DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 29 STYCZNIA 2013 r. Nr. 19 (17061) cena 1,20 Lt Polacy Roku 2012 uhonorowani!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 29 STYCZNIA 2013 r. Nr. 19 (17061) cena 1,20 Lt Polacy Roku 2012 uhonorowani!"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 29 STYCZNIA 2013 r. Nr. 19 (17061) cena 1,20 Lt Polacy Roku 2012 uhonorowani! W NUMERZE Pamiętając o Holokauście Str. 2 Wystawa Grottgera zainaugurowała obchody Powstania Styczniowego Str. 4 Koncert na rocznicę Powstania Styczniowego Str. 5 Australian Open: czwarty triumf Djokovica w Melbourne Nagrodę główną dla Polaka Roku 2012 Edwarda Trusewicz wręcza wydawca Kuriera Wileńskiego Zygmunt Klonowski Fot. Marian Paluszkiewicz Tegoroczna edycja Plebiscytu Czytelników Kuriera Wileńskiego Polak Roku, która się odbyła w niedzielę, 27 stycznia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, była szczególna, gdyż Władze się zmieniają problemy Polaków pozostają Administracja samorządu rejonu solecznickiego powinna w ciągu miesiąca usunąć z domów mieszkańców rejonu tablice z polskimi nazwami ulic. Taką decyzję podjęło wczoraj kolegium sędziowskie Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego. Pozew w tej sprawie złożył namiestnik odbywała się pod znakiem dwóch jubileuszy. Konkurs się odbył po raz 15., a upływał pod znakiem nadciągającego milowymi krokami jubileuszu gazety 60-lecia istnienia. Ale mniejsza o cyfry, gdyż to przede wszystkim grono laureatów konkursu sprawiło, że nabrał on szczególnego wydźwięku. A lista zebranych w tym dniu na scenie laureatów była niezwykle wymowna. str. 6-7» rządu w powiecie wileńskim. Bolesław Daszkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego, w rozmowie z Kurierem powiedział, że skorzysta z prawa apelacji i w ciągu ustalonego terminu (14 dni) na pewno odwoła się od decyzji okręgowego sądu: Na pewno złożymy apelację do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Dyrektor administracji nie chciał komentować decyzji sądu, ale jego zdaniem, jeśli podporządkuje się jej i zacznie usuwać tablice z prywatnych domów, to na pewno z kolei zostanie pozwany do sądu przez właścicieli domów. str. 3» Str. 8 Afera Puerto po siedmiu latach śledztwa rozpoczyna się proces Str. 9 Ciężka dola rudzielca Str. 11 Posagi nuworyszy Str. 14 ISSN

2 2 WYDARZENIA Wtorek Styczeń Imieniny: Anieli, Bolesława, Ewangeliny, Józefa, Konstancjusza, Maura, Sabriny, Waleriusza, Wielisława, Zdzisława i Żelisława Eugenijusa Valeikisa, kierownika działu Terytorialnej Giełdy Pracy m. Wilna Od 1 stycznia br. zaszły pewne zmiany, bo wypłatę zapomogi bezrobotnemu poręczono Sodrze. Dlaczego? 1. Na czym się teraz głównie skupiacie? Była to decyzja rządu, której nie chciałbym komentować. Nie znaczy to jednak, że nie mamy pracy. Wręcz odwrotnie. Roboty mamy pełne ręce. Aktualnie podstawowo skupiamy się na dwóch kierunkach: pośrednictwo pomiędzy pracodawcą i poszukującym pracy oraz poszukiwaniem pracy. 2. Na czym polega pośrednictwo, a na czym poszukiwanie pracy? Jakie zawody są teraz najbardziej popularne? Coraz częściej zwracają się do nas pracodawcy, którzy informują nas, ile oraz jakie mają miejsca pracy i jakie są potrzebne kwalifikacje. I wówczas według swojej rejestracji bezrobotnych dobieramy odpowiednie kadry. Sami też odwiedzamy zakłady pracy, kontaktujemy się z pracodawcami, żeby mieć lepsze rozeznanie, jakich specjalistów w tej chwili potrzebuje rynek pracy. Organizujemy też specjalne kursy zmiany kwalifikacji. Po takim przeszkoleniu (opłaca to Unia Europejska) praktycznie człowiek ma zapewnioną pracę, bo podpisujemy z nim trójstronną umowę (Giełda Pracy, pracodawca i kandydat do pracy). W ubiegłym roku np. znaleźliśmy pracę dla 35 tys. osób. Jeśli chodzi o poszukiwane zawody, to najbardziej brakuje rąk do pracy w sferze usług: kucharzy, kelnerów, menadżerów itp. W wielu przypadkach jest wymagana znajomość jakiegoś języka obcego. 3. TRZY PYTANIA DO... Nie wszyscy jednak chcą się przekwalifikować, bo wolą dostawać pieniądze i pracować na czarno? Dziś ściśle współpracujemy z Inspekcją Pracy i wyłapujemy takich oraz pozbawiamy ich statusu bezrobotnego. Rozmawiała Julitta Tryk KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Pamiętając o Holokauście Na Litwie wczoraj po raz ósmy obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Światową datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia dzień, gdy przed 68 laty wyzwolono hitlerowski obóz Auschwitz-Birkenau, będący dla całej ludzkości symbolem terroru i ludobójstwa. Kilka przedsięwzięć z tej okazji odbyło się już w ubiegłym tygodniu. Cieszy to, że nie tylko starsze pokolenie, ale też młodzież na nie przychodzi. I trzeba, niestety, przyznać, że młode pokolenie powoli zapomina o tragedii II Wojny Światowej. Dla wielu te wydarzenia stały się jedynie suchym historycznym faktem i nie dotykają serca tak, jak powinny... powiedziała Kurierowi Liuba Šerienė, sekretarz Litewskiej Wspólnoty Żydowskiej. Rozmówczyni zaznaczyła, że teraz temat agresji na tle narodowościowym jest szczególnie aktualny. Wiemy przecież, że różne ruchy nacjonalistyczne nabierają rozpędu. Skutki tego mogą być tragiczne... dodała. Wczoraj, upamiętniając ofiary zbrodni nazistowskich, w siedzibie Litewskiej Wspólnoty Żydowskiej zaprezentowano wydany po litewsku Dziennik Ponarski ( Panerių dienora- Wyrazy szczerego współczucia księdzu Andrzejowi Jasińskiemu z powodu śmierci ukochanej Matki štis ) polskiego dziennikarza Kazimierza Sakowicza, który w okresie II Wojny Światowej był świadkiem okrutnych morderstw Żydów. W czasie wojny Kazimierz Sakowicz mieszkał w Ponarach. W ciągu długiego czasu ze strychu swojego domu mężczyzna mógł obserwować egzekucje dziesiątek tysięcy osób (przeważnie pochodzenia żydowskiego), dokonywane przez Niemców i litewskich kolaborantów. Po raz pierwszy Dziennik Ponarski został wydany w 1998 r. Oprócz języka polskiego był wydrukowany też w językach hebrajskim, niemieckim, angielskim i w roku ubiegłym litewskim. Oprócz prezentacji książki odbyła się też projekcja filmu dokumentalnego Zakładnicy. Lipiec 1941 ( Įkaitai m. liepa ) w reżyserii Algisa Kuzmickasa. Także z okazji obchodów wiceminister spraw zagranicznych Neris Germanas w wileńskim Centrum Informacji i Kultury Żydowskiej otworzył wystawę fotograficzną Dziedzictwo Litwaków na Białorusi ( Litvakų paveldas Baltarusijoje ). Obchody kończyły się nieodpłatnym koncertem tematycznym w Ratuszu wileńskim. Brygita Łapszewicz składa zespół nauczycieli Gimnazjum im. Adama Mickiewicza KURIER WILEŃSKI Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax Nakład: 3000 egz. DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik kurierwilenski.lt, tel ) Sekretarz redakcji: Lucja Stankevičiutė (tel , Dziennikarze: Brygita Łapszewicz, Honorata Adamowicz, Anna Pieszko, Marian Paluszkiewicz fotoreporter Współpracownicy: He le na Gładkow ska, Witold Janczys, Ja dwi ga Pod most ko, Stanisław Tarasiewicz, Ali na So bo lew ska, Ju lit ta Tryk, Krzysztof Subocz Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , re kla rier wi len ski.lt), (tel , kol rier wi len ski.lt). Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski Druk: VšĮ Vilnijos žodis Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od powiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Redaktor dyżurny: Helena Gładkowska Projekt/Program jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

3 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Władze się zmieniają problemy Polaków pozostają ze str. 1» Dyrektor Daszkiewicz mówi nam, że samorząd nie ma możliwości prawnej, żeby usunąć te tablice. Jego zdaniem, będzie to możliwe, jeśli na poziomie rządu lub Sejmu zostanie uchwalone postanowienie obligujące mieszkańców prywatnych posesji do podporządkowania się decyzji administracji samorządowej. Te tablice zostały zrobione na zamówienie poszczególnych mieszkańców i przez nich opłacone. To ich inicjatywa, więc nie ma możliwości, żeby administracja usunęła te tablice, co nakazuje nam decyzja sądowa wyjaśnia Daszkiewicz. Tymczasem swoją decyzją sąd nakazał administracyjnym władzom samorządu usunąć polskie napisy z domów przy ponad 50 ulicach w 14 miejscowościach rejonu, w tym w największych z nich Solecznikach i Ejszyszkach. Wczorajsza decyzja Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego jest kolejnym ciosem w negującym prawo miejscowych mieszkańców do używania podwójnych nazw ulic. Około 80 proc. ich stanowią Polacy. Spór o polskie tablicy w miejscowościach rejonu toczy się już od kilku lat. Dyrektor administracji ma już za sobą kilka wyroków sądowych, na mocy których był ukarany grzywną za nieusuwanie polskich tablic. Spór o polskie tablicy w miejscowościach rejonu toczy się już od kilku lat. Dyrektor administracji ma już za sobą kilka wyroków sądowych, na mocy których był ukarany grzywną za nieusuwanie polskich tablic Walka o tablice szczególnie nasiliła się za rządów poprzedniej koalicji centro-prawicowej na czele z konserwatystami, aczkolwiek przedstawicielem rządu na powiat wileński był wówczas związany z lewicą Jurgis Jurkevičius. Pod koniec ubiegłego roku zastąpił go konserwatysta Audrius Skaistys, który dziś reprezentuje interesy centro-lewicowego rządu na czele z socjaldemokratami. Wczorajsza decyzja sądu dowodzi tymczasem, że zmiana władzy nijak nie wpływa na zmianę podejścia rządu do sprawy podwójnego nazewnictwa w rejonach w większości zamieszkałych przez polską mniejszość. Przypominamy, że również administracja rejonu wileńskiego (Polacy stanowią tu około 60 proc. ogółu mieszkańców) jest ścigana przez sądy za tablice z polskimi nazwami ulic, które mieszkańcy rejonu umieszczają na swoich domach w proteście przeciwko ograniczaniu ich w prawach do używania języka ojczystego. Algirdas Butkevičius, premier obecnego rządu, w skład którego weszli również przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, zapowiadał wcześniej, że jego rząd zadba o to, by mniejszość polska mogła używać podwójnego nazewnictwa. Ma to uregulować nowa Ustawa o Mniejszościach Narodowych, która od lat jest przygotowywana przez Ministerstwo Kultury. Na początku roku wiceminister kultury z ramienia AWPL, Edward Trusewicz, zapowiedział, że prawo do podwójnego nazewnictwa i do pisowni polskich nazwisk będzie priorytetowym zadaniem w jego pracy. To oświadczenie skrytykował premier Butkevičius, nazywając je przedwczesnym, zaś wiceministrowi przypomniał, że ma on realizować program całego rządu. Stanisław Tarasiewicz ZDJĘCIE DNIA I ty możesz zostać neonazistą WYDARZENIA 3 W weekend w Raubiczach (Białoruś) odbyły się zawody psich zaprzęgów z udziałem przedstawicieli Litwy Fot. EPA-ELTA KOMENTARZ DNIA Aktywna społecznie młodzież zawsze wadzi reżimom, które próbują ją kneblować. 150 lat temu pomysłem caratu był pobór do moskalskiego wojska na 25 lat. Dziś złamać młodym ludziom życie jest nawet łatwiej wystarczy przypiąć łatkę oszołomów. Na Facebooku od neonazistów wyzywano chłopaków, którzy uporządkowali groby żołnierzy AK. Po sobotnim koncercie poświęconym 150. rocznicy Powstania Styczniowego, zorganizowanym przez koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna, na litewskim portalu Delfi aż zawrzało. W tekście, którego jeden autor na koncercie nie był, a drugi nie zadał sobie trudu porozmawiania z jednym choćby uczestnikiem imprezy, nie oszczędzono młodym ludziom kłamliwych określeń. Najbardziej dostało się występującemu w koszulkach Żołnierze Wyklęci zespołowi rockowemu Irydion z Brzegu, któremu przypisano posługiwanie się symboliką neonazistowską i ultrakatolicyzm (sic!) nawet nazwa albumu 44 (nawiązująca do Dziadów ) skojarzyła się autorom z naziolskim 88. W każdej epoce młodzież potrzebuje mądrych liderów, którzy nie pozwolą jej krzywdzić ani błądzić i teraz ich ma. Prezes ZPL i poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, poproszony przez redaktorów o komentarz, twardo powiedział, że nie zamierza młodzieży cenzurować ani z nią walczyć. Rajmund Klonowski CYTAT DNIA LICZBA DNIA 103 PULS KURIERA Głównymi priorytetami będą rozwój gospodarki, tworzenie miejsc pracy, zmniejszanie różnic socjalnych, przygotowania do przewodnictwa w Radzie UE, jak również energetyka pod względem jej znaczenia postawiłbym na równi z emigracją po wczorajszej naradzie rządu powiedział dziennikarzom premier Algirdas Butkevičius. mln dolarów przeznaczył tajwański miliarder Samuel Yin na wyposażenie Fundacji Nagród Tangów azjatyckiego odpowiednika Nagród Nobla.

4 4 WYDARZENIA KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Wystawa Grottgera zainaugurowała obchody Powstania Styczniowego Rok 2013 został ogłoszony przez Sejm RL rokiem pamięci Powstania Styczniowego. Obchody 150. rocznicy Powstania uczci szereg imprez, zaś zapoczątkowane zostały one 25 stycznia br. otwarciem wystawy Powstanie Styczniowe w cyklach prac IX wiecznego polskiego artysty malarza Artura Grottgera»Polonia«i»Lithuania«. Wystawa zorganizowana została staraniami Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Litewskiego Muzeum Sztuki. Prace słynnego artysty można będzie obejrzeć do 17 marca br. w sali Muzeum Sztuki Użytkowej w Wilnie przy ul. Arsenalskiej 3A (Arsenalo 3A) w Wilnie. Na otwarcie wystawy przybyli dostojni goście: premier Litwy Algirdas Butkevičius oraz ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski. Inaugurując otwarcie wystawy, premier zaznaczył, że zdławienie powstania wywarło wpływ na kształtowanie się państwowości litewskiej po wykonanych publicznie wyrokach śmierci, masowych zesłaniach i zakazie prasy litewskiej przekonano się o tym, że państwowość litewska jest niezbędna: Przecież okrucieństwa Murawjowa powołały do życia armię książkonoszy, a dzięki litewskiemu słowu niebawem nadszedł dzień 16 lutego mówił premier. Chwalebna historia musi nas natchnąć ku nowym dokonaniom. Mam nadzieję, że wkrótce w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem będziemy mogli porozmawiać także o perspektywie stosunków polsko-litewskich. Brak takich perspektyw byłby zdradą ducha roku Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski przypomniał Wystawę można obejrzeć do 17 marca o wspólnej walce narodów polskiego, litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego o możliwość posiadania samodzielnego bytu państwowego: Wspólna historia uczy nas tego, o czym w życiu codziennym często zapominamy. Gdyby nie nasza jedność, nie nasze wspólne czyny bohaterskie, nie mielibyśmy dzisiaj możliwości budowania swojego dobrobytu i dostatku społecznego podkreślił ambasador. Inicjatorka wystawy, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner mówiła o potrzebie przypominania wspólnej naszej i waszej historii, tak by przybliżanie tej wiedzy było atrakcyjne dla młodzieży, która czasami unika trudnych tematów, odpowiedzialności za przeszłość. Stąd pomysł zaprezentowania na Litwie faksymiliów prac Artura Grottgera, które są przedstawione w powiększeniu, z opisami w 3 językach polskim, litewskim i angielskim. Oryginały prac z cyklu Lithuania oraz heliograwiury z cyklu Polonia są przechowywane w Muzeum Narodowym w Krakowie (oryginały z cyklu Polonia znajdują się w Muzeum Sztuk Fot. ELTA Pięknych w Budapeszcie), które udostępniło Litwie wysokiej jakości skanowane obrazy. Oryginały, wykonane na kartonie czarną i białą kredką, są zbyt kruche, by można je było przewieźć i zaprezentować na Litwie. Prace, malowane przez Grottgera świeżą krwią i świeżymi łzami, choć tylko kredkę trzymał w ręku przedstawiają pełne ekspresji i wyrazu sceny męstwa oraz dramatu walczącego narodu. Jak twierdzi Raimundas Balza, prezes zarządu Zrzeszenia Muzeów Litwy, wileńska wystawa rozpoczyna program Szlaku Muzeów Litewskich Pamięć o powstaniu 1863 r.. Projekt ten przewiduje udostępnienie przez około 30 muzeów eksponatów, związanych z Powstaniem Styczniowym. Po raz pierwszy w historii niepodległej Litwy powstała możliwość na terenie całego kraju uczcić pamięć o powstaniu cyklem specjalnych imprez. Wystawę uzupełnia elektroniczna, jak na razie, wersja książki Viliusa Kavaliauskasa Twarze naszej i waszej wolności, w której znalazło się około 500 zdjęć powstańców oraz ich przywódców z r. Unikatowe zdjęcia zostały udostępnione przez Archiwum Historyczne Państwa Litewskiego. Zdjęciom, zbieranym z rozkazu Murawjowa do kartoteki powstańców, towarzyszą wstrząsające podpisy, jak np. to: zabrane z kieszeni zabitego buntownika z szajki Narbutta. W książce znalazły się m. in. 3 zdjęcia Zygmunta Sierakowskiego, 2 zdjęcia Konstantego Kalinowskiego. Symboliczne jest miejsce otwarcia wystawy w II poł. XIX w. w starym Arsenale, gdzie dzisiaj działa Muzeum Sztuki Użytkowej, stacjonowały wojska kozackie Rosji carskiej, które tłumiły powstanie. Przypuszcza się, że w podwórku koszar okrutnie byli zamordowani uczestnicy powstania. Także historyk dr Vytautas Jogėla pisząc o egzekucjach na Placu Łukiskim, dokonywanych na rozkaz generała- gubernatora Murawjowa-Wieszatiela, wspomina o 21 skazańcach, którzy na oczach tłumu byli po uprzednim powieszeniu lub rozstrzelaniu zakopani do ziemi na placu. Następnie kolumna żołnierzy maszerowała, depcząc świeżą ziemię, żeby nie zostało ani śladu. Przypuszcza się, że władze rosyjskie bojąc się, że miejsce pochówku stanie się miejscem odwiedzanym, zwłoki po kryjomu kazały przenieść w bezpieczne miejsce. Kiedy w 1988 r. prowadzono badania archeologiczne w Wilnie, na południowej ścianie wschodniego boku podwórka Arsenału znaleziono miejsce pochówku. Archeolog V. Raškauskas znalazł 20 grobów, przypuszczając, że tu mogli być pochowani powstańcy 1863 r. O powstaniu przypomina też tablica pamiątkowa ku czci uczestników powstania , umieszczona tu latem ubiegłego roku. Anna Pieszko

5 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. SPOŁECZEŃSTWO 5 Koncert na rocznicę Powstania Styczniowego W wileńskim Domu Kultury Polskiej z okazji obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego, w sobotę odbył się koncert współczesnej muzyki patriotycznej. Udział w nim wzięli młodzi Polacy z obu stron granicy polsko-litewskiej. Organizatorem wydarzenia było koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna. Na okoliczność 150. rocznicy wybuchu polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego zaproszono grupy wykonujące muzykę patriotyczną. Na początku wystąpiła Napalm Grupa, którą zaliczyć można do wykonawców z gatunku rap. Część publiczności od razu podeszła pod scenę, aktywnie uczestnicząc w koncercie i bawiąc się wspólnie z wykonawcami. W orbicie tego samego gatunku muzycznego porusza się również zespół Zjednoczony Ursynów. Tematyka piosenek była zróżnicowana, jednak jej wspólnym mianownikiem były wątki związane z historią Polski, w tym tą najnowszą. Jeden z artystów grupy przywdział nawet szalik Polonii Wilno, co zostało entuzjastycznie przyjęte zarówno przez miejscowych Polaków, O duchowym aspekcie obchodów nie zapomniano także po koncercie, gdy młodzież w zwartym pochodzie udała się pod Ostrą Bramę, by odmówić modlitwę jak i gości z Macierzy. Nie zabrakło inicjowanych ze sceny haseł antykomunistycznych. Poproszony przez organizatorów, Dżambodżet ze Zjednoczonego Ursynowa powstrzymał się od komentowania bieżącej polityki w Polsce, chociaż zażartował, że gdyby miał unikać polityki, to musiałby zejść ze sceny. Od dawna chciałem zagrać w Wilnie mówił tuż po zakończeniu występu Dżambodżet, czyli Grzegorz Federowicz. Artysta podkreślał, że łączy go z miastem silny sentyment i że szczególnie silne wrażenie wywarła na nim wileńska Starówka. Dziękuję, że mogłem tutaj zagrać! mówił fanom, którzy podchodzili do niego po zejściu ze sceny. Tematyka piosenek była zróżnicowana, jednak jej wspólnym mianownikiem były wątki związane z historią Polski Fot. Andrzej Gulbinowicz Ostatnim zespołem, który wystąpił na koncercie, była grupa rockowa Irydion, wykonująca utwory tożsamościowe i patriotyczne. Tym razem pod sceną trwał nieustanny ruch w rytm żwawej muzyki. Między utworami muzycy żartowali z siebie nawzajem, autoironicznie komentując swoje umiejętności. Jednakowoż reakcje publiczności były entuzjastyczne, a zespół prezentował się bardzo profesjonalnie. Rano młodzież patriotyczna z Macierzy wraz z rówieśnikami z Wileńszczyzny zwiedzała Rossę i pokłoniła się bohaterom przed Mauzoleum Grobu Matki i Serca Syna. Następnie w grupach zwiedzano Wilno z przewodnikami, którzy dali uczestnikom obchodów krótki wykład o historii miasta. Po zwiedzaniu wszyscy udali się do kościoła św. Jakuba i Filipa na Łukiszkach, aby wziąć udział w Mszy świętej w intencji pamięci Powstańców Styczniowych. O duchowym aspekcie obchodów nie zapomniano także po koncercie, gdy młodzież w zwartym pochodzie udała się pod Ostrą Bramę, by odmówić modlitwę. Pożegnanie gości z Macierzy odbyło się w przyjacielskiej atmosferze, wspólne obchody rocznicy na czele z koncertem optymistycznie nastroiły młodych Polaków z obydwu stron granicy. Większość była przekonana, że tego typu inicjatywy warto powtórzyć w przyszłości. Zarówno koncert, jak i całe obchody rocznicy, były okazją do wzajemnego poznania się polskiej młodzieży. Oprócz wilnian uczestniczyli w nich goście z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Trójmiasta i wielu innych miejsc. Była to również okazja do przekonania się, co może łączyć młodzież z tak różnych miast z całej Polski. Można było również uświadomić sobie, na ile patriotyzm jest dziś uczuciem aktualnym od tych 150 lat, które minęły od chwili wybuchu polskiego zrywu niepodległościowego w 1863 roku. Marcin Skalski

6 6 POLAK ROKU KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Polacy Roku 2012 uhonorowani! ze str. 1» Zebrali się tu bowiem przedstawiciele rozmaitych dziedzin naszego życia i ze sfery troski o ducha, i z dziedziny sportowej, i ze środowiska nauki, i ze sfery naukowo- -poetyckiej, i ze środowiska artystycznego, i reprezentanci naszej społeczności na najwyższych szczeblach władzy. Każda z osób zebranych na scenie może zasługiwać na najwyższe uznanie. Czy to prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych Litwy, twórczy naukowiec i wykładowca, uznany ekspert takich organizacji międzynarodowych, jak Bank Światowy czy Komisja Europejska. Czy też Józef Szostakowski, człowiek- -instytucja właściwie, bo i wykładowca historii literatury, i naukowiec, i poeta, i pisarz, i przewodnik po Wileńszczyźnie, autor nowego przewodnika po Wilnie i okolicach. Czy to Michał Sienkiewicz, który kierując Stowarzyszeniem Sportowym Sokół swoją osobowością, skromnością i przywiązaniem do tradycji polskiej, swą postawą najlepiej świadczy, co to znaczy być Polakiem na Litwie... Czy Katarzyna Niemyćko, która wyśpiewała swym talentem piosenkarskim i tanecznym swój sukces na scenie litewskiej i z ekranów telewizorów świadczy dobitnie o tym, że Polak (zwłaszcza) też potrafi. Czy siostra Michaela Rak, która przybyła z Polski przed kilkoma laty i na obcym litewskim gruncie zdołała w Wilnie pokonując bariery urzędnicze założyć hospicjum... Czy ks. Rusłan Wilkiel, który swą skromnością i codzienną posługą kapłańską, jak najlepiej potrafi, służy Bogu i ludziom. Na scenie najbardziej aktywni Czytelnicy Kuriera Czy też ks. Józef Aszkiełowicz, którego nikomu już nie trzeba przedstawiać, w którym się łączy w najwyższym stopniu patriotyzm i wiara, religia i tradycja. Czy też Stefan Kimso, który na polu piłki nożnej, kierując Klubem Sportowym Polonia bez wzniosłych haseł zdobywa gole dla polskości. Czy Jarosław Narkiewicz, który już w drugiej kadencji z trybun sejmowych walczy o prawa Polaków na Litwie i jest pierwszym w historii Polakiem na stanowisku wiceprzewodniczącego Sejmu Litwy. Czy też tegoroczny zwycięzca Polak Roku 2012 Edward Trusewicz, który udzielał się społecznie w Związku Polaków na Litwie jako sekretarz Rady, zaś obecnie reprezentuje społeczeństwo polskie w rządzie Litwy jako wiceminister kultury... I tu jest problem. Bo jak właściwie spośród tej mnogości rozmaitych postaw, nieprzeciętnych wybitnych osobowości, niezwykłych, czasami poruszających dokonań, można wyłonić kandydaturę tego Polaka naj, najbardziej zasługującego na uznanie społeczności polskiej (czytaj: Czytelników Kuriera Wileńskiego )? Jak powiedział w trakcie wręczenia nagród redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego Robert Mickiewicz, Szanowne grono laureatów plebiscytu Polak Roku 2012 plebiscyt ten jest konkursem aktywnego czytelnika. Gdyż to nasi Drodzy Czytelnicy właśnie, uzbrojeni w nożyczki i koperty z wyciętymi z gazety kuponami, decydują o tym, czyja kandydatura zbierze najwięcej głosów. Każdego roku, kiedy zbiera się Kapituła, żeby policzyć nadesłane kupony z głosami Czytelników, oczekuję wyników z niepokojem. W tym roku padł kolejny w naszym plebiscycie rekord, gdyż naliczyliśmy głosów! Zadaję sobie pytanie gdzie jest pułap? Ale ponieważ w ciągu 2 miesięcy trwania konkursu w druku ukazało się ponad 80 tys. gazet (codziennie drukujemy ponad egzemplarzy naszego dziennika), więc plebiscyt jeszcze ma duży potencjał zażartował redaktor naczelny. Na scenę jest zapraszane zaplecze i ostoja Kuriera, czyli Czytelnicy. Drogą losowania zostali wybrani przez Kapitułę plebiscytu. Są to Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Baranow, Helena Bogdziun, Janina Gajżewska, Elwira Lepiłowa, Tomasz Naganowicz, Alicja Pietrowicz, Lucja Sinkiewicz, Halina Skrobot, Anna Stankiewicz. str. 7»

7 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. POLAK ROKU 7 ze str. 6» Polacy Roku uhonorowani Wydawca i prezes Kuriera Wileńskiego Zygmunt Klonowski składając życzenia dla laureatów cieszył się, że Polacy stali się widoczni na Litwie: Mamy dziś szansę ukazać swoją wartość, swoje możliwości. Polacy na Litwie posiadają znaczący głos w polityce litewskiej, a to stwarza wielką możliwość zawalczenia o swoje. Zwycięzca konkursu Edward Trusewicz, odbierając główną nagrodę kryształowy puchar dziękował tym wszystkim, którzy oddali na niego swój głos w plebiscycie: Wszyscy razem jesteśmy zwycięzcami. Jeżeli odbieram tę nagrodę jako sekretarz Związku Polaków na Litwie, to wygrał również cały ZPL, bo wszędzie, gdzie jest najmniejszy oddział ZPL tam jest polskość. Jeżeli ktoś głosował z tej prostej racji, że objąłem funkcję wiceministra kultury zwycięzcami są również wyborcy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, dzięki którym Polacy licznie weszli do Sejmu, a potem dzięki umiejętnym negocjacjom także do rządu. Mogę ze swojej strony zapewnić, że może nie będzie łatwo, ale nasi bracia-litwini też nie będą mieli łatwo, bo naszych spraw nie damy zmarginalizować, bo nie żądamy niczego nadzwyczajnego, tylko domagamy się swego, tego, co nam się należy w świetle ducha europejskiego. Niekoronowaną zwyciężczynią konkursu nazywano siostrę Michaelę Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie, założycielkę wileńskiego hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćko. Nie mogła ona, niestety, przybyć na wręczenie nagród, gdyż przebywała właśnie w Warszawie, ale kwiaty i życzenia w jej imieniu odbierała s. Laura. Stanisław Michalkiewicz, redaktor polskiej audycji Radia Litewskiego wręczając kwiaty powiedział: Tego, co zrobiła siostra Michaela, nie dokonał żaden Polak na Wileńszczyźnie. Przyjechała z sąsiedniego kraju, pokonywała bariery urzędnicze, często wychodziła z kwitkiem, ale dokonała niesamowitego dzieła. Nie pomniejszając zasług innych szanownych laureatów, uważam, że za swoje niezwykłe zasługi Polką Roku 2012 jest s. Michaela Rak! Miłym akcentem imprezy stało się wspólne odśpiewanie przez Katarzynę Niemyćko i ks. Józefa Aszkiełowicza piosenki My Polacy z Wileńszczyzny, którą to wykonywali przy wtórowaniu zgromadzonych na sali. Imprezę poprowadziła błyskotliwie i z humorem niezrównana Anna Adamowicz, a w trakcie koncertu publiczność dobrze się bawiła przy śpiewach Grety Buzarewicz oraz zespołu dziewcząt Trio z Połukni. Było kameralnie, sympatycznie, rodzinnie bo to przecież byli sami swoi szanowni zwycięzcy konkursu, redakcja Kuriera Wileńskiego i jego sympatycy Drodzy Czytelnicy. *** Cieszy, że Polacy na Litwie nie tylko są, ale że są w sposób coraz bardziej widoczny, dobitny, że obraz Polaka na Litwie jest budujący i niezwykle pozytywny. Że Polacy na Litwie są ludźmi wartościowymi i mówią o sobie coraz głośniej są słyszalni, rozpoznawalni, nieprzeciętni. Jak zaznaczył w swym przemówieniu Józef Szostakowski, z konsumentów dóbr duchowych kultury, sztuki stają się twórcami tych dóbr. Że nie tylko w dziedzinie kultury o nich słychać, ale mówią o sobie mocnym głosem także na innych płaszczyznach politycznej, prawnej, ekonomicznej, duchowej, także sportowej. Czego dobitnym przykładem był plebiscyt Polak Roku i jego nieprzeciętni, niezwykli laureaci. Anna Pieszko Fot. Marian Paluszkiewicz Duet ks. Józef Aszkiełowicz i Katarzyna Niemyćko: My Polacy z Wileńszczyzny Greta Buzarewicz udowodniła, że potrafi śpiewać Występ Trio z Połukni został ciepło przyjęty przez publiczność

8 8 SPORT SPRINTEM Sędzia złamał nos... piłkarzowi Piłkarz drugoligowego TSV 1860 Monachium Daniel Bierofka doznał w nietypowy sposób kontuzji. Na początku drugiej połowy meczu towarzyskiego z TSV Aalen (3:0) sędzia, po zatrzymaniu gry, nieumyślnie uderzył go łokciem w twarz, łamiąc mu nos. 33-letni Bierofka, były reprezentant Niemiec, grał jeszcze kilkanaście minut po tym wypadku, zanim opuścił boisko. Nigdy bym nie przypuszczał, że sędzia może spowodować kontuzję piłkarza dziwił się trener drużyny z Monachium Daniel Maurer. Zawodnikiem monachijskich Lwów jest Grzegorz Wojtkowiak. Złote medale na MŚ w Saneczkarstwie Rosjanka Jekaterina Ławrentiewa i reprezentant gospodarzy Patrick Pigneter zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w Saneczkarstwie na torze naturalnym we włoskim Deutschnofen. Polacy na odległych pozycjach. Ławrentiewa zdeklasowała rywalki, uzyskując w trzech ślizgach czas lepszy o dwie sekundy od srebrnej medalistki Włoszki Melanie Schwarz. Wioletta Ryś (Jastrząb Szczyrk) zajęła 15. miejsce. Rywalizacja wśród mężczyzn była bardziej zacięta Pigneter wyprzedził Austriaka Thomasa Schopfa zaledwie o 0,06 s. Adam Jędrzejko (Beskidy Bielsko-Biała) był 14., Damian Waniczek 21., zaś Andrzej Laszczak (obaj Jastrząb Szczyrk) 28. w stawce 48 zawodników. Serb Novak Djokovič wygrał po raz czwarty, a trzeci z rzędu, wielkoszlemowy Australian Open na twardych kortach w Melbourne. W finale lider rankingu tenisistów pokonał rozstawionego z numerem trzecim Szkota Andy ego Murraya 6:7 (2-7), 7:6 (7-3), 6:3, 6:2. 25-letni Djokovič pierwszy triumf w tej imprezie odnotował w 2008 roku. W niedzielę zdobył szósty tytuł w Wielkim Szlemie, ponieważ w 2011 roku był też najlepszy w Wimbledonie i US Open. W Melbourne zarobił 2,43 miliona dolarów i zdobył 2000 punktów do rankingu ATP World Tour, natomiast Murray odpowiednio 1,125 mln i pkt. To trzeci finał Australian Open przegrany przez Brytyjczyka, który w 2010 roku musiał tu uznać wyższość Szwajcara Rogera Federera, a w kolejnym sezonie również Serba. Ma w dorobku jedno wielkoszlemowe zwycięstwo, odniesione we wrześniu ubiegłego roku w nowojorskim US Open, gdzie w decydującym meczu ograł Djokovica. Przed niedzielnym meczem fachowcy byli mocno podzieleni. Jedni zdecydowanie wskazywali na Djoko, który niejako siłą rozpędu powinien obronić tytuł w Melbourne, potwierdzając tym samym pozycję lidera w rankingu ATP World Tour. Tenisista z Belgradu zawsze dobrze się czuł w Australii, a do tego miał korzystny bilans pojedynków ze Szkotem. Inni twierdzili, że ubiegłoroczny triumf w US Open i trwająca od kilkunastu miesięcy owocna współpraca z Ivanem Lendlem pozwoliły wreszcie Murrayowi zwalczyć demony i kompleksy tego czwartego (obecnie jest trzeci w rankingu). Na jego korzyść przemawiały też olimpijskie złoto igrzysk w Londynie wywalczone w wielkim stylu, gdzie pokonał w półfinale Serba, a w finale Federera. Zdaniem Andre Agassiego, byłego amerykańskiego tenisisty, kluczowe znaczenie mógł mieć w niedzielę fakt, iż Djokovic miał od czwartkowego wieczornego półfinału prawie trzy pełne dni na odpoczynek. Natomiast Murray w piątek stoczył ciężki pięciosetowy pojedynek z Federerem, zakończony po północy. Pierwsze dwa sety niedzielnego finału długo nie przynosiły odpowiedzi na pytanie, kto jest silniejszy. Nie było w nich przełamań serwisów, więc doszło do dwóch tie-breaków. Pierwszego zdecydowanie rozstrzygnął na swoją korzyść Brytyjczyk 7-2 po 68 minutach wyrównanej walki, a drugiego Serb 7-3, po 65 minutach. Pewnym niepokojącym zdarzeniem była jednak przerwa medyczna po dwóch partiach, podczas której lekarz opatrywał mocno otartą prawą stopę Brytyjczyka. Uraz w miarę upływu czasu coraz częściej powodował grymas bólu na jego twarzy, ale mimo to Murray starał się nie poddawać i walczył zaciekle o każdą piłkę, nie oszczędzając nogi. W trzeciej partii długo obaj tenisiści skrupulatnie pilnowali swoich podań, zanim Djokovič KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Australian Open: czwarty triumf Djokovica w Melbourne Serb Djokovič zdobył szósty tytuł w Wielkim Szlemie nieoczekiwanie zdobył upragnionego breaka pierwszego w meczu w ósmym gemie, na 5:3. Chwilę później, po kolejnych 41 minutach, przypieczętował przewagę, kończąc seta wynikiem 6:3. To wyraźnie uskrzydliło Serba, który bez mrugnięcia okiem próbował zmuszać rywala do szybkiego biegania między narożnikami kortu. Agresywna gra i niedyspozycja Szkota odbiły się w jakimś stopniu na obrazie gry w końcówce, która nie była już tak efektowna i wyrównana jak wcześniej. Murray zdobył pierwszego gema, ale przegrał pięć kolejnych, zanim znów utrzymał serwis na 2:5. Jednak Serb wykorzystał pierwszego meczbola po trzech godzinach i 35 minutach. Był to 18. pojedynek tych tenisistów, a po raz 11. lepszy okazał się Djokovic, który poprawił bilans spotkań na twardej nawierzchni na 8-6. Jednak, jeśli wierzyć opowieściom Serba, ich porachunki sięgają czasów juniorskich. Ponoć po raz pierwszy grali ze sobą w wieku około 11 lat. Nie pamięta jednak wyniku, bo jak stwierdził przed finałem skupiał się wtedy na radości płynącej z gry w tenisa, a nie na zwyciężaniu. Fot. archiwum

9 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. SPORT 9 Puchar Anglii: remis Chelsea, konieczna będzie powtórka Broniąca trofeum Chelsea Londyn zremisowała na wyjeździe 2:2 z trzecioligowym Brentfordem w 4. rundzie piłkarskiego Pucharu Anglii. Tym samym o awansie jednej z drużyn do 1/8 finału zadecyduje powtórzone spotkanie. Londyńczycy, którzy sięgali po Puchar Anglii czterokrotnie w ostatnich sześciu sezonach Fot. archiwum Trzecioligowiec sprawił faworyzowanej Chelsea sporo kłopotów. Był bliski sprawienia niespodzianki, ponieważ od 73. minuty prowadził 2:1. Nie zdołał jednak utrzymać tego wyniku do końca. Na siedem minut do zakończenia regulaminowego czasu gry remis i powtórkę na własnym stadionie zapewnił obrońcom trofeum Hiszpan Fernando Torres. Londyńczycy, którzy sięgali po Puchar Anglii czterokrotnie w ostatnich sześciu sezonach, dwukrotnie zmuszeni byli odrabiać straty. W 42. minucie prowadzenie Brentford dał Włoch Marcello Trotta. Drugą bramkę dla tego zespołu dołożył nieco ponad pół godziny później z rzutu karnego Harry Forrester. W międzyczasie trafienie dla Chelsea uzyskał także Brazylijczyk Oscar. W sobotę awans do 1/8 finału wywalczyły m. in. Arsenal Londyn Wojciecha Szczęsnego, mistrz Anglii Manchester City, wicemistrz kraju Manchester United oraz sensacyjnie 5-ligowy Luton Town i trzecioligowy Milton Keynes Dons, które pokonały drużyny występujące w Premier League. Zespół z Luton wygrał na wyjeździe 1:0 z Norwich City. To pierwszy przypadek od 24 lat, aby ekipa grająca w niższej niż czwarta liga, wyrzuciła za burtę w Pucharze Anglii zespół z ekstraklasy. Milton Keynes Dons z kolei, także na boisku rywala, pokonał 4:2 Queens Park Rangers. Kanonierom awans do 1/8 finału zapewniła wygrana 3:2 z drugoligowym Brighton Hove- &Albion, w którego barwach zabrakło Tomasza Kuszczaka (na ławce rezerwowych), Manchesterowi City zwycięstwo 1:0 nad Stoke City, a Manchesterowi United 4:1 nad Fulham. Afera Puerto po siedmiu latach śledztwa rozpoczyna się proces Po blisko siedmiu latach od operacji policyjnej Puerto rozpocznie się w poniedziałek w Madrycie proces dotyczący tak samo nazwanej głośnej afery dopingowej. Na ławie oskarżonych zasiądzie pięć osób, wśród nich słynny hiszpański lekarz Eufemiano Fuentes. Oskarżeni będą odpowiadać za przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu, polegające na zorganizowaniu siatki zajmującej się dostarczaniem sportowcom środków dopingowych i przeprowadzaniem nielegalnych transfuzji krwi. Proces ma potrwać do 12 marca. Centralną postacią afery Puerto był doktor Fuentes. W dwóch jego mieszkaniach w Madrycie policja w maju 2006 roku zarekwirowała aparaturę do nasycania krwi tlenem, około 200 pojemników z krwią i notatki z zaszyfrowanymi nazwiskami 58 klientów. Afera najmocniej uderzyła w środowisko kolarskie, choć według słów samego Fuentesa, z których potem się wycofał mieli być w nią zamieszani także lekkoatleci, tenisiści i piłkarze. Fuentes odrzucił w całości akt oskarżenia. W przygotowanej na piśmie mowie obrończej, której fragmenty zacytował dziennik El Pais, lekarz zapewnił, że krew i plazma były zawsze przechowywane w idealnych warunkach i że żaden ze sportowców w tej sprawie nie doznał uszczerbku na zdrowiu. SPRINTEM Francja: rekord Salvatore Sirigu Piłkarze Paris Saint Germain pokonali Lille 1:0 (0:0) po samobójczym trafieniu Aureliena Chedjou i odzyskali prowadzenie w tabeli. Bramkarz PSG Salvatore Sirigu jest niepokonany od 776 minut. Tym osiągnięciem pobił rekord Bernarda Lamy. Bramkarz PSG Sirigu pozostał niepokonany w siódmym meczu ligowym z rzędu (od 776 minut) i pobił rekord poprzednika w klubie Bernarda Lamy, który nie puścił gola przez 697 minut. Dzięki temu zwycięstwu PSG wróciło na pierwsze miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co Olympique Lyon (45), które w piątek pokonało Valenciennes 2:0. NHL: pierwsza bramka Owieczkina Washington Capitals doczekali się pierwszej wygranej w skróconym sezonie, a Aleksander Owieczkin strzelił pierwszą bramkę. Stołeczni z Wojtkiem Wolskim w składzie pokonali 3:2 Buffalo Sabres. Najlepszy start sezonu w historii klubu prezentują Chicago Blackhawks. Seria kolejnych zwycięstwa Czarnych Jastrzębi urosła do sześciu po pokonaniu Detroit Red Wings 2:1 po dogrywce. Z kolei hokeiści Pittsburgh Penguins, którzy do karnych z Ottawa Senators podeszli z odpowiednim nastawieniem i wygrali w nich 2:1 strzelając we wszystkich trzech próbach. Na sześć wykonywanych karnych tylko jeden okazał się niecelny, ale to wystarczyło, by Pingwiny mogły cieszyć się z kompletu punktów. Strony przygotował Witold Janczys

10 10 Z SIECI KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Opinie czytelników z Internetu Ksiądz Dariusz Stańczyk zatrzymany przez policję antanas, Styczeń 23, 2013 at 19:25 Troszkę inaczej było Zanim doszło do akcji na górze Trzech Krzyży, najpierw pojawiło się dwóch policjantów i chcieli porozmawiać z ks. Darkiem na górze Zamkowej. On ich olał, nie reagował na prośby, by normalnie sprawę wyjaśnić, wręcz arogancko do nich się odniósł, że jak chcą, to mogą go aresztować To jest zresztą na filmie. Dopiero potem przez radio wezwali wsparcie, w tym komendanta i pojechali na Górę Trzech Krzyży. Tam kolejna scena zrobiona przez niego Dobrze, że tego komendanta nie wycałował jak Breżniew mnie to wyglądało na cyrk Popatrzcie zresztą sami. Tadeusz, Styczeń 23, 2013 at 19:35 Ksiądz Dariusz robi wiele dobrego dla naszej młodzieży. Wszystkiego najlepszego i Szczęść Boże! Jurgis, Styczeń 23, 2013 at 19:46 Jak już wiadomo marsz ks. Dariusza Stańczyka z okazji Powstania Styczniowego i modlitwa na Górze Trzykrzyskiej zakończyły się w komisariacie. Pod Górą Trzykrzyską czekało już 7 aut policyjnych i 2 busy. Jak się okazało, w komisariacie ksiądz stanął wobec zarzutu nielegalnego zgromadzenia. Polemizowałbym, czy modlitwa księdza i wspólna modlitwa z wiernymi objęta jest rygorem pozwolenia na zgromadzenie i to z takiej okazji i w takim miejscu, czy to przypadkiem nie jest nadgorliwość i nad interpretacja przepisów. Tu ukłon w stronę Pani Prezydent Grybauskaitė. Zagłoba, Styczeń 23, 2013 at 20:29 Ksiądz Stańczyk jest kapłanem niezłomnym. Zorganizował i przeprowadził wiele wspaniałych inicjatyw dla nas i przede wszystkim dla naszej młodzieży. Teraz godnie uczcił 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Marsz Wolności ulicami Wilna, przystanki na Placu Łukiskim, gdzie stracono wielu powstańców, przy katedralnej Kaplicy Kazimierzowskiej i wreszcie Msza święta na Górze Trzech Krzyży to będzie najbardziej pamiętne wydarzenie tegorocznych obchodów. (razem oczywiście z przesłuchaniem księdza na policji i werdyktem sądu). Jurgis, Styczeń 23, 2013 at 21:37 Chyba nie może być takiej sytuacji, że legalne są marsze gejów, faszystów, nacjonalistów z hasłami Litwa dla Litwinów, zrywania napisów z domów prywatnych pod hasłem Aš myliu Lietuva. Kłopoty są zaś z odnajdywania sprawców napadu na Polaków lub niezabezpieczenia mauzoleum Marszałka na Rossie tu policja jest mało skuteczna i prawo mniej srogie. Sprawy kar odsuwane są w czasie i prawo nie działa natychmiast. Zaś w przypadku modlitwy w miejscu publicznym z okazji obchodów rocznicy Powstania Styczniowego pełna mobilizacja i szybka interwencja. Tak chyba prawo nie powinno i nie może działać. józef III, Styczeń 23, 2013 at 21:51 Ks. Stańczyk to niezły Zagończyk! Często bywa w celach religijno-patriotycznych w Wędziagole. Wspiera tamtejszy ZPL, a co ważniejsze przywozi młodzież z Polski i uczy ją historii prawdziwej Wojtunio, Styczeń 23, 2013 at 22:29 Szacunek dla Księdza, prosto z Warszawy!!! Introligator, Styczeń 23, 2013 at 23:02 Do Jurgis: to, że jakaś tam parada równości dostała zezwolenie, to sprawa samorządu, który takie zezwolenie wydał. Gdyby ten ksiądz zwrócił się o podobne zezwolenie na manifestację, to myślę, że bez problemu by je uzyskał ale się nie zwrócił, bo najwyraźniej lepiej było zrobić partyzancką akcję bez zezwolenia i dodatkowo przedstawienie. Nie bardzo mi się podoba takie harcownictwo, zwłaszcza jeśli nie ma ku temu żadnych powodów. Obejrzałem film z tego zdarzenia w Wilnotece rozwalił mnie tekst: Myśmy zgłaszali ustnie, tutaj wszyscy wiedzą. Jakby to była modlitwa pod krzyżem pięciu osób na jakiejś wiosce, a nie przejście dużej grupy przez centrum miasta- -stolicy. Aroganckie zachowanie typu bo mnie wolno więcej niż innym. Postęp techniczny w deklarowaniu zasiewów Z pomocą nowoczesnych systemów aerofotografowania, technologii informatycznych w ciągu ostatnich lat stworzono elektroniczny system deklarowania zasiewów, pozwalający rolnikom dokładniej i szybciej ubiegać się o bezpośrednie dotacje. Nowości techniczne widoki satelitarne i aerofotografie umożliwiają bardzo dokładną kontrolę zdalną deklarowanych pól oraz pozwalają ustalić rodzaj roślin, ich dojrzałość i powierzchnię. Jeszcze kilka lat temu takie technologie były dostępne tylko służbom specjalnym. Systemy elektronicznego deklarowania zasiewów i zdalnej kontroli pozwoliły uniknąć wielu błędów, niedokładności, wykryć niektóre przypadki oszustwa bądź niedokładnego deklarowania zasiewów. Rokrocznie prawowitość udzielanej rolnikom pomocy sprawdzają kontrolerzy Komisji Europejskiej i Izby Audytu UE. Można tylko ubolewać, że po kontroli ze strony Komisji Europejskiej stwierdzono fakty nieprawidłowego deklarowania i niesłusznego przyznawania dotacji docelowych rolnicy deklarowali porośnięte krzakami połacie jako zasiewy lub pastwiska i omijając listę planowych kontroli Narodowej Agencji Płatniczej w miejscu deklarowania, skorzystali z nienależącej się im pomocy. Podobnych przypadków na Litwie nie jest dużo, aczkolwiek na żądanie audytu Komisji Europejskiej nielegalnie wypłacone dotacje muszą być zwrócone do budżetu Unii Europejskiej. Agencja pod koniec 2012 roku stwierdziła niemało faktów nieodpowiedzialnego i nieuczciwego deklarowania. Od okazicieli, którzy nielegalnie skorzystali ze wsparcia, agencja ma wyegzekwować niesłusznie wypłacone im pieniądze. Efektywny, oparty na systemie postępu technicznego system kontroli w przyszłości pomoże obronić interesy rzetelnych rolników i państwa, udzielać pomocy wyłącznie gospodarzom należycie przestrzegającym wymagań. Informacja Ministerstwa Rolnictwa Zam. 1726

11 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. SPOŁECZEŃSTWO 11 Ciężka dola rudzielca Osoby o rdzawym bądź rudawym odcieniu włosów uchodzą za dyżurny obiekt drwin. Wczesna godzina nad ranem na słabo oświetlonej uliczce w Birmingham. Z restauracji wyskakuje mężczyzna z wymalowaną na twarzy nienawiścią. Wykrzykuje obelgi, zaciska pięść i wymierza potężny cios, po którym jego ofiara pada nieprzytomna na chodnik. Jaki był powód ataku? Co zadziwiające, napastnika nie sprowokowały słowa ani zachowanie poszkodowanego, ale kolor jego włosów. Pamiętam, jak wszedłem do pizzerii. Było ich dwóch, on i jego kumpel opowiada 23-letni Alex Kosuth-Phillips. Jeden z nich powiedział coś do mojej dziewczyny, ja spytałem, o co chodzi, a on zaczął przeklinać, obrażać mnie i wyśmiewać się z moich rudych włosów. Pamiętam tylko, jak otwierałem drzwi, żeby wyjść na zewnątrz. Obudziłem się już w szpitalu. Lekarze wszczepili Alexowi dwie metalowe płytki w kość szczękową. Przez trzy miesiące po wypadku Kosuth- -Phillips przyjmował pokarm wyłącznie przez słomkę. Ów akt agresji był skrajnym przejawem całkiem pospolitej postawy dyskryminacji rudych. Począwszy od niewinnej ofiary ulicznej napaści, na hollywoodzkich gwiazdach skończywszy, osoby o rdzawym bądź rudawym odcieniu włosów uchodzą za dyżurny obiekt drwin. Top-modelka Lily Cole wspomniała, że w szkole była prześladowana przez rówieśników i przezywana rudzielcem lub marchewką. Rude włosy to problem podkreśliła. Nauczyciele często tolerują te szykany, bo nie uznajemy ich za takie tabu, jak chociażby rasizm. Nawet książę Harry nie ma taryfy ulgowej. Jego brat, książę William, zażartował z niego w 2009 roku, mówiąc w wywiadzie, że Harry jest rudzielcem ale przystojnym, więc można mu to wybaczyć. Przedstawione w zeszłym roku szacunkowe dane sugerują, że rude włosy ma 2-6 proc. mieszkańców północno-zachodniej Europy oraz zaledwie 1-2 proc. światowej populacji. Na Wyspach Brytyjskich odsetek rudowłosych Książę Harry najbardziej znany rudzielec świata jest jednak dużo wyższy zalicza się do nich aż 13 proc. Szkotów, 10 proc. Irlandczyków oraz 6 proc. Anglików. Naukowcy prowadzą badania mające na celu wyjaśnienie, dlaczego to właśnie Brytania jest najbardziej rudym miejscem na świecie. Robocza hipoteza głosi, że odpowiada za to dużo pochmurniejsza niż w innych regionach aura, która od tysięcy lat sprzyja rudzielcom o jasnej karnacji. Brytyjskie społeczeństwo staje się coraz bardziej wielokulturowe, a ludzie różnych ras oraz wyznań razem mieszkają, uczą się i pracują. Czyżby zatem niechęć do rudowłosych była ostatnim społecznie akceptowanym uprzedzeniem? Tak twierdzi Claude Knights, szefowa Kidscape, organizacji broniącej praw dzieci i przeciwdziałającej znęcaniu się w szkołach. Wydaje się, że to typowo brytyjska postawa podkreśla Knights. W wielu europejskich krajach rude włosy uważane są za piękne i kojarzą się z wizerunkami wikingów, czyli z siłą i wigorem. Za to młodzi Brytyjczycy, z którymi rozmawiamy, raz po raz skarżą się na drwiny i nękanie. Niektórzy z nich przefarbowali włosy na kruczoczarny lub Fot. archiwum inny kolor, by uniknąć przykrości. Profesor Robert Bartlett, specjalista od historii średniowiecznej z St Andrews University, wskazuje, że genezy dyskryminacji można doszukać się w starożytnym Egipcie, gdzie bóg Set obwiniany za kataklizmy w rodzaju trzęsień ziemi, nawałnic i zaćmień Słońca często przedstawiany był z bladą skórą i rudymi włosami. Egipcjanie składali rzekomo ofiary z rudowłosych ludzi, by ułaskawić jego gniew. Bartlett podkreśla, że Brytyjczycy zazwyczaj byli bardziej tolerancyjni. Dowodem na to ma być panowanie XI- -wiecznego króla Wilhelma II, zwanego Rudym. Nie można też nie wspomnieć o wywodzącej się z dynastii Tudorów królowej Elżbiecie I, współtwórczyni potęgi Wielkiej Brytanii. Mimo to życie rudzielców z niższych sfer było dużo cięższe. W XV wieku rudowłose osoby oskarżano nieraz o czary i palono na stosie. Nieżyjąca już historyk sztuki, dr Ruth Mellinkoff, opisała nieszczęsną dolę rudych w książce, w której wyjaśnia, że rude włosy oraz rumiane lica uchodziły za podejrzane, nieczyste i groźne, a także były potępiane jako siedlisko grzechu. XIX-wieczny napływ zubożałych imigrantów z Irlandii gdzie wariant genu odpowiadający za rudy odcień włosów występuje według szacunków aż u 50 proc. jeszcze bardziej podsycił owe uprzedzenia. Trudno jednak powiedzieć, dlaczego utrzymują się one w Brytanii XXI wieku. Niektórzy działacze walczący z dyskryminacją w szkołach twierdzą, że winę ponosi społeczna akceptacja dla kpin i docinków, które często noszą znamiona agresji słownej i mogą przerodzić się w fizyczną przemoc. O tym, że żarty nieraz przekraczają granice, świadczy reakcja Davinii Phillips, matki trzech rudowłosych dziewczynek z Yorku. W 2009 roku Phillips napisała list do Tesco, żądając wycofania ze sprzedaży świątecznej kartki z ryżym maluchem na kolanach świętego Mikołaja i podpisem: Mikołaj kocha wszystkie dzieci. Nawet rudzielców. Jej prośba została spełniona. Gdyby na tej kartce było czarnoskóre albo otyłe dziecko, od razu zamknęliby sklep mówiła pani Phillips. Według mnie to wcale nie jest śmieszne. To najzwyklejsza dyskryminacja. The Daily Telegraph

12 12 DLA DZIECI KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Gdy nastaje zima, wydłuża się noc, a dzień skrócony jest do kilku godzin, dla ptaków, które nie odleciały na południe, nadchodzą ciężkie czasy. W parkach i ogrodach wiele z nich szuka schronienia przed mrozem i śniegiem oraz pokarmu, niezbędnego do wytwarzania energii. Najczęściej zobaczyć możemy kwiczoły, sikorki-bogatki i modraszki, Za dokarmianiem ptaków Dokarmianie ułatwia ptakom przetrwanie ciężkich warunków zimowych: niskiej temperatury i opadów. Latanie wymaga wiele energii i nie pozwala na gromadzenie wewnątrz zapasów (niekorzystny wzrost ciężaru). Dlatego dla ptaków, zwłaszcza tych małych, szczególnie ważne jest regularne i wystarczająco obfite odżywianie. Zimą dni są krótkie i ptaki mają mniej czasu na zdobycie pokarmu wystarczającego do przetrwania długiej i zimnej nocy. Zimą ptaki mają ograniczony dostęp do innych źródeł pokarmu wskutek zalegania pokrywy śnieżnej. Karma przygotowana przez człowieka nie jest atrakcyjniejsza niż naturalna i jeżeli ptaki będą miały dostęp do naturalnego pokarmu, to nie będą korzystać z dokarmiania. Człowiek silnie wpływa na środowisko, w znacznym stopniu ograniczając naturalną bazę pokarmową, a dokarmianie zwierząt może nieco złagodzić skutki tych niekorzystnych zmian. Dokarmiając ptaki, człowiek zbliża się do nich, uczy się, pobudza wróble, sroki, sójki, gawrony, kawki, kosy i gołębie. Czasem pojawiają się też gile, dzięcioły, czy jemiołuszki. Na niektórych zbiornikach wodnych pozostały ptaki wodne, takie jak kaczki i łabędzie. Argumenty za i przeciw dokarmianiu ptaków swoje zainteresowanie i uwrażliwia na przyrodę, a także zyskuje poczucie, że robi coś dobrego. Przeciw dokarmiania ptaków Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Duża ilość chleba w pożywieniu wywołuje poważną chorobę kwasicę oraz biegunki (ptaki również mają biegunki!!!), a zjedzenie pokarmu solonego Pokoloruj często prowadzi do śmierci wskutek zaburzenia gospodarki wodnej organizmu. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Karma dostarczana przez człowieka jest zazwyczaj mało urozmaicona. Dokarmianie zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, gdyż ptaki gromadzą się w jednym miejscu, poza tym często karma miesza się z odchodami. Do karmników przylatują ptaki różnych gatunków, które w naturze zwykle nie stykają się ze sobą bezpośrednio, rośnie więc ryzyko przenoszenia chorób i pasożytów. Karmnik dla małych ptaków, jeżeli jest umieszczony w niewłaściwym miejscu, może stać się karmnikiem dla drapieżników, np. kotów, które szybko się uczą, gdzie można znaleźć łatwy łup. Dokarmianie zmienia naturalne zachowania np. ptaki zimują, zamiast odlecieć na południe, tracą wrodzony lęk przed człowiekiem lub też przyzwyczajają się do jednego źródła pokarmu i przestają go poszukiwać. Gdy np. z powodu gorszej pogody człowiek przerywa dokarmianie, może to powodować śmierć ptaków oczekujących biernie na pożywienie. IDZIEMY DOKARMIAĆ SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ! Dokarmianie ptaków może być miłym, edukacyjnym zajęciem. Daje radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nawet jeśli nie jest to ptakom konieczne do przeżycia, to na pewno ułatwia im przetrwanie najcięższych zimowych mrozów, a właśnie takie nastały, w dodatku z dość gruba warstwą śniegu, która przykryła resztki nasion i owoców, które pozostały na drzewach i krzewach.

13 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Jak to jest być księżycem?i czy można o tym zapomnieć? Jak przywrócić ludziom szczęście? I czy aby to uczynić, trzeba sięgnąć gwiazd? Samotny chłopiec znajduje w trawie księżyc. Zabiera go do domu, opiekuje się nim, a księżyc stopniowo wraca do siebie. Stają się nierozłącznymi przyjaciółmi, dniem i nocą poznającymi razem świat. Ale, gdy przychodzi czas, by księżyc przypomniał sobie o swoim miejscu na niebie, Pokoloruj Książka to dobry i wierny przyjaciel Księżyc zapomniał autorstwa Jimmy-ego Liao chłopiec musi pomóc mu znaleźć drogę powrotu. Wydana oryginalnie po chińsku w 1999 r. książka, opowiadająca piękną historię o miłości i odwadze oraz poszukiwaniu siebie. ALE DOWCIP! Przychodzi facet do sklepu zoologicznego i pyta o pocztowego gołębia. Sprzedawca tłumaczy, że są tylko pocztowe papugi. - A jaka jest różnica między nimi? - Kolosalna! Jak pocztowa papuga z listem się zgubi, zawsze może zapytać o drogę... JAK KARMIĆ PTAKI! Oto podstawowe rodzaje karmy dla ptaków: nasiona oleiste, zwłaszcza słonecznik dla sikorki, wróbelka, zięby i gila; niesolona słonina, łój lub smalec dla sikorek, dzięciołów i kowalików; nasiona zbóż: owsa, prosa, żyta dla trznadli; orzechy dla sikorki, dzięcioła, kowalika; mieszanki tłuszczowo-nasienne (np. kule z łoju oraz nasion); owoce: jabłka, jarzębina, rodzynki dla kosów, drozdów i kwiczołów; drobne kawałki pieczywa, niespleśniałe. NIGDY NIE STOSO- WAĆ!!! pokarmów solonych DLA DZIECI 13 Jeżeli mimo wszystko zdecydujemy się dokarmiać ptaki, czy to ze względu na chęć obserwacji ptaków z bliska (bo taką możliwość będziemy mieć z pewnością), czy ze względu na litość nad naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi, musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach: zabezpieczmy karmnik przed drapieżnikami, najlepiej, jeżeli postawimy go na pojedynczym słupku, przez co uczynimy go mniej dostępnym, dodatkowo niski strop uniemożliwi przesiadywanie w nim kotów; dokarmianie rozpoczynajmy późną jesienią, a kończmy wczesną wiosną, gdy jednak nie ma silnych mrozów i obfitych śniegów, to nie rozpieszczajmy ptaków nadmiarem pokarmu; regularnie uzupełniajmy pokarm w karmniku, mile widziana jest także woda, o którą zimą nie jest łatwo; co jakiś czas wyczyśćmy karmnik im częściej usuniemy z niego zanieczyszczenia, tym lepiej uchronimy ptaki przed chorobami i pasożytami; nie wszystko, co nam smakuje albo gorzej co nam się zepsuło, smakuje ptakom!!! Niejednokrotnie im szkodzi i powoduje choroby lub śmierć! Zwracajmy uwagę na to, co sypiemy do karmnika. Unikajmy białego pieczywa i produktów solonych (także słoniny solonej). Im więcej naturalnych składników (nasion) tym lepiej. Co jedzą i czym karmić ptaki? (warzyw, słoniny itp.), samych ziemniaków, zepsutego pieczywa oraz pieczywa robionego na kwasie chlebowym, suchych owoców, potraw zepsutych czy zjełczałych!!!

14 14 PRZEGLĄD PRASY KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Posagi nuworyszy Chińskie rytuały ślubne, skodyfikowane ponad tysiąc lat przed naszą erą, okazały się odporne na społeczne zmiany przetrwały mimo historycznych zawirowań oraz prób wyrugowania feudalnych praktyk przez komunistów. Fundowanie posagu jest powszechnym zwyczajem, a jego wartość sięga niekiedy astronomicznych kwot. Po ośmiu dniach ucztowania i zabaw weselne przyjęcie Wu Yanrong wreszcie dobiegło końca. 26-letnia panna młoda tuż przed Nowym Rokiem założyła tradycyjną, czerwoną chińską suknię ślubną z wyhaftowanym smokiem i feniksem symbolami harmonijnego związku. W swojej sypialni Wu znalazła cztery skrzynki ze złotą biżuterią, świadectwa udziałowe firmy jej ojca, która produkuje glazurę kuchenną i łazienkową, oraz książeczkę bankową z dowodem wpłaty w wysokości 2 mln funtów. Były też klucze do kilku willi i sklepu, na podjeździe zaś stało ozdobione czerwoną wstążką nowiutkie porsche. Wszystko razem składało się na hojny posag, przekazany przez ojca panny młodej, Wu Ruibiao. Łączna wartość tych podarunków wynosiła około 100 mln funtów. Nie była to najdroższa ślubna wyprawka wszech czasów. Ten rekord należy prawdopodobnie do Katarzyny Bragança, która wychodząc za mąż w 1662 roku za Karola II wniosła w wianie Bombaj i Tanger. Mimo wszystko wiele osób dziwi się, że typowo średniowieczna instytucja posagu wciąż funkcjonuje w Chinach. Fundowanie posagu jest powszechnym zwyczajem w całych Chinach, ale w Jinjiang, dwumilionowym mieście w prowincji Fujian, wartość owych prezentów osiąga ostatnio astronomiczne kwoty. Nowobogaccy miliarderzy z Jinjiang od lat rywalizują o to, kto urządzi najbardziej wystawny ślub. W miejscowych salach weselnych długie listy dóbr wchodzących w skład posagu odczytywane są na głos przy gościach. W południowych Chinach świętuje się z przepychem, który nawet Beckhamowie uznaliby za przejaw złego gustu. Nie ma lepszej okazji niż wesele, by umocnić sieć biznesowych powiązań i pochwalić się rodzinnym bogactwem przed partnerami. W latach 50., w początkach ustroju komunistycznego, na weselach grały skromne kapele, a rodzina kupowała jedynie lektykę dla panny młodej. Dziś standardową praktyką jest ofiarowanie wychodzącej za mąż córce jednej czwartej lub jednej trzeciej majątku ojca czyli zazwyczaj równowartości przysługującego jej w przyszłości spadku. Chodzi o to, by zawczasu podzielić rodzinny dobytek tłumaczy Cai Afan, 27-letnia doktor inżynierii, która wyszła za mąż dwa lata temu. Sama podkreśla jednak, że pochodzi z przeciętnej rodziny i nie wniosła w posagu niczego poza swoim dyplomem. Wszyscy Chińczycy uwielbiają stwarzać pozory i popisywać się dodaje. Boją się stracić twarz i pozycję. Porównywanie Hojny posag pozwala na zrównanie pozycji ekonomicznej żony i męża Fot. archiwum majątków to narodowa obsesja. Afan wyjaśnia, skąd wzięła się tradycja hojnych podarków w Jinjiang. Jeszcze niedawno miasto było bardzo biedne. Wielu ludzi pogardza dziś nami jako nuworyszami, bo dorobiliśmy się dopiero w ostatnich 20 latach. W dużej mierze przyczyniły się do tego właśnie młode kobiety. Nie miały szans kształcić się tak jak chłopcy, więc zamiast tego pracowały w rodzinnych przedsiębiorstwach, zajmowały się rachunkami i organizacją. Dlatego też rodzice zdali sobie sprawę, że biznesowy sukces jest co najmniej w połowie zasługą ich córek mówi Afan. Kiedy te dziewczyny, które nie zdobyły wykształcenia, wychodziły za mąż, rodzice uznawali, że trzeba się im odwdzięczyć i fundowali ogromne posagi. Chińscy rodzice na ogół dużo dłużej wspomagają swoje dzieci niż mieszkańcy krajów Zachodu. Młodsze pokolenie przejmuje rolę opiekunów zazwyczaj dopiero wówczas, gdy rodzice idą na emeryturę. Obciążenia związane z posagiem też nie są jednostronne. Rodzina pana młodego również musi wyłożyć sporo pieniędzy, zwłaszcza że na skutek polityki jednego dziecka w Chinach zaburzyły się proporcje płci oraz zmniejszyła liczba panien na wydaniu. Hojny posag pozwala na zrównanie pozycji ekonomicznej żony i męża, tłumaczy Li Jianglun, szef firmy organizującej wesela z okolic Jinjiang. Prawie 70 proc. panien młodych opuszcza swoją rodzinę i wprowadza się do domostwa męża, gdzie często mieszkają wiecznie narzekające teściowe. Chińscy rodzice kochają swoje córki i pragną, by były traktowane z szacunkiem w małżeństwie podkreśla Li. Gao Wei, sekretarz generalny Pekińskiego Towarzystwa Folklorystycznego oraz mistrz tradycyjnych chińskich ceremonii ślubnych, uważa, że stare tradycje przetrwają właśnie dzięki trosce o ekonomiczną równość. Wyobrażenie idealnego związku dwojga ludzi jest wciąż głęboko zakorzenione w świadomości Chińczyków. Dlatego jeżeli mąż dysponuje jakimś majątkiem, rodzina kobiety wykłada podobną sumę, by po ślubie nikt nie odnosił się do niej z pogardą. Równy status nadal opiera się na równości ekonomicznej mówi Wei. To przekonanie jeszcze długo nie zniknie. Choć cały świat może być zszokowany niebotyczną wartością posagu panny Wu, jej rodzina uznała, że ubiła niezły interes. Nie dość, że mąż Wu Yanrong jest jej sympatią z dzieciństwa, to jeszcze piastuje ważne stanowisko w lokalnym samorządzie. Jak wskazuje matka Wu, jego pozycja zapewni rodzinie finansowe bezpieczeństwo. Nic dziwnego, zważywszy majątek i wpływy Partii Komunistycznej. Daily Telegraph

15 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. ROZRYWKA 15 UŚMIECHNIJ SIĘ To straszne, czym dzisiaj zajmują się lekarze! mówi dyrektor wydziału pewnego urzędu do burmistrza. Wyobraź sobie, że dziś rano księgowa zwolniła się u mnie, żeby pójść do przychodni, a wróciła z nową fryzurą. *** Kierowca ciężarówki pyta stojącego nad brzegiem rzeki policjanta: Jak tu można się przedostać na drugą stronę rzeki? Można przejechać przez rzekę. Tu jest bardzo płytko. Samochód wjeżdża do rzeki i znika pod wodą. Policjant myśli sobie: Jak to jest? Przed chwilą przeszła tędy kaczka i było jej ledwo po pas. *** Żona do męża: Musimy zwolnić naszego szofera... Dzisiaj o mało mnie nie zabił! Zaraz zwolnić... Dajmy mu drugą szansę. *** Dwie blondynki oglądają skoki narciarskie. Skacze Małysz, ale niestety kiepsko. Dają powtórkę. Nagle jedna mówi: Ty, jeszcze raz skacze! Może teraz skoczy dalej... A druga: Głupia jesteś! Przecież widzisz, że wolniej leci... *** Baca żali się koledze: Telewizja kłamie nawet w prognozie pogody! Gdy w Warszawie spadło 20 centymetrów śniegu, to krzyczeli, że katastrofa pogodowa. A jak mi całą chałupę zasypało, to mówili, że są świetne warunki na narty. *** Mamo, jak będę duży, to ożenię się z Kasią. Synku, ale na ślub muszą zgodzić się dwie osoby! Fajnie... To ożenię się jeszcze z Anią. FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie nazwisko urodzonego w Staniszkach badacza właściwości drzew i krzewów owocowych. Po studiach w Petersburgu w 1884 r. został tu jako asystent, zdobył tytuł profesora, kierował katedrą sadownictwa. Wydał Atlas płodów ( ). Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 25 STYCZNIA Poziomo: regres, ort, tuja, Komar, karateka, barak, norka, tekst, skok, litr, ar, lewa, ind, baron. Pionowo:Eryk, orkan, Agt, Ayr, Ord, kabat, istotta, Ella, Umer, kier, kajakarstwo, arak, tran. Hasło: Majeranek KALENDARIUM Wtorek (29.I) jest 29. dniem roku. Do końca roku pozostało 336 dni. Znak Zodiaku Wodnik. Wschód słońca Zachód Długość dnia 8 godz. 38 min. Księżyc Nów urodził się Alfons Kropiwnicki (zm. 1881), architekt, budowniczy Warszawy urodził się William McKinley (zm. 1901), 25. prezydent USA zmarł Władysław Bełza (ur. 1847), poeta, publicysta, współinicjator Macierzy Szkolnej, autor m. in. wiersza Katechizm polskiego dziecka zmarł Stanisław Dygat (ur. 1914), powieściopisarz, scenarzysta filmowy.

16 16 TELEWIZJA KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r Labas rytas, Lietuva 9.00, Kobra 11. Serialas. N Stilius. Gyvenimas LRT Aktualijų studija 12.00, 12.30, 13.05, Laba diena, Lietuva 12.20, Žinios 13.00, LRT radijo žinios Hartlando užuovėja. Serialas 17.00, 0.30 Viena byla dviem. Serialas. N Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą) 18.45, Šnipai. Serialas. N Nacionalinė paieškų tarnyba 20.25, Loterija Perlas Panorama 21.15, Emigrantai Pinigų karta Vakaro žinios 8.00 Tele bim-bam 8.30 Septynios Kauno dienos 9.00 Labas rytas (kart.) Baletas Don Kichotas Mokslo ekspresas Muzikos pasaulio žvaigždės Mūsų miesteliai Posūkiai Laba diena, Lietuva (kart.) Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (Album Wileńskie). Laida lenkų kalba Gimtoji žemė Lyderiai Gintarinės batutos meistrai Tapatybės labirintai Kultūros žurnalas Koncertas Saulės dovanos Panorama (kart.) 0.45 Vilniaus knygų mugė Muzikos pasaulio žvaigždės 6.20 Smalsutė Dora. Animacinis serialas 6.50, Kung Fu Panda. Anim. serialas 7.20, Kempiniukas Plačiakelnis. Anim. serialas 7.50, Volkeris, Teksaso reindžeris. Serialas 8.50, valandos. N , Būk mano meile! (k) Policijos akademija. Komedija Kitas!. N ikarli. Komedija Labas vakaras, Lietuva 18.45, Žinios KK2. N Pasaulis X. N Šlovė ir turtai. N Dviračio šou Kriminalinė Lietuva Apgalvota žmogžudystė. Trileris. N Serialas 6.30 Televitrina 7.00, 13.00, Muchtaro sugrįžimas. Serialas 8.00 Tauro ragas 8.30 Cukrus 9.00 Ekstrasensai detektyvai Alibi. Nebylus šauksmas. Serialas Kalbame ir rodome Mentai. Serialas 14.00, 18.25, 0.30 Laukinis. Serialas Raudonas dangus. Serialas 16.00, Ekstrasensų mūšis 18.00, Žinios Atsargiai - moterys! Pliusai minusai Prajuokink mane Vervolfo medžioklė. Serialas Sausas įstatymas. Kova dėl valdžios. Serialas. N Ekstrasensų mūšis Bamba. S 6.45 Teleparduotuvė 7.00, Simpsonai. Anim.serialas. N , Diena 8.00 Aiškiaregys. Komedija 9.00 Meilės sūkuryje. Drama. N , 10.30, Naisių vasara. Drama. N Gyvenimo kryžkelės. Drama. N Gyvenimas yra gražus Gormitai. Anim. serialas Šeimos reikalai. Komedija Bailus voveriukas. Anim. serialas Ančiukas Donaldas ir draugai. Anim. serialas Natalija (1). Melodrama Drąsi meilė. Drama. N Gyvenimo kryžkelės. Drama. N , TV3 žinios Pamiršk mane. Drama. N Pilis Be komentarų. Infošou. N Moterys meluoja geriau. Serialas. N Tėvynė. Drama. N CSI kriminalistai. Serialas. N Kaulai. Serialas. N Herojai. Drama. N , TV parduotuvė 6.30, 7.55 Ryto reporteris 9.15 Skonio reikalas Šiandien kimba Vandenyno milžinai (1). Dok. filmas. N Lietuvos diena Mokausi gaminti Padūkėlis Eliotas. Anim. serialas Kas tu toks? 15.00, 16.00, 17.00, Žinios 15.15, 0.25 Pašėlę TV pokštai. N , Kas nužudė Aleksandrą Didįjį?. Dok. filmas. N Lietuva tiesiogiai Negaliu tylėti 19.25, 0.55 Griūk negyvas! Rossas Kempas. Gaujos (1). Tiriamoji žurnalistika. N , Reporteris 21.52, 0.22 Orai Lietuva tiesiogiai Negaliu tylėti 0.25 Pašėlę TV pokštai 0.55 Griūk negyvas! 7.15, Teleparduotuvė 7.50 Kitas Džimio pasaulis. Nuot. serialas 8.15 EimiJumi roko grupė. Anim. serialas 8.40 Nenugalimieji. Kovos tęsiasi. Anim. serialas 9.05 Galingasis šuo Kriptas. Anim. serialas 9.30 Senosios Kristinos nutikimai. Serialas San Francisko raganos III. Serialas 11.00, 1.15 Vaiperis. Serialas Purpurinis deimantas. Telenovelė. N Keršto bučiniai. Telenovelė Meilė ir kančia. Telenovelė Drakonų kova Z. Anim. serialas Juokas juokais Auklė. Komedija Detektyvė Džonson. Telenovelė Žodis - ne žvirblis Langai III. N Mentalistas. Serialas Niekada nepasiduok. Veiksmo filmas Skaičiai. Serialas 0.15 Užmirštieji. Serialas 1.00 Sveikatos ABC (k) 9.15, Teleparduotuvė 6.00 Особое мнение. Экономические новости 7.00 Мультфильмы 8.00 Вечерние новости из Америки 9.00, 16.00, 2.00 C. Я все решу сама 10.00, 21.00, 3.00 C. Мент в законе Германия за неделю Американский ликбез Полный Aльбац Только ты. Худ. фильм 15.00, 17.00, Сейчас в мире 15.08, 17.08, 1.00 Особое мнение 18.00, 4.00 Обложка Большой дозор 20.00, 5.00 С. Бандитский Петербург Среди серых камней. Худ. фильм 6.00 Доброе утро 9.00 Жить здорово! 10.00, Новости (с субтитрами) Дешево и сердито Хочу знать Другие новости C. Ты не один Время обедать! 14.00, 2.50 C. Неравный брак 15.00, 2.00 Модный приговор Вечерние новости (с субтитрами) 17.05, 1.05 Понять. Простить Давай поженимся! Пусть говорят Время 20.40, 23.05, 5.50 Литовское «Время» (на литовском языке) 21.05, 3.35 C. Ночные ласточки Вечерний Ургант Ночные новости 0.15 Доброго здоровьица!5.10 Музыкальный проект Первого Балтийского канала 4.00, Панорама 4.40 Права человека 5.00, 5.35, 6.20, 7.15, 7.35 Доброе утро, Беларусь! 5.30, 7.30 Про гаджеты 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.55, 2.40 Новости. 6.05, 7.05, 14.25, Деловая жизнь 6.10, 7.10 Зона Х 8.10, Гонки по вертикали. Детектив вопроса 9.50 Белорусское времечко Наши 11.10, Хам. Драма Форум Таможенный союз Триумф. Героям спорта Новости региона 14.25, Друзей не выбирают. Кинороман Коробка передач 15.55, Десять негритят. Детектив Актуальный микрофон 18.30, 2.50 Сфера интересов Актуальное интервью Белорусское времечко 0.20 Земельный вопрос 0.45 Все путем! 1.10 Клуб редакторов 1.45 Таможенный союз 2.15 Коробка передач 2.25 На природе 4.00 Утро России мелочей 8.35 О самом главном 9.15 Сонька. Продолжение легенды (1 с.) 10.00, 13.00, Вести Вести-спорт Дело Х. Следствие продолжается 11.25,0.55 C. Ефросинья 12.10, 1.40 C. Институт благородных девиц 13.25, Новости культуры Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее. Фильм 2-й Academia 14.55, C. Гадание при свечах Вести-Москва 17.15, 1.00 Прямой эфир 18.00, 18.50, 2.25, 2.55 C. Одесса-мама (3,4) Объект 11. Старые кости Специальный корреспондент Кузькина мать. Итоги. Мертвая дорога Новости культуры Сонька. Продолжение

17 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. TELEWIZJA Tavo augintinis 10.00, Išlikimas 11.00, 11.30, 17.00, Ekstremali pagalba. Drama. N , 12.30, Krokodilų gaudytojo dienoraštis 13.00, 13.30, 20.00, Moderni šeima. Komedija. N , Rezidentai. Komedija. N , 1.50 Kastlas. Drama. N , 1.05 CSI Majamis. Serialas. N Bernvakaris 2. Paskutinis gundymas. Komedija. N , 0.05 Naša Raša kadrai. Komedija. N Tygodnik kulturalny 7.55 Słownik polski 8.25 S. Rodzina Leśniewskich 9.00, 10.00, 10.40, Pytanie na śniadanie 9.50 Panorama 10.30, Pogoda 11.45, Pogoda.pl Polonia S. Galeria S. Barwy szczęścia Polonia w komie Wiadomości S. Czas honoru Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo Tomasz Lis na żywo S. Złotopolscy Tygodnik gospodarczy S. Galeria Polonia w komie Teleexpress Ręka fryzjera Informacje kulturalne S. Barwy szczęścia Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda.pl S. Ojciec Mateusz Polonia w komie Polonia Pogoda.pl Po prostu 0.45 Tych miasteczek nie ma już S. Galeria 2.15 S. Rodzina Leśniewskich 2.45 Dobranocka 3.00 Wiadomości 3.25 Sport 3.30 Pogoda.pl 3.45 S. Ojciec Mateusz Polonia Pogoda.pl 5.15 Polonia w komie 5.25 S. Barwy szczęścia 6.00 Po prostu 6.45 Flesz historii 6.25 Pascal: po prostu gotuj We dwoje 8.05 Męski typ S. Ostry dyżur 9.35 S. Sąd rodzinny S. Sędzia Anna Maria Wesołowska S. Zaklinaczka duchów Mango S. Dr House S. Sąd rodzinny S. Sędzia Anna Maria Wesołowska S. Ostry dyżur 18.00, S. Brzydula S. Zaklinaczka duchów S. Dr House Doskonały świat - dramat S. Na granicy światów Śmiertelna kuracja - thriller 3.20 Arkana magii 5.55 S. Supah Ninjas: Sztuczna twarz 6.20 Telezakupy 6.55 Kawa czy herbata? 9.00 Wiadomości 9.05 Pogoda 9.08 Polityka przy kawie 9.25 S. anim. Noddy w krainie zabawek 9.35 S. anim. Bali: Nie poddawaj się! 9.55 S. anim. Opowiedz nam coś, Milu: Zu i latający słoń Telezakupy Natura w Jedynce Rok w ogrodzie S. Plebania S. Moda na sukces Wiadomości Agrobiznes Natura w Jedynce Jaka to melodia? S. Klan S. Galeria Wiadomości Pogoda Wójt roku sylwetki S. Blondynka Moda na sukces - telenowela Kroniki Olimpiad Specjalnych Teleexpress Jaka to melodia? S. Klan Prawdziwe życie S. Galeria Wieczorynka Wiadomości Sport Droga do Rio Pogoda Po prostu 22.25, S. Wszystko przed nami S. Zemsta 0.15, 1.05 S. Seks, kasa i kłopoty Tylko strach - dramat 3.35 Po prostu 4.30 Notacje 4.45 Zagadkowa Jedynka 6.55 Telezakupy 7.35 S. Złotopolscy 8.05 S. M jak miłość 9.00, 10.00, 10.40, Pytanie na śniadanie 9.50 Panorama 10.30, Pogoda S. Przygody pana Michała Telezakupy Ołtarze Ja to mam szczęście! S. Tancerze S. Barwy szczęścia S. Współczesna rodzina Świat bez tajemnic: Iran i Zachód Panorama kraj Pogoda S. M jak miłość S. Republika Doyle ów Miss Polonia - prezentacja finalistek (2) Panorama Sport telegram Pogoda Jeden z dziesięciu S. Współczesna rodzina Ja to mam szczęście! S. Barwy szczęścia S. M jak miłość Kulisy serialu M jak miłość Magazyn Ekspresu Reporterów Świat bez fikcji: Pałac 0.55 S. Na linii strzału S. Lalka 3.20 Magazyn Ekspresu Reporterów 4.15, 4.55 S. Republika Doyle ów Informacje kulturalne 9.25 Zejść na ziemię Królowa chmur - film obyczajowy Matka Piosenki z autografem - Jan Ptaszyn Wróblewski (1) - koncert Studio Gama - Fonogama Polskie piosenkarki Informacje kulturalne Młoda Kultura: Trupa Trupa Królowa chmur - film obyczajowy Zejść na ziemię Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza - komedia Faustyna - dramat 0.45 Kobieta zamężna - film obyczajowy 2.35 Dziedzictwo - dramat opery Mozarta: Cosi fan tutte - легенды (2 с.) Вести Вход в лабиринт (2 c.). Х/ф 0.45 Вести.ru 5.30 Нам и не снилось. Не родись красивой 6.30, 10.30, 17.30, Новости , Званый ужин 8.00 C. Следаки 10.00, 17.00, Экстренный вызов Засуди меня Семейные драмы Не ври мне! Верное средство Территория заблуждений Пища богов 21.50, 0.45 Нападение на 13-й участок. Боевик C. Сверхъестественное 0.45 Большая игра. Tриллер 9.30 Евроголы 10.00, 15.15, 16.15, Теннис 11.00, 13.45, 0.15 Прыжки на лыжах с трамплина 12.15, 18.00, 18.45, 21.00, 1.30 Футбол 15.00, 1.15 Ски-пасс Бокс Автоспорт 0.10 Бизнес-класс 3.05, Шедевры на колесах 4.00, 9.20, 15.15, 0.55 Разрушители легенд 4.50, 8.25, 0.05 Гигантские стройки 5.40, Как это устроено? 6.10, 16.40, 1.45 Как это сделано? 6.35, 14.20, 2.10 Выжить любой ценой 7.30 Лаборатория для мужчин Золотая лихорадка 12.05, 17.05, Top Gear Шедевры на колесах Пятая передача Быстрые и громкие Машины высшего класса Мегастройки Настоящие аферисты Молниеносные катастрофы Моменты ужаса 7.55, Петровка, Саквояж со светлым будущим. Детектив (в перерыве События) 12.30, 15.30, 17.50, События Город новостей Хищники. Док. сериал Врачи Лабиринты лжи. Детектив. 2 с Право голоса Доказательства вины. Экспериментаторы Сталинград. Битва миров. Док. фильм C. Контригра Линия защиты Панацея. Фортепианный концерт Д.Маликова Иностранец. Боевик 4.00 НТВ утром. Информ. канал 6.05 C. Возвращение Мухтара 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, Сегодня 8.20 Поедем, поедим! 8.55 До суда 10.00, Суд присяжных C. Супруги 13.30, Обзор. Чрезвычайное происшествие Прокурорская проверка Говорим и показываем C. Петрович C. Одинокий волк C. Бригада C. Демоны Главная дорога 0.10 Дикий мир 0.55 C. Закон и порядок 2.50 Судебный детектив 3.30, 9.30, Единственная , 11.30, 17.30, Блокада 7.30, Отчий дом 18.55, 0.55 Начальник 19.30, 1.30 Достояние республики Фуэте

18 18 OGŁOSZENIA KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. SPRZEDAŻ Sprzedam trocinowe brykiety dębowe, brzozowe oraz białoruskie brykiety torfowe. Tel Sprzedam białoruskie brykiety na opał. Tel.: , ; Edward PRACA Restauracja Pan Tadeusz zatrudni kelnerkę/kelnera. Niewątpliwą zaletą jest znajomość języka polskiego. Tel ,

19 KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace ma zaszczyt zaprosić jubileuszowych absolwentów, nauczycieli oraz wszystkich miłośników szkoły na tradycyjne spotkanie Dzień Absolwenta, które odbędzie się 2 lutego o godz w auli szkoły. Na drugą część spotkania zaprosimy Państwo do Centrum Imprez w Białej Wace. Serdecznie zapraszamy i czekamy. Organizatorzy Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie zaprasza dzieci do klasy pierwszej i zerówki z polskim i rosyjskim językiem nauczania na rok szkolny 2013/2014 Oferujemy: wysoki poziom nauczania rozwijanie zainteresowań uczniów wychowanie dziecka wrażliwego na potrzeby innego człowieka, uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego bardzo dobrą współpracę z rodzicami przygotowanie uczniów do przyszłości nowocześnie wyposażoną bazę przyjazną atmosferę panującą w szkole Zapewniamy: nauczanie języka litewskiego od klasy pierwszej nauczanie języka angielskiego od klasy pierwszej kółka plastyczne, rysunku, muzyczne, taneczne, dramatyczne oraz sportowe pracę z komputerem opiekę pielęgniarki szkolnej, wsparcie psychologa, logopedy oraz pedagoga socjalnego U nas każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne ma równe szanse, czuje się bezpiecznie i wierzy w siebie uczy się być dobrym i dostrzegać potrzeby innych, myśleć i rozumieć świat rozwija się społecznie wie, że jest patriotą Wartości, którymi się kierujemy to dobro dziecka, uczciwość i tolerancja. W klasach jest ciepło i miło. W szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca dobrej nauce i wychowaniu. Od 2 lutego działa nieodpłatnie sobotnia szkółka ZŁOTE KROPELKI dla uczniów przyszłej klasy pierwszej. Zajęcia poprowadzi nauczycielka klasy pierwszej w pracowni nr 20 od godz do Zapraszani są wszyscy chętni. Adres: ul. Antakalnio 33, tel. szkoły , tel. nauczycielki Szkole Średniej w Trokach OGŁOSZENIA 19 czasowo, pilnie potrzebni są nauczyciele historii i muzyki. Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne, doskonała znajomość języków polskiego i litewskiego. Kontakt (w godzinach pracy) Dyrektor Marian Kuzborski Tel.: : Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie Arystoteles Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie zaprasza dzieci w wieku 6-7 lat do klasy pierwszej z polskim i rosyjskim językiem nauczania na rok szkolny 2013/2014 Kontynuujemy zapis uczniów do klas 1-10 Doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje: wszechstronny rozwój poprzez naukę dodatkową pomoc uczniom na zajęciach konsultacyjnych naukę języka litewskiego i angielskiego od klasy pierwszej dwuletni kurs podstaw kreślenia (7, 8 kl) opiekę psychologa, pedagoga socjalnego i pielęgniarki różnorodne zajęcia pozalekcyjne: taneczne, wokalne, sportowe, plastyczne, komputerowe, teatralne, kółko dziennikarskie. Wartości, którymi się kierujemy to dobro dziecka, uczciwość i tolerancja. Szkoła oferuje: zajęcia w świetlicy dla uczniów klas l-4 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej stały dostęp do internetu w wyposażonej w interaktywny sprzęt pracowni komputerowej doskonale zaopatrzoną skomputeryzowaną bibliotekę szkolną wraz z czytelnią imprezy i święta tradycyjne. Od czerwca będzie działać dzienna szkółka przygotowawcza dla przyszłych uczniów klasy pierwszej oraz atrakcyjny obóz dla dzieci wspieranych socjalnie! Szkoła została odnowiona z funduszów unijnych. Możemy poszczycić się dobrze wyposażonymi pracowniami. W klasach jest ciepło i przytulnie. W naszej szkole panuje przyjazna, życzliwa atmosfera, sprzyjająca dobrej nauce i wychowaniu. Jest rodzinnie i bezpiecznie! Obok szkoły mamy boisko, parking. Dogodny jest dojazd autobusami relacji nr 12, 16, 19. Czekamy na Was w murach naszej szkoły! Więcej informacji można zasięgnąć pod nr tel Serdecznie zapraszamy rodziców do złożenia podań w sekretariacie szkoły. Nasz adres: Liepkalnio 18, Vilnius Strona internetowa:

20 20 A PROPOS... Wystartował konkurs fotograficzny Moje dziecko w obiektywie! Ruszamy z kolejnym, popularnym konkursem naszego dziennika Moje dziecko w obiektywie. Tym razem jest to rywalizacja o nagrody, która od lat podoba się dzieciom i ich promotorom rodzicom i dziadkom. Zasady tego konkursu nie zmieniły się od lat, ale ponownie zamieszczamy krótką informację na jego temat. Na łamach naszego pisma będziemy zamieszczać nadesłane przez Was zdjęcia Waszych pociech, które później zostaną wytypowane do finału. Do finału trafi tyle dzieci, ile lat liczy codzienny i jedyny dziennik polski na Litwie. A ponieważ w tym roku obchodzić będziemy jubileusz 60-lecia, więc tylu zostanie wyłonionych finalistów. Warunki są tylko dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 1 czerwca 2013 r.) i maksymalna liczba nadesłanych zdjęć z podpisami 2. A więc uchwyć zabawną minkę swojego malucha i przyślij do nas! Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe, dowolnego formatu, byle dobrej jakości! Prosimy każde interesująco podpisać na dołączonym (wyciętym z gazety, niekserowanym, kuponie). Wszystkie buźki Waszych pociech zamieścimy na naszych łamach! *** Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji Kuriera Wileńskiego, Birbynių 4a, Vilnius 30, Lietuva z dopiskiem Moje dziecko w obiektywie lub przynieść osobiście do działu promocji redakcji (tel ). Uwaga, pocztą elektroniczną zdjęcia nie będą przyjmowane. Termin przyjmowania zdjęć mija z dniem 5 maja 2013 roku. A przed 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka ogłosimy wyniki konkursu z nagrodami! Redakcja Konkurs Moje dziecko w obiektywie Imię, nazwisko Dzień, miesiąc, rok urodzenia Adres, telefon Krótki podpis pod zdjęcie KURIER WILEŃSKI Wtorek, 29 stycznia 2013 r. POGODA Już we wtorek cieplej i zamiast śniegu może być deszcz. Dzisiaj w dzień około 0, w wielu rejonach deszcz. Polak został bohaterem w Australii Mężczyzna narodowości polskiej próbował przepłynąć z Papui Nowej Gwinei do Australii na prowizorycznej tratwie w trakcie cyklonu poprzez wody, w których pływają rekiny. To pierwszy raz, gdy słyszę o kimś, kto spróbował pokonać Cieśninę Torresa tratwą w trakcie cyklonu powiedział AFP Jo Meehan. Według jego relacji poszczególne elementy tratwy powiązane były ze sobą zwykłym sznurkiem. Nie jest Utknęła w krzesełku synka 31-latka z Oxfordu utknęła w krzesełku do karmienia swojego synka. Kobietę uratowali strażacy. Serena Curtis podczas spotkania z koleżanką dla żartu postanowiła usiąść w krzesełku do karmienia swojego 3-letniego synka. Wejście do niego okazało się dużo łatwiejsze niż wydostanie... Kobieta bowiem utknęła. Po godzinie to sposób żeglugi, który byśmy rekomendowali. Z powodu występowania na tych wodach rafy i licznych skał nawigacja jest trudna nawet dla dobrze wyposażonych łodzi. Szczególnie gdy są wysokie fale i silny wiatr stwierdził Meehan. AMSA zaalarmowali mieszkańcy wyspy Saibai, którzy zauważyli śmiałka z brzegu. Wysłano helikopter i statek. Ratownicy nie natrafili jednak na ślad po Polaku. Lokalna policja odnalazła go w piątek w rosnącym przy brzegu lesie namorzynowym. walki, Serena zdała sobie sprawę, że sama sobie nie poradzi. Jej koleżanka wezwała więc straż pożarną. Po przyjeździe na miejsce strażacy szybko uwolnili zakleszczoną 31-latkę. Kobieta przyznała, że czuła się idiotycznie. Rozbawieni strażacy uspokajali, że to niepierwsze dziwne wezwanie, do jakiego zostali wezwani. Inf. agencyjne Konkurs Dziewczyna,,Kuriera Wileńskiego Miss Polka Litwy 2013 Dziewczyna Miss Czytelników Imię, nazwisko kandydatki Głos na Dziewczynę Miss Czytelników można oddać przysyłając wypełnione kupony (uwaga, nie kserować!) na adres redakcji Kurier Wileński, Birbynių 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, z dopiskiem Dziewczyna Miss Czytelników. Na kuponie należy wpisać nazwisko tylko jednej(!) kandydatki z 10.

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Na konstrukcję karmnika i paśnika

Na konstrukcję karmnika i paśnika Na konstrukcję karmnika i paśnika Prezentacja multimedialna wykonana na potrzeby konkursu Jadłodajnia pod sosną Dokarmianie ptaków - dostarczanie pożywienia ptakom żyjącym na wolności, zazwyczaj w zimie,

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW Organizatorem imprezy jest Fundacja Toruńska Arena Sportu. Celem zawodów jest promocja i rozwój kultury fizycznej, a także zwiększenie popularności

Bardziej szczegółowo

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie w Jurmali na Łotwie 43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org Jurmala jest

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

INKA BOHATERSKA DZIEWCZYNA : ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSPS W KIELCACH. Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach

INKA BOHATERSKA DZIEWCZYNA : ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSPS W KIELCACH. Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach Temat wydarzenia : Święto Patronki Szkoły Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach Dyrektor szkoły : Małgorzata Banasik- Rusak Pomysłodawca wydarzenia : Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ -00 TARNÓW, UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO A TEL./AX 7 8 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ IV liga gr. Klasa Okręgowa gr. Klasa A gr Klasa B gr Juniorzy gr Trampkarze.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej o tematyce Powstanie Styczniowe 1863 2013 Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA Podsumowanie projektu Dobry zawód otwiera drzwi do Europy 2014-1-PL01-KA102-000428 Udział w projekcie zapewnił nam połączenie szkolnej teorii z praktyką, podczas pracy w firmach londyńskich poznanie zawodów

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Stawką tego pojedynku może być tytuł mistrza Polski. Na boisku rywalem Żółto-Czerwonych będzie aktualny obrońca tytułu, Legia

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki.

Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki. Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki. W hali sportowej przy ul. Sienkiewicza 4 ma miejsce trylogia - w ciągu trzech dni (27, 28.02 i 1.0) o przepustkę do Mistrzostwa Polski Kadetów w siatkówce walczą w ćwierćfinale

Bardziej szczegółowo

IV Noc z Filmem Historycznym - Jan Nowak Jeziorański - Kurier z Warszawy

IV Noc z Filmem Historycznym - Jan Nowak Jeziorański - Kurier z Warszawy IV Noc z Filmem Historycznym - Jan Nowak Jeziorański - Kurier z Warszawy 20.02.2015r. w naszej szkole odbyła się kolejna Noc z Filmem Historycznym. W tym roku pochyliliśmy się nad sylwetką Jana Nowaka

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. mgr Jarosław Jutkiewicz (nauczyciel w- f ), - dz. i chł.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Arsenal!!! Zaczynajmy!!!

Konkurs Arsenal!!! Zaczynajmy!!! Temat Od Do Odp: Konkurs Arsenal: Pytanie konkursowe Kacper Jaroński Data 2017 05 17 23:51 Konkurs Arsenal!!! Będąc młodym fanem piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Częstochowa CUP 2015

Częstochowa CUP 2015 Częstochowa CUP 2015 Halowy turniej piłki nożnej Rocznik 2006 i młodsi Organizatorzy: Gmina Miasto Częstochowa Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2017/1018

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2017/1018 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2017/1018 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. i chł. mgr Joanna Łanczkowska (nauczyciel w- f), - Koszykówka

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN

REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN I. Rozpoczęcie sezonu ligowego: 01 Maja 2016 r. II. Uczestnicy: Każdy kto ukończył 15 lat i nie posiada licencji zawodniczej PZT. III. System rozgrywania meczów: I Runda: W

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

ENERGA z energią rozpoczęła pracę w Starogardzie

ENERGA z energią rozpoczęła pracę w Starogardzie ENERGA z energią rozpoczęła pracę w Starogardzie Punkt Obsługi Przyłączeń (POP) znowu w Starogardzie. Teraz mieszkańcy mogą załatwiać sprawy związane z instalacją nowych przyłączy na miejscu w dawnej siedzibie

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Problematyka wypełniania sprawozdań

Problematyka wypełniania sprawozdań Tarnów, 22/03/2013 Problematyka wypełniania sprawozdań Michał Górka KS TARNÓW Sprawozdanie a Przepisy Gry Postanowienia PZPN art.5 str.141 15. Po każdych zawodach sędzia jest zobowiązany do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Mikołajkowe niespodzianki Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć : " Dowody na istnienie Świętego Mikołaja ". II. Czas realizacji: 2 jednostki

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Wicelider z Wieliczki pokonany. Siatkarki Calisii zgarniają pełną pulę! Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Wicelider z Wieliczki pokonany. Siatkarki Calisii zgarniają pełną pulę! Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 24.10.2016 Siatkarki MKS-u Calisia Kalisz pokonały w sobotę drużynę WTS-u Solna Wieliczka 3:0. Dla przyjezdnych była to pierwsza porażka w sezonie. Dla podopiecznych Daniela Przybylskiego

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZOWIE Gazetka Szkolna WANDA I BANDA Redaktorzy wydania Wiosna lato 2013: Paulina Zapiór Marta Kalińska Jonatan Domański Str. 2 KONKURSOWO. Drodzy Uczniowie! 20 lutego 2013 uczniowie

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

ARTUR SIÓDMIAK. "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak

ARTUR SIÓDMIAK. Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu. Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK Sportowiec Olimpijski Reprezentant Polski ur. 7.10.1975r. w Wągrowcu polski piłkarz ręczny, grający

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza Patronat Honorowy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG MYŚLENICE ul. Średniawskiego a 32-400 Myślenice TEL./AX 12 24 11 1 www.podokreg.myslenice.pl SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO III liga IV liga Klasa Okręgowa, grupa. Puchar

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajdziemy podsumowanie najważniejszych kwestii

Poniżej znajdziemy podsumowanie najważniejszych kwestii Poniżej znajdziemy podsumowanie najważniejszych kwestii poruszanych w całej książce. Zrobiono to w formie listy praw i zasad dotyczących kotów i kocich zachowań. Poniższy spis warto sobie wydrukować i

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

III Turniej Piłki Nożnej

III Turniej Piłki Nożnej III Turniej Piłki Nożnej O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA 2014 (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy PREZES BEŁCHATÓW S.A. WAWRZKOWIZNA 13.09.2014 R. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

ESBANK Streetballmania 2016

ESBANK Streetballmania 2016 REGULAMIN VIII Turnieju Koszykówki Trzyosobowej ESBANK Streetballmania 2016 Niedziela, 18 września 2016 r. Parking ERA Parku Handlowego, Radomsko ul. Sierakowskiego 11. ORGANIZATOR: Organizatorem VIII

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie)

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie) JEZUS NAS KOCHA Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (dzieci siedmioletnie) Kielce 206 Drodzy Rodzice! Z przyjemnością oddajemy do rąk Waszych dzieci podręcznik do nauki religii w klasie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <>

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <<CZERWONA KARTKA RASIZMOWI>> SCENARIUSZ POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem Cele turnieju: Integracja szkół poprzez sport. Promowanie sportu w/d zasad Fair Play. Pogłębianie świadomości, że rasizm jest zjawiskiem negatywnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Konkursy z okazji 10 rocznicy World of Warcraft

Konkursy z okazji 10 rocznicy World of Warcraft Data publikacji : 02.12.2014 Konkursy z okazji 10 rocznicy World of Warcraft World of Warcraft hucznie obchodzi swoje 10 urodziny. Oczywiście z tej okazji nie mogło zabraknąć konkursu na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Śląska Liga Młodzików

Śląska Liga Młodzików Śląska Liga Młodzików Katowice, 02 luty 2016 r. KOPALNIA FUTBOLU zaprasza do udziału w rozgrywkach ligowo - turniejowych dla roczników: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i młodsi Rozgrywki odbywać się

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydarzenie roku 2015 w Polsce i na świecie NR 3/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydarzenie roku 2015 w Polsce i na świecie NR 3/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 3/2016 ISSN 2353-5822 Wydarzenie roku 2015 w Polsce i na świecie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y G R Y. w G r a b o w s k i e j L i d z e O r l i k a

P R Z E P I S Y G R Y. w G r a b o w s k i e j L i d z e O r l i k a P R Z E P I S Y G R Y w G r a b o w s k i e j L i d z e O r l i k a 1. BOISKO a) Orlik przy ul. Przemysłowej 1A, 63-520 Grabów nad Prosną (sztuczna trawa) o wymiarach:30m x 62m (pole gry 26m x 56m) b)

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej piłki nożnej z okazji 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Halowy Turniej piłki nożnej z okazji 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Halowy Turniej piłki nożnej z okazji 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Organizatorzy : Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica Zespół Szkół w Wodyniach Miejsce rozgrywania turnieju : Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FRYDERYKI 2013 Nowa odsłona

FRYDERYKI 2013 Nowa odsłona FRYDERYKI 2013 Nowa odsłona Od dziś można zgłaszać kandydatów do Fryderyków 2013. Organizatorzy nagród podnoszą poprzeczkę i dostosowują kategorie nagród do multigatunkowej rzeczywistości współczesnego

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ -00 TARNÓW, UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO A TEL./AX 7 8 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ Zawody pomiędzy zespołami: - Miejsce zawodów: Data zawodów o godz. Sędzia

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007.

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. Dobre granie 2007 18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. IV edycja Chrześcijańskiego Festynu Muzycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo