Key Payment and Service Information - PayPal - PayPal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Key Payment and Service Information - PayPal - PayPal"

Transkrypt

1 Page 1 of 5 Najważniejsze informacje dotyczące płatności i usług Ostatnia aktualizacja: 14 października 2007 r. Co to jest PayPal? Usługa PayPal umożliwia osobom fizycznym i firmom wysyłanie i odbieranie pieniądza elektronicznego za pośrednictwem Internetu. Zapewnia także inne usługi finansowe i niefinansowe ściśle związane z płatnościami internetowymi. Usługi te są w dalszej części określane łącznie jako Usługa. Użytkownik może użyć Usługi do przeprowadzenia jednorazowej płatności lub też może założyć w Usłudze konto, które pozwoli mu na przeprowadzanie regularnych płatności. Firma PayPal nie świadczy usług kredytowych ani usług związanych z transakcjami powierniczymi (escrow). Kto jest dostawcą Usługi? Usługa jest oferowana przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (nazywaną PayPal w dalszej części niniejszego dokumentu) zarejestrowanym użytkownikom z Unii Europejskiej (z których każdy jest nazywany Użytkownikiem ). Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B ) dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Płatności jednorazowe W przypadku, gdy Usługa jest wykorzystywana do przeprowadzenia płatności jednorazowej, dostarczymy Użytkownikowi wszelkich informacji dotyczących tej płatności zarówno przed, jak i po wydaniu przez niego polecenia płatności. Informacje te zostaną udostępnione Użytkownikowi: Na stronach internetowych wyświetlanych przed wykonaniem płatności W wiadomościach przesyłanych do Użytkownika, oraz W niniejszym dokumencie zatytułowanym Najważniejsze informacje dotyczące płatności i usług. Wysłanie płatności jednorazowej za pośrednictwem Usługi jest bezpłatne (jednak opłata może zostać naliczona, jeżeli płatność wiąże się z przeliczeniem waluty lub jest pobierana przez osobę trzecią, na przykład przez firmę obsługującą karty kredytowe). Do informacji wymaganych do dokonania płatności jednorazowej należą dane karty kredytowej lub debetowej oraz wszelkie inne informacje, które zostaną podane na stronach internetowych z instrukcjami Użytkownika dotyczącymi dokonania płatności. Płatność zostanie dokonana w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania polecenia przeprowadzenia płatności. Jeżeli osoba, do której wysyłana jest płatność, poinstruuje nas o chęci rozliczenia tej płatności w późniejszym terminie, wykonamy polecenie płatności Użytkownika po otrzymaniu od tej osoby odpowiedniej instrukcji. Zakładanie konta PayPal Usługa PayPal umożliwia użytkownikom indywidualnym i firmom zakładanie kont obsługiwanych przez firmę PayPal (zwanych kontami ). Aby mieć prawo do konta, Użytkownik musi: być pełnoletnią osobą fizyczną (mającą ukończone 18 lat) lub firmą zdolną do zawarcia wiążącej prawnie umowy; oraz z powodzeniem przeprowadzić procedurę zakładania konta

2 Page 2 of 5 W ramach procedury zakładania konta Użytkownik musi: zarejestrować adres , który będzie także pełnić funkcję nazwy użytkownika ; oraz zaakceptować zasady zachowania poufności firmy PayPal i warunki naszej Umowy z Użytkownikiem, w tym dołączone do niej dokumenty zawierające te zasady ( Umowę z Użytkownikiem ). Każdy Użytkownik musi utworzyć hasło, które w połączeniu z nazwą użytkownika (adresem ) umożliwi mu dostęp do konta oraz korzystanie z Usługi. W ramach procedury zakładania konta Użytkownik może również podać dane dotyczące źródła lub źródeł, za pomocą których chce finansować swoje konto PayPal (np. dane swojego rachunku bankowego, karty debetowej lub karty kredytowej, czyli źródła finansowania ). Rodzaje kont W ramach Usługi dostępne są trzy rodzaje kont: Konto osobiste Konto specjalne Konto firmowe Każdy rodzaj konta charakteryzuje się innymi funkcjami, w tym m.in. różnymi limitami wysyłania i odbierania. Poza tym, w zależności od źródeł finansowania, za pomocą konta można akceptować (lub nie) pewien rodzaj płatności. Konta osobiste są przeznaczone głównie dla użytkowników, którzy chcą po prostu wysyłać płatności. Finansowanie konta Aby sfinansować konto: Użytkownik musi zakupić u nas pieniądz elektroniczny za pomocą wybranych źródeł finansowania, co w praktyce oznacza, że za każdym razem, gdy Użytkownik żąda od serwisu PayPal wysłania pieniędzy, jednocześnie z wybranego przez niego domyślnego źródła finansowania (salda PayPal, rachunku bankowego, karty debetowej lub kredytowej) jest pobierana określona kwota. Serwis PayPal wysyła następnie tę płatność internetową do wybranego odbiorcy; lub Użytkownik musi zaakceptować płatność internetową, która została przez nas wyemitowana po wysłaniu przez innego użytkownika systemu PayPal. Saldo konta Użytkownika odpowiada wyemitowanej przez nas kwocie pieniądza elektronicznego (niezależnie od tego, czy została ona wysłana do Użytkownika przez osobę trzecią, czy też zakupiona bezpośrednio u nas). Wysyłanie płatności Aby wysłać płatność do osoby trzeciej za pośrednictwem Usługi, Użytkownik zazwyczaj podaje adres właściwego odbiorcy ( odbiorca ). Robiąc to, Użytkownik wysyłający płatność ( nadawca ) instruuje nas, abyśmy przelali pieniądz elektroniczny z jego konta PayPal na konto odbiorcy. Jeśli płatność zostanie zaakceptowana przez odbiorcę, realizujemy przelew. Każde nowe konto objęte jest początkowym limitem środków, jakie Użytkownik może wysłać. Aby zwiększyć taki limit wysyłania, Użytkownik musi zweryfikować przesłane do nas informacje związane ze swoim kontem. Niektóre konta przed weryfikacją mogą być objęte niższym limitem, według uznania firmy PayPal. Poza tym, według uznania firmy PayPal, pewne transakcje mogą nie podlegać podwyższonemu limitowi wysyłania. Rodzaj informacji wymaganych w procesie weryfikacji zależy od jurysdykcji, której podlega Użytkownik, oraz od rodzaju posiadanego przez niego konta. Użytkownik może wysyłać pieniądze w wielu walutach, w tym w funtach szterlingach, euro, dolarach amerykańskich, dolarach kanadyjskich, jenach, dolarach australijskich, frankach szwajcarskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, koronach duńskich, złotych polskich, forintach węgierskich, koronach czeskich, dolarach singapurskich, dolarach hongkońskich, dolarach nowozelandzkich, szeklach izraelskich, peso meksykańskich, peso argentyńskich, realach brazylijskich, peso filipińskich, batach tajlandzkich i nowych dolarach tajwańskich. Odbiór płatności Użytkownik może odebrać płatność za pośrednictwem Usługi, akceptując płatność od innego Użytkownika.

3 Page 3 of 5 Odbiorca może zwrócić płatność lub w niektórych przypadkach za pomocą Usługi odrzucić płatność, która została wysłana przez innego Użytkownika. Ryzyko obciążenia zwrotnego lub cofnięcia płatności Jeśli nadawca nie spełnia warunków Zasad ochrony sprzedających (patrz poniżej), a płatność wysłana przez nadawcę jest powiązana z transakcją, która podlega obciążeniu zwrotnemu lub została z jakiegoś powodu cofnięta, to odbiorca a nie firma PayPal będzie odpowiedzialny za kwotę otrzymanej płatności oraz wszelkie opłaty, jakie firma PayPal poniesie w wyniku obciążenia zwrotnego lub cofnięcia transakcji. Firma PayPal nie jest stroną w rozstrzyganiu o obciążeniu zwrotnym i nie ma na nie wpływu, a Użytkownik musi przyjąć podjętą przez bank decyzję dotyczącą danego sporu o obciążenie zwrotne jako ostateczną i prawnie wiążącą. Zasady ochrony sprzedających W pewnych okolicznościach sprzedający artykuły, który otrzyma płatność za pośrednictwem Usługi, nie zostanie obciążony odpowiedzialnością, w sytuacji gdy kupujący te artykuły (tj. osoba wysyłająca płatność) będzie utrzymywać, że transakcja była nieautoryzowana. Te zasady mają zastosowanie, jeśli płatność jest oznaczona na stronie Szczegóły dotyczące transakcji jako objęta zasadami ochrony sprzedających. Istnieją także inne warunki wpływające na to, czy dany przypadek zostanie objęty tymi zasadami, w tym: rodzaj zakupionych artykułów; kraje zamieszkania kupującego i sprzedającego; adres pocztowy, na który sprzedający wysyła artykuły; dowód użycia określonej metody wysyłki pocztowej; czas wysłania artykułów po otrzymaniu płatności; liczba kont, z jakich dokonano płatności; oraz współpraca ze strony sprzedającego. Brak odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie konta Choć zasadniczo nie jesteśmy odpowiedzialni za dostęp Użytkownika do Usługi i korzystanie z niej, nie obciążymy Użytkownika za nieautoryzowane użycie konta przez osobę trzecią, o ile uznamy, że nie udostępnił on celowo osobie trzeciej swojej nazwy użytkownika i/lub hasła. Wypłacanie środków (realizowanie pieniądza elektronicznego) Użytkownik posiadający konto z saldem dodatnim może w dowolnym momencie wydać nam instrukcje wypłaty środków z tego konta. Czyniąc to, Użytkownik może wypłacić z salda na swój zarejestrowany rachunek bankowy pieniądz elektroniczny, któremu odpowiada saldo jego konta, w całości lub też w części. W przypadku niektórych krajów, jeśli Użytkownik chce wypłacić środki ze swojego konta w kwocie niższej niż określony limit progowy, zostanie obciążony opłatą na pokrycie kosztów realizacji tej operacji. W normalnych okolicznościach zrealizujemy operację wypłaty środków w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia wszystkich stosownych procedur kontrolnych, jakich wymagamy w celu zapobiegania zjawisku prania brudnych pieniędzy i oszustwom lub w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Saldo konta pozostaje ważne bez względu na to, od jak dawna środki są przechowywane na koncie. Opłaty Nie pobiera się opłat za wysyłanie pieniędzy w ramach Usługi (wyjątek stanowi sytuacja, gdy wymagane jest przeliczenie waluty albo płatność jest wysyłana za pomocą usługi MassPay). W pewnych okolicznościach pobierane są opłaty z tytułu: pokrycia kosztów firmy PayPal związanych z wypłatą środków (w zależności od kraju), odbioru środków (np. w zależności od rodzaju płatności, źródła jej finansowania czy lokalizacji nadawcy),

4 Page 4 of 5 przeliczenia walut, odbioru cofniętej transakcji, zweryfikowania informacji o koncie (przy czym wszystkie opłaty pobrane w związku z weryfikacją konta są zwracane) i/lub otrzymywania informacji na temat przyczyn odmowy realizacji polecenia płatności przez firmę PayPal, wybrania różnych innych opcjonalnych usług. Zamknięcie konta lub ograniczenie możliwości korzystania z niego Konto może zostać zamknięte w każdej chwili zarówno przez nas, jak i Użytkownika w związku z tym nie wyznaczamy okresu, po którym Użytkownik może zamknąć konto. W pewnych okolicznościach możemy także ograniczyć dostęp Użytkownika do konta lub do jego funkcji. Zakazywanie lub ograniczanie działań Nie zezwalamy na korzystanie z Usługi w celu przetwarzania płatności związanych z działaniami nielegalnymi lub innymi rodzajami działań, które mogą być zakazane w myśl naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Możemy również ograniczyć korzystanie z usługi PayPal i/lub odmówić wykonania polecenia płatności, jeśli wiązałoby się ono z działaniem określonym w Umowie z Użytkownikiem jako zabronione. Zasady ochrony kupujących i Zasady składania reklamacji przez kupujących w systemie PayPal Zasady ochrony kupujących pomagają kupującym artykuły, którzy wysyłają płatności za pośrednictwem Usługi, odzyskać pewną kwotę środków od sprzedających, którzy wystawiają aukcje w serwisie ebay. Dotyczy to sytuacji, w których wyżej wymienieni sprzedający nie wysyłają obiecanych artykułów lub dostarczają artykuły znacząco niezgodne z opisem dostępnym w ich aukcjach. Poza tym w ramach Zasad składania reklamacji przez kupujących będziemy w pewnych okolicznościach próbowali pomóc kupującym artykuły, którzy wysłali płatności za pośrednictwem Usługi, odzyskać środki od sprzedających, którzy nie wysyłają obiecanych artykułów. Zasady składania reklamacji przez kupujących w systemie PayPal dotyczą zakupów, których nie dokonano w serwisie ebay. Rozstrzyganie sporów Dołożymy starań, aby wszelkie spory związane z udostępnianiem Usługi oraz dotyczące warunków Umowy były rozstrzygane za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. W przypadku, gdy nie uda nam się rozstrzygnąć sporu, po zakończeniu naszej wewnętrznej procedury rozstrzygania sporów Użytkownik może złożyć skargę u brytyjskiego rzecznika konsumentów ds. usług finansowych lub złożyć przeciwko nam pozew w sądzie w Anglii lub Walii (lub w sądzie lokalnym, jeśli Użytkownik jest konsumentem). Skargi można również składać w Europejskim Centrum Konsumenta (European Consumer Centre, ECC-Net). Więcej informacji o działalności ECC-Net oraz sposobach kontaktowania się z tą instytucją można znaleźć na stronie Dostęp do biura rzecznika kosumentów ds. usług finansowych (Financial Ombudsman Service) oraz informacje o nim można uzyskać na stronie Nierozwiązane spory można również zgłaszać pisemnie do naszej organizacji nadzorującej (CSSF) pod adresem Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d Arlon L-2991 Luxembourg. Relacja prawna Relacja prawna z Użytkownikami jest interpretowana zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Anglii i Walii. Deklaracja wyłączenia odpowiedzialności. Powyższy opis Usługi stanowi jedynie ogólne podsumowanie. Nie zawiera on wszystkich definicji, wykluczeń i warunków odnoszących się do Usługi. Kwoty pieniężne podane w tym opisie mogą ulegać okresowym zmianom. Niektóre części powyższego opisu mogą nie odnosić się do wszystkich Użytkowników. Pełne warunki określono w Umowie z Użytkownikiem, do której można uzyskać dostęp ze stopki dowolnej strony serwisu PayPal. Niniejsze podsumowanie nie stanowi części Umowy z Użytkownikiem.

5 Page 5 of 5

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal >> Wyświetl wszystkie umowy prawne Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2015 r. Drukuj Pobierz plik PDF Niniejsza Umowa składa się z szesnastu części (w tym załącznika)

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM WCHODZI W ŻYCIE I JEST OBOWIĄZUJĄCA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW OD 1 LIPCA 2015 R. Drukuj Pobierz plik PDF

Bardziej szczegółowo

Dawne aktualizacje zasad

Dawne aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Page 1 of 97 Dawne aktualizacje zasad Na bieżącej stronie znajdują się informacje o istotnych zmianach w serwisie PayPal, zmianach Umowy z Użytkownikiem i innych zasad. Modyfikacja Umowy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal

Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal Page 1 of 10 Zasady zachowania poufności w usługach PayPal Kraj:Australia (in English) Austria (auf Deutsch) Belgium (in English) Belgium (en Français) Belgium (in het Nederlands) Canada (in English) Canada

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA S SPIS TREŚCI DZIAŁ I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku, prowizje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdzial II Uruchomienie usługi mplatforma

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo