MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP)"

Transkrypt

1 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: e Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, Szczecin PROWADZĄC POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO na realizację zamówienia sektorowego o wartości poniżej euro pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Spółki e Szczecińskie Sp. z o.o. na rok 2015 i 2016 sprawa nr 27/ZS/GZ/ na podstawie 54 ust. 3 Regulaminu, modyfikuje treść SP w następujący sposób: I. Zmienia załącznik nr 1 do oferty cenowej szczegółowy wykaz pojazdów, opublikowa przy Specyfikacji Przetargowej (SP) w dniu r. na stronie www,ts.szczecin.pl, na załącznik nr 1 do oferty cenowej szczegółowy wykaz pojazdów opublikowa jako modyfikacja w dniu r. II. Pozostałe zapisy SP nie ulegają zmianie. III. Niniejsza zmiana jest integralna częścią SP. PREZES ZARZĄDU Krystian Wawrzyniak Załącznik: 1. Załącznik nr 1 do oferty cenowej szczegółowy wykaz pojazdów

2 Załącznik nr 1 do oferty cenowej szczegółowy wykaz pojazdów Lp. Marka i typ Nr rejestr. Suma ubezp. w zł bez VAT-u (pozycja 1 i 2 bez VAT-u częściowego) w zł W pierwszym Część I Wykaz pojazdów inch niż pojazdy szynowe. W drugim ubezpieczen ia Suma ubezp. w zł w pierwszym i drugim ubezpie. Rodzaj 1 FORD ZS 2664N , , ,00 osobowy Zakresy ubezp. Zgodni e z Rozdzia łem XVIII punkt: VII.F.II. VII.F.II I. VII.F.IV. SP. W pierwszym w zł OC p.p.m. w zł w zł Wysoko ść autocas co w zł W drugim OC p.p.m. w zł w zł 2 FORD ZS8226W , , ,00 osobowy 3 FORD ZS 9562K , , ,00 ciężarowy 4 FORD ZS 2076L , , ,00 ciężarowy 5 RENAULT ZS 9614N , , ,00 specjal 6 RENAULT ZS 1610S , , ,00 ciężarowy 7 RENAULT ZS 9980N , , ,00 ciężarowy 8 RENAULT ZS 2949L , , ,00 ciężarowy 9 RENAULT ZS 0368P , , ,00 specjal 10 RENAULT ZS 0385P , , ,00 specjal 11 RENAULT ZS 0395P , , ,00 specjal 12 RENAULT ZS , , ,00 ciężarowy 13 RENAULT ZS , , ,00 ciężarowy 14 RENAULT ZS 1417C , , ,00 ciężarowy 15 FORD ZS 1793F , , ,00 ciężarowy 16 RENAULT ZS 2136F 9 000, , ,00 osobowy 17 RENAULT ZS 8191H , , ,00 specjal 18 RENAULT ZS 8235H , , ,00 specjal 19 RENAULT ZS 3095L , , ,00 specjal 20 DAEWOO ZS 2165P X X 4 000,00 ciężarowy 21 DAEWOO ZS 9579J X X 4 000,00 ciężarowy 22 STAR ZS7136M X X 4 000,00 ciężarowy 23 URSUS ZS 2861 X X 4 000,00 ciągnik 24 STAR ZS 2185P X X 4 000,00 specjal 25 STAR ZS X X 4 000,00 specjal 26 STAR ZS 2476P X X 4 000,00 specjal 27 STAR ZS X X 4 000,00 specjal 28 STAR ZS X X 4 000,00 specjal 29 STAR ZS 2168P X X 4 000,00 specjal 30 LIAZ ZS 2486P X X 4 000,00 specjal 31 STAR ZS 2164P X X 4 000,00 ciężarowy specjal 32 FADROMA 33 RAK 34 RAK z dachem 35 TOOLMEX

3 36 Wózek widłowy Wózek jezdniowy Sztaplarka HYUNDAI SCANIA 6X4 TRAM 193 RENAULT/W UKO ZS4619W X X 4 000,00 ZS389AM , , ,00 specjal - dzwig do podnoszen ia taboru szynoweg o samochód ciężarowy (samochó d specjal) 41 MAN/PIMB ZS197AS X X 4.000,00 specjal 42 FORD ZS 971AX , , ,00 specjal 43 RENAULT ZS554AU , , ,00 specjal OC+NW x x x x OC+NN W x x x x RAZEM: , ,- XXXX XXXX Część II Wykaz pojazdów szynowych. Lp Marka i typ 1 PESA 2 PESA 3 PESA 4 PESA 5 PESA 6 PESA 7 PESA Model T814 BPW 001 typ120 NaS-001 SWING nr bocz T814 BNA 003 typ120 NaS-003 bocz T814 BNA 004 typ120 NaS-004 bocz T814 BNA 002 bocz T814 BNA 005 bocz T814 BNA 006 bocz T816 BNA 001 bocz 807 Suma dla pojazdów szynowych bez VAT w zł w dam Od r. do r. Od r. do r , ,71 Rok budowy / wprowa. do eksploatac ji 2010/I 2010/I /I /I /I /I / I Rodzaj Zakresy ubezpieczeni a zgod z Rozdziałem XVIII punkt VII.II.F.I. ZOC Pierwszy okres Od r. do r. casco w zł casco Drugi okres Od r. do r. casco w zł casco

4 8 PESA 9 PESA 10 PESA 11 PESA 12 PESA 13 PESA 14 PESA 15 PESA 16 PESA 17 PESA 18 PESA T816 BNA 002 bocz T816 BNA 003 bocz T816 BNA 004 bocz T816 BNA 005 bocz T816 BNA 006 bocz T816 BNA 007 bocz T816 BNA 008 bocz T816 BNA 009 bocz T816 BNA 010 bocz T816 BNA 011 bocz T816 BNA 012 bocz , , , , , , , , , , , , , , , ,98 / I / I / I / I / I / IV / IV / IV / IV / IV / IV 19 PESA 20 PESA 21 PESA T816 BNA 013 bocz T816 BNA 014 bocz T816 BNA 015 bocz , , , , , ,12 / I / I / I

5 22 PESA 23 PESA 24 PESA 25 PESA 26 PESA 27 PESA 28 PESA 29 MODERUS T816 BNA 016 bocz T816 BNA 017 bocz T816 BNA 018 bocz T816 BNA 019 bocz T816 BNA 020 bocz T816 BNA 021 bocz T816 BNA 022 bocz MODERUS BETA MF15AC numer bocz 601, nr fabrycz 072/ , , , , , , , , , ,00 / I / I / I / I / I / I / II / IV RAZEM: , ,52 XXXXX.. XXXXX..., dnia...r.... (podpis(y) osób upoważnioch do reprezentowania Wykonawcy)

9 Nakłady adaptacyjne 100 000,00 zł 10 Mienie osób trzecich 50 000,00 zł 11 Gotówka w schowkach 20 000,00 zł

9 Nakłady adaptacyjne 100 000,00 zł 10 Mienie osób trzecich 50 000,00 zł 11 Gotówka w schowkach 20 000,00 zł Słupca, dnia 06.01.2010 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y: UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. Zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy p o m i ę d z y: Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, 81 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin 1 Sprawa nr 6/ZS/GZ/2015 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych.

6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i uŝytkowania mienia

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 3 NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Część II SIWZ - Wzór umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Część II SIWZ - Wzór umowy Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/NEC/2014 Część II SIWZ - Wzór umowy na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Nyskiej Energetyki Cieplnej Nysa Sp. z o.o. na okres od 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015 Szczecin dnia 06.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dnia 14.10.2010

Bełchatów, dnia 14.10.2010 Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POST

CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POST Gdynia, dnia 22 listopada 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY dla II części zamówienia

FORMULARZ CENOWY dla II części zamówienia załącznik nr 11 do SIWZ... ( pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy)... dn.. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Domejki 2 59-220 Legnica KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089. Mysłakowice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich. Numer ogłoszenia: 513010-2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl Swarzędz: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Ostrowiec Św. 2013-11-08 dotyczy: konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zwraca sie z prośbą o złożenie oferty cenowej ubezpieczenia majątku naszej firmy od ognia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo