w Bristolu. Od września 2011 roku zajęcia odbywają się w Begbrook Primary School w dzielnicy Stapleton. Misją szkoły jest nauczanie w wieku od lat 3 do 18 w zakresie języka polskiego oraz polskiej historii, geografii i kultury. W szkole jest biblioteka. 6. Polska Sobotnia im. Jana Pawła II, Bristol Istnieje od 1948 profilu na danych - geografia Polski sobotnia uzupełniająca zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. GCSE, A- Level Polish Church Cheltenham Road Bristol BS6 5RH Źródło finansowania to opłaty rodziców. Początkowo była częściowo finansowana przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Strona internetowa szkoły: 5

6 gspot.com/ 7. Polska Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Reading; Założona w 1953 Decyzja o utworzeniu w Reading stałej Sobotniej Szkoły Nauczania Przedmiotów Ojczystych, tj.: religii, j. polskiego i historii zapadła w Nauka rozpoczęła się 5 grudnia 1953 roku w szkole Coley School wynajmowanej od Education Committee. W 1959 roku opieka nad szkołą zostaje powierzona PMS, a proboszcz parafii Św. Anny udziela zgody, aby 238 w 2012 roku; 225 w 2012/ 2013 według informa cji ze strony internetowej. 19 nauczycieli wolontariuszy. Według informacji na stronie internetowej: 16 nauczycieli, 1 katechetka, 2 instruktorki warsztatów i kółek tanecznych, trener piłki nożnej, asystentka kierownika szkoły Większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne zdobyte na polskich uniwersytetach; część ukończyła kursy pedagogiczne., - geografia Polski -religia - edukacja przedszkolna Dodatkowo zajęcia z tenisa stołowego, treningi piłki nożnej oraz warsztaty teatralne. - organizacja uroczystych akademii poświęconych tradycyjnym polskim świętom kościelnym i państwowym. sobotnia, uzupełniająca, afiliowana przez Polską Macierz Szkolną, Działa jako charity. Z powodu dużej ilości uczniów a ograniczonej liczbie sal szkoła funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Ranna zmiana Popoludniowa zmiana przedszkole: Klasa A level - zajęcia w piątki od godz do W ciagu roku: 33 soboty pracujące. Treści zawarte w Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą posłużą do skonstruowania nowych programów nauczania, integrujących język polski i literaturę z historią oraz geografią Polski. Nauczycielom zostaną zaproponowane materiały edukacyjne powstałe według założeń nowej podstawy oraz zostanie im udzielona pomoc w przygotowaniu programów nauczania. - istnieje biblioteka Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa Polskiej Szkoły Sobotniej. GCSE, AS i A2 z języka polskiego w angielskim systemie oświatowym - certyfikaty głownie mieści się w Domu Polskim (81 London Road) i zajmuje tam 6 pomieszczeń Dodatkowo do dyspozycji ma salę parafialną pod tym samym adresem a także salkę przy kościele (61Watlingt on Street) Polska Sobotnia w Reading jest instytucją niezależną finansowo, samofinansujacą się. Budżet szkoły opiera się na: - opłatach wnoszonych przez rodziców/ opiekunów, - środkach zdobytych przez szkołę, w tym: na dochodach z organizowanych przez szkołę imprez i zbiórek, dotacjach organizacji charytatywnych oraz innych instytucji, darowiznach od osób prywatnych i prawnych. Rodzice zapisanych do 6

7 Ojczysta mogła bezpłatnie korzystać z dwóch sal w szkole Św. Anny. W 1965 roku, kiedy liczba uczniów przekracza już 100 szkoła przenosi się ze szkoły Św. Anny do nowo nabytego Domu Polskiego przy 81 London Road. aszkolawreading. co.uk/ parafialna - w planach utworzenie biblioteki szkolnej szkoły staja się automatycznie członkami Koła Rodziców. Zadaniem Koła Rodziców jest: wspieranie szkoły w wychowaniu ojczystym, uczestnictwo w zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Kierownika Szkoły, pomoc w zbieraniu opłat na szkołę, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. 8. Polska Sobotnia, Essex, Southend on Sea Istnieje od nfo.net/polishschool-polskaszkola/ 63 dzici w 2008 roku, Według informa cji ze strony internetowej: nauczycieli, 3 koordynatorów kulturalnych oraz 4 wolontariuszy; informacji o kwalifikacjach, -śpiew i taniec, - zajęcia teatralne. uzupełniająca sobotnia zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia odbywają się w sobotę rano między 9.30 a Lekcje śpiewu i tańca oraz zajęcia teatralne w godzinach Lekcje j. polskiego Dzieci od 4 do 11 lat W planach utworzenie grupy przygotowującej do G.C.S.E. i A Level z języka polskiego C/o SACC, Ambleside Drive Southend on Sea Essex SS1 2UP Pierwszą grupę - tworzą przedszkolaki. Poprzez zabawę uczą 7

8 9. Polska w Luton i Dunstable im. Maksymiliana Kolbe Założona w 1954 roku; Polska Przedmiotów Ojczystych została założona przy Parafii im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dunstable. Oficjalnie szkoła rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym Lekcje odbywały się wówczas w małej 250 w 2007/ 2008 roku 15 nauczycieliwolontariuszy. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub filologiczne (w tym wielu posiada dyplomy z polskich uczelni) lub ukończone kursy, w tym np.: - Kurs Polonijny Nauczania Początkowego w Lublinie; - Warsztaty prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą - Szkołę,, - religia się języka polskiego, poznają pierwsze literki alfabetu polskiego. Druga grupa - jest dla początkujących, uczących się podstaw mówienia, czytania i pisania. Trzecia grupa - jest dla średnio zaawansowanych, uczących się o polskiej literaturze i gramatyce. sobotnia uzupełniająca zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10:00 do 13:00, Średnia liczba spotkań w roku szkolnym: 35 sobót. Np. Słowa na start dla Klasy 6 Marleny Derlukiewicz, dokładniejszych informacji na temat podręczników i biblioteki. wydaje świadectwa opisowe Polskiej Szkoły Sobotniej. GCSE, AS i A2 z języka polskiego - certyfikaty od angielskich władz edukacyjnych. Od 2001r. szkoła ma swą siedzibę w Downside Junior School w Luton finansowana jest z opłat rodziców, wspomagana przez Koło Przyjaciół Polskiej Szkoły, Polską Parafię w Dunstable i miejscowe SPK w Luton. Rada Rodziców: Wszyscy rodzice i opiekunowie są członkami Koła Przyjaciół Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable. Rada Koła pobudza i organizuje rodziców do aktywności dla dobra całej społeczności 8

9 szkółce przy Dunstable Rd. w Luton. Od września 1956r. szkoła przeniosła swą siedzibę do Szkoły im. św. Józefa w Luton. Od roku 1991 do 2000 zajęcia lekcyjne odbywały się w Polskim Ośrodku Parafialnym przy kościele w Dunstable. W roku szkolnym uczęszczało do szkoły 23 w trzech grupach wiekowych. Grono pedagogiczne składało się z 3 nauczycieli i księdza proboszcza Animatorów Misyjnych, szkolnej. Zajmuje się zdobywaniem dodatkowych funduszy na cele szkolne poprzez organizowanie imprez i akcji rodziców. Wspomaga dyrektora i nauczycieli w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej szkoły. aszkolaluton.org. uk/ 10. Polska Sobotnia im. Jana Pawła II w Worcester. Założona w w nauczycieli zatrudnionych, 4 nauczycieliwolontariuszy Część nauczycieli posiada,, - geografii, - religia, Dodatkowo: - tańce - zajęcia z sobotnia, uzupełniająca, afiliowana przez Polską Macierz Szkolną. Zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach Program nauczania został opracowany przez doświadczonych nauczycieli szkół sobotnich w Anglii, na Świadectwo ukończenia szkoły GCSE, AS, A2 Obecnie sziedzibą szkoły jest St. Mary's Convent School, która Źrógło finansowania szkoły to czesne płacone przez rodziców (ok. 200 funtów). Rada Rodziców 9

10 została założona przez Panią Monikę Wakułę, obecną kierownik placówki. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się Uroczystości otwarcia przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii, ks. Tadeusz Kukla. Obecna była również Pani Aleksandra Podhorodecka, prezes PMS. aworcester.co.uk/ 11. Polska Wolverhampton patronatu Świętej Kingi i Świętego Andrzeja Boboli Założona w w 2009/ 2010 wykształcenie wyższe pedagogiczne (głównie z polskich uczelni). Inni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe niepedagogiczne, a część z nich odbyła kursy pedagogiczne. 10 nauczycieliwolontariuszy; informacji na temat kwalifikacji angielskiego.,, -matematyka (według programu szkoły podstawowej i średniej), - nauka zlecenie Polskiej Macierzy Szkolnej. Został on podzielony na przedszkole i 10 klas szkolnych. Daje on jednak możliwość łączenia programów i klas. wykorzystuje fachową literaturę, jeśli uda ją zdobyć. gromadzi książki do własnej biblioteki, ale wciąż te zbiory nie są wystarczające. z polskim językiem nauczania w lokalnym systemie oświaty - w 2008 roku została zarejestrowana w poczet szkół dokształcających, tzw. szkół suplementarnych - cenzurki zakończenia nauki w danym roku szkolnym oraz poświadczenia o spełnieniu - GSCE Polish, - AS i A2 Polish, - ABC Polish (według uniwersytetckiego programu przeznaczyła na potrzeby polskiej placówki cały jeden budynek tzw. junior school. Do dyspozycji jest 8 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, boisko szkolne, pokój nauczycielski W trakcie zmiany lokalu wspiera kierownika szkoły oraz nauczycieli. Zajmuje się poszukiwaniem funduszy na szkołę. Radę szkoły tworzą przedstawiciele Koła Rodziców, nauczyciele oraz sympatycy szkoły, wybierani przez kierownika szkoły. Rada Szkoły składa się maksymalnie z 7 osób. Jest to ciało, które reprezentuje rodziców na zebraniach szkolnych oraz bierze udział w głosowaniach uchwalających ważne decyzje dotyczące szkoły, m.in. wysokość czesnego. Podstawowe źródła dochodów to składki dobrowolne na określone cele, m.in opłaty czynszu, ubezpieczenia, wycieczki, wolne 10

11 Sobotnia szkoła nauczania Języka Ojczystego w Wolverhampton została utworzona zaraz po II Wojnie Światowej w celu podtrzymania łączności z kulturą i tradycją kraju pochodzenia emigrantów polskich, szczególnie tych najnowszych. Na przestrzeni lat szkoła przeszła wiele zmian organizacyjnych. Od 2005 r. jest prowadzona przez polonistęhistoryka, a z wykształcenia jurystę. W maju 2006 roku szkoła przyjęła obecną nazwę: Polska Wolverhampton (PSW - Polish School Wolverhampton) Aktualny dorobek języka angielskiego od podstaw oraz według programu ESOL dla rodziców, - nauka i pomoc w angielskim i innych przedmiotach według potrzeb dla uczniów szkół angielskich. czy też komplementujących. zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie (PMS). Instytucja prowadząca szkołę: Polish Community Club Zajęcia w szkole trwają ok. 3 godzin w soboty roku szkolnego. Spotykania odbywają się również według bieżących potrzeb w ciągu tygodnia - indywidualnie. udziela również korepetycji z języka polskiego, prowadzi przyspieszone kursy angielskiego oraz wspomaga program E- learning obowiązku nauczania języka polskiego na indywidualne zamówienia. Świadectwa ukończenia programu rocznego nauczania uwzgledniają zachowanie uczniów i ich frekwencję na zajęciach oraz aktywność w zajęciach do datkowych. Na świadectwie zaznaczane są również osiągnięcia związane z przyswojeniem materiału oraz uzasadnienie oceny przez nauczyciela OCR) datki oraz okazyjne zbiorki na tace w parafii na cele szkoły, a także dochód ze sprzedaży ciastek w bufecie dla członków klubu parafialnego. Od stycznia 2011 obowiązuje wpisowe 30. Prowadzenie szkoły głównie opiera się na wolontariacie. otrzymała liczne odznaczenia, np. Krzyż Zasługi P.M.K. w roku 2008 oraz wyróżnienie w 2009 roku od władz miasta Wolverha mpton. 11

12 PSW obejmuje: platformę E- learning, tematyczne i przedmiotowe opracowania edukacyjne, artykuły publikowane w bieżącej lokalnej i polskiej prasie, udział w programach medialnych: radio i TV, udział we wdrażaniu programów partnerskich. prowadzącego. awolverhampton.t 83.net/ 12. Polska im. Marii Konopnickiej w Leamington Założona w 2009 roku w celu pielęgnowania i przekazywania polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspierania integracji młodych Polaków w życie Wielkiej Brytanii 22 w nauczycieliwolontariuszy, informacji na temat ich kwalifikacji. - geografia - edukacja przedszkolna - edukacja początkowa Dodatkowo: - j. angielski - zajęcia muzycznoteatralne sobotnia uzupełniająca zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) w Londynie. Zajęcia odbywają się w wymiarze 4 godzin tygodniowo od Dyplomy zakończenia roku szkolnego oraz ukończenia szkoły, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły GCSE oraz A levels z języka polskiego Sydni Centre, Cottage Square, Sydenham CV31 1PT Royal Leamington Spa, Wielka Brytania Zajęcia odbywają sie w salach lokalnego Community Centre Źródłem finansowania szkoły są składki rodziców, dotacje władz samorządu oraz firm prywatnych. Rodzice płacą 7 funtów za pierwsze dziecko, 5 funtów za drugie, 4 funty za trzecie - za jedną sobotnią sesję lekcyjną (4 godziny). Rada Rodziców aktywnie 12

13 osrodek.pl/ współpracuje z Zarządem Szkoły. 13. Polska Sobotnia w Wellingborough Założona w 2007 Powstała ona z inicjatywy rodziców z myślą o uzupełnieniu wiedzy zdobywanej w szkole angielskiej o elementy języka i kultury polskiej. Działa na zasadzie "nonprofit". o.uk/ 14. Polska Sobotnia im. Jana Pawła II w Leicester Założona w w 2011/ według aktualnych informa cji ze strony 10 nauczycieli zatrudnionych; informacji o kwalifikacjach pedagogicznych 12 nauczycieliwolontariuszy na temat kwalifikacji pedagogicznych. - geografia - religia/ etyka - zajęcia muzyczne - zajęcia plastyczne sobotnia zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) w Londynie. Zajęcia odbywają się w soboty i trwają 3 godziny. Do szkoły przyjmowane są w wieku od 3 do 14/15 roku życia. sobotnia zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Zajęcia co tydzień w soboty w godzinach: innych danych Nie od początku powstania szkoły korzystały z podręczników. Obecnie zakończono etap kserowania materiałów. Nauka z podręczników ma przynieść korzyści uczniom oraz ułatwić pracę nauczycielom. informacji na temat rodzaju podręczników. wydaje świadectwa ukończenia klasy GCSE z języka polskiego A-level i GCSE z j. polskiego Lekcje odbywają się w budynku szkoły angielskiej Our Lady Catholic School. Do dyspozycji jest 8 klas aula oraz pokój dla pracowników. Za zgodą pani dyrektor angielskiej szkoły istnieje możliwość korzystania z łącza internetowego Polish Community Centre Wakerley Road, Evington Leicester LE5 4WD Źródła finansowania szkoły to wpłaty rodziców: 5 funtów za sobotę dla pierwszego dziecka, 3 dla drugiego, kolejne są zwolnione z opłat. 7-osobowa Rada Rodziców ma za zadanie wspierać dyrekcję szkoły. Rodzice informowani są o każdej decyzji dotyczącej szkoły i maja prawo wyrażenia swoich poglądów. Pomagają uzyskać fundusze i organizować imprezy rozrywkowe dla. 13

14 Otwarta dzięki determinacji Zarządu Koła SPK. Borykała się z wieloma problemami. Doszło do podzielenia jej na dwie odrębne placówki, które w roku 1979 znów się połączyły. niaszkola.org/ 15. Polska Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Peterborough Założona w 1952 w Sibson Camp. Reaktywowana w 2009 W latach 70. przeniosła się do budynku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zwanego potocznie Polskim Klubem. Na początku uczęszczało do niej ok. 25, po roku 2004 w szkole uczyło się internetowej szkoły. 460 w nauczycieli; informacji na temat kwalifikacji nauczycieli - geografia - matematyka - religia - nauczanie zintegrowane - rytmika Dodatkowo: - zespół wokalnotaneczny - drużyna piłki nożnej sobotnia, związana z Polską Macierzą Szkolną Zajęcia w soboty, 4 godz. lekcyjne od godz. 9:00 do 12:20. Po lekcjach odbywają się zajęcia dodatkowe. Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Warszawa 2010) jest podstawą opracowywania programów nauczania. Istnieje biblioteka, która posiada własny zbiór lektur, książek do czytania oraz słowników - razem ok. 500 woluminów Świadectwo ukończenia klasy. GCSE oraz AS z języka polskiego UK korzysta z sal lekcyjnych w budynku szkoły angielskiej - St. John Fisher School. Jest to bardzo nowoczesna i świetnie wyposażona szkoła średnia. Dostęp do 22 sal lekcyjnych. Za każdą sobotę opłata za wynajem wynosi 460 funtów. utrzymuje się jedynie ze składek zbieranych co miesiąc od rodziców. dodatkowych funduszy. W szkole działa Rada Rodziców. Zarząd Szkoły składa się z pięciu osób, wśród których są: Dyrektor, Zastępca, Skarbnik, Księgowa, Prezes Rady Rodziców. Wszyscy rozpatrują wszystkie sprawy i wspólnie podejmują decyzje, wspierają 14

15 ponad 40, a wiele znajdowało się na liście oczekujących. W lutym 2009 roku działalność Szkoły została zawieszona. Nowa dyrektor, Aneta Weigelt, próbowała znaleźć nową siedzibę i w październiku 2009 zaczęła wynajmować budynek Thomas Deacon Academy. W 2012 przeniosła się do budynku szkoły katolickiej St. John Fisher School. dyrektora szkoły, pomagają organizować różnego rodzaju imprezy, zajęcia dodatkowe, przedstawienia, wycieczki itp. l-pl.co.uk/ 16. Polska Uzupełniająca w Wisbech Założona w 2009 roku jako projekt Fundacji Rosmini Centre. 32 w zatrudnionych nauczycieli, 2 wolontariuszy. Według informacji ze strony internetowej szkoły: Wszyscy nauczyciele - geografia - zajęcia biblioteczne - zajęcia taneczne - zajęcia teatralne sobotnia uzupełniająca powołana jako projekt Fundacji Rosmini Centre Dni zajęć są ułożone zgodnie z harmonogramem dni nauczania w szkołach lokalnych. Wybierając tematy zajęć nauczyciele kierują się wskazówkami metodycznymi do nauki zawartymi w Podstawie programowej dla wydaje własne dyplomy ukończenia szkoły oraz szczegółową opinię opisową. GCSE Rosmini Center Źródła finansowania to składki rodziców oraz fundusze z organizacji loterii i otwartych imprez w Rosmini Centre. Opłata za cały rok wynosi

16 nicentrewisbech.o rg/ posiadają niezbędne do nauczania wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz certyfikat o niekaralności. Zajęcia odbywają się soboty w godzinach: 8:30-11:05 i 11:20-13:55. polskich uczących się za granicą oraz w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce. Uczniowie korzystają z podręczników takich jak ich rówieśnicy w Polsce. Głównymi pomocami dydaktycznymi są podręczniki: Nowa Era: Entliczek, pentliczek pakiet 5-latka, Pakiet starszego przedszkolaka, seria Nowe Już w szkole, seria Moja Historia, seria Daję słowo i seria Przyroda. Dodatkowe materiały pochodzą z wydawnictw: Aksjomat, Harmonia, BEA, REA. posiada funtów brytyjskich. W szkole działa Rada Rodziców i Zarząd Rady Rodziców. Ich zadanie to współpraca z dyrektorem i gronem pedagogicznym. Zarząd Rady Rodziców wybiera dyrektora i współdecyduje w sprawach szkoły. 16

17 17. Klub Polskich Dzieci w Grantham Założony w 2008 aktualnej strony internetowej. 18. Polska Sobotnia w Loughborough Założona w 2009 działa z przerwami od lat pięćdziesiątych, 12 w w nauczycieliwolontariuszy; informacji o kwalifikacjach pedagogicznych 4 nauczycieliwolontariuszy Osobami prowadzącymi zajęcia w szkole sobotniej są przede wszystkim rodzice uczęszczających do szkółki. - język polski Dodatkowe zajęcia plastyczne - elementy historii i geografii W miarę potrzeb i możliwości organizuje zajęcia wyrównawcze dla sobotnia uzupełniająca Zajęcia odbywają się w każda sobotę, z wyjątkiem przerw semestralnych, od godziny 9.30 do Dzieci w wieku od 3 do 12 lat. sobotnia uzupełniająca, zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) w Londynie. Zajęcia lekcyjne trwają dwie godziny od 9:30 do 12:30. Dzieci w wieku 4-15 lat podzielone są na 3 salę komputerową i bibliotekę szkolną (ok. 100 woluminów). Zajęcia odbywają się w oparciu o program nauczania Polskiej Macierzy Szkolnej. W biblioteczce znajduje się 213 woluminów. prowadzi zajęcia na podstawie podręczników sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych, przygotowanych specjalnie dla na emigracji. Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dyplomy wydaje świadectwa zakończenia nauki w danym roku szkolnym. W planach GCSE Nie przygotowuje do egzaminów Zajęcia odbywają sie w St Hugh's College. wynajmuje trzy klasy, bez dostępu do pomocy naukowych i komputerów St Hugh's College usytuowana jest na obrzeżach miasta 4 pomieszczenia w budynku Polish Community Centre na William Street. Podstawowym źródłem finansowania są składki rodziców, jednak są to kwoty niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów. Oplata za rok nauki wynosi 100 funtów. Przy szkole działa Rada Rodziców. Jej zadaniem jest współpraca z Rada Pedagogiczna i Kierownikiem Klubu. utrzymuje się jedynie z opłat rodziców. W październiku bieżącego roku rozpoczęła starania o dotacje. Opłaty zbierane są kolejno za każdy semestr. W zależności od 17

18 dostosowując swą pracę do potrzeb lokalnej Polonii. W związku z dynamiką zmian modelu szkoły polonijnej, szkoła postanowiła uporządkować sprawy formalnoorganizacyjne i nadać placówce bardziej współczesny charakter, by w ciekawszy i sprawniejszy sposób uczyć języka polskiego oraz przekazywać wiedzę o Polsce. chce przy tym podtrzymywać kontakty z dawną Polonią zamieszkującą okolice, kontynuować zwyczaj wystawiania dla niej Jasełek i organizowania innych uroczystości o charakterze polskim. Nauczyciele posiadają CRB checks (Criminal Record Bureau) oraz certyfikaty udzielania pierwszej pomocy (First AID). z problemami lub zaległościam i w realizowanym materiale. grupy, gdzie każda grupa posiada podręczniki dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. Nauczyciele posiadają poradniki metodyczne wraz z programami nauczania. Podjęto starania o założenie biblioteki. ilości zajęć, wynoszą one około 120 GBP rocznie za dziecko. Rada Rodziców pełni rolę opiniotwórczą i doradczą. 18

19 hborough.com/vi ewpage.php?page _id=1 19. Polska Przedmiotów Ojczystych im. Św. Kazimierza w Nottingham Istnieje od 1951 W okolicach Nottingham było kilka obozów polskich. W związku z tym Polacy obrali sobie jako miejsce docelowe pobliskie miasto Nottingham i tu zaczęli się osiedlać Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - Koło nr pan W. Zaczeniuk oraz pan E. Dremza uzgodnili warunki i termin rozpoczęcia pracy w Szkole. W tym samym dniu 359 w zatrudnionych nauczycieli, 16 wolontariuszy; informacji na temat kwalifikacji pedagogicznych jako obcy - elementy historii i geografii Polski - religia Dodatkowo: - kółko plastyczne -kółko taneczne - kółko teatralne - kółko dziennikarskie - zajęcia z wymowy sobotnia uzupełniająca posiada status charity. Współpraca z Polską Macierzą Szkolną Uczniowie w wieku 4-18 lat. Zajęcia w soboty od godziny 9 do 12. informacji na temat programów nauczania i podręczników. Biblioteka posiada ok. 200 woluminów darowanych przez rodziców. wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego GCSE i A level z języka polskiego jako języka obcego. Zajęcia odbywają się w Hadden Park High School. Dostępne jest tam 18 pomieszczeń klasowych, aula oraz biblioteka. dostępu do komputerów tej szkoły, ale szkoła polska posiada 2 własne komputery. Od 1991 roku Komitet Szkolny spełnia rolę organizacji opiekuńczej (governors). Członkowie Komitetu są wybierani co roku na Walnym Zebraniu Szkoły. Komitet pracuje w ramach Statutu Szkoły. Do celów i obowiązków Komitetu Szkolnego należą: troska o utrzymanie i rozwój Szkoły, mianowanie kierownika szkoły i nauczycieli, zarządzanie środkami finansowymi otrzymanymi od władz miejskich i współpraca z organizacjami na terenie miasta Nottingham. W roku 1991 powstało Koło Przyjaciół 19

20 Zarząd SPK zatwierdził powstanie Szkoły i równocześnie zobowiązał się roztoczyć materialną opiekę nad nią (i tak przez pierwszych 6 lat istnienia była całkowicie pod opieką SPK). otrzymała nazwę Polska Powszechna SPK - Koło Nottingham - Kurs Przedmiotów Ojczystych. W 1965 roku szkoła przyjęła nową nazwę: "Polska Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham" schoolnottingham.co.uk/ 20. Polska Sobotnia im Św. Jadwigi Królowej w Lincoln 51 w 2012 roku 11 naczycieliwolontariuszy; na temat kwalifikacji z elementami historii i geografii Od września sobotnia uzupełniająca. Dzieci w wieku od lat 3 do 14 podzielone na: grupę przedszkolną, 6 Mała biblioteka, która liczy 47 woluminów w wydaje dyplomy i świadectwa ukończenia GCSE z języka polskiego wynajmuje 5 sal lekcyjnych w katolickiej Polskiej Szkoły (rodzaj koła rodzicielskiego lub Parent- Teacher Association). Wszyscy rodzice automatycznie należą do KPPS. Zarząd KPPS jest wybierany corocznie na Walnym Zebraniu. Opłaty rodziców przychodzą do funduszu KPPS, z którego uzupełnia się zapomogę otrzymywaną od miasta i opłaca zajęcia, które nie wolno pokrywać z zapomogi np. nauka religii, wycieczki szkolne itp. KPPS ma na celu zbieranie i wypracowanie pieniędzy na rzecz Szkoły Źródło finansowania szkoły to wpłaty rodziców plus pomoc ze strony 20

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Polska Szkola w Worcester Sobotnia STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polska Szkoła Sobotnia w Worcester powołana jest w celu nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Wisławy Szymborskiej w Banbury

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Wisławy Szymborskiej w Banbury STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Wisławy Szymborskiej w Banbury Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE &1 1. Polska Szkoła Sobotnia w Banbury powołana jest w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU

S T A T U T SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU S T A T U T SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła Polska w Reykjaviku będąca pod prawną opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku zwana dalej Szkołą Polską,

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Szkoły w Sheffield im. gen. Władysława Andersa

Statut. Polskiej Szkoły w Sheffield im. gen. Władysława Andersa Statut Polskiej Szkoły w Sheffield im. gen. Władysława Andersa 1 Wstęp 1. Pełna nazwa szkoły brzmi Polska Szkoła w Sheffield imienia generała Władysława Andersa. 2. Szkoła posiada status stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Działalność Szkoły 2013/14

Spotkanie informacyjne Działalność Szkoły 2013/14 Polska Katolicka Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej Polish Community Centre Walton Close SN3 2JU Swindon E-mail: szkolaswindon@gmail.com Telefon: 07724833452 Polub nas na Facebook Strona Internetowa:

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA MULTI ABC POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W NOTTINGHAM

KONSTYTUCJA MULTI ABC POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W NOTTINGHAM KONSTYTUCJA MULTI ABC POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W NOTTINGHAM Artykuł I Postanowienia ogólne Szkoła nosi nazwę MULTI ABC POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA 2 Szkoła jest organizacją edukacyjno-wychowawczą, niezależną,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 1. Forma brytyjskiej edukacji w przeszłości 2. Dziś systemem brytyjskiej edukacji zarządza państwo 3. Niektóre zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Okrężna 25A, 05-501 Jazgarzewszczyzna telefon/fax: 22 750-07-87, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl PREZES MARIA

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl PREZES MARIA MOYKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SZKOŁY. Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SZKOŁY Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Szkoły: Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych New Malden im. Mikołaja Kopernika (Polish Saturday School New Malden) 2. Patronem szkoły jest Mikołaj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. J. PRZYBORY W WELWYN GARDEN CITY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z PRACY POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. J. PRZYBORY W WELWYN GARDEN CITY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z PRACY POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. J. PRZYBORY W WELWYN GARDEN CITY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Opracowanie: Anna Zielińska Welwyn Garden City, maj 2014 1 Celem niniejszego sprawozdania jest

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ. www.szkolamarzen.pl. ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.

SZKOŁA MARZEŃ. www.szkolamarzen.pl. ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen. PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2012/13 ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl SZKOŁA MARZEŃ Prywatne

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2015/16 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2013/14 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki (gimnazjum publiczne, bezpłatne) w roku 2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

The Polish Saturday School in Manchester Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze

The Polish Saturday School in Manchester Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze Established 1949 The Polish Saturday School in Manchester Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze Correspondence: c/o 196 Lloyd Street North, Manchester, M14 4QB School

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku m 2016/2017 Dział dydaktyczny Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współpracujące Termin wykonania I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2014/15 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2015/16 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE Stan prawny na 1 IX 2015 roku Spis treści Podstawa prawna:... 3 Rozdział I... 5 Postanowienia ogólne... 5 Rozdział II... 5 Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.04.2013 r. 1 ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Okrężna 25 A 05-501 Zalesie Dolne Rok założenia: 1992

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Okrężna 25 A 05-501 Zalesie Dolne Rok założenia: 1992 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Okrężna 25 A 05-501 Zalesie Dolne Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2015/2016 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, Surrey, UK

Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, Surrey, UK Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, Surrey, UK Ave Maria, Milford, Portsmouth Road, GU8 5AU, United Kingdom autorzy tekstu: Zofia Łuklińska i Marek Plaskota Nasza Szkoła pod tym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci. przy SP 143 im. Stefana Starzyńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci. przy SP 143 im. Stefana Starzyńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci przy SP 143 im. Stefana Starzyńskiego Co to jest? Organizacja utworzona we wrześniu 2010 roku z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 143 im Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Polska Szkola Sobotnia w Worcester REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ I.POSTANOWIENIA OGÓLNE IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER 1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Młyńska Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Okres

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTO W ŻABIM ROGU

ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTO W ŻABIM ROGU ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTO W ŻABIM ROGU Zmiany opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym

Zmiany wynikające z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym Nauczanie języka obcego w przedszkolu realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym 18 grudnia 2015 Zmiany wynikające

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI: I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem PODSTAWY PLANU Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Moss (Foreningen Barna Polen)

STATUT SZKOŁY. Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Moss (Foreningen Barna Polen) STATUT SZKOŁY Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Moss (Foreningen Barna Polen) Art. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła nosi nazwę Foreningen Barna Polen (Stowarzyszenie Dzieci Polsce)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PROCEDURY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PROCEDURY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PIETROWICACH WIELKICH Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki

Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki Izabela Suckiel Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII i KULTURY MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś Wybrane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego ROZDZIAŁ I SAMORZĄD UCZNIOWSKI Art. 1. Postanowienia ogólne 1. Samorząd Uczniowski tworzą: a) Prezydium Samorządu Uczniowskiego b) Wszystkie Samorządy Klasowe 2. Samorząd

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Jesteśmy szkołą integracyjną, w której każdy czuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych pomysłów.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 *** - Lubaczów,

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 *** - Lubaczów, ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 03.09.2012 2. 120 Rocznica urodzin i 73 rocznica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Domu Kultury "Akademicka Przestrzeń Kulturalna" WSG. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

STATUT. Niepublicznego Domu Kultury Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 POSTANOWIENIA WSTĘPNE STATUT Niepublicznego Domu Kultury "Akademicka Przestrzeń Kulturalna" WSG z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Placówka nosi nazwę: "Akademicka Przestrzeń Kulturalna"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK

PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK TYTUŁ PREZENTACJI. NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE W ŻYCHLINIE MOIM ZDANIEM. SZKOŁA PODSTAWOWA. NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM W ŻYCHLINIE MOIM ZDANIEM JEST SZKOŁA PODSTAWOWA.KSZTAŁCI ONA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 1 Plan Pracy ZSO w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna za realizację Osoby

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r.

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. /konferencjaoskko2012/ Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. Ryszard Sikora, OSKKO. /konferencjaoskko2012/ Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2014/15 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010 Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010 Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych. 2.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 30 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo